Anda di halaman 1dari 25

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PORTFOLIO

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PORTFOLIO suatu pengumpulan hasil kerja murid yang sistematik dan menjadi evidens bagi tujuan penilaian tertentu untuk menyata dan menerangkan status atau perkembangan pembelajaran seseorang murid di sepanjang suatu tempoh pembelajaran

PORTFOLIO
KAEDAH EVIDEN
Pengumpulan Hasil Kerja Murid yang sistematik

Menjadi eviden
Menyata dan menerangkan status atau perkembangan pembelajaran seseorang murid Sepanjang suatu tempoh pembelajaran

TUJUAN

TEMPOH

Dua Jenis Portfolio :

1. PORTFOLIO PERKEMBANGAN 2. PORTFOLIO PAMERAN (Showcase)

1 PORTFOLIO PERKEMBANGAN
adalah sampel kerja murid yang dikumpul secara berkala bertujuan untuk menilai perkembangan murid sepanjang suatu tempoh pembelajaran merujuk kepada standard prestasi.

PORTFOLIO PERKEMBANGAN
Menunjukkan perkembangan pembelajaran murid dari masa ke semasa

MEMBANTU
GURU Memantau perkembangan dan membuat pentaksiran bagi mencapai matlamat pembelajaran seperti dicatatkan dalam standard prestasi MURID Membuat penilaian kendiri untuk menetapkan matlamat yang hendak dicapai

2 PORTFOLIO PAMERAN (SHOWCASE)

Kumpulan hasil kerja murid yang terbaik bertujuan untuk menunjukkan status penguasaan murid dalam pembelajarannya di hujung suatu tempoh pembelajaran.

PORTFOLIO PAMERAN (SHOWCASE)


PAMER Mempamerkan tahap penguasaan dan pencapaian murid pada akhir suatu tempoh pembelajaran Menyediakan bahan bukti sebagai rujukan untuk penilaian pihak pengguna bagi pemilihan melanjutkan pelajaran atau kerjaya

BUKTI

PETUNJUK

Memberi petunjuk bakat, kemahiran, kebolehan murid, kecenderungan, minat dan potensi murid dalam suatu bidang

PORTFOLIO PAMERAN (SHOWCASE)


MAKLUMAT Memberi maklumat aptitud murid kepada guru yang akan mendidik murid berkenaan pada tahun seterusnya

MENILAI

Menilai murid bagi pemberian penghargaan atau anugerah

Melalui Portfolio Perkembangan guru, murid dan ibubapa dapat:

1. Menilai perkembangan pembelajaran atau status penguasaan dengan kesahan yang tinggi kerana disokong oleh evidens 2. Membuat refleksi kepada evidens untuk pemantauan kemajuan pembelajaran dan mengatur strategi pembetulan dan penambahbaikan.

3. Memberi input untuk mengenalpasti dan merancang strategi pembelajaran bagi menghasilkan perubahan tingkah laku yang positif.

Melalui Portfolio Perkembangan, guru, ibubapa dan murid dapat :


4. Mengesan
mengenalpasti perkembangan, kekuatan dan kelemahan melalui hasil kerja murid secara berterusan. 5. Mengesan bakat, minat, kecenderungan, kemahiran, potensi dan kebolehan murid. 6. Memberi gambaran kepada ibubapa tentang kemajuan dan status pembelajaran anak mereka.. atau

Kandungan Portfolio Perkembangan


1. Maklumat peribadi murid 2. Matlamat dan objektif kurikulum 3. Standard prestasi 4. Sasaran pencapaian/penguasaan 5. Eviden pencapaian/penguasaan murid 6. Catatan perkembangan murid 7. Graf perkembangan murid 8. Refleksi perkembangan murid 9. Rumusan pencapaian/penguasaan murid 10. Sijil atau dokumen penghargaan, pengiktirafan pencapaian dan penglibatan

Asas Kriteria Pemilihan Eviden


1. Hasil Kerja Terbaik : Pemilihan hasil kerja untuk Portfolio Pameran (showcase) adalah berdasarkan hasil kerja terbaik dalam kemahiran tertentu yang telah ditetapkan bagi membuktikan adanya peningkatan

Asas Kriteria Pemilihan Eviden


2 Eviden perkembangan
Fokus kepada mengenalpasti sampel hasil kerja atau cara kerja yang sesuai menunjukkan perkembangan atau status untuk dijadikan evidens bagi membuktikan peningkatan : i. Sampel terawal dan seterusnya yang menumpukan kepada beberapa kemahiran atau kandungan pembelajaran.

Ii Contoh draf awal dan draf akhir. iii. Hasil kerja yang boleh mengesan perkembangan hasil kerja atau pencapaian

Bilakah Evidens Hasil Kerja Murid dimasukkan ke dalam Portfolio?


1. 2. 3. 4. 5. Apabila sesuatu hasil kerja siap dan telah disemak oleh guru Mengikut tempoh masa tertentu (contohseminggu, sebulan, satu semester dll) Pada akhirunit, minggu, semester, tahun, dll. Setelah menunjukkan evidens pencapaian target atau mencapai tahap atau peningkatan Band. Mengikut keperluan.

Siapakah Yang Memilih Evidens Hasil Kerja Murid?

1. Guru: Guru memilih hasil kerja terbaik murid 2. Murid: Murid boleh memilih sendiri hasil kerja merujuk kepada standard prestasi dan murid mampu membuat refleksi terhadap hasil kerja yang dipilih 3. Murid dan guru: Pemilihan portfolio melibatkan kolaborasi dan perbincangan antara guru dan murid.

Siapakah Yang Memilih Evidens Hasil Kerja Murid?

4. Rakan sebaya: Rakan sebaya membantu memilih hasil kerja yang terbaik untuk dimuatkan dalam portfolio 5. Ibu bapa: Ibu bapa boleh diminta untuk memilih hasil kerja yang paling menarik bagi membuktikan perkembangan murid

6. Pentadbir Sekolah: Guru Besar, Guru Kaunseling, Guru Disiplin dll.

REKOD PERKEMBANGAN MURID


BULAN
STANDARD PRESTASI DICAPAI

CATATAN GURU

Januari Februari Mac April Mei Jun Julai

Ogos
September Oktober November

CARTA PERKEMBANGAN MURID


CARTA PERKEMBANGAN MURID KEMAHIRAN MENGIRA NAMA: Ahmad 4

BAND

0 0
13/2 1 10/3 2 4/4

20/5 4

7/6

18/8 6

3/10 7 1/11

TARIKH

Refleksi hasil kerja murid


Murid perlu dilibatkan secara langsung dalam setiap proses pembinaan portfolio bagi membolehkan murid menghayati dan menghargai portfolio yang dihasilkan, untuk menggalakkan mereka mengambil tindakan penambahbaikan prestasi dan penguasaan. Refleksi merupakan suatu sesi yang paling penting untuk memberikan maklumat serta memberi kesedaran tentang kekuatan dan kelemahan mereka

Apakah Yang Dipertimbangkan Dalam Sesi Refleksi


1. Ulasan tentang mengapa sampel itu dipilih.

2. Ulasan tentang apa yang menyebabkan mereka suka atau tidak suka pada sampel tersebut.
3. Ulasan untuk mengenalpasti proses yang terlibat dalam perkembangan atau hasil dan persembahan yang spesifik. 4. Gambaran dan fokus kepada sampel bagaimana kemahiran atau pengetahuan yang spesifik boleh dipertingkatkan.

Apakah Yang Dipertimbangkan Dalam Sesi Refleksi


5. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sampel daripada hasil kerja 6. Matlamat dalam diri mereka berdasarkan kekuatan atau kelemahan yang mereka ada.

7. Mengenal pasti strategi untuk mencapai matlamat.


8. Melengkapkan senarai semak untuk memastikan semua tindakan dalam sesi refleksi telah dilaksana.

9. Helaian refleksi dilampirkan bersama hasil kerja.

LAPORAN PERKEMBANGAN MURID:


INSAN KAMIL 1 ZAHRAH

Boleh membaca dan memahami petikan / teks yang mengandungi 5 ayat mudah, Jelas : sebutan, Lancar : bacaan. Dapat menjawab soalan berasaskan petikan yang telah dibaca. Konsisten : Sebutan jelas, bacaan lancar dan memahami dengan betul.

Boleh membuat ayat dalam satu perenggan berdasarkan gambar/pengalaman/tajuk dengan konsisten, Tulisan yang boleh dibaca, Jarak antara perkataan yang sesuai, Tanda baca yang betul Boleh menggunakan kemahiran operasi asas Matematik tambah dan tolak untuk nombor bulat, wang, masa dan waktu Menyatakan semua kemungkinan hasil tambah dan tolak pasangan dua nombor

LAPORAN PERKEMBANGAN MURID:

Murid mempunyai dan mempamerkan nilai murni secara konsisten tanpa perlu pengawasan oleh guru dan masyarakat.

Boleh menunjukkan cara berinteraksi, bergaul dan bekerjasama secara interpersonal dan dalam kumpulan dengan harmoni dan berhemah tanpa mengira kaum/bangsa/umur/pangkat/jawatan dengan mesra.

SEKIAN. TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai