SULIT

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK, MAJLIS GURU BESAR NEGERI PERAK DAN YAYASAN PERAK

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2O1I
(TAHUN ENAM) BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN) Mei
50 minit 0211031

Lima puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

1.

2.
a

J. Tiapaiap soalan

diikuti oleh empat pilihon jawapan, iaitu AoB, C danD.

Bagi setiap soalan, pilih satu jmuapan sahaia. Hitamkan iavvapan knmu
pada kertas jawapqn objektif yang disediakan.
4. 5.

Jilra kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jmuapan yang baru,

Kertas soalan ini mengandungi
021/03

l4

halaman bercetak

I

aeru

HakciprospArpNpemkdanMcBperak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT
Soalan

021 03r

I -2A

Isi tempat kosong dengan jawopan yong paling sesuai.

"Jemputlah masuk ke rumah
kepada Nazim.

," kata Encik Nathan dan Puan Leela

A
B

kita
saya

c
D

kami mereka

Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah.

Abang

kalendar tahun baharu pada dinding di ruang tamu rumah. mengikat
memasang

A
B
C

menggantung menampal

D

3

Tukang masak itu
sama nasi lemak.

timun sebelum dihiris untuk dihidang bersama-

A B C D
021/031

mengerat mengupas

membelah memotong

,e,2ot t Hok Cipto SpA

lpN t,erak.tan MGB t'erqt(

SULIT

021

SULIT
Ibu menyediakan secawan kopi
yang tidak bergula untuk sarapan.

031

A B C D

payau

manis masin

pahit

Pak Hashim menanam sayur di belakang rumahnya
padinya menguning.

menunggu

A B C D

manakala semenjak
sementara

apabila

Pelumba basikal itu
setengahjam lagi.

menamatkan perlumbaannya dalam masa

A B
C

akan

telah belum
sedang

D

Paras air sungai

di kampung saya menjadi cetek

musim kemarau.

Adi
B dari
pada daripada

c
D

02ll03l

ozot t

n*

ciptu SpA JpN perak dm MGB perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT
"Maniam,
caranya menulis tulisan berangkai," kata Cikgu Siva.

021

03r

A B C D

itu

ini
begitu begini

Rumah besar itu terletak di
seberang

sebuah tasik dengan sawah padi.

B C D
10

hadapan antara

penjuru

orang percaya bahawa bomoh berupaya mengubati pelbagai penyakit.

A
B
C

Setengah Separuh Sebahagian
Sesetengah

D

I

021

l03l

c,20 t I Hak cipta sPA JPN Pe rok dan

McB Perak

SULIT

SULIT
Soalan

02t
031

ll

berdasarkan gambar di bowah.

11

Kakak memakai

semasa memindahkan pasu bunga itu.

A
B

sarung

jari

sarung kaki sarung bantal sarung tangan

c
D

12

Demam campak ialah sejenis penyakit kanak-kanak.

yang sering dihidapi oleh

A B C D

dijangkiti
jangkitan

dijangkit
berjangkit

021 /031 ozot t Hut cip,o SpA JpN perat

dm McB pemk

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT
Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah.

02t
031

13

Jason Wong bertubuh

kerana aktifdalam sukan bina badan.

A B C D
t4

keras lasak
sasa

gempal

Padi Malinja ialah hasil

padi Malaya, India dan Jepun.

A B C D

kacukan mengacukkan
pengacukan

dikacuk

l5
A
B
C D Kekuda
Sesiku

rumah itu telah bocor dan perlu dibaiki.

Kekisi Lelangit

021l03l

c

z0t

I Hok <',p,o spA JpN perak

Ltan

MCu perak

SULIT

t

L

021

SULIT
Soalan 16 berdasarkan gambar di bawah.

031

l6

Ibu

santan yang telah diperahnya itu. menapls

A
B
C

mengasing memisah

D

mengalir

t7

Azizul makan dua

roti telur sebelum pergi ke sekolah.

A B C D 18

keping helai buku

btji

Eswari makan puding laici sebagai

selepas makan tengah hari.

A B C D

pemanis kata
pengalas perut

pencucimulut
penerang hati

02ll03l

ozot t Hut clp,u sPA

JPN Perak dm MCB Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

I
untuk makan di restoran itu kerana banyak lalat.

021
031

19

Kami

A
B

kecil hati
puas hati

c
D

ambil hati
tawar hati

20

Tabiat membaca masih lagi kurang mendapat sambutan
remaja kini.

kalangan

A B C
D

dari dalam
seperti kepada

Soalan 2l-22

Pilih ayat yang betul.

2tA
B
C

Hai, baiknya adik hari ini!
Eh, cantik sungguh baju kurung awak! Syabas, anda berjaya juga akhirnya!

D
i

Aduh, mengapakah malangnya nasibku

22

A
B
C

Meja makan itu ialah untuk tetamu khas sahaja.
Hang Tuah ialah pahlawan Melayu yang terbilang. Penduduk negara Malaysia ialah terdiri daripada berbilang bangsa dan agama.

D

Amalan kunjung-mengunjung semasa musim perayaan ialah amat digalakkan.

Soalan 23

Pilih soalan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.

23

Tidak lama, lebih kurang lima minit lagi majlis ini akan dimulakan

A
B
C

Mengapakah majlis ini belum dimulakan? Bagaimanakah majlis ini akan dimulakan? Mengapakah majlis ini lambat dimulakan?

D
021 I 03

Bilakah agaknya majlis iniakan dimulakan?
0

I

92

t

t

H ak

c.

ipta sPA J PN P e ra k ttan MG R

Pe

ru k

SULIT

SULIT
Soalan 24

9

021
031

Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bowah.

24

Apakah yang sedang diperhatikan oleh pengawas itu?

A
B

Dia sedang menjalankan tugas. Dia sedang mengawasi murid-murid di kantin. Dia sedang mencatat nama murid-murid. Dia sedang mematuhi peraturan.

c
D

Soalan 25 - 26

Pilih oyat yang,sama maksud dengan ayat yang diberikan.

25

Abang menghantar ayah ke pejabat kerana keretanya rosak.

A B C D 26

Abang dihantar oleh ayah ke pejabat kerana keretanya rosak.

Ayah dihantar oleh abang ke pejabat kerana keretanya rosak.
Kereta ayah yang rosak dihantar oleh abang ke pejabat. Kereta pejabat ayah yang rosak dihantar oleh abang.

"Pergilah basuh tangan dahulu," kata puan Nirmara kepada anaknya.

A B c D
Soalan 27

Puan Nirmala mendorong anaknya supaya basuh tangan dahulu. Puan Nirmala menyuruh anaknya supaya basuh tangan dahulu. Puan Nirmala mengajak anaknya supaya basuh tangan dahulu.
Puan Nirmala menjemput anaknya supaya basuh tangan dahulu.

Pilih ayat-ayat yong menggunakan perkataan bergaris dengan betul.

27

I II III IV A B C D
@201

Berat hati Kumaresan untuk meninggalkan keluarganya.
Kesalahan yang dilakukan oleh penjenayah itu amat berat. Jangan berat sebelah semasa memberi keputusan.

Kehidupan Mak Cik Ani menjadi berat setelah suaminya meninggal dunia.

I, II dan III
I, II dan IV I,

IIIdanIV

II, III dan [V
I
Hak cipta spA JpN perak dm MGB peraft

021/031

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT
Soalan 28

10

02t
031

Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.

28

I H III IV A B C D

Akalnya singkat dan kerap bertindak secara terburu-buru.
Pegawai itu mengadakan lawatan sinekat di tapak pembinaan.
Seluar Remy kelihatan sinekat kerana tersalah gunting.

Air sungai di kampung itu semakin siqekat kerana berlaku
I, II dan III I, II dan IV
I, IIIdan IV

hakisan.

II, III dan IV

Soalan 29 dan 30

Pilih ayat-ayat yang betul.

29

I

Azrin datang bersama-sama datuknya.
Penonton sudah berduyun-duyun ke Stadium Merdeka.
Jangan beransur-ansur memilih jawapan.

il
III

"lv
A
B

Dia meraba-raba rambut anaknya untuk mencari kutu.

I dan II sahaja
I dan III sahaja

c
D

II III

dan

III

sahaja sahaja

dan

IV

30r
II

Murid-murid di sekolah itu rajin sungguh.
Kehidupan Encik Cheng sangat sederhana. Barang-barang di kedai itu paling murah sekali. Keputusan peperiksaannya kali ini merosot betul.

III

ry
A
B
C

I, II dan III
I, II dan IV

I, III dan IV

D

II, III dan IV

02ll03l

\g20!

1

Hak L:ipta sPA JPN Pemk ttqn M(;u Pemk

SULIT

SULIT
Soalan

11

02t
031

3f -

35

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Semasa pulang dari laut,

Nila temampak budak-budak membaling batu ke arah seekor penyu.

"Hentikan! Biarkan penyu itu kembali ke laut," teriak Nila.
Keesokannya, semasa Nila tekun menangkap ikan

di laut, Nila

terdengar satu suara

memanggilnya. Rupa-rupanya, itu suara penyu yang diselamatkannya semalam. Menurut
penyu itu, Ratu Penyu mahu berjumpa dengan Nila. Penyu itu pun membawa Nila ke dasar
laut.

"Terima kasih, manusia budiman. Sebagai balasan, beta menjemput kamu tinggal di sini. Kamu akan dilayan seperti raja," kata Ratu Penyu kepada Nila. Nila bersetuju untuk tinggaldi situ. Setelah puluhan tahun

Nila tinggal di laut, Nila mahu pulang ke

kampung

halamannya. "Baiklah, Nila. Beta hadiahkan kotak ini. Tetapi, jangan sekali-kali kamu membukanya, kelak kamu akan mendapat susah,,, pesan Ratu penyu.
Setibanya Nila di kampung, tiada seorang pun yang mengenalinya. Nila berasa susah

hati. Tibatiba dia teringat akan kotak yang diberikan oleh Ratu Penyu. "Mungkin kotak ini
dapat membantuku. Tetapi, bagaimanakah dengan amanat Ratu Penyu?"

fikir Nila sendirian.

Nila tetap mahu membuka kotak itu. Sebaik sahaja kotak itu terbuka, keluarlah kepulan asap. Selepas itu, muka Nila berubah menjadi berkedut-kedut dan rambutnya pula
menjadi putih. Barulah dia sedar bahawa kotak itu berkuasa menjadikannya sentiasa muda.

Nila menyesal kerana melanggar amanat Ratu penyu.

02ll03l

@zot

t tt"t ciptu SpA JpN

perak dm MCB perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

12

021

3l

Di manakah Nila berjumpa dengan Ratu Penyu?

03r

A
B

tepi pantai
dalam kampung tengah laut
dasar laut

c
D

32

Mengapakah Nila susah hati?

A
B
C

Tidak dapat pulang ke kampung
Orang kampung tidak mengenalinya Wajahnya berkedut-kedut

D

Terlalu rindu akan keluarganya

33

Apakah amanat yang diberikan oleh Ratu Penyu?

A
B

Tidak boleh membuka kotak hadiah Tinggal bersama di dasar laut
Membuka kotak setelah sampai di kampung

c
D

Menyimpan kotak dengan baik

34

Perkataan berlawan bagi kampung ialah

A
B

halaman
desa bandar

c
D

luar bandar

35

Apakah nilai yang ada pada Nila?

A
B

Prihatin
Taat Amanah Tekun

c
D

021/031

Q20t ! Hak Cipta SPA JPN Peruk don MGB Peral<

SULIT

SULIT
Soalan 36

13

021
031

- 40

Baca petiknn di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Persatuan Bahasa Melayu, SJK (C) Sey Wah,

33600 Enggor, Perak Darul Ridzuan.

Pengerusi Persatuan Bahasa Melayu, SJK (C) Salak Bharu, 31050 Salak Utara, Perak DarulRidzuan. Tuan,

l3 MAC 201I

Pertandingan Bercerita
Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.

2.

Untuk makluman tuan, pihak kami akan menganjurkan pertandingan

bercerita

sempena "Bulan Bahasa". Matlamat utama pertandingan ini adalah untuk meningkatkan kemahiran berbahasa murid-murid. Selain itu, pertandingan ini bertujuan untuk mencungkil bakat peserta dan mengeratkan hubungan antara sekolah.

3.

Butir-butir pertandingan adalah seperti berikut:
Tarikh Masa Tempat
Penyertaan

4

April20l I

9.00

12.00 tengah hari Dewan SJK(C) Sey Wah

-

2 orang ( setiap tahap )

4.

Bersama-sama ini kami sertakan borang dan syarat-syarat penyertaan. Kami berharap akan mendapat maklum balas daripada pihak tuan sebelum atau pada 30 Mac 201L Kerjasama daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian.

Yang benar, €477A't.(edt

( EH MAY LENG )
Setiausaha,

Persatuan Bahasa Melayu

021 l03l

ozot t

Huk cip,u spA JpN penk dm

McB

pemk

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT
36 Siapakah penerima surat di atas?

t4

02r
031

A
B

Pengerusi Persatuan Bahasa Melayu SJK(C) Sey Wah Setiausaha Persatuan Bahasa Melayu SJK(C) Salak Bharu Pengerusi Persatuan Bahasa Melayu SJK(C) Salak Bharu Setiausaha Persatuan Bahasa Melayu SJK(C) Sey Wah

c
D

37

Pertandingan bercerita diadakan sempena

A B C D
38

Bulan Membaca. Bulan Bahasa.

Minggu Bahasa. Minggu Membaca.

Bilakah tarikh akhir borang penyertaan dihantar?

A B C D 39

13 Mac 2011

29

MacZ0ll
2011

30 Mac 201I

4 April

Berikut ialah objektif pertandingan bercerita kecuali

A B C D 40

mengharumkan nama sekolah. kemahiran berbahasa murid semakin meningkat. hubungan antara sekolah bertambah erat. bakat peserta dapat dicungkil.

Berapa lamakah pertandingan itu dijalankan?

A B C D

120 minit 180 minit

240 minit 300 minit

KERTAS SOALAN TAMAT
021 1031 ,
20t

t Hak Cipra SPA JPN Pemk

dan MGB Peruk

SULIT

S{'LIT

.rF9loa^ sEKToR pENGURUsAN AKADEMTK Skgffid.fr TABATAI\I rELAJARAN rERAK, MATLIS
GURU BESARNEGERI PERAKDAN i^W[t YAYASAhI PERAK =ba'nrre,$F
UJIAI\ PERTENGAHAN TAHT'N 2OII GAIfUltI ENAI/D BAHASA MELAYT' (PENITLTSAN) MEI
022t032

lY4

jam

Satu jam lima belas minit

JAI\GAIY BIIKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

l.

Kertas soalan

ini

bahagian: Bahagian danBahagian C.

mengandungi tiga A, Bahagian B

Untuk

Ke

gunaan Peme riksa
:

Kod Pemeriksa
Bahagian

2. Kamu hendakloh menj ow ab ketiga-tiga

No. Soalan

Markah

bahagian.
3.

BagiBahagian B, kamu boleh memilih sama ada menjawab Soalan I, Soalan 2 atauSoalan3.

A

4.

Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dolam kertas

B

soolan ini. Sekiranya ruang
disediaknn tidak mencukupi,

yang
C

sila dapatkan helaian tambahan daripada pengowas peperilrsaan Helaian tambahan (iika ada)
hendaklah diikat dan dihantar bersamasama kertas soalan.

JUMLAH

A

Kertas soalan ini mengandungi
0221032
e20l I Hak cipta spA JpN pemk
dan MGB pemk

l0

halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

2

022 032

Bahagian A 110 markahl lMasa dicadangkan: 1.5 minitl
Gambar di bawah menunjukkan suasana di sebuah rumah' Tulislima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah'

0221032

@201I Hak cipla SPA JPN Perak dm MGB Perak

SULIT

3

022 032

Bahagian A

10
[Lihat halaman sebelah
022/032
o20l I Hak cipta spA JpN
pemk

du

MGB perak

SULIT

4

022 432

Bahagian B
[30 markah]

lMasa dicadangkan : 40 minitl

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bowah dan tulis sebuah knrangan yang paniangnya tidak kurang daripada 60 patah perkataan.
Sekolah kamu telah mengadakan sukan tahunan. Sebagai setiausaha pasukan rumah kamu diminta menyediakan laporan tentang temasya sukan itu.

Tuliskan laporan itu dengan selengkapnya.

ATAU
Kamu mempunyai seorang jiran.

Tulis sebuah karangan tentang jiran kamu itu.

ATAU

Tuliskan sebuah karangan bertajuk'Aku Sebuah Telefon Bimbit'

SULIT
0221032
@2ol I Hak cipta sPA JPN Perak

da

MGB Pqak

SULIT

5

Bahagian B No. Soalan

[Lihat halaman sebelah
0221032
@201I Hak cipta sPA JPN Pemk dm MCB perak

SULIT

0221032

o20l l Hak cipta SpA JpN

perak dm MGB perak

SULIT

022 032

30
022/032
o20 t I Hak cipta spA JpN perak dm MGB perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

8

022 032

Bahagian C [20 markah]
f Masa yang dicadangkan : 20 minit]

Tulis empat nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan knmu mestilah

tidak lebih daripada 40 patah perkataan.

Tulis jowapan knmu dalam satu perenggan.

Cikgu Ho

Selamat petang, murid-murid. Baiklah, kita mulakan sesi latihan-pada hari

ini

dengan membuat senaman ringan. Senaman ringan

ini penting

untuk

memanaskan badan dan meregangkan otot.
(C e lv i dat ang de ngan ke adaan
te rc

ungap

-

c

ungap)

Chelvi

Selamat petang, Cikgu Ho. Maafkan saya kerana terlambat. Tadi saya
menolong ibu saya menjual kuih di geraiberhampiran rumah.

Cikgu Ho

Chelvi, saya harap lain kali kamu perlu sampai seperti yang ditetapkan.
Amalan datang lewat hanya merugikan masa kamu dan orang lain. Baiklah, cikgu. Saya faham. Saya berjanjitidak akan lewat lagi.
(Terpandang Chelvi yang hanya memakai selipar....)

Chelvi Cikgu Ho

Chelvi, mengapakah kamu tidak memakai kasut sukan? Kaki kamu boleh
cedera sekiranya tidak memakai kasut sukan.

Chelvi

Maafkan saya, cikgu. Keluarga saya tidak mampu membeli kasut sukan
manakala duit tabungan saya belum mencukupi untuk membelinya.

Cikgu Ho Marina

Oh, begitu! Kalau begitu, saya akan bantu awak.

Cikgu, apa kata jika kita sama-sama membuat kutipan untuk membantu chelvi membeli kasut sukan Chelvi. (celah Marina mewakili kawan-kawan
yang lain)

Chelvi

Terima kasih semua kerana sudi membantu sava.

SULIT
0221A32 o20l
r Hak cipta spA JpN perak da MGB perak

SULIT

9

022 032

Bahagian C

0221032

@20t

I

Hak cipra spA JpN perar dm MCB perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK, MAJLIS GT]RU BESAR NEGERI PERAK DAN YAYASAN PERAK

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 (TAHUN 6)
BAHASA INGGERIS
Kertas I Mei 50 minit

02411

0341t
Lima puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jal,rab semua soalan.

)
3.

Tiap+iap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C danD. Bagi setiap soalan, pilih sttu jrwapan sahaja. Hitamkan jawapon kamu pada kertas janapan objektif yang disediakan. Jikn knmu menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudi an hitamkan j ow ap an y ang b aru.

4.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak
02411

03411

O 201I Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik JpN perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

02411 03411

Questions I - 4 Read the text and choose the best word based on the pictures given.

Last week, Ravin saw a small

at the Taiping

Zoo.lthad shiny brown fir, big round

eyes and a pair of beautiful

As he walked on, he saw some tigers too.

Then, he saw a cute

little monkey

from tree to tree. He also bought a

from the souvenir shop in the zoo.

02411

03411

g 201I

Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik JPN

SULIT

SULIT

02411 03411

A
B
C

deer

tapir slow loris
porcupine

D

A
B
C

mane

comb horns antlers

D

A
B
C

flying
crawling swinging galloping

D

A
B
C

key

t-shirt bookmark
key chain

D

Questions 5 -

7

Choose the best phrase to complete the sentence below.

My mother asked me to
sister when she went to the market.

my baby

A B C D

look for look after look around look through

024t1

03411

o

201

I

Hak Cipta Sektor pengurusan Akademik JPN Perak

Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

02411 03411

She was getting tired as she walked

uD A B C D
She was tired and sat down

ofstairs.
a

fleet

apack
a

flight

a group

on the chair.

A B C D

dully
nicely gently comfortably

Questions 8 - 10 Choose the best sentence that describes each picture.

A
B
C

The children are making lanterns. The children are arranging the lanterns' The children are lighting up

tle

lanterns.

D

The children are playing with the lantems.

02411

0341t

SULIT
O 201I Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik JPN

SULIT

024/1 03411

A
B
C

He is chopping the trees.

Mr Tan is trimming the bushes.
The old man is weeding the plants.

D

My brother is cutting the branches.

l0

A
B
C

He rows the boat across the river.

My father sails the boat in the

sea.

The woman rides the boat in the river.

D

The fisherman crosses the river on a raft.

Questions 11- 15 Choose the best onswer to fit the situation shown in the picture.

A.
B
C

Can you walk? Have you seen the doctor?

Do you need my help, Lisa? Are you feeling better now?

D

Yes, I am.

024t1

03411

o 20l

r

Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik JPN Perak

Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

02411

a34ll

Can you tidy your

room, please ?.

A.
B. C. D.

Don't disturb me now.
Can I do it later, mum?

I am not free at the moment.
Can't you do it yourself mum?

13

Where shall I put this?

A
B
C

I don't know. Hang it on the wall.
Put it on the shelf, please.
Please place it on the table.

D

14

Will you be at the
meeting tomorrow?

A
B
C

Why should I be there?

I dislike attending meetings.
Sorry, I have to attend another meeting.
Yes, tomorrow we are a having meeting.

D

h
024t1

034^

O 20 I I Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik JpN perak

SULIT

SULIT

024/l
03411

Excuse me ,sir. We are lost.

A
B
C

Go to the police station. Where are your parents?

Why are you asking me?
Where do you want to go?

D

Questions 16 -20 Choose the 6est answer to complete the sentence

l6
A
B C

Elly
As, and
Since, or

Peter must attend that important meeting tomorrow.

Either, or Neither, nor

D

t7

The bed Princess Zenda slept on was

but the Queen's bed was

A B C D l8

comfortable, most comfortable comfortable, more comfortable
more comfortable- comfortable more comfortable, most comfortable

The thiefjumped

the fence and crept

the house.

A B C D
024t1

up, in over, into
up, through over, across,

03411

o

201

I

Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik JPN

Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

0241t
03411

l9

Last week, Johan

his school in the Inter-school Chess Tournament.

A B C D 20

represent
represents represented

representing

Allthe

lemonade

poured away.

Aam B are C was D were

Questions 21 Choose the word that has the same meaning as the underlined word.

2l

A group of volunteers arranged for aid for the tsunami victims.

A B C D
i

help

relief
service support

Questions 22 - 23 Choose the answer with the correct spelling.

22

A
B
C

stunman stuntman
stantman

D

stuntmen

a2411 03411

O 201

I

Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik JPN Perak

SULIT

SULIT

9

024fi
034/t

23

She bought some medicine from the

A B C D

phamacy pharmasy pharmacy pharmasy

Questions 24 - 25 Choose the sentence with the correct punctuation.

24

A
B
C D

Look! there's a squirrel on the branch of the tree. Look, there's a squirrel on the branch of the tree! Look! There's a squirrel on the branch of the tree. Look! There's a Squirrel on the branch of the tree.

25

A
B C

D

Alicia Alicia Alicia Alicia

saw some womens handbags being displayed at a discounted price yesterday. saw some womens handbags being displayed at a discounted price yesterday! saw some womens' handbags being displayed at a discounted price yesterday. saw some women's handbags being displayed at a discounted price yesterday.

024t1

034/l

@ 201

I

Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik JpN

Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

t0

0241t
03411

Based on the picture, choose the best answer to fill in the blanl<s in the text that follows.

Questions 26

-30

a

oB

$ 2

Wff@qryffiW)
MWPry@ryE;;,

Le Tour de Langkawi is a bicycle race held annually.

is one of the most

26

important events in Malaysia. It consists of
27

races that are held over a week.

The cyclists wear
28

during the race. The cyclist with the highest overall

ranking 29

the tour wears a Yellow Jersey.

In the 2010 Le Tour de Langkawi race, Anuar Manan won the intermediate sprint. It was a

moment for him.
30

02411

0341r

O 201I Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik JPN Perak

SULIT

SULIT

024n 034/t

26 A It BHe CWe D They

27 A B C D 28 A B C D
'29 A

much

plenty
several
a large amount

shirts

singlet
jerseys
t -shirts

on

Bat C from D during 30A
B
C

Joyous

exciting
happiest enjoyable

D

024t1 034t1

O 201I Hak Cipta Sektor pengurusan Akademik JpN perak

Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

t2

024il
03411

Questions 3l - 35 Read the information carefully and answer the questions that follows.

WZ IflD REfr]OTE OAME
GENERAL KNOWLEDGE, FUN AND EASY
TNCREASE YOUR IQ!
PROMOTION! JUNE - r4 JUNE) BLJY WtZ KID REMOTE GAME at RM150 NOW Normal Price RM230

(l

lmprove your General Knowledge in various categories!

MATHs
sCIENCE

It's FUN and
ENJOYABLE!

EN6LISH

Quizzes! Crossword Puzzles! Scrabble ! Word Mazes !

Place an order by 10 June and get A Free Dictionary!

To order, contact Miss Gurleen Kaur at 012-5556321

02411 03411

O 201

I

Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik JPN Perak

SULIT

SULIT

l3

024/t

034n 3l
The Wiz Kid Remote Game

A B C D
32

helps to improve your general knowledge.

only helps you in Maths and Science.
improves all your languages.
makes you feel responsible.

The promotion is for

A B C D 33

thirteen days.
a fortnight.
a month.
a week.

The Wiz Kid Remote Game is

A B C D 34
Ali

difficult and boring.
easy and enjoyable. easy and boring.

fun and dull.

placed an order for a Wiz Kid Remote Game on the

l0 June. Which of the

statement below is true?

A B C D

He pays RM80 and gets a free Crossword puzzle set. He pays RM230 and gets a free Scrabble set. He pays RM 150 and gets a free Maths book. He pays

RMl50 and gets

a free dictionary.

35

A B C D
024/1

What is the difference between the normal price and the promotional price? RM23O

RMI5O
RMSO

RM6O

03411

O 201

I

Hak Cipta Sektor pengurusan Akademik

JpN perak

Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

14

02411

0341t

Questions 36 - 40 iead the letter below and answer the questions thatfollow' 243,Lorong Murni, Kampung Maharaja, Batu Gajah, Perak.

l6
Dear Shakiri,

February 201

l.
yesterday

I'm sorry to hear that you are having chicken pox' I met Anita
now' afternoon and she told me about it. How are you? I hope you are better

It's a pity that you would not be able to attend my parents' anniversary party at have my residence next week. We have planned a wonderful party for my parents and and a 'well dressed invited all our friends and relatives. We have even planned a few games
the winners' guest' competition for the day. My sister has also wrapped up some prizes for I know you will be feeling blue about having to miss all the fun at the party' I'm
sure there

will

be many more such occasions in the future'

Take care of yourself and get well soon. See you in school.

Your friend,

Susi

36. How does Susi know that Shakiri has chicken pox?

A B C D
37.

Shakiritold her about it. Anita informed her about it. Anita's parents informed her about it.
Shakiri wrote about it in her letter to Susi'

Susi's parents' anniversary party would be held at

A B C D
02411

her home.
a restaurant.

Shakiri's home. Anita's residence.

SULIT

03411 O20ll

HakCiptaSektorPengurusanAkademikJPN Perak

SULIT

024/t

034fi

38.

Arrange the sentences below in the correct order. Wrapped some prizes for the winners.
Planned a wonderful anniversary party for parents. Prepared some games and a 'well dressed guest' competition.

P

a
R
S

lnvited friends and relatives for a party atmy residence.

A B C D

S,R,Q,P Q,R,S,P R,S,Q,P Q,S,R,P

39

Chicken pox is

A B C D 40

a disease

an injury
an operation
a beauty treatment

The phrase feeling blue can be replaced with

A B C D

feeling sad feeling happy feeling anxious feeling amused

KER.TAS SCDALAN TAMAT

024/l

034/l

O 201I Hak Cipta Sektor pengurusan Akademik

JpN perak

SULIT

SULIT

NO. KAD PENGENALAN/ }.iO. SURAT BERANAK

ANGKA GILIRAN

ffi
Kertas
2

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK, MAJLIS GURU BESAR NEGBRI PERAK DAN YAYASAN PERAK
6)
024/2 034/2
Satu jam lima belas minit

f JLA]\ PERTENGAHAN TAHUN zA11 (TAHUN
BAIIASA INGGERIS
}[ei I 1'.jam

{JA.\G.{][ BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
!"

Iulrs nombor kad pengenalan atau nombor surat beranak dan angka giliran kamu pada
petak yang disediakan

Untuk Kegunaan

P emerilrsa

Kod Pemeriksa
Bahagian

:

ol
-1. -t.

Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.

Markah
Penuh

Markah Diperoleh

Jarab semua soalan. Jatapon kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas ini. Sekiranyaruang
w.ng disediaknn tidak mencukupi, sila dapotkan he I a i on t amb ahan dar ipada pe ngaw as peperiksaan. Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diiknt dan dihantar bersama-sama kertos soalan pada akhir peperiksaan.

A
B
C

t0
15

15

JUMLAH

40

Kertas soalan ini mengandungi

t

halaman bercetak

0l+

l

03.l].]]l-.]!Ha]rCiptaSektorPengurusanAkademikJPNPerak

fl-ihat halaman sebelah SULIT

SULIT

02412

034/2

SECTION A

[l0 marks]
fTime suggested: 15 minutes]

Based on the picture,

write one correct sentence. You must use both the words given.

eagle

-

sharp

I

mark]

fishmonger

-

selling

I

mark]

02412

03412

@

201I Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik JPN Perak

SULIT

024/2
03412

3

-

librarian

-

neatly

I
.\,2 - rr/tr s F.-'

mark]

\J

.-2,

:\l
i\\

-

durian

-

thorny

!

markl

aeroplane

-

faster

I
024/2

mark]

034/2

@

201I Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik JPN Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

02412

034/2

I

mark]

L

-

chasing

-

boy

I
8

mark]

[1 mark]
024t2

034/2

@

201I Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik JPN Perak

SULIT

SULIT

024/2 034/2

-

unnpe

-

sour

t
10

I

mark]

-

painted

-

blue

I

mark]

024t2
03412
@ 20 I

I Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik JPN

Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

6
SECTION B
[15 marlcs] fTime suggested : 25 minutes]

02412

034/2

Look at the map carefully. Use the information to complete the dialogue below.

PULAUTANCI(AWI

t
UNDERWATER

woktD AguARruM l0a,m.-2p.m.

\--'-/v
sow€ffi
6 s.m. - ?.30

eq,
l'"*t..ri.,g_l
parasaline

I

L
au 9 6
d^
\)

0

(

s

I

t

02412

03412

O 201 I Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik JPN Perak

SULIT

SULIT

Roni:

Hi, Peter. I heard you went for a holiday to Pulau Langkawi

.

Peter:

Yes, I went there on Christmas Day.

Roni:

Did 1'ou enjoy the ferry trip to the island?

Peter:

Yes.

The ferry ride was quite fast. We reached
l1

by l0 a.m. From the jetty we took a van to the

J

l2
Roni:
What did you do after

checking into the hotel?

Peter:

We were at Teluk Cenang the whole day. The beach was very clean and beautiful.

I went

there. It was

l3
exciting!

Roni:
Peter:

What are the other places you visited?

We were at the Under Water World Aquarium from

J

t4
on the second

day. The

sea creatures were amazing

to look at.

Roni: It looks like you had an enjoyable time there.
Peter:
Yes, I even bought you a key charn

l5
I hope you will like it.

Roni:
02412

Thank you very much.

03412

O 2011 Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik JPN Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

024/2 034/2

SECTION C

|5

marlrsl

fTime suggested

:35 minutes]

The series of pictures belctw show a Mother's Day celebration. You may use all the words to describe the pictures. write your ansreers in the space provided.

(i)

-

Sunday

-

decided

-

celebrate

-

planned -

02412

03412

@

201I Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik JPN Perak

SULIT

SULIT

9

(

ii)

-

decorated

-

living room

-

balloons

-

baked

o

(iii)

-

home

-

surprised

-

cake

-

thanked -

KEFRTAS SOALAN TAMAT
02412

03412

@ 201

I

Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik JPN Perak

SULIT

SI]LIT

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN (TAHUN ENAM) 2011 BAHASA CINA - PEMAHAMAN
MEI
50

H

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK, MAJLIS GURU BESAR NEGERI PERAK DAN YAYASAN PERAK

026

minit

Lima puluh minit

JAI\iGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

E6id+*€-40 ru.
B. CflDE+rtrF
,

2. a#ru tr,z,tfr+F$" 3. €gFfl€A, 4. ff R.ffi

itH-+€*
€*HT

, f*trE€#..ttr

L 4rr1fi)ft

€*Ht+Etr!*thllAR.
g!E&#

#, il,tfrft
'tstf,

*Ht

)+ ,

f*F+hR*fH!€#"

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak

[Lihat sebelah
027
O 2O1I HAK CIPTA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK

SULIT

SULIT

-2-

ffi t-20 N r4 i*T 6 6t *.+, f&Es#ltq*[.

D1

'rF++aI'frt Eft " ) " nr$
^L.

?

Pd"
DA

cd.

t( 2
l/

'flli

- tfl ftEEk rtl ?
t*,h ,Ift*
-#41"

A
B

fa\&
':ft

h

F
D

#--7 aa

4*
eJ

fiq,+

i" 3 U
A

fr
'flF

, aFxt* X*6pL9e-Erfr,

ft-+ lEtL

R A 4+)&_,*'.F, &iL^X-Rr

Aih BiA

+ + at & 9\ Lz

I
Uo

'fb

Dh
+flrs i1n,J,6i g ,frf rfr,e_+)f,&eJ
,r.

1a.^g-

tf

a4tift4\Lz

h*xr't L4;h "

n

A,-:2

)rlj6-

.B

hffi"
',ft,,#

C

D

+iA

026

c

20tt

Hak

(ipta S],A ,tt,N t,crak

dan

M(|u

t,arak

SULIT

STAIT

-3-

.:

ft-*rnT(6, ,€.A4F

n,.s-,*.,F* rt1J4n4:?

A
B C D

tfr&-+tf,,{LA

+f

rt1r&r\_L?

rfr+
ift,E frft6
rfr+k

4F+ -- : A AA"+4 +? +'tttl9#, -+,\BP 4Lfr &A K)L6 Zl
fr'J

61r

X^ ', &xliv\ftit'lb

B c

R.
n14ir\n4FTA,ng-1 +l?4en94frVaht+#r E.rlr, &+T4+ )tu'E
4+"

;Frint4
€'i

tJ-rt1r*fr

+Wnklft,+, 'xil T X4vu.RA,
+kznJ#tffii| 4H
fb61r

El rL-4if4+rK;u

4

P
,
J .L

fr

n,

R-ft,i*xnrt-B}fr.

;:..r+*n\*4.,

xi" ,,A ?t{ A *, fr,th * B i&fi"4 iL, trkiL,f4 C ftt eh L, &.1ki4-

/* )R'L4k*fr lv--r J oflY'tfi,fu "

,

nn

L*$ +tkvWlp, i|i f,.€ g61ft+*+?

"

D
./t ao
"fi1\

+"en'We, )kX+
Fl S: ,fn

-\

8

+ iXW ,
rfr,

*$-tb4+ * , 'fFfr dHX

T+.a trLru-4+

.B D
i"ll6

A

e-+ 4&
if4i:.a

eJ

+ + frlr 4k *" L?

49&,...,*...ifr.,P*.F?

t

C

+iq'fi-7"...........,u4.6,6 +-n+h +h........ ..rY'ninin' ita4 €...........,hi,Lt *,*#
s],A JpN I'erok Llan M(iB t,croa

:!tii Hak(ipta

SULIT

E-

Sf-I SULIT

-4r.r}i+

O'r-

A
B

),?,^rt?l +-{-r{,+,il&^, qf 4, e-+ j*fL rJ + + #t & r\ tz ^4n
4#r#...........x4&
*o X-........ ...',yt"4+ r,+1F...........T.fx

*. -rkfr

),'-:
"

-

c
oill

P

fr,F...........x{l

I ts
I

f{ 10

+eJ + fr_Enftl#r?

A

B
C

D

n X,ffi, IJIIX-+ i-flfa64Jl4*)L*+4*.4.trL ?-9nt &.€ fl X,t+, als x- + t nfu#J ,+- )L&+48.4.ttq 'L"nl &.€ltp L6 *flfu|t T I n x,t+ , ".fr iLfr1J'+- )L1t48.6trL'nl W€d.E. nfs"H it-x-6x- flfafrat n *,ffi, tt48,F I aI*tf,nt
{h4J e 9 al

t'fu.€'n"

ltr

Wtt

fllsefqf-r-E4ir69n,a€ ( x ) €iff,4t+^& ( Y )

!&,*'tLtiJW

x ) ftv ( Y ) A zao song B zoo shong C zhoo sdng D zhoo shong

E" "fiftfrfr (
FI

*lEEh)++?

il',
\t
13

,nF

c P

A B

t

6J

a+t-62 1*+Xfrtv,*6n +€ rt1r1rt,f*ix 5l+y"4i+7 . + *4t14r-r{ Ap'+ , 'v; rfinfi 4i&-*n{*jt tr -e s 9-g . Hn iLhl *+fr,6 tt"r, 4t4 *--L+. ik+ Ats fr ;l tL'f*i*. * A*,2il'1 X+jF€= ++fr.h4).+rt1r
itt n

+ + fiu ,Y.hat i4t*

^tftfrik[*Et,i
et

-11

4
I

A B c D

'lF4

+i*.H1+IA?
x-4+fly,

trT
x+

&i+, "f_tr+n$ e,6t,r'. T rrt , eer# *9*t*l&,*tE 47 " it+4- '**"n++F tx, x tu6 -,4 i^AA.
A

f i4ai|-fr+ E-+ , T fa 4n ftu)'-e*-i;l ,?

.

026

t){)t I Hok( iptqSl,A.lPN l,aruktlan lvl(}lJ l}crak

SULIT

SULIT

-54i+
p,l

7'o

'rF+ A +;LHt*fiiz
A
B
C
hlr

w +L4* E Fj
d,#k-iiffi,rt1J

- ++ - fr-- fr-}e,,fL &HR;if n44.rc
x,iiix,&rt"4fr"t h
tr{a61J+w+
"

#,fn

a

p
I

+{+ +iiJ-#t,J'+k*I-fi" X**,t^tL6 7 X
A-W61t?-r,ehitlurl^ 7 d.++ a+thyt "
el

Its

A 6 &-t-t,S++,gitBi. ++h B tLft*nlln &4f$9.x *tXikWl;A"
61r

'rFf

+f

frlJ "

*"

+61J&+ 4
ldt

*-4&,h4r
"

i^n?

P
)16

fr& rlt66.-,9,&4i5 trLa'-L, 4&'*44it+THRiH.

h+tiEt*ivtn4+48ifr ? 'rF+ A -L4+h 4 +i&-8. , 4F & ? Hrtt faT t&,+l EFJ T . B 44&.6 a €*€*T.14 fr hL,h tlitv,4' n fa ft T

A
(x-

+f

lqisrf,LaKEpl
.r\"

, E-a .^ii ,

D

4&-,+Elfi,,y*.R?, 'B€qt*.+V

f n+ X-, &R-^"4 n,l L, :.:4'hi

**'f " ,?4+gEr+B-, *rL+"fr"

-+,

t17

C D
th'u

*IAW+,*.&. " 'rrl(+ eJ ++"-Lturt! eJ + *-ntaVlhlrt++++i*? A ,.J.+4A"&rt$t{-+, A+*f{,ti* +1 " B E + +-)t:Yf,"48--€ tI € , &HV'-rt i,J 't.
"

it,Lf rt1tit,lt,, 7+7

F 4if,v4*,F J.tv*ht jn+, frhoe&l+tX-tX-t&,N4Ifr

*E4t X4

t

61r+tFA€JL

,

"

a\,4ry

rtW,

4+&-trr Z61t k_F""

v\T,flf tfr, #r t6,F*f,+ n 4X- fi-nfti? I [L,t,rL h1&-tX;q fr q 4+tr+Jtunil, ,1. fr ja1:*'Lo| T €t : " {t+l .*I ru
o.fx.,

t

IL.rU, &ja4ftt,l+

:v
026

*\"^

+

"

oh" 1 -

F

"kl I

*-ihfrfutxt t|P-, f,fr1J ft-4t,8 rt+t,42 " !
I

Tal(irL.,L'rF-g.t. "t Ji"itu.....'. . -,Fi6 +t *.96,4Ah4J fi +furL,{ta\"HRn-f

('20t I Hak (ipta

SPA

.ll'N

Parak dan MOB Perak

SULIT

E

SULIT

-6I 4EII I f,ra III II fie IV III fie IY

S

.X
B

1t

G
D

trt /

D

h xx+*pia*.)itr^++a

#t-4-A, t Ertr^t)4&"

A B e i-,'
D

'JJI(

rF tft. Fl f,"

€ A -L ffi #J 1N.an?

\fri:tii&++tr*k4^+?
h x\++61fr4+R_4+a?
,e+++ AU'4,F-&.*+ztul64r X.4? h o at $+{' h 4+ A \& f:ti^

1t

*ii

D'O

P 4vif"tK*rtLP'eg + i,' a *t' k)t +lA R i,r"+h fr1*lh 6t 6 fr -,,
61J
!

S

tt,Y.h
^BA

rt1

*+ftLf,t fi

I

v)

t-w +

eJ

+q

v:/ta|

tv"-

+fr +e-#r +k B.

'rl3

++lF

_* B C D
ffi 21-22 fi

QSRP

'l

fr_E6h

h1?

PSQR
RPQS SQRP

til
\l

Ei*T66t f# ,
"

f&E

s*tq&"

L+i,6r

, j{titt, xt 4 €" x- + r }.rtl i€Jl+frv + ,{ 24 ,S , JE it w 9* " iL',4fr,l+11+4+tn 1 - +iL+fr1J 4" +W 9b , 4+tL1 ;.Er /-+ lq 6i
if
&

"

x 4+\'fn *F hv.€= n iL'bfr- ft]ri+ , &+^d4n srl lt*f eH F Eq.

"

+a

4a " Er $*

026

c

201

t

Hak

( ipto

SPA .JPN Perak <latt lvl(.jll Perak

SULIT

STJT r

-7 {69 X .E.?

-

'rr;i€Atirrf -i l'98 ts l"H*. D

C

+"&

4"#

I

9ltfi

A zeng B zheng C zeng D zheng
fr n-24 ru H n*Tfi
4

&-t^xf

ho,v*+4+'61J

Enrtt&tZ

jin jln
j'ing

jing

6i

ff+

,

fxE^

sStE*["

* x4?.+++/&,tirtJs- +e

R:E,f,i rf l&., FJ 4lx-+ 4+fr t&,w

: " E:

4t,

^?YEth}.+ ?" E A 4y,4e,+4*

f *t

, ik.tL+jt,}."
4\"EtL*k-4&-,Fo| "

" lt. i\-frf\ .l&,l*4A'E

W,42

{'1
\,V

23

,nF4,€A/+l

,B

A

*fi
R-

t*4l{-trtlt

+A?

Xtr#&.
fi d,h

c n_,r,fr h D ttrn+
E+h

iCro'fJltfr,€{f "'mit" fr1J't-iLtl? A
-B-

D
026
c.20 t

c
I

€tl*++
rE.,R

Hdk

( ipta

SPA ,/ I,N I'crok tian MGII perak

SULIT

E

SULIT

-BN

ffi 2s-26

En*f 66tff+, *EsFtEru.
LiXl+Foh7
4.,u,if 4
:tJtlt fu-X
re-ht

+

*,

L, 4.fL*I g-+Ltg- h
4ila& l!a+ hl

, A+rf

LL-r#6

, &EEt*hln+T+.
'

''4,J.

sn+n

* j--e\, BRA

lenf'tu

tLt

Ji.A.

\c

2s

f i4 *"&- 6'LtL+k t\ -Lz A6€
"ls

B

G D

*-,
*.+*X

+tnA "HRA;'rluit

\c

26

Lfr rtt A + +
A
B
C

&K*"

F.4+e

,ts'?

')E+ fr ttthfr$ kflL\Yrt4r 4 tfr

+arf z^K+
r,1.ft61,1-d

D

fr
E

27-28

ru
6t

n*T6

tr#|, f* Es*tE *["
d.x-,
4ilL8l"k&-,,q-ffi

i k fu-€€)k4r" wktL4(trhlJ h J.l t++xt , -* sLf X, -* tLz-'ft,J' , -* tr- (P) -*tu,t&,
,

4t E ft,*LiB R-#J e sUtvl&'h "

-$1 zt
/\

Afr+ B ,{+ Cfr&

,fl1srfi,fi"€4,4^-{f 6i P lUi

?.
026
c 20 t

fr+)i.

t

Hqk

(tpra St'A

JPN t'arak ttan

M(iB I'crak

${Lt_ilT
r* E./:\
-1
t

I

"

iFJ" +hir&fr Er

Li-f 6i la4z

infr
1FJtr

#
fr

B /L

D

t&flf i'ff'tn rf.t4,stl4

iE

*T fr#rft#, #E E*lEi8"

*4+*,€-r H ffi, ffi4irft.t*fihn " /R'6 whftbka
, a6+ * LAI-,€.,€.4R6q-nx.F-JJEt4"
?

frs

TT tEffi ,
4zq
"ttfstfi,{ U

+Y+-Tat 9-4+8T'tr4 fr " X4.Eb

€4++h*'nt

"

p c
,n$

A Ahfrh
xf..''*-*,
\ff

{*4\x,

f /o,s* Ai eJ +

fT.?Y,+#

D

Mt

f,-,

\k,'

4 #-+ t+ fLi + 6{r +q t\

-L?

I nX
A
B
C

II E. ii
I4p II I fe III II 4p IV III f,e IV

ttt

€ii

rv

Ai.

D

':6

:t1,t,t Hdk

(

rnta:^i'.4 .lJ'.\ l)uqk dqlLJJ(iBllersk

SL]LIT

F
stt-[T
- 10 SLI

s

E*T6rt{+,
h4r

31-35

{.

..81
fXEsSFJfS"
ik-+

R, tkt*q",*, 2t+++E+. 4&,';+fT'&ftfr,l+A

{A *ftt7€ trfr *--e.At ,
,feRA+E-, +T
614\:

E

4e,+etl

t*F

+,#,VlA"f

-$,rz\iE

,€.

Lfr46:

6-k,

L4i)+&ri" T -+4€'\. -i|++E+tq#r" 4&,lv+t*ik.&le€ -L,

*44tr

R{-A

utt +t 20 +t ro *#
30
10

1:tcnn#.fr

2.144+6/.ft
z.la l&,&,ie,fr
4.+,rS,lr

9t +++E

+g
A#
I

ro

,€.+

s0

+*

I

1r

{-A6t *tf+nfr-itjstK $lpn , 4+Ait.&,ikif." \ft,-L, i-^a 4e,fiZ**+E-Lfr F\ t |e.Frrkwht so at+Rfi " rL g {-A )rA L*uft v\4* #iA t{ r+€ z+ z+ n.l, Xf* k-qfr - it-{..ikh - ly.++E "

4e'lv.++E&t-fr:
K*EtJr\hat4\:
t.

{A

1glf

tv*4\44-s it 1 + + ** f,-R 61r + 4a Eit 2.+ ++ frt;i<+4i4ift n

0+*
0+g
o

3.L+#r+ft. +ft. +#ft +.Enlt#rtr4ft. frfrfrft
s.6-+i.|kfrlrtqeq
,u.

0+t
oAf 0+*
4*t
\35

tt

,*t'l Atft'T^t .t-T -Al1, 4&,'W+-xfr++t*fi-suatt ,ir+e+e j& +-iE{.tLEtE g-trJ+# , ,l+,J.Xf€ffi,nt T-+t,l{.-g, ,J.,s4€ l&,tv,

i-A1*

hi*h,

aF

8o+gRnLl*ta+tw4grf,.

\

026

| )(tl t Hak(ryra

SP.: JP,\' Perok tlan

lcloll Puak

SULIT

SULIT

-11

-

8'

.A
D

h 4+ 2 {&+fr,4+ A .ii}+.&A T -+A
4e,+2t

€rr

B c

+++E

ib*s_R_ttriE#t 4&,ik-+ E E\ trtr +,r$,1*
X**fs+p&_4&,.8/*fr E_ltk+

i-4tr++E+#t6t Ut, A +4&++t++EH #r R_4+A? '

f
[,,

B +t Kt

lt'fr1t4\

D
)l
4+

,4q*f"4+#rfrN+ fR+ 6 Vtftn{

A n,ffi {A +tkfr fr +t*iB +{A Ytnal rrhq * .,,c Ait+ txttn,t#r *-ftl^+ts+R6i
*H

A## e-4*x_^tr. T ltnz

D

rj.{-^4?€+ *F"f,t4e,FftF,ft

61+1\

rB+ *

ofif\rfrR_{_A6t

A
B

++
h-

Frr

4Sr1a+t&€-

ai.?

Wt+tr #4h4h+1.ft

,g D
\{,'

+aE
n(.an

^t*ikE
ft4 EEh f1 ?
ax 6t €,u ftf,-tllfu ft.t^fri
H

A .d

,flfs rfr,

++Trlz,i*441#r.,$f+,

D

C +t

++a,u +ale,E_ii

++ 6t frR_z^frVvtA4\+4ftA .

,

026

c.20!

I

Hak Cipta SPA JpN !,erak don M(iR t,crak

SULIT

I
SULIT

-12-

sll-n
:A
64r

ff

ru. En*Tefti+, fxEsFFl*[.
36-{0

tr-gto
6

tafr fr

E

?-fr

at

, fr +A"4 ++,ik4 )'-, tL ,ftfr 61 4, #r-rk+ :

J-nf.

, €+fix't tk+ EilFft .^')tl , 4*-*+ t#xr.l t;{ 4 6 " Si* tr xt*?J-ntu: "J-?, /e;'l/Ll$, 4\"*+/e^9.^i*" " tft-te'frhZt'+n, * tL-frfrh1J++'tj-, frt*bt6ifr.#+ f xtfrfr 61J- h,$,u. frft 61Jt/.'r*-tu&it+++ frft , 4 _K4 A€+fT4+r'1 fr& 61r4e4+ " i+-7 -'oE|inJ , +E-q-aKJE&+4ii. ++,+H+Afr+rL+,{*^+L, sT lU J .-+a t ;t h"h *, El ,!1, ix--€nii rt"K4 lfifs4kFill&," Lfr LZ; ll,*A'e-,q-4+ bft#kaxTo -..s.t*-g. fr +ao',l'w Y 61r'J'E , ri ) tr *, ++,i*tr B * I!-tiLi4+-g"
+k-Ht lu]

/

/

i_

FfrS)q.S:yt"*\4&'frllfr''In. ++'*E*-E jt jiB-61 , o/lsg '&4+Tde n" f/a,j{.++ Ik 14, 4e, nffi fu-,x.} w Y ;i, " 4t, [L*,B.4L 4\, + ft-4+ A *+)L? .1,{7 K61r ^ {r€ 4+-*tes'}h&+,h? " € el<E fr: fr\fr JirLtj-ft_IsL, nx-FV.\E4A *E"fol ili+.pw F 4,L4&.1g_-4^, gEn;L: " *R-iA.T R6{J fxt-'F,*'xh&.*, +\;t, Ifl,rrtuz,thf<" " oft T€16, gl,i,c4n&;+q k-f+, -in- :^ :.i 'f ' 4 *,it. 4 L, *+ aflF e-64r't 4ifr tr.En , *&fr fr +)f*l.t*41T4;k frth ru.

k,

:

r,

4-

*g+iqtr

tf'

h

l&,, *;f*4&-,Cl#+ AnFg. g-+T',l,6aJE " w Y +n6T d{++, 1F'F €,16 , €,B{ft{fti2urA T " +t,+tr t'I/.iX,, " €w F 4 iahs *-, fI;ft4e-+Kt "" &lt+tt{ w F 61r ++-9, 4{'x*+nL-fr X B-s*. w Y 4*-*-,fr h 7 41E.+, +n np g1t#, +1,+A K&ifr; " tL.t+-fcfxl,E:Y|t ., 4tr,:r.Llfl Fr'lv.E,)hf{ pg ! " s F T7$fz\.{+.t&,L,, TrtL4b * ",flf,+# ++,+A l^ieiUhl&'rt1J +-, 4.tt'f&

A+itti,

fi.ifr-4u'T

#, tr.{'eit7g-fr . f€, frft T +*+ik

*

tr4"47 "

tL

t n trA"4,1 {t?.i'fr yatt#4h x€*frftA&+"

016

:t't I H,A (

tpru

\l'.1 .tl'.\ l'Lrok,luil .\tt 'lt I'ir,tk

SULIT

r
{- T-X'r
_ 13
_

??

'- 2 )r-frfrf" K4 ]..fif 4k#€++,*A? {&,x.}tafrfr ifrin*.4 6t,g.rrl. 1+-+,# tK.+ J-€i[-ta€ ftrt|4i4+:.. 4&,+4,fr+fLh K4 t*Ik-+L+ " u: ; .i&+,u iq h h,i,frft tF"H rLt*"

r

lL;

I fivII I f,"Uf II fiv IV m fiuIY
,ttl\rfr,&-+fiJ

+ L-:: tt

A
B

6-+iq A.&+

f 6i€€?

R

F*t'niA^Si

t)
(
.-61J

C - {AA++-,R D X/'+f,-/fJ fr,<Jt,
^

*t j1_4,LflP"iff

i

iif-

+€. +ik

,t'8

A B

++,*H f,.qr,E

4T41il
'g'/g+Hll

, ut&#si AArt 4*w Y

z

c
"flf.

+
1
th
1

-D-"n,39
rfr,

fr x4+=fra tr'X XE

A y c

R

f

$. {_ rt! nN-an

ftEEh

rt4J

?

wY fi AA+i+Efir,iL€#-"i

#4 L^ft,€dh 61r4;4+,frA*. +i4aw+fbtfi *.*atA*4+_P.."

.l

r

\l

*l4o

,nff+'lt'X"&-6u\ " fa&-FNA" +frt E? bt' frit, riifi }.x-- rl 4 h.rfr-x,.#6t,yiq. T . "/ B 4&,?;6 Nyk;6 , -/Ft F_Prfa , )*.€_g*f * k_. C W )J 4e, +,48-ft4r€zr ji+ , FrT U+R_* *tink D \L+W+ ++4iE , 4frt*'Lj,* 9-A#r *tl;.p:
|
20

IT
026
I tldk (ipto
Sl'.4 .tt,N !,arak dan t4(iU t'arctl

SULIT

SI'LIT
H &IiEEWlffi.+.t*,?Fq

z+#E

H
l%
jam

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK, MAJLIS GURU BESAR NEGERI PERAK

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 (TAHUN ENAM) BAHASA CINA -PENULISAN MEI

027

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAII INI SEHINGGA DIBERITAHU
Untuk Ke gunaan
+_
P

fl,+Eti H ffiiff € E 4
2
J

+v.

*_#, E E ffi +

emeriksa

ffi€EEHEfr!+ffig"
Frf il zra,Mffiefl.ffs. WnRffirftS( u )fr( b " ). ru,asHHt#*EEin€ffi S8r" tER E#TV, EJFJH#HRryFfJ,I€R4,

Kod Pemeriksa:
Bahagian

Markah
Penuh

Markah Diperoleh

A
B
C

r0
20 30 60

4
5

)*(

#fl Ftlln$*rtrK€iil8,

-EItrR"
l1

JUMLAH

Kertas soalan ini mengandungi

halaman bercetak

[Lihat sebelah
027
O 2OI

I

HAK CIPTA SEKToR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK

SULIT

s{JLrT

-2YA
llo

027

+l

4+tuEn*T
-L"

fr#r'€{, *E^r{_f €* € *h1ri4*, }EE& s +A +#rrk*"

/\,,(*F189444'l*., fr8ft-4 ?6+" flFA, 6&4-s[t1'n6 4+ * . *t4^+ , 4y'4y-iL4&',LhAF n?-R-Try#r , it+€€ *F-ft++Z t4irh , n ft*,&,f444+ ft,i,'X-" trL*.#r KH f &Jis +i+, {e.f[

^nlB'€,ii, #r 4^+ , f,oB*+H rL" ji++

n6'\at4*&&A

A

fiii&.Bf"}.-ft, #tr,+,6 E *'1l-

-v,fruvL*wx#-& R-t :lL, ftft4+n lxit.,t*h. a F.4"4\8"

{t*ffi&tr F.* .

I

027

O 2OII HAK CIPTA SEKTOR PENGURUSAN

AKADE!.jIK:.4.8{:I's 1[s,,,ftdNiasmm5,

SULIT

il
SULIT

-3-

027

)fu+w

*+T.i4., d.s,J.iK4€--X4:il

,w&1

"

*g-ai

X, fi++-,A---

, *4t 6ot4te

#t fuf.,"

,-{4*9,
+ giL:f\q +.,
+h

i*hnU\iX.ffi"

+1,1f

jlg , $hiL*h

&, ,1,

, *v
ittJ

trq-.

frt*tttr+t1,N.nkiru,

4\"fr1lftiy.,

t

hV4"9A&.41.

10
[Lihat sebelah
027
O 2OI I HAK CIPTA SEKTOR PENCURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK

SULIT

SULIT

-4-

027

Lh
4t + *o X-4t,fr elT g #J,W &-g #r €u.z E -ffi+e'-, +*kz^r'ig 80.

n,

l2o +l &++9r +W + #'J,J,

tr^ii€*A, ++4&'4t1+ft*,

\i^/'/

t4//'

)

tJ

./t\

t', u-n r "^^J , t;1U.,

--')

(t -^^r'

ffi
---

iJ ,,,9
)i

\

$o'il
'sn .9.
&

)q *=#
>a__I
-<-

x, \l\N

ffifuil"^k}i
*.

,-,[*q

U'/r'i'n

a(,t\
,rt'/vo

027

O 20I I HAK CIPTA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK

SULIT

I
SULIT

-5-

027
Untuk
Kegunaan Pemeriksa

LA#rS*

F+

20
[Lihat sebelah

027

O 20I

I

HAK CIPTA SEKTOR PENCI.IRUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK

SULIT

SULIT

-6-

027

fth
t3o ,.1

4t,Lv\T *ft4+ E, +*k6

f i- tzo"

(o) *,f"4ft61fr
e&
J'

a

(b) Litf , d.fn,(.ArEe'J -*W^lr6tr+,14"
4+

&.--&-, 4&Hqi&itJ

A W4r? ftJ"4{ftt)*it+ w4tz rv,+,li#r rAfi_q *, +"

+.

(c) it*. , 4t+,F&_34Tfr1*+nnLlt-iuT " ,i 5 -4t4i+ifr4/.-Et+4**p
itLh .

027

O 2OI

I HAK CIPTA SEKTOR PENGURUSAN AKADEM]K JABATAN PELAJARAN PERAK

SULIT

SULIT

-7

-

027
Unu*

ff.H

nhfi**

a+

Kegmaan
Perneriksa

30
[Lihat sebelah
027
o
2OI

I HAK CIPTA SEKT'R PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK

SULTT

NAMA MURID:

KELAS

:

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK, MAJLIS GURU BESAR NEGERI PERAK DAN YAYASAN PERAK

YAYASAN PIRAK

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN - 2OII TAHUN 6
MATHEMATICS
Kertas

I i{,t-

*.+

025n

MEI
1

jam

-,.l'si

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
l.
2.

Kertas soalan ini adalah dalam d'v,ibahasa.
Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu.

3. Kamu dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

@22ha|amanbercetakdan2halamantidakbercetak.
02511
@

201

t

Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran PeTaAMGB Negeri Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

025/t

2

SULIT

I

62 0t5 is written in extended notaJion becomes

62 0r5 E

fr"^i/rt'Rl0+5

A B c D

62000 +

60000+200+10+5 60000+2000+10+5 60000+2000+
15

Diagram

I

shows two number cards.

El

1.E.6ffir&*tHf.

278 t23
Diagram I

29 456
El t

Find the product of the value of digit

I

and the value of digit 5.

*r<.*

A5 850

t

V.J

&4{fu s #J *{4fr#14x&"

c D
3

500

5000

99 sen

: :

994h

A B c D

RM99.00
RM9.9O

RM0.99
RMO.gO

025/l

@ Zot

I

Hak Cipta Sektor Pengrusan AkademikJabatan Pelajaran Perak/MGB Negeri perak

02sn

SULIT

Diagram2showsatime.

A

2

&-fr-+ftif6'J "

2235 hours
Diagram 2

8z
State the time shown in the

l2-hour system.

vx t2

A B C D

FlntFi'i*E
10.35 p.m 10.23 p.m 10.35 a.m 10.23 a.m

*, ftt14.

Add 3'5 kg and 2 kg.

if E's kgfu Zkg/:afis"

A B C D

7'3kg
5'5 kg 3'7 ke 1'5 kg

1'5 x 100 =

A 0.015 815 c 150 D 1500

02511

@zOtlHakCiptasektorPengurrcanAkademikJabannPelajaranPeraly'MGBNegeriPerak

SULIT

r
gzslt
SULIT

7

Diagram 3 shows two number cards.

K 3 _EfrfitK*r.H

f.
4'09 million
4-09

9 840 000

6T

Diagram 3 El s Find the difference between the two cards and round offthe answer to the nearest hundred thousand.
*{.

* fi t&*t a + #r A,
5 700 000
5 750 000

*#

EXE t\+ fr 4i;t-4tt4h"

A B c D

5 800 000 6 000 000

s

15-8!=
9 9 ^72

B7?
9

c

6.1 3

D6?
9

025/l

@zOttHakCiptasektorPengurusanAkademikJabatanPetajaranPeratorMGBNegeriperak

SULIT

azyl

SULIT

Which of the following shaded regions shows

]4 of the whole diagram?

Y\n {'-ry.E fiAK

n 1t 4

A B

Calculate 42'6 + 4.

tt9i.

42.6

* 4"

A B

10.62 10'65
16.2 16.5

c D
11

Which of the following distances is the shortest?

vxTdF-.FtfrA#,&-*31?

A B C D
02511

0'004 km

0'04 km

40m
400m

@ZOtlHakCipnsetaorPengurusanAkademikJabamnPelajaranPeraAlulGBNegeriPerak

SULIT

02s/1

SULIT

t2

1
5

of RM845:

RM845 w

! p:
5

A B c D
13

RMI69
RM38O

RM676 RM854

Izzati finished her test at 10:10 in the morning. The duration of the test was 40minutes. At what time did lzzati start her test? to:10 +Afrtlfl ft40,;1f .

4fit'ftfryf
4f

**+ix".

*r'fi fr a1 2 rt 4*ft *b t tLz
l0:50 a.m.
10:40 a.m.

A B C D
t4

9:40 a.m. 9:30 a.m.

Which of the following is correct?

u\T ffs-Yfip--nr6617

A B C D
l5

60-10+5:10 50-20+5:45
50 + 50 x 80

3:300
140

+20 x 3:

t-] tt
5

1= l6UU

What number must be written in the

l+ A
B c D
025 /l
@
ZO

n?

r'r*^4+ a&.+?
350 560

3500 5600
I 1 Hak

Cipn Setdor Pengurusan Akademik Jabatan petajaran peraHMGB Negeri perak

SULIT

02511

SULTT

16

Diagram 4 shows an empty bottle A and a glass that can W

fill

250 m0 of water.

4 fl-tr-4-trfinA

fi'-tEl

vt*-zso

nl ,Y#tff.

A
Diagram 4

250 me

K+
Ratna wants to

fill

bottle A with

3

]2

I of water.

How many glasses of water are needed?

bW*ErnA -sF zlc r'lrY. 2
**,8*t,rfi-#rrtr?
A
B
C D

t4
13

t2

l0
15 similar files

t7

A file costs RM4.90 and a dictionary costs RM75.80. Rozana buys
and a dictionary.

How much money does Rozana have to pay?

i4+ *. #r 4tt 4\R- RM4.e0 " - A + * #r 4lt 4\ ft Y *t'MF* T 15 t*nPt v'rx4+*-fu-E+*.

-t

RM7s.

80

"

y

iI'MFE4+

? 'y4\?

A B c D
0251

RM225.80 RM149.30 RM80.70 RM73.50
t

|

@

ZO

I

Hak Cipta Sektot Pengurusan Akademik Jabann Pelajaran Peraly'MGB Negeri Perak

SULIT

I i l
I

025/t

SULIT

l8

What must be subtracted from 90 to get 29.18?

€'r,t qo tfr.+t

,y

, thv,4+itJ 29.18?

A B c D
19

u9.18
61.18 60-82 28-28

Convert 8'04 m to cm.

,K

g'O+

m ft.'fLd.i" cm. 8040
804 80.4 8.04

A B c D

Table 1 shows the bill paid by Raju.

&t

g**rtnFft,l+#r+&"
Items

h4+

Total

Kff

Telephone F,t*

RM167.80

Electric € Water
zK

RM83.l5
RM36.40 Table I

*t

Raju pays using 5 pieces of RM50 and 4 pieces of RMIO.

How much money does he have left?

*t4*4,l T 5 tK RM50 fr" + t& RMIO" .fed.*{ T

t

'r+\?

A B c D
025/l @Zotl

RM2.65
RM3.7O

RMt2.65
RM17.35

HakCiptasektorPengurusanAfrademikJabatanPelajaranPeraHMGBNegeriperak

SULIT

02:1'l

9

SULIT

2t

Ayu drinks 1g '4

*iil.

every day.

Find the total volume,inm/., of milk that Ayu drinks in 2 weeks.

W+&kA lev,i+a"
4

A
A
B C D

m(,

h +4a. +\* rElF fi+ Effis4fr,AtW+qn,K4ttn,
I I
250 400 750

t

3 500

22

Diagram 5 shows four tins of biscuit.

K s -E.*wM*+

"

ffirerere
Diagram
5

KS
The number of biscuits in tin U is half of tin S. The number of biscuits in tin V is the same as tin T. What is the average of biscuits in each tin?

*Eu

f k1ifr+ftWs6t-+. *F v f #t+ft+**-&tuWr +#1+*+*{&-t+t.
+rtt&*F+ fr
A
B
C
90
95 100
105

t

,4++?

D

02511

@ ZOt I HakCipta Sektor Pengurusan AkademikJabatan Pelajaran Peral</MGB Negeri Perak

025/t
23
*.2 A+Rt*FtX6tRri&€.
+ffi'#t4+rv'

lo

SULIT

Table2 shows the number of bottres of fruitjuice bought by Barqis.

Volume per botfle

Number of bottles

#"#J#.g

1(
4

!e
2

What is the total volume, in

R4+J+*1t'(#rx.,t?

l, of fruit juice bought by Balqis?

A B c D

2.45

4.2 6.0 6.9

Diagram 6 shows the mass of a book.

Kl

6,8fr-6-+#rfrA"

rt
Diagram 6 El 0

State the total mass, in kg,

of 3 similar books.
Fl 6t

A B

ut kg h +itr, *d 1650 1550

*3
^+H

+ frlt ,€.ffia

"

c
D
025/l @zoll

l.6s
1.55
HakciptasehorPengurusanAkademikJabauanpetajaranperatrlMGBNegeriperak

SULIT

025/t Diagram 7 shows a cuboid.

n

25

g 7 Fv-fr'+ki4+'"

6cm
Diagram 7

BI

Which of the following is the correct net of the cuboid?

ilT fls - 4 fri^ X< n 4+-#r &t
A

e?

B

025/ |

@

ZO

t

I

Hak Cipta Sekror Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Peraty'MGB Negeri Perak

02sll

12

SULIT

26

Diagram 8 shows a number line.

K

e .E

*- *&A *".

3131x 82
Diagram
8

KA
The value of X is

X #J4iR-

A31 4 B3l 8

caz
Da!

8

8

21

Diagram 9 shows rectangle JKLN. Given

NM:

ML.

B 9 ,AfrJAnflI JKLN. NM: ML.
10 cm

K
6cm

Diagram 9

Kq
The perimeter of the unshaded region is 24 cm. Find the perimeter, of the shaded region.

ik-fr

rn F.j+fs

+

vt Fl

X<

R- 24 cm

" *J( * [r] rr.)g{l']v'tFl K "

A18 824

c30
D36
02511 @
20t I HakCipta Sektor Pengurusan AkademikJabatan Pelaiaran Perak/MGB Negeri

Perak

SULIT

l3

SULIT

Calculate

?*J510

.

State the answer in percentage.

i+HZ* 7 '-'

s

l0

"

#8*gA.E.r'4" A 110
890

c70
D60
Table 3 shows the sales of 'nasi lemak' in three days'

*-

z U ;r, z k

9.MF X.tk#r 46

E&.
Number of nasi lemak

Day

k
Monday

MX{d.#r#l'?
125

E*ATuesday

Effi=
Wednesday

140

EffiZ

l5 more than Tuesday vY,&#.A=t 15 A
Table
3

&z
Calculate the average of nasi lemak sold in 3 days.

i+

ff 1 f-gfrF *r{#r +

rtJ 4H

EA

"

A60 B 130 c 135 D 140

02511 @ZOll

HakCiptasektorPengurusanAkademikJabatanPelaiaranPeraHMGBNegeriPerak

SULIT

0251r

T4

SULIT

30

and a triangle' Diagram 10 shows a composite shape of a square

El 10 -8 fr-

tLnflifo-+afirytytt"#JgiiF\fi

"

2cm
Diagram 10

Kto
Which of the following diagrams has the same area of the whole diagram?

v\T f1-4#t e&.fu LK
A

6t +H tq ?

6cm

B

4cm 5cm

c

5cm
D

8cm

\,"025 I I I CW Sebor Peng.-,.*,t ALdeniL .htus,
Petnio@' P*aAI4GB Negeri Perak

@

ZO

I

Hak

025/1

15

SULIT

31

Diagram I I shows cuboid M and cube N.

K

11

_flfrKnty'.* tvtfrs.Efr4+N"

.l
l0 cm
Diagram I I

Ktt

The total volume of the cube and the cuboid is 525 cm'' What is the value of Q?

-Li

4&fu

ki

t^#1,{-/6.f, L

525 cm3.

Q#r4Le-9'r?

A B C D 32

9cm 8cm 7cm 6cm

Rafi is l0 years 10 months old. Desmond is 12 years old' How old is Haris if the average age of the three boys is l1 years 2 months?

JiiF6t+Sfu!o
*oR =

t

+ll . 4,e**#r+*fttz 9. X ta#r+ !tt++€ 11 I 2+lJ,'+Yit#r+W&-4 Xt
10

I

A B C D

11 years 8 months

tt,98+A
llyears6months
11

I I

6

+A
l0 months

10 years
1.0

10

+A

10 years 8 months

n Y 8 +n
02511
@ZOlHakCiptasektorPengurusanAkademikJabatanPelaiaranPeraAMGBNegeriPerak

SULIT

02s/t

t6

SULIT

33

Diagram 12 is a pictograph showing the sale of shirts in four months. W 12 #r *-ry a++ El ,E fr w
September

t n g,ltuU frt *fr,ie & "

)LA
October

trtrtrtr
(*)(*)c) tJ L-J LJ

+A
November

+-n
December

+=n

trtrtrtr trtrtrtrtrtr
represent 20 shirts

*,&zo

4+,1tu4t

Diagram 12

Htz
what is the difference between the sales in December and the average sales the four months?

of

t=

A #r4HE&fuw

t A klr+I\J4H/EA#r Eftt 'r?

A 220 B 120 c85
D35

025/l

@ zot

I HakCiptasektor PengurusanAkademikJabatan Pelajaran perak/MGB Negeri perak

SULIT

02s/1

t7

Diagram l3 consists of squares of the same size.

El rg

€&d,t.iB Flfifrnryfttrle""

Diagram El rs

13

calculate the percentage of the shaded region in the whole diagram.

i+flfnftt+ts+ EaE #16
A
B
C

++"

t6
24

40 44

D

A shop sells I 258 packs of chocolate and jelly altogether. The sale ofjelly is lZ4 packs less than chocolates.
How many packs ofjelly have been sold?

-lE,E+* T t 258 A#Jr5 rt,h i" X)# " fut #t4\tr&rY,tt fi,h il.r41tr& g- nq @," itE,EJ!*7 t'rA,fu#? A B
505 567 629 691

c
D

025/l @zotl HakcipasehorPengurwanAkademikJabatanpelajaranperak/MGBNegeriperak

SULIT

02s/t

l8

SULIT

Diagram 14 shows the price of a computer and a handphone.

Diagram 14

Kt+
The price of the handphone is}}Yo of the computer. Calculate the price of 6 handphones.

+

+L#J

+fl+hftq,fris+lt1k"fr

20o,

tIfl a €alnthtftl\"
A B C D
RM3 588
RM2 392 RM598
RM12O

025/l

@

ZOt

t

HakCipta Seldor Pengurusan AkademikJabatan Pe@aran PeTaHMGB Negeri Perak

SULIT

02slt

l9

SULIT

37

Diagram 15 is a bar chart showing the number of tools sold by a salesman in thrse
months.

&

$

64+fitiLn+we-,?-+trK fiEzkg-Frr*.v!

r+&&"

2 o I

€4 5F{
z
Month

${ o 4K{ u€ o) 'B

Feb.
Diagram
15

n
Mac

4.;

K15
The total sale of tools in January, February and March is 240'

How many tools did the salesman sell in February?

-ll . = tl fu z A #r r& E4hE?kz+o " &=A4hg, 4e,**7 t'r+t&?
r12
B
105

c
D

34
15

02511

@

ZO

t

t

Perak Hah Cipta Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran PeTaAMGB Negeri

SULIT

02s/t

20

SULTT

38

Encik Kamarul's salary is RM3 800 a month. He spends
He gives
1

'5 ]

of

his salary.

i

of the remaining salary to his wife and saves the remainder.

How much is his saving?

+Er+*,L-#t AffiftRM3 800. 4{"nl #rq6tr 1"
5

,te,F*,]

Tfri + r5 T *.J(, +4.,+14*6*9*. 2

4t4*€7 t'r+\?
RM2 280

RMI 520 RMI
D
140

RM76O

39

Diagram 17 shows three towns p, e and R.

&n

&_r$

zt,r\fr'

P, Q

ft

R..

p-l08km#O
Diagram 17

R

El rz

The distance from P to Q is 3 times the distance of to R. Sani drives his car from Q P to R through Q and then back to p. What is the total distance, in km, travelled by Sani?

4t P 5{ Q 6t,:e * €,r,t Q t{ R &1 a4* " x-E5tl P"

,/rft,t+^

P

trl n

, &f ,4d Q, fxa

ijfa*k--f
A
B
C
288

4

)' kmz

270 144
135

D 025/l @zott

HakCiptasektorPengunuanAkademikJabatanpelajaranperak/MGBNegeriperah

SULIT

025/l
40

2t
Diagram 18 shows a square UVXY and a rectangle WXYZ.

S{JLIT

Kl rs

-E.,t-

tlfrifi

uvxY

fu-+rnf1
12 cm

wxYZ"

Diagram 18

Kta
The area of WXYZ is 48 cm2. Calculate the area of

UW/

in cm2.

WXYZ #J frF,ft 48 cm2"

A 144 B ll2 c96 D48

v) cm2lJ *42,

nlfl UYWz

btJ

fuF,"

END OF QUESTION PAPER

fi*e+

025 I I @ ZO t I Hak Cipta

Sektor Pengurusan Akademik Jabaan Pelajaran Peraly'MGB Negeri Perak

SULIT

SULIT NAMA MLRID:

SEKTOR FENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK, MAJLIS GURU BESAR NEGERI PERAK DAN YAYASAN PERAK

UJrAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 (TAHUN 5) MATHEMATICS fi#
Kertas 2

025t2

i48=
Empat Puluh Minit

MEI
40 minit 40

ti#
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Nama Guru:
Soalan

l.

Kamu dilcehendaki menulis nam& penuh dan kelas. dalsm
dwibahasa.

Markah
Penuh
1

2. Kertas soalan ini adalah
3.

Markah Diperoleh

I
2 3 4 5

Saalan dalam bahasa

Inggeris mendahului soalan yang sepadqn dalam bahasa Melayu Kamu dibenarkan menj awab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melaya.

I

4.

I

6 7
8 9

2
2 2
2

5. Karnu dikBhendaki membaca maklumat

di

halaman belakang kertas soalan ini.

10

1l t2
13 14 15

)
2 2 2
J
-l n a J
a

t6 t1
18 19

-f

J
a
.J

20

Jumlah

40

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak dan 0 halaman tidak bercetak

025n

A 2al I Hak Cipn Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak/McB Negeri

Perak [Lihat halaman sebelah SULIT

Fa Fr*! Ib

sr.rT

2
140 marksl

02sn

l4o

+l

Answer all questions.

aEffrAl4ft"
Ybd
7
is the place value of

digitT rll.the number 472 8392

[1 mark] t1

&

47zs3e

#-a

+#r&laFtlzt

r'l

E
Diagram 1 consists of several squares of equal size.

I

Br

firuf +afiatEifrFtgsli."

Diagram

1

El t
State the fraction of the shaded parts.

I

mark]

E
2

*Fnil+fs^vl^&"

u a'l

[d
Diagram 2 shows the amount of Zamaral's money.

WWffi
"

8 z eiq Eh+Frrfnfr#l1k

Diagram2 El z

Calculate the total amount of his money.
t+

I

ma*]
t1

#re,fr1\6t €.ff.

+l

E
3

02512

@

2011

llak Cipta

Sektor Pengurusan Akadernik Jabatan Pelajaran Peralo&,{GB Negeri P€rak

SI}LTT

025n
For

[1 mark] [1

Examiner's
Use

't]

m
I
mark]
[1

4

t'l

tE
2174 x7

f,

:

[1 mark]
[1

"]

[E
Write the smallest and the largest possible number using digits 8,0, l, 7 and4.
[2 marks]

6

#

8, o,

1,7 fu 4 tfllt"&-4,fufr/.:#1&-a "

t2

+l

tE
H W4

7

[Lihat halaman sebelah
Sehar Pengurusm Akademih Jabatan Pelqiarm PeraHIvGB Negeri Per,ah

STTTIT

I

For
Examiner's
Use

St]LIT
8

025t2

t1
6

+

tl= 6

[2 marks]

t2

+l

[E
9
Multiply4 224by
thousand
5 and round

8

offthe answer to the nsarest

[2 marks]

# +n+

fru\ 5, *F.8*4t'h*4s-'t4tt4L"

12

+1

[E
10
Diagram 3 shows a number of apples in abasket.

9

EI

_afi_+tr+s+ K#t&&.

200 apples 1 200
1

t+*

Diagram 3

Eg
These apples are divided equally among the pupils in a school. Each pupil receives 8 apples.

How many pupils are there in the school?

[2 marks] t2

+l

iLrft+E-+fr

I )'+.*Lz

tE
02512
@

10

2il I He

Cipta Sebor Pengurusan Akademi*Jabotan Pelqiarot P*aHMGB Negert Perak

SULIT

SI]LIT

025t2
For

11 2.97 + l-332:

[2 marks] t2

Examiner's
Use

^l

r-:l I lzl
11

12

Diagram 4 shows three number cards.

B+-n*:t&&af"
2 809 738
246

X

Y
Diagram 4

z
+

El

Take away the value of Z frorn the total value of X and Y.

[2 marks]
t2

,r x fi, \i fit,€.*t + ili"& z"

+J

E
12

13 Express fi

in p.r".ntage.

[2 marks]

# * 4Lh:'h\+.

12

^\

[E
425f2 a
zol

13

t

Hok Cipta Sefuor Pengurusan Akademik Jabaan Pelajaran PeTaHMGB Negeri

[Lihat halaman sebelah Perak SULIT

F
For
Exaniner's
Use

SULIT

025n
Table

14

I

shows the items bought by Encik Rahim in a book store.
t6J

& t g* *ef*-hL&Stationary

#

Et Ft Mt

* fi h Eo "
Price per unit

{4

Quantity

&-fr
2

4-+lt
45 sen

Pencil

#8"
Exercise book

ee,4 !&

I

RMt.20

Table I How much money does Encik Rahim have to

&t

paf

[2 marks]
12

*itkft,LF4t

& *-+\z

+1

T_l I lzl
15 Nadia has 5 081 stamps and Aini has 987 starnps more than Nadia. How many stamps do they have altogether? #F*-tp6 s 0s1 &*FF , yth#re1*yb&,g s87 lk. .N,4tl*fr t'yk*F*?
[3 marks]

t4

[3

rt]

G
A25n
@ 201

15

I

Hak Cipta Sektor Pengurusan Akadernik Jabatan Pelajaran perak/1vtGB Negeri

perak

SIJLIT

ST'LIT

023t2
For
Examiner's
Use

16

Diagram 5 shows the number of sweets in three jars, P, Q and R sold in a day. The number of sweets in jar R is not shown.

El s

.E.

R

fff

+: +*tu+ P, Q & R

-s.

6t

*g*

E-

xs-rrr E

*

kl

&A

-g.fi WK#re?if.?A.'E.fi"

"

a

ffi w
Diagram
5

@
f3 marksl

R

El s

The total of sweets sold in 3 jars for that day is 3 130.

Find the number of sweets sold in jar R.

k3 +*L+EFrrtr *#tieff-egft- 3 130. +\.*iltu+ R E.I/ig *#lMK&&"
g

[3',r\]

E
16
02512
@ 20 I

I

Hak Cipn Selaor Pengurusan Akzdemik Jabatan Pelaioan PeTaHMGB Negeri

[Lihat halaman sebelah Perak StiLIT

For

a25n

Exntiwr's
Use

17 Diagram 6 shows a circle with eight equol parts.
F 6 e.fr*+,i{/}d. I
+*BIslsF *#J@fr
"

Diagram 6 El o Calculate the percentage ofthe shaded
13

marksl

t3';l

M5l2

A

ZAt

I H&

Ctpta Sekbr

Pergwwut Aldani*.labmn Pelq:awt perak/l4GB Neg*i pera*.

SI]LIT

STII,IT
same number of colour pencils.

9
fte

IO5{I

18 Table 2 shows the total number of colour pencils in 2 boxes. Each box h
h z g*
n#
Efr

Es*r-r
r-.'E

Flr

AEvr &A

" &*

Bfr

AH,#r

&& ft-##l

"

Total ofboxes

Total of colour pencils

E+#re&
2 boxes
Afu

Efi€,Hffi8&
48

o,6
Jrq

3 boxes

tb

Table 2

hz
How many colour pencils are there in 3 similar boxes?
[3 marks] [3

3 eian#rEfrAE

*6 JLL?

r\]

02512@

201

I Hak Cipta Sebor Pengurusan Akademik Jabatan Pelqiaran Peraly'MGB Negeri

[Lihat halaman sebelah Perah S{JLIT

r-= i 3;

1E

For
Examiner's
Use

STJLIT
size.

10 10

025t2

19 Diagram 7 shows square A and B. Both squares are divided into squares of equal
EI 7 -8

tM"

6- *Ei& Atv-+.EnW B, 8t4.EtfiiA+tR./L+ *Hn#rEi

A

Diagram

z
and B.

B

Wt
Find the total shaded fraction

ofA

[3 marks] t3

*\* fri# Afuftn&

B *,9.+Fr7\#1+&#rfu"

+l

m
025n
@ 201I Ha*Cipa Sehor PengunuutAkademikJabatan Pelqjoot Perahl/l&B Negeri Peratc
6

t9

;

STJLIT

1t

20

Diagram 8 shows the price of a t-shirt and a pair of trousers.

RM6.90
Diagram 8

RM24

El s
Find the total price of 2 t-shirts and a pair of trousers.

13 marks)

+\*

ffi

tr T M4" - + {<&#r,85[

"

[3 ,?t]

I

t--= I lsi

20

Er{D

OF',

QITESTION PAPER

r{,fe+

025/2 o zol t n"*

Cipn Sektor Pengwusan Akademik Jabatan petajaran peravMcB Negeri perak

ST'LIT

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2OII TAHUN ENAM X+W-

H
r{,86-t

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK, MAJLIS GURU BESAR NEGERI PERAK DAN YAYASAN PERAK

scrnNcnfr#
May

028
Satu jam lima belas minit

I

Y4 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1,.
2. J. 4. 5.
a

)Lft-4btt it#Jid,K"

* {-rAc RLtr+ {reixxL#r T ffi " {4a'ri4i^h fr%n,: A98fr" B gE" 4tr rfrs 6rt ffi tfl,Frr 6 fi+ri{,*E. lv,s 9siX&l,.j{..t}t*,+ +ft "
" Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa

6. 4,f
1.

rfr4+tv lEJni,lH,+

&E

-fi

kTifr.aA

2. Soalan dalam bahasa

Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam

bahasa Melayu
3.

4. 5. 6.

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B Kamu dikehendaki menjawab semua soalan dalam kedua-dua bahagian. Ceraikan Bahagian B daripada kertas soalan ini Kamu dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertasu soalan ini. Kertas soalan ini mengandungi 2Shalaman bercetak di Bahagian A Dan t halaman bercetak di Bahagian B

028

ozor r Hak cipta spA JpN perak dan MGB

perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

)
Section A

028

A'E
(30 marks)

(30 w
1.

+)
t4xL"

Answer all the questions.

*Ft6

The following information show how animal P protect themselves from enemies. u\T fr** Y'arA +h p 4.46T4f'tP A ft,f:e-/-ffi 44_E "

a,

Live in group

F+tr
Camourflaging

4XF

Which of the following represents animal P?

T f,Jq1-4f

A+h+\^Ah

p

z

A.

C

B.

D.

028 e;alt HakCiptaspA

JpN perakdanMGB perak

STJLIT

SULIT

J

a

028

The diagram

I

shows how the animals protect themselves.

Which two animals protect themselves in the same way ?

H1efia4h*"4;i-4f-*Pha"
,nf

ffrf+A+hv\+aF|fin

?y4f.lP h

at

J

K

3

L

-t lri
[+
ll€:-

M

Diagram I

KT

A. JandK JfuK

B. JandM
J4pM C . KandL

KfuL
D.LandM
L4a}r4

028

azo t t Hak cipta sPA JPN Perak ttan MGB

Pe

rak

fl-ihat halaman sebelah SLLTT

SULIT

028

3.

Diagram 2 shows animals classified to their breathing structures.

Hz

ftl.r"tt*,x#tr#A*h^*"

Breathing structure

"*'L#ii

Whale
96@

Tadpole

Grasshopper

Earthworm

,+ti+
Fish
rp

**N

*a*rl
Leech

M

*ha

Diagrarn 2

Ez
Which of the following represent M and N?

T f,l,fll\*rfr,4\#. tvt

f" N?

M

A.

bat

N Butterfly

,htu B. bird
h =J

*fi4
Mouse

*tu
Lizard
R.R, Crocodile

C. mosquito

H.f
D. frog

ft*t

e+&

028

AZO|

t

Hak Cipta SPA JPN Perak dan MGB perak

SULIT

SULIT

028

4.

The following information state the characteristics of seed. v\ T
#,r

fr ++ fl A, *+ A th 4t 4t "
I am small and d.i",l.

light

fi *i.

I have wings too.

*".&.6N8.
I can disperse far away from my parents.

jiatu\+k4tJ#€B+ixf

"

After I fall, I will germinate. What is the dispersal agent for me?

y *"r+EE

, *"#+h_* " *"k14+4&**),>ft4r 2t

A. B. B. D

water ,K

wind
,FT

animal

a+h
explosive mechanism

aa'I&tA

028

e Zo t

t

Hak Cipta SPA JPN Perak dan MGB Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

028

Diagram 3 shows a box and a wooden block.

Diagram 3

Ka

How many wooden blocks are needed to v\ rt,Arfu;& +

t'y

^rkzT

- t htz

fill

the box completely ?

A12 B24

c36
D48

028

azry I

Hak Cipta SPA JPN Perak dan MGB perak

SULIT

7

028

6.

The following infomation can be used for non-standard measuring. .i* )r* &,r 6 tfilr #r,N A u\ T

ft

i

.

Span

R,v
Cubit

ffi.K
Arm span
a

Foot

hF
Which of the following is the correct sequence from the shortest to the longest?

T f,l"n1-'4ft_h &-*lg.&l<#r EnfitiFr,l

?

A.

Span,cubit,arm span,foot

fi.a
B.

, mK, +, h+
ffiK, h+ , fi,v

Arm span,cubit, foot,span

4,
C.

Span,foot,cubit arm span

fi,v , WF, mr-, +
D. Foot,span,cubit,arm span

WF, wK, fi,v , +

028

azot t Hak cipta sPA JPN Perak ttan MGB Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

028

7.

Diagram 4 shows a species of animals that is extinct. El 4 ,E fr 4+ LtTt&,fr #r A +h "

-

Diagram 4

Hq

Which of the following animal is also extinct? T f,l,nf *h.e.LtAr&,fr 7 ?

-frA

A.
B.

Aquagga
'XL4P

Turtle

)+w
C.

Tiger

EE 4.l)t

D.

Panda
nk ?F

028

enot t Hak (:ipro sPA JPN

Pe

rak dan MGB Perak

SULIT

SULIT

9

028

8.

The following informations, P, Q, R and S are the processes involved in the formation rain.

of

v\T frN,

P, Q,

R

ft S frtrtV

ti,#Jd.fg.

P

P-*

-

cloud

Q

Q-ffi

-

rain

R

-

R-&fr

condensation

S

-

evaporatibn

S_RA

Which of the following is the correct sequence in the formation of rain ?

"FA.
B.
C.

t{ €trJ ry t "t+z#r Enh

tlF

t\?

D.

Q+R-> S+ P P ---> S+ Q-+R P+Q_> S +R s + R--> P+Q

028

azot t Hak

Crpta SPA JPN Perak dan MGB

Puak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

10

028

9.

Diagram 5 shows

a Plant.

K s g.+-4f +l*h "

Diagram

5

KS
which of the following can be classified with the plant above? T t,l 6t 4F- 4l t|*h v\4" -LrL-#r th'*h la h fl -9sz

{

A.

C.

B.

D.

028

azo t

t

Hak Cipto SPA JPN Perak dan MGB Perak

SULIT

SULIT
10.
The diagram

11

028

6

below show a food web.
"

K o .,A*- +E*hn

i_\ \ lrl
ll

r

tr

t///

n ru_l ------>

tr
Diagram 6

Ke
Which of the following are true about the food web. T t4,n$tfr6 Xt.it-E*h wJ #Jntusn ftfr-nh#r .

I il ru
IV A. B. C.

K is eaten by O, and L

K4Aofut,L
MeatsL,N,OandP Mot" L, N, o fi'P
K is eaten by all animals in the food web K nEE*h Fl -sft FfTfrA+h'i'
J is eatenby O and P J ,iA

O 4"
and

p,L

I,II

III I, II fu III

I,II and IV
I, II 4? IV
I, III and IV I, III 4? IV

D.
028
ozo
t

II, ilI and IV II, III fu TV
dan MGB

t

Hak

cipra spAJpN perak

perak

pihat halaman

sebelah

SULIT

SULIT

t2

028

11.

Diagram 7 shows a factory operating in a residential area.

E

7 F,a<

E

EF4i?,tr

Fttitfit

- l4 E#.E+F + Vt r- J- "

Diagram 7

Et
Which of the following is not the effect of the above situation?

T

t,l,flF

- 4^ € }. d,l*
)fuL4Af*fi"

tX" FfT

&-

?rJ

"h

t

^#J

A.

Soil erosion and landslide

Lffi

B.

Change in global climate

ttt'#t
,K,fr.ii
D.

n4R/k-E-

Water pollution

*.

Facing the threat of extinction *-*h';,frr162&,fr

028

ezo t

t

Hak cipta sPA JPN Perak dan MGts Perak

SULIT

S\JI-\T

\3

;.i

I

12.

The diagram 8 shows the situation in an area where logging has taken place.

K

s

-gfi- i*.tt 8&.4t1t')*4x"t-Ek1'lhix-'
-g

ffi

.Fr

,ql /3 c.\rrG

,ll J,
Diagram 8

Kg
Which of the following are the effects of the activity if it is not controlled?

*"Ri{4.'lf' n6 &./ltr+i\,

4++&.t'"nF *j

k Kz

Air pollution

trniitk

II

Soil erosion -,nL4A4h

m

Extinction of animals a+htp,4+

I and II

I4vII
I and III I fiA III II
and

II

ft

III III

I,II and III I,II fi'III
[Lihat halaman sebelah SULIT

028

ozo t t Hak cipta sPA JPN Perak don MGB Perak

SULIT

t4

028

13

Diagram 9 shows two forces.

Ke-8frfir4Y'h"

Diagram 9

Kq
Which of the following activities can be represented by W

?

T fllql4)td*"*._wz

A.

Tearing a piece of paper

*#rrE-ll.tX
B

Sewing a button

&.-tk-tu*.
C.

Flying a kite

ikmt+
D. Squeezing a plasticine

**E-t*.*EL

028

azot t Hak Cipta SPA JPN Perak dan MGB perak

SULIT

SULIT

15

028

t4.

Diagram 10 shows the effects of force. K ro _AA h fi,ikiv"

Diagram 10

Kl to

The suitable effects of force as shown is to change..

-Ld. K a,E. ,? h fr1^ilna| f*,8-..

pull and push are forces

tFh*"&h
B.

the stationary ofan object

#)L6A*h4+6tJtS
the shape ofan object *h 4+#1ry fri D. the movement of an object *h Ltrtrgdt #t n frt

028

azo t

t

Hak Cipta SPA JPN Perak dan MGB Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

16

028

15.

Diagram 11 below shows the condition of a slice of bread after it was sprinkled with water a few days ago. K rr -e.* h ilkifr -}-rY#Jtu A." )Lkh#J'lh)r-.

-

2 days

5 days

ffizx
Diagram I1 El tt

ffisx

Which of the following statements is true about the experiment?

T fll qF 4 6 X. }.fi. x

W #r nLHn

ft Enh #t ?

Microorganisms breathe

ffiL*h^*+,A
Microorganisms move

f,,*.h*h+frta
C Microorganisms grow

ffi-L*h+tt"{a
Microorganisms make its own food

r,e.L4h+A LH&.E*h

028

ozo, I Hak Cipra

SPA JPN Perak dan MGB Perak

SULIT

ST]LIT

t7

028

16.

The diagram 12 below shows two types of fruits and seeds. g 12 &-a<fi4+x*fufi|+ "

Guava

&n+s
Diagram 12

Chilly +kltu

8tz

Which of the following help the dispersal fruits and seeds?

T t,l,n\46 It has... q-6...

yh

t+tt&KX4"4t+?

I
il

smell

n"+'
weight

€-?

ru

fine seeds tfl,1,#J41.+

II only

ilfrL

I and III only

I4r"IIIfrP*,
II
and

III only

IllfuI^Illfrr,
I, II and III I, II fi'III

028

ozo I

t

Hak Cipta SPA JPN Perak ttan MGB Perak

fl.ihat halaman sebelah SULIT

SULIT

18

028

17.

Which of the following ways can reduce friction?

T

,\,nls T u\,Fy")' trW h I

Drying the surfaces.

+++h4+#r*.tu "
B.

Using the ball bearings.

4*-n)-**-"
Increase the mass of the object
W ho*h/h"fh

ffiA

"

D.

Put sandpaper under the object.

&+h4+,T *a Lnrt*""

028

azat t Hakcipta SPA JPN Perak dan MGB Perak

SULIT

19

028

Without friction we cannot hold or grip an object.

)E€.E#F.;5, #{N fi )*'RF.EryNtr.

Which of the following are the advantages

of friction ?

T'UEFUEF.WhffifTkT

?

Friction enable to walk without slipping.

EHNft+Jt{i]TAEFlJ.
II Friction enable to light a match.

EWhF+.*HV,H,EA9g.
III
Friction causes increase of energy.

EH.t+fitsg;'HF!iRfr.
IV
Friction causes to slip easily.

EH.l]1H+Jt{JISE)EFl,l.

A.

I and II

rflil
B.

I and IV

rfi rv
C.

II

and

III

ilflilr
D.

III and IV ilr flrv

028

a,zo t t

ao* cipto

SI,A JPN Perqk dqn MGB Perqk

SULIT

SULIT

20

028

19.

Diagram 13 shows the position of the hand in stop-watch.The time taken when a pupil had run for 200 metres.

Bl

rr -w.r -++rh#r4iL"

-,8+

*-ea,n200

+'#r*tttJik9t*.

Diagram

13

Ktg
The time taken by the pupil is... iLA + EFtiE,fr 6t Fi FJ €....

A. 10 seconds.

rc+,
B. 30 seconds. 30 +,

C.

l
1

minute.

+1f

D.

t/rhow.

Yr,J'tt

028 azou

Hakcipto sPA JPN Perak dan MGB Perak

SULIT

SULIT
20.

21

028

Diagram 14 shows the shape of Sun during the total eclipse of the sun.

K r+.,4+ ,-Ea AAfrtfit Xfarylx"

Diagram 14

Kt+
Which of the following could happen on the Eafih during the total eclipse of the Sun?

T fllql4ft-a ++E-Lrt

, l&,tl.Lnlh|ttn#rtn*?

I
II

Birds stop singing

94+ )L'Aqk
The surrounding appear dark w Htfu,tr A.4+ m Bt Flowers begin to bloom

ru IV A. B. C. D.
028
azO t

il,ft+b

&ft

We only see the Sun as a dark disc. *",fn x av fr E|J,F. z*jt fi Ji nn

I and II 1fi" il

II

III II 4? iII
and

II

and

IV

II fi'IV
III and IV III 4? IV
[Lihat halaman sebelah SULIT

t

Hak Cipta SPA JPN Perak dan MGB Perak

ST]LIT

22

028

21.

Diagram 15 shows a variety objects that have been weighed. Bl 1s.,Efr 4NFIAfi &4+ +h 4+ "

Diagram l5

Kts
Rearrange object according to the mass increases
.

tk+E*h4+#r

frA ,

'&ftHllFe'l

"

A

B

c

D

028

azo t I Hak Cipta SPA JPN Perok dan MGB Perak

SULIT

SULIT

028

22.

Which of the following is the sequence of planets in the Solar System after Jupiter?

T f,l,n14 ft-4t E-&*.fa A
A.

s,

t'-&zE

ffi

nql*tlt

Mercury, Vernus, Earth, Mars ,KE-, *.tli-, XE-

+9,

Saturn, Uranus, Neptune, Pluto

LE, f-J-g-,')&a&,7a8C.

Mars, Satum, Earth, Vernus

KE-, LE-, t&'tf., E&
D.

Vernus, Neptune, Uranus, Pluto

+E-, &AE-, KLE-,

FAE

23.

Diagraml6 below shows the position of the moon while it moves around the earth.

K

ro

g.+ n *2ft,**,r,1€++Fl6t 4iE"

Sunlight
fa

*,
Diagram 16

Kto
What is the phase of the moon at X?

ooo o fD-o 060

x4t,Eft4+AAlaz
A.

Half moon

T$n
B.

Full moon

ifrn

C. D.
028
azo t

New moon *fi A
Crescent

4*.8 n
t
Hak cipto SPA JPN Perak dan MGB Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

028

24.

What are the characteristics spoilt food?

q-ftaft+n6+24*4at
Mouldy

x-&
II
bad smell

a F,+
m
tasteless

)k-6,+'6

ry

changed the colour

EfrAfk*A.

I and II

1fufi
II and III II ft III
C.

II and IV II 4s lV III
and

D.

IV

III fi'IV

25.

Which of the following are the conditions most suitable for microorganism to grow?

T A,nrfl,l+ n &-&-+
A.

f,k

L th 4 l<z

Air

and sunlight

En6"fa )t,
Nutrient, sunlight and water

tF++. ra*,futrn
C.

Air, nutrient,water,suitable temperature and suitable acidity

tr

n,

fF*+

.

&-g #riflEfuM-E-

D.

Air, nutrient, water and suitable acidity /t'*+ rLfufr-g #lM-E-

En'

.

028 azotl HakciptasPA

JPN PerakdanMGB Perak

SULIT

SULIT

25

028

Diagram 17 shows several types of waste material.

K

17

-Rfr ILfr E+h "

J

L
Diagram 17

M

Ktz
Which of the following wastes can decay?

T

t,lw4*B*!?
JandK

A.

J#K
B.

J,LandM

J,LfuM
C.

K,LandM K, L 4I'M
J,K,L and M
J, K, L 4"

D.

trt

028

a,ZOt

t

Hak Cipta SPA JPN Perok don MGB Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

26

028

27. Ttre following diagram 18 shows a food chain.

---*f-"+til
Diagram 18

EI

Tg

Which of the following represents P and Q?

Tt,l4F$.f\&

P

4'

Q?

Mouse

Snake

##'"
Chicken

*t
Mouse

A
Caterpillar

ZK
Grasshopper

t,*
Bird g,

**&Frog

#*t

028

azol t

HAk

cipta sPA

JPN Perak &tn MGT Perak

SULIT
l

b

L

I

SULIT

27

028

28.

Diagram 19 below shows a constellation

El rq -E+

-+&)EL"

Diagram 19

Ktq
What is the use of the constellation that can be seen in the diagram 19?

Kl rq 6t E-E-fr4+/anN?

A.

To give direction of wind XN,*E\#J T rtT To remember the stars

B.

h
C.

7 nLtaE-E

To indicate season

,1-{ nfrre-+fr
D. To describe imagination

h 7 Lr+&*h

028

azo t

t

Hok Cipra SPA JPN Perak dan MGB Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

28

028

29.

What is meant by excretion?

4ra&_tt!w

A. B.

The process of removing waste product from the body

te.E*h

*JF

^L4+Ft

*

#r

{48

Materials which are not digested.
*h

ffi

^frVj'H4r,#r

C.
D.

Toxic fluid which can be found in the body

4+hfr&#rnL4+
Waste materials from defecation and urination

*+i6f'*+iEit fE f

Fft

P *-vi E*h

30

Diagram 20 shows a marble being release down on an incline plane. EI zo ,At *xfrtLta#*),L++ft _L.)FAT

*"

Diagram 20

Azo
Which of inclined plane will cause the marble moves faster? T F,J qt1 & & fr aI v\ iL rkt€, t+ r*6.Ct 44 &-,1*.2

A.

C.

B.

D.

END OF SECTION A A
028
AZo t

+r+e+
SULIT

t

Hak Cipta SPA JPN perak dan MGB perak

SULIT
t'F+1!*t_8.+1

028

+t*+

w
SCIENCE B +F+

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK, MAJLIS GURU BESAR NEGERI PERAK DAN YAYASAN PERAK

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2OII (TAHUN ENAM)^4W-

++

028

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2. 3.

ts*10>ie+fiil+LL#..+etut 84,+EE*n-W&t
E za

E*rnE
4i.T

&+gR-*t

t&'i

"

n+{d"*{*s

E*lta\i\fftfr#1i4xL"

Untuk Ke gunaan

P e me ril<s

a

il

l.

Tulis nombor kad pengenalan atau nombor sijil kelahiran dan angka giliran kamu pada petak-petak
yang disediakan.
Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.

Kod Pemeriksa:
Soalan
1

Markah Penuh
5 5
5 5

Markah Diperolehi

3.

Kamu dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris
atau bahasa Melayu

2

3

4

Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi

t halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah
928 SULIT

SULIT
l.
Bar chart belon shons sE
1988.
yX

2
ft
:

028

:l,iet-orestation on the population of animal X from 1980 to

T

El

ijl

fr rI. r s!r:.

s-a

:{*t a tn *; n "; e

t

A

+h

X *kA

FfT

&.

l\#J

FJ "h

"

500 400 300

240
100 0

Year

r -4:6ru" stfffintan haroru dm. mffi: m,p, *f, =e r j-rum[m' dl,rflfr flffi ffi[-fi- grtuem ffi €
,rir
'!'.&,"!."

+

fUrl
a) State olc $E$MIE

t:

lmmfu fmm n;mrher of animal X left from 1980 to 1988. 1,|fix 19$: .s-9. irffiffi .esfr#J?Ce{i x &.€, E b,-+e-5#tttt *.

I mark l
[1 b) Write c'ffi
,rrt]

ltrfuiffi
uI

m

nq@fu

rmsen,,mion in

I

(a).

5 * -'a'{E-sF

fffffi-ilE"

l;uLrilh:4-H..

I I mark]

[1

h']

028 e-v;. ";- lm

iPs -Frll, tiil&eftiliittwffiill$htil

fl-ihat halaman sebelah SULIT

SULIT

028

l.

Bar chart below shows the effect of deforestation on the population of animal X from 1980 to
1988.
vx

T K *. g;F

x

tes} +

E 1e88 + #r 4\ rrJt a t+ a *h x **-€ ft E lx#,t Yt,frt "

500 400

300 204
100
0

1988

Year

r Areaof forest being cut down / &El|kff1#+tEtR r Number of animal X left I ffi#lT t\-4tVJX&E

+

Diagram El t

1l
1988.

a) State one suitable observation for the number of animal X left from 1980 to
1+

tt

^

re80

+ E lels +

Ft

*l T

*1

A #i

x &-A, E * - +€ g #r ltL+.

I I mark]
[1 b) Write one inference to support the observation in I (a).

"]

E

*-++FWv\ L*t4t & t1^1#tfl.*"

I I mark]

l1 +l

428

Ozot t Aot Ciptq SPA JPN Perqk don MGB Peralt

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

c) Give another observation to support your answer in I (b).

EHE

-+U*l1qf+.ffi E

1

(b)fi!

#*.
I
mark ]

I1',nl
d)
What is the trend of change (pattem) in the number of animal X left from l9g0 to 19gg.

5S,U, rga0

+E 1988 +FJTffiAryn x *EH!A

ly.y,,fr,"

I I mark]

t 1'nl
e) State the relationship between the area of forest being cut down and the number of animal

X left?

5 H etfi {t ft *ffi Efi fl

FJ

T

H6

A M x W.r.atiil

Ht

x

K

"

I

t1'tl

mark ]

028

ozot t not cipra SpA JpN perqk dqn MGB pemk

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

2.

A pupil released the trolley down an inclined ramp with different height of the ramp. The distance
travelled by the trolley is recorded.
The Table

I

shows the result of the investigation. Fl
"a

-

A4L

x6

E-Vt

fr fr iA&jfr T -

ffi +

4F

+, + i7, *+

4E

+

Ft %.&-vt

EE #,

"

*.t n,f *lbtutttX"
Height of the ramp /
Distance travelled

by the trolley (cm)/
(cm)

Time (s)

/

i1,fi-#JAE2 bricks 3 bricks

+tF+Frr t?jE6ttE B
t4

Flt6t (fr')
4 4 4

l8
22

4 bricks

Table

&t

1/

a) What is the purpose (aim) of the investigation? j{.^ *gf 6t A #1ft4+ A?

I I mark]

b) State two information gathered in this investigation. € * js'n XbPrrffiWRfrlfir'frfr++"
(i)

[1'rt]

(ii)

I I mark]
c) What

l1 +l

is the relationship between the manipulated variable and the distance travelled by the
*r-

trolley.

E *, rfr lk F_ al + rfr ( +*^'tL

F-

)

fu + rF +

FF

tl

&- #t

EF_

B

<

Ft #r

*.

^

"

[1mark]
t
028
ozot t not Cipta SpA JpN perok don MGB perat

1+l

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

028

d)

Predict the distance travelled by the trolley if the height of the ramp is 6 bricks.
*e

X-r€,€€ 6 + Ft tk #t A E_,

+friai + +F + Fn t4.&-#r frE Fr

"

I I mark]

l1
e)

^l

Distance travelled by the object affected by the speed of the object.
+h

4t'#r

iLA*#!t,h

*h

tf

Fn

A&-Vl

EEH

"

Based on the statement above, write one hypothesis for

this investigation.

ik*E u\ L#tiflafl, E

*-

+43iif',"

I I mark]

l1^l

028

azot t ttot, cipta SpA JpN perok dan MGB perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

028

3.

Diagram 4 shows two fishes. Fish W

A

is kept in the refrigerator while fish B is left on the table at room temperature.

4 F"-a<ffi*@" A4h,ikit F.i&ffi

a

9, fr e B Nikg'.ikaa,eT #r *+ L"

Fish

A
Diagram 4

Fish B

@t
E+

&B

Table 2 shows the condition of fish after two days.

*",2 u+ffr

kE

P #J'lfrin,"

A
B

Still in good condition ix_6 F-&
Unpleasant smell, red eyes, soft flesh

h-4., 1jsL, Fsftk*t+'w
Table2l

*'z
(a) State two inferences based on your observation

lk&xLF/*'K, E *,fii+ilEW "
l

ll. [ 2 marks]

, 12^l

028

etzot I Hak Cipta spA JpN perak tlan McB perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

428

(b) In this investigation, state

+Y.*Ei54*gf

, E*
4
( &.^+L

(i)

What is changed ( manipulated variable )?

,fr rk X- r'l 4

F-

*.

)

(ii) What is observed ( responding variable )? tfrrLF61r+'fr ( E E+**_*_)

[2 marks]
12

^l

(c) What conclusion can be made from this investigation?

EiL'fr*4f

f,

4frnf4i''-*4+ae*ib?

I

mark]

[1r']

028

ozot t not ctpta SpA JpN perak dan MGB perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

028

4.

Table shows the time taken by four planets to orbit the Sun.

T

+.9,i,

4

+4i E-tft,;i Ji t s €+A Ft # #r Bt fq .
Time taken by planet to orbit the Sun/year

r.

Tl

Planet

4r&
Satum

4i E-uft,* *-'rE€fi+fi # #r

tt

16l

/

+
,o

L&
Uranus

29.5

(t
84

'-a&
Neptune

v

&EE.
Pluto

165

4aE
Table 3 /

248

*-l
a) What is the trend of change in the time taken by the planets to orbit the Sun from Saturn to the
Pluto?

^L

E_atJ

R A E-

, 8,4n2ft,fr *.ra €h+Ffi €

6.1 ft-.t

t4 #r X_4N.ry

d"€,€++

6t

t
I I mark]
t

l.; 1^l

b) What is the purpose ( aim) of this investigation?

ittf *gfft

a #rfr4+2?

. [14]

II

markl

elle

028

ezot t uot Cipta SPA JPN perqk

<tan

MGB perak

[Lihat halaman

sebelah
SULIT

t

r sel

SI

SULIT

mt

c)

The time taken by a new planet Q to orbit the Sun is220 years.
Based on Table 3, predict the location of planet Q.

* xfrlift 4i E-tft,* Xra A+t - FJ Fn E #r Et f6l € 220 + "
l("ffi +-

3, i&Ifr,n\ 4i & Q #t 4iE "
I I mark]

l
The time taken by planet to orbit the Sun is related to the distance of the planet from the Sun.

1

';'l

4i E6v KTa'-FJ#rEEfr*#i"h4i

89ft,* *-ra€fi+-

FJFrr

ffi Vt ftl

l6J

.

d) Based on the statement above.
*k#v\Lfinfi.aA
(i)
What is changed ( manipulated variable )'

,fr/k{-#tF4' ( l*.^tL{-ft)

"

(ii)

What is observed ( responding variable ). ,frrn

*#j44' ( ki:tt*.A4t ) .
I l mark] [ 1 ',l']

e)

State one variable that is kept the same ( constant variable ).

n *-+rfre++u^E-st+4 ( EIR-,lAA*t )

"

I I mark]

t1';.l

END OF SECTION B B

4+A+

028

ezot t not Cipta

SPA

JPN Peruk tlan MGB Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

"i

-- ff*+6e€e6+firq
,)&:
H
t:,

Ji++K:*i

:I
,"
.

sz

-/05/2011

L &*E&s!1**.:2a%
L n +rt4J,W*,*-, tu+ *F4E*t#Jir 6 *it{B.
A.

Fftrfi B" *,1*
A.

"

c. tH+& D" ftFn
fy-iA&,S6t? ii h

'

2"

c. a,*A 4.fr1rtf.ffi ft n. s. '+€**(frt *-#Ar++ *-ittT*nffi'M-, ie'ki^*t 3. JL+*FJ*h , thz*?i*_6il[*4\.
r"""""""'iS'A

Tt'i'rF:4€*.'{n

A" r-

s.

h,ij@A *,ii

hfr++

c.
D.

*t#42;
ffi,6*A
{A}tb#;&

'

4. v\T4tt4 6€4E A. e+B B.
s.

Sz-€tu"fr X-F.E*#frt ni*?
C.

rE,!b+€
A*+^L?

D. E +HZA,R-

€-ftrf v\**..fnF++l

t,frffi-fah m rffEstx,
A. ,I f,e II B" II f,e III

u.

Fil

)A,B'ifr

w.6q h4+@

C. I. II f,e III D" I. I[. III f,e IV
C.+FFI+9D" 1L4L$l&
c.4K++ *xtuW AA D" t>ttstkfih &;+a*

6. yXTFTF+a

A. ,E,ti
h.44rkg4r

E6-&thfu,Z

B. Sfr_h
e&.RerJfii*, rFT

7.

v\Tffi"€-.f€4,u

B.&4R6 i*A
B.

4€f

"fr

"ff"38 #48 t4 #,i&tl' fi uX*F6 a Lkl^'tx ?K+,

^"4 B" 42F_

fr

j*€-ft _frt

&tn"
't-

C."ir\*.

D.€.R

A"rR,irL

B".s€
,
E A,i6

,€.R'ttt"
a=
.;;

D.€K

10.3IJ 11 E

$h,*-Xtt.,F_8, -&B Afu*fr#k,

+HvgWrfr#reAt

o

A"*HAffiZ-6*Y{niEA<-f,l B. rI H A,\F.t4+g€'4A
c. *-*+ H A6t *6#F*tx{r* D. i-*+ * t&,tI fxtitffi*tttit11

" +\,fi]

L+M + k|,g- F? A. I5l Rftl , ? *NqMr+,ti€€ B. *t{**&fefiEWn, 4*_A Lg*?fr c"HvS*j&, *rt g+waTkl E R
**s,F
H+ff-

D.at&. H a tv"/t rz.&W

&-x,
E

&${-l&v*.

trk&&4",irAH,f A,.X*fut^ B"+k4t4et E
'

e+

L#J

€+t,

Ffr

v\l*,4i+t+t+

fyia _"

c. T+€Ft#
D"t#.Fl

+*h

n €aF€: xtr-t 'q ,/ , H#tg X

(24%)

-1{ 1"A€*siFf.LtA.&*ilEE+trEAEIni" 2. #t,rri&,W,ftfefliLkrfurfu"

I l f -l 3.*.4nliL",aH L&.4- i*ffi*Ftj€.r{ 6t tE€, E }r A Lfi H reEiiA Lrt\E" il r l 4.*nji14tg.a--"+tu++&t8rtfi-ig-€aol5..ff

* e+4 s)t\i*,t-, fiA{i-&/-Ri4'fr] iEtr , &.fL*.,f[

H

L,ii.R-gX-.

----

6.g+\.E{+€-n,6+F}, *,*u\+fu#r*A*ad.H

a61xA,€-" r:l L 7rEW7, **jvLfrp,&, hfinn, *,tEi;aA-utr**€itr. l_-l
, 4&x'ftaA4n,Jfi AnilWft-ft

fl

s.trLh|',,J,f6E^tr4#4+&+fu-a,{t+t*+,*.RBf'btE%'4*'o_--_4i-n
s.frffi fr*4iK +^'Fen *rE*h€" 10.
11.# M3L+6t €

ft*A4&4*++4'ntfi,#ttfrW"
**#,,#"ft6iL{&,fn&,u

n

t)

"

t,l

rl

-2-

C &n:

zzV,

jstlh 4tA A,g4F+r wf#
t. XF-ttiLffi
z

&+ "*+
(

ifr,h,h

fui!& F,tL

4*, *48-&iI+61r

+'W fre ) , ,t€ /.<-f'sl6t X.^* rt-loF&i5"
"frfi

.AdtnJ-tl*.,f[

E46A

K^,

{rT

vAffi*#8 4+, 4*- (

) q."fr-iE"

3.-ff'rFJ

ffirAah4^+, +lL+|Y.^E (

) 4it64r 4i )l "

E"Krcfu"fr
s"

) fre, *rh_!4&kkifroihb. *"4n fyrz gLEh {'&, fa,€# ( ) ]&6rlAi66flgs1"
Efu (
(

6.

) 4{-/.-K. *-ittrL+r9f. , &E&,*.E+"
A /,+e_Rfr"
(

t "nH&E

I 64 ,

hVH

1,2 4+trt

(

).

B.gA,^*

)

, Te-f-r +-iF.+"

e"*.,fn *+84.R (

) i" (

)

yT#16ffr*+n.
).

t0.*z&frL+ft+&wfr*u, #++x_€/}a
D.4F*"t{ fr ++effi ,*tlT
r.
I.'1

fi

(

tr?

€--€:

10%

*{€Ht,

+

>J

+E+l] +F

t*

tr*.*iL,
2"fl+n*f*
firW€4t,

6*++h *hit'ltr*

,

fnfft ft,t.f*tft +*#t +
"

*

trrfA,

d.Wr&&ffi."

iA&&-+fr
4.4e+#+,6d9€

+4iLiu+a, +4+L+HA"

+, ],;{-{,nL,iitgff&, ?
Efi
$'u,*., fl.I'l $
IaJ

a414df#i
te'/.
s.6 E ,,s.

+

4

4A4*-HA

f"A

+\,

7Kir,&tL&-&fr4J 4t h

L

"

4. 4frffi,

'Jf,.

L4t&*"+fr &, tlixR,i;4@r+, 4 xg€A x8*"48+p fi &,

- 3-

E.6ElEFHff
F..fe,fi]E
T.

:

zoit,

ih&Affi, tffi,&*&el

H

* fr€g 6t8*"

*,+X+*tffi:
A €..f& E fr4r *-l*" B 4tY+4&'rt11t*'"
C tE9&,4t,6J

fr

*:,

tnkit-4e,fiv

x*-&+ + "

f t''

^ F-rF)kfr n," B

xaas , *+:4

+#FK"

c rh6-+€+4n,1

, +a*Fl +€#1"

,)Lk A TnL*rFtui6- 6 L rq"ff t#4 t-" B Xie frktr9&4 t.-#r lti+" c i+e&1 t.-#r Fi{E, g fr G:ZIF nX.* 6',A Aff' /4. ,#,4': I

L.tLd.TfrF
4.

H

f

,

4t lt1*ot{d*)-#.fr*€l

B.XiLMre+K).

5"

A.+4t4t,&*k]-, +ilfrn+

B"eln+€F] c.*+€JL*'r:Jr

6.

4\fr*/'*H{t& B"-Tj-fttr, e&iLtrq
A"it C"EtnA*,qF.ffi 5a+

fr .lK*" +tr6 Ft
7.

P,{

T

tE

€,

fii*"Ft 4

*,tE-trJ
A,lH,llt

El

* fi.€E 6f S*"

)&,n4*€*T

g l,rtiil 'i,&#J lq €,

*En4ih€*f. )*nr*T "

E*, tf +h W, d. ru- A*nJ.s4* +hL''" '' A WT 1#-rnafr, t+k+h'"" B lA rq *4*Erffi H €, t€ k+hL"
Er nn
YW

c

4r ilt

la'tr4tk'h
Bn

&,

te-+i&-r.if.*

* ji

9"

.#=.ffi *L-YEH \
y
10.

++fht&, tr++4 8*\"+h a"". A 4**++#r&h, lt F,*ABt+6#."
*"2* 1

e 6l=1+ s*-#-, if,A e *9a6 el .

c
fr

4Yi

X^4+flH-

- )89&.++ 6t i*k ik "
7 ' .-

t,fi tiKel itth , rt.gk*"fi txefrgt A l#if,"+tf tt+ , in+,)F *,ruJix{i"
h1t

c

+e-i\trt

\+ifl*,

lfr,W

, *;*

rc-+++ AtFlr"J.

*,re*rF: €'#rfflF

*-++&=&
ffi^#++K.e€-?r€
*t-a:
tfi4fi".2 6(

lhtt t

,t#-,

A &F€"
7"

LU/o

++Lx'fi, *"+
Kffi4&'" B 1+*k++1&,"fr "
2m,s

A

c **?,LVrt &+1&'.
f,
tftV'J

2.

1e"2fr&)t7

, *\A
"

A W.ffi4&,', 4 4&.nfr"th&" B *,Fn4&, +A++&'+iL#r lEx6" c 4 gr+e., 6hY,+L'#J f\tfr+-Lfrt\&
3.

A64i€

ttF, *\A

A # efi4&., +b4*,#t thF " B,fdrfr4& , 4"'-4&-F+1. *,*Yz" c *,Lr-4&, F*ffi4&,Vtfu.tr+L+ "
4.

fr n,**lsb-!A*frr"8,1fr#J A y+F4+z.&,ix_frn " B ill e&,hv. Y,rL{-ff g * + + "
C rh *&,tY- &te-* &- Fr LLffi 9"

e+

L, *"A

5"

B "*>r.{& /il *.,nL*"lh 4k+

fr n 4+ rfr"&-{&-fu&#'+, h th+&,4t1+trrr,lh&+ "

*"4

c'trE

4e.4n

, **:4&.4nEt L*& t

"

"

*&*tF z M*J#t6

:€&+{

W, t'"* h/r-&t&', Wh*^.6fr*"
N,f,*-4*1 4
}A

B fE:L4e, **+:4&'4 -LA ft " /,e'.g.* fuE X'JX& t€R " C fg:q/,{bd *+iff
7.

FfiK*'iaz}E #lF-+, +\.4 h $t +4e', +Iff 4&-'g*rF.],I'1ii6:" B th++*', +ifr4&'€€'A;iL#J4ih " c ja 4 4&-, * *'+P'6t Jt+*s1& fr '€"

B.

g+t
C

Lfa*i , *.*, r^'"F+L+&'*&F"L" B aa a h-nfu"4+"
+,u')eA

*iK,

7,-&**4*h"

9"

*"ft\trQ,

*'"19i^ L ##r&-N'tr enk^+H €- frt a fi " B *t-+*hlElF W E/*P*L"

c ffi€+st*+h1&-A*l

"

)
) ) )

) ) ) )

i
\
*,XL*IF

'

th+J4VF

c fr& ( e ee+> 6t&€" L4%

_r.+t*fi(1
(2)

)

+*

+

r-.:

+t

s

o

EI

i5

6-t

-e

* 4€,T.f*i -{ 4k &

, u\&faE F,tr.&,{*." H *t,, H €6,u (3)

.t&6t+t +L4t,fue.fu, fr,i*"Lf ++4E+h "E *, H i5r+4{(4) +A11, E&+#l &m x fi t aH {+€'i E*g-fAf ( s )

+ i fu{" &8, H €f,"4&6i+* r+ *"8X" EI rlL, 4ff,ra&+fi"k&k n + Ea ,F ffi n r +k'yi-+ E t&'fix4fr &z +b "S.gA+", v\Ft4&(6)

#,

vx*R6jt4el (z)

z-,9."

n frB*F-#Fo 6Ya

--€ t *€ ,'i,' €i*i t,'- €f*\ ,* '€ ,' "/*i'" i*i :e** *t fifi F.* \ 1*_ --l \i,+ r ,l*t r,_ .-l ._ j' .i
:

r-

\*- J

J

*&*r*:

hh*J#w

J

n '&€&tr,.
fF?€

24%

#,u
trsR,

€,u.
ehE

tui#.
,{&?:e

**

k-/-*me'
R&E4IF

4#e

+fY

I

€+\"4n

atr

*-i+.^hah,
(3)

AT 6l&u'fn #t-Lfrt+, bylnh*"
&S*adl

4n*-s- A)

#r&rz"
(4)

+€.. *'ii.,

E,&fi"4 a&., 6J\Z'14 gEia EIH

, lQ-fc&*" ltrffi*:

&nLhfr"i9f€+?e#r(s)
A #r ftI
&-,

*t* , e*ae*+ h k+P " X*F&IF 'F r* € T- E- L)& ' il' jf i+ 6t

_-

, &E'fx"nE(6)

n\ \'t

JL+" *Ee&fE
lt;

(e)-,

k*fi"6.,1fi,1*

te.,

*-tr

E-€.

R.

ffi

?
v\

z, 4fr iF e&eS*\"{n g.+H SEi.. (10)+" Elb, +\'fn tbtfr, (11) -. +ffiErfr"+&#J&E+-)+ " ftz\
r #i&fr'*fi9€r++l4€ +-frX-v*&&e"
B ffiWEt
t.*F4**xtrkilL+,
ow

rfi)wu:LL4

mx

R&#J&i+,

D *"ix.*
&f,t{n6tJA4'"" MMakXA R"
"

R EAFf,s
"""'""'
( )

2.4Lit+KwP-" 3"Vl$&Y ER*'f gA-hM#r
4"8&6*tu4L''lhkl#i9-" s.btrfit f*ft" tr e H 6i,t{n
a"*&&/-K6E {4bd<+
*W*W z ,6r*3#W

)
)

)
)

) a

c &--&,

B%

aF*
t. #sKS"
z.

EistrF

c€€*.*tr*e

nH#48€€F

s-dt*E7+"

3" %++EE#r&k& 4" 9?#t)rL*rik&o ..-

6. i1&4u*"x*fr"Ai61+A+" z " 4 W *lF I,K*Nf*9#,4 E " 8. "vL&fi"e6H +,fttr"lg}-le66t +6."

s. fttfrd+"

"""r"

-*ijt+ *I'R)KR.

€Eltt,t€#z}j+IL+ ffi.ffi.86<"6i,i*frl *Fi t12fu4##A B$zt*ll f ,u *tt€*+f,J
A*nRSf

'[E-+/EREI*
ffi&81

e€4AErf6,X-R W*ffi"r!,'#*6t X-4.

L) ilL#rAf+l
B)
#>)F

h&'=

t)

ii) iii)

*reZW z *rt#J&rt L

5

,\

A)

*sthAfu'

B) ir)tF fti &.,, i)

iil
iii)

A)
B)

fuffiAt't'
&'tF

k

&-t

r)

ii)_

iii)

*&ZW z th*J€l$

6K

f fi ft e *" K&.4t 4& 1F fr; ra 4an iXfr #+affi ,i6t r#,€.{+A & x r#-frF4*ts-E ru tfuLP€f.4Arh ttt &4*tL*it R',&, w F +it **
BIIf,pIII CIUf,"TV
UTf,ery

ATf,gTI

z L&i€At+&-ts"t1zF€EK?

a i& X&AH)"

n &1*'4f

fut

c
r

E+tro€_+

n e ftffirerr

ft*,Eih
I..
TTI f,E

&J.
B I.,

rrr

r&.

rv ?i-Fl

A I-" II f,g III
C

TI f,e I\T

TV
4,f

D

il}A€F
7

lJ 4+ 2 *^fr'4k

h

"

t&,r!-2?-ffi"

a E'&frFi*zJtfr?,

n ,tlE+*,t*s66tX-*t
rs ,t"A.x-:-"e4t

+x

c € 4 Ehtts"yqrnii

&, *ll'ik-&-n*

L0 y)t

f t -LMi 3' " fit*.fi \fi+&EE tv 81fr I f fi
TsF-+ #/iht
+h

€"

L

rA

AIf,gII
11

BIIf,gIII

CmfuW

DIf,pIV

T r4'tr*2s6ftHt?#tt

A&
1

-*e Bv>*-€4+
B xK,+-{L

c'&'#-r7#t D&fri-t.-*.#c g._iL
D AJL"

2 wF

- + tA'ii? Afr,&),Le & ? fi

jgi JLilL+?

Anr*13

tuMitL"€*H
A fiF*+jl

B &ifrrjL
6n

c
8o?

&.ajl

D

€firrL

"

74

Tt'l4F-.46'€4\.8
A

*vf

C b'{ f 8v B rti*, f€x 15 fri76w+ Fi, €,J''*e E A e4+ el9#E"

D r'&tfr

A &-JL
16

B

FT&

c r-iL

D TL+JL

*\ tr sl rsLA&xfl. q-fr 4+ A*? *?
A B

+,1€;"d,iLfi,A c tr4*.glEd<+

ErtsriFfih

P &,4K&,r.
f,>6rhz

17

€F6

+'"e,ift-*akltYf
B

xHFfi")*R

?*+f"A*

c *.E A+ft"&,* D *#f*FH

tg gt/€

#J+&+*an

+"i'r%#.J

&i&'J.ri&,#_-*arB- , -€-+\B€*6t;fr

Kff&tr"
Tf'lq{&e+r4&lk2aLt
a ,fR,.. ....,fR, g ,f&''" "'
Lg

6

c""a"""'f*,

.

o €......4

vlf4F* fuMtTnL,rfffiftl

A

I.. tt ft'.,

tn
*4h

B

I..

U f,p ry

c I.. tIl f," rv
20

D II.,

lll f,s rv

"nw#
ffi
1

T gfl'arnf

frFft F E#JMI$",

AT

2

J

4

5

6

7

8

9

10

1t

12

13

14

15

16

It

1B

79

20

B9E-

40+
8%

A ftilFru
1

*"Hffi*+;Aw&*h&&'-n,
fi;,4+

---

(
(

2 X,*nvY'##, 3

Fftu\4rh.&&Al*=L6: ------El

k1frifr.4,8^h';++-Fffi" ( ^ft-Ftfr& 4 F,"mi+ f,l€4-* WE4+^ I 4+trR6t jt *-;t " ------ ( s )&.a-&-EA+4*-+$ini&il-a, fr4-#4Y, ---- (
6 rf* fti,'b***4tA..ft,Flz}J+i€r4, ftT )E fr;R#tl#;*
--7 8
(

"
)

+t+*frM')*fr&-4f &+Fhl#e&fr h 4 Fl6',1-tlL-L"

--

(
(

) )

gtV,ll*iryf

&Pih6-o

B

E &-v\T,&,Biisi*"tr2 ihtu k* <"*er*

f ,..l&,€. "

4yo

\,i L\

'F\ '-I \r'4,
\.

S. e.il rr \.

\_\ \
2 3

rJ\ vi

! ('-: - \',\. '

\\ l.'

.\?
\(

\l tl

6\. \rt

t"r

\t

\,

\\..

\.f

ki -\#s

\,g

.-{

F

i*-rcf. tu4s+ Ac4*F €ilte, x.*

L*-

tu+i6h&

c

frl-*frL

8%

T nieAA€,t\.4F

&i?*?

.,r;;;1.
i{

.i i!

l+:F+<+-tsif!:=i')

etf

*

{.

**,****'*44

.iy =L€tr* ,

3

f+<-'-4-#4*,

.r F€)F* i. )t

D %irr"e dl *&affi

*.4Fef' #,t i++\46 Kvr +e,&tr*&s "
i#_{1ff,4

ay"

a 4;6 st xR+-iLt'J e-g_ t

s

*,&t1 ft,te a hrtv +*a + n-F.r*$
E{E

c +&
E

+€f+*i

#t

ffi hfi"4*-H

D AkE+&, *,lrt?u\iq€

6jLf 'stL-a, F{AL.Atffi6iL

r e€ a^g&nL'ipl4L,
c *€+ &$"'.,p"4r'ik&#J H wfr.'ttj s H##an€ E i&F*tit

ffi.

!.t

'..#

Fl

,'8.

b *&m sv,
L

+I"H t4ff,,tt|W

v\&f t{u#'naaE

"

2

aihfrek*e€*H
ar"F +,Jt&,iY4i%i*it$rklr.
+{ H #J ra *,fu ?pR

*f*"
T ii A R6t

J

4 4Lffi
5

T rl&.9uL&-&.9tlittk, # gt E-Rt6Pn"
Fft

u\&+h-F
+F

6
I
B

A T F.J.,

*{&#
ffi

^x-,

h-'frffi*"*xtot-" #tA.- N+*q

}r

$u\4,{\.fLf++{ 6"ffi*&4i h P 'ft4 .
Mi

ft_er*€ e&+Fftf;#;#rnf

"

RR:ft;F.

&24

"f.+
+k#

*-&^rk
#-ns

F,l-tL

€J"jL
4+n+R

6

+k_JL

#+
KE

f iE lt"A

aih

a
4%

F

*LWu\Ti&fr, E&+gq

**\trfi{rrjLff*"

€rsL
ir.x

#rsL
,1EA#.H R+,

I4ttsY

RPfozlprsl

* aS,l€ib ig&rgki€*.
+.

i{{.+:,,A-fi. ! 1:_--__-:__i
\:-_-=.:---*,f

---,
!

fe**1ir€'r*?'-i#FiF{ H's"*u,fri'F*. h-g(#"€ \. !"t
:

/F'

F F"ilFs, 6'J$.t; vX{*E *t F &"
/
i

\

!

\--*

*,Mhlfr z 'iht+4

,/