Anda di halaman 1dari 1

KEW.

PA-15

No. Rujukan:
SK146/03/02/09/(30)
Tarikh: 03 Januari 2008
Kepada:
Thursam Khan bin Hassan,
SK Pendidikan Khas Sibu,
Jalan Bandong,
96000 Sibu.

LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA


PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan


sebagai Pengerusi/Ahli Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa aset
yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh selama 2 tahun
mulai dari 03.01.2008 hingga 31.12.2009 .

2. Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan


menggunakan borang Laporan Lembaga Pemeriksa
(KEW.PA-17) dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan
Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan
dijalankan.

……………………………………….
(Tandatangan Pegawai Pengawal)

Nama: Habesah @ Habsah binti Ahad

Jawatan: Penolong Kanan 1

Cop: