Lampiran III Surat Keputusan Nomor: 423.

5/ TIM PENYUSUN KURIKULUM SMP NEGERI 3 SOREANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012

-SMP/2011

Pengarah:

1. Kepala SMP Negeri 3 Soreang Drs. H. Dedi M. Hidayat, MM. 2. Ketua Komite Sekolah Drs. Dudung Abdullah

Ketua: Anggota:

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Agus Budiyanto, S.Pd 1. Sugiyana, S.Pd 2. Dra. Tuty Tarnengsih 3. Drs. Kurnia 4. Abul Rohman, S.Ag 5. Sobandi, S.Pd 6. Ela Nurlaela Hayati, S.Pd 7. Yayat Hidayatulloh 8. Ansori, S.Ag 9. Nenden Surtini, S.Pd 10. Ihat Rumihat, S.Pd 11. 13. 14. 15. 16. Rina Nuraeni Fahmi, S.Pd Drs. Joko Pramono Broto Subiantoro, S.Pd Dra. Kania Dewi Iriani Tita Juwita, S.Pd 12. Harry Tjahjodiningrat, M.Pd

17. Diah Carlia, S.Pd
Kepala SMPN 3 Soreang

Drs. H. Dedi M. Hidayat, MM. NIP. 196101011985031030

Kurikulum SMPN 3 Soreang 2011/2012

S. Hidayat. Dedi M. H.Pd Kepala SMPN 3 Soreang Drs. Wasikin. MM. Hidayat. 196101011985031030 Kurikulum SMPN 3 Soreang 2011/2012 . Muhammad Jamaludin. H.5/ -SMP/2011 TIM PENGEMBANG KURIKULUM SMP NEGERI 3 SOREANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012 1. Drs. NIP. S. Dedi M.Pd 4. M.Lampiran II Surat Keputusan Nomor: 423.M. Juhara. S.Pd 3. 2.