Anda di halaman 1dari 57

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

GARIS PANDUAN UMUM PENGURUSAN & PENGENDALIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TINGKATAN 6
Majlis Peperiksaan Malaysia

PENGENALAN PBS
1. Salah satu bentuk pemeriksaan dalam sistem pentaksiran baharu STPM 2. Dikendalikan oleh guru mata pelajaran secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran tingkatan enam di sekolah 3. Dirancang, ditadbir, dihasil, ditaksir, diskor, dan dilaporkan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) 4. Pemantauan dan penyelarasan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan skor pemeriksaan yang dilaksanakan di sekolah 5. Terdiri daripada tiga bentuk kerja kursus: (a) Kerja Projek (b) Kajian Luar (c) Kerja Amali

MATLAMAT
UNTUK MEMBANTU PIHAK YANG TERLIBAT DENGAN PBS STPM SUPAYA DAPAT MENGENDALIKANNYA DENGAN LEBIH FOKUS DAN BERKESAN.

(Hendaklah dibaca bersama-sama dengan Manual Guru PBS dan Manual Pelajar PBS bagi mata pelajaran masing-masing). Manual ini boleh dimuat turun daripada portal MPM: www.mpm.edu.my 3

TAKRIFAN
1. PEMERIKSAAN
Satu proses penilaian mengikut prosedur yang telah ditetapkan bagi setiap mata pelajaran STPM

3. PEMANTAUAN
Satu proses mendapatkan maklum balas dan memastikan PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan

2. PENYELARASAN
Satu proses untuk memastikan pemeriksaan PBS dilaksanakan dengan cara yang betul dan seragam dari segi kefahaman tentang peraturan, penggunaan, dan pemberian skor

DASAR PERLAKSANAAN
PUNCA KUASA
4 Januari 2012, keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri (MJM), sesi 2012/2013 27 Januari 2012, MPM telah menghantar surat Pemberitahuan ke sekolah. Kohort pertama tingkatan 6 bawah bermula Mei/Jun 2012 PBS WAJIB dilaksanakan kecuali 4 mata pelajaran PBS tiada ulangan Calon mengulang STPM pada tahun berikutnya tidak perlu menjalani PBS*

PEMBERITAHUAN

CALON

* Calon dikehendaki menduduki kertas ujian bertulis bagi menggantikan PBS sahaja. Sekiranya, tidak terdapat kertas ujian bertulis yang sedemikian bagi sesuatu mata pelajaran, maka markah PBS yang diperoleh dalam peperiksaan STPM sebelumnya akan digunakan untuk skor PBS tahun mengulang. Kemudahan ini tidak boleh digunakan sekiranya calon mengulang peperiksaan STPM dua tahun atau lebih selepas menduduki peperiksaan pertama.

PERLAKSANAAN PBS TINGKATAN 6


Calon sekolah kerajaan & sekolah bantuan kerajaan WAJIB melaksanakan kerja kursus dengan dibimbing dan ditaksir oleh guru sekolah masing-masing.

Calon sekolah swasta


WAJIB melaksanakan kerja kursus dengan bimbingan guru masing-masing tetapi pemeriksaan kerja kursus dilakukan oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM. Calon persendirian individu WAJIB melaksanakan kerja kursus secara individu dan pemeriksaan kerja kursus dilakukan oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM. 6

PERLAKSANAAN PBS TINGKATAN 6

Bagi pelajar kes istimewa yang memerlukan keperluan khas, pelajar dikehendaki membuat permohonan kepada MPM melalui Pengarah JPN untuk pertimbangan dan kelulusan.

KUMPULAN SENARAI MATA PELAJARAN STPM DAN JENIS CALON YANG TERLIBAT DENGAN PBS

MATA PELAJARAN KUMPULAN A

Kertas 4: KERJA KURSUS

Calon sekolah kerajaan Calon sekolah bantuan kerajaan Calon sekolah swasta Calon persendirian individu

KUMPULAN A
Mata pelajaran
Calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan Calon sekolah swasta Calon persendirian individu

Kertas 3
Pengajian Am Kesusasteraan Melayu Komunikatif Syariah Usuluddin Sejarah Ekonomi Pengajian Perniagaan Mathematics (M)

Kertas 4

Kertas 5

Kertas 4

Kertas 5

Kertas Kertas 4 5

Mathematics (T)

10

MATA PELAJARAN KUMPULAN B


Calon sekolah kerajaan Calon sekolah bantuan kerajaan Calon sekolah swasta yang dibenarkan oleh MPM
Calon persendirian individu Calon sekolah swasta yang tidak dibenarkan oleh MPM untuk menjalankan kerja kursus
11

Kertas 4: KERJA KURSUS

Kertas 5:
(i) UJIAN AMALI BERTULIS (mata pelajaran sains) (ii) LATIHAN AMALI BERTULIS (mata pelajaran Sains Sukan)

KUMPULAN B
Calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan Calon sekolah swasta Calon persendirian individu

Mata pelajaran

Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas 4 5 4 5 4 3 5

Physics Chemistry

Biology
Sains Sukan

12

MATA PELAJARAN KUMPULAN C

Kertas 4: KERJA KURSUS

Semua Jenis Calon

Kertas 5: KERJA KURSUS

Semua Jenis Calon

13

KUMPULAN C
Calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan
Kertas 3 Kertas 4 Kertas 5

Calon sekolah swasta


Kertas 4

Mata pelajaran

Calon persendirian individu


Kertas 5

Kertas Kertas 5 4

Bahasa Melayu

14

MATA PELAJARAN KUMPULAN D

Kertas 5: KERJA KURSUS

Semua Jenis Calon

15

KUMPULAN D
Calon sekolah Calon kerajaan dan calon Calon sekolah persendirian sekolah bantuan swasta individu Mata pelajaran kerajaan Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas 3 4 5 4 5 4 5
Bahasa Arab

16

MATA PELAJARAN KUMPULAN E

Kertas 4: KERJA KURSUS

Calon sekolah kerajaan Calon sekolah bantuan kerajaan

Kertas 5: ALTERNATIF KAJIAN LUAR (ujian bertulis)

Calon sekolah swasta Calon persendirian individu


17

KUMPULAN E
Calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan
Calon persendirian individu
Kertas 5

Calon sekolah swasta

Mata pelajaran

Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas 3 4 5 4 5 4

Perakaunan

Geografi

18

MATA PELAJARAN KUMPULAN F


Calon sekolah kerajaan Calon sekolah bantuan kerajaan Calon sekolah swasta yang dibenarkan oleh MPM Calon sekolah swasta yang tidak dibenarkan oleh MPM dan calon persendirian individu
19

Kertas 4: KERJA KURSUS

TIDAK BOLEH MENGAMBIL MATA PELAJARAN INI

KUMPULAN F

Mata pelajaran

Calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan

Calon sekolah swasta

Calon persendirian individu

Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas 3 4 5 4 5 4 5

Information and Communications Technology

20

MATA PELAJARAN KUMPULAN G


Calon sekolah kerajaan Calon sekolah bantuan kerajaan

Kertas 3: KERJA KURSUS

Kertas 4:

Calon sekolah swasta

UJIAN AMALI BERTULIS

Calon persendirian individu

21

KUMPULAN G

Calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan Mata pelajaran

Calon sekolah swasta

Calon persendirian individu


Kertas 4 Kertas 5

Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas 3 4 5 4 5

Seni Visual

22

PELAKSANAAN KERJA KURSUS MENGIKUT PENGGAL DAN KEPERLUAN MATA PELAJARAN

23

Bil. 1. 2. 3.

Mata pelajaran Pengajian Am Bahasa Melayu Bahasa Arab

Penggal 1 Penggal 2 Penggal 3

4.
5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kesusasteraan Melayu Komunikatif


Syariah Usuluddin Sejarah Geografi Ekonomi Pengajian Peniagaan

24

Bil. 11. 12. 13. 14.

Mata pelajaran Perakaunan Mathematics (M) Mathematics (T) Information and Communications

Penggal 1 Penggal 2 Penggal 3

Technology
15. 16. 17. 18. 19. Physics Chemistry Biology Sains Sukan Seni Visual

25

PERLAKSANAAN PBS TINGKATAN 6


Pelaksanaan semua kerja kursus adalah mengikut jadual perancangan dalam Manual PBS setiap mata pelajaran STPM. Manual Guru, Manual Pelajar, dan Tugasan PBS bagi mata pelajaran yang ditawarkan akan dimuat naik dalam portal MPM (www.mpm.edu.my), DUA MINGGU sebelum penggal persekolahan bermula bagi mata pelajaran yang menawarkan PBS pada penggal berkenaan.
26

PERLAKSANAAN PBS TINGKATAN 6


1. PBS MESTI dilaksanakan semasa proses pengajaran & pembelajaran bagi calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan. 2. Keputusan bagi mata pelajaran tersebut akan dicatatkan sebagai X (Tidak Menduduki/Tidak Hadir) sekiranya calon tidak melaksanakan kerja kursus atau tiada markah kerja kursus. 3. Setiap calon mestilah mempunyai markah PBS setelah tamat tempoh pelaksanaannya. 4. Pelajar yang gagal menghantar kerja kursus pada tarikh yang ditetapkan akan menyebabkan keputusan bagi mata pelajaran tersebut mendapat gred gagal. 27

KOS
Kos dan pelaksanaan PBS bagi setiap calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, dan calon sekolah swasta adalah di bawah tanggungan serta tanggungjawab pihak sekolah dan calon.

Bagi calon persendirian individu, kos dan pelaksanaan PBS menjadi tanggungan serta tanggungjawab calon tersebut.

28

PELAKSANA
1. KUMPULAN PERSONEL This is a placeholder text. 3. JAWATANKUASA PBS STPM
Tiga kumpulan personel dalam pelaksanaan PBS (a) Kumpulan Pemeriksa (b) Kumpulan Penyelaras/ Mentor (c) Kumpulan Pemantau
PBS STPM sekolah dianggotai oleh:

PENGERUSI Pengetua
NAIB PENGERUSI Penolong Kanan Tingkatan Enam SETIAUSAHA Ditentukan oleh Pengetua

2. SEMUA SEK T.6


MESTI mewujudkan Jawatankuasa PBS STPM sekolah

AJK Semua guru akademik mata pelajaran tingkatan enam

29

TUGAS JAWATAN KUASA PELAKSANA PBS SEKOLAH


1. Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut Manual Guru PBS setiap mata pelajaran yang ditetapkan 2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali, iaitu pada permulaan penggal PBS dijalankan dan selepas penyelarasan markah PBS setiap mata pelajaran

3. Meminitkan semua keputusan mesyuarat yang menjadi dasar atau punca kuasa kepada pelaksanaan semua PBS di sekolah
30

SKOR DAN EVIDENS


1. Pengurusan skor dan evidens adalah tanggungjawab sekolah. 2. Semua evidens hendaklah disimpan di tempat yang selamat dalam tempoh 6 bulan selepas keputusan peperiksaan STPM dikeluarkan. 3. PBS mengandungi wajaran antara 20-40% (peratusan wajaran berbeza-beza mengikut mata pelajaran). Butiran lanjut tentang wajaran ini terdapat dalam manual PBS setiap mata pelajaran.

31

PETUGAS PEMERIKSAAN

32

PEMERIKSA SEKOLAH KERAJAAN DAN SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN


Guru akademik yang mengajar mata pelajaran yang berkaitan

PEMERIKSA SEKOLAH SWASTA DAN CALON PERSENDIRIAN INDIVIDU


Guru sekolah kerajaan atau guru sekolah bantuan kerajaan yang mengajar mata pelajaran berkaitan yang dilantik oleh MPM

PENYELARAS
Penyelaras Negeri yang dilantik MPM Penyelaras Daerah dilantik oleh JPN

PEMANTAU
Pegawai MPM atau penjawat yang dilantik oleh MPM

Guru akademik yang mengajar mata pelajaran berkenaan di sekolah


Guru opsyen mata pelajaran yang berkaitan (kecuali Pengajian Am) dan mengajar tidak kurang dari 3 tahun serta telah disahkan dalam jawatan.

33

PENYELARASAN PBS

34

PENYELARASAN
Penyelarasan Kebangsaan
Ketua Pemeriksa

Penyelarasan Negeri
Jurulatih Utama (JU) yang dilantik

Penyelarasan Daerah/Zon
JU dan pemeriksa

Penyelarasan Sekolah
Guru Mata Pelajaran

35

PERANAN PIHAK YANG TERLIBAT


1. Pentadbir Sekolah Menyediakan peralatan, bahan, dan jadual Menyediakan kemudahan untuk melaksanakan PBS Menyediakan ruang dan kaedah penyimpanan rekod Menjalankan pemantauan dan penyelarasan

36

PERANAN PIHAK YANG TERLIBAT


2. Pemeriksa Sekolah (Guru Akademik) Menjadi pemudah cara (pembimbing) dalam proses pengajaran-pembelajaran-pentaksiran (tidak boleh membuat bagi pihak calon) Membuat pemerhatian secara langsung dan tidak langsung Membimbing pelajar melaksanakan PBS berdasarkan garis panduan yang ditetapkan Memastikan pelajar menghantar evidens pada tarikh yang ditetapkan Mentaksir mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh MPM Memasukkan maklumat markah calon ke dalam aplikasi. 37

PERANAN PIHAK YANG TERLIBAT


Pelajar Mengetahui dan memahami kerja kursus yang perlu dijalankan Mengetahui perkara yang perlu dikuasai Mempamerkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai Memperbaiki prestasi untuk mencapai standard yang ditetapkan

38

TANGGUNGJAWAB PENYELARAS
SEBELUM Penyelarasan
Menentukan tarikh, tempat, dan masa penyelarasan oleh JK PBS, JPN, PPD, dan sekolah Mengadakan perbincangan mengenai kefahaman tentang tugasan, penskoran dan pemilihan evidens pelajar untuk penyelarasan skor

SEMASA Penyelarasan
Memilih evidens pelajar yang telah ditetapkan mengikut pencapaian Membanding skor penyelaras dengan skor yang diberikan oleh guru/pemeriksa Menyelaras pemberian skor

SELEPAS Penyelarasan
Menyediakan laporan penyelarasan Menyelaras skor pelajar (jika perlu)

39

PENYELARASAN PBS
1. Penyelarasan PBS bagi semua mata pelajaran hanya dilaksanakan sekali sahaja yang merangkumi keseluruhan penggal. 2. Penyelarasan PBS dilaksanakan dalam tempoh TIGA minggu sebelum peperiksaan bertulis bagi setiap penggal dijalankan. 3. Mata pelajaran sains, mathematics, ICT, dan Sains Sukan, walaupun PBSnya dilaksanakan setiap penggal, markah PBS hanya perlu dihantar ke MPM pada penggal ketiga melalui penghantaran elektronik. 4. Bagi mata pelajaran sastera dan perakaunan, penyelarasan dibuat pada penggal yang telah ditetapkan mengikut mata pelajaran. 40

STRUKTUR PENYELARASAN PBS


1. Melantik Penyelaras Pusat oleh MPM 2. Memberi taklimat penyelarasan 3. Melantik Penyelaras Daerah oleh JPN

4. Melaksanakan taklimat penyelarasan di negeri masing-masing

7. Membandingkan skor Penyelaras dengan skor guru/pemeriksa

6 . Melaksanakan penyelarasan oleh Penyelaras

5. Memasukkan skor ke dalam aplikasi yang disediakan oleh MPM oleh guru sekolah

8. Membuat penyelarasan (jika perlu)

9. Memasukkan skor ke dalam aplikasi yang disediakan oleh MPM oleh penyelaras

10. Menghantar sampel evidens PBS ke MPM (jika diminta)

41

PEMILIHAN SAMPEL OLEH Pemilihan sampel oleh penyelaras PENYELARAS

42

Pemilihan sampel dibuat dengan merujuk kepada bilangan calon yang telah menyiapkan keseluruhan kerja kursus yang ditetapkan bagi setiap mata pelajaran. Penyelaras mestilah memilih sampel yang dikategorikan sebagai tahap baik, sederhana, dan lemah untuk tujuan penyelarasan markah bagi setiap pusat peperiksaan.
.

43

Bilangan sampel yang perlu diambil untuk tujuan penyelarasan adalah berdasarkan jadual berikut:

Bilangan calon mengikut pusat peperiksaan

Bilangan sampel

Kurang daripada 10 11 hingga 50 51 hingga 100 Lebih daripada 100

Semua 10 15 20

44

PEMANTAUAN PBS

45

PEMANTAUAN Pemantauan PBS ialah proses untuk memastikan pelaksanaan PBS mengikut garis panduan yang ditetapkan.

PEMANTAU Pemantau ialah pegawai MPM dan penjawat yang dilantik oleh MPM untuk melihat dan memastikan PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh MPM.
.

46

TANGGUNGJAWAB PEMANTAU
SEBELUM Pemantauan
Menerima surat pelantikan pemantauan daripada MPM Merancang jadual pemantauan Menghubungi pihak sekolah Menyediakan dokumen-dokumen pemantauan

SEMASA Pemantauan
Mengadakan perjumpaan dengan Pengetua/Pentadbir sekolah untuk mendapat maklumat awal tentang PBS di sekolah berkenaan Mengadakan perbincangan dengan pemeriksa sekolah Menyemak dokumen/evidens yang berkaitan Membincangkan dapatan dengan pihak sekolah

SELEPAS Pemantauan
Melaporkan dapatan pemantauan Menyenaraikan keberkesanan PBS Menyerahkan laporan pemantauan kepada pegawai mata pelajaran dan sekolah

47

PENGURUSAN Kes Pengurusan dan Prosedur DANKhas PROSEDUR KHAS

48

CALON PINDAH
Calon yang mendapatkan kelulusan berpindah tidak boleh menukar pilihan mata pelajaran jika pilihan mata pelajaran asal tidak ditawarkan di sekolah baharu.

Calon dinasihatkan supaya memilih sekolah yang ada menawarkan mata pelajaran asal.
Sekolah asal calon bertanggungjawab untuk memastikan rekod, butiran pentaksiran, dan skor terkini calon dihantar ke sekolah baharu. Sekolah baharu bertanggungjawab memasukkan skor calon dari sekolah asal calon tersebut ke dalam aplikasi yang ditetapkan.
49

CALON DAFTAR LEWAT


Calon hendaklah membuat pendaftaran lewat dalam tempoh satu minggu selepas keputusan kemasukan ke IPTA dikeluarkan. Pendaftaran lewat hanya dibenarkan kepada calon yang gagal memasuki Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA).

50

CALON ISTIMEWA
Calon yang cacat anggota, buta, rabun, spastik, kurang pendengaran, masalah pertuturan/ sengau, bisu, pekak, austime, dan lain-lain Jika calon memerlukan keperluan khas, calon dikehendaki membuat permohonan ke MPM melalui Pengarah JPN untuk pertimbangan dan kelulusan MPM

51

Pengurusan dan Prosedur Kes Khas PROSEDUR KESELAMATAN Prosedur Keselamatan

52

PROSES PENGURUSAN SKOR


Pengetua bertanggungjawab untuk memastikan skor calon dimasukkan dengan betul dan tepat ke dalam perisian. Semua evidens hendaklah disimpan di tempat yang selamat serta mematuhi prosedur keselamatan.

53

PENGURUSAN EVIDENS
Evidens PBS bagi calon yang berpindah sekolah hendaklah disimpan di sekolah asal jika telah selesai sepenuhnya. Jika evidens PBS calon tersebut belum disiapkan sepenuhnya, evidens itu hendaklah dihantar ke sekolah baharu. Pengetua hendaklah melupuskan evidens PBS di bawah pengawasan selepas tamat tempoh 6 bulan dari tarikh keputusan STPM dikeluarkan pada tahun berikutnya.

54

APLIKASI e-SUBMISSION
Pengumpulan markah PBS e-Submission MPM terima markah

1. Aplikasi e-submission dibangunkan oleh MPM dengan kaedah Webbased dan boleh dicapai melalui portal MPM www.mesp.gov.my/STPM
2. Sistem ini hanya boleh dicapai oleh Penyelaras Negeri yang dilantik dan Setiausaha Peperiksaan Sekolah (Penyelaras Sekolah) 3. Nama Pengguna dan Kata Laluan diberi oleh MPM kepada Pengetua Sekolah 4. Markah dimasukkan oleh Guru Sekolah/Pemeriksa

5. Markah kedua dimasukkan oleh Penyelaras (markah penyelarasan) 55

Sila tekan escape dan klik dua kali pada iconnya dan movie akan bergerak sendiri untuk menunjukkan macam mana e-submission dilaksanakan.

56

Sekian, terima kasih.

56