Anda di halaman 1dari 5

PKSR SAINS TAHUN 4

PANITIA SAINS 2012

Bahagian B ( 20 markah)
Arahan : Tuliskan jawapan kamu dengan kemas dalam ruang yang disediakan.
1. Rajah 1 menunjukkan seekor ulat beluncas masing-masing dimasukkan ke
dalam beg plastic P dan Q . Beg plastic Q telah ditebuk dengan beberapa
lubang kecil.

a) Nyatakan pemerhatian kamu terhadap ulat beluncas dalam beg plastic P dan

Q selepas empat jam. ( 2markah)

(i) P : _______________________________________________________

(ii) Q:________________________________________________________

b) Nyatakan sebab (inferens) untuk pemerhatian di (a) ( 2markah)

(i) P: ________________________________________________________

(ii) Q:________________________________________________________

c) Nyatakan satu pembolehubah yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan)

dalam penyiasatan ini. ( 1 markah)

PKSR SAINS TAHUN 4


PANITIA SAINS 2012

______________________________________________________________

d) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini ? ( 2 markah)

______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Rajah 2 menunjukkan susunan radas yang disediakan untuk menyiasat gerak


balas tumbuhan terhadap satu rangsangan.

a) Apakah tujuan penyiasatan itu? ( 1markah)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

b) Nyatakan : ( 2 markah)

(i)

Apa yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasi ) dalam penyiasatan


ini.

______________________________________________________

PKSR SAINS TAHUN 4


PANITIA SAINS 2012

(ii)

Apa yang diperhatikan (pembolehubah bergerakbalas) dalam


penyiasatan ini.

______________________________________________________

c) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini ? ( 2 markah)

______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Rajah 1 menunjukkan dua jenis haiwan yang hidup di habitat berlainan.

PKSR SAINS TAHUN 4


PANITIA SAINS 2012
a) Nyatakan satu ciri khas yang membolehkan haiwan menyesuaikan diri

dengan cuaca yang melampau di habitatnya. ( 2 markah)

(i)P : _________________________________________________________
(ii)Q:_________________________________________________________

b)

Setiap tahun paus berhijrah ke perairan yang lebih


panas sebelum bermulanya musim sejuk.

(i)

Nyatakan satu inferens untuk menerangkan situasi di atas. ( 1markah )


______________________________________________________

(ii)

Nyatakan satu contoh haiwan yang mempunyai perlakuan seperti paus


( 1 markah)

___________________________________________________________
(iii)

Nyatakan satu contoh haiwan lain yang hidup di kawasan yang


terlampau sejuk. ( 1markah )
______________________________________________________

4.Jadual 1 menunjukkan keputusan satu penyiasatan .

Panjang bandul (cm)

10

20

30

40

Masa untuk membuat


30 ayunan (s)

15

20

25

30

Jadual 1
a) Dalam penyiasatan ini,nyatakan :

PKSR SAINS TAHUN 4


PANITIA SAINS 2012

(i)

Apa yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasi) [ 1 markah ]

________________________________________________________
(ii)

Apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) ( 1 markah)

_________________________________________________________
(iii)

Apa yang ditetapkan (pemboleh ubah dimalarkan ) ( 1 markah )

__________________________________________________________
b) Nyatakan satu hubungan antara panjang benang bandul dengan masa

yang diambil untuk membuat 20 ayunan. ( 1markah)


___________________________________________________________
c) Ramalkan masa yang diambil oleh bandul dengan panjang benang 50cm
untuk membuat 30 ayunan. ( 1 markah )
___________________________________________________________
d) Cadangkan satu alat pengukur yang sesuai digunakan untuk mengukur
masa yang diambil oleh bandul untuk membuat 30 ayunan dengan tepat. (
1makah )
__________________________________________________________

********************** KERTAS SOALAN TAMAT ************************


more you sweat, more you get!!! Good luck!!