Anda di halaman 1dari 2

Curs i Grup:

Nom i Cognoms: Departament de Tenología


Data: Fitxes Autosketch

PER COMENÇAR UN DIBUIX


Start drawing immediatly

Per començar a dibuixar hem de tenir activades les barres d'eines següents:

1. Status: És la barra inferior del programa, ens assenyala:


 El següent pas a seguir després d'escollir una opció i com finalitzar-la.
 Coordenades del punter.

2. Standard: És la barra típica de qualsevol programa en el que trobem els egüents


comandaments

3. Property: Trobem les capes personals prèviament definides i els botons per realitzar línies al
moment.

4. Edit: Aquesta barra s'activa en sel·leccionar algún dels elements dibuixats i ens permet
modificar les diferents variables que el defineixen: Longitud, punt inicial, punt final, angle
en el cas de línia.
Curs i Grup: IES Guillem de Berguedà
Nom i Cognoms: Departament de Tenología
Data: Fitxes Autosketch

o Coordenades del cercle i Radi si sel·leccionem un cercle.

5. Symbol library: Aquesta barra d'eines ens proporciona accés directe a la biblioteca de
símbols (elèctrics, mobiliari...) que poseeix el programa.

6. All-in-one: Trobem tots els comandaments bàsics per començar a dibuixar.

7. Grid: Trobem els comandaments per modificar la reixeta i/o crear-ne una de nova.

8. Snap: Trobem diferents punts de referència per treballar amb ells i poder dibuixar des d'ells
i/o fins ells altres figures geomètriques.