1

Dasar Pelaksanaan PBS

AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550)

2

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN 1997, BAHAGIAN II, PERKARA 3:
Untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturanperaturan garis panduan & arahan tentang peperiksaan
Untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan & menguatkuasakan peraturanperaturan garis panduan & arahan tentang peperiksaan

Memberi nasihat , memantau & membuat analisis tentang PBS

KOMPONEN PBS
Pentaksiran Sekolah (PS)

PBS

4

TUJUAN TAKLIMAT

5

6

1

• PENUBUHAN JAWATAN KUASA PBS

2

• PENYEDIAAN JADUAL PENGOPERASIAN PBS

7

PENUBUHAN JK PBS
1 2 3

Peringkat Negeri Peringkat Daerah
Peringkat Sekolah
8

JK PBS PERINGKAT NEGERI
Pengerusi : Pengarah Pelajaran Negeri Naib Pengerusi : Timb Pengarah Pelajaran Negeri Setiausaha : Ketua Sektor SPP Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Sektor : Pengarah Institusi Pendidikan Guru Malaysia : Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti : Ketua Penolong Pengarah BTPN …/
9

JK PBS PERINGKAT NEGERI
Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Penolong Pengarah Sektor : Semua Pegawai Pelajaran Daerah : Yang Dipertua Majlis Pengetua : Yang Dipertua Majlis Guru Besar : Yang Dipertua Majlis Guru Cemerlang

10

JK PBS PERINGKAT DAERAH
Pengerusi : Pegawai Pelajaran Daerah Naib Pengerusi : Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah Setiausaha : Penolong PPD (Peperiksaan) Ahli Jawatankuasa : Semua Pengetua : Semua Guru Besar : Semua Penolong PPD : Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

11

JK PBS PERINGKAT SEKOLAH
Pengerusi : Guru Besar Naib Pengerusi : Semua Guru Penolong Kanan Setiausaha : Setiausaha Peperiksaan Ahli Jawatankuasa : Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan) …/

12

JK PBS PERINGKAT SEKOLAH
Ahli Jawatankuasa : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pentaksiran Sekolah
dan Pentaksiran Pusat)

: Guru Cemerlang : Guru Bimbingan Dan Kaunseling (Pentaksiran
Psikometrik)

: Guru Penolong Yang Dilantik (Pentaksiran Aktiviti
Jasmani, Sukan Dan Kokurikulum)

*Lantikan jawatankuasa PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah masing-masing
13

BIL 1

PERKARA Menerima Surat Arahan Pelaksanaan dan dokumen pentaksiran

TEMPOH Januari i.

AKTIVITI Menubuhkan Jawatankuasa PBS (Rujuk Lampiran 1) ii. Mengedarkan Surat Siaran Arahan Pengoperasian PBS kepada PPD iii. Mengedarkan dokumen PBS kepada sekolah a. Standard Prestasi b. Instrumen dan Panduan Pentaksiran Mengeluarkan surat login kepada sekolah

TANGGUNGJAWAB Pengarah Pelajaran Negeri

2

3.

Pendaftaran pengguna aplikasi Sistem Pengurusan PBS (SPPBS) Penataran PBS

Januari Januari – Mac

Sektor Penilaian dan Peperiksaan (SPP)

Menatarkan dokumen PBS secara bersepadu SPP di peringkat daerah kepada PPD dan Jurulatih Utama Pengetua/Guru Besar dari aspek: Pentaksiran (JUP) a.Standard Prestasi b.Instrumen dan Panduan Pentaksiran Pementoran, pemantauan, penyelarasan dan pengesanan pelaksanaan PBS untuk memastikan prosedur pengoperasian dan standard prestasi dipatuhi oleh sekolah Mendapatkan Pelaporan Pelaksanaan PBS peringkat daerah Jawatankuasa PBS JPN

4

Penjaminan Kualiti pelaksanaan PBS

Jan – Dis

5

Menyediakan laporan pelaksanaan PBS peringkat negeri

Jun dan November

SPP

14

BIL 1

PERKARA

TEMPOH Januari

AKTIVITI

TANGGUNGJAWAB

Menerima Surat Arahan Pelaksanaan dan dokumen pentaksiran

i. ii. iii.

Menubuhkan Jawatankuasa PBS PPD Mengedarkan Surat Siaran Arahan Pengoperasian PBS kepada sekolah Mengedarkan dokumen PBS kepada sekolah a. Standard Prestasi b. Instrumen dan Panduan Pentaksiran

Pegawai Pelajaran Daerah Unit Penilaian dan Peperiksaan (UPP) PPD

2

Pendaftaran pengguna aplikasi SPPBS
3.

Januari Januari – Mac

Mencetak surat log in kepada SU Pep

UPP PPD

Penataran PBS

Menatarkan dokumen PBS secara bersepadu UPP PPD di peringkat sekolah: Sekolah a.Standard Prestasi b.Instrumen dan Panduan Pentaksiran Memastikan proses pelaksanaan Pementoran, pemantauan, penyelarasan dan pengesanan Memastikan proses penambahbaikan pelaksanaan PBS berlaku secara berterusan

4

Penjaminan kualiti peringkat sekolah

Mac – Jun i.

ii.

Jawatankuasa PBS PPD Sekolah

15

A. PERANAN PENGETUA/ GURU BESAR (PGB)/SEMUA PENOLONG KANAN (GPK)
BIL PERKARA TEMPOH AKTIVITI CATATAN

1

Menerima Surat Arahan Pelaksanaan dan dokumen pentaksiran

i. Januari ii.

Melantik Jawatankuasa PBS di Peringkat Sekolah Menyediakan Jadual Pengoperasian Pelaksanaan PBS peringkat sekolah Memastikan dokumen PBS diserah dan digunapakai oleh semua guru mengikut mata pelajaran

Contoh Arahan Pelaksanaan: Hari Orientasi Tahun 1, Mesyuarat Agung PIBG dan surat edaran. Contoh penerimaan dokumen: Guru meneliti dan memahami kandungan Dokumen PBS

iii.

16

BIL

PERKARA

TEMPOH

AKTIVITI

CATATAN

2

Pengurusan Sistem Aplikasi

Januari

Menerima surat berhubung dengan Log in ke dalam sistem Memastikan data dan maklumat murid yang tepat dimasukkan ke dalam sistem

Data diperoleh dari: Data Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Sistem Maklumat Murid

3

Penataran Dokumen PBS

Februari

Memastikan semua guru yang berkenaan menghadiri mesyuarat penataran PBS

17

BIL

PERKARA

TEMPOH

AKTIVITI

CATATAN

4

Pementoran, Penyelarasan dan Pemantauan

Sepanjang Tahun

i. Melaksanakan proses pementoran, penyelarasan dan pemantauan mengikut jadual yang ditetapkan oleh JK PBS Sekolah ii. Menyediakan laporan berkala

Ada evidens yang direkodkan.

5

Pengurusan dan pentadbiran data pentaksiran

Sepanjang Tahun

i.

Memastikan semua calon mempunyai laporan prestasi mengikut mata pelajaran Memastikan laporan prestasi murid keseluruhan disediakan untuk rujukan Memastikan perekodan data pentaksiran hanya boleh diakses oleh guru yang dilantik oleh sekolah

Aplikasi SPPBS

ii.

iii.

18

BIL

PERKARA

TEMPOH

AKTIVITI

CATATAN

6

Pengurusan evidens murid

Sepanjang Tahun

i.

Memastikan evidens murid disimpan dengan selamat dan teratur.

ii. Memastikan eviden murid dilupuskan mengikut ketetapan JK PBS sekolah

Contoh penyimpanan evidens PS: 1. Satu fail murid utk semua MP 2. Satu fail show case bagi keperluan sekolah Contoh pelupusan evidens PS: • simpan evidens terbaik sahaja Mengikut keperluan/ permintaan

7

Pelaporan pencapaian tahap penguasaan murid

Sepanjang tahun

Memastikan pelaporan pencapaian tahap penguasaan murid disediakan

19

B. PERANAN SETIAUSAHA PBS
BIL 1 PERKARA Menerima Surat Log in SPPBS TEMPOH Januari i. ii. iii. iv. AKTIVITI Login sistem Mendaftar nama murid mengikut kelas. Mendaftar guru mata pelajaran Mendaftar mata pelajaran CATATAN Dokumen TERHAD

2

Menyediakan Laporan Pencapaian Murid

Sepanjang tahun

Memastikan pelaporan pencapaian murid mengikut mata pelajaran dijana

Diserah atas permintaan

20

BIL 1

PERKARA Menerima Surat Arahan Pengoperasian PBS, Panduan dan Peraturan PBS dan dokumen lain daripada Jawatankuasa PBS sekolah

TEMPOH Januari

AKTIVITI Mematuhi dan melaksanakan Arahan Pengoperasian

CATATAN Patuhi Jadual Pelaksanaan PBS

2

Menerima taklimat penataran pengoperasian dan dokumen PBS Menerima login SPPBS daripada SUP

Januari

Menghadiri mesyuarat penataran dokumen PBS

Guru yang berkenaan

3

Januari

i.

Menggunakan sistem aplikasi SPPBS

Pastikan data murid dan mata pelajaran wujud dalam sistem

21

BIL 4

PERKARA Melaksanakan PBS dalam pengajaran dan pembelajaran

TEMPOH Januari Oktober

AKTIVITI i. Menggunakan SP untuk melaporkan pencapaian murid dalam Pentaksiran Sekolah ii. Menggunakan Instrumen dan Panduan Pentaksiran Pusat dan PAJSK iii. Menggunakan maklumat Pentaksiran Psikometrik dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran

CATATAN Rujuk garis panduan pelaksanaan setiap format komponen

5

Pengurusan dan pentadbiran data pentaksiran

Sepanjang tahun

Merekod pencapaian murid mengikut mata pelajaran masing-masing

Simpan rekod dalam sistem dan laporan disediakan atas permintaan

6

Menyediakan Laporan

Sepanjang tahun

Menyediakan Laporan Pencapaian Murid dan menyerahkan kepada pihak yang berkenaan

Atas permintaan: -Ibu bapa -Ketua Panitia -Pengetua/Guru Besar

22

BIL
7

PERKARA

TEMPOH

AKTIVITI

CATATAN

Pelaporan PBS kepada ibu bapa

Sepanjang tahun

Memberi laporan pencapaian murid kepada ibu bapa.

Data pentaksiran sentiasa dikemaskini

8

Pengurusan evidens murid

Sepanjang Tahun

i.

Memastikan evidens murid disimpan dengan selamat dan teratur.

ii. Memastikan eviden murid dilupuskan mengikut ketetapan JK PBS sekolah

Contoh penyimpanan evidens PS: 1. Satu fail murid utk semua MP 2. Satu fail show case bagi keperluan sekolah Contoh pelupusan evidens PS: • simpan evidens terbaik sahaja

23

AKTIVITI MESYUARAT PBS KURSUS PBS FORMATIF SUMATIF PELAPORAN PBS PEMENTORAN PEMANTAUAN PENYELARASAN PENGESANAN

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC X X X X SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH MENGIKUT KEPERLUAN BILA-BILA MASA IKUT KEPERLUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD
24

TUJUAN TAKLIMAT

25

26

27

 Menerima SPI & Surat Arahan Pelaksanaan PBS  Menerima dokumen standard prestasi  Menerima surat login

28

 Melaksanakan proses Penataran Standard Prestasi dan Aplikasi SPPBS  Mendaftarkan guru, mata pelajaran, murid dan kelas ke dalam sistem aplikasi  Guru memilih standard kurikulum, rancang P&P dan sediakan (ikut kesesuaian) kaedah pentaksiran

29

 Melaksanakan P&P dan pentaksiran  Pelaksanaan proses penjaminan kualiti : pementoran, pemantauan & penyelarasan

30

 Melaksanakan aktiviti Pemulihan terhadap murid yang belum mencapai tahap penguasaan  Menilai, merekod dan melapor prestasi murid berdasarkan evidens  Pelaksanaan proses penjaminan kualiti : penyelarasan  Meneruskan P&P dengan memilih standard kurikulum berikutnya
31

MULA

Pemulihan

Belum mencapai tahap penguasaan

Telah mencapai Tahap penguasaan

32

TUJUAN TAKLIMAT

33

34

PENJAMINAN KUALITI

Pementoran

Pemantauan

Penyelarasan

Pengesanan

36

PEMENTORAN
Mentor Dalaman Mentor Luaran
• Ketua Panitia • Guru Cemerlang (mata pelajaran berkaitan) • JUP

• Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD
37

KEKERAPAN PEMENTORAN

Bila-bila masa ikut keperluan

38

PROSES PEMENTORAN

Sebelum pementoran

Semasa pementoran

Selepas pementoran

39

Sebelum pementoran

• Mengagihkan dokumen Standard Prestasi • Mengadakan sesi perbincangan

Semasa pementoran

• Melaksanakan khidmat bantu, khidmat nasihat, mudah cara dan coaching • Memberi nasihat, teguran dan cadangan kepada Mentee

Selepas pementoran

• Melaksanakan tindakan susulan
40

PENJAMINAN KUALITI

Pementoran

Penyelarasan

Pemantauan

Pengesanan

41

PENYELARAS
Penyelaras Dalaman
• Ketua Bidang • Ketua Panitia • Guru Cemerlang (mata pelajaran berkaitan) • JUP

Penyelaras Luaran

• Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD
42

KEKERAPAN PENYELARASAN

Ditentukan oleh JK PBS sekolah

43

PROSES PENYELARASAN

Sebelum Penyelarasan

Semasa Penyelarasan

Selepas Penyelarasan

44

Sebelum Penyelarasan

• Penjajaran Tugasan dengan outcomes pembelajaran/ SP • Kesesuaian instrumen/tugasan • Evidens yang perlu dikumpul • Kaedah Penskoran

45

Semasa Penyelarasan

• Menyemak kesesesuaian Tugasan, SP dan Unit Pembelajaran dan kaedah penskoran

46

Selepas Penyelarasan

• Melaksanakan penambahbaikan pembelajaran dan pengajaran

47

PENJAMINAN KUALITI

Pementoran

Penyelarasan

Pemantauan

Pengesanan

48

PEMANTAUAN
Pemantau Luaran
• • • • • Pegawai Lembaga Peperiksaan Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri Pegawai PPD / PPG Jemaah Nazir Sekolah Pegawai dari Bahagian-Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia • Pegawai yang dilantik dan diberi tauliah oleh LP

Pemantau Dalam

• Pentadbir Sekolah • Ketua Panitia

49

KEKERAPAN PEMANTAUAN

Sepanjang tempoh P&P

50

Sebelum Pemantauan

• Perancangan aktiviti Pemantauan • Penyediaan instrumen pemantauan • Memaklumkan kepada guru mata pelajaran

51

• Semak pelaksanaan PS mengikut garis panduan dan jadual yang ditetapkan

Semasa Pemantauan

Contoh: • Fail Evidens • Minit Mesyuarat JK PBS • Laporan Hebahan PS kepada ibu bapa • Pelaporan pencapaian PS

52

Selepas Pemantauan

• Penyediaan pelaporan pemantauan • Cadangan penambahbaikan

53

PENJAMINAN KUALITI

Pementoran

Pemantauan

Penyelarasan

Pengesanan

54

Pegawai yang melaksanakan pengesanan

• Pegawai yang dilantik oleh LP

55

KEKERAPAN PENGESANAN

Ditentukan oleh LP/JPN/ PPD

56

57