Anda di halaman 1dari 25

Nama biasa

: Ayam (Pedaging)

Nama saintifik : Gallus gallus domesticus Famili : Phasianidae

1. Pengenalan Dijangkakan pada tahun 2003, pengeluaran daging ayam dunia dianggarkan berjumlah 49 juta t.m dengan USA sebagai pengeluar utama dengan 14 juta t.m diikuti Brazil 7.1 juta t.m. Negara pengimport utama dunia adalah Kesatuan Rusia dengan 1.3 juta m.t , diikuti oleh Jepun (700 ribu m.t) dan Kesatuan Eropah (600 m.t). Pengeksport utama adalah USA dan Brazil dengan jumlah 2.4 juta m.t. dan 1.3 juta m.t. setiap satunya. Negara pengguna utama dunia adalah USA (12 juta m.t), Kesatuan Eropah (6.6 juta m.t) dan Brazil (5.8 juta m.t).

Thailand adalah pengeluar daging ayam yang tertinggi di kalangan negara-negara Asean dan juga merupakan antara pengeluar utama daging ayam dunia dengan

keluaran sebanyak 960 ribu metrik tan pada tahun 2000. Indonesia di tempat kedua dengan keluaran sebanyak 807 ribu metrik tan dan Malaysia dengan keluaran sebanyak 678 ribu metrik tan di tangga ke tiga.

2. Tinjauan Pasaran

2.1 Pengenalan Saiz pasaran makanan Malaysia pada tahun 2002 dianggarkan berjumlah RM31.1 billion. Jumlah ini terdiri daripada makanan segar berjumlah RM17.3 billion dan makanan proses sebanyak RM13.8 billion. Lebih kurang RM7.1 billion pasaran adalah berasaskan ternakan dengan pasaran ayam merupakan 44.94% (Carta 1 dan 2). Carta 1 : Saiz Pasaran Makanan Mengikut Produk Segar 2002
Anggaran RM 17.3 bilion

23%
Ikan Ternakan Tanaman

41% 36%

Carta 2 : Saiz Pasaran Produk Ternakan


Te lur 16% Aya m 45% S u su 14%

13% Ba bi

11% Le m b u 1% Ka m b in g

Dianggarkan daging ayam menguasai 45% daripada RM7.1 billion nilai pasaran berasaskan ternakan untuk tahun 2002. Dalam pada itu, permintaan tempatan terhadap daging ayam diramalkan akan terus meningkat. Selain daripada pasaran domestik, Malaysia mengeksport lebih 13% daripada jumlah pengeluaran daging ayamnya. Destinasi utama adalah Singapura, Hong Kong dan Brunei Darusalam. Produk utama ayam pedaging adalah daging segar (sembelih) serta keratankeratan.

2.2 Permintaan a) Domestik Kajian penggunaan oleh pihak FAMA pada tahun 1999 mendapati penggunaan peringkat isirumah merupakan yang tetinggi bagi komoditi ayam hidup, ayam sejukbeku dan ayam sembelih bersih berbanding penggunaan di institusi dan kilang ( Jadual 1 ).

Jadual 1 : Penggunaan Komoditi Ayam Peringkat: Isirumah, Institusi dan Kilang Tahun 1999
1999 Komoditi Isirumah Institusi Kilang

Ayam Hidup Ayam Beku Ayam Sembelih Sumber : FAMA

10812 14033 201802

1 ,3 7 8 10,450 190,004

2 ,2 6 4 2 ,1 7 9 12,3711

Permintaan daging ayam Malaysia diramalkan akan terus meningkat. Ini diasaskan kepada aliran penggunaan daging ayam Semenanjung dari tahun 1997 sebanyak 498.86 ribu tan kepada 535.41 ribu tan pada tahun 2001 (Jadual 2).

Jadual 2: Penggunaan Daging Ayam, Semenanjung Malaysia (1996-2000)


Tahun 1997 1998 1999 2000 2001 Daging Ayam ( 000 m.t) 498.86 494.97 499.29 505.45 535.41

Sumber : Jabatan Perkhidmatan Haiwan


Carta 3: Penggunaan Daging Ayam, S. Malaysia (1996 2000)
540 530 520 '000 MT 510 500 490 480 470 1997 1998 1999 Tahu n 2000 2001

Unjuran permintaan daging ayam Malaysia sehingga tahun 2010 adalah seperti di Jadual 3.

Jadual 3: Unjuran Permintaan Ayam untuk Malaysia, tahun 20012010


TAHUN 2001 2002 2003 2004 2005 2010 Sumber : Jabatan Perkhidmatan Haiwan PERMINTAAN(000 MT) 663.86 680.46 697.47 714.91 732.78 825.04

Carta 4: Unjuran Permintaan Ayam, Malaysia (20012010)


900 800 700 600 '000 MT 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2010 Tahun

ii.

Dunia

Penggunaan daging ayam dunia pada tahun 2003 dianggarkan berjumlah 48 juta m.t. Amerika Syarikat merupakan pengguna tertinggi sebanyak 12.3 juta m.t., meningkat dari 12.2 juta m.t pada tahun 2002. Penggunaan oleh negara China juga dijangka akan meningkat dari 5.3 juta m.t pada tahun 2002 kepada 5.4 juta m.t pada tahun 2003. Penggunaan yang tinggi ini disebabkan oleh populasi yang tinggi di kedua-dua negara tersebut.

Negara-negara dengan penggunaan perkapita daging ayam yang tinggi pada tahun 2001 adalah Hong Kong 57.3 kg, Kuwait 41.1 kg, UAE 41.2 kg , USA 40.8 kg, Taiwan 33.9 kg. dan Malaysia 33.3 kg. Penggunaan perkapita banyak dipengaruhi oleh kecenderungan, citarasa dan pendapatan penduduk di sesebuah negara.

b)

Eksport

Domestik Malaysia turut mengeksport daging ayam. Eksport daging ayam negara dianggarkan lebih kurang 13.21 peratus daripada jumlah pengeluaran. Pasaran eksport utama adalah Singapura. Eksport kebanyakannya dalam bentuk ayam hidup. Sejumlah kecil dalam bentuk keratan juga dieksport ke negara-negara seperti Singapura, Hong Kong dan Brunei.

Dunia USA dan Brazil adalah pengeksport utama daging ayam dunia dengan liputan pasaran yang meluas (Jadual 4). Negara China dan Thailand juga merupakan pengeksport utama tetapi pasaran terhad ke beberapa buah negara seperti Jepun, Kesatuan Eropah, Malaysia dan Timur Tengah. Pada Tahun 2003 Thailand dianggarkan akan mengeksport sebanyak 435 ribu t.m manakala China sebanyak 400,000 t.m.

Jadual 4 : Pengeksport Daging Ayam Utama Tahun 2000


Negara Amerika Syarikat Brazil Peranchis China Thailand Belanda Hungary Canada United Kingdom Belgium Malaysia Sumber: Poultry International Kuantiti ( 000 tan metrik ) 2514 628 463 354 285 207 106 88 85 60 75

Produk eksport USA dan Brazil meliputi keratan daging dada dan lain-lain keratan. Eksport utama China dan Thailand lebih tertumpu kepada keratan daging dada ke negara-negara EU yang menawarkan harga yang baik. China kini telah memberi tumpuan kepada eksport produk daging ayam yang dimasak. Sebagaimana China, Thailand juga telah menumpukan kepada mengeksport produk hiliran. www.fas.usda.gov

c)

Spesifikasi Pasaran

Ayam daging dipasarkan sebagai ayam hidup, ayam sembelih bersih, pelbagai keratan dan produk sedia untuk dimasak atau dimakan. Lebih dari 80 peratus ayam daging dipasarkan dalam bentuk ayam hidup ke pasar-pasar basah. Antara 15 hingga 20% dihantar untuk disembelih di pusat-pusat/loji-loji penyembelihan yang

kemudiannya dijual semula sebagai ayam siang bersih, keratan ayam dan setengah syarikat menggunakannya untuk diproses menjadi produk hiliran.

Penggredan daging ayam segar adalah seperti berikut: Gred A: Gred B: Gred C: Substandard 1.8-2.2kg/ekor bersih 1.5-1.8kg/ekor bersih 1.2-1.5kg/ekor bersih < 1.2kg/ekor bersih

Baka ayam daging yang digunakan dalam penternakan ayam di Malaysia adalah Arbor Acres, Avian, Cobb, Ross, Lohmann, Hybro, Shaver dan Hubbard (Jadual 5).
Jadual 5 : Penggunaan Baka Ayam Daging Tahun 1996 2001(Juta ekor ) Bilangan Syarikat Baka Arbor Acres Avian Cobb Lohmann Ross Hybro Shaver Hubbard 1997 1 .3 3 1 .5 3 0 .3 3 0 .1 3 0 .2 5 0 .0 7 0 .1 4 0 .0 1 1998 1 .0 0 1 .4 2 0 .3 8 0 .1 4 0 .3 5 0 .0 1 0 .2 0 0 .0 5 1999 1 .0 6 1 .4 7 0 .4 6 0 .1 0 0 .2 9 0 .0 9 0 .1 4 0 .1 2000 0 .9 8 1 .5 2 0 .6 3 0 .0 3 0 .2 3 0 .0 0 7 0 .1 9 0 .1 6 2001 1 .1 7 1 .1 4 1 .2 6 0 .0 1 0 .2 9 0 .0 5 0 .0 7

Sumber : Jabatan Perkhidmatan Haiwan

Bekalan anak stok induk tuai adalah diimport. Syarikat ladang induk tuai tempatan Leong Hup Holdings dan Charoen Pokphands Groups mengeluarkan lebihkurang 65% daripada keperluan bekalan stok induk manakala bakinya diimport (Jadual 6). Jadual 6 : Sumber Stok Induk Malaysia 1995 2001
Sumber Malaysia 1995 6 6 .8 3 1996 68.87 1997 6 1 .9 3 1998 6 2 .4 3 1999 6 1 .9 3 2000 6 7 .4 6 2001 6 6 .5 3

Thailand
USA/Kanada

7.35
1 0 .1 2

4.92
9 .1 1

4.86
1 5 .0 0

4.46
1 5 .1 0

4.12
1 1 .8 8

6.36
7 .4 2

5.59
1 5 .2 0

Negara Eropah Lain-lain

1 5 .5 5 0 .1 5

1 6 .8 3 0 .2 7

1 5 .8 2 .3 5

1 2 .4 8 5 .5 3

1 2 .6 7 9 .4 1

9 .7 0 9 .0 6

1 4 .8 7 7.81

Sumber : Jabatan Perkhidmatan Haiwan

Keperluan bekalan anak ayam daging umur sehari dipenuhi sepenuhnya oleh ladang-ladang stok induk tempatan dan pengimportan dibuat apabila ada keperluan. 2.3 Bekalan a) Domestik

Pengeluaran ayam daging dijalankan melalui dua sistem iaitu secara penternak kontrak dengan syarikat integrator dan beberapa syarikat lain dan sistem penternak bebas. Ladang kontrak merangkumi 61.16% daripada bilangan ladang ayam daging dan menyumbang kira-kira 60.78% keseluruhan pengeluaran (Jadual 7). Pada tahun 2001 integrator menyumbang lebih kurang 59% daripada pengeluaran anak ayam dan 35% daripada keseluruhan pengeluaran ayam daging (Jadual 8).

Jadual 7 : Bilangan Ladang Ayam Daging Mengikut Sistem Pengeluaran Tahun 2001
Penternak Kontrak 1581 61.16% Sumber : Jabatan Perkhidmatan Haiwan Penternak Bebas 1004 38.84%

Jadual 8: Peratus Pengeluaran Anak Ayam Daging oleh Integrator dan Bukan Integrator
Tahun 1997 1998 1999 2000 2001 Integrator 72.79 63.36 65.45 63.29 59.07 Bukan Integrator 27.71 36.64 34.55 36.71 40.93

Sumber : Jabatan Perkhidmatan Haiwan

Berasaskan pengeluaran ayam daging Semenanjung Malaysia tahun 1996-2001 (Jadual 9), adalah dijangkakan pengeluaran daging ayam negara akan terus meningkat.

Jadual 9: Pengeluaran Daging Ayam Semenenjung Malaysia, 1996 - 2001


Tahun 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Sumber : Jabatan Perkhidmatan Haiwan Daging Ayam (m.t) 519,315 572,480 572,064 577,120 582,848 620,192

Carta 5: Pengeluaran Daging Ayam, Semenanjung Malaysia (1996 2000)


6 4 0 ,0 0 0 6 2 0 ,0 0 0 6 0 0 ,0 0 0 5 8 0 ,0 0 0 MT 5 6 0 ,0 0 0 5 4 0 ,0 0 0 5 2 0 ,0 0 0 5 0 0 ,0 0 0 4 8 0 ,0 0 0 4 6 0 ,0 0 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 T a hu n

Pengeluaran daging ayam Malaysia diunjurkan berjumlah 1,033.05 metrik tan pada tahun 2010 (Jadual 10). Jadual 10: Unjuran Pengeluaran Ayam Malaysia 2001-2010
Pengeluaran ('000 MT) 2001 2002 2003 2004 821.59 840.49 859.82 879.59

2005
2010 Sumber : Jabatan Perkhidmatan Haiwan

899.82
1,033.05

Carta 6: Unjuran Pengeluaran Ayam, Malaysia (2001-2010)


1200 1000 800 '000 MT 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2010 Ta hun

b)

Import

i.

Domestik

Malaysia mengimport stok induk tuai, sebahagian stok induk dan anak ayam umur sehari apabila ada keperluan. Di antara tahun 1996 dan 2001 , lebihkurang 32 38 peratus daripada keperluan stok tuai diimport (Jadual 6). Import daging ayam Malaysia adalah dalam bentuk keratan bertulang dan tanpa tulang (Jadual 11).

Jadual 11 : Import Bahagian Ayam MalaysiaTahun 1997 - 2001 (t.m)


Kuantiti Jenis Ayam Bersih Ke p a k Daging Ayam Kaki Da d a Drummet Cube Fillet Tengkuk Lemak Mechanical De-boned Kulit Jumlah 5,866.97 4,412.63 13,326.71 14,822.34 1997 3 7 .5 4 851.90 2,039.86 2,169.90 114.96 137.19 515.62 1998 1,248.44 723.69 1,269.17 369.38 238.74 563.22 1999 532.17 2,960.43 771.40 2,867.44 5,389.92 209.50 495.71 4 9 .5 6 5 0 .6 0 2000. 185.64 3,429.10 2,506.20 2,962.21 3,998.27 227.43 1,080.14 334.48 9 8 .8 6 3,742.13 4,892.08 5,716.14 144.70 3,216.36 342.11 2,664.57 1,621.30 22,339.39 2001

Sumber : Jabatan Perkhidmatan Haiwan

Pengimportan ini kebanyakannya dibuat bagi tujuan penghasilan produk tambah nilai yang lain. Negara China dan Thailand adalah sumber utama bekalan daging ayam yang diimport ( Jadual 12 ).
Jadual 12 : Negara Pengeksport Keratan Ayam Ke Malaysia Tahun1996 - 2001 NEGARA BRAZIL CANADA CHINA DENMARK FRANCE HOLLAND THAILAND USA JUMLAH (KG) 1996 1997 1998 1999 24,493.00 23,580.00 6,287,746.00 1,246,569.50 174,860.00 250,640.00 3,599,614.72 1,719,204.24 13,326,707.46 2000 2001

15,000.00 522,984.70 75,028.00 1,869,060.00 2,482,072.70

2,766,153.00 307,033.92 49,992.00 2,569,590.00 174,201.23 5,866,970.15

1,331,230.56 151,598.00 69,020.00 100,040.00 2,656,240.20 104,504.00 4,412,632.76

7,610,916.00 2,956,725.10 72,855.00 172,200.00 3,599,614.72 1,719,204.24 16,131,515.06

12,787,389.00 2,441,109.30 78,920.00 6,508,613.00 523,360.76 22,339,392.06

Dunia Negara-negara pengimport utama daging ayam dunia adalah Rusia, China, Jepun, Hong Kong dan Saudi Arabia (Jadual13).

Jadual 13 : Pengimport Daging Ayam Dunia Tahun 2000


Negara Rusia China Jepun Hong Kong Saudi Arabia Mexico Canada Jerman United Arab Emiriah Afrika Selatan sumber: Poultry International Kuantiti ( 000 tan metrik) 891 800 507 306 272 245 144 140 105 84

c)

Kawasan Utama Bilangan ladang ayam daging di Semenanjung Malaysia pada tahun 2001 dianggarkan sebanyak 2,585 buah (Jadual 14). Daripada jumlah tersebut, lebih kurang 64.22% beroperasi ditahap tidak skala ekonomi. Negeri Johor,

10

Perak, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang adalah pengeluar utama menyumbang
72.86% dari keseluruhan pengeluaran ayam daging.

Jadual 14 : Kawasan Pengeluaran Ayam Daging


Negeri <1 0 Perlis Ke d a h P.Pinang P er ak Selangor N. Sembilan Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan Jumlah 2 136 51 80 54 57 24 153 25 130 322 1,034 Kapasiti Ladang ( 000 ekor ) 10 - 20 1 22 54 114 25 55 25 256 36 11 27 626 >2 0 - 5 0 1 15 60 120 14 62 28 310 48 8 13 679 >5 0 - 1 0 0 3 12 20 10 7 23 10 82 3 2 3 175 >1 0 0 0 5 14 9 3 5 11 24 0 0 0 71 Jumlah Ladang 7 190 199 333 103 202 98 825 112 151 365 2585 Pengeluaran (Juta ekor ) 0.334 4.155 5.402 8.426 2.064 7.593 2.274 24.818 3.232 1.640 3.517 63.457

Sumber : Jabatan Perkhidmatan Haiwan

2.4 Harga Pada tahun 2002 harga maksima ayam sembelih bersih ditetapkan oleh kerajaan adalah RM 5.40 sekilogram bertujuan melindungi pengguna daripada peningkatan harga yang mendadak semasa permintaan memuncak terutamanya seperti musim perayaan atau apabila terjadi penurunan ketara bekalan di pasaran. Penetapan harga maksima memberi tekanan kepada pengeluar kerana tidak memberi peluang mendapatkan harga yang lebih tinggi semasa permintaan baik bagi menampung kerugian sewaktu pasaran lemah. Walaupun harga maksima ditetapkan , harga minima ketika pasaran lemah tidak ditetapkan.

Harga sekilogram ayam daging hidup diperingkat ladang bagi tempoh 1996 2001 adalah antara RM1.45 dan 3.50 sekilogram dengan purata harga tahunan RM 2.60 dan RM 3.00 sekilogram ( Jadual 15 ). Perbezaan harga terendah dan tertinggi

11

dalam sesuatu tahun bagi tempoh tersebut puratanya adalah antara RM 1.00 dan RM 1.50 sekilogram hidup.

Jadual 15 :Harga Ayam Daging Hidup Peringkat Ladang


Minimum (RM/kg) Tahun 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1 .4 5 2 .0 5 2 .4 0 2 .1 0 2 .0 0 2 .1 0 Maksimum RM/kg) 3 .2 0 3 .5 0 3 .5 0 3 .5 0 3 .5 0 3 .5 0 Purata Tahunan (RM/kg) 2 .6 1 2 .6 9 3 .1 4 3 .0 0 2 .8 2 2 .8 0

Sumber : Jabatan Perkhidmatan Haiwan

Purata harga runcit tahunan sekilogram ayam daging sembelih bersih bagi tempoh 1996 2001 adalah di bawah harga bumbung yang ditetapkan ( Jadual 16 ). Jadual 16 : Harga Runcit Ayam Daging
Tahun Minimum (RM/kg ) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2 .9 5 3 .6 5 4 .1 0 3 .7 5 3 .6 0 3 .7 5 Maksimum (RM/kg) 5 .0 5 5 .4 0 5 .4 0 5 .4 0 5 .4 0 5 .4 0 Purata Tahunan (RM/kg) 4 .3 0 4 .4 0 5 .0 0 4 .8 0 4 .6 0 4 .6 0

Sumber: Jabatan Perkhidmatan Haiwan

3. Faktor Kritikal Kejayaan a) Produk Kaedah kendalian lepastuai serta penyimpanan bergantung kepada penggunaan akhir daging ayam. Jadual 17 menunjukkan produk daging ayam serta kaedah pengendalian dan juga penyimpanan berdasarkan kegunaan akhir.

12

Jadual 17: Kaedah pengendalian dan juga penyimpanan berdasarkan kegunaan akhir

Primary Product

Produk Separuh Proses

Produk Siap Separuh Masak

Produk Masak Sepenuh

Produk
Ayam Hidup -

Produk
Ayam Segar Keratan -

Produk Nugget Burger Sausege Bebola Ayam Drummet Fritter Chicent Wing-BBQ Lain-lain -

Produk Satay Dalam Tin Ayam Goreng (Fried) Dalam Pek Serunding Smoked wing

(sejuk dingin, sejuk beku ) Pengeluar Utama: Leong Hup CP Sinmah Dinding KFC/Ayamas Desa Poultry TD Poultry Ayam Molek Integrated Poultry Industry

(sejuk dingin, sejuk beku ) Pengeluar Utama: KFC/Ayamas Sinmah Dinding Ayam A-1 Pertanian Pertiwi (CP) Ramly Food Fika Foods FY Marketing Mac Food Selangor Food Sri Rasah Standard Confectionary Deluxe Food Service Magnificient Diagraph Ben Foods

Pengeluar Utama: KFC/Ayamas Sinmah Dinding Pertanian Pertiwi (CP) Yeo Hiap Seng Dewina Food A Clouet & Comp Nestle Cerebos QQ Food Industry Ayam Molek CPC / AJI

b) Tenaga kerja Tenaga kerja yang mahir penting bagi mewujudkan sebuah industri yang produktif , berkualiti dan berkembang mapan. Latihan yang berterusan selaras dengan perkembangan dan perubahan teknologi dalam industri dapat menjamin penghasilan tenaga kerja yang berkualiti.

c. Pelabelan & Penjenamaan Pelabelan dan penjenamaan perlu dibuat bukan hanya bagi produk proses tetapi bagi ayam sembelih bersih. Penjenamaan dapat mencerminkan kualiti, selamat dimakan dan mudah dikenali oleh pengguna. Kesetiaan pengguna juga boleh dibina melalui proses tersebut.

13

4. Kelebihan Melabur Di Malaysia a) Khidmat Sokongan Berbagai program telah digariskan oleh Kementerian Pertanian amnya dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi berkaitan sepanjang tempoh Rancangan Malaysia Ketujuh (RMK7) dan juga untuk RMK8. Selari dengan kedua-dua rancangan tersebut, satu polisi berkenaan sektor pertanian, Polisi Pertanian Nasional ke-3 (1998-2010) digubal dengan tujuan mempertingkatkan tahap pembangunan sektor-sektor pertanian dan juga pengeluaran supaya pertalian di antara sektor-sektor tersebut dengan sektor ekonomi diperkukuhkan.

Sungguhpun begitu, faedah berpotensi yang boleh diperolehi untuk hasil ternakan ayam pedaging adalah di dalam industri pemprosesan hiliran.

Kerajaan telah memberikan beberapa insentif bagi menggalakkan pelaburan meningkatkan keluaran hasil pertanian negara. Insentif yang ditawarkan adalah dalam bentuk pengecualian (penuh atau sebahagian) daripada bayaran cukai pendapatan dan pengecualian duti import dan cukai jualan. Insentif ini diletakan di bawah Akta Penggalakan Pelaburan 1986, Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Kastam 1967, Akta Cukai Jualan 1972 dan Akta Eksais 1976. Insentifinsentif yang ditawarkan adalah:1. Galakkan tambahan untuk projek pengeluaran bahan makanan yang diluluskan 2. 3. 4. 5. 6. Taraf perintis Elaun cukai pelaburan Elaun pelaburan semula Elaun pertanian Potongan keatas perbelanjaan modal untuk projek pertanian yang diluluskan 7. 8. 9. Potongan infrastruktur Elaun bangunan perindustrian Insentif berkaitan Tarif

10. Potongan dua kali untuk Penggalakan Eksport

14

11. Potongan dua kali keatas premium Insuran Kredit Eksport 12. Pelepasan cukai keatas nilai pertambahan eksport 13. Insentif untuk R&D 14. Insentif untuk latihan 15. Insentif untuk Penggunaan Teknologi Maklumat 16. Insentif untuk penggunaan peralatan perlindungan Alam Sekitar 17. Insentif untuk syarikat yang menyediakan kemudahan bilik sejuk dan perkhidmatan 18. Insentif memodern sistem pengeluaran ayam/itik dan mesra alam.

5. Peluang Pelaburan 5.1 Khidmat Sokongan a) Pembekal Makanan Ayam Malaysia mengimport hampir keseluruhan bahan mentah makanan ayam. Antara bahan-bahan yang banyak diimport ialah jagung, mil kacang soya, mil ikan dan polad gandum. Untuk mengurangkan masalah pergantungan yang tinggi kepada bahan makanan import, beberapa pendekatan perlu diambil. Antaranya ialah penggunaan varieti baru dan hybrid padi khusus untuk makanan ternakan bagi menggantian import berterusan makanan ternakan. Selain itu, produk dan kualiti serta harga juga harus berdayasaing. b) Pembekal Reban Terdapat dua sistem reban digunakan dalam penternakan ayam di Malaysia, iaitu reban terbuka dan tertutup. Bekas Makanan Ayam Dua jenis peralatan makanan iaitu secara manual dan automatik.

5.2 Pemprosesan Pengeluar & Pembekal Produk Tambah-Nilai Pada tahun 2001, dianggarkan sebanyak 118 ribu tan metrik daging ayam digunakan di dalam penghasilan produk-produk ini. Lebih kurang 50

15

peratus keperluan daging ayam yang digunakan di dalam aktiviti pengeluaran produk hiliran (lebihkurang 10 peratus pengeluaran daging ayam tempatan) diperolehi dari sumber import.

Import daging ayam Malaysia adalah dalam bentuk keratan bertulang dan tanpa tulang. Pengimportan ini kebanyakannya dibuat bagi tujuan penghasilan produk tambah nilai yang lain. Produk-produk tambah-nilai tempatan berasaskan daging ayam termasuklah produk separuh masak dan sedia untuk dimakan seperti burger, frankfurter, ketulan daging ayam (Nugget), cold cut, daging kisar, sate dan ayam panggang.

Selain daripada penghasilan produk tambah-nilai, pasaran eksport untuk daging potong dilihat sebagai berpotensi diceburi. 5.3 Pengagihan a) Penyedia Tempat Simpanan Makanan segar cepat rosak. Di dalam kesedaran dan juga usaha mengatasi hakikat tersebut, permintaan terhadap makanan sejuk-beku telah

meningkat. Perkembangan dari segi proses-proses menyejuk-beku telah membolehkan kesegaran produk-produk berkenaan diperpanjangkan melalui pengawalan suhu. Makanan yang disejukkan merujuk kepada makanan yang harus disimpan pada suhu -10C ke 100C manakala makanan yang beku adalah makanan yang telah melalui proses penyejuk-bekuan dan harus disimpan pada suhu -180C atau kurang. Kedua-duanya turut merangkumi produk-produk hiliran berasaskan bahan-bahan mentah yang disejuk-bekukan itu.

Sistem pengangkutan, penyimpanan dan penjualan

secara terbuka

seharusnya telah diganti dengan sistem yang lebih bersistematik dan bersih. Sistem sejuk beku merupakan cara yang terbaik dalam menjamin kualiti produk dan kesihatan pengguna. Satu garis panduan dan peraturan perlu diperkenalkan bagi menjamin kewujudannya. Rajah 1 menunjukkan rantaian sejuk sistem pemasaran untuk ayam serta produknya.

16

Rajah 1: Rantaian Sejuk Sistem Pemasaran Ayam PENTERNAK AYAM Kemudahan: 3. Kemudahan pemprosesan Penyembelihan Keratan Pembungkusan 4. Bilik sejuk untuk penyimpanan Kemudahan di tempat jualan: 1. Kabinet sejuk untuk pameran 2. Kabinet sejuk untuk penyimpanan stok ayam

PUSAT PENYEMBELIHAN Pengangkutan Produk ( Cold truck ) OUTLET

PENGGUNA

6. Kos & Pulangan Purata kos pengeluaran bagi tempoh 1996 hingga 2001 adalah antara RM2.59 dan RM2.94 sekilogram (Jadual 18). Kos pengeluaran sesuatu pusingan

pengeluaran dalam setahun pengeluaran turun-naik dipengaruhi terutamanya oleh harga makanan dan harga anak ayam.

Jadual 18 : Kos Pengeluaran Ayam Daging Tahun 1996 - 2001 Minimum Tahun 1996 1997 1998 1999 2000 2001 (RM/KG) 2.39 2.41 2.65 2.6 2.52 2.57 Maksimum (RM/KG) 2.81 2.85 3.07 2.97 2.94 2.82 Purata Tahunan RM/KG) 2.59 2.62 2.94 2.83 2.73 2.77

Sumber : Jabatan Perkhidmatan Haiwan

17

Analisa kos-pulangan (Jadual 19 dan 20) adalah untuk pengeluaran daging ayam di bawah penternakan terbuka dan tertutup berdasarkan data Ogos 2001.

Jadual 19: Profit & Loss Analysis for Broiler Production Open House System (August 2001)

Number of broiler for every cycle (birds) Mortility rate per cycle Rearing System : Contract Farming with Integrator , 6 cycles / yr Period for every cycle Everage ex-farm weight (kgs / bird) 38-40 days 1.75 50,000.00 0.05

ITEMs (A) Revenue Sales of Broiler Chicken Sales of Cull Broiler chicken Chicken manure Total Revenue (B)Variable Cost 1 Broiler Starter Feed Broiler Finisher Feed Day Old Chick (DOC) Total Variable Cost 1 (C) Gross Margin 1 (A-B) (D) Variable Cost 2 Veterinary Vaccines , Medications & Vitamin Gas Water & electricity Woodshaving

Units

Price/unit Quantity/cycle

RM/cycle

kgs kgs bags

2.80 3.50 2.40

86,750.00 750.00 1,300.00

242,900.00 2,625.00 3,120.00 248,645.00

kgs kgs birds

0.92 0.90 0.85

53,350.00 116,400.00 52,500.00

49,082.00 104,760.00 44,625.00 198,467.00 50,178.00

3,500.00 cylinder 14.50 145.00 2,102.50 1,750.00 bags 0.25 80.00 20.00

18

Wages & Salary Transportation Catcher Miscellaneous Total Variable Cost 2 (E) Gross Margin 2 (C-D) 0.10 0.03 49,500.00 50,000.00

6,000.00 4,950.00 1,500.00 1,200.00 21,022.50 29,155.50

(F) Fixed Cost / Cost of Capital Buying/ % Depreciation /yr (RM) Depreciation /cycle (RM)

Construction Cost Depreciatio n Items /yr

Housing Equipments Vehicle Others Fixed Cost Total Fixed Cost

300,000.00 15,000.00 30,000.00 5,000.00 350,000.00

10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

30,000.00 1,500.00 3,000.00 500.00

5,000.00 250.00 500.00 83.33 5,833.33

(G) Net Margin / Profit ( E- F)

23,322.17

Cost of Production Total Variable Cost 1 Total Variabable Cost 2 Total Fixed Cost Opportunity Cost (4 %) Total Cost per cycle 198,467.00 21,022.50 5,833.33 2,333.33 227,656.17

Cost of production

= ( Total cost - Minor Revenue) / Production Quantity (kgs) = { 227,656.17- (2625+3120) } / 86750 kgs = 2.56 / kg

19

Cost of production / bird @ 1.75 kg =

4.48 / bird

Feed Conversion Ratio

Total Consumption of Feed (kgs) / Total weight (kgs) =(53,350+116,400) = 1.94 /(86750+750)

Jadual 20: Profit & Loss Analysis for Broiler Production Closed House System (August 2001)

Number of broiler for every cycle (birds) Mortility rate per cycle Rearing System : Contract Farming with Integrator , 6 cycles / yr Period for every cycle Everage ex-farm weight (kgs / bird)

50,000.00 2.00%

38-40 days 1.75

ITEMs

Units

Price/unit

Quantity /cycle

RM/cycle

(A) Revenue Sales of Broiler Chicken Sales of Cull Broiler chicken Chicken manure Total Revenue kgs kgs bags 2.80 3.50 2.40 86,750.00 750.00 1,300.00 242,900.00 2,625.00 3,120.00 248,645.00

20

(B)Variable Cost 1 Broiler Starter Feed Broiler Finisher Feed Day Old Chick (DOC) Total Variable Cost 1 kgs kgs birds 0.92 0.90 0.85 50,500.00 111,000.00 51,000.00 46,460.00 99,900.00 43,350.00 189,710.00

(C) Gross Margin 1 (A-B)

58,935.00

(D) Variable Cost 2 Veterinary Vaccines , Medications Gas Water & electricity Woodshaving Wages & Salary Transportation Catcher Miscellaneous Total Variable Cost 2 (E) Gross Margin 2 (C-D) 0.10 0.03 49,500.00 50,000.00 bags 0.25 320.00 cylinder 14.50 145.00 3,500.00 2,102.50 4,375.00 80.00 3,000.00 4,950.00 1,500.00 2,500.00 22,007.50 36,927.50

(F) Fixed Cost / Cost of Capital Buying/Construction Cost % Depreciatio n Items /yr Depreciation /yr (RM) Depreciation /cycle (RM)

Housing Equipments Vehicle Others Fixed Cost Total Fixed Cost

400,000.00 250,000.00 30,000.00 5,000.00 685,000.00

10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

40,000.00 25,000.00 3,000.00 500.00

6,666.67 4,166.67 500.00 83.33 11,416.67

21

(G) Net Margin / Profit ( E- F)

25,510.83

Cost of Production Total Variable Cost 1 Total Variabable Cost 2 Total Fixed Cost Opportunity Cost (4 %) Total Cost per cycle 189,710.00 22,007.50 11,416.67 4,566.67 227,700.83

Cost of production

= ( Total cost - Minor Revenue) / Production Quantity (kgs) = { 227,700.83-(2625+3120) } / 86750 kgs = 2.56 / kg

Cost of Production /bird @1.75 kgs

4.48 / bird

Feed Conversion Ratio

Total Consumption of Feed (kgs) / Total weight (kgs) = (50,500+ 110,000) = 1.85 / (86750+750)

b. Produk Siap Masak Produk siap masak seperti sayap salai dan sate menggunakan produk ayam daging bertulang atau tanpa tulang. Kos pengeluaran dan harga jualan kedua-dua produk ini seperti di Jadual 20.

Jadual 20: Kos Produk Siap Dimasak Malaysia Tahun Sayap Salai Kos Per Unit RM/KG %

2000 Sate RM/KG %

22

Bahan Mentah Tempatan Import Bahan Bakar Tenaga Kerja Susutnilai Interes dan Cukai Pengurusan & Pemasaran Teknologi, kos pengurusan, dll Kos Pengeluaran Margin Kilang Harga di Kilang Margi Pemasaran Harga Jualan Sumber : Laporan MIDA 6.71 75.18% 0.82 0.2 0.18 0.23 0.05 0.64 0.1 8.92 1.58 10.5 9.33 19.83 88.9% 9.2% 2.2% 2.0% 2.6% 0.6% 7.2% 1.1% 100% 18% 10.54 1.73 0.20 2.94 0.23 0.05 0.64 0.10 16.43 1.38 17.80 1.76 19.56 64.17% 10.53% 1.19% 17.90% 1.40% 0.30% 3.90% 0.61% 100% 8% 9.89%

23

24

25