SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH DAN SEKOLAH MENENGAH JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

1
No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012

A.

SENARAI EDARAN MANUAL DAN PROSEDUR KUALITI

Senarai Edaran Pegawai Jabatan Pelajaran Sabah dan Pejabat Pelajaran Daerah BIL 1 2 3 4 NO SALINAN TERKAWAL 14 14/01 14/02 14/03 PEMEGANG DOKUMEN Pegawai Pelajaran Daerah Tuaran Timbalan pegawai Pelajaran Daerah Tuaran Ketua Juruaudit Dalam Pelajaran Daerah Tuaran Pengurus Kualiti Pelajaran Daerah Tuaran

ii. BIL 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Senarai Edaran Sekolah NO SALINAN TERKAWAL 14/03/01 14/03/02 14/03/03 14/03/04 14/03/05 14/03/06 14/03/07 14/03/08 14/03/09 14/03/10 14/03/11 Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Guru Besar Guru Besar PEMEGANG DOKUMEN

SMK Badin SMK Pekan Telipok SMK Sri Nangka SMK St James Tenghilan (M) SMK St John (M) SMK Sungai Damit SMK Tamparuli SMK Tenghilan SMK Tun Fuad Stephens SJK(C) Chen Sin SJK(C) Chung Hwa Tamparuli

2
No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

14/03/12 14/03/13 14/03/14 14/03/15 14/03/16 14/03/17 14/03/18 14/03/19 14/03/20 14/03/21 14/03/22 14/03/23 14/03/24 14/03/25 14/03/26 14/03/27 14/03/28 14/03/29 14/03/30 14/03/31 14/03/32 14/03/33

Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar

SJK(C) Chung Hwa Tenghilan SJK(C) Kok Wah Talibong SJK(C) St Phillip (M) SK Bantayan SK Baru-Baru SK Bawang SK Berungis Tuaran SK Bolong SK Bongol SK Bundung SK Bundutahuri SK Bungalio SK Gayang SK Gayaratau SK Giok SKGontung SK Guakon Baru SK Kapa SK Kauluan SK Kayangat SK Kelawat SK Kindu

3
No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 14/03/34 14/03/35 14/03/36 14/03/37 14/03/38 14/03/39 14/03/40 14/03/41 14/03/42 14/03/43 14/03/44 14/03/45 14/03/46 14/03/47 14/03/48 14/03/49 14/03/50 14/03/51 14/03/52 14/03/53 14/03/54 14/03/55 Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar SK Kitapol SK Koporingan SK Laputong SK Laya-Laya SK Lingga Baru SK Linungkuan SK Lok Yuk Telipok SK Lokos Tamparuli SK Lokub SK Malangang Baru SK Mantob SK Mengkabong SK Nongkolud SK Pahu SK Pekan Kiulu SK Pekan Tamparuli SK Pekan Telipok SK Pekan Tenghilan SK Pekan Tuaran SK Penimbawan SK Poring SK Pukak 4 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 14/03/56 14/03/57 14/03/58 14/03/59 14/03/60 14/03/61 14/03/62 14/03/63 14/03/64 14/03/65 14/03/66 14/03/67 14/03/68 14/03/69 14/03/70 14/03/71 14/03/72 14/03/73 14/03/74 14/03/75 14/03/76 14/03/77 Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar SK Rangalau Baru SK Rangalau Lama SK Rugading SK Rungus SK Rungus Nahaba SK Sambah SK Saradan SK Selupoh SK Serusup SK Sinulihan SK St John (M) SK Sungai Damit SK Sungoi SK Taginambur SK Tambalang SK Tambulaong SK Termunong SK Tinambak SK Tiong Perungusan SK Togop SK Tombongon SK Tomis 5 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .

Pendidikan Khas K.121 122 123 124 125 126 127 14/03/78 14/03/79 14/03/80 14/03/81 14/03/82 14/03/83 14/03/84 Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar SK Topokon SK Tudan SK Wangkod SK Wasai SRK St James Tenghilan Tamparuli (M) SR Pendidikan Khas Pekan Tuaran SR. KANDUNGAN MANUAL KUALITI i ii iii iv v Senarai Edaran Manual Kualiti Kandungan Senarai Prosedur Kualiti Senarai Arahan Kerja Rekod Pindaan Manual Kualiti 6 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .Kinabalu B.

1.0.0.0.8.0.0.0 SISTEM PENGURUSAN KUALITI 3.2.0 MAKLUMAT ORGANISASI 2.2 Perkara-Perkara Terkandung Dalam Manual Kualiti 4.0.1 5.3 Definisi 4.2.0.0.2. Pengenalan Kandungan Manual Kualiti 1.5 Dasar Kualiti 2.0.2 Fungsi 2.0.1.0.4 Kawalan Rekod 5.0.1 Keperluan Am 4.0.3 Kawalan Dokumen 4.1 Latar Belakang 2.Klien (Pelanggan) 2.0 SEKSYEN 5 : TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN 5.0.3 Visi 2.2 Keperluan Dokumentasi 4.3.7.0.0.Struktur Organisasi 2.0.0.2.1.0.4 Misi 2.Piagam Pelanggan 3.0.9.0 DASAR DAN PRINSIP ASAS SISTEM PENGURUSAN KUALITI 4.Tujuan 2.1 Am 4.1 Skop Pelaksanaan dan Pengecualian 3.0.0.2.PENGENALAN KEPADA MANUAL KUALITI 1.6 Objektif Kualiti 2.2 Komitmen Pengurusan Tumpuan Kepada Pelanggan 7 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .2 Penerangan Mengenai Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah 3.0.0.

6.0.2.0.0.0. SEKSYEN 7 : PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN PENGAJAR & PEMBELAJARAN (P& P) 7. Tanggungjawab dan Kuasa Wakil Pengurusan Komunikasi Dalaman Am Input Kepada Kajian Semula Pengurusan Kajian Semula Pengurusan 5.0.0.0. Objektif Kualiti 5. Hasil Kajian Semula Pengurusan 6.1 Proses Perolehan/Pembelian 8 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . 5.0.3.2 Kompetensi.5.2.0.3 Komunikasi dengan Pelanggan 7.0.0.4. Kuasa dan Komunikasi 5.4.4.5. 5.0.1.4 Dasar Kualiti Perancangan 5.0.0.0.2. Reka Bentuk dan Pembangunan Proses 7. Kesedaran dan Latihan 6.0.3.0.0.2. Perancangan Bagi Proses Pengajaran dan Pembelajaran 7. Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah 5. 5. Persekitaran Kerja 7.2 Semakan Semula Keperluan-Keperluan Berkaitan Perkhidmatan Pelanggan 7.0.0. Sumber Manusia 6.2.5. 5.0.1.0.4.0.1.3. Infrastruktur 6.0.2.0.0.6.2.1.6.1 Am 6.2.2.2.1 Menentukan Keperluan-Keperluan Produk atau Perkhidmatan 7. Perolehan 7.6 5.3 5.0.3. Penyediaan Sumber 6. Proses-Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan 7. SEKSYEN 6 : PENGURUSAN SUMBER 6.0.5.1.5 Tanggungjawab.4.

3.0.0.2. Pemantauan dan Pengukuran Proses 8.5.5.0.0.0.2.2. Am 8.0.6.3.5.1. Proses Penyediaan & Penyampaian P & P 7.1. Proses Penyediaan Pengajaran & Pembelajaran 7. Kawalan Ke Atas Proses Penyediaan P & P 7. 8.5.4.5.0. 8.4.4. BIL 1 2 3 4 SENARAI PROSEDUR KUALITI PROSEDU R KUALITI PK 01 PK 02 PK 03 PK 04 TAJUK PK PENGURUSAN PANITIA PK PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEBELAJARAN PK PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID PK PENGURUSAN PENCERAPAN TARIKH KUATKUASA 2 JANUARI 2012 2 JANUARI 2012 2 JANUARI 2012 2 JANUARI 2012 9 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . Pemuliharaan 7. 8.5.5. 8. Identifikasi dan Kemudahkesanan 7.0.2.0.0.0.3.5. Kawalan Ke atas Perkhidmatan Yang Tidak Memenuhi Keperluan Yang Ditetapkan Analisis Data Penambahbaikan Penambahbaikan Yang Berterusan Tindakan Pembetulan Tindakan Pencegahan C. Kawalan Ke Atas Peralatan Pengukuran dan Pemantauan 8. PENGANALISISAN & PENAMBAHBAIKAN 8.2.0.2 Maklumat Perolehan/Pembelian Verifikasi Ke Atas Bahan / Perkhidmatan Yang Diperoleh 7.7. Pemantauan dan Pengukuran Proses P & P 8.2.2.2.0 SEKSYEN 8 : PENGUKURAN.3 7.0.0.4.0.5.0.4.0.0.1.0. 8.5. Pemantauan dan Pengukuran Kepuasan Hati Pelanggan Audit Dalaman 8.5. 8. Harta Hakmilik Pelanggan 7. 8.1.0.5.3.0.

1. Tujuan Tujuan Manual Kualiti ini disediakan adalah untuk : a. Menjelaskan mengenai Pengecualian Aplikasi dalam memenuhi amalan keperluan MS ISO 9001:2008. Ia mengandungi dasar kualiti. Kandungan Manual Kualiti 10 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . akta. Menggariskan dasar dan prinsip asas bagi aktiviti P & P di SNS. pekeliling.5 6 7 PK 05 PK 06 PK 07 PK PENGURUSAN KEHADIRAN GURU PK PENGURUSAN AUDIT DALAM PK TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PENAMBAHBAIKAN 2 JANUARI 2012 2 JANUARI 2012 2 JANUARI 2012 SEKSYEN 1 PENGENALAN KEPADA MANUAL KUALITI Pengenalan Dokumen ini adalah merupakan Manual Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran (P & P) di Sekolah-Sekolah Negeri Sabah (SNS). Manual ini diperlengkapkan dengan Prosedur kualiti dan Dokumen Sokongan yang berkaitan dengannya seperti borang. Manual Kualiti ini disediakan untuk memenuhi matlamat dan objektif P & P di sekolah ini selaras dengan kehendak. objektif kualiti. penerangan ringkas mengenai sistem pengurusan kualiti dan prinsip-prinsip asas yang memandu pelaksanaan program Pengajaran & Pembelajaran.2. Menerangkan maklumat asas mengenai organisasi SNS b.0. ordinan dan lain-lain.0. 1. Menerangkan secara ringkas amalan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 yang dilaksanakan di SNS.3. keperluan dan amalan MS ISO 9001:2008.

4.5.Manual ini mengandungi 4 bahagian seperti berikut : Bahagian 1 Bahagian 2 Bahagian 3 : : : Pengenalan Maklumat Organisasi Strategi Pelaksanaan Sistem Pengurusan KualitiPengajaran & Pembelajaran SNS Bahagian 4 : Dasar dan Prinsip Asas Sistem Pengurusan Kualiti SEKSYEN 2 MAKLUMAT ORGANISASI 2.3. Misi 2.0.0.0. 2.2. Dasar Kualiti berserta dengan objektifnya disemak semula semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan untuk memastikan kesesuaiannya yang berterusan. Dasar Kualiti ini disebar luas 11 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .0. Visi 2. Adalah menjadi komitmen pihak pengurusan dan semua anggota untuk mematuhi keperluan-keperluan Sistem Pengurusan Kualiti dan meningkatkan keberkesanannya secara berterusan. Bagi memastikan tujuan ini. 2.0.1. Dasar Kualiti SNS komited untuk menyediakan dan melaksanakan Pengajaran & Latar Belakang Fungsi Sekolah Pembelajaran yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan.

b. Klien ( Pelanggan ) Bil.kepada seluruh anggota SNS melalui media cetak.7.0. Memastikan 100 % kehadiran guru kecuali ada perkara-perkara di luar kawalan. Pemegang Amanah 2. 2. Organisasi Sekolah Luar sekolah Pelanggan • • • • • Semua Murid Menengah Sekolah Rendah & Ibu bapa/penjaga murid Komuniti setempat Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Sabah 3.8. Piagam Pelanggan 12 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . 2.0.9. c. 1 2.0. Memastikan pencapaian akademik sekolah meningkat 2% setahun atau 55% dalam peperiksaan akhir tahun atau dalam peperiksaan UPSR/PMR/SPM/STPM dari keputusan peperiksaan sebelumnya. Objektif Kualiti Objektif Sistem Pengurusan Kualiti sekolah adalah : a. Struktur Organisasi 2. Melaksanakan 100% Pengajaran & Pembelajaran berdasarkan Rancangan Pelajaran Tahunan kecuali berlaku perkara-parkara yang di luar kawalan. d.0. taklimat pengurusan dan papan kenyataan untuk difahami dan dihayati.6. Memastikan 100 % hasil kerja murid disemak oleh guru mata pelajaran kecuali hal-hal di luar kawalan.

b.SEKSYEN 3 SISTEM PENGURUSAN KUALITI 3.0.0. Skop Pelaksanaan & pengecualian Skop pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti P & P SNS meliputi program dan aktiviti yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. Pengecualian aplikasi pelaksanaan MS ISO 9001:2008 adalah meliputi keperluan-keperluan yang dinyatakan di bawah: a. Seksyen 7. Penerangan Mengenai Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah 13 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .1.6 : Kawalan Ke Atas Peralatan Pengukuran dan Pemantauan (Rujuk seksyen yang berkenaan untuk justifikasi pengecualian) 3.3 : Reka Bentuk dan Pembangunan Proses Seksyen 7.2.

1. Siri MS ISO 9001:2008 berlandaskan kepada 8 (lapan) prinsip yang asas kepada falsafah dan matlamat standard ini diwujudkan. Keperluan Am Sistem Pengurusan Kualiti P & P SNS diwujud.0. Penerangan lanjut mengenai Model Sistem Pengurusan Kualiti berasaskan pendekatan proses dijelaskan dalam Lampiran 1.0.3. Ia adalah selaras dengan kehendak dan amalan ISO 9001:2008: 14 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . menggunakan pendekatan proses. Definisi Definisi-definisi boleh dirujuk terus di Para 4 dalam setiap prosedur. Ia juga memberi tumpuan kepada peningkatan secara berterusan terhadap keberkesanan P & P di SNS. pelaksanaan dan pengekalan prestasi serta keupayaan pengurusan kualiti P& P SNS memenuhi kehendak dan pengharapan pelanggan serta Pemegang Amanah berlandaskan 8 (lapan) prinsip di atas ditunjukkan di dalam Lampiran 1.Perkara utama yang ditentukan di dalam amalan standard MS ISO 9001: 2008 adalah menguruskan proses yang terlibat dalam SNS. Prinsip-prinsip tersebut adalah : a) c) e) f) Tumpuan kepada pelanggan Penglibatan anggota organisasi Pengurusan P&P yang mengamalkan pendekatan sistem Penambahbaikan secara berterusan b) Kepimpinan d) Pendekatan proses g) Pendekatan membuat keputusan berdasarkan fakta h) Hubungan dengan pembekal untuk faedah bersama Pewujudan. SEKSYEN 4 DASAR DAN PRINSIP ASAS SISTEM PENGURUSAN KUALITI 4. 3. didokumen. dilaksana serta diselenggarakan dengan cara yang sistematik. meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem pengurusan P & P supaya kehendak pelanggan dan Pemegang Amanah dapat dipenuhi.

a) Merancang dan melaksanakan proses-proses yang terlibat dalam Pengajaran & Pembelajaran. c) Menentukan kriteria dan kaedah bagi menilai keberkesanan operasi serta kawalan ke atas proses-proses tersebut bagi memastikan keberkesanannya. ii.0. Penerangan ringkas mengenai Sistem Pengurusan Kualiti P & P termasuk bagaimana seksyen-seksyen dalam Standard MS ISO 9001:2008 dipatuhi. Keperluan Dokumentasi 4. Rekod Kualiti i. Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Pengajaran & Pembelajaran adalah berasaskan kepada 4 peringkat dokumen iaitu : i. Prosedur Kualiti Prosedur Kualiti dalam P & P adalah dokumen yang menggariskan tujuan dan proses kerja bagi melaksanakan segala aktiviti pengurusan dan 15 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .2. Dokumen Sokongan iv. Manual Kualiti Manual Kualiti adalah dokumen asas yang mengandungi dasar dan objektif Pengajaran & Pembelajaran di SNS. b) Menentukan turutan dan hubung kait antara proses-proses ini di lampiran 1. Kajian Semula Pengurusan. Prosedur Kualiti iii. d) Menyediakan sumber dan maklumat yang diperlukan untuk pelaksanaan serta pemantauan proses-proses tersebut.0. aduan dan maklum balas pelanggan serta pemantauan oleh pegawai-pegawai yang dipertanggungjawabkan. f) Melaksanakan pencapaian tindakan-tindakan matlamat yang yang perlu bagi dan memastikan membuat dirancang penambahbaikan yang berterusan ke atas proses-proses tersebut. Manual Kualiti ii.1. e) Memantau dan menilai proses-proses melalui Audit Dalaman. 4.2.

iv. Arahan Perbendaharaan dan Garis Panduan Menerangkan Bukti pematuhan Sistem Pengurusan Kualiti yang diamalkan MANUAL KUALITI PROSEDUR KUALITI DOKUMEN SOKONGAN REKOD KUALITI 4. Rekod Kualiti Rekod Kualiti adalah dokumen yang menjadi bukti pematuhan Sistem Pengurusan Kualiti.operasi Sistem Pengurusan Kualiti dalam Pengajaran & Pembelajaran di SNS. iii.Perkara-Perkara Terkandung Dalam Manual Kualiti SNS menyediakan Manual Kualiti yang mengandungi perkara-perkara berikut : a) b) Dasar dan Objektif Kualiti Skop pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti 16 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .2.2.0. Dokumen Sokongan Dokumen Sokongan adalah dokumen yang menjadi rujukan dan panduan serta perlu dipatuhi dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah didokumenkan dalam dokumen kualiti. Struktur dokumen kualiti ini digambarkan oleh rajah 1 berikut : RAJAH 1 : HIERARKI DOKUMENTASI Menerangkan Dasar dan objektif kualiti Sistem Pengurusan Kualiti mengikut seksyen-seksyen dalam standard MS ISO 9001:2008 dan dasar mengenainya Menerangkan Proses-proses yang dijalankan bagi pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Menerangkan Dokumen yang menyokong pelaksanaan Sistem pengurusan Kualiti seperti Surat Pekeliling.

ii. Pemegang dokumen dan nombor salinan dokumen 17 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .0. tarikh keluaran. Setiap keluaran Manual Kualiti. Dokumen kualiti yang perlu dikawal ialah Manual Kualiti. Dokumen Sokongan dan Rekod Kualiti. nombor pindaan. Manual Kualiti. tarikh pindaan dan tarikh kuatkuasa.2. Prosedur Kualiti dan Dokumen Sokongan hendaklah diluluskan oleh Pegawai Pelajaran Daerah iv.3. Dokumen kualiti yang disimpan secara elektronik perlu disokong oleh sistem “back-up”. Prosedur Kualiti dan Dokumen Sokongan diberikan identifikasi dan dicatatkan nombor keluaran. Wakil Pengurusan adalah bertanggungjawab memastikan dokumen-dokumen kualiti yang dirujuk dalam Sistem Pengurusan Kualiti adalah yang terkini dan ditempatkan di lokasi yang mudah dirujuk oleh mereka yang terlibat.Kawalan Dokumen Dokumen kualiti yang dikawal di dalam Sistem Pengurusan Kualiti ialah : a) Manual Kualiti b) Prosedur Kualiti c) Dokumen Sokongan d) Rekod Kualiti Dokumen-dokumen ini dikawal melalui cara berikut: a) Dokumen baru i. iii. Prosedur Kualiti.c) d) e) f) Pengecualian aplikasi (exclusion) yang menjelaskan pengecualian dalam pematuhan MS ISO 9001:2008 Rujukan kepada Prosedur-prosedur Kualiti dan dokumen sokongan dalam Sistem Pengurusan Kualiti Huraian tentang prinsip-prinsip dalam merancang. melaksana dan memantau Sistem Pengurusan Kualiti Proses-proses yang dikenal pasti di dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Dokumen Berkaitan Manual Kualiti SNS 4.

iii. Senarai Edaran diselenggarakan oleh Pengurus Kualiti Daerah v. Satu Senarai Induk dokumen kualiti dalaman dan luaran yang mengandungi semua dokumen-dokumen kualiti yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti dan status terkini disediakan. Semua pindaan yang dibuat dicatatkan di dalam rekod pindaan. Dokumen tersebut tidak akan terlibat di dalam sebarang pindaan untuk dikemas kini vi. keseluruhan dokumen digantikan dengan nombor keluaran ditambah dan tarikh kuatkuasa baru diberikan. Dokumen tersebut akan dicop di kulit luar sebagai ‘SALINAN”.dikenal pasti melalui Senarai Edaran. 18 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . Pertama dalam salinan “hard copy” dan kedua dalam “soft copy”. Dokumen Kualiti P & P SNS hendaklah disediakan dalam dua bentuk. Setiap anggota boleh memberikan cadangan pindaan kepada dokumen kualiti. manakala dokumen kualiti yang perlu diedarkan kepada pihak lain selain daripada pemegang di dalam Senarai Edaran adalah diklasifikasikan semula sebagai dokumen tidak terkawal. Cadangan pindaan mesti dikemukakan kepada Wakil Pengurusan dengan menggunakan Borang Cadangan Pindaan. iv. Sebarang pindaan ke atas Manual Kualiti. Senarai ini dikemas kinikan dari semasa ke semasa apabila berlaku perubahan ke atas status dokumen-dokumen tersebut vii. Pindaan ke atas Manual Kualiti dibuat dengan menggantikan muka surat yang terlibat dengan pindaan. Prosedur Kualiti dan Dokumen Sokongan hendaklah mendapat kelulusan Pegawai Pelajaran Daerah. Dokumen-dokumen kualiti hanya diedarkan kepada pemegangpemegang dokumen yang disenaraikan dalam Senarai Edaran dan dokumen-dokumen ini dicop dengan ‘SALINAN TERKAWAL’. b) Pindaan Dokumen i. ii. Bagi pindaan yang melebihi 50%. nombor pindaan ditambah dan tarikh kuat kuasa yang baru akan diberikan.

Satu salinan dokumen asal disimpan dan ditandakan “BATAL”. Senarai Induk bagi rekod kualiti diwujudkan untuk kemudahan pengendalian dan pengesanan rekod. vii. Pelupusan rekod-rekod kualiti dibuat mengikut Surat Pekeliling Am Bil. Tugas pengurus dokumen ialah menyelenggara naskah dokumen induk. menyelaras pindaan dokumen. senarai edaran dokumen dan penyimpanan yang dikenal pasti dalam setiap Prosedur Kualiti. Dokumen-dokumen yang telah dipinda diedarkan kepada pemegang pemegang dokumen. Had masa penyimpanan dikenal pasti dan rekod kualiti disimpan dengan selamat dalam fail-fail atau “folder” atau buku tertentu yang mudah dibaca dan dirujuk semula. vi. Kawalan Rekod hendaklah mewujudkan dan menyelenggarakan satu prosedur SNS berhubung Pengurusan Rekod Kualiti. Dokumen Berkaitan 19 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . satu sistem sokongan bagi rekod-rekod berkenaan hendaklah disimpan secara sistematik untuk rujukan sebagai bukti objektif kepada aktiviti-aktiviti kualiti.v. Dokumen Berkaitan 4. c) Pengurusan Dokumen Pengurus Dokumen SNS ialah Pengurus Kualiti . 1/1997. Pejabat Pelajaran Daerah yang dilantik oleh Pegawai Pelajaran daerah Tuaran.0. Jika rekod disimpan secara elektronik. Pindaan ke atas Prosedur Kualiti dibuat dengan menggantikan keseluruhan dokumen dan nombor keluaran ditambah serta tarikh kuat kuasa baru diberikan.4. viii. Pemegang dokumen bertanggungjawab memasukkan semua pindaan dan mengeluarkan dokumen yang tidak terpakai serta memusnahkannya.2.

0. Mewujudkan objektif-objektif kualiti d. Komitmen Pengurusan Pihak pengurusan atasan sekolah SNS komited dalam membangun.1. Memastikan penyediaan sumber-sumber yang mencukupi. Menjalankan Kajian Semula Pengurusan e. 20 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . Komunikasi kepada semua kakitangan tentang pentingnya memenuhi kehendak pelanggan serta mematuhi peraturan dan undang-undang b. melaksana dan menambah baik secara berterusan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti dengan cara: a. Mewujudkan dasar kualiti c.SEKSYEN 5 TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN 5.

Dasar ini akan disebar luas kepada seluruh warga sekolah dan akan dikaji semula dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian dan kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia. Perancangan 5.0.3. 21 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .0.0.5. Prestasi Sistem Pengurusan Kualiti SNS diukur melalui penilaian ke atas kepuasan pelanggan. Dokumen Berkaitan PKS 13 . Objektif Kualiti SNS Pihak pengurusan atasan akan memastikan objektif kualiti termasuk keperluan-keperluan proses P & P diwujudkan pada setiap tahap dan bagi setiap fungsi di sekolah.0.Aduan Pelanggan 5. 5. masyarakat dan stake holder (di mana sesuai). Piagam pelanggan disediakan bagi menentukan tahap perkhidmatan yang diberikan.1. Dasar Kualiti Dasar Kualiti sekolah SNS adalah untuk menyediakan Pengajaran dan Pembelajaran yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan selaras dengan dasar dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui pelaksanaan MS ISO 9001:2008.4. Tumpuan Kepada Pelanggan Pihak pengurusan atasan sekolah SNS bertanggungjawab memastikan kehendak pelanggan sekolah dikenal pasti dan dipenuhi dengan tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan. Saluran untuk menerima cadangan dan aduan pelanggan bagi menilai tahap kepuasan pelanggan disediakan melalui perjumpaan dan perbincangan dengan ibu bapa.4. Bagi tujuan ini pihak sekolah akan:a) Melaksanakan sepenuhnya pengajaran dan pembelajaran yang dijadualkan dalam program sekolah.2.

4. 5.5. Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti akan mengambil kira perkara-perkara berikut: i.b) Memastikan program peningkatan akademik murid dilaksanakan secara berterusan. Tanggungjawab dan Kuasa Pengurusan atasan SNS akan memastikan tanggungjawab dan kuasa adalah jelas.0. 22 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . Tugas.1. iii. Wakil Pengurusan Pihak pengurusan atasan akan melantik Wakil Pengurusan yang akan mempunyai tanggungjawab berikut : a. Sekiranya perubahan dalam organisasi menyebabkan perubahan kepada Sistem Pengurusan Kualiti yang telah didokumenkan. Sebarang perubahan kepada sistem pengurusan kualiti ini adalah terancang dan akan dipatuhi. Dokumen yang perlu bagi melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti serta rekod-rekod hasil daripadanya. Kemahiran dan pengetahuan guru-guru. Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti dilaksanakan seperti mana yang didokumenkan dan objektif kualiti yang ditetapkan dapat dicapai. 5. Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah Pihak pengurusan atasan SNS akan memastikan: a. perubahan tersebut akan didokumenkan. Sistem Pengurusan Kualiti kekal kukuh walaupun berlaku perubahan dalam organisasi. matlamat dan objektif selaras dengan amalan keperluan MS ISO 9001:2008 b) Melaporkan kemajuan dan keberkesanan pelaksanaan sistem pengurusan kualiti dan sebarang keperluan penambahbaikan. b. Mewujud.2. tanggungjawab dan kuasa ini disebarkan kepada semua staf.2. melaksana dan menyelenggarakan sistem pengurusan kualiti yang memenuhi kehendak.5 Tanggungjawab. 5.0.5. iv. Sumber yang diperlukan seperti kewangan dan infrastruktur. Kuasa dan Komunikasi 5. ii.

2. Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti.6. 23 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . Komunikasi berlaku melalui: a) b) c) d) e) Mesyuarat Sesi taklimat dan perbincangan Papan kenyataan Maklum balas pelanggan Memo dalaman 5. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengurus Kualiti Pejabat Pelajaran Daerah manakala minit mesyuarat akan dicatat oleh ahli mesyuarat yang dilantik secara giliran.4. d) Memastikan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kesedaran terhadap keperluan pelanggan sentiasa dilaksanakan di kalangan anggota organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti.c) Berurusan dengan pihak-pihak luar mengenai perkara-perkara berkaitan dengan sistem pengurusan kualiti sekolah.1. Penolong Kanan Pentadbiran bertanggungjawab untuk melaksana dan mengawal semua tindakan mengenai Sistem Pengurusan Kualiti yang diputuskan oleh Pengetua.6.3.0. Am Pihak pengurusan atasan bertanggungjawab mengadakan mesyuarat kajian semula pengurusan sekurang-kurangnya SEKALI setahun.5. Kajian semula ini perlu untuk mempastikan sistem pengurusan kualiti SNS sentiasa berkesan dalam memenuhi semua keperluan yang telah ditetapkan. Surat pelantikan Wakil Pengurusan akan dikeluarkan oleh Pengetua/Guru Besar 5. Rekod-rekod Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan akan diselenggara mengikut kehendak seksyen 4. Input Kepada Kajian Semula Pengurusan Agenda Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan merangkumi: a. Kajian Semula Pengurusan 5. 5. Komunikasi Dalaman Pihak pengurusan atasan akan memastikan komunikasi di sekolah ini adalah berkesan.2.6.

3. h. Laporan status tindakan pembetulan dan pencegahan. Peningkatan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan. Laporan berkaitan dengan prestasi proses penyediaan dan penyampaian produk atau perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan. d. g.6. Keputusan-keputusan hasil daripada Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan hendaklah disampai dan dimaklumkan kepada anggota organisasi. Aduan dan Maklum balas Pelanggan. Cadangan penambahbaikan Dokumen Berkaitan 5. Tindakan susulan ke atas Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan yang lepas.b. Hasil Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Pihak pengurusan atasan bertanggungjawab mengambil tindakan ke atas keputusan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan berkaitan dengan: a. e. Peningkatan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti dan proses prosesnya. Perubahan yang boleh memberi kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti. Semua rekod Mesyuarat Kajian Semula Penguruan disimpan dan diselenggara. b. Penemuan Audit Dalaman. f. Sumber-sumber yang disediakan. c. c. Dokumen Berkaitan 24 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .

Mendapatkan bilangan staf yang mencukupi.1. Kompetensi. kemahiran dan pengalaman yang sesuai dari semasa ke semasa dalam memastikan proses perkhidmatan di sekolah mengikut piawaian kualiti yang ditetapkan.0.2. Peralatan infrasruktur sekolah yang sesuai. berusaha menyediakan staf yang kompeten berdasarkan opsyen. d.0. latihan. Penyediaan Sumber Pihak pengurusan atasan sekolah bertanggungjawab untuk mengenal pasti. Staf yang terlatih. Dokumen Berkaitan 6. 6. kesedaran dan latihan Pihak pengurusan atasan SNS hendaklah: a.1.SEKSYEN 6 PENGURUSAN SUMBER 6. b. Menentukan opsyen dan latihan guru mencukupi untuk menjalankan tugas-tugas yang memberi kesan kepada kualiti P & P.2.0. b. Am Pihak pengurusan atasan sekolah akan menentukan dengan PPD. Pengagihan peruntukan kewangan yang mencukupi.2. Persekitaran kerja yang kondusif. 25 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .0. Sumber Manusia 6. c. Memberi latihan atau mengambil tindakan-tindakan lain untuk memenuhi keperluan P & P.2. merancang dan berusaha mendapatkan sumber yang mencukupi untuk melaksanakan proses P&P pengurusan berkualiti termasuk: a. e.

Persekitaran Kerja Pengurusan atasan sekolah akan mewujudkan. Pembayaran dan Pengurusan Stor 26 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . e. d.Menilai keberkesanan tindakan-tindakan yang diambil untuk memenuhi keperluan P & P yang berkesan. Bilik darjah dan kemudahan yang berkaitan. Infrastruktur Pihak pengurusan atasan sekolah hendaklah menentukan. Pembayaran dan Pengurusan Stor 6.0. Menyelenggara rekod-rekod pendidikan. latihan. kemahiran dan pengalaman (rujuk 4. Dokumen Berkaitan PKS 08 . Kemudahan komunikasi. menyediakan dan menyelenggara infrastruktur yang diperlukan bagi mencapai kualiti perkhidmatan yang ditetapkan.Pengurusan Perolehan. b. Dokumen Berkaitan PKS 08 .Pengurusan Perolehan. c.) Dokumen Berkaitan 6.4.2.4. Peralatan yang meliputi perkakasan dan perisian. mengurus dan memastikan persekitaran tempat kerja memenuhi kepuasan hati staf. Infrastruktur ini merangkumi: a. memotivasikan dan menghasilkan suasana kerja yang kondusif bagi menyokong kepada penghasilan proses P & P yang berkualiti perkhidmatan yang diperlukan.3. Memastikan anggota sekolah sedar akan kepentingan tugas masingmasing dan bagaimana mereka menyumbang untuk mencapai objektif kualiti P & P.0.

SEKSYEN 7 PENGHASILAN PERKHIDMATAN 7.2.0. penilaian di mana perlu bagi mewujudkan P & P yang berkesan.0. d)Penyelenggaraan rekod-rekod kualiti sebagai bukti pematuhan kepada keperluan Sistem Pengurusan Kualiti. Dokumen Berkaitan Manual Kualiti SNS PK 01 hingga PK 07 7. dokumen dan sumber-sumber yang diperlukan. b)Mewujudkan proses-proses. Perancangan ini merangkumi : a) Penetapan objektif kualiti dan keperluan P & P berpandukan pekeliling berkaitan.1. peperiksaan. Perancangan Bagi Penghasilan Perkhidmatan SNS akan merancang dan menyediakan kaedah untuk mengurus dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pencerapan. Proses-Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan 27 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . c) Penyediaan kriteria bagi tujuan menjalankan pemantauan. pemeriksaan.

2. Penyemakan ini dilakukan sebelum sekolah membuat komitmen untuk melaksanakan P & P kepada murid-murid.1. Semakan semula ke atas keperluan-keperluan perkhidmatan yang hendak disampaikan.7. masyarakat setempat dan pihak atasan mengenai: a) Maklumat berkaitan P & P yang dilaksanakan. Komunikasi dengan Pelanggan. Menentukan Keperluan-Keperluan Perkhidmatan Yang Hendak Disampaikan.0. b) Sebarang pertanyaan dan kemusykilan serta pindaan. c) Maklum balas pelanggan termasuk aduan pelanggan. ibu bapa.3. Kaedah Komunikasi dengan pelanggan dilakukan melalui: 28 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . SNS akan menentukan proses P & P mematuhi pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia dari semasa ke semasa.0. c) Sekolah mempunyai keupayaan untuk memenuhi semua keperluan P & P yang dikenal pasti dalam proses pelaksanaan P & P kepada murid. Sekolah akan memastikan : a) Semakan semula keperluan P & P dipenuhi. Dokumen Berkaitan Manual Kualiti PK 01 hingga PK 07 7.0. SNS akan menyemak semula keperluan P & P yang akan dilaksanakan.2.2. b) Sebarang perbezaan akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum sesi persekolahan bermula. Dokumen Berkaitan Manual Kualiti PK 01 hingga PK 07 7. SNS akan menentukan dan melaksanakan kaedah berkomunikasi secara berkesan dengan murid.2.

4.4. SNS akan memastikan proses Perolehan dan Pembelian mematuhi Arahan Perbendaharaan.0.5. SNS akan menentukan ciri-ciri bahan dan perkhidmatan yang bakal diperolehi di samping mengenal pasti pembekal di mana berkaitan di dalam pembelian bahan dan perkhidmatan. 7. Proses Penyediaan Pengajaran & Pembelajaran. 29 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . (Seksyen ini dikecualikan dalam skop pelaksanaan ) 7. SNS akan menentukan ciri-ciri bahan dan melaksanakan pemeriksaan bagi memastikan bahan dan perkhidmatan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Pembekal perlu mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah atau PPD.4. Seksyen ini tidak diguna pakai kerana reka bentuk kurikulum sekolah telah disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. 7.0. Verifikasi ke atas bahan & Perkhidmatan yang diperolehi.1.3. Dokumen Berkaitan 7.2.3. Proses Perolehan/Pembelian. Reka bentuk dan pembangunan proses. Perolehan 7. Kawalan Ke Atas Proses Penyediaan P & P.0. Maklumat Perolehan/Pembelian.0.1. Dokumen Berkaitan 7.a) Surat menyurat b) Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT ) 7.5.0.0.4.0.

5. c) Penggunaan kaedah dan prosedur yang sesuai untuk proses P & P. Instrumen pemantauan dan pengukuran tahap pencapaian disediakan. (ikut keperluan) Penggunaan BBM yang sesuai.5.0. Dokumen Berkaitan Manual Kualiti PK 01 hingga PK 07 7.2.5.SNS akan merancang dan melaksanakan proses P & P kepada pelanggan secara terkawal dengan memastikan perkara-perkara berikut : a) b) c) d) e) Ada maklumat yang menerangkan dengan jelas ciri-ciri P & P yang hendak disampaikan.0.3. Arahan kerja. b) Memastikan peralatan dan personel yang sesuai.0. Dokumen Berkaitan Manual Kualiti 7. Sekolah akan membuat kesahan ke atas proses P & P untuk menghasilkan P & P yang berkesan dengan : a) Menentukan kriteria bagi tujuan semakan dan kelulusan untuk proses P & P dilaksanakan di dalam perkhidmatan.4. Kesahan proses penyediaan dan penyampaian P & P kepada pelanggan. Pelaksanaan sistem pemantauan dan penilaian. Identifikasi dan kemudahkesanan SNS akan mewujudkan (di mana perlu) kaedah identifikasi dan kemudahkesanan yang sesuai. d) Mewujud dan menyelenggarakan rekod dan dokumentasi P & P e) Mengesah semula ( Revalidation) Dokumen Berkaitan 7. Rekod-rekod yang berkaitan akan dikawal. Harta Hak Milik Pelanggan 30 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .

mengesahkan dan menjaga dengan selamat.SNS akan mengawal dan bertanggungjawab ke atas harta hak milik pelanggan dengan cara mengenal pasti. Pemuliharaan SNS akan memastikan sebarang bahan dan peralatan akan dikendali. Membuat penambahbaikan yang berterusan dan menyeluruh secara berkesan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti. Am SNS akan merancang dan melaksanakan proses pemantauan.5. Seksyen ini tidak diguna pakai kerana sekolah tidak mempunyai peralatan yang memerlukan pengukuran dan pemantauan. b.5. penganalisisan serta penambahbaikan yang diperlukan bagi : a.5. Dokumen Berkaitan Manual Kualiti PK 01 hingga PK 07 7. 31 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . SEKSYEN 8 PENGUKURAN. 7.6.0.0.0. dikenal pasti. dipulihara dan disimpan. Membuktikan pelaksanaan proses P & P menepati keperluan yang ditetapkan. Memastikan keperluan Sistem Pengurusan Kualiti dipatuhi. c. dijaga. Kawalan Ke Atas Peralatan Pengukuran dan Pemantauan. pengukuran. PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN 8.1.

Telah dilaksanakan dan diselenggarakan secara berkesan.2. Audit dalam SNS akan menjalankan audit kualiti dalaman mengikut jadual yang telah ditetapkan bagi memastikan sama ada Sistem Pengurusan Kualiti : a.0. Program audit yang dirancang akan mengambil kira perkara berikut: 32 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . Mematuhi apa yang dirancangkan seperti dalam keperluan Standard Kualiti dan keperluan Sistem Pengurusan Kualiti yang telah diwujudkan oleh sekolah. Kepuasan Pelanggan SNS akan memantau maklumat berhubung persepsi pelanggan terhadap perkhidmatan bagi memenuhi keperluan pelanggan. pengukuran dan penganalisisan ke atas keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti.2. b. Kaedah yang sesuai akan ditentukan bagi mendapatkan maklumat daripada pelanggan.2 Pemantauan dan pengukuran 8.0.0.1. Dokumen Berkaitan Manual Kualiti PK 01 hingga PK 07 8.Kaedah-kaedah yang bersesuaian diguna pakai bagi tujuan pemantauan.2. Maklumat kepuasan pelanggan akan diperolehi melalui: a) Aduan pelanggan b) Audit dalaman c) Keputusan mesyuarat dengan wakil pelanggan d) Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan e) Peti Cadangan Dokumen Berkaitan 8.

Pengukuran ini dibuat melalui: a. Pemantauan dan Pengukuran Proses SNS akan menjalankan pemantauan dan pengukuran ke atas proses bagi mengukur kesesuaian Sistem Pengurusan Kualiti. Status keberkesanan pelaksanaan ii). Audit Kualiti Dalaman dijalankan oleh staf yang terlatih dan bebas daripada aktiviti yang diaudit. Audit Dalam b. Kepentingan status yang akan diaudit iii). Pihak yang diaudit bertujuan mengambil tindakan pembetulan dan pencegahan ke atas ketidakakuran yang ditemui oleh audit. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan c.2. Audit susulan akan dijalankan bagi memastikan tindakan pembetulan dan f. pencegahan ke atas ketidakakuran yang ditemui telah dilaksanakan dengan berkesan. Laporan audit disediakan selepas audit dijalankan dan hendaklah dibentangkan di Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. Aduan dan maklum balas pelanggan Sekiranya proses yang dilaksanakan tidak dapat menghasilkan output yang dirancang. b. tindakan pembetulan akan diambil dengan serta merta. Audit Kualiti Dalaman dijalankan sekurang-kurang sekali setahun bagi mengesahkan kerja-kerja yang dilaksanakan mengikut prosedur serta memastikan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti. e.a. Dokumen Berkaitan 33 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . Unit Kualiti/Wakil Pengurusan bertanggungjawab untuk merancang dan menjadualkan Audit Kualiti Dalaman.3. Dokumen Berkaitan 8.0. d. Perancangan dan jadual audit perlu mengambil kira: i). Keputusan audit yang lepas c.

b.Manual Kualiti 8. Pemantauan dan Pengukuran Proses-Proses P & P .0. SNS akan memastikan perkhidmatan yang tidak menepati keperluan dikenal pasti dan dikawal melalui aktiviti pemantauan atau pengukuran. Bahan yang tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan akan dilabelkan statusnya dan diasingkan berdasarkan prosedur tindakan pembetulan yang berkuat kuasa. Rekod-rekod berkaitan produk yang tidak memenuhi keperluan akan disimpan dan diselenggara ( lihat 4. Pemantauan dan pengukuran ini dibuat pada mana-mana tahap yang sesuai.4) Dokumen Berkaitan Manual Kualiti PK 01 hingga PK 07 8.2. Pemantauan dan pengukuran akan dilaksanakan di semua peringkat dalam proses P & P di sekolah. SNS akan memantau dan mengukur proses-proses P & P bagi memastikan ia memenuhi keperluan yang ditetapkan.0. Pihak sekolah akan mengambil tindakan pembetulan bahan yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan seperti berikut : a. Alatan atau bahan yang tidak memenuhi spesifikasi tidak akan digunakan bagi tujuan asalnya.4.0. Rekod-rekod mengenai pemantauan dan pengukuran disimpan dan diselenggara seperti seksyen 4.4 Dokumen Berkaitan Manual Kualiti 8.4 Analisis Data SNS akan menentukan. c.2. Bahan yang tidak memenuhi keperluan P & P akan diasingkan.2. mengumpul dan menganalisis data yang perlu untuk menunjukkan kesesuaian serta keberkesanan Sistem Pengurusan 34 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .3 Kawalan Ke atas Perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan.

5. Penilaian dan penambahbaikan yang menyeluruh ke atas Sistem Pengurusan Kualiti boleh dibuat.1. Penganalisisan data akan memberi maklumat berkaitan dengan: a. b. Kepuasan Pelanggan b. b.Kualiti. Pembangunan Staf Kekerapan Setiap 6 bulan Setiap 6 bulan Sekali Setahun Sekali Setahun Sekali Setahun Sekali 2 tahun Berdasarkan aktiviti Tanggungjawa b Pengurusan Pengurusan Pengurusan Pengurusan Kaedah Deskriptif Deskriptif Deskriptif Deskriptif Dokumen Berkaitan Manual Kualiti PK 01 hingga PK 07 8. Prestasi Pembekal e. Dasar Kualiti Objektif Kualiti Analisis Data Laporan Audit Kualiti Dalaman Tindakan Pembetulan Tindakan Pencegahan 35 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . Analisis ini akan meliputi data yang dihasilkan daripada pemantauan. d.5 Penambahbaikan 8. Ciri-ciri dan arah aliran proses dan perkhidmatan d. Kepuasan pelanggan ( lihat 8. d. c.2.2. e. Analisis Data akan dijalankan seperti di bawah.1) Memenuhi objektif P & P ( lihat 7.0. f. Pencapaian Objektif Kualiti c.0.1) Ciri-ciri dan arah aliran proses P&P dan ruang untuk tindakan Prestasi pembekal pencegahan. pengukuran dan sumber-sumber lain yang bersesuaian. c. Penambahbaikan yang berterusan SNS akan membuat penambahbaikan yang berterusan dan menyeluruh ke atas keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti melalui: a. Jenis Data a.

g. c. b. kemungkinan ketidakakuran dan 36 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . i. Menentu dan melaksana tindakan yang diperlukan. Dokumen Berkaitan 8. pencegahan hendaklah bersesuaian dengan kesan dan masalah-masalah yang dijangka. Menilai keperluan untuk tindakan bagi memastikan ketidakakuran tidak berulang. Merekod hasil tindakan yang telah diambil. Prosedur yang didokumenkan bertujuan untuk : a. e. Prosedur tindakan pencegahan akan diwujudkan meliputi perkara-perkara berikut : a.0. Mengetahui sejauh mana tindakan yang perlu diambil supaya ketidakakuran tidak berulang.0.5. c. Mengkaji semula ketidakakuran termasuk aduan pelanggan. h. Menentukan sebab-sebab ketidakakuran. d. Menentukan punca-puncanya. Tindakan-tindakan pembetulan hendaklah bersesuaian dengan kesan ketidakpatuhan yang ditemui. Tindakan Pembetulan SNS akan mengambil tindakan untuk menghapuskan punca ketidakpatuhan supaya tidak berlaku lagi.2.3. f. Mengkaji semula tindakan pembetulan yang telah dilaksanakan. Tindakan Pencegahan SNS akan menentukan bagi tindakan bagi menghapuskan masalah punca-punca Tindakan ketidakakuran tujuan mencegah berulang. Penentuan dan pelaksanaan tindakan yang diperlukan.5. b. Kajian Semula Pengurusan Cadangan daripada pelanggan Penanda aras ( bench marking) Dokumen Berkaitan 8.

4: Perolehan Kawalan 7.2.) e.2.2.d.4: Persekitaran Kerja 7.3:Identifikasi & Kemudahkesanan 8.4.2.2.4 :Analisa Data 8.4 :Persekitaran kerja 7.3 : Kawalan Dokumen 4.2.3 : Reka Bentuk Dan Pembangunan Proses 7.6 : Kawalan Ke Atas Peralatan Pengukuran Dan Pemantauan 01 16 NOVEMBER 2011 0 Analisis & Penambahbaikan 37 8.2 : Proses Berkaitan Dengan Pelanggan Pengurusan Latihan 6.2.1 :Perancangan Penyampaian Perkhidmatan 7.2.3 :Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Akur Perekodan & Penyimpanan Maklumat 4.5. 7.5 : Penambahbaikan No Keluaran Tarikh Keluaran No Pindaan Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 Catatan : Aliran Kerja/Proses Interaksi .5.5.3: Infrastruktur 6.2 :Keperluan Dokumentasi 5.3 : Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Akur Perkhidmatan Yang Diberikan 6.4. Kuasa & Komunikasi 7.3:Pemantauan & Pengukuran 8. dilaksanakan .2: Sumber Manusia Perancangan Perkhidmatan 7. Penganalisisan & Penambahbaikan 8.:Penyediaan Proses P & P Perolehan 6.1 :Pengukuran. Pencegahan dan Penambahbaikan Pelanggan Lampiran 1 Pemetaan Proses Sistem Pengurusan Kualiti Penyediaan Sumber (Pengurusan Pengajaran Pengajaran dan Pengurusan Dan Pembelajaran) Pembelajaran 6.1 :Penyampaian Perkhidmatan 8.4 : Kawalan Rekod Pelanggan 5. 5. disimpan dan Mengkaji semula tindakan pencegahan yang telah Dokumen Berkaitan PK 04 – Tindakan Pembetulan.5 :Tanggungjawab.2. :Aduan Pelanggan :Proses Berkaitan Dengan Pelanggan :Harta Hak Milik Pelanggan :Audit Dalam :Kajian Semula Pengurusan Umum 4. Merekod hasil daripada tindakan-tindakan yang Merekod tindakan pencegahan.6.2.2. dilaksanakan ( lihat 4.4:Pemantauan & Pengukuran P & P 8.1 :Keperluan Am 4.5.1 :Kepuasan Pelanggan Pengecualian 7. 8. diselenggara.4 : Pemantauan dan Pengukuran 8.3 : Identifikasi Dan Kemudahkesanan 8.2. f.5. 7.1 : Kawalan Proses Penyediaan Pengajaran dan Pembelajaran 7.1: Bekalan Sumber 7.

38 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .

Pencegahan Dadah Dakwah & Agama Majlis Pencegahan Jenayah Unit Beruniform Kelab Permainan Majlis Sukan Persatuan / Kelab Penerbitan 39 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 .Lampiran 2 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN SEKOLAH SNS. SABAH (CONTOH) PENGETUA/GURU BESAR PENOLONG KANAN (Pentadbiran) PK PETANG PENOLONG KANAN (HEM) KAUNSELOR PENOLONG KANAN (Kokurikulum) Kurikulum Ketua Bidang Ketua Panitia Jadual Waktu Pusat Sumber Peperiksaan SPKS MS ISO Bilik Khas / Bengkel PPSMI / 60:40 Pentadbiran Perjawatan Kewangan Maklumat & Data Bangunan Peralatan/Perabot Staf Sokongan Perkembangan Staf Pemantauan & Pencerapan SPBT Kantin Koperasi B&K Majlis Ketua Tingkatan Data SMM AJK Keceriaan Penyelia Tingatan & Guru Kelas Keselamatan Biasiswa Kesihatan/Kebajikan Disiplin Pendaftaran P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful