Anda di halaman 1dari 1

Og~-.

- EE_ 7 =}g)`
@OEO=- )O=u=-
-4O4^ .-O) +^
+OuLg)` 4pg~O> ^g
"^14 Og~-.- 4-UE
g4OEOO- 4O-4
Og) -O>4N p 4-U^C
_Uu1g` _ _O>4 4O-4
-^UEC^- O1)UE^-
^g .E^^) +NO^`
.-O) E1-4O *^OE- p
4O4C +O }7 NpO741 ^gg
=}E:OO Og~-.- jg4O)
O7U4` ]7 7/E*
gO^O)4 4pONE_O> ^g@
80. Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, Maka tiba-tiba kamu
nyalakan (api) dari kayu itu".
81. Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang
serupa dengan itu? benar, Dia berkuasa. dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha mengetahui.
82. Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata
kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia.
83. Maka Maha suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-
Nyalah kamu dikembalikan.

Beri Nilai