Anda di halaman 1dari 255

34

KK
JML
JML
KK
/KK
1 DARYOTO
1
RISWONDO
2
SISWANTO
3
2 SUMADI
1
RADIKIN ATMODIHARJO 2
WARSO
3
TANIYAH
4
3 SUKRI SUKATMO
1
PADMO SISWOYO
2
ISMUNI
3
4 KUSWAN SUMARDI
1
SUTIR SUMIARTO
2
SUMARYO
3
SIRUN KASIRUN
4
TIRTO SUMARYO
5
TJASUM TIRTA ATMAJA 6
WAHYUDIN
7
DIUN
8
5 SUKARJO
1
RANIS
2
ARIF ADI PURNOMO
3
SUWONDO
4
6 SIGIT ADI SETIYAWAN
1
DITO SUDITO
2
TOPO SUNGKOWO
3
7 SUJONO
1
8 SARWO PRASOJO
1
YUWONO BUDI WASITO 2

JUMLAH WARGA
116 Orang

PEREMPUAN

LAKI - LAKI

58

58

NAMA WARGA

NOMOR KK

DARYOTO
SUWARTI
FITRIAN PRILA WARDANI
RISWONDO
JUMIRAH
DAFFA SIROJUDIN
PUJIYANTI
SISWANTO
AMINAH
ANUGRAH ELDY SISTIANSYAH
SUMADI
KISAH
TRIYONO
RUSITO
SUCIPTO
SUBEKTI
TRI LESTARI
ERIYAWATI
RADIKIN ATMODIHARJO
SUYATI
DIAH FATMA RATNASARI
SUSI FATMA HANDAYANI
WARSO
SRI WIYATI
WILYAN ALJIHAD TULOH
TANIYAH
SUKRI SUKATMO
WARSIMAH

330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN
0342 330215 0708670002
0342 330215 5704670001
0342 330215 4604920004
0343 330215 0106810001
0343 330215 5203810005
0343 330215 0701110001
0343 330215 5304870003
0344 330215 2803720001
0344 330215 6706750001
0344 330215 0104020002
0345 330215 3112380005
0345 330215 4107430132
0345 330215 2905650001
0345 330215 1310690001
0345 330215 2405720002
0345 330215 3009760003
0345 330215 4605720001
0345 330215 5110820001
0346 330215 1709360002
0346 330215 7112450009
0346 330215 5312920002
0346 330215 4908950001
0347 330215 0507720009
0347 330215 5509750001
0347 330215 2912000001
0348 330215 7112580043
0349 330215 1312590001
0349 330215 7112640008

Halaman 1 dari 255

NAMA

330215110205 0354

KARINAH

Jenis Klm

NKK

TEMPAT LAHIR

LAKI - LAKI BANYUMAS


PEREMPUANBANJARNEGARA
PEREMPUANBANJARNEGARA
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS

Tanggal lahir
Monday, August 07, 1967
Monday, April 17, 1967
Monday, April 06, 1992
Monday, June 01, 1981
Thursday, March 12, 1981
Friday, January 07, 2011
Monday, April 13, 1987
Tuesday, March 28, 1972
Friday, June 27, 1975
Monday, April 01, 2002
Saturday, December 31, 1938
Thursday, July 01, 1943
Saturday, May 29, 1965
Monday, October 13, 1969
Wednesday, May 24, 1972
########################
Tuesday, May 06, 1980
Monday, October 11, 1982
########################
Monday, December 31, 1945
Sunday, December 13, 1992
Wednesday, August 09, 1995
Wednesday, July 05, 1972
Monday, September 15, 1975
Friday, December 29, 2000
########################
Sunday, December 13, 1959
Thursday, December 31, 1964

NIK
330215
Umur
44 Th - 9 Bl

45 Th - 0 Bl 20 Th - 1 Bl

30 Th - 11 Bl -

31 Th - 1 Bl 1 Th - 4 Bl

25 Th - 0 Bl -

40 Th - 1 Bl -

36 Th - 10 Bl -

10 Th - 1 Bl -

73 Th - 4 Bl -

68 Th - 10 Bl -

46 Th - 11 Bl -

42 Th - 6 Bl -

39 Th - 11 Bl -

35 Th - 7 Bl 32 Th - 0 Bl
29 Th - 7 Bl

75 Th - 7 Bl -

66 Th - 4 Bl -

19 Th - 4 Bl 16 Th - 9 Bl
39 Th - 10 Bl

36 Th - 7 Bl -

11 Th - 4 Bl -

53 Th - 4 Bl -

52 Th - 4 Bl -

47 Th - 4 Bl -

9 ARIF SULARTO
10 SUBUR WIDODO
SUHARDONO
SUSANTO
11 ANDI PRASETYO
TARLAN SUWANDI

12

13

14

15

16
17

18

19

1
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
1

PADMO SISWOYO
ISMUNI
UMIYATI
TRI WAHYUNDA BUDI SEJATI
KUSWAN SUMARDI
KARINAH
BUDI MULYAWAN LISTYANTO
SUGIYATI
MUHAMMAD BINTANG RAMADHAN
SUTIR SUMIARTO
DARSINAH
RINDA ANGGAR PRIONO
SUMARYO
WATIJAH
SINDI FATMAZIO FERGIAWATI
SIRUN KASIRUN
TRI ATMI
KISLAM
TIRTO SUMARYO
JURTIYAH
SINGGIH WIBOWO
TARTI
TJASUM TIRTA ATMAJA
SARTEM
WAHYUDIN
CARIMAH
SUSANTO
RINDA YULIANA
RESKY FAIZIN MUANAS
DIUN
JAMINAH
HANI SAFITRI
SUKARJO

330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205

0352 330215
0353 330215
0353 330215
0353 330215
0354 330215
0354 330215
0354 330215
0354 330215
0354 330215
0355 330215
0355 330215
0355 330215
0356 330215
0356 330215
0356 330215
0357 330215
0357 330215
0357 330215
0358 330215
0358 330215
0358 330215
0358 330215
0359 330215
0359 330215
0360 330215
0360 330215
0360 330215
0360 330215
0360 330215
0362 330215
0362 330215
0362 330215
0363 330215

3112370003
2010550001
6702580001
1701920001
0609570002
4501580001
0703760004

0408690005
7012680004
2503970004
0506760002
6003730003
0303030001
1809560001
5710840001
0412800003
1807680001
5905720002
0411930001
5905500002
3101410001
4807450001
3112570005
7112650010
0605830002
5101890002
1103100001
2102630001
7112670011
5302010001
1902540002

Halaman 2 dari 255

LAKI - LAKI BANYUMAS


LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS

Friday, December 31, 1937


Thursday, October 20, 1955
Thursday, February 27, 1958
Friday, January 17, 1992
Friday, September 06, 1957
Sunday, January 05, 1958
Sunday, March 07, 1976

74 Th - 4 Bl -

56 Th - 6 Bl -

54 Th - 2 Bl -

20 Th - 3 Bl 54 Th - 8 Bl
54 Th - 4 Bl
36 Th - 2 Bl

112 Th - 4 Bl -

112 Th - 4 Bl -

Monday, August 04, 1969


Monday, December 30, 1968
Tuesday, March 25, 1997
Saturday, June 05, 1976
Tuesday, March 20, 1973
Monday, March 03, 2003
Tuesday, September 18, 1956
########################
Thursday, December 04, 1980
Thursday, July 18, 1968
Friday, May 19, 1972
########################
Friday, May 19, 1950
Friday, January 31, 1941
Wednesday, July 18, 1945
Tuesday, December 31, 1957
Friday, December 31, 1965
Friday, May 06, 1983
Wednesday, January 11, 1989
Thursday, March 11, 2010
Thursday, February 21, 1963
Sunday, December 31, 1967
Tuesday, February 13, 2001
Friday, February 19, 1954

42 Th - 9 Bl

43 Th - 4 Bl -

15 Th - 1 Bl 35 Th - 11 Bl

39 Th - 1 Bl 9 Th - 2 Bl

55 Th - 7 Bl -

27 Th - 6 Bl 31 Th - 5 Bl

43 Th - 9 Bl -

39 Th - 11 Bl 18 Th - 6 Bl

61 Th - 11 Bl -

71 Th - 3 Bl -

66 Th - 9 Bl -

54 Th - 4 Bl -

46 Th - 4 Bl 29 Th - 0 Bl
23 Th - 4 Bl
2 Th - 2 Bl

49 Th - 2 Bl -

44 Th - 4 Bl -

11 Th - 2 Bl -

58 Th - 2 Bl -

20
21

22

23

24

25

26
27

28

2
3
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4

TUMINAH
TRI HARIYANI
RANIS
DIMAH
ARIF ADI PURNOMO
SETIASIH
GUNTUR ADI BARGAWA
SUWONDO
RUJININGSIH
RATHANAH INTAN YULIANDITA
SIGIT ADI SETIYAWAN
NIKEN WAHYUNI
KAYLA PRADHITA LINTANG MAHARANI
DAFFA DIMAZ FAHREZI SETIYAWAN
DITO SUDITO
KUTISAH
WAHYU PRATAMA
TOPO SUNGKOWO
SARYI
SUKISAH
ARIS SUSANTO
DWI NOVITA SARI
SUJONO
MUTMAINAH
SARWO PRASOJO
ROKHYATI
FITRI PUSPITA AMBARWATI
CHANDRA WIBAWA CAKTI
ANNISA TIARA KUSUMAWARDANI
YUWONO BUDI WASITO
TRI YULIATI
HAFIZH PRIYANGGA NUR WICAKSONO
IDLAFI LADINA FARID HAIDARSANY

330215110205
330215110205
330215190606
330215190606
330215310507
330215310507
330215310507
330215270807
330215270807
330215270807
330215040707
330215040707
330215040707
330215040707
330215160806
330215160806
330215160806
330215110007
330215110007
330215110007
330215110007
330215110007
330215130407
330215130407
330215150207
330215150207
330215150207
330215150207
330215150207
330215180706
330215180706
330215180706
330215180706

0363 330215
0363 330215
0001 330215
0001 330215
0002 330215
0002 330215
0002 330215
0003 330215
0003 330215
0003 330215
0003 330215
0003 330215
0003 330215
0003 330215
0004 330215
0004 330215
0004 330215
0006 330215
0006 330215
0006 330215
0006 330215
0006 330215
0006 330215
0006 330215
0007 330215
0007 330215
0007 330215
0007 330215
0007 330215
0008 330215
0008 330215
0008 330215
0008 330215

4401620004
4201870001
7112320006
4206720001
2411830001
5706860002
1105070001
0505900003
6202840001
6407060003
0412810001
5310800001
5907040001
2212060003
2205720001
4101810001
2202030001
1203660002
4703660001
4807850002
0312890001
4811920001
0509360001
5007430002
0910660001
5602710002
6503930001
0808950001
4402030001
0207710002
2107770001
1605000001
1510030001

Halaman 3 dari 255

PEREMPUANBANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBREBES
PEREMPUANBREBES
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
PEREMPUANJAKARTA
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANTEGAL
LAKI - LAKI TEGAL
LAKI - LAKI TEGAL

Thursday, January 04, 1962


Friday, January 02, 1987
Saturday, December 31, 1932
Friday, June 02, 1972
########################
Tuesday, June 17, 1986
Friday, May 11, 2007
Monday, May 05, 1980
########################
Monday, July 24, 2006
Friday, December 04, 1981
Monday, October 13, 1980
Monday, July 19, 2004
Friday, December 22, 2006
Monday, May 22, 1972
Thursday, January 01, 1981
Saturday, February 22, 2003
Saturday, March 12, 1966
Sunday, March 27, 1966
Monday, July 08, 1985
Sunday, December 03, 1989
Sunday, November 08, 1992
########################
Saturday, July 10, 1943
Sunday, October 09, 1966
Tuesday, February 16, 1971
Thursday, March 25, 1993
Tuesday, August 08, 1995
Tuesday, February 04, 2003
Friday, July 02, 1971
Thursday, July 21, 1977
Tuesday, May 16, 2000
########################

50 Th - 4 Bl
25 Th - 4 Bl

79 Th - 4 Bl 39 Th - 11 Bl

28 Th - 5 Bl -

25 Th - 10 Bl 5 Th - 0 Bl
32 Th - 0 Bl

28 Th - 2 Bl -

5 Th - 9 Bl 30 Th - 5 Bl

31 Th - 6 Bl -

7 Th - 9 Bl -

5 Th - 4 Bl -

39 Th - 11 Bl -

31 Th - 4 Bl -

9 Th - 2 Bl -

46 Th - 1 Bl -

46 Th - 1 Bl 26 Th - 10 Bl
22 Th - 5 Bl
19 Th - 6 Bl
75 Th - 8 Bl
68 Th - 10 Bl
45 Th - 7 Bl

41 Th - 2 Bl -

19 Th - 1 Bl 16 Th - 9 Bl
9 Th - 3 Bl
40 Th - 10 Bl

34 Th - 9 Bl -

11 Th - 11 Bl -

8 Th - 6 Bl -

29

30

31

32

33

34

5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4

KASTINI
ARIF SULARTO
NUSROTUL FAOZIAH
ALYA MEGUMI ONA
MUHAMAD RAIHAN IRSYAD
SUBUR WIDODO
JARYATI
FITRIANA AWALIYAH
SHOFWAN HILMY OKTAVIAN
SUHARDONO
SRI YUWARNI
TRI SUSANTI MUGILESTARI
SUSANTO
ERINA MURWANINGSIH
RAFI MOKTIKA ERSA RAJENDRA
ANDI PRASETYO
DWI ANGGRAENI CAHYANINGSIH
REFFIENDI MOKTIKA R.P
TARLAN SUWANDI
KUSYATI
PUSPA WIGI ASTUTI
SITI NUR WATIMAH

330215180706
330215141206
330215141206
330215141206
330215141206
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215110205
330215120205
330215120205
330215120205
330215120205
330215120205
330215120205
330215120205
330215120205
330215120205
330215120205

0008 330215
0008 330215
0008 330215
0008 330215
0008 330215
0305 330215
0305 330215
0305 330215
0305 330215
0531 330215
0531 330215
0531 330215
1073 330215
1073 330215
1073 330215
1074 330215
1074 330215
1074 330215
0799 330215
0799 330215
0799 330215
0799 330215

5101450001
2104770010
4505820002
5911060001
0708100002
3103710001
5802720003
6201990001
1310040002
0712550001
5812580002
5201880001
0804760001
5401810002
3110050001
0703820001
6003840001
0308040001
2303700001
7112630001
6709020001
5503040001

Halaman 4 dari 255

PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBREBES
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
LAKI - LAKI BANJARNEGARA
PEREMPUANBANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
LAKI - LAKI BANYUMAS
PEREMPUANPURBALINGGA
PEREMPUANBANYUMAS
PEREMPUANBANYUMAS

Thursday, January 11, 1945


Thursday, April 21, 1977
Wednesday, May 05, 1982
Sunday, November 19, 2006
Saturday, August 07, 2010
Wednesday, March 31, 1971
Friday, February 18, 1972
Friday, January 22, 1999
########################
########################
Thursday, December 18, 1958
Tuesday, January 12, 1988
Thursday, April 08, 1976
Wednesday, January 14, 1981
Monday, October 31, 2005
Sunday, March 07, 1982
Tuesday, March 20, 1984
Tuesday, August 03, 2004
Monday, March 23, 1970
Tuesday, December 31, 1963
Friday, September 27, 2002
Monday, March 15, 2004

67 Th - 4 Bl

35 Th - 0 Bl 30 Th - 0 Bl

5 Th - 5 Bl 1 Th - 9 Bl

41 Th - 1 Bl -

40 Th - 2 Bl -

13 Th - 3 Bl -

7 Th - 6 Bl 56 Th - 5 Bl

53 Th - 4 Bl -

24 Th - 3 Bl 36 Th - 1 Bl

31 Th - 3 Bl -

6 Th - 6 Bl 30 Th - 2 Bl

28 Th - 1 Bl 7 Th - 9 Bl

42 Th - 1 Bl -

48 Th - 4 Bl -

9 Th - 7 Bl -

8 Th - 1 Bl -

NIK
4501580001
Umur

IJAZAH PEKERJAAN

44 Th - 9 Bl -4 Hr SLTP
45 Th - 0 Bl -24 Hr S1
20 Th - 1 Bl -5 Hr SLTA
30 Th - 11 Bl -10 Hr
31 Th - 1 Bl -29 Hr
1 Th - 4 Bl -4 Hr
25 Th - 0 Bl -28 Hr
40 Th - 1 Bl -13 Hr
36 Th - 10 Bl -14 Hr
10 Th - 1 Bl -10 Hr
73 Th - 4 Bl -10 Hr SLTP
68 Th - 10 Bl -10 Hr SD
46 Th - 11 Bl -12 Hr SD
42 Th - 6 Bl -28 Hr SLTP
39 Th - 11 Bl -17 Hr SLTP
35 Th - 7 Bl -11 Hr SLTP
32 Th - 0 Bl -5 Hr SLTP
29 Th - 7 Bl -0 Hr SLTP
75 Th - 7 Bl -24 Hr
66 Th - 4 Bl -10 Hr
19 Th - 4 Bl -28 Hr
16 Th - 9 Bl -2 Hr
39 Th - 10 Bl -6 Hr
36 Th - 7 Bl -26 Hr
11 Th - 4 Bl -12 Hr
53 Th - 4 Bl -10 Hr
52 Th - 4 Bl -28 Hr
47 Th - 4 Bl -10 Hr

WIRASWASTA
GURU
MAHASISWA
WIRASWASTA
IBU RUMAHTANGGA
N/A
WIRASWASTA
WIRASWASTA
IBU RUMAHTANGGA
PELAJAR
PETANI/PEKEBUN
IBU RUMAHTANGGA
N/A
WIRASWASTA
WIRASWASTA
PETANI/PEKEBUN
WIRASWASTA
WIRASWASTA
PURNAWIRAWAN
IBU RUMAHTANGGA
N/A
IBU RUMAHTANGGA
WIRASWASTA
WIRASWASTA
N/A
PETANI/PEKEBUN
TUKANG
WIRASWASTA

AGAMA BANGSA
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM

STATUS

PETANI/PEKEBUN
GURU
INDONESIA MENIKAH
MAHASISWA
INDONESIA MENIKAH
WIRASWASTA
INDONESIA BELUM MENIKAH IBU RUMAHTANGGA
INDONESIA MENIKAH
PELAJAR
INDONESIA MENIKAH
N/A
INDONESIA BELUM MENIKAH PURNAWIRAWAN
INDONESIA MENIKAH
TUKANG
INDONESIA MENIKAH
POLISI
INDONESIA MENIKAH
TNI
INDONESIA BELUM MENIKAH PERAWAT
INDONESIA MENIKAH
INDONESIA MENIKAH
INDONESIA BELUM MENIKAH
INDONESIA BELUM MENIKAH
INDONESIA MENIKAH
INDONESIA BELUM MENIKAH
INDONESIA BELUM MENIKAH
INDONESIA BELUM MENIKAH
INDONESIA MENIKAH
INDONESIA MENIKAH
INDONESIA BELUM MENIKAH
INDONESIA MENIKAH
INDONESIA MENIKAH
INDONESIA MENIKAH
INDONESIA BELUM MENIKAH
INDONESIA JANDA
INDONESIA MENIKAH
INDONESIA MENIKAH
Halaman 5 dari 255

11
4
3
41
18
19
11
3
1
1
1
3

116

42
68
2
4

74 Th - 4 Bl -10 Hr
56 Th - 6 Bl -21 Hr
54 Th - 2 Bl -14 Hr
20 Th - 3 Bl -24 Hr
54 Th - 8 Bl -5 Hr
54 Th - 4 Bl -6 Hr
36 Th - 2 Bl -4 Hr
112 Th - 4 Bl -11 Hr
112 Th - 4 Bl -11 Hr
42 Th - 9 Bl -7 Hr
43 Th - 4 Bl -11 Hr
15 Th - 1 Bl -16 Hr
35 Th - 11 Bl -6 Hr
39 Th - 1 Bl -21 Hr
9 Th - 2 Bl -8 Hr
55 Th - 7 Bl -23 Hr
27 Th - 6 Bl -24 Hr
31 Th - 5 Bl -7 Hr
43 Th - 9 Bl -23 Hr
39 Th - 11 Bl -22 Hr
18 Th - 6 Bl -7 Hr
61 Th - 11 Bl -22 Hr
71 Th - 3 Bl -10 Hr
66 Th - 9 Bl -23 Hr
54 Th - 4 Bl -10 Hr
46 Th - 4 Bl -10 Hr
29 Th - 0 Bl -5 Hr
23 Th - 4 Bl -0 Hr
2 Th - 2 Bl -0 Hr
49 Th - 2 Bl -20 Hr
44 Th - 4 Bl -10 Hr
11 Th - 2 Bl -28 Hr
58 Th - 2 Bl -22 Hr

N/A
PETANI/PEKEBUN
PETANI/PEKEBUN
WIRASWASTA
PETANI/PEKEBUN
IBU RUMAHTANGGA
WIRASWASTA
WIRASWASTA
N/A
WIRASWASTA
IBU RUMAHTANGGA
PELAJAR
WIRASWASTA
IBU RUMAHTANGGA
PELAJAR
PETANI/PEKEBUN
IBU RUMAHTANGGA
WIRASWASTA
WIRASWASTA
IBU RUMAHTANGGA
MAHASISWA
IBU RUMAHTANGGA
PURNAWIRAWAN
IBU RUMAHTANGGA
WIRASWASTA
WIRASWASTA
WIRASWASTA
IBU RUMAHTANGGA
N/A
WIRASWASTA
WIRASWASTA
PELAJAR
PETANI/PEKEBUN

ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM

INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA

DUDA
MENIKAH
MENIKAH
BELUM MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
BELUM MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
BELUM MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
BELUM MENIKAH
DUDA
MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
BELUM MENIKAH
JANDA
MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
BELUM MENIKAH
MENIKAH
BELUM MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
BELUM MENIKAH
MENIKAH
Halaman 6 dari 255

50 Th - 4 Bl -7 Hr
25 Th - 4 Bl -9 Hr
79 Th - 4 Bl -10 Hr
39 Th - 11 Bl -9 Hr
28 Th - 5 Bl -17 Hr
25 Th - 10 Bl -24 Hr
5 Th - 0 Bl -0 Hr
32 Th - 0 Bl -6 Hr
28 Th - 2 Bl -19 Hr
5 Th - 9 Bl -17 Hr
30 Th - 5 Bl -7 Hr
31 Th - 6 Bl -28 Hr
7 Th - 9 Bl -22 Hr
5 Th - 4 Bl -19 Hr
39 Th - 11 Bl -19 Hr
31 Th - 4 Bl -10 Hr
9 Th - 2 Bl -19 Hr
46 Th - 1 Bl -29 Hr
46 Th - 1 Bl -14 Hr
26 Th - 10 Bl -3 Hr
22 Th - 5 Bl -8 Hr
19 Th - 6 Bl -3 Hr
75 Th - 8 Bl -6 Hr
68 Th - 10 Bl -1 Hr
45 Th - 7 Bl -2 Hr
41 Th - 2 Bl -25 Hr
19 Th - 1 Bl -16 Hr
16 Th - 9 Bl -3 Hr
9 Th - 3 Bl -7 Hr
40 Th - 10 Bl -9 Hr
34 Th - 9 Bl -20 Hr
11 Th - 11 Bl -25 Hr
8 Th - 6 Bl -26 Hr

PETANI/PEKEBUN
WIRASWASTA
PETANI/PEKEBUN
N/A
WIRASWASTA
IBU RUMAHTANGGA
N/A
WIRASWASTA
IBU RUMAHTANGGA
PELAJAR
WIRASWASTA
WIRASWASTA
PELAJAR
PELAJAR
WIRASWASTA
IBU RUMAHTANGGA
PELAJAR
WIRASWASTA
WIRASWASTA
WIRASWASTA
WIRASWASTA
WIRASWASTA
PURNAWIRAWAN
IBU RUMAHTANGGA
POLISI
GURU
PELAJAR
PELAJAR
PELAJAR
WIRASWASTA
GURU
PELAJAR
PELAJAR

ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM

INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA

MENIKAH
BELUM MENIKAH
JANDA
BELUM MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
BELUM MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
BELUM MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
BELUM MENIKAH
BELUM MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
BELUM MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
BELUM MENIKAH
BELUM MENIKAH
BELUM MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
BELUM MENIKAH
BELUM MENIKAH
BELUM MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
BELUM MENIKAH
BELUM MENIKAH
Halaman 7 dari 255

67 Th - 4 Bl -0 Hr
35 Th - 0 Bl -20 Hr SLTA
30 Th - 0 Bl -6 Hr S1
5 Th - 5 Bl -22 Hr BLM
1 Th - 9 Bl -4 Hr BLM
41 Th - 1 Bl -10 Hr
40 Th - 2 Bl -23 Hr
13 Th - 3 Bl -19 Hr
7 Th - 6 Bl -28 Hr
56 Th - 5 Bl -4 Hr
53 Th - 4 Bl -23 Hr
24 Th - 3 Bl -29 Hr
36 Th - 1 Bl -3 Hr
31 Th - 3 Bl -27 Hr
6 Th - 6 Bl -10 Hr
30 Th - 2 Bl -4 Hr
28 Th - 1 Bl -21 Hr
7 Th - 9 Bl -8 Hr
42 Th - 1 Bl -18 Hr
48 Th - 4 Bl -10 Hr
9 Th - 7 Bl -14 Hr
8 Th - 1 Bl -26 Hr

IBU RUMAHTANGGA
WIRASWASTA
WIRASWASTA
N/A
N/A
WIRASWASTA
PERAWAT
PELAJAR
PELAJAR
PETANI/PEKEBUN
GURU
MAHASISWA
TNI
PERAWAT
PELAJAR
PERAWAT
WIRASWASTA
PELAJAR
WIRASWASTA
WIRASWASTA
PELAJAR
PELAJAR

ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM
ISLAM

INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA

JANDA
MENIKAH
MENIKAH
BELUM MENIKAH
BELUM MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
BELUM MENIKAH
BELUM MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
BELUM MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
BELUM MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
BELUM MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
BELUM MENIKAH
BELUM MENIKAH

Halaman 8 dari 255

Halaman 9 dari 255

Halaman 10 dari 255

Halaman 11 dari 255

Halaman 12 dari 255

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


KECAMATAN GUMELAR
DESA CIHONJE
RT : 02 RW
:
05
3302151102050342

3302150708670002

SURAT PENGANTAR PERMOHONAN KTP/KK


Nomor

: 474.4 /

J11/

5.14:37/

2012

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa


1 . Nama
: DARYOTO
2 . Tempat/Tanggal Lahir : BANYUMAS
, Monday, August 07, 1967
3 . Jenis Kelamin
: LAKI - LAKI
4 . Bangsa/Agama
: INDONESIA
, ISLAM
5 . Status
: MENIKAH
6 . Pekerjaan
: WIRASWASTA
7 . Alamat
: RT : 02
RW
:
05 Dusun Kedungwungu
Desa Cihonje
Kecamatan Gumelar
Kabupaten Banyumas
8 . Keperluan
: Mengajukan Permohonan KTP KK
Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.
Kemudian kepada pihak yang berkepentingan agar dapat membantu.
Cihonje,

Friday, May 11, 2012


Pemohon

5/11/2012 14:37

DARYOTO

(
Mengetahui
Ketua RW

Ketua RT

( Subagyo, S. Pd )

( Yuwono Budi Wasito )


Tgl. :

Nomor : ...........................................
Camat Gumelar

(........................................................)

Nomor : 474.4/....../......./ 2012


Kepala Desa Cihonje

(..............................................................)

302150708670002

..........)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


KECAMATAN GUMELAR
DESA CIHONJE
RT

RW

SURAT PENGANTAR PERMOHONAN


Nomor : 474.4/

J11/ 5.14:37/

2012

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :


1
2
3
4
5
6
7

8
9

Nama
Tempat / Tgl. Lahir
Jenis kelamin
Bangsa / Agama
Status
Pekerjaan
Alamat

:
:
:
:
:
:
:

JURTIYAH
BANYUMAS,
Friday, May 19, 1972
PEREMPUAN
INDONESIA/
ISLAM
MENIKAH
IBU RUMAHTANGGA
RT. 2 RW. 5 Dusun KEDUNGWUNGU
Desa
:
Cihonje
Kecamatan :
Gumelar
Kabupaten
:
Banyumas
No Identitas KK/KTP : 3302151102050358/ 3302155905720002
Keperluan
: Permohonan perbaikan KK

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya
#### Kemudian kepada pihak yang berkepentingan agar dapat membantu.

Cihonje,

Friday, May 11, 2012


Pemohon,

JURTIYAH

Mengetahui,
Ketua RW. 05

Ketua RT. 02

( SUBAGYO, S. Pd )

( YUWONO BUDI WASITO )

AS

n seperlunya

y 11, 2012

\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch32094\96558089.xlsx.ms_office

KARTU KELUARGA

No.
Nama Kepala Keluarga
Alamat
RT/RW
Kelurahan/Desa

SUMADI
Kedung Wungu
02/05
Cihonje

Nama Lengkap

No

NIK

1
1 SUMADI
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

Status
9

3302151102050345

Jenis Kelamin

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

2
3
3302153112380005 LAKI - LAKI
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

4
BANYUMAS
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

5
12/31/1938
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

Status Hubungan Dalam Keluarga


10

Kewarganegaraan
11

No. Paspor
12

Agama
6
ISLAM
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

Dokumen Imigrasi
No. KITAS/KITAP
13

Pendidikan
7
SLTP
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

Pekerjaan
8
PETANI/PEKEBUN
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Nama Orang Tua

Ayah
14

Ibu
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dikeluarkan Tanggal :
LEMBAR
:

I Kepala Keluarga
II RT
III Desa/Kelurahan
IV Kecamatan

Kepala Keluarga

Bupati Banyumas
Kepala BKCKB

SUMADI

SUTIYO

\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch32094\96558089.xlsx.ms_office
Tanda Tangan / Cap Jempol

NIP. 380004447

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA


Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009
PROVINSI
KABUPATEN / KOTA

JAWA TENGAH
BANYUMAS

NO.
URUT

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMOR. KK
2
3302150608060026
3302150805070068
3302151202050531
3302151202050532
3302151202050532
3302151202050532
3302151202050532
3302151202050533
3302151202050533
3302151202050533
3302151202050535
3302151202050536
3302151202050537
3302151202050538
3302151202050538
3302151202050539
3302151202050539
3302151202050539
3302151202050540
3302151202050541
3302151202050541
3302151202050541
3302151202050542
3302151202050542
3302151202050542

3
3302150305730002
3302150911680001
3302155406680002
3302152806890001
3302154710540001
3302155012850001
3302153112470001
3302153112610002
3302154608640001
3302150102860001
3302156004730001
3302157112330001
3302153112300001
3302153011690001
3302154405730004
3302150106600001
3302155312660001
3302155206890004
3302156402900001
3302151903300001
3302151204740007
3302157112340001
3302157112500003
3302153003480001
3302153011780001

KECAMATAN
DESA
TPS

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

TANGGAL
LAHIR

4
KUSDIANTO KARTIM
TARNYO PURWANTO
NASIRAH
SUDAR
DISWEN
ROIDAH
RUSTAWI
RASMAJI
KARTINAH
TARMO
DAMILAH
KARSIH
TARMUHID
TUGINO TUGIARTO
TARKEM
SUMIARTO
SAINAH
TARSILAH
SUGI WAHRIA
KASTARI
ARWIN ARIANTO
CARI
SARINAH
MAD KUSERI KARPIN
HERUDIN

BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS

5/3/1973
11/9/1968
6/14/1968
6/28/1989
10/7/1954
12/10/1985
12/31/1947
12/31/1961
8/6/1964
2/1/1986
4/20/1973
12/31/1933
12/31/1930
11/30/1969
5/4/1973
6/1/1960
12/13/1966
6/12/1989
2/24/1990
3/19/1930
4/12/1974
12/31/1934
12/31/1950
3/30/1948
11/30/1978

STATUS
UMUR/US
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)

GUMELAR
CIHONJE
1 (Satu)

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

39:0:8
43:6:2
43:10:27
22:10:13
57:7:4
26:5:1
64:4:10
50:4:10
47:9:5
26:3:10
39:0:21
78:4:10
81:4:10
42:5:11
39:0:7
51:11:10
45:4:28
22:10:29
22:2:17
82:1:22
38:0:29
77:4:10
61:4:10
64:1:11
33:5:11

S
S
S
B
S
B
S
S
S
B
S
P
P
S
S
S
S
B
B
S
B
S
S
S
B

Lk
Lk
Pr
Lk
Pr
Pr
Lk
Lk
Pr
Lk
Pr
Pr
Lk
Lk
Pr
Lk
Pr
Pr
Pr
Lk
Lk
Pr
Pr
Lk
Lk

DPS PILPRES TPS I halaman 19 dari 255 halaman

:
:
:

Dusun
10
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS

Rw

Rt

11

12

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

TANGGAL
LAHIR

STATUS
UMUR/US
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Dusun
10

Rw

Rt

11

12

Pr

CIWARAS

001

001

26

3302151202050542

3302155702810001

27

3302151202050542

3302155702880001

ROBINGAH

BANYUMAS

2/17/1988

24:2:24

Pr

CIWARAS

001

001

28

3302151202050543

3302152006580001

ROHADI

BANYUMAS

6/20/1958

53:10:21

Lk

CIWARAS

001

001

29

3302151202050543

3302155103640001

RUSI

BANYUMAS

3/11/1964

48:2:0

Pr

CIWARAS

001

001

30

3302150106720002

DIRUN DIYANTO

BANYUMAS

6/1/1972

39:11:10

Lk

CIWARAS

001

001

31

3302151403800001

KUSMIRAH

BENGKULU

3/14/1980

32:1:27

Pr

CIWARAS

001

001

TARMINAH

BANYUMAS

2/17/1981

31:2:24

32

3302151202050544

3302150502780001

TASAM SUPRAYITNO

BANYUMAS

2/5/1978

34:3:6

Lk

CIWARAS

001

001

33

3302151202050545

3302150505660001

RISNO

BANYUMAS

5/5/1966

46:0:6

Lk

CIWARAS

001

001

34

3302151202050545

3302155708720003

KARSEM

BANYUMAS

8/17/1972

39:8:24

Pr

CIWARAS

001

001

35

3302151202050545

3302153112250002

WARSIDI

BANYUMAS

12/31/1925

86:4:10

Lk

CIWARAS

001

001

36

3302151202050546

3302152504470001

PURWADI KASTAM

BANYUMAS

4/25/1947

65:0:16

Lk

CIWARAS

001

001

37

3302151202050546

3302152512860001

SUPRIYONO

BANYUMAS

12/25/1986

25:4:16

Lk

CIWARAS

001

001

38

3302151202050546

3302154607540001

SRI SUHARTI

BANYUMAS

7/6/1954

57:10:5

Pr

CIWARAS

001

001

39

3302151202050547

3302150503850004

SUSMONO

BANYUMAS

3/5/1985

27:2:6

Lk

CIWARAS

001

001

40

3302151202050547

3302154101660003

SUDAH

BANYUMAS

1/1/1966

46:4:10

Pr

CIWARAS

001

001

41

3302151202050547

3302152203620001

RASMUJA RALIM

BANYUMAS

3/22/1962

50:1:19

Lk

CIWARAS

001

001

42

3302151202050548

3302154405910001

TURYANI

BANYUMAS

5/4/1991

21:0:7

Pr

CIWARAS

001

001

43

3302151202050548

3302154508690001

CARSINI

BANYUMAS

8/5/1969

42:9:6

Pr

CIWARAS

001

001

44

3302151202050549

3302150704340001

KASWARI

BANYUMAS

4/7/1934

78:1:4

Lk

CIWARAS

001

001

45

3302151202050549

3302157112440002

DARIYAH

BANYUMAS

12/31/1944

67:4:10

Pr

CIWARAS

001

001

46

3302151202050550

3302151002850003

KUSIMAN

BANYUMAS

2/10/1985

27:3:1

Lk

CIWARAS

001

001

47

3302151202050550

3302151003810001

SUHAD

BANYUMAS

3/10/1981

31:2:1

Lk

CIWARAS

001

001

48

3302151202050550

3302154709630003

SARIKEM

BANYUMAS

9/7/1963

48:8:4

Pr

CIWARAS

001

001

49

3302151202050551

3302150808880001

PUJIONO

BANYUMAS

8/8/1988

23:9:3

Lk

CIWARAS

001

001

50

3302151202050551

3302151002560001

DISWAN WIARTO

BANYUMAS

2/10/1956

56:3:1

Lk

CIWARAS

001

001

51

3302151202050552

3302151312870003

KARIMIN

BANYUMAS

12/13/1987

24:4:28

Lk

CIWARAS

001

001

DPS PILPRES TPS I halaman 20 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

TANGGAL
LAHIR

STATUS
UMUR/US
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Dusun
10

Rw

Rt

11

12

Lk

CIWARAS

001

001

52

3302151202050552

3302151212640001

53

3302151202050552

3302154209670001

TARIYAH

BANYUMAS

9/2/1967

44:8:9

Pr

CIWARAS

001

001

54

3302151202050553

3302154510840001

DURWATI

BANYUMAS

10/5/1984

27:7:6

Pr

CIWARAS

001

001

55

3302151202050553

3302151010490001

MIARJO DAKLAN

BANYUMAS

10/10/1949

62:7:1

Lk

CIWARAS

001

001

56

3302151202050553

3302156606500001

SITEM .

BANYUMAS

6/26/1950

61:10:15

Pr

CIWARAS

001

001

57

3302151202050553

3302152911790001

SUTAR

BANYUMAS

11/29/1979

32:5:12

Lk

CIWARAS

001

001

58

3302151202050555

3302151607360001

KAMSUDI

BANYUMAS

7/16/1936

75:9:25

Lk

CIWARAS

001

001

3302151604910002

SUGENG RIYADI

BANYUMAS

4/16/1991

21:0:25

Pr

CIWARAS

001

001

59

DARSONO DARTOMO

BANYUMAS

12/12/1964

47:4:29

60

3302151202050555

3302155607450001

DARPEN

BANYUMAS

7/16/1945

66:9:25

Pr

CIWARAS

001

001

61

3302151202050556

3302154309600003

TARISAH

BANYUMAS

9/3/1960

51:8:8

Pr

CIWARAS

001

001

62

3302151202050556

3302152404540002

SUMARNO

BANYUMAS

4/24/1954

58:0:17

Lk

CIWARAS

003

001

63

3302151202050562

3302150609690001

CAMIARTO CARTIM

BANYUMAS

9/6/1969

42:8:5

Lk

CIWARAS

001

001

64

3302151302070006

3302152809760001

NASRO

BANYUMAS

9/28/1976

35:7:13

Lk

CIWARAS

001

001

65

3302151302070006

3302156812780001

TUSRIYANI

BANYUMAS

12/28/1978

33:4:13

Pr

CIWARAS

001

001

66

3302151202050534

3302153112430003

SANKARTA

BANYUMAS

12/31/1943

68:4:10

Lk

CIWARAS

001

001

67

3302151202050534

3302152801630001

DAKLAN

BANYUMAS

1/28/1963

49:3:13

Lk

CIWARAS

001

001

68

3302151202050534

3302157107440001

ARSIH

BANYUMAS

7/31/1944

67:9:10

Pr

CIWARAS

001

001

69

3302151310060004

3302155012360002

KASMI

BANYUMAS

12/10/1936

75:5:1

Pr

CIWARAS

001

001

70

3302151202050508

3302154708650001

DEMAH

BANYUMAS

8/7/1965

46:9:4

Pr

CIWARAS

001

001

71

3302150805070031

3302154512810001

RATIH

CILACAP

12/5/1981

30:5:6

Pr

CIWARAS

001

002

72

3302150805070031

3302151211760001

TASMO

BANYUMAS

11/12/1976

35:5:29

Lk

CIWARAS

001

002

73

3302150805070035

3302150908620001

KADARISMAN

JAKARTA

8/9/1962

49:9:2

Lk

CIWARAS

001

002

74

3302150805070035

3302156910770001

RAMINI

BANYUMAS

10/29/1977

34:6:12

Pr

CIWARAS

001

002

75

3302150805070038

3302156709880004

WAHYUNI NINGSIH

BANYUMAS

9/27/1988

23:7:14

Pr

CIWARAS

001

002

76

3302150805070038

3302152701650001

DASMO

BANYUMAS

1/27/1965

47:3:14

Lk

CIWARAS

001

002

77

3302150805070042

3302156707790005

KITIROHAYATI

BANYUMAS

7/27/1979

32:9:14

Pr

CIWARAS

001

002

DPS PILPRES TPS I halaman 21 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

TANGGAL
LAHIR

STATUS
UMUR/US
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Dusun
10

Rw

Rt

11

12

Lk

CIWARAS

001

002

78

3302150805070042

3302150603780002

79

3302151202050206

3302152106690001

WARJAN

BANYUMAS

6/21/1969

42:10:20

Lk

CIWARAS

001

002

80

3302151202050206

3302154403730004

DARSINI

BANYUMAS

3/4/1973

39:2:7

Pr

CIWARAS

001

002

81

3302151202050558

3302155212880001

INDRIYANI

BANYUMAS

12/12/1988

23:4:29

Pr

CIWARAS

001

002

82

3302151202050558

3302154603700002

DARISEM

BANYUMAS

3/6/1970

42:2:5

Pr

CIWARAS

001

002

83

3302151202050558

3302150210650001

RUSYANTO

BANYUMAS

10/2/1965

46:7:9

Lk

CIWARAS

001

002

84

3302151202050558

3302150401910002

EDI SUPRIYATNO

BANYUMAS

1/4/1991

21:4:7

Lk

CIWARAS

001

002

85

3302151202050559

3302150812800002

RUSWAN

BANYUMAS

12/8/1980

31:5:3

Lk

CIWARAS

001

002

86

3302151202050559

3302157112320002

SALEM

BANYUMAS

12/31/1932

79:4:10

Pr

CIWARAS

001

002

87

3302151202050560

3302157005440001

TARSIWEN

BANYUMAS

5/30/1944

67:11:11

Pr

CIWARAS

001

002

88

3302151202050560

3302151006760001

SUKIMAN

BANYUMAS

6/10/1976

35:11:1

Lk

CIWARAS

001

002

89

3302151202050560

3302154209750001

DARISEM

BANYUMAS

9/2/1975

36:8:9

Pr

CIWARAS

003

002

90

3302151202050560

3302150110770001

KARYO .

BANYUMAS

10/1/1977

34:7:10

Lk

CIWARAS

001

002

91

3302151202050561

3302151904820004

EDI SARWONO

BANYUMAS

4/19/1982

30:0:22

Lk

CIWARAS

001

002

92

3302151202050561

3302152210910001

SUWONDO

BANYUMAS

10/22/1991

20:6:19

Lk

CIWARAS

001

002

93

3302151202050563

3302151403680002

ARSONO

BANYUMAS

3/14/1968

44:1:27

Lk

CIWARAS

001

002

94

3302151202050564

3302156410650001

WARNI

BANYUMAS

10/24/1965

46:6:17

Pr

CIWARAS

001

002

95

3302151202050564

3302156707840001

KOMSIYATI

BANYUMAS

7/27/1984

27:9:14

Pr

CIWARAS

001

002

96

3302151202050564

3302151109620001

RISWADI

BANYUMAS

9/11/1962

49:8:0

Lk

CIWARAS

001

002

97

3302151202050564

3302150605900001

WARTIMAN

BANYUMAS

5/6/1990

22:0:5

Lk

CIWARAS

001

002

98

3302151202050565

3302151504670001

NURSIDIN RUSTAM

BANYUMAS

4/15/1967

45:0:26

Lk

CIWARAS

001

002

99

3302151202050566

3302154410530001

NARSIEM

BANYUMAS

10/4/1953

58:7:7

Pr

CIWARAS

001

002

100

3302151202050566

3302153112470002

DASORI

BANYUMAS

12/31/1947

64:4:10

Lk

CIWARAS

001

002

101

3302151202050567

3302154210500002

ARMI

BANYUMAS

10/2/1950

61:7:9

Pr

CIWARAS

001

002

102

3302151202050567

3302152112400001

WARSONO

BANYUMAS

12/21/1940

71:4:20

Lk

CIWARAS

001

002

103

3302151202050568

3302151910560002

KASNO KARTONO

BANYUMAS

10/19/1956

55:6:22

Lk

CIWARAS

001

002

DARMO

BANYUMAS

3/6/1978

34:2:5

DPS PILPRES TPS I halaman 22 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

TANGGAL
LAHIR

STATUS
UMUR/US
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Dusun
10

Rw

Rt

11

12

Pr

CIWARAS

001

002

104

3302154503740004

NURIMAH

PEMALANG

5/3/1974

38:0:8

105

3302151010530001

RASMAJA

BANYUMAS

10/10/1953

58:7:1

Lk

CIWARAS

001

002

106

3302151106530001

GITO

BANYUMAS

4/11/1974

38:1:0

Lk

CIWARAS

001

002

107

3302151202050568

3302154402590002

SUMINAH

BANYUMAS

2/4/1959

53:3:7

Pr

CIWARAS

001

002

108

3302151202050569

3302154802560001

SARTINAH

BANYUMAS

2/8/1956

56:3:3

Pr

CIWARAS

001

002

109

3302151202050569

3302152711290001

RANAWI

BANYUMAS

11/27/1929

82:5:14

Lk

CIWARAS

001

002

110

3302151202050569

3302151206880001

DARSUM

BANYUMAS

6/12/1988

23:10:29

Lk

CIWARAS

001

002

111

3302151202050570

3302151906600001

NASIM NASITO

BANYUMAS

6/19/1960

51:10:22

Lk

CIWARAS

001

002

112

3302151202050570

3302154910330001

KASEM

BANYUMAS

10/9/1933

78:7:2

Pr

CIWARAS

001

002

113

3302151202050570

3302154604640001

TAWEN

BANYUMAS

4/6/1964

48:1:5

Pr

CIWARAS

001

002

114

3302151202050571

3302156105750001

TARSINEM

BANYUMAS

5/21/1975

36:11:20

Pr

CIWARAS

001

002

115

3302151202050571

3302152006700001

WAHYONO

BANYUMAS

6/20/1970

41:10:21

Lk

CIWARAS

001

002

116

3302151202050573

3302152012550002

NURDIN

BANYUMAS

12/20/1955

56:4:21

Lk

CIWARAS

001

002

117

3302151202050573

3302156307670002

KASINAH

BANYUMAS

7/23/1967

44:9:18

Pr

CIWARAS

001

002

118

3302151202050573

3302154307910001

RASINI

BANYUMAS

7/3/1991

20:10:8

Pr

CIWARAS

001

002

119

3302151202050574

3302154703800001

WAIRO

BANYUMAS

3/7/1980

32:2:4

Pr

CIWARAS

001

002

120

3302151202050574

3302150309730001

DARSIMAN

BANYUMAS

9/3/1973

38:8:8

Lk

CIWARAS

001

002

121

3302151202050574

3302155506480001

TASIYEM

BANYUMAS

6/15/1948

63:10:26

Pr

CIWARAS

001

002

122

3302151202050575

3302151002910001

ASIONO

BANYUMAS

2/10/1991

21:3:1

Lk

CIWARAS

001

002

123

3302151202050575

3302150207670001

ARDIYANTO

BANYUMAS

7/2/1967

44:10:9

Lk

CIWARAS

001

002

124

3302151202050576

3302154406620002

RISEM

BANYUMAS

6/4/1962

49:11:7

Pr

CIWARAS

001

002

125

3302151202050576

3302153012400004

ASMIDI

BANYUMAS

12/30/1940

71:4:11

Lk

CIWARAS

001

002

126

3302151202050577

3302152204780002

WARYO

BANYUMAS

4/22/1978

34:0:19

Lk

CIWARAS

001

002

127

3302151202050577

3302156808840004

MARIYAH

BANYUMAS

8/28/1984

27:8:13

Pr

CIWARAS

001

002

128

3302151202050577

3302151903550001

DARSITO

BANYUMAS

3/19/1955

57:1:22

Lk

CIWARAS

001

002

129

3302151202050577

3302154209600002

TAREM

BANYUMAS

9/2/1960

51:8:9

Pr

CIWARAS

001

002

DPS PILPRES TPS I halaman 23 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

TANGGAL
LAHIR

STATUS
UMUR/US
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Dusun
10

Rw

Rt

11

12

Lk

CIWARAS

001

002

130

3302151202050580

3302150308730001

131

3302151202050581

3302154610500002

ALWI

BANYUMAS

10/6/1950

61:7:5

Pr

CIWARAS

001

002

132

3302151202050582

3302154108800002

NARTI

BANYUMAS

8/1/1980

31:9:10

Pr

CIWARAS

001

002

133

3302151202050582

3302153112410001

SANURI

BANYUMAS

12/31/1941

70:4:10

Lk

CIWARAS

001

002

134

3302151202050582

3302156307400001

DARSIAH

BANYUMAS

7/23/1940

71:9:18

Pr

CIWARAS

001

002

135

3302151202050694

3302150606720002

SATIM SAERUDIN

BANYUMAS

6/6/1972

39:11:5

Lk

CIWARAS

001

002

136

3302151202050694

3302156210730001

NAKIYAH

BANYUMAS

10/22/1973

38:6:19

Pr

CIWARAS

001

002

137

3302151202050695

3302151505560001

DARWOTO

BANYUMAS

5/15/1956

55:11:26

Lk

CIWARAS

001

002

138

3302151202050695

3302151206910001

KUSWORO

BANYUMAS

6/12/1991

20:10:29

Lk

CIWARAS

001

002

139

3302151202050707

3302151208800001

SARNO

BANYUMAS

8/12/1980

31:8:29

Lk

CIWARAS

001

002

140

3302151202050707

3302156405860001

ARIF MUFANAKOH

BANYUMAS

5/24/1986

25:11:17

Pr

CIWARAS

001

002

141

3302151202050713

3302151605870001

DARSUM

BANYUMAS

5/16/1987

24:11:25

Lk

CIWARAS

001

002

142

3302151202050716

3302156207740003

KUSTINI

BANYUMAS

7/22/1974

37:9:19

Pr

CIWARAS

001

002

143

3302151307060004

3302151406710001

NUROCHMAN TARSITO

BANYUMAS

6/14/1971

40:10:27

Lk

CIWARAS

001

002

144

3302151603060003

3302150707760001

TARYANTO TARMO

BANYUMAS

7/7/1976

35:10:4

Lk

CIWARAS

001

002

145

3302152805070002

3302154403430001

SAKEM

BANYUMAS

3/4/1943

69:2:7

Pr

CIWARAS

001

002

146

3302152805070002

3302154804780001

MARYANI

BANYUMAS

4/8/1978

34:1:3

Pr

CIWARAS

001

001

147

3302152805070002

3302152806330001

SAWIKARTA

BANYUMAS

6/28/1933

78:10:13

Lk

CIWARAS

001

002

148

3302151202050578

3302154307570001

KARTISEM

BANYUMAS

7/3/1957

54:10:8

Pr

CIWARAS

001

002

3302152905620001

DIARJO

BANYUMAS

5/29/1962

49:11:12

Lk

CIWARAS

001

002

149

DISTAM

BANYUMAS

8/3/1973

38:9:8

150

3302151202050578

3302150605800001

SATAM

BANYUMAS

5/6/1980

32:0:5

Lk

CIWARAS

001

002

151

3302151202050578

3302151312550001

KARYONO

BANYUMAS

12/13/1955

56:4:28

Lk

CIWARAS

001

002

3302151903890001

KATIMAN

BANYUMAS

3/19/1989

23:1:22

Lk

CIWARAS

001

002

3302152910890001

DIRNO

BANYUMAS

10/29/1989

22:6:12

Lk

CIWARAS

001

002

3302150605710001

KARIM

BANYUMAS

5/6/1971

41:0:5

Lk

CIWARAS

001

002

3302152806700001

KASTOMO

BANYUMAS

6/28/1970

41:10:13

Lk

CIWARAS

001

002

152
153

3302151202050578

154
155

3302151202050579

DPS PILPRES TPS I halaman 24 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

TANGGAL
LAHIR

STATUS
UMUR/US
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Dusun
10

Rw

Rt

11

12

Pr

CIWARAS

001

002

156

3302151202050579

3302155202680001

157

3302150608060028

3302156306820003

TURSIYATI

BANYUMAS

6/23/1982

29:10:18

Pr

CIWARAS

001

003

158

3302150608060028

3302151806750002

KASRO KUSWANDI

BANYUMAS

6/18/1975

36:10:23

Lk

CIWARAS

001

003

159

3302150809060013

3302150506780003

NARSITO

BANYUMAS

6/5/1978

33:11:6

Lk

CIWARAS

001

003

160

3302150809060013

3302154106810001

PARYATI

BANYUMAS

6/1/1981

30:11:10

Pr

CIWARAS

001

003

161

3302150809060014

3302155708810002

NARISAH

BANYUMAS

8/17/1981

30:8:24

Pr

CIWARAS

001

003

162

3302150809060014

3302151005770003

WIDIYANTO

BANYUMAS

5/10/1977

35:0:1

Lk

CIWARAS

001

003

163

3302151202050219

3302150411730001

RISNO

BANYUMAS

11/4/1973

38:6:7

Lk

CIWARAS

001

003

164

3302151202050499

3302154811660001

KATISEM

BANYUMAS

11/8/1966

45:6:3

Pr

CIWARAS

001

003

165

3302151202050499

3302150607620001

ALI SUTOYO

BANYUMAS

7/6/1962

49:10:5

Lk

CIWARAS

001

003

166

3302151202050499

3302156001860002

SUMARNI

BANYUMAS

1/20/1986

26:3:21

Pr

CIWARAS

001

003

167

3302151202050500

3302151506880001

TISMAN

BANYUMAS

6/15/1988

23:10:26

Lk

CIWARAS

001

003

168

3302151202050500

3302152306910001

KUSWOYO

BANYUMAS

6/23/1991

20:10:18

Lk

CIWARAS

001

003

169

3302151202050501

3302154307710001

ALIMAH

BANYUMAS

7/3/1971

40:10:8

Pr

CIWARAS

001

003

170

3302151202050501

3302150504650003

TAMIARJA

BANYUMAS

4/5/1965

47:1:6

Lk

CIWARAS

001

003

171

3302151202050501

3302155002920001

KOMSINAH

BANYUMAS

2/10/1992

20:3:1

Pr

CIWARAS

001

003

172

3302151202050505

3302150301690001

SAWIN SUJARNO

BANYUMAS

1/3/1969

43:4:8

Lk

CIWARAS

001

003

173

3302151202050505

3302155606690002

DURYATI

BANYUMAS

6/16/1969

42:10:25

Pr

CIWARAS

001

003

174

3302151202050506

3302151406610001

TASIEM

BANYUMAS

6/14/1961

50:10:27

Lk

CIWARAS

001

003

175

3302151202050506

3302152605890001

RUDINI

BANYUMAS

5/26/1989

22:11:15

Lk

CIWARAS

001

003

176

3302151202050506

3302152709600001

TARSONO

BANYUMAS

9/27/1960

51:7:14

Lk

CIWARAS

001

003

177

3302151202050507

3302152801710001

MUJIDIN.

BANYUMAS

1/28/1971

41:3:13

Lk

CIWARAS

001

003

178

3302151202050507

3302154903720003

RATINI

BANYUMAS

3/9/1972

40:2:2

Pr

CIWARAS

001

003

179

3302151202050509

3302151606900001

SUBODO

BANYUMAS

6/16/1990

21:10:25

Lk

CIWARAS

001

003

180

3302151202050509

3302153112410023

RUSTAJA

BANYUMAS

12/31/1941

70:4:10

Lk

CIWARAS

001

003

181

3302151202050509

3302155806520002

DIWEN

BANYUMAS

6/18/1952

59:10:23

Pr

CIWARAS

001

003

NAKEM

BANYUMAS

2/12/1968

44:2:29

DPS PILPRES TPS I halaman 25 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

TANGGAL
LAHIR

STATUS
UMUR/US
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Dusun
10

Rw

Rt

11

12

Pr

CIWARAS

001

003

182

3302151202050510

3302155809650001

183

3302151202050510

3302152209590001

SUYOTO

BANYUMAS

9/22/1959

52:7:19

Lk

CIWARAS

001

003

184

3302151202050511

3302151207580001

TASMOYO

BANYUMAS

7/12/1958

53:9:29

Lk

CIWARAS

001

003

185

3302151202050511

3302154206650001

RUSINAH

BANYUMAS

6/2/1965

46:11:9

Pr

CIWARAS

001

003

186

3302151202050512

3302151306900002

NARKO

BANYUMAS

6/13/1990

21:10:28

Lk

CIWARAS

001

003

187

3302151202050512

3302155207650003

KAMISAH

BANYUMAS

7/12/1965

46:9:29

Pr

CIWARAS

001

003

188

3302151202050513

3302154211460001

RASEM

BANYUMAS

11/2/1946

65:6:9

Pr

CIWARAS

001

003

189

3302151202050513

3302150512380001

DASRONI

BANYUMAS

12/5/1938

73:5:6

Lk

CIWARAS

001

003

190

3302151202050513

3302150804820001

NARSUM

BANYUMAS

4/8/1982

30:1:3

Lk

CIWARAS

001

003

191

3302151202050513

3302150809910002

SUDIO

BANYUMAS

9/8/1991

20:8:3

Lk

CIWARAS

001

003

192

3302151202050514

3302151209320001

SUKYADI

BANYUMAS

9/12/1932

79:7:29

Lk

CIWARAS

001

003

193

3302151202050514

3302157112350001

CASEM

BANYUMAS

12/31/1935

76:4:10

Pr

CIWARAS

001

003

194

3302151202050515

3302155209610001

DIKEM

BANYUMAS

9/12/1961

50:7:29

Pr

CIWARAS

001

003

195

3302151202050515

3302150404540002

WAKUN WAMIREJA

BANYUMAS

4/4/1954

58:1:7

Lk

CIWARAS

001

003

196

3302151202050515

3302156001830001

WASTINI

BANYUMAS

1/20/1983

29:3:21

Pr

CIWARAS

001

003

197

3302151202050516

3302154506650002

RASINI

BANYUMAS

6/5/1965

46:11:6

Pr

CIWARAS

001

003

198

3302151202050517

3302156010780001

WARSITI

BANYUMAS

10/20/1978

33:6:21

Pr

CIWARAS

001

003

199

3302151202050517

3302154904480001

DASIYEM

BANYUMAS

4/9/1948

64:1:2

Pr

CIWARAS

001

003

200

3302151202050517

3302151909450001

RASWITO

BANYUMAS

9/19/1945

66:7:22

Lk

CIWARAS

001

003

201

3302151202050518

3302152508680001

DARWANTO DASIWAN

BANYUMAS

8/25/1968

43:8:16

Lk

CIWARAS

001

003

202

3302151202050519

3302155308610003

RUSITI

BANYUMAS

8/13/1961

50:8:28

Pr

CIWARAS

001

003

203

3302151202050519

3302151408830001

SURWAN

BANYUMAS

8/14/1983

28:8:27

Lk

CIWARAS

001

003

204

3302151202050520

3302155903690002

CARTILEM

BANYUMAS

3/19/1969

43:1:22

Pr

CIWARAS

001

003

205

3302151202050520

3302150602600002

SUYONO NARSO

BANYUMAS

2/6/1960

52:3:5

Lk

CIWARAS

001

003

206

3302151202050521

3302154210300001

SARINAH

BANYUMAS

10/2/1930

81:7:9

Pr

CIWARAS

001

003

207

3302151202050521

3302152205670001

DIRJONO

BANYUMAS

5/22/1967

44:11:19

Lk

CIWARAS

001

003

CARKEM

BANYUMAS

9/18/1965

46:7:23

DPS PILPRES TPS I halaman 26 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

TANGGAL
LAHIR

STATUS
UMUR/US
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Dusun
10

Rw

Rt

11

12

Lk

CIWARAS

001

003

208

3302151202050522

3302150704840001

209

3302151202050522

3302155806650001

KAMSINI

BANYUMAS

6/18/1965

46:10:23

Pr

CIWARAS

001

003

210

3302151202050522

3302154612360001

NASEM

BANYUMAS

12/6/1936

75:5:5

Pr

CIWARAS

001

003

211

3302151202050523

3302155006740001

DARSILAH

BANYUMAS

6/10/1974

37:11:1

Pr

CIWARAS

001

003

212

3302151202050523

3302151206700001

WASMIARJA

BANYUMAS

6/12/1970

41:10:29

Lk

CIWARAS

001

003

213

3302151202050524

3302157112500001

RASIWEN

BANYUMAS

12/31/1950

61:4:10

Pr

CIWARAS

001

003

214

3302151202050524

3302150103440001

KASROWI

BANYUMAS

3/1/1944

68:2:10

Lk

CIWARAS

001

003

215

3302151202050525

3302150608760003

RATAM

BANYUMAS

8/6/1976

35:9:5

Lk

CIWARAS

001

003

216

3302151202050525

3302155504840004

KUSTIRAH

BANYUMAS

4/15/1984

28:0:26

Pr

CIWARAS

001

003

217

3302151202050526

3302151903890001

KATIMAN

BANYUMAS

3/19/1989

23:1:22

Lk

CIWARAS

001

003

218

3302151202050526

3302150211660001

KARJONO

BANYUMAS

11/2/1966

45:6:9

Lk

CIWARAS

001

003

219

3302151202050526

3302154102710001

WARTINAH

BANYUMAS

2/1/1971

41:3:10

Pr

CIWARAS

001

003

220

3302151202050527

3302156003720001

SARTINI

BANYUMAS

3/20/1972

40:1:21

Pr

CIWARAS

001

003

221

3302151202050527

3302151206690001

KISMOYO

BANYUMAS

6/12/1969

42:10:29

Lk

CIWARAS

001

003

222

3302151202050528

3302154209430001

SATINEM

BANYUMAS

9/2/1943

68:8:9

Pr

CIWARAS

001

003

223

3302151202050529

3302151607900001

SUSANTO

BANYUMAS

7/16/1990

21:9:25

Lk

CIWARAS

001

003

224

3302151202050529

3302155202660001

RATEM

BANYUMAS

2/12/1966

46:2:29

Pr

CIWARAS

001

003

225

3302151202050530

3302155202580001

KIMAH

BANYUMAS

2/12/1958

54:2:29

Pr

CIWARAS

001

003

226

3302151202050530

3302150609540001

TASNUJI TARSAM

BANYUMAS

9/6/1954

57:8:5

Lk

CIWARAS

001

003

227

3302151202050696

3302155607750002

RATINI

BANYUMAS

7/16/1975

36:9:25

Pr

CIWARAS

001

003

228

3302152905060005

3302154106780003

PARYATI

BANYUMAS

6/1/1978

33:11:10

Pr

CIWARAS

001

003

229

3302153105070001

3302155203810001

DIARTI

BANYUMAS

3/12/1981

31:1:29

Pr

CIWARAS

001

003

230

3302153105070001

3302151204780005

SARTO SUTIYONO

BANYUMAS

4/12/1978

34:0:29

Lk

CIWARAS

001

003

231

3302150305070058

3302150605810003

DARUM

BANYUMAS

5/6/1981

31:0:5

Lk

CIWARAS

002

001

3302156112810003

ROHYATI

BANYUMAS

12/21/1981

30:4:20

Pr

CIWARAS

002

001

3302152808760002

DARTO

BANYUMAS

8/28/1976

35:8:13

Lk

CIWARAS

002

001

232
233

TARWID

BANYUMAS

4/7/1984

28:1:4

DPS PILPRES TPS I halaman 27 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

TANGGAL
LAHIR

STATUS
UMUR/US
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Dusun
10

Rw

Rt

11

12

Pr

CIWARAS

002

001

234

3302150608070003

3302157112300006

235

3302151202050171

3302153112520008

NARYOTO

BANYUMAS

12/31/1952

59:4:10

Lk

CIWARAS

002

001

236

3302151202050171

3302157112650070

DARSITI

BANYUMAS

12/31/1965

46:4:10

Pr

CIWARAS

002

001

237

3302151202050171

3302151712850002

CARSITO

BANYUMAS

12/17/1985

26:4:24

Lk

CIWARAS

002

001

238

3302151202050171

3302152510820002

SOLIKHIN

BANYUMAS

10/25/1982

29:6:16

Lk

CIWARAS

002

001

239

3302151202050235

3302156805730002

NARSITI

BANYUMAS

5/28/1973

38:11:13

Pr

CIWARAS

002

001

240

3302151202050235

3302151708680003

CARWONO

BANYUMAS

8/17/1968

43:8:24

Lk

CIWARAS

002

001

241

3302151202050237

3302154604650001

DARISEM

BANYUMAS

4/6/1965

47:1:5

Pr

CIWARAS

002

001

242

3302151202050237

3302152110620001

MINARDI

BANYUMAS

10/21/1962

49:6:20

Lk

CIWARAS

002

001

243

3302151202050238

3302153011550001

SARYONO SARTUM

BANYUMAS

11/30/1955

56:5:11

Lk

CIWARAS

002

001

244

3302151202050238

3302154110590001

SUKMI

BANYUMAS

10/1/1959

52:7:10

Pr

CIWARAS

002

001

245

3302151202050239

3302154604720010

SARIWEN

BANYUMAS

4/6/1972

40:1:5

Pr

CIWARAS

002

001

246

3302151202050239

3302151511690003

NARTIM MUHIDIN

BANYUMAS

11/15/1969

42:5:26

Lk

CIWARAS

002

001

247

3302151202050477

3302152103710002

NARWIN WIDIYANTO

BANYUMAS

3/21/1971

41:1:20

Lk

CIWARAS

002

001

248

3302151202050477

3302156809750002

WASIRAH

BANYUMAS

9/28/1975

36:7:13

Pr

CIWARAS

002

001

249

3302151202050479

3302150608650001

KASID

BANYUMAS

8/6/1965

46:9:5

Lk

CIWARAS

002

001

250

3302151202050479

3302153112300007

RISMADI

BANYUMAS

12/31/1930

81:4:10

Lk

CIWARAS

002

001

251

3302151202050479

3302157112430012

WASEM

BANYUMAS

12/31/1943

68:4:10

Pr

CIWARAS

002

001

252

3302151202050480

3302155504770002

KARSINI

BANYUMAS

4/15/1977

35:0:26

Pr

CIWARAS

002

001

253

3302151202050480

3302150911330001

RASMADI

BANYUMAS

11/9/1933

78:6:2

Lk

CIWARAS

002

001

254

3302151202050480

3302157010370001

DATEM

BANYUMAS

10/30/1937

74:6:11

Pr

CIWARAS

002

001

255

3302151202050480

3302150502740001

MADFAUJI

BANYUMAS

2/5/1974

38:3:6

Lk

CIWARAS

002

001

256

3302151202050481

3302150509760002

SUDIR

BANYUMAS

9/5/1976

35:8:6

Lk

CIWARAS

002

001

257

3302151202050481

3302150403730001

DASWIN

BANYUMAS

3/4/1973

39:2:7

Lk

CIWARAS

002

001

258

3302151202050481

3302153112380051

KUSMADI

BANYUMAS

12/31/1938

73:4:10

Lk

CIWARAS

002

001

259

3302151202050481

3302154909430001

SAMSIYAH

BANYUMAS

9/9/1943

68:8:2

Pr

CIWARAS

002

001

RATIWEN

BANYUMAS

12/31/1930

81:4:10

DPS PILPRES TPS I halaman 28 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

TANGGAL
LAHIR

STATUS
UMUR/US
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Dusun
10

Rw

Rt

11

12

Lk

CIWARAS

002

001

260

3302151202050484

3302150901530001

261

3302151202050484

3302157010570001

SARWI

BANYUMAS

10/30/1957

54:6:11

Pr

CIWARAS

002

001

262

3302151202050485

3302155604620001

NARUH

BANYUMAS

4/16/1962

50:0:25

Pr

CIWARAS

002

001

263

3302151202050485

3302150311580001

SANURKI

BANYUMAS

11/3/1958

53:6:8

Lk

CIWARAS

002

001

264

3302151202050487

3302151007460002

KASMIARTO

BANYUMAS

7/10/1946

65:10:1

Lk

CIWARAS

002

001

265

3302151202050487

3302155009890001

KUSMIATI

BANYUMAS

9/10/1989

22:8:1

Pr

CIWARAS

002

001

266

3302151202050487

3302155909660001

DARISAH

BANYUMAS

9/19/1966

45:7:22

Pr

CIWARAS

002

001

267

3302151202050488

3302156010400001

WARKEM

BANYUMAS

10/20/1940

71:6:21

Pr

CIWARAS

002

001

268

3302151202050489

3302154406830003

IDA FITRIANA

BANYUMAS

6/4/1983

28:11:7

Pr

CIWARAS

002

001

269

3302151202050489

3302153112290004

MARTAJI

BANYUMAS

12/31/1929

82:4:10

Lk

CIWARAS

002

001

270

3302151507500002

DASIYEM

BANYUMAS

7/15/1950

61:9:26

Pr

CIWARAS

002

001

271

3302151806450004

SUKEMI

BANYUMAS

6/18/1945

66:10:23

Pr

CIWARAS

002

001

RATMAJA

BANYUMAS

1/9/1953

59:4:2

272

3302151202050489

3302157112340006

RATIYEM

BANYUMAS

12/31/1934

77:4:10

Pr

CIWARAS

002

001

273

3302151202050491

3302151203750003

KUSNANTO

BANYUMAS

3/12/1975

37:1:29

Lk

CIWARAS

002

001

274

3302151202050491

3302156311810001

SINAH

BANYUMAS

11/23/1981

30:5:18

Pr

CIWARAS

002

001

275

3302151202050492

3302154405790004

SOLIAH

BANYUMAS

5/4/1979

33:0:7

Pr

CIWARAS

002

001

276

3302151202050492

3302150204830001

TARNO

BANYUMAS

4/2/1983

29:1:9

Lk

CIWARAS

002

001

277

3302151202050492

3302150902860002

KARSO

BANYUMAS

2/9/1986

26:3:2

Lk

CIWARAS

002

001

278

3302151202050492

3302154910470001

TARSIEM

BANYUMAS

10/9/1947

64:7:2

Pr

CIWARAS

002

001

279

3302151202050492

3302151106420001

SUKMIARTO

BANYUMAS

6/11/1942

69:11:0

Lk

CIWARAS

002

001

280

3302151202050492

3302157011870001

NURSINI

BANYUMAS

11/30/1987

24:5:11

Pr

CIWARAS

002

001

281

3302151202050493

3302157112360003

RASWEN

BANYUMAS

12/31/1936

75:4:10

Pr

CIWARAS

002

001

282

3302151202050493

3302151204890001

SARMO

BANYUMAS

4/12/1989

23:0:29

Lk

CIWARAS

002

001

283

3302151202050493

3302151406870001

HARYANTO

BANYUMAS

6/14/1987

24:10:27

Lk

CIWARAS

002

001

284

3302151202050493

3302155210670001

WATINEM

BANYUMAS

10/12/1967

44:6:29

Pr

CIWARAS

002

001

285

3302151202050493

3302150209600002

SUWIGNYO

BANYUMAS

9/2/1960

51:8:9

Lk

CIWARAS

002

001

DPS PILPRES TPS I halaman 29 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

TANGGAL
LAHIR

STATUS
UMUR/US
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Dusun
10

Rw

Rt

11

12

Pr

CIWARAS

002

001

286

3302151202050494

3302154604720004

287

3302151202050494

3302151206650002

KUSMONO

BANYUMAS

6/12/1965

46:10:29

Lk

CIWARAS

002

001

288

3302151202050495

3302155406540001

CARIKEM

BANYUMAS

6/14/1954

57:10:27

Pr

CIWARAS

002

001

289

3302151202050495

3302150910480001

RATMONO

BANYUMAS

10/9/1948

63:7:2

Lk

CIWARAS

002

001

290

3302151202050495

3302150605850002

SITOYO

BANYUMAS

5/6/1985

27:0:5

Lk

CIWARAS

002

001

291

3302151202050496

3302152805730001

SLAMET SUPRIYANTO

SEMARANG

5/28/1973

38:11:13

Lk

CIWARAS

002

001

292

3302151202050497

3302155007850003

SUSANTI

BANYUMAS

7/10/1985

26:10:1

Pr

CIWARAS

002

001

293

3302151202050497

3302154607650001

KAMIRAH

BANYUMAS

7/6/1965

46:10:5

Pr

CIWARAS

002

001

294

3302151202050502

3302150504560001

KASMIREJA

BANYUMAS

4/5/1956

56:1:6

Lk

CIWARAS

002

001

3302156011800002

KASUSI

BANYUMAS

11/20/1980

31:5:21

Pr

002

001

295

TARMINI

BANYUMAS

4/6/1972

40:1:5

CIWARAS

296

3302151202050502

3302154204600001

CASIMAH

BANYUMAS

4/2/1960

52:1:9

Pr

CIWARAS

002

001

297

3302151202050503

3302150206830001

TUSNO

BANYUMAS

6/2/1983

28:11:9

Lk

CIWARAS

002

001

298

3302151202050503

3302155209650001

WARKEM

BANYUMAS

9/12/1965

46:7:29

Pr

CIWARAS

002

001

299

3302151202050503

3302152111570001

MADSUKRI

BANYUMAS

11/21/1957

54:5:20

Lk

CIWARAS

002

001

300

3302151202050504

3302157112290001

KARTISEM

BANYUMAS

12/31/1929

82:4:10

Pr

CIWARAS

002

001

301

3302151202050572

3302151204680001

KASUM ROJIKIN

BANYUMAS

4/12/1968

44:0:29

Lk

CIWARAS

002

001

302

3302151202050572

3302155111780002

DAMINAH

BANYUMAS

11/11/1978

33:6:0

Pr

CIWARAS

002

001

303

3302151202050486

3302156108680002

KAISEM

BANYUMAS

8/21/1968

43:8:20

Pr

CIWARAS

002

001

304

3302151202050486

3302151505870001

CARUM

BANYUMAS

5/15/1987

24:11:26

Lk

CIWARAS

002

001

305

3302151202050486

3302152007650001

RATIM RAMIARJO

BANYUMAS

7/20/1965

46:9:21

Lk

CIWARAS

002

001

306

3302153007070005

3302154409860001

KAMIYATI KHOTIMAH

BANYUMAS

9/4/1986

25:8:7

Pr

CIWARAS

002

001

DPS PILPRES TPS I halaman 30 dari 255 halaman

14

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA


Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009
PROVINSI
KABUPATEN / KOTA

NO.
URUT
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMOR. KK
2
3302150305070068
3302150305070068
3302151202050212
3302151202050212
3302151202050212
3302151202050212
3302151202050213
3302151202050213
3302151202050213
3302151202050213
3302151202050213
3302151202050214
3302151202050214
3302151202050215
3302151202050216
3302151202050216
3302151202050217
3302151202050217
3302151202050218
3302151202050218
3302151202050218
3302151202050220
3302151202050220
3302151202050221
3302151202050221

: JAWA TENGAH
: BANYUMAS

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3
3302151508740005
3302154510720004
3302154410520001
3302151308780002
3302151504890001
3302151712470001
3302151605610001
3302152505870001
3302152911300001
3302154605670006
3302154210460001
3302155809460001
3302151810400001
3302150501670001
3302150506720011
3302154301750001
3302151708680002
3302151910900002
3302151212720003
3302154912360001
3302154505760003
3302154605490001
3302151011430002
3302151407900001
3302154406740002

:
:
:

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

4
KUSTONO KARNO
DARMINI
KAWEN
RINTO
RIYANDI
SUTAR SUTIRNO
WIYATMO DARSIWAN
RAWONO
MUARTA
KITI
CARTEM
SUPINAH
DASUKARTA
DURSIN ABDUL RAHMAN
WARIM MUSDIONO
RUKINAH
ARSO GINANTO
RISWOYO
PRIYONO
RAKIYEM
KARWI
RATINEM
CASMADI
SUDIO
KARTISEM

5
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS

JENIS
STATUS
UMUR/US
KELAMIN
Tanggal Lahir
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)
Lk
1/6/1900
8/15/1974
10/5/1972
10/4/1952
8/13/1978
4/15/1989
12/17/1947
5/16/1961
5/25/1987
11/29/1930
5/6/1967
10/2/1946
9/18/1946
10/18/1940
1/5/1967
6/5/1972
1/3/1975
8/17/1968
10/19/1990
12/12/1972
12/9/1936
5/5/1976
5/6/1949
11/10/1943
7/14/1990
6/4/1974

7
37:8:26
39:7:6
59:7:7
33:8:28
23:0:26
64:4:24
50:11:25
24:11:16
81:5:12
45:0:5
65:7:9
65:7:23
71:6:23
45:4:6
39:11:6
37:4:8
43:8:24
21:6:22
39:4:29
75:5:2
36:0:6
63:0:5
68:6:1
21:9:27
37:11:7

DPS Pilpres TPS II halaman 31 dari 255 halaman

8
S
S
S
S
B
S
S
B
S
P
S
S
S
S
S
S
S
B
S
P
S
S
S
B
S

9
Lk
Pr
Pr
Lk
Lk
Lk
Lk
Lk
Lk
Pr
Pr
Pr
Lk
Lk
Lk
Pr
Lk
Lk
Lk
Pr
Pr
Pr
Lk
Lk
Pr

GUMELAR
KECAMATAN
CIHONJEDESA
2 (DUA) TPS

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Dusun

Rw

Rt

10
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS

11
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002

12
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002

13

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

JENIS
STATUS
UMUR/US
KELAMIN
Tanggal Lahir
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)
Lk

1/6/1900

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Dusun

Rw

Rt

10

11

12

26

3302151202050221

3302150404690003

TASMONO

BANYUMAS

4/4/1969

43:1:7

Lk

CIWARAS

002

002

27

3302151202050222

3302150609720001

SUTARJO CARSUM

BANYUMAS

9/6/1972

39:8:5

Lk

CIWARAS

002

002

28

3302151202050222

3302154506710005

NISAH

BANYUMAS

6/5/1971

40:11:6

Pr

CIWARAS

002

002

29

3302151202050223

3302150102600002

CARMUJA

BANYUMAS

2/1/1960

52:3:10

Lk

CIWARAS

002

002

30

3302151202050223

3302155306630002

CALEM

BANYUMAS

6/13/1963

48:10:28

Pr

CIWARAS

002

002

31

3302151202050223

3302156512850003

KARSIMAH

BANYUMAS

12/25/1985

26:4:16

Pr

CIWARAS

002

002

32

3302151202050223

3302151112870001

SUSENO

BANYUMAS

12/11/1987

24:5:0

Lk

CIWARAS

002

002

33

3302151202050223

3302152105720001

CARTAM

BANYUMAS

5/21/1972

39:11:20

Lk

CIWARAS

002

002

34

3302151202050224

3302151209520002

KATONO

BANYUMAS

9/12/1952

59:7:29

Lk

CIWARAS

002

002

35

3302151202050224

3302154503610004

NAREM

BANYUMAS

3/5/1961

51:2:6

Pr

CIWARAS

002

002

36

3302151202050225

3302156209720002

RUSWI

BANYUMAS

9/22/1972

39:7:19

Pr

CIWARAS

002

002

37

3302151202050225

3302151107670001

RUSTOMO RISTO

BANYUMAS

7/11/1967

44:10:0

Lk

CIWARAS

002

002

38

3302151202050226

3302151012550003

KISUN KUSMEDI

BANYUMAS

12/10/1955

56:5:1

Lk

CIWARAS

002

002

39

3302151202050226

3302154409630002

NARSITI

BANYUMAS

9/4/1963

48:8:7

Pr

CIWARAS

002

002

40

3302151202050227

3302150406770001

KATING

BANYUMAS

6/4/1977

34:11:7

Lk

CIWARAS

002

002

41

3302151202050227

3302151308490001

RUSMANTO

BANYUMAS

8/13/1949

62:8:28

Lk

CIWARAS

002

002

42

3302151202050227

3302155602540001

TASIKEM

BANYUMAS

2/16/1954

58:2:25

Pr

CIWARAS

002

002

43

3302151202050227

3302155204830002

DURWIATI

BANYUMAS

#VALUE!

#VALUE!

Pr

CIWARAS

002

002

44

3302151202050228

3302152904820001

KASITO

BANYUMAS

4/29/1982

30:0:12

Lk

CIWARAS

002

002

45

3302151202050228

3302154606450001

RISEM

BANYUMAS

6/6/1945

66:11:5

Pr

CIWARAS

002

002

46

3302151202050229

3302150209600001

SUNARYO

BANYUMAS

9/2/1960

51:8:9

Lk

CIWARAS

002

002

47

3302151202050229

3302152101880001

KISMO

BANYUMAS

1/21/1988

24:3:20

Lk

CIWARAS

002

002

48

3302151202050229

3302155312640001

NASITI

BANYUMAS

12/13/1964

47:4:28

Pr

CIWARAS

002

002

49

3302151202050230

3302155007670001

CARTINAH

BANYUMAS

7/10/1967

44:10:1

Pr

CIWARAS

002

002

50

3302151202050231

3302154706900001

DENIATI

BANYUMAS

6/7/1990

21:11:4

Pr

CIWARAS

002

002

51

3302151202050231

3302156003480001

RASINAH

BANYUMAS

3/20/1948

64:1:21

Pr

CIWARAS

002

002

DPS Pilpres TPS II halaman 32 dari 255 halaman

13

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

JENIS
STATUS
UMUR/US
KELAMIN
Tanggal Lahir
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)
Lk

1/6/1900

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Dusun

Rw

Rt

10

11

12

52

3302151202050231

3302152802440001

SUNARTA

BANYUMAS

2/28/1944

68:2:13

Lk

CIWARAS

002

002

53

3302151202050231

3302152805840001

TARKAMUDIN

BANYUMAS

5/28/1984

27:11:13

Lk

CIWARAS

002

002

54

3302151202050232

3302156706660001

RUTI

BANYUMAS

6/27/1966

45:10:14

Pr

CIWARAS

002

002

55

3302151202050232

3302151206630002

KARTOMO

BANYUMAS

6/12/1963

48:10:29

Lk

CIWARAS

002

002

56

3302151202050232

3302150401910004

NARWOTO

BANYUMAS

1/4/1991

21:4:7

Lk

CIWARAS

002

002

57

3302151202050233

3302156505500001

TASEM

BANYUMAS

5/25/1950

61:11:16

Pr

CIWARAS

002

002

58

3302151202050234

3302150609640002

RASIM NURWANTO

BANYUMAS

9/6/1964

47:8:5

Lk

CIWARAS

002

002

59

3302151202050234

3302154502720004

SUTIRAH

BANYUMAS

2/5/1972

40:3:6

Pr

CIWARAS

002

002

60

3302151202050234

3302154506890002

KAMTINI

BANYUMAS

6/5/1989

22:11:6

Pr

CIWARAS

002

002

61

3302151202050240

3302153012560001

JAENAL ABIDIN CIRAM

BANYUMAS

12/30/1956

55:4:11

Lk

CIWARAS

002

002

62

3302151202050241

3302151206660002

DARYANTO DARSIMAN

BANYUMAS

6/12/1966

45:10:29

Lk

CIWARAS

002

002

63

3302151202050242

3302150512620001

NARTOYO NARSIM

BANYUMAS

12/5/1962

49:5:6

Lk

CIWARAS

002

002

64

3302151202050242

3302154812660001

KUSMIYATI

BANYUMAS

12/8/1966

45:5:3

Pr

CIWARAS

002

002

65

3302151202050242

3302151201890004

NOTO

BANYUMAS

1/12/1989

23:3:29

Lk

CIWARAS

002

002

66

3302151202050472

3302154412580001

RASIKEM

BANYUMAS

12/4/1958

53:5:7

Pr

CIWARAS

002

002

67

3302151202050472

3302150406720003

RUDIYANTO

BANYUMAS

6/4/1972

39:11:7

Lk

CIWARAS

002

002

68

3302151202050472

3302156804730002

USIYATI

BANYUMAS

4/28/1973

39:0:13

Pr

CIWARAS

002

002

69

3302151202050473

3302151502770001

SLAMET

BANYUMAS

2/15/1977

35:2:26

Lk

CIWARAS

002

002

70

3302151202050473

3302151606800001

KASRIP

BANYUMAS

6/16/1980

31:10:25

Lk

CIWARAS

002

002

71

3302151202050473

3302151811430001

TAROJI TASWAN

BANYUMAS

11/18/1943

68:5:23

Lk

CIWARAS

002

002

72

3302151202050473

3302152905880001

SOLIHUN

BANYUMAS

5/29/1988

23:11:12

Lk

CIWARAS

002

002

73

3302151202050473

3302150809840003

SUTIR

BANYUMAS

9/8/1984

27:8:3

Lk

CIWARAS

002

002

74

3302151202050473

3302154307560001

CARSIWEN

BANYUMAS

7/3/1956

55:10:8

Pr

CIWARAS

002

002

75

3302151202050474

3302150603700001

DARSITO

BANYUMAS

3/6/1970

42:2:5

Lk

CIWARAS

002

002

76

3302151202050474

3302155308790001

NUR HAYATI

BANYUMAS

8/13/1979

32:8:28

Pr

CIWARAS

002

002

77

3302151202050475

3302156506690001

PARWATI

BANYUMAS

6/25/1969

42:10:16

Pr

CIWARAS

002

002

DPS Pilpres TPS II halaman 33 dari 255 halaman

13

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

JENIS
STATUS
UMUR/US
KELAMIN
Tanggal Lahir
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)
Lk

1/6/1900

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Dusun

Rw

Rt

10

11

12

78

3302151202050475

3302150606670001

HADI SUPARTO

BANYUMAS

#VALUE!

#VALUE!

Lk

CIWARAS

002

002

79

3302151202050476

3302156409680001

CAHYATI

BANYUMAS

9/24/1968

43:7:17

Pr

CIWARAS

002

002

80

3302151202050476

3302151903910001

SUTIKNO

BANYUMAS

3/19/1991

21:1:22

Lk

CIWARAS

002

002

81

3302151202050476

3302151108630001

ALI SAEFUDIN

BANYUMAS

#VALUE!

#VALUE!

Lk

CIWARAS

002

002

82

3302152909060003

3302150802710002

SUSWAN SUTRIYANTO

BANYUMAS

2/8/1971

41:3:3

Lk

CIWARAS

002

002

83

3302152911060004

3302151406790001

KISMO

BANYUMAS

6/14/1979

32:10:27

Lk

CIWARAS

002

002

84

3302153011060008

3302152007720003

WALUYO

BANYUMAS

7/20/1972

39:9:21

Lk

CIWARAS

002

002

85

3302150808060006

3302154401740002

RUSMINAH

BANYUMAS

1/4/1974

38:4:7

Pr

CIWARAS

002

003

86

3302150808060006

3302151503670001

ARBAI WIDOMO

BANYUMAS

3/15/1967

45:1:26

Lk

CIWARAS

002

003

3302151506750010

DONILIYANTO

BANYUMAS

6/15/1975

36:10:26

Lk

CIWARAS

002

002

87
88

3302151102050375

3302151506660002

RASIKUN SUNARMO

BANYUMAS

6/15/1966

45:10:26

Lk

CIWARAS

002

003

89

3302151202050150

3302150209630002

TASMODIARTO

BANYUMAS

9/2/1963

48:8:9

Lk

CIWARAS

002

003

90

3302151202050150

3302151312910001

AGUS SETIAWAN

BANYUMAS

12/13/1991

20:4:28

Lk

CIWARAS

002

003

91

3302151202050150

3302155312840003

NUR AMANAH

BANYUMAS

12/13/1984

27:4:28

Pr

CIWARAS

002

003

92

3302151202050151

3302155207720001

KANIEM

BANYUMAS

7/12/1972

39:9:29

Pr

CIWARAS

002

003

93

3302151202050151

3302156708900002

WAGIYAH

BANYUMAS

8/27/1990

21:8:14

Pr

CIWARAS

002

003

94

3302151202050151

3302151809910001

RAHITO

BANYUMAS

9/18/1991

20:7:23

Lk

CIWARAS

002

003

95

3302151202050151

3302157112340003

NARKEM

BANYUMAS

12/31/1934

77:4:10

Pr

CIWARAS

002

003

96

3302151202050152

3302151005380001

SUPARNA

BANYUMAS

5/10/1938

74:0:1

Lk

CIWARAS

002

003

97

3302151202050152

3302155910410001

TARPIAH

BANYUMAS

10/19/1941

70:6:22

Pr

CIWARAS

002

003

98

3302151202050153

3302154405720002

NASTUTI

BANYUMAS

5/4/1972

40:0:7

Pr

CIWARAS

002

003

99

3302151202050153

3302150502650002

KUSDIONO AL KURWANTO

BANYUMAS

2/5/1965

47:3:6

Lk

CIWARAS

002

003

100

3302151202050153

3302150907910001

SUHERMAN

BANYUMAS

7/9/1991

20:10:2

Lk

CIWARAS

002

003

101

3302151202050154

3302152003550001

PUJONO

BANYUMAS

3/20/1955

57:1:21

Lk

CIWARAS

002

003

102

3302151202050154

3302150303820002

HELY PURYONO

BANYUMAS

3/3/1982

30:2:8

Lk

CIWARAS

002

003

103

3302151202050154

3302154408630001

DURYATI

BANYUMAS

8/4/1963

48:9:7

Pr

CIWARAS

002

003

DPS Pilpres TPS II halaman 34 dari 255 halaman

13

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

JENIS
STATUS
UMUR/US
KELAMIN
Tanggal Lahir
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)
Lk

1/6/1900

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Dusun

Rw

Rt

10

11

12

104

3302151202050155

3302154703760001

KUPRIYATI

BANYUMAS

3/7/1976

36:2:4

Pr

CIWARAS

002

003

105

3302151202050155

3302151201700001

CARWONO

BANYUMAS

1/12/1970

42:3:29

Lk

CIWARAS

002

003

106

3302151202050170

3302151206600003

DARKUM DAMIARSO

BANYUMAS

6/12/1960

51:10:29

Lk

CIWARAS

002

003

107

3302151202050170

3302155604630001

KASIWEN

BANYUMAS

4/16/1963

49:0:25

Pr

CIWARAS

002

003

108

3302151202050170

3302152201920002

KUSDIO

BANYUMAS

1/22/1992

20:3:19

Lk

CIWARAS

002

003

109

3302151202050170

3302155905840001

KOMARIYAH

BANYUMAS

5/19/1984

27:11:22

Pr

CIWARAS

002

003

110

3302151202050172

3302155407890001

SUTRIANI

BANYUMAS

7/14/1989

22:9:27

Pr

CIWARAS

002

003

111

3302151202050172

3302156109620003

CASTI

BANYUMAS

9/21/1962

49:7:20

Pr

CIWARAS

002

003

112

3302151202050172

3302150810490001

DANURI

BANYUMAS

10/8/1949

62:7:3

Lk

CIWARAS

002

003

113

3302151202050173

3302154310860003

SITI NURKHASANAH

BANYUMAS

10/3/1986

25:7:8

Pr

CIWARAS

002

003

114

3302151202050173

3302155402600001

DASIWEN

BANYUMAS

2/14/1960

52:2:27

Pr

CIWARAS

002

003

115

3302151202050173

3302151604590001

DAROMI

BANYUMAS

4/16/1959

53:0:25

Lk

CIWARAS

002

003

116

3302151202050174

3302151610840001

SULISTYANTO

BANYUMAS

10/16/1984

27:6:25

Lk

CIWARAS

002

003

117

3302151202050174

3302151201900001

DIDIK SANTOSO

BANYUMAS

1/12/1990

22:3:29

Lk

CIWARAS

002

003

118

3302151202050174

3302151301480001

RASIWAN RUJONO

BANYUMAS

1/13/1948

64:3:28

Lk

CIWARAS

002

003

119

3302151202050174

3302154806600001

DURSINI

BANYUMAS

6/8/1960

51:11:3

Pr

CIWARAS

002

003

120

3302151202050175

3302150708400001

DIKARTO

BANYUMAS

8/7/1940

71:9:4

Lk

CIWARAS

002

003

121

3302151202050175

3302157112480003

WATINAH

BANYUMAS

12/31/1948

63:4:10

Pr

CIWARAS

002

003

122

3302151202050176

3302156908460001

KALEM

BANYUMAS

8/29/1946

65:8:12

Pr

CIWARAS

002

003

123

3302151202050176

3302151209450001

MADSUHEM.

BANYUMAS

9/12/1945

66:7:29

Lk

CIWARAS

002

003

124

3302151202050177

3302151206590001

TARMIN MINARJO

BANYUMAS

6/12/1959

52:10:29

Lk

CIWARAS

002

003

125

3302151202050177

3302154708820002

WARYUNI

BANYUMAS

8/7/1982

29:9:4

Pr

CIWARAS

002

003

126

3302151202050177

3302157112600009

KAISAH

BANYUMAS

12/31/1960

51:4:10

Pr

CIWARAS

002

003

127

3302151202050178

3302150705640002

NARTOMO NARTAM

BANYUMAS

5/7/1964

48:0:4

Lk

CIWARAS

002

003

128

3302151202050178

3302152708890003

TUJI AGUS HENDRIAN

BANYUMAS

8/27/1989

22:8:14

Lk

CIWARAS

002

003

129

3302151202050179

3302153108620001

WARTIM WIYATMO

BANYUMAS

8/31/1962

49:8:10

Lk

CIWARAS

002

003

DPS Pilpres TPS II halaman 35 dari 255 halaman

13

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

JENIS
STATUS
UMUR/US
KELAMIN
Tanggal Lahir
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)
Lk

1/6/1900

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Dusun

Rw

Rt

10

11

12

130

3302151202050179

3302154401640001

CARMINI

BANYUMAS

1/4/1964

48:4:7

Pr

CIWARAS

002

003

131

3302151202050180

3302150305670001

MUHAMAD SIROJUDIN WAKHYO BANYUMAS

5/3/1967

45:0:8

Lk

CIWARAS

002

003

132

3302151202050180

3302152701910001

IBNU KHAMID

BANYUMAS

1/27/1991

21:3:14

Lk

CIWARAS

002

003

133

3302151202050180

3302155109720001

SITI MUTINGAH SUKINI

BANYUMAS

9/11/1972

39:8:0

Pr

CIWARAS

002

003

134

3302151202050180

3302156707250001

KARTISEM

BANYUMAS

7/27/1925

86:9:14

Pr

CIWARAS

002

003

135

3302151202050182

3302150610700002

SUJONO SISWO DWIYANTO

BANYUMAS

10/6/1970

41:7:5

Lk

CIWARAS

002

003

136

3302151202050182

3302154702750002

KATIMAH

BANYUMAS

2/7/1975

37:3:4

Pr

CIWARAS

002

003

137

3302151202050183

3302155105490001

NASIH

BANYUMAS

5/11/1949

63:0:0

Pr

CIWARAS

002

003

138

3302151202050183

3302151712460002

SUNADI

BANYUMAS

12/17/1946

65:4:24

Lk

CIWARAS

002

003

139

3302151202050184

3302150612720002

WAKIM WASDIONO

BANYUMAS

12/6/1972

39:5:5

Lk

CIWARAS

002

003

140

3302151202050184

3302154507800001

KAISAH

BANYUMAS

7/5/1980

31:10:6

Pr

CIWARAS

002

003

141

3302151202050210

3302155104780002

SUGESTI

BANYUMAS

4/11/1978

34:1:0

Pr

CIWARAS

002

003

142

3302151202050210

3302151805530001

NASIRUN NITI PRAYITNO

BANYUMAS

5/18/1953

58:11:23

Lk

CIWARAS

002

003

143

3302151202050210

3302151601790001

TUROSO

BANYUMAS

1/16/1979

33:3:25

Lk

CIWARAS

002

003

144

3302151202050210

3302156108580001

WARTINEM

BANYUMAS

8/21/1958

53:8:20

Pr

CIWARAS

002

003

145

3302151202050784

3302152401750004

SUKARNO

BANYUMAS

1/24/1975

37:3:17

Lk

CIWARAS

002

003

146

3302151202050784

3302155310830002

RUNDIYATI

BANYUMAS

10/13/1983

28:6:28

Pr

CIWARAS

002

003

147

3302152304070002

3302150607310001

WARTOMI

BANYUMAS

7/6/1931

80:10:5

Lk

CIWARAS

002

003

148

3302152304070002

3302155207480001

WATEM

BANYUMAS

7/12/1948

63:9:29

Pr

CIWARAS

002

003

149

3302152401070006

3302154305820002

BARIYAH

CILACAP

5/3/1982

30:0:8

Pr

CIWARAS

002

003

150

3302152401070006

3302150510770001

TURSONO HADI SUYONO

BANYUMAS

10/5/1977

34:7:6

Lk

CIWARAS

002

003

151

3302153110060006

3302152707760003

RASUN SAIFUL ROHMAN

BANYUMAS

7/27/1976

35:9:14

Lk

CIWARAS

002

003

152

3302150207060004

3302154510900001

PURWIYANTI

BANYUMAS

10/5/1990

21:7:6

Pr

CIWARAS

002

004

153

3302150207060004

3302150608590002

WANTORO

BANYUMAS

8/6/1959

52:9:5

Lk

CIWARAS

002

004

154

3302150305070081

3302155706830001

SUMARNI

BANYUMAS

6/17/1983

28:10:24

Pr

CIWARAS

002

004

155

3302150305070081

3302151407800002

SAYOGA

BANYUMAS

7/14/1980

31:9:27

Lk

CIWARAS

002

004

DPS Pilpres TPS II halaman 36 dari 255 halaman

13

NO.
URUT

NOMOR. KK

156

3302150703070003

157

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

JENIS
STATUS
UMUR/US
KELAMIN
Tanggal Lahir
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)
Lk

1/6/1900

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Dusun

Rw

Rt

10

11

12

3302152806860001

IKHWAN MAKHMURUDLA

BANYUMAS

6/28/1986

25:10:13

Lk

CIWARAS

002

004

3302155504920002

SITI MARLIYAH

BANYUMAS

4/15/1992

20:0:26

Pr

CIWARAS

002

004

158

3302150703070003

3302155612690001

DARWATI

BANYUMAS

12/16/1969

42:4:25

Pr

CIWARAS

002

004

159

3302150703070003

3302150812910002

KHUSNANTO

BANYUMAS

12/8/1991

20:5:3

Lk

CIWARAS

002

004

160

3302150703070003

3302150107600050

SUMARNO

BANYUMAS

7/1/1960

51:10:10

Lk

CIWARAS

002

004

161

3302151202050149

3302150506720002

SETIYO MULYONO RASITUN

BANYUMAS

6/5/1972

39:11:6

Lk

CIWARAS

002

004

162

3302151202050149

3302155004710001

DIRAH

BANYUMAS

4/10/1971

41:1:1

Pr

CIWARAS

002

004

163

3302151202050160

3302155204480001

DASILEM

BANYUMAS

4/12/1948

64:0:29

Pr

CIWARAS

002

004

164

3302151202050160

3302152907450001

KISMAJA

BANYUMAS

7/29/1945

66:9:12

Lk

CIWARAS

002

004

165

3302151202050161

3302153112180001

MINARJI

BANYUMAS

12/31/1918

93:4:10

Lk

CIWARAS

002

004

166

3302151202050161

3302151207690003

TARYAD AHMAD TARYUDIN

BANYUMAS

7/12/1969

42:9:29

Lk

CIWARAS

002

004

167

3302151202050161

3302154504690002

RUCINAH

BANYUMAS

4/5/1969

43:1:6

Pr

CIWARAS

002

004

168

3302151202050161

3302155003360001

WARSIH

BANYUMAS

3/10/1936

76:2:1

Pr

CIWARAS

002

004

169

3302151202050162

3302154308320001

KISWEN

BANYUMAS

8/3/1932

79:9:8

Pr

CIWARAS

002

004

170

3302151202050162

3302152501640001

KATMODIHARJO

BANYUMAS

1/25/1964

48:3:16

Lk

CIWARAS

002

004

171

3302151202050162

3302155211710002

DAMINAH

BANYUMAS

11/12/1971

40:5:29

Pr

CIWARAS

002

004

172

3302151202050163

3302151104580002

NURSONO TARSUN

BANYUMAS

4/11/1958

54:1:0

Lk

CIWARAS

002

004

173

3302151202050163

3302156201610001

RASITI

BANYUMAS

1/22/1961

51:3:19

Pr

CIWARAS

002

004

174

3302151202050163

3302150708820003

FIRSY AFRIDO UTOMO

BANYUMAS

8/7/1982

29:9:4

Lk

CIWARAS

002

004

175

3302151202050163

3302150604880001

AMRI UDIN

BANYUMAS

4/6/1988

24:1:5

Lk

CIWARAS

002

004

176

3302151202050164

3302153112500059

SANMURJI

BANYUMAS

12/31/1950

61:4:10

Lk

CIWARAS

002

004

177

3302151202050164

3302155509550001

KATIRAH

BANYUMAS

9/15/1955

56:7:26

Pr

CIWARAS

002

004

178

3302151202050165

3302155002490001

KAMINAH

BANYUMAS

2/10/1949

63:3:1

Pr

CIWARAS

002

004

179

3302151202050166

3302155607810003

MARSITI

BANYUMAS

7/16/1981

30:9:25

Pr

CIWARAS

002

004

180

3302151202050166

3302155410450001

RATEM

BANYUMAS

10/14/1945

66:6:27

Pr

CIWARAS

002

004

181

3302151202050166

3302151410870002

SISWORO BAUTOMO

BANYUMAS

10/14/1987

24:6:27

Lk

CIWARAS

002

004

DPS Pilpres TPS II halaman 37 dari 255 halaman

13

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

JENIS
STATUS
UMUR/US
KELAMIN
Tanggal Lahir
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)
Lk

1/6/1900

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Dusun

Rw

Rt

10

11

12

182

3302151202050166

3302151909420001

SANROSID

BANYUMAS

9/19/1942

69:7:22

Lk

CIWARAS

002

004

183

3302151202050167

3302152104860004

HARTONO

BANYUMAS

4/21/1986

26:0:20

Lk

CIWARAS

002

004

184

3302151202050167

3302154912310001

SITEM

BANYUMAS

12/9/1931

80:5:2

Pr

CIWARAS

002

004

185

3302151202050167

3302150807620002

WIARJO

BANYUMAS

7/8/1962

49:10:3

Lk

CIWARAS

002

004

186

3302151202050167

3302154101670002

WARISEM

BANYUMAS

1/1/1967

45:4:10

Pr

CIWARAS

002

004

187

3302151202050168

3302150406500001

SUYATNO SAYAT

BANYUMAS

6/4/1950

61:11:7

Lk

CIWARAS

002

004

188

3302151202050168

3302155702840001

DAMIATY

BANYUMAS

2/17/1984

28:2:24

Pr

CIWARAS

002

004

189

3302151202050168

3302155907550001

CARINAH

BANYUMAS

7/19/1955

56:9:22

Pr

CIWARAS

002

004

190

3302151202050168

3302153009730001

SLAMET SUNGSORO

BANYUMAS

9/30/1973

38:7:11

Lk

CIWARAS

002

004

191

3302151202050169

3302155503760001

RUSILAH

BANYUMAS

3/15/1976

36:1:26

Pr

CIWARAS

002

004

192

3302151202050169

3302151211690002

SURYAT SUDOYO

BANYUMAS

11/12/1969

42:5:29

Lk

CIWARAS

002

004

193

3302151202050199

3302151303820001

KODIR

BANYUMAS

3/13/1982

30:1:28

Lk

CIWARAS

002

004

194

3302151202050199

3302154307570002

DAREM

BANYUMAS

7/3/1957

54:10:8

Pr

CIWARAS

002

004

195

3302151202050199

3302150706530003

DIARSO

BANYUMAS

6/7/1953

58:11:4

Lk

CIWARAS

002

004

196

3302151202050200

3302154804490001

KI.SEM

BANYUMAS

4/8/1949

63:1:3

Pr

CIWARAS

002

004

197

3302151202050200

3302151911480001

RANTAMAD

BANYUMAS

11/19/1948

63:5:22

Lk

CIWARAS

002

004

198

3302151202050201

3302154501500001

SAIKEM

BANYUMAS

1/5/1950

62:4:6

Pr

CIWARAS

002

004

199

3302151202050202

3302154511700001

KUSIRAH

BANYUMAS

11/5/1970

41:6:6

Pr

CIWARAS

002

004

200

3302151202050202

3302151206650001

DARTO DARMOKO

BANYUMAS

6/12/1965

46:10:29

Lk

CIWARAS

002

004

201

3302151202050203

3302156601890001

DURWATI

BANYUMAS

1/26/1989

23:3:15

Pr

CIWARAS

002

004

202

3302151202050203

3302150610610003

SUYANTO SUDIR

BANYUMAS

10/6/1961

50:7:5

Lk

CIWARAS

002

004

203

3302151202050205

3302155103700006

DARSITI

BANYUMAS

3/11/1970

42:2:0

Pr

CIWARAS

002

004

204

3302151202050205

3302151807890002

RUSLI

BANYUMAS

7/18/1989

22:9:23

Lk

CIWARAS

002

004

205

3302151202050205

3302152306670001

KUSTOMO KASLUM

BANYUMAS

6/23/1967

44:10:18

Lk

CIWARAS

002

004

206

3302151202050478

3302153012550008

WASMAJA

BANYUMAS

12/30/1955

56:4:11

Lk

CIWARAS

002

004

207

3302151202050478

3302154506820002

SRI MARYATI

BANYUMAS

6/5/1982

29:11:6

Pr

CIWARAS

002

004

DPS Pilpres TPS II halaman 38 dari 255 halaman

13

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

JENIS
STATUS
UMUR/US
KELAMIN
Tanggal Lahir
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)
Lk

1/6/1900

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Dusun

Rw

Rt

10

11

12

208

3302151202050478

3302154101610002

RISAH

BANYUMAS

1/1/1961

51:4:10

Pr

CIWARAS

002

004

209

3302152202070005

3302156504840002

KAMSIRAH

BANYUMAS

4/25/1984

28:0:16

Pr

CIWARAS

002

004

210

3302152312060020

3302152505790002

DIRMAN

BANYUMAS

5/25/1979

32:11:16

Lk

CIWARAS

002

004

211

3302152312060021

3302151205790001

TASNO

BANYUMAS

5/12/1979

32:11:29

Lk

CIWARAS

002

004

3302150607590002

ALI BAHRUDIN

BANYUMAS

7/6/1959

52:10:5

Lk

CIWARAS

003

001

212

213

3302151202050143

3302154307700001

CARTINAH

BANYUMAS

7/3/1970

41:10:8

Pr

CIWARAS

003

001

214

3302151202050143

3302152009260002

JANALI KASA

BANYUMAS

9/20/1926

85:7:21

Lk

CIWARAS

003

001

215

3302151202050143

3302152102880001

IMAM WAHYUDIN

BANYUMAS

2/21/1988

24:2:20

Lk

CIWARAS

003

001

216

3302151202050144

3302152809820001

SARYOTO

BANYUMAS

9/28/1982

29:7:13

Lk

CIWARAS

003

001

217

3302151202050144

3302153005700002

DARYONO

BANYUMAS

5/30/1970

41:11:11

Lk

CIWARAS

003

001

218

3302151202050144

3302151205390001

WARTO

BANYUMAS

5/12/1939

72:11:29

Lk

CIWARAS

003

001

219

3302151202050144

3302155902500002

CARSINAH

BANYUMAS

2/19/1950

62:2:22

Pr

CIWARAS

003

001

220

3302151202050145

3302156208770001

NASITI

BANYUMAS

8/22/1977

34:8:19

Pr

CIWARAS

003

001

221

3302151202050147

3302157011280001

WASNI

BANYUMAS

11/30/1928

83:5:11

Pr

CIWARAS

003

001

222

3302151202050147

3302150312170001

SANURYA

BANYUMAS

12/3/1917

94:5:8

Lk

CIWARAS

003

001

223

3302151202050148

3302151002260001

MARSUD

BANYUMAS

2/10/1926

86:3:1

Lk

CIWARAS

003

001

224

3302151202050156

3302155903600001

NARSITI

BANYUMAS

3/19/1960

52:1:22

Pr

CIWARAS

003

001

225

3302151202050156

3302150804560001

DISMO

BANYUMAS

4/8/1956

56:1:3

Lk

CIWARAS

003

001

226

3302151202050157

3302150508760002

CARWOSO

BANYUMAS

8/5/1976

35:9:6

Lk

CIWARAS

003

001

227

3302151202050158

3302150201470001

DIPASEMITA

BANYUMAS

1/2/1947

65:4:9

Lk

CIWARAS

003

001

228

3302151202050158

3302156003870001

WIDIYANTI

BANYUMAS

3/20/1987

25:1:21

Pr

CIWARAS

003

001

229

3302151202050158

3302157112540004

SIKEM

BANYUMAS

12/31/1954

57:4:10

Pr

CIWARAS

003

001

230

3302151202050159

3302156111720001

KUSWATI

BANYUMAS

11/21/1972

39:5:20

Pr

CIWARAS

003

001

231

3302151202050159

3302150901740001

NARTIM FAUZIYANTO

BANYUMAS

1/9/1974

38:4:2

Lk

CIWARAS

003

001

232

3302151202050185

3302155203620001

KATISAH

BANYUMAS

3/12/1962

50:1:29

Pr

CIWARAS

003

001

233

3302151202050185

3302152609530001

KUSMANTO KASUM

BANYUMAS

9/26/1953

58:7:15

Lk

CIWARAS

003

001

DPS Pilpres TPS II halaman 39 dari 255 halaman

13

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

JENIS
STATUS
UMUR/US
KELAMIN
Tanggal Lahir
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)
Lk

1/6/1900

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Dusun

Rw

Rt

10

11

12

234

3302151202050186

3302154508310001

DAKEM

BANYUMAS

8/5/1931

80:9:6

Pr

CIWARAS

003

001

235

3302151202050187

3302154509530001

SUTIYAH

BANYUMAS

9/5/1953

58:8:6

Pr

CIWARAS

003

001

236

3302151202050187

3302151406460001

KASNEDI KAPIN

BANYUMAS

6/14/1946

65:10:27

Lk

CIWARAS

003

001

237

3302151202050188

3302151002840005

DASNO

BANYUMAS

2/10/1984

28:3:1

Lk

CIWARAS

003

001

238

3302151202050188

3302152806490001

SIRWAN SARTONO

BANYUMAS

6/28/1949

62:10:13

Lk

CIWARAS

003

001

239

3302151202050188

3302155607870002

WASTINI

BANYUMAS

7/16/1987

24:9:25

Pr

CIWARAS

003

001

240

3302151202050188

3302155807560002

KARSINAH

BANYUMAS

7/18/1956

55:9:23

Pr

CIWARAS

003

001

241

3302151202050189

3302151501760001

SURYANTO KAMSI

BANYUMAS

1/15/1976

36:3:26

Lk

CIWARAS

003

001

242

3302151202050189

3302155208720001

SUMARTI

BANYUMAS

8/12/1972

39:8:29

Pr

CIWARAS

003

001

243

3302151202050190

3302151604740003

TARNO

BANYUMAS

4/16/1974

38:0:25

Lk

CIWARAS

003

001

244

3302151202050190

3302151906410001

WIRYAJI

BANYUMAS

6/19/1941

70:10:22

Lk

CIWARAS

003

001

245

3302151202050190

3302154607490001

WARSITEM

BANYUMAS

7/6/1949

62:10:5

Pr

CIWARAS

003

001

246

3302151202050191

3302155609540001

TJARSIJEM

BANYUMAS

9/16/1954

57:7:25

Pr

CIWARAS

003

001

247

3302151202050191

3302150209490001

RAMIN RAMIARTO

BANYUMAS

9/2/1949

62:8:9

Lk

CIWARAS

003

001

248

3302151202050191

3302156911800001

RUWED DIYATUN

BANYUMAS

11/29/1980

31:5:12

Pr

CIWARAS

003

001

249

3302151202050191

3302151105750001

DISAM

BANYUMAS

5/11/1975

37:0:0

Lk

CIWARAS

003

001

250

3302151202050192

3302156507690001

DAMIRAH

BANYUMAS

7/25/1969

42:9:16

Pr

CIWARAS

003

001

251

3302151202050192

3302150406690003

ADIMIN MUDASIR

BANYUMAS

6/4/1969

42:11:7

Lk

CIWARAS

003

001

252

3302151202050193

3302153112440003

SANMUSTAR

BANYUMAS

12/31/1944

67:4:10

Lk

CIWARAS

003

001

253

3302151202050193

3302155404490001

DARSINAH

BANYUMAS

4/14/1949

63:0:27

Pr

CIWARAS

003

001

254

3302151202050194

3302155206560001

DASIWEN

BANYUMAS

6/12/1956

55:10:29

Pr

CIWARAS

003

001

255

3302151202050194

3302150705470001

SANTARJA

BANYUMAS

5/7/1947

65:0:4

Lk

CIWARAS

003

001

256

3302151202050195

3302156206600002

KATINI

BANYUMAS

6/22/1960

51:10:19

Pr

CIWARAS

003

001

257

3302151202050195

3302152505580001

WIROSO

BANYUMAS

5/25/1958

53:11:16

Lk

CIWARAS

003

001

258

3302151202050197

3302150106510001

SUDIATMO

BANYUMAS

6/1/1951

60:11:10

Lk

CIWARAS

003

001

259

3302151202050197

3302157112550004

DANIRAH

BANYUMAS

12/31/1955

56:4:10

Pr

CIWARAS

003

001

DPS Pilpres TPS II halaman 40 dari 255 halaman

13

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

JENIS
STATUS
UMUR/US
KELAMIN
Tanggal Lahir
PERKAWIN
IA (THN)
AN (B/S/P)
Lk

1/6/1900

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Dusun

Rw

Rt

10

11

12

260

3302151202050198

3302154504730001

TUSRI

BANYUMAS

4/5/1973

39:1:6

Pr

CIWARAS

003

001

261

3302151202050198

3302151206680001

SUKIRNO SUSMIARTO

BANYUMAS

6/12/1968

43:10:29

Lk

CIWARAS

003

001

262

3302151202050207

3302154403800002

ROHAYATI

BANYUMAS

3/4/1980

32:2:7

Pr

CIWARAS

003

001

263

3302151202050207

3302152807740001

TARNO MUGIANTO

BANYUMAS

7/28/1974

37:9:13

Lk

CIWARAS

003

001

264

3302151202050209

3302151306340001

WAHUDI

BANYUMAS

6/13/1934

77:10:28

Lk

CIWARAS

003

001

265

3302151202050209

3302155207390001

DASINEM

BANYUMAS

7/12/1939

72:9:29

Pr

CIWARAS

003

001

266

3302151207060001

3302151707750003

KARSITO KUSDIANTO

BANYUMAS

7/17/1975

36:9:24

Lk

CIWARAS

003

001

267

3302152102070006

3302156509530002

KATIYEM

BANYUMAS

9/25/1953

58:7:16

Pr

CIWARAS

003

001

268

3302152102070007

3302151010810006

YUDI SETIAWAN

CIANJUR

10/10/1981

30:7:1

Lk

CIWARAS

003

001

269

3302152102070007

3302156303860001

LISTIYANINGSIH

BANYUMAS

3/23/1986

26:1:18

Pr

CIWARAS

003

001

270

3302152102070008

3302152605730001

SUROSO

BANYUMAS

5/26/1973

38:11:15

Lk

CIWARAS

003

001

271

3302152108060007

3302152808820001

TISMO

BANYUMAS

8/28/1982

29:8:13

Lk

CIWARAS

003

001

272

3302152108060007

3302155207670002

CARISEM

BANYUMAS

7/12/1967

44:9:29

Pr

CIWARAS

003

001

273

3302152108060007

3302151305540001

KUSMIARSO NARKIM

BANYUMAS

5/13/1954

57:11:28

Lk

CIWARAS

003

001

274

3302152109070003

3302156510790001

CARSINI

BANYUMAS

10/25/1979

32:6:16

Pr

CIWARAS

003

001

275

3302152109070003

3302151408730004

SUBAGYO

BANYUMAS

8/14/1973

38:8:27

Lk

CIWARAS

003

001

276

3302152407060001

3302150808740002

TUSWAN

BANYUMAS

8/8/1974

37:9:3

Lk

CIWARAS

003

001

277

3302151202050727

3302155107660001

WASRO WARJONO

BANYUMAS

7/11/1966

45:10:0

Lk

CIWARAS

003

001

278

3302154607800001

YUSUP SUGIANTO

BANYUMAS

7/8/1980

31:10:3

Lk

CIWARAS

003

001

279

3302156507660001

RUSMIYATI

BANYUMAS

7/25/1966

45:9:16

Pr

CIWARAS

003

001

280

3302150101600001

AMIN SUYONO

BANYUMAS

1/1/1960

52:4:10

Lk

CIWARAS

003

001

281

3302155508900001

WIGI MAISAROH

BANYUMAS

8/15/1991

20:8:26

Pr

CIWARAS

003

001

BANYUMAS

4/10/1982

30:1:1

Pr

CIWARAS

003

001

282

3302151004820000

TUSIANI

DPS Pilpres TPS II halaman 41 dari 255 halaman

13

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA


Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009
PROVINSI
KABUPATEN / KOTA

NO.
URUT
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMOR. KK
2
3302150312060009
3302150706060001
3302150706060001
3302151102050749
3302151102050749
3302151102050750
3302151102050751
3302151102050751
3302151102050751
3302151102050753
3302151102050753
3302151102050753
3302151102050753
3302151102050754
3302151102050754
3302151102050755
3302151102050756
3302151102050756
3302151102050756
3302151102050757
3302151102050757
3302151102050757
3302151102050758
3302151102050758
3302151102050758

: JAWA TENGAH
: BANYUMAS

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3
3302157112350041
3302150101780001
3302155503810001
3302156011610001
3302151210580002
3302157110400001
3302150906770002
3302156112560001
3302157112660003
3302157112300004
3302151006860007
3302154509760005
3302150409720002
3302155010720006
3302156410870003
3302155503360001
3302151312440002
3302157112230007
3302154412540001
3302155807820002
3302151010520001
3302155204680002
3302155408880001
3302156402920001
3302151304600004

:
:
:

NAMA LENGKAP

JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

TEMPAT LAHIR

4
TASIYAH
KIRWOSO WAHYU HANIFUDIN
RUMINAH
CARITEM
TARSIDI RASUM
RASTEM
KATIMAN
SIMPI
SITI AMINAH
RASILEM
HARUN HARYANTO
WARISAH
TUSLAH
RATIMAH
WALIAHTUN KHASANAH
RATIWEN
AHMAD KOMARI KIRTAM
TASWEN
KINEM
KURNIASIH
SUNARJI SARTUM
RASITEM
SUGINI
NURMIYATI
DASIRUN SUPARNO

BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS

12/31/1935
1/1/1978
3/15/1981
11/20/1961
10/12/1958
10/31/1940
6/9/1977
12/21/1956
12/31/1966
12/31/1930
6/10/1986
9/5/1976
9/4/1972
10/10/1972
10/24/1987
3/15/1936
12/13/1944
12/31/1923
12/4/1954
7/18/1982
10/10/1952
4/12/1968
8/14/1988
2/24/1992
4/13/1960

DPS Pilpres TPS III halaman 42 dari 255

6
76:4:10
34:4:10
31:1:26
50:5:21
53:6:29
71:6:10
34:11:2
55:4:20
45:4:10
81:4:10
25:11:1
35:8:6
39:8:7
39:7:1
24:6:17
76:1:26
67:4:28
88:4:10
57:5:7
29:9:23
59:7:1
44:0:29
23:8:27
20:2:17
52:0:28

7
P
S
S
S
S
S
S
B
S
P
S
S
B
P
B
P
S
P
S
B
S
S
B
B
S

8
Pr
Lk
Pr
Pr
Lk
Pr
Lk
Pr
Pr
Pr
Lk
Pr
Lk
Pr
Pr
Pr
Lk
Pr
Pr
Pr
Lk
Pr
Pr
Pr
Lk

GUMELAR
KECAMATAN
CIHONJE
DESA
3 (TIGA)TPS

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN
10
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS
CIWARAS

Rw

Rt

11
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

12
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Rw

Rt

11

12

10

26

3302151102050758

3302155004820005

TUSIANI

BANYUMAS

4/10/1982

30:1:1

Pr

CIWARAS

003

002

27

3302151102050758

3302155008650001

KASMIRAH

BANYUMAS

8/10/1965

46:9:1

Pr

CIWARAS

003

002

28

3302151102050759

3302154108570001

KARSIEM

BANYUMAS

8/1/1957

54:9:10

Pr

CIWARAS

003

002

29

3302151102050759

3302151405500001

SUHARJO CARSIM

BANYUMAS

5/14/1950

61:11:27

Lk

CIWARAS

003

002

30

3302151102050759

3302152906820001

CARTAM

BANYUMAS

6/29/1982

29:10:12

Lk

CIWARAS

003

002

31

3302151102050760

3302153112100001

SANMARJA

BANYUMAS

12/31/1910

101:4:10

Lk

CIWARAS

003

002

32

3302151102050760

3302156407540001

RASTI

BANYUMAS

7/24/1954

57:9:17

Pr

CIWARAS

003

002

33

3302151102050760

3302151003420001

JAYAWIKARTA

BANYUMAS

3/10/1942

70:2:1

Lk

CIWARAS

003

002

34

3302151102050761

3302155201760001

KUSTIRAH

BANYUMAS

1/12/1976

36:3:29

Pr

CIWARAS

003

002

35

3302151202050132

3302153011460001

KUSEDI

BANYUMAS

11/30/1946

65:5:11

Lk

CIWARAS

003

002

36

3302151202050133

3302157112430036

KINAH

BANYUMAS

12/31/1943

68:4:10

Pr

CIWARAS

003

002

37

3302150204790001

SUTRISNO

BANYUMAS

#VALUE!

#VALUE!

Lk

CIWARAS

003

002

38

3302151510790000

DAIR ROHAYATI

BANYUMAS

#VALUE!

#VALUE!

Pr

CIWARAS

003

002

39

3302151202050133

3302155504810001

NENENG ARIYANTI

BANYUMAS

4/15/1981

31:0:26

Pr

CIWARAS

003

002

40

3302151202050133

3302152511770001

RUSTAM

BANYUMAS

11/25/1977

34:5:16

Lk

CIWARAS

003

002

41

3302151202050134

3302155206600001

NAHDIYAH

BANYUMAS

6/12/1960

51:10:29

Pr

CIWARAS

003

002

42

3302151202050134

3302151906600002

NARYANTO

BANYUMAS

6/19/1960

51:10:22

Lk

CIWARAS

003

002

43

3302151202050134

3302151909880001

ANDRIYANTO

BANYUMAS

9/19/1988

23:7:22

Lk

CIWARAS

003

002

44

3302151202050137

3302152707900001

KASIMAN

BANYUMAS

7/27/1990

21:9:14

Lk

CIWARAS

003

002

45

3302151202050137

3302152904710001

SARTO SANREJA

BANYUMAS

4/29/1971

41:0:12

Lk

CIWARAS

003

002

46

3302151202050137

3302155005720005

NASIROH

BANYUMAS

5/10/1972

40:0:1

Pr

CIWARAS

003

002

47

3302151202050138

3302156005720001

SUTINAH

BANYUMAS

5/20/1972

39:11:21

Pr

CIWARAS

003

002

48

3302151202050138

3302157112280008

CARWEN

BANYUMAS

12/31/1928

83:4:10

Pr

CIWARAS

003

002

49

3302151202050138

3302151409690001

SARWO

BANYUMAS

9/14/1969

42:7:27

Lk

CIWARAS

003

002

50

3302151202050729

3302156812750001

SUJIYATI

BANYUMAS

12/28/1975

36:4:13

Pr

CIWARAS

003

002

51

3302151202050749

3302155806840002

KOMSIRAH

BANYUMAS

6/18/1984

27:10:23

Pr

CIWARAS

003

002

DPS Pilpres TPS III halaman 43 dari 255

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Rw

Rt

11

12

10

52

3302151202050749

3302152404750001

KISWO HADI MUALIM

BANYUMAS

4/24/1975

37:0:17

Lk

CIWARAS

003

002

53

3302152301070038

3302156309790001

KOMSIYAH

BANYUMAS

9/23/1979

32:7:18

Pr

CIWARAS

003

002

54

3302152301070038

3302151003750004

IMAM SYAHFRUDIN

BANYUMAS

3/10/1975

37:2:1

Lk

CIWARAS

003

002

55

3302151102050736

3302151504600001

RUSMAJI NASWAN

BANYUMAS

4/15/1960

52:0:26

Lk

CIWARAS

003

003

56

3302151102050736

3302156406630002

KARISEM

BANYUMAS

6/24/1963

48:10:17

Pr

CIWARAS

003

003

57

3302151102050737

3302157112460001

RASIYEM

BANYUMAS

12/31/1946

65:4:10

Pr

CIWARAS

003

003

58

3302151102050738

3302152605640001

DARAM RUSDIYANTO

BANYUMAS

5/26/1964

47:11:15

Lk

CIWARAS

003

003

59

3302151102050738

3302154101670001

SUTIMAH

BANYUMAS

1/1/1967

45:4:10

Pr

CIWARAS

003

003

60

3302151102050738

3302155002870002

EVRIYANTI

BANYUMAS

2/10/1987

25:3:1

Pr

CIWARAS

003

003

61

3302151102050739

3302154202750001

DARSIYEM

BANYUMAS

2/2/1975

37:3:9

Pr

CIWARAS

003

003

62

3302151102050739

3302152408640001

DANUREJA DASWIN

BANYUMAS

8/24/1964

47:8:17

Lk

CIWARAS

003

003

63

3302151102050740

3302156206570001

RATINEM

BANYUMAS

6/22/1957

54:10:19

Pr

CIWARAS

003

003

64

3302151102050740

3302150507530001

KARTAM KARTONO

BANYUMAS

7/5/1953

58:10:6

Lk

CIWARAS

003

003

65

3302151102050741

3302155609500001

DISEM

BANYUMAS

9/16/1950

61:7:25

Pr

CIWARAS

003

003

66

3302151102050741

3302150101380001

SUKATMO

BANYUMAS

1/1/1938

74:4:10

Lk

CIWARAS

003

003

67

3302151102050742

3302154604560001

NASIYAH

BANYUMAS

4/6/1956

56:1:5

Pr

CIWARAS

003

003

68

3302151102050742

3302150501500001

SUMARTO SUDI

BANYUMAS

1/5/1950

62:4:6

Lk

CIWARAS

003

003

69

3302151102050742

3302155708910001

RUSLIATI

BANYUMAS

8/17/1991

20:8:24

Pr

CIWARAS

003

003

70

3302151102050743

3302152504590001

SUWIGNYO CARSAM

BANYUMAS

4/25/1959

53:0:16

Lk

CIWARAS

003

003

71

3302151102050744

3302151703740002

KISTOYO

BANYUMAS

3/17/1974

38:1:24

Lk

CIWARAS

003

003

72

3302151102050745

3302157010810001

KUSIATININGSIH

BANYUMAS

10/30/1981

30:6:11

Pr

CIWARAS

003

003

73

3302151102050746

3302156904660001

KARTEM

BANYUMAS

4/29/1966

46:0:12

Pr

CIWARAS

003

003

74

3302151102050746

3302154502800002

DARISEM

BANYUMAS

2/5/1980

32:3:6

Pr

CIWARAS

003

003

75

3302151102050746

3302150405780001

KASMAN

BANYUMAS

5/4/1978

34:0:7

Lk

CIWARAS

003

003

76

3302151102050747

3302151003430001

NASRODI

BANYUMAS

3/10/1943

69:2:1

Lk

CIWARAS

003

003

77

3302151102050747

3302155202450001

SARINAH

BANYUMAS

2/12/1945

67:2:29

Pr

CIWARAS

003

003

DPS Pilpres TPS III halaman 44 dari 255

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Rw

Rt

11

12

10

78

3302151102050748

3302151004840001

WATIM

BANYUMAS

4/10/1984

28:1:1

Lk

CIWARAS

003

003

79

3302151102050748

3302151203600001

TASMIARJA

BANYUMAS

3/12/1960

52:1:29

Lk

CIWARAS

003

003

80

3302151102050748

3302150403810001

SITO

BANYUMAS

3/4/1981

31:2:7

Lk

CIWARAS

003

003

81

3302151102050748

3302154607610002

ADMAH

BANYUMAS

7/6/1961

50:10:5

Pr

CIWARAS

003

003

82

3302151202050140

3302150408580002

NARTO MIHARJO

BANYUMAS

8/4/1958

53:9:7

Lk

CIWARAS

003

003

83

3302151202050140

3302155711630001

ARSIYAH

CILACAP

#VALUE!

#VALUE!

Pr

CIWARAS

003

003

84

3302151202050141

3302151609750001

ROMELAN ABDUL ROKHIM

BANYUMAS

9/16/1975

36:7:25

Lk

CIWARAS

003

003

85

3302151202050142

3302157112650007

RATISEM

BANYUMAS

12/31/1965

46:4:10

Pr

CIWARAS

003

003

86

3302151202050718

3302150603800003

WARSITO

BANYUMAS

3/6/1980

32:2:5

Lk

CIWARAS

003

003

87

3302151202050718

3302154909850001

YUNIASIH

BANYUMAS

9/9/1985

26:8:2

Pr

CIWARAS

003

003

88

3302151202050731

3302155204630006

KAISAH

BANYUMAS

4/12/1963

49:0:29

Pr

CIWARAS

003

003

89

3302151202050731

3302150711610002

SUDI PRAYITNO

BANYUMAS

11/7/1961

50:6:4

Lk

CIWARAS

003

003

90

3302151202050744

3302154701540001

TARISEM

BANYUMAS

1/7/1954

58:4:4

Pr

CIWARAS

003

003

91

3302152909600000

SUMAWIARJO

BANYUMAS

#VALUE!

#VALUE!

Lk

CIWARAS

003

003

92

3302155190900003

KURNIASIH

BANYUMAS

9/19/1990

21:7:22

Pr

CIWARAS

003

003

93

3302153112260003

TARWEN

BANYUMAS

12/31/1926

85:4:10

Pr

CIWARAS

003

003

94

3302151202053214

3302150205880001

SUHERMAN

BANYUMAS

5/2/1988

24:0:9

Lk

CIWARAS

003

003

95

3302151312060001

3302154908630001

RUTINAH

BANYUMAS

8/9/1963

48:9:2

Pr

CIWARAS

003

003

96

3302151503070007

3302154101690007

RASINAH

BANYUMAS

1/1/1969

43:4:10

Pr

CIWARAS

003

003

97

3302151503070007

3302154104820003

NUR KHOYIMAH

BANYUMAS

4/1/1982

30:1:10

Pr

CIWARAS

003

003

98

3302151503070007

3302151505800001

KASIRO HASAN ARIFIN

BANYUMAS

5/15/1980

31:11:26

Lk

CIWARAS

003

003

99

3302151804060004

3302151109820003

KUSYONO

BANYUMAS

9/11/1982

29:8:0

Lk

CIWARAS

003

003

100

3302151804060004

3302154403780003

UMIYATI

BANYUMAS

3/4/1978

34:2:7

Pr

CIWARAS

003

003

101

3302152101070006

3302152808780003

SIRWOTO

BANYUMAS

8/28/1978

33:8:13

Lk

CIWARAS

003

003

102

3302152101070006

3302154404830004

KURWIATI

BANYUMAS

4/4/1983

29:1:7

Pr

CIWARAS

003

003

103

3302152410070004

3302152005640001

WASRAN WIRYONO

BANYUMAS

5/20/1964

47:11:21

Lk

CIWARAS

003

003

DPS Pilpres TPS III halaman 45 dari 255

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Rw

Rt

11

12

10

104

3302152410070004

3302156708890001

KUSDIYANTI

BANYUMAS

8/27/1989

22:8:14

Pr

CIWARAS

003

003

105

3302152410070004

3302151207870001

NASIRUN

BANYUMAS

7/12/1987

24:9:29

Lk

CIWARAS

003

003

106

3302152410070004

3302155001690001

KARSINI

BANYUMAS

1/10/1969

43:4:1

Pr

CIWARAS

003

003

107

3302152511060001

3302154701630001

TARISEM

BANYUMAS

1/7/1963

49:4:4

Pr

CIWARAS

003

003

108

3302152511060001

3302151607850001

TOHIRIN

BANYUMAS

7/16/1985

26:9:25

Lk

CIWARAS

003

003

109

3302152511060001

3302151212910008

ARIF NUR ROHMAN

BANYUMAS

12/12/1991

20:4:29

Lk

CIWARAS

003

003

110

3302150305070093

3302150602670002

CASUM

BANYUMAS

2/6/1967

45:3:5

Lk

BANYUMUDAL

004

001

111

3302150509060010

3302155509770001

SRI HARIYATI

BANYUMAS

9/15/1977

34:7:26

Pr

BANYUMUDAL

004

001

112

3302150608060016

3302151307790001

WARGO

BANYUMAS

7/13/1979

32:9:28

Lk

BANYUMUDAL

004

001

113

3302150608060016

3302155002550001

RATIWEN

BANYUMAS

2/10/1955

57:3:1

Pr

BANYUMUDAL

004

001

114

3302151102050386

3302153003620001

WALAM WASTAJA

BANYUMAS

3/30/1962

50:1:11

Lk

BANYUMUDAL

004

001

115

3302151102050386

3302155212890004

ROTINI

BANYUMAS

12/12/1989

22:4:29

Pr

BANYUMUDAL

004

001

116

3302151102050386

3302155212890005

ROTINAH

BANYUMAS

12/12/1989

22:4:29

Pr

BANYUMUDAL

004

001

117

3302151102050386

3302157112630003

NARSEM

BANYUMAS

12/31/1963

48:4:10

Pr

BANYUMUDAL

004

001

118

3302151102050667

3302157112450002

DARTEM

BANYUMAS

12/31/1945

66:4:10

Pr

BANYUMUDAL

004

001

119

3302151102050667

3302151906400001

ATMAJI

BANYUMAS

6/19/1940

71:10:22

Lk

BANYUMUDAL

004

001

120

3302151102050668

3302152912450001

KASID EFENDI

BANYUMAS

12/29/1945

66:4:12

Lk

BANYUMUDAL

004

001

121

3302151102050668

3302155112840002

CAHYANINGTYAS

BANYUMAS

12/11/1984

27:5:0

Pr

BANYUMUDAL

004

001

122

3302151102050668

3302155204450001

KUSTINI

BANYUMAS

4/12/1945

67:0:29

Pr

BANYUMUDAL

004

001

123

3302151102050668

3302156402890001

DIANA RIASTRI

BANYUMAS

2/24/1989

23:2:17

Pr

BANYUMUDAL

004

001

124

3302151102050668

3302150610860001

NURDIYANSYAH

BANYUMAS

10/6/1986

25:7:5

Lk

BANYUMUDAL

004

001

125

3302151102050669

3302155010650001

KUTIJAH

BANYUMAS

10/10/1965

46:7:1

Pr

BANYUMUDAL

004

001

126

3302151102050669

3302151209910001

ANGGIT GINANJAR

BANYUMAS

9/12/1991

20:7:29

Lk

BANYUMUDAL

004

001

127

3302151102050669

3302157112230001

KOMIRAH

BANYUMAS

12/31/1923

88:4:10

Pr

BANYUMUDAL

004

001

128

3302151102050670

3302156604840001

DIYANTI

BANYUMAS

4/26/1984

28:0:15

Pr

BANYUMUDAL

004

001

129

3302151102050670

3302151504520001

SUWARTO

BANYUMAS

4/15/1952

60:0:26

Lk

BANYUMUDAL

004

001

DPS Pilpres TPS III halaman 46 dari 255

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Rw

Rt

10

11

12

130

3302151102050670

3302154406570001

KUTIJAH

BANYUMAS

6/4/1957

54:11:7

Pr

BANYUMUDAL

004

001

131

3302151102050672

3302155504560001

RASIWEN

BANYUMAS

4/15/1956

56:0:26

Pr

BANYUMUDAL

004

001

132

3302151102050672

3302153012460001

TAMIARSO

BANYUMAS

12/30/1946

65:4:11

Lk

BANYUMUDAL

004

001

133

3302151102050673

3302151605840001

BISRI MUALIM

BANYUMAS

5/16/1984

27:11:25

Lk

BANYUMUDAL

004

001

134

3302151102050673

3302151005580001

KARYO AKHMAD MUSALIM

BANYUMAS

5/10/1958

54:0:1

Lk

BANYUMUDAL

004

001

135

3302151102050673

3302154603680001

NURIYAH

BANYUMAS

3/6/1968

44:2:5

Pr

BANYUMUDAL

004

001

136

3302151102050673

3302156211820002

ROHIMAH

BANYUMAS

11/22/1982

29:5:19

Pr

BANYUMUDAL

004

001

137

3302151102050674

3302154503650003

NARKEM

BANYUMAS

3/5/1965

47:2:6

Pr

BANYUMUDAL

004

001

138

3302151102050674

3302150704600001

YUDIARSO DAPIN

BANYUMAS

4/7/1960

52:1:4

Lk

BANYUMUDAL

004

001

139

3302151102050674

3302156704850004

SUYATI

BANYUMAS

4/27/1985

27:0:14

Pr

BANYUMUDAL

004

001

140

3302151102050675

3302154505450001

SUMARNI

BANYUMAS

5/5/1945

67:0:6

Pr

BANYUMUDAL

004

001

141

3302151102050676

3302154204750001

KARSINEM

BANYUMAS

4/2/1975

37:1:9

Pr

BANYUMUDAL

004

001

142

3302151102050676

3302150607690001

SUPYAN

BANYUMAS

7/6/1969

42:10:5

Lk

BANYUMUDAL

004

001

143

3302151102050677

3302154409490001

RATIYAH

BANYUMAS

9/4/1949

62:8:7

Pr

BANYUMUDAL

004

001

144

3302151102050677

3302152002510001

WARSONO

BANYUMAS

2/20/1951

61:2:21

Lk

BANYUMUDAL

004

001

145

3302151102050687

3302150406600001

KHAMBALI

BANYUMAS

6/4/1960

51:11:7

Lk

BANYUMUDAL

004

001

146

3302151102050687

3302154610660002

RUMDIYATI

BANYUMAS

10/6/1966

45:7:5

Pr

BANYUMUDAL

004

001

147

3302151102050687

3302157112210001

SAKEM

BANYUMAS

12/31/1921

90:4:10

Pr

BANYUMUDAL

004

001

148

3302151102050687

3302152601890001

SASMITA ERY PRAMBUDI

BANYUMAS

1/26/1989

23:3:15

Lk

BANYUMUDAL

004

001

149

3302151102050688

3302151107480001

TARYONO

BANYUMAS

7/11/1948

63:10:0

Lk

BANYUMUDAL

004

001

150

3302151102050688

3302154804560001

TURYATI

BANYUMAS

4/8/1956

56:1:3

Pr

BANYUMUDAL

004

001

151

3302151102050688

3302155906830001

KRISTIANA JUNI LESTARI

BANYUMAS

6/19/1983

28:10:22

Pr

BANYUMUDAL

004

001

152

3302151102050689

3302155005590001

TURIYAH

BANYUMAS

5/10/1959

53:0:1

Pr

BANYUMUDAL

004

001

153

3302151102050689

3302152407540001

NASUD SUDARMO

BANYUMAS

7/24/1954

57:9:17

Lk

BANYUMUDAL

004

001

154

3302151102050689

3302151602770001

KASLAM KUSDIANTO

BANYUMAS

2/16/1977

35:2:25

Lk

BANYUMUDAL

004

001

155

3302151102050690

3302151003890001

SUPRIYANTO

BANYUMAS

3/10/1989

23:2:1

Lk

BANYUMUDAL

004

001

DPS Pilpres TPS III halaman 47 dari 255

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Rw

Rt

10

11

12

156

3302151102050690

3302151110690001

SUTONO

BANYUMAS

10/11/1969

42:7:0

Lk

BANYUMUDAL

004

001

157

3302151102050690

3302154511690001

WAGINAH

BANYUMAS

11/5/1969

42:6:6

Pr

BANYUMUDAL

004

001

158

3302151102050691

3302154210350001

ASMI

BANYUMAS

10/2/1935

76:7:9

Pr

BANYUMUDAL

004

001

159

3302151102050691

3302150504770001

KUSMO

BANYUMAS

4/5/1977

35:1:6

Lk

BANYUMUDAL

004

001

160

3302151102050692

3302154803620001

SUSATI

BANYUMAS

3/8/1962

50:2:3

Pr

BANYUMUDAL

004

001

161

3302151102050692

3302152603580001

CARPAN SUKARTO

BANYUMAS

3/26/1958

54:1:15

Lk

BANYUMUDAL

004

001

162

3302151102050692

3302151101890001

SARWONO EDI HERMAWAN

BANYUMAS

1/11/1989

23:4:0

Lk

BANYUMUDAL

004

001

163

3302151102050693

3302157112290003

CASIYEM

BANYUMAS

12/31/1929

82:4:10

Pr

BANYUMUDAL

004

001

164

3302151102050694

3302151904590001

ASLAM SUGIONO

BANYUMAS

4/19/1959

53:0:22

Lk

BANYUMUDAL

004

001

165

3302151102050694

3302154303670001

KASWI

BANYUMAS

3/3/1967

45:2:8

Pr

BANYUMUDAL

004

001

166

3302151102050695

3302152702230001

KARTAWIREJA

BANYUMAS

2/27/1923

89:2:14

Lk

BANYUMUDAL

004

001

167

3302151102050696

3302150503480001

NAKUM NAMIARJA

BANYUMAS

3/5/1948

64:2:6

Lk

BANYUMUDAL

004

001

168

3302151102050696

3302150511840001

DARWONO

BANYUMAS

11/5/1984

27:6:6

Lk

BANYUMUDAL

004

001

169

3302151102050696

3302154803910004

DINI MARYANTI

BANYUMAS

3/8/1991

21:2:3

Pr

BANYUMUDAL

004

001

170

3302151102050696

3302157112540002

KASIWEN

BANYUMAS

12/31/1954

57:4:10

Pr

BANYUMUDAL

004

001

171

3302151102050697

3302150108430001

MUNAJA SIYAM

BANYUMAS

8/1/1943

68:9:10

Lk

BANYUMUDAL

004

001

172

3302151102050697

3302155005510001

SUMIYATI

BANYUMAS

5/10/1951

61:0:1

Pr

BANYUMUDAL

004

001

173

3302151102050697

3302155210840001

KHOTIJAH

BANYUMAS

10/12/1984

27:6:29

Pr

BANYUMUDAL

004

001

174

3302151102050697

3302151502780002

TARYO

BANYUMAS

2/15/1978

34:2:26

Lk

BANYUMUDAL

004

001

175

3302151102050698

3302156706650001

RUTINAH

BANYUMAS

6/27/1965

46:10:14

Pr

BANYUMUDAL

004

001

176

3302151102050698

3302150208640001

MUHAMAD ABDUL TAHRIL

JAKARTA

#VALUE!

#VALUE!

Lk

BANYUMUDAL

004

001

177

3302151102050700

3302153112660038

KARSAN KARSONO

BANYUMAS

12/31/1966

45:4:10

Lk

BANYUMUDAL

004

001

178

3302151102050701

3302155507810002

MARYAMAH

BANYUMAS

7/15/1981

30:9:26

Pr

BANYUMUDAL

004

001

179

3302151102050701

3302152405690001

TIRWAN PRASTIYONO

BANYUMAS

5/24/1969

42:11:17

Lk

BANYUMUDAL

004

001

180

3302151102050702

3302155303700002

NARTIYAH

BANYUMAS

3/13/1970

42:1:28

Pr

BANYUMUDAL

004

001

181

3302151102050702

3302151503700003

KASTO HARYADI

BANYUMAS

3/15/1970

42:1:26

Lk

BANYUMUDAL

004

001

DPS Pilpres TPS III halaman 48 dari 255

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Rw

Rt

10

11

12

182

3302151102050705

3302151601840001

DARYOTO

BANYUMAS

1/16/1984

28:3:25

Lk

BANYUMUDAL

004

001

183

3302151102050705

3302152806580001

KUSMONO KASTAM

BANYUMAS

6/28/1958

53:10:13

Lk

BANYUMUDAL

004

001

184

3302151102050705

3302154806860001

WARSIMAH

BANYUMAS

6/8/1986

25:11:3

Pr

BANYUMUDAL

004

001

185

3302151102050705

3302154306590001

WATIRAH

BANYUMAS

6/3/1959

52:11:8

Pr

BANYUMUDAL

004

001

186

3302151102050706

3302150209820002

SUDAR

BANYUMAS

9/2/1982

29:8:9

Lk

BANYUMUDAL

004

001

187

3302151102050706

3302150511510001

KUSMIREJA

BANYUMAS

11/5/1951

60:6:6

Lk

BANYUMUDAL

004

001

188

3302151102050706

3302152205870001

DARYOKO

BANYUMAS

5/22/1987

24:11:19

Lk

BANYUMUDAL

004

001

189

3302151102050706

3302155204590001

SUPRI

BANYUMAS

4/12/1959

53:0:29

Pr

BANYUMUDAL

004

001

190

3302151102050707

3302155501920001

SUKOWATI

KENDAL

1/15/1992

20:3:26

Pr

BANYUMUDAL

004

001

191

3302151102050707

3302151004730001

KATIMAN WARDIYANTO

BANYUMAS

4/10/1973

39:1:1

Lk

BANYUMUDAL

004

001

192

3302151102050707

3302154505740001

NURAENI

KENDAL

5/5/1974

38:0:6

Pr

BANYUMUDAL

004

001

193

3302151102050708

3302150709800001

TARSUM

BANYUMAS

9/7/1980

31:8:4

Lk

BANYUMUDAL

004

001

194

3302151102050708

3302150709810002

SARTUN

BANYUMAS

9/7/1981

30:8:4

Lk

BANYUMUDAL

004

001

195

3302151102050708

3302156802590001

SINI

BANYUMAS

2/28/1959

53:2:13

Pr

BANYUMUDAL

004

001

196

3302151102050708

3302153110490001

DIARTO

BANYUMAS

10/31/1949

62:6:10

Lk

BANYUMUDAL

004

001

197

3302151102050709

3302154509470001

KITEM

BANYUMAS

9/5/1947

64:8:6

Pr

BANYUMUDAL

004

001

198

3302151102050709

3302153112490003

SUTARJO TARNYA

BANYUMAS

12/31/1949

62:4:10

Lk

BANYUMUDAL

004

001

199

3302151202050786

3302150506740001

KUSIMAN

BANYUMAS

6/5/1974

37:11:6

Lk

BANYUMUDAL

004

001

200

3302151901070015

3302151704800002

SUDIRWAN

BANYUMAS

4/17/1980

32:0:24

Lk

BANYUMUDAL

004

001

201

3302151902070002

3302155204650008

KARSIWEN

BANYUMAS

4/12/1965

47:0:29

Pr

BANYUMUDAL

004

001

202

3302152211060013

3302157003710001

DURYANTI

BANYUMAS

3/30/1971

41:1:11

Pr

BANYUMUDAL

004

001

203

3302151102050665

3302153107240001

NARWADI NAWAN

BANYUMAS

7/31/1924

87:9:10

Lk

BANYUMUDAL

004

002

204

3302151102050665

330215711229001

RADEM

BANYUMAS

12/31/1929

82:4:10

Pr

BANYUMUDAL

004

002

205

3302151102050666

3302150607720002

KINTOSA

BANYUMAS

7/6/1972

39:10:5

Lk

BANYUMUDAL

004

002

206

3302151102050679

3302152412870001

TOHIRIN

BANYUMAS

12/24/1987

24:4:17

Lk

BANYUMUDAL

004

002

207

3302151102050679

3302156209650001

RUKIYAH

BANYUMAS

9/22/1965

46:7:19

Pr

BANYUMUDAL

004

002

DPS Pilpres TPS III halaman 49 dari 255

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Rw

Rt

10

11

12

208

3302151102050679

3302150706620001

DARYANTO DASAM

BANYUMAS

6/7/1962

49:11:4

Lk

BANYUMUDAL

004

002

209

3302151102050685

3302151704900001

SUPRIYANTO

BANYUMAS

4/17/1990

22:0:24

Lk

BANYUMUDAL

004

002

210

3302151102050685

3302152708490001

SUKARDI

BANYUMAS

8/27/1949

62:8:14

Lk

BANYUMUDAL

004

002

211

3302151102050685

3302154401500001

DIREM

BANYUMAS

1/4/1950

62:4:7

Pr

BANYUMUDAL

004

002

212

3302151102050704

3302155808730001

DARYATI

BANYUMAS

8/18/1973

38:8:23

Pr

BANYUMUDAL

004

002

213

3302151102050720

3302150212870001

WAWAN KURNIAWAN

BANYUMAS

12/2/1987

24:5:9

Lk

BANYUMUDAL

004

002

214

3302151102050720

3302154112640001

SIRKEM

BANYUMAS

12/1/1964

47:5:10

Pr

BANYUMUDAL

004

002

215

3302151102050720

3302151207570001

WATIM WALUYO

BANYUMAS

7/12/1957

54:9:29

Lk

BANYUMUDAL

004

002

216

3302151102050721

3302155507770003

SULIMAH

BANYUMAS

7/15/1977

34:9:26

Pr

BANYUMUDAL

004

002

217

3302151102050721

3302155105700002

DIYATI

BANYUMAS

5/11/1970

42:0:0

Pr

BANYUMUDAL

004

002

218

3302151102050721

3302157012120001

KASIH

BANYUMAS

12/30/1912

99:4:11

Pr

BANYUMUDAL

004

002

219

3302151102050721

3302150112510002

DIRWAN SUMARYO

BANYUMAS

12/1/1951

60:5:10

Lk

BANYUMUDAL

004

002

220

3302151102050721

3302155011530001

DIRKEM

BANYUMAS

11/10/1953

58:6:1

Pr

BANYUMUDAL

004

002

221

3302151102050722

3302150105600001

RASTO

BANYUMAS

5/1/1960

52:0:10

Lk

BANYUMUDAL

004

002

222

3302151102050722

3302156501900001

PURYANI

BANYUMAS

1/25/1990

22:3:16

Pr

BANYUMUDAL

004

002

223

3302151102050724

3302152601890002

MASRURI

BANYUMAS

1/26/1989

23:3:15

Lk

BANYUMUDAL

004

002

224

3302151102050724

3302154212860001

SITI SOLIAH

BANYUMAS

12/2/1986

25:5:9

Pr

BANYUMUDAL

004

002

225

3302151102050724

3302150505600001

CARSO MISBAHUL MUNIR

BANYUMAS

5/5/1960

52:0:6

Lk

BANYUMUDAL

004

002

226

3302151102050725

3302157112430007

KARTISEM

BANYUMAS

12/31/1943

68:4:10

Pr

BANYUMUDAL

004

002

227

3302151102050726

3302156808700001

TASIWEN

BANYUMAS

8/28/1970

41:8:13

Pr

BANYUMUDAL

004

002

228

3302151102050726

3302150211910001

TOFIK HENRI KURNIAWAN

BANYUMAS

11/2/1991

20:6:9

Lk

BANYUMUDAL

004

002

229

3302151102050726

3302150709670001

CARSUM ALI SAFRUDIN

BANYUMAS

9/7/1967

44:8:4

Lk

BANYUMUDAL

004

002

230

3302151102050727

3302154507760001

NURYATI

BANYUMAS

7/5/1976

35:10:6

Pr

BANYUMUDAL

004

002

231

3302151102050727

3302155510790001

RASIWEN

BANYUMAS

10/15/1979

32:6:26

Pr

BANYUMUDAL

004

002

232

3302151102050727

3302152412270001

NASUDI

BANYUMAS

12/24/1927

84:4:17

Lk

BANYUMUDAL

004

002

233

3302151102050728

3302155205880003

TATI ERLYANTI

BANYUMAS

5/12/1988

23:11:29

Pr

BANYUMUDAL

004

002

DPS Pilpres TPS III halaman 50 dari 255

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Rw

Rt

10

11

12

234

3302151102050728

3302150709590002

SENTAR SISWOYO

BANYUMAS

9/7/1959

52:8:4

Lk

BANYUMUDAL

004

002

235

3302151102050728

3302155002630004

RODIYAH

BANYUMAS

2/10/1963

49:3:1

Pr

BANYUMUDAL

004

002

236

3302151102050729

3302154101840001

SURYATI

BANYUMAS

1/1/1984

28:4:10

Pr

BANYUMUDAL

004

002

237

3302151102050729

3302155206630002

KUSMIRAH

BANYUMAS

6/12/1963

48:10:29

Pr

BANYUMUDAL

004

002

238

3302151102050729

3302151012510001

SUNARDI

BANYUMAS

12/10/1951

60:5:1

Lk

BANYUMUDAL

004

002

239

3302151102050729

3302151502780007

TARYO SURYONO

BANYUMAS

2/15/1978

34:2:26

Lk

BANYUMUDAL

004

002

240

3302151102050730

3302151808790001

SUDIRO

BANYUMAS

8/18/1979

32:8:23

Lk

BANYUMUDAL

004

002

241

3302151102050730

3302151202550001

WASIRAN WARTONO

BANYUMAS

2/12/1955

57:2:29

Lk

BANYUMUDAL

004

002

242

3302151102050730

3302154110600001

DISAH

BANYUMAS

10/1/1960

51:7:10

Pr

BANYUMUDAL

004

002

243

3302151102050731

3302151212180001

SANMAKSUM

BANYUMAS

12/12/1918

93:4:29

Lk

BANYUMUDAL

004

002

244

3302151102050732

3302154505630002

MUNIRAH

PURWODADI

5/5/1963

49:0:6

Pr

BANYUMUDAL

004

002

245

3302151102050732

3302150806880001

CARYOKO

BANYUMAS

6/8/1988

23:11:3

Lk

BANYUMUDAL

004

002

246

3302151102050732

3302150403640001

RABIL

BANYUMAS

3/4/1964

48:2:7

Lk

BANYUMUDAL

004

002

247

3302151102050733

3302154405690003

KUSMIYANTI

BANYUMAS

5/4/1969

43:0:7

Pr

BANYUMUDAL

004

002

248

3302151102050733

3302151109660001

CARSA CAMIARSO

BANYUMAS

9/11/1966

45:8:0

Lk

BANYUMUDAL

004

002

249

3302151102050734

3302151508790001

WARTAM

BANYUMAS

8/15/1979

32:8:26

Lk

BANYUMUDAL

004

002

250

3302151202056704

3302155812780001

KUSDI RAHAYU

BANYUMAS

12/18/1978

33:4:23

Pr

BANYUMUDAL

004

002

251

3302152106060001

3302156510820001

INAMAH

BANYUMAS

10/25/1982

29:6:16

Pr

BANYUMUDAL

004

002

252

3302152106060001

3302151710750001

RAMLAN

BANYUMAS

10/17/1975

36:6:24

Lk

BANYUMUDAL

004

002

3302152506730003
3302152011780001
3302150403800001
3302152502350001
3302151104630001
3302151502730001
3302153001720001

KISWORO
USNAN
CARSILAH
MADUKI
DASILAH
SUPRIYANTO
SARTI

BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS

6/25/1973
11/20/1978
3/4/1980
2/25/1935
4/11/1963
2/15/1973
1/30/1972

38:10:16
33:5:21
32:2:7
77:2:16
49:1:0
39:2:26
40:3:11

S
S
S
S
S
S
S

Lk
Lk
Pr
Lk
Pr
Lk
Pr

BANYUMUDAL
BANYUMUDAL
BANYUMUDAL
BANYUMUDAL
CIWARAS
BANYUMUDAL
BANYUMUDAL

004
004
004
004
003
004
004

001
001
001
001
002
002
002

253
254
255
256
257
258
259

DPS Pilpres TPS III halaman 51 dari 255

14

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA


Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009
PROVINSI
KABUPATEN / KOTA

NO.
URUT
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NOMOR. KK
2
3302151102050427
3302151102050428
3302151102050428
3302151102050428
3302151102050429
3302151102050429
3302151102050430
3302151102050431
3302151102050431
3302151102050432
3302151102050432
3302151102050432
3302151102050432
3302151102050433
3302151102050433
3302151102050433
3302151102050433
3302151102050435
3302151102050651
3302151102050651
3302151102050651
3302151102050652
3302151102050652
3302151102050652

: JAWA TENGAH
: BANYUMAS

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3
3302151909670001
3302151005620001
3302156712640001
3302150410890001
3302151811360001
3302157112420004
3302154405690001
3302150410670001
3302155306720001
3302155205630001
3302151507530001
3302152005870001
3302155703830002
3302157112550001
3302150107350004
3302152305760001
3302152507900001
3302156108680001
3302154507320001
3302150409720001
3302154609780001
3302150708530001
3302154305650001
3302155512910001

NAMA LENGKAP

KECAMATAN
:
DESA
:
TPS
:
JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

TEMPAT LAHIR

4
KASWANTO KASWAN
WIARDI WAKRUN
KARISEM
ROSIDIN
SANARTA CARSIM
WARKEM
KUSWI
SARWANTO
SUKIWEN
RASIWEN
DIRWOTO DAMAN
TIKNO EFENDI
SURTINI
CAKEM
TASMURI KASTAM
DISWAN
RUMSIKI
KUSMIYATI
WASIYEM
DARSIMAN
WATMI RAHATI
SUPAR SOLEHAN
DARSEM
NURJANAH

BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS

9/19/1967
5/10/1962
12/27/1964
10/4/1989
11/18/1936
12/31/1942
5/4/1969
10/4/1967
6/13/1972
5/12/1963
7/15/1953
5/20/1987
3/17/1983
12/31/1955
7/1/1935
5/23/1976
7/25/1990
8/21/1968
7/5/1932
9/4/1972
9/6/1978
8/7/1953
5/3/1965
12/15/1991

GUMELAR
CIHONJE
4 (EMPAT)

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Jalan

Rw

Rt

10

11

12

44:7:22
50:0:1
47:4:14
22:7:7
75:5:23
69:4:10
43:0:7
44:7:7
39:10:28
48:11:29
58:9:26
24:11:21
29:1:24
56:4:10
76:10:10
35:11:18
21:9:16
43:8:20
79:10:6
39:8:7
33:8:5
58:9:4
47:0:8
20:4:26

S
S
S
B
S
S
S
S
S
S
S
B
B
S
S
S
B
S
B
S
S
S
S
B

Lk
Lk
Pr
Lk
Lk
Pr
Pr
Lk
Pr
Pr
Lk
Lk
Pr
Pr
Lk
Lk
Lk
Pr
Pr
Lk
Pr
Lk
Pr
Pr

BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL
BANYU MUDAL

004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

Dps Pilpres TPS IV halaman 52 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Jalan

10

Rw

Rt

11

12

25

3302151102050653

3302151005230001

RUSMADI RAKAM

BANYUMAS

5/10/1923

89:0:1

Lk

BANYU MUDAL

004

003

26

3302151102050653

3302154702450001

SUKINAH

BANYUMAS

2/7/1945

67:3:4

Pr

BANYU MUDAL

004

003

27

3302151102050653

3302155002740001

TARKEM

BANYUMAS

2/10/1974

38:3:1

Pr

BANYU MUDAL

004

003

28

3302151102050654

3302150205360001

MURJADI

BANYUMAS

5/2/1936

76:0:9

Lk

BANYU MUDAL

004

003

29

3302151102050654

3302151601740001

TARSAM

BANYUMAS

1/16/1974

38:3:25

Lk

BANYU MUDAL

004

003

30

3302151102050654

3302155601820001

JUMI ARTINI

BANYUMAS

1/16/1982

30:3:25

Pr

BANYU MUDAL

004

003

31

3302151102050655

3302151309900001

NASIKIN

BANYUMAS

9/13/1990

21:7:28

Lk

BANYU MUDAL

004

003

32

3302151102050655

3302151207530001

SANURDI DASWAN

BANYUMAS

7/12/1953

58:9:29

Lk

BANYU MUDAL

004

003

33

3302151102050655

3302155004800001

DARISEM

BANYUMAS

4/10/1980

32:1:1

Pr

BANYU MUDAL

004

003

34

3302151102050655

3302155705560001

DIPEN

BANYUMAS

5/17/1956

55:11:24

Pr

BANYU MUDAL

004

003

35

3302151102050656

3302154808710001

DARIKEM

BANYUMAS

8/8/1971

40:9:3

Pr

BANYU MUDAL

004

003

36

3302151102050656

3302154507410001

TARSIMAH

BANYUMAS

7/5/1941

70:10:6

Pr

BANYU MUDAL

004

003

37

3302151102050656

3302151202620001

RUSTOMO RASWAN

BANYUMAS

2/12/1962

50:2:29

Lk

BANYU MUDAL

004

003

38

3302151102050656

3302152911890001

RAHMAN SYARIFUDIN

BANYUMAS

11/29/1989

22:5:12

Lk

BANYU MUDAL

004

003

39

3302151102050657

3302152104520001

SUPRAPTO HADI

CILACAPA

#VALUE!

#VALUE!

Lk

BANYU MUDAL

004

003

40

3302151102050657

3302154901620001

SUPARNI

BANYUMAS

1/9/1962

50:4:2

Pr

BANYU MUDAL

004

003

41

3302151102050657

3302155804870002

IKA YUASIH

BANYUMAS

4/18/1987

25:0:23

Pr

BANYU MUDAL

004

003

42

3302151102050658

3302152908890002

CANDRA WIDYASMORO

BANYUMAS

8/29/1989

22:8:12

Lk

BANYU MUDAL

004

003

43

3302151102050658

3302155208660001

KUSTINAH

BANYUMAS

8/12/1966

45:8:29

Pr

BANYU MUDAL

004

003

44

3302151102050659

3302150706380001

D. DAMIARTO

BANYUMAS

6/7/1938

73:11:4

Lk

BANYU MUDAL

004

003

45

3302151102050659

3302154702450002

SUKINAH

BANYUMAS

2/7/1945

67:3:4

Pr

BANYU MUDAL

004

003

46

3302151102050660

3302155808860001

ROMSIAH

BANYUMAS

8/18/1986

25:8:23

Pr

BANYU MUDAL

004

003

47

3302151102050660

3302155507620006

DARSINI

BANYUMAS

7/15/1962

49:9:26

Pr

BANYU MUDAL

004

003

48

3302151102050660

3302151312540001

KUNTAR RUMEJA

BANYUMAS

12/13/1954

57:4:28

Lk

BANYU MUDAL

004

003

49

3302151102050661

3302151005470001

KARTO SUYONO

BANYUMAS

5/10/1947

65:0:1

Lk

BANYU MUDAL

004

003

50

3302151102050661

3302156605530001

DASINEM

BANYUMAS

5/26/1953

58:11:15

Pr

BANYU MUDAL

004

003

Dps Pilpres TPS IV halaman 53 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Jalan

10

Rw

Rt

11

12

51

3302151102050662

3302151610850001

TRISNO

BANYUMAS

10/16/1985

26:6:25

Lk

BANYU MUDAL

004

003

52

3302151102050662

3302155005600003

KUSRIPAH

BANYUMAS

5/10/1960

52:0:1

Pr

BANYU MUDAL

004

003

53

3302151102050662

3302150702590001

DIARJO

BANYUMAS

2/7/1959

53:3:4

Lk

BANYU MUDAL

004

003

54

3302151102050663

3302150507500001

CARWIN CARMONO

BANYUMAS

7/5/1950

61:10:6

Lk

BANYU MUDAL

004

003

55

3302151102050663

3302155005550001

DANIYEM

BANYUMAS

5/10/1955

57:0:1

Pr

BANYU MUDAL

004

003

56

3302151102050663

3302155205720001

DARYUTI

BANYUMAS

5/12/1972

39:11:29

Pr

BANYU MUDAL

004

003

57

3302151102050663

3302152611830001

WASTAM

BANYUMAS

11/26/1983

28:5:15

Lk

BANYU MUDAL

004

003

58

3302151102050663

3302152604810001

KARWO

BANYUMAS

4/26/1981

31:0:15

Lk

BANYU MUDAL

004

003

59

3302151102050663

3302152906850001

WARYO

BANYUMAS

6/29/1985

26:10:12

Lk

BANYU MUDAL

004

003

60

3302151102050664

3302154603530001

SUPARTI

BANYUMAS

3/6/1953

59:2:5

Pr

BANYU MUDAL

004

003

61

3302151102050664

3302153112480002

C.SUMANTO

BANYUMAS

12/31/1948

63:4:10

Lk

BANYU MUDAL

004

003

62

3302151102050680

3302150504890001

INDRA PRASETYA PRISDIANTO

BANYUMAS

4/5/1989

23:1:6

Lk

BANYU MUDAL

004

003

63

3302151102050680

3302151206670003

NARSONO

BANYUMAS

6/12/1967

44:10:29

Lk

BANYU MUDAL

004

003

64

3302151102050680

3302156412670002

WARNINGSIH

BANYUMAS

12/24/1967

44:4:17

Pr

BANYU MUDAL

004

003

65

3302151102050681

3302151507450001

NAMIARTO

BANYUMAS

7/15/1945

66:9:26

Lk

BANYU MUDAL

004

003

66

3302151102050681

3302155005460001

DARMINI

BANYUMAS

5/10/1946

66:0:1

Pr

BANYU MUDAL

004

003

67

3302151102050684

3302155212470001

SARIKEM

BANYUMAS

12/12/1947

64:4:29

Pr

BANYU MUDAL

004

003

68

3302151102050684

3302151007450002

RISMAJA

BANYUMAS

7/10/1945

66:10:1

Lk

BANYU MUDAL

004

003

69

3302151102050686

3302154209720002

KUSIYATI

BANYUMAS

9/2/1972

39:8:9

Pr

BANYU MUDAL

004

003

70

3302151102050686

3302150606770001

WARSIMAN

BANYUMAS

6/6/1977

34:11:5

Lk

BANYU MUDAL

004

003

71

3302151102050717

3302154610650001

RUSI

BANYUMAS

10/6/1965

46:7:5

Pr

BANYU MUDAL

004

003

72

3302151102050717

3302151701590001

SUKMOYO

BANYUMAS

1/17/1959

53:3:24

Lk

BANYU MUDAL

004

003

73

3302151107070003

3302155402800001

WINARSIH

NGANJUK

#VALUE!

#VALUE!

Pr

BANYU MUDAL

004

003

74

3302151107070003

3302152808670001

TARYOKO

BANYUMAS

8/28/1967

44:8:13

Lk

BANYU MUDAL

004

003

75

3302151202050787

3302154405690002

KUSMIATI

BANYUMAS

5/4/1969

43:0:7

Pr

BANYU MUDAL

004

003

76

3302151202050789

3302154203820001

SUGIARTI

BANYUMAS

3/2/1982

30:2:9

Pr

BANYU MUDAL

004

003

Dps Pilpres TPS IV halaman 54 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

77

3302151202050966

78

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

TEMPAT LAHIR

3302151206810004

KARWO

3302151102050427

KAMSINAH

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Jalan

10

Rw

Rt

11

12

BANYUMAS

6/12/1981

30:10:29

Lk

BANYU MUDAL

004

003

KULON PROGO

#VALUE!

#VALUE!

Pr

BANYU MUDAL

004

003

79

3302150107060002

3302156812750003

DARYATI

BANYUMAS

12/28/1975

36:4:13

Pr

SERANG

005

001

80

3302150107060002

3302150802810002

DIRNO

BANYUMAS

2/8/1981

31:3:3

Lk

SERANG

005

001

3302156903830003

NURCAHYANI

BANYUMAS

3/29/1983

29:1:12

Pr

SERANG

005

001

81

82

3302150812060002

3302150503780003

KASIRO

BANYUMAS

3/5/1978

34:2:6

Lk

SERANG

005

001

83

3302151003060001

3302150203730001

CIMAMG SUGORO CARKAM

BANYUMAS

3/2/1973

39:2:9

Lk

SERANG

005

001

84

3302151003060001

3302154711780001

KARSITEM

BANYUMAS

11/7/1978

33:6:4

Pr

SERANG

005

001

85

3302151102050364

3302154204700001

RATINI

BANYUMAS

4/2/1970

42:1:9

Pr

SERANG

005

001

86

3302151102050364

3302152203620002

WAHYUDIN WAGITO

BANYUMAS

3/22/1962

50:1:19

Lk

SERANG

005

001

87

3302151102050365

3302152504710001

WARTAM MUDIARJO

BANYUMAS

4/25/1971

41:0:16

Lk

SERANG

005

001

88

3302151102050367

3302150604830001

TARKO

BANYUMAS

4/6/1983

29:1:5

Lk

SERANG

005

001

89

3302151102050367

3302152702570001

DIRJO DIRWAN

BANYUMAS

2/27/1957

55:2:14

Lk

SERANG

005

001

90

3302151102050367

3302155106600002

KARWEN

BANYUMAS

6/11/1960

51:11:0

Pr

SERANG

005

001

91

3302151102050368

3302151706840001

DANGUN

BANYUMAS

6/17/1984

27:10:24

Lk

SERANG

005

001

92

3302151102050368

3302151005760001

SUKAM

BANYUMAS

5/10/1976

36:0:1

Lk

SERANG

005

001

93

3302151102050368

3302152802420001

SUKMAWIKARTA

BANYUMAS

2/28/1942

70:2:13

Lk

SERANG

005

001

94

3302151102050368

3302154107440044

KASEM

BANYUMAS

7/1/1944

67:10:10

Pr

SERANG

005

001

95

3302151102050369

3302154205660003

KARISAH

BANYUMAS

5/2/1966

46:0:9

Pr

SERANG

005

001

96

3302151102050369

3302151203650001

RASLAM RASTOMO

BANYUMAS

3/12/1965

47:1:29

Lk

SERANG

005

001

97

3302151102050370

3302150409530001

DIYATMO KASONO

BANYUMAS

9/4/1953

58:8:7

Lk

SERANG

005

001

98

3302151102050370

3302150505750001

DARYO

BANYUMAS

5/5/1975

37:0:6

Lk

SERANG

005

001

99

3302151102050370

3302150504830002

PUSIMAN

BANYUMAS

4/5/1983

29:1:6

Lk

SERANG

005

001

100

3302151102050370

3302154407550001

DASIRAH

BANYUMAS

7/4/1955

56:10:7

Pr

SERANG

005

001

101

3302151102050371

3302154211660001

ANTILAH

BANYUMAS

11/2/1966

45:6:9

Pr

SERANG

005

001

102

3302151102050371

3302154908500002

DASIWEN

BANYUMAS

8/9/1950

61:9:2

Pr

SERANG

005

001

Dps Pilpres TPS IV halaman 55 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Jalan

10

Rw

Rt

11

12

103

3302151102050372

3302154804840001

SANTI RAHAYU

BANYUMAS

4/8/1984

28:1:3

Pr

SERANG

005

001

104

3302151102050372

3302153112800003

ARIS WALUYO

BANYUMAS

12/31/1980

31:4:10

Lk

SERANG

005

001

105

3302151102050372

3302157112590004

SATINAH

BANYUMAS

12/31/1959

52:4:10

Pr

SERANG

005

001

106

3302151102050372

3302151304560001

DISMAN MASHUDI

BANYUMAS

4/13/1956

56:0:28

Lk

SERANG

005

001

107

3302151102050374

3302157001600001

KASTINEM

BANYUMAS

1/30/1960

52:3:11

Pr

SERANG

005

001

108

3302151102050374

3302154104810001

MUSAROFAH

BANYUMAS

4/1/1981

31:1:10

Pr

SERANG

005

001

109

3302151102050374

3302150604540001

MAHMUDIN

BANYUMAS

4/6/1954

58:1:5

Lk

SERANG

005

001

110

3302151102050376

3302155206780004

ELIYANA

TANGERANG

#VALUE!

#VALUE!

Pr

SERANG

005

001

111

3302151102050376

3302150306750001

SARYONO

BANYUMAS

6/3/1975

36:11:8

Lk

SERANG

005

001

112

3302151102050377

3302150611490001

TAWIREJA

BANYUMAS

11/6/1949

62:6:5

Lk

SERANG

005

001

113

3302151102050377

3302154409550001

RAMINAH

BANYUMAS

9/4/1955

56:8:7

Pr

SERANG

005

001

114

3302151102050378

3302154206550001

NAWISEM

BANYUMAS

6/2/1955

56:11:9

Pr

SERANG

005

001

115

3302151102050379

3302151507720003

ROFIK

BANYUMAS

7/15/1972

39:9:26

Lk

SERANG

005

001

116

3302151102050379

3302157112410005

RATIYAH

BANYUMAS

12/31/1941

70:4:10

Pr

SERANG

005

001

117

3302151102050379

3302154606860002

FAIJAH

BANYUMAS

6/6/1986

25:11:5

Pr

SERANG

005

001

118

3302151102050380

3302156010610002

MUAMALAH

BANYUMAS

10/20/1961

50:6:21

Pr

SERANG

005

001

119

3302151102050380

3302155108870001

ROFIAH

BANYUMAS

8/11/1987

24:9:0

Pr

SERANG

005

001

120

3302151102050380

3302152309580001

SHARLAN

BANYUMAS

9/23/1958

53:7:18

Lk

SERANG

005

001

121

3302151102050380

3302152603840003

DRAJAT SODIKIN

BANYUMAS

3/26/1984

28:1:15

Lk

SERANG

005

001

122

3302151102050381

3302155104450002

SRI WULAN

SURAKARTA

#VALUE!

#VALUE!

Pr

SERANG

005

001

123

3302151102050381

3302152205760002

SASONO RAMDIANSYAH

SURAKARTA

5/22/1976

35:11:19

Lk

SERANG

005

001

124

3302151102050381

3302150407830002

BANGUN HARYO SETIYADI

BANYUMAS

7/4/1983

28:10:7

Lk

SERANG

005

001

125

3302151102050382

3302155212750003

UPIK DWI IRIANTI

BANYUMAS

12/12/1975

36:4:29

Pr

SERANG

005

001

126

3302151102050382

3302152306910003

AMUNG WIJAYANTO

BANYUMAS

6/23/1991

20:10:18

Lk

SERANG

005

001

127

3302151102050382

3302151202670002

SAHIDIN

BANYUMAS

2/12/1967

45:2:29

Lk

SERANG

005

001

128

3302151102050383

3302152605690001

KISTAM SUMOHADI

BANYUMAS

5/26/1969

42:11:15

Lk

SERANG

005

001

Dps Pilpres TPS IV halaman 56 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Jalan

10

Rw

Rt

11

12

129

3302151102050383

3302156505750001

SARTINI

BANYUMAS

5/25/1975

36:11:16

Pr

SERANG

005

001

130

3302151102050384

3302152110460002

NAWIRAJI

BANYUMAS

10/21/1946

65:6:20

Lk

SERANG

005

001

131

3302151102050384

3302157112480005

DARI

BANYUMAS

12/31/1948

63:4:10

Pr

SERANG

005

001

132

3302151102050385

3302154607500002

RISEM

BANYUMAS

7/6/1950

61:10:5

Pr

SERANG

005

001

133

3302151102050385

3302152109460001

KUSTOMO ALIP

BANYUMAS

9/21/1946

65:7:20

Lk

SERANG

005

001

134

3302151102050387

3302150406560001

SISMADI

BANYUMAS

6/4/1956

55:11:7

Lk

SERANG

005

001

135

3302151102050387

3302157112420046

KASINEM

BANYUMAS

12/31/1942

69:4:10

Pr

SERANG

005

001

136

3302151102050388

3302152403510001

AHMAD SURURI

BANYUMAS

3/24/1951

61:1:17

Lk

SERANG

005

001

137

3302151408790001

SANSENO URBANISASI

BANYUMAS

8/14/1979

32:8:27

Lk

SERANG

005

001

138

3302154902810003

LUSIAH

KEBUMEN

2/9/1981

31:3:2

Pr

SERANG

005

001

139

3302151104920002

SITI MARYANI

BANYUMAS

4/11/1992

20:1:0

Pr

SERANG

005

001

140

3302150307730005

RUSWAN

BANYUMAS

7/3/1973

38:10:8

Lk

SERANG

005

001

141

3302154201820002

SITI ROHAYATI

BANYUMAS

1/2/1982

30:4:9

Pr

SERANG

005

001

142

3302151102050388

3302154112540002

CIKEM

BANYUMAS

12/1/1954

57:5:10

Pr

SERANG

005

001

143

3302151102050389

3302152401330001

SUMARJA

BANYUMAS

1/24/1933

79:3:17

Lk

SERANG

005

001

144

3302151102050389

3302155304360001

WARTEM

BANYUMAS

4/13/1936

76:0:28

Pr

SERANG

005

001

145

3302151102050391

3302156407500001

DASINEM

BANYUMAS

7/24/1950

61:9:17

Pr

SERANG

005

001

146

3302151102050391

3302150209470001

SUSWANTO

BANYUMAS

9/2/1947

64:8:9

Lk

SERANG

005

001

147

3302151102050391

3302154607840002

KOMSINAH

BANYUMAS

7/6/1984

27:10:5

Pr

SERANG

005

001

148

3302151102050392

3302154703310001

KASEM

BANYUMAS

3/7/1931

81:2:4

Pr

SERANG

005

001

149

3302151102050393

3302150203520003

SUNARTO

BANYUMAS

3/2/1952

60:2:9

Lk

SERANG

005

001

150

3302151102050393

3302154206610002

RATEM

BANYUMAS

6/2/1961

50:11:9

Pr

SERANG

005

001

151

3302151102050393

3302152212790001

DARWO

BANYUMAS

12/22/1979

32:4:19

Lk

SERANG

005

001

152

3302151102050394

3302151604840005

TOYIB

BANYUMAS

4/16/1984

28:0:25

Lk

SERANG

005

001

153

3302151102050394

3302154204580001

KATINAH

BANYUMAS

4/2/1958

54:1:9

Pr

SERANG

005

001

154

3302151102050394

3302150505540002

RUSMIREJA

BANYUMAS

5/5/1954

58:0:6

Lk

SERANG

005

001

Dps Pilpres TPS IV halaman 57 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Jalan

10

Rw

Rt

11

12

155

3302151102050395

3302154805750004

KAMSITI

BANYUMAS

5/8/1975

37:0:3

Pr

SERANG

005

001

156

3302151102050395

3302150104710005

HARYANTO

BANYUMAS

4/1/1971

41:1:10

Lk

SERANG

005

001

157

3302151102050396

3302150508690002

KUSMOYO

BANYUMAS

8/5/1969

42:9:6

Lk

SERANG

005

001

158

3302151102050396

3302155211680001

RATISAH

BANYUMAS

11/12/1968

43:5:29

Pr

SERANG

005

001

159

3302151102050397

3302150211520001

SUNARJO

BANYUMAS

11/2/1952

59:6:9

Lk

SERANG

005

001

160

3302151102050397

3302154404580001

TASIRAH

BANYUMAS

4/4/1958

54:1:7

Pr

SERANG

005

001

161

3302151102050398

3302154304810001

DURWATI

BANYUMAS

4/3/1981

31:1:8

Pr

SERANG

005

001

162

3302151102050398

3302150112720001

RENO RASINO

BANYUMAS

12/1/1972

39:5:10

Lk

SERANG

005

001

163

3302151202050709

3302152406750001

UMARUDIN

BANYUMAS

6/24/1975

36:10:17

Lk

SERANG

005

001

164

3302151202050711

3302157110650001

KAMSINI

BANYUMAS

10/31/1965

46:6:10

Pr

SERANG

005

001

165

3302151202050711

3302150110640003

DASLAM DASMIARTO

BANYUMAS

10/1/1964

47:7:10

Lk

SERANG

005

001

166

3302151202051251

3302155004840002

DARYATI

BANYUMAS

#VALUE!

#VALUE!

Pr

SERANG

005

001

167

3302151309060002

3302156609820003

BHAKTI SETIYANI

BANYUMAS

9/26/1982

29:7:15

Pr

SERANG

005

001

168

3302151908060002

3302155411720002

WARINAH

BANYUMAS

11/14/1972

39:5:27

Pr

SERANG

005

001

169

3302151908060002

3302150912730001

DARSITO ROHMAT

BANYUMAS

12/9/1973

38:5:2

Lk

SERANG

005

001

170

3302152002070006

3302150107430007

TARMADI

BANYUMAS

7/1/1943

68:10:10

Lk

SERANG

005

001

171

3302152002070006

3302155205840001

SOIMAH

BANYUMAS

5/12/1984

27:11:29

Pr

SERANG

005

001

172

3302152002070006

3302156802460001

CARTEM

BANYUMAS

2/28/1946

66:2:13

Pr

SERANG

005

001

173

3302150407070003

3302155310800001

NIKEN WAHYUNI

BANYUMAS

10/13/1980

31:6:28

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

174

3302151102050342

3302150708670002

DARYOTO

BANYUMAS

8/7/1967

44:9:4

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

175

3302151102050342

3302155704670001

SUWARTI

BANJAR NEGARA

4/17/1967

45:0:24

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

176

3302151102050343

3302150106810001

RISWONDO

BANYUMAS

6/1/1981

30:11:10

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

177

3302151102050343

3302155304860002

PUJIYANTI

BANYUMAS

4/13/1986

26:0:28

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

178

3302151102050344

3302156706750001

AMINAH

BANYUMAS

6/27/1975

36:10:14

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

179

3302151102050345

3302152405720002

SUCIPTO

BANYUMAS

5/24/1972

39:11:17

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

180

3302151102050345

3302153009760003

SUBEKTI

BANYUMAS

9/30/1976

35:7:11

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

Dps Pilpres TPS IV halaman 58 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

181

3302151102050345

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN

10

Jalan

Rw

Rt

11

12

BANYUMAS

7/1/1943

68:10:10

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

TANGERANG

1/19/1982

30:3:22

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

KASTINI

BANYUMAS

1/11/1945

67:4:0

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

3302150401670000

SURANTI

BREBES

1/4/1967

45:4:7

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

3302154107430132

KISAH

182

3302151901820003

GUNADI DARMAJI

183

3302155101450001

184
185

3302151102050345

3302154605800001

TRI LESTARI

BANYUMAS

5/6/1980

32:0:5

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

186

3302151102050345

3302153112380005

SUMADI

BANYUMAS

12/31/1938

73:4:10

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

187

3302151102050346

3302150709360002

ATMO DIHARJO

BANYUMAS

9/7/1936

75:8:4

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

188

3302151102050346

3302157112450009

SUYATI

BANYUMAS

12/31/1945

66:4:10

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

189

3302151102050347

3302150507720009

WARSO

BANYUMAS

7/5/1972

39:10:6

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

190

3302151102050348

3302157112580043

TANIYAH

BANYUMAS

12/31/1958

53:4:10

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

191

3302151102050349

3302157112640008

WARSIMAH

BANYUMAS

12/31/1964

47:4:10

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

192

3302151102050349

3302151312590001

SUKRI

BANYUMAS

12/13/1959

52:4:28

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

193

3302151102050350

3302153103710001

SUBUR WIDODO

BANYUMAS

3/31/1971

41:1:10

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

194

3302151102050350

3302155802720003

JARYATI

BANYUMAS

2/18/1972

40:2:23

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

195

3302151102050351

3302155812580002

SRI YUWARNI

BANYUMAS

12/18/1958

53:4:23

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

196

3302151102050351

3302150712550001

SUHARDONO

BANYUMAS

12/7/1955

56:5:4

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

197

3302151102050351

3302155201880001

TRI SUSANTI MUGI LESTARI

BANYUMAS

1/12/1988

24:3:29

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

198

3302151102050352

3302153112370003

PADMO SISWOYO

BANYUMAS

12/31/1937

74:4:10

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

199

3302151102050353

3302156702580001

UMIYATI

BANYUMAS

2/27/1958

54:2:14

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

200

3302151102050353

3302151701920001

TR I WAHYUNDA BUDI SEJATI

BANYUMAS

1/17/1992

20:3:24

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

201

3302151102050353

3302152010550001

ISMUNI

BANYUMAS

10/20/1955

56:6:21

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

202

3302151102050354

3302151308810001

SUSNO

BANYUMAS

8/13/1981

30:8:28

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

203

3302151102050354

3302154501580001

KARINAH

BANYUMAS

1/5/1958

54:4:6

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

204

3302151102050354

3302150609570002

KUSWAN SUMARDI

BANYUMAS

9/6/1957

54:8:5

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

205

3302151102050354

3302154705800002

SUGIATI

BANYUMAS

5/7/1980

32:0:4

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

206

3302151102050355

3302157012680004

DARSINAH

BANYUMAS

12/30/1968

43:4:11

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

Dps Pilpres TPS IV halaman 59 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN

10

Jalan

Rw

Rt

11

12

207

3302151102050356

3302150506760002

SUMARYO

BANYUMAS

6/5/1976

35:11:6

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

208

3302151102050356

3302154203730002

WATIJAH

BANYUMAS

3/2/1973

39:2:9

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

209

3302151102050357

3302155710840001

TRI ATMI

BANYUMAS

10/17/1984

27:6:24

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

210

3302151102050357

3302151809560001

KASIRUN KUSMIARJO

BANYUMAS

9/18/1956

55:7:23

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

211

3302151102050358

3302151807680001

TIRTO SUMARYO

BANYUMAS

7/18/1968

43:9:23

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

212

3302151102050358

3302155905500002

TARTI

BANYUMAS

5/19/1950

61:11:22

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

213

3302151102050358

3302155905720002

JURTIYAH

BANYUMAS

5/19/1972

39:11:22

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

214

3302151102050359

3302154807450001

SARTEM

BANYUMAS

7/8/1945

66:10:3

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

215

3302151102050359

3302153101410001

TIRTA ATMADJA

BANYUMAS

1/31/1941

71:3:10

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

216

3302151102050360

3302155101890002

RINDA YULIANA

BANYUMAS

1/11/1989

23:4:0

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

217

3302151102050360

3302153112570005

WAHYUDIN

BANYUMAS

12/31/1957

54:4:10

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

218

3302151102050360

3302157112650010

CARIMAH

BANYUMAS

12/31/1965

46:4:10

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

219

3302151102050362

3302157112670011

JAMINAH

BANYUMAS

12/31/1967

44:4:10

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

220

3302151102050362

3302152102630001

MUSITO

BANYUMAS

2/21/1963

49:2:20

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

221

3302151102050363

3302151902540002

SUKARJO

BANYUMAS

2/19/1954

58:2:22

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

222

3302151102050363

3302154201870001

TRI HARIYANI

BANYUMAS

1/2/1987

25:4:9

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

223

3302151102050363

3302154401620004

TUMINAH

BANYUMAS

1/4/1962

50:4:7

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

224

3302151202050799

3302157112630001

KUSYATI

PURBALINGGA

12/31/1963

48:4:10

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

225

3302151202050799

3302152303700001

TARLAN SUWANDI

BANYUMAS

3/23/1970

42:1:18

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

226

3302151202051073

3302155401810002

ERINA MURWANINGSIH

BANYUMAS

1/14/1981

31:3:27

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

227

3302151202051074

3302150703820001

ANDI PRASETIYO

BANJAR NEGARA

3/7/1982

30:2:4

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

228

3302151202051074

3302156003840001

DWI ANGGRAENI CAHYANINGSIH

BANYUMAS

3/20/1984

28:1:21

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

229

3302151412060008

3302152104770005

ARIF SULARTO

BANYUMAS

4/21/1977

35:0:20

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

230

3302151412060008

3302154505820002

NUSROTUL FAOZIAH

BREBES

5/5/1982

30:0:6

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

231

3302151502070007

3302155602710002

ROKHYATI

BANYUMAS

2/16/1971

41:2:25

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

232

3302151608060004

3302154101810001

KUTISAH

BANYUMAS

1/1/1981

31:4:10

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

Dps Pilpres TPS IV halaman 60 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN

10

Jalan

Rw

Rt

11

12

BANYUMAS

5/22/1972

39:11:19

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

TEGAL

7/21/1977

34:9:20

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

YUWONO BUDI WASITO

BANYUMAS

7/2/1971

40:10:9

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

KASTINI

BANYUMAS

1/11/1941

71:4:0

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

233

3302151608060004

3302152205720001

SUDITO

234

3302151807060008

3302156107770001

TRI YULIATI

235

3302151807060008

3302150207710002

236

JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

237

3302151906060001

3302157112320006

RANIS

BANYUMAS

12/31/1932

79:4:10

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

238

3302151906060001

3302154206720001

DIMYATI

BANYUMAS

6/2/1972

39:11:9

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

239

3302152708070003

3302150505800003

SUWONDO

BANYUMAS

5/5/1980

32:0:6

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

240

3302152708070003

3302156202840001

RUJININGSIH

BANYUMAS

2/22/1984

28:2:19

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

241

3302153105070002

3302152411830001

ARIF ADI PURNOMO

BANYUMAS

11/24/1983

28:5:17

Lk

KEDUNG WUNGU

005

002

242

3302153105070002

3302155706860002

SETIASIH

BANYUMAS

6/17/1986

25:10:24

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

243

3302150312890001

ARIS SUSANTO

BANYUMAS

12/3/1989

22:5:8

Lk

CIREBAH

005

002

244

3302151207660002

TOPO SUNGKOWO

BANYUMAS

7/12/1966

45:9:29

Lk

CIREBAH

005

003

3302155108710004

RUMINAH

BANYUMAS

8/11/1971

40:9:0

Pr

CIREBAH

005

003

246

3302155602710000

SUJIYANTI

BANYUMAS

2/16/1971

41:2:25

Pr

CIREBAH

005

003

247

3302154203720005

KUSMAN

BANYUMAS

3/2/1972

40:2:9

Lk

CIREBAH

005

003

LAMPUNG UTARA

6/16/1976

35:10:25

Pr

CIREBAH

005

003

245

3302150405070046

248

3302150410060006

3302155606760002

ESTINI ASIH

249

3302150410060006

3302150410700001

KUSNO

BANYUMAS

10/4/1970

41:7:7

Lk

CIREBAH

005

003

250

3302151102050325

3302153112250005

KARNAWI

BANYUMAS

12/31/1925

86:4:10

Lk

CIREBAH

005

003

251

3302151102050327

3302154701670001

CUWATI

BANYUMAS

1/7/1967

45:4:4

Pr

CIREBAH

005

003

252

3302151102050327

3302150111870001

HOERUDIN

BANYUMAS

11/1/1987

24:6:10

Lk

CIREBAH

005

003

253

3302151102050327

3302152811720001

SISWOYO

BANYUMAS

11/28/1972

39:5:13

Lk

CIREBAH

005

003

254

3302151102050328

3302152902800001

GIGIH BEKSO PRAMONO

BANYUMAS

2/29/1980

32:2:12

Lk

CIREBAH

005

003

255

3302151102050328

3302152103490001

RISTAM JOYO SUBROTO

BANYUMAS

3/21/1949

63:1:20

Lk

CIREBAH

005

003

256

3302151102050328

3302156908720001

SRI ERAWATI

BANYUMAS

8/29/1972

39:8:12

Pr

CIREBAH

005

003

257

3302151102050328

3302151508780001

WINDU TRI LEKSANA

BANYUMAS

8/15/1978

33:8:26

Lk

CIREBAH

005

003

258

3302151102050328

3302154408500001

NING MASNIYAH

CILACAPA

8/4/1950

61:9:7

Pr

CIREBAH

005

003

Dps Pilpres TPS IV halaman 61 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Jalan

10

Rw

Rt

11

12

259

3302151102050329

3302153112490006

RATMAJA

BANYUMAS

12/31/1949

62:4:10

Lk

CIREBAH

005

003

260

3302151102050329

3302154208860001

DARSITI

BANYUMAS

8/2/1986

25:9:9

Pr

CIREBAH

005

003

261

3302151102050329

3302155011560001

WARTINAH

BANYUMAS

11/10/1956

55:6:1

Pr

CIREBAH

005

003

262

3302151102050330

3302150204850003

IFKON

BANYUMAS

4/2/1985

27:1:9

Lk

CIREBAH

005

003

263

3302151102050330

3302155112620001

DARSITEM

BANYUMAS

12/11/1962

49:5:0

Pr

CIREBAH

005

003

264

3302151102050330

3302152601780001

SANKO

BANYUMAS

1/26/1978

34:3:15

Lk

CIREBAH

005

003

265

3302151102050330

3302153110580001

RUJITO

BANYUMAS

10/31/1958

53:6:10

Lk

CIREBAH

005

003

266

3302151102050331

3302153112230003

SANMARTA

BANYUMAS

12/31/1923

88:4:10

Lk

CIREBAH

005

003

267

3302151102050331

3302157112330005

DANIAH

BANYUMAS

12/31/1933

78:4:10

Pr

CIREBAH

005

003

268

3302151102050332

3302151701360001

REKSA MIARSO

BANYUMAS

1/17/1936

76:3:24

Lk

CIREBAH

005

003

269

3302151102050332

3302150101850001

ADI PURNOMO

BANYUMAS

1/1/1985

27:4:10

Lk

CIREBAH

005

003

270

3302151102050332

3302157112510029

RATINEM

BANYUMAS

12/31/1951

60:4:10

Pr

CIREBAH

005

003

271

3302151102050333

3302150501750002

NIKO KRISTIYANTO

BANYUMAS

1/5/1975

37:4:6

Lk

CIREBAH

005

003

272

3302151102050333

3302150503470001

CARTO

BANYUMAS

3/5/1947

65:2:6

Lk

CIREBAH

005

003

273

3302151102050333

3302150802900002

GILAR WIJAYANTO

BANYUMAS

2/8/1990

22:3:3

Lk

CIREBAH

005

003

274

3302151102050333

3302155604550001

DWI HARTATI

BANYUMAS

4/16/1955

57:0:25

Pr

CIREBAH

005

003

275

3302151102050333

3302152905850001

TRI ANDIKA ISDIYANTORO

BANYUMAS

5/29/1985

26:11:12

Lk

CIREBAH

005

003

276

3302151102050335

3302152010850001

KUNCORO PRAMBUDI

BANYUMAS

10/20/1985

26:6:21

Lk

CIREBAH

005

003

277

3302151102050335

3302150502600001

RUSMANTO

BANYUMAS

2/5/1960

52:3:6

Lk

CIREBAH

005

003

278

3302151102050335

3302155809630001

WARSITI

BANYUMAS

9/18/1963

48:7:23

Pr

CIREBAH

005

003

279

3302151102050336

3302150607820001

PRIYO SYAIFUL HIDAYAT

BANYUMAS

7/6/1982

29:10:5

Lk

CIREBAH

005

003

280

3302151102050336

3302155208630003

ROKHANI KASINAH

BANYUMAS

8/12/1963

48:8:29

Pr

CIREBAH

005

003

281

3302151102050336

3302151003550001

SUPRIYANTO

BANYUMAS

3/10/1955

57:2:1

Lk

CIREBAH

005

003

282

3302151102050337

3302151009840001

SASMITO AJI

BANYUMAS

9/10/1984

27:8:1

Lk

CIREBAH

005

003

283

3302151102050337

3302151905440001

SOBIRIN

BANYUMAS

5/19/1944

67:11:22

Lk

CIREBAH

005

003

284

3302151102050337

3302157012580002

CARTINAH

BANYUMAS

12/30/1958

53:4:11

Pr

CIREBAH

005

003

Dps Pilpres TPS IV halaman 62 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

JENIS
STATUS
UMUR/USI
KELAMIN
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)
Lk

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Jalan

10

Rw

Rt

11

12

285

3302151102050338

3302151010600001

SUBAGYO

BANYUMAS

10/10/1960

51:7:1

Lk

CIREBAH

005

003

286

3302151102050338

3302156607610001

SUDININGSIH

BANYUMAS

7/26/1961

50:9:15

Pr

CIREBAH

005

003

287

3302151102050338

3302154505900001

ASTRI LISTYANINGRUM

BANYUMAS

5/5/1990

22:0:6

Pr

CIREBAH

005

003

288

3302151102050339

3302154303720001

DWI YANTARI

BANYUMAS

3/3/1972

40:2:8

Pr

CIREBAH

005

003

289

3302151102050339

3302151606720001

SISWORO

BANYUMAS

6/16/1972

39:10:25

Lk

CIREBAH

005

003

290

3302151102050339

3302151504400001

YUSWO DARSONO

BANYUMAS

4/15/1940

72:0:26

Lk

CIREBAH

005

003

291

3302151102050340

3302151507350001

SISWO DIHARJO

BANYUMAS

7/15/1935

76:9:26

Lk

CIREBAH

005

003

292

3302151102050340

3302155310480001

KATIJAH

BANYUMAS

10/13/1948

63:6:28

Pr

CIREBAH

005

003

293

3302151102050340

3302150208840001

AGUS SUKARYONO

BANYUMAS

8/2/1984

27:9:9

Lk

CIREBAH

005

003

294

3302151102050341

3302157112580006

WARSITI

BANYUMAS

12/31/1958

53:4:10

Pr

CIREBAH

005

003

295

3302151102050341

3302151807490001

ALI REJA

BANYUMAS

7/18/1949

62:9:23

Lk

CIREBAH

005

003

296

3302151102050341

3302151302880001

PRIYATNO

BANYUMAS

2/13/1988

24:2:28

Lk

CIREBAH

005

003

297

3302151102050703

3302152006720002

SUBOWO

BANYUMAS

6/20/1972

39:10:21

Lk

CIREBAH

005

003

298

3302151102050703

3302155703770001

KOMSIRAH

BANYUMAS

3/17/1977

35:1:24

Pr

CIREBAH

005

003

299

3302151202053616

3302156106750001

DURMIYATI

BANYUMAS

6/21/1975

36:10:20

Pr

CIREBAH

005

003

300

3302152108060006

3302152006740001

PRIO SUBEKTI

BANYUMAS

6/20/1974

37:10:21

Lk

CIREBAH

005

003

301

3302150102770001

CAHYO TRIYANTO

BANYUMAS

2/1/1977

35:3:10

Lk

CIREBAH

005

003

302

3302151801810001

TABAH ANING YULIANINGSIH

BANYUMAS

1/18/1981

31:3:23

Pr

CIREBAH

005

003

303

3302150105720001

ADI SUSILO

BANYUMAS

5/1/1972

40:0:10

Lk

CIREBAH

005

003

304

3302152108060006

3302154505760002

SUSANAH

TELUK BETUNG

5/5/1976

36:0:6

Pr

CIREBAH

005

003

305

3302152112060003

3302154102760001

UNDIYATMI

BANYUMAS

2/1/1976

36:3:10

Pr

CIREBAH

005

003

306

3302150604920004

FITRIAN PRILIA WARDANI

BANYUMAS

4/6/1992

20:1:5

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

307

3302150401670002

SURANTI

BREBES

1/4/1967

45:4:7

Pr

KEDUNG WUNGU

005

002

Dps Pilpres TPS IV halaman 63 dari 255 halaman

14

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA


Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009
PROVINSI
KABUPATEN / KOTA

NO.
URUT
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMOR. KK
2
3302150506060004
3302150506060004
3
3302150509060002
3302150509060002
3302150802070004
3302150805070011
3302150805070011
3302151202053599
3302151202053599
3302151202053599
3302151202053600
3302151202053600
3302151202053603

3302151202053603
3302151202053604
3302151202053605
3302151202053605
3302151202053611
3302151202053612
3302151202053612
3302151202053613
3302151202053613

: JAWA TENGAH
: BANYUMAS

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3
3302153006690003
3302152207800001
3302156503730001
3302155307780001
3302150306710001
3302155608870001
3302152408790002
3302154206780003
3302157112580005
3302151909480001
3302152609910001
3302156705870001
3302157112670010
3302150411800002
3302150506700002
3302152509760004
3302154507500001
3302157112400013
3302154501760001
3302150303730001
3302151111650001
3302152105430001
3302154403460001
3302156301810002
3302156308740001

:
:
:

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

4
RUSENO
TOFIK HIDAYAT
SRI MARTINI
KUSTINAH
SUDIGDO
ELISA PRISTI SABARDINA
LISTIONO RIADI
YENI INDAH FAJARWATI
KARNITEM
RAKIM WAMIARSO
HENU ROBINGAT PRADITYA
MEI EKOWATI
WARSILAH
BUDI SANTOSA
KARSITO
SUWARNI
DARSINAH
SATIYEM
TARMINI
PARWOTO
RUSENO
KURSIN KUSMIARSO
CASIRAH
RATNA KUMALA DEWI
TATIH SETYO BUDI ASIH

BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
CILACAP
SLAWI
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS

6/30/1969
7/22/1980
3/25/1973
7/13/1978
6/3/1971
8/16/1987
8/24/1979
6/2/1978
12/31/1958
9/19/1948
9/26/1991
5/27/1987
12/31/1967
11/4/1980
6/5/1970
7/12/1979
7/5/1950
12/31/1940
1/5/1976
3/3/1973
11/11/1965
5/21/1943
3/4/1946
1/23/1981
8/23/1974

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN

Pr

42:10:11
31:9:19
39:1:16
33:9:28
40:11:8
24:8:25
32:8:17
33:11:9
53:4:10
63:7:22
20:7:15
24:11:14
44:4:10
31:6:7
41:11:6
32:9:29
61:10:6
71:4:10
36:4:6
39:2:8
46:6:0
68:11:20
66:2:7
31:3:18
37:8:18

S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
B
B
S
B
S
S
P
P
S
S
S
S
S
B
B

Lk
Lk
Pr
Pr
Lk
Pr
Lk
Pr
Pr
Lk
Lk
Pr
Pr
Lk
Lk
Pr
Pr
Pr
Pr
Lk
Lk
Lk
Pr
Pr
Pr

DPS PILPRES TPS V halaman 64 dari 255 halaman

GUMELAR
KECAMATAN
CIHONJEDESA
5 (LIMA)TPS

DUSUN
10
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH

Rw

Rt

11

12

006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN

Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

26

3302151202053613

3302150901480001

WATUN

BANYUMAS

1/9/1948

64:4:2

Lk

CIREBAH

006

001

27

3302151202053613

3302154807540001

RUSWIYAH

BANYUMAS

7/8/1954

57:10:3

Pr

CIREBAH

006

001

28

3302151202053615

3302155009740004

RATINAH

BANYUMAS

9/10/1974

37:8:1

Pr

CIREBAH

006

001

29

3302151202053615

3302151709430001

SUSWAN JOYO SUMARTO

BANYUMAS

9/17/1943

68:7:24

Lk

CIREBAH

006

001

30

3302151202053615

3302155507840001

HERNI UTAMI

BANYUMAS

7/15/1984

27:9:26

Pr

CIREBAH

006

001

31

3302151202053615

3302151210750002

KARJONO

BANYUMAS

10/12/1975

36:6:29

Lk

CIREBAH

006

001

32

3302151202053617

3302154806850001

VERI KURNIA PUSITASARI

BANYUMAS

6/8/1985

26:11:3

Pr

CIREBAH

006

001

33

3302151202053617

3302156911590002

KUN PURWATI

BANYUMAS

11/29/1959

52:5:12

Pr

CIREBAH

006

001

34

3302151202053618

3302157112350004

RUKINAH

BANYUMAS

12/31/1935

76:4:10

Pr

CIREBAH

006

001

35

3302151202053618

3302152708550002

SUDIRMAN

BANYUMAS

8/27/1955

56:8:14

Lk

CIREBAH

006

001

36

3302151202053618

3302155210570004

ENDANG PURWANINGSIH

BANYUMAS

10/12/1957

54:6:29

Pr

CIREBAH

006

001

37

3302151202053618

3302154908820003

RITA RAHAYU NINGSIH

BANYUMAS

8/9/1982

29:9:2

Pr

CIREBAH

006

001

38

3302151202053619

3302155010830002

NURNGAENI

BANYUMAS

10/10/1983

28:7:1

Pr

CIREBAH

006

001

39

3302151202053619

3302151805780002

SETIYONO

BANYUMAS

5/18/1978

33:11:23

Lk

CIREBAH

006

001

40

3302151202053619

3302151005350002

REJA SUKARTA

BANYUMAS

5/10/1935

77:0:1

Lk

CIREBAH

006

001

41

3302151202053620

3302154507570004

RUMINAH

BANYUMAS

7/5/1957

54:10:6

Pr

CIREBAH

006

001

42

3302151202053621

3302154107580021

KARTINAH

BANYUMAS

7/1/1958

53:10:10

Pr

CIREBAH

006

001

43

3302151202053621

3302151411770001

TORUS

BANYUMAS

11/14/1977

34:5:27

Lk

CIREBAH

006

001

44

3302151202053622

3302150810670002

HADI SAEFUDIN

BANYUMAS

10/8/1967

44:7:3

Lk

CIREBAH

006

001

45

3302151202053835

3302150201340001

KASDI SUHADI

GROBOGAN

1/2/1934

78:4:9

Lk

CIREBAH

006

001

46

3302151202053835

3302157112350056

SUTINI

JEPARA

12/31/1935

76:4:10

Pr

CIREBAH

006

001

47

3302151202053836

3302152907550001

D. SAHIDIN

BANYUMAS

7/29/1955

56:9:12

Lk

CIREBAH

006

001

48

3302151202053836

3302152412780001

TOHIRIN

BANYUMAS

12/24/1978

33:4:17

Lk

CIREBAH

006

001

49

3302151202053836

3302157112580042

CASINAH

BANYUMAS

12/31/1958

53:4:10

Pr

CIREBAH

006

001

50

3302151202053837

3302151702660001

PRISTIYO

BANYUMAS

2/17/1966

46:2:24

Lk

CIREBAH

006

001

51

3302151202053837

3302155106910001

TITA PRISTI DWI CAHYANI

BANYUMAS

6/11/1991

20:11:0

Pr

CIREBAH

006

001

DPS PILPRES TPS V halaman 65 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN

Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

52

3302152405820003

TOMI AGUNG TRIHATMOKO

BANYUMAS

4/6/1992

20:1:5

Lk

CIREBAH

006

001

53

3320156503830001

SOLICH HATUNNISA

BANYUMAS

3/25/1983

29:1:16

Pr

CIREBAH

006

001

54

3302151202053837

3302155308670001

JARWATI

BANYUMAS

8/13/1967

44:8:28

Pr

CIREBAH

006

001

55

3302151202053838

3302151803850001

SIGIT PURNOMO

BANYUMAS

3/18/1985

27:1:23

Lk

CIREBAH

006

001

56

3302151202053838

3302152405820003

ARIF LUKMAN PRAYEKTO

BANYUMAS

5/24/1982

29:11:17

Lk

CIREBAH

006

001

57

3302151202053838

3302151206570002

SUYANTO

BANYUMAS

6/12/1957

54:10:29

Lk

CIREBAH

006

001

58

3302151202053838

3302154910600001

SOPIYATI

BANYUMAS

10/9/1960

51:7:2

Pr

CIREBAH

006

001

59

3302151312060007

3302156404720003

YUSMIANTI

BANYUMAS

4/24/1972

40:0:17

Pr

CIREBAH

006

001

60

3302151312060007

3302152802700001

SUKAMTO

BANYUMAS

2/28/1970

42:2:13

Lk

CIREBAH

006

001

61

3302151809060002

3302150301770002

MASROKAN

PURWODADI

1/3/1977

35:4:8

Lk

CIREBAH

006

001

62

3302151809060002

3302154105780003

RAMINI

BANYUMAS

5/1/1978

34:0:10

Pr

CIREBAH

006

001

63

3302152012060017

3302150203690002

WISRO

BANYUMAS

3/2/1969

43:2:9

Lk

CIREBAH

006

001

64

3302152110060008

3302150709710001

DARWOKO

BANYUMAS

9/7/1971

40:8:4

Lk

CIREBAH

006

001

65

3302152110060008

3302154503830002

SUYATI

BANYUMAS

3/5/1983

29:2:6

Pr

CIREBAH

006

001

66

3302152301070004

3302154706450001

KARTISEM

BANYUMAS

6/7/1945

66:11:4

Pr

CIREBAH

006

001

67

3302152301070004

3302151907770001

BASIS SEDYONO

BANYUMAS

7/19/1977

34:9:22

Lk

CIREBAH

006

001

68

3302152403070002

3302151010610004

DEDE ESTRADA

MAJALENGKA

10/10/1961

50:7:1

Lk

CIREBAH

006

001

69

3302152403070002

3302150112840003

SULISTYO

BANYUMAS

12/1/1984

27:5:10

Lk

CIREBAH

006

001

70

3302152403070002

3302154505630004

RUJIYATI

BANYUMAS

5/5/1963

49:0:6

Pr

CIREBAH

006

001

71

3302152803060001

3302152002670001

RUSWOYO

BANYUMAS

2/20/1967

45:2:21

Lk

CIREBAH

006

001

72

3302152803060001

3302156108770001

IIN ROBIU

PEKALONGAN

8/21/1977

34:8:20

Pr

CIREBAH

006

001

73

3302153107060005

3302154107390004

KUSMIRAH

BANYUMAS

7/1/1939

72:10:10

Pr

CIREBAH

006

001

74

3302155209400001

WARYUNAH

PEKALONGAN

9/12/1940

71:7:29

Pr

CIREBAH

006

001

75

3302150703360001

DWIJO PURWITO

BANYUMAS

3/7/1936

76:2:4

Lk

CIREBAH

006

001

76

3302151203670001

KISWO

BANYUMAS

3/12/1967

45:1:29

Lk

CIREBAH

006

001

77

3302151811780001

SUTISMO

BANYUMAS

11/18/1978

33:5:23

Lk

CIREBAH

006

001

DPS PILPRES TPS V halaman 66 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN

Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

78

3302156308830002

NURHIDAYAH

BANYUMAS

8/23/1983

28:8:18

Pr

CIREBAH

006

001

79

3302152303700001

SUKLIPAH

BANYUMAS

3/23/1970

42:1:18

Pr

CIREBAH

006

001

80

3302151511540001

WARJO

BANYUMAS

11/15/1954

57:5:26

Lk

CIREBAH

006

001

81

3302150111900001

SUPRIYADI

BANYUMAS

11/1/1990

21:6:10

Lk

CIREBAH

006

002

82

3302150712060005

3302150811720002

AHMAD SIDIK

BANYUMAS

11/8/1972

39:6:3

Lk

CIREBAH

006

002

83

3302150712060005

3302156205760002

SULISTYANINGRUM BHEKTI UTAMI

BANYUMAS

5/22/1976

35:11:19

Pr

CIREBAH

006

002

84

3302150801070001

3302155507810003

TURSINAH

BANYUMAS

7/15/1981

30:9:26

Pr

CIREBAH

006

002

85

3302150801070001

3302152607820002

BIJE YULIAN LEGOWO

BANYUMAS

7/26/1982

29:9:15

Lk

CIREBAH

006

002

86

3302151202053582

3302155505610001

DARYATI

BANYUMAS

5/15/1961

50:11:26

Pr

CIREBAH

006

002

87

3302151202053582

3302152810490001

KASTOMO

BANYUMAS

10/28/1949

62:6:13

Lk

CIREBAH

006

002

88

3302151202053582

3302154912810001

HESTI PRAWITA WIDAYATI

BANYUMAS

12/9/1981

30:5:2

Pr

CIREBAH

006

002

89

3302151202053582

3302154406840001

SETYO PUJI HANDAYATI

BANYUMAS

6/4/1984

27:11:7

Pr

CIREBAH

006

002

90

3302151202053583

3302154503630001

SUGIYAH

BANYUMAS

3/5/1963

49:2:6

Pr

CIREBAH

006

002

91

3302151202053583

3302150503600001

TASITO

BANYUMAS

3/5/1960

52:2:6

Lk

CIREBAH

006

002

92

3302151202053583

3302150905900001

AFIF ABDUL AZIZ

BANYUMAS

5/9/1990

22:0:2

Lk

CIREBAH

006

002

93

3302151202053584

3302152607870005

TRI WIDI ASMORO

BANJAR NEGARA

7/26/1987

24:9:15

Lk

CIREBAH

006

002

94

3302151202053584

3302154111620003

UMIYATI

BANYUMAS

11/1/1962

49:6:10

Pr

CIREBAH

006

002

95

3302151202053586

3302151003330001

SUHADI SIKUN

BANYUMAS

3/10/1933

79:2:1

Lk

CIREBAH

006

002

96

3302151202053586

3302155510550004

SARTEM

BANYUMAS

10/15/1955

56:6:26

Pr

CIREBAH

006

002

97

3302151202053587

3302156704600001

KATINAH

BANYUMAS

4/27/1960

52:0:14

Pr

CIREBAH

006

002

98

3302151202053587

3302152202840003

SUDARKO

BANYUMAS

2/22/1984

28:2:19

Lk

CIREBAH

006

002

99

3302151202053587

3302150203530001

SAMIREJA

BANYUMAS

3/2/1953

59:2:9

Lk

CIREBAH

006

002

100

3302151202053589

3302152101350001

SANUJI

BANYUMAS

1/21/1935

77:3:20

Lk

CIREBAH

006

002

101

3302151202053590

3302152507460001

UMAR

BANYUMAS

7/25/1946

65:9:16

Lk

CIREBAH

006

002

102

3302151202053590

3302155606520001

ISTINING PUJI RAHAYU

BANYUMAS

6/16/1952

59:10:25

Pr

CIREBAH

006

002

103

3302151202053591

3302154404540001

ROWIYAH

BANYUMAS

4/4/1954

58:1:7

Pr

CIREBAH

006

002

DPS PILPRES TPS V halaman 67 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN

Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

104

3302151202053591

3302150812720001

AKHMAD SUHODO

BANYUMAS

12/8/1972

39:5:3

Lk

CIREBAH

006

002

105

3302151202053591

3302155704740001

NURKHAYATI

BANYUMAS

4/17/1974

38:0:24

Pr

CIREBAH

006

002

106

3302151202053591

3302153006770001

SHOLIH

BANYUMAS

6/30/1977

34:10:11

Lk

CIREBAH

006

002

107

3302151202053592

3302152007500001

USMAR

BANYUMAS

7/20/1950

61:9:21

Lk

CIREBAH

006

002

108

3302151202053592

3302151711880001

DODI HERMAWAN

BANYUMAS

11/17/1988

23:5:24

Lk

CIREBAH

006

002

109

3302151202053592

3302156311560001

TUSIYATI

BANYUMAS

11/23/1956

55:5:18

Pr

CIREBAH

006

002

110

3302151202053593

3302154602650001

TRIYAYATI

BANYUMAS

2/6/1965

47:3:5

Pr

CIREBAH

006

002

111

3302151202053593

3302150505650001

TUGIMAN

BANYUMAS

5/5/1965

47:0:6

Lk

CIREBAH

006

002

112

3302151202053594

3302150505240001

MIARTO

BANYUMAS

5/5/1924

88:0:6

Lk

CIREBAH

006

002

113

3302151202053594

3302154510300001

TINAH

BANYUMAS

10/5/1930

81:7:6

Pr

CIREBAH

006

002

114

3302151202053595

3302154908740001

SUGIARTI

BANYUMAS

8/9/1974

37:9:2

Pr

CIREBAH

006

002

115

3302151202053596

3302154904470001

RUMSITI

BANYUMAS

4/9/1947

65:1:2

Pr

CIREBAH

006

002

116

3302151202053596

3302154107210015

CASEM

BANYUMAS

7/1/1921

90:10:10

Pr

CIREBAH

006

002

117

3302151202053597

3302154507470001

CASIYEM

BANYUMAS

7/5/1947

64:10:6

Pr

CIREBAH

006

002

118

3302151202053598

3302156504620001

DARILAH

BANYUMAS

4/25/1962

50:0:16

Pr

CIREBAH

006

002

119

3302151202053598

3302153112270002

ACHMAD SUMEDI

BANYUMAS

12/31/1927

84:4:10

Lk

CIREBAH

006

002

120

3302151202053598

3302150103900001

PRIONO

BANYUMAS

3/1/1990

22:2:10

Lk

CIREBAH

006

002

121

3302151202053607

3302150204450001

SAKIRAN

BANYUMAS

4/2/1945

67:1:9

Lk

CIREBAH

006

002

122

3302151202053607

3302156009420001

SULASTRI

BANYUMAS

9/20/1942

69:7:21

Pr

CIREBAH

006

002

123

3302151202053608

3302150705710001

JOKO ISNUROSO

BANYUMAS

5/7/1971

41:0:4

Lk

CIREBAH

006

002

124

3302151202053608

3302155902750001

UMI TOHIROH

BANYUMAS

2/19/1975

37:2:22

Pr

CIREBAH

006

002

125

3302151202053609

3302150509570001

TARIM AKHMAD SOLIHIN

BANYUMAS

9/5/1957

54:8:6

Lk

CIREBAH

006

002

126

3302151202053609

3302157112610008

RASMINI

BANYUMAS

12/31/1961

50:4:10

Pr

CIREBAH

006

002

127

3302151202053609

3302150108890003

AGUS PRIYATNO

BANYUMAS

8/1/1989

22:9:10

Lk

CIREBAH

006

002

128

3302151202053609

3302152905820002

ARIFIN HIDAYAT

BANYUMAS

5/29/1982

29:11:12

Lk

CIREBAH

006

002

129

3302151202053610

3302156105780002

WARYATI

BANYUMAS

5/21/1978

33:11:20

Pr

CIREBAH

006

002

DPS PILPRES TPS V halaman 68 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN

Pr

DUSUN
10

11

12

3302154312480001

KARSILEM

BANYUMAS

12/3/1948

63:5:8

Pr

CIREBAH

006

002

131

3302152101070008

3302152506750001

TEGUH RISWOKO

SEMARANG

6/25/1975

36:10:16

Lk

CIREBAH

006

002

132

3302152101070008

3302157112260009

LEBUH

BANYUMAS

12/31/1926

85:4:10

Pr

CIREBAH

006

002

133

3302152101070008

3302155903720001

SITI NURHAYATI

BANYUMAS

3/19/1972

40:1:22

Pr

CIREBAH

006

002

134

3302152210070003

3302155504790007

NUR SALAMAH

BANYUMAS

4/15/1979

33:0:26

Pr

CIREBAH

006

002

135

3302152210070003

3302151007780001

ADE SUTIANA

BEKASI

7/10/1978

33:10:1

Lk

CIREBAH

006

002

136

3302152705060006

3302152604700003

MUHAMMAD SAFARI

KUDUS

4/26/1970

42:0:15

Lk

CIREBAH

006

002

137

3302152705060006

3302154803690002

TANTI EKARATRI MAESAROH

BANYUMAS

3/8/1969

43:2:3

Pr

CIREBAH

006

002

138

3302150503710003

WASRO AGUSEN

BANYUMAS

3/5/1971

41:2:6

Lk

CIREBAH

006

002

139

3302151305430002

CARINAH

BANYUMAS

5/13/1943

68:11:28

Pr

CIREBAH

006

002

140

3302151408790001

RIA SUPRIYATIN

BANYUMAS

8/14/1979

32:8:27

Pr

CIREBAH

006

002

141

3302152907760001

SADONO

BANYUMAS

7/29/1976

35:9:12

Lk

CIREBAH

006

002

142

3302153112850001

RONI

BANYUMAS

12/31/1985

26:4:10

Lk

CIREBAH

006

002

3302150710830002

ARWAN NURKHAYANTO

BANYUMAS

10/7/1983

28:7:4

Lk

CIREBAH

006

003

3302151207790000

WARSINI

BANYUMAS

7/12/1979

32:9:29

Pr

CIREBAH

006

003

144

Rt

3302151202053610

3302150103070001

Rw

130

143

NAMA LENGKAP

145

3302150108060002

3302155701800002

TRI WAHYUNI

BANYUMAS

1/17/1980

32:3:24

Pr

CIREBAH

006

003

146

3302151202050841

3302156504840001

TETI APRIANI

BANYUMAS

4/25/1984

28:0:16

Pr

CIREBAH

006

003

147

3302151202050841

3302155010620005

SUGIYATI

BANYUMAS

10/10/1962

49:7:1

Pr

CIREBAH

006

003

148

3302151202051051

3302154203700001

KASMIRAH

BANYUMAS

3/2/1970

42:2:9

Pr

CIREBAH

006

003

149

3302151202051051

3302150203700001

SITOYO

BANYUMAS

3/2/1970

42:2:9

Lk

CIREBAH

006

003

150

3302151202052757

3302152505790001

HADI SUSANTO

BANYUMAS

5/25/1979

32:11:16

Lk

CIREBAH

006

003

151

3302151202052757

3302155712760001

FATOMAH

BANYUMAS

12/17/1976

35:4:24

Pr

CIREBAH

006

003

152

3302151202053550

3302151502890001

TRI HANTORO

BANYUMAS

2/15/1989

23:2:26

Lk

CIREBAH

006

003

153

3302151202053550

3302156005600001

KATIJAH

BANYUMAS

5/20/1960

51:11:21

Pr

CIREBAH

006

003

154

3302151202053552

3302155507480001

TUMINEM

BANYUMAS

7/15/1948

63:9:26

Pr

CIREBAH

006

003

155

3302151202053552

3302157010780001

SRI SUSANTI

TULANG BAWANG

10/30/1978

33:6:11

Pr

CIREBAH

006

003

DPS PILPRES TPS V halaman 69 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN

Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

156

3302151202053552

3302150706760002

SUROTO

BANYUMAS

6/7/1976

35:11:4

Lk

CIREBAH

006

003

157

3302151202053554

3302152112380001

TIRTAREJA

BANYUMAS

12/21/1938

73:4:20

Lk

CIREBAH

006

003

158

3302151202053555

3302157112380004

RUSIYAH

BANYUMAS

12/31/1938

73:4:10

Pr

CIREBAH

006

003

159

3302151202053555

3302154710720002

TASINAH

BANYUMAS

10/7/1972

39:7:4

Pr

CIREBAH

006

003

160

3302151202053556

3302155005850001

DENI MARYATI

BANYUMAS

5/10/1985

27:0:1

Pr

CIREBAH

006

003

161

3302151202053556

3302151909520001

DARSO RONO ATMOJO

BANYUMAS

9/19/1952

59:7:22

Lk

CIREBAH

006

003

162

3302151202053556

3302155502600001

KATONAH

BANYUMAS

2/15/1960

52:2:26

Pr

CIREBAH

006

003

163

3302151202053556

3302155201820001

SUTRIWIANI ASTUTI

BANYUMAS

1/12/1982

30:3:29

Pr

CIREBAH

006

003

164

3302151202053556

3302151007800001

PRAYITNO

BANYUMAS

7/10/1980

31:10:1

Lk

CIREBAH

006

003

165

3302151202053557

3302155205550001

RUWED RUDATIN

BANYUMAS

5/12/1955

56:11:29

Pr

CIREBAH

006

003

166

3302151202053557

3302151106470001

RODAT TIRTORAHARJO

BANYUMAS

6/11/1947

64:11:0

Lk

CIREBAH

006

003

167

3302151202053557

3302155811850002

SUSANTI TRI UTAMI

BANYUMAS

11/18/1985

26:5:23

Pr

CIREBAH

006

003

168

3302151202053558

3302151503690001

TOBRI

BANYUMAS

3/15/1969

43:1:26

Lk

CIREBAH

006

003

169

3302151202053559

3302153108890001

PUJO PRASETYA

BANYUMAS

8/31/1989

22:8:10

Lk

CIREBAH

006

003

170

3302151202053559

3302156506670001

DATINAH

BANYUMAS

6/25/1967

44:10:16

Pr

CIREBAH

006

003

171

3302151202053559

3302150204580001

AKHMAD DARSONO

BANYUMAS

4/2/1958

54:1:9

Lk

CIREBAH

006

003

172

3302151202053559

3302150207840001

KOKO WALUYO

BANYUMAS

7/2/1984

27:10:9

Lk

CIREBAH

006

003

173

3302151202053560

3302156202570001

DARYATI

BANYUMAS

2/22/1957

55:2:19

Pr

CIREBAH

006

003

174

3302151202053560

3302155609810002

SEPTI MULYANINGSIH

BANYUMAS

9/16/1981

30:7:25

Pr

CIREBAH

006

003

175

3302151202053560

3302151501530001

SUDARNO MARTO SUJONO

BANYUMAS

1/15/1953

59:3:26

Lk

CIREBAH

006

003

176

3302151202053560

3302153009760001

IKA SUGIARTO

BANYUMAS

9/30/1976

35:7:11

Lk

CIREBAH

006

003

177

3302151202053561

3302154204770002

EFI RUSTIYANI

BANYUMAS

4/2/1977

35:1:9

Pr

CIREBAH

006

003

178

3302151202053561

3302154107270004

KAMSINI

BANYUMAS

7/1/1927

84:10:10

Pr

CIREBAH

006

003

179

3302151202053561

3302154107480011

KOMIRAH

BANYUMAS

7/1/1948

63:10:10

Pr

CIREBAH

006

003

180

3302151202053562

3302155011530002

SAMIRAH

BANYUMAS

11/10/1953

58:6:1

Pr

CIREBAH

006

003

181

3302151202053562

3302151011430001

WAMIARJO

BANYUMAS

11/10/1943

68:6:1

Lk

CIREBAH

006

003

DPS PILPRES TPS V halaman 70 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN

Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

182

3302151202053563

3302153004740002

ANTON SUROTO

BANYUMAS

4/30/1974

38:0:11

Lk

CIREBAH

006

003

183

3302151202053563

3302154509740002

WAKINAH

BANYUMAS

9/5/1974

37:8:6

Pr

CIREBAH

006

003

184

3302151202053564

3302155610620001

DASIMAH

BANYUMAS

10/16/1962

49:6:25

Pr

CIREBAH

006

003

185

3302151202053564

3302150102870001

MUJI LAKSONO

BANYUMAS

2/1/1987

25:3:10

Lk

CIREBAH

006

003

186

3302151202053564

3302152704600001

HADI SUWARGO

BANYUMAS

4/27/1960

52:0:14

Lk

CIREBAH

006

003

187

3302151202053565

3302156710690001

KAMSINAH

BANYUMAS

10/27/1969

42:6:14

Pr

CIREBAH

006

003

188

3302151202053565

3302152002620001

SUTARMO NOTO SUMARTO

BANYUMAS

2/20/1962

50:2:21

Lk

CIREBAH

006

003

189

3302151202053565

3302155902890002

NUR HANDAYANI

BANYUMAS

2/19/1989

23:2:22

Pr

CIREBAH

006

003

190

3302151202053566

3302154108820001

SOLIAH

BANYUMAS

8/1/1982

29:9:10

Pr

CIREBAH

006

003

191

3302151202053566

3302150307410001

KUSMAJA

BANYUMAS

7/3/1941

70:10:8

Lk

CIREBAH

006

003

192

3302151202053566

3302156909540001

KARSIWEN

BANYUMAS

9/29/1954

57:7:12

Pr

CIREBAH

006

003

193

3302151202053567

3302156605750001

SITI AMINAH

BANYUMAS

5/26/1975

36:11:15

Pr

CIREBAH

006

003

194

3302151202053567

3302150507700002

SUKIRNO

BANYUMAS

7/5/1970

41:10:6

Lk

CIREBAH

006

003

195

3302151202053567

3302150708790001

SARWOTO

BANYUMAS

8/7/1979

32:9:4

Lk

CIREBAH

006

003

196

3302151202053569

3302152203870001

KASIYO

BANYUMAS

3/22/1987

25:1:19

Lk

CIREBAH

006

003

197

3302151202053569

3302156205550001

SUWITRI

BANYUMAS

5/22/1955

56:11:19

Pr

CIREBAH

006

003

198

3302151202053570

3302150606740003

TEKAD SUDRAJAT

BANYUMAS

6/6/1974

37:11:5

Lk

CIREBAH

006

003

199

3302151202053570

3302155605440001

RATINEM

BANYUMAS

5/16/1944

67:11:25

Pr

CIREBAH

006

003

200

3302151202053570

3302152911430001

KISMADI

BANYUMAS

11/29/1943

68:5:12

Lk

CIREBAH

006

003

201

3302151202053571

3302155311590001

SUGIYATI

BANYUMAS

11/13/1959

52:5:28

Pr

CIREBAH

006

003

202

3302151202053571

3302150604590002

PITOYO

BANYUMAS

4/6/1959

53:1:5

Lk

CIREBAH

006

003

203

3302151202053571

3302154306860001

NURLAENI

BANYUMAS

6/3/1986

25:11:8

Pr

CIREBAH

006

003

204

3302151202053572

3302150202340001

SUSMODIHARJO

BANYUMAS

2/2/1934

78:3:9

Lk

CIREBAH

006

003

205

3302151202053572

3302155605420001

TARMINI

BANYUMAS

5/16/1942

69:11:25

Pr

CIREBAH

006

003

206

3302151202053573

3302155001590001

ASMI

BANYUMAS

1/10/1959

53:4:1

Pr

CIREBAH

006

003

207

3302151202053573

3302151009850003

CAHYONO

BANYUMAS

9/10/1985

26:8:1

Lk

CIREBAH

006

003

DPS PILPRES TPS V halaman 71 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN

Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

208

3302151202053573

3302151209820002

DARMOKO

BANYUMAS

9/12/1982

29:7:29

Lk

CIREBAH

006

003

209

3302151202053573

3302152710400001

SUJITO

BANYUMAS

10/27/1940

71:6:14

Lk

CIREBAH

006

003

210

3302151202053574

3302151205560004

TAPSIR SISWANTO

BANYUMAS

5/12/1956

55:11:29

Lk

CIREBAH

006

003

211

3302151202053574

3302151801840002

TONY ERIYANTO

BANYUMAS

1/18/1984

28:3:23

Lk

CIREBAH

006

003

212

3302151202053575

3302151706870001

IMRON KHAMBALI

BANYUMAS

6/17/1987

24:10:24

Lk

CIREBAH

006

003

213

3302151202053575

3302155112680001

JUMIRAH

BANYUMAS

12/11/1968

43:5:0

Pr

CIREBAH

006

003

214

3302151202053575

3302152811560001

SUYOTO

BANYUMAS

11/28/1956

55:5:13

Lk

CIREBAH

006

003

215

3302151202053576

3302151501460001

SISWOYO

BANYUMAS

1/15/1946

66:3:26

Lk

CIREBAH

006

003

216

3302151202053576

3302157112800010

MURDIYANTI

BANYUMAS

12/31/1980

31:4:10

Pr

CIREBAH

006

003

217

3302151202053576

3302154806500001

TUMIRAH

BANYUMAS

6/8/1950

61:11:3

Pr

CIREBAH

006

003

218

3302151202053577

3302150808580001

KASIM KARTO SAPUTRO

, 08-08-1958

8/8/1958

53:9:3

Lk

CIREBAH

006

003

219

3302151202053577

3302154107230009

PRAPTO DIMEJO

BANYUMAS

7/1/1923

88:10:10

Pr

CIREBAH

006

003

220

3302151202053577

3302156702560001

RAMINAH

BANYUMAS

2/27/1956

56:2:14

Pr

CIREBAH

006

003

221

3302151202053577

3302151203820001

ANGGI WIJAYANTO

BANYUMAS

3/12/1982

30:1:29

Lk

CIREBAH

006

003

222

3302151202053578

3302157009820001

RUSLAINAH

BANYUMAS

9/30/1982

29:7:11

Pr

CIREBAH

006

003

223

3302151202053578

3302150212520001

KUSMIARTO

BANYUMAS

12/2/1952

59:5:9

Lk

CIREBAH

006

003

224

3302151202053578

3302154909570002

CARIKEM

BANYUMAS

9/9/1957

54:8:2

Pr

CIREBAH

006

003

225

3302151202053579

3302155809870001

DEWI SEPTI RIANI

BANYUMAS

9/18/1987

24:7:23

Pr

CIREBAH

006

003

226

3302151202053579

3302156110620001

RULIMAH

BANYUMAS

10/21/1962

49:6:20

Pr

CIREBAH

006

003

227

3302151202053579

3302151510190001

KARTASUPANA

BANYUMAS

10/15/1919

92:6:26

Lk

CIREBAH

006

003

228

3302151202053579

3302151707590002

DASRIP DARTOMO

BANYUMAS

7/17/1959

52:9:24

Lk

CIREBAH

006

003

229

3302151202053580

3302155510610004

SATEM

BANYUMAS

10/15/1961

50:6:26

Pr

CIREBAH

006

003

230

3302151202053580

3302152004590001

KADI ARDIYONO

BANYUMAS

4/20/1959

53:0:21

Lk

CIREBAH

006

003

231

3302151202053580

3302155707820002

ANI SUSILOWATI

BANYUMAS

7/17/1982

29:9:24

Pr

CIREBAH

006

003

232

3302151202053581

3302155608850001

AGUSTRIANA DEWI RAHAYU

BANYUMAS

8/16/1985

26:8:25

Pr

CIREBAH

006

003

233

3302151202053581

3302155702590001

SURATMI

BANYUMAS

2/17/1959

53:2:24

Pr

CIREBAH

006

003

234

3302151202053581

3302152109560001

SARNOTO

BANYUMAS

9/21/1956

55:7:20

Lk

CIREBAH

006

003

DPS PILPRES TPS V halaman 72 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN

Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

3/15/1983

29:1:26

Pr

CIREBAH

006

003

235

3302151202053581

3302155503830001

RETNO DWI SETIYONINGRUM

BANYUMAS

236

3302151205060001

3302155407750003

YULI HARSASI

BANYUMAS

7/14/1975

36:9:27

Pr

CIREBAH

006

003

237

3302151205060001

3302151512730001

WIDIATMOKO

BANYUMAS

12/15/1973

38:4:26

Lk

CIREBAH

006

003

238

3302151208060002

3302152404810002

DEDI SISWOYO

BANYUMAS

4/24/1981

31:0:17

Lk

CIREBAH

006

003

239

3302151208060002

3302156801820001

MULATSIH ARI CAHYANINGRUM

BANYUMAS

1/28/1982

30:3:13

Pr

CIREBAH

006

003

240

3302151302070004

3302151011750002

SUTIR SUTANTO

BANYUMAS

11/10/1975

36:6:1

Lk

CIREBAH

006

003

241

3302151302070005

3302151701670002

SUBANDI

BANYUMAS

1/17/1967

45:3:24

Lk

CIREBAH

006

003

242

3302151304070005

3302154105780001

RUNANI

BANYUMAS

5/1/1978

34:0:10

Pr

CIREBAH

006

003

243

3302151304070005

3302151204720004

KARWO

BANYUMAS

4/12/1972

40:0:29

Lk

CIREBAH

006

003

244

3302151308070006

3302150203820001

SULISTRIONO

BANYUMAS

3/2/1982

30:2:9

Lk

CIREBAH

006

003

245

3302152212060001

3302151308800002

RIYADI

BANYUMAS

8/13/1980

31:8:28

Lk

CIREBAH

006

003

246

3302152212060001

3302155809810001

DUMYATI

BANYUMAS

9/18/1981

30:7:23

Pr

CIREBAH

006

003

BANYUMAS

8/28/1987

24:8:13

Pr

CIREBAH

OO6

001

247

3302152808870001

DARYANTI

DPS PILPRES TPS V halaman 73 dari 255 halaman

14

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN


Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009
PROVINSI
KABUPATEN / KOTA

NO.
URUT
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NOMOR. KK
2
3302150410060007
3302150410060007
3

3302150608060017
3302151102050075
3302151102050075
3302151102050399
3302151102050399
3302151102050400
3302151102050400
3302151102050400
3302151102050401
3302151102050401
3302151102050401
3302151102050401
3302151102050402

: JAWA TENGAH
: BANYUMAS

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3
3302155705810001
3302150906780001
3302154708330001
3302152005730001
3302150605890001
3302151707370001
3302151606470001
3302152609820001
3302151001880001
3302152101610001
3302152305560001
3302154805690001
3302151202630002
3302154107400017
3302152503210002
3302154402570001
3302153112500015
3302150402830002
3302150208370002
3302156001550002
3302153112540004
3302151004840003
3302157112330008
3302151202540001

NAMA LENGKAP

:
:
:
STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

4
KUSTIRAH
NASIRUN
KAWEN
RIKEM
WAHYURI
WASROJI
SATI
SARIPAH
ALIMAH
KARSILEM
KANDAR
SULASTRI
SUMBODO
WARNI
KASTAJA
RIWEN
RUSMIARTO RISTAM
KAMBALI
S. SUJARSO
KEMIRAH
KASAN
KISWOYO
TASEM
RUSWANTO

BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
TEGAL
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS

5/17/1981
6/9/1978
8/7/1933
5/20/1973
5/6/1986
7/17/1937
6/16/1947
9/26/1982
1/10/1988
1/21/1961
5/23/1956
5/8/1969
2/12/1963
7/1/1940
3/25/1921
2/4/1957
12/31/1950
2/4/1983
8/2/1937
1/20/1955
12/31/1954
4/10/1984
12/31/1933
2/12/1954

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

30:11:24
33:11:2
78:9:4
38:11:21
26:0:5
74:9:24
64:10:25
29:7:15
24:4:1
51:3:20
55:11:18
43:0:3
49:2:29
71:10:10
91:1:16
55:3:7
61:4:10
29:3:7
74:9:9
57:3:21
57:4:10
28:1:1
78:4:10
58:2:29

S
S
P
P
S
S
S
B
S
S
P
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
B
P
S

Pr
Lk
Pr
Pr
Pr
Lk
Pr
Pr
Pr
Pr
Lk
Pr
Lk
Pr
Lk
Pr
Lk
Lk
Lk
Pr
Lk
Lk
Pr
Lk

DPS PILPRES TPS VI halaman 74 dari 255 halaman

GUMELAR
KECAMATAN
CIHONJEDESA
6 (ENAM)TPS

Jalan
10
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH

Rw

Rt

11

12

007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan
10

Rt

11

12

25

3302151102050402

3302155604870001

WINDIYANI

BANYUMAS

4/16/1987

25:0:25

Pr

CIREBAH

007

001

26

3302151102050403

3302151109630001

D. MAHFUDIN

BANYUMAS

9/11/1963

48:8:0

Lk

CIREBAH

007

001

27

3302151102050403

3302151302850001

ACU SAEPUDIN

KARAWANG

2/13/1985

27:2:28

Lk

CIREBAH

007

001

28

3302151102050403

3302151409900001

MUKHLIS

BANYUMAS

9/14/1990

21:7:27

Lk

CIREBAH

007

001

29

3302151102050404

3302155809380001

TAWEN

BANYUMAS

9/18/1938

73:7:23

Pr

CIREBAH

007

001

30

3302151102050405

3302156012630002

TARISEM

BANYUMAS

12/20/1963

48:4:21

Pr

CIREBAH

007

001

31

3302151102050405

3302150303870001

CAHYONO

BANYUMAS

3/3/1987

25:2:8

Lk

CIREBAH

007

001

32

3302151102050405

3302150501580001

DARNO SUDIARTO

BANYUMAS

1/5/1958

54:4:6

Lk

CIREBAH

007

001

33

3302151102050406

3302151611880001

RETNO FILIANTO

BANYUMAS

11/16/1988

23:5:25

Lk

CIREBAH

007

001

34

3302151102050406

3302155512690002

WALIMAH

BANYUMAS

12/15/1969

42:4:26

Pr

CIREBAH

007

001

35

3302151102050406

3302152711670002

SUNARSO

BANYUMAS

11/27/1967

44:5:14

Lk

CIREBAH

007

001

36

3302151102050407

3302156603840002

RUMINAH

BANYUMAS

3/26/1984

28:1:15

Pr

CIREBAH

007

001

37

3302151102050407

3302151505770001

CARTA

BANYUMAS

5/15/1977 34:11:26

Lk

CIREBAH

007

001

38

3302151102050407

3302153112410006

KISMAN SANWIJAYA

BANYUMAS

12/31/1941

70:4:10

Lk

CIREBAH

007

001

39

3302151102050407

3302154903500001

WARSEM

BANYUMAS

3/9/1950

62:2:2

Pr

CIREBAH

007

001

40

3302151102050408

3302151801710002

RUSWO SUMARYO

BANYUMAS

1/18/1971

41:3:23

Lk

CIREBAH

007

001

41

3302151102050408

3302155212680003

SARTIWEN

BANYUMAS

12/12/1968

43:4:29

Pr

CIREBAH

007

001

42

3302151102050409

3302156912350001

SIWEN

BANYUMAS

#REF!

Pr

CIREBAH

007

001

43

3302151102050409

3302152312300001

TRUNAWIJAYA

BANYUMAS

12/23/1930

81:4:18

Lk

CIREBAH

007

001

44

3302151102050410

3302155302900003

CASMIATI

BANYUMAS

2/13/1990

22:2:28

Pr

CIREBAH

007

001

45

3302151102050410

3302157110530001

TARIMAH

BANYUMAS

10/31/1953

58:6:10

Pr

CIREBAH

007

001

46

3302151102050410

3302154709820004

KHOTIMAH

BANYUMAS

9/7/1982

29:8:4

Pr

CIREBAH

007

001

47

3302151102050410

3302150210440001

SARTIM SAMIREJA

BANYUMAS

10/2/1944

67:7:9

Lk

CIREBAH

007

001

48

3302151102050411

3302157112400060

TARWEN

BANYUMAS

12/31/1940

71:4:10

Pr

CIREBAH

007

001

49

3302151102050411

3302151007830003

SUROSO

BANYUMAS

7/10/1983

28:10:1

Lk

CIREBAH

007

001

50

3302151102050412

3302155207840004

SITI KHOMARIAH

BANYUMAS

7/12/1984

27:9:29

Pr

CIREBAH

007

001

#REF!

Rw

DPS PILPRES TPS VI halaman 75 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan
10

Rw

Rt

11

12

Lk

CIREBAH

007

001

51

3302151102050412

3302152208620001

WAHIDIN

BANYUMAS

8/22/1962

49:8:19

52

3302151102050412

3302155903920001

TITIEN NURKHOLIFAH

BANYUMAS

3/19/1992

20:1:22

Pr

CIREBAH

007

001

53

3302151102050415

3302152708600001

KAMSIDIN

BANYUMAS

8/27/1960

51:8:14

Lk

CIREBAH

007

001

54

3302151102050416

3302156001560001

KARTIWEN

BANYUMAS

1/20/1956

56:3:21

Pr

CIREBAH

007

001

55

3302151102050416

3302151503580002

RUSMEDI H BAHAJIR

BANYUMAS

3/15/1958

54:1:26

Lk

CIREBAH

007

001

56

3302151102050417

3302154105670001

TASIRAH

BANYUMAS

5/1/1967

45:0:10

Pr

CIREBAH

007

001

57

3302151102050417

3302153112580001

SARTIM AHMAD MUNTOHAR

BANYUMAS

12/31/1958

53:4:10

Lk

CIREBAH

007

001

58

3302151102050418

3302156605700001

TUMIRAH

BANYUMAS

5/26/1970 41:11:15

Pr

CIREBAH

007

001

59

3302151102050418

3302156609900002

TANTI INDRYANI

BANYUMAS

9/26/1990

21:7:15

Pr

CIREBAH

007

001

60

3302151102050418

3302152604690001

WARIM WARYANTO

BANYUMAS

4/26/1969

43:0:15

Lk

CIREBAH

007

001

61

3302151102050419

3302150505750007

NANANG SUPRIYANTO

BANYUMAS

5/5/1975

37:0:6

Lk

CIREBAH

007

001

62

3302151102050420

3302155702620002

WARTIYEM

BANYUMAS

2/17/1962

50:2:24

Pr

CIREBAH

007

001

63

3302151102050420

3302150407540001

ROHADI

BANYUMAS

7/4/1954

57:10:7

Lk

CIREBAH

007

001

64

3302151102050420

3302152905850002

SUPRIYONO

BANYUMAS

5/29/1985 26:11:12

Lk

CIREBAH

007

001

65

3302151102050421

3302152703300001

SANUJI

BANYUMAS

3/27/1930

82:1:14

Lk

CIREBAH

007

001

66

3302151102050423

3302150503660001

CARWAN SUKWADI

BANYUMAS

3/5/1966

46:2:6

Lk

CIREBAH

007

001

67

3302151102050423

3302155903890001

ANTINA SUHERNIATI

BANYUMAS

3/19/1989

23:1:22

Pr

CIREBAH

007

001

68

3302151102050424

3302151404670001

AHMAD SOBIRIN

BANYUMAS

4/14/1967

45:0:27

Lk

CIREBAH

007

001

69

3302151102050424

3302151706900003

EDI KURNIAWAN

BANYUMAS

6/17/1990 21:10:24

Lk

CIREBAH

007

001

70

3302151102050425

3302155708330001

TALEM

BANYUMAS

8/17/1933

78:8:24

Pr

CIREBAH

007

001

71

3302151102050425

3302157112570001

NASIYAH

BANYUMAS

12/31/1957

54:4:10

Pr

CIREBAH

007

001

72

3302151102050426

3302154603690002

KATISAH

BANYUMAS

3/6/1969

43:2:5

Pr

CIREBAH

007

001

73

3302151102050426

3302151503740003

DARTO DARMO SUWITO

BANYUMAS

3/15/1974

38:1:26

Lk

CIREBAH

007

001

74

3302151102050712

3302150403710001

WANTAR SUGITO

BANYUMAS

3/4/1971

41:2:7

Lk

CIREBAH

007

001

75

3302151102050712

3302155506740001

SUMIATI

BANYUMAS

6/15/1974 37:10:26

Pr

CIREBAH

007

001

76

3302151102050713

3302151301780001

DARMAN

BANYUMAS

1/13/1978

Lk

CIREBAH

007

001

34:3:28

DPS PILPRES TPS VI halaman 76 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan
10

Rw

Rt

11

12

Pr

CIREBAH

007

001

77

3302151102050713

3302157112430006

RIYAH

BANYUMAS

12/31/1943

68:4:10

78

3302151102050714

3302150704680002

RISMO MARNO SUPRIO

BANYUMAS

4/7/1968

44:1:4

Lk

CIREBAH

007

001

79

3302151102050714

3302154912720001

DIKA

BANYUMAS

12/9/1972

39:5:2

Pr

CIREBAH

007

001

80

3302151102050715

3302154801330001

DISWEN

BANYUMAS

1/8/1933

79:4:3

Pr

CIREBAH

007

001

81

3302151102050715

3302153112120001

SUKARJA

BANYUMAS

12/31/1912

99:4:10

Lk

CIREBAH

007

001

82

3302151102050716

3302155103860003

SUGIYATI

BANYUMAS

3/11/1986

26:2:0

Pr

CIREBAH

007

001

83

3302151102050716

3302155109590001

KAMINAH

BANYUMAS

9/11/1959

52:8:0

Pr

CIREBAH

007

001

84

3302151102050716

3302150407520001

ROSIDI

BANYUMAS

7/4/1952

59:10:7

Lk

CIREBAH

007

001

85

3302151102050716

3302150502770002

ANDRIAN EKO SUSILO

BANYUMAS

2/5/1977

35:3:6

Lk

CIREBAH

007

001

86

3302151411060012

3302154604750001

CARSIMAH

BANYUMAS

4/6/1975

37:1:5

Pr

CIREBAH

007

001

87

3302151411060012

3302151502730001

KASMO ABDULAH

BANYUMAS

2/15/1973

39:2:26

Lk

CIREBAH

007

001

88

3302151503070005

3302150705750004

WASIRO

BANYUMAS

5/7/1975

37:0:4

Lk

CIREBAH

007

001

89

3302151503070005

3302155706800001

MUSONAH

BANYUMAS

6/17/1980 31:10:24

Pr

CIREBAH

007

001

90

3302151511060027

3302153009810001

SARYONO

BANYUMAS

9/30/1981

30:7:11

Lk

CIREBAH

007

001

91

3302151511060027

3302154304720001

SUKIMAH

BANYUMAS

4/3/1972

40:1:8

Pr

CIREBAH

007

001

92

3302151706060004

3302151307840002

DARYOTO

BANYUMAS

7/13/1984

27:9:28

Lk

CIREBAH

007

001

93

3302151706060004

3302156512830001

SOLIYATI

BANYUMAS

12/25/1983

28:4:16

Pr

CIREBAH

007

001

94

3302151807060006

3302154212910001

ANGGIH DEWI LARASWATI

BANYUMAS

12/2/1991

20:5:9

Pr

CIREBAH

007

001

95

3302151807060006

3302154304560003

WARTINAH

BANYUMAS

4/3/1956

56:1:8

Pr

CIREBAH

007

001

96

3302151901070019

3302155708820001

RASITI

BANYUMAS

8/17/1982

29:8:24

Pr

CIREBAH

007

001

97

3302151901070019

3302150504750004

RIMBO PRASETYO

BANYUMAS

4/5/1975

37:1:6

Lk

CIREBAH

007

001

98

3302152007060004

3302150707780001

JONO

BANYUMAS

7/7/1978

33:10:4

Lk

CIREBAH

007

001

99

3302152007060004

3302154606790001

DYAH RETNO SAVITRI

BANYUMAS

6/6/1979

32:11:5

Pr

CIREBAH

007

001

100

3302152010060029

3302155106750003

SARWI

BANYUMAS

6/11/1975

36:11:0

Pr

CIREBAH

007

001

101

3302152010060029

3302151510720002

RASIWAN ROHIDIN

BANYUMAS

10/15/1972

39:6:26

Lk

CIREBAH

007

001

102

3302152809060003

3302156603680001

NASIYEM

BANYUMAS

3/26/1968

44:1:15

Pr

CIREBAH

007

001

DPS PILPRES TPS VI halaman 77 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

103

3302150706060004

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

10

Rw

Rt

11

12

Pr

CIREBAH

007

001

Lk

CIREBAH

008

002

22:8:25

Lk

CIREBAH

008

002

12/31/1938

73:4:10

3302150407620001

ADI KARSONO

BANYUMAS

7/4/1962

49:10:7

3302151608890001

BAYU ADI PRABOWO

BANYUMAS

8/16/1989

105

Pr

KARTI

104

KETERANGAN
Jalan

6
BANYUMAS

3302153112380001

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL

106

3302150706060008

3302150806760001

SARTO

BANYUMAS

6/8/1976

35:11:3

Lk

CIREBAH

007

002

107

3302150706060008

3302154502760001

DURWATI

BANYUMAS

2/5/1976

36:3:6

Pr

CIREBAH

007

002

108

3302151102050077

3302154101630002

WATIYAH

BANYUMAS

1/1/1963

49:4:10

Pr

CIREBAH

007

002

109

3302151102050077

3302150610870001

IVAN CASSANOVA

BANYUMAS

10/6/1987

24:7:5

Lk

CIREBAH

007

002

110

3302151102050078

3302154304500002

SAMINAH

BANYUMAS

4/3/1950

62:1:8

Pr

CIREBAH

007

002

111

3302151102050078

3302153110430001

KERTA WIJAYA

BANYUMAS

10/31/1943

68:6:10

Lk

CIREBAH

007

002

112

3302151102050079

3302157112240006

DISAH

BANYUMAS

12/31/1924

87:4:10

Pr

CIREBAH

007

002

113

3302151102050080

3302150406810002

KUSNANTO

BANYUMAS

6/4/1981

30:11:7

Lk

CIREBAH

007

002

114

3302151102050080

3302152008510001

TANURDI RATIM

BANYUMAS

8/20/1951

60:8:21

Lk

CIREBAH

007

002

115

3302151102050080

3302152203790003

DARYOKO

BANYUMAS

3/22/1979

33:1:19

Lk

CIREBAH

007

002

116

3302151102050082

3302155709330001

DARPEN

BANYUMAS

9/17/1933

78:7:24

Pr

CIREBAH

007

002

117

3302151102050082

3302151206250002

SUNATA

BANYUMAS

6/12/1925 86:10:29

Lk

CIREBAH

007

002

118

3302151102050083

3302154807500001

WARSEM

BANYUMAS

7/8/1950

61:10:3

Pr

CIREBAH

007

002

119

3302151102050083

3302153112450006

DAMIREJA

BANYUMAS

12/31/1945

66:4:10

Lk

CIREBAH

007

002

120

3302151102050084

3302150704630001

SUCIPTO

BANYUMAS

4/7/1963

49:1:4

Lk

CIREBAH

007

002

121

3302151102050084

3302154611890001

RIFATHUL MUALISAH

BANYUMAS

11/6/1989

22:6:5

Pr

CIREBAH

007

002

122

3302151102050085

3302150807670001

DISWAN

BANYUMAS

7/8/1967

44:10:3

Lk

CIREBAH

007

002

123

3302151102050085

3302154507680004

DARWATI

BANYUMAS

7/5/1968

43:10:6

Pr

CIREBAH

007

002

124

3302151102050086

3302150401800001

TRIAS BUDIYONO

BANYUMAS

1/4/1980

32:4:7

Lk

CIREBAH

007

002

125

3302151102050086

3302155306820001

NURWATI

BANYUMAS

Pr

CIREBAH

007

002

126

3302151102050086

3302151411770002

NUGROHO BUDI SUSANTO

BANYUMAS

11/14/1977

34:5:27

Lk

CIREBAH

007

002

127

3302151102050086

3302153011440001

RUSMIARTO

BANYUMAS

11/30/1944

67:5:11

Lk

CIREBAH

007

002

128

3302151102050087

3302151005300001

SUWANDI

BANYUMAS

5/10/1930

82:0:1

Lk

CIREBAH

007

002

6/13/1982 29:10:28

DPS PILPRES TPS VI halaman 78 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan
10

Rw

Rt

11

12

Pr

CIREBAH

007

002

129

3302151102050087

3302154610680002

CARTIYATI

BANYUMAS

10/6/1968

43:7:5

130

3302151102050087

3302154708460001

SUPIYAH

BANYUMAS

8/7/1946

65:9:4

Pr

CIREBAH

007

002

131

3302151102050088

3302156011490001

WARSEM

BANYUMAS

11/20/1949

62:5:21

Pr

CIREBAH

007

002

132

3302151102050088

3302155202910002

SUSI ANDRIYANI

BANYUMAS

2/12/1991

21:2:29

Pr

CIREBAH

007

002

133

3302151102050088

3302152612450001

MUNARTO

BANYUMAS

12/26/1945

66:4:15

Lk

CIREBAH

007

002

134

3302151312430001

RAWIARTO

BANYUMAS

12/13/1943

68:4:28

Lk

CIREBAH

007

002

135

3302153112450001

SARIWEN

BANYUMAS

12/31/1945

66:4:10

Lk

CIREBAH

007

002

136

3302153005860001

RAHAYU DYAH KURMEISARI

BANYUMAS

5/30/1986 25:11:11

Lk

CIREBAH

007

002

137

3302151102050090

3302155407670001

TARSINI

BANYUMAS

9/17/1965

46:7:24

Pr

CIREBAH

007

002

138

3302151102050090

3302151709650001

KASIRO

BANYUMAS

9/17/1965

46:7:24

Lk

CIREBAH

007

002

139

3302151102050090

3302151412900001

DEDI SETIAWAN

BANYUMAS

12/14/1990

21:4:27

Lk

CIREBAH

007

002

140

3302151102050090

3302152904860001

APRIYANTO

BANYUMAS

4/29/1986

26:0:12

Lk

CIREBAH

007

002

141

3302151102050091

3302152011810001

KUSTONO

BANYUMAS

11/20/1981

30:5:21

Lk

CIREBAH

007

002

142

3302151102050091

3302155507540001

KASTIWEN

BANYUMAS

7/15/1954

57:9:26

Pr

CIREBAH

007

002

143

3302151102050091

3302151110440001

RUDI KARSIDI

BANYUMAS

10/11/1944

67:7:0

Lk

CIREBAH

007

002

144

3302151102050092

3302156607720001

RISEM

BANYUMAS

7/26/1972

39:9:15

Pr

CIREBAH

007

002

145

3302151102050092

3302151312530002

WASMUDI WATAM

BANYUMAS

12/13/1953

58:4:28

Lk

CIREBAH

007

002

146

3302151102050093

3302157112480002

RASITEM

BANYUMAS

12/31/1948

63:4:10

Pr

CIREBAH

007

002

147

3302151102050094

3302152801820001

KASNO

BANYUMAS

1/28/1982

30:3:13

Lk

CIREBAH

007

002

148

3302151102050094

3302155112430001

DITEM

BANYUMAS

12/11/1943

68:5:0

Pr

CIREBAH

007

002

149

3302151102050094

3302151107310001

TASYONO

BANYUMAS

7/11/1931

80:10:0

Lk

CIREBAH

007

002

150

3302151102050094

3302150704860003

ISRO NUR IHSAN

BANYUMAS

4/7/1986

26:1:4

Lk

CIREBAH

007

002

151

3302151102050096

3302152604880001

ISNA ALI MANSUR

BANYUMAS

4/26/1988

24:0:15

Lk

CIREBAH

007

002

152

3302151102050096

3302151402570002

SUTARYO AHMAD MUHAIMIN

BANYUMAS

2/14/1957

55:2:27

Lk

CIREBAH

007

002

153

3302151102050096

3302150606850001

NUZULUL IMAM

BANYUMAS

6/6/1985

26:11:5

Lk

CIREBAH

007

002

154

3302151102050096

3302154103650001

RUSWIYATI

BANYUMAS

3/1/1965

47:2:10

Pr

CIREBAH

007

002

DPS PILPRES TPS VI halaman 79 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan
10

Rw

Rt

11

12

Pr

CIREBAH

007

002

155

3302151102050097

3302154307640001

TUSMINAH

BANYUMAS

7/3/1964

47:10:8

156

3302151102050097

3302151409840003

DONI PRASETYA

BANYUMAS

9/14/1984

27:7:27

Lk

CIREBAH

007

002

157

3302151102050097

3302156808910001

DWI HIDAYATI

BANYUMAS

8/28/1991

20:8:13

Pr

CIREBAH

007

002

158

3302151102050097

3302152108590001

DIRUN

BANYUMAS

8/21/1959

52:8:20

Lk

CIREBAH

007

002

159

3302151102050098

3302155407690001

KUSDIYANTI

BANYUMAS

7/14/1969

42:9:27

Pr

CIREBAH

007

002

160

3302151102050098

3302150302520001

NARWIN HADI SISWANTO

BANYUMAS

2/3/1952

60:3:8

Lk

CIREBAH

007

002

161

3302151102050098

3302155608400001

DARSIYEM

BANYUMAS

8/16/1940

71:8:25

Pr

CIREBAH

007

002

162

3302151102050099

3302155407910001

ANGGUN NUR AZIZAH

BANYUMAS

7/14/1991

20:9:27

Pr

CIREBAH

007

002

163

3302151102050099

3302156501600001

SUMIYATI

BANYUMAS

1/25/1960

52:3:16

Pr

CIREBAH

007

002

164

3302151102050099

3302151407580001

TASNO

BANYUMAS

7/14/1958

53:9:27

Lk

CIREBAH

007

002

165

3302151102050099

3302152006860002

AHMAD SETIYADI

BANYUMAS

6/20/1986 25:10:21

Lk

CIREBAH

007

002

166

3302151102050100

3302152006690002

KISRO KISWORO

BANYUMAS

6/20/1969 42:10:21

Lk

CIREBAH

007

002

167

3302151102050100

3302156003720003

DARUTI

BANYUMAS

3/20/1972

40:1:21

Pr

CIREBAH

007

002

168

3302151102050101

3302150305710004

SISWANTO

BANYUMAS

5/3/1971

41:0:8

Lk

CIREBAH

007

002

169

3302151102050101

3302155308750001

DARIKEM

BANYUMAS

8/13/1975

36:8:28

Pr

CIREBAH

007

002

170

3302151102050102

3302152207670003

CARWAN

BANYUMAS

7/22/1967

44:9:19

Lk

CIREBAH

007

002

171

3302151102050102

3302154601910001

EVI NURLAELY

BANYUMAS

1/6/1991

21:4:5

Pr

CIREBAH

007

002

172

3302151102050103

3302157112620006

KAINAH

BANYUMAS

12/31/1962

49:4:10

Pr

CIREBAH

007

002

173

3302151102050103

3302151410520001

KIDAM

BANYUMAS

10/14/1952

59:6:27

Lk

CIREBAH

007

002

174

3302151102050104

3302151509380001

RAKUM TAMIRAJI

BANYUMAS

9/15/1938

73:7:26

Lk

CIREBAH

007

002

175

3302151102050104

3302154706430001

KATEM

BANYUMAS

6/7/1943

68:11:4

Pr

CIREBAH

007

002

176

3302151102050105

3302153010500001

BASORI KARSAM

BANYUMAS

10/30/1950

61:6:11

Lk

CIREBAH

007

002

177

3302151102050105

3302157108550001

NARITEM

BANYUMAS

8/31/1955

56:8:10

Pr

CIREBAH

007

002

178

3302151102050107

3302155001640001

SOLIYAH

BANYUMAS

1/10/1964

48:4:1

Pr

CIREBAH

007

002

179

3302151102050107

3302150502910002

SURYO FEBRIYANTO

BANYUMAS

2/5/1991

21:3:6

Lk

CIREBAH

007

002

180

3302151102050107

3302150903630001

SARWIN

BANYUMAS

3/9/1963

49:2:2

Lk

CIREBAH

007

002

DPS PILPRES TPS VI halaman 80 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan
10

Rw

Rt

11

12

Pr

CIREBAH

007

002

181

3302151102050108

3302155104650002

MUNGINAH

BANYUMAS

4/11/1965

47:1:0

182

3302151102050109

3302155202600002

NASWEN

BANYUMAS

2/12/1960

52:2:29

Pr

CIREBAH

007

002

183

3302151102050109

3302156404860001

SUMIRA

BANYUMAS

4/24/1986

26:0:17

Pr

CIREBAH

007

002

184

3302151102050109

3302151207480001

RASUD YUSWADI

BANYUMAS

7/12/1948

63:9:29

Lk

CIREBAH

007

002

185

3302151102050109

3302150110830001

SUGIRWO

BANYUMAS

10/1/1983

28:7:10

Lk

CIREBAH

007

002

186

3302151102050110

3302155202740002

KAMSINAH

BANYUMAS

2/12/1974

38:2:29

Pr

CIREBAH

007

002

187

3302151102050110

3302152005730001

TUSWAN ABDUL KHOLIK

BANYUMAS

5/20/1973 38:11:21

Lk

CIREBAH

007

002

188

3302151202050741

3302152210710001

SUMIARJO DARSO

BANYUMAS

10/22/1971

40:6:19

Lk

CIREBAH

007

002

189

3302151202051077

3302155404820002

ERNI YULIYANTI

BANYUMAS

4/14/1982

30:0:27

Pr

CIREBAH

007

002

190

3302151202051077

3302151808780001

EDY PURWANTO

GROBOGAN

8/18/1978

33:8:23

Lk

CIREBAH

007

002

191

3302151202051253

3302151409840002

RASNO

BANYUMAS

9/14/1984

27:7:27

Lk

CIREBAH

007

002

192

3302151310060003

3302155404860003

RAHAYU RETNONINGTYAS

BANYUMAS

4/14/1986

26:0:27

Pr

CIREBAH

007

002

193

3302151310060003

3302150306830002

FANDI JUNAIDI ARIANTO

CILACAP

6/3/1983

28:11:8

Lk

CIREBAH

007

002

194

3302151312060003

3302157110780002

SUMIATI

BANYUMAS

10/31/1978

33:6:10

Pr

CIREBAH

007

002

195

3302151312060003

3302151108760002

RASITO

BANYUMAS

8/11/1976

35:9:0

Lk

CIREBAH

007

002

196

3302151411060009

3302151208690002

SUDARTO

BANYUMAS

8/12/1969

42:8:29

Lk

CIREBAH

007

002

197

3302151411060015

3302151602750001

RUSWAN

BANYUMAS

2/16/1975

37:2:25

Lk

CIREBAH

007

002

198

3302151102050042

3302154503920002

KUN MARYATI

BANYUMAS

3/5/1992

20:2:6

Pr

CIREBAH

007

003

199

3302151102050042

3302155708570001

TRI WARDIYANI

BANYUMAS

8/17/1957

54:8:24

Pr

CIREBAH

007

003

200

3302151102050042

3302156504820001

IKE WINARNI

BANYUMAS

4/25/1982

30:0:16

Pr

CIREBAH

007

003

201

3302151102050042

3302152810530001

SUWARNO

BANYUMAS

10/28/1953

58:6:13

Lk

CIREBAH

007

003

202

3302151102050043

3302151904890001

TAUFIK AFANDI

BANYUMAS

4/19/1989

23:0:22

Lk

CIREBAH

007

003

203

3302151102050043

3302152610570001

TARTIB ABDUL MUDAKIR

BANYUMAS

10/26/1957

54:6:15

Lk

CIREBAH

007

003

204

3302151102050044

3302150107400005

SARKIM SARTAJA

BANYUMAS

7/1/1940 71:10:10

Lk

CIREBAH

007

003

205

3302151102050045

3302150305910001

DEDE AELIYA YUDHAYANTO

BANYUMAS

5/3/1991

21:0:8

Lk

CIREBAH

007

003

206

3302151102050045

3302155001630001

WASIRAH

BANYUMAS

1/10/1963

49:4:1

Pr

CIREBAH

007

003

DPS PILPRES TPS VI halaman 81 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan
10

Rw

Rt

11

12

Lk

CIREBAH

007

003

207

3302151102050045

3302151501600001

CARSITO

BANYUMAS

1/15/1960

52:3:26

208

3302151102050046

3302154812590001

TARYATI

BANYUMAS

12/8/1959

52:5:3

Pr

CIREBAH

007

003

209

3302151102050046

3302154312820001

RUSMINI

BANYUMAS

12/3/1982

29:5:8

Pr

CIREBAH

007

003

210

3302151102050046

3302156401890001

NUR FATIN

BANYUMAS

1/24/1989

23:3:17

Pr

CIREBAH

007

003

211

3302151102050047

3302154601920001

MELI ARIS SANDI

BANYUMAS

1/6/1992

20:4:5

Pr

CIREBAH

007

003

212

3302151102050047

3302157112300049

KARNITEM

BANYUMAS

12/31/1930

81:4:10

Pr

CIREBAH

007

003

213

3302151102050048

3302154105850001

BANIATI

BANYUMAS

5/1/1985

27:0:10

Pr

CIREBAH

007

003

214

3302151102050048

3302150802650002

TARMIN TARMOYO

BANYUMAS

2/8/1965

47:3:3

Lk

CIREBAH

007

003

215

3302151102050049

3302156411760003

RUPIYATI

BANYUMAS

11/24/1976

35:5:17

Pr

CIREBAH

007

003

216

3302151102050050

3302151003900001

DIAN SUPRA YOGI

BANYUMAS

3/10/1990

22:2:1

Lk

CIREBAH

007

003

217

3302151102050050

3302150707580001

KISTAM MULYO SUDARMO

BANYUMAS

7/7/1958

53:10:4

Lk

CIREBAH

007

003

218

3302151102050050

3302157112580004

TARSEM

BANYUMAS

12/31/1958

53:4:10

Pr

CIREBAH

007

003

219

3302151102050051

3302154910500001

TARSINEM

BANYUMAS

10/9/1950

61:7:2

Pr

CIREBAH

007

003

220

3302151102050051

3302151012440001

SUYUD

BANYUMAS

12/10/1944

67:5:1

Lk

CIREBAH

007

003

221

3302151102050051

3302152102850001

ONGWIN PRABOWO

BANYUMAS

2/21/1985

27:2:20

Lk

CIREBAH

007

003

222

3302151102050052

3302151410680001

SUGIRWO

BANYUMAS

10/14/1968

43:6:27

Lk

CIREBAH

007

003

223

3302151102050052

3302151306200001

RASMADI

BANYUMAS

6/13/1920 91:10:28

Lk

CIREBAH

007

003

224

3302151102050053

3302155011620001

SATIYEM

BANYUMAS

11/10/1962

49:6:1

Pr

CIREBAH

007

003

225

3302151102050053

3302151502600002

RUSMIARJO

BANYUMAS

2/15/1960

52:2:26

Lk

CIREBAH

007

003

226

3302151102050054

3302152202880001

WANDA SETYAWAN

BANYUMAS

2/22/1988

24:2:19

Lk

CIREBAH

007

003

227

3302151102050054

3302154101680004

KOMSIYAH

BANYUMAS

1/1/1968

44:4:10

Pr

CIREBAH

007

003

228

3302151102050054

3302150801600001

SURIPTO

BANYUMAS

1/8/1960

52:4:3

Lk

CIREBAH

007

003

229

3302151102050055

3302156010420001

KATINAH

BANYUMAS

10/20/1942

69:6:21

Pr

CIREBAH

007

003

230

3302151102050055

3302151109370001

DASUN SURATNO

BANYUMAS

9/11/1937

74:8:0

Lk

CIREBAH

007

003

231

3302151102050056

3302152701540001

KARSONO

BANYUMAS

1/27/1954

58:3:14

Lk

CIREBAH

007

003

232

3302151102050056

3302155708670001

NURSINAH

BANYUMAS

8/17/1967

44:8:24

Pr

CIREBAH

007

003

DPS PILPRES TPS VI halaman 82 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan
10

Rw

Rt

11

12

Pr

CIREBAH

007

003

233

3302151102050057

3302155012520001

KUSMIRAH

BANYUMAS

12/10/1952

59:5:1

234

3302151102050057

3302153112420002

REJA MENAWI

BANYUMAS

12/31/1942

69:4:10

Lk

CIREBAH

007

003

235

3302151102050057

3302152210790001

SUTRISNO

BANYUMAS

10/22/1979

32:6:19

Lk

CIREBAH

007

003

236

3302151102050057

3302152401860002

UNTUNG EFENDI

BANYUMAS

1/24/1986

26:3:17

Lk

CIREBAH

007

003

237

3302151102050058

3302154512330001

WARTINAH

BANYUMAS

12/5/1933

78:5:6

Pr

CIREBAH

007

003

238

3302151102050059

3302156004590001

CAHYATI

BANYUMAS

4/20/1959

53:0:21

Pr

CIREBAH

007

003

239

3302151102050059

3302150605500001

ABDUL ROHMAN

BANYUMAS

5/6/1950

62:0:5

Lk

CIREBAH

007

003

240

3302151102050059

3302155906890001

ASIFAH NURJANAH

BANYUMAS

6/19/1989 22:10:22

Pr

CIREBAH

007

003

241

3302151102050060

3302153003840004

WAHYOTO

BANYUMAS

3/30/1984

28:1:11

Lk

CIREBAH

007

003

242

3302151102050061

3302152402920001

FEBRIANA DWI RIANGGA

BANYUMAS

2/24/1992

20:2:17

Lk

CIREBAH

007

003

243

3302151102050061

3302150112690001

KARNO HAMISENO

BANYUMAS

12/1/1969

42:5:10

Lk

CIREBAH

007

003

244

3302151102050061

3302154512600001

SUGIRAH

BANYUMAS

12/5/1960

51:5:6

Pr

CIREBAH

007

003

245

3302151102050062

3302151111420001

TAMIARJO

BANYUMAS

11/11/1942

69:6:0

Lk

CIREBAH

007

003

246

3302151102050062

3302157012470001

KARSIYEM

BANYUMAS

12/30/1947

64:4:11

Pr

CIREBAH

007

003

247

3302151102050063

3302150511650001

WATIYO

BANYUMAS

11/5/1965

46:6:6

Lk

CIREBAH

007

003

248

3302151102050063

3302155810670001

RUSYANTI

BANYUMAS

10/18/1967

44:6:23

Pr

CIREBAH

007

003

249

3302151102050063

3302150105910001

INDRA REFNI RIYANTO

BANYUMAS

5/1/1991

21:0:10

Lk

CIREBAH

007

003

250

3302151102050064

3302152707730001

KADIR

BANYUMAS

7/27/1973

38:9:14

Lk

CIREBAH

007

003

251

3302151102050064

3302155411720001

SUJI ASTUTI

BANYUMAS

11/14/1972

39:5:27

Pr

CIREBAH

007

003

252

3302151102050065

3302151001670004

RIYANTO

BANYUMAS

1/10/1967

45:4:1

Lk

CIREBAH

007

003

253

3302151102050065

3302154802730001

HIDAYANTI

BANYUMAS

2/8/1973

39:3:3

Pr

CIREBAH

007

003

254

3302151102050066

3302155506670001

DARYATI

BANYUMAS

6/15/1967 44:10:26

Pr

CIREBAH

007

003

255

3302151102050066

3302152003890001

AMRIH PRAYOGA

BANYUMAS

3/20/1989

23:1:21

Lk

CIREBAH

007

003

256

3302151102050066

3302152202660001

SARWOTO

BANYUMAS

2/22/1966

46:2:19

Lk

CIREBAH

007

003

257

3302151102050066

3302157112200004

TASWEN

BANYUMAS

12/31/1920

91:4:10

Pr

CIREBAH

007

003

258

3302151102050067

3302152006770001

ROMI PRAYOKO

BANYUMAS

6/20/1977 34:10:21

Lk

CIREBAH

007

003

DPS PILPRES TPS VI halaman 83 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan
10

Rw

Rt

11

12

Pr

CIREBAH

007

003

259

3302151102050067

3302155202820001

SRI WURYANI TITIK UTAMI

BANYUMAS

2/12/1982

30:2:29

260

3302151102050067

3302155101300001

KASIYEM

BANYUMAS

1/11/1930

82:4:0

Pr

CIREBAH

007

003

261

3302151102050068

3302155008680001

YUNARNI

BANYUMAS

8/10/1968

43:9:1

Pr

CIREBAH

007

003

262

3302151102050068

3302151612690001

HADI WIBOWO

BANYUMAS

12/16/1969

42:4:25

Lk

CIREBAH

007

003

263

3302151102050069

3302155707670001

TRI YUNARTI

BANYUMAS

7/17/1967

44:9:24

Pr

CIREBAH

007

003

264

3302151102050069

3302150312700002

SAHLAN

BANYUMAS

12/3/1970

41:5:8

Lk

CIREBAH

007

003

265

3302151102050071

3302151202630001

PURWANTO

BANYUMAS

2/12/1963

49:2:29

Lk

CIREBAH

007

003

266

3302151102050071

3302153012210002

RANA MEJA

BANYUMAS

12/30/1921

90:4:11

Lk

CIREBAH

007

003

267

3302151102050071

3302154903650001

DARYATI

BANYUMAS

3/9/1965

47:2:2

Pr

CIREBAH

007

003

268

3302151102050071

3302154805860003

WANTI EKI ASTUTI

BANYUMAS

5/8/1986

26:0:3

Pr

CIREBAH

007

003

269

3302151102050072

3302154907320001

KASEM

BANYUMAS

7/9/1932

79:10:2

Pr

CIREBAH

007

003

270

3302151102050072

3302150209730001

WARDOYO

BANYUMAS

9/2/1973

38:8:9

Lk

CIREBAH

007

003

271

3302151102050072

3302154108450002

SITI KHOLIFAH

BANYUMAS

8/1/1945

66:9:10

Pr

CIREBAH

007

003

272

3302151102050073

3302157005810001

SRI KUNDAYANI

BANYUMAS

5/30/1981 30:11:11

Pr

CIREBAH

007

003

273

3302151102050073

3302151003430002

MUHARTO

BANYUMAS

3/10/1943

69:2:1

Lk

CIREBAH

007

003

274

3302151102050073

3302155401500001

WINAH

BANYUMAS

1/14/1950

62:3:27

Pr

CIREBAH

007

003

275

3302151102050074

3302152303220001

SUPARNO

BANYUMAS

3/23/1922

90:1:18

Lk

CIREBAH

007

003

276

3302151102050074

3302154604670001

TRININGSIH

BANYUMAS

4/6/1967

45:1:5

Pr

CIREBAH

007

003

277

3302151102050710

3302155004650001

SARIYEM

BANYUMAS

4/10/1965

47:1:1

Pr

CIREBAH

007

003

278

3302151102050710

3302151502600001

SARTIMAN SUNARDI

BANYUMAS

2/15/1960

52:2:26

Lk

CIREBAH

007

003

279

3302151102050711

3302156803890001

NANDA MARGIASTUTI

BANYUMAS

3/28/1989

23:1:13

Pr

CIREBAH

007

003

280

3302151102050711

3302154306680001

WASRI

BANYUMAS

6/3/1968

43:11:8

Pr

CIREBAH

007

003

281

3302151102050711

3302150506640001

KURSIN

BANYUMAS

6/5/1964

47:11:6

Lk

CIREBAH

007

003

282

3302151202050483

3302150306810001

KASAN

BANYUMAS

6/3/1981

30:11:8

Lk

CIREBAH

007

003

283

3302151511060025

3302156010420002

KATIMAH

BANYUMAS

10/20/1942

69:6:21

Pr

CIREBAH

007

003

284

3302151511060026

3302155312390001

KATINEM

BANYUMAS

12/13/1939

72:4:28

Pr

CIREBAH

007

003

DPS PILPRES TPS VI halaman 84 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan
10

Rw

Rt

11

12

Pr

CIREBAH

007

003

285

3302151511060031

3302154401850001

KUSWANTI

BANYUMAS

1/4/1985

27:4:7

286

3302151601070010

3302152807870001

DEDI DIYANTO

BANYUMAS

7/28/1987

24:9:13

Lk

CIREBAH

007

003

287

3302151601070010

3302156003380001

RATINAH

BANYUMAS

3/20/1938

74:1:21

Pr

CIREBAH

007

003

288

3302151804060003

3302155401830002

WATINI

BANYUMAS

1/14/1983

29:3:27

Pr

CIREBAH

007

003

289

3302151804060003

3302151706770002

CASUM NUROHMAN

BANYUMAS

6/17/1977 34:10:24

Lk

CIREBAH

007

003

290

3302151901070013

3302157112330004

DASINEM

BANYUMAS

12/31/1933

78:4:10

Pr

CIREBAH

007

003

291

3302152010060030

3302152112760001

DARTAM ISKANDAR

BANYUMAS

12/21/1976

35:4:20

Lk

CIREBAH

007

003

292

3302152010060030

3302154308820002

ANI TRISNAWATI

BANYUMAS

8/3/1982

29:9:8

Pr

CIREBAH

007

003

293

3302153108060005

3302156106840001

TATIK PRIHAYATMI

BANYUMAS

Pr

CIREBAH

007

003

6/21/1984 27:10:20

DPS PILPRES TPS VI halaman 85 dari 255 halaman

14

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA


Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009
PROVINSI
KABUPATEN / KOTA

NO.
URUT

NOMOR. KK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

3302150112060009
3302150112060009
3
3302150411060001
3302150411060001
3302150411060014
3302150411060014
3302150509060009
3302150509060009
3302150608060027
3302150608060027
3302150608060027
3302150706060011
3302150706060011
3302150905070002
3302150905070002
3302150905070003
3302150905070003
3302150905070006
3302150905070006
3302150905070008
3302151011060009
3302151011060009

: JAWA TENGAH
: BANYUMAS

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3
3302152008780002
3302154403760004
3302154610410001
3302152510770001
3302156003770001
3302151203560001
3302155103610001
3302152402760002
3302154401730001
3302155204820004
3302151804850002
3302150105540004
3302151610700002
3302155207790003
3302150203720002
3302154910810002
3302154510850004
3302152708780001
3302155104450001
3302151011390001
3302152104770006
3302154510870002
3302155302780001
3302151502710002

NAMA LENGKAP

:
:
:
STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

4
CARMO CASMIARTO
KATIRAH
KARTINEM
NASIRUN AHMAD NASRUDIN
RASINEM
SAMIN HADI SANTOSA
KAINAH
SAMIN SYARIF FAUZAN
TURSINI
PUJIYATI
TARSONO
PURWOSO
JONI PRAKOSA
KOMARIYAH
RATIMAN
MURNI
TARSILAH
SUKISWO
SIDAH
WARLAN
SULISTIONO
RESTIYANI
WIWIK AMAROH
NOKHIDI

BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BREBAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BREBES
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS

8/20/1978
3/4/1976
10/6/1941
10/25/1977
3/20/1977
3/12/1956
3/11/1961
2/24/1976
1/4/1973
4/12/1982
4/18/1985
5/1/1954
10/16/1970
7/12/1979
3/2/1972
10/9/1981
10/5/1985
8/27/1978
4/11/1945
11/10/1939
4/21/1977
10/5/1987
2/13/1978
2/15/1971

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

Rw

Rt

10

11

12

008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

33:8:21
36:2:7
70:7:5
34:6:16
35:1:21
56:1:29
51:2:0
36:2:17
39:4:7
30:0:29
27:0:23
58:0:10
41:6:25
32:9:29
40:2:9
30:7:2
26:7:6
33:8:14
67:1:0
72:6:1
35:0:20
24:7:6
34:2:28
41:2:26

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
P
S
S
S
S
B
P
S
S
S
S
S
S

Lk
Pr
Pr
Lk
Pr
Lk
Pr
Lk
Pr
Pr
Lk
Lk
Lk
Pr
Lk
Pr
Pr
Lk
Pr
Lk
Lk
Pr
Pr
Lk

DPS Pilpres TPS VII halaman 86 dari 255 halaman

GUMELAR
KECAMATAN
CIHONJEDESA
7 (TUJUH)
TPS

CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH
CIREBAH

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

25

3302151102050005

3302152708550001

RUSNANTO TARTIM

BANYUMAS

8/27/1955

56:8:14

Lk

CIREBAH

008

001

26

3302151102050005

3302152509720001

TARSO

BANYUMAS

9/25/1972

39:7:16

Lk

CIREBAH

008

001

27

3302151102050005

3302154404800001

SUGIARTI

BANYUMAS

4/4/1980

32:1:7

Pr

CIREBAH

008

001

28

3302151102050010

3302153112520056

RUSTAM RUSMIARJO

BANYUMAS

12/31/1952

59:4:10

Lk

CIREBAH

008

001

29

3302151102050010

3302156303810002

TUSMINAH

BANYUMAS

3/23/1981

31:1:18

Pr

CIREBAH

008

001

30

3302151102050010

3302155212520001

CARSIWEN

BANYUMAS

12/12/1952

59:4:29

Pr

CIREBAH

008

001

31

3302151102050012

3302156709410001

TASIRAH

BANYUMAS

9/27/1941

70:7:14

Pr

CIREBAH

008

001

32

3302151102050012

3302151005320001

TAWIJAYA

BANYUMAS

5/10/1932

80:0:1

Lk

CIREBAH

008

001

33

3302151102050013

3302156610700001

SAMINAH

BANYUMAS

10/26/1970

41:6:15

Pr

CIREBAH

008

001

34

3302151102050013

3302152004670002

KASMANTO

BANYUMAS

4/20/1967

45:0:21

Lk

CIREBAH

008

001

35

3302151102050014

3302154506460001

WIYEM

BANYUMAS

6/5/1946

65:11:6

Pr

CIREBAH

008

001

36

3302151102050015

3302155004660002

RUKINAH

BANYUMAS

4/10/1966

46:1:1

Pr

CIREBAH

008

001

37

3302151102050015

3302151103860003

SOLICHUN

BANYUMAS

3/11/1986

26:2:0

Lk

CIREBAH

008

001

38

3302151102050015

3302151106640001

CASAM WAHYUDIN

BANYUMAS

6/11/1964

47:11:0

Lk

CIREBAH

008

001

39

3302151102050016

3302152512470001

DIRKAM MULYAREJA

BANYUMAS

12/25/1947

64:4:16

Lk

CIREBAH

008

001

40

3302151102050016

3302155010570002

RAMINI

BANYUMAS

10/10/1957

54:7:1

Pr

CIREBAH

008

001

41

3302151102050016

3302155709800003

BUNYATI

BANYUMAS

9/17/1980

31:7:24

Pr

CIREBAH

008

001

42

3302151102050017

3302150408410001

DARPAN

BANYUMAS

8/4/1941

70:9:7

Lk

CIREBAH

008

001

43

3302151102050018

3302154510590001

SARWEN

BANYUMAS

10/5/1959

52:7:6

Pr

CIREBAH

008

001

44

3302151102050018

3302156010810002

CARSILAH

BANYUMAS

10/20/1981

30:6:21

Pr

CIREBAH

008

001

45

3302151102050018

3302155408870001

DARWATI

BANYUMAS

8/14/1987

24:8:27

Pr

CIREBAH

008

001

46

3302151102050018

3302151609500001

TARSO TIRTOWINOTO

BANYUMAS

9/16/1950

61:7:25

Lk

CIREBAH

008

001

47

3302151102050019

3302156808810003

DARYATI

BANYUMAS

8/28/1981

30:8:13

Pr

CIREBAH

008

001

48

3302151102050019

3302154407560001

WASINAH

BANYUMAS

7/4/1956

55:10:7

Pr

CIREBAH

008

001

49

3302151102050020

3302154406630001

DARSEM

BANYUMAS

6/4/1963

48:11:7

Pr

CIREBAH

008

001

50

3302151102050020

3302150204850002

SUDI WISONO

BANYUMAS

4/2/1985

27:1:9

Lk

CIREBAH

008

001

DPS Pilpres TPS VII halaman 87 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

51

3302151102050020

3302151002640002

SLAMET SUWARSO

BANYUMAS

2/10/1964

48:3:1

Lk

CIREBAH

008

001

52

3302151102050021

3302151205490001

KITAM KUSMAYO

BANYUMAS

5/12/1949

62:11:29

Lk

CIREBAH

008

001

53

3302151102050021

3302156209840001

WASIRAH

BANYUMAS

9/22/1984

27:7:19

Pr

CIREBAH

008

001

54

3302151102050021

3302155906820001

WARTINI

BANYUMAS

6/19/1982

29:10:22

Pr

CIREBAH

008

001

55

3302151102050021

3302154609590001

KARTINAH

BANYUMAS

9/6/1959

52:8:5

Pr

CIREBAH

008

001

56

3302151102050023

3302154812400001

WARSEM

BANYUMAS

12/8/1940

71:5:3

Pr

CIREBAH

008

001

57

3302151102050023

3302150610410001

RATUN

BANYUMAS

10/6/1941

70:7:5

Lk

CIREBAH

008

001

58

3302151102050024

3302156101700001

SARIKEM S

BANYUMAS

1/21/1970

42:3:20

Pr

CIREBAH

008

001

59

3302151102050024

3302153004680001

CARSO SUYOTO

BANYUMAS

4/30/1968

44:0:11

Lk

CIREBAH

008

001

60

3302151102050025

3302152106810002

NURDIN

BANYUMAS

6/21/1981

30:10:20

Lk

CIREBAH

008

001

61

3302151102050025

3302152405840001

KASIRUN

BANYUMAS

5/24/1984

27:11:17

Lk

CIREBAH

008

001

62

3302151102050025

3302153112530004

SUDIARTO SUDIR

BANYUMAS

12/31/1953

58:4:10

Lk

CIREBAH

008

001

63

3302151102050025

3302150507880001

RASIKIN

BANYUMAS

7/5/1988

23:10:6

Lk

CIREBAH

008

001

64

3302151102050025

3302154607500001

RAMINAH

BANYUMAS

7/6/1950

61:10:5

Pr

CIREBAH

008

001

65

3302151102050025

3302154806900001

SOLIYAH

BANYUMAS

6/8/1990

21:11:3

Pr

CIREBAH

008

001

66

3302151102050026

3302150805410001

SUTARJA

BANYUMAS

5/8/1941

71:0:3

Lk

CIREBAH

008

001

67

3302151102050026

3302154404450001

SAWIYEM

BANYUMAS

4/4/1945

67:1:7

Pr

CIREBAH

008

001

68

3302151102050026

3302155511810002

KASTINI

BANYUMAS

11/15/1981

30:5:26

Pr

CIREBAH

008

001

69

3302151102050028

3302150907720001

WASIRUN

BANYUMAS

7/9/1972

39:10:2

Lk

CIREBAH

008

001

70

3302151102050029

3302151704800001

SUDIRWAN

BANYUMAS

4/17/1980

32:0:24

Lk

CIREBAH

008

001

71

3302151102050029

3302151205870001

SUPRIYONO

BANYUMAS

5/12/1987

24:11:29

Lk

CIREBAH

008

001

72

3302151102050029

3302155007500004

KARTISEM

BANYUMAS

7/10/1950

61:10:1

Pr

CIREBAH

008

001

73

3302151102050029

3302150206480001

KASA

BANYUMAS

6/2/1948

63:11:9

Lk

CIREBAH

008

001

74

3302151102050030

3302153112590004

SUNARJO SAWIN

BANYUMAS

12/31/1959

52:4:10

Lk

CIREBAH

008

001

75

3302151102050030

3302155212680002

SARIKEM

BANYUMAS

12/12/1968

43:4:29

Pr

CIREBAH

008

001

76

3302151102050031

3302156001610001

KATIWEN

BANYUMAS

1/20/1961

51:3:21

Pr

CIREBAH

008

001

DPS Pilpres TPS VII halaman 88 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

77

3302151102050031

3302155011400001

DARWEN

BANYUMAS

11/10/1940

71:6:1

Pr

CIREBAH

008

001

78

3302151102050031

3302150104610001

DARKIM

BANYUMAS

4/1/1961

51:1:10

Lk

CIREBAH

008

001

79

3302151102050032

3302157112620077

SUWARTI

BANYUMAS

12/31/1962

49:4:10

Pr

CIREBAH

008

001

80

3302151102050032

3302153112480003

TIRWAN

BANYUMAS

12/31/1948

63:4:10

Lk

CIREBAH

008

001

81

3302151102050032

3302151109810001

KARSENO

BANYUMAS

9/11/1981

30:8:0

Lk

CIREBAH

008

001

82

3302151102050033

3302153112640007

CARKIM SUWANDI

BANYUMAS

12/31/1964

47:4:10

Lk

CIREBAH

008

001

83

3302151102050033

3302154309650002

SATEM

BANYUMAS

9/3/1965

46:8:8

Pr

CIREBAH

008

001

84

3302151102050034

3302155005610001

MARYATI

BANYUMAS

5/10/1961

51:0:1

Pr

CIREBAH

008

001

85

3302151102050034

3302151210540001

CARTIM SANDIATMO

BANYUMAS

10/12/1954

57:6:29

Lk

CIREBAH

008

001

86

3302151102050034

3302151303910001

KARSENO

BANYUMAS

3/13/1991

21:1:28

Lk

CIREBAH

008

001

87

3302151102050034

3302156904770002

ISWATI

BANYUMAS

4/29/1977

35:0:12

Pr

CIREBAH

008

001

88

3302151102050035

3302155012470001

DASINAH

BANYUMAS

12/10/1947

64:5:1

Pr

CIREBAH

008

001

89

3302151102050035

3302156212820001

EIS SUSANTI

BANYUMAS

12/22/1982

29:4:19

Pr

CIREBAH

008

001

90

3302151102050035

3302150406400001

WATIM WISMAREJA

BANYUMAS

6/4/1940

71:11:7

Lk

CIREBAH

008

001

91

3302151102050036

3302150302590001

MUHAMAD SYARQOWI

JEMBRANA

2/3/1959

53:3:8

Lk

CIREBAH

008

001

92

3302151102050036

3302155912710001

ROTINAH

BANYUMAS

12/19/1971

40:4:22

Pr

CIREBAH

008

001

93

3302151102050037

3302156304720002

SUSNI

BANYUMAS

4/23/1972

40:0:18

Pr

CIREBAH

008

001

94

3302151102050037

3302150207660001

WASRO SUJADI

BANYUMAS

7/2/1966

45:10:9

Lk

CIREBAH

008

001

95

3302151102050038

3302154303800001

MU'MINAH

BANYUMAS

3/3/1980

32:2:8

Pr

CIREBAH

008

001

96

3302151102050038

3302155411580001

YUTINAH

BANYUMAS

11/14/1958

53:5:27

Pr

CIREBAH

008

001

97

3302151102050038

3302151012470001

KUSTAM KUSMIREJA

BANYUMAS

12/10/1947

64:5:1

Lk

CIREBAH

008

001

98

3302151102050039

3302155012710002

SUDARMI

BANYUMAS

12/10/1971

40:5:1

Pr

CIREBAH

008

001

99

3302151102050040

3302157112650005

WASINI

CILACAP

12/31/1965

46:4:10

Pr

CIREBAH

008

001

100

3302151102050040

3302150101700002

KUSIMAN

BANYUMAS

1/1/1970

42:4:10

Lk

CIREBAH

008

001

101

3302151102050041

3302154606760002

WIDIARTI SANTOSO

BANYUMAS

6/6/1976

35:11:5

Pr

CIREBAH

008

001

102

3302151102050041

3302150507740001

RAKHMAT

BANYUMAS

7/5/1974

37:10:6

Lk

CIREBAH

008

001

DPS Pilpres TPS VII halaman 89 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

103

3302151202050759

3302152103850001

TARSONO

BANYUMAS

3/21/1985

27:1:20

Lk

CIREBAH

008

001

104

3302151202050968

3302152812910002

SOIMUDIN

BANYUMAS

12/28/1991

20:4:13

Lk

CIREBAH

008

001

105

3302151202050968

3302150505730001

YATIMAN YUSMANTO

BANYUMAS

5/5/1973

39:0:6

Lk

CIREBAH

008

001

106

3302151202050968

3302154808720003

CARSINAH

BANYUMAS

8/8/1972

39:9:3

Pr

CIREBAH

008

001

107

3302151202051381

3302155710720001

CARSINI

BANYUMAS

10/17/1972

39:6:24

Pr

CIREBAH

008

001

108

3302151202051381

3302152907750001

CARAM

BANYUMAS

7/29/1975

36:9:12

Lk

CIREBAH

008

001

109

3302151202053887

3302153110730001

SUCITO

BANYUMAS

10/31/1973

38:6:10

Lk

CIREBAH

008

001

110

3302151202053887

3302156808780001

SATINI

BANYUMAS

8/28/1978

33:8:13

Pr

CIREBAH

008

001

111

3302151202053888

3302150203350001

RATMUJI

BANYUMAS

3/2/1935

77:2:9

Lk

CIREBAH

008

001

112

3302151202053888

3302154610470001

KASIREM

BANYUMAS

10/6/1947

64:7:5

Pr

CIREBAH

008

001

113

3302151202053889

3302154907880001

WIDIASTUTI

BANYUMAS

7/9/1988

23:10:2

Pr

CIREBAH

008

001

114

3302151202053889

3302156511680002

WARSITI

BANYUMAS

11/25/1968

43:5:16

Pr

CIREBAH

008

001

115

3302151908060001

3302152602800002

SARYOKO

BANYUMAS

2/26/1980

32:2:15

Lk

CIREBAH

008

001

116

3302151908060001

3302156608640001

WITEM

BANYUMAS

8/26/1964

47:8:15

Pr

CIREBAH

008

001

117

3302151908060001

3302150305570001

KUSMIARSO KUSWAN

BANYUMAS

5/3/1957

55:0:8

Lk

CIREBAH

008

001

118

3302153001070013

3302151001780002

WARYONO

BANYUMAS

1/10/1978

34:4:1

Lk

CIREBAH

008

001

119

3302153001070013

3302156508810001

SURYATI

BANYUMAS

8/25/1981

30:8:16

Pr

CIREBAH

008

001

120

3302153103070001

3302156708730002

SULASTRI

BANYUMAS

8/27/1973

38:8:14

Pr

CIREBAH

008

001

121

3302153103070001

3302151102690001

ARI SAPTONO

BANYUMAS

2/11/1969

43:3:0

Lk

CIREBAH

008

001

122

3302150312060004

3302155812730001

KOMSINAH

BANYUMAS

12/18/1973

38:4:23

Pr

CIREBAH

008

002

123

3302150312060004

3302153108720001

SUGITO

BANYUMAS

8/31/1972

39:8:10

Lk

CIREBAH

008

002

124

3302150711070005

3302150512750002

WIDIATMOKO

BANYUMAS

12/5/1975

36:5:6

Lk

CIREBAH

008

002

125

3302150905070028

3302155206660006

PRIHATININGSIH

BANYUMAS

6/12/1966

45:10:29

Pr

CIREBAH

008

002

126

3302150905070031

3302154208720002

SUMINI

BANYUMAS

8/2/1972

39:9:9

Pr

CIREBAH

008

002

127

3302150905070031

3302150207690005

SARTIMAN

BANYUMAS

7/2/1969

42:10:9

Lk

CIREBAH

008

002

128

3302151102050001

3302154903860002

ROHYATI

BANYUMAS

3/9/1986

26:2:2

Pr

CIREBAH

008

002

DPS Pilpres TPS VII halaman 90 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

129

3302151102050001

3302155605640001

CASIWEN

BANYUMAS

5/16/1964

47:11:25

Pr

CIREBAH

008

002

130

3302151102050001

3302150312620001

SUSWANTO

BANYUMAS

12/3/1962

49:5:8

Lk

CIREBAH

008

002

131

3302151102050001

3302154204920001

DEWI APRILIYANI

BANYUMAS

4/2/1992

20:1:9

Pr

CIREBAH

008

002

132

3302151102050001

3302153112260008

RASTAJA

BANYUMAS

12/31/1926

85:4:10

Lk

CIREBAH

008

002

133

3302151102050002

3302152706850001

AGUS SISWOYO

BANYUMAS

6/27/1985

26:10:14

Lk

CIREBAH

008

002

134

3302151102050002

3302156812910002

ENI LESTARI

BANYUMAS

12/28/1991

20:4:13

Pr

CIREBAH

008

002

135

3302151102050002

3302157012650009

NARSITEM

BANYUMAS

12/30/1965

46:4:11

Pr

CIREBAH

008

002

136

3302151102050002

3302151011580003

TASMIREJA TASIMAN

BANYUMAS

11/10/1958

53:6:1

Lk

CIREBAH

008

002

137

3302151102050002

3302151011810001

KARWOTO

BANYUMAS

11/10/1981

30:6:1

Lk

CIREBAH

008

002

138

3302151102050004

3302154612660002

SUSIYAH

BANYUMAS

12/6/1966

45:5:5

Pr

CIREBAH

008

002

139

3302151102050004

3302152211870002

RAHMAT

BANYUMAS

11/22/1987

24:5:19

Lk

CIREBAH

008

002

140

3302151102050007

3302154407390001

JASIYEM

BANYUMAS

7/4/1939

72:10:7

Pr

CIREBAH

008

002

141

3302151102050007

3302156002810001

TRI SUYANTI

BANYUMAS

2/20/1981

31:2:21

Pr

CIREBAH

008

002

142

3302151102050007

3302156103490001

CARIS

BANYUMAS

3/21/1949

63:1:20

Pr

CIREBAH

008

002

143

3302151102050007

3302150304780003

TEGUH SURYANTO

BANYUMAS

4/3/1978

34:1:8

Lk

CIREBAH

008

002

144

3302151102050008

3302153112540001

SUHID

BANYUMAS

12/31/1954

57:4:10

Lk

CIREBAH

008

002

145

3302151102050008

3302152002870001

DIDIK PURNOMO

BANYUMAS

2/20/1987

25:2:21

Lk

CIREBAH

008

002

146

3302151102050008

3302156901650001

SUNARTI

BANYUMAS

1/29/1965

47:3:12

Pr

CIREBAH

008

002

147

3302151102050009

3302153011830001

NOVA SETIAWAN

BANYUMAS

11/30/1983

28:5:11

Lk

CIREBAH

008

002

148

3302151102050009

3302152506310001

SETRADIWIRYA

BANYUMAS

6/25/1931

80:10:16

Lk

CIREBAH

008

002

149

3302151102050009

3302151508870001

IWAN SANTOSA

BANYUMAS

8/15/1987

24:8:26

Lk

CIREBAH

008

002

150

3302151102050009

3302150609700002

KASWAN

BANYUMAS

9/6/1970

41:8:5

Lk

CIREBAH

008

002

151

3302151102050009

3302154710360001

SUKIYEM

BANYUMAS

10/7/1936

75:7:4

Pr

CIREBAH

008

002

152

3302151202050700

3302152405660001

AMIR

BANYUMAS

5/24/1966

45:11:17

Lk

CIREBAH

008

002

153

3302151202050700

3302156510720001

CARSILAH

BANYUMAS

10/25/1972

39:6:16

Pr

CIREBAH

008

002

154

3302151202051107

3302154512660001

ANI TRI SETIYATI

BANYUMAS

12/5/1966

45:5:6

Pr

CIREBAH

008

002

DPS Pilpres TPS VII halaman 91 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

155

3302151202051107

3302152810890005

RENDY IKHA PRASETYA

PADANG PANJANG

10/28/1989

22:6:13

Lk

CIREBAH

008

002

156

3302151202051107

3302153108630002

EDI SUPRANOTO

PADANG PANJANG

8/31/1963

48:8:10

Lk

CIREBAH

008

002

157

3302151202052690

3302154507770006

KARMINI

BANYUMAS

7/5/1977

34:10:6

Pr

CIREBAH

008

002

158

3302151202052690

3302150907800002

KASROH

BANYUMAS

7/9/1980

31:10:2

Lk

CIREBAH

008

002

159

3302151202053850

3302156101770003

UMSIMAH

BANYUMAS

1/21/1977

35:3:20

Pr

CIREBAH

008

002

160

3302151202053850

3302155811430002

TIREM

BANYUMAS

11/18/1943

68:5:23

Pr

CIREBAH

008

002

161

3302151202053850

3302151605730002

DARTOMO

BANYUMAS

5/16/1973

38:11:25

Lk

CIREBAH

008

002

162

3302151202053852

3302152607590001

NARTO SUYARNO

BANYUMAS

7/26/1959

52:9:15

Lk

CIREBAH

008

002

163

3302151202053852

3302152001840001

KISWOTO

BANYUMAS

1/20/1984

28:3:21

Lk

CIREBAH

008

002

164

3302151202053852

3302152212820001

SUDIMAN

BANYUMAS

12/22/1982

29:4:19

Lk

CIREBAH

008

002

165

3302151202053852

3302157012600001

NITI

BANYUMAS

12/30/1960

51:4:11

Pr

CIREBAH

008

002

166

3302151202053853

3302151911500001

SUMARJI

BANYUMAS

11/19/1950

61:5:22

Lk

CIREBAH

008

002

167

3302151202053853

3302152006820001

HARSONO

BANYUMAS

6/20/1982

29:10:21

Lk

CIREBAH

008

002

168

3302151202053853

3302156511550001

TASIYAH

BANYUMAS

11/25/1955

56:5:16

Pr

CIREBAH

008

002

169

3302151202053853

3302155010910001

SRI SUMARNI

BANYUMAS

10/10/1991

20:7:1

Pr

CIREBAH

008

002

170

3302151202053854

3302156404840003

SUYATMI

BANYUMAS

4/24/1984

28:0:17

Pr

CIREBAH

008

002

171

3302151202053854

3302152012780002

SIDIK

BANYUMAS

12/20/1978

33:4:21

Lk

CIREBAH

008

002

172

3302151202053854

3302156910580001

WARSINAH

BANYUMAS

10/29/1958

53:6:12

Pr

CIREBAH

008

002

173

3302151202053855

3302154312360001

SATIYEM

BANYUMAS

12/3/1936

75:5:8

Pr

CIREBAH

008

002

174

3302151202053856

3302154606850001

MARYANTI

BANYUMAS

6/6/1985

26:11:5

Pr

CIREBAH

008

002

175

3302151202053856

3302154706540001

DASIRAH

BANYUMAS

6/7/1954

57:11:4

Pr

CIREBAH

008

002

176

3302151202053856

3302151504770002

WAHYUNDO

BANYUMAS

4/15/1977

35:0:26

Lk

CIREBAH

008

002

177

3302151202053857

3302156107450001

DARMAINI

PADANG PANJANG

7/21/1945

66:9:20

Pr

CIREBAH

008

002

178

3302151202053858

3302154709650001

KASMIYATI

BANYUMAS

9/7/1965

46:8:4

Pr

CIREBAH

008

002

179

3302151202053859

3302154303580001

KAMTINI

BANYUMAS

3/3/1958

54:2:8

Pr

CIREBAH

008

002

180

3302151202053859

3302152811780001

ARIF SUPRAYITNO

BANYUMAS

11/28/1978

33:5:13

Lk

CIREBAH

008

002

DPS Pilpres TPS VII halaman 92 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

181

3302151202053859

3302152904490001

TULUS

BANYUMAS

4/29/1949

63:0:12

Lk

CIREBAH

008

002

182

3302151202053860

3302153011900001

DIRWO SETYAWAN

BANYUMAS

11/30/1990

21:5:11

Lk

CIREBAH

008

002

183

3302151202053860

3302155510670004

ARTINAH

BANYUMAS

10/15/1967

44:6:26

Pr

CIREBAH

008

002

184

3302151202053860

3302151211610001

KIRSAN

BANYUMAS

11/12/1961

50:5:29

Lk

CIREBAH

008

002

185

3302151202053860

3302154107180004

DAKEM

BANYUMAS

7/1/1918

93:10:10

Pr

CIREBAH

008

002

186

3302151202053861

3302154107760008

RATINAH

CILACAP

7/1/1976

35:10:10

Pr

CIREBAH

008

002

187

3302151202053861

3302154708450002

SUKERI

BANYUMAS

8/7/1945

66:9:4

Pr

CIREBAH

008

002

188

3302151202053861

3302151007710002

KASWAD

BANYUMAS

7/10/1971

40:10:1

Lk

CIREBAH

008

002

189

3302151202053862

3302153112470009

CARKA SUDIYANTO

BANYUMAS

12/31/1947

64:4:10

Lk

CIREBAH

008

002

190

3302151202053862

3302156311800001

RUNTIWI

BANYUMAS

11/23/1980

31:5:18

Pr

CIREBAH

008

002

191

3302151202053886

3302150610820001

CARSAM

BANYUMAS

10/6/1982

29:7:5

Lk

CIREBAH

008

002

192

3302151202053886

3302151312860001

WAHYONO

BANYUMAS

12/13/1986

25:4:28

Lk

CIREBAH

008

002

193

3302151202053886

3302151504450001

MUNARJA

BANYUMAS

4/15/1945

67:0:26

Lk

CIREBAH

008

002

194

3302151202053886

3302152908890001

SURKIM

BANYUMAS

8/29/1989

22:8:12

Lk

CIREBAH

008

002

195

3302151202053941

3302151712430002

SUDIMEJA

BANYUMAS

12/17/1943

68:4:24

Lk

CIREBAH

008

002

196

3302151202053941

3302151011630004

KENDAR

BANYUMAS

11/10/1963

48:6:1

Lk

CIREBAH

008

002

197

3302151202053941

3302156612430001

SALAMAH

BANYUMAS

12/26/1943

68:4:15

Pr

CIREBAH

008

002

198

3302151202053942

3302156611460001

KARTINI

BANYUMAS

11/26/1946

65:5:15

Pr

CIREBAH

008

002

199

3302151202053942

3302151511370001

SUJONO

BANYUMAS

11/15/1937

74:5:26

Lk

CIREBAH

008

002

200

3302151202053942

3302150810750001

HERIYADI

BANYUMAS

10/8/1975

36:7:3

Lk

CIREBAH

008

002

201

3302151202053942

3302154612820003

NENI PONCOWATI

BANYUMAS

12/6/1982

29:5:5

Pr

CIREBAH

008

002

202

3302151202053943

3302155612390001

WARSITI

BANYUMAS

12/16/1939

72:4:25

Pr

CIREBAH

008

002

203

3302151202053943

3302150304290001

CAMIARJA

BANYUMAS

4/3/1929

83:1:8

Lk

CIREBAH

008

002

204

3302151202053943

3302155102850001

RENI SETIASIH

BANYUMAS

2/11/1985

27:3:0

Pr

CIREBAH

008

002

205

3302151202053944

3302150210430001

SETYO SUWITO SUHID

BANYUMAS

10/2/1943

68:7:9

Lk

CIREBAH

008

002

206

3302151202053944

3302155707470001

KATIJAH

BANYUMAS

7/17/1947

64:9:24

Pr

CIREBAH

008

002

DPS Pilpres TPS VII halaman 93 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

207

3302151202053945

3302150207690001

RINTO

BANYUMAS

7/2/1969

42:10:9

Lk

CIREBAH

008

002

208

3302151202053945

3302155404700001

DISAH

BANYUMAS

4/14/1970

42:0:27

Pr

CIREBAH

008

002

209

3302151312060006

3302151305710002

PRAPTO

BANYUMAS

5/13/1971

40:11:28

Lk

CIREBAH

008

002

210

3302151312060006

3302155507750005

WATIMAH

BANYUMAS

7/15/1975

36:9:26

Pr

CIREBAH

008

002

211

3302151403060002

3302152707760002

KORESI ELI WISMONO

BANYUMAS

7/27/1976

35:9:14

Lk

CIREBAH

008

002

212

3302151403060002

3302154412760002

MUJIARTI

BANYUMAS

12/4/1976

35:5:7

Pr

CIREBAH

008

002

213

3302151804060002

3302150509700001

KAMTO BUDI WIBOWO

BANYUMAS

9/5/1970

41:8:6

Lk

CIREBAH

008

002

214

3302151804060002

3302155402710002

SARTINI

KLATEN

2/14/1971

41:2:27

Pr

CIREBAH

008

002

215

3302153012060011

3302154505810001

MULYANTINI

CILACAP

5/5/1981

31:0:6

Pr

CIREBAH

008

002

216

3302153012060011

3302150512750005

SUSILO WIDIATMOKO

BANYUMAS

12/5/1975

36:5:6

Lk

CIREBAH

008

002

217

3302150905070010

3302151202760003

RUISTANTO

BANYUMAS

2/12/1976

36:2:29

Lk

CIREBAH

008

003

218

3302150905070010

3302155610800002

KATMIATI

JOMBANG

10/16/1980

31:6:25

Pr

CIREBAH

008

003

219

3302151102050027

3302150111680001

TARYO TIRTO MULYONO

BANYUMAS

11/1/1968

43:6:10

Lk

CIREBAH

008

003

220

3302151202053863

3302157112390005

RUMSIKI

BANYUMAS

12/31/1939

72:4:10

Pr

CIREBAH

008

003

221

3302151202053865

3302155204820002

EMA FILIANA SETYANINGSIH

BANYUMAS

4/12/1982

30:0:29

Pr

CIREBAH

008

003

222

3302151202053865

3302156510620001

SUMIYATI

BANYUMAS

10/25/1962

49:6:16

Pr

CIREBAH

008

003

223

3302151202053865

3302152901630001

TRIONO HADI

BANYUMAS

1/29/1963

49:3:12

Lk

CIREBAH

008

003

224

3302151202053866

3302151312810001

KUSTOYO

BANYUMAS

12/13/1981

30:4:28

Lk

CIREBAH

008

003

225

3302151202053866

3302152508540001

DISAM AKHMADIN

BANYUMAS

8/25/1954

57:8:16

Lk

CIREBAH

008

003

226

3302151202053866

3302156111610001

KOMSIYATI

BANYUMAS

11/21/1961

50:5:20

Pr

CIREBAH

008

003

227

3302151202053866

3302154806850002

WINDIARTI

BANYUMAS

6/8/1985

26:11:3

Pr

CIREBAH

008

003

228

3302151202053867

3302156103770001

MURLINAWATI

PEMALANG

3/21/1977

35:1:20

Pr

CIREBAH

008

003

229

3302151202053867

3302150204700003

SETIYO SANTOSA

BANYUMAS

4/2/1970

42:1:9

Lk

CIREBAH

008

003

230

3302151202053868

3302155012400002

MAEMUNAH

BANYUMAS

12/10/1940

71:5:1

Pr

CIREBAH

008

003

231

3302151202053868

3302151108460001

TARWIN

BANYUMAS

8/11/1946

65:9:0

Lk

CIREBAH

008

003

232

3302151202053868

3302151503740001

DIDIK UJIANTO

BANYUMAS

3/15/1974

38:1:26

Lk

CIREBAH

008

003

DPS Pilpres TPS VII halaman 94 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

233

3302151202053868

3302152009720004

RUKUN SUSILO

BANYUMAS

9/20/1972

39:7:21

Lk

CIREBAH

008

003

234

3302151202053869

3302151604860004

DWI LIASMORO

BANYUMAS

4/16/1986

26:0:25

Lk

CIREBAH

008

003

235

3302151202053869

3302155607420001

WIYEM

BANYUMAS

7/16/1942

69:9:25

Pr

CIREBAH

008

003

236

3302151202053870

3302155005550004

DURYATI

BANYUMAS

5/10/1955

57:0:1

Pr

CIREBAH

008

003

237

3302151202053870

3302150107230010

ASTRA WIKARTA

BANYUMAS

#REF!

#REF!

Lk

CIREBAH

008

003

238

3302151202053870

3302151410480001

WAKIM

BANYUMAS

10/14/1948

63:6:27

Lk

CIREBAH

008

003

239

3302151202053871

3302152411460001

YASMEDI

BANYUMAS

11/24/1946

65:5:17

Lk

CIREBAH

008

003

240

3302151202053871

3302154312420001

TAWI

BANYUMAS

12/3/1942

69:5:8

Pr

CIREBAH

008

003

241

3302151202053872

3302154705700002

NARTEM

BANYUMAS

5/7/1970

42:0:4

Pr

CIREBAH

008

003

242

3302151202053872

3302152002610001

WASONO

BANYUMAS

2/20/1961

51:2:21

Lk

CIREBAH

008

003

243

3302151202053873

3302156511550002

TISEM

BANYUMAS

11/25/1955

56:5:16

Pr

CIREBAH

008

003

244

3302151202053873

3302155203800001

JUMIRAH

BANYUMAS

3/12/1980

32:1:29

Pr

CIREBAH

008

003

245

3302151202053873

3302150607510002

RISWAN SUMITRO

BANYUMAS

7/6/1951

60:10:5

Lk

CIREBAH

008

003

246

3302151202053874

3302154512690001

TARMINI

BANYUMAS

12/5/1969

42:5:6

Pr

CIREBAH

008

003

247

3302151202053874

3302151405370001

SANATMA

BANYUMAS

5/14/1937

74:11:27

Lk

CIREBAH

008

003

248

3302151202053874

3302151010900001

WENDA LESTIONO

BANYUMAS

10/10/1990

21:7:1

Lk

CIREBAH

008

003

249

3302151202053874

3302157012400007

SATINEM

BANYUMAS

12/30/1940

71:4:11

Pr

CIREBAH

008

003

250

3302151202053875

3302151604570001

TAMIARSO

BANYUMAS

4/16/1957

55:0:25

Lk

CIREBAH

008

003

251

3302151202053875

3302156507910001

SUSANA DWI PAMUNGKAS

BANYUMAS

7/25/1991

20:9:16

Pr

CIREBAH

008

003

252

3302151202053875

3302156801610001

CARTINAH

BANYUMAS

1/28/1961

51:3:13

Pr

CIREBAH

008

003

253

3302151202053875

3302154107290005

DAWI

BANYUMAS

7/1/1929

82:10:10

Pr

CIREBAH

008

003

254

3302151202053875

3302156108780002

RISMENI

BANYUMAS

8/21/1978

33:8:20

Pr

CIREBAH

008

003

255

3302151202053876

3302154304660001

RUTINAH

BANYUMAS

4/3/1966

46:1:8

Pr

CIREBAH

008

003

256

3302151202053876

3302150508630001

SISWO ATMOJO

BANYUMAS

8/5/1963

48:9:6

Lk

CIREBAH

008

003

257

3302151202053877

3302150510560001

RIWAN

BANYUMAS

10/5/1956

55:7:6

Lk

CIREBAH

008

003

258

3302151202053877

3302155811610001

CASILAH

BANYUMAS

11/18/1961

50:5:23

Pr

CIREBAH

008

003

DPS Pilpres TPS VII halaman 95 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

11

12

5/11/1984

28:0:0

Pr

CIREBAH

008

003

PEKAN BARU

4/3/1980

32:1:8

Lk

CIREBAH

008

003

SRI JUMINI

BANYUMAS

1/16/1981

31:3:25

Pr

CIREBAH

008

003

3302151410480002

WAKIM SUMEDYA

BANYUMAS

10/14/1948

63:6:27

Lk

CIREBAH

008

002

263

3302155505550002

DURYATI

BANYUMAS

5/15/1955

56:11:26

Pr

CIREBAH

008

002

264

3302153110330001

ASTERAWIKARTA

BANYUMAS

10/31/1933

78:6:10

Lk

CIREBAH

008

002

3302151202053877

3302155105840001

DEWI SETIYANINGRUM

260

3302151202053877

3302151304800004

TRIUS

261

3302151202053878

3302155601810002

262

Rt

BANYUMAS

259

Rw

265

3302151202053878

3302151712810001

SARYOKO

BANYUMAS

12/17/1981

30:4:24

Lk

CIREBAH

008

003

266

3302151202053878

3302157003610001

KANIYEAM

BANYUMAS

3/30/1961

51:1:11

Pr

CIREBAH

008

003

267

3302151202053878

3302151907550001

ALI MUDASIR

BANYUMAS

7/19/1955

56:9:22

Lk

CIREBAH

008

003

268

3302151202053878

3302152210830001

WARYOTO

BANYUMAS

10/22/1983

28:6:19

Lk

CIREBAH

008

003

269

3302151202053879

3302151607880002

ARIS PRAYITNO

BANYUMAS

7/16/1988

23:9:25

Lk

CIREBAH

008

003

270

3302151202053879

3302151005660002

CATIM SAIFUL HIDAYAT

BANYUMAS

5/10/1966

46:0:1

Lk

CIREBAH

008

003

271

3302151202053879

3302156507700001

DIRSEM

BANYUMAS

7/25/1970

41:9:16

Pr

CIREBAH

008

003

272

3302151202053881

3302154903640001

CARINAH

BANYUMAS

3/9/1964

48:2:2

Pr

CIREBAH

008

003

273

3302151202053881

3302151606610001

RASWAN

BANYUMAS

6/16/1961

50:10:25

Lk

CIREBAH

008

003

274

3302151202053881

3302151808820002

KIRMAN RIYADI

BANYUMAS

8/18/1982

29:8:23

Lk

CIREBAH

008

003

275

3302151202053882

3302152712690001

SUPRIYANTO

BANYUMAS

12/27/1969

42:4:14

Lk

CIREBAH

008

003

276

3302151202053882

3302154810380001

TASWEN

BANYUMAS

10/8/1938

73:7:3

Pr

CIREBAH

008

003

277

3302151202053882

3302156207710001

TURGINAH

BANYUMAS

7/22/1971

40:9:19

Pr

CIREBAH

008

003

278

3302151202053883

3302152002410001

DANARTO

BANYUMAS

2/20/1941

71:2:21

Lk

CIREBAH

008

003

279

3302151202053883

3302155103510001

DARTIYAH

BANYUMAS

3/11/1951

61:2:0

Pr

CIREBAH

008

003

280

3302151202053883

3302155110700005

WASTINI

BANYUMAS

10/11/1970

41:7:0

Pr

CIREBAH

008

003

281

3302151202053884

3302155111720001

CASMINAH

BANYUMAS

11/11/1972

39:6:0

Pr

CIREBAH

008

003

282

3302151202053884

3302152004700003

KISMAN

BANYUMAS

4/20/1970

42:0:21

Lk

CIREBAH

008

003

283

3302151202053884

3302157110900001

TITIN SUMARNI

BANYUMAS

10/31/1990

21:6:10

Pr

CIREBAH

008

003

284

3302151202053885

3302155211870003

FATKHUROHMAH FUDININGRUM

BANYUMAS

11/12/1987

24:5:29

Pr

CIREBAH

008

003

DPS Pilpres TPS VII halaman 96 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

285

3302151202053885

3302155505620001

RUMYATI

BANYUMAS

5/15/1962

49:11:26

Pr

CIREBAH

008

003

286

3302151202053885

3302150309620001

SUJAK SARIFUDIN

BANYUMAS

9/3/1962

49:8:8

Lk

CIREBAH

008

003

287

3302151202053890

3302155211690001

SUTRIYANTI

BANYUMAS

11/12/1969

42:5:29

Pr

CIREBAH

008

003

288

3302151202053890

3302151708280001

WARSUDI

BANYUMAS

8/17/1928

83:8:24

Lk

CIREBAH

008

003

289

3302151202053890

3302157012340002

TARWI

BANYUMAS

12/30/1934

77:4:11

Pr

CIREBAH

008

003

290

3302151202053890

3302150106590002

TARMIN

BANYUMAS

6/1/1959

52:11:10

Lk

CIREBAH

008

003

291

3302151202053891

3302150401610001

SURKIM

BANYUMAS

1/4/1961

51:4:7

Lk

CIREBAH

008

003

292

3302152406690001

SURWAN SUPANGGIH

BANYUMAS

6/24/1969

42:10:17

Lk

CIREBAH

008

003

293

3302151005710005

RUSMAN

BANYUMAS

5/10/1971

41:0:1

Lk

CIREBAH

008

003

294

3302152710940002

DONI SETIYAWAN

BANYUMAS

12/26/1971

40:4:15

Lk

CIREBAH

008

003

295

3302151202053891

3302150906850003

WAHYU PRANOTO

BANYUMAS

6/9/1985

26:11:2

Lk

CIREBAH

008

003

296

3302151202053891

3302155408620001

DIKOMSIYATI

BANYUMAS

8/14/1962

49:8:27

Pr

CIREBAH

008

003

297

3302151202053892

3302150708610001

AHMAD IKSAN

BANYUMAS

8/7/1961

50:9:4

Lk

CIREBAH

008

003

298

3302151202053893

3302155310820001

TURSINI

BANYUMAS

10/13/1982

29:6:28

Pr

CIREBAH

008

003

299

3302151202053894

3302156812760001

DARYUTI

BANYUMAS

12/28/1976

35:4:13

Pr

CIREBAH

008

003

300

3302151202053894

3302157012460004

MUMBUK

BANYUMAS

12/30/1946

65:4:11

Pr

CIREBAH

008

003

301

3302151202053895

3302152512630001

SUWANTO

BANYUMAS

12/25/1963

48:4:16

Lk

CIREBAH

008

003

302

3302151202053895

3302154407890001

NIKMAH HIDAYANTI

BANYUMAS

7/4/1989

22:10:7

Pr

CIREBAH

008

003

303

3302151202053895

3302156001640001

WASMIYATI

BANYUMAS

1/20/1964

48:3:21

Pr

CIREBAH

008

003

304

3302151202053896

3302150302640002

IDRIS SUPARTO

BANYUMAS

2/3/1964

48:3:8

Lk

CIREBAH

008

003

305

3302151202053896

3302154904710001

PULYATI

BANYUMAS

4/9/1971

41:1:2

Pr

CIREBAH

008

003

306

3302151412060009

3302154807720002

YUSMAITA

LAHAT

7/8/1972

39:10:3

Pr

CIREBAH

008

003

307

3302151412060009

3302152001640002

USNANTO

BANYUMAS

1/20/1964

48:3:21

Lk

CIREBAH

008

003

308

3302151807060007

3302155710370001

RASTILEM

BANYUMAS

10/17/1937

74:6:24

Pr

CIREBAH

008

003

309

3302152211060003

3302154103390001

WAREM

BANYUMAS

3/1/1939

73:2:10

Pr

CIREBAH

008

003

310

3302152211060003

3302150101290001

WINARTO

BANYUMAS

1/1/1929

83:4:10

Lk

CIREBAH

008

003

DPS Pilpres TPS VII halaman 97 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

311

3302152211060003

3302156506720001

LASMIATI

BANYUMAS

6/25/1972

39:10:16

Pr

CIREBAH

008

003

312

3302152211060004

3302152505690001

DIRMAN

BANYUMAS

5/25/1969

42:11:16

Lk

CIREBAH

008

003

313

3302152211060004

3302154406710001

YUSMIYATI

BANYUMAS

6/4/1971

40:11:7

Pr

CIREBAH

008

003

314

3302152211060004

3302156311910001

FAJAR NOVIKA SARI

BANYUMAS

11/23/1991

20:5:18

Pr

CIREBAH

008

003

315

3302152812060004

3302150105420001

WARSONO

BANYUMAS

5/1/1942

70:0:10

Lk

CIREBAH

008

003

316

3302150312060005

3302154909810001

CARTININGSIH

BANYUMAS

9/9/1981

30:8:2

Pr

CIREBAH

008

004

317

3302150905070014

3302154608810003

MULYANI

BREBES

8/6/1981

30:9:5

Pr

CIREBAH

008

004

318

3302151202053880

3302151509790001

WARDOYO

BANYUMAS

9/15/1979

32:7:26

Lk

CIREBAH

008

004

319

3302151202053880

3302157012620005

SUDIYAH

BANYUMAS

12/30/1962

49:4:11

Pr

CIREBAH

008

004

320

3302151202053880

3302150203780004

SUMARGO

BANYUMAS

3/2/1978

34:2:9

Lk

CIREBAH

008

004

321

3302151202053880

3302150708540002

SIKUN SUDIYONO

BANYUMAS

8/7/1954

57:9:4

Lk

CIREBAH

008

004

322

3302151202053897

3302155912600001

DASMIATI

BANYUMAS

12/19/1960

51:4:22

Pr

CIREBAH

008

004

323

3302151202053897

3302153112510002

SUTOMO

BANYUMAS

12/31/1951

60:4:10

Lk

CIREBAH

008

004

324

3302151202053898

3302155410400001

RIKEM

BANYUMAS

10/14/1940

71:6:27

Pr

CIREBAH

008

004

325

3302151202053899

3302152409880001

KUSRO

BANYUMAS

9/24/1988

23:7:17

Lk

CIREBAH

008

004

326

3302151202053899

3302152510600001

SUKARTO KASIM

BANYUMAS

10/25/1960

51:6:16

Lk

CIREBAH

008

004

327

3302151202053899

3302156203690001

DASIYAH

BANYUMAS

3/22/1969

43:1:19

Pr

CIREBAH

008

004

328

3302151202053900

3302154109460001

DAKIYEM

BANYUMAS

9/1/1946

65:8:10

Pr

CIREBAH

008

004

329

3302151202053900

3302151203400001

RISWADI

BANYUMAS

3/12/1940

72:1:29

Lk

CIREBAH

008

004

330

3302151202053900

3302156505830004

BURWATI

BANYUMAS

5/25/1983

28:11:16

Pr

CIREBAH

008

004

331

3302151202053900

3302152909850002

MUHAMAD MUNIB

BANYUMAS

9/29/1985

26:7:12

Lk

CIREBAH

008

004

332

3302151202053901

3302155107470001

WASIYEM

BANYUMAS

7/11/1947

64:10:0

Pr

CIREBAH

008

004

333

3302151202053902

3302154401600003

WASIYEM

BANYUMAS

1/4/1960

52:4:7

Pr

CIREBAH

008

004

334

3302151202053902

3302157112500071

DAWI

BANYUMAS

12/31/1950

61:4:10

Pr

CIREBAH

008

004

335

3302151202053903

3302151007750001

TIRAM

BANYUMAS

7/10/1975

36:10:1

Lk

CIREBAH

008

004

336

3302151202053903

3302155011750005

JUMIRAH

CILACAP

11/10/1975

36:6:1

Pr

CIREBAH

008

004

DPS Pilpres TPS VII halaman 98 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

337

3302151202053904

3302155003480002

RUSEB

BANYUMAS

3/10/1948

64:2:1

Pr

CIREBAH

008

004

338

3302151202053904

3302151706740001

KISTAM

BANYUMAS

6/17/1974

37:10:24

Lk

CIREBAH

008

004

339

3302151202053904

3302152307450001

CIRUN RATMAJI

BANYUMAS

7/23/1945

66:9:18

Lk

CIREBAH

008

004

340

3302151202053905

3302155402650001

CASIWEN

BANYUMAS

2/14/1965

47:2:27

Pr

CIREBAH

008

004

341

3302151202053905

3302150407740001

PRANOTO PRAYOGI

BANYUMAS

7/4/1974

37:10:7

Lk

CIREBAH

008

004

342

3302151202053906

3302150409350001

SANURDI

BANYUMAS

9/4/1935

76:8:7

Lk

CIREBAH

008

004

343

3302151202053906

3302157112390001

NASIYAH

BANYUMAS

12/31/1939

72:4:10

Pr

CIREBAH

008

004

344

3302151202053907

3302152507570003

WARDI WINARJO

BANYUMAS

7/25/1957

54:9:16

Lk

CIREBAH

008

004

345

3302151202053907

3302156307610001

KARTINAH

BANYUMAS

7/23/1961

50:9:18

Pr

CIREBAH

008

004

346

3302151202053908

3302155110720001

NARSITI

BANYUMAS

10/11/1972

39:7:0

Pr

CIREBAH

008

004

347

3302151202053908

3302155211910001

RUMINAH

BANYUMAS

11/12/1991

20:5:29

Pr

CIREBAH

008

004

348

3302151202053908

3302151101650001

RAMUD RISWANDI

BANYUMAS

1/11/1965

47:4:0

Lk

CIREBAH

008

004

349

3302151202053909

3302151408530001

WASMIARDI

BANYUMAS

8/14/1953

58:8:27

Lk

CIREBAH

008

004

350

3302151202053909

3302152712910001

TARYONO

BANYUMAS

12/27/1991

20:4:14

Lk

CIREBAH

008

004

351

3302151202053909

3302157112670002

NATIYEM

BANYUMAS

12/31/1967

44:4:10

Pr

CIREBAH

008

004

352

3302151202053910

3302156005610004

RUSTINI

BREBES

5/20/1961

50:11:21

Pr

CIREBAH

008

004

353

3302151202053910

3302151711670001

DISWANTO

BANYUMAS

11/17/1967

44:5:24

Lk

CIREBAH

008

004

354

3302151202053911

3302157003440001

SAWEN

BANYUMAS

3/30/1944

68:1:11

Pr

CIREBAH

008

004

355

3302151202053911

3302156001550001

RUSMI

BANYUMAS

1/20/1955

57:3:21

Pr

CIREBAH

008

004

356

3302151202053911

3302150709810006

TARUM

BANYUMAS

9/7/1981

30:8:4

Lk

CIREBAH

008

004

357

3302151202053911

3302150107590001

KARSIM

BANYUMAS

7/1/1959

52:10:10

Lk

CIREBAH

008

004

358

3302151202053912

3302150511360001

KASNUDI

BANYUMAS

11/5/1936

75:6:6

Lk

CIREBAH

008

004

359

3302151202053912

3302150606730007

TUSLAM

CILACAP

6/6/1973

38:11:5

Lk

CIREBAH

008

004

360

3302151202053912

3302155507750001

ASTUTI

BANYUMAS

7/15/1975

36:9:26

Pr

CIREBAH

008

004

361

3302151202053913

3302156506570003

WARSIH

BANYUMAS

6/25/1957

54:10:16

Pr

CIREBAH

008

004

362

3302151202053913

3302152809520001

SUMEDI

BANYUMAS

9/28/1952

59:7:13

Lk

CIREBAH

008

004

DPS Pilpres TPS VII halaman 99 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

363

3302151202053913

3302152004710003

DARSENO

BANYUMAS

4/20/1971

41:0:21

Lk

CIREBAH

008

004

364

3302151202053914

3302151001460001

WISMARTO

BANYUMAS

1/10/1946

66:4:1

Lk

CIREBAH

008

004

365

3302151202053914

3302157112540037

WASTINAH

BANYUMAS

12/31/1954

57:4:10

Pr

CIREBAH

008

004

366

3302151202053916

3302151106490001

SUNARTO

BANYUMAS

6/11/1949

62:11:0

Lk

CIREBAH

008

004

367

3302151202053916

3302154810460001

TARMILAH

BANYUMAS

10/8/1946

65:7:3

Pr

CIREBAH

008

004

368

3302151202053917

3302155004810001

PUJI LESTARI

BANYUMAS

4/10/1981

31:1:1

Pr

CIREBAH

008

004

369

3302151202053917

3302151208740001

WARNO

BANYUMAS

8/12/1974

37:8:29

Lk

CIREBAH

008

004

370

3302151202053918

3302151010820008

KISRO

BANYUMAS

10/10/1982

29:7:1

Lk

CIREBAH

008

004

371

3302151202053918

3302151809870001

RIWOTO

BANYUMAS

9/18/1987

24:7:23

Lk

CIREBAH

008

004

372

3302151202053918

3302151507500002

SUDIATMO

BANYUMAS

7/15/1950

61:9:26

Lk

CIREBAH

008

004

373

3302151202053918

3302155611580002

TASIKEM

BANYUMAS

11/16/1958

53:5:25

Pr

CIREBAH

008

004

374

3302151202053919

3302150508740004

DARMONO

BANYUMAS

8/5/1974

37:9:6

Lk

CIREBAH

008

004

375

3302151202053919

3302151903350001

DASORI

BANYUMAS

3/19/1935

77:1:22

Lk

CIREBAH

008

004

376

3302151202053919

3302157112420003

CARITEM

BANYUMAS

12/31/1942

69:4:10

Pr

CIREBAH

008

004

377

3302151202053920

3302150704650003

SAERI MAULANA

BANYUMAS

4/7/1965

47:1:4

Lk

CIREBAH

008

004

378

3302151202053920

3302154101720008

TAMSIRAH

BANYUMAS

1/1/1972

40:4:10

Pr

CIREBAH

008

004

379

3302151202053921

3302150704470001

KUSNADI

BANYUMAS

4/7/1947

65:1:4

Lk

CIREBAH

008

004

380

3302151202053921

3302150508740001

TARMONO

BANYUMAS

8/5/1974

37:9:6

Lk

CIREBAH

008

004

381

3302151202053921

3302152804840001

WARYONO

BANYUMAS

4/28/1984

28:0:13

Lk

CIREBAH

008

004

382

3302151202053921

3302155209520001

CITEM

BANYUMAS

9/12/1952

59:7:29

Pr

CIREBAH

008

004

383

3302151202053922

3302154107510002

KARTINAH

BANYUMAS

7/1/1951

60:10:10

Pr

CIREBAH

008

004

384

3302151202053923

3302150802610001

RASIM

BANYUMAS

2/8/1961

51:3:3

Lk

CIREBAH

008

004

385

3302151202053923

3302152402830001

TEGUH SANTOSA

BANYUMAS

2/24/1983

29:2:17

Lk

CIREBAH

008

004

386

3302151202053923

3302157012640001

SARTIWEN

BANYUMAS

12/30/1964

47:4:11

Pr

CIREBAH

008

004

387

3302151202053924

3302152105520002

WAHYUDI

BANYUMAS

5/21/1952

59:11:20

Lk

CIREBAH

008

004

388

3302151202053924

3302156011640001

RASMINI

BANYUMAS

11/20/1964

47:5:21

Pr

CIREBAH

008

004

389

3302151202053925

3302155712830001

SUMINI

SUBANG

12/17/1983

28:4:24

Pr

CIREBAH

008

004

DPS Pilpres TPS VII halaman 100 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

11

12

1/21/1985

27:3:20

Lk

CIREBAH

008

004

SAEBAH

SUBANG

1/12/1966

46:3:29

Pr

CIREBAH

008

004

3302156904820003

KOMIRAH

BANYUMAS

4/29/1982

30:0:12

Pr

CIREBAH

008

004

3302151110760001

WATIMAN WARYOTO

BANYUMAS

10/11/1976

35:7:0

Lk

CIREBAH

008

004

3302151212060015

3302150508830001

DASMO

BANYUMAS

8/5/1983

28:9:6

Lk

CIREBAH

008

004

3302151212060016

3302150404800003

DIRSO

BANYUMAS

4/4/1980

32:1:7

Lk

CIREBAH

008

004

3302151302070007

3302152008890002

KUSRO

BANYUMAS

8/20/1989

22:8:21

Lk

CIREBAH

008

004

3302151202053925

3302152101850001

RAHMAT MULYANTO

391

3302151202053925

3302155201660001

392

3302151212060014

393

3302151212060014

394
395
396

Rt

BANDUNG

390

Rw

DPS Pilpres TPS VII halaman 101 dari 255 halaman

14

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN


Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009
PROVINSI
KABUPATEN / KOTA

NO.
URUT

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NOMOR. KK

2
3302150410060005
3302150410060005
3
3302150706060006
3302151101070005
3302151101070005
3302151202050825
3302151202052959
3302151202052959
3302151202053248
3302151202053249
3302151202053249
3302151202053250
3302151202053250
3302151202053252
3302151202053252
3302151202053253
3302151202053253
3302151202053254
3302151202053254
3302151202053254
3302151202053255
3302151202053255
3302151202053255

: JAWA TENGAH
: BANYUMAS

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

3
3302150607810001
3302154701830001
3302150303720001
3302155012720001
3302151011730001
3302154805780001
3302151112750004
3302151810420002
3302157112600073
3302156812250001
3302156912450001
3302151003400001
3302150407420002
3302155005480001
3302151208470002
3302157112400004
3302156706720003
3302150105630001
3302153112580003
3302154406710002
3302152505880001
3302152908910003
3302156212690001
3302150702650001

KECAMATAN
DESA
TPS

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

4
SUKRAM
DWI ASTUTI
TARWAN MUHAIMIN YUSUF
DARSINI
CARSUM
TURWATI
DISLAM DIYANTO
SUKARTA SUKIN
SUTIRAH
WASIYAH
TAREM
SAYUTI KARNA
WASTAREJA WARTAM
NASIH
WIYATMO
RASIEM
WARTINAH
WASMANTO
TARHAMUDIN
DARSITEM
LUQMAN ALKHARIS
AGUS ANSORU AWALUDIN
TUMIYATI
SARTAM

BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS

7/6/1981
1/7/1983
3/3/1972
12/10/1972
11/10/1973
5/8/1978
12/11/1975
10/18/1942
12/31/1960
12/28/1925
12/29/1945
3/10/1940
7/4/1942
5/10/1948
8/12/1947
12/31/1940
6/27/1972
5/1/1963
12/31/1958
6/4/1971
5/25/1988
8/29/1991
12/22/1969
2/7/1965

GUMELAR
CIHONJE
8 (delapan)

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

30:10:5
29:4:4
40:2:8
39:5:1
38:6:1
34:0:3
36:5:0
69:6:23
51:4:10
86:4:13
66:4:12
72:2:1
69:10:7
64:0:1
64:8:29
71:4:10
39:10:14
49:0:10
53:4:10
40:11:7
23:11:16
20:8:12
42:4:19
47:3:4

S
S
S
S
S
S
S
S
S
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
B
S
S

Lk
Pr
Lk
Pr
Lk
Pr
Lk
Lk
Pr
Pr
Pr
Lk
Lk
Pr
Lk
Pr
Pr
Lk
Lk
Pr
Lk
Lk
Pr
Lk

DPS PILPRES TPS VIII halaman 102 sari 255 halaman

:
:
:

Jalan

10
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG
KARANGANJOG

Rw

Rt

11

12

009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan

10

Rw

Rt

11

12

25

3302151202053256

3302150506700001

M. SOFAN SUGIYONO

BANYUMAS

6/5/1970

41:11:6

Lk

KARANGANJOG

009

001

26

3302151202053256

3302154105740001

KUSMINI

BANYUMAS

5/1/1974

38:0:10

Pr

KARANGANJOG

009

001

27

3302151202053256

3302153012350002

SANROPI TASJID

BANYUMAS

12/30/1935

76:4:11

Lk

KARANGANJOG

009

001

28

3302151202053257

3302156710630001

RASTI

BANYUMAS

10/27/1963

48:6:14

Pr

KARANGANJOG

009

001

29

3302151202053257

3302150609550002

WANUDIN

BANYUMAS

9/6/1955

56:8:5

Lk

KARANGANJOG

009

001

30

3302151202053259

3302154312500001

TARWEN

BANYUMAS

12/3/1950

61:5:8

Pr

KARANGANJOG

009

001

31

3302151202053259

3302152712400001

KASMUDI KASWIN

BANYUMAS

12/27/1940

71:4:14

Lk

KARANGANJOG

009

001

32

3302151202053260

3302157010910001

TRI ASTUTI

BANYUMAS

10/30/1991

20:6:11

Pr

KARANGANJOG

009

001

33

3302151202053260

3302156512600001

SARITEM

BANYUMAS

12/25/1960

51:4:16

Pr

KARANGANJOG

009

001

34

3302151202053260

3302151810810001

DARYANTO

BANYUMAS

10/18/1981

30:6:23

Lk

KARANGANJOG

009

001

35

3302151202053260

3302150511540001

KISMARTO KISAM

BANYUMAS

11/5/1954

57:6:6

Lk

KARANGANJOG

009

001

36

3302151202053261

3302157112540001

DAMIRAH

BANYUMAS

12/31/1954

57:4:10

Pr

KARANGANJOG

009

001

37

3302151202053261

3302151205400001

NURJASMEDI

BANYUMAS

5/12/1940

71:11:29

Lk

KARANGANJOG

009

001

38

3302151202053262

3302151602860001

KUSWANTO

BANYUMAS

2/16/1986

26:2:25

Lk

KARANGANJOG

009

001

39

3302151202053262

3302153009550001

JUMEDI SARJO

BANYUMAS

9/30/1955

56:7:11

Lk

KARANGANJOG

009

001

40

3302151202053263

3302156510450001

CAKEM

BANYUMAS

10/25/1945

66:6:16

Pr

KARANGANJOG

009

001

41

3302151202053263

3302151009420001

RISTAJA RITAM

BANYUMAS

9/10/1942

69:8:1

Lk

KARANGANJOG

009

001

42

3302151202053264

3302150909670001

SUYATNO SUYAT

BANYUMAS

9/9/1967

44:8:2

Lk

KARANGANJOG

009

001

43

3302151202053265

3302153108630001

CARUN CAHYADI

BANYUMAS

8/31/1963

48:8:10

Lk

KARANGANJOG

009

001

44

3302151202053265

3302154201690001

WISEM

BANYUMAS

1/2/1969

43:4:9

Pr

KARANGANJOG

009

001

45

3302151202053266

3302153009250001

SURYAMAD RATUM

BANYUMAS

9/30/1925

86:7:11

Lk

KARANGANJOG

009

001

46

3302151202053266

3302157010350001

CARTI

BANYUMAS

10/30/1935

76:6:11

Pr

KARANGANJOG

009

001

47

3302151202053266

3302151006710006

SUKIRNO

BANYUMAS

6/10/1971

40:11:1

Lk

KARANGANJOG

009

001

48

3302151202053267

3302151505690002

SELAMET

BANYUMAS

5/15/1969

42:11:26

Lk

KARANGANJOG

009

001

49

3302151202053267

3302157012460002

CASMINAH

BANYUMAS

12/30/1946

65:4:11

Pr

KARANGANJOG

009

001

50

3302151202053267

3302152109400001

WANGSA MIJAYA KAMID

BANYUMAS

9/21/1940

71:7:20

Lk

KARANGANJOG

009

001

DPS PILPRES TPS VIII halaman 103 sari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan

10

Rw

Rt

11

12

51

3302151202053926

3302151505730003

DURYAT ABDULAH

BANYUMAS

5/15/1973

38:11:26

Lk

KARANGANJOG

009

001

52

3302151202053926

3302154502730001

DARIYAH

BANYUMAS

2/5/1973

39:3:6

Pr

KARANGANJOG

009

001

53

3302151202053927

3302153112490002

KASWAN

BANYUMAS

12/31/1949

62:4:10

Lk

KARANGANJOG

009

001

54

3302151202053927

3302154607400001

KARSINAH

BANYUMAS

7/6/1940

71:10:5

Pr

KARANGANJOG

009

001

55

3302151202053927

3302156802730002

DATEM

BANYUMAS

2/28/1973

39:2:13

Pr

KARANGANJOG

009

001

56

3302151202053928

3302151702400001

WAHID WISMADI

BANYUMAS

2/17/1940

72:2:24

Lk

KARANGANJOG

009

001

57

3302151202053928

3302156106550004

WAREM

BANYUMAS

6/21/1955

56:10:20

Pr

KARANGANJOG

009

001

58

3302151202053929

3302150309670001

RATAL RAHARJO

BANYUMAS

9/3/1967

44:8:8

Lk

KARANGANJOG

009

001

59

3302151202053929

3302155512720001

DURNI SETIATI

BANYUMAS

12/15/1972

39:4:26

Pr

KARANGANJOG

009

001

60

3302151202053930

3302151801580001

DARTIMAN

BANYUMAS

1/18/1958

54:3:23

Lk

KARANGANJOG

009

001

61

3302151202053930

3302155610710001

RASIYEM

BANYUMAS

10/16/1971

40:6:25

Pr

KARANGANJOG

009

001

62

3302151202053931

3302150203820004

SUDIRO

BANYUMAS

3/2/1982

30:2:9

Lk

KARANGANJOG

009

001

63

3302151202053931

3302154107530006

SAKIYEM

BANYUMAS

7/1/1953

58:10:10

Pr

KARANGANJOG

009

001

64

3302151202053931

3302155208680004

KASMIRAH

BANYUMAS

8/12/1968

43:8:29

Pr

KARANGANJOG

009

001

65

3302151202053931

3302156709390001

DARSEM

BANYUMAS

9/27/1939

72:7:14

Pr

KARANGANJOG

009

001

66

3302151202053932

3302152412800004

WALUYO

BANYUMAS

12/24/1980

31:4:17

Lk

KARANGANJOG

009

001

67

3302151202053932

3302152501840001

CASIRUN

BANYUMAS

1/25/1984

28:3:16

Lk

KARANGANJOG

009

001

68

3302151202053932

3302153011500001

DARYO SUDIYONO

BANYUMAS

11/30/1950

61:5:11

Lk

KARANGANJOG

009

001

69

3302151202053932

3302157010510001

SIKEM

BANYUMAS

10/30/1951

60:6:11

Pr

KARANGANJOG

009

001

70

3302151202053933

3302153112300002

RALIM RANTASEMITA

BANYUMAS

12/31/1930

81:4:10

Lk

KARANGANJOG

009

001

71

3302151202053933

3302155701350001

CARSIYEM

BANYUMAS

1/17/1935

77:3:24

Pr

KARANGANJOG

009

001

72

3302151301070002

3302152005710003

KARSUM PRABOWO

BANYUMAS

5/20/1971

40:11:21

Lk

KARANGANJOG

009

001

73

3302151509070004

3302153112680046

RISMANTO

BANYUMAS

12/31/1968

43:4:10

Lk

KARANGANJOG

009

001

74

3302152901070008

3302155011840002

JARYATIN

BANYUMAS

11/10/1984

27:6:1

Pr

KARANGANJOG

009

001

75

3302150304060001

3302153112430041

SUMARYO CASAM

BANYUMAS

12/31/1943

68:4:10

Lk

KARANGANJOG

009

002

76

3302150304060001

3302156110650003

SUYATI

BANYUMAS

10/21/1965

46:6:20

Pr

KARANGANJOG

009

002

DPS PILPRES TPS VIII halaman 104 sari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan

10

Rw

Rt

11

12

77

3302150304070001

3302150701810002

NOTO SUSILO

BANYUMAS

1/7/1981

31:4:4

Lk

KARANGANJOG

009

002

78

3302150304070001

3302157103830001

KURNIATI

BANYUMAS

3/31/1983

29:1:10

Pr

KARANGANJOG

009

002

79

3302150701070006

3302150711750002

KARSO

BANYUMAS

11/7/1975

36:6:4

Lk

KARANGANJOG

009

002

80

3302150703070001

3302151307810001

SUSWOYO AHMAD MUSTHOLIH

BANYUMAS

7/13/1981

30:9:28

Lk

KARANGANJOG

009

002

81

3302150703070001

3302156904820001

DEWI NURHAYATI

BANYUMAS

4/29/1982

30:0:12

Pr

KARANGANJOG

009

002

82

3302150905070017

3302154504700007

RUGIYATI

BANYUMAS

4/5/1970

42:1:6

Pr

KARANGANJOG

009

002

83

3302150905070017

3302152404720001

PUJI HARTONO DASIMAN

BANYUMAS

4/24/1972

40:0:17

Lk

KARANGANJOG

009

002

84

3302150905070017

3302157112370020

WATINAH

BANYUMAS

12/31/1937

74:4:10

Pr

KARANGANJOG

009

002

85

3302151202050995

3302152709890001

TONI ADIYANTO

BANYUMAS

9/27/1989

22:7:14

Lk

KARANGANJOG

009

002

86

3302151202050995

3302151308660002

SUSMOKO DAWIN

BANYUMAS

8/13/1966

45:8:28

Lk

KARANGANJOG

009

002

87

3302151202050995

3302155603720004

SUKIMAH

BANYUMAS

3/16/1972

40:1:25

Pr

KARANGANJOG

009

002

88

3302151202053206

3302155603770002

SUSWATI

BANYUMAS

3/16/1977

35:1:25

Pr

KARANGANJOG

009

002

89

3302151202053206

3302151606680001

DIRMO

BANYUMAS

6/16/1968

43:10:25

Lk

KARANGANJOG

009

002

90

3302151202053208

3302153009350002

SUMIARTO SUKYAT

BANYUMAS

9/30/1935

76:7:11

Lk

KARANGANJOG

009

002

91

3302151202053208

3302156106400001

CASEM

BANYUMAS

6/21/1940

71:10:20

Pr

KARANGANJOG

009

002

92

3302151202053209

3302154402920001

CAHYA RESTININGTYAS

BANYUMAS

2/4/1992

20:3:7

Pr

KARANGANJOG

009

002

93

3302151202053209

3302150406680001

SENTAR SUGIYANTO

BANYUMAS

6/4/1968

43:11:7

Lk

KARANGANJOG

009

002

94

3302151202053210

3302150112540001

RUSMIDI RATIMAN

BANYUMAS

12/1/1954

57:5:10

Lk

KARANGANJOG

009

002

95

3302151202053210

3302155912610001

NARSIWEN

BANYUMAS

12/19/1961

50:4:22

Pr

KARANGANJOG

009

002

96

3302151202053211

3302152412350001

SUPARJA

BANYUMAS

12/24/1935

76:4:17

Lk

KARANGANJOG

009

002

97

3302151202053211

3302157112350054

CARMI

BANYUMAS

12/31/1935

76:4:10

Pr

KARANGANJOG

009

002

98

3302151202053212

3302151109600001

AHMAD SODIKIN

BANYUMAS

9/11/1960

51:8:0

Lk

KARANGANJOG

009

002

99

3302151202053212

3302157112660001

WATRI

BANYUMAS

12/31/1966

45:4:10

Pr

KARANGANJOG

009

002

100

3302151202053221

3302153112600075

TAHYUDIN TASUM

BANYUMAS

12/31/1960

51:4:10

Lk

KARANGANJOG

009

002

101

3302151202053221

3302151903840001

KISWOYO

BANYUMAS

3/19/1984

28:1:22

Lk

KARANGANJOG

009

002

102

3302151202053221

3302155305640001

KASIYAH

BANYUMAS

5/13/1964

47:11:28

Pr

KARANGANJOG

009

002

DPS PILPRES TPS VIII halaman 105 sari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan

10

Rw

Rt

11

12

103

3302151202053222

3302157112350002

DILEM

BANYUMAS

12/31/1935

76:4:10

Pr

KARANGANJOG

009

002

104

3302151202053223

3302152709860001

WORO SANTOSO

BANYUMAS

9/27/1986

25:7:14

Lk

KARANGANJOG

009

002

105

3302151202053223

3302153006380001

SANROKYAT

BANYUMAS

6/30/1938

73:10:11

Lk

KARANGANJOG

009

002

106

3302151202053223

3302156405650001

DIKEM

BANYUMAS

5/24/1965

46:11:17

Pr

KARANGANJOG

009

002

107

3302151202053237

3302151403680001

KOMAR KUSBIYANTO

BANYUMAS

3/14/1968

44:1:27

Lk

KARANGANJOG

009

002

108

3302151202053237

3302155111750001

CARSILAH

BANYUMAS

11/11/1975

36:6:0

Pr

KARANGANJOG

009

002

109

3302151202053238

3302156512590001

DARSINI

BANYUMAS

12/25/1959

52:4:16

Pr

KARANGANJOG

009

002

110

3302151202053238

3302151208910001

AGUS PURNOMO

BANYUMAS

8/12/1991

20:8:29

Lk

KARANGANJOG

009

002

111

3302151202053238

3302151208910002

AGUS SETIAWAY

BANYUMAS

8/12/1991

20:8:29

Lk

KARANGANJOG

009

002

112

3302151202053239

3302156207450001

SUTIMAH

BANYUMAS

7/22/1945

66:9:19

Pr

KARANGANJOG

009

002

113

3302151202053239

3302152808840001

DIRJO

BANYUMAS

8/28/1984

27:8:13

Lk

KARANGANJOG

009

002

114

3302151202053240

3302156904720001

SATINAH

BANYUMAS

4/29/1972

40:0:12

Pr

KARANGANJOG

009

002

115

3302151202053240

3302150709730004

WARSONO

BANYUMAS

9/7/1973

38:8:4

Lk

KARANGANJOG

009

002

116

3302151202053245

3302152402870001

SEDAR SETYONO

BANYUMAS

2/24/1987

25:2:17

Lk

KARANGANJOG

009

002

117

3302152812400001

CAMIARTO

BANYUMAS

12/28/1940

71:4:13

Lk

KARANGANJOG

009

002

118

3302155508720006

TRI ENDAH MARLUPI

BANYUMAS

8/5/1972

39:9:6

Pr

KARANGANJOG

009

002

119

3302151202053245

3302153112520002

RUSTOMO RAMUD

BANYUMAS

12/31/1952

59:4:10

Lk

KARANGANJOG

009

002

120

3302151202053246

3302156505550001

DASILAH

BANYUMAS

5/25/1955

56:11:16

Pr

KARANGANJOG

009

002

121

3302151202053246

3302153108500001

MARTAJI WARKIM

BANYUMAS

8/31/1950

61:8:10

Lk

KARANGANJOG

009

002

122

3302151202053268

3302151708680007

KAMSUDIN KARSUM

BANYUMAS

8/17/1968

43:8:24

Lk

KARANGANJOG

009

002

123

3302151202053269

3302153107680001

SEKHU ALIMI TARJO

BANYUMAS

7/31/1968

43:9:10

Lk

KARANGANJOG

009

002

124

3302151202053270

3302154504720002

TUPTIYANTI

BANYUMAS

4/5/1972

40:1:6

Pr

KARANGANJOG

009

002

125

3302151202053270

3302157112580044

CARSINAH

BANYUMAS

12/31/1958

53:4:10

Pr

KARANGANJOG

009

002

126

3302151202053270

3302151704880001

AHMAD ZAMRONI NASER

BANYUMAS

4/17/1988

24:0:24

Lk

KARANGANJOG

009

002

127

3302151202053270

3302151806560001

NASIRIN

BANYUMAS

6/18/1956

55:10:23

Lk

KARANGANJOG

009

002

128

3302151202053270

3302151105900001

ZAENUL ARFIAN NASER

BANYUMAS

5/11/1990

22:0:0

Lk

KARANGANJOG

009

002

DPS PILPRES TPS VIII halaman 106 sari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan

10

11

12

3302156011870001

DELIFIANI HIDAYATI

BANYUMAS

11/20/1987

24:5:21

Pr

KARANGANJOG

009

002

130

3302151202053934

3302155806750001

SUMARTI

BANYUMAS

6/18/1975

36:10:23

Pr

KARANGANJOG

009

002

131

3302151202053934

3302151702730002

TISMO

BANYUMAS

2/17/1973

39:2:24

Lk

KARANGANJOG

009

002

132

3302151202053935

3302155207700003

SARIMAH

BANYUMAS

7/12/1970

41:9:29

Pr

KARANGANJOG

009

002

133

3302151202053935

3302155908900001

GUS RIRIES NAHDLIYATUL AWALIYAH BANYUMAS

8/19/1990

21:8:22

Pr

KARANGANJOG

009

002

134

3302151202053935

3302150607680001

RISWO

BANYUMAS

7/6/1968

43:10:5

Lk

KARANGANJOG

009

002

135

3302151202053936

3302152810700001

DARWO

BANYUMAS

10/28/1970

41:6:13

Lk

KARANGANJOG

009

002

136

3302151202053937

3302155305750001

ANISAH

BANYUMAS

5/13/1975

36:11:28

Pr

KARANGANJOG

009

002

137

3302151202053937

3302150406720001

RUDIARTO DITO

BANYUMAS

6/4/1972

39:11:7

Lk

KARANGANJOG

009

002

138

3302151202053938

3302156109330001

TIEM

BANYUMAS

9/21/1933

78:7:20

Pr

KARANGANJOG

009

002

139

3302151202053938

3302152102380001

MULYADI

BANYUMAS

2/21/1938

74:2:20

Lk

KARANGANJOG

009

002

140

3302151202053938

3302157112500004

MURSINAH

BANYUMAS

12/31/1950

61:4:10

Pr

KARANGANJOG

009

002

141

3302151202053939

3302156608890001

IRNANDA DWI ESTU

BANYUMAS

8/26/1989

22:8:15

Pr

KARANGANJOG

009

002

142

3302151202053939

3302152306830001

IRAWAN KUSUMA AJI

BANYUMAS

6/23/1983

28:10:18

Lk

KARANGANJOG

009

002

143

3302152809060002

3302156510750001

TARSEM

CILACAP

10/25/1975

36:6:16

Pr

KARANGANJOG

009

002

144

3302152809060002

3302151907640001

WASA

BANYUMAS

7/19/1964

47:9:22

Lk

KARANGANJOG

009

002

145

3302152901070007

3302154510680005

CASIRAH

BANYUMAS

10/5/1968

43:7:6

Pr

KARANGANJOG

009

002

146

3302152901070007

3302153012650001

WARMAN AMIR MUKSIN

BANYUMAS

12/30/1965

46:4:11

Lk

KARANGANJOG

009

002

147

3302150607060002

3302150706810005

SODIKIN AL MA'RUF

BANYUMAS

6/7/1981

30:11:4

Lk

KARANGANJOG

009

003

148

3302150608070005

3302151102780002

KARSONO

BANYUMAS

2/11/1978

34:3:0

Lk

KARANGANJOG

009

003

149

3302151202050971

3302155006650004

DASEM

BANYUMAS

6/10/1965

46:11:1

Pr

KARANGANJOG

009

003

150

3302151202050971

3302152309530001

SUWITNYO

BANYUMAS

9/23/1953

58:7:18

Lk

KARANGANJOG

009

003

151

3302151202053196

3302151602400001

SUYARTO SURKIM

BANYUMAS

2/16/1940

72:2:25

Lk

KARANGANJOG

009

003

152

3302151202053196

3302155911490001

WARSINAH

BANYUMAS

11/19/1949

62:5:22

Pr

KARANGANJOG

009

003

3302151502760000

KARSAN

BANYUMAS

2/15/1976

36:2:26

Lk

KARANGANJOG

009

003

3302154107510012

WINTEN

BANYUMAS

7/1/1951

60:10:10

Pr

KARANGANJOG

009

003

3302151202053197

Rt

3302151202053271

154

Rw

129

153

NAMA LENGKAP

DPS PILPRES TPS VIII halaman 107 sari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan

10

Rw

Rt

11

12

155

3302151202053197

3302152707480001

MISRAJI

BANYUMAS

7/27/1948

63:9:14

Lk

KARANGANJOG

009

003

156

3302151202053199

3302154107520007

TAWIYAH

BANYUMAS

7/1/1952

59:10:10

Pr

KARANGANJOG

009

003

157

3302151202053199

3302151812300001

NASORI

BANYUMAS

12/18/1930

81:4:23

Lk

KARANGANJOG

009

003

158

3302151202053200

3302151907450001

SUPARDI

BANYUMAS

7/19/1945

66:9:22

Lk

KARANGANJOG

009

003

159

3302151202053200

3302156006350001

KARSIH

BANYUMAS

6/20/1935

76:10:21

Pr

KARANGANJOG

009

003

160

3302151202053200

3302150106860001

SLAMET PRIYADI

BANYUMAS

6/1/1986

25:11:10

Lk

KARANGANJOG

009

003

3302152304920000

KARSENO

BANYUMAS

4/23/1992

20:0:18

Lk

KARANGANJOG

009

003

161

NAMA LENGKAP

162

3302151202053201

3302157112670058

WATIYEM IRSANI

BANYUMAS

12/31/1967

44:4:10

Pr

KARANGANJOG

009

003

163

3302151202053201

3302152008650001

WARJO YUSWO SUWARNO

BANYUMAS

8/20/1965

46:8:21

Lk

KARANGANJOG

009

003

164

3302151202053201

3302150907880001

WAHYU YULIAWAN

BANYUMAS

7/9/1988

23:10:2

Lk

KARANGANJOG

009

003

165

3302151202053202

3302151012420001

ATMOWIYARTO WARSITO

BANYUMAS

12/10/1942

69:5:1

Lk

KARANGANJOG

009

003

166

3302151202053202

3302156503640001

TIMAH S

BANYUMAS

3/25/1964

48:1:16

Pr

KARANGANJOG

009

003

167

3302151202053202

3302152612710001

KAMSU

BANYUMAS

12/26/1971

40:4:15

Lk

KARANGANJOG

009

003

168

3302151202053203

3302154510570001

SARWEN

BANYUMAS

10/5/1957

54:7:6

Pr

KARANGANJOG

009

003

169

3302151202053203

3302150701530001

SUTARJO CARTAM

BANYUMAS

1/7/1953

59:4:4

Lk

KARANGANJOG

009

003

170

3302151202053204

3302152503720002

SULISTIONO

BANYUMAS

3/25/1972

40:1:16

Lk

KARANGANJOG

009

003

171

3302151202053213

3302153112650001

SISWOYO

BANYUMAS

12/31/1965

46:4:10

Lk

KARANGANJOG

009

003

172

3302151202053215

3302157112560001

WARSIH

BANYUMAS

12/31/1956

55:4:10

Pr

KARANGANJOG

009

003

173

3302151202053215

3302152307830002

CARITO

BANYUMAS

7/23/1983

28:9:18

Lk

KARANGANJOG

009

003

174

3302151202053215

3302152502500001

WASMAJA WASRI

BANYUMAS

2/25/1950

62:2:16

Lk

KARANGANJOG

009

003

175

3302151202053216

3302156711560001

RISAH

BANYUMAS

11/27/1956

55:5:14

Pr

KARANGANJOG

009

003

176

3302151202053216

3302152212560001

SUDARWO DATIM

BANYUMAS

12/22/1956

55:4:19

Lk

KARANGANJOG

009

003

177

3302151202053216

3302154505770001

NURYATI

BANYUMAS

5/5/1977

35:0:6

Pr

KARANGANJOG

009

003

178

3302151202053217

3302154410700002

RUSTINI

BANYUMAS

10/4/1970

41:7:7

Pr

KARANGANJOG

009

003

179

3302151202053217

3302157112420061

TASIWEN

BANYUMAS

12/31/1942

69:4:10

Pr

KARANGANJOG

009

003

180

3302151202053217

3302151306650001

RUSWANTO WASUD

BANYUMAS

6/13/1965

46:10:28

Lk

KARANGANJOG

009

003

DPS PILPRES TPS VIII halaman 108 sari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan

10

Rw

Rt

11

12

181

3302151202053218

3302150207450001

WIKARTO WASLAM

BANYUMAS

7/2/1945

66:10:9

Lk

KARANGANJOG

009

003

182

3302151202053218

3302155708550001

DAPINAH

BANYUMAS

8/17/1955

56:8:24

Pr

KARANGANJOG

009

003

183

3302151202053219

3302155905650001

WATISEM

BANYUMAS

5/19/1965

46:11:22

Pr

KARANGANJOG

009

003

184

3302151202053219

3302155910880001

ROHMAWATI

BANYUMAS

10/19/1988

23:6:22

Pr

KARANGANJOG

009

003

185

3302151202053219

3302151806580001

ALI MUSTOFA TASRIP

BANYUMAS

6/18/1958

53:10:23

Lk

KARANGANJOG

009

003

186

3302151202053220

3302152303730003

SUDIMULYONO

BANYUMAS

3/23/1973

39:1:18

Lk

KARANGANJOG

009

003

187

3302151202053220

3302155912740001

TRI MURNI

BANYUMAS

12/19/1974

37:4:22

Pr

KARANGANJOG

009

003

188

3302151202053224

3302151402520001

WAHIDIN NAWIN

BANYUMAS

2/14/1952

60:2:27

Lk

KARANGANJOG

009

003

189

3302151202053224

3302157112170002

RUKINAH

BANYUMAS

12/31/1917

94:4:10

Pr

KARANGANJOG

009

003

190

3302151202053225

3302154507630004

KOMIRAH

BANYUMAS

7/5/1963

48:10:6

Pr

KARANGANJOG

009

003

191

3302151202053225

3302150302920001

AHMAD ROHMANI

BANYUMAS

2/3/1992

20:3:8

Lk

KARANGANJOG

009

003

192

3302151202053225

3302150409600001

SURATMO YATIN

BANYUMAS

9/4/1960

51:8:7

Lk

KARANGANJOG

009

003

193

3302151202053227

3302150404580001

KISWAN MAHMUDIN

BANYUMAS

4/4/1958

54:1:7

Lk

KARANGANJOG

009

003

194

3302151202053227

3302157112670001

NAKEM

BANYUMAS

12/31/1967

44:4:10

Pr

KARANGANJOG

009

003

195

3302151202053227

3302155307880001

TINA MUDININGSIH

BANYUMAS

7/13/1988

23:9:28

Pr

KARANGANJOG

009

003

196

3302151202053228

3302151506250001

ASMAJI KARMAN

BANYUMAS

6/15/1925

86:10:26

Lk

KARANGANJOG

009

003

197

3302151202053228

3302154507330001

NADEM

BANYUMAS

7/5/1933

78:10:6

Pr

KARANGANJOG

009

003

198

3302151202053229

3302155206730006

SUTINAH

BANYUMAS

6/12/1973

38:10:29

Pr

KARANGANJOG

009

003

199

3302151202053229

3302153005680001

DIKUN DUROKHIM

BANYUMAS

5/30/1968

43:11:11

Lk

KARANGANJOG

009

003

200

3302151202053230

3302155202900001

NILAWATI

BANYUMAS

2/12/1990

22:2:29

Pr

KARANGANJOG

009

003

201

3302151202053230

3302154501700004

SUKINI

BANYUMAS

1/5/1970

42:4:6

Pr

KARANGANJOG

009

003

202

3302151202053231

3302154306600003

KARSEM

BANYUMAS

6/3/1960

51:11:8

Pr

KARANGANJOG

009

003

203

3302151202053231

3302152510550001

SANREJA SADAK

BANYUMAS

10/25/1955

56:6:16

Lk

KARANGANJOG

009

003

204

3302151202053232

3302155010820004

KARSITI

BANYUMAS

10/10/1982

29:7:1

Pr

KARANGANJOG

009

003

205

3302151202053232

3302157112600083

TASWEN

BANYUMAS

12/31/1960

51:4:10

Pr

KARANGANJOG

009

003

206

3302151202053233

3302157112640003

CASIYEM

BANYUMAS

12/31/1964

47:4:10

Pr

KARANGANJOG

009

003

DPS PILPRES TPS VIII halaman 109 sari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan

10

Rw

Rt

11

12

207

3302151202053233

3302151005610003

RUJITO RUSWO

BANYUMAS

5/10/1961

51:0:1

Lk

KARANGANJOG

009

003

208

3302151202053233

3302156808900001

NUR HIDAYATI

BANYUMAS

8/28/1990

21:8:13

Pr

KARANGANJOG

009

003

209

3302151202053235

3302154708450003

WALIMAH

BANYUMAS

8/7/1945

66:9:4

Pr

KARANGANJOG

009

003

210

3302151202053235

3302153112460031

SUGITO SURKIM

BANYUMAS

12/31/1946

65:4:10

Lk

KARANGANJOG

009

003

211

3302151202053236

3302154302800001

KAMSINI

BANYUMAS

2/3/1980

32:3:8

Pr

KARANGANJOG

009

003

212

3302151202053236

3302154702860003

NUR IKA DINI UTAMI

BANYUMAS

2/7/1986

26:3:4

Pr

KARANGANJOG

009

003

213

3302151202053236

3302152811610002

SUTIR

BANYUMAS

11/28/1961

50:5:13

Lk

KARANGANJOG

009

003

214

3302151304070007

3302154710830003

NURBIYANTI

BANYUMAS

10/7/1983

28:7:4

Pr

KARANGANJOG

009

003

215

3302151304070007

3302154503630003

KATIRAH

BANYUMAS

3/5/1963

49:2:6

Pr

KARANGANJOG

009

003

216

3302151304070007

3302152510550002

WATMAJA

BANYUMAS

10/25/1955

56:6:16

Lk

KARANGANJOG

009

003

217

3302152501070004

3302157112670057

TASILAH

BANYUMAS

12/31/1967

44:4:10

Pr

KARANGANJOG

009

003

218

3302152809060001

3302156704850001

OMSINAH

BANYUMAS

4/27/1985

27:0:14

Pr

KARANGANJOG

009

003

219

3302152809060001

3302151107770001

RUSWITO

BANYUMAS

7/11/1977

34:10:0

Lk

CIREBAH

009

003

220

3302150604060002

3302151510730002

DARWIN

BANYUMAS

10/15/1973

38:6:26

Lk

CIREBAH

009

004

221

3302150604060002

3302156709780002

TURYATI

BANYUMAS

9/27/1978

33:7:14

Pr

CIREBAH

009

004

222

3302151005070002

3302155704720001

NARSITI

BANYUMAS

4/17/1972

40:0:24

Pr

CIREBAH

009

004

223

3302151005070002

3302150707670002

WADIRNO

BANYUMAS

7/7/1967

44:10:4

Lk

CIREBAH

009

004

224

3302151005070003

3302150504720004

KIRSO

BANYUMAS

4/5/1972

40:1:6

Lk

CIREBAH

009

004

225

3302151005070003

3302156803820001

SUTINI

BANYUMAS

3/28/1982

30:1:13

Pr

CIREBAH

009

004

226

3302151009060004

3302155904610001

KUSTIRAH

BANYUMAS

4/19/1961

51:0:22

Pr

CIREBAH

009

004

3302152812640000

DAMINAH

BANYUMAS

12/28/1964

47:4:13

Pr

CIREBAH

009

004

CILACAP

7/4/1981

30:10:7

Lk

CIREBAH

009

004

227

NAMA LENGKAP

228

3302151202050976

3302150407810002

RAGIL SUBAGYO

229

3302151202050978

3302150402780003

M. CHAFIDZIN

BANYUMAS

2/4/1978

34:3:7

Lk

CIREBAH

009

004

230

3302151202050978

3302155810780001

DARSITI

BANYUMAS

10/18/1978

33:6:23

Pr

CIREBAH

009

004

231

3302151202052960

3302150107240002

TAWITANA

BANYUMAS

7/1/1924

87:10:10

Lk

CIREBAH

009

004

232

3302151202052960

3302154107300012

TARSIWEN

BANYUMAS

7/1/1930

81:10:10

Pr

CIREBAH

009

004

DPS PILPRES TPS VIII halaman 110 sari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan

10

Rw

Rt

11

12

233

3302151202052961

3302151006730002

WIDIYANTO WATUN

BANYUMAS

6/10/1973

38:11:1

Lk

CIREBAH

009

004

234

3302151202052961

3302156506730001

RISWATI

BANYUMAS

6/25/1973

38:10:16

Pr

CIREBAH

009

004

235

3302151202052963

3302154107380029

KASINAH

BANYUMAS

7/1/1938

73:10:10

Pr

CIREBAH

009

004

236

3302151202052963

3302150107230009

WIARTA

BANYUMAS

7/1/1923

88:10:10

Lk

CIREBAH

009

004

237

3302151202052965

3302150803870001

KUSWOYO

BANYUMAS

3/8/1987

25:2:3

Lk

CIREBAH

009

004

238

3302151202052965

3302150303820003

TRISNO

BANYUMAS

3/3/1982

30:2:8

Lk

CIREBAH

009

004

239

3302151202052965

3302150607570002

WARSUM SUMARJO

BANYUMAS

7/6/1957

54:10:5

Lk

CIREBAH

009

004

240

3302151202052965

3302155809610002

TARSEM

BANYUMAS

9/18/1961

50:7:23

Pr

CIREBAH

009

004

241

3302151202052966

3302156011650001

KIRSAH

BANYUMAS

11/20/1965

46:5:21

Pr

CIREBAH

009

004

242

3302151202052966

3302151007630003

WARSUN WIGNYO SUROSO

BANYUMAS

7/10/1963

48:10:1

Lk

CIREBAH

009

004

243

3302151202052967

3302152508350001

MARDIKI

BANYUMAS

8/25/1935

76:8:16

Lk

CIREBAH

009

004

244

3302151202052968

3302156706530001

WATOYAH

BANYUMAS

6/27/1953

58:10:14

Pr

CIREBAH

009

004

245

3302151202052968

3302153112310005

DARYO SANMUKRAD

BANYUMAS

12/31/1931

80:4:10

Lk

CIREBAH

009

004

246

3302151202052969

3302156905870001

HIKMAH NUR FITRI

BANYUMAS

5/29/1987

24:11:12

Pr

CIREBAH

009

004

247

3302151202052969

3302155212400001

SAWEN

BANYUMAS

12/12/1940

71:4:29

Pr

CIREBAH

009

004

248

3302151202052969

3302151806350001

SANMIRYAT SUKRAM

BANYUMAS

6/18/1935

76:10:23

Lk

CIREBAH

009

004

249

3302151202052969

3302151206680002

MUHAMAD MIFTAHUDIN ARSO

BANYUMAS

6/12/1968

43:10:29

Lk

CIREBAH

009

004

250

3302151202053187

3302151211650004

CARMONO CASUM

BANYUMAS

11/12/1965

46:5:29

Lk

CIREBAH

009

004

251

3302154609780005

RUSWI

BANYUMAS

9/6/1978

33:8:5

Pr

CIREBAH

009

004

252

3302152703760001

SUTRISNO SUWARDI

BANYUMAS

3/27/1976

36:1:14

Lk

CIREBAH

009

004

253

3302151202053187

3302155109870001

WAHYUNI

BANYUMAS

9/11/1987

24:8:0

Pr

CIREBAH

009

004

254

3302151202053187

3302155305680002

KARTISEM

BANYUMAS

5/13/1968

43:11:28

Pr

CIREBAH

009

004

255

3302151202053187

3302153012750005

SUKIMAN

BANYUMAS

12/30/1975

36:4:11

Lk

CIREBAH

009

004

256

3302151202053188

3302150304730001

SUMARTO

BANYUMAS

4/3/1973

39:1:8

Lk

CIREBAH

009

004

257

3302151202053189

3302155407400001

RUMINAH

BANYUMAS

7/14/1940

71:9:27

Pr

CIREBAH

009

004

258

3302151202053189

3302151508350001

DARSA KARSIDI

BANYUMAS

8/15/1935

76:8:26

Lk

CIREBAH

009

004

DPS PILPRES TPS VIII halaman 111 sari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan

10

Rw

Rt

11

12

259

3302151202053190

3302155109450001

DASILAH

BANYUMAS

9/11/1945

66:8:0

Pr

CIREBAH

009

004

260

3302151202053190

3302150107400012

LISMAJA

BANYUMAS

7/1/1940

71:10:10

Lk

CIREBAH

009

004

261

3302151202053191

3302150507380001

SUKMAJI

BANYUMAS

7/5/1938

73:10:6

Lk

CIREBAH

009

004

262

3302151202053191

3302156106440001

KARTIWEN

BANYUMAS

6/21/1944

67:10:20

Pr

CIREBAH

009

004

263

3302151202053192

3302154106720002

CARTINAH

BANYUMAS

6/1/1972

39:11:10

Pr

CIREBAH

009

004

264

3302151202053192

3302150503670001

DIRKAM ALFATHUDIN

BANYUMAS

3/5/1967

45:2:6

Lk

CIREBAH

009

004

265

3302151202053193

3302150312590001

KATIMAN

BANYUMAS

12/3/1959

52:5:8

Lk

CIREBAH

009

004

266

3302151202053193

3302154104720001

KUSMINAH

BANYUMAS

4/1/1972

40:1:10

Pr

CIREBAH

009

004

267

3302151202053194

3302154107570011

SAMIRAH

BANYUMAS

7/1/1957

54:10:10

Pr

CIREBAH

009

004

268

3302151202053194

3302150711500003

WAMIREJA

BANYUMAS

11/7/1950

61:6:4

Lk

CIREBAH

009

004

269

3302151202053195

3302155504580002

WARKIYAH

BANYUMAS

4/15/1958

54:0:26

Pr

CIREBAH

009

004

270

3302151202053195

3302152508850001

SIWAN

BANYUMAS

8/25/1985

26:8:16

Lk

CIREBAH

009

004

271

3302151202053195

3302153006510001

RASITO RASIKIN

BANYUMAS

6/30/1951

60:10:11

Lk

CIREBAH

009

004

272

3302151202053845

3302150506540002

NASRUDIN SIWAN

BANYUMAS

6/5/1954

57:11:6

Lk

CIREBAH

009

004

273

3302151202053845

3302155906630001

JARYATI

BANYUMAS

6/19/1963

48:10:22

Pr

CIREBAH

009

004

274

3302156206810001

RERE YUNIYARTINI

BANYUMAS

6/22/1981

30:10:19

Pr

CIREBAH

009

004

275

3302152111710001

SUTOMO

BANYUMAS

11/21/1971

40:5:20

Lk

CIREBAH

009

004

276

3302151202053846

3302154404750001

WIDI UTAMI

BANYUMAS

4/4/1975

37:1:7

Pr

CIREBAH

009

004

277

3302151202053846

3302151407710003

EDI CAHYONO

BANYUMAS

7/14/1971

40:9:27

Lk

CIREBAH

009

004

278

3302151202053847

3302152601840001

BANGUN SETIAWAN

BANYUMAS

1/26/1984

28:3:15

Lk

CIREBAH

009

004

279

3302151202053847

3302152106440001

DARSIMAN DASUKARTA

BANYUMAS

6/21/1944

67:10:20

Lk

CIREBAH

009

004

280

3302151202053847

3302156308530001

WATEM

BANYUMAS

8/23/1953

58:8:18

Pr

CIREBAH

009

004

281

3302151202053848

3302155010790004

RATMI SUSILOWATI

BANYUMAS

10/10/1979

32:7:1

Pr

CIREBAH

009

004

282

3302151202053849

3302156806690001

DIYAH ASTUTI

BANYUMAS

6/28/1969

42:10:13

Pr

CIREBAH

009

004

283

3302151202053849

3302156108870001

DINI EKAYATI

BANYUMAS

8/21/1987

24:8:20

Pr

CIREBAH

009

004

284

3302151202053849

3302150509620001

KIRWONO

BANYUMAS

9/5/1962

49:8:6

Lk

CIREBAH

009

004

DPS PILPRES TPS VIII halaman 112 sari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan

10

Rw

Rt

11

12

285

3302152101070001

3302150709720004

WASIRO

BANYUMAS

9/7/1972

39:8:4

Lk

CIREBAH

009

004

286

3302152101070001

3302155504750001

RETNO DWI ASTUTI

BANYUMAS

4/15/1975

37:0:26

Pr

CIREBAH

009

004

287

3302152812060003

3302154106780001

SULIPAH

BANYUMAS

6/1/1978

33:11:10

Pr

CIREBAH

009

004

288

3302152812060003

3302151308760001

ARDIYONO

BANYUMAS

8/13/1976

35:8:28

Lk

CIREBAH

009

004

289

3302150804060001

3302154702800004

WIWI PURNOMO WATI

BANYUMAS

2/7/1980

32:3:4

Pr

CIREBAH

009

005

290

3302150804060001

3302151205810003

ARIF WICAKSONO

BANYUMAS

5/12/1981

30:11:29

Lk

CIREBAH

009

005

291

3302150905070045

3302150205770003

DARYONO

BANYUMAS

5/2/1977

35:0:9

Lk

CIREBAH

009

005

292

3302150905070045

3302156510770004

NASIROH

BANYUMAS

10/25/1977

34:6:16

Pr

CIREBAH

009

005

293

3302150908070001

3302150707760002

SAIMAN

BANYUMAS

7/7/1976

35:10:4

Lk

CIREBAH

009

005

294

3302151202050822

3302153112600094

TARSITO GUCA

BANYUMAS

12/31/1960

51:4:10

Lk

CIREBAH

009

005

295

3302151202050963

3302150505750009

RUSDI

BANYUMAS

5/5/1975

37:0:6

Lk

CIREBAH

009

005

296

3302151202050963

3302154912740001

RUSTINAH

BANYUMAS

12/9/1974

37:5:2

Pr

CIREBAH

009

005

297

3302151202050964

3302154404810002

EMI KRISTIYANI

BANYUMAS

4/4/1981

31:1:7

Pr

CIREBAH

009

005

298

3302151202053272

3302150610800001

RUSWIYANTO

BANYUMAS

10/6/1980

31:7:5

Lk

CIREBAH

009

005

299

3302151202053272

3302154705880001

LAELI RAHMAWATI

BANYUMAS

5/7/1988

24:0:4

Pr

CIREBAH

009

005

300

3302151202053272

3302155209640001

KASMINI

BANYUMAS

9/12/1964

47:7:29

Pr

CIREBAH

009

005

301

3302151202053272

3302152505550002

KUSTIALI KUSMAN

BANYUMAS

5/25/1955

56:11:16

Lk

CIREBAH

009

005

302

3302151202053272

3302152701830001

KISWORO

BANYUMAS

1/27/1983

29:3:14

Lk

CIREBAH

009

005

303

3302151202053273

3302155812580001

DISEM

BANYUMAS

12/18/1958

53:4:23

Pr

CIREBAH

009

005

304

3302151202053273

3302150902500001

JUREMI CARTIM

BANYUMAS

2/9/1950

62:3:2

Lk

CIREBAH

009

005

305

3302151202053273

3302150103820001

NARSITO

BANYUMAS

3/1/1982

30:2:10

Lk

CIREBAH

009

005

306

3302151202053274

3302153112340001

KUSMANTO

BANYUMAS

12/31/1934

77:4:10

Lk

CIREBAH

009

005

307

3302151202053274

3302155110470001

WARTEM

BANYUMAS

10/11/1947

64:7:0

Pr

CIREBAH

009

005

308

3302151202053275

3302155212510001

NGATINI

BANYUMAS

12/12/1951

60:4:29

Pr

CIREBAH

009

005

309

3302151202053275

3302150405430001

HADY SUKARNO

BANYUMAS

5/4/1943

69:0:7

Lk

CIREBAH

009

005

310

3302151202053276

3302156311600001

SAINAH

BANYUMAS

11/23/1960

51:5:18

Pr

CIREBAH

009

005

DPS PILPRES TPS VIII halaman 113 sari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan

10

Rw

Rt

11

12

311

3302151202053276

3302155107830002

RATNA IDAWATI

BANYUMAS

7/11/1983

28:10:0

Pr

CIREBAH

009

005

312

3302151202053276

3302151302510001

SURYANTO WARMAN

BANYUMAS

2/13/1951

61:2:28

Lk

CIREBAH

009

005

313

3302151202053277

3302152506770001

SLAMET SETYONO

BANYUMAS

6/25/1977

34:10:16

Lk

CIREBAH

009

005

314

3302151202053277

3302154209540001

SUMIRAH

BANYUMAS

9/2/1954

57:8:9

Pr

CIREBAH

009

005

315

3302151202053277

3302155801830001

ETI MURAWATI

BANYUMAS

1/18/1983

29:3:23

Pr

CIREBAH

009

005

316

3302151202053278

3302154305800002

AYU KRISNAWATI

BANYUMAS

5/3/1980

32:0:8

Pr

CIREBAH

009

005

317

3302151202053278

3302155211480002

MARDIRAH

BANYUMAS

11/12/1948

63:5:29

Pr

CIREBAH

009

005

318

3302151202053280

3302156912530001

RUJINAH

BANYUMAS

12/29/1953

58:4:12

Pr

CIREBAH

009

005

319

3302151202053280

3302152008370001

TIRTO WIYOTO SUKYAD

BANYUMAS

8/20/1937

74:8:21

Lk

CIREBAH

009

005

320

3302151202053281

3302155910460001

WASILAH

BANYUMAS

10/19/1946

65:6:22

Pr

CIREBAH

009

005

321

3302151202053282

3302152111600001

DARKAM MUDIARTO

BANYUMAS

11/21/1960

51:5:20

Lk

CIREBAH

009

005

322

3302151202053282

3302152111890002

TARSITO

BANYUMAS

11/21/1989

22:5:20

Lk

CIREBAH

009

005

323

3302151202053282

3302155507680007

SUPINAH

BANYUMAS

7/15/1968

43:9:26

Pr

CIREBAH

009

005

324

3302151202053282

3302152603870001

KARSENO

BANYUMAS

3/26/1987

25:1:15

Lk

CIREBAH

009

005

325

3302151202053283

3302151201540001

SUMARJO RATAM

BANYUMAS

1/12/1954

58:3:29

Lk

CIREBAH

009

005

326

3302151202053283

3302155511930001

SARWINAH

BANYUMAS

11/15/1993

18:5:26

Pr

CIREBAH

009

005

327

3302151202053284

3302151306780001

SUGITO

BANYUMAS

6/13/1978

33:10:28

Lk

CIREBAH

009

005

328

3302151202053284

3302152206530001

TAKWID

BANYUMAS

6/22/1953

58:10:19

Lk

CIREBAH

009

005

329

3302151202053284

3302152705820001

TUGIMAN

BANYUMAS

5/27/1982

29:11:14

Lk

CIREBAH

009

005

330

3302151202053284

3302157004580001

CARSITI

BANYUMAS

4/30/1958

54:0:11

Pr

CIREBAH

009

005

331

3302151202053284

3302156307850002

TRI WAHYUNI

BANYUMAS

7/23/1985

26:9:18

Pr

CIREBAH

009

005

332

3302151202053286

3302151310430001

NADI NASUM RASMARTA

BANYUMAS

10/13/1943

68:6:28

Lk

CIREBAH

009

005

333

3302151202053286

3302155802480001

TARSEM

BANYUMAS

2/18/1948

64:2:23

Pr

CIREBAH

009

005

334

3302151202053287

3302150910590001

NAMIARJO NASRO

BANYUMAS

10/9/1959

52:7:2

Lk

CIREBAH

009

005

335

3302151202053287

3302156901820001

SRI ASTUTI

BANYUMAS

1/29/1982

30:3:12

Pr

CIREBAH

009

005

336

3302151202053287

3302152811860001

DEDI ARTANTO

BANYUMAS

11/28/1986

25:5:13

Lk

CIREBAH

009

005

DPS PILPRES TPS VIII halaman 114 sari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan

10

Rw

Rt

11

12

337

3302151202053288

3302151703830002

KIRWAN

BANYUMAS

3/17/1983

29:1:24

Lk

CIREBAH

009

005

338

3302151202053288

3302151710520001

MARYOTO MARKIM

BANYUMAS

10/17/1952

59:6:24

Lk

CIREBAH

009

005

339

3302151202053288

3302156603580001

KUSYATI

BANYUMAS

3/26/1958

54:1:15

Pr

CIREBAH

009

005

340

3302151202053288

3302155610790002

CARISEM

BANYUMAS

10/16/1979

32:6:25

Pr

CIREBAH

009

005

341

3302151202053289

3302155803860001

WITRI NURHAYATI

BANYUMAS

3/18/1986

26:1:23

Pr

CIREBAH

009

005

342

3302151202053289

3302154911630001

YATINAH

BANYUMAS

11/9/1963

48:6:2

Pr

CIREBAH

009

005

343

3302151202053289

3302152208580001

SUWANTO CARMAN

BANYUMAS

8/22/1958

53:8:19

Lk

CIREBAH

009

005

344

3302151202053568

3302155103760002

TITIN MARYANI

BANYUMAS

3/11/1976

36:2:0

Pr

CIREBAH

009

005

345

3302151202053568

3302151011730006

KADIYO

BANYUMAS

11/10/1973

38:6:1

Lk

CIREBAH

009

005

346

3302151202053839

3302151211380001

TASWI

BANYUMAS

11/12/1938

73:5:29

Lk

CIREBAH

009

005

347

3302151202053839

3302155206680005

KARSINI

BANYUMAS

6/12/1968

43:10:29

Pr

CIREBAH

009

005

348

3302151202053840

3302151506660001

AHMAD SOLEH

BANYUMAS

6/15/1966

45:10:26

Lk

CIREBAH

009

005

349

3302151202053840

3302155010720003

PURNITI

BANYUMAS

10/10/1972

39:7:1

Pr

CIREBAH

009

005

350

3302151202053841

3302152604340001

SANRUSTAM CARTAM

BANYUMAS

4/26/1934

78:0:15

Lk

CIREBAH

009

005

351

3302151202053841

3302157009440002

DARTEM

BANYUMAS

9/30/1944

67:7:11

Pr

CIREBAH

009

005

352

3302151202053842

3302151010820002

OKTAVIANUS DWI PRAMONO

BANYUMAS

10/10/1982

29:7:1

Lk

CIREBAH

009

005

353

3302151202053842

3302151011400002

TARSAN

BANYUMAS

11/10/1940

71:6:1

Lk

CIREBAH

009

005

354

3302151202053842

3302155605840001

INDARWATI

BANYUMAS

5/16/1984

27:11:25

Pr

CIREBAH

009

005

355

3302151202053842

3302154606550001

TARIYAH

BANYUMAS

6/6/1955

56:11:5

Pr

CIREBAH

009

005

356

3302151202053843

3302156708570001

ENDAH WORO RETNANINGTYAS

BANYUMAS

8/27/1957

54:8:14

Pr

CIREBAH

009

005

357

3302151202053843

3302152211520001

KUSWORO JATI KUSUMO

BANYUMAS

11/22/1952

59:5:19

Lk

CIREBAH

009

005

358

3302151202053844

3302156410520001

SUDAH

BANYUMAS

10/24/1952

59:6:17

Pr

CIREBAH

009

005

359

3302151202053844

3302151608550001

RONO WIREJA RUKUN

BANYUMAS

8/16/1955

56:8:25

Lk

CIREBAH

009

005

360

3302151202053844

3302152412850002

TRISMO SISWOYO

BANYUMAS

12/24/1985

26:4:17

Lk

CIREBAH

009

005

361

3302151202053844

3302154307800001

TILAR SETYATIN

BANYUMAS

7/3/1980

31:10:8

Pr

CIREBAH

009

005

362

3302151202053844

3302150607830004

TRI SUSANTO

BANYUMAS

7/6/1983

28:10:5

Lk

CIREBAH

009

005

363

3302151606060004

3302151402520002

MUGIARTO TARKIM

BANYUMAS

2/14/1952

60:2:27

Lk

CIREBAH

009

005

DPS PILPRES TPS VIII halaman 115 sari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

Jalan

10

Rw

Rt

11

12

364

3302151606060004

3302154301530001

RUBES

BANYUMAS

1/3/1953

59:4:8

Pr

CIREBAH

009

005

365

3302152711060004

3302151401790002

SUPRAPTO

BANYUMAS

1/14/1979

33:3:27

Lk

CIREBAH

009

005

366

3302152808060001

3302155811780002

WIHARTINI

BANYUMAS

11/18/1978

33:5:23

Pr

CIREBAH

009

005

367

3302152808060001

3302151001750001

SUKIRTO

BANYUMAS

1/10/1975

37:4:1

Lk

CIREBAH

009

005

3302152304920000

KARSENO

BANYUMAS

4/23/1992

20:0:18

Lk

KARANG ANJOG

09

03

368

NAMA LENGKAP

DPS PILPRES TPS VIII halaman 116 sari 255 halaman

14

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA


Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009
PROVINSI
KABUPATEN / KOTA

NO.
URUT
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMOR. KK
2
3302150608060025
3
3302151010060003
3302151010060003
3302151202050761
3302151202050776
3302151202052952
3302151202052952
3302151202052953
3302151202052953
3302151202052953
3302151202052954
3302151202052954
3302151202052954
3302151202052955
3302151202052955
3302151202052957
3302151202052957
3302151202052958
3302151202052958
3302151202053241
3302151202053518
3302151202053518
3302151202053519

: JAWA TENGAH
: BANYUMAS

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3
3302152109670002
3302150808890001
3302154304580001
3302154806730003
3302150203660001
3302150603820003
3302155004570002
3302150803740002
3302155709750001
3302150712860001
3302156501520001
3302152604490001
3302156804810002
3302150611460001
3302157112530002
3302154604780003
3302150910730003
3302151008310001
3302156501530001
3302155206560002
3302151312870001
3302152912710001
3302150704730001
3302155506760005
3302156206700001

NAMA LENGKAP

KECAMATAN
DESA
TPS
STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

4
KUSMIARJO KASNO
SUGI ASTUSTI
WARKEM
WARSIMAH
KARSAM KUSMAJA
NASIRUN
RATISEM
SUSNOTO
TURSINAH
SLAMET AITO
SARTINAH
CASA CAMIARJO
MARSINI ATININGSIH
SUKARMO SAPON
KASTIWEN
SALIMAH
DARSITO DARYANTO
TAJURI TARLAM
RUKIWEN
RUWED
SUBEKTI
KISMO AJI
SLAMET PRIYATIN
SUMINAH
DWI HARTATI

BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS

9/21/1967
8/8/1989
4/3/1958
6/8/1973
3/2/1966
3/6/1982
4/10/1957
3/8/1974
9/17/1975
12/7/1986
1/25/1952
4/26/1949
4/28/1981
11/6/1946
12/31/1953
4/6/1978
10/9/1973
8/10/1931
1/25/1953
6/12/1956
12/13/1987
12/29/1971
4/7/1973
6/15/1976
6/22/1970

GUMELAR
CIHONJE
9 (SEMBILAN)

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

44:7:20
22:9:3
54:1:8
38:11:3
46:2:9
30:2:5
55:1:1
38:2:3
36:7:24
25:5:4
60:3:16
63:0:15
31:0:13
65:6:5
58:4:10
34:1:5
38:7:2
80:9:1
59:3:16
55:10:29
24:4:28
40:4:12
39:1:4
35:10:26
41:10:19

S
B
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
B
S
S
S
S
S
S
P
B
S
S
S
S

Lk
Pr
Pr
Pr
Lk
Lk
Pr
Lk
Pr
Lk
Pr
Lk
Pr
Lk
Pr
Pr
Lk
Lk
Pr
Pr
Lk
Lk
Lk
Pr
Pr

DPS Pilpres TPS IX halaman 117 dari 255 halaman

:
:
:

DUSUN
10
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG
CILUMPANG

Rw

Rt

11

12

010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

26

3302151202053521

3302152511840001

KOSIRIN

BANYUMAS

11/25/1984

27:5:16

Lk

CILUMPANG

010

001

27

3302151202053521

3302156106650001

SUMINAH

BANYUMAS

6/21/1965

46:10:20

Pr

CILUMPANG

010

001

28

3302151202053521

3302154901220001

NARSEM

BANYUMAS

1/9/1922

90:4:2

Pr

CILUMPANG

010

001

29

3302151202053521

3302150106600003

WIGNYO SUMARNO WAKUM

BANYUMAS

6/1/1960

51:11:10

Lk

CILUMPANG

010

001

30

3302151202053522

3302154907630001

NARTI

BANYUMAS

7/9/1963

48:10:2

Pr

CILUMPANG

010

001

31

3302151202053522

3302151204590001

SUMEDI KARSIM

BANYUMAS

4/12/1959

53:0:29

Lk

CILUMPANG

010

001

32

3302151202053523

3302150912640002

DASNO

BANYUMAS

12/9/1964

47:5:2

Lk

CILUMPANG

010

001

33

3302151202053523

3302152005900001

IMAM MASKUR

BANYUMAS

5/20/1990

21:11:21

Lk

CILUMPANG

010

001

34

3302151202053524

3302154308650001

WARTATI

BANYUMAS

8/3/1965

46:9:8

Pr

CILUMPANG

010

001

35

3302151202053524

3302152905870002

FITRA DEDY PRAYITNO

BANYUMAS

5/29/1987

24:11:12

Lk

CILUMPANG

010

001

36

3302151202053524

3302150910630001

SRI MULYONO

MAGELANG

10/9/1963

48:7:2

Lk

CILUMPANG

010

001

37

3302151202053525

3302151507770002

DIRSONO

BANYUMAS

7/15/1977

34:9:26

Lk

CILUMPANG

010

001

38

3302151202053525

3302155108830001

PENI INDRAWANTI

BANYUMAS

8/11/1983

28:9:0

Pr

CILUMPANG

010

001

39

3302151202053525

3302156707530001

RAMINAH

BANYUMAS

7/27/1953

58:9:14

Pr

CILUMPANG

010

001

40

3302151202053526

3302153011530001

ARTONO SITIN

BANYUMAS

11/30/1953

58:5:11

Lk

CILUMPANG

010

001

41

3302151202053526

3302155004630002

RATISEM

BANYUMAS

4/10/1963

49:1:1

Pr

CILUMPANG

010

001

42

3302151202053528

3302155304440001

KASINAH

BANYUMAS

4/13/1944

68:0:28

Pr

CILUMPANG

010

001

43

3302151202053528

3302152507400001

SAHUDI SANGAD

BANYUMAS

7/25/1940

71:9:16

Lk

CILUMPANG

010

001

44

3302151202053528

3302154210880001

NINA AMBARWATI

BINJE

10/2/1988

23:7:9

Pr

CILUMPANG

010

001

45

3302155701440001

DASINAH

BANYUMAS

1/17/1944

68:3:24

Pr

CILUMPANG

010

001

46

3302152006470001

NADIARTO NARKIM

BANYUMAS

6/20/1947

64:10:21

Lk

CILUMPANG

010

001

47

3302151202053529

3302150507560001

MULYANTO TOBRI

BANYUMAS

7/5/1956

55:10:6

Lk

CILUMPANG

010

001

48

3302151202053529

3302155207910001

KHOMSIYATUN KHASANAH

BANYUMAS

7/12/1991

20:9:29

Pr

CILUMPANG

010

001

49

3302151202053530

3302151703840002

FAJAR SUSENO

BANYUMAS

3/17/1984

28:1:24

Lk

CILUMPANG

010

001

50

3302151202053530

3302152702540001

KARTOYO KAMAD

BANYUMAS

2/27/1954

58:2:14

Lk

CILUMPANG

010

001

51

3302151202053530

3302150301790002

SARNO

BANYUMAS

1/3/1979

33:4:8

Lk

CILUMPANG

010

001

DPS Pilpres TPS IX halaman 118 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

52

3302151202053530

3302156004610001

KAMISEM

BANYUMAS

4/20/1961

51:0:21

Pr

CILUMPANG

010

001

53

3302151202053531

3302155605370001

DAKEM

BANYUMAS

5/16/1937

74:11:25

Pr

CILUMPANG

010

001

54

3302151202053531

3302153110320001

RANADI RADA

BANYUMAS

10/31/1932

79:6:10

Lk

CILUMPANG

010

001

55

3302151202053531

3302152211870001

MUJI LEKSONO

BANYUMAS

11/22/1987

24:5:19

Lk

CILUMPANG

010

001

56

3302151701070007

3302156003300001

WIYEM

BANYUMAS

3/20/1930

82:1:21

Pr

CILUMPANG

010

001

57

3302151909060008

3302152205720004

MUHAMMAD FAROUK

JAKARTA

5/22/1972

39:11:19

Lk

CILUMPANG

010

001

58

3302151909060008

3302154703810003

WATININGSIH

BANYUMAS

3/7/1981

31:2:4

Pr

CILUMPANG

010

001

3302151912820003

IKA SIPTIN VIDYASTUTI

BANYUMAS

12/19/1982

29:4:22

Pr

CILUMPANG

010

002

59

NAMA LENGKAP

60

3302150608060015

3302155506540003

TASIYEM

BANYUMAS

6/15/1954

57:10:26

Pr

CILUMPANG

010

002

61

3302150608060015

3302150911780001

SUJIHAD

BANYUMAS

11/9/1978

33:6:2

Lk

CILUMPANG

010

002

62

3302151202050762

3302154107620005

KARSINAH

BANYUMAS

7/1/1962

49:10:10

Pr

CILUMPANG

010

002

63

3302151202050762

3302151312830002

SAKHIRIN

BANYUMAS

12/13/1983

28:4:28

Lk

CILUMPANG

010

002

64

3302151202050762

3302152212590001

AHMAD ROSIDIN

BANYUMAS

12/22/1959

52:4:19

Lk

CILUMPANG

010

002

65

3302151202051008

3302152712650001

DARMAJAYA

BANYUMAS

12/27/1965

46:4:14

Lk

CILUMPANG

010

002

66

3302151202051008

3302156204880002

DINA PURWATI

BANYUMAS

4/22/1988

24:0:19

Pr

CILUMPANG

010

002

67

3302151202053243

3302156001380001

WITEM

BANYUMAS

1/20/1938

74:3:21

Pr

CILUMPANG

010

002

68

3302151202053244

3302154909640001

WARSINAH

BANYUMAS

9/9/1964

47:8:2

Pr

CILUMPANG

010

002

69

3302151202053244

3302156603840003

TRI ENI

BANYUMAS

3/26/1984

28:1:15

Pr

CILUMPANG

010

002

70

3302151202053244

3302151607590001

TARYUDI CASAM

BANYUMAS

7/16/1959

52:9:25

Lk

CILUMPANG

010

002

71

3302151202053290

3302151809630001

RUSDI SUWITO CARTO

BANYUMAS

9/18/1963

48:7:23

Lk

CILUMPANG

010

002

72

3302151202053290

3302151303860001

SISWOYO

BANYUMAS

3/13/1986

26:1:28

Lk

CILUMPANG

010

002

73

3302151202053290

3302154902650002

DASIRAH

BANYUMAS

2/9/1965

47:3:2

Pr

CILUMPANG

010

002

74

3302151202053291

3302154802680001

CARSITI

BANYUMAS

2/8/1968

44:3:3

Pr

CILUMPANG

010

002

75

3302151202053291

3302154102310001

RASEM

BANYUMAS

2/1/1931

81:3:10

Pr

CILUMPANG

010

002

76

3302151202053291

3302151010720003

WARSO ALI PRASETIYO

BANYUMAS

10/10/1972

39:7:1

Lk

CILUMPANG

010

002

77

3302151202053292

3302150905890001

CAHYONO

BANYUMAS

5/9/1989

23:0:2

Lk

CILUMPANG

010

002

DPS Pilpres TPS IX halaman 119 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

78

3302151202053292

3302152102610001

WARTAJI WARSO

BANYUMAS

2/21/1961

51:2:20

Lk

CILUMPANG

010

002

79

3302151202053292

3302154907660001

KISEM

BANYUMAS

7/9/1966

45:10:2

Pr

CILUMPANG

010

002

80

3302151202053293

3302154302470001

SULIYEM

BANYUMAS

2/3/1947

65:3:8

Pr

CILUMPANG

010

002

81

3302151202053293

3302150505550001

NITI ROHADI

BANYUMAS

5/5/1955

57:0:6

Lk

CILUMPANG

010

002

82

3302151202053295

3302156203420001

NASEM

BANYUMAS

3/22/1942

70:1:19

Pr

CILUMPANG

010

002

83

3302151202053295

3302151711340001

RISWADI RISWAN

BANYUMAS

11/17/1934

77:5:24

Lk

CILUMPANG

010

002

84

3302151202053296

3302151505910001

TOTO BUDIHUTOMO

BANYUMAS

5/15/1991

20:11:26

Lk

CILUMPANG

010

002

85

3302151202053296

3302150310590001

SIKUN TARUNO

BANYUMAS

10/3/1959

52:7:8

Lk

CILUMPANG

010

002

86

3302151202053296

3302154707630001

KASIYAH

BANYUMAS

7/7/1963

48:10:4

Pr

CILUMPANG

010

002

87

3302151202053527

3302156111590001

SARIYAH

BANYUMAS

11/21/1959

52:5:20

Pr

CILUMPANG

010

002

88

3302151202053527

3302155111820005

ISWANTI

BANYUMAS

11/11/1982

29:6:0

Pr

CILUMPANG

010

002

89

3302151202053527

3302151610480002

WASROJI WASRAN

BANYUMAS

10/16/1948

63:6:25

Lk

CILUMPANG

010

002

90

3302151202053532

3302152405550001

SUKARDI

BANYUMAS

5/24/1955

56:11:17

Lk

CILUMPANG

010

002

91

3302151202053532

3302152704830001

ANDI MASKUR PRAMONO

BANYUMAS

4/27/1983

29:0:14

Lk

CILUMPANG

010

002

92

3302151202053532

3302156704410001

NARISEM

BANYUMAS

4/27/1941

71:0:14

Pr

CILUMPANG

010

002

93

3302151202053532

3302154201620001

CASINAH

BANYUMAS

1/2/1962

50:4:9

Pr

CILUMPANG

010

002

94

3302151202053532

3302154208870001

AHDA TRI WAHYUNI

BANYUMAS

8/2/1987

24:9:9

Pr

CILUMPANG

010

002

95

3302151202053533

3302154411740001

RASINAH

BANYUMAS

11/4/1974

37:6:7

Pr

CILUMPANG

010

002

96

3302151202053533

3302151505750002

RISWANTO

BANYUMAS

5/15/1975

36:11:26

Lk

CILUMPANG

010

002

97

3302151202053534

3302155603640001

NATIYEM

BANYUMAS

3/16/1964

48:1:25

Pr

CILUMPANG

010

002

98

3302151202053534

3302151109490001

MUSTAREJA RASUN

BANYUMAS

9/11/1949

62:8:0

Lk

CILUMPANG

010

002

99

3302151202053535

3302151209370001

SUWATNO WASIM

BANYUMAS

9/12/1937

74:7:29

Lk

CILUMPANG

010

002

100

3302151202053535

3302154702430001

KARWEN

BANYUMAS

2/7/1943

69:3:4

Pr

CILUMPANG

010

002

101

3302151202053536

3302154906710001

YANTI SUSANTI

MAJALENGKA

6/9/1971

40:11:2

Pr

CILUMPANG

010

002

102

3302151202053536

3302150109640001

CASWAN

BANYUMAS

9/1/1964

47:8:10

Lk

CILUMPANG

010

002

103

3302151202053537

3302156412750002

KUSTIRAH

BANYUMAS

12/24/1975

36:4:17

Pr

CILUMPANG

010

002

DPS Pilpres TPS IX halaman 120 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

104

3302151202053537

3302151808700001

DARTIMAN DARNANTO

BANYUMAS

8/18/1970

41:8:23

Lk

CILUMPANG

010

002

105

3302151202053538

3302157001510001

KAWEN

BANYUMAS

1/30/1951

61:3:11

Pr

CILUMPANG

010

002

106

3302151202053538

3302150903790001

DASTAM

BANYUMAS

3/9/1979

33:2:2

Lk

CILUMPANG

010

002

107

3302151202053539

3302156211530001

KATINAH

BANYUMAS

11/22/1953

58:5:19

Pr

CILUMPANG

010

002

108

3302151202053539

3302152711430001

WINARSO NARPAN

BANYUMAS

11/27/1943

68:5:14

Lk

CILUMPANG

010

002

109

3302151202053540

3302155001750001

KASILAH

BANYUMAS

1/10/1975

37:4:1

Pr

CILUMPANG

010

002

110

3302151202053540

3302150305720008

RISTO A. SOBIRIN

BANYUMAS

5/3/1972

40:0:8

Lk

CILUMPANG

010

002

111

3302151202053541

3302150710620001

WAPAN PUJIANTO

BANYUMAS

10/7/1962

49:7:4

Lk

CILUMPANG

010

002

112

3302151202053542

3302150407880001

EKO JULI PURNOMO

BANYUMAS

7/4/1988

23:10:7

Lk

CILUMPANG

010

002

113

3302151202053542

3302154408660001

KASMIAH

BANYUMAS

8/4/1966

45:9:7

Pr

CILUMPANG

010

002

114

3302151202053542

3302152103640001

SUTARJO TURSONO

BANYUMAS

3/21/1964

48:1:20

Lk

CILUMPANG

010

002

115

3302151202053542

3302157112400011

DARKEM

BANYUMAS

12/31/1940

71:4:10

Pr

CILUMPANG

010

002

116

3302151202053543

3302156603540001

KARSITEM

BANYUMAS

3/26/1954

58:1:15

Pr

CILUMPANG

010

002

117

3302151202053543

3302150709530001

KUSMADI KUSEN

BANYUMAS

9/7/1953

58:8:4

Lk

CILUMPANG

010

002

118

3302151202053544

3302154912610001

DARISAH

BANYUMAS

12/9/1961

50:5:2

Pr

CILUMPANG

010

002

119

3302151202053544

3302153112490004

TARMONO TIWAN

BANYUMAS

12/31/1949

62:4:10

Lk

CILUMPANG

010

002

120

3302151202053544

3302154212840003

RODIYAH

BANYUMAS

12/2/1984

27:5:9

Pr

CILUMPANG

010

002

121

3302151202053545

3302154612570001

KIDAH

BANYUMAS

12/6/1957

54:5:5

Pr

CILUMPANG

010

002

122

3302151202053546

3302150102670002

JASMAN SUDIARTO

BANYUMAS

2/1/1967

45:3:10

Lk

CILUMPANG

010

002

123

3302151202053546

3302155405660004

SITI FATIMAH

BANYUMAS

5/14/1966

45:11:27

Pr

CILUMPANG

010

002

124

3302151202053546

3302157007890001

YULI KURNIASIH

BANYUMAS

7/30/1989

22:9:11

Pr

CILUMPANG

010

002

125

3302151202053548

3302156107680003

NARSITI

BANYUMAS

7/21/1968

43:9:20

Pr

CILUMPANG

010

002

126

3302151202053548

3302150611750002

NARWOTO

BANYUMAS

11/6/1975

36:6:5

Lk

CILUMPANG

010

002

127

3302151202070001

3302150108710003

RISTAM RISYANDI

BANYUMAS

8/1/1971

40:9:10

Lk

CILUMPANG

010

002

128

3302151207060003

3302152505820003

TURIMAN SOHIDIN

BANYUMAS

5/25/1982

29:11:16

Lk

CILUMPANG

010

002

129

3302152901070006

3302154809810001

KAMSINAH

BANYUMAS

9/8/1981

30:8:3

Pr

CILUMPANG

010

002

DPS Pilpres TPS IX halaman 121 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

11

12

3302153112800002

RASWAN NUR EFENDI

BANYUMAS

12/31/1980

31:4:10

Lk

CILUMPANG

010

002

131

3302153004070001

3302155704810002

MARGININGSIH

BANYUMAS

4/17/1981

31:0:24

Pr

CILUMPANG

010

002

132

3302153004070001

3302155010480001

SIWEN

BANYUMAS

10/10/1948

63:7:1

Pr

CILUMPANG

010

002

3302156008760001

SUMIAH

BANYUMAS

8/20/1976

35:8:21

Pr

CILUMPANG

010

002

3302151001740001

SARWONO

BANYUMAS

1/10/1974

38:4:1

Lk

CINGANGUK

010

002

3302151806700001

KASWIN

BANYUMAS

6/18/1970

41:10:23

Lk

CINGANGUK

010

003

3302151202052215

135

Rt

3302152901070006

134

Rw

130

133

NAMA LENGKAP

136

3302150407060002

3302150201780002

CATUR SISWANTO

BANYUMAS

1/2/1978

34:4:9

Lk

CINGANGUK

010

003

137

3302150805070041

3302155612850003

RAMLAH

BANYUMAS

12/16/1985

26:4:25

Pr

CINGANGUK

010

003

138

3302150805070041

3302152803720002

WASRO

BANYUMAS

3/28/1972

40:1:13

Lk

CINGANGUK

010

003

139

3302151202051378

3302156210450001

RUPINAH

BANYUMAS

10/22/1945

66:6:19

Pr

CINGANGUK

010

003

140

3302151202051378

3302150609370001

SUKATMO

BANYUMAS

9/6/1937

74:8:5

Lk

CINGANGUK

010

003

141

3302151202051379

3302154904530001

WARSEM

BANYUMAS

4/9/1953

59:1:2

Pr

CINGANGUK

010

003

142

3302151202051379

3302155807910001

SULASTRI

BANYUMAS

7/18/1991

20:9:23

Pr

CINGANGUK

010

003

143

3302151202051379

3302150905400001

EDI SUWARTO TULUS

BANYUMAS

5/9/1940

72:0:2

Lk

CINGANGUK

010

003

144

3302151202051379

3302151507720005

A. HUSAILI NARKO

BANYUMAS

7/15/1972

39:9:26

Lk

CINGANGUK

010

003

145

3302151202051973

3302155603710001

SIKEM

BANYUMAS

3/16/1971

41:1:25

Pr

CINGANGUK

010

003

146

3302151202051973

3302156010910001

SOLEAH

BANYUMAS

10/20/1991

20:6:21

Pr

CINGANGUK

010

003

147

3302151202051973

3302150609660001

DARYANTO DIKAM

BANYUMAS

9/6/1966

45:8:5

Lk

CINGANGUK

010

003

148

3302151202051974

3302154107320050

TARSIMAH

BANYUMAS

7/1/1932

79:10:10

Pr

CINGANGUK

010

003

149

3302151202051974

3302150107300004

DARIM MUSTAJA

BANYUMAS

7/1/1930

81:10:10

Lk

CINGANGUK

010

003

150

3302151202051974

3302152303730001

SUNARSO

BANYUMAS

3/23/1973

39:1:18

Lk

CINGANGUK

010

003

151

3302151202051975

3302151204840001

TRIYOKO

BANYUMAS

4/12/1984

28:0:29

Lk

CINGANGUK

010

003

152

3302151202051975

3302150608710002

WARMO SUWANDI

BANYUMAS

8/6/1971

40:9:5

Lk

CINGANGUK

010

003

153

3302151202051975

3302155704690001

DARSINAH

BANYUMAS

4/17/1969

43:0:24

Pr

CINGANGUK

010

003

154

3302151202051976

3302153112630066

SUDIARJO

BANYUMAS

12/31/1963

48:4:10

Lk

CINGANGUK

010

003

155

3302151202051976

3302155501670001

MARYATI

BANYUMAS

1/15/1967

45:3:26

Pr

CINGANGUK

010

003

DPS Pilpres TPS IX halaman 122 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

156

3302151202051977

3302151609650002

MUTAKIN TURKI

BANYUMAS

9/16/1965

46:7:25

Lk

CINGANGUK

010

003

157

3302151202051977

3302155812900001

TUSIANI

BANYUMAS

12/18/1990

21:4:23

Pr

CINGANGUK

010

003

158

3302151202051978

3302150107320007

MARTAJA SAWIN

BANYUMAS

7/1/1932

79:10:10

Lk

CINGANGUK

010

003

159

3302151202051979

3302150601630003

KUSWANDI KANA

BANYUMAS

1/6/1963

49:4:5

Lk

CINGANGUK

010

003

160

3302151202051979

3302156708900001

MURNIYATI

BANYUMAS

8/27/1990

21:8:14

Pr

CINGANGUK

010

003

161

3302151202051980

3302151505650001

TARYONO TARSAM

BANYUMAS

5/15/1965

46:11:26

Lk

CINGANGUK

010

003

162

3302151202051981

3302156401820001

KOMARIYAH

BANYUMAS

1/24/1982

30:3:17

Pr

CINGANGUK

010

003

163

3302151202051981

3302150404590001

SUTINAH

BANYUMAS

4/4/1959

53:1:7

Lk

CINGANGUK

010

003

164

3302151202051981

3302155711780003

CARSINAH

BANYUMAS

11/17/1978

33:5:24

Pr

CINGANGUK

010

003

165

3302151202051981

3302152103480002

NURYANTO NISTAM

BANYUMAS

3/21/1948

64:1:20

Lk

CINGANGUK

010

003

166

3302151202051982

3302153008820001

SLAMET WALUYO

BANYUMAS

8/30/1982

29:8:11

Lk

CINGANGUK

010

003

167

3302151202051982

3302155603410001

SARPEN

BANYUMAS

3/16/1941

71:1:25

Pr

CINGANGUK

010

003

168

3302151202051982

3302150510890001

KUSWORO

BANYUMAS

10/5/1989

22:7:6

Lk

CINGANGUK

010

003

169

3302151202051982

3302150710580002

SUMARTO SARTUM

BANYUMAS

10/7/1958

53:7:4

Lk

CINGANGUK

010

003

170

3302151202051982

3302154312870001

UMININGSIH

BANYUMAS

12/3/1987

24:5:8

Pr

CINGANGUK

010

003

171

3302151202051983

3302155404720002

DARMI

BANYUMAS

4/14/1972

40:0:27

Pr

CINGANGUK

010

003

172

3302151202051983

3302151707330001

TARMADI

BANYUMAS

7/17/1933

78:9:24

Lk

CINGANGUK

010

003

173

3302151202051983

3302151207660001

CARKIM MUSLIHUDIN

BANYUMAS

7/12/1966

45:9:29

Lk

CINGANGUK

010

003

174

3302151202052206

3302151710740002

SUSONO

BANYUMAS

10/17/1974

37:6:24

Lk

CINGANGUK

010

003

175

3302151202052206

3302152707540001

SUWARNO SITUN

BANYUMAS

7/27/1954

57:9:14

Lk

CINGANGUK

010

003

176

3302151202052206

3302154605600001

UNGSIYATI

BANYUMAS

5/6/1960

52:0:5

Pr

CINGANGUK

010

003

177

3302151202052207

3302154311630001

KARISEM

BANYUMAS

11/3/1963

48:6:8

Pr

CINGANGUK

010

003

178

3302151202052207

3302151006630001

DARSO

BANYUMAS

6/10/1963

48:11:1

Lk

CINGANGUK

010

003

179

3302151202052207

3302155507870005

HIDAYATI ZULAIHA

BANYUMAS

7/15/1987

24:9:26

Pr

CINGANGUK

010

003

180

3302151202052208

3302155707590001

SATEM

BANYUMAS

7/17/1959

52:9:24

Pr

CINGANGUK

010

003

181

3302151202052209

3302154102470001

KASEM

BANYUMAS

2/1/1947

65:3:10

Pr

CINGANGUK

010

003

DPS Pilpres TPS IX halaman 123 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

182

3302151202052209

3302150308450001

WIARJI WARTAM

BANYUMAS

8/3/1945

66:9:8

Lk

CINGANGUK

010

003

183

3302151202052209

3302151802770002

DARTO

BANYUMAS

2/18/1977

35:2:23

Lk

CINGANGUK

010

003

184

3302151202052210

3302151006710001

RATAM

BANYUMAS

6/10/1971

40:11:1

Lk

CINGANGUK

010

003

185

3302151202052210

3302155406750005

MAREM

BANYUMAS

6/14/1975

36:10:27

Pr

CINGANGUK

010

003

186

3302151202052211

3302155508480001

KARNITEM

BANYUMAS

8/15/1948

63:8:26

Pr

CINGANGUK

010

003

187

3302151202052211

3302152611850001

WARYONO

BANYUMAS

11/26/1985

26:5:15

Lk

CINGANGUK

010

003

188

3302151202052211

3302150708340001

KASMIREJA KARSUM

BANYUMAS

8/7/1934

77:9:4

Lk

CINGANGUK

010

003

189

3302151202052211

3302155704800004

SAIRAH

BANYUMAS

4/17/1980

32:0:24

Pr

CINGANGUK

010

003

190

3302151202052212

3302154107300008

SAMIAH

BANYUMAS

7/1/1930

81:10:10

Pr

CINGANGUK

010

003

191

3302151202052212

3302154107610004

WARTI

BANYUMAS

7/1/1961

50:10:10

Pr

CINGANGUK

010

003

192

3302151202052213

3302154904600001

WASEM

BANYUMAS

4/9/1960

52:1:2

Pr

CINGANGUK

010

003

193

3302151202052213

3302151302530001

KASIDIN. DARSIM

BANYUMAS

2/13/1953

59:2:28

Lk

CINGANGUK

010

003

194

3302151202052214

3302151012870001

ARIS TRIYONO

BANYUMAS

12/10/1987

24:5:1

Lk

CINGANGUK

010

003

195

3302151202052214

3302153112630068

SUJATO DASWIN

BANYUMAS

12/31/1963

48:4:10

Lk

CINGANGUK

010

003

196

3302151202052214

3302150705850001

PUJI PRIYATNO

BANYUMAS

5/7/1985

27:0:4

Lk

CINGANGUK

010

003

197

3302151202052214

3302150112910002

SOLEHUN

BANYUMAS

12/1/1991

20:5:10

Lk

CINGANGUK

010

003

198

3302151202052216

3302155404380001

CATEM

BANYUMAS

4/14/1938

74:0:27

Pr

CINGANGUK

010

003

199

3302151202052216

3302150506750005

DISWAN

BANYUMAS

6/5/1975

36:11:6

Lk

CINGANGUK

010

003

200

3302151202052217

3302155009690003

GUNARTI

BANYUMAS

9/10/1969

42:8:1

Pr

CINGANGUK

010

003

201

3302151202052217

3302153112630007

WAHUDIN WASMO

BANYUMAS

12/31/1963

48:4:10

Lk

CINGANGUK

010

003

202

3302151202052218

3302154204740001

SUPINAH

BANYUMAS

4/2/1974

38:1:9

Pr

CINGANGUK

010

003

203

3302151202052218

3302154302820001

SURTINAH

BANYUMAS

2/3/1982

30:3:8

Pr

CINGANGUK

010

003

204

3302151202052218

3302150903380002

NADIWIRYA NIKAM

BANYUMAS

3/9/1938

74:2:2

Lk

CINGANGUK

010

003

205

3302151202052218

3302155705400001

SAKEM

BANYUMAS

5/17/1940

71:11:24

Pr

CINGANGUK

010

003

206

3302151202052219

3302155606770001

KURSINI

BANYUMAS

6/16/1977

34:10:25

Pr

CINGANGUK

010

003

207

3302151202052219

3302154506460002

CARTEM

BANYUMAS

6/5/1946

65:11:6

Pr

CINGANGUK

010

003

DPS Pilpres TPS IX halaman 124 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

Rw

Rt

11

12

208

3302151202052219

3302151511720001

NURHADI SANTO

BANYUMAS

11/15/1972

39:5:26

Lk

CINGANGUK

010

003

209

3302151202052220

3302151007430001

RADIARTO RATIM

BANYUMAS

7/10/1943

68:10:1

Lk

CINGANGUK

010

003

210

3302151202052220

3302152610840001

DIRSO

BANYUMAS

10/26/1984

27:6:15

Lk

CINGANGUK

010

003

211

3302151202052220

3302156101530001

WASILEM

BANYUMAS

1/21/1953

59:3:20

Pr

CINGANGUK

010

003

212

3302151202052220

3302150601690001

SARTIMAN

BANYUMAS

1/6/1969

43:4:5

Lk

CINGANGUK

010

003

213

3302151202053297

3302151010670001

SIKAM SUMIARJO

BANYUMAS

10/10/1967

44:7:1

Lk

CINGANGUK

010

003

214

3302151202053512

3302151407750004

SIRTONO

BANYUMAS

7/14/1975

36:9:27

Lk

CINGANGUK

010

003

215

3302151202053512

3302151502920001

SUGENG TRIYANTO

BANYUMAS

2/15/1992

20:2:26

Lk

CINGANGUK

010

003

216

3302151202053512

3302150405480001

SANTOCHID SAKUM

BANYUMAS

5/4/1948

64:0:7

Lk

CINGANGUK

010

003

217

3302151202053512

3302157112560004

ASWEN

BANYUMAS

12/31/1956

55:4:10

Pr

CINGANGUK

010

003

218

3302151202053513

3302154707680004

MUTINAH

BANYUMAS

7/7/1968

43:10:4

Pr

CINGANGUK

010

003

219

3302151202053513

3302155402900001

DEWI KARTIKA PRABAWATI

BANYUMAS

2/14/1990

22:2:27

Pr

CINGANGUK

010

003

220

3302151202053513

3302152302880001

HENDRA YUDHA PRANOTO

BANYUMAS

2/23/1988

24:2:18

Lk

CINGANGUK

010

003

221

3302151202053514

3302157112430005

SUKIYEM

BANYUMAS

12/31/1943

68:4:10

Pr

CINGANGUK

010

003

222

3302151202053514

3302151003720005

WAGIYO

BANYUMAS

3/10/1972

40:2:1

Lk

CINGANGUK

010

003

223

3302151202053514

3302156111810001

YULIYATI

BANYUMAS

11/21/1981

30:5:20

Pr

CINGANGUK

010

003

224

3302151202053515

3302151711820001

DIRWO

BANYUMAS

11/17/1982

29:5:24

Lk

CINGANGUK

010

003

225

3302151202053515

3302155208620001

TARMINAH

BANYUMAS

8/12/1962

49:8:29

Pr

CINGANGUK

010

003

226

3302151202053515

3302151210580001

DARSITO

BANYUMAS

10/12/1958

53:6:29

Lk

CINGANGUK

010

003

227

3302151202053516

3302154305750001

RUTIYAH

BANYUMAS

5/3/1975

37:0:8

Pr

CINGANGUK

010

003

228

3302151202053516

3302150506690001

RASWIN SODRIHUN

BANYUMAS

6/5/1969

42:11:6

Lk

CINGANGUK

010

003

229

3302151202053517

3302150208380001

TASUDI TARSA

BANYUMAS

8/2/1938

73:9:9

Lk

CINGANGUK

010

003

230

3302151202053517

3302154611460001

DASINAH

BANYUMAS

11/6/1946

65:6:5

Pr

CINGANGUK

010

003

231

3302151511060014

3302156509790001

KUSIYANTI

BANYUMAS

9/25/1979

32:7:16

Pr

CINGANGUK

010

003

232

3302151209440001

SANMUNAWAR KASIMUN

CILACAP

9/12/1944

67:7:29

Lk

CINGANGUK

010

003

233

3302150401780003

MUJAWID KARSUM

BANYUMAS

1/4/1978

34:4:7

Lk

CINGANGUK

010

003

DPS Pilpres TPS IX halaman 125 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN
10

11

12

3302151206770001

SUKIRNO

BANYUMAS

6/12/1977

34:10:29

Lk

CINGANGUK

010

003

235

3302151610060009

3302154205740006

MARDIYAH

BANYUMAS

5/2/1974

38:0:9

Pr

CINGANGUK

010

003

236

3302151610060009

3302150906750001

TARNO

BANYUMAS

6/9/1975

36:11:2

Lk

CINGANGUK

010

003

237

3302152003070005

3302151008660001

YATIMAN

BANYUMAS

8/10/1966

45:9:1

Lk

CINGANGUK

010

003

330215650969001

RATISEM

BANYUMAS

5/16/1972

39:11:25

Pr

CINGANGUK

010

003

3302156206720003

SISYANTI

BANYUMAS

6/22/1972

39:10:19

Pr

CINGANGUK

010

003

3302152003070005

Rt

3302151511060014

239

Rw

234

238

NAMA LENGKAP

DPS Pilpres TPS IX halaman 126 dari 255 halaman

14

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA


Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009
PROVINSI
KABUPATEN / KOTA

NO.
URUT

NOMOR. KK

1
2

3302150404070015
3

: JAWA TENGAH
: BANYUMAS

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

KECAMATAN
DESA

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

:
GUMELAR
:
CIHONJE
: 10 (SEPULUH)

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
DUSUN

Pr

Rw

Rt

10

11

12

3302156704870001

LIA SUPRAPTI

JAKARTA

4/27/1987

25:0:14

Pr

CIRUAS

011

001

3302155810780002

SARIKEM

BANYUMAS

10/18/1978

33:6:23

Pr

CIRUAS

011

001

3302150805070043

3302150101730004

RUSWIN AHMAD SYARIFUDIN

BANYUMAS

1/1/1973

39:4:10

Lk

CIRUAS

011

001

3302150805070045

3302151003800002

RIKO SUTRIMO

BANYUMAS

3/10/1980

32:2:1

Lk

CIRUAS

011

001

3302150805070046

3302152311910002

GUNAWAN SANTOSO

BANYUMAS

11/23/1991

20:5:18

Lk

CIRUAS

011

001

3302150805070046

3302152609890002

BUDI PRASTIYO

BANYUMAS

9/26/1989

22:7:15

Lk

CIRUAS

011

001

3302150805070046

3302150504690007

MASRUN

BANYUMAS

4/5/1969

43:1:6

Lk

CIRUAS

011

001

3302150805070046

3302154506720011

KASINI

BANYUMAS

6/5/1972

39:11:6

Pr

CIRUAS

011

001

3302150805070049

3302155902740003

DARWANTI

BANYUMAS

2/19/1974

38:2:22

Pr

CIRUAS

011

001

10

3302150805070049

3302151704690001

KASMO

BANYUMAS

4/17/1969

43:0:24

Lk

CIRUAS

011

001

11

3302150805070051

3302151310900002

JATMIKO AMINUDIN

BANYUMAS

10/13/1990

21:6:28

Lk

CIRUAS

011

001

12

3302150805070051

3302155610650001

SUYATI

BANYUMAS

10/16/1965

46:6:25

Pr

CIRUAS

011

001

13

3302150805070052

3302151512650001

ALI TOHANI

BANYUMAS

12/15/1965

46:4:26

Lk

CIRUAS

011

001

14

3302150805070052

3302155112730001

SUTANTI

BANYUMAS

12/11/1973

38:5:0

Pr

CIRUAS

011

001

15

3302150805070052

3302152012890001

DIDIK SETIAWAN

BANYUMAS

12/20/1989

22:4:21

Lk

CIRUAS

011

001

16

3302150805070054

3302152107700001

TEGUH SODIKUN

BANYUMAS

7/21/1970

41:9:20

Lk

CIRUAS

011

001

17

3302150805070054

3302155104820001

ROMLAH

BANYUMAS

4/11/1982

30:1:0

Pr

CIRUAS

011

001

18

3302151202052311

3302153112530001

DARTO REKSA SUMARTO

BANYUMAS

12/31/1953

58:4:10

Lk

CIRUAS

011

001

19

3302151202052311

3302150304790004

KARSENO

BANYUMAS

4/3/1979

33:1:8

Lk

CIRUAS

011

001

20

3302151202052311

3302154802860001

TRI UJIANTI PREXSA INDRIYAN

BANYUMAS

2/8/1986

26:3:3

Pr

CIRUAS

011

001

21

3302151202052311

3302157012580001

SUWARNI

BANYUMAS

12/30/1958

53:4:11

Pr

CIRUAS

011

001

22

3302151202052312

3302152007810001

RASMO

BANYUMAS

7/20/1981

30:9:21

Lk

CIRUAS

011

001

23

3302151202052312

3302153112550002

SARNO MUJIANTO

BANYUMAS

12/31/1955

56:4:10

Lk

CIRUAS

011

001

24

3302151202052312

3302156303620001

SARTINI

BANYUMAS

3/23/1962

50:1:18

Pr

CIRUAS

011

001

25

3302151202052313

3302154110680001

KUSTIYAH

BANYUMAS

10/1/1968

43:7:10

Pr

CIRUAS

011

001

DPS PILPRES TPS X halaman 127 dari 255 halaman

KETERANGAN
14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
DUSUN

Pr

Rw

Rt

10

11

12

26

3302151202052313

3302150102880001

ROHMAN ARIFFIANTO

BANYUMAS

2/1/1988

24:3:10

Lk

CIRUAS

011

001

27

3302151202052313

3302151603690002

KADIYUN

BANYUMAS

3/16/1969

43:1:25

Lk

CIRUAS

011

001

28

3302151202052314

3302154302520001

SULIYAH

BANYUMAS

2/3/1952

60:3:8

Pr

CIRUAS

011

001

29

3302151202052535

3302150606550001

WARTIM WIARJO

BANYUMAS

6/6/1955

56:11:5

Lk

CIRUAS

011

001

30

3302151202052535

3302154405600001

SUSIYAH

BANYUMAS

5/4/1960

52:0:7

Pr

CIRUAS

011

001

31

3302151202052536

3302154107580001

DASILAH

BANYUMAS

7/1/1958

53:10:10

Pr

CIRUAS

011

001

32

3302151202052536

3302153012350001

WARTA MURTAJA

BANYUMAS

12/30/1935

76:4:11

Lk

CIRUAS

011

001

33

3302151202052536

3302157112400003

DILEM

BANYUMAS

12/31/1940

71:4:10

Pr

CIRUAS

011

001

34

3302151202052537

3302151101630001

DARSO SUWARTO

BANYUMAS

1/11/1963

49:4:0

Lk

CIRUAS

011

001

35

3302151202052537

3302155504910001

SUSWATI

BANYUMAS

4/15/1991

21:0:26

Pr

CIRUAS

011

001

36

3302151202052537

3302155702700001

KUSMIRAH

BANYUMAS

2/17/1970

42:2:24

Pr

CIRUAS

011

001

37

3302151202052538

3302153112430002

SUKMADI

BANYUMAS

12/31/1943

68:4:10

Lk

CIRUAS

011

001

38

3302151202052538

3302157112810021

SUTRIYAH

BANYUMAS

12/31/1981

30:4:10

Pr

CIRUAS

011

001

39

3302151202052538

3302155410500001

DATEM

BANYUMAS

10/14/1950

61:6:27

Pr

CIRUAS

011

001

40

3302151202052539

3302155503710001

SUBAGEN

BANYUMAS

3/15/1971

41:1:26

Pr

CIRUAS

011

001

41

3302151202052539

3302152109870001

ARIF RINANTO

BANYUMAS

9/21/1987

24:7:20

Lk

CIRUAS

011

001

42

3302151202052539

3302153112630002

TAKIB

BANYUMAS

12/31/1963

48:4:10

Lk

CIRUAS

011

001

43

3302151202052540

3302153112400003

SANARDI

BANYUMAS

12/31/1940

71:4:10

Lk

CIRUAS

011

001

44

3302151202052540

3302157012460001

KASEM

BANYUMAS

12/30/1946

65:4:11

Pr

CIRUAS

011

001

45

3302151202052540

3302155407830002

KUSMINI

BANYUMAS

7/14/1983

28:9:27

Pr

CIRUAS

011

001

46

3302151202052541

3302156606740001

CARMI

BANYUMAS

6/26/1974

37:10:15

Pr

CIRUAS

011

001

47

3302151202052541

3302151403720003

ALI MUSTAKIM

KENDAL

3/14/1972

40:1:27

Lk

CIRUAS

011

001

48

3302151202052542

3302150904760001

WARSIM WARSITO

BANYUMAS

4/9/1976

36:1:2

Lk

CIRUAS

011

001

49

3302151202052542

3302154902770001

MURNAS YANTIPAH

SERANG

2/9/1977

35:3:2

Pr

CIRUAS

011

001

50

3302151202052543

3302154905760001

HERNINGSIH

BANYUMAS

5/9/1976

36:0:2

Pr

CIRUAS

011

001

51

3302151202052543

3302151908750001

SHOLIH

BANYUMAS

8/19/1975

36:8:22

Lk

CIRUAS

011

001

DPS PILPRES TPS X halaman 128 dari 255 halaman

KETERANGAN
14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
DUSUN

Pr

Rw

Rt

10

11

12

52

3302151202052544

3302157012590001

DARSITI

BANYUMAS

12/30/1959

52:4:11

Pr

CIRUAS

011

001

53

3302151202052544

3302156405790002

RINAWATI

BANYUMAS

5/24/1979

32:11:17

Pr

CIRUAS

011

001

54

3302151202052544

3302155208880002

MURNI SETYAWATI

BANYUMAS

8/12/1988

23:8:29

Pr

CIRUAS

011

001

55

3302151202052544

3302152612850002

EKO PURNOMO

BANYUMAS

12/26/1985

26:4:15

Lk

CIRUAS

011

001

56

3302151202052544

3302153112510003

KARTIM KARTODIARJO

BANYUMAS

12/31/1951

60:4:10

Lk

CIRUAS

011

001

57

3302151202052545

3302150201720002

KIRTAM

BANYUMAS

1/2/1972

40:4:9

Lk

CIRUAS

011

001

58

3302151202052545

3302150412520001

RIDAM

BANYUMAS

12/4/1952

59:5:7

Lk

CIRUAS

011

001

59

3302151202052545

3302157112350042

RATIWEN

BANYUMAS

12/31/1935

76:4:10

Pr

CIRUAS

011

001

60

3302151202052546

3302155309540001

KARNI

BANYUMAS

9/13/1954

57:7:28

Pr

CIRUAS

011

001

61

3302151202052546

3302151612400001

WARYONO WARTIM

BANYUMAS

12/16/1940

71:4:25

Lk

CIRUAS

011

001

62

3302151202052546

3302155003800003

WASIYATI

BANYUMAS

3/10/1980

32:2:1

Pr

CIRUAS

011

001

63

3302151202052547

3302154804660001

BANIRAH

BANYUMAS

4/8/1966

46:1:3

Pr

CIRUAS

011

001

64

3302151202052547

3302155802860001

SITI ROKHYANI

BANYUMAS

2/18/1986

26:2:23

Pr

CIRUAS

011

001

65

3302151202052547

3302150604590004

KARTAM

BANYUMAS

4/6/1959

53:1:5

Lk

CIRUAS

011

001

66

3302151202052548

3302151711900001

ARIS WAWAN EFENDI

BOYO LALI

11/17/1990

21:5:24

Lk

CIRUAS

011

001

67

3302151202052548

3302155109690001

SUPRAPTI

BOYO LALI

9/11/1969

42:8:0

Pr

CIRUAS

011

001

68

3302151202052548

3302151201640004

KASNO

BANYUMAS

1/12/1964

48:3:29

Lk

CIRUAS

011

001

69

3302151202052934

3302151511700002

WARSENO

BANYUMAS

11/15/1970

41:5:26

Lk

CIRUAS

011

001

70

3302151202052934

3302154608690001

WINARTI

BANYUMAS

8/6/1969

42:9:5

Pr

CIRUAS

011

001

71

3302151202052935

3302150706760003

DISRO

BANYUMAS

6/7/1976

35:11:4

Lk

CIRUAS

011

001

72

3302151202052935

3302155505540001

NARUH

BANYUMAS

5/15/1954

57:11:26

Pr

CIRUAS

011

001

73

3302151202052935

3302156411800001

SUPRINAH

BANYUMAS

11/24/1980

31:5:17

Pr

CIRUAS

011

001

74

3302151202052936

3302150704560001

WARSA MUHARJO

BANYUMAS

4/7/1956

56:1:4

Lk

CIRUAS

011

001

75

3302151202052936

3302150705840005

NARYOTO

BANYUMAS

5/7/1984

28:0:4

Lk

CIRUAS

011

001

76

3302151202052936

3302154508860001

TITI WAHYUNI

BANYUMAS

8/5/1986

25:9:6

Pr

CIRUAS

011

001

77

3302151202052936

3302155606660001

SURTI

BANYUMAS

6/16/1966

45:10:25

Pr

CIRUAS

011

001

DPS PILPRES TPS X halaman 129 dari 255 halaman

KETERANGAN
14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
DUSUN

Pr

Rw

Rt

10

11

12

78

3302151202052940

3302150910690001

DARUM

BANYUMAS

10/9/1969

42:7:2

Lk

CIRUAS

011

001

79

3302151202052940

3302157112200013

SAWEN

BANYUMAS

12/31/1920

91:4:10

Pr

CIRUAS

011

001

80

3302151202052941

3302154412630002

TURKINAH

BANYUMAS

12/4/1963

48:5:7

Pr

CIRUAS

011

001

81

3302151202052941

3302153112520010

KUSNANTO

BANYUMAS

12/31/1952

59:4:10

Lk

CIRUAS

011

001

82

3302151202052943

3302155406680001

PUJI ENI

BANYUMAS

6/14/1968

43:10:27

Pr

CIRUAS

011

001

83

3302151202052943

3302151009620002

DUGIYONO

BANYUMAS

9/10/1962

49:8:1

Lk

CIRUAS

011

001

84

3302151202052944

3302151405810003

TEGUH SUTRISNO

BANYUMAS

5/14/1981

30:11:27

Lk

CIRUAS

011

001

85

3302151202052944

3302152412870002

DESTA PURNOMO

BANYUMAS

12/24/1987

24:4:17

Lk

CIRUAS

011

001

86

3302151202052944

3302157012570003

UNGSIYATI

BANYUMAS

12/30/1957

54:4:11

Pr

CIRUAS

011

001

87

3302151202052944

3302154408760003

RETNO PURWANINGSIH

BANYUMAS

8/4/1976

35:9:7

Pr

CIRUAS

011

001

88

3302151202052944

3302150203760001

RINTOYO

BANYUMAS

3/2/1976

36:2:9

Lk

CIRUAS

011

001

89

3302151202052944

3302155807780002

ERAWATI DWI ASTUTI

BANYUMAS

7/18/1978

33:9:23

Pr

CIRUAS

011

001

90

3302151202052945

3302154807520001

SALIMAH

BANYUMAS

7/8/1952

59:10:3

Pr

CIRUAS

011

001

91

3302151202052945

3302155007790002

YULIANTINI

BANYUMAS

7/10/1979

32:10:1

Pr

CIRUAS

011

001

92

3302151202052945

3302150402850003

IMAM SETIYANTO

BANYUMAS

2/4/1985

27:3:7

Lk

CIRUAS

011

001

93

3302151202052945

3302153112430032

SUMIARTO

BANYUMAS

12/31/1943

68:4:10

Lk

CIRUAS

011

001

94

3302151202052945

3302156302890001

PENI INDRIYANI

BANYUMAS

2/23/1989

23:2:18

Pr

CIRUAS

011

001

95

3302151202052945

3302155602820001

ELI TRIANA

BANYUMAS

2/16/1982

30:2:25

Pr

CIRUAS

011

001

96

3302151202052946

3302157112350052

RATIWEN

BANYUMAS

12/31/1935

76:4:10

Pr

CIRUAS

011

001

97

3302151202052946

3302150107250021

AMARJI

BANYUMAS

7/1/1925

86:10:10

Lk

CIRUAS

011

001

98

3302151202052947

3302150107480013

RAWIKARTA

BANYUMAS

7/1/1948

63:10:10

Lk

CIRUAS

011

001

99

3302151202052947

3302154107520005

SARTINAH

BANYUMAS

7/1/1952

59:10:10

Pr

CIRUAS

011

001

100

3302151202052948

3302154204660004

RATINEM

BANYUMAS

4/2/1966

46:1:9

Pr

CIRUAS

011

001

101

3302151202052948

3302150204640001

RATIM RAMIARTO

BANYUMAS

4/2/1964

48:1:9

Lk

CIRUAS

011

001

102

3302151202052948

3302150212860002

RUSIWAN

BANYUMAS

12/2/1986

25:5:9

Lk

CIRUAS

011

001

103

3302151202052949

3302150302540001

RAPAN ROJIKIN

BANYUMAS

2/3/1954

58:3:8

Lk

CIRUAS

011

001

DPS PILPRES TPS X halaman 130 dari 255 halaman

KETERANGAN
14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
DUSUN

Pr

Rw

Rt

10

11

12

104

3302151202052949

3302152301830002

SOLEHAN

BANYUMAS

1/23/1983

29:3:18

Lk

CIRUAS

011

001

105

3302151202052949

3302155309800001

RUMINI

BANYUMAS

9/13/1980

31:7:28

Pr

CIRUAS

011

001

106

3302151202052949

3302156805560001

ARSINAH

BANYUMAS

5/28/1956

55:11:13

Pr

CIRUAS

011

001

107

3302151202052950

3302157112370005

CARISEM

BANYUMAS

12/31/1937

74:4:10

Pr

CIRUAS

011

001

108

3302151202052951

3302155312620002

NIWEN

BANYUMAS

12/13/1962

49:4:28

Pr

CIRUAS

011

001

109

3302151212060001

3302156408750002

MABRUROH

BREBES

8/24/1975

36:8:17

Pr

CIRUAS

011

001

110

3302151212060001

3302152401680002

KASTO

BANYUMAS

1/24/1968

44:3:17

Lk

CIRUAS

011

001

111

3302151212060008

3302150503690005

WARTONO

BANYUMAS

3/5/1969

43:2:6

Lk

CIRUAS

011

001

112

3302151212060008

3302156506770002

CASMIRAH

BANYUMAS

6/25/1977

34:10:16

Pr

CIRUAS

011

001

113

3302151212060008

3302157011490001

DARINAH

BANYUMAS

11/30/1949

62:5:11

Pr

CIRUAS

011

001

114

3302151807060001

3302154206790002

NITIYAH

BANYUMAS

6/2/1979

32:11:9

Pr

CIRUAS

011

001

115

3302151202052915

3302150305500002

CATIM TASORI

BANYUMAS

5/3/1950

62:0:8

Lk

CIRUAS

011

001

116

3302151202052915

3302154904570001

TIYEM

BANYUMAS

4/9/1957

55:1:2

Pr

CIRUAS

011

001

117

3302152010060024

3302154405770006

LASIRAH

BANYUMAS

5/4/1977

35:0:7

Pr

CIRUAS

011

001

118

3302152010060024

3302150802780001

TARSIMAN A. SANGIDIN

BANYUMAS

2/8/1978

34:3:3

Lk

CIRUAS

011

001

119

3302153010060001

3302151411790001

ANWAR SUDANA

BANYUMAS

11/14/1979

32:5:27

Lk

CIRUAS

011

001

120

3302153010060001

3302155211870001

SUMARGIYATI

BANYUMAS

11/12/1987

24:5:29

Pr

CIRUAS

011

001

121

3302153010060001

3302157012660001

DASILAH

BANYUMAS

12/30/1966

45:4:11

Pr

CIRUAS

011

001

122

3302153010060001

3302153112630011

TUTUR TURSONO

BANYUMAS

12/31/1963

48:4:10

Lk

CIRUAS

011

001

123

3302151202052882

3302154107230008

SAYEM

BANYUMAS

7/1/1923

88:10:10

Pr

COGREG

011

002

124

3302151202052883

3302153112600005

RAKUM KUSMIARSO

BANYUMAS

12/31/1960

51:4:10

Lk

COGREG

011

002

125

3302151202052883

3302156707720002

DATINAH

BANYUMAS

7/27/1972

39:9:14

Pr

COGREG

011

002

126

3302151202052883

3302157110460001

SANI

BANYUMAS

10/31/1946

65:6:10

Pr

COGREG

011

002

127

3302151202052884

3302152404660001

DIKAM

BANYUMAS

4/24/1966

46:0:17

Lk

COGREG

011

002

128

3302151202052884

3302154107480012

KARSINAH

BANYUMAS

7/1/1948

63:10:10

Pr

COGREG

011

002

129

3302151202052884

3302150403680001

WARYO

BANYUMAS

3/4/1968

44:2:7

Lk

COGREG

011

002

DPS PILPRES TPS X halaman 131 dari 255 halaman

KETERANGAN
14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
DUSUN

Pr

Rw

Rt

10

11

12

130

3302151202052884

3302150107400007

MUHIDI

BANYUMAS

7/1/1940

71:10:10

Lk

COGREG

011

002

131

3302151202052885

3302150806850001

WANTO

BANYUMAS

6/8/1985

26:11:3

Lk

COGREG

011

002

132

3302151202052885

3302154204840002

RUTIYAH

BANYUMAS

4/2/1984

28:1:9

Pr

COGREG

011

002

133

3302151202052885

3302155709640001

ASWEN

BANYUMAS

9/17/1964

47:7:24

Pr

COGREG

011

002

134

3302151202052885

3302152503600001

KASAD DARMONO

BANYUMAS

3/25/1960

52:1:16

Lk

COGREG

011

002

135

3302151202052886

3302151409660003

ASWIN MADWIARTO

BANYUMAS

9/14/1966

45:7:27

Lk

COGREG

011

002

136

3302151202052886

3302154302700002

RATINI

BANYUMAS

2/3/1970

42:3:8

Pr

COGREG

011

002

137

3302151202052887

3302154507770001

SUSIATI

BANYUMAS

7/5/1977

34:10:6

Pr

COGREG

011

002

138

3302151202052887

3302152011730004

SUHARI

BANYUMAS

11/20/1973

38:5:21

Lk

COGREG

011

002

139

3302151202052888

3302152211820003

KARNO

BANYUMAS

11/22/1982

29:5:19

Lk

COGREG

011

002

140

3302151202052888

3302154107540005

WASNI

BANYUMAS

7/1/1954

57:10:10

Pr

COGREG

011

002

141

3302151202052888

3302150107520006

SANRAJI CARSAN

BANYUMAS

7/1/1952

59:10:10

Lk

COGREG

011

002

142

3302151202052890

3302150310730003

SUGIONO DIKIN

BANYUMAS

10/3/1973

38:7:8

Lk

COGREG

011

002

143

3302151202052890

3302157112750002

DATIYAH

BANYUMAS

12/31/1975

36:4:10

Pr

COGREG

011

002

144

3302151202052891

3302150111840001

RIFKI MUSTOFA

BANYUMAS

11/1/1984

27:6:10

Lk

COGREG

011

002

145

3302151202052891

3302155002620001

KAMINI

BANYUMAS

2/10/1962

50:3:1

Pr

COGREG

011

002

146

3302151202052891

3302153009590001

KASNUDI KASUM

BANYUMAS

9/30/1959

52:7:11

Lk

COGREG

011

002

147

3302151202052891

3302151001780001

NASIRUDIN

BANYUMAS

1/10/1978

34:4:1

Lk

COGREG

011

002

148

3302151202052892

3302155009610002

KAMINAH

BANYUMAS

9/10/1961

50:8:1

Pr

COGREG

011

002

149

3302151202052892

3302155010870003

ROMSIATI

BANYUMAS

10/10/1987

24:7:1

Pr

COGREG

011

002

150

3302151202052892

3302153112600081

KASIMIN KUSMIARJO

BANYUMAS

12/31/1960

51:4:10

Lk

COGREG

011

002

151

3302151202052905

3302153112710002

SAPAN

BANYUMAS

12/31/1971

40:4:10

Lk

COGREG

011

002

152

3302151202052905

3302155806760001

SUMARTI

BANYUMAS

6/18/1976

35:10:23

Pr

COGREG

011

002

153

3302151202052905

3302153112310001

TARWADI

BANYUMAS

12/31/1931

80:4:10

Lk

COGREG

011

002

154

3302151202052905

3302157112440004

TASIH

BANYUMAS

12/31/1944

67:4:10

Pr

COGREG

011

002

155

3302151202052906

3302153112630008

KASTONO KARWIN

BANYUMAS

12/31/1963

48:4:10

Lk

COGREG

011

002

DPS PILPRES TPS X halaman 132 dari 255 halaman

KETERANGAN
14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
DUSUN

Pr

Rw

Rt

10

11

12

156

3302151202052906

3302157112710002

WISEM

BANYUMAS

12/31/1971

40:4:10

Pr

COGREG

011

002

157

3302151202052907

3302153112640047

WARTONO WARSUN

BANYUMAS

12/31/1964

47:4:10

Lk

COGREG

011

002

158

3302151202052907

3302156012650001

KASMIRAH

BANYUMAS

12/20/1965

46:4:21

Pr

COGREG

011

002

159

3302151202052907

3302154803910002

WISRI SUSANTI

BANYUMAS

3/8/1991

21:2:3

Pr

COGREG

011

002

160

3302151202052907

3302153112310002

SARTAWI

BANYUMAS

12/31/1931

80:4:10

Lk

COGREG

011

002

161

3302151202052908

3302151706660002

KESRUH JUNARGO

BANYUMAS

6/17/1966

45:10:24

Lk

COGREG

011

002

162

3302151202052908

3302155508720001

SATINAH

BANYUMAS

8/15/1972

39:8:26

Pr

COGREG

011

002

163

3302151202052909

3302155901590001

DATEM

BANYUMAS

1/19/1959

53:3:22

Pr

COGREG

011

002

164

3302151202052909

3302150107520007

DARSITO CASAM

BANYUMAS

7/1/1952

59:10:10

Lk

COGREG

011

002

165

3302151202052910

3302150107400009

TASMAJI

BANYUMAS

7/1/1940

71:10:10

Lk

COGREG

011

002

166

3302151202052910

3302154107440007

RATI

BANYUMAS

7/1/1944

67:10:10

Pr

COGREG

011

002

167

3302151202052911

3302150405550002

SUMARJO CATUN

BANYUMAS

5/4/1955

57:0:7

Lk

COGREG

011

002

168

3302151202052911

3302155208680005

CARSINI

BANYUMAS

8/12/1968

43:8:29

Pr

COGREG

011

002

169

3302151202052912

3302150906910001

SUKIM

BANYUMAS

6/9/1991

20:11:2

Lk

COGREG

011

002

170

3302151202052912

3302151105870002

RATNO

BANYUMAS

5/11/1987

25:0:0

Lk

COGREG

011

002

171

3302151202052912

3302154510630001

RASINI

BANYUMAS

10/5/1963

48:7:6

Pr

COGREG

011

002

172

3302151202052912

3302150107610002

DASUMARTA

BANYUMAS

7/1/1961

50:10:10

Lk

COGREG

011

002

173

3302151202052914

3302156805860004

TRIYATMI

BANYUMAS

5/28/1986

25:11:13

Pr

COGREG

011

002

174

3302151202052914

3302157112460003

WAREM

BANYUMAS

12/31/1946

65:4:10

Pr

COGREG

011

002

175

3302151202052914

3302150605890003

KASINO

BANYUMAS

5/6/1989

23:0:5

Lk

COGREG

011

002

176

3302151202052916

3302153112550008

KASLUM PARYONO

BANYUMAS

12/31/1955

56:4:10

Lk

COGREG

011

002

177

3302151202052916

3302156012900001

SUWATI

BANYUMAS

12/20/1990

21:4:21

Pr

COGREG

011

002

178

3302151202052916

3302157012580003

WAKIYEM

BANYUMAS

12/30/1958

53:4:11

Pr

COGREG

011

002

179

3302151202052916

3302157012820004

TARSIYEM

BANYUMAS

12/30/1982

29:4:11

Pr

COGREG

011

002

180

3302151202052917

3302153112290002

WASTIM SANUSMAN

BANYUMAS

12/31/1929

82:4:10

Lk

COGREG

011

002

181

3302151202052917

3302155103800001

NETI

BANYUMAS

3/11/1980

32:2:0

Pr

COGREG

011

002

DPS PILPRES TPS X halaman 133 dari 255 halaman

KETERANGAN
14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
DUSUN

Pr

Rw

Rt

10

11

12

182

3302151202052917

3302154701820001

KUSMI

BANYUMAS

1/7/1982

30:4:4

Pr

COGREG

011

002

183

3302151202052917

3302157112510026

KISAH

BANYUMAS

12/31/1951

60:4:10

Pr

COGREG

011

002

184

3302151202052918

3302153112410019

SIWAN SUWARDI

BANYUMAS

12/31/1941

70:4:10

Lk

COGREG

011

002

185

3302151202052918

3302151311690001

KASPUN

BANYUMAS

11/13/1969

42:5:28

Lk

COGREG

011

002

186

3302151202052918

3302157012470003

KANEM

BANYUMAS

12/30/1947

64:4:11

Pr

COGREG

011

002

187

3302151202052919

3302151304670003

SIRUN SUTRIONO

BANYUMAS

4/13/1967

45:0:28

Lk

COGREG

011

002

188

3302151202052919

3302155004750003

RASMINI

BANYUMAS

4/10/1975

37:1:1

Pr

COGREG

011

002

189

3302151202052921

3302155910720001

SOPIYAH

BANYUMAS

10/19/1972

39:6:22

Pr

COGREG

011

002

190

3302151202052921

3302152711720001

WARID EVENDI

BANYUMAS

11/27/1972

39:5:14

Lk

COGREG

011

002

191

3302151202052922

3302156304830001

TUSIAH

BANYUMAS

4/23/1983

29:0:18

Pr

COGREG

011

002

192

3302151202052922

3302150811790001

TEGUH

BANYUMAS

11/8/1979

32:6:3

Lk

COGREG

011

002

193

3302151202052923

3302153112560004

SUMARYO

BANYUMAS

12/31/1956

55:4:10

Lk

COGREG

011

002

194

3302151202052923

3302155808890002

KASTINI

BANYUMAS

8/18/1989

22:8:23

Pr

COGREG

011

002

195

3302151202052923

3302157112610036

RUMINAH

BANYUMAS

12/31/1961

50:4:10

Pr

COGREG

011

002

196

3302151304060005

3302155204800001

TUTIK SUSIANA

BANYUMAS

4/12/1980

32:0:29

Pr

COGREG

011

002

197

3302151304060005

3302150310780001

CARSONO AHMAD SOLIHIN

BANYUMAS

10/3/1978

33:7:8

Lk

COGREG

011

002

198

3302151906070001

3302151212720001

DISNO

BANYUMAS

12/12/1972

39:4:29

Lk

COGREG

011

002

199

3302152401070002

3302154109830002

KASITEM

BANYUMAS

9/1/1983

28:8:10

Pr

COGREG

011

002

200

3302152401070002

3302151512770003

WARSID WARGIANTO

BANYUMAS

12/15/1977

34:4:26

Lk

COGREG

011

002

201

3302152909060004

3302155506770001

RISWEN

BANYUMAS

6/15/1977

34:10:26

Pr

COGREG

011

002

202

3302152909060004

3302152604680001

RISWOTO

BANYUMAS

4/26/1968

44:0:15

Lk

COGREG

011

002

203

3302150409070002

3302151401770001

BURDHANUDIN

BANYUMAS

1/14/1977

35:3:27

Lk

COGREG

011

003

204

3302150805070065

3302151005760006

SAWIN KUSMONO

BANYUMAS

5/10/1976

36:0:1

Lk

COGREG

011

003

205

3302150805070065

3302154802760003

NASITI

BANYUMAS

2/8/1976

36:3:3

Pr

COGREG

011

003

206

3302150902070014

3302150802750003

JUMIN SUJONO

PURBALINGGA

2/8/1975

37:3:3

Lk

COGREG

011

003

207

3302150902070014

3302155205750001

DURYATI

BANYUMAS

5/12/1975

36:11:29

Pr

COGREG

011

003

DPS PILPRES TPS X halaman 134 dari 255 halaman

KETERANGAN
14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
DUSUN

Pr

Rw

Rt

10

11

12

208

3302151202052549

3302155210870001

TUKIYEM

BANYUMAS

10/12/1987

24:6:29

Pr

COGREG

011

003

209

3302151202052549

3302150701820001

KUSNO

BANYUMAS

1/7/1982

30:4:4

Lk

COGREG

011

003

210

3302151202052549

3302153112550003

RUSITO RUDI

BANYUMAS

12/31/1955

56:4:10

Lk

COGREG

011

003

211

3302151202052549

3302157112610001

WASNI

BANYUMAS

12/31/1961

50:4:10

Pr

COGREG

011

003

212

3302151202052875

3302154107420005

KARSINAH

BANYUMAS

7/1/1942

69:10:10

Pr

COGREG

011

003

213

3302151202052875

3302150309390001

WASLAM WAHUDI

BANYUMAS

9/3/1939

72:8:8

Lk

COGREG

011

003

214

3302151202052876

3302154112690003

RITIN

BANYUMAS

12/1/1969

42:5:10

Pr

COGREG

011

003

215

3302151202052876

3302154207860001

ANI SUSIANTI

BANYUMAS

7/2/1986

25:10:9

Pr

COGREG

011

003

216

3302151202052876

3302150101600002

RADIKUN RUSANTO

BANYUMAS

1/1/1960

52:4:10

Lk

COGREG

011

003

217

3302151202052877

3302156211490001

DASINAH

BANYUMAS

11/22/1949

62:5:19

Pr

COGREG

011

003

218

3302151202052877

3302155707760002

SRI SUDARSIH

BANYUMAS

7/17/1976

35:9:24

Pr

COGREG

011

003

219

3302151202052877

3302151005430001

KASMAN KASMAJA

BANYUMAS

5/10/1943

69:0:1

Lk

COGREG

011

003

220

3302151202052877

3302151708730004

AGUS PURNOMO

BANYUMAS

8/17/1973

38:8:24

Lk

COGREG

011

003

221

3302151202052878

3302151211690001

DAPAR

BANYUMAS

11/12/1969

42:5:29

Lk

COGREG

011

003

222

3302151202052878

3302156202720001

SUSMIYAH

BANYUMAS

2/22/1972

40:2:19

Pr

COGREG

011

003

223

3302151202052879

3302154711500001

KASIYEM

BANYUMAS

11/7/1950

61:6:4

Pr

COGREG

011

003

224

3302151202052879

3302152401550001

KASRAN KASTONO

BANYUMAS

1/24/1955

57:3:17

Lk

COGREG

011

003

225

3302151202052879

3302155202800005

SRIWIATI

BANYUMAS

2/12/1980

32:2:29

Pr

COGREG

011

003

226

3302151202052879

3302152106780004

TUSWAN

BANYUMAS

6/21/1978

33:10:20

Lk

COGREG

011

003

227

3302151202052880

3302152908900002

TARNO

BANYUMAS

8/29/1990

21:8:12

Lk

COGREG

011

003

228

3302151202052880

3302154510720003

TARMINAH

BANYUMAS

10/5/1972

39:7:6

Pr

COGREG

011

003

229

3302151202052880

3302150609670002

SAKUN SUWANTO

BANYUMAS

9/6/1967

44:8:5

Lk

COGREG

011

003

230

3302151202052881

3302150706500002

SAYOTO

BANYUMAS

6/7/1950

61:11:4

Lk

COGREG

011

003

231

3302151202052881

3302150410900001

SUGENG SUPRIYANTO

BANYUMAS

10/4/1990

21:7:7

Lk

COGREG

011

003

232

3302151202052881

3302154507570003

SARIKEM

BANYUMAS

7/5/1957

54:10:6

Pr

COGREG

011

003

233

3302151202052881

3302154102760002

RUMINAH

BANYUMAS

2/1/1976

36:3:10

Pr

COGREG

011

003

DPS PILPRES TPS X halaman 135 dari 255 halaman

KETERANGAN
14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
DUSUN

Pr

Rw

Rt

10

11

12

234

3302151202052881

3302151212910001

JOKO PAMUJI

BANYUMAS

12/12/1991

20:4:29

Lk

COGREG

011

003

235

3302151202052893

3302154307670001

WARKINAH

BANYUMAS

7/3/1967

44:10:8

Pr

COGREG

011

003

236

3302151202052893

3302150608880002

HERI PRIANTO

BANYUMAS

8/6/1988

23:9:5

Lk

COGREG

011

003

237

3302151202052893

3302151902640001

KUSMONO

BANYUMAS

2/19/1964

48:2:22

Lk

COGREG

011

003

238

3302151202052894

3302157006560001

SATIYEM

BANYUMAS

6/30/1956

55:10:11

Pr

COGREG

011

003

239

3302151202052894

3302150501820001

CARTO

BANYUMAS

1/5/1982

30:4:6

Lk

COGREG

011

003

240

3302151202052895

3302150509740001

RITO

BANYUMAS

9/5/1974

37:8:6

Lk

COGREG

011

003

241

3302151202052895

3302154504790003

TARSIWEN

BANYUMAS

4/5/1979

33:1:6

Pr

COGREG

011

003

242

3302151202052896

3302154505480001

WARSEM

BANYUMAS

5/5/1948

64:0:6

Pr

COGREG

011

003

243

3302151202052896

3302152201810001

SARIP

BANYUMAS

1/22/1981

31:3:19

Lk

COGREG

011

003

244

3302151202052897

3302151108720001

SARYO SARJONO

BANYUMAS

8/11/1972

39:9:0

Lk

COGREG

011

003

245

3302151202052897

3302156007770001

TURYATI

BANYUMAS

7/20/1977

34:9:21

Pr

COGREG

011

003

246

3302151202052898

3302154107260002

RASWI

BANYUMAS

7/1/1926

85:10:10

Pr

COGREG

011

003

247

3302151202052899

3302154107370003

KIRSAH

BANYUMAS

7/1/1937

74:10:10

Pr

COGREG

011

003

248

3302151202052899

3302153112140001

TARTANI

BANYUMAS

12/31/1914

97:4:10

Lk

COGREG

011

003

249

3302151202052900

3302154107460009

SARWEN

BANYUMAS

7/1/1946

65:10:10

Pr

COGREG

011

003

250

3302151202052900

3302150107410002

SIPAN SUKARYO

BANYUMAS

7/1/1941

70:10:10

Lk

COGREG

011

003

251

3302151202052901

3302151412640001

DALIKHIN TAHYUDIN

BANYUMAS

12/14/1964

47:4:27

Lk

COGREG

011

003

252

3302151202052901

3302156508660001

DARYANTI

BANYUMAS

8/25/1966

45:8:16

Pr

COGREG

011

003

253

3302151202052901

3302155403870001

WINDIYANI

BANYUMAS

3/14/1987

25:1:27

Pr

COGREG

011

003

254

3302151202052902

3302151703880001

DIDIT PRASETYO

BANYUMAS

3/17/1988

24:1:24

Lk

COGREG

011

003

255

3302151202052902

3302154208680001

DARWATI

BANYUMAS

8/2/1968

43:9:9

Pr

COGREG

011

003

256

3302151202052902

3302150403650002

TASNO DARSONO

BANYUMAS

3/4/1965

47:2:7

Lk

COGREG

011

003

257

3302151202052903

3302157112670009

TARSILAH

BANYUMAS

12/31/1967

44:4:10

Pr

COGREG

011

003

258

3302151202052903

3302151707620001

SATUN WIRYONO

BANYUMAS

7/17/1962

49:9:24

Lk

COGREG

011

003

259

3302151202052904

3302153112240003

SUMADI DAKIM

BANYUMAS

12/31/1924

87:4:10

Lk

COGREG

011

003

DPS PILPRES TPS X halaman 136 dari 255 halaman

KETERANGAN
14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
DUSUN

Pr

Rw

Rt

10

11

12

260

3302151202052904

3302154107300009

WATI

BANYUMAS

7/1/1930

81:10:10

Pr

COGREG

011

003

261

3302151202052913

3302157112610007

NASIYAH

BANYUMAS

12/31/1961

50:4:10

Pr

COGREG

011

003

262

3302151202052913

3302153112600093

RAPIN RUSMIARTO

BANYUMAS

12/31/1960

51:4:10

Lk

COGREG

011

003

263

3302151202052913

3302154110840001

SUSIMAH

BANYUMAS

10/1/1984

27:7:10

Pr

COGREG

011

003

264

3302151202052913

3302151408740001

SARYOTO

BANYUMAS

8/14/1974

37:8:27

Lk

COGREG

011

003

265

3302151202052924

3302154609660001

SARIWEN

BANYUMAS

9/6/1966

45:8:5

Pr

COGREG

011

003

266

3302151202052924

3302150403590001

WAKIM MUNARJO

BANYUMAS

3/4/1959

53:2:7

Lk

COGREG

011

003

267

3302151202052924

3302151910790001

SIRUN RIYADI

BANYUMAS

10/19/1979

32:6:22

Lk

COGREG

011

003

268

3302151202052924

3302151504820002

SISNO

BANYUMAS

4/15/1982

30:0:26

Lk

COGREG

011

003

269

3302151202052924

3302156805860001

TURSIATI

BANYUMAS

5/28/1986

25:11:13

Pr

COGREG

011

003

270

3302151202052925

3302152406740001

SAHUD

BANYUMAS

6/24/1974

37:10:17

Lk

COGREG

011

003

271

3302151202052925

3302154907770001

KUSMINI

BANYUMAS

7/9/1977

34:10:2

Pr

COGREG

011

003

272

3302151202052926

3302150209500002

WARTIM WIATMO

BANYUMAS

9/2/1950

61:8:9

Lk

COGREG

011

003

273

3302151202052926

3302156406560001

WARSITEM

BANYUMAS

6/24/1956

55:10:17

Pr

COGREG

011

003

274

3302151202052926

3302156810830002

KASTINAH

BANYUMAS

10/28/1983

28:6:13

Pr

COGREG

011

003

275

3302151202052927

3302151308720001

KUSTAM

BANYUMAS

8/13/1972

39:8:28

Lk

COGREG

011

003

276

3302151202052927

3302157112760023

SAWINEM

BANYUMAS

12/31/1976

35:4:10

Pr

COGREG

011

003

277

3302151202052928

3302154709780001

KAMSINAH

BANYUMAS

9/7/1978

33:8:4

Pr

COGREG

011

003

278

3302151202052928

3302151508750001

NATIM SUYOTO

BANYUMAS

8/15/1975

36:8:26

Lk

COGREG

011

003

279

3302151202052929

3302155108810002

CARTINI

BANYUMAS

8/11/1981

30:9:0

Pr

COGREG

011

003

280

3302151202052929

3302152407830001

KISTAM

BANYUMAS

7/24/1983

28:9:17

Lk

COGREG

011

003

281

3302151202052929

3302150606580002

KARTOMO

BANYUMAS

6/6/1958

53:11:5

Lk

COGREG

011

003

282

3302151202052929

3302156004580001

ARTEM

BANYUMAS

4/20/1958

54:0:21

Pr

COGREG

011

003

283

3302151202052930

3302154907710002

KADIYAH

BANYUMAS

7/9/1971

40:10:2

Pr

COGREG

011

003

284

3302151202052930

3302152409690001

RUGITO

BANYUMAS

9/24/1969

42:7:17

Lk

COGREG

011

003

3302150605590002

SUPRIYONO

BANYUMAS

5/6/1959

53:0:5

Lk

COGREG

011

003

285

DPS PILPRES TPS X halaman 137 dari 255 halaman

KETERANGAN
14

NO.
URUT

NOMOR. KK

286

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
DUSUN

Pr

Rw

Rt

10

11

12

3302150310740002

FAJAR HEROWATI

BANYUMAS

10/3/1974

37:7:8

Pr

COGREG

011

003

287

3302151202052931

3302156112820001

CASMIATI

BANYUMAS

12/21/1982

29:4:20

Pr

COGREG

011

003

288

3302151202052931

3302154506600005

KARSINAH

BANYUMAS

6/5/1960

51:11:6

Pr

COGREG

011

003

289

3302151202052931

3302150207540001

KATAM SUMARTO

BANYUMAS

7/2/1954

57:10:9

Lk

COGREG

011

003

290

3302151202052931

3302150401770010

TARSUN

BANYUMAS

1/4/1977

35:4:7

Lk

COGREG

011

003

291

3302151202052932

3302153112350006

TIRAM TARMAJI

BANYUMAS

12/31/1935

76:4:10

Lk

COGREG

011

003

292

3302151202052932

3302155903400001

CALEM

BANYUMAS

3/19/1940

72:1:22

Pr

COGREG

011

003

293

3302151202052933

3302154103720003

WASEM

BANYUMAS

3/1/1972

40:2:10

Pr

COGREG

011

003

294

3302151202052933

3302152008530001

RAKAM RUDIARTO

BANYUMAS

8/20/1953

58:8:21

Lk

COGREG

011

003

295

3302152612060034

3302150205750003

TASNO DIWIRYO

BANYUMAS

5/2/1975

37:0:9

Lk

COGREG

011

003

296

3302152612060034

3302154710790004

KASIYEM

TASIK MALAYA

10/7/1979

32:7:4

Pr

COGREG

011

003

297

3302152709060001

3302154605720007

PONIRAH

BANJAR NEGARA

5/6/1972

40:0:5

Pr

COGREG

011

003

298

3302152709060001

3302150708700001

SOBIRIN

BANYUMAS

8/7/1970

41:9:4

Lk

COGREG

011

003

299

3302150409070003

3302154505670004

SAMINAH

BANYUMAS

5/5/1967

45:0:6

Pr

COGREG

011

004

300

3302150805070069

3302151103350001

KUSWADI

BANYUMAS

3/11/1935

77:2:0

Lk

COGREG

011

004

301

3302150805070069

3302155111370001

SIWEN

BANYUMAS

11/11/1937

74:6:0

Pr

COGREG

011

004

302

3302150902070002

3302155503880002

TATIYA AYU WARDANI

BANYUMAS

3/15/1988

24:1:26

Pr

COGREG

011

004

3302151310530002

RAPEN

BANYUMAS

10/13/1953

58:6:28

Pr

COGREG

011

004

303
304

3302150902070002

3302150507850002

WARGIYONO

BANYUMAS

7/5/1985

26:10:6

Lk

COGREG

011

004

305

3302150902070002

3302156008680001

TARYUNAH

BANYUMAS

8/20/1968

43:8:21

Pr

COGREG

011

004

306

3302151202052550

3302150402510001

SUPAR SUPARJO

BANYUMAS

2/4/1951

61:3:7

Lk

COGREG

011

004

307

3302151202052550

3302154608610001

CARTEM

BANYUMAS

8/6/1961

50:9:5

Pr

COGREG

011

004

308

3302151202052550

3302156608770001

WATIMAH

BANYUMAS

8/26/1977

34:8:15

Pr

COGREG

011

004

309

3302151202052550

3302151206740005

WUSONO

BANYUMAS

6/12/1974

37:10:29

Lk

COGREG

011

004

310

3302151202052551

3302155203610001

SULIAH

BANYUMAS

3/12/1961

51:1:29

Pr

COGREG

011

004

311

3302151202052551

3302156909890002

KUSRIATI

BANYUMAS

9/29/1989

22:7:12

Pr

COGREG

011

004

DPS PILPRES TPS X halaman 138 dari 255 halaman

KETERANGAN
14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
DUSUN

Pr

Rw

Rt

10

11

12

312

3302151202052551

3302154905820001

WARTINEM

BANYUMAS

5/9/1982

30:0:2

Pr

COGREG

011

004

313

3302151202052552

3302150308590001

KASRO KUSIYANTO

BANYUMAS

8/3/1959

52:9:8

Lk

COGREG

011

004

314

3302151202052552

3302150708840001

SAPTONO

BANYUMAS

8/7/1984

27:9:4

Lk

COGREG

011

004

315

3302151202052552

3302154308630001

NETI

BANYUMAS

8/3/1963

48:9:8

Pr

COGREG

011

004

316

3302151202052552

3302154308870001

TRIYANI

BANYUMAS

8/3/1987

24:9:8

Pr

COGREG

011

004

317

3302151202052552

3302156406820002

SUMINAH

BANYUMAS

6/24/1982

29:10:17

Pr

COGREG

011

004

318

3302151202052553

3302155112580001

KAWEN

BANYUMAS

12/11/1958

53:5:0

Pr

COGREG

011

004

319

3302151202052553

3302151106760001

DARKUM SUWIGNYO

BANYUMAS

6/11/1976

35:11:0

Lk

COGREG

011

004

320

3302151202052553

3302151204540001

KASUM KUSMERI

BANYUMAS

4/12/1954

58:0:29

Lk

COGREG

011

004

321

3302151202052553

3302155101810002

SUTIJAH

BANYUMAS

1/11/1981

31:4:0

Pr

COGREG

011

004

322

3302151202052554

3302155605670001

WASIRAH

BANYUMAS

5/16/1967

44:11:25

Pr

COGREG

011

004

323

3302151202052554

3302151011530002

WARYAD WARTOYO

BANYUMAS

11/10/1953

58:6:1

Lk

COGREG

011

004

324

3302151202052555

3302151001720002

SUKIR

BANYUMAS

1/10/1972

40:4:1

Lk

COGREG

011

004

325

3302151202052555

3302156107790001

SULIYAH

BANYUMAS

7/21/1979

32:9:20

Pr

COGREG

011

004

326

3302151202052556

3302156205730001

TURSINI

BANYUMAS

5/22/1973

38:11:19

Pr

COGREG

011

004

327

3302151202052556

3302150108670001

SARWO RANA WIREJA

BANYUMAS

8/1/1967

44:9:10

Lk

COGREG

011

004

328

3302151202052556

3302155412900001

SUSI SUSANTI

BANYUMAS

12/14/1990

21:4:27

Pr

COGREG

011

004

329

3302151202052557

3302151311540001

DAMIARJO DASWAN

BANYUMAS

11/13/1954

57:5:28

Lk

COGREG

011

004

330

3302151202052557

3302157112600003

KAMINI

BANYUMAS

12/31/1960

51:4:10

Pr

COGREG

011

004

331

3302151202052558

3302156104820001

TASIYAH

BANYUMAS

4/21/1982

30:0:20

Pr

COGREG

011

004

332

3302151202052558

3302150301530001

ARPIN RUSMADI

BANYUMAS

1/3/1953

59:4:8

Lk

COGREG

011

004

333

3302151202052559

3302154907740003

KASIYAH

BANYUMAS

7/9/1974

37:10:2

Pr

COGREG

011

004

334

3302151202052559

3302152904740001

RASITO KUSMANTO

BANYUMAS

4/29/1974

38:0:12

Lk

COGREG

011

004

335

3302151202052560

3302150606450001

DARMIN TAMIARSO

BANYUMAS

6/6/1945

66:11:5

Lk

COGREG

011

004

336

3302151202052560

3302154304560001

DATI

BANYUMAS

4/3/1956

56:1:8

Pr

COGREG

011

004

337

3302151202052561

3302151008610001

LAMUN

BANYUMAS

8/10/1961

50:9:1

Lk

COGREG

011

004

DPS PILPRES TPS X halaman 139 dari 255 halaman

KETERANGAN
14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
DUSUN

Pr

Rw

Rt

10

11

12

338

3302151202052561

3302155209660001

SUKINAH

BANYUMAS

9/12/1966

45:7:29

Pr

COGREG

011

004

339

3302151202052562

3302153007810001

SARTIM

BANYUMAS

7/30/1981

30:9:11

Lk

COGREG

011

004

340

3302151202052562

3302154308580001

DIPEN

BANYUMAS

8/3/1958

53:9:8

Pr

COGREG

011

004

341

3302151202052562

3302150405550001

AMAD ASMAWIKARTA

BANYUMAS

5/4/1955

57:0:7

Lk

COGREG

011

004

342

3302151202052563

3302150409470001

KARTO SUTARSO

BANYUMAS

9/4/1947

64:8:7

Lk

COGREG

011

004

343

3302151202052563

3302155012800003

WATIRAH

BANYUMAS

12/10/1980

31:5:1

Pr

COGREG

011

004

344

3302151202052563

3302155205560001

TARWEN

BANYUMAS

5/12/1956

55:11:29

Pr

COGREG

011

004

345

3302151202052563

3302151507900003

SETIAWAN

BANYUMAS

7/15/1990

21:9:26

Lk

COGREG

011

004

346

3302151202052564

3302154504720003

PARYATI

BANYUMAS

4/5/1972

40:1:6

Pr

COGREG

011

004

347

3302151202052564

3302150107690033

KATUN KUSMOYO

BANYUMAS

7/1/1969

42:10:10

Lk

COGREG

011

004

348

3302151202052565

3302156802700001

NUSIYATI

BANYUMAS

2/28/1970

42:2:13

Pr

COGREG

011

004

349

3302151202052565

3302152608660001

RASTAM WIDIYANTO

BANYUMAS

8/26/1966

45:8:15

Lk

COGREG

011

004

350

3302151202052565

3302156911900001

SANTIAH

BANYUMAS

11/29/1990

21:5:12

Pr

COGREG

011

004

351

3302151202052566

3302156610750001

KALIMAH

BANYUMAS

10/26/1975

36:6:15

Pr

COGREG

011

004

352

3302151202052566

3302150506720009

KARSONO DARSIMAN

BANYUMAS

6/5/1972

39:11:6

Lk

COGREG

011

004

353

3302151202052567

3302155003750001

TURMINAH

BANYUMAS

3/10/1975

37:2:1

Pr

COGREG

011

004

354

3302151202052567

3302151409680001

AGUS SETIAWAN

BANYUMAS

9/14/1968

43:7:27

Lk

COGREG

011

004

355

3302151202052568

3302155507700006

RUSMI

BANYUMAS

7/15/1970

41:9:26

Pr

COGREG

011

004

356

3302151202052568

3302151910640001

KISWANTO

BANYUMAS

10/19/1964

47:6:22

Lk

COGREG

011

004

357

3302151202052568

3302150611910001

TERIS EDI SUTRISNO

BANYUMAS

11/6/1991

20:6:5

Lk

COGREG

011

004

358

3302151202052569

3302150304690002

KUSMAN ALI SUTONO

BANYUMAS

4/3/1969

43:1:8

Lk

COGREG

011

004

359

3302151202052569

3302154701700001

FATHONAH

BANYUMAS

1/7/1970

42:4:4

Pr

COGREG

011

004

360

3302151202052569

3302155811890001

NOVIANTIKA

BANYUMAS

11/18/1989

22:5:23

Pr

COGREG

011

004

361

3302151202052570

3302155911890001

KOMSIYATI

BANYUMAS

11/19/1989

22:5:22

Pr

COGREG

011

004

362

3302151202052570

3302156606660001

SARTIMAH

BANYUMAS

6/26/1966

45:10:15

Pr

COGREG

011

004

363

3302151202052570

3302151212510003

YUGO SUWITO

BANYUMAS

12/12/1951

60:4:29

Lk

COGREG

011

004

DPS PILPRES TPS X halaman 140 dari 255 halaman

KETERANGAN
14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
DUSUN

Pr

Rw

Rt

10

11

12

364

3302151202052571

3302152209910001

ANDRI BUDI SETIAWAN

BANYUMAS

9/22/1991

20:7:19

Lk

COGREG

011

004

365

3302151202052571

3302156007740001

WARNINGSIH

BANYUMAS

7/20/1974

37:9:21

Pr

COGREG

011

004

366

3302151202052571

3302150112700001

CARSIWAN

BANYUMAS

12/1/1970

41:5:10

Lk

COGREG

011

004

367

3302151202052572

3302156301720001

SRI RAHAYU

PANDEGLANG

1/23/1972

40:3:18

Pr

COGREG

011

004

368

3302151202052572

3302151105710002

NATIM

BANYUMAS

5/11/1971

41:0:0

Lk

COGREG

011

004

369

3302151202052573

3302151005620002

KUSWAN KUSMITO

BANYUMAS

5/10/1962

50:0:1

Lk

COGREG

011

004

370

3302151202052573

3302154912760001

SUMARNI

BANYUMAS

12/9/1976

35:5:2

Pr

COGREG

011

004

371

3302151202052574

3302156102900001

TOHYANI

BANYUMAS

2/21/1990

22:2:20

Pr

COGREG

011

004

372

3302151202052574

3302154101440001

RALEM

BANYUMAS

1/1/1944

68:4:10

Pr

COGREG

011

004

373

3302151202052574

3302150402850004

CARNO

BANYUMAS

2/4/1985

27:3:7

Lk

COGREG

011

004

374

3302151202052574

3302151507870001

RASAM

BANYUMAS

7/15/1987

24:9:26

Lk

COGREG

011

004

375

3302151202052574

3302151109390001

TASMAJA

BANYUMAS

9/11/1939

72:8:0

Lk

COGREG

011

004

376

3302151202052576

3302151101620001

WAKAM

BANYUMAS

1/11/1962

50:4:0

Lk

COGREG

011

004

377

3302151202052576

3302156208710001

DASINEM

BANYUMAS

8/22/1971

40:8:19

Pr

COGREG

011

004

378

3302151202052577

3302154501860001

TITI NGUDIATI

BANYUMAS

1/5/1986

26:4:6

Pr

COGREG

011

004

379

3302151202052577

3302150607510001

DIRAM DIARJO

BANYUMAS

7/6/1951

60:10:5

Lk

COGREG

011

004

380

3302151202052577

3302150706820003

KUNTORO

BANYUMAS

6/7/1982

29:11:4

Lk

COGREG

011

004

381

3302151202052577

3302154706820004

SANTI NURHAYATI

BANYUMAS

6/7/1982

29:11:4

Pr

COGREG

011

004

382

3302151202052577

3302155510570001

WASINAH

BANYUMAS

10/15/1957

54:6:26

Pr

COGREG

011

004

383

3302151202052577

3302152706840002

SUYONO

BANYUMAS

6/27/1984

27:10:14

Lk

COGREG

011

004

384

3302151202052578

3302155004570001

KAMINAH

BANYUMAS

4/10/1957

55:1:1

Pr

COGREG

011

004

385

3302151202052579

3302155001830003

RATISEM

BANYUMAS

1/10/1983

29:4:1

Pr

COGREG

011

004

386

3302151202052579

3302154204560001

KARNITEM

BANYUMAS

4/2/1956

56:1:9

Pr

COGREG

011

004

387

3302151202052579

3302151109510001

KARSUN KARTONO

BANYUMAS

9/11/1951

60:8:0

Lk

COGREG

011

004

388

3302151202052580

3302156908830004

SUTINAH

BANYUMAS

8/29/1983

28:8:12

Pr

COGREG

011

004

389

3302151202052580

3302156908850002

SUPARNI

BANYUMAS

8/29/1985

26:8:12

Pr

COGREG

011

004

DPS PILPRES TPS X halaman 141 dari 255 halaman

KETERANGAN
14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
DUSUN

Pr

Rw

Rt

10

11

12

390

3302151202052580

3302154107600004

NARKEM

BANYUMAS

7/1/1960

51:10:10

Pr

COGREG

011

004

391

3302151202052580

3302150206870002

CARMAN

BANYUMAS

6/2/1987

24:11:9

Lk

COGREG

011

004

392

3302151202052581

3302154112310001

SARIKEM

BANYUMAS

12/1/1931

80:5:10

Pr

COGREG

011

004

393

3302151202052582

3302150707750001

RUSLAM

BANYUMAS

7/7/1975

36:10:4

Lk

COGREG

011

004

394

3302151202052582

3302151211520003

KARTIM KARSIDI

BANYUMAS

11/12/1952

59:5:29

Lk

COGREG

011

004

395

3302151202052582

3302155302770001

KUSMINAH

BANYUMAS

2/13/1977

35:2:28

Pr

COGREG

011

004

396

3302151202052583

3302150312710002

DAKUN

BANYUMAS

12/3/1971

40:5:8

Lk

COGREG

011

004

397

3302151202052583

3302156009740002

KUSYANTI

BANYUMAS

9/20/1974

37:7:21

Pr

COGREG

011

004

398

3302151202052584

3302154406600002

WATINEM

BANYUMAS

6/4/1960

51:11:7

Pr

COGREG

011

004

399

3302151202052584

3302150307830005

KARYONO

BANYUMAS

7/3/1983

28:10:8

Lk

COGREG

011

004

400

3302151202052584

3302150111590001

SARTUM TARJONO

BANYUMAS

11/1/1959

52:6:10

Lk

COGREG

011

004

401

3302151303070001

3302155001810004

WARSITI

BANYUMAS

1/10/1981

31:4:1

Pr

COGREG

011

004

402

3302151303070001

3302151903680001

RATUM RUDIONO

BANYUMAS

3/19/1968

44:1:22

Lk

COGREG

011

004

403

3302151202052942

3302155310530001

RAPEN

BANYUMAS

10/13/1953

58:6:28

Pr

COGREG

011

004

404

3302151403070007

3302150401730002

AHMAD SUWANDI

INDRAMAYU

1/4/1973

39:4:7

Lk

COGREG

011

004

405

3302151403070007

3302156505770004

RIWEN

BANYUMAS

5/25/1977

34:11:16

Pr

COGREG

011

004

406

3302151407060002

3302152302700001

YAYI SAMPURNO

SUUMI

2/23/1970

42:2:18

Lk

COGREG

011

004

407

3302151407060002

3302154907720002

DARSITI

BANYUMAS

7/9/1972

39:10:2

Pr

COGREG

011

004

408

3302155603870001

NAMIYATI

BANYUMAS

3/16/1987

25:1:25

Pr

COGREG

011

004

409

3302150708780004

RASIMAN

BANYUMAS

8/7/1978

33:9:4

Lk

COGREG

011

004

410

3302151906060002

3302154102860003

WIGIATMI

BANYUMAS

2/1/1986

26:3:10

Pr

COGREG

011

004

411

3302151906060002

3302152212810001

CARTO TIO SUSANTO

BANYUMAS

12/22/1981

30:4:19

Lk

COGREG

011

004

DPS PILPRES TPS X halaman 142 dari 255 halaman

KETERANGAN
14

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN


Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009
PROVINSI
KABUPATEN / KOTA

NO.
URUT

NOMOR. KK

: JAWA TENGAH
: BANYUMAS

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

KECAMATAN
DESA
TPS
STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

:
GUMELAR
:
CIHONJE
: 11 (SEBELAS)
ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Pr

Rw

Rt

10

11

12

3302151703780001

KARTIMAN

BANYUMAS

3/17/1978

34:1:24

Lk

COGREG

012

001

3302151202052306

3302150703860001

DIRSAN

BANYUMAS

3/7/1986

26:2:4

Lk

COGREG

012

001

3302151202052306

3302152501820001

SARWO

BANYUMAS

1/25/1982

30:3:16

Lk

COGREG

012

001

3302151202052306

3302156709530001

CASEM

BANYUMAS

9/27/1953

58:7:14

Pr

COGREG

012

001

3302151202052306

3302151502500003

RISWAN PRANOTO

BANYUMAS

2/15/1950

62:2:26

Lk

COGREG

012

001

3302151202052307

3302156612870001

RIASWATI

BANYUMAS

12/26/1987

24:4:15

Pr

COGREG

012

001

3302151202052307

3302156707580001

ACINAH

BANYUMAS

7/27/1958

53:9:14

Pr

COGREG

012

001

3302151202052307

3302152105840001

SANTOSO

BANYUMAS

5/21/1984

27:11:20

Lk

COGREG

012

001

3302151202052308

3302151003630001

TARSAN SISWOYO

BANYUMAS

3/10/1963

49:2:1

Lk

COGREG

012

001

10

3302151202052308

3302151202880001

GUNANTORO

BANYUMAS

2/12/1988

24:2:29

Lk

COGREG

012

001

11

3302151202052309

3302156003580001

CARINAH

BANYUMAS

3/20/1958

54:1:21

Pr

COGREG

012

001

12

3302151202052309

3302151102810001

RAHMAT

BANYUMAS

2/11/1981

31:3:0

Lk

COGREG

012

001

13

3302151202052309

3302152106850001

DISNO

BANYUMAS

6/21/1985

26:10:20

Lk

COGREG

012

001

14

3302151202052309

3302153012520001

WIKAM WIARNO

BANYUMAS

12/30/1952

59:4:11

Lk

COGREG

012

001

15

3302151202052310

3302153005830001

NITAM HERYANTO

BANYUMAS

5/30/1983

28:11:11

Lk

COGREG

012

001

16

3302151202052310

3302151908600001

DIKUN DIANTO

BANYUMAS

8/19/1960

51:8:22

Lk

COGREG

012

001

17

3302151202052310

3302156006650001

WATINI

BANYUMAS

6/20/1965

46:10:21

Pr

COGREG

012

001

18

3302151202052635

3302155502720001

SUHARTI

BANYUMAS

2/15/1972

40:2:26

Pr

COGREG

012

001

19

3302151202052635

3302151303660001

SUBAGYO

BANYUMAS

3/13/1966

46:1:28

Lk

COGREG

012

001

20

3302151202052635

3302152801210001

SARWIN MAD RUSTAM

BANYUMAS

1/28/1921

91:3:13

Lk

COGREG

012

001

21

3302151202052636

3302152807880001

DIANTORO

BANYUMAS

7/28/1988

23:9:13

Lk

COGREG

012

001

22

3302151202052636

3302152702640001

KARSIM KISMOYO

BANYUMAS

2/27/1964

48:2:14

Lk

COGREG

012

001

23

3302151202052636

3302155304670001

RASIAH

BANYUMAS

4/13/1967

45:0:28

Pr

COGREG

012

001

24

3302151202052637

3302151010830002

SUROTO

BANYUMAS

10/10/1983

28:7:1

Lk

COGREG

012

001

25

3302151202052637

3302152907900001

HARWOKO

BANYUMAS

7/29/1990

21:9:12

Lk

COGREG

012

001

DPS PILPRES TPS XI halaman 143 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Pr

10

Rw

Rt

11

12

26

3302151202052637

3302154901630001

DARILAH

BANYUMAS

1/9/1963

49:4:2

Pr

COGREG

012

001

27

3302151202052637

3302150109590001

TARSO TARSONO

BANYUMAS

9/1/1959

52:8:10

Lk

COGREG

012

001

28

3302151202052638

3302154907770004

KASIAH

BANYUMAS

7/9/1977

34:10:2

Pr

COGREG

012

001

29

3302151202052638

3302152208780001

SARYONO

BANYUMAS

8/22/1978

33:8:19

Lk

COGREG

012

001

30

3302151202052639

3302155304780002

ROIDAH

BANYUMAS

4/13/1978

34:0:28

Pr

COGREG

012

001

31

3302151202052639

3302150102720001

SIDIN SISWANTO

BANYUMAS

2/1/1972

40:3:10

Lk

COGREG

012

001

32

3302151202052640

3302150209690001

SUHEB SUMARGO

BANYUMAS

9/2/1969

42:8:9

Lk

COGREG

012

001

33

3302151202052640

3302156009740001

SAMINAH

BANYUMAS

9/20/1974

37:7:21

Pr

COGREG

012

001

34

3302151202052641

3302155001640003

KASMINI

BANYUMAS

1/10/1964

48:4:1

Pr

COGREG

012

001

35

3302151202052641

3302156510910002

JUMYATI

BANYUMAS

10/25/1991

20:6:16

Pr

COGREG

012

001

36

3302151202052641

3302152707840001

TARSIM

BANYUMAS

7/27/1984

27:9:14

Lk

COGREG

012

001

37

3302151202052641

3302153007530001

RUKIM RUSMANTO

BANYUMAS

7/30/1953

58:9:11

Lk

COGREG

012

001

38

3302151202052642

3302152004770001

SONI SUWASONO

BANYUMAS

4/20/1977

35:0:21

Lk

COGREG

012

001

39

3302151202052643

3302155212770001

WASRIANI

BANYUMAS

12/12/1977

34:4:29

Pr

COGREG

012

001

40

3302151202052643

3302151306760001

KARUN

BANYUMAS

6/13/1976

35:10:28

Lk

COGREG

012

001

41

3302151202052643

3302156006550001

SALIYEM

BANYUMAS

6/20/1955

56:10:21

Pr

COGREG

012

001

42

3302151202052643

3302150201730001

RISNO

BANYUMAS

1/2/1973

39:4:9

Lk

COGREG

012

001

43

3302151202052644

3302155606630002

KIREM

BANYUMAS

6/16/1963

48:10:25

Pr

COGREG

012

001

44

3302151202052644

3302151604860001

NARWOTO

BANYUMAS

4/16/1986

26:0:25

Lk

COGREG

012

001

45

3302151202052644

3302152807550001

WAHAD NAWIARTO

BANYUMAS

7/28/1955

56:9:13

Lk

COGREG

012

001

46

3302151202052645

3302151312280001

WIRYADI DASMAN

BANYUMAS

12/13/1928

83:4:28

Lk

COGREG

012

001

47

3302151202052645

3302150401610002

WAKUN SUSMITO

BANYUMAS

1/4/1961

51:4:7

Lk

COGREG

012

001

48

3302151202052645

3302156102700001

SUKIRAH

BANYUMAS

2/21/1970

42:2:20

Pr

COGREG

012

001

49

3302151202052859

3302151803780002

WARSONO

BANYUMAS

3/18/1978

34:1:23

Lk

COGREG

012

001

50

3302151202052859

3302152711460001

WASIDI

BANYUMAS

11/27/1946

65:5:14

Lk

COGREG

012

001

51

3302151202052859

3302152109800001

TARSIMAN

BANYUMAS

9/21/1980

31:7:20

Lk

COGREG

012

001

DPS PILPRES TPS XI halaman 144 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Pr

10

Rw

Rt

11

12

52

3302151202052859

3302154202600001

RUWED

BANYUMAS

2/2/1960

52:3:9

Pr

COGREG

012

001

53

3302151202052859

3302155709820001

RISAH

BANYUMAS

9/17/1982

29:7:24

Pr

COGREG

012

001

54

3302151202052860

3302151304830001

TRISNO

BANYUMAS

4/13/1983

29:0:28

Lk

COGREG

012

001

55

3302151202052861

3302151312470002

RISWAN SUKYANTO

BANYUMAS

12/13/1947

64:4:28

Lk

COGREG

012

001

56

3302151202052861

3302155612570001

KATIRAH

BANYUMAS

12/16/1957

54:4:25

Pr

COGREG

012

001

57

3302151202052861

3302155908810001

RUSWATI

BANYUMAS

8/19/1981

30:8:22

Pr

COGREG

012

001

58

3302151202052862

3302156101480001

KARTINEM

BANYUMAS

1/21/1948

64:3:20

Pr

COGREG

012

001

59

3302151202052862

3302151602430001

SUHAD SUHADI

BANYUMAS

2/16/1943

69:2:25

Lk

COGREG

012

001

60

3302151202052863

3302157112430009

SUNI

BANYUMAS

12/31/1943

68:4:10

Pr

COGREG

012

001

61

3302151202052863

3302152801400001

SANKARTA

BANYUMAS

1/28/1940

72:3:13

Lk

COGREG

012

001

62

3302151202052864

3302155207410001

TASEM

BANYUMAS

7/12/1941

70:9:29

Pr

COGREG

012

001

63

3302151202052864

3302151803330001

WASTAM WARJUKI

BANYUMAS

3/18/1933

79:1:23

Lk

COGREG

012

001

64

3302151202052864

3302152310880001

KARSENO

BANYUMAS

10/23/1988

23:6:18

Lk

COGREG

012

001

65

3302151202052865

3302151503570001

DARPIN DURYANTO

BANYUMAS

3/15/1957

55:1:26

Lk

COGREG

012

001

66

3302151202052865

3302155403630001

RITEM

BANYUMAS

3/14/1963

49:1:27

Pr

COGREG

012

001

67

3302151202052865

3302156406840001

ASTI NINGRUM

BANYUMAS

6/24/1984

27:10:17

Pr

COGREG

012

001

68

3302151202052866

3302155104760001

KARSINI

BANYUMAS

4/11/1976

36:1:0

Pr

COGREG

012

001

69

3302151202052866

3302150901620001

NASRO NARTOYO

BANYUMAS

1/9/1962

50:4:2

Lk

COGREG

012

001

70

3302151202052867

3302150706880001

CARMONO

BANYUMAS

6/7/1988

23:11:4

Lk

COGREG

012

001

71

3302151202052867

3302150209500001

KISWO YUDIATMO

BANYUMAS

9/2/1950

61:8:9

Lk

COGREG

012

001

72

3302151202052867

3302154906560001

MARSINAH

BANYUMAS

6/9/1956

55:11:2

Pr

COGREG

012

001

73

3302151202052867

3302155109860001

SUSISENI

BANYUMAS

9/11/1986

25:8:0

Pr

COGREG

012

001

74

3302151202052867

3302152603810001

SUYOTO

BANYUMAS

3/26/1981

31:1:15

Lk

COGREG

012

001

75

3302151202052868

3302156801540001

TARMIAH

BANYUMAS

1/28/1954

58:3:13

Pr

COGREG

012

001

76

3302151202052868

3302150208550001

DAKIM SUSMADI

BANYUMAS

8/2/1955

56:9:9

Lk

COGREG

012

001

77

3302151202052868

3302150402820001

KISNO

BANYUMAS

2/4/1982

30:3:7

Lk

COGREG

012

001

DPS PILPRES TPS XI halaman 145 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Pr

10

Rw

Rt

11

12

78

3302151202052869

3302154804630002

SUSMI

BANYUMAS

4/8/1963

49:1:3

Pr

COGREG

012

001

79

3302151202052869

3302150102860002

KIRWONO

BANYUMAS

2/1/1986

26:3:10

Lk

COGREG

012

001

80

3302151202052869

3302155602890001

WIANTINI

BANYUMAS

2/16/1989

23:2:25

Pr

COGREG

012

001

81

3302151202052869

3302152109600001

KARSAM SUPARTO

BANYUMAS

9/21/1960

51:7:20

Lk

COGREG

012

001

82

3302151202052870

3302150704750001

SARTO HADI KUSUMO

BANYUMAS

4/7/1975

37:1:4

Lk

COGREG

012

001

83

3302151202052870

3302156206780001

KUSMINI

BANYUMAS

6/22/1978

33:10:19

Pr

COGREG

012

001

84

3302151202052871

3302153112340003

MUNAWIR NAKUM

BANYUMAS

12/31/1934

77:4:10

Lk

COGREG

012

001

85

3302151202052871

3302154908800002

TOWIYAH

BANYUMAS

8/9/1980

31:9:2

Pr

COGREG

012

001

86

3302151202052871

3302152206790001

DARNO

BANYUMAS

6/22/1979

32:10:19

Lk

COGREG

012

001

87

3302151202052871

3302157112460039

DINAH

BANYUMAS

12/31/1946

65:4:10

Pr

COGREG

012

001

88

3302152211740001

SOLEHUDN

BANYUMAS

11/22/1974

37:5:19

Lk

COGREG

012

001

89

3302157160760001

DAYAT

BANYUMAS

7/16/1976

35:9:25

Lk

COGREG

012

001

90

3302150108780001

SISWANTI

BANYUMAS

8/1/1978

33:9:10

Pr

COGREG

012

001

91

3302152210840001

SUPINAH

BANYUMAS

10/22/1984

27:6:19

Pr

COGREG

012

001

92

3302151202052872

3302151004910002

DANANG TRIYONO

BANYUMAS

4/10/1991

21:1:1

Lk

COGREG

012

001

93

3302151202052872

3302155707360001

TISWEN

BANYUMAS

7/17/1936

75:9:24

Pr

COGREG

012

001

94

3302151202052872

3302156005710001

RUMYATI

BANYUMAS

5/20/1971

40:11:21

Pr

COGREG

012

001

95

3302151202052872

3302150501640002

DIKRAM SISWANDI

BANYUMAS

1/5/1964

48:4:6

Lk

COGREG

012

001

96

3302151202052873

3302150209890001

ANDI SIS PRATIKNO

BANYUMAS

9/2/1989

22:8:9

Lk

COGREG

012

001

97

3302151202052873

3302150909620001

WOYO ARJO SISWOYO

BANYUMAS

9/9/1962

49:8:2

Lk

COGREG

012

001

98

3302151202052873

3302152512910002

DESTA SULISTIYO

BANYUMAS

12/25/1991

20:4:16

Lk

COGREG

012

001

99

3302151202052874

3302151304850003

TRISNO

BANYUMAS

4/13/1985

27:0:28

Lk

COGREG

012

001

100

3302151202052874

3302155306900001

RIYANI

BANYUMAS

6/13/1990

21:10:28

Pr

COGREG

012

001

101

3302151202052874

3302150208560001

RASWIN RASITO

BANYUMAS

8/2/1956

55:9:9

Lk

COGREG

012

001

102

3302151202052874

3302150506900002

SUNARKO

BANYUMAS

6/5/1990

21:11:6

Lk

COGREG

012

001

103

3302151202052874

3302156401920001

DARWATI

BANYUMAS

1/24/1992

20:3:17

Pr

COGREG

012

001

DPS PILPRES TPS XI halaman 146 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Pr

10

Rw

Rt

11

12

104

3302151202052874

3302154407680007

DISWEN

BANYUMAS

7/4/1968

43:10:7

Pr

COGREG

012

001

105

3302151808060012

3302150202780007

SUSILO UMAR SONO

BANYUMAS

2/2/1978

34:3:9

Lk

COGREG

012

001

106

3302151808060012

3302155304830001

TRIYATMI

BANYUMAS

4/13/1983

29:0:28

Pr

COGREG

012

001

107

3302151808060015

3302150507780001

SARWO

BANYUMAS

7/5/1978

33:10:6

Lk

COGREG

012

001

108

3302150910070009

3302150204760001

TEGUH MUKHAMBALI

BANYUMAS

4/2/1976

36:1:9

Lk

COGREG

012

002

109

3302150910070009

3302156412820001

KHOTIMAH

CIREBON

12/24/1982

29:4:17

Pr

COGREG

012

002

110

3302151202051050

3302151009760001

YEKSORO ADI MUGIARTO

BANYUMAS

9/10/1976

35:8:1

Lk

COGREG

012

002

111

3302151202051050

3302156907750003

PUJI ATONAH

BANYUMAS

7/29/1975

36:9:12

Pr

COGREG

012

002

112

3302151202052273

3302150409670001

SUMARJO

BANYUMAS

9/4/1967

44:8:7

Lk

COGREG

012

002

113

3302151202052273

3302154101730002

DARISAH

BANYUMAS

1/1/1973

39:4:10

Pr

COGREG

012

002

114

3302151202052274

3302154107400015

WASITEM

BANYUMAS

7/1/1940

71:10:10

Pr

COGREG

012

002

115

3302151202052274

3302150107400011

CASAN SANTARJI

BANYUMAS

7/1/1940

71:10:10

Lk

COGREG

012

002

116

3302151202052275

3302156911510001

K. SURATI

BANYUMAS

11/29/1951

60:5:12

Pr

COGREG

012

002

117

3302151202052275

3302152811450001

SOECHID HADI SUKOYO

BANYUMAS

11/28/1945

66:5:13

Lk

COGREG

012

002

118

3302151202052276

3302157105460001

CASINAH

BANYUMAS

5/31/1946

65:11:10

Pr

COGREG

012

002

119

3302151202052276

3302151405730006

NURKHOLIS

BANYUMAS

5/14/1973

38:11:27

Lk

COGREG

012

002

120

3302151202052276

3302150908830002

WAGIO

BANYUMAS

8/9/1983

28:9:2

Lk

COGREG

012

002

121

3302151202052276

3302156202700001

WARTIYEM

BANYUMAS

2/22/1970

42:2:19

Pr

COGREG

012

002

122

3302151202052279

3302153112360028

DARPAN DASUKI

BANYUMAS

12/31/1936

75:4:10

Lk

COGREG

012

002

123

3302151202052279

3302157112670068

TURSINI

BANYUMAS

12/31/1967

44:4:10

Pr

COGREG

012

002

124

3302151202052280

3302154308580002

SITI AMINAH

KLATEN

8/3/1958

53:9:8

Pr

COGREG

012

002

125

3302151202052280

3302155910880003

REVINA LIYANA DEWI

BANYUMAS

10/19/1988

23:6:22

Pr

COGREG

012

002

126

3302151202052280

3302151006570002

ACHMAD

BANYUMAS

6/10/1957

54:11:1

Lk

COGREG

012

002

127

3302151202052281

3302157112500010

TUMINAH

BANYUMAS

12/31/1950

61:4:10

Pr

COGREG

012

002

128

3302151202052281

3302153110370001

NAKIM SAWADI

BANYUMAS

10/31/1937

74:6:10

Lk

COGREG

012

002

129

3302151202052281

3302156210900002

ROCHANAH

BANYUMAS

10/22/1990

21:6:19

Pr

COGREG

012

002

DPS PILPRES TPS XI halaman 147 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Pr

10

Rw

Rt

11

12

130

3302151202052281

3302150404830001

TOHIRIN

BANYUMAS

4/4/1983

29:1:7

Lk

COGREG

012

002

131

3302151202052282

3302155706710001

SUGIATI

BANYUMAS

6/17/1971

40:10:24

Pr

COGREG

012

002

132

3302151202052282

3302155904280001

RODIYAH

BANYUMAS

4/19/1928

84:0:22

Pr

COGREG

012

002

133

3302151202052282

3302152607710001

ABDUL RAHMAN

BANYUMAS

7/26/1971

40:9:15

Lk

COGREG

012

002

134

3302151202052283

3302156404680002

TARSINI

BANYUMAS

4/24/1968

44:0:17

Pr

COGREG

012

002

135

3302151202052283

3302151906860001

ANTON SAUJI

BANYUMAS

6/19/1986

25:10:22

Lk

COGREG

012

002

136

3302151202052283

3302152003660001

RISWO SUJARWO

BANYUMAS

3/20/1966

46:1:21

Lk

COGREG

012

002

137

3302151202052284

3302152803780002

SARTAM

BANYUMAS

3/28/1978

34:1:13

Lk

COGREG

012

002

138

3302151202052284

3302153012360002

DIRKAM KAMSIDI

BANYUMAS

12/30/1936

75:4:11

Lk

COGREG

012

002

139

3302151202052284

3302155907490004

DAISEM

BANYUMAS

7/19/1949

62:9:22

Pr

COGREG

012

002

140

3302151202052285

3302155605500001

SANITEM

BANYUMAS

5/16/1950

61:11:25

Pr

COGREG

012

002

141

3302151202052285

3302155409810001

YUSTRIWI

BANYUMAS

9/14/1981

30:7:27

Pr

COGREG

012

002

142

3302151202052285

3302152509490002

RATA RATMAJI

BANYUMAS

9/25/1949

62:7:16

Lk

COGREG

012

002

143

3302151202052286

3302152503660001

GATOT SUSONO

BANYUMAS

3/25/1966

46:1:16

Lk

COGREG

012

002

144

3302151202052286

3302155804710002

WARSINAH

BANYUMAS

4/18/1971

41:0:23

Pr

COGREG

012

002

145

3302151202052287

3302155103670002

AMIRAH

BANYUMAS

3/11/1967

45:2:0

Pr

COGREG

012

002

146

3302151202052287

3302151608700002

DARSITO

BANYUMAS

8/16/1970

41:8:25

Lk

COGREG

012

002

147

3302151202052288

3302151805810001

RUSMONO

BANYUMAS

5/18/1981

30:11:23

Lk

COGREG

012

002

148

3302151202052288

3302154506410002

SAMEN

BANYUMAS

6/5/1941

70:11:6

Pr

COGREG

012

002

149

3302151202052288

3302150107380015

TARIM SUTARJO

BANYUMAS

7/1/1938

73:10:10

Lk

COGREG

012

002

150

3302151202052289

3302150208630001

SAHID SUTARJA

BANYUMAS

8/2/1963

48:9:9

Lk

COGREG

012

002

151

3302151202052289

3302155009710001

RASIWEN

BANYUMAS

9/10/1971

40:8:1

Pr

COGREG

012

002

152

3302151202052289

3302152304910001

NANO PRIYANTO AL TASNO

BANYUMAS

4/23/1991

21:0:18

Lk

COGREG

012

002

153

3302151202052290

3302157108590001

SURTINAH

BANYUMAS

8/31/1959

52:8:10

Pr

COGREG

012

002

154

3302151202052290

3302153112470010

SUKMO SUSWARJO

BANYUMAS

12/31/1947

64:4:10

Lk

COGREG

012

002

155

3302151202052291

3302155609880001

DYAH RINI KARTIKA SARI

BANYUMAS

9/16/1988

23:7:25

Pr

COGREG

012

002

DPS PILPRES TPS XI halaman 148 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Pr

10

Rw

Rt

11

12

156

3302151202052291

3302152503470001

SUTIR CIPTO SUMARTO

BANYUMAS

3/25/1947

65:1:16

Lk

COGREG

012

002

157

3302151202052291

3302155208480001

SUKINI

BANYUMAS

8/12/1948

63:8:29

Pr

COGREG

012

002

158

3302151202052294

3302152206680001

DIKWAN

BANYUMAS

6/22/1968

43:10:19

Lk

COGREG

012

002

159

3302151202052294

3302151012360001

KARSUM KARTADI

BANYUMAS

12/10/1936

75:5:1

Lk

COGREG

012

002

160

3302151202052294

3302151309760001

NANANG TARSONO

BANYUMAS

9/13/1976

35:7:28

Lk

COGREG

012

002

161

3302151202052294

3302155607800002

WIDIYATMI

BANYUMAS

7/16/1980

31:9:25

Pr

COGREG

012

002

162

3302151202052294

3302154509460002

WARSIH

BANYUMAS

9/5/1946

65:8:6

Pr

COGREG

012

002

163

3302151202052294

3302156108780001

EMI PARWATI

BANYUMAS

8/21/1978

33:8:20

Pr

COGREG

012

002

164

3302151202052295

3302154504650001

WARISEM

BANYUMAS

4/5/1965

47:1:6

Pr

COGREG

012

002

165

3302151202052295

3302150503840001

YUSWONO

BANYUMAS

3/5/1984

28:2:6

Lk

COGREG

012

002

166

3302151202052295

3302151206880002

KUNENDAR

BANYUMAS

6/12/1988

23:10:29

Lk

COGREG

012

002

167

3302151202052295

3302152108520001

SAKIMUDI SUWITO

BANYUMAS

8/21/1952

59:8:20

Lk

COGREG

012

002

168

3302151202052296

3302151508630001

PANUT SUPANDI

BANYUMAS

8/15/1963

48:8:26

Lk

COGREG

012

002

169

3302151202052296

3302155709710002

SURYATI

BANYUMAS

9/17/1971

40:7:24

Pr

COGREG

012

002

170

3302151202052296

3302155709870002

SUSANTI PRATIWI

BANYUMAS

9/17/1987

24:7:24

Pr

COGREG

012

002

171

3302151202052297

3302150408570002

MARJUNI

BANYUMAS

8/4/1957

54:9:7

Lk

COGREG

012

002

172

3302151202052297

3302157012510003

WARTINAH

BANYUMAS

12/30/1951

60:4:11

Pr

COGREG

012

002

173

3302151202052298

3302152107860002

SUPRIANTO

BANYUMAS

7/21/1986

25:9:20

Lk

COGREG

012

002

174

3302151202052298

3302150706650001

SAWIN SUWITO

BANYUMAS

6/7/1965

46:11:4

Lk

COGREG

012

002

175

3302151202052299

3302153012300001

SANA SUKARTA

BANYUMAS

12/30/1930

81:4:11

Lk

COGREG

012

002

176

3302151202052299

3302155408890001

INTAN PERMATASARI

BANYUMAS

8/14/1989

22:8:27

Pr

COGREG

012

002

177

3302151202052300

3302151503540002

TARUM SUMITRO

BANYUMAS

3/15/1954

58:1:26

Lk

COGREG

012

002

178

3302151202052300

3302155708580001

WASIREM

BANYUMAS

8/17/1958

53:8:24

Pr

COGREG

012

002

179

3302151202052301

3302150601720003

TASIRUN

BANYUMAS

1/6/1972

40:4:5

Lk

COGREG

012

002

180

3302151202052301

3302154307400002

SAWEN

BANYUMAS

7/3/1940

71:10:8

Pr

COGREG

012

002

181

3302151202052302

3302150107690032

RAJAT RIYANTO

BANYUMAS

7/1/1969

42:10:10

Lk

COGREG

012

002

DPS PILPRES TPS XI halaman 149 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Pr

10

Rw

Rt

11

12

182

3302151202052303

3302150703500001

DISTAM SUBIANTO

BANYUMAS

3/7/1950

62:2:4

Lk

COGREG

012

002

183

3302151202052303

3302155302590001

TURSIYAH

BANYUMAS

2/13/1959

53:2:28

Pr

COGREG

012

002

184

3302151202052304

3302152702800001

CARMAH

BANYUMAS

2/27/1980

32:2:14

Lk

COGREG

012

002

185

3302151202052304

3302150709360001

RASWAN RUSMAJA

BANYUMAS

9/7/1936

75:8:4

Lk

COGREG

012

002

186

3302151202052304

3302150508760001

RASUD

BANYUMAS

8/5/1976

35:9:6

Lk

COGREG

012

002

187

3302151202052304

3302154406410001

KASIYEM

BANYUMAS

6/4/1941

70:11:7

Pr

COGREG

012

002

188

3302151202052304

3302150106730001

TARYO

BANYUMAS

6/1/1973

38:11:10

Lk

COGREG

012

002

189

3302151202052305

3302157112580001

WATINAH

BANYUMAS

12/31/1958

53:4:10

Pr

COGREG

012

002

190

3302151202052305

3302150410540001

TEKAD SISWANTO

BANYUMAS

10/4/1954

57:7:7

Lk

COGREG

012

002

191

3302151503060003

3302151208730001

RISWANTO

BANYUMAS

8/12/1973

38:8:29

Lk

COGREG

012

002

192

3302151503060003

3302157101740001

CHORINA PRIYATININGSIH

BANYUMAS

1/31/1974

38:3:10

Pr

COGREG

012

002

193

3302151606060003

3302150203740001

SUROSO

BANYUMAS

3/2/1974

38:2:9

Lk

COGREG

012

002

194

3302151606060003

3302155204740002

TARIWEN

BANYUMAS

4/12/1974

38:0:29

Pr

COGREG

012

002

195

3302151907060002

3302154703380001

WARTIWEN

BANYUMAS

3/7/1938

74:2:4

Pr

COGREG

012

002

196

3302151907060002

3302150107210007

SUKARDI

BANYUMAS

7/1/1921

90:10:10

Lk

COGREG

012

002

197

3302151907060004

3302155604770001

WAHYUNI

BANYUMAS

4/16/1977

35:0:25

Pr

COGREG

012

002

198

3302151907060004

3302152904770001

SUTIYO

KEBUMEN

4/29/1977

35:0:12

Lk

COGREG

012

002

199

3302152007060007

3302150709480001

SUPARDI

BANYUMAS

9/7/1948

63:8:4

Lk

COGREG

012

002

200

3302152110060002

3302154412820001

DURATMI

BANYUMAS

12/4/1982

29:5:7

Pr

COGREG

012

002

201

3302152110060002

3302150301790001

TARSONO

BANYUMAS

1/3/1979

33:4:8

Lk

COGREG

012

002

202

3302152307060003

3302151504670003

WARSO

BANYUMAS

4/15/1967

45:0:26

Lk

COGREG

012

002

203

3302150105070018

3302154608740003

HERNINGSIH

BANYUMAS

8/6/1974

37:9:5

Pr

COGREG

012

003

204

3302150105070018

3302150710650001

KARMO

BANYUMAS

10/7/1965

46:7:4

Lk

COGREG

012

003

205

3302151202050766

3302150201690001

DASRO

BANYUMAS

1/2/1969

43:4:9

Lk

COGREG

012

003

206

3302151202050766

3302154803710003

KUNDARI

BANYUMAS

3/8/1971

41:2:3

Pr

COGREG

012

003

207

3302151202050831

3302150905860001

SUSANTO

BANYUMAS

5/9/1986

26:0:2

Lk

COGREG

012

003

DPS PILPRES TPS XI halaman 150 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Pr

10

Rw

Rt

11

12

208

3302151202051004

3302154705820001

DIANA LESTARI

BANYUMAS

5/7/1982

30:0:4

Pr

COGREG

012

003

209

3302151202051007

3302156710830001

SUMIYATI

BANYUMAS

10/27/1983

28:6:14

Pr

COGREG

012

003

210

3302151202051036

3302157112410003

TURYATI

BANYUMAS

12/31/1941

70:4:10

Pr

COGREG

012

003

211

3302151202051038

3302155103850001

TRI INDIYANI

BANYUMAS

3/11/1985

27:2:0

Pr

COGREG

012

003

212

3302151202051066

3302151505830001

TRI UTOMO

BANYUMAS

5/15/1983

28:11:26

Lk

COGREG

012

003

213

3302151202051070

3302151011840001

YANARDI

BANYUMAS

11/10/1984

27:6:1

Lk

COGREG

012

003

214

3302151202052230

3302151206640002

TASRO

BANYUMAS

6/12/1964

47:10:29

Lk

COGREG

012

003

215

3302151202052230

3302155201890002

DENI ASIH

BANYUMAS

1/12/1989

23:3:29

Pr

COGREG

012

003

216

3302151202052230

3302155010620006

KUSTINI

BANYUMAS

10/10/1962

49:7:1

Pr

COGREG

012

003

217

3302151202052233

3302155005520002

SIDAH

BANYUMAS

5/10/1952

60:0:1

Pr

COGREG

012

003

218

3302151202052233

3302150303720002

MASDUKI

TEGAL

3/3/1972

40:2:8

Lk

COGREG

012

003

219

3302151202052233

3302151207910001

YOUNGKI JERIANTO

BANYUMAS

7/12/1991

20:9:29

Lk

COGREG

012

003

220

3302151202052234

3302151306540002

WINARTO SARTIMAN

BANYUMAS

6/13/1954

57:10:28

Lk

COGREG

012

003

221

3302151202052234

3302155511830001

KUSRI

BANYUMAS

11/15/1983

28:5:26

Pr

COGREG

012

003

222

3302151202052234

3302151812780001

RUSITO

BANYUMAS

12/18/1978

33:4:23

Lk

COGREG

012

003

223

3302151202052234

3302156110670001

SUTIMAH

BANYUMAS

10/21/1967

44:6:20

Pr

COGREG

012

003

224

3302151202052237

3302155505570002

SUNARTI

BANYUMAS

5/15/1957

54:11:26

Pr

COGREG

012

003

225

3302151202052237

3302151609480001

SARTIMAN SUMARTO

BANYUMAS

9/16/1948

63:7:25

Lk

COGREG

012

003

226

3302151202052237

3302151503830005

TRI UTOMO

BANYUMAS

3/15/1983

29:1:26

Lk

COGREG

012

003

227

3302151202052238

3302150201880001

WIDIYANTORO

BANYUMAS

1/2/1988

24:4:9

Lk

COGREG

012

003

228

3302151202052238

3302150304630002

NARWIN MULYAREJA

BANYUMAS

4/3/1963

49:1:8

Lk

COGREG

012

003

229

3302151202052238

3302154510680001

CARTIMAH

BANYUMAS

10/5/1968

43:7:6

Pr

COGREG

012

003

230

3302151202052238

3302153112410026

TASMIRAJI TASWAN

BANYUMAS

12/31/1941

70:4:10

Lk

COGREG

012

003

231

3302151202052239

3302154402600001

SAWEN

BANYUMAS

2/4/1960

52:3:7

Pr

COGREG

012

003

232

3302151202052239

3302150111500001

SARDI SUMARDI

BANYUMAS

11/1/1950

61:6:10

Lk

COGREG

012

003

233

3302151202052240

3302155310500001

SUMIAH

BANYUMAS

10/13/1950

61:6:28

Pr

COGREG

012

003

DPS PILPRES TPS XI halaman 151 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Pr

10

Rw

Rt

11

12

234

3302151202052240

3302153012480001

DARTO SUKMANTO

BANYUMAS

12/30/1948

63:4:11

Lk

COGREG

012

003

235

3302151202052241

3302154512670003

DAINAH

BANYUMAS

12/5/1967

44:5:6

Pr

COGREG

012

003

236

3302151202052241

3302150412650001

SATIMAN SARTONO

BANYUMAS

12/4/1965

46:5:7

Lk

COGREG

012

003

237

3302151202052241

3302150707870001

SUSANTO

BANYUMAS

7/7/1987

24:10:4

Lk

COGREG

012

003

238

3302151202052242

3302155005600001

DARTEM

BANYUMAS

5/10/1960

52:0:1

Pr

COGREG

012

003

239

3302151202052242

3302151308760002

KIRTAM

BANYUMAS

8/13/1976

35:8:28

Lk

COGREG

012

003

240

3302151202052243

3302152406730001

SUSIATI

BANYUMAS

6/24/1973

38:10:17

Lk

COGREG

012

003

241

3302151202052244

3302151606770002

MUNTARSO

BANYUMAS

6/16/1977

34:10:25

Lk

COGREG

012

003

242

3302151202052244

3302155009570001

NATEM TUSIRAH

BANYUMAS

9/10/1957

54:8:1

Pr

COGREG

012

003

243

3302151202052244

3302156006810001

TURSINI

BANYUMAS

6/20/1981

30:10:21

Pr

COGREG

012

003

244

3302151202052245

3302150306710002

TR PRIYONO

BANYUMAS

6/3/1971

40:11:8

Lk

COGREG

012

003

245

3302151202052245

3302156904760001

ENDANG KOMALA SARI

TEGAL

4/29/1976

36:0:12

Pr

COGREG

012

003

246

3302151202052246

3302151011750004

KARSITO

BANYUMAS

11/10/1975

36:6:1

Lk

COGREG

012

003

247

3302151202052246

3302156005750002

CARSINI

BANYUMAS

5/20/1975

36:11:21

Pr

COGREG

012

003

248

3302151202052247

3302150904800002

RISTAM

BANYUMAS

4/9/1980

32:1:2

Lk

COGREG

012

003

249

3302151202052247

3302156808860004

SUSANTI

BANYUMAS

8/28/1986

25:8:13

Pr

COGREG

012

003

250

3302151202052248

3302150508500002

DIKUN PARTONO

BANYUMAS

8/5/1950

61:9:6

Lk

COGREG

012

003

251

3302151202052248

3302154804570002

TUSIRAH

BANYUMAS

4/8/1957

55:1:3

Pr

COGREG

012

003

252

3302151202052249

3302150411880001

EKO RIYADI

BANYUMAS

11/4/1988

23:6:7

Lk

COGREG

012

003

253

3302151202052249

3302150302590002

TASIMAN MUJIARTO

BANYUMAS

2/3/1959

53:3:8

Lk

COGREG

012

003

254

3302151202052250

3302152009720003

RISTO RISWOYO

BANYUMAS

9/20/1972

39:7:21

Lk

COGREG

012

003

255

3302151202052250

3302154604710001

DAMINAH

BANYUMAS

4/6/1971

41:1:5

Pr

COGREG

012

003

256

3302151202052251

3302152806570001

SUBARNO

BANYUMAS

6/28/1957

54:10:13

Lk

COGREG

012

003

257

3302151202052251

3302151003910001

HARIMING MARBILANSA

BANYUMAS

3/10/1991

21:2:1

Lk

COGREG

012

003

258

3302151202052252

3302152609880001

DONI SETIAWAN

BANYUMAS

9/26/1988

23:7:15

Lk

COGREG

012

003

259

3302151202052252

3302154502380001

TAMIRAH

BANYUMAS

2/5/1938

74:3:6

Pr

COGREG

012

003

DPS PILPRES TPS XI halaman 152 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Pr

10

Rw

Rt

11

12

260

3302151202052253

3302154510890005

RIANA SETIANINGSIH

BANYUMAS

10/5/1989

22:7:6

Pr

COGREG

012

003

261

3302151202052253

3302150704660001

HARTONO TARDIANTO

BANYUMAS

4/7/1966

46:1:4

Lk

COGREG

012

003

262

3302151202052254

3302150310760002

TARTO

BANYUMAS

10/3/1976

35:7:8

Lk

COGREG

012

003

263

3302151202052254

3302151008780005

DIRSONO

BANYUMAS

8/10/1978

33:9:1

Lk

COGREG

012

003

264

3302151202052254

3302151009370001

RASUM RASIDI

BANYUMAS

9/10/1937

74:8:1

Lk

COGREG

012

003

265

3302151202052254

3302155207380001

SATINAH

BANYUMAS

7/12/1938

73:9:29

Pr

COGREG

012

003

266

3302151202052255

3302152512590001

SOBAR

BANYUMAS

12/25/1959

52:4:16

Lk

COGREG

012

003

267

3302151202052255

3302156310910001

RANI OKTAFIANI.

BANYUMAS

10/23/1991

20:6:18

Pr

COGREG

012

003

268

3302151202052255

3302154711700001

WALIMAH

BANYUMAS

11/7/1970

41:6:4

Pr

COGREG

012

003

269

3302151202052256

3302155001770001

TARSIH

BANYUMAS

1/10/1977

35:4:1

Pr

COGREG

012

003

270

3302151202052256

3302153112730019

RASIKUN RUSWADI

BANYUMAS

12/31/1973

38:4:10

Lk

COGREG

012

003

271

3302151202052256

3302155108450001

ADMINAH

BANYUMAS

8/11/1945

66:9:0

Pr

COGREG

012

003

272

3302151202052257

3302151504820004

CARSO

BANYUMAS

4/15/1982

30:0:26

Lk

COGREG

012

003

273

3302151202052257

3302151203870002

SUNANTO

BANYUMAS

3/12/1987

25:1:29

Lk

COGREG

012

003

274

3302151202052257

3302154107630015

SURTIYAH

BANYUMAS

7/1/1963

48:10:10

Pr

COGREG

012

003

275

3302151202052257

3302150510530001

DAKIR DAWIKARTA

BANYUMAS

10/5/1953

58:7:6

Lk

COGREG

012

003

276

3302151202052258

3302150107450007

RINO SANMIARTO

BANYUMAS

7/1/1945

66:10:10

Lk

COGREG

012

003

277

3302151202052260

3302154107560007

RASMINAH

BANYUMAS

7/1/1956

55:10:10

Pr

COGREG

012

003

278

3302151202052260

3302151211550001

SINGKIR SUNARTO

BANYUMAS

11/12/1955

56:5:29

Lk

COGREG

012

003

279

3302151202052261

3302150505700001

MUNTOHAR

BANYUMAS

5/5/1970

42:0:6

Lk

COGREG

012

003

280

3302151202052262

3302156504720001

TUKIRAH

BANYUMAS

4/25/1972

40:0:16

Pr

COGREG

012

003

281

3302151202052262

3302151411700001

RUDITO

BANYUMAS

11/14/1970

41:5:27

Lk

COGREG

012

003

282

3302151202052263

3302154103370002

SIWEN

BANYUMAS

3/1/1937

75:2:10

Pr

COGREG

012

003

283

3302151202052264

3302154512650001

TARIYAH

BANYUMAS

12/5/1965

46:5:6

Pr

COGREG

012

003

284

3302151202052264

3302151412880001

TILAS TOPO

BANYUMAS

12/14/1988

23:4:27

Lk

COGREG

012

003

285

3302151202052264

3302151012530001

KUSNO KUSMANTO

BANYUMAS

12/10/1953

58:5:1

Lk

COGREG

012

003

DPS PILPRES TPS XI halaman 153 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Pr

10

Rw

Rt

11

12

286

3302151202052265

3302153001800002

EDI MUKHLIS

BANYUMAS

1/30/1980

32:3:11

Lk

COGREG

012

003

287

3302151202052265

3302153112420007

CARWIN SANARTO

BANYUMAS

12/31/1942

69:4:10

Lk

COGREG

012

003

288

3302151202052266

3302154908840003

SUNAENI

BANYUMAS

8/9/1984

27:9:2

Pr

COGREG

012

003

289

3302151202052266

3302151604530001

PAWIARSO

BANYUMAS

4/16/1953

59:0:25

Lk

COGREG

012

003

290

3302151202052266

3302156408650001

PAINAH

BANYUMAS

8/24/1965

46:8:17

Pr

COGREG

012

003

291

3302151202052267

3302151603700001

HARTOYO HARYONO

BANYUMAS

3/16/1970

42:1:25

Lk

COGREG

012

003

292

3302151202052268

3302150511290001

DIKRUN SUHEDI

BANYUMAS

11/5/1929

82:6:6

Lk

COGREG

012

003

293

3302151202052268

3302150210730002

DARYOTO

BANYUMAS

10/2/1973

38:7:9

Lk

COGREG

012

003

294

3302151202052269

3302154607540003

JORYATI

BANYUMAS

7/6/1954

57:10:5

Pr

COGREG

012

003

295

3302151202052269

3302150107460003

TJARWIN KENADIWANGSA

BANYUMAS

7/1/1946

65:10:10

Lk

COGREG

012

003

296

3302151202052270

3302154612820002

SRI SUNARNI

BANYUMAS

12/6/1982

29:5:5

Pr

COGREG

012

003

297

3302151202052270

3302157012570002

MUNGSINI

BANYUMAS

12/30/1957

54:4:11

Pr

COGREG

012

003

298

3302151202052271

3302155210470001

JASIRAH

BANYUMAS

10/12/1947

64:6:29

Pr

COGREG

012

003

299

3302151202052271

3302151404740001

YUSWANTO

BANYUMAS

4/14/1974

38:0:27

Lk

COGREG

012

003

300

3302151202052271

3302150107370008

KARIM TIRTASENGAJA

BANYUMAS

7/1/1937

74:10:10

Lk

COGREG

012

003

301

3302151202052272

3302154604600002

MARYATI

BANYUMAS

4/6/1960

52:1:5

Pr

COGREG

012

003

302

3302151202052272

3302150112530001

KARSO MUJITO

BANYUMAS

12/1/1953

58:5:10

Lk

COGREG

012

003

303

3302151202052272

3302155201820004

TRI YUSTINI

BANYUMAS

1/12/1982

30:3:29

Pr

COGREG

012

003

304

3302151202052277

3302151506840002

ARI SUSANTO

BANYUMAS

6/15/1984

27:10:26

Lk

COGREG

012

003

305

3302151202052277

3302156810620001

CASMIRAH

BANYUMAS

10/28/1962

49:6:13

Pr

COGREG

012

003

306

3302151202052277

3302152001570001

KUSRO

BANYUMAS

1/20/1957

55:3:21

Lk

COGREG

012

003

307

3302151202052277

3302152201890001

ARI WARYANTO

BANYUMAS

1/22/1989

23:3:19

Lk

COGREG

012

003

308

3302151202052278

3302153009510001

PANGADI

CILACAP

9/30/1951

60:7:11

Lk

COGREG

012

003

309

3302151202052278

3302151011840003

YAN ARDI

BANYUMAS

11/10/1984

27:6:1

Lk

COGREG

012

003

310

3302151202052278

3302154208560001

SURYATI

BANYUMAS

8/2/1956

55:9:9

Pr

COGREG

012

003

311

3302151604070005

3302151609820001

WAHIDIN

BANYUMAS

9/16/1982

29:7:25

Lk

COGREG

012

003

DPS PILPRES TPS XI halaman 154 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Pr

10

Rw

Rt

11

12

312

3302151604070005

3302155108830002

KASTINI

BANYUMAS

8/11/1983

28:9:0

Pr

COGREG

012

003

313

3302151605070002

3302150903800002

ASROMI

BANYUMAS

3/9/1980

32:2:2

Lk

COGREG

012

003

314

3302151605070002

3302154804870005

RUSMINI

BANYUMAS

4/8/1987

25:1:3

Pr

COGREG

012

003

315

3302152110060003

3302151504740001

SUTRISNO

CILACAP

4/15/1974

38:0:26

Lk

COGREG

012

003

316

3302152110060003

3302155301810002

TARSIYEM

BANYUMAS

1/13/1981

31:3:28

Pr

COGREG

012

003

317

3302152306060001

3302155404810003

SUSWATI

BANYUMAS

4/14/1981

31:0:27

Pr

COGREG

012

003

318

3302152306060001

3302152703780001

RUDIN PURNOMO

BANYUMAS

3/27/1978

34:1:14

Lk

COGREG

012

003

319

3302152307060002

3302155306760002

ROSDIANAH

LAMPUNG UTARA

6/13/1976

35:10:28

Pr

COGREG

012

003

320

3302152307060002

3302151004730006

MUGIONO

BANYUMAS

4/10/1973

39:1:1

Lk

COGREG

012

003

321

3302152612060035

3302154704830001

SUMYATI

BANYUMAS

4/7/1983

29:1:4

Pr

COGREG

012

003

322

3302152905070001

3302150202770001

TASIRUN

BANYUMAS

2/2/1977

35:3:9

Lk

COGREG

012

003

323

3302152909060006

3302150112750001

DARMOKO

BANYUMAS

12/1/1975

36:5:10

Lk

COGREG

012

003

324

3302152909060006

3302155707770001

KOMSAH

BANYUMAS

7/17/1977

34:9:24

Pr

COGREG

012

003

325

3302150407060001

3302152509750001

HERY SUSARMONO

BANYUMAS

9/25/1975

36:7:16

Lk

COGREG

012

004

326

3302150409060001

3302156412810001

INDARTI

GROBOGAN

12/24/1981

30:4:17

Pr

COGREG

012

004

327

3302150409060001

3302151108780001

SARNO PRIYATIN

BANYUMAS

8/11/1978

33:9:0

Lk

COGREG

012

004

328

3302150711070003

3302154403570002

SUKIWEN

BANYUMAS

3/4/1957

55:2:7

Pr

COGREG

012

004

329

3302150711070003

3302155308860001

TUSWIATI

BANYUMAS

8/13/1986

25:8:28

Pr

COGREG

012

004

330

3302150711070003

3302152208730003

WARIM WARTOYO

BANYUMAS

8/22/1973

38:8:19

Lk

COGREG

012

004

331

3302151202051024

3302154908520002

TARSILAH

BANYUMAS

8/9/1952

59:9:2

Pr

COGREG

012

004

332

3302151202051024

3302151302800002

ARSO PRIYANTO

BANYUMAS

2/13/1980

32:2:28

Lk

COGREG

012

004

333

3302151202051232

3302156711710001

WATIRAH

BANYUMAS

11/27/1971

40:5:14

Pr

COGREG

012

004

334

3302151202051232

3302152512700001

WASIRO

BANYUMAS

12/25/1970

41:4:16

Lk

COGREG

012

004

335

3302151202051233

3302151206750003

TASRO

BANYUMAS

6/12/1975

36:10:29

Lk

COGREG

012

004

336

3302151202051233

3302151309850002

NARYATI

BANYUMAS

9/13/1985

26:7:28

Lk

COGREG

012

004

337

3302151202051362

3302156104510001

NIKEM

BANYUMAS

4/21/1951

61:0:20

Pr

COGREG

012

004

DPS PILPRES TPS XI halaman 155 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Pr

10

Rw

Rt

11

12

338

3302151202051362

3302150302740003

KASROH

BANYUMAS

2/3/1974

38:3:8

Lk

COGREG

012

004

339

3302151202051362

3302155004800011

SUWATI

BANYUMAS

4/10/1980

32:1:1

Pr

COGREG

012

004

340

3302151202051364

3302152010890001

RASIKUN

BANYUMAS

10/20/1989

22:6:21

Lk

COGREG

012

004

341

3302151202051364

3302154508720001

LISROHMAWATI

BANDUNG

8/5/1972

39:9:6

Pr

COGREG

012

004

342

3302151202051364

3302150610600001

RIKAM ROSIDIN

BANYUMAS

10/6/1960

51:7:5

Lk

COGREG

012

004

343

3302151202051365

3302150701740001

SUPYAN

BANYUMAS

1/7/1974

38:4:4

Lk

COGREG

012

004

344

3302151202051365

3302154902760002

SUTARTINAH

BANYUMAS

2/9/1976

36:3:2

Pr

COGREG

012

004

345

3302151202051366

3302150501740003

SUTIRMAN

BANYUMAS

1/5/1974

38:4:6

Lk

COGREG

012

004

346

3302151202051366

3302155502720006

DARSITI

BANYUMAS

2/15/1972

40:2:26

Pr

COGREG

012

004

347

3302151202051368

3302154304870001

KURNIAWATI

BANYUMAS

4/3/1987

25:1:8

Pr

COGREG

012

004

348

3302151202051368

3302151010620001

KISWONO KUSDIANTO

BANYUMAS

10/10/1962

49:7:1

Lk

COGREG

012

004

349

3302151202051368

3302155207670001

SUMYATI

BANYUMAS

7/12/1967

44:9:29

Pr

COGREG

012

004

350

3302151202051369

3302153112470004

WARTIM WINARSO

BANYUMAS

12/31/1947

64:4:10

Lk

COGREG

012

004

351

3302151202051369

3302154704500001

MARTIEM

BANYUMAS

4/7/1950

62:1:4

Pr

COGREG

012

004

352

3302151202051370

3302151011600001

SAKWAN DANARTO

BANYUMAS

11/10/1960

51:6:1

Lk

COGREG

012

004

353

3302151202051371

3302154603750001

WARSINI

BANYUMAS

3/6/1975

37:2:5

Pr

COGREG

012

004

354

3302151202051371

3302150803710001

WARID

BANYUMAS

3/8/1971

41:2:3

Lk

COGREG

012

004

355

3302151202051372

3302150703380001

DASMARI

BANYUMAS

3/7/1938

74:2:4

Lk

COGREG

012

004

356

3302151202051372

3302154504430001

NARWI

BANYUMAS

4/5/1943

69:1:6

Pr

COGREG

012

004

357

3302151202051372

3302151706720002

WALIHIN

BANYUMAS

6/17/1972

39:10:24

Lk

COGREG

012

004

358

3302151202051373

3302152412880001

WIWIN

BANYUMAS

12/24/1988

23:4:17

Lk

COGREG

012

004

359

3302151202051373

3302154508660001

WARTINI

BANYUMAS

8/5/1966

45:9:6

Pr

COGREG

012

004

360

3302151202051373

3302150406650002

KISUN SUWITNO

BANYUMAS

6/4/1965

46:11:7

Lk

COGREG

012

004

361

3302151202051374

3302154806690003

RODIYAH

BANYUMAS

6/8/1969

42:11:3

Pr

COGREG

012

004

362

3302151202051374

3302152404890001

WAWAN SETIYONO

BANYUMAS

4/24/1989

23:0:17

Lk

COGREG

012

004

363

3302151202051374

3302151204850005

PUJI

BANYUMAS

4/12/1985

27:0:29

Lk

COGREG

012

004

DPS PILPRES TPS XI halaman 156 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Pr

10

Rw

Rt

11

12

364

3302151202051374

3302151302910001

ANTON PURWANTO

BANJAR NEGARA

2/13/1991

21:2:28

Lk

COGREG

012

004

365

3302151202051375

3302151607550001

RODI SUMAWIKARTA

BANYUMAS

7/16/1955

56:9:25

Lk

COGREG

012

004

366

3302151202051375

3302154703640001

WASINI

BANYUMAS

3/7/1964

48:2:4

Pr

COGREG

012

004

367

3302151202051376

3302150204630001

WASLAM WAHYUDI

BANYUMAS

4/2/1963

49:1:9

Lk

COGREG

012

004

368

3302151202051376

3302154605700001

SUMINI

BANYUMAS

5/6/1970

42:0:5

Pr

COGREG

012

004

369

3302151202051376

3302152105900001

ANDI USIYANTO

BANYUMAS

5/21/1990

21:11:20

Lk

COGREG

012

004

370

3302151202051380

3302151202870001

DISTO

BANYUMAS

2/12/1987

25:2:29

Lk

COGREG

012

004

371

3302151202051380

3302153112670001

SUPAR SUTOMO

BANYUMAS

12/31/1967

44:4:10

Lk

COGREG

012

004

372

3302151202051380

3302154106680002

WASILAH

BANYUMAS

6/1/1968

43:11:10

Pr

COGREG

012

004

373

3302151202051572

3302150106720001

KUSWORO KUSWANDI

BANYUMAS

6/1/1972

39:11:10

Lk

COGREG

012

004

374

3302151202051573

3302152101630001

WARSONO PURWADI

BANYUMAS

1/21/1963

49:3:20

Lk

COGREG

012

004

375

3302151202051573

3302150108890001

MUSRIYADI

BANYUMAS

8/1/1989

22:9:10

Lk

COGREG

012

004

376

3302151202051573

3302154610690001

SUKARNI

BANYUMAS

10/6/1969

42:7:5

Pr

COGREG

012

004

377

3302151202051574

3302150609600001

TARSO SUMARJO

BANYUMAS

9/6/1960

51:8:5

Lk

COGREG

012

004

378

3302151202051574

3302156203920001

RIYANTI

BANYUMAS

3/22/1992

20:1:19

Pr

COGREG

012

004

379

3302151202051576

3302154207480001

KANIEM

BANYUMAS

7/2/1948

63:10:9

Pr

COGREG

012

004

380

3302151202051576

3302152004750004

NASUD

BANYUMAS

4/20/1975

37:0:21

Lk

COGREG

012

004

381

3302151202051577

3302155202740003

KASITI

BANYUMAS

2/12/1974

38:2:29

Pr

COGREG

012

004

382

3302151202051577

3302150706730001

ARYO

BANYUMAS

6/7/1973

38:11:4

Lk

COGREG

012

004

383

3302151202051577

3302155009430001

RUTI

BANYUMAS

9/10/1943

68:8:1

Pr

COGREG

012

004

384

3302151202051578

3302150607670001

RANTO RAMIARJO

BANYUMAS

7/6/1967

44:10:5

Lk

COGREG

012

004

385

3302151202051578

3302154402900003

KRISTIANA

BANYUMAS

2/4/1990

22:3:7

Pr

COGREG

012

004

386

3302151202051579

3302154501810002

INDUN NAFILAH

BANYUMAS

1/5/1981

31:4:6

Pr

COGREG

012

004

387

3302151202051579

3302154604610001

TARSINI

BANYUMAS

4/6/1961

51:1:5

Pr

COGREG

012

004

388

3302151202051579

3302151807500001

SARTUM SUMARJA

BANYUMAS

7/18/1950

61:9:23

Lk

COGREG

012

004

389

3302151202052228

3302151206380001

YASRONI SATAM

BANYUMAS

6/12/1938

73:10:29

Lk

COGREG

012

004

DPS PILPRES TPS XI halaman 157 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
DUSUN

Pr

Rw

Rt

10

11

12

390

3302151202052228

3302154306430001

KESIL

BANYUMAS

6/3/1943

68:11:8

Pr

COGREG

012

004

391

3302151202052228

3302156002720001

ROPIYAH

BANYUMAS

2/20/1972

40:2:21

Pr

COGREG

012

004

392

3302151202052228

3302150106740005

TARYO

BANYUMAS

6/1/1974

37:11:10

Lk

COGREG

012

004

393

3302151202052229

3302155704660002

SUGIRAH

BANYUMAS

4/17/1966

46:0:24

Pr

COGREG

012

004

394

3302151202052229

3302155810370001

KANIAH

BANYUMAS

10/18/1937

74:6:23

Pr

COGREG

012

004

395

3302151202052229

3302154810660001

LILY JURED

KARAWANG

10/8/1966

45:7:3

Pr

COGREG

012

004

396

3302151202052229

3302153107300001

PARDI SUPARJO

BANYUMAS

7/31/1930

81:9:10

Lk

COGREG

012

004

397

3302151202052231

3302154107820008

KANIRAH

BANYUMAS

7/1/1982

29:10:10

Pr

COGREG

012

004

398

3302151202052231

3302154107430017

RUWED

BANYUMAS

7/1/1943

68:10:10

Pr

COGREG

012

004

399

3302151202052231

3302150905740002

CASIMAN

BANYUMAS

5/9/1974

38:0:2

Lk

COGREG

012

004

400

3302151202052232

3302151103660001

TISMO SUWIGNYO

BANYUMAS

3/11/1966

46:2:0

Lk

COGREG

012

004

401

3302151202052232

3302154702730001

SUJIAH

BANYUMAS

2/7/1973

39:3:4

Pr

COGREG

012

004

402

3302151202052235

3302155012530001

CARSITI

BANYUMAS

12/10/1953

58:5:1

Pr

COGREG

012

004

403

3302151202052235

3302152106520001

RUSNANTO

BANYUMAS

6/21/1952

59:10:20

Lk

COGREG

012

004

404

3302151202052236

3302156710710001

WATIRAH

BANYUMAS

10/27/1971

40:6:14

Pr

COGREG

012

004

405

3302151202052236

3302154607480002

KISAH

BANYUMAS

7/6/1948

63:10:5

Pr

COGREG

012

004

406

3302151202052236

3302150309340001

KASAR KISMAJA

BANYUMAS

9/3/1934

77:8:8

Lk

COGREG

012

004

407

3302151411060007

3302150201800001

SUKIRNO

BANYUMAS

1/2/1980

32:4:9

Lk

COGREG

012

004

408

3302151501070006

3302150501810009

SLAMET SANTOSO

BANYUMAS

1/5/1981

31:4:6

Lk

COGREG

012

004

409

3302151808060004

3302154805750001

SRI SUHARYATI

BANYUMAS

5/8/1975

37:0:3

Pr

COGREG

012

004

410

3302151808060004

3302152805740001

DEDI SUPRACOYO

BANYUMAS

5/28/1974

37:11:13

Lk

COGREG

012

004

411

3302152607060003

3302154611760001

SUYANTI

BANYUMAS

11/6/1976

35:6:5

Pr

COGREG

012

004

3302150806730001

DARSO

6/8/1973

38:11:3

412

BANYUMAS

DPS PILPRES TPS XI halaman 158 dari 255 halaman

Lk

14

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA


Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009
PROVINSI
KABUPATEN / KOTA

NO.
URUT

NOMOR. KK

: JAWA TENGAH
: BANYUMAS

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

KECAMATAN
DESA

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

:
GUMELAR
:
CIHONJE
: 12 (dua belas)
ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN

Pr

DUSUN

Rw

Rt

10

11

12

35:1:14

Lk

BABAKAN LOR

013

001

7/1/1961 50:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

001

3302150912060006

330215270377003

SUKRIADI ABDUL MUFTI

BANYUMAS

3302150912060006

3302154107610045

CAKEM

BANYUMAS

3/27/1977

3302151202051000

3302155212720005

SUMINI

BANYUMAS

12/12/1972

39:4:29

Pr

BABAKAN LOR

013

001

3302151202051000

3302152901730001

KUSRO SISWOMIHARJO

BANYUMAS

1/29/1973

39:3:12

Lk

BABAKAN LOR

013

001

3302151202051950

3302156005530003

DAMINAH

BANYUMAS

5/20/1953 58:11:21

Pr

BABAKAN LOR

013

001

3302151202051950

3302150107390001

KASWARI

BANYUMAS

7/1/1939 72:10:10

Lk

BABAKAN LOR

013

001

3302151202052588

3302154107500003

WATINEM

BANYUMAS

7/1/1950 61:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

001

3302151202052588

3302150107240001

KARSUDI

BANYUMAS

7/1/1924 87:10:10

Lk

BABAKAN LOR

013

001

3302151202052589

3302156009610001

SARTINI

BANYUMAS

9/20/1961

50:7:21

Pr

BABAKAN LOR

013

001

10

3302151202052589

3302152503570002

DASRO DASMIARTO

BANYUMAS

3/25/1957

55:1:16

Lk

BABAKAN LOR

013

001

11

3302151202052589

3302156805880003

WASLI INDRIANI

BANYUMAS

5/28/1988 23:11:13

Pr

BABAKAN LOR

013

001

12

3302151202052590

3302155211790002

MIRAH WATI

CILACAP

11/12/1979

32:5:29

Pr

BABAKAN LOR

013

001

13

3302151202052590

3302153112460001

DANARTO DAKAM

BANYUMAS

12/31/1946

65:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

001

14

3302151202052590

3302150803740001

SITAM SETYADI

BANYUMAS

3/8/1974

38:2:3

Lk

BABAKAN LOR

013

001

15

3302151202052590

3302154608620001

TAWEN

BANYUMAS

8/6/1962

49:9:5

Pr

BABAKAN LOR

013

001

16

3302151202052615

3302151604900001

KIRWONO

BANYUMAS

4/16/1990

22:0:25

Lk

BABAKAN LOR

013

001

17

3302151202052615

3302151512550002

RISWANTO

BANYUMAS

12/15/1955

56:4:26

Lk

BABAKAN LOR

013

001

18

3302151202052615

3302151107750001

KARSO

BANYUMAS

7/11/1975

36:10:0

Lk

BABAKAN LOR

013

001

19

3302151202052615

3302154107670004

TARMINI

BANYUMAS

7/1/1967 44:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

001

20

3302151202052615

3302155606790001

RASMIATI

BANYUMAS

6/16/1979 32:10:25

Pr

BABAKAN LOR

013

001

21

3302151202052616

3302151711600001

SUDIARJO

BANYUMAS

11/17/1960

51:5:24

Lk

BABAKAN LOR

013

001

22

3302151202052616

3302156908910003

WIDI ASTUTI

BANYUMAS

8/29/1991

20:8:12

Pr

BABAKAN LOR

013

001

23

3302151202052617

3302157012640002

KATIRAH

BANYUMAS

12/30/1964

47:4:11

Pr

BABAKAN LOR

013

001

24

3302151202052617

3302151402820002

AGUS KUROHMAN

BANYUMAS

2/14/1982

30:2:27

Lk

BABAKAN LOR

013

001

25

3302151202052617

3302154107280060

NIWEN

BANYUMAS

7/1/1928 83:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

001

DPS PILPRES TPS XII halaman 159 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

26

3302151202052617

3302150112580002

WIRYONO WARYO

BANYUMAS

12/1/1958

53:5:10

Lk

BABAKAN LOR

013

001

27

3302151202052617

3302150309900001

ANDI SUSANTO

BANYUMAS

9/3/1990

21:8:8

Lk

BABAKAN LOR

013

001

28

3302151202052618

3302151407790001

SARKO

BANYUMAS

7/14/1979

32:9:27

Lk

BABAKAN LOR

013

001

29

3302151202052618

3302157012550003

DAKEM

BANYUMAS

12/30/1955

56:4:11

Pr

BABAKAN LOR

013

001

30

3302151202052618

3302152709480001

WAHIDIN WARIM

BANYUMAS

9/27/1948

63:7:14

Lk

BABAKAN LOR

013

001

31

3302151202052620

3302156212880001

SUSIATI

BANYUMAS

12/22/1988

23:4:19

Pr

BABAKAN LOR

013

001

32

3302151202052620

3302157112610028

CARIWEN

BANYUMAS

12/31/1961

50:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

001

33

3302151202052621

3302156601850001

HERMAWANTI DWI SAPTANINGSIH BANYUMAS

1/26/1985

27:3:15

Pr

BABAKAN LOR

013

001

34

3302151202052621

3302152010600001

TARUN TARMUJA

BANYUMAS

10/20/1960

51:6:21

Lk

BABAKAN LOR

013

001

35

3302151202052621

3302157012630001

DASINEM

BANYUMAS

12/30/1963

48:4:11

Pr

BABAKAN LOR

013

001

36

3302151202052622

3302152304670001

ALI MUKSIN

BANYUMAS

4/23/1967

45:0:18

Lk

BABAKAN LOR

013

001

37

3302151202052622

3302155608730001

TASIRAH

BANYUMAS

8/16/1973

38:8:25

Pr

BABAKAN LOR

013

001

38

3302151202052623

3302154107400008

RATIWEN

BANYUMAS

7/1/1940 71:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

001

39

3302151202052623

3302154201820001

WAHYUNI

BANYUMAS

1/2/1982

Pr

BABAKAN LOR

013

001

40

3302151202052623

3302150107600001

KARMO

BANYUMAS

7/1/1960 51:10:10

Lk

BABAKAN LOR

013

001

41

3302151202052623

3302155603720001

CAHYATI

BANYUMAS

3/16/1972

40:1:25

Pr

BABAKAN LOR

013

001

42

3302151202052623

3302151410750001

DUL HASAN

INDRA MAYU

10/14/1975

36:6:27

Lk

BABAKAN LOR

013

001

43

3302151202052624

3302150107580006

SUWARJO

BANYUMAS

7/1/1958 53:10:10

Lk

BABAKAN LOR

013

001

44

3302151202052624

3302157112540041

TARSINAH

BANYUMAS

12/31/1954

57:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

001

45

3302151202052624

3302153112730022

KUSMAN

BANYUMAS

12/31/1973

38:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

001

46

3302151202052624

3302150507760005

KANDAR

BANYUMAS

7/5/1976

35:10:6

Lk

BABAKAN LOR

013

001

47

3302151202052625

3302150502810001

SARWOTO

BANYUMAS

2/5/1981

31:3:6

Lk

BABAKAN LOR

013

001

48

3302151202052625

3302153112590069

RUSTAM RUSMANTO

BANYUMAS

12/31/1959

52:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

001

49

3302151202052625

3302155801900001

SURYATI

BANYUMAS

1/18/1990

22:3:23

Pr

BABAKAN LOR

013

001

50

3302151202052625

3302157112610039

WARTINI

BANYUMAS

12/31/1961

50:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

001

51

3302151202052625

3302157112310013

DIWEN

BANYUMAS

12/31/1931

80:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

001

30:4:9

DPS PILPRES TPS XII halaman 160 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

52

3302151202052626

3302154107330016

KAWIEM

BANYUMAS

7/1/1933 78:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

001

53

3302151202052626

3302154107650004

WARKEM

BANYUMAS

7/1/1965 46:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

001

54

3302151202052627

3302150706620002

SUDIMEJA

BANYUMAS

6/7/1962

49:11:4

Lk

BABAKAN LOR

013

001

55

3302151202052627

3302155012680003

SATINEM

BANYUMAS

12/10/1968

43:5:1

Pr

BABAKAN LOR

013

001

56

3302151202052627

3302151606840001

DIKWAN

BANYUMAS

Lk

BABAKAN LOR

013

001

57

3302151202052629

3302150207780004

SUTRISNO

BANYUMAS

7/2/1978

33:10:9

Lk

BABAKAN LOR

013

001

58

3302151202052629

3302153112480045

MARSITO TARSA

BANYUMAS

12/31/1948

63:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

001

59

3302151202052629

3302157112520048

KIMAH

BANYUMAS

12/31/1952

59:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

001

60

3302151202052630

3302154401690001

RATIS

BANYUMAS

1/4/1969

43:4:7

Pr

BABAKAN LOR

013

001

61

3302151202052630

3302152005870002

TARUM

BANYUMAS

5/20/1987 24:11:21

Lk

BABAKAN LOR

013

001

62

3302151202052630

3302152101910001

KUSNO DIDIK PRIANTO

BANYUMAS

1/21/1991

21:3:20

Lk

BABAKAN LOR

013

001

63

3302151202052630

3302151303590001

SUKIMAN SUDARMO

BANYUMAS

3/13/1959

53:1:28

Lk

BABAKAN LOR

013

001

64

3302151202052631

3302154107380015

TASIH

BANYUMAS

7/1/1938 73:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

001

65

3302151202052631

3302150107360004

WARSIDI WARKUM

BANYUMAS

7/1/1936 75:10:10

Lk

BABAKAN LOR

013

001

66

3302151202052632

3302154107620008

KATINAH

BANYUMAS

7/1/1962 49:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

001

67

3302151202052632

3302152112450001

SUKMAJA

BANYUMAS

12/21/1945

66:4:20

Lk

BABAKAN LOR

013

001

68

3302151202052633

3302153112650004

SUYANTO SARWAN

BANYUMAS

12/31/1965

46:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

001

3302155908860002

SUGIARTI

BANYUMAS

8/19/1986

25:8:22

Pr

BABAKAN LOR

013

001

69

NAMA LENGKAP

6/16/1984 27:10:25

70

3302151202052633

3302150112910001

TASMO

BANYUMAS

12/1/1991

20:5:10

Lk

BABAKAN LOR

013

001

71

3302151202052633

3302157112680050

DARYATI

BANYUMAS

12/31/1968

43:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

001

72

3302151202052634

3302150704690003

RASO DARJONO

BANYUMAS

4/7/1969

43:1:4

Lk

BABAKAN LOR

013

001

73

3302151809060001

3302150605750008

HARTONO

BANYUMAS

5/6/1975

37:0:5

Lk

BABAKAN LOR

013

001

74

3302151809060001

3302156910820001

DARMI

BANYUMAS

10/29/1982

29:6:12

Pr

BABAKAN LOR

013

001

75

3302151202050843

3302151605720001

KAMSO SUWONDO

BANYUMAS

5/16/1972 39:11:25

Lk

BABAKAN LOR

013

002

76

3302151202050985

3302155001830001

SAIDAH

BREBES

1/10/1983

29:4:1

Pr

BABAKAN LOR

013

002

77

3302151202050985

3302151009730001

SENTAR SIANTORI

BANYUMAS

9/10/1973

38:8:1

Lk

BABAKAN LOR

013

002

DPS PILPRES TPS XII halaman 161 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

78

3302151202051932

3302156111630001

TURSINAH

BANYUMAS

11/21/1963

48:5:20

Pr

BABAKAN LOR

013

002

79

3302151202051932

3302150112810001

DARKO

BANYUMAS

12/1/1981

30:5:10

Lk

BABAKAN LOR

013

002

80

3302151202051932

3302155701840001

SUPRIENI

BANYUMAS

1/17/1984

28:3:24

Pr

BABAKAN LOR

013

002

81

3302151202051932

3302151510600001

ATMO DIARJO

BANYUMAS

10/15/1960

51:6:26

Lk

BABAKAN LOR

013

002

82

3302151202051933

3302151507770001

KARYONO

BANYUMAS

7/15/1977

34:9:26

Lk

BABAKAN LOR

013

002

83

3302151202051933

3302153112500006

WARSUDI

BANYUMAS

12/31/1950

61:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

002

84

3302151202051933

3302154403530001

SUNGATI

BANYUMAS

3/4/1953

59:2:7

Pr

BABAKAN LOR

013

002

85

3302151202051933

3302157112870005

KHASANAH

BANYUMAS

12/31/1987

24:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

002

86

3302151202051934

3302156002880001

WATINAH UJI RAHAYU

BANYUMAS

2/20/1988

24:2:21

Pr

BABAKAN LOR

013

002

87

3302151202051934

3302156309670001

DASIYEM

BANYUMAS

9/23/1967

44:7:18

Pr

BABAKAN LOR

013

002

88

3302151202051934

3302151608640001

RISNO SURATMO

BANYUMAS

8/16/1964

47:8:25

Lk

BABAKAN LOR

013

002

89

3302151202051936

3302154609450004

RODIYAH

BANYUMAS

9/6/1945

66:8:5

Pr

BABAKAN LOR

013

002

90

3302151202051936

3302151207400001

MARTAJA

BANYUMAS

7/12/1940

71:9:29

Lk

BABAKAN LOR

013

002

91

3302151202051937

3302157107600001

SODAH

BANYUMAS

7/31/1960

51:9:10

Pr

BABAKAN LOR

013

002

92

3302151202051937

3302153112530044

SUJANGI NASAM

BANYUMAS

12/31/1953

58:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

002

93

3302151202051938

3302153112330021

SANIRWAN RIWAN

BANYUMAS

12/31/1933

78:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

002

94

3302151202051938

3302150107800034

KUSWOYO ADHI

BANYUMAS

7/1/1980 31:10:10

Lk

BABAKAN LOR

013

002

95

3302151202051938

3302157112430035

DARTI

BANYUMAS

12/31/1943

68:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

002

3302150209820001

SUDAR

BANYUMAS

9/2/1982

29:8:9

Lk

BABAKAN LOR

013

002

96

NAMA LENGKAP

97

3302151202051938

3302155404770001

WASIRAH

BANYUMAS

4/14/1977

35:0:27

Pr

BABAKAN LOR

013

002

98

3302151202051939

3302150910740001

SUPANGAT

BANYUMAS

10/9/1974

37:7:2

Lk

BABAKAN LOR

013

002

99

3302151202051939

3302157112620004

KAMIRAH

BANYUMAS

12/31/1962

49:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

002

100

3302151202051939

3302153112520005

SUMAWIKARTA

BANYUMAS

12/31/1952

59:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

002

101

3302151202051940

3302150308710002

SUYITO

BANYUMAS

8/3/1971

40:9:8

Lk

BABAKAN LOR

013

002

102

3302151202051940

3302155110790002

MARYANTI

BANYUMAS

10/11/1979

32:7:0

Pr

BABAKAN LOR

013

002

103

3302151202051941

3302156411720001

SUGIYATI

BANYUMAS

11/24/1972

39:5:17

Pr

BABAKAN LOR

013

002

DPS PILPRES TPS XII halaman 162 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

104

3302151202051941

105

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

4
SAWIEM

BANYUMAS

3302152901770001

KODIRIN

BANYUMAS

DUSUN

10

11

12

Pr

BABAKAN LOR

013

002

35:3:12

Lk

BABAKAN LOR

013

002

7/1/1948 63:10:10
1/29/1977

KETERANGAN
Pr

3302154107480010

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
Rw

Rt

106

3302151202051941

3302150107370007

SUNARYO

BANYUMAS

7/1/1937 74:10:10

Lk

BABAKAN LOR

013

002

107

3302151202051941

3302150107630007

KUDRAT KARTOMO

BANYUMAS

7/1/1963 48:10:10

Lk

BABAKAN LOR

013

002

108

3302151202051942

3302153112580004

ARJO SUWITO

BANYUMAS

12/31/1958

53:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

002

109

3302151202051942

3302155407610001

DAMINAH

BANYUMAS

7/14/1961

50:9:27

Pr

BABAKAN LOR

013

002

110

3302151202051942

3302151008850002

DEDI NAHUDIN

BANYUMAS

8/10/1985

26:9:1

Lk

BABAKAN LOR

013

002

111

3302151202051942

3302152805820001

DARYOTO

BANYUMAS

5/28/1982 29:11:13

Lk

BABAKAN LOR

013

002

112

3302151202051942

3302153107780001

RUSITO

BANYUMAS

7/31/1978

33:9:10

Lk

BABAKAN LOR

013

002

113

3302151202051943

3302153112440001

MUJADI

BANYUMAS

12/31/1944

67:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

002

114

3302151202051943

3302157112570041

RUMINAH

BANYUMAS

12/31/1957

54:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

002

115

3302151202051944

3302157112700007

RIJAH

BANYUMAS

12/31/1970

41:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

002

116

3302151202051944

3302155804900002

TRIANI

BANYUMAS

4/18/1990

22:0:23

Pr

BABAKAN LOR

013

002

117

3302151202051944

3302152207670001

CASUM

BANYUMAS

7/22/1967

44:9:19

Lk

BABAKAN LOR

013

002

118

3302151202051945

3302155206690004

KOMSINI

BANYUMAS

6/12/1969 42:10:29

Pr

BABAKAN LOR

013

002

119

3302151202051945

3302153112620005

SUYOTO WAKUM

BANYUMAS

12/31/1962

49:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

002

120

3302151202051945

3302154104880001

DARMINI

BANYUMAS

4/1/1988

24:1:10

Pr

BABAKAN LOR

013

002

121

3302151202051945

3302156205910001

TUSIRAH

BANYUMAS

5/22/1991 20:11:19

Pr

BABAKAN LOR

013

002

122

3302151202051946

3302154101720001

SUMIATUN

BANYUMAS

1/1/1972

40:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

002

123

3302151202051946

3302151812710001

DUL WASLAM

BANYUMAS

12/18/1971

40:4:23

Lk

BABAKAN LOR

013

002

124

3302151202051946

3302157112450006

KARTISEM

BANYUMAS

12/31/1945

66:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

002

125

3302151202051947

3302151606910001

BUDIONO

BANYUMAS

6/16/1991 20:10:25

Lk

BABAKAN LOR

013

002

126

3302151202051947

3302156706670003

RITEM

BANYUMAS

6/27/1967 44:10:14

Pr

BABAKAN LOR

013

002

127

3302151202051947

3302150612640001

SUDARMANTO RASUM

BANYUMAS

12/6/1964

47:5:5

Lk

BABAKAN LOR

013

002

128

3302151202051948

3302153112450003

SUWARTO SATAM

BANYUMAS

12/31/1945

66:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

002

3302150703740004

KASYANTO

BANYUMAS

3/7/1974

38:2:4

Lk

BABAKAN LOR

013

002

129

DPS PILPRES TPS XII halaman 163 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

130

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

3302155508760003

ZAINAB

BANYUMAS

8/15/1976

35:8:26

Pr

BABAKAN LOR

013

002

131

3302151202051948

3302157112500075

RASWEN

BANYUMAS

12/31/1950

61:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

002

132

3302151202051949

3302155402620001

WASIYAH

BANYUMAS

2/14/1962

50:2:27

Pr

BABAKAN LOR

013

002

133

3302151202051949

3302153112580005

DIARJO DISLAM

BANYUMAS

12/31/1958

53:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

002

134

3302151202051949

3302150306850002

RIYANTO

BANYUMAS

6/3/1985

26:11:8

Lk

BABAKAN LOR

013

002

135

3302151202051954

3302156503700001

KUSLIYAH

BANYUMAS

3/25/1970

42:1:16

Pr

BABAKAN LOR

013

002

136

3302151202051954

3302151307680001

AMIR MAKHMUD

TEGAL

7/13/1968

43:9:28

Lk

BABAKAN LOR

013

002

137

3302151202051956

3302151009570001

KUSWADI TARIP

BANYUMAS

9/10/1957

54:8:1

Lk

BABAKAN LOR

013

002

138

3302151202051956

3302155306630001

RATIYEM

BANYUMAS

6/13/1963 48:10:28

Pr

BABAKAN LOR

013

002

139

3302151202051956

3302150109840001

WASNO

BANYUMAS

9/1/1984

27:8:10

Lk

BABAKAN LOR

013

002

140

3302151202051957

3302150812760001

TARSO

BANYUMAS

12/8/1976

35:5:3

Lk

BABAKAN LOR

013

002

141

3302151202051957

3302154107500006

SANI

BANYUMAS

Pr

BABAKAN LOR

013

002

142

3302151202051959

3302150512700001

KAMSO

BANYUMAS

12/5/1970

Lk

BABAKAN LOR

013

002

143

3302151202051960

3302152405720001

KASTO

BANYUMAS

5/24/1972 39:11:17

Lk

BABAKAN LOR

013

002

144

3302151202051961

3302152304780002

KASMO

BANYUMAS

4/23/1978

34:0:18

Lk

BABAKAN LOR

013

002

145

3302151202051961

3302153112430030

MUNARTO CASA

BANYUMAS

12/31/1943

68:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

002

146

3302151202051961

3302156308580001

DARTEM

BANYUMAS

8/23/1958

53:8:18

Pr

BABAKAN LOR

013

002

147

3302152010060027

3302150306760002

TARWO TRIYONO

BANYUMAS

6/3/1976

35:11:8

Lk

BABAKAN LOR

013

002

148

3302152010060027

3302155302800001

CASINAH

BANYUMAS

2/13/1980

32:2:28

Pr

BABAKAN LOR

013

002

3302151308710002

TASMO

BANYUMAS

8/3/1971

40:9:8

Lk

BABAKAN LOR

013

003

149

7/1/1950 61:10:10
41:5:6

150

3302150310070004

3302156010830001

SUMYATI

BANYUMAS

10/20/1983

28:6:21

Pr

BABAKAN LOR

013

003

151

3302150409060005

3302152609740001

ABDUL ROHIM

BANYUMAS

9/26/1974

37:7:15

Lk

BABAKAN LOR

013

003

152

3302150409060005

3302156409850002

SRI INDRAWATI

BANYUMAS

9/24/1985

26:7:17

Pr

BABAKAN LOR

013

003

153

3302150409060005

3302155001640004

RAMINI

BANYUMAS

1/10/1964

48:4:1

Pr

BABAKAN LOR

013

003

154

3302150601070001

3302151005710004

KARSIM SISWOYO

BANYUMAS

5/10/1971

41:0:1

Lk

BABAKAN LOR

013

003

155

3302150611070001

3302154107380006

DARKEM

BANYUMAS

Pr

BABAKAN LOR

013

003

7/1/1938 73:10:10

DPS PILPRES TPS XII halaman 164 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

156

3302151202051897

3302154107660001

KATIMAH

BANYUMAS

7/1/1966 45:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

003

157

3302151202051897

3302150107630062

MARYOTO RATNO

BANYUMAS

7/1/1963 48:10:10

Lk

BABAKAN LOR

013

003

158

3302151202051897

3302150907860001

RINTOYO

BANYUMAS

7/9/1986

25:10:2

Lk

BABAKAN LOR

013

003

159

3302151202051897

3302151902850001

SODIKIN

BANYUMAS

2/19/1985

27:2:22

Lk

BABAKAN LOR

013

003

160

3302151202051898

3302151001730001

WASIRUN YUDIARTO

BANYUMAS

1/10/1973

39:4:1

Lk

BABAKAN LOR

013

003

161

3302151202051898

3302154604810001

SITI ROILAH

BANYUMAS

4/6/1981

31:1:5

Pr

BABAKAN LOR

013

003

162

3302151202051899

3302153112550062

RAPAN SUDIREJA

BANYUMAS

12/31/1955

56:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

003

163

3302151202051899

3302157112620003

TARWEN

BANYUMAS

12/31/1962

49:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

003

164

3302151202051899

3302156703880001

RUSIYANTI

BANYUMAS

3/27/1988

24:1:14

Pr

BABAKAN LOR

013

003

165

3302151202051900

3302153112370032

ROHADI

BANYUMAS

12/31/1937

74:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

003

166

3302151202051900

3302154107330012

NAKIYEM

BANYUMAS

7/1/1933 78:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

003

167

3302151202051900

3302154107530009

RASIH

BANYUMAS

7/1/1953 58:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

003

168

3302151202051901

3302154107480007

WARSIH

BANYUMAS

7/1/1948 63:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

003

169

3302151202051901

3302154107640004

CARSEM

BANYUMAS

7/1/1964 47:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

003

170

3302151202051902

3302154304770005

KASIYAH

BANYUMAS

4/3/1977

35:1:8

Pr

BABAKAN LOR

013

003

171

3302151202051902

3302150601730003

JENI KUSMOYO NARSUN

BANYUMAS

1/6/1973

39:4:5

Lk

BABAKAN LOR

013

003

172

3302151202051903

3302156701750002

SRI DESTIN

BANYUMAS

1/27/1975

37:3:14

Pr

BABAKAN LOR

013

003

173

3302151202051904

3302154107450005

RAWI

BANYUMAS

7/1/1945 66:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

003

174

3302151202051904

3302150107260001

KASROJI

BANYUMAS

7/1/1926 85:10:10

Lk

BABAKAN LOR

013

003

175

3302151202051905

3302154404530001

SIDEM

BANYUMAS

4/4/1953

59:1:7

Pr

BABAKAN LOR

013

003

176

3302151202051905

3302154705820004

DARPEN

BANYUMAS

5/7/1982

30:0:4

Pr

BABAKAN LOR

013

003

177

3302151202051905

3302152502740001

RASNO

CIREBON

38:2:16

Lk

BABAKAN LOR

013

003

178

3302151202051905

3302153012550001

SARYONO SARIM

BANYUMAS

12/30/1955

56:4:11

Lk

BABAKAN LOR

013

003

179

3302151202051906

3302151202740001

ARIF AHMAD FAUZI

BANYUMAS

2/12/1974

38:2:29

Lk

BABAKAN LOR

013

003

180

3302151202051906

3302155304840004

DAIRAH

BANYUMAS

4/13/1984

28:0:28

Pr

BABAKAN LOR

013

003

181

3302151202051906

3302154107450006

RISWEN

BANYUMAS

7/1/1945 66:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

003

2/25/1974

DPS PILPRES TPS XII halaman 165 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

6
7/1/1928 83:10:10

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

11

12

Lk

BABAKAN LOR

013

003

Rw

Rt

182

3302151202051906

3302150107280066

MADUKI

BANYUMAS

183

3302151202051907

3302156402720001

TARMINI

BANYUMAS

2/24/1972

40:2:17

Pr

BABAKAN LOR

013

003

184

3302151202051907

3302152707680003

SUMARYO SARTONO

BANYUMAS

7/27/1968

43:9:14

Lk

BABAKAN LOR

013

003

185

3302151202051908

3302152506710001

KARSENO

BANYUMAS

6/25/1971 40:10:16

Lk

BABAKAN LOR

013

003

186

3302151202051908

3302154904750001

TIWEN

BANYUMAS

4/9/1975

37:1:2

Pr

BABAKAN LOR

013

003

187

3302151202051909

3302150202780011

AHMAD SUROTO

BANYUMAS

2/2/1978

34:3:9

Lk

BABAKAN LOR

013

003

188

3302151202051910

3302153112570002

WARTOYO

BANYUMAS

12/31/1957

54:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

003

189

3302151202051910

3302153112850001

CARSO

BANYUMAS

12/31/1985

26:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

003

190

3302151202051910

3302155302910001

WISRI

BANYUMAS

2/13/1991

21:2:28

Pr

BABAKAN LOR

013

003

191

3302151202051910

3302157012620003

RASIWEN

BANYUMAS

12/30/1962

49:4:11

Pr

BABAKAN LOR

013

003

192

3302151202051911

3302152809730001

RUSWADI

BANYUMAS

9/28/1973

38:7:13

Lk

BABAKAN LOR

013

003

193

3302151202051911

3302152912470002

MAD SUDARNO DASWIN

BANYUMAS

12/29/1947

64:4:12

Lk

BABAKAN LOR

013

003

194

3302151202051911

3302155106310001

RIWEN

BANYUMAS

6/11/1931

80:11:0

Pr

BABAKAN LOR

013

003

195

3302151202051911

3302156505480001

DARILAH

BANYUMAS

5/25/1948 63:11:16

Pr

BABAKAN LOR

013

003

196

3302151202051911

3302151211270001

TAMIARJA

BANYUMAS

11/12/1927

84:5:29

Lk

BABAKAN LOR

013

003

197

3302151202051911

3302150509780002

EDI ARIF SYAHIDIN

BANYUMAS

9/5/1978

33:8:6

Lk

BABAKAN LOR

013

003

198

3302151202051913

3302154107420002

LASIH

BANYUMAS

7/1/1942 69:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

003

199

3302151202051913

3302150107250022

SANMARJA

BANYUMAS

7/1/1925 86:10:10

Lk

BABAKAN LOR

013

003

200

3302151202051914

3302154904730002

SURTI

BANYUMAS

4/9/1973

39:1:2

Pr

BABAKAN LOR

013

003

201

3302151202051914

3302155702910001

CICI MALINDA

BANYUMAS

2/17/1991

21:2:24

Pr

BABAKAN LOR

013

003

202

3302151202051914

3302151507680006

SUDIARTO SUPAR

BANYUMAS

7/15/1968

43:9:26

Lk

BABAKAN LOR

013

003

203

3302151202051915

3302151011820003

KARYOTO ANWARUDIN

BANYUMAS

11/10/1982

29:6:1

Lk

BABAKAN LOR

013

003

204

3302152112690002

KARSITO

BANYUMAS

12/21/1969

42:4:20

Lk

BABAKAN LOR

013

003

205

3302155207700004

KUSTIYAH

BANYUMAS

7/12/1970

41:9:29

Pr

BABAKAN LOR

013

003

206

3302151202051915

3302156405850002

ROHYANI DWI LESTARI

BANYUMAS

5/24/1985 26:11:17

Pr

BABAKAN LOR

013

003

207

3302151202051915

3302155007640001

RASEM

BANYUMAS

7/10/1964

Pr

BABAKAN LOR

013

003

47:10:1

DPS PILPRES TPS XII halaman 166 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

208

3302151202051915

3302153112390003

KARMAN KUSWANDI

BANYUMAS

12/31/1939

72:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

003

209

3302151202051951

3302152810840002

KISNO

BANYUMAS

10/28/1984

27:6:13

Lk

BABAKAN LOR

013

003

210

3302151202051951

3302151708590001

WAHRODI WARSO

BANYUMAS

8/17/1959

52:8:24

Lk

BABAKAN LOR

013

003

211

3302151202051951

3302155009670002

KARSITI

BANYUMAS

9/10/1967

44:8:1

Pr

BABAKAN LOR

013

003

212

3302151202051952

3302154312660001

SIMAH

BANYUMAS

12/3/1966

45:5:8

Pr

BABAKAN LOR

013

003

213

3302151202051952

3302151808600001

WARJITO WARTIM

BANYUMAS

8/18/1960

51:8:23

Lk

BABAKAN LOR

013

003

214

3302151202051953

3302150710500002

MARJIKUN KISTAM

BANYUMAS

10/7/1950

61:7:4

Lk

BABAKAN LOR

013

003

215

3302151202051953

3302157112580057

WATEM

BANYUMAS

12/31/1958

53:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

003

216

3302151202051962

3302152811820001

KASMAD

BANYUMAS

11/28/1982

29:5:13

Lk

BABAKAN LOR

013

003

217

3302151202051962

3302153105390001

KARTA SMITA

BANYUMAS

5/31/1939 72:11:10

Lk

BABAKAN LOR

013

003

218

3302151202051963

3302150209670001

TRIATMO

BANYUMAS

9/2/1967

44:8:9

Lk

BABAKAN LOR

013

003

219

3302151202051963

3302157112660056

RINAH

BANYUMAS

12/31/1966

45:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

003

220

3302151202051964

3302153112450005

SUKARJA SANDIM

BANYUMAS

12/31/1945

66:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

003

221

3302151202051964

3302154107490006

KISEM

BANYUMAS

7/1/1949 62:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

003

222

3302151202051964

3302151509850004

RUSIWAN

BANYUMAS

9/15/1985

26:7:26

Lk

BABAKAN LOR

013

003

223

3302151202051965

3302151510710003

KUSDIARSO

BANYUMAS

10/15/1971

40:6:26

Lk

BABAKAN LOR

013

003

224

3302151202051965

3302155404720001

KUSMIRAH

BANYUMAS

4/14/1972

40:0:27

Pr

BABAKAN LOR

013

003

225

3302151202051966

3302152312750001

KASTOMO

BANYUMAS

12/23/1975

36:4:18

Lk

BABAKAN LOR

013

003

226

3302151202051966

3302156002770001

KAIRAH

BANYUMAS

2/20/1977

35:2:21

Pr

BABAKAN LOR

013

003

227

3302151202051967

3302154107330144

CARTEM

BANYUMAS

7/1/1933 78:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

003

228

3302151202051967

3302153112630006

WAHYUDIN

BANYUMAS

12/31/1963

48:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

003

229

3302151202051967

3302150505880001

KUSDIANTO

BANYUMAS

5/5/1988

24:0:6

Lk

BABAKAN LOR

013

003

230

3302151202051967

3302152404910001

ROHMAT

BANYUMAS

4/24/1991

21:0:17

Lk

BABAKAN LOR

013

003

231

3302151202051967

3302155309700002

TARSILAH

BANYUMAS

9/13/1970

41:7:28

Pr

BABAKAN LOR

013

003

232

3302151202051968

3302152511350001

YASMEDI

BANYUMAS

11/25/1935

76:5:16

Lk

BABAKAN LOR

013

003

233

3302151202051968

3302157112460002

DIREM

BANYUMAS

12/31/1946

65:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

003

DPS PILPRES TPS XII halaman 167 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

234

3302151202051969

3302156904720002

TASILAH

BANYUMAS

4/29/1972

40:0:12

Pr

BABAKAN LOR

013

003

235

3302151202051969

3302157112430050

SATI

BANYUMAS

12/31/1943

68:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

003

236

3302151202051969

3302150708670003

WARTO MUGIONO

BANYUMAS

8/7/1967

44:9:4

Lk

BABAKAN LOR

013

003

237

3302151202051970

3302154107590004

KARNI

BANYUMAS

7/1/1959 52:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

003

238

3302151202051970

3302150107540003

RISMAJA

BANYUMAS

7/1/1954 57:10:10

Lk

BABAKAN LOR

013

003

239

3302151202051970

3302152812890001

KOMARUDIN .

BANYUMAS

12/28/1989

22:4:13

Lk

BABAKAN LOR

013

003

240

3302151202051971

3302155207900001

SUGIANTI

BANYUMAS

7/12/1990

21:9:29

Pr

BABAKAN LOR

013

003

241

3302151202051971

3302151707690001

SUKYANTO

BANYUMAS

7/17/1969

42:9:24

Lk

BABAKAN LOR

013

003

242

3302151202051971

3302157112640040

RUMSIKI

BANYUMAS

12/31/1964

47:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

003

243

3302151202051971

3302154804250001

RAWEN

BANYUMAS

4/8/1925

87:1:3

Pr

BABAKAN LOR

013

003

244

3302151202051972

3302155706760004

SATINAH

BANYUMAS

6/17/1976 35:10:24

Pr

BABAKAN LOR

013

003

245

3302151202051972

3302151906720001

SUNARJO

BANYUMAS

6/19/1972 39:10:22

Lk

BABAKAN LOR

013

003

246

3302151511060024

3302151606800005

MUSTOFA ROKHMAN

BANYUMAS

6/16/1980 31:10:25

Lk

BABAKAN LOR

013

003

247

3302152407060004

3302155003770007

CARSITI

BANYUMAS

3/10/1977

Pr

BABAKAN LOR

013

003

248

3302152407060004

3302152806660001

TJARSIMUN

BANYUMAS

6/28/1966 45:10:13

Lk

BABAKAN LOR

013

003

249

3302152608060006

3302154312750001

WASILAH

BANYUMAS

12/3/1975

Pr

BABAKAN LOR

013

003

250

3302152608060006

3302154107550006

KISEM

BANYUMAS

7/1/1955 56:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

003

251

3302152608060006

3302150105780002

AGUS RISMANTO

BANYUMAS

5/1/1978

34:0:10

Lk

BABAKAN LOR

013

003

252

3302152608060006

3302150107800001

DIRKUN

BANYUMAS

7/1/1980 31:10:10

Lk

BABAKAN LOR

013

003

3302150910790001

KARSINI

BANYUMAS

10/9/1979

32:7:2

Pr

BABAKAN LOR

013

004

253

NAMA LENGKAP

35:2:1

36:5:8

254

3302150303070001

3302151008800002

WARTOYO

BANYUMAS

8/10/1980

31:9:1

Lk

BABAKAN LOR

013

004

255

3302150505060003

3302150503740002

SARDIMAN

BANYUMAS

3/5/1974

38:2:6

Lk

BABAKAN LOR

013

004

256

3302150505060003

3302154408780002

NENTI

BANYUMAS

8/4/1978

33:9:7

Pr

BABAKAN LOR

013

004

257

3302150905070009

3302155502870002

KATRIANI

BANYUMAS

2/15/1987

25:2:26

Pr

BABAKAN LOR

013

004

258

3302150905070009

3302151203820002

CARUN

BANYUMAS

3/12/1982

30:1:29

Lk

BABAKAN LOR

013

004

259

3302150905070011

3302156105830001

MUJIYATI

TASIK MALAYA

5/21/1983 28:11:20

Pr

BABAKAN LOR

013

004

DPS PILPRES TPS XII halaman 168 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

260

3302150905070011

3302152611740001

ROKUN

BANYUMAS

11/26/1974

37:5:15

Lk

BABAKAN LOR

013

004

261

3302151202050844

3302151009790003

SUWANDI

BANYUMAS

9/10/1979

32:8:1

Lk

BABAKAN LOR

013

004

262

3302151202050844

3302154612820004

EKA RIYANTI

BANYUMAS

12/6/1982

29:5:5

Pr

BABAKAN LOR

013

004

263

3302151202051958

3302153112400006

WARTADI WARSA

BANYUMAS

12/31/1940

71:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

004

264

3302151202051958

3302155106550001

TARSINAH

BANYUMAS

6/11/1955

56:11:0

Pr

BABAKAN LOR

013

004

265

3302151202052585

3302150102890002

TRIMONO

BANYUMAS

2/1/1989

23:3:10

Lk

BABAKAN LOR

013

004

266

3302151202052585

3302157112530041

SUKINAH

BANYUMAS

12/31/1953

58:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

004

267

3302151202052585

3302150909800001

TARYO

BANYUMAS

9/9/1980

31:8:2

Lk

BABAKAN LOR

013

004

268

3302151202052585

3302152512440001

SUJATNO KARTIMAN

BANYUMAS

12/25/1944

67:4:16

Lk

BABAKAN LOR

013

004

269

3302151202052586

3302157012430002

DASINAH

BANYUMAS

12/30/1943

68:4:11

Pr

BABAKAN LOR

013

004

270

3302151202052586

3302157112780020

CARMIATI

BANYUMAS

12/31/1978

33:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

004

271

3302151202052587

3302154502810001

SANIAH

BANYUMAS

2/5/1981

31:3:6

Pr

BABAKAN LOR

013

004

272

3302151202052587

3302151106690001

MUGI PRANOTO

BANYUMAS

6/11/1969

42:11:0

Lk

BABAKAN LOR

013

004

273

3302151202052591

3302150104710001

WARYUN MAHMUDIN

BANYUMAS

4/1/1971

41:1:10

Lk

BABAKAN LOR

013

004

274

3302151202052591

3302156412750001

PARHA

BANYUMAS

12/24/1975

36:4:17

Pr

BABAKAN LOR

013

004

275

3302151202052592

3302156812720002

CASEM

BANYUMAS

12/28/1972

39:4:13

Pr

BABAKAN LOR

013

004

276

3302151202052592

3302150106910003

WARSONO

BANYUMAS

6/1/1991 20:11:10

Lk

BABAKAN LOR

013

004

277

3302151202052592

3302150309670003

MUJIONO DASRUN

BANYUMAS

9/3/1967

44:8:8

Lk

BABAKAN LOR

013

004

278

3302151202052593

3302154607780003

WARSEM

BANYUMAS

7/6/1978

33:10:5

Pr

BABAKAN LOR

013

004

279

3302151202052594

3302152505910001

WAWAN SUPRIYONO

BANYUMAS

5/25/1991 20:11:16

Lk

BABAKAN LOR

013

004

280

3302151202052594

3302154911720001

TURIYAH

BANJAR NEGARA

11/9/1972

39:6:2

Pr

BABAKAN LOR

013

004

281

3302151202052594

3302150809680001

TRIWANTO

BANYUMAS

9/8/1968

43:8:3

Lk

BABAKAN LOR

013

004

282

3302151202052595

3302155412780001

SULIYAH

BANYUMAS

12/14/1978

33:4:27

Pr

BABAKAN LOR

013

004

283

3302151202052595

3302153105750001

TURSINO SISWOYO

BANYUMAS

5/31/1975 36:11:10

Lk

BABAKAN LOR

013

004

284

3302151202052596

3302157012550002

NARSIH

BANYUMAS

12/30/1955

56:4:11

Pr

BABAKAN LOR

013

004

285

3302151202052596

3302153112500005

SIKIN SUKMAJA

BANYUMAS

12/31/1950

61:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

004

DPS PILPRES TPS XII halaman 169 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rt

11

12

286

3302151202052596

3302154603920001

WISANTI

BANYUMAS

3/6/1992

20:2:5

Pr

BABAKAN LOR

013

004

287

3302151202052597

3302150301710001

NATAM DARMONO

BANYUMAS

1/3/1971

41:4:8

Lk

BABAKAN LOR

013

004

288

3302151202052599

3302157112660002

KISEM

BANYUMAS

12/31/1966

45:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

004

289

3302151202052599

3302152912640001

TARYONO

BANYUMAS

12/29/1964

47:4:12

Lk

BABAKAN LOR

013

004

290

3302151202052600

3302151907690001

SUYAT SUWITO

BANYUMAS

7/19/1969

42:9:22

Lk

BABAKAN LOR

013

004

291

3302151202052601

3302152112560001

TARMO TARSO SUMARNO

BANYUMAS

12/21/1956

55:4:20

Lk

BABAKAN LOR

013

004

292

3302151202052601

3302157112640044

TARSIWEN

BANYUMAS

12/31/1964

47:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

004

293

3302151202052601

3302154807900001

YULIANI TRI PAULINDA

BANYUMAS

7/8/1990

21:10:3

Pr

BABAKAN LOR

013

004

294

3302151202052602

3302154107390002

RASINI

BANYUMAS

7/1/1939 72:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

004

295

3302151202052602

3302150107330009

RATMAJA RATUN

BANYUMAS

7/1/1933 78:10:10

Lk

BABAKAN LOR

013

004

296

3302151202052603

3302154311480001

RASWEN

BANYUMAS

11/3/1948

63:6:8

Pr

BABAKAN LOR

013

004

297

3302151202052603

3302153112330001

DISAN SUMIARTO

BANYUMAS

12/31/1933

78:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

004

298

3302151202052603

3302155804900001

SUWITRI

BANYUMAS

4/18/1990

22:0:23

Pr

BABAKAN LOR

013

004

299

3302151202052604

3302154107410009

SARNI

BANYUMAS

7/1/1941 70:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

004

300

3302151202052604

3302150107320005

MADASWAN

BANYUMAS

7/1/1932 79:10:10

Lk

BABAKAN LOR

013

004

301

3302151202052605

3302154610730001

WARTI

BANYUMAS

10/6/1973

38:7:5

Pr

BABAKAN LOR

013

004

302

3302151202052605

3302151010690012

CARTIM SETIAJI BAHTIAR

BANYUMAS

10/10/1969

42:7:1

Lk

BABAKAN LOR

013

004

303

3302151202052606

3302152001710001

NASIKIN ALI MUHRODIN

BANYUMAS

1/20/1971

41:3:21

Lk

BABAKAN LOR

013

004

304

3302151202052607

3302152005510001

RISWADI

BANYUMAS

5/20/1951 60:11:21

Lk

BABAKAN LOR

013

004

305

3302151202052607

3302155412610001

RISAH

BANYUMAS

50:4:27

Pr

BABAKAN LOR

013

004

306

3302151202052608

3302151305860002

PUJIONO

BANYUMAS

5/13/1986 25:11:28

Lk

BABAKAN LOR

013

004

307

3302151202052608

3302150610500002

RISAM RUSITO

BANYUMAS

10/6/1950

61:7:5

Lk

BABAKAN LOR

013

004

308

3302151202052608

3302157112550002

DARSINAH

BANYUMAS

12/31/1955

56:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

004

309

3302151202052609

3302150607880001

TARSIWAN

BANYUMAS

7/6/1988

23:10:5

Lk

BABAKAN LOR

013

004

310

3302151202052609

3302154302550001

RAKEM

BANYUMAS

2/3/1955

57:3:8

Pr

BABAKAN LOR

013

004

311

3302151202052609

3302151212500002

KARWIN MADIKRAM

BANYUMAS

12/12/1950

61:4:29

Lk

BABAKAN LOR

013

004

12/14/1961

Rw

DPS PILPRES TPS XII halaman 170 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

312

3302151202052610

3302155504890001

WIDI PURWANINGSIH

BANYUMAS

4/15/1989

23:0:26

Pr

BABAKAN LOR

013

004

313

3302151202052610

3302156609850001

SUSWATI

BANYUMAS

9/26/1985

26:7:15

Pr

BABAKAN LOR

013

004

314

3302151202052610

3302157112670005

KARIYAH

BANYUMAS

12/31/1967

44:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

004

315

3302151202052610

3302150107580072

KASMAN SOHIDIN

BANYUMAS

7/1/1958 53:10:10

Lk

BABAKAN LOR

013

004

316

3302151202052611

3302150508720001

HADI SUGITO

BANYUMAS

8/5/1972

39:9:6

Lk

BABAKAN LOR

013

004

317

3302151202052611

3302155709710001

WATIAH

BANYUMAS

9/17/1971

40:7:24

Pr

BABAKAN LOR

013

004

318

3302151202052612

3302150402680001

CHOLIS

BANYUMAS

2/4/1968

44:3:7

Lk

BABAKAN LOR

013

004

319

3302151202052612

3302154107450071

KINEM

BANYUMAS

7/1/1945 66:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

004

320

3302151202052612

3302150107380082

KASLIM WASTARI

BANYUMAS

7/1/1938 73:10:10

Lk

BABAKAN LOR

013

004

321

3302151202052613

3302150403700007

NATIM

CILACAP

3/4/1970

Lk

BABAKAN LOR

013

004

322

3302151202052613

3302155706720003

CARSITI

BANYUMAS

Pr

BABAKAN LOR

013

004

323

3302151202052614

3302153112460003

ROJIKIN

BANYUMAS

65:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

004

324

3302151202052614

3302155405490001

DAINAH

BANYUMAS

5/14/1949 62:11:27

Pr

BABAKAN LOR

013

004

325

3302151411060003

3302151003730001

WASRO PRAMUDYA

BANYUMAS

3/10/1973

Lk

BABAKAN LOR

013

004

326

3302151411060003

3302156105740003

SUGIANTI

BANYUMAS

5/21/1974 37:11:20

Pr

BABAKAN LOR

013

004

327

3302151611070005

3302155609770002

KARTINEM

BANYUMAS

9/16/1977

34:7:25

Pr

BABAKAN LOR

013

004

328

3302151611070005

3302152308830001

SISWANTO

BANYUMAS

8/23/1983

28:8:18

Lk

BABAKAN LOR

013

004

329

3302152301070053

3302151503770006

IDRIS MARDIYANTO

BANYUMAS

3/15/1977

35:1:26

Lk

BABAKAN LOR

013

004

330

3302152301070053

3302156310850001

ROPINAH

BANYUMAS

10/23/1985

26:6:18

Pr

BABAKAN LOR

013

004

331

3302151005070011

3302154802750001

KAMINAH

BANYUMAS

2/8/1975

37:3:3

Pr

BABAKAN LOR

013

005

332

3302151202051063

3302151911840001

SAKUN

BANYUMAS

11/19/1984

27:5:22

Lk

BABAKAN LOR

013

005

333

3302151202051887

3302151008800003

KHOERUL

LUMAJANG

8/10/1980

31:9:1

Lk

BABAKAN LOR

013

005

334

3302151202051887

3302156505610001

KATINAH

BANYUMAS

5/25/1961 50:11:16

Pr

BABAKAN LOR

013

005

335

3302151202051887

3302154909840002

KUSTININGSIH

BANYUMAS

9/9/1984

27:8:2

Pr

BABAKAN LOR

013

005

336

3302151202051887

3302153112550005

WIARSO WARTA

BANYUMAS

12/31/1955

56:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

005

337

3302151202051888

3302154704760001

SARWATI

BANYUMAS

4/7/1976

36:1:4

Pr

BABAKAN LOR

013

005

42:2:7

6/17/1972 39:10:24
12/31/1946

39:2:1

DPS PILPRES TPS XII halaman 171 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rt

11

12

338

3302151202051888

3302151502710001

SARTA

BANYUMAS

2/15/1971

41:2:26

Lk

BABAKAN LOR

013

005

339

3302151202051889

3302152402580001

KASMUDI KASRAN

BANYUMAS

2/24/1958

54:2:17

Lk

BABAKAN LOR

013

005

340

3302151202051889

3302150805820002

RUSIWAN

BANYUMAS

5/8/1982

30:0:3

Lk

BABAKAN LOR

013

005

341

3302151202051889

3302157112600004

KASWI

BANYUMAS

12/31/1960

51:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

005

342

3302151202051890

3302150206860001

KARSO

BANYUMAS

6/2/1986

25:11:9

Lk

BABAKAN LOR

013

005

343

3302151202051890

3302153112550006

RITUN SANRUSDI

BANYUMAS

12/31/1955

56:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

005

344

3302151202051890

3302154508820004

ISNAENI

BANYUMAS

8/5/1982

29:9:6

Pr

BABAKAN LOR

013

005

345

3302151202051890

3302154107600003

KAISEM

BANYUMAS

7/1/1960 51:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

005

346

3302151202051891

3302153112530042

SUTARJO DAKIM

BANYUMAS

58:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

005

347

3302151202051891

3302156006840001

SUWARTI

TASIK MALAYA

6/20/1984 27:10:21

Pr

BABAKAN LOR

013

005

348

3302151202051891

3302157112560032

TURYATI

BANYUMAS

12/31/1956

55:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

005

349

3302151202051891

3302151904800001

WARSIMAN

BANYUMAS

4/19/1980

32:0:22

Lk

BABAKAN LOR

013

005

350

3302151202051892

3302152712830002

RISTO

BANYUMAS

12/27/1983

28:4:14

Lk

BABAKAN LOR

013

005

351

3302151202051892

3302157112450062

DARTEM

BANYUMAS

12/31/1945

66:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

005

352

3302151202051892

3302151212370001

WASIDI

BANYUMAS

12/12/1937

74:4:29

Lk

BABAKAN LOR

013

005

353

3302151202051892

3302156308800002

WANTI SURATMI

BANYUMAS

8/23/1980

31:8:18

Pr

BABAKAN LOR

013

005

354

3302151202051893

3302153112380003

SAHIDI

BANYUMAS

12/31/1938

73:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

005

355

3302151202051893

3302157112450004

NARISEM

BANYUMAS

12/31/1945

66:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

005

356

3302151202051894

3302153112600001

TARNO MANGUN REJA

BANYUMAS

12/31/1960

51:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

005

357

3302151202051895

3302157112580003

SURYATI

BANYUMAS

12/31/1958

53:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

005

358

3302151202051895

3302150107450003

MUHERI

BANYUMAS

7/1/1945 66:10:10

Lk

BABAKAN LOR

013

005

359

3302151202051896

3302150402780001

RATA AMARUDIN

BANYUMAS

2/4/1978

34:3:7

Lk

BABAKAN LOR

013

005

360

3302151202051896

3302154903780003

KARISAH

BANYUMAS

3/9/1978

34:2:2

Pr

BABAKAN LOR

013

005

361

3302151202051917

3302155902910001

ENI SUSILOWATI

BANYUMAS

2/19/1991

21:2:22

Pr

BABAKAN LOR

013

005

362

3302151202051917

3302151203810001

PUJI MUSTAHIMAH

BANYUMAS

3/12/1981

31:1:29

Pr

BABAKAN LOR

013

005

363

3302151202051917

3302151601840002

RASITO BAMBANG SETIAWAN

BANYUMAS

1/16/1984

28:3:25

Lk

BABAKAN LOR

013

005

12/31/1953

Rw

DPS PILPRES TPS XII halaman 172 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

364

3302151202051917

3302152701870001

SLAMET PRIYANTO

BANYUMAS

1/27/1987

25:3:14

Lk

BABAKAN LOR

013

005

365

3302151202051917

3302152812600001

SIDUN SUMANTO

BANYUMAS

12/28/1960

51:4:13

Lk

BABAKAN LOR

013

005

366

3302151202051918

3302152911830003

RUKUN

BANYUMAS

11/29/1983

28:5:12

Lk

BABAKAN LOR

013

005

367

3302151202051918

3302153112550007

MARTONO

BANYUMAS

12/31/1955

56:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

005

368

3302151202051918

3302154107620004

DATEM

BANYUMAS

7/1/1962 49:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

005

369

3302151202051919

3302154601710001

SUSANTI

BANYUMAS

1/6/1971

41:4:5

Pr

BABAKAN LOR

013

005

370

3302151202051919

3302151504650001

CASMOYO CARSUM

BANYUMAS

4/15/1965

47:0:26

Lk

BABAKAN LOR

013

005

371

3302151202051920

3302151801880001

RUKIMAN

BANYUMAS

1/18/1988

24:3:23

Lk

BABAKAN LOR

013

005

372

3302151202051920

3302153112590003

WARJONO

BANYUMAS

12/31/1959

52:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

005

373

3302151202051920

3302157112650004

CARWEN

BANYUMAS

12/31/1965

46:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

005

374

3302151202051921

3302150107410001

SANMINARJI

BANYUMAS

7/1/1941 70:10:10

Lk

BABAKAN LOR

013

005

375

3302151202051921

3302154107400005

SITEM

BANYUMAS

7/1/1940 71:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

005

376

3302151202051921

3302154107670003

NASIAH

BANYUMAS

7/1/1967 44:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

005

377

3302151202051923

3302150107710001

TARSONO

BANYUMAS

7/1/1971 40:10:10

Lk

BABAKAN LOR

013

005

378

3302151202051923

3302154107570004

RASITEM

BANYUMAS

7/1/1957 54:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

005

379

3302151202051924

3302156404770002

RISWATI

BANYUMAS

4/24/1977

35:0:17

Pr

BABAKAN LOR

013

005

380

3302151202051924

3302155301460001

WARSIH

BANYUMAS

1/13/1946

66:3:28

Pr

BABAKAN LOR

013

005

381

3302151202051924

3302151105740001

DIRUN SUDIARTO

BANYUMAS

5/11/1974

38:0:0

Lk

BABAKAN LOR

013

005

382

3302151202051925

3302152207400001

KASWADI

BANYUMAS

7/22/1940

71:9:19

Lk

BABAKAN LOR

013

005

383

3302151202051925

3302154503790001

WARISAH

BANYUMAS

3/5/1979

33:2:6

Pr

BABAKAN LOR

013

005

384

3302151202051925

3302154905520001

XIREM

BANYUMAS

5/9/1952

60:0:2

Pr

BABAKAN LOR

013

005

385

3302151202051926

3302154107430011

RAWI

BANYUMAS

7/1/1943 68:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

005

386

3302151202051926

3302150107370006

KAWIARTO

BANYUMAS

7/1/1937 74:10:10

Lk

BABAKAN LOR

013

005

387

3302151202051927

3302156012680001

SURTIYAH

BANYUMAS

12/20/1968

43:4:21

Pr

BABAKAN LOR

013

005

388

3302151202051927

3302150504630001

AHMAD SOBIRIN

BANYUMAS

4/5/1963

49:1:6

Lk

BABAKAN LOR

013

005

389

3302151202051927

3302152009870001

AGUS LUKMAN NUL HAKIM

BANYUMAS

9/20/1987

24:7:21

Lk

BABAKAN LOR

013

005

DPS PILPRES TPS XII halaman 173 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

11

12

3302151810710001

TARSITO

BANYUMAS

10/18/1971

40:6:23

Lk

BABAKAN LOR

013

005

391

3302151202051929

3302152007670001

KUSWOYO YATIN

BANYUMAS

7/20/1967

44:9:21

Lk

BABAKAN LOR

013

005

392

3302151202051930

3302154107590003

RATIYEM

BANYUMAS

7/1/1959 52:10:10

Pr

BABAKAN LOR

013

005

393

3302151202051930

3302153112480004

SAMIARJA SAMIN

BANYUMAS

12/31/1948

63:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

005

394

3302151202051931

3302153112470053

KASMURI MINGUN

BANYUMAS

12/31/1947

64:4:10

Lk

BABAKAN LOR

013

005

395

3302151202051931

3302157112520049

KASINEM

BANYUMAS

12/31/1952

59:4:10

Pr

BABAKAN LOR

013

005

396

3302151202051935

3302150507250001

KARTANI KITAM

BANYUMAS

7/5/1925

86:10:6

Lk

BABAKAN LOR

013

005

397

3302151202051935

3302155005250001

WARSEM

BANYUMAS

5/10/1925

87:0:1

Pr

BABAKAN LOR

013

005

398

3302151611070003

3302154107380009

NARWEN

BANYUMAS

Pr

BABAKAN LOR

013

005

399

3302152010060036

3302155102760001

HERAWATI

BANYUMAS

2/11/1976

36:3:0

Pr

BABAKAN LOR

013

005

400

3302152010060036

3302151007760001

TARWIN HERIYANTO

BANYUMAS

7/10/1976

35:10:1

Lk

BABAKAN LOR

013

005

401

3302152206070004

3302156008880001

WIJI ASTUTI

BANYUMAS

8/20/1988

23:8:21

Pr

BABAKAN LOR

013

005

402

3302152206070004

3302154207710001

SUTIYAH

BANYUMAS

7/2/1971

40:10:9

Pr

BABAKAN LOR

013

005

403

3302152206070004

3302150708690001

SUWANDI

BANYUMAS

8/7/1969

42:9:4

Lk

BABAKAN LOR

013

005

404

3302152401070001

3302156506730002

TARSINAH

BANYUMAS

Pr

BABAKAN LOR

013

005

405

3302152401070001

3302152811850001

TORO

BANYUMAS

11/28/1985

26:5:13

Lk

BABAKAN LOR

013

005

406

3302152401070001

3302150902650002

KUSTAM KUSWONO

BANYUMAS

2/9/1965

47:3:2

Lk

BABAKAN LOR

013

005

407

3302152401070001

3302154502920003

NINING SETIYO WATI

BANYUMAS

2/5/1992

20:3:6

Pr

BABAKAN LOR

013

005

3302152508740001
3302150608770001
3302150205750003
3302152011860003
3302151205840007

LILIS YUNIARTI
WARSINI
RATMO
TARMINAH
TARMINAH

37:8:16

S
S
P
S
S

Pr
Pr
Lk
Pr
Pr

BABAKAN LOR
BABAKAN LOR
BABAKAN LOR
BABAKAN LOR
BABAKAN LOR

13
13
13
13
13

01
02
02
02
05

409
410
411
412

Rt

3302151202051928

NGANJUK
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS
BANYUMAS

Rw

390

408

NAMA LENGKAP

7/1/1938 73:10:10

6/25/1973 38:10:16

8/25/1974
8/6/1977
5/2/1975
11/20/1986
5/12/1984

34:9:5
37:0:9
25:5:21
27:11:29

DPS PILPRES TPS XII halaman 174 dari 255 halaman

14

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN


Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009
PROVINSI
KABUPATEN / KOTA

NO.
URUT
1

NOMOR. KK
2

: JAWA TENGAH
: BANYUMAS

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

KECAMATAN
DESA

NAMA LENGKAP
4

KETERANGAN
Pr

DUSUN

Rw

Rt

10

11

12

33:5:4

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

BANYUMAS

7/7/1972

39:10:4

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

BANYUMAS

7/28/1968

43:9:13

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

3302151202050739

3302150712780001

DISTAM

BANYUMAS

3302151202051423

3302154707720006

YULIAH

3302152807680001

CASUM ACHMAD SAEFUDIN

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL

12/7/1978

1
3

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

:
GUMELAR
:
CIHONJE
: 13 ( TIGA BELAS )

3302151202051650

3302156502580001

WATIMAH

BANYUMAS

2/25/1958

54:2:16

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

3302151202051650

3302151507510001

WARYONO WAHID

BANYUMAS

7/15/1951

60:9:26

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

3302151202051650

3302154109890001

DURWATI

BANYUMAS

9/1/1989

22:8:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

3302151202051651

3302154507630003

KAMINI

BANYUMAS

7/5/1963

48:10:6

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

3302151202051651

3302156004870001

RUJIATI

BANYUMAS

4/20/1987

25:0:21

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

3302151202051652

3302156705630001

KARSINI

BANYUMAS

5/27/1963

48:11:14

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

10

3302151202051652

3302152604630001

WARTOMO

BANYUMAS

4/26/1963

49:0:15

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

11

3302151202051653

3302157012670002

RUSIATI

BANYUMAS

12/30/1967

44:4:11

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

12

3302151202051653

3302151111860001

RUDIN PURNOMO

BANYUMAS

11/11/1986

25:6:0

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

13

3302151202051653

3302151104630002

SUTOMO

BANYUMAS

4/11/1963

49:1:0

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

14

3302151202051654

3302151308720002

SARTIMAN

BANYUMAS

8/13/1972

39:8:28

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

15

3302151202051654

3302154902840001

FEBRIANTI IRMA HANDAYANI

BREBES

2/9/1984

28:3:2

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

16

3302151202051654

3302155801650001

SRI RETNO YUANINGSIH

BREBES

1/18/1965

47:3:23

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

17

3302151202051655

3302154604790001

MARSINI

BANYUMAS

4/6/1979

33:1:5

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

18

3302151202051655

3302154104450001

CARKEM

BANYUMAS

4/1/1945

67:1:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

19

3302151202051655

3302150301770001

KISNO SUMARNO

BANYUMAS

1/3/1977

35:4:8

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

20

3302151202051657

3302151711850001

WASNOTO

BANYUMAS

11/17/1985

26:5:24

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

21

3302151202051657

3302151304460001

RASWAN SUPARJO

BANYUMAS

4/13/1946

66:0:28

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

22

3302151202051657

3302150709830001

ARSONO

BANYUMAS

9/7/1983

28:8:4

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

23

3302151202051657

3302154610570001

WARTEM

BANYUMAS

10/6/1957

54:7:5

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

24

3302151202051657

3302150101870003

SUDIRO

BANYUMAS

1/1/1987

25:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

25

3302151202051658

3302150502770001

WIONO SUPRIYANTO

BANYUMAS

2/5/1977

35:3:6

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

DPS PILPRES TPS XIII Halaman 175 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

10

DUSUN

Rw

Rt

11

12

26

3302151202051658

3302156612410002

TARWI

BANYUMAS

12/26/1941

70:4:15

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

27

3302151202051658

3302155510720002

SURTINI

BANYUMAS

10/15/1972

39:6:26

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

28

3302151202051659

3302153012320001

KARTANOM

BANYUMAS

12/30/1932

79:4:11

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

29

3302151202051659

3302154203570001

RATINAH

BANYUMAS

3/2/1957

55:2:9

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

30

3302151202051660

3302153112630003

CARTAM CARTOMO

BANYUMAS

12/31/1963

48:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

31

3302151202051660

3302150711750001

SUSWAN

BANYUMAS

11/7/1975

36:6:4

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

32

3302151202051660

3302155805890001

RUSWATI

BANYUMAS

5/18/1989

22:11:23

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

33

3302151202051660

3302156912910002

NELIANTI

BANYUMAS

12/29/1991

20:4:12

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

34

3302151202051660

3302151704680001

TURSILAH

BANYUMAS

4/17/1968

44:0:24

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

35

3302151202051661

3302155205700001

TUMINAH

BANYUMAS

5/12/1970

41:11:29

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

36

3302151202051661

3302152312660001

SUMIREJA CARNO

BANYUMAS

12/23/1966

45:4:18

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

37

3302151202051661

3302150504900001

DARYO

BANYUMAS

4/5/1990

22:1:6

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

38

3302151202051662

3302156104690001

KASIYEM

BANYUMAS

4/21/1969

43:0:20

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

39

3302151202051662

3302152612870001

WAROHMAN

BANYUMAS

12/26/1987

24:4:15

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

40

3302151202051662

3302151708650004

CARKAM KARTOYO

BANYUMAS

8/17/1965

46:8:24

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

41

3302151202051663

3302150107830001

TARYONO

BANYUMAS

7/1/1983

28:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

42

3302151202051664

3302150412590001

RATAM SUPARMO

BANYUMAS

12/4/1959

52:5:7

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

43

3302151202051664

3302156405650002

SURTINI

BANYUMAS

5/24/1965

46:11:17

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

44

3302151202051665

3302151010860001

DITO

BANYUMAS

10/10/1986

25:7:1

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

45

3302151202051665

3302150302480001

TAMIARTO TAWIN

BANYUMAS

2/3/1948

64:3:8

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

46

3302151202051665

3302154102530001

SAWIYEM

BANYUMAS

2/1/1953

59:3:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

47

3302151202051666

3302154106800003

KASMIRAH

BANYUMAS

6/1/1980

31:11:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

48

3302151202051666

3302151003640001

SARTAM

BANYUMAS

3/10/1964

48:2:1

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

49

3302151202051666

3302151310320001

SAMIARTA

BANYUMAS

10/13/1932

79:6:28

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

50

3302151202051666

3302157012400006

NAKEM

BANYUMAS

12/30/1940

71:4:11

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

51

3302151202051667

3302153107460001

MUNADI ARDAN

BANYUMAS

7/31/1946

65:9:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

DPS PILPRES TPS XIII Halaman 176 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

10

DUSUN

Rw

Rt

11

12

52

3302151202051667

3302155210660001

TASILEM

BANYUMAS

10/12/1966

45:6:29

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

53

3302151202051667

3302155608840003

KASMIYATI

BANYUMAS

8/16/1984

27:8:25

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

54

3302151202051668

3302154107590002

KATIRAH

BANYUMAS

7/1/1959

52:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

55

3302151202051668

3302150107580003

KASUN KASMUJA

BANYUMAS

7/1/1958

53:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

56

3302151202051668

3302155208830001

SATINAH

BANYUMAS

8/12/1983

28:8:29

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

57

3302151202051669

3302150110800003

RIWOTO

BANYUMAS

10/1/1980

31:7:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

58

3302151202051669

3302157112580046

TURNINGSIH

BANYUMAS

12/31/1958

53:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

59

3302151202051669

3302153112540036

DARKIM SUDIARJO

BANYUMAS

12/31/1954

57:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

60

3302151202051670

3302154406660003

RUTINAH

BANYUMAS

6/4/1966

45:11:7

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

61

3302151202051670

3302152106600001

KARSENO

BANYUMAS

6/21/1960

51:10:20

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

62

3302151809060008

3302151608780003

DIKUN HARTOYO

BANYUMAS

8/16/1978

33:8:25

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

63

3302151809060008

3302154702850001

WATMIATI

BANYUMAS

2/7/1985

27:3:4

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

64

3302151809060009

3302156807880003

PUJI ERNI

BANYUMAS

7/28/1988

23:9:13

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

65

3302151809060009

3302152711800002

TASMO

BANYUMAS

11/27/1980

31:5:14

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

66

3302152009060007

3302155911830001

WAKINAH

BANYUMAS

11/19/1983

28:5:22

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

67

3302152009060007

3302151112750001

DASWIN SIDIMEJA

BANYUMAS

12/11/1975

36:5:0

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

68

3302152009060009

3302154107420054

TURINAH

BANYUMAS

7/1/1942

69:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

69

3302152009060009

3302154107820002

SATIAH

BANYUMAS

7/1/1982

29:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

001

70

3302152009060009

3302150107350034

TASMIDI

BANYUMAS

7/1/1935

76:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

71

3302152009060009

3302151606770001

WARSUM WARJOYO

BANYUMAS

6/16/1977

34:10:25

Lk

BABAKAN KIDUL

014

001

72

3302150509060004

3302151706760003

SUHAD

BANYUMAS

6/17/1976

35:10:24

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

73

3302150509060004

3302154708850001

IKA SARI

CIAMIS

8/7/1985

26:9:4

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

74

3302150610060001

3302150505750010

CARNO AJI SUSANTO

BANYUMAS

5/5/1975

37:0:6

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

75

3302150610060001

3302154803850001

DARWATI

BANYUMAS

3/8/1985

27:2:3

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

76

3302150610060002

3302154107370035

WARIS

BANYUMAS

7/1/1937

74:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

77

3302150610060002

3302155303760002

PARMI

KEBUMEN

3/13/1976

36:1:28

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

DPS PILPRES TPS XIII Halaman 177 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

10

DUSUN

Rw

Rt

11

12

78

3302150610060002

3302152605760004

SIWAN

BANYUMAS

5/26/1976

35:11:15

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

79

3302151202051615

3302154107450015

WARKEM

BANYUMAS

7/1/1945

66:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

80

3302151202051617

3302150910650001

SUDAR SUBARDI

BANYUMAS

10/9/1965

46:7:2

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

81

3302151202051617

3302154112740001

SARINEM

BANYUMAS

12/1/1974

37:5:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

82

3302151202051618

3302151208480002

SANTOKIP

BANYUMAS

8/12/1948

63:8:29

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

83

3302151202051618

3302152702850001

CASMO

BANYUMAS

2/27/1985

27:2:14

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

84

3302151202051618

3302157012520003

DARILAH

BANYUMAS

12/30/1952

59:4:11

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

85

3302151202051619

3302154402710002

SOLIYAH

BANYUMAS

2/4/1971

41:3:7

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

86

3302151202051619

3302154107570010

TASIH

BANYUMAS

7/1/1957

54:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

87

3302151202051619

3302154710690001

NASITI

BANYUMAS

10/7/1969

42:7:4

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

88

3302151202051629

3302155005450002

RITEM

BANYUMAS

5/10/1945

67:0:1

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

89

3302151202051629

3302151205320001

SUYITNO

BANYUMAS

5/12/1932

79:11:29

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

90

3302151202051630

3302151109410001

SUJARNO

BANYUMAS

9/11/1941

70:8:0

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

91

3302151202051630

3302151706800001

PARYONO

BANYUMAS

6/17/1980

31:10:24

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

92

3302151202051630

3302154712490001

SULIMAH

BANYUMAS

12/7/1949

62:5:4

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

93

3302151202051630

3302154406720001

DUMYATI

BANYUMAS

6/4/1972

39:11:7

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

94

3302151202051630

3302154604760001

ENI SOPIYAH

BANYUMAS

4/6/1976

36:1:5

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

95

3302151202051630

3302150706770004

TOSIRIN

BANYUMAS

6/7/1977

34:11:4

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

96

3302151202051631

3302150304650004

TASIM RUSWANTO

BANYUMAS

4/3/1965

47:1:8

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

97

3302151202051631

3302151004910001

TRIYONO

BANYUMAS

4/10/1991

21:1:1

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

98

3302151202051631

3302155511740001

CARTEM

BANYUMAS

11/15/1974

37:5:26

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

99

3302151202051631

3302157112310007

TASEM

BANYUMAS

12/31/1931

80:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

100

3302151202051632

3302153112230001

MADYUSUF

BANYUMAS

12/31/1923

88:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

101

3302151202051632

3302156411310001

DARTEM

BANYUMAS

11/24/1931

80:5:17

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

102

3302151202051634

3302151507830007

NARSO

BANYUMAS

7/15/1983

28:9:26

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

103

3302151202051634

3302154107230051

CARTEM

BANYUMAS

7/1/1923

88:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

DPS PILPRES TPS XIII Halaman 178 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

10

DUSUN

Rw

Rt

11

12

104

3302151202051634

3302155709600002

TURYATI

BANYUMAS

9/17/1960

51:7:24

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

105

3302151202051634

3302150107530001

DURYANTO

BANYUMAS

7/1/1953

58:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

106

3302151202051635

3302155001740003

KAMINAH

BANYUMAS

1/10/1974

38:4:1

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

107

3302151202051635

3302152505710001

RISTO AHMAD RUSDIANTO

BANYUMAS

5/25/1971

40:11:16

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

108

3302151202051636

3302152105700001

MOHAMMAD SOEWILONO

PATI

5/21/1970

41:11:20

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

109

3302151202051636

3302156911480001

KARWEN

BANYUMAS

11/29/1948

63:5:12

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

110

3302151202051636

3302156005760004

WASINI

BANYUMAS

5/20/1976

35:11:21

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

111

3302151202051636

3302150107440001

TARJUKI

BANYUMAS

7/1/1944

67:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

112

3302151202051637

3302154111820001

ANI KURYANTI

BANYUMAS

11/1/1982

29:6:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

113

3302151202051637

3302150304770003

DURWANTI

BANYUMAS

4/3/1977

35:1:8

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

114

3302151202051637

3302150407790002

TOHID IBNU MUNTOHA

BANYUMAS

7/4/1979

32:10:7

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

115

3302151202051637

3302151909810001

SUCI IRSONO

BANYUMAS

9/19/1981

30:7:22

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

116

3302151202051637

3302151503420001

SURAWIKARTA RISWAN

BANYUMAS

3/15/1942

70:1:26

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

117

3302151202051637

3302155211480001

SALIYEM

BANYUMAS

11/12/1948

63:5:29

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

118

3302151202051638

3302157110420001

WITEM

BANYUMAS

10/31/1942

69:6:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

119

3302151202051639

3302150209480003

KASIRO AHMAD ISMOYO

BANYUMAS

9/2/1948

63:8:9

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

120

3302151202051639

3302156007560001

WARSITI

BANYUMAS

7/20/1956

55:9:21

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

121

3302151202051639

3302157003910001

WIGI MARLINA

BANYUMAS

3/30/1991

21:1:11

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

122

3302151202051640

3302150808840001

TOFIK SUPRAPTO

BANYUMAS

8/8/1984

27:9:3

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

123

3302151202051640

3302155007620001

SUTRINAH

BANYUMAS

7/10/1962

49:10:1

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

124

3302151202051640

3302150102600001

DARTAM DARJONO

BANYUMAS

2/1/1960

52:3:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

125

3302151202051641

3302150403850003

TRI INDRIYANI

BANYUMAS

3/4/1985

27:2:7

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

126

3302151202051641

3302154209590001

SUMINAH

BANYUMAS

9/2/1959

52:8:9

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

127

3302151202051641

3302151507500001

SUDIARJO

BANYUMAS

7/15/1950

61:9:26

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

128

3302151202051641

3302150905820001

AGUS PRAYOKO

BANYUMAS

5/9/1982

30:0:2

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

129

3302151202051642

3302150205710001

KARSIWAN TIRTO ATMOJO

BANYUMAS

5/2/1971

41:0:9

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

DPS PILPRES TPS XIII Halaman 179 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

10

DUSUN

Rw

Rt

11

12

130

3302151202051642

3302154803690001

WARYATI

BANYUMAS

3/8/1969

43:2:3

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

131

3302151202051643

3302155605670002

WARSEM

BANYUMAS

5/16/1967

44:11:25

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

132

3302151202051643

3302151205620003

KARSONO

BANYUMAS

5/12/1962

49:11:29

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

133

3302151202051643

3302152102870001

WAGITO

BANYUMAS

2/21/1987

25:2:20

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

134

3302151202051644

3302155002700005

WASINAH

BANYUMAS

2/10/1970

42:3:1

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

135

3302151202051644

3302150208610001

TARKUM ACHMAD ZUHRI

BANYUMAS

8/2/1961

50:9:9

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

136

3302151202051645

3302150302300001

KAWIREJA

BANYUMAS

2/3/1930

82:3:8

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

137

3302151202051645

3302150504710001

RASWAN ABDUL KHOLIK

BANYUMAS

4/5/1971

41:1:6

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

138

3302151202051645

3302155108350001

KASIYEM

BANYUMAS

8/11/1935

76:9:0

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

139

3302151202051645

3302155603770003

MUNAROH

BANYUMAS

3/16/1977

35:1:25

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

140

3302151202051646

3302155508910002

KHOLIMAH

BANYUMAS

8/15/1991

20:8:26

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

141

3302151202051646

3302153004690002

DIKRUN DARMONO

BANYUMAS

4/30/1969

43:0:11

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

142

3302151202051646

3302155904720001

ROTIJAH

BANYUMAS

4/19/1972

40:0:22

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

143

3302151202051647

3302150503790002

SUROSO

BANYUMAS

3/5/1979

33:2:6

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

144

3302151202051647

3302150506600001

SUWARNI

BANYUMAS

6/5/1960

51:11:6

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

145

3302151202051647

3302153108510001

ATMO SISWOYO RISTAM

BANYUMAS

8/31/1951

60:8:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

146

3302151202051647

3302151601820001

CARSUM

BANYUMAS

1/16/1982

30:3:25

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

147

3302151202051648

3302151003670002

SUKIRNO HADI SUSENO

BANYUMAS

3/10/1967

45:2:1

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

148

3302151202051648

3302155012730003

NASEM

BANYUMAS

12/10/1973

38:5:1

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

149

3302151202051649

3302150610580002

NARKAM SUYATNO

BANYUMAS

10/6/1958

53:7:5

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

150

3302151202051649

3302151007900002

ARI WIBOWO

BANYUMAS

7/10/1990

21:10:1

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

151

3302151202051649

3302155311680002

WATIRAH

BANYUMAS

11/13/1968

43:5:28

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

152

3302151202056315

3302152512750001

SIRIN SURYANTO

BANYUMAS

12/25/1975

36:4:16

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

153

3302151202056315

3302157101800003

SURYATI

BANYUMAS

1/31/1980

32:3:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

154

3302151509060001

3302151510360001

RUKIM KUSMADI

BANYUMAS

10/15/1936

75:6:26

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

155

3302151509060001

3302152107450001

SITO

BANYUMAS

7/21/1945

66:9:20

Lk

BABAKAN KIDUL

014

002

DPS PILPRES TPS XIII Halaman 180 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

10

DUSUN

Rw

Rt

11

12

156

3302151509060001

3302154702630001

SUSWATI

BANYUMAS

2/7/1963

49:3:4

Pr

BABAKAN KIDUL

014

002

157

3302150610060003

3302151507760003

KISWORO

BANYUMAS

7/15/1976

35:9:26

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

158

3302150610060003

3302154507750005

TURINI LISTIANA

TULUNG AGUNG

7/5/1975

36:10:6

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

159

3302150710060003

3302152403760001

WISMO

BANYUMAS

3/24/1976

36:1:17

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

160

3302150710060003

3302154108820002

ASMIATI

BANYUMAS

8/1/1982

29:9:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

161

3302150710060007

3302150610650002

DARWIN SAPUTRA

BANYUMAS

10/6/1965

46:7:5

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

162

3302150710060007

3302154412720001

WIWI SAFITRI

BANYUMAS

12/4/1972

39:5:7

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

163

3302151011060011

3302156407720004

SUNARSIH

WONOGIRI

7/24/1972

39:9:17

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

164

3302151011060011

3302151112690002

SARIKUN C. SISWOKO

BANYUMAS

12/11/1969

42:5:0

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

165

3302151202051021

3302150707720003

WAHYUDI

CILACAP

7/7/1972

39:10:4

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

166

3302151202051021

3302155512730003

SURTIYAH

BANYUMAS

12/15/1973

38:4:26

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

167

3302151202051031

3302154602750001

WARSINI

BANYUMAS

2/6/1975

37:3:5

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

168

3302151202051031

3302150101700005

SARTO SABARUDIN

BANYUMAS

1/1/1970

42:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

169

3302151202051581

3302151505780001

WARNO

BANYUMAS

5/15/1978

33:11:26

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

170

3302151202051581

3302151112500001

NAWAN MULYADI

BANYUMAS

12/11/1950

61:5:0

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

171

3302151202051581

3302157112600007

SARIWEN

BANYUMAS

12/31/1960

51:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

172

3302151202051582

3302157112600063

RAMINAH

BANYUMAS

12/31/1960

51:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

173

3302151202051582

3302150504850002

SARKUN

BANYUMAS

4/5/1985

27:1:6

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

174

3302151202051582

3302153112540033

KUSMIARJO ARDI

BANYUMAS

12/31/1954

57:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

175

3302151202051583

3302154107600010

SUKINAH

BANYUMAS

7/1/1960

51:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

176

3302151202051583

3302150107470026

TIRKAM SUPARTO

BANYUMAS

7/1/1947

64:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

177

3302151202051584

3302150610350001

SAWIRAJI

BANYUMAS

10/6/1935

76:7:5

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

178

3302151202051584

3302154811800001

RUSTINI

BANYUMAS

11/8/1980

31:6:3

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

179

3302151202051584

3302152905750001

SOHIRIN MUHRINTO

BANYUMAS

5/29/1975

36:11:12

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

180

3302151202051584

3302157112470007

CASIYEM

BANYUMAS

12/31/1947

64:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

181

3302151202051585

3302151212550002

SARNO KUSWANTO

BANYUMAS

12/12/1955

56:4:29

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

DPS PILPRES TPS XIII Halaman 181 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

10

DUSUN

Rw

Rt

11

12

182

3302151202051585

3302150505820003

NGADI

WONOSOBO

5/5/1982

30:0:6

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

183

3302151202051585

3302154501890002

WAHYUNI

BANYUMAS

1/5/1989

23:4:6

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

184

3302151202051585

3302157112640009

TASIYAH

BANYUMAS

12/31/1964

47:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

185

3302151202051586

3302154711670001

RATIYAH

BANYUMAS

11/7/1967

44:6:4

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

186

3302151202051586

3302151412600002

WASIM KARYONO

BANYUMAS

12/14/1960

51:4:27

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

187

3302151202051587

3302152209650004

SLAMET SAMSUDIN

BANYUMAS

9/22/1965

46:7:19

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

188

3302151202051587

3302155012710001

SUMIRAH

BANYUMAS

12/10/1971

40:5:1

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

189

3302151202051587

3302150111900001

SUPRIYANTO

BANYUMAS

11/1/1990

21:6:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

190

3302151202051588

3302155806520001

SITI KHOTIJAH

BANYUMAS

6/18/1952

59:10:23

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

191

3302151202051588

3302151511770002

MUKHLISIN

BANYUMAS

11/15/1977

34:5:26

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

192

3302151202051588

3302155401790001

ENI JURIATNI

BANYUMAS

1/14/1979

33:3:27

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

193

3302151202051589

3302155506740002

WARSINI PUJI ASTUTI

BANYUMAS

6/15/1974

37:10:26

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

194

3302151202051589

3302151305750001

CARUN ARIF MUNANDAR

BANYUMAS

5/13/1975

36:11:28

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

195

3302151202051590

3302152708690001

DIMAN SUDIANTO

BANYUMAS

8/27/1969

42:8:14

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

196

3302151202051590

3302154309720002

SOPIYAH

BANYUMAS

9/3/1972

39:8:8

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

197

3302151202051591

3302152810770001

SIDIN

BANYUMAS

10/28/1977

34:6:13

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

198

3302151202051591

3302153112310003

SANMURJI

BANYUMAS

12/31/1931

80:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

199

3302151202051592

3302155211870002

WIGIANTI

BANYUMAS

11/12/1987

24:5:29

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

200

3302151202051592

3302154107680081

CIREM

BANYUMAS

7/1/1968

43:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

201

3302151202051592

3302150107590003

MARTOYO JATAM

BANYUMAS

7/1/1959

52:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

3302150205830003

RUSWANTO

BANYUMAS

5/2/1983

29:0:9

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

202

NAMA LENGKAP

203

3302151202051593

3302155101870002

ASRI CAHYARINI

BANYUMAS

1/11/1987

25:4:0

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

204

3302151202051593

3302151601760001

NARTIM

BANYUMAS

1/16/1976

36:3:25

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

205

3302151202051594

3302155203760001

KUSMIRAH

BANYUMAS

3/12/1976

36:1:29

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

206

3302151202051594

3302150104640001

KUSMAJA SUKRAM

BANYUMAS

4/1/1964

48:1:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

207

3302151202051595

3302155106890001

KARINAH

BANYUMAS

6/11/1989

22:11:0

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

DPS PILPRES TPS XIII Halaman 182 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

10

DUSUN

Rw

Rt

11

12

208

3302151202051595

3302151901670001

KUSMEDI SAHUD

BANYUMAS

1/19/1967

45:3:22

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

209

3302151202051595

3302157110690001

RUSINI

BANYUMAS

10/31/1969

42:6:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

210

3302151202051596

3302150103660002

SUKIRNO

BANYUMAS

3/1/1966

46:2:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

211

3302151202051596

3302154303740001

KASINAH

BANYUMAS

3/3/1974

38:2:8

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

212

3302151202051597

3302151408670001

RISNO RISWOTO

BANYUMAS

8/14/1967

44:8:27

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

213

3302151202051597

3302155112720001

PARSINI

BANYUMAS

12/11/1972

39:5:0

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

214

3302151202051606

3302156807820001

TUTI MUGIYATI

BANYUMAS

7/28/1982

29:9:13

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

215

3302151202051606

3302150107450008

SISWOYO CARSIM

BANYUMAS

7/1/1945

66:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

216

3302151202051606

3302154107500012

KARTEM

BANYUMAS

7/1/1950

61:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

217

3302151202051607

3302155609710001

WAMIRAH

BANYUMAS

9/16/1971

40:7:25

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

218

3302151202051607

3302156711910001

IKA KRISTIANTI

BANYUMAS

11/27/1991

20:5:14

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

219

3302151202051607

3302151305720001

DARTONO

BANYUMAS

5/13/1972

39:11:28

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

220

3302151202051609

3302155812740001

KIMAH

BANYUMAS

12/18/1974

37:4:23

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

221

3302151202051609

3302151504700003

SALEH

BANYUMAS

4/15/1970

42:0:26

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

222

3302151202051609

3302157112460040

WIREM

BANYUMAS

12/31/1946

65:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

223

3302151202051610

3302156404840002

KARTINI

BANYUMAS

4/24/1984

28:0:17

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

224

3302151202051610

3302154312520002

WATIRAH

BANYUMAS

12/3/1952

59:5:8

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

225

3302151202051610

3302150101780002

RASUN

BANYUMAS

1/1/1978

34:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

226

3302151202051610

3302150107450009

SARUN SUWATNO

BANYUMAS

7/1/1945

66:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

227

3302151202051614

3302156812850002

TONIYAH

BANYUMAS

12/28/1985

26:4:13

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

228

3302151202051614

3302152111770001

WARSO

BANYUMAS

11/21/1977

34:5:20

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

229

3302151202051614

3302150107500007

RAMIARJA

BANYUMAS

7/1/1950

61:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

230

3302151202051614

3302154107590006

RIDAH

BANYUMAS

7/1/1959

52:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

231

3302151509060002

3302156001810001

SARIYAH

BANYUMAS

1/20/1981

31:3:21

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

232

3302151509060002

3302150906740001

BUDI SANTOSO

BANYUMAS

6/9/1974

37:11:2

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

233

3302151608060003

3302154505750008

WARSINI

BANYUMAS

5/5/1975

37:0:6

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

DPS PILPRES TPS XIII Halaman 183 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

10

DUSUN

Rw

Rt

11

12

234

3302151608060003

3302150702760001

KISWANDI

BANYUMAS

2/7/1976

36:3:4

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

235

3302152009060010

3302152109690002

SARYO

BANYUMAS

9/21/1969

42:7:20

Lk

BABAKAN KIDUL

014

003

236

3302152009060010

3302156004770001

SURAHMININGSIH

BANYUMAS

4/20/1977

35:0:21

Pr

BABAKAN KIDUL

014

003

237

3302151311440001

TARWADI WARKUM

BANYUMAS

11/13/1944

67:5:28

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

238

3302153112450001

KANI

BANYUMAS

12/31/1945

66:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

239

3302150610060004

3302154107700032

KAMIRAH

BANYUMAS

7/1/1970

41:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

240

3302150610060004

3302150107620025

SUPARMIN

BANYUMAS

7/1/1962

49:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

241

3302150610060004

3302156805890001

MEI LESTARI

BANYUMAS

5/28/1989

22:11:13

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

242

3302150805070040

3302150204710002

AGUS SUWARYO

BANYUMAS

4/2/1971

41:1:9

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

243

3302150805070040

3302154902760003

NARSIYAH

JAKARTA

2/9/1976

36:3:2

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

244

3302151202051027

3302156705880002

PURWANTI

BANYUMAS

5/27/1988

23:11:14

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

245

3302151202051027

3302152604640002

M. DURAHMAN

BANYUMAS

4/26/1964

48:0:15

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

246

3302151202051027

3302156211720002

RUNTI

BANYUMAS

11/22/1972

39:5:19

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

247

3302151202051028

3302150504610001

ENDI SUHENDI

SUKABUMI

4/5/1961

51:1:6

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

248

3302151202051028

3302155701690001

KISEM

BANYUMAS

1/17/1969

43:3:24

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

249

3302151202051028

3302152010840004

HENDRI IRAWAN

BANYUMAS

10/20/1984

27:6:21

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

250

3302151202051034

3302155612770001

WARSIYAH

BANYUMAS

12/16/1977

34:4:25

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

251

3302151202051034

3302151508710002

RUHYANTO ROHADI

PURBALINGGA

8/15/1971

40:8:26

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

252

3302151202051599

3302150506690002

MISTAM SUMARGI

PURBALINGGA

6/5/1969

42:11:6

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

253

3302151202051599

3302154704710004

TARMI

BANYUMAS

4/7/1971

41:1:4

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

254

3302151202051600

3302155203720002

TASIRAH

BANYUMAS

3/12/1972

40:1:29

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

255

3302151202051600

3302151506750007

AGUS WALUYO

BANYUMAS

6/15/1975

36:10:26

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

256

3302151202051601

3302157012540002

WASIYEM

BANYUMAS

12/30/1954

57:4:11

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

257

3302151202051601

3302150107480014

REKSA WIKARTA

BANYUMAS

7/1/1948

63:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

258

3302151202051602

3302154503610005

SIWEN

BANYUMAS

3/5/1961

51:2:6

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

259

3302151202051602

3302153112570007

SISWANTO

PEMALANG

12/31/1957

54:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

DPS PILPRES TPS XIII Halaman 184 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

10

DUSUN

Rw

Rt

11

12

260

3302151202051602

3302157103890001

DARWATI

BANYUMAS

3/31/1989

23:1:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

261

3302151202051603

3302157012610001

SATIYEM

BANYUMAS

12/30/1961

50:4:11

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

262

3302151202051603

3302153112590054

DIRUN SUGITO

BANYUMAS

12/31/1959

52:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

263

3302151202051604

3302154107470004

WARKEM

BANYUMAS

7/1/1947

64:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

264

3302151202051604

3302150903680001

KARPAN KUSNANTO

BANYUMAS

3/9/1968

44:2:2

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

265

3302151202051604

3302150107370030

KARTA WIRAJI

BANYUMAS

7/1/1937

74:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

266

3302151202051604

3302155111730001

SUWANTI

BANYUMAS

11/11/1973

38:6:0

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

267

3302151202051608

3302154708770002

KASEM

BANYUMAS

8/7/1977

34:9:4

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

268

3302151202051608

3302153112480039

KARTOMI

BANYUMAS

12/31/1948

63:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

269

3302151202051608

3302154605890003

WASNI

BANYUMAS

5/6/1989

23:0:5

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

270

3302151202051608

3302157112610038

KIRAH

BANYUMAS

12/31/1961

50:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

271

3302151202051611

3302153112450007

WAKIM NAWIKARTA

BANYUMAS

12/31/1945

66:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

272

3302151202051611

3302154706840003

TRI WAHYUNI

BANYUMAS

6/7/1984

27:11:4

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

273

3302151202051611

3302156712620002

NASIYAH

BANYUMAS

12/27/1962

49:4:14

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

274

3302151202051611

3302155208910001

KHOTIJAH

BANYUMAS

8/12/1991

20:8:29

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

275

3302151202051612

3302155806750003

CAHYATI CATEM

BANYUMAS

6/18/1975

36:10:23

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

276

3302151202051612

3302153112730004

NARPAN PARYONO

BANYUMAS

12/31/1973

38:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

277

3302151202051613

3302153112570041

RUSMADI

BANYUMAS

12/31/1957

54:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

278

3302151202051613

3302157112680045

SUTINAH

BANYUMAS

12/31/1968

43:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

279

3302151202051613

3302155201920002

SULASTRI

BANYUMAS

1/12/1992

20:3:29

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

280

3302151202051613

3302151411890001

DASMO SAPUTRA

BANYUMAS

11/14/1989

22:5:27

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

281

3302151202051616

3302154706870007

AISAH

BANYUMAS

6/7/1987

24:11:4

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

282

3302151202051616

3302152802370002

AHMADI SARTUN

BANYUMAS

2/28/1937

75:2:13

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

283

3302151202051621

3302150505880002

ARYANTO

BANYUMAS

5/5/1988

24:0:6

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

284

3302151202051621

3302150107590004

KASID KASNADI

BANYUMAS

7/1/1959

52:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

285

3302151202051621

3302157012620004

DARMI

BANYUMAS

12/30/1962

49:4:11

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

DPS PILPRES TPS XIII Halaman 185 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

10

DUSUN

Rw

Rt

11

12

286

3302151202051621

3302155504860002

NARSIH

BANYUMAS

4/15/1986

26:0:26

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

287

3302151202051622

3302155301680002

WATINAH

BANYUMAS

1/13/1968

44:3:28

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

288

3302151202051622

3302151202620002

RASTOMO

BANYUMAS

2/12/1962

50:2:29

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

289

3302151202051622

3302153009880001

WARNO

BANYUMAS

9/30/1988

23:7:11

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

290

3302151202051622

3302155704860001

ASTUTI

BANYUMAS

4/17/1986

26:0:24

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

291

3302151202051623

3302155111800001

SALIYAH

BANYUMAS

11/11/1980

31:6:0

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

292

3302151202051623

3302150905730002

SARKO SUBANDI

BANYUMAS

5/9/1973

39:0:2

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

293

3302151202051624

3302151803910001

RUDITO

BANYUMAS

3/18/1991

21:1:23

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

294

3302151202051624

3302152803620002

SARMAJA

BANYUMAS

3/28/1962

50:1:13

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

295

3302151202051624

3302154603720001

WISEM

BANYUMAS

3/6/1972

40:2:5

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

296

3302151202051627

3302153112330022

SANARTA

BANYUMAS

12/31/1933

78:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

297

3302151202051627

3302155606370001

KIREM

BANYUMAS

6/16/1937

74:10:25

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

298

3302151202051627

3302152207870001

ROHMAN

BANYUMAS

7/22/1987

24:9:19

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

299

3302151202051628

3302156512600002

WARIAH

BANYUMAS

12/25/1960

51:4:16

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

300

3302151202051628

3302151203900001

RINTO

BANYUMAS

3/12/1990

22:1:29

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

301

3302151202051628

3302153112580064

TIRTAJI KIRWAN

BANYUMAS

12/31/1958

53:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

302

3302151202052628

3302152310830001

RAKIWAN

BANYUMAS

10/23/1983

28:6:18

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

303

3302151202052628

3302151612580001

CAKEM

BANYUMAS

12/16/1958

53:4:25

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

304

3302151202052628

3302153105560002

SUKARTO

BANYUMAS

5/31/1956

55:11:10

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

305

3302151202052628

3302155701870002

PUJIATI

BANYUMAS

1/17/1987

25:3:24

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

306

3302151609060003

3302157112480037

RAKIWEN

BANYUMAS

12/31/1948

63:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

307

3302151609060003

3302150312450002

SUHADI

BANYUMAS

12/3/1945

66:5:8

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

308

3302151609060006

3302155612450002

WARKEM

BANYUMAS

12/16/1945

66:4:25

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

309

3302151609060006

3302156606810003

KASMINI

BANYUMAS

6/26/1981

30:10:15

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

310

3302151609060006

3302151911770001

ASWAN

BANYUMAS

11/19/1977

34:5:22

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

311

3302151609060006

3302152003790002

PURNAWIRAWAN

YOGYAKARTA

3/20/1979

33:1:21

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

312

3302151609060008

3302152605760003

DISWAN DASRONI

BANYUMAS

5/26/1976

35:11:15

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

313

3302151609060008

3302155305780001

WARTINI

BANYUMAS

5/13/1978

33:11:28

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

314

3302151609060011

3302156803880002

SRINANTI

BANYUMAS

3/28/1988

24:1:13

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

DPS PILPRES TPS XIII Halaman 186 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)
3

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEMPAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

10

DUSUN

Rw

Rt

11

12

315

3302151609060011

3302150310570002

DIARJA

BANYUMAS

10/3/1957

54:7:8

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

316

3302151609060011

3302156011620003

CARISEM

BANYUMAS

11/20/1962

49:5:21

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

317

3302152903070002

3302155608800003

DARTI

BANYUMAS

8/16/1980

31:8:25

Pr

BABAKAN KIDUL

014

004

318

3302152903070002

3302151807750005

JAYADI DIRIN

BANYUMAS

7/18/1975

36:9:23

Lk

BABAKAN KIDUL

014

004

DPS PILPRES TPS XIII Halaman 187 dari 255 halaman

14

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA


Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009
PROVINSI
KABUPATEN / KOTA

NO.
URUT

NOMOR. KK

: JAWA TENGAH
: BANYUMAS

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

3302150710060001

3302155102740002

SUMIRAH

3302150710060001

3302151512760002

ADI S LATIF

3302154205770001

SURYATI

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

1
3

KECAMATAN
DESA
TPS

:
GUMELAR
:
CIHONJE
: 14 ( empat belas)
ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN

Pr

DUSUN

Rw

Rt

10

11

12

BANYUMAS

2/11/1974

38:3:0

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

LAMPUNG TENGAH

12/15/1976

35:4:26

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

BANYUMAS

5/2/1977

35:0:9

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

3302150710060004

3302154412400001

CIWEN

BANYUMAS

12/4/1940

71:5:7

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

3302150710060004

3302150107300006

SANIRYAT

BANYUMAS

7/1/1930

81:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

3302151202051042

3302152909780001

ANDI

BOGOR

9/29/1978

33:7:12

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

3302151202051042

3302154902810001

NETI SETYOWATI

BANYUMAS

2/9/1981

31:3:2

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

3302151202051447

3302150301420002

CASAN SUKATMO

BANYUMAS

1/3/1942

70:4:8

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

3302151202051447

3302157005800001

TARYATI

BANYUMAS

5/30/1980

31:11:11

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

10

3302151202051447

3302157011440001

TARKEM

BANYUMAS

11/30/1944

67:5:11

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

11

3302151202051448

3302157012660005

SODAH

BANYUMAS

12/30/1966

45:4:11

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

12

3302151202051448

3302153009620001

NIKAM MULYANTO

BANYUMAS

9/30/1962

49:7:11

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

13

3302151202051448

3302150311860002

RUSTO

BANYUMAS

11/3/1986

25:6:8

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

14

3302151202051449

3302152212880001

SAHLAN

BANYUMAS

12/22/1988

23:4:19

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

15

3302151202051449

3302152512830001

WAGIMIN

BANYUMAS

12/25/1983

28:4:16

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

16

3302151202051449

3302156402570002

TIJAH

BANYUMAS

2/24/1957

55:2:17

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

17

3302151202051449

3302151501570001

ASWIN ASPADI

BANYUMAS

1/15/1957

55:3:26

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

18

3302151202051451

3302150710700004

WARSITO

BANYUMAS

10/7/1970

41:7:4

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

19

3302151202051451

3302154109900001

ANESTI SEPTIANINGSIH

BANYUMAS

9/1/1990

21:8:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

20

3302151202051451

3302155107720001

SUMIYATI

KEBUMEN

7/11/1972

39:10:0

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

21

3302151202051452

3302156702450001

SAWIYEM

BANYUMAS

2/27/1945

67:2:14

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

22

3302151202051452

3302150610400001

NAYA WIJAYA

BANYUMAS

10/6/1940

71:7:5

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

23

3302151202051453

3302153112580063

KASNO KARTOSUJONO

BANYUMAS

12/31/1958

53:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

24

3302151202051453

3302156301840002

CUWANTI

BANYUMAS

1/23/1984

28:3:18

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

25

3302151202051453

3302157112610006

DASINAH

BANYUMAS

12/31/1961

50:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 188 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

26

3302151202051453

3302156808820002

SUMARNI

BANYUMAS

8/28/1982

29:8:13

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

27

3302151202051454

3302152604870001

DASNO

BANYUMAS

4/26/1987

25:0:15

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

28

3302151202051454

3302154107470046

SAPEN

BANYUMAS

7/1/1947

64:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

29

3302151202051455

3302154107550008

KARSINAH

BANYUMAS

7/1/1955

56:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

30

3302151202051455

3302150611870001

KUDIONO

BANYUMAS

11/6/1987

24:6:5

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

31

3302151202051455

3302150107450006

SUNARTO TARSUN

BANYUMAS

7/1/1945

66:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

32

3302151202051455

3302152603800001

RISMO

BANYUMAS

3/26/1980

32:1:15

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

33

3302151202051456

3302156912750001

WASIRAH

BANYUMAS

12/29/1975

36:4:12

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

34

3302151202051456

3302150507710002

ALI MUSLIHUDIN

BREBES

7/5/1971

40:10:6

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

35

3302151202051563

3302150205750001

RATMO KUSDIANTO

BANYUMAS

5/2/1975

37:0:9

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

36

3302151202051563

3302153112710003

ARIF WARSONO

BANYUMAS

12/31/1971

40:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

37

3302151202051563

3302156012630001

RISWEN

BANYUMAS

12/20/1963

48:4:21

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

38

3302151202051563

3302156411810003

WARSITI

BANYUMAS

11/24/1981

30:5:17

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

39

3302151202051564

3302150506720004

KARSIWAN

BANYUMAS

6/5/1972

39:11:6

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

40

3302151202051564

3302154608770001

WARSINI

BANYUMAS

8/6/1977

34:9:5

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

41

3302151202051565

3302156012570001

RITEM

BANYUMAS

12/20/1957

54:4:21

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

42

3302151202051565

3302151204860001

WANTORO

BANYUMAS

4/12/1986

26:0:29

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

43

3302151202051565

3302152112550001

DARKUM MUNAJAT

BANYUMAS

12/21/1955

56:4:20

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

44

3302151202051671

3302152103880001

RINANTO

BANYUMAS

3/21/1988

24:1:20

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

45

3302151202051671

3302155601690002

TARMINAH

BANYUMAS

1/16/1969

43:3:25

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

46

3302151202051671

3302150304680001

KISWADI SUKRI

BANYUMAS

4/3/1968

44:1:8

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

47

3302151202051673

3302154107570053

DASINAH

BANYUMAS

7/1/1957

54:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

48

3302151202051673

3302150107480005

WARNO ARSAWIREJA

BANYUMAS

7/1/1948

63:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

49

3302151202051673

3302151304840001

YOKO BUDIYANTO

BANYUMAS

4/13/1984

28:0:28

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

50

3302151202051874

3302151905730003

KADIYONO

BANYUMAS

5/19/1973

38:11:22

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

51

3302151202051874

3302155606820001

AMIRAHATI

BANYUMAS

6/16/1982

29:10:25

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 189 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

52

3302151202051875

3302155609750001

SARTINAH

BANYUMAS

9/16/1975

36:7:25

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

53

3302151202051875

3302152808670004

DAWUD SUDARMO

BANYUMAS

8/28/1967

44:8:13

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

54

3302151202051876

3302157112450003

WAREM

BANYUMAS

12/31/1945

66:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

55

3302151202051877

3302150107450001

KASMIREJA

BANYUMAS

7/1/1945

66:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

56

3302151202051877

3302150107490001

RASITEM

BANYUMAS

7/1/1949

62:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

57

3302151202051878

3302156008750001

SULYATI

BANYUMAS

8/20/1975

36:8:21

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

58

3302151202051878

3302152707720001

SLAMET SUKARJO

BANYUMAS

7/27/1972

39:9:14

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

59

3302151202051879

3302152001730001

WARTO WARJONO

BANYUMAS

1/20/1973

39:3:21

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

60

3302151202051879

3302154101770003

UMSIYATI

BANYUMAS

1/1/1977

35:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

61

3302151202051880

3302154605470001

KARNITEM

BANYUMAS

5/6/1947

65:0:5

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

62

3302151202051880

3302152211350001

KARTONO

BANYUMAS

11/22/1935

76:5:19

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

63

3302151202051880

3302152612870002

SAH EKO WIJIANTO

BANYUMAS

12/26/1987

24:4:15

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

64

3302151202051881

3302155603660001

KUSMIYATI

BANYUMAS

3/16/1966

46:1:25

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

65

3302151202051881

3302156411870001

EKA SUSTIAWATI

BANYUMAS

11/24/1987

24:5:17

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

66

3302151202051881

3302151012580001

LEBAR KUSMIARTO

BANYUMAS

12/10/1958

53:5:1

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

67

3302151202051883

3302156311550001

DARKINAH

BANYUMAS

11/23/1955

56:5:18

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

68

3302151202051883

3302155002830004

SUMYATI

BANYUMAS

2/10/1983

29:3:1

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

69

3302151202051883

3302150107330004

DAWIKARTA

BANYUMAS

7/1/1933

78:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

70

3302151202051883

3302152912770001

RISWOTO

BANYUMAS

12/29/1977

34:4:12

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

71

3302151202051884

3302152604720002

TARSAM SAMIARTO

BANYUMAS

4/26/1972

40:0:15

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

72

3302151202051884

3302155606710006

CARSINI

BANYUMAS

6/16/1971

40:10:25

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

73

3302151202051885

3302154107350073

CITEM

BANYUMAS

7/1/1935

76:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

74

3302151202051886

3302150302600001

RATIM RATMOYO

BANYUMAS

2/3/1960

52:3:8

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

75

3302151202051886

3302155712900001

ANDRIYANI

BANYUMAS

12/17/1990

21:4:24

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

76

3302151202051886

3302156909650001

CARIMAH

BANYUMAS

9/29/1965

46:7:12

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

77

3302151409060001

3302154611820001

DARMINI SETYANINGSIH

BANYUMAS

11/6/1982

29:6:5

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 190 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

78

3302151409060001

3302151002760002

SUDARSONO

BANYUMAS

2/10/1976

36:3:1

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

79

3302151807070001

3302155909730003

SURATMI

BANYUMAS

9/19/1973

38:7:22

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

80

3302151807070001

3302151302700001

DIATMO KARSUM

BANYUMAS

2/13/1970

42:2:28

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

81

3302153107070002

3302150807720001

SISWO

BANYUMAS

7/8/1972

39:10:3

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

82

3302153107070002

3302155512730004

SRIYANTI

KL:ATEN

12/15/1973

38:4:26

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

83

3302150309070001

3302140602710002

USWANTO

BANYUMAS

2/6/1971

41:3:5

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

84

3302150309070001

3302147008740001

ASIYATI

BANYUMAS

8/30/1974

37:8:11

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

85

3302150711060004

3302154107460047

CAKEM

BANYUMAS

7/1/1946

65:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

86

3302150711060004

3302150107400046

WARTONO

BANYUMAS

7/1/1940

71:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

87

3302150808060001

3302151511730001

HERU PRAYITNO

PUJODADI

11/15/1973

38:5:26

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

88

3302150808060001

3302154604800001

NARSITI

BANYUMAS

4/6/1980

32:1:5

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

89

3302151202051047

3302150405690001

RAKIMAN

BANYUMAS

5/4/1969

43:0:7

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

90

3302151202051047

3302156604730001

TURSINI

BANYUMAS

4/26/1973

39:0:15

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

91

3302151202051410

3302153101640002

KADIR AHMAD

BANYUMAS

1/31/1964

48:3:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

92

3302151202051410

3302155909770001

RIYANTI

BANYUMAS

9/19/1977

34:7:22

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

93

3302151202051411

3302154804570001

MARGIYATI

BANYUMAS

4/8/1957

55:1:3

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

94

3302151202051411

3302151904530001

WAHYUDI

BANYUMAS

4/19/1953

59:0:22

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

95

3302151202051411

3302155311780001

RUSLI YUDI YANTI

BANYUMAS

11/13/1978

33:5:28

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

96

3302151202051412

3302155203820003

RUSMIYATI

BANYUMAS

3/12/1982

30:1:29

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

97

3302151202051412

3302150908840001

SAFRUDIN

BANYUMAS

8/9/1984

27:9:2

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

98

3302151202051412

3302153112580007

MARJIKUN

BANYUMAS

12/31/1958

53:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

99

3302151202051412

3302157112660005

WATIRAH

BANYUMAS

12/31/1966

45:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

100

3302151202051413

3302154107620037

KUSMIRAH

BANYUMAS

7/1/1962

49:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

101

3302151202051413

3302151507540001

SUTAR YASUMARTA

BANYUMAS

7/15/1954

57:9:26

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

102

3302151202051413

3302152902880001

WONDO PRIYANTO

BANYUMAS

2/29/1988

24:2:12

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

103

3302151202051414

3302157112500006

SIREM

BANYUMAS

12/31/1950

61:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 191 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

104

3302151202051414

3302153112410004

RAMIARTO RISWAN

BANYUMAS

12/31/1941

70:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

105

3302151202051414

3302150510730002

DASIRUN

BANYUMAS

10/5/1973

38:7:6

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

106

3302151202051414

3302155807750001

DARSITI

BANYUMAS

7/18/1975

36:9:23

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

107

3302151202051415

3302153112360023

SUMARJO

BANYUMAS

12/31/1936

75:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

108

3302151202051415

3302153112540003

SUKARYO

BANYUMAS

12/31/1954

57:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

109

3302151202051415

3302152107810002

EDI PRANOTO

BANYUMAS

7/21/1981

30:9:20

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

110

3302151202051415

3302156802610002

KARSINI

BANYUMAS

2/28/1961

51:2:13

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

111

3302151202051415

3302152501890002

WANDI ANGGORO

BANYUMAS

1/25/1989

23:3:16

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

112

3302151202051416

3302154503750003

LESPARWATI

BANYUMAS

3/5/1975

37:2:6

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

113

3302151202051416

3302150604740001

RAWONO

BANYUMAS

4/6/1974

38:1:5

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

114

3302151202051417

3302154309590002

KARYATI

BANYUMAS

9/3/1959

52:8:8

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

115

3302151202051417

3302152411480001

KUSMIREJA

BANYUMAS

11/24/1948

63:5:17

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

116

3302151202051417

3302151106800002

DANGUN

BANYUMAS

6/11/1980

31:11:0

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

117

3302151202051418

3302156402810001

SUSWATI

BANYUMAS

2/24/1981

31:2:17

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

118

3302151202051418

3302152411740001

RISNO RUDIYONO

BANYUMAS

11/24/1974

37:5:17

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

119

3302151202051419

3302155208490001

SUWARTI

BANYUMAS

8/12/1949

62:8:29

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

120

3302151202051419

3302150312460001

MUHIDI CARKIM

BANYUMAS

12/3/1946

65:5:8

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

121

3302151202051420

3302150704820002

DARWOTO

BANYUMAS

4/7/1982

30:1:4

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

122

3302151202051420

3302155309650001

DARTI

BANYUMAS

9/13/1965

46:7:28

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

123

3302151202051420

3302151104540001

MOHADI KUSNO

BANYUMAS

4/11/1954

58:1:0

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

124

3302151202051420

3302152904890001

ARI SUSANTO

BANYUMAS

4/29/1989

23:0:12

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

125

3302151202051422

3302152012540002

SUTARJA KIRAM

BANYUMAS

12/20/1954

57:4:21

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

126

3302151202051422

3302156402600001

CARINAH

BANYUMAS

2/24/1960

52:2:17

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

127

3302151202051422

3302150501850001

KASTONO

BANYUMAS

1/5/1985

27:4:6

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

128

3302151202051422

3302156101780001

TUMIATI

BANYUMAS

1/21/1978

34:3:20

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

129

3302151202051425

3302154611450001

RUWED

BANYUMAS

11/6/1945

66:6:5

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 192 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

130

3302151202051425

3302155210800001

JUMIATI

BANYUMAS

10/12/1980

31:6:29

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

131

3302151202051425

3302152703380001

MIARTO

BANYUMAS

3/27/1938

74:1:14

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

132

3302151202051426

3302155506840001

DURYANTI

BANYUMAS

6/15/1984

27:10:26

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

133

3302151202051426

3302152109380001

SANTARJI

BANYUMAS

9/21/1938

73:7:20

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

134

3302151202051426

3302154107400011

SARKEM

BANYUMAS

7/1/1940

71:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

135

3302151202051427

3302150610470001

SUKIM SUMARJI

BANYUMAS

10/6/1947

64:7:5

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

136

3302151202051427

3302155412560001

DIKEM

BANYUMAS

12/14/1956

55:4:27

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

137

3302151202051428

3302155503810003

NANI PUJIYANTI

BANYUMAS

3/15/1981

31:1:26

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

138

3302151202051428

3302152810770002

KISMO

BANYUMAS

10/28/1977

34:6:13

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

139

3302151202051428

3302157012400009

WARSINAH

BANYUMAS

12/30/1940

71:4:11

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

140

3302151202051428

3302150107350035

KARSIDI WIRUN

BANYUMAS

7/1/1935

76:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

141

3302151202051429

3302154505720007

SANITEM

BANYUMAS

5/5/1972

40:0:6

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

142

3302151202051429

3302151205700003

RODIKUN

BANYUMAS

5/12/1970

41:11:29

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

143

3302151202051430

3302152607650003

PURWANTO

SEMARANG

7/26/1965

46:9:15

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

144

3302151202051430

3302154601720005

RUSIYATI

BANYUMAS

1/6/1972

40:4:5

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

145

3302151202051444

3302155807690001

WATINEM

BANYUMAS

7/18/1969

42:9:23

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

146

3302151202051444

3302153112600006

KARJONO KARTAM

BANYUMAS

12/31/1960

51:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

147

3302151202051444

3302150601880004

DIRSO

BANYUMAS

1/6/1988

24:4:5

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

148

3302151202051445

3302154806750003

RATINAH

BANYUMAS

6/8/1975

36:11:3

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

149

3302151202051445

3302152506720001

SAKUN SUMEDI

BANYUMAS

6/25/1972

39:10:16

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

150

3302151202051445

3302156709350001

KATIYEM

BANYUMAS

9/27/1935

76:7:14

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

151

3302151202051446

3302152511470001

TARSONO TASAM

BANYUMAS

11/25/1947

64:5:16

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

152

3302151202051446

3302155804740001

SUTI

BANYUMAS

4/18/1974

38:0:23

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

153

3302151202051446

3302154502410001

DISEM

BANYUMAS

2/5/1941

71:3:6

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

154

3302151409060006

3302152405790001

SUYANTO

BANYUMAS

5/24/1979

32:11:17

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

155

3302151409060006

3302154807830001

DARSINI

BANYUMAS

7/8/1983

28:10:3

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 193 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

156

3302151409060007

3302155006770002

SUSTINI

BANYUMAS

6/10/1977

34:11:1

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

157

3302151409060007

3302152802650001

WALUYO

BANYUMAS

2/28/1965

47:2:13

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

158

3302152503060001

3302157110760001

ETI MUGIYANTI

BANYUMAS

10/31/1976

35:6:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

159

3302152503060001

3302151801730001

BUDIYANTO

BANYUMAS

1/18/1973

39:3:23

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

160

3302150706060007

3302154804880001

KOMARIYAH

BANYUMAS

4/8/1988

24:1:3

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

161

3302150706060007

3302150206770001

KARNO HADI

BANYUMAS

6/2/1977

34:11:9

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

162

3302150711060003

3302156108830002

ARI AGUSTRIYANI

BANYUMAS

8/21/1983

28:8:20

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

163

3302150711060003

3302151708760002

SISNO

BANYUMAS

8/17/1976

35:8:24

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

164

3302151202051241

3302155806590001

SAYEM

BANYUMAS

6/18/1959

52:10:23

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

165

3302151202051241

3302152304490001

MAHMUDIN

BANYUMAS

4/23/1949

63:0:18

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

166

3302151202051382

3302152706650001

KUNTADI

BANYUMAS

6/27/1965

46:10:14

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

167

3302151202051382

3302157012430001

TASWEN

BANYUMAS

12/30/1943

68:4:11

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

168

3302151202051382

3302157103890002

DEWI ASTUTI

BANYUMAS

3/31/1989

23:1:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

169

3302151202051383

3302154803670001

KAMINAH

BANYUMAS

3/8/1967

45:2:3

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

170

3302151202051383

3302150507680003

RAKAM NAJIKIN

BANYUMAS

7/5/1968

43:10:6

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

171

3302151202051384

3302157112440003

NATEM

CILACAP

12/31/1944

67:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

172

3302151202051384

3302152107420001

MARTASENGAJA NASAM

BANYUMAS

7/21/1942

69:9:20

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

173

3302151202051385

3302152309890001

JOKO RIBOWO

BANYUMAS

9/23/1989

22:7:18

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

174

3302151202051385

3302155106750001

SUPRIYATIN

BANYUMAS

6/11/1975

36:11:0

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

175

3302151202051385

3302155202880002

SARYATI

BANYUMAS

2/12/1988

24:2:29

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

176

3302151202051385

3302150108580001

WARDI WARJOYO

BANYUMAS

8/1/1958

53:9:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

177

3302151202051431

3302151205470001

NARSAN MUHEDI

BANYUMAS

5/12/1947

64:11:29

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

178

3302151202051431

3302155112520004

DARSINAH

BANYUMAS

12/11/1952

59:5:0

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

179

3302151202051432

3302155503690001

PARYATI

BANYUMAS

3/15/1969

43:1:26

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

180

3302151202051432

3302151512600001

WANDAR WARTOMO

BANYUMAS

12/15/1960

51:4:26

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

181

3302151202051432

3302151203870001

ANDI SUSILO

BANYUMAS

3/12/1987

25:1:29

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 194 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

182

3302151202051433

3302151205890001

RAHMAT

BANYUMAS

5/12/1989

22:11:29

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

183

3302151202051433

3302153112520060

SANMAHUD SARTIMAN

BANYUMAS

12/31/1952

59:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

184

3302151202051433

3302157112650074

TARSINI

BANYUMAS

12/31/1965

46:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

185

3302151202051434

3302156008800004

ERNI AGUSTINA

BREBES

8/20/1980

31:8:21

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

186

3302151202051434

3302150304750002

SUGIAT

BANYUMAS

4/3/1975

37:1:8

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

187

3302151202051434

3302157012470002

RATIWEN

BANYUMAS

12/30/1947

64:4:11

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

188

3302151202051435

3302150610630001

SARKAM KUSNADI

BANYUMAS

10/6/1963

48:7:5

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

189

3302151202051435

3302156009650001

KARIYAH

BANYUMAS

9/20/1965

46:7:21

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

190

3302151202051435

3302154107550053

KAINAH

BANYUMAS

7/1/1955

56:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

191

3302151202051436

3302155312530001

CASINAH

BANYUMAS

12/13/1953

58:4:28

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

192

3302151202051437

3302151209730001

CARTO AHMAD TOHIRIN

BANYUMAS

9/12/1973

38:7:29

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

193

3302151202051437

3302156004740001

TASMINAH

BANYUMAS

4/20/1974

38:0:21

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

194

3302151202051438

3302154107200006

TISEM

BANYUMAS

7/1/1920

91:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

195

3302151202051438

3302154107500009

RASTI

BANYUMAS

7/1/1950

61:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

196

3302151202051438

3302150107430003

KUSERI

BANYUMAS

7/1/1943

68:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

197

3302151202051439

3302154505750009

WASILAH

BANYUMAS

5/5/1975

37:0:6

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

198

3302151202051439

3302150508700001

SLAMET SUJIONO

BANYUMAS

8/5/1970

41:9:6

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

199

3302151202051440

3302155709870001

DWIYANTI

BANYUMAS

9/17/1987

24:7:24

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

200

3302151202051440

3302155504640001

CARTINAH

BANYUMAS

4/15/1964

48:0:26

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

201

3302151202051440

3302152011610001

KUSDIARTO KARTIM

BANYUMAS

11/20/1961

50:5:21

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

202

3302151202051440

3302152111820001

KUSWOYO

BANYUMAS

11/21/1982

29:5:20

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

203

3302151202051441

3302151912530001

MARTONO NARTO

BANYUMAS

12/19/1953

58:4:22

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

204

3302151202051441

3302157008630001

DARTEM

BANYUMAS

8/30/1963

48:8:11

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

205

3302151202051441

3302154107330143

TASEM

BANYUMAS

7/1/1933

78:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

206

3302151202051442

3302150705880002

HAJAR TAUFAN PAMBUDI

BANYUMAS

5/7/1988

24:0:4

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

207

3302151202051442

3302150109650001

RONI WIJAYA

BLITAR

9/1/1965

46:8:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 195 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

208

3302151202051442

3302155304700001

TURSINI

BANYUMAS

4/13/1970

42:0:28

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

209

3302151202051443

3302151702850001

KISNO

BANYUMAS

2/17/1985

27:2:24

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

210

3302151202051443

3302152411520001

REJAWIKARTA RAKIWAN

BANYUMAS

11/24/1952

59:5:17

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

211

3302151202051443

3302154303880001

SRI HASTUTI

BANYUMAS

3/3/1988

24:2:8

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

212

3302151202051443

3302154809600003

TARMIAH

BANYUMAS

9/8/1960

51:8:3

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

213

3302151202051566

3302153112650009

SUKAR SUKARTA

BANYUMAS

12/31/1965

46:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

214

3302151202051566

3302154501700005

KARMINAH

BANYUMAS

1/5/1970

42:4:6

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

215

3302151409060003

3302151109700004

MOHAMMAD TOHIRIN

CILACAP

9/11/1970

41:8:0

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

216

3302151409060003

3302155006790002

IRA WIDIYANTI

BANYUMAS

6/10/1979

32:11:1

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

217

3302151409060004

3302155810800001

KATIYAH

BANYUMAS

10/18/1980

31:6:23

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

218

3302151409060004

3302150604780003

CASLAM

BANYUMAS

4/6/1978

34:1:5

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

219

3302151409060005

3302151901740001

SUPRIYADI

BANYUMAS

1/19/1974

38:3:22

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

220

3302151409060005

3302156508770002

KARTINAH

BANYUMAS

8/25/1977

34:8:16

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

221

3302152009060002

3302157112670007

SARIWEN

BANYUMAS

12/31/1967

44:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

222

3302150710060002

3302150503770004

TARYUN HARYONO

BANYUMAS

3/5/1977

35:2:6

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

223

3302150710060002

3302155106800003

TURSINI

BANYUMAS

6/11/1980

31:11:0

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

224

3302150710060006

3302155903800003

EMRAWATI CARSINI

BANYUMAS

3/19/1980

32:1:22

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

225

3302150710060006

3302152208770001

SALMAN KUSNEDI

PURBALINGGA

8/22/1977

34:8:19

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

226

3302151202050989

3302151105730001

TUCHAD AHMAD SOLEH

BANYUMAS

5/11/1973

39:0:0

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

227

3302151202050989

3302154603770004

NASITI

BANYUMAS

3/6/1977

35:2:5

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

228

3302151202051386

3302156701830002

ROMYATI

BANYUMAS

1/27/1983

29:3:14

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

229

3302151202051386

3302151810770002

SUDIRNO

BANYUMAS

10/18/1977

34:6:23

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

230

3302151202051386

3302157012510001

RASTINEM

BANYUMAS

12/30/1951

60:4:11

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

231

3302151202051387

3302152208680003

RUSTAM A. RUSWANDI

BANYUMAS

8/22/1968

43:8:19

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

232

3302151202051387

3302154505750002

MARYATI

BANYUMAS

5/5/1975

37:0:6

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

233

3302151202051388

3302150210400001

RASWIN RUSNADI

BANYUMAS

10/2/1940

71:7:9

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 196 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

234

3302151202051388

3302150303860003

SARNO

BANYUMAS

3/3/1986

26:2:8

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

235

3302151202051388

3302155012450001

SATINAH

BANYUMAS

12/10/1945

66:5:1

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

236

3302150508820001

ROYANTI, A.T

BANYUMAS

8/5/1982

29:9:6

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

237

3302150505750001

WIRUN BUDIONO

BANYUMAS

5/5/1975

37:0:6

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

238

3302151703750001

ELMI ELFIA

BANYUMAS

3/17/1975

37:1:24

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

239

3302151202051389

3302153112620004

RASIWAN MUGIARTO

BANYUMAS

12/31/1962

49:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

240

3302151202051389

3302154111900004

TURYANTI

BANYUMAS

11/1/1990

21:6:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

241

3302151202051389

3302157112650072

CASINAH

BANYUMAS

12/31/1965

46:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

242

3302151202051390

3302157112510002

RUJINAH

BANYUMAS

12/31/1951

60:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

243

3302151202051390

3302153112470006

KUSWAN KUSMONO

BANYUMAS

12/31/1947

64:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

244

3302151202051390

3302154407750001

KAMSINI

BANYUMAS

7/4/1975

36:10:7

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

245

3302151202051390

3302155004850001

RUSWATI

BANYUMAS

4/10/1985

27:1:1

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

246

3302151202051390

3302152209790001

DIRMAN

BANYUMAS

9/22/1979

32:7:19

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

247

3302151202051390

3302152910750001

RAGITO

BANYUMAS

10/29/1975

36:6:12

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

248

3302151202051391

3302151011880001

EKA HERIAWAN

CILACAP

11/10/1988

23:6:1

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

249

3302151202051391

3302156511690002

RASMINI

CILACAP

11/25/1969

42:5:16

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

250

3302151202051391

3302151202670001

SAKRUN DULAH ISWANDI

BANYUMAS

2/12/1967

45:2:29

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

251

3302151202051392

3302151002770002

RUSWANTO

BANYUMAS

2/10/1977

35:3:1

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

252

3302151202051392

3302151409850003

TAROH

BANYUMAS

9/14/1985

26:7:27

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

253

3302151202051392

3302153011500003

KIRAM MULYONO

BANYUMAS

11/30/1950

61:5:11

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

254

3302151202051392

3302154107550051

KASIWEN

BANYUMAS

7/1/1955

56:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

255

3302151202051392

3302150903890003

SUGIMAN

BANYUMAS

3/9/1989

23:2:2

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

256

3302151202051393

3302151511640001

JAYASUMARTO RATIM

BANYUMAS

11/15/1964

47:5:26

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

257

3302151202051393

3302155511710001

RUTIYAH

BANYUMAS

11/15/1971

40:5:26

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

258

3302151202051394

3302151005690001

RITO RISWOYO

BANYUMAS

5/10/1969

43:0:1

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

259

3302151202051394

3302157112700006

ATIK JARIYAH

BANYUMAS

12/31/1970

41:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 197 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

260

3302151202051395

3302150304520002

CASIM CARTONO

BANYUMAS

4/3/1952

60:1:8

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

261

3302151202051395

3302154607540002

DITEM

BANYUMAS

7/6/1954

57:10:5

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

262

3302151202051396

3302154303780002

NARSITI

BANYUMAS

3/3/1978

34:2:8

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

263

3302151202051396

3302151306370001

RUSTI TIRTAJA

BANYUMAS

6/13/1937

74:10:28

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

264

3302151202051396

3302152604720001

RUGITO

BANYUMAS

4/26/1972

40:0:15

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

265

3302151202051396

3302157112470006

SAMINAH

BANYUMAS

12/31/1947

64:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

266

3302151202051397

3302152311450001

WARTAJA WARDI

BANYUMAS

11/23/1945

66:5:18

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

267

3302151202051397

3302152311670001

WARSITO

BANYUMAS

11/23/1967

44:5:18

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

268

3302151202051397

3302155212480001

KAMIRAH

BANYUMAS

12/12/1948

63:4:29

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

269

3302151202051397

3302150504870004

SUKARSO

BANYUMAS

4/5/1987

25:1:6

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

270

3302151202051398

3302150310840001

GIYO

BANYUMAS

10/3/1984

27:7:8

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

271

3302151202051398

3302156505600005

SUTIRAH

BANYUMAS

5/25/1960

51:11:16

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

272

3302151202051398

3302151402530002

SISWADI

BANYUMAS

2/14/1953

59:2:27

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

273

3302151202051399

3302155211900002

WASINI

BANYUMAS

11/12/1990

21:5:29

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

274

3302151202051399

3302152412540001

SUWITO WARSUDI

BANYUMAS

12/24/1954

57:4:17

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

275

3302151202051399

3302154306820002

WAHYATI

BANYUMAS

6/3/1982

29:11:8

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

276

3302151202051399

3302156011580001

KASINAH

BANYUMAS

11/20/1958

53:5:21

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

277

3302151202051399

3302155012890005

WASLIATI

BANYUMAS

12/10/1989

22:5:1

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

278

3302151202051400

3302154311890002

KURNIATI

BANYUMAS

11/3/1989

22:6:8

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

279

3302151202051400

3302156408700001

JUMIRAH

BANYUMAS

8/24/1970

41:8:17

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

280

3302151202051400

3302153009690001

JUMADI SARWO

BANYUMAS

9/30/1969

42:7:11

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

281

3302151202051401

3302152206760001

RASUM

BANYUMAS

6/22/1976

35:10:19

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

282

3302151202051401

3302152411430001

SUNATMO

BANYUMAS

11/24/1943

68:5:17

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

283

3302151202051401

3302156310490001

RASIWEN

BANYUMAS

10/23/1949

62:6:18

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

284

3302151202051402

3302150412490001

SUMADIJO

BANYUMAS

12/4/1949

62:5:7

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

285

3302151202051403

3302155008780001

KAMISAH

BANYUMAS

8/10/1978

33:9:1

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 198 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

286

3302151202051403

3302150808740001

DISUN

BANYUMAS

8/8/1974

37:9:3

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

287

3302151202051404

3302155809520001

KASTINAH

BANYUMAS

9/18/1952

59:7:23

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

288

3302151202051404

3302153112220001

SANUSI

BANYUMAS

12/31/1922

89:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

289

3302151202051405

3302152804450001

SANRAJI WASMAN

BANYUMAS

4/28/1945

67:0:13

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

290

3302151202051405

3302152609770002

TUGIYONO

BANYUMAS

9/26/1977

34:7:15

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

291

3302151202051405

3302151111700003

SARTONO

BANYUMAS

11/11/1970

41:6:0

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

292

3302151202051405

3302156510830002

SUSIYATI

BANYUMAS

10/25/1983

28:6:16

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

293

3302151202051405

3302155106500001

RASMINI

BANYUMAS

6/11/1950

61:11:0

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

294

3302151202051405

3302151006740004

SUTIRNO

BANYUMAS

6/10/1974

37:11:1

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

295

3302151202051405

3302150207740002

BANI SUSANTO

BANYUMAS

7/2/1974

37:10:9

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

296

3302151202051406

3302154806670001

ADMINI

BANYUMAS

6/8/1967

44:11:3

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

297

3302151202051406

3302151002640005

ROHIDIN NARKO

BANYUMAS

2/10/1964

48:3:1

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

298

3302151202051406

3302151806910001

SANTO

BANYUMAS

6/18/1991

20:10:23

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

299

3302151202051407

3302155103660001

TIJAH

BANYUMAS

3/11/1966

46:2:0

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

300

3302151202051407

3302151907630001

CIRAM TARSITO

BANYUMAS

7/19/1963

48:9:22

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

301

3302151202051408

3302153012470003

RASWAN RATMAJI

BANYUMAS

12/30/1947

64:4:11

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

302

3302151202051408

3302155510520002

NASIKEM

BANYUMAS

10/15/1952

59:6:26

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

303

3302151202051408

3302150804800001

DIKRAM

BANYUMAS

4/8/1980

32:1:3

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

304

3302151202051409

3302156601830002

TATI RUMYATI

BANYUMAS

1/26/1983

29:3:15

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

305

3302151202051409

3302156702800001

UDIYATI

BANYUMAS

2/27/1980

32:2:14

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

306

3302151202051409

3302151707720001

TARIP AMIRUDIN

BANYUMAS

7/17/1972

39:9:24

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

307

3302151202051409

3302152605870001

CARYOTO

BANYUMAS

5/26/1987

24:11:15

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

308

3302151202051424

3302152003840001

SUHERNO

BANYUMAS

3/20/1984

28:1:21

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

309

3302151202051424

3302156109620001

TARSILAH

BANYUMAS

9/21/1962

49:7:20

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

310

3302151202051424

3302153112570040

DASWAN DARWANTO

BANYUMAS

12/31/1957

54:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

311

3302151202051882

3302154504730004

WATIMAH

BANYUMAS

4/5/1973

39:1:6

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

312

3302151202051882

3302154107450065

TASWEN

BANYUMAS

7/1/1945

66:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 199 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

313

3302151202051882

3302150707690001

MUTADI

INDRAMAYU

7/7/1969

42:10:4

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

314

3302151609060001

3302152112680001

CARUM

BANYUMAS

12/21/1968

43:4:20

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

315

3302151609060001

3302155307710001

SANGADAH

BANYUMAS

7/13/1971

40:9:28

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

316

3302151609060012

3302154905800002

DARYATI

BANYUMAS

5/9/1980

32:0:2

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

317

3302151609060012

3302151203750005

MAKSUDIN

SUBANG

3/12/1975

37:1:29

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

318

3302152009060004

3302154506810007

PURWANINGSIH

BANYUMAS

6/5/1981

30:11:6

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

319

3302152009060004

3302151202750001

WARTIM

BANYUMAS

2/12/1975

37:2:29

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

320

3302152009060005

3302150212790001

HARYUDI

BANYUMAS

12/2/1979

32:5:9

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

321

3302152009060005

3302155704760004

CATEM LIAH

BANYUMAS

4/17/1976

36:0:24

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

322

3302152009060008

3302151510770003

MUHTAHMAM ACHMAD K.

BANYUMAS

10/15/1977

34:6:26

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

323

3302152009060008

3302154908750001

LILA RUSLINAH

BANYUMAS

8/9/1975

36:9:2

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 200 dari 255 halaman

14

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA


Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009
PROVINSI
KABUPATEN / KOTA

NO.
URUT

NOMOR. KK

: JAWA TENGAH
: BANYUMAS

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

3302150710060001

3302155102740002

SUMIRAH

3302150710060001

3302151512760002

ADI S LATIF

3302154205770001

SURYATI

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

1
3

KECAMATAN
DESA
TPS

:
GUMELAR
:
CIHONJE
: 14 ( empat belas)
ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN

Pr

DUSUN

Rw

Rt

10

11

12

BANYUMAS

2/11/1974

38:3:0

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

LAMPUNG TENGAH

12/15/1976

35:4:26

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

BANYUMAS

5/2/1977

35:0:9

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

3302150710060004

3302154412400001

CIWEN

BANYUMAS

12/4/1940

71:5:7

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

3302150710060004

3302150107300006

SANIRYAT

BANYUMAS

7/1/1930

81:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

3302151202051042

3302152909780001

ANDI

BOGOR

9/29/1978

33:7:12

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

3302151202051042

3302154902810001

NETI SETYOWATI

BANYUMAS

2/9/1981

31:3:2

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

3302151202051447

3302150301420002

CASAN SUKATMO

BANYUMAS

1/3/1942

70:4:8

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

3302151202051447

3302157005800001

TARYATI

BANYUMAS

5/30/1980

31:11:11

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

10

3302151202051447

3302157011440001

TARKEM

BANYUMAS

11/30/1944

67:5:11

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

11

3302151202051448

3302157012660005

SODAH

BANYUMAS

12/30/1966

45:4:11

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

12

3302151202051448

3302153009620001

NIKAM MULYANTO

BANYUMAS

9/30/1962

49:7:11

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

13

3302151202051448

3302150311860002

RUSTO

BANYUMAS

11/3/1986

25:6:8

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

14

3302151202051449

3302152212880001

SAHLAN

BANYUMAS

12/22/1988

23:4:19

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

15

3302151202051449

3302152512830001

WAGIMIN

BANYUMAS

12/25/1983

28:4:16

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

16

3302151202051449

3302156402570002

TIJAH

BANYUMAS

2/24/1957

55:2:17

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

17

3302151202051449

3302151501570001

ASWIN ASPADI

BANYUMAS

1/15/1957

55:3:26

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

18

3302151202051451

3302150710700004

WARSITO

BANYUMAS

10/7/1970

41:7:4

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

19

3302151202051451

3302154109900001

ANESTI SEPTIANINGSIH

BANYUMAS

9/1/1990

21:8:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

20

3302151202051451

3302155107720001

SUMIYATI

KEBUMEN

7/11/1972

39:10:0

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

21

3302151202051452

3302156702450001

SAWIYEM

BANYUMAS

2/27/1945

67:2:14

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

22

3302151202051452

3302150610400001

NAYA WIJAYA

BANYUMAS

10/6/1940

71:7:5

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

23

3302151202051453

3302153112580063

KASNO KARTOSUJONO

BANYUMAS

12/31/1958

53:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

24

3302151202051453

3302156301840002

CUWANTI

BANYUMAS

1/23/1984

28:3:18

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

25

3302151202051453

3302157112610006

DASINAH

BANYUMAS

12/31/1961

50:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 201 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

26

3302151202051453

3302156808820002

SUMARNI

BANYUMAS

8/28/1982

29:8:13

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

27

3302151202051454

3302152604870001

DASNO

BANYUMAS

4/26/1987

25:0:15

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

28

3302151202051454

3302154107470046

SAPEN

BANYUMAS

7/1/1947

64:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

29

3302151202051455

3302154107550008

KARSINAH

BANYUMAS

7/1/1955

56:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

30

3302151202051455

3302150611870001

KUDIONO

BANYUMAS

11/6/1987

24:6:5

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

31

3302151202051455

3302150107450006

SUNARTO TARSUN

BANYUMAS

7/1/1945

66:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

32

3302151202051455

3302152603800001

RISMO

BANYUMAS

3/26/1980

32:1:15

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

33

3302151202051456

3302156912750001

WASIRAH

BANYUMAS

12/29/1975

36:4:12

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

34

3302151202051456

3302150507710002

ALI MUSLIHUDIN

BREBES

7/5/1971

40:10:6

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

35

3302151202051563

3302150205750001

RATMO KUSDIANTO

BANYUMAS

5/2/1975

37:0:9

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

36

3302151202051563

3302153112710003

ARIF WARSONO

BANYUMAS

12/31/1971

40:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

37

3302151202051563

3302156012630001

RISWEN

BANYUMAS

12/20/1963

48:4:21

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

38

3302151202051563

3302156411810003

WARSITI

BANYUMAS

11/24/1981

30:5:17

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

39

3302151202051564

3302150506720004

KARSIWAN

BANYUMAS

6/5/1972

39:11:6

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

40

3302151202051564

3302154608770001

WARSINI

BANYUMAS

8/6/1977

34:9:5

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

41

3302151202051565

3302156012570001

RITEM

BANYUMAS

12/20/1957

54:4:21

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

42

3302151202051565

3302151204860001

WANTORO

BANYUMAS

4/12/1986

26:0:29

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

43

3302151202051565

3302152112550001

DARKUM MUNAJAT

BANYUMAS

12/21/1955

56:4:20

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

44

3302151202051671

3302152103880001

RINANTO

BANYUMAS

3/21/1988

24:1:20

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

45

3302151202051671

3302155601690002

TARMINAH

BANYUMAS

1/16/1969

43:3:25

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

46

3302151202051671

3302150304680001

KISWADI SUKRI

BANYUMAS

4/3/1968

44:1:8

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

47

3302151202051673

3302154107570053

DASINAH

BANYUMAS

7/1/1957

54:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

48

3302151202051673

3302150107480005

WARNO ARSAWIREJA

BANYUMAS

7/1/1948

63:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

49

3302151202051673

3302151304840001

YOKO BUDIYANTO

BANYUMAS

4/13/1984

28:0:28

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

50

3302151202051874

3302151905730003

KADIYONO

BANYUMAS

5/19/1973

38:11:22

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

51

3302151202051874

3302155606820001

AMIRAHATI

BANYUMAS

6/16/1982

29:10:25

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 202 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

52

3302151202051875

3302155609750001

SARTINAH

BANYUMAS

9/16/1975

36:7:25

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

53

3302151202051875

3302152808670004

DAWUD SUDARMO

BANYUMAS

8/28/1967

44:8:13

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

54

3302151202051876

3302157112450003

WAREM

BANYUMAS

12/31/1945

66:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

55

3302151202051877

3302150107450001

KASMIREJA

BANYUMAS

7/1/1945

66:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

56

3302151202051877

3302150107490001

RASITEM

BANYUMAS

7/1/1949

62:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

57

3302151202051878

3302156008750001

SULYATI

BANYUMAS

8/20/1975

36:8:21

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

58

3302151202051878

3302152707720001

SLAMET SUKARJO

BANYUMAS

7/27/1972

39:9:14

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

59

3302151202051879

3302152001730001

WARTO WARJONO

BANYUMAS

1/20/1973

39:3:21

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

60

3302151202051879

3302154101770003

UMSIYATI

BANYUMAS

1/1/1977

35:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

61

3302151202051880

3302154605470001

KARNITEM

BANYUMAS

5/6/1947

65:0:5

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

62

3302151202051880

3302152211350001

KARTONO

BANYUMAS

11/22/1935

76:5:19

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

63

3302151202051880

3302152612870002

SAH EKO WIJIANTO

BANYUMAS

12/26/1987

24:4:15

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

64

3302151202051881

3302155603660001

KUSMIYATI

BANYUMAS

3/16/1966

46:1:25

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

65

3302151202051881

3302156411870001

EKA SUSTIAWATI

BANYUMAS

11/24/1987

24:5:17

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

66

3302151202051881

3302151012580001

LEBAR KUSMIARTO

BANYUMAS

12/10/1958

53:5:1

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

67

3302151202051883

3302156311550001

DARKINAH

BANYUMAS

11/23/1955

56:5:18

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

68

3302151202051883

3302155002830004

SUMYATI

BANYUMAS

2/10/1983

29:3:1

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

69

3302151202051883

3302150107330004

DAWIKARTA

BANYUMAS

7/1/1933

78:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

70

3302151202051883

3302152912770001

RISWOTO

BANYUMAS

12/29/1977

34:4:12

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

71

3302151202051884

3302152604720002

TARSAM SAMIARTO

BANYUMAS

4/26/1972

40:0:15

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

72

3302151202051884

3302155606710006

CARSINI

BANYUMAS

6/16/1971

40:10:25

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

73

3302151202051885

3302154107350073

CITEM

BANYUMAS

7/1/1935

76:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

74

3302151202051886

3302150302600001

RATIM RATMOYO

BANYUMAS

2/3/1960

52:3:8

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

75

3302151202051886

3302155712900001

ANDRIYANI

BANYUMAS

12/17/1990

21:4:24

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

76

3302151202051886

3302156909650001

CARIMAH

BANYUMAS

9/29/1965

46:7:12

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

77

3302151409060001

3302154611820001

DARMINI SETYANINGSIH

BANYUMAS

11/6/1982

29:6:5

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 203 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

78

3302151409060001

3302151002760002

SUDARSONO

BANYUMAS

2/10/1976

36:3:1

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

79

3302151807070001

3302155909730003

SURATMI

BANYUMAS

9/19/1973

38:7:22

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

80

3302151807070001

3302151302700001

DIATMO KARSUM

BANYUMAS

2/13/1970

42:2:28

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

81

3302153107070002

3302150807720001

SISWO

BANYUMAS

7/8/1972

39:10:3

Lk

BABAKAN KIDUL

015

001

82

3302153107070002

3302155512730004

SRIYANTI

KL:ATEN

12/15/1973

38:4:26

Pr

BABAKAN KIDUL

015

001

83

3302150309070001

3302140602710002

USWANTO

BANYUMAS

2/6/1971

41:3:5

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

84

3302150309070001

3302147008740001

ASIYATI

BANYUMAS

8/30/1974

37:8:11

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

85

3302150711060004

3302154107460047

CAKEM

BANYUMAS

7/1/1946

65:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

86

3302150711060004

3302150107400046

WARTONO

BANYUMAS

7/1/1940

71:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

87

3302150808060001

3302151511730001

HERU PRAYITNO

PUJODADI

11/15/1973

38:5:26

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

88

3302150808060001

3302154604800001

NARSITI

BANYUMAS

4/6/1980

32:1:5

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

89

3302151202051047

3302150405690001

RAKIMAN

BANYUMAS

5/4/1969

43:0:7

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

90

3302151202051047

3302156604730001

TURSINI

BANYUMAS

4/26/1973

39:0:15

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

91

3302151202051410

3302153101640002

KADIR AHMAD

BANYUMAS

1/31/1964

48:3:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

92

3302151202051410

3302155909770001

RIYANTI

BANYUMAS

9/19/1977

34:7:22

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

93

3302151202051411

3302154804570001

MARGIYATI

BANYUMAS

4/8/1957

55:1:3

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

94

3302151202051411

3302151904530001

WAHYUDI

BANYUMAS

4/19/1953

59:0:22

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

95

3302151202051411

3302155311780001

RUSLI YUDI YANTI

BANYUMAS

11/13/1978

33:5:28

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

96

3302151202051412

3302155203820003

RUSMIYATI

BANYUMAS

3/12/1982

30:1:29

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

97

3302151202051412

3302150908840001

SAFRUDIN

BANYUMAS

8/9/1984

27:9:2

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

98

3302151202051412

3302153112580007

MARJIKUN

BANYUMAS

12/31/1958

53:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

99

3302151202051412

3302157112660005

WATIRAH

BANYUMAS

12/31/1966

45:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

100

3302151202051413

3302154107620037

KUSMIRAH

BANYUMAS

7/1/1962

49:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

101

3302151202051413

3302151507540001

SUTAR YASUMARTA

BANYUMAS

7/15/1954

57:9:26

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

102

3302151202051413

3302152902880001

WONDO PRIYANTO

BANYUMAS

2/29/1988

24:2:12

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

103

3302151202051414

3302157112500006

SIREM

BANYUMAS

12/31/1950

61:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 204 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

104

3302151202051414

3302153112410004

RAMIARTO RISWAN

BANYUMAS

12/31/1941

70:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

105

3302151202051414

3302150510730002

DASIRUN

BANYUMAS

10/5/1973

38:7:6

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

106

3302151202051414

3302155807750001

DARSITI

BANYUMAS

7/18/1975

36:9:23

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

107

3302151202051415

3302153112360023

SUMARJO

BANYUMAS

12/31/1936

75:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

108

3302151202051415

3302153112540003

SUKARYO

BANYUMAS

12/31/1954

57:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

109

3302151202051415

3302152107810002

EDI PRANOTO

BANYUMAS

7/21/1981

30:9:20

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

110

3302151202051415

3302156802610002

KARSINI

BANYUMAS

2/28/1961

51:2:13

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

111

3302151202051415

3302152501890002

WANDI ANGGORO

BANYUMAS

1/25/1989

23:3:16

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

112

3302151202051416

3302154503750003

LESPARWATI

BANYUMAS

3/5/1975

37:2:6

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

113

3302151202051416

3302150604740001

RAWONO

BANYUMAS

4/6/1974

38:1:5

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

114

3302151202051417

3302154309590002

KARYATI

BANYUMAS

9/3/1959

52:8:8

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

115

3302151202051417

3302152411480001

KUSMIREJA

BANYUMAS

11/24/1948

63:5:17

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

116

3302151202051417

3302151106800002

DANGUN

BANYUMAS

6/11/1980

31:11:0

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

117

3302151202051418

3302156402810001

SUSWATI

BANYUMAS

2/24/1981

31:2:17

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

118

3302151202051418

3302152411740001

RISNO RUDIYONO

BANYUMAS

11/24/1974

37:5:17

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

119

3302151202051419

3302155208490001

SUWARTI

BANYUMAS

8/12/1949

62:8:29

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

120

3302151202051419

3302150312460001

MUHIDI CARKIM

BANYUMAS

12/3/1946

65:5:8

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

121

3302151202051420

3302150704820002

DARWOTO

BANYUMAS

4/7/1982

30:1:4

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

122

3302151202051420

3302155309650001

DARTI

BANYUMAS

9/13/1965

46:7:28

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

123

3302151202051420

3302151104540001

MOHADI KUSNO

BANYUMAS

4/11/1954

58:1:0

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

124

3302151202051420

3302152904890001

ARI SUSANTO

BANYUMAS

4/29/1989

23:0:12

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

125

3302151202051422

3302152012540002

SUTARJA KIRAM

BANYUMAS

12/20/1954

57:4:21

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

126

3302151202051422

3302156402600001

CARINAH

BANYUMAS

2/24/1960

52:2:17

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

127

3302151202051422

3302150501850001

KASTONO

BANYUMAS

1/5/1985

27:4:6

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

128

3302151202051422

3302156101780001

TUMIATI

BANYUMAS

1/21/1978

34:3:20

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

129

3302151202051425

3302154611450001

RUWED

BANYUMAS

11/6/1945

66:6:5

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 205 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

130

3302151202051425

3302155210800001

JUMIATI

BANYUMAS

10/12/1980

31:6:29

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

131

3302151202051425

3302152703380001

MIARTO

BANYUMAS

3/27/1938

74:1:14

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

132

3302151202051426

3302155506840001

DURYANTI

BANYUMAS

6/15/1984

27:10:26

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

133

3302151202051426

3302152109380001

SANTARJI

BANYUMAS

9/21/1938

73:7:20

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

134

3302151202051426

3302154107400011

SARKEM

BANYUMAS

7/1/1940

71:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

135

3302151202051427

3302150610470001

SUKIM SUMARJI

BANYUMAS

10/6/1947

64:7:5

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

136

3302151202051427

3302155412560001

DIKEM

BANYUMAS

12/14/1956

55:4:27

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

137

3302151202051428

3302155503810003

NANI PUJIYANTI

BANYUMAS

3/15/1981

31:1:26

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

138

3302151202051428

3302152810770002

KISMO

BANYUMAS

10/28/1977

34:6:13

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

139

3302151202051428

3302157012400009

WARSINAH

BANYUMAS

12/30/1940

71:4:11

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

140

3302151202051428

3302150107350035

KARSIDI WIRUN

BANYUMAS

7/1/1935

76:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

141

3302151202051429

3302154505720007

SANITEM

BANYUMAS

5/5/1972

40:0:6

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

142

3302151202051429

3302151205700003

RODIKUN

BANYUMAS

5/12/1970

41:11:29

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

143

3302151202051430

3302152607650003

PURWANTO

SEMARANG

7/26/1965

46:9:15

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

144

3302151202051430

3302154601720005

RUSIYATI

BANYUMAS

1/6/1972

40:4:5

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

145

3302151202051444

3302155807690001

WATINEM

BANYUMAS

7/18/1969

42:9:23

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

146

3302151202051444

3302153112600006

KARJONO KARTAM

BANYUMAS

12/31/1960

51:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

147

3302151202051444

3302150601880004

DIRSO

BANYUMAS

1/6/1988

24:4:5

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

148

3302151202051445

3302154806750003

RATINAH

BANYUMAS

6/8/1975

36:11:3

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

149

3302151202051445

3302152506720001

SAKUN SUMEDI

BANYUMAS

6/25/1972

39:10:16

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

150

3302151202051445

3302156709350001

KATIYEM

BANYUMAS

9/27/1935

76:7:14

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

151

3302151202051446

3302152511470001

TARSONO TASAM

BANYUMAS

11/25/1947

64:5:16

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

152

3302151202051446

3302155804740001

SUTI

BANYUMAS

4/18/1974

38:0:23

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

153

3302151202051446

3302154502410001

DISEM

BANYUMAS

2/5/1941

71:3:6

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

154

3302151409060006

3302152405790001

SUYANTO

BANYUMAS

5/24/1979

32:11:17

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

155

3302151409060006

3302154807830001

DARSINI

BANYUMAS

7/8/1983

28:10:3

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 206 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

156

3302151409060007

3302155006770002

SUSTINI

BANYUMAS

6/10/1977

34:11:1

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

157

3302151409060007

3302152802650001

WALUYO

BANYUMAS

2/28/1965

47:2:13

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

158

3302152503060001

3302157110760001

ETI MUGIYANTI

BANYUMAS

10/31/1976

35:6:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

002

159

3302152503060001

3302151801730001

BUDIYANTO

BANYUMAS

1/18/1973

39:3:23

Lk

BABAKAN KIDUL

015

002

160

3302150706060007

3302154804880001

KOMARIYAH

BANYUMAS

4/8/1988

24:1:3

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

161

3302150706060007

3302150206770001

KARNO HADI

BANYUMAS

6/2/1977

34:11:9

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

162

3302150711060003

3302156108830002

ARI AGUSTRIYANI

BANYUMAS

8/21/1983

28:8:20

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

163

3302150711060003

3302151708760002

SISNO

BANYUMAS

8/17/1976

35:8:24

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

164

3302151202051241

3302155806590001

SAYEM

BANYUMAS

6/18/1959

52:10:23

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

165

3302151202051241

3302152304490001

MAHMUDIN

BANYUMAS

4/23/1949

63:0:18

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

166

3302151202051382

3302152706650001

KUNTADI

BANYUMAS

6/27/1965

46:10:14

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

167

3302151202051382

3302157012430001

TASWEN

BANYUMAS

12/30/1943

68:4:11

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

168

3302151202051382

3302157103890002

DEWI ASTUTI

BANYUMAS

3/31/1989

23:1:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

169

3302151202051383

3302154803670001

KAMINAH

BANYUMAS

3/8/1967

45:2:3

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

170

3302151202051383

3302150507680003

RAKAM NAJIKIN

BANYUMAS

7/5/1968

43:10:6

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

171

3302151202051384

3302157112440003

NATEM

CILACAP

12/31/1944

67:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

172

3302151202051384

3302152107420001

MARTASENGAJA NASAM

BANYUMAS

7/21/1942

69:9:20

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

173

3302151202051385

3302152309890001

JOKO RIBOWO

BANYUMAS

9/23/1989

22:7:18

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

174

3302151202051385

3302155106750001

SUPRIYATIN

BANYUMAS

6/11/1975

36:11:0

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

175

3302151202051385

3302155202880002

SARYATI

BANYUMAS

2/12/1988

24:2:29

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

176

3302151202051385

3302150108580001

WARDI WARJOYO

BANYUMAS

8/1/1958

53:9:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

177

3302151202051431

3302151205470001

NARSAN MUHEDI

BANYUMAS

5/12/1947

64:11:29

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

178

3302151202051431

3302155112520004

DARSINAH

BANYUMAS

12/11/1952

59:5:0

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

179

3302151202051432

3302155503690001

PARYATI

BANYUMAS

3/15/1969

43:1:26

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

180

3302151202051432

3302151512600001

WANDAR WARTOMO

BANYUMAS

12/15/1960

51:4:26

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

181

3302151202051432

3302151203870001

ANDI SUSILO

BANYUMAS

3/12/1987

25:1:29

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 207 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

182

3302151202051433

3302151205890001

RAHMAT

BANYUMAS

5/12/1989

22:11:29

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

183

3302151202051433

3302153112520060

SANMAHUD SARTIMAN

BANYUMAS

12/31/1952

59:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

184

3302151202051433

3302157112650074

TARSINI

BANYUMAS

12/31/1965

46:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

185

3302151202051434

3302156008800004

ERNI AGUSTINA

BREBES

8/20/1980

31:8:21

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

186

3302151202051434

3302150304750002

SUGIAT

BANYUMAS

4/3/1975

37:1:8

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

187

3302151202051434

3302157012470002

RATIWEN

BANYUMAS

12/30/1947

64:4:11

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

188

3302151202051435

3302150610630001

SARKAM KUSNADI

BANYUMAS

10/6/1963

48:7:5

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

189

3302151202051435

3302156009650001

KARIYAH

BANYUMAS

9/20/1965

46:7:21

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

190

3302151202051435

3302154107550053

KAINAH

BANYUMAS

7/1/1955

56:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

191

3302151202051436

3302155312530001

CASINAH

BANYUMAS

12/13/1953

58:4:28

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

192

3302151202051437

3302151209730001

CARTO AHMAD TOHIRIN

BANYUMAS

9/12/1973

38:7:29

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

193

3302151202051437

3302156004740001

TASMINAH

BANYUMAS

4/20/1974

38:0:21

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

194

3302151202051438

3302154107200006

TISEM

BANYUMAS

7/1/1920

91:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

195

3302151202051438

3302154107500009

RASTI

BANYUMAS

7/1/1950

61:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

196

3302151202051438

3302150107430003

KUSERI

BANYUMAS

7/1/1943

68:10:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

197

3302151202051439

3302154505750009

WASILAH

BANYUMAS

5/5/1975

37:0:6

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

198

3302151202051439

3302150508700001

SLAMET SUJIONO

BANYUMAS

8/5/1970

41:9:6

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

199

3302151202051440

3302155709870001

DWIYANTI

BANYUMAS

9/17/1987

24:7:24

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

200

3302151202051440

3302155504640001

CARTINAH

BANYUMAS

4/15/1964

48:0:26

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

201

3302151202051440

3302152011610001

KUSDIARTO KARTIM

BANYUMAS

11/20/1961

50:5:21

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

202

3302151202051440

3302152111820001

KUSWOYO

BANYUMAS

11/21/1982

29:5:20

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

203

3302151202051441

3302151912530001

MARTONO NARTO

BANYUMAS

12/19/1953

58:4:22

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

204

3302151202051441

3302157008630001

DARTEM

BANYUMAS

8/30/1963

48:8:11

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

205

3302151202051441

3302154107330143

TASEM

BANYUMAS

7/1/1933

78:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

206

3302151202051442

3302150705880002

HAJAR TAUFAN PAMBUDI

BANYUMAS

5/7/1988

24:0:4

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

207

3302151202051442

3302150109650001

RONI WIJAYA

BLITAR

9/1/1965

46:8:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 208 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

208

3302151202051442

3302155304700001

TURSINI

BANYUMAS

4/13/1970

42:0:28

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

209

3302151202051443

3302151702850001

KISNO

BANYUMAS

2/17/1985

27:2:24

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

210

3302151202051443

3302152411520001

REJAWIKARTA RAKIWAN

BANYUMAS

11/24/1952

59:5:17

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

211

3302151202051443

3302154303880001

SRI HASTUTI

BANYUMAS

3/3/1988

24:2:8

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

212

3302151202051443

3302154809600003

TARMIAH

BANYUMAS

9/8/1960

51:8:3

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

213

3302151202051566

3302153112650009

SUKAR SUKARTA

BANYUMAS

12/31/1965

46:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

214

3302151202051566

3302154501700005

KARMINAH

BANYUMAS

1/5/1970

42:4:6

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

215

3302151409060003

3302151109700004

MOHAMMAD TOHIRIN

CILACAP

9/11/1970

41:8:0

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

216

3302151409060003

3302155006790002

IRA WIDIYANTI

BANYUMAS

6/10/1979

32:11:1

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

217

3302151409060004

3302155810800001

KATIYAH

BANYUMAS

10/18/1980

31:6:23

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

218

3302151409060004

3302150604780003

CASLAM

BANYUMAS

4/6/1978

34:1:5

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

219

3302151409060005

3302151901740001

SUPRIYADI

BANYUMAS

1/19/1974

38:3:22

Lk

BABAKAN KIDUL

015

003

220

3302151409060005

3302156508770002

KARTINAH

BANYUMAS

8/25/1977

34:8:16

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

221

3302152009060002

3302157112670007

SARIWEN

BANYUMAS

12/31/1967

44:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

003

222

3302150710060002

3302150503770004

TARYUN HARYONO

BANYUMAS

3/5/1977

35:2:6

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

223

3302150710060002

3302155106800003

TURSINI

BANYUMAS

6/11/1980

31:11:0

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

224

3302150710060006

3302155903800003

EMRAWATI CARSINI

BANYUMAS

3/19/1980

32:1:22

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

225

3302150710060006

3302152208770001

SALMAN KUSNEDI

PURBALINGGA

8/22/1977

34:8:19

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

226

3302151202050989

3302151105730001

TUCHAD AHMAD SOLEH

BANYUMAS

5/11/1973

39:0:0

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

227

3302151202050989

3302154603770004

NASITI

BANYUMAS

3/6/1977

35:2:5

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

228

3302151202051386

3302156701830002

ROMYATI

BANYUMAS

1/27/1983

29:3:14

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

229

3302151202051386

3302151810770002

SUDIRNO

BANYUMAS

10/18/1977

34:6:23

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

230

3302151202051386

3302157012510001

RASTINEM

BANYUMAS

12/30/1951

60:4:11

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

231

3302151202051387

3302152208680003

RUSTAM A. RUSWANDI

BANYUMAS

8/22/1968

43:8:19

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

232

3302151202051387

3302154505750002

MARYATI

BANYUMAS

5/5/1975

37:0:6

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

233

3302151202051388

3302150210400001

RASWIN RUSNADI

BANYUMAS

10/2/1940

71:7:9

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 209 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

234

3302151202051388

3302150303860003

SARNO

BANYUMAS

3/3/1986

26:2:8

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

235

3302151202051388

3302155012450001

SATINAH

BANYUMAS

12/10/1945

66:5:1

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

236

3302150508820001

ROYANTI, A.T

BANYUMAS

8/5/1982

29:9:6

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

237

3302150505750001

WIRUN BUDIONO

BANYUMAS

5/5/1975

37:0:6

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

238

3302151703750001

ELMI ELFIA

BANYUMAS

3/17/1975

37:1:24

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

239

3302151202051389

3302153112620004

RASIWAN MUGIARTO

BANYUMAS

12/31/1962

49:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

240

3302151202051389

3302154111900004

TURYANTI

BANYUMAS

11/1/1990

21:6:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

241

3302151202051389

3302157112650072

CASINAH

BANYUMAS

12/31/1965

46:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

242

3302151202051390

3302157112510002

RUJINAH

BANYUMAS

12/31/1951

60:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

243

3302151202051390

3302153112470006

KUSWAN KUSMONO

BANYUMAS

12/31/1947

64:4:10

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

244

3302151202051390

3302154407750001

KAMSINI

BANYUMAS

7/4/1975

36:10:7

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

245

3302151202051390

3302155004850001

RUSWATI

BANYUMAS

4/10/1985

27:1:1

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

246

3302151202051390

3302152209790001

DIRMAN

BANYUMAS

9/22/1979

32:7:19

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

247

3302151202051390

3302152910750001

RAGITO

BANYUMAS

10/29/1975

36:6:12

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

248

3302151202051391

3302151011880001

EKA HERIAWAN

CILACAP

11/10/1988

23:6:1

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

249

3302151202051391

3302156511690002

RASMINI

CILACAP

11/25/1969

42:5:16

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

250

3302151202051391

3302151202670001

SAKRUN DULAH ISWANDI

BANYUMAS

2/12/1967

45:2:29

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

251

3302151202051392

3302151002770002

RUSWANTO

BANYUMAS

2/10/1977

35:3:1

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

252

3302151202051392

3302151409850003

TAROH

BANYUMAS

9/14/1985

26:7:27

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

253

3302151202051392

3302153011500003

KIRAM MULYONO

BANYUMAS

11/30/1950

61:5:11

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

254

3302151202051392

3302154107550051

KASIWEN

BANYUMAS

7/1/1955

56:10:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

255

3302151202051392

3302150903890003

SUGIMAN

BANYUMAS

3/9/1989

23:2:2

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

256

3302151202051393

3302151511640001

JAYASUMARTO RATIM

BANYUMAS

11/15/1964

47:5:26

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

257

3302151202051393

3302155511710001

RUTIYAH

BANYUMAS

11/15/1971

40:5:26

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

258

3302151202051394

3302151005690001

RITO RISWOYO

BANYUMAS

5/10/1969

43:0:1

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

259

3302151202051394

3302157112700006

ATIK JARIYAH

BANYUMAS

12/31/1970

41:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

DPS PILPRES TPS XIV Halaman 210 dari 255 halaman

14

NO.
URUT

NOMOR. KK

NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK)

NAMA LENGKAP

STATUS
UMUR/USI
PERKAWIN
A (THN)
AN (B/S/P)

TEM PAT LAHIR

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
KETERANGAN
Pr

DUSUN

10

Rw

Rt

11

12

260

3302151202051395

3302150304520002

CASIM CARTONO

BANYUMAS

4/3/1952

60:1:8

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

261

3302151202051395

3302154607540002

DITEM

BANYUMAS

7/6/1954

57:10:5

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

262

3302151202051396

3302154303780002

NARSITI

BANYUMAS

3/3/1978

34:2:8

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

263

3302151202051396

3302151306370001

RUSTI TIRTAJA

BANYUMAS

6/13/1937

74:10:28

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

264

3302151202051396

3302152604720001

RUGITO

BANYUMAS

4/26/1972

40:0:15

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

265

3302151202051396

3302157112470006

SAMINAH

BANYUMAS

12/31/1947

64:4:10

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

266

3302151202051397

3302152311450001

WARTAJA WARDI

BANYUMAS

11/23/1945

66:5:18

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

267

3302151202051397

3302152311670001

WARSITO

BANYUMAS

11/23/1967

44:5:18

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

268

3302151202051397

3302155212480001

KAMIRAH

BANYUMAS

12/12/1948

63:4:29

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

269

3302151202051397

3302150504870004

SUKARSO

BANYUMAS

4/5/1987

25:1:6

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

270

3302151202051398

3302150310840001

GIYO

BANYUMAS

10/3/1984

27:7:8

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

271

3302151202051398

3302156505600005

SUTIRAH

BANYUMAS

5/25/1960

51:11:16

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

272

3302151202051398

3302151402530002

SISWADI

BANYUMAS

2/14/1953

59:2:27

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

273

3302151202051399

3302155211900002

WASINI

BANYUMAS

11/12/1990

21:5:29

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

274

3302151202051399

3302152412540001

SUWITO WARSUDI

BANYUMAS

12/24/1954

57:4:17

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

275

3302151202051399

3302154306820002

WAHYATI

BANYUMAS

6/3/1982

29:11:8

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

276

3302151202051399

3302156011580001

KASINAH

BANYUMAS

11/20/1958

53:5:21

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

277

3302151202051399

3302155012890005

WASLIATI

BANYUMAS

12/10/1989

22:5:1

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

278

3302151202051400

3302154311890002

KURNIATI

BANYUMAS

11/3/1989

22:6:8

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

279

3302151202051400

3302156408700001

JUMIRAH

BANYUMAS

8/24/1970

41:8:17

Pr

BABAKAN KIDUL

015

004

280

3302151202051400

3302153009690001

JUMADI SARWO

BANYUMAS

9/30/1969

42:7:11

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

281

3302151202051401

3302152206760001

RASUM

BANYUMAS

6/22/1976

35:10:19

Lk

BABAKAN KIDUL

015

004

282

3302151202051401

3302152411430001

SUNATMO

BANYUMAS