SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAKI-LAKI METHODIST JALAN HANG JEBAT 50150 KUALA LUMPUR

Rujukan : mbsskl/06/04/005/T5 Tarikh : 25/04/12

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012 TINGKATAN 5
TARIKH 30.04.12 (Isnin) WAKTU 0835-1050 1050-1115 1205-1350 1350-1355 0830-1100 0830-1100 1100-1125 1130-1245 1250-1350 1350-1355 0845-1100 1100-1125 1150-1350 1235-1350 1350-1355 0830-1100 1100-1125 11.05.12 (Jumaat) 0750-0850 0855-1125 0925-1125 1125-1150 0830-1100 1100-1125 1130-1300 1305-1350 1350-1355 0745-1015 0745-1015 1015-1040 1235-1350 1235-1350 1350-1355 0830-1100 0900-1100 1100-1125 1205-1350 1210-1350 1350-1355 0800-1030 0750-1050 1050-1115 1120-1350 1350-1355 0745-0900 0910-1025 1025-1050 1100-1230 1230-1235 MATA PELAJARAN Bahasa Melayu 1 Rehat Bahasa Inggeris 1 Pembersihan Kelas Tassawur Islam II Bible Knowledge Rehat Ekonomi Asas 1 Sivik Pembersihan Kelas Bahasa Inggeris II Rehat Matematik Tambahan I Pendidikan Seni I Pembersihan Kelas Bahasa Melayu II Rehat RAPTAI HAC Sejarah 1 ICT Ekonomi II Rehat RAPTAI HAC Biologi II Rehat Kimia III Literasi Komputer Pembersihan Kelas Fizik II Sains II Rehat Fizik I Sains I Pembersihan Kelas Pendidikan Moral Pendidikan Islam I Rehat Pendidikan Islam II Bahasa Cina I Pembersihan Kelas Literature in English Pendidikan Seni II Rehat Matematik II Pembersihan Kelas Prinsip Perakaunan I Biologi I Rehat Pendidikan Jasmani & Kesihatan Pembersihan Kelas MASA 2 jam 15 minit 1 jam 45 minit 2 jam 30 minit 2 jam 30 minit 1 jam 15 minit 1 jam 2 jam 15 minit 2 jam 1 jam 15 minit 2 jam 30 minit PENGAWAS
5K:NY.VR,AF 5A:KJ,PD,RK 5C:LHH,BS,MM 5W:NCH,LHH,NAW 5M:WMH,YKM,NG 5P :SRK,AZH,KIJ,RRR

08.05.12 (Selasa)

5K:JMK,ND,UK,TKS 5C:AZH,KLY,MYR 5M:GGK,HH,NAW 5A:MA,MRMN 5W:MBA,MZI 5P:NA,YAZ 5K:NMT,UK,ND,BS,JMK 5C: AMN,NMT,VR,YLY 5M: AF,RRR,HH,TK 5A:RK,UK,TPC,AZH 5W:MBA,NFK,NAW,LHH 5P:KIJ,NA,NFK,YAZ,TPC

5K:LYJ,AZH,YLY 5A: MAR,MRMN,TK 5K:JMK,VR,UK,TKS 5A: MRMN,PD,FG,TK 5K:BS,TPC,NMT 5A: KLY,AZH/SSS

5C: MYR,KLY,GGK 5W:KM,NS,SF

5M:NAW,TKS 5P: UK,WAR

09.05.12 (Rabu)

5C: HH,BS,WMH,AMN 5M: KLY,YKM,NFK,HH 5W: RRR,NCH,RK,KM 5P: KIJ,NCH,SF 5C:VR,YLY,GGK 5W:NS,JMK,MZI 5M:KE,SF 5P:MBA,WAR

10.05.12 (Khamis)

5K:LJY,NFA,VR,JMK 5M:TKS,GGK,RRR,YKM,HH 5W:RK,AZH,NFK,JMK,NS

5C:AZH,RH,FG,BS,MYR 5A:KLY,MRMN,UK,PD,MAR 5P:KIJ,NA,NFK,TPC

1 jam 2 Jam 30 minit 2 jam

5K:NMT,BS,JMK,VR 5C: HH,VR,AZH,BS,RK 5M: GGK,KE,YKM,NG 5A: TPC,MRMN,PD,RRR 5W: MZI,RK,NS,MBA 5P: YAZ,MBA,KIJ,TPC

14.05.12 (Isnin)

2 jam 30 minit 1 jam 30 minit 45 minit 2 jam 30 minit 2 jam 30 minit 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit 2 jam 30 minit 2 jam 1 jam 45 minit 1 jam 40 minit 2 jam 30 minit 3 jam 2 jam 30 minit

5K:NY.VR,AF 5A:KJ,PD,RK 5K:JMK,ND,UK,TKS 5A:MA,MRMN

5C:LHH,BS,MM 5W:NCH,LHH,NAW 5C:AZH,KLY,MYR 5W:MBA,MZI

5M:WMH,YKM,NG 5P :SRK,AZH,KIJ,RRR 5M:GGK,HH,NAW 5P:NA,YAZ

15.05.12 (Selasa)

5K:NMT,UK,ND,BS,JMK 5C: AMN,NMT,VR,YLY 5M: AF,RRR,HH,TK 5A:RK,UK,TPC,AZH 5W:MBA,NFK,NAW,LHH 5P:KIJ,NA,NFK,YAZ,TPC

5K:LYJ,AZH,YLY 5A: MAR,MRMN,TK 5K:JMK,VR,UK,TKS 5A: MRMN,PD,FG,TK

5C: MYR,KLY,GGK 5W:KM,NS,SF

5M:NAW,TKS 5P: UK,WAR

16.05.12 (Rabu)

5C: HH,BS,WMH,AMN 5M: KLY,YKM,NFK,HH 5W: RRR,NCH,RK,KM 5P: KIJ,NCH,SF

5K:BS,TPC,NMT 5A: KLY,AZH/SSS

5C:VR,YLY,GGK 5W:NS,JMK,MZI

5M:KE,SF 5P:MBA,WAR

17.05.12 (Khamis)

5K:LJY,NFA,VR,JMK 5M:TKS,GGK,RRR,YKM,HH 5W:RK,AZH,NFK,JMK,NS

5C:AZH,RH,FG,BS,MYR 5A:KLY,MRMN,UK,PD,MAR 5P:KIJ,NA,NFK,TPC

18.05.12 (Jumaat)

1 jam 15 minit 1 jam 15 minit 1 jam

5K:LJY,NFA,VR,JMK 5C:AZH,RH,FG,BS,MYR 5M:TKS,GGK,RRR,YKM,HH 5A:KLY,MRMN,UK,PD,MAR 5W:RK,AZH,NFK,JMK,NS 5P:KIJ,NA,NFK,TPC 5K:NMT,BS,JMK,VR 5C:HH,VR,AZH,BS,RK 5M:GGK,KE,YKM,NG 5A:TPC,MRMN,PD,RRR 5W:MZI,RK,NS,MBA 5P: YAZ,MBA,KIJ,TPC

5K:YLY 5A:UK,MAR

5C: FG,KLY 5W: NFK,LHH

5M:RRR,HH 5P:NFK,UK

19.05.12 (Sabtu)

21.05.12 (Isnin)

0755-1025 1025-1050 1100-1230 1230-1235 1230-1235 0830-1100 1100-1125 1135-1350 1235-1350 1350-1355 0745-1015 1015-1040 1045-1200 1235-1350 1345-1350 0830-1100 1105-1130 1220-1350 1350-1355

Sejarah II Rehat Fizik III Pembersihan Kelas Pembersihan Kelas Prinsip Perakaunan II Rehat Bahasa Cina II Tassawur Islam I Pembersihan Kelas Matematik Tambahan II Rehat Matematik I Kimia I Pembersihan Kelas Kimia II Rehat Biologi III Pembersihan Kelas

2 jam 30 minit 1 jam 30 minit

5K:NMT,BS,JMK,VR 5C:HH,VR,AZH,BS,RK 5A:TPC,MRMN,PD,RRR 5W:MZI,RK,NS,MBA 5K:YLY 5A:UK,MAR 5K:NY.VR,AF 5A:KJ,PD,RK 5K:JMK,ND,UK,TKS 5A:MA,MRMN 5C: FG,KLY 5W: NFK,LHH 5C:LHH,BS,MM 5W:NCH,LHH,NAW 5C:AZH,KLY,MYR 5W:MBA,MZI

5M:GGK,KE,YKM,NG 5P: YAZ,MBA,KIJ,TPC 5M:RRR,HH 5P:NFK,UK 5M:WMH,YKM,NG 5P :SRK,AZH,KIJ,RRR 5M:GGK,HH,NAW 5P:NA,YAZ

2 jam 30 minit 2 jam 15 minit 1 jam 15 minit 2 jam 30 minit 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit 2 jam 30 minit 1 jam 30 minit

22.05.12 (Selasa)

5K:NMT,UK,ND,BS,JMK 5C: AMN,NMT,VR,YLY 5M: AF,RRR,HH,TK 5A:RK,UK,TPC,AZH 5W:MBA,NFK,NAW,LHH 5P:KIJ,NA,NFK,YAZ,TPC 5K:LYJ,AZH,YLY 5A: MAR,MRMN,TK 5K:JMK,VR,UK,TKS 5A: MRMN,PD,FG,TK 5K:BS,TPC,NMT 5A: KLY,AZH/SSS 5C: MYR,KLY,GGK 5W:KM,NS,SF 5M:NAW,TKS 5P: UK,WAR

23.05.12 (Rabu)

5C: HH,BS,WMH,AMN 5M: KLY,YKM,NFK,HH 5W: RRR,NCH,RK,KM 5P: KIJ,NCH,SF 5C:VR,YLY,GGK 5W:NS,JMK,MZI 5M:KE,SF 5P:MBA,WAR

Tempat Peperiksaan: Kelas masing-masing. PERHATIAN:      DIWAJIBKAN hadir untuk menduduki peperiksaan atau membuat ulang kaji di dalam kelas. Pelajar tidak dibenarkan duduk berkolompok di dalam kelas jika tiada peperiksaan pada masa tertentu. Kertas tulis yang tidak digunakan MESTILAH diserahkan kepada guru yang bertugas. Kebersihan kelas MESTILAH dijaga seperti hari-hari persekolahan biasa. Pelajar yang menduduki kertas Pendidikan Seni DILARANG sama sekali membawa bekas air yang diperbuat daripada kertas. Sila membawa kain buruk untuk mengelap meja dan lantai yang basah serta tidak membuang sampah ke dalam sinki di tandas. TIDAK DIBENARKAN keluar dari bilik peperiksaan sehingga peperiksaan tamat. Pastikan semua lampu dan kipas DITUTUP setelah tamat peperiksaan. Meniru, cuba meniru, membantu untuk meniru atau cuba berkomunikasi dalam peperiksaan akan mengakibatkan pelajar mendapat markah 0. TIDAK DIBENARKAN tidur semasa peperiksaan sedang berlangsung. Alat tulis yang dibawa masuk ke bilik peperiksaan MESTILAH menggunakan bekas/plastik lut sinar. Botol minuman MESTILAH diletakkan di luar bilik darjah. DILARANG sama sekali membawa sebarang bentuk bahan rujukan/peralatan komunikasi ke dalam bilik darjah semasa peperiksaan. Jika pelajar TIDAK HADIR untuk peperiksaan dan gagal menunjukkan surat, markah 0 akan diberikan. Jika pelajar TIDAK HADIR tetapi ada surat, kertas akan disemak tetapi markah direkod sebagai tidak hadir. Pelajar yang MEWAKILI sekolah, perlu membuat kertas peperiksaan pada hari yang sama, atau perlu menduduki kertas alternatif jika dibuat pada hari yang lain. Pelajar diwajibkan untuk menghantar kertas soalan bersama dengan kertas jawapan kepada guru yang mengawas peperiksaan. Pelajar tidak dibenarkan membawa masuk penutup kalkulator ke dalam bilik peperiksaan. Pelajar tidak dibenarkan ke tandas semasa peperiksaan sedang berlangsung kecuali atas budi bicara guru yang mengawas peperiksaan.

         

 

Pengetua

……………………………………

(WONG CHEE KHEON)