Anda di halaman 1dari 2

KEW.

PA-26

JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN


(Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan)

B Kod Penyebutharga Harga


il.

Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di


dalam dokumen sebutharga yang diterima sebelum
diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima
mana-mana sebutharga yang dijadualkan.

__________________________
(Tandatangan Pengerusi)
Nama : ………………………………..
Jawatan : ………………………………..

__________________________ __________________________
(Tandatangan Ahli) (Tandatangan Ahli)
Nama : ……………….…….. Nama : …………….……
…..
Jawatan : …………………….. Jawatan : …………………
…..

Tarikh :________________________