Anda di halaman 1dari 17

Budaya dan pembelajaran Beri definisi budaya?

(obj) kepelbagaian budaya adalah cara atau gaya hidup pelbagai masyarakat dan bangsa. Budaya ini merangkumi pelbagai aspek seperti sejarah, kesusasteraan, politik, muzik, lukisan, seni bina, falsafah, idea, tabiat dan nilai kepercayaan yang diturun temurun dari generasi ke generasi. Budaya juga boleh dikaikan dengan pengalaman interaksi sosial individu dengan masyarakat sekelilingnya. Budaya adalah lambang kejayaan sesuatu masyarakat atau bangsa. budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu iaitu Budhi (Sanskrit) : kecergasan firikal dan akal dan Daya (Melayu) :kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh. Budaya merupakan kebolehan seseorang individu menggunakan kekuatan, tenaga dan akal fikiran ke arah meningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut.

2 peranan utama dlm pbentukan sesuatu budaya bina imej Negara ke arah mewujudkan keperibadian serta identity. Memupuk kesedaran kebangsaan dan kenegaraan bercirikan kerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental.

tetapi satu daripadanya lebih kerap dilakukan. Alternatif - ada beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari. Terhad - cara melakukan sesuatu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja.

Senaraikan 5 ciri budaya.(bhg b) Huraikan bagaimana proses pertembungan dan penyesuaian antara budaya berlaku dalam masyarakat di negara kita?(pola budaya dikategorikan brp aspek) (bghn b) Wajib - individu hanya mempunyai satu cara utuk melakukannya. Tiada pilihan lain dan hanya perlu patuh kepada pola yang tersedia ada. Preferred - yang lebih digemari. Mempunyai beberapa pilihan untuk melakukan budaya yang ada tetapi satu daripadanya lebih digemari. Tipikal - ada beberapa cara melakukannya tetapi tidak digemari Senaraikan 5 komponen budaya? (bghn b) Kepercayaan Bahasa Nilai Norma Kesenian adat resam Boleh dipelajari Boleh dikongsi Bersifat sejagat Boleh diwarisi Sentiasa berubah-ubah Mempunyai unsur simbolik Mempunyai pandangan semesta

Apakah perbezaan antara budaya fungsional & tidak fungsional? Fungsional- patut diteruskan dan amalan yg proaktif. X Fungsional-X patut diteruskan dan amalan yg X proaktif.

3 sebab individu saling bergantungan dan bergabung dalam kelompok. (bhgn b) Keamanan kurangkan ketidaksamaan dalam diri, berasa lebih takut dan tidak ragu-ragu berhadapan halangan Status Dipandang penting oleh orang lain dan pengakuan diri dalam kelompok Harga diri Afiliasi Dapat memenuhi keperluan sosial iaitu berinteraksi terus menerus antara ahli dalam kelompok Kekuatan Pencapaian Tujuan

4 ciri fizikal setiap kelompok ras: Causacoid (org2 eropah putih) kulit putih mata besar tinggi rambut lurus

Negroid (org2 negro hitam) kulit hitam mata besar tinggi rambut kerinting

Definisi kelompok(obj) 2 individu @ lebih yg berinteraksi, saling bergantung & saling bergabung utk mencapai sasaran tertentu.

Mongoloid (org2 asia kuning) kulit berwarna mata kecil badan kecil hidung kurang mancung

Nyatakan tugas setiap kelompok kelompok tugas bersama2 menyelesaikan sesuatu tugas kelompok kepentingan individu yg bekerjasam utk mencapai sasaran khusus kelompok persahabatan kelompok yg ditetapkan scr bersama2 krn memiliki sifat yg sama.

Senaraikan 5 faktor penghijrahan. (bhgn b) masalah ekonomi di negara asal peluang pekerjaan di Tanah Melayu dibawa penjajah sebagai buruh lading perkahwinan campur perdagangan kemakmuran dan kestabilan politik

Austroloid (org2 asli autralia kelabu) mata besar hiung besar kulit kelabu rambu kerinting

Huraikan 5 proses bagaimana penyerapan budaya boleh berlaku.(esei) Model pembentukan Negara: Integrasi-Satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kump yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial clan lokasi dim sesebuah unit politik. Boleh berlaku melalui proses akomodasi, akulturasi, asimilasi atau amalgamasi. Akomodasi-Setiap kump etnik menyedari & menghormati norms dan nilai kump etnik lain & tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. A+B+C=A+B+C. (A, B & C adalah budaya kumpulan). Cth : Malaysia, Switzerland Akulturasi- Proses penerimaan unsur kebudayaan barn dalam kalangan kelompok. Cth: penggunaan tali leher, angpau, makanan Yong Tau Foo, hiburan. Berbeza dgn proses asimilasi, akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat penerima.

Asimilasi- Proses percantuman & penyatuan antara kump etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dgn kebudayaan & identiti yang sama. A +B +C = A (A me rup aka n go lo n gan dominan sementara B & C adalah kump minoriti). Cth: orang Melayu di Thailand, Nonya & Baba di Melaka, orang Cina di Indonesia. Amalgamasi- Satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. A + B + C = D. Cth : kumpulan baru hasil perkahwinan campur.

Berikan definisi sosialisasi? Proses interaksi social yg mbolehkan indi. belajar norma, cara hidup masyarakat dan peranannya.

Apakah indicator kelas social? Taraf pendidikan, jenis pekerjaan spr mahir, separuh mahir & kurang mahir, pendapatan bulanan & tahunan. Jelaskan definisi kawalan social? Tindakan yg diambil utk memastikan indi. mematuhi norma masyarakat. Tujuannya adalah supaya mencorak tingkah laku indi. sesuai dengan norma masyarakat.

Cara/usaha meningkatkan integrasi nasional antara kaum2 di Malaysia. (bhgn B) Penubuhan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional(JPNIN) Pengenalan Rukun Negara(Ideologi Kebangsaan) Dasar Ekonomi Baru(DEB) Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Berikan definisi mobility social? Pergerakan individu / kumpulan antara kedudukan yg berbeza dalam stratifikasi social. Pergerakan boleh berlaku secara mendatar atau menegak.

Jelaskan perbezaan antara bangsa dan masyarakat? Bangsa-Berkait dengan nasionaliti & semangat kebangsaan, iaitu orangorang yg sama-sama berjuang utk mewujudkan sesebuah negara yg dianggap barn & merdeka. Sekumpulan orang yg mempunyai ciriciri kebudayaan, nilai & aspirasi yg sama, cth : Bangsa Malaysia. Masyarakat-Sekumpulan manusia yg hidup di satu tempat. Ikut peraturan, ada norms tertentu utk tingkah laku. Mempunyal sistem nlial yg sama & ada sistem kawalan social. Berinteraksi antara satu dgn lain.Cara hidup, kebudayaan yg lebih kurang sama. Mempunyal komltmen terhadap kebalkan masyarakat.

Apakah yang dimaksudkan dengan adat resam? Kebiasaan masyarakat yg mempunyai nilai etika dan estetika dan diterima sebagai norma masyarakat.

Ciri2 utama bagi mengklasifikasikan masyarakat(bhgn b)(esei) Hidup berkelompok Mempunyai budaya Sering mengalami perubahan Saling berinteraksi Mempunyai kepimpinan

6 tugas Tok Batin(bhgn b) menjadi bomoh merestui perkahwinan melangsungkan upacara perkahwinan membuka lading menentukan sempadan kampong menentukan adat istiadat dan pantang larang

Definisi etnik Sekelompok manusia yg mengamalkan budaya yg hamper seragam ( adat resam, pakaian,bahasa dan kegiatan ekonomi).

Mengapa hubungan etnik penting? Berikan 4 tujuan pantang larang masih diamalkan dalam masyarakat di negara ini.(bgn b) mendidik scr halus member teguran scr berhemah galakkan kerja spy sempurna membentuk budi perkerti yg mulia Negara stabil Pembangunan eko dgn pelaburan asing Pembangunan social Pelancongan Penghidupan aman

Apakah yang dimaksudkan dengan ethnosentrisme? Sikap @ kepercayaan bahawa kebudayaan sendiri lebih baik @ lebih tinggi dr org lain.

Kelas social masyarakat tradisional diklasifikasikan(bhgn b) Sultan : kelas hierarki tertinggi Kelas bangsawan : terdiri drpd kaum keluarga diraja. Kelas pembesar pembesar negeri Rakyat biasa : golong an diperintah.

Cerakinkan 3 proses perubahan bahasa beserta contoh yg sering berlaku dalam masyarakat.(bhgn b) perubahan bunyi : [pinam] kpd [penang] perubahan fonem : [vuat] kpd [buat] perubahan morfem : [nivunuh] kpd [dibunuh]

4 aspek fizikal yang perlu diambil kira oleh guru semasa mengendalikan kelas bercantum (esei) Susunan kerusi meja -disusun dengan sempurna mengikut kumpulan tahun persekolahan supaya guru dapat melihat muridmurid dari mana-mana tempat dalam bilik darjah

Senaraikan 4 faktor yang menyebabkan perubahan kepada bahasa. i. pertembungan masyarakat dan budaya ii. penjajahan, peperangan dan perpindahan iii. perubahan populasi, kelas social, etnik, umur, seks, pekedaan, penemuan baru (kaedah, benda-benda, peralatan) iv. pendidikan, penghijrahan, perdagangan, agama dan status ekonomi Sebab kelas bercantum ? Bilangan guru X cukup Bil murid X cukup, kurang drp 10 org Murid dr tahap yg sama Cara untuk memupuk hubungan etnik yang harmonis? Guru menjadi teladan & adil, X ethnosentrik. Peneguhan positive utk tingkah laku yg sokong integrasi etnik. Bahan p&p pelbagai etnik Aktiviti p&p pelbagai etnik Tingkatkan fahaman budaya pelbagai kaum.

Ruang pembelajaran -sudut-sudut tertentu hendaklah disediakan mengikut kumpulan tahun A persekolahan untuk semua mata pelajaran dan juga aktiviti pemulihan, bacaan, rehat, permainan dan sebagainya Pameran BBM mengikut kumpulan tahun persekolahan puang pameran bahan pengajaran

pembelajaran dan hasil murid perlu disediakan Tempat penyimpanan bahan mengikut kumpulan tahun persekolahan -Perlu disediakan untuk penyimpanan barang kumpulan tahun persekolahan berbeza

Berikan 4 cabaran yang dihadapi oleh guru yang mengajar dalam sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai sosio-budaya.(bhgn b) Merancang strategi pengajaran pembelajaran yang mesra budaya Memuaskan hati semua murid / pihak lain Memupuk nilai positif terhadap semua budaya Menyediakan BBM yang merentasi pelbagai budaya Memahami pelbagai budaya yang berlainan Bersifat adil dan tidak prejudis

Huraikan 5 ciri kurikulum tersirat yang terdapat dalam pendidikan masa kini.(esei) Merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang diperolehi oleh pelajar di mana mereka belajar. Boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi basilan pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif. Merangkumi nilai-nilai yang dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum itu sendiri (pelajar guru/pengajar). Dipelajari oleh pelajar tetapi secara tidak

kurikulum itu tetapi Tanya tidak tertulis dalam kandunvn kurikulum berkenaan mahu pun dalam penilaian. Jenis atau pengkategoriannya adalah berbeza-beza mengikut jenis institusi, tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri.

Apakah itu kurikulum tersirat? Pembelajaran berlaku tanpa dirancang.

langsung misalnya daya intelek guru/pengajar; tingkahlaku dan akhlak guru/pengajar. Kewujudannya adalah berbezabeza bergantung kepada lokasi, persekitaran dan latar belakang pelaksana kurikulum (pelajarguru/pengajar). Walaupun kadangkala kurikulum tersirat terdapat sama ada pada matlamat atau objektif satu-satu

kaitan kurikulum tersirat dengan perpaduan antara kaum(esei) Kurikulum tersirat boleh menyatukan murid pelbagai kaum melalui aktiviti kokurikulum - badan beruniform, persatuan, kelab serta permainan. wujud peluang untuk pelajar-pelajar yang datang dari persatuan serta kaum yang berlainan untuk berinteraksi antara satu sama lain. Pertandingan permainan tradisional juga boleh menyatukan murid pelbagai kaum murid-murid dapat mengenali permainan tradisional kaum masingmasing dan secara tidak langsung hubungan antara kaum dapat dieratkan. aktiviti kelas secara berkumpulan, guru membahagikan kumpulan berdasarkan prinsip menggalakkan interaksi antara murid yang berlainan kaum. dapat berinteraksi dan berkongsi idea antara satu sama lain. hubungan antara murid yang berlainan kaum

akan dapat dieratkan dan semangat kesepaduan dapat dipupukkan. Murid - menyemaikan perasaan menerima dan menghormati bahasa ibunda dan dialek kaum lain melalui aktiviti yang pelajar ambil bahagian. dapat mengeratkan hubungan antara pelbagai kaum pelajar malah dapat meningkatkan kemahiran berbahasa pelajar dalam pelbagai dialek. kementerian membentuk bangsa yang bersatu dan saling menerima perbezaan budaya antara kaum. menerapkan pelbagai unsur budaya yang terdiri daripadi pelbagai kaum. Contohnya perayaan, adat resam,makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia.

budaya masyarakat dgn melaksanakan aktiviti sampingan khususnya melalui aktiviti kokurikulum. Menggalakkan interaksi dalam kelas sosial. Aktiviti yg dijalankan melibatkan interaksi antara kelas sosial murid. Scr langsung, proses pembentukan nilai dapat diterapkan kpd murid2. Pelaksanaan aktiviti bahasa dirancang dgn teliti. Murid akan mengambil bahagian dlm setiap aktiviti yg dilaksanakan dan mereka akan mula belajar menerima serta menghormati bahasa ibunda dan dialek kaum lain. Memberi pertimbangan terhadap aspek perbezaan antara jantina. Aktiviti yg dijalani murid haruslah

Bincangkan implikasi kurikulum terhadap masyarakat(esei) Kementerian berusaha membentuk bangsa yg bersattu dan saling menerima perbezaan budaya antara kaum. Pihak sekolah berusaha mengaplikasikan penerapan nilai

diberikan kesedaran dan ingatan terhadap batasan pergaulan dalam jantina yg berlainan.

4 kategori kanak-kanak istimewa yang memerlukan program pendidikankhas.(bghn b) kerencatan mental cacat pendengaran cacat penglihatan pintar cerdas

Senaraikan 5 usaha yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran untuk merapatkan jurang ketaksamaan pendidikan dalam kalangan murid.(bhgn b) i.Rancangan Makanan Tambahan (RMT) ii.Kumpulan Wang Simpanan Pelajar

Pertumbuhan pusat urban yang lembab Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya bagi kawasan pedalaman juga kurang merangsang.

Jurang digital juga wujud iaitu perbezaan dari segi akses kepada kemudahan ICT antara lokasi dan penguasaan kemahiran ICT dalam kalangan guru.

Berikan 5 faktor yang mempengaruhi ketaksamaan peluang pendidikan di negara kita.bhgn b i. kemudahan mendapatkan guru ii. kemudahan bahan-bahan rujukan iii. kelas sosial masyarakat iv. lokasi sekolah dan tempat tinggal v. kemudahan ICT vi.peluang kerjaya selepas tamat belajar.

Miskin (KWAPM) iii. Bantuan Makanan Asrama. iv.Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid v. Jaket Keselamatan vi.Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upaya vii. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) viii. Skim Baucer Tuisyen (SBT) Bincangkan 5 faktor yang menyebabkan berlakunya ketaksamaan peluang pendidikan antara murid di kawasan bandar dan kawasan luar bandar (pedalaman).(bhg b) kurangnya guru pakar yang berpengalaman dalam satu-satu bidang.

Selain lokasi, jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah, kaum, jantina, taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. Cara ataupun pendekatan yang digunakan oleh guru di dalam kelas. Jurang sosioekonomi

Nyatakan 3 implikasi pembangunan pendidikan ke atas masyarakat orang asli. (bhgn b) Perubahan minda masyarakat orang asli mengurangkan kadar keciciran dalam kalangan orang asli dapat meningkatkan taraf hidup dapat meningkatkan kemahiran dan keusahawanan meningkatkan celik huruf dalam kalangan kanak-kanak dan orang dewasa

Usaha kerajaan utk wujudkan kesamarataan pendidikan(bhgn b) Pendidikan percuma pd semua peringkat Mengadakan kurikulum yg sama Peluang diberi X kira latar belakang Menggunakan bahasa penghantarsjk Mengadakan system persekolahaan yg sama Memberi bantuan persekolahan Memastikan tenaga pengajar dlm semua sekolah.

Guru juga perlu bijaksana dalam membuat pilihan dan alat bantu mengajar.

Berikan definisi bilik darjah yang mesra budaya? Bilik darjah yg selesa, kondusif, damai, & tenteram utk menjalankan p&p tanpa menafikan hak2 kesamarataan, murid yg berbeza latar belakang dr segi kaum, jantina, sse dan keperluan Sekeliling yg telah ambil kira kepelbagaian budaya Yg boleh ransang murid menjadi peka

Program kerajaan utk pendidikan orang asli Kia-2m Program persiangan salinatan Kurikulum kap oleh BPG RMT SPBT

Cara guru mengambil kira kepelbagaian sosio-budaya Guru perlu mengetahuai pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu etnik. Guru juga perlu sensitif dengan tabiat dan perangai bangsa sendiri dan penyataan yang dinyatakan dalam kelas Pastikan bilik darjah membawa imej yang positif kepada pelbagai kumpulan etnik.

kpd budaya org lain dan saling hormat menghormati Yg di mana murid dpt bergaul mesra tanpa mengira perbezaan mereka

Berikan tiga pendekatan yang sesuai digunakan untuk dilaksanakan dalam pengajaran di kelas bercantum. i. Pengajaran berpusatkan murid ii. Melaksanakan aktiviti kumpulan iii. Gunakan kaedah perbincangan iv. Pendekatan kolaboratif v. Pendekatan koperatif

ciri2 kelas bercantum Kelas ini wujud di sekolah rendah saja Murid2 berbeza peringkat umur dan tahun persekolahan Bil murid kurang drpd 10 org Guru mengajar lebih drpd satu tahun persekolahan kerana peruntukan guru mengikut bilangan kelas Strategi p & p berbeza drpd kelas biasa

Pameran bahan bantu mengajar mengikut kumpulan tahun persekolahan - puang pameran bahan pengajaran pembelajaran dan hasil murid perlu disediakan

5 cara yg boleh digunakan oleh guru bagi memastikan tiada murid daripada pelbagai etnik terpinggir semasa proses pnp(esei) (bhgn b) menggunakan bahan atau contoh berdasarkan pelbagai budaya guru bersifat adil dan demokrasi tanpa mengira agama, etnik, dan latar belakang memastikan murid duduk dalam pelbagai kaum merancang pnp dengan memberi peluang kepada murid

Tempat penyimpanan bahan mengikut kumpulan tahun persekolahan - Perlu disediakan untuk penyimpanan barang kumpulan tahun

Empat aspek fizikal yang perlu diambil kira oleh guru semasa mengendalikan kelas bercantum (esei) Susunan kerusi meja - disusun dengan sempurna mengikut kumpulan tahun persekolahan supaya guru dapat melihat muridmurid dari mana-mana tempat dalam bilik darjah Ruang pembelajaran - sudut-sudut tertentu hendaklah disediakan mengikut kumpulan tahun persekolahan untuk semua mata pelajaran dan juga aktiviti pemulihan, bacaan, rehat, permainan dan sebagainya

persekolahan berbeza

5 perkara tindakan yg diambil oleh KPM untuk merapatkan jurang penduduk pelbagai kaum dan budaya di negara ini(bhgn b) membuat perubahan dan pembetulan ke atas undang undang mengubahsuai projek, program dan tindakan di peringkat tempatan menggalakkan pihak berkaitan menjalankan kajian tindakan latihan perguruan dipertingkatkan proses reformasi dalam sistem pendidikan

bekerjasama dan berinteraksi di antara pelbagai etnik menjadi role model yg bai kepada murid pelbagai etnik menjadi agen pemupuk kesefahaman antara pelbagai etnik melalui penerapan nilai murni dalam pnp

5 langkah yg boleh diambil oleh seorang guru untuk memastikan murid daripada pelbagai etnik dapat memahami dab menghormati budaya dab amalan hidup etnik lain esei(bhgn b) Kurikulum m/p sejarah menyemai kesedaran menghayati semangat patriotisme perpaduan

Sikap bertanggungjawab murid terhadap diri, sekolah dan masyarakat

guru mesti sensitif kepada penggunaan istilah tertentu guru perlu memberi galakan kpd murid untuk bercampur gaul dalam kump etnik semasa aktiviti dijalankan

Program bahasa selaras dengan tujuan kerajaan memperkasakan bahasa kebangsaan sebagai alat perpaduan etnik Disiplin diri

guru perlu menerapkan nilai perpaduan dalam kalangan murid

5 prinsip yang boleh merealisasikan untuk mengelakkan konflik berlaku dalam kalangan murid.(esei) istilah yang membawa kepada kedudukan yg sama untuk semua etnik menggunakan murid dari suku etnik yang berlainan semasa percakapan perbincangan dan penulisan mengelakkan dari memberi teguran yang memberi kesan buruk kepada murid dari suku kaum etnik yg berlainan menggunakan anekdot dari pelbagai budaya dalam konteks soisal semasa memberi contoh

Nyatakan 5 program yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang mesra budaya.(esei)(bhgn b) i Aktiviti Kebudayaan mengikut kaum ii. Sambutan perayaan mengikut kaum iii. Penglibatan murid pelbagai kaum dalam setiap aktiviti iv. Mewujudkan ruang memaparkan maklumat mengenai budaya setiap kaum v. Program RIMUP(rancangan integrasi murid uk perpaduan)

Aktiviti kokurikulum Persatuan Kelab Permainan Unit beruniform gotong royong kerja amal

Kegiatan kemasyarakatan -

Pemupukan kesedaran sivik Belajar menghormati hak orang lain Mewujudkan semangat kekitaan

Huraikan 5 kaedah pengajaran untuk murid yang terdiri daripada pelbagai budaya (esei) Kaedah direktif - Belajar mll penerangan & diikuti o ujian kefahaman & latihan. Guru memberikan penerangan scr langsung kpd murid ttg kepelbagaian budaya dlm Kelompok mereka. Fokus diberikan kpd kemahiran asas, latih tubidan latihan kecekapan. Kaedah mediatif. Guru boleh menggunakan bahan media dlm pembelajaran. Contohnnya, penggunaan computer dan buku elektronik. Guru mengajar murid untuk mengaplikasikan pengetahuan utk menyelesaikan mslh, membuat keputusan, mengenalpasti andaian dan menilai kebenaran andaian, keputusan dan hipotesis khususnya yg berkaitan dgn budaya yg masih relevan utk diamalkan o murid.

Kaedah generatif - Guru menggalakkan murid menjana idea2 kritis dan kreatif yg sesuai dgn budaya yg diketengahkan. Membuat pertimbangan utk meneruskan budaya yg relevan dgn kehidupan masa kini.

pembelajaran, pemantauan dan penilaian kendiri. Guru boleh memberikan tugasan yg berkaitan dgn budaya masyarakat yg masih relevan utk dibahaskan o mereka.

Berikan 5 laras bahasa yang akan mempengaruhi keberkesanan komunikasi antara guru dan murid. i. Laras Bahasa Biasa ii. Laras Bahasa Akademik Ili. Laras Bahasa Sastera / Kreatif iv. Laras Bahasa Agama v. Laras Bahasa Sukan vi. Laras Bahasa Sains vii. Laras Bahasa Rencana viii.Laras Bahasa Iklan / Perniagaan ix. Laras Bahasa Media Massa x. Laras Bahasa Undang-Undang xi. Laras Bahasa Ekonomi

Kaedah konteksual - Mengaitkan pembelajaran kpd reality kehidupan. Dapat memotivasikan murid2 utk membuat kaitan antara ilmu pengetahuan dgn pengaplikasiannya kpd budaya kehidupan mereka sbg ahli keluarga, masyarakat dan rakyat.

Kaedeah koperatif. Murid belajar scr berkumpulan dpt dan berbincang scr harmonis. Murid2 dpt kerjasama dan berinteraksi dgn murid yg datangnya dari pelbagai latar budaya. Murid dilatih dgn akauntabiliti diri dan bertanggungjawab sesama ahli

Kaedah metakognitif Memberikan peluang kpd murid2 memikirkan ttg proses pembelajaran, rancangan

Nyatakan 5 cara komunikasi bukan lisan (esei) i. Renungan mata ii. Pergerakan tangan iii. Ukiran senyuman di bibir iv. Ekspresi muka perubahan air muka v. Pergerakan kecil tubuh badan

Menyelitkan komunikasi bukan lisan Elakkan membebel serta menilai dan menghukum murid Cuba elak gangguan persekitaran seperti bising Suasana bilik darjah tidak kondusif

5 tingkah laku guru yang menyebabkan masalah komunikasi dalam bilik darjah Melabel murid Mengkritik pendapat / pandangan murid Bersifat autokratik Menunjukkan memek muka yang serius Mengancam murid jika tugasan tidak disiapkan

5 cara guru dapat mewujudkan Bincangkan 5 implikasi guru gagal melaksanakan komunikasi dengan berkesan (esei) i. Murid tidak dapat menerima mesej dengan jelas ii. Objektif pengajaran tidak tercapai iii. Murid tidak dapat mendengar dengan jelas iv. Kawalan kelas kurang berkesan v. Murid tidak berseronok utk belajar komunikasi berkesan dalam bilik darjah.(esei) Bersikap positif terhadap murid Bersikap ramah / mesra Mengetahui latar belakang murid Mengetahui kebolehan / penguasaan bahasa murid Menggunakan bahasa yang difahami murid Menghormati pandangan / pendapat murid Nyatakan 5 cara guru boleh menyampaikan maklumat secara berkesan? (esei) Bercakap dengan kelajuan sederhana Ketinggian suara disesuaikan dengan persekitaran dan bilangan murid Penggunaan bahasa yang mudah sesuai dengan tahap murid Menjadi pendengar yang aktif

Berikan 3 penilaian anda terhadap perubahan dalam kalangan masyarakat orang asli di pinggir Bandar.(bhgn b) Peringkat pertama (prasekolah) menyediakan asas yg kukuh sebelum pendidikan formal. Peringkat kedua(rendah) menyediakan asas yang kukuh dalam kemahiran 3M. Peringkat ketiga(menengah) kemahiran berfikir scr kritis dan kreatif dgn memberi fokus kpd pendidikan umum.

Berikan 5 tindakan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan dalam kalangan masyarakat orang asli di negara ini.(bgn b) i. Yuran Persekolahan ii. Kokurikulum iii. Kertas ujian bulanan iv. Sukan tahunan sekolah v. Kegiatan pendidikan Islam dan Pendidikan Moral vi. MSSM vii. Bantuan Persekolahan viii.Buku tulis, buku kerja dan alat tulis ix. Pakaian seragam sekolah x. Barang keperluan diri (untuk pelajar tinggal di asrama), seperti ubat gigi, sabun mandi, sabun pencuci, kapur kasut, tuala mandi). xi. Tambang pengangkutan ke sekolah. xii. Bantuan makan murid sekolah pedalaman (sekolah rendah).

5 tindakan yg diambil oleh KPM untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indegenous(bhgn b) yuran bulanan kokurikulum pakaian seragam sekolah buku teks dan alat tulis tambang pengangkutan ke sekolah

Nyatakan 5 kepentingan melaksanakan pelan tindakan untuk mewujudkan persekitaran mesra budaya di sesebuah sekolah.(bghn b) Memupuk rasa hormat kepada budaya etnik lain Memahami adat resam kaum lain Memupuk semangat kekitaan dan perpaduan

Nyatakan 5 pelan tindakan dari segi penyediaan kemudahan fizikal untuk membantu meningkatkan pendidikan masyarakat luar Bandar. Bilik darjah Asrama Rumah guru Bekalan elektrik 24 jam (64 sekolah rendah) Bekalan air ( 163 buah sekolah)

Hormat menghormati antara satu sama lain Menjaga sensitiviti kaum lain Mewujudkan satu bangsa Malaysia bersatu padu

Senaraikan 5 kepentingan sekolah wawasan(bhgn b) Kos pembinaan infrastruktur jimat Semangat nasionalisme Kerjasama antara guru dan pentadbir Murid bekerjasama bersatupadu

Perkara yg diambilkira utk pelan tindakan: Objektif Kumpulan sasaran Jangkah masa Kos Analisis swot- strength, weakness, opportunity, threat.

Berdasarkan Model Simetri Newcomb, guru boleh melaksanakan komunikasi berkesan dalam bilik darjah. (esei) X

A A = Individu B = Individu X = Mesej

Komunikasi beroperasi daripada empat orientasi, iaitu: a. Orientasi A terhadap perkara X, iaitu sikap dan kepercayaan A terhadap perkara X b. Orientasi A terhadap perkara B, iaitu sikap A terhadap B c. Orientasi B terhadap perkara X, iaitu sikap dan kepercayaan B terhadap perkara X d. Orientasi B terhadap A, iaitu sikap B terhadap A - Komunikasi berkesan banyak bergantung kepada sikap dan kepercayaan terhadap/individu dan mesej yang hendak disampaikan e. Jika B menghromati A dan menaruh kepercayaan terhadap mesej maka simetri dicapai, komunikasi adalah berkesan jika A dipandang rendah oleh B, maka mesej yang disampaikan A tidak mendapat persetujuan. Simetri tidak dicapai, komunikasi kurang berkesan

Model Simetri Newcomb adalah berasaskan interaksi individu terhadap mesej yang hendak disampaikan atau diterima, dikenali Model Komunikasi Kemanusiaan

Pembinaan Persekitaran bilik darjah yangmesra budaya

Pengurusan Persekitaran Fizikal

Pengurusan Persekitaran Sosio-emosi

Penyus unan me ja-kerus i

Mural dan Sudut bac aaan

Ruang untuk b erkerja

Alat bantu mengajar

Peranan murid

Peranan guru

Peranan pentadbir

Kesamarataan taburan di antara murid-murid dari pelbagai kumpulan etnik

Hasil seni yang mewakili pelbagai budaya

penting untuk memupuk nilai kerjasama dan tolong menolong. ( Woolfolk (2001))

Anak patung yang mewakili pelbagai budaya. Alat muzik pelbagai kaum.

Bahan bacaan sejarah dan patriotik, risalah-risalah dari sabah sarawak

Mewujudkan suasana menghormati antara kaum melalui penggunaan bahasa dan sikap yang positif

Kenali setiap murid Di Bilik Darjah Pemilihan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Tanggani masalah hubungan antara murid dengan saksama

Penggunaan bahasa yang digunakan dalam p&P mudah difahami oleh murid