Anda di halaman 1dari 2

PELAN TINDAKAN UPSR BAHASA INGGERIS

Isu/Masalah

: 1. Murid belum menguasai kemahiran membaca 2. Tidak dapat membina ayat mudah 3. Sukar untuk memahami perkataan 4. Tidak dapat bertutur dalam BI

Objektif

: 1. Memastikan murid dapat menguasai kemahiran membaca 2. Murid dapat membina ayat mudah dan seterusnya dapat menjawab soalan 22 dalam peperiksaan UPSR 3. Menigkatkan peratus kelulusan UPSR

Program/Aktiviti

: 1. Ujian bulanan 2. Kelas tambahan 3. Kelas pemulihan 4. Aktivit membaca bahan bacaan BI

Proses kerja

: 1. Bahagikan murid mengikut tahap penguasaan 2. Mengulangi kemahiran yang tidak/sukar dikuasai murid 3. Menyediakan BBM yang berkesan bagi membantu murid memahami kemahiran tertentu 4. Pertandingan membaca setiap kelas

5. Klinik membina ayat mudah bagi tahun 6 (4 kali seminggu) , tahun 4 dan 5 (3 kali seminggu) 6. Menyediakan alat bantu mengajar 7. Menyediakan lembaran kerja mengikut tahap kebolehan murid

Sasaran UPSR 2000 2005


TAHUN SASARAN 2000 25% 2001 35% 2002 50% 2003 65% 2004 85% 2005 100%

Tempoh perlaksanaan : 6 tahun

Pemantauan

: 1. Kenal pasti kelemahan murid 2. Ajar semula jika perlu

Anda mungkin juga menyukai