Anda di halaman 1dari 20

ANALISIS LALUAN KRITIKAL (2)

OLEH DR HJH RAHMAH BT MURSHIDI

ANALISIS RANGKAIAN

LALUAN satu garis berterusan dari peristiwa pertama hingga peristiwa terakhir LALUAN KRITIKAL- laluan terpanjang antara peristiwa pertama dengan peristiwa yang terakhir dan melalui urutan aktiviti-aktiviti dalam sesuatu projek Aktiviti-aktiviti yang dilalui oleh laluan kritikal dikenali sebagai aktiviti kritikal Sesuatu rangkaian boleh mempunyai lebih dari satu laluan kritikal Laluan kritikal boleh melalui aktiviti dummy.

ANALISIS RANGKAIAN

TEMPOH PENYIAPAN MINIMUM Masa terpendek yang diperlukan untuk menyiapkan sesebuah projek. Laluan kritikal dalam rangkaian memberi masa terpendek untuk menyiapkan keseluruhan projek

MENGENALPASTI LALUAN KRITIKAL PROJEK Terdapat dua cara: Cara 1: Mengenalpasti laluan terpanjang dalam satu rangkaian Cara 2: Mengenalpasti laluan aktiviti-aktiviti di mana masa mula paling awal adalah sama

MENGIRA LALUAN KRITIKAL PROJEK


Aktiviti A B C D E F G H A C,D E F,G Aktiviti Sebelum B Tempoh(minggu) 3 1 2 3 4 7 5 2

3
A 3 1 B 1 2

4
3 D C 2

5
5 G F 7 H 2

Mengira laluan kritikal projek


(Dari urutan 1 ke urutan7)
Laluan B-C-F-H A-D-F-H A-E-G-H Jarak laluan (minggu) 1+2+7+2 =12 3+3+7+2 =15 3+4+5+2 =14

Terdapat 3 laluan yang mungkin: B-C-F-H , A-D-F-H dan A-E-G-H Laluan kritikal adalah yang mempunyai laluan yang paling panjang iaitu A-D-F-H Tempoh penyiapan minimum adalah 15 minggu Aktiviti A, D, F, H adalah aktiviti kritikal

MASA MULA PALING AWAL (MMA)

Masa mula paling awal untuk peristiwa pertama adalah 0 Peristiwa 1 adalah ekor peristiwa dan peristiwa 2 adalah kepala peristiwa bagi aktiviti A Ekor1Peristiwa A Kepala 2 Peristiwa
4 3

MMA Kepala Peristiwa = MMA Ekor Peristiwa + tempoh aktiviti Maka, MMA untuk Peristiwa 2 = MMA Peristiwa 1 +

MASA MULA PALING AWAL (MMA)

Bila terdapat dua atau lebih ekor Peristiwa , MMA adalah tempoh laluan terpanjang
1 4 2 3 A

5 B 2

MMA Peristiwa 3 = MMA Peristiwa 1 + tempoh = 4 +5 = 9 atau MMA Peristiwa 3 = MMA Peristiwa 2 + tempoh = 3

MASA MULA PALING AWAL (MMA)


3

4
3 D
2

3 B 1

5 G

C 2

F 7
f

H 2
g

MASA MULA PALING AWAL (MMA)


Peristiwa 1: a = 0 Peristiwa 2: b = 0 + 1 = 1 Peristiwa 3: c = 0 + 3 = 3 Peristiwa 4: d = maksimum ( 1+2 = 3 atau 3+3=6) = 6 Peristiwa 5: e = 3 + 4 = 7 Peristiwa 6: f = maksimum (6+7 = 13 atau 7+5=12) = 13 Peristiwa 7: g = 13 + 2 = 15

MASA MULA PALING LEWAT (MML)

Dikira dari Peristiwa terakhir dan bergerak secara songsangan dalam rangkaian Pada Peristiwa terakhir MMA mesti sama dengan MML Masa mula paling lewat untuk Peristiwa pertama adalah 0 Ekor Peristiwa

A 3

Kepala Peristiwa

MML

MML ekor Peristiwa = MML kepala peristiwa tempoh aktiviti Maka, MML untuk Peristiwa 1 = MML Peristiwa 2 tempoh aktiviti = 4 - 3 = 1

MASA MULA PALING LEWAT (MML)

Bila terdapat dua atau lebih kepala Peristiwa , MML adalah tempoh laluan terpendek
2 1
MML

A 1 B 3

5 3 6

MML Peristiwa 1 = MML Peristiwa n 2 - tempoh = 5 - 1 =4 atau MML Peristiwa 1 = MML Peristiwa 3 - tempoh = 6

MASA MULA PALING LEWAT (MML)


3

E
c

4
3 D

3 B 1
2

5 G

1 a

C 2

F
d

H
f

15

MASA MULA PALING LEWAT (MML)


Peristiwa 7: g = 15 Peristiwa 6: f = 15 - 2 = 13 Peristiwa 5: e = 13 5 = 8 Peristiwa 4: d = 13 7 = 6 Peristiwa 3: c = minimum (8- 4= 4 atau 6 - 3= 3) =

Peristiwa 2: b = 6 2 = 4 Peristiwa 1: a = 0

GABUNGAN MMA DAN MML


3

E
3

4
3 D

3 B 1
2

5 G

1 0 0

1 4

C 2

F 7

H 2

6 6

13 13

15 15

Peristiwa 1, 3, 4, 6, 7 adalah Peristiwa bila MMA = MML Maka Laluan A-D-F-H adalah Laluan kritikal Masa Penyiapan minimum adalah 15 minggu (MMA Peristiwa terakhir)

FLOAT

Float adalah masa luang yang berkaitan dengan aktiviti yang bukan kritikal Semua aktiviti yang berada pada laluan kritikal tidak mempunyai float Tiga jenis float: float Keseluruhan, float percuma dan float bebas Dalam mana-mana aktiviti ada even ekor dan even kepala

FLOAT

MMA pada ekor Peristiwa juga dikenali sebagai masa terawal Ekor (MAE) MML pada ekor Peristiwa juga dikenali sebagai masa terlewat Ekor (MLE) MMA pada kepala Peristiwa juga dikenali sebagai masa terawal Kepala (MAK) MML pada kepala Peristiwa juga dikenali sebagai masa terlewat Kepala (MLK)

PENGIRAAN FLOAT UNTUK AKTIVITI E


ekor
8 10

kepala E 3
15 19

MAE

MLE

MAK

MLK

Float Keseluruhan: MLK- MAE- tempoh aktiviti = 19 8 3 = 8 hari Float Percuma: MAK MAE tempoh aktiviti = 15 8 3 = 4 hari Float Bebas: MAK MLE tempoh aktiviti = 15 10 3 = 2 hari

GABUNGAN MMA DAN MML


3

E
3

4
3 D

3 B 1
2

5 G

1 0 0

1 4

C 2

F 7

H 2

6 6

13 13

15 15

Dalam mana-mana aktiviti, MMA pada ekor adalah MAE dan MML ekor adalah MLE, MMA pada kepala adalah MAK dan MML kepala adalah MLK

RUMUSAN MAKLUMAT AKTIVITI ** Laluan kritikal bila Float keseluruhan =float percuma = 0
Akt. MA E MLE MA K MLK Tempoh Float
Keseluruhan

(A-D-F-H)
Float Bebas Laluan kririkal

Float
Percuma

** B C D 0 1 3 0 4 3 1 6 6 4 6 6 1 2 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 **

E
F G

3
6 7

3
6 7

7
13 13

8
13 13

4
7 5

1
0 1

0
0 1

0
0 0 **

13

13

15

15

**