Nama : _______________________

Kelas : _______________________
a. Warnakan gambar buah-buahan di
bawah dengan warna yang sesuai.

Nama :_________________________
Kelas

:_________________________

b. Warnakan gambar buah-buahan di
bawah dengan warna yang sesuai.