Anda di halaman 1dari 19

BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN ALAM SEKITAR BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN NEGARA

PENGGAL PERTAMA

Minggu Nilai 1 1.1 Kepercayaan kepada Tuhan

Kandungan Akademik Beribadat amalan semua agama. Amalan ibadat mengikut kepercayaan pelbagai agama. Hormati cara pelbagai penganut agama beribadat.

Hasil Pembelajaran Menghormati cara pelbagai penganut agama beribadat.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran i Bercerita tentang amalan ibadat mengikut agama yang dianuti.

1.1 Kepercayaan kepada Tuhan

Beribadat amalan semua agama. Amalan ibadat mengikut kepercayaan pelbagai agama. Hormati cara pelbagai

Menghormati cara pelbagai penganut agama beribadat.

ii Tunjuk cara bersembahyang / berdoa mengikut agama yang dianuti

penganut agama beribadat. 3 2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga. Saling menyayangi menjalin kemesraan keluarga. Saling menyayangi dalam kehidupan berkeluarga. Pergaulan dan perhubungan yang mesra sesama anggota keluarga. 4 2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga. Saling menyayangi menjalin kemesraan keluarga. Saling menyayangi dalam kehidupan berkeluarga. Pergaulan dan perhubungan yang mesra sesama anggota keluarga. Menyayangi anggota keluarga dengan menjalinkan hubungan yang baik dan mesra sesame anggota keluarga. i. Simulasi contoh berinteraksi sesame anggota keluarga semasa makan. Menonton dan berbincang tentang klip video bertemakan keluarga bahagia. Simulasi contoh berinteraksi sesame anggota keluarga semasa makan. Menonton dan berbincang tentang klip video bertemakan keluarga bahagia.

ii.

Menyayangi anggota keluarga dengan menjalinkan hubungan yang baik dan mesra sesame anggota keluarga.

i.

ii.

3.1 Tanggungjawab terhadap Masyarakat.

Hidup berjiran masyarakat sejahtera. Jiran dikenali jiran dihormati. Kenali dan hormati jiran

i. Mengenali dan menghormati jiran tetangga. ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai jiran.

i. ii.

Simulasi cara bertegur sapa dengan jiran. Menghasilkan dialog perbualan

tetangga. - Bertegur sapa. iii.

3.1 Tanggungjawab terhadap Masyarakat.

Hidup berjiran masyarakat sejahtera. Jiran dikenali jiran dihormati. Tanggungjawab sebagai jiran. - Bantuan kepada jiran apabila diperlukan.

i. Mengenali dan menghormati jiran tetangga. ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai jiran.

i. ii.

iii.

dengan jiran tetangga. Melakonkan cara membantu jiran semasa kecemasan. Simulasi cara bertegur sapa dengan jiran. Menghasilkan dialog perbualan dengan jiran tetangga. Melakonkan cara membantu jiran semasa kecemasan.

4.1 Kebersihan dan Keindahan Persekitaran.

Kebersihan dan keceriaan sekolah tanggungjawab kita. Persekitaran yang kondusif wujud daripada keadaan yang bersih dan

Melibatkan diri dalam menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah.

i.

Membuat laporan mengenai kebersihan kawasan sekolah berpandukan

ceria. Penjagaan kebersihan dan keceriaan sekolah. - padang/gelanggang permainan. - Taman bunga/herba/ sains/ haiwan. 8 5.1 Hormat dan Setia kepada Pemimpin, Raja, dan Negara. Negeri yang kucintai, aman dan damai. Bangga dengan lambang dan pemimpin negeri. Kenali dan hormati lambing dan pemimpin negeri. - Bendera negeri. - Lambang dan jata negeri. - Raja/Sultan/Gabenor Negeri. - Menteri Besar/Datuk Bandar. Mengenali dan menghormati identity negeri.

ii.

senarai semak. Projek kelas Membersihkan padang permainan / taman sains sekolah. Menyanyikan lagu negeri. Mengumpul maklumat tentang negeri sendiri. Melawat tempat yang berkaitan dengan institusi kerajaan negeri seperti istana, makam, dan muzium.

i. ii. iii.

5.1 Hormat dan Setia kepada Pemimpin, Raja, dan Negara.

Negeri yang kucintai, aman dan damai. Bangga dengan lambang dan pemimpin negeri.

Mengenali dan menghormati identity negeri.

i. ii.

Menyanyikan lagu negeri. Mengumpul maklumat tentang negeri sendiri.

Kenali dan hormati lambang dan pemimpin negeri. - Bendera negeri. - Lambang dan jata negeri. - Raja/Sultan/Gabenor Negeri. - Menteri Besar/Datuk Bandar. Mengamal dan mengutamakan kebersihan dalam kehidupan.

iii.

Melawat tempat yang berkaitan dengan institusi kerajaan negeri seperti istana, makam, dan muzium.

10

1.2 Kebersihan Fizikal dan Mental

Kebersihan fizikal asas kebersihan diri. Kebersihan amalan yang sihat. Kebersihan dalam kebersihan seharian. - Kebersihan diri. - Kebersihan persekitaran.

i.

ii.

Bercerita tentang kepentingan menjaga kebersihan berdasarkan gambar bersiri. Tunjuk cara tentang amalan kebersihan sebelum dan selepas makan.

11

1.2 Kebersihan Fizikal dan Mental

Kebersihan fizikal asas kebersihan diri. Kebersihan amalan yang sihat. Kebersihan dalam kehidupan seharian. - Kebersihan diri. - Kebersihan persekitaran.

Mengamal dan mengutamakan kebersihan dalam kehidupan.

i.

ii.

Bercerita tentang kepentingan menjaga kebersihan berdasarkan gambar bersiri. Tunjuk cara tentang amalan kebersihan sebelum dan selepas makan. Menyanyikan lagu Fikirkan Boleh Temu buak dengan ketua murid / ketua pengawas di sekolah mengenai tugas masingmasing. Menyanyikan lagu Fikirkan Boleh Temu bual dengan ketua murid / ketua pengawas di sekolah mengenai tugas masingmasing.

12

1.3 Harga Diri

Keyakinan membentuk harga diri. Kemampuan melaksanakan tugas membina imej yang positif. Keupayaan dan keyakinan melaksanakan tugas yang diamanahkan. - ketua kelas. - Pengawas sekolah. Keyakinan membentuk harga diri. Kemampuan melaksanakan tugas membina imej yang positif. Keupayaan dan keyakinan melaksanakan tugas yang diamanahkan. - ketua kelas. - Pengawas sekolah.

i. ii.

Sanggup menerima tugas yang diberi. Melaksanakan tugas yang diberi dengan penuh keyakinan. Sanggup menerima tugas yang diberi. Melaksanakan tugas yang diberi dengan penuh keyakinan.

i. ii.

13

1.3 Harga Diri

i. ii.

i. ii.

14

2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga.

Rumahku syurgaku Toleransi memupuk keluarga bahagia. Amalan bertolak ansur dan saling membantu sesama anggota keluarga. - Tidak menyinggung perasaan anggota keluarga. - Sabar melayani anggota keluarga. Rumahku syurgaku Toleransi memupuk keluarga bahagia. Amalan bertolak ansur dan saling membantu sesama anggota keluarga. - Tidak menyinggung perasaan anggota keluarga. - Sabar melayani anggota keluarga.

i. ii.

Bertolak ansur terhadap anggota keluarga. Berusaha mewujudkan suasana yang harmoni dalam keluarga.

i.

ii.

15

2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga.

i. ii.

Bertolak ansur terhadap anggota keluarga. Berusaha mewujudkan suasana yang harmoni dalam keluarga.

i.

ii.

Main peranan sebagai anggota keluarga yang mengamalkan toleransi dalam hubungan dengan keluarga. Melakonkan cara membantu anggota keluarga melakukan kerjakerja di rumah. Main peranan sebagai anggota keluarga yang mengamalkan toleransi dalam hubungan dengan keluarga. Melakonkan cara membantu anggota keluarga melakukan kerjakerja di rumah.

16

3.2 Toleransi dalam Masyarakat.

Toleransi memupuk semangat kejiranan. Toleransi dengan jiran mengukuh hubungan. Kepentingan dan cara bersikap toleransi dengan jiran tetangga. - Tidak menyinggung jiran. - Sabar melayani jiran. Undang-undang di jalan raya menjamin keselamatan diri. Kesedaran mematuhi undangundang di jalan raya bermula dari diri sendiri. Patuhi undang-undang di jalan raya.

Bersikap toleransi terhadap jiran tetangga.

i. ii.

Menghasilkan esei bertajuk Jiran Saya. Perbincangan tentang akibat jika tidak bertolak ansur dengan jiran.

17

5.2 Patuh kepada Peraturan dan Undang-undang

18

1.4 Kerajinan

Rajin dan usaha tangga kejayaan. Kesungguhan pasti membawa kejayaan. Usaha yang bersungguhsungguh dalam melaksanakan sesuatu kerja. - Ketekunan. - Kecekalan.

Menunjukkan kesungguhan semasa melaksanakan sesuatu kerja.

i. ii.

Bercerita Gagak yang Dahaga. Pemerhatian dan perbincangan tentang situasi yang menimbulkan kesedaran di kalangan murid . Contoh.

19 1.4 Kerajinan

Kegigihan. Dedikasi. Menunjukkan kesungguhan semasa melaksanakan sesuatu kerja. i. ii.

Rajin dan usaha tangga kejayaan. Kesungguhan pasti membawa kejayaan. Usaha yang bersungguhsungguh dalam melaksanakan sesuatu kerja. - Ketekunan. - Kecekalan. - Kegigihan. - Dedikasi.

20

1.5 Hemah Tinggi

Pergaulan bersopan mencerminkan peribadi mulia. Adab pergaulan dengan orang yang lebih dewasa. Cara berkomunikasi dengan orang dewasa. - Panggilan yang sesuai. - Keupayaan menolak pelawaan / aktiviti tidak sihat dengan bahasa yang sopan.

i.

ii.

Memanggil orang yang lebih dewasa dengan panggilan yang sesuai. Menolak pelawaan aktiviti tidak sihat dengan cara yang sopan.

i.

ii.

Sekumpulan semut membawa makanan. Kisah sebenar. Bercerita Gagak yang Dahaga. Pemerhatian dan perbincangan tentang situasi yang menimbulkan kesedaran di kalangan murid . Contoh. Sekumpulan semut membawa makanan. Kisah sebenar. Main Peranan hubungan yang mesra dengan orang dewasa. Melakonkan situasi menolak pelawaan dan ajakan tidak sihat.

21

1.5 Hemah Tinggi

Pergaulan bersopan mencerminkan peribadi mulia. Adab pergaulan dengan orang yang lebih dewasa. Cara berkomunikasi dengan orang dewasa. - Panggilan yang sesuai. - Keupayaan menolak pelawaan / aktiviti tidak sihat dengan bahasa yang sopan.

i.

ii.

Memanggil orang yang lebih dewasa dengan panggilan yang sesuai. Menolak pelawaan aktiviti tidak sihat dengan cara yang sopan.

i.

ii.

Main Peranan hubungan yang mesra dengan orang dewasa. Melakonkan situasi menolak pelawaan dan ajakan tidak sihat.

22

4.2 Menyayangi Alam Sekitar

Alam sekitar warisan berharga. Keunikan alam sekitar dihargai dan disayangi. Pengekalan keunikan alam sekitar yang diwarisi. - Sungai dan tasik. - Bukit dan gunung.

Menyayangi alam sekitar dan berusaha mengekalkan keunikannya.

i.

ii.

Menyenarai cara mengekalkan keunikan alam sekitar. Menulis surat/poskad kepada sahabat pena menceritakan tentang keindahan alam sekitar.

PENGGAL KEDUA

Bil 1

Minggu 1

Nilai 1.6 Kasih sayang

Kandungan Akademik Sayangi dan hargai nyawa. Penjagaan keselamatan menjamin kebahagiaan hidup. Amalan menjaga keselamatan diri dan orang lain daripada segala ancaman bahaya. - Keselamatan daripada ancaman jenayah dan ancaman bahaya lain.

Hasil Pembelajaran Menyayangi diri dan orang lain dengan menjaga keselamatan daripada sebarang ancaman bahaya.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. menghasilkan esei yang bertajuk Cara menjaga Keselamatan Diri. ii. Menghasilkan brosur / risalah tentang penjagaan keselamatan diri daripada ancaman jenayah. i. Melakonkan cara menguruskan diri sendiri tanpa bantuan daripada anggota keluarga. Menyenaraikan kerja yang dibuat sendiri tanpa bantuan anggota keluarga.

2.3 Tanggungjawab terhadap Keluarga

Berdikari sebagai kewajipan terhadap keluarga. Berdikari meringankan beban anggota keluarga. Amalan sikap berdikari dalam menjalankan tugasan di rumah. - Pengurusan diri . - Tugasan harian.

i.

ii.

Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan anggota keluarga. Membuat kerja sendiri untuk meringankan beban anggota keluarga lain.

ii.

2.3 Tanggungjawab terhadap Keluarga

Berdikari sebagai kewajipan terhadap keluarga. Berdikari meringankan beban anggota keluarga. Amalan sikap berdikari dalam menjalankan tugasan di rumah. - Pengurusan diri . - Tugasan harian. Bersedia berkhidmat demi kesejahteraan bersama. Pelbagai kempen untuk meningkatkan kesedaran dijayakan bersama. Penglibatan dalam pelbagai kempen di peringkat sekolah dan masyarakat. - Kempen anti rokok. - Kempen penjimatan air dan elektik.

i.

ii.

Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan anggota keluarga. Membuat kerja sendiri untuk meringankan beban anggota keluarga lain.

i.

ii.

3.3 Semangat Bermasyarakat

Menyokong dan melibatkan diri dalam pelbagai kempen di peringkat sekolah dan masyarakat.

i.

ii.

Melakonkan cara menguruskan diri sendiri tanpa bantuan daripada anggota keluarga. Menyenaraikan kerja yang dibuat sendiri tanpa bantuan anggota keluarga. Sumbang saran tentang kepentingan melibatkan diri dengan kempen anti rokok dan penjimatan air dan elektrik. Melukis poster sempena kempen anjuran sekolah dan masyarakat setempat.

4.3 Peka terhadap Isu Alam Sekitar

Alam sekitar untuk semua hidupan. Kesedaran keseimbangan ekologi perlu bagi menjaga alam sekitar. Prihatin dengan punca kemusnahan hidupan bumi.

i.

ii.

Peka dengan punca kemusnahan hidupan bumi. Menyokong dan melibatkan diri dalam usaha menangani kemusnahan hidupan bumi. Peka dengan punca kemusnahan hidupan bumi. Menyokong dan melibatkan diri dalam usaha menangani kemusnahan hidupan bumi.

i.

ii. -

Menyenarai dan membincangkan punca kemusnahan hidupan. Bercerita (autobiografi) Murid mewakili sejenis hidupan liar atau tumbuhan yang terancam. Menyenarai dan membincangkan punca kemusnahan hidupan. Bercerita (autobiografi) Murid mewakili sejenis hidupan liar atau tumbuhan yang terancam.

4.3 Peka terhadap Isu Alam Sekitar

Alam sekitar untuk semua hidupan. Kesedaran keseimbangan ekologi perlu bagi menjaga alam sekitar. Usaha menangani kemusnahan hidupan bumi.

i.

i.

ii.

ii. -

1.7 Kesederhanaan

Kesederhanaan mencerminkan peribadi mulia.

i.

Mengamalkan sikap

i.

Perbincangan tentang amalan

Amalan bersederhana mengelak pembaziran. Amalan bersederhana dalam menyambut sesuatu majlis/perayaan. - Majlis keluarga. - Hari kebesaran agama / kaum.

ii.

bersederhana dalam menyambut sesuatu majlis / perayaan. Menerima amalan kesederhanaan keluarga dan masyarakat dalam menyambut sesuatu majlis / perayaan.

ii.

3.4 Peka terhadap isu-isu social.

Harta awam milik bersama. Kemudahan awam dijaga bersama. Penjagaan kemudahan awam untuk kebaikan bersama. - Telefon awam. - Tandas awam. - Kemudahan taman permainan. - Pondok perhentian bas.

Menjaga dan menggunakan kemudahan awam dengan baik.

i.

ii.

kesederhanaan semasa sambutan hari jadi dan perayaan kaum/ agama. Menyenarai perkara yang perlu dilakukan dan perkara yang boleh mendatangkan pembaziran semasa sambutan sesuatu majlis keluarga dan hari kebesaran. Mengumpul maklumat tentang kemudahan awam yang telah rosak. Perbincangan tentang kepentingan kemudahan awam.

3.4 Peka terhadap isu-isu

Harta awam milik bersama. Kemudahan awam dijaga bersama.

Menjaga dan menggunakan kemudahan awam dengan baik.

i.

Mengumpul maklumat tentang kemudahan awam

social.

Penjagaan kemudahan awam untuk kebaikan bersama. - Telefon awam. - Tandas awam. - Kemudahan taman permainan. - Pondok perhentian bas. i. Mengutama dan mengamalkan kebudayaan tempatan. Menghargai dan melawat tempattempat indah dan bersejarah.

ii.

yang telah rosak. Perbincangan tentang kepentingan kemudahan awam. Mengumpul brosur/keratin akhbar mengenai tempat yang indah dan bersejarah di Malaysia. Membuat buku skrap berkaitan dengan kebudayaan Malaysia. Menceritakan pengalaman melawat tempattempat menarik di Malaysia.

10

10

5.3 Cinta akan Negara.

Negaraku unik, indah dan permai. Kenali Malaysia Cintai Malaysia. Kenali kebudayaan Malaysia. Lawatan ke tempat indah dan bersejarah dalam Negara.

i.

ii.

ii.

iii.

11

11

5.3 Cinta akan Negara.

Negaraku unik, indah dan permai. Kenali Malaysia Cintai Malaysia.

i.

Mengutama dan mengamalkan kebudayaan tempatan.

i.

Mengumpul brosur/keratin akhbar mengenai tempat yang indah

Kenali kebudayaan Malaysia. Lawatan ke tempat indah dan bersejarah dalam Negara.

ii.

Menghargai dan melawat tempattempat indah dan bersejarah.

ii.

iii.

12

12

1.8 Kejujuran

Keikhlasan lahir dari hati yang mulia. Insan yang ikhlas disanjung masyarakat. Ikhlas dalam menghulur bantuan. - Kecemasan - Kebajikan.

Bersikap ikhlas dalam memberi bantuan atau melakukan sesuatu kerja.

i.

ii.

dan bersejarah di Malaysia. Membuat buku skrap berkaitan dengan kebudayaan Malaysia. Menceritakan pengalaman melawat tempattempat menarik di Malaysia. Sketsa memberi bantuan kepada rakan semasa kecemasan; rakan kehilangan wang belanja / buku. Melukis poster bertema keikhlasan. Contoh ;Dermala h dengan ikhlas. Sumbang saran tentang cara membantu golongan manusia yang kurang bernasib baik.

13

13

1.9 Baik Hati

Simpati tanda baik hati. Empati dan simpati kepada mereka yang memerlukan bantuan. Prihatin terhadap orang yang memerlukan bantuan.

Menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan.

i.

Golongan kurang bernasib baik. Golongan kurang upaya. Orang yang ditimpa kesusahan.

ii.

14

14

1.9 Baik Hati

Simpati tanda baik hati. Empati dan simpati kepada mereka yang memerlukan bantuan. Prihatin terhadap orang yang memerlukan bantuan. - Golongan kurang bernasib baik. - Golongan kurang upaya. - Orang yang ditimpa kesusahan.

Menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan.

i.

ii.

Menyediakan buku skrap yang mengandungi pelbagai situasi dan tindakan yang diambil untuk membantu orang yang memerlukan bantuan. Sumbang saran tentang cara membantu golongan manusia yang kurang bernasib baik. Menyediakan buku skrap yang mengandungi pelbagai situasi dan tindakan yang diambil untuk membantu orang yang memerlukan bantuan. Menceritakan pengalaman berinteraksi dengan anggota masyarakat pelbagai kaum.

15

15

5.4 Keamanan dan Keharmonian

Hidup berbaik mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan baik sesama anggota masyarakat menjamin kesejahteraan bersama.

Memahami dan menghormati adat resam dan amalan hidup kaum lain.

i.

Fahami dan hormati adapt resam dan amalan hidup pelbagai kaum dalam masyarakat.

ii.

16

16

1.10 Berterima Kasih

Berterima kasih mencerminkan keikhlasan hati. Berterima kasih menghargai pengorbanan pendidik. Penghargaan dan pengikhtirafan terhadap pengorbanan dan tunjuk ajar golongan pendidik.

Menghargai pengorbanan dan tunjuk ajar golongan pendidik.

i. ii. iii.

Menyenaraikan adat resam dan amalan hidup anggota masyarakat pelbagai kaum berpandukan bahan bacaan. Tunjuk cara berterima kasih terhadap guru. Menghasilkan kad ucapan terima kasih kepada guru. Menghasilkan puisi atau lirik lagu ucap terima kasih kepada guru dan menyanyikan.