Anda di halaman 1dari 3

KEW.

PA-8
LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……
KEMENTERIAN : _____________________________________________________

BILANGAN
KEMENTERIAN/JABATAN BILANGAN JUMLAH NILAI HARTA JUMLAH NILAI
BIL KEW.PA-3
DI BAWAHNYA KEW.PA-2 MODAL (RM) INVENTORI(RM)

JUMLAH

………………………………………………..
Tandatangan Pegawai Pengawal

Nama : ________________________________________
Jawatan : ________________________________________
Tarikh : _________________________________________

* laporan merangkumi semua aset yang dipegang sehingga tahun semasa.

52
52
52