Anda di halaman 1dari 2

Si shkruhet nje pseudohistori (pyjore):

Mos shko ne pyll; Kufizoje vehten vetem ne dokumente te shkruara; Perdor dokumente bashkekohore te natyres se pergjtheshme; Perdori ligjet e pyjeve si nje evidence direkte per ate qe eshte bere ose nuk eshte bere; Mbeshtetu ne perkthimet e te tjereve; Bej kujdes per shkrimtaret bashkekohore qe kane mjaft per te thene per vehten e tyre;

Supozo qe cdo gje e prezantuar si nje "legjende" apo 'histori e pashkruar' eshte ajo qe pretendon se eshte. How to write pseudo-history: Do no fieldwork. Confine yourself to written documents.

Use contemporary documents of a generalised nature. Use forest laws as direct evidence of what was or was not done. Rely on other peoples translations. Pay attention to contemporary writers who had much to say for themselves. Assume that everything presented as legend or oral history is what it claims to be. Rackham, Oliver (2010-08-19)