Anda di halaman 1dari 1

Borang Draf Penyediaan Kertas Cadangan PT Tajuk : _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ PERKARA PENGENALAN (Latar belakang bidang/ fokus kajian)

PERNYATAAN MASALAH (Fokus/isu amalan pengajaran yang hendak ditingkatkan) TUJUAN KAJIAN (sebab hendak menjalankan kajian) SOALAN KAJIAN (aspek-aspek yang hendak dicari jawapan) BATASAN KAJIAN (aspek yang termasuk dalam kajian) REKA BENTUK KAJIAN (model PT yang dipilih secara khusus) SUBJEK/ RESPONDEN (latar belakang murid yang terlibat) INSTRUMEN (alat untuk kutip data bagi menjawab soalan kajian) ANALISIS DATA (cara menghurai data) PELAN TINDAKAN (jadual pelaksanaan kajian) HURAIAN