Anda di halaman 1dari 6

Membentuk suasana kelas yang positif

Bilik darjah fizikal yang menarik dapat melahirkan keadaan psikososial yang positif dan iklim bilik darjah yang positif akan dapat melahirkan mood pelajar untuk belajar. Secara jelasnya, kesan daripada usaha guru untuk menjadikan suasana atau iklim di dalam kelas supaya lebih kreatif, bersatu padu, bermotivasi dan berkerjasama dimana tujuanya adalah untuk memastikan para pelajar berasa selesa dan menunjukan minat untuk belajar di dalam kelas.

Relevan untuk menjadikan iklim kelas yang kondusif untuk pembelajaran disokong oleh kajian di psiko-sosial. (Fraser,1997;Goh&Fraser,1995) Dimana dari sudut pandangan psiko-sosial yang menyatakan tinggi darjah kesepaduan, persaingan,kepuasan dan orientasi di dalam kelas menunjukan perkembangan penglibatan pelajar yang positif di dalam kelas.

Perancangan bagi permulaan yang baik di dalam kelas.


Mengorganisasi kelas dengan baik supaya para pelajar dapat memberi kerjasama dan boleh belajar dalam masa yang ditetapkan. Persepsi pelajar terhadap seseorang guru pada permulaan kelas adalah sangat penting kerana dari perspektif ini pelajar menilai guru tersebut samada guru tersebut seorang yang tegas atau lemah dan ini memberi impak kepada proses pembelajaran seterusnya.

Pentingnya menjadi pemula yang baik kerana pada permulaan awal persekolahan sebenarnya adalah masa pelajar belajar sikap,tingkah laku, dan tabiat kerja yang akan mempengaruhi proses pembelajaran seterusnya. (Emmer, Evertson & Worsham (2000) )

3Ps ( Positive, Proactive, Preventive )


FASA 1. Persediaan untuk awal tahun MASA Sebelum persekolahan bermula TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN -Menetapkan jangkaan yang akan berlaku terhadap sikap dan kerja pelajar - kenal pasti peraturan dan prosedur - mempertimbangkan akibat yang akan berlaku -Kenalpasti jangkaan -Bina peraturan dan prosedur -Ajar peraturan dan prosedur - mensosialisasikan para pelajar dalam kelas -tinjau dan kekalkan sistem yang dibina Ulang/ubah jika perlu

2. Permulaan awal persekolahan

Beberapa hari / minggu awal persekolahan

3. Kekalkan disiplin yang baik

Sepanjang musim persekolahan

Kesimpulan
Kelas yang kondusif adalah kesan daripada guru yang sistematik mengorganisasi dan menguruskan kelas. Mengorganisasi secara fizikal keadaan kelas dapat memupuk iklim kelas yang sihat serta dapat merancang untuk menjadi asas permulaan yang baik dalam persekolahan. Guru yang mengunakan 3Ps akan selalu cuba untuk memastikan permulaan kelas adalah sebagai persektif yang positif kepada para pelajar mereka.