Anda di halaman 1dari 3

NAMA PELAJAR KURSUS & MAJOR

SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM (Diisikan oleh pensyarah pembimbing setiap kali penyeliaan) : ___________________________________________ : ____________________________________________________

BIL 1. 2.

ITEM-ITEM Biodata Guru Pelatih Pernyataan Profesional a) Apa Yang Akan Dilaksanakan Semasa Praktikum. b) Apa Yang Telah Dilalui dan dilaksanakan Sepanjang Praktikum c) Apa Yang Telah Dicapai Sepanjang Praktikum

Sila Masukkan Tarikh dan Tandakan ( ) atau ( X )

CATATAN

Ditulis sebelum bermula sesi praktikum.Fokuskan satu projek/aktiviti sahaja.

3.

Pengetahuan Baru: a) Hasil Pembacaan b) Hasil Perbincangan c) Hasil Kajian Kes d) Hasil Pemerhatian Refleksi Bagi Setiap Aktiviti/Tugas Yang Telah Dijalankan a) Pengajaran dan Pembelajaran b) Tugas-tugas khas c) Peristiwa Yang Terlibat d) Pengalaman Tertentu Tindakantindakan Hasil Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Harian/Tugas/Aktiviti/Jurnal a) Pelan/langkah tindakan untuk penambahbaikan b) Pelaksanaan penambahbaikan

Ditulis seminggu sebelum tamat praktikum. Menilai hasil dari projek/aktiviti itu. Sumber pengetahuan berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Sediakan sinopsis,peta minda bahan bacaan yang dibaca Rumusan/Dapatan Rumusan/Dapatan Pelajar dimestikan mengamalkan pemikiran reflektif setiap masa. Semak RPH setiap hari gunakan format refleksi P&P.

4.

5.

Pelajar melaksanakan tindakan reflektif selepas setiap refleksi. Semak pelan/langkah/ strategi yang diambil. Semak bukti-bukti pelan/langkah/strategi telah dilaksanakan. Rumusan/Kesimpulan/Hasil

6.

c) Penilaian/Refleksi Hasil Kerja Harian Guru Pelatih a) Catatan, lakaran, draf awal b) Koleksi Hasil Kerja Akhir i. Bahan Bantu Mengajar ii. Modul iii. Perisian Digital, Video dan

Semak sebagai bahan bukti hasil yang telah dibuat dan digunakan dalam pengajaran

Audio iv. Pengurusan Grafik c) Koleksi Hasil Terbaik Guru Pelatih

Dibuktikan kekuatan dan keberkesanan hasil tersebut.

SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM BIL ITEM-ITEM Sila Masukkan Tarikh dan Tandakan ( ) atau ( X ) CATATAN

7. 8. 9. 10.

11

12.

Inovasi Pedagogi: I. Kaedah/Teknik/Strategi Ii. Bahan Bantu Mengajar Teori Sendiri Yang Dibina Hasil Pengalaman Yang Dilalui Sepanjang Praktikum Ilmu Binaan Sendiri Yang Terbentuk Hasil Teori Yang Diuji Dan Dibuktikan Secara Saintifik. Bukti-Bukti/Dokumen Yang Menunjukkan Proses Melaksanakan Sesuatu Tugas: A) Surat Lantikan/Arahan B) Proses Kolaborasi/Bimbingan C) Senarai Semak/ Soal Selidik D) Laporan Pencapaian/Prestasi E) Surat/Sijil Penghargaan F) Artikel / Esei G) Jadual Kerja H) Gambar /Foto Aktiviti/ Tugas Yang Telah Dijalankan. Pengajaran Berpasangan A) Perancangan B) Pelaksanaan C) Refleksi/Laporan Penilaian Pengajaran & Pembelajaran A) Formatif Bersifat Diagnostik B) Sumatif C) Jadual Penentu Ujian (JPU) D) Panduan Memberi Markah (PMM) Salinan Borang Penyeliaan Dan Bimbingan Pensyarah & Guru Pembimbing (Borang PR1) Penglibatan Kokurikulum A) Surat Lantikan B) Jadual Kerja/Rancangan Aktiviti Sepanjang Praktikum

Menggalak kreativiti, ciptaan dan penemuan baru oleh pelatih. Bukti-bukti melalui catatan & data, yang dianalisis. Bukti-bukti melalui catatan & data, yang dianalisis.

Semak bukti-bukti spt RPH, sukatan pelajaran, refleksi dll.

Setiap kemahiran/topik yang diajar. Ujian bulanan Setiap ujian ditadbirkan.

13. 14.

Semak jadual/rancangan aktiviti yang disediakan.

C) Refleksi Setiap Kali Tugas D) Penilaian


Tandatangan Pensyarah Pembimbing

Gunakan format yang disediakan Setiap kemahiran yang diajar