Anda di halaman 1dari 4

KEW.

PA-17
LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA ASET ALIH KERAJAAN

HARGA PEROLEHAN
NILAI SEMASA
ASAL
TEMPOH SYOR KAEDAH
JABATAN / KETERANGAN TARIKH SEUNIT JUMLAH SEUNIT JUMLAH NYATAKAN KEADAAN
BIL UNIT KUANTITI DIGUNAKAN/ PELUPUSAN DAN
BAHAGIAN ASET PEMBELIAN ASET DENGAN JELAS
SIMPANAN JUSTIFIKASI
(RM) (RM) (RM) (RM)
1 SK PENDIDIKAN Komputer- Buah 1 03.08.01 8 Tahun 0.00 0.00 - - ROSAK & TIDAK EKONOMIKAL
KHAS SIBU SK146/Kom/01/01 UNTUK DIBAIKI
2 Komputer- Buah 1 03.08.01 8 Tahun 0.00 0.00 - - ROSAK & TIDAK EKONOMIKAL
SK146/Kom/02/01 UNTUK DIBAIKI
3 Komputer- Buah 1 03.08.01 8 Tahun 0.00 0.00 - - ROSAK & TIDAK EKONOMIKAL
SK146/Kom/04/01 UNTUK DIBAIKI
4 Komputer- Buah 1 14.01.00 9 Tahun 0.00 0.00 - - ROSAK & TIDAK EKONOMIKAL
SRK146/KOM/01/99 UNTUK DIBAIKI
5 Mesin Fotostat Buah 1 01.04.97 12 Tahun 0.00 0.00 - - ROSAK & TIDAK EKONOMIKAL
5575/KK/91 UNTUK DIBAIKI
6 Projektor Buah 1 29.12.92 17 Tahun 595.00 595.00 - - ROSAK & TIDAK EKONOMIKAL
P2260 UNTUK DIBAIKI
7 Projektor Buah 1 29.12.92 17 Tahun 595.00 595.00 - - ROSAK & TIDAK EKONOMIKAL
P2259 UNTUK DIBAIKI
8 Komputer- Buah 1 11.12.95 14 Tahun 3400.00 3400.00 - - ROSAK & TIDAK EKONOMIKAL
SRPK/1/Phinix 486/95 UNTUK DIBAIKI
9 Komputer- Buah 1 11.12.95 14 Tahun 3400.00 3400.00 - - ROSAK & TIDAK EKONOMIKAL
SRPK/2/Phinix 486/95 UNTUK DIBAIKI
10 Laminating Machine Buah 1 20.10.97 12 Tahun 1500.00 1500.00 - - ROSAK & TIDAK EKONOMIKAL
SRK146/LM/01/97 UNTUK DIBAIKI
JUMLAH KESELURUHAN 9490.00

Tarikh pelantikan Lembaga Pemeriksa ……………………………

Tarikh pemeriksaan ……………………...…………………………. Tandatangan ………………………………..(Pengerusi)


Tempat pemeriksaan ……………………………………………….. Nama ………………………………………………
Jawatan …………...………………………………..

Tandatangan ………………………………………(Ahli)
Nama ………………………………………………
Jawatan ……………………………………………...

*(jika lebih daripada 2 orang ahli Lembaga Pemeriksa ruangan boleh ditambah)
ah)
KEW.PA-17
LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA ASET ALIH KERAJAAN

HARGA PEROLEHAN
NILAI SEMASA
ASAL
TEMPOH SYOR KAEDAH
JABATAN / KETERANGAN TARIKH SEUNIT JUMLAH SEUNIT JUMLAH NYATAKAN KEADAAN
BIL UNIT KUANTITI DIGUNAKAN/ PELUPUSAN DAN
BAHAGIAN ASET PEMBELIAN ASET DENGAN JELAS
SIMPANAN JUSTIFIKASI
(RM) (RM) (RM) (RM)
1 SK PENDIDIKAN Meja Hexagonal Buah 4 03.12.98 10 Tahun 120.00 480.00 0.00 - USANG, PATAH, BURUK
2 KHAS SIBU Kerusi Serba Guna Buah 8 31.12.98 10 Tahun 123.50 988.00 0.00 - USANG, PATAH, BURUK
3 Meja Murid Buah 2 15.11.96 13 Tahun 112.50 225.00 0.00 - USANG, PATAH, BURUK
4 Kerusi Murid Buah 2 15.11.96 13 Tahun 52.00 104.00 0.00 - USANG, PATAH, BURUK

JUMLAH KESELURUHAN 1797.00

Tarikh pelantikan Lembaga Pemeriksa ……………………………

Tarikh pemeriksaan ……………………...…………………………. Tandatangan ………………………………..(Pengerusi)


Tempat pemeriksaan ……………………………………………….. Nama ………………………………………………
Jawatan …………...………………………………..

Tandatangan ………………………………………(Ahli)
Nama ………………………………………………
Jawatan ……………………………………………...

*(jika lebih daripada 2 orang ahli Lembaga Pemeriksa ruangan boleh ditambah)

67
*(jika lebih daripada 2 orang ahli Lembaga Pemeriksa ruangan boleh ditambah)

67