Anda di halaman 1dari 1

Bentuk komunikasi Komunikasi sehala Atas ke bawah Tujuan : Menjelaskan visi, misi dan objektif organisasi.

. Menilai dan memberi maklum balas prestasi pekerja. Memaklumkan falsafah dan alas an kerja dilakukan. Menerangkan prosedur , polisi, arahan dan peraturan yang harus diterapkan kepada pekerja. Maklumat yang diperlukan pekerja : Polisi berkaitan kebajikan dan gaji. Latar belakang organisasi. Perkara berkaitan produk dan pelanggan. Perubahan yang bakal dilakukan. Kaedah penilaian pekerja.

bawah ke atas Tujuan : Membuat laporan kemajuan kerja yang dilakukan pengurus yang lebih tinggi. Member peluang kepada pekerja bawahan meluahkan perasaan. Menyelesaikan masalah antara pekerja bawahan dan atasan. Kesukaran : Maklumat melalui beberapa peringkat pengurusan/pekerja. Maklumat berkemungkinan ditapis atau diganggu sebelum tiba pada golongan atasan. Maklumat bersaing dengan maklumat lain yang menuju ke sasaran yang sama.

komunikasi dua hala Melibatkan tindak balas dari penerima maklumat. Member peluang penghantar dan penerima bertukar maklumat dengan prihatin dan saling memahami dengan jelas maksud masing-masing.