Anda di halaman 1dari 2

Kebolehan mental mengikut jantina

Pelajar lelaki cenderung menunjukkan kekuatan dalam Matematik, mekanikal dan proses maklumat yang visual

Kecerdasan Visual / Ruang


Ciri-ciri pelajar yang mempunyai kecerdasan visual / ruang: Suka melukis. Berminat kepada perincian sesuatu. Suka membina, membuka dan memasang. Boleh membaca peta, suka orienteering. Mengingati sesuatu tempat dengan menggambarkan imejnya.

Pelajar perempuan cenderung menunjukkan kekuatan dalam membaca, menulis, berbahasa dan pengiraan.

Kecerdasan Linguistik
Ciri-ciri pelajar yang mempunyai kecerdasan linguistik: Bertanya banyak soalan khasnya soalan berbentuk kenapa. Menguasai jumlah perkataan yang banyak. Suka bercakap. Mudah belajar bahasa baru. Suka bermain dengan permainan seperti scrabble. Suka membaca dan menulis. Faham fungsi komponen bahasa.

Bukan keseluruhan IQ berbeza dan perbezaannya adalah kecil.