KPM(BPSBPSK)600/01/010/Jld.

4 (1)

LAMPIRAN C

PENGURUSAN DATA HEADCOUNT KEBITARAAN AKADEMIK TAHUN 2011

MAKLUMAT PENGURUSAN DATA:
Mohon dilengkapkan data headcount mata pelajaran kebitaraan dan dihantar ke BPSBPSK selewat-lewatnya satu (1) minggu setiap kali selepas keputusan rasmi peperiksaan peringkat sekolah diperolehi ke alamat berikut: Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 3, Blok 2251, 63000 Cyberjaya, Selangor U.P : En Mohd Fauzi bin Sunary Serta emelkan ke alamat berikut: myklustersba@yahoo.com

DEFINISI YANG DIGUNAKAN:
• TOV (Take Off Value): nilai letak kerja seseorang murid berdasarkan potensi sedia ada seperti hasil pembelajaran (pencapaian akademik) dalam setiap mata pelajaran. OTR (Operational Targeted Result): hasil pembelajaran yang disasar berasaskan TOV dan ETR yang ditetapkan. AR (Acquired Result) : hasil pembelajaran yang sebenar diperoleh pada beberapa peringkat peperiksaan. ETR (Expected Targeted Result) : sasaran hasil pembelajaran yang diharapkan dengan merujuk kepada sesuatu penilaian atau berdasarkan keputusan peperiksaan terakhir. OTI (Operational Targeted Increment): peningkatan hasil pembelajaran yang disasarkan. +/- : bermaksud (AR1 – OTR1) , (AR2 – OTR2) , (AR3 – OTR3) , (AR4 – OTR4)

• • •

• •

1

KPM(BPSBPSK)600/01/010/Jld.4 (1)

LAMPIRAN C

PENGURUSAN DATA HEADCOUNT KEBITARAAN AKADEMIK TAHUN 2011 NAMA SEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN SELIAU

1. MATA PELAJARAN KEBITARAAN :

BAHASA MELAYU (KEFAHAMAN)
PERATUS GRED PENCAPAIAN A B A&B 83 83 94 C 7 7 3 D 0 0 0 C&D 7 7 3 E 0 0 0

PERKARA Akhir Tahun TOV OTR1 AR1 +/OTR2 AR2 +/-

TAHUN 2010

Bil. Daftar

Bil. Ambil

PERATUS
LULUS GAGAL

GPMP

28 30 30 30 30 30

28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

23 23 37

60 60 57

100 100 100

0 0 0

1.7 1.7 1.6

47

50

97

3

0

3

0

30

0

1.57

2011 OTR3 AR3 +/OTR4 AR4 +/ETR (UPSR)

30 30 30 30 30

57

40

29

3

0

3

0

30

0

1.47

74

23

97

3

0

3

0

30

0

1.30

87

13

100

0

0

0

0

30

0

1.13

2

KPM(BPSBPSK)600/01/010/Jld.4 (1)

LAMPIRAN C

PENGURUSAN DATA HEADCOUNT KEBITARAAN AKADEMIK TAHUN 2011
2. MATA PELAJARAN KEBITARAAN :

BAHASA MELAYU (PENULISAN)
PERATUS GRED PENCAPAIAN A B A&B 74 74 80 C 20 20 17 D 3 3 3 C&D 3 3 20 E 3 3 0

PERKARA Akhir Tahun TOV OTR1 AR1 +/OTR2 AR2 +/-

TAHUN 2010

Bil. Daftar

Bil. Ambil

PERATUS
LULUS GAGAL

GPMP

30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

44 44 43

30 30 37

94 94 97

6 6 3

1.93 1.93 1.8

43

43

86

11

3

14

0

97

3

1.73

2011 OTR3 AR3 +/OTR4 AR4 +/ETR (UPSR)

30 30 30 30 30

47

43

90

10

0

10

0

100

0

1.63

57

37

94

6

0

6

0

100

0

1.5

30

0

30

0

0

0

0

100

0

1.00

Pengesahan Guru Besar: .................................................

Tarikh : ...................................................

3