Anda di halaman 1dari 1

...

Hasbiyallaahu wani'mal-wakiilu, ni'mal-maulaa wani'man-nashiiru, subhaanallaahi mil'ul-miizaana wamuntahal-'ilmi wamablaghor-ridhoo waziinatal-'arsyi, laa maljaa'a wa laa man jaa'a minallaahi illallaahu subhaanallaahi 'adadasy-syaf'i wal-watri wa 'adada kalimaatillaahit-taammati kullihaa, as-alukas-salamaata birohmatika yaa arhamar-roohimiina, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaahil-'aliyyil-'azhiimi wa hasbiyallaahu wa ni'mal-wakiilu.

Artinya : "Cukuplah Allah menjadi sandaran saya, dan Dia sebaik-baik Pelindung, sebaik-baik kekasih, dan sebaik-baik Penolong. Maha Suci Allah sepenuh timbangan, sesempurna ilmu, sepenuh keridhaan dan timbangan 'arsy. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari Allah, kecuali hanya kepada Allah. Maha Suci Allah sebanyak bilangan genap dan ganjil, dan sebanyak kalimat Allah yang sempurna, kami memohon keselamatan dengan rahmat -Mu wahai Dzat Yang Paling Penyayang diantara semua yang penyayang. Dan tiada daya upaya dan kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Dan cukuplah Allah menjadi sandaran saya.".