SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH DAN SEKOLAH MENENGAH JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

1
No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012

A.

SENARAI EDARAN MANUAL DAN PROSEDUR KUALITI

Senarai Edaran Pegawai Jabatan Pelajaran Sabah dan Pejabat Pelajaran Daerah BIL 1 2 3 4 NO SALINAN TERKAWAL 14 14/01 14/02 14/03 PEMEGANG DOKUMEN Pegawai Pelajaran Daerah Tuaran Timbalan pegawai Pelajaran Daerah Tuaran Ketua Juruaudit Dalam Pelajaran Daerah Tuaran Pengurus Kualiti Pelajaran Daerah Tuaran

ii. BIL 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Senarai Edaran Sekolah NO SALINAN TERKAWAL 14/03/01 14/03/02 14/03/03 14/03/04 14/03/05 14/03/06 14/03/07 14/03/08 14/03/09 14/03/10 14/03/11 Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Guru Besar Guru Besar PEMEGANG DOKUMEN

SMK Badin SMK Pekan Telipok SMK Sri Nangka SMK St James Tenghilan (M) SMK St John (M) SMK Sungai Damit SMK Tamparuli SMK Tenghilan SMK Tun Fuad Stephens SJK(C) Chen Sin SJK(C) Chung Hwa Tamparuli

2
No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

14/03/12 14/03/13 14/03/14 14/03/15 14/03/16 14/03/17 14/03/18 14/03/19 14/03/20 14/03/21 14/03/22 14/03/23 14/03/24 14/03/25 14/03/26 14/03/27 14/03/28 14/03/29 14/03/30 14/03/31 14/03/32 14/03/33

Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar

SJK(C) Chung Hwa Tenghilan SJK(C) Kok Wah Talibong SJK(C) St Phillip (M) SK Bantayan SK Baru-Baru SK Bawang SK Berungis Tuaran SK Bolong SK Bongol SK Bundung SK Bundutahuri SK Bungalio SK Gayang SK Gayaratau SK Giok SKGontung SK Guakon Baru SK Kapa SK Kauluan SK Kayangat SK Kelawat SK Kindu

3
No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 14/03/34 14/03/35 14/03/36 14/03/37 14/03/38 14/03/39 14/03/40 14/03/41 14/03/42 14/03/43 14/03/44 14/03/45 14/03/46 14/03/47 14/03/48 14/03/49 14/03/50 14/03/51 14/03/52 14/03/53 14/03/54 14/03/55 Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar SK Kitapol SK Koporingan SK Laputong SK Laya-Laya SK Lingga Baru SK Linungkuan SK Lok Yuk Telipok SK Lokos Tamparuli SK Lokub SK Malangang Baru SK Mantob SK Mengkabong SK Nongkolud SK Pahu SK Pekan Kiulu SK Pekan Tamparuli SK Pekan Telipok SK Pekan Tenghilan SK Pekan Tuaran SK Penimbawan SK Poring SK Pukak 4 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 14/03/56 14/03/57 14/03/58 14/03/59 14/03/60 14/03/61 14/03/62 14/03/63 14/03/64 14/03/65 14/03/66 14/03/67 14/03/68 14/03/69 14/03/70 14/03/71 14/03/72 14/03/73 14/03/74 14/03/75 14/03/76 14/03/77 Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar SK Rangalau Baru SK Rangalau Lama SK Rugading SK Rungus SK Rungus Nahaba SK Sambah SK Saradan SK Selupoh SK Serusup SK Sinulihan SK St John (M) SK Sungai Damit SK Sungoi SK Taginambur SK Tambalang SK Tambulaong SK Termunong SK Tinambak SK Tiong Perungusan SK Togop SK Tombongon SK Tomis 5 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .

121 122 123 124 125 126 127 14/03/78 14/03/79 14/03/80 14/03/81 14/03/82 14/03/83 14/03/84 Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar SK Topokon SK Tudan SK Wangkod SK Wasai SRK St James Tenghilan Tamparuli (M) SR Pendidikan Khas Pekan Tuaran SR. Pendidikan Khas K.Kinabalu B. KANDUNGAN MANUAL KUALITI i ii iii iv v Senarai Edaran Manual Kualiti Kandungan Senarai Prosedur Kualiti Senarai Arahan Kerja Rekod Pindaan Manual Kualiti 6 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .

3 Definisi 4.0.2 Keperluan Dokumentasi 4.Piagam Pelanggan 3.0.7. Pengenalan Kandungan Manual Kualiti 1.0.0.2 Komitmen Pengurusan Tumpuan Kepada Pelanggan 7 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .0.0 MAKLUMAT ORGANISASI 2.0.0.9.0.0.PENGENALAN KEPADA MANUAL KUALITI 1.0 DASAR DAN PRINSIP ASAS SISTEM PENGURUSAN KUALITI 4.2.6 Objektif Kualiti 2.0. 1.0.3 Visi 2.1 5.Tujuan 2.0.1 Latar Belakang 2.3.2 Fungsi 2.4 Misi 2.1 Skop Pelaksanaan dan Pengecualian 3.0.8.2.0.2.0.3 Kawalan Dokumen 4.0.1 Am 4.Klien (Pelanggan) 2.4 Kawalan Rekod 5.1.1 Keperluan Am 4.5 Dasar Kualiti 2.0.0.0 SEKSYEN 5 : TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN 5.2 Penerangan Mengenai Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah 3.0 SISTEM PENGURUSAN KUALITI 3.0.1.Struktur Organisasi 2.0.2 Perkara-Perkara Terkandung Dalam Manual Kualiti 4.0.0.2.0.2.0.

1 Proses Perolehan/Pembelian 8 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .0. 5.1.3 Komunikasi dengan Pelanggan 7. Tanggungjawab dan Kuasa Wakil Pengurusan Komunikasi Dalaman Am Input Kepada Kajian Semula Pengurusan Kajian Semula Pengurusan 5.0.2 Semakan Semula Keperluan-Keperluan Berkaitan Perkhidmatan Pelanggan 7.0.2.0.0.1.4.0. Persekitaran Kerja 7.5. Perolehan 7.0. Perancangan Bagi Proses Pengajaran dan Pembelajaran 7.0.3.0.0.0.2.0. Penyediaan Sumber 6.0.6 5. Kesedaran dan Latihan 6.3.3.2.3 5.0.5.0.2 Kompetensi.0.3.4. Sumber Manusia 6. Hasil Kajian Semula Pengurusan 6.0.0.2.1 Am 6.2. Proses-Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan 7. Kuasa dan Komunikasi 5.2.6.4.2.4.0.0.6. Reka Bentuk dan Pembangunan Proses 7.1 Menentukan Keperluan-Keperluan Produk atau Perkhidmatan 7.0.4 Dasar Kualiti Perancangan 5.0. SEKSYEN 6 : PENGURUSAN SUMBER 6.1.0.5 Tanggungjawab.1. Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah 5.2. 5. SEKSYEN 7 : PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN PENGAJAR & PEMBELAJARAN (P& P) 7. 5. Infrastruktur 6.0.2.6.0. 5.5.0.1.0.5. Objektif Kualiti 5.2.4.0.

8. Pemantauan dan Pengukuran Proses 8.0.2.5.4.2. Pemantauan dan Pengukuran Kepuasan Hati Pelanggan Audit Dalaman 8. Kawalan Ke Atas Proses Penyediaan P & P 7.2 Maklumat Perolehan/Pembelian Verifikasi Ke Atas Bahan / Perkhidmatan Yang Diperoleh 7.7.2. Am 8.5. 8.5.2.6. 8.0.0.3.3.0.5.1. Pemantauan dan Pengukuran Proses P & P 8.4.2.0.1.0.0.5.5.4.0.0.0.5. 8.0.0. Proses Penyediaan & Penyampaian P & P 7.5.0.0.5.5.2. Harta Hakmilik Pelanggan 7.3.0 SEKSYEN 8 : PENGUKURAN.0.0. Kawalan Ke Atas Peralatan Pengukuran dan Pemantauan 8.0.3 7. Proses Penyediaan Pengajaran & Pembelajaran 7.1.5. 8. Pemuliharaan 7.0.1. Identifikasi dan Kemudahkesanan 7.2.2. BIL 1 2 3 4 SENARAI PROSEDUR KUALITI PROSEDU R KUALITI PK 01 PK 02 PK 03 PK 04 TAJUK PK PENGURUSAN PANITIA PK PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEBELAJARAN PK PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID PK PENGURUSAN PENCERAPAN TARIKH KUATKUASA 2 JANUARI 2012 2 JANUARI 2012 2 JANUARI 2012 2 JANUARI 2012 9 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .0.3.0.5. PENGANALISISAN & PENAMBAHBAIKAN 8.0.4. Kawalan Ke atas Perkhidmatan Yang Tidak Memenuhi Keperluan Yang Ditetapkan Analisis Data Penambahbaikan Penambahbaikan Yang Berterusan Tindakan Pembetulan Tindakan Pencegahan C.4. 8. 8.

Ia mengandungi dasar kualiti. Menerangkan maklumat asas mengenai organisasi SNS b. Menggariskan dasar dan prinsip asas bagi aktiviti P & P di SNS. 1.0.0. Menjelaskan mengenai Pengecualian Aplikasi dalam memenuhi amalan keperluan MS ISO 9001:2008.3. penerangan ringkas mengenai sistem pengurusan kualiti dan prinsip-prinsip asas yang memandu pelaksanaan program Pengajaran & Pembelajaran.5 6 7 PK 05 PK 06 PK 07 PK PENGURUSAN KEHADIRAN GURU PK PENGURUSAN AUDIT DALAM PK TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PENAMBAHBAIKAN 2 JANUARI 2012 2 JANUARI 2012 2 JANUARI 2012 SEKSYEN 1 PENGENALAN KEPADA MANUAL KUALITI Pengenalan Dokumen ini adalah merupakan Manual Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran (P & P) di Sekolah-Sekolah Negeri Sabah (SNS). keperluan dan amalan MS ISO 9001:2008.2. objektif kualiti. ordinan dan lain-lain. pekeliling. Menerangkan secara ringkas amalan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 yang dilaksanakan di SNS. 1. akta. Manual Kualiti ini disediakan untuk memenuhi matlamat dan objektif P & P di sekolah ini selaras dengan kehendak. Tujuan Tujuan Manual Kualiti ini disediakan adalah untuk : a. Kandungan Manual Kualiti 10 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . Manual ini diperlengkapkan dengan Prosedur kualiti dan Dokumen Sokongan yang berkaitan dengannya seperti borang.

2. Dasar Kualiti berserta dengan objektifnya disemak semula semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan untuk memastikan kesesuaiannya yang berterusan.0.0.2.1.0. Dasar Kualiti ini disebar luas 11 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . Dasar Kualiti SNS komited untuk menyediakan dan melaksanakan Pengajaran & Latar Belakang Fungsi Sekolah Pembelajaran yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan.4.3. Bagi memastikan tujuan ini.5.0. Misi 2.0. Visi 2.Manual ini mengandungi 4 bahagian seperti berikut : Bahagian 1 Bahagian 2 Bahagian 3 : : : Pengenalan Maklumat Organisasi Strategi Pelaksanaan Sistem Pengurusan KualitiPengajaran & Pembelajaran SNS Bahagian 4 : Dasar dan Prinsip Asas Sistem Pengurusan Kualiti SEKSYEN 2 MAKLUMAT ORGANISASI 2. Adalah menjadi komitmen pihak pengurusan dan semua anggota untuk mematuhi keperluan-keperluan Sistem Pengurusan Kualiti dan meningkatkan keberkesanannya secara berterusan. 2.

d.0. c. Pemegang Amanah 2. b. Melaksanakan 100% Pengajaran & Pembelajaran berdasarkan Rancangan Pelajaran Tahunan kecuali berlaku perkara-parkara yang di luar kawalan. Memastikan pencapaian akademik sekolah meningkat 2% setahun atau 55% dalam peperiksaan akhir tahun atau dalam peperiksaan UPSR/PMR/SPM/STPM dari keputusan peperiksaan sebelumnya.9.8. 2.kepada seluruh anggota SNS melalui media cetak.0. Memastikan 100 % kehadiran guru kecuali ada perkara-perkara di luar kawalan. Memastikan 100 % hasil kerja murid disemak oleh guru mata pelajaran kecuali hal-hal di luar kawalan. Organisasi Sekolah Luar sekolah Pelanggan • • • • • Semua Murid Menengah Sekolah Rendah & Ibu bapa/penjaga murid Komuniti setempat Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Sabah 3. Objektif Kualiti Objektif Sistem Pengurusan Kualiti sekolah adalah : a.7.0. Piagam Pelanggan 12 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . 1 2. taklimat pengurusan dan papan kenyataan untuk difahami dan dihayati.0.6. Klien ( Pelanggan ) Bil. 2. Struktur Organisasi 2.

b.6 : Kawalan Ke Atas Peralatan Pengukuran dan Pemantauan (Rujuk seksyen yang berkenaan untuk justifikasi pengecualian) 3.2. Penerangan Mengenai Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah 13 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .0. Seksyen 7. Skop Pelaksanaan & pengecualian Skop pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti P & P SNS meliputi program dan aktiviti yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran.3 : Reka Bentuk dan Pembangunan Proses Seksyen 7.0.1. Pengecualian aplikasi pelaksanaan MS ISO 9001:2008 adalah meliputi keperluan-keperluan yang dinyatakan di bawah: a.SEKSYEN 3 SISTEM PENGURUSAN KUALITI 3.

didokumen. dilaksana serta diselenggarakan dengan cara yang sistematik. pelaksanaan dan pengekalan prestasi serta keupayaan pengurusan kualiti P& P SNS memenuhi kehendak dan pengharapan pelanggan serta Pemegang Amanah berlandaskan 8 (lapan) prinsip di atas ditunjukkan di dalam Lampiran 1.0. Prinsip-prinsip tersebut adalah : a) c) e) f) Tumpuan kepada pelanggan Penglibatan anggota organisasi Pengurusan P&P yang mengamalkan pendekatan sistem Penambahbaikan secara berterusan b) Kepimpinan d) Pendekatan proses g) Pendekatan membuat keputusan berdasarkan fakta h) Hubungan dengan pembekal untuk faedah bersama Pewujudan.0. SEKSYEN 4 DASAR DAN PRINSIP ASAS SISTEM PENGURUSAN KUALITI 4. Keperluan Am Sistem Pengurusan Kualiti P & P SNS diwujud.Perkara utama yang ditentukan di dalam amalan standard MS ISO 9001: 2008 adalah menguruskan proses yang terlibat dalam SNS. Penerangan lanjut mengenai Model Sistem Pengurusan Kualiti berasaskan pendekatan proses dijelaskan dalam Lampiran 1. 3. Siri MS ISO 9001:2008 berlandaskan kepada 8 (lapan) prinsip yang asas kepada falsafah dan matlamat standard ini diwujudkan. Ia adalah selaras dengan kehendak dan amalan ISO 9001:2008: 14 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .1. Definisi Definisi-definisi boleh dirujuk terus di Para 4 dalam setiap prosedur. Ia juga memberi tumpuan kepada peningkatan secara berterusan terhadap keberkesanan P & P di SNS.3. menggunakan pendekatan proses. meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem pengurusan P & P supaya kehendak pelanggan dan Pemegang Amanah dapat dipenuhi.

Prosedur Kualiti iii. Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Pengajaran & Pembelajaran adalah berasaskan kepada 4 peringkat dokumen iaitu : i. Keperluan Dokumentasi 4. aduan dan maklum balas pelanggan serta pemantauan oleh pegawai-pegawai yang dipertanggungjawabkan.1.0. Rekod Kualiti i. Manual Kualiti ii. 4.a) Merancang dan melaksanakan proses-proses yang terlibat dalam Pengajaran & Pembelajaran. Manual Kualiti Manual Kualiti adalah dokumen asas yang mengandungi dasar dan objektif Pengajaran & Pembelajaran di SNS. c) Menentukan kriteria dan kaedah bagi menilai keberkesanan operasi serta kawalan ke atas proses-proses tersebut bagi memastikan keberkesanannya. Penerangan ringkas mengenai Sistem Pengurusan Kualiti P & P termasuk bagaimana seksyen-seksyen dalam Standard MS ISO 9001:2008 dipatuhi. Dokumen Sokongan iv.0. Prosedur Kualiti Prosedur Kualiti dalam P & P adalah dokumen yang menggariskan tujuan dan proses kerja bagi melaksanakan segala aktiviti pengurusan dan 15 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . d) Menyediakan sumber dan maklumat yang diperlukan untuk pelaksanaan serta pemantauan proses-proses tersebut. f) Melaksanakan pencapaian tindakan-tindakan matlamat yang yang perlu bagi dan memastikan membuat dirancang penambahbaikan yang berterusan ke atas proses-proses tersebut. b) Menentukan turutan dan hubung kait antara proses-proses ini di lampiran 1. ii. Kajian Semula Pengurusan.2.2. e) Memantau dan menilai proses-proses melalui Audit Dalaman.

iii. Struktur dokumen kualiti ini digambarkan oleh rajah 1 berikut : RAJAH 1 : HIERARKI DOKUMENTASI Menerangkan Dasar dan objektif kualiti Sistem Pengurusan Kualiti mengikut seksyen-seksyen dalam standard MS ISO 9001:2008 dan dasar mengenainya Menerangkan Proses-proses yang dijalankan bagi pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Menerangkan Dokumen yang menyokong pelaksanaan Sistem pengurusan Kualiti seperti Surat Pekeliling.0. Dokumen Sokongan Dokumen Sokongan adalah dokumen yang menjadi rujukan dan panduan serta perlu dipatuhi dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah didokumenkan dalam dokumen kualiti.Perkara-Perkara Terkandung Dalam Manual Kualiti SNS menyediakan Manual Kualiti yang mengandungi perkara-perkara berikut : a) b) Dasar dan Objektif Kualiti Skop pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti 16 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . Rekod Kualiti Rekod Kualiti adalah dokumen yang menjadi bukti pematuhan Sistem Pengurusan Kualiti. iv. Arahan Perbendaharaan dan Garis Panduan Menerangkan Bukti pematuhan Sistem Pengurusan Kualiti yang diamalkan MANUAL KUALITI PROSEDUR KUALITI DOKUMEN SOKONGAN REKOD KUALITI 4.2.2.operasi Sistem Pengurusan Kualiti dalam Pengajaran & Pembelajaran di SNS.

c) d) e) f) Pengecualian aplikasi (exclusion) yang menjelaskan pengecualian dalam pematuhan MS ISO 9001:2008 Rujukan kepada Prosedur-prosedur Kualiti dan dokumen sokongan dalam Sistem Pengurusan Kualiti Huraian tentang prinsip-prinsip dalam merancang. nombor pindaan. Pemegang dokumen dan nombor salinan dokumen 17 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . Prosedur Kualiti dan Dokumen Sokongan hendaklah diluluskan oleh Pegawai Pelajaran Daerah iv. Setiap keluaran Manual Kualiti. Manual Kualiti. Dokumen Sokongan dan Rekod Kualiti. Dokumen kualiti yang disimpan secara elektronik perlu disokong oleh sistem “back-up”. Dokumen kualiti yang perlu dikawal ialah Manual Kualiti.2.3.0.Kawalan Dokumen Dokumen kualiti yang dikawal di dalam Sistem Pengurusan Kualiti ialah : a) Manual Kualiti b) Prosedur Kualiti c) Dokumen Sokongan d) Rekod Kualiti Dokumen-dokumen ini dikawal melalui cara berikut: a) Dokumen baru i. Wakil Pengurusan adalah bertanggungjawab memastikan dokumen-dokumen kualiti yang dirujuk dalam Sistem Pengurusan Kualiti adalah yang terkini dan ditempatkan di lokasi yang mudah dirujuk oleh mereka yang terlibat. melaksana dan memantau Sistem Pengurusan Kualiti Proses-proses yang dikenal pasti di dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Dokumen Berkaitan Manual Kualiti SNS 4. tarikh keluaran. iii. Prosedur Kualiti. ii. tarikh pindaan dan tarikh kuatkuasa. Prosedur Kualiti dan Dokumen Sokongan diberikan identifikasi dan dicatatkan nombor keluaran.

dikenal pasti melalui Senarai Edaran. Setiap anggota boleh memberikan cadangan pindaan kepada dokumen kualiti. Prosedur Kualiti dan Dokumen Sokongan hendaklah mendapat kelulusan Pegawai Pelajaran Daerah. keseluruhan dokumen digantikan dengan nombor keluaran ditambah dan tarikh kuatkuasa baru diberikan. Dokumen tersebut tidak akan terlibat di dalam sebarang pindaan untuk dikemas kini vi. Pertama dalam salinan “hard copy” dan kedua dalam “soft copy”. Senarai Edaran diselenggarakan oleh Pengurus Kualiti Daerah v. iv. Sebarang pindaan ke atas Manual Kualiti. b) Pindaan Dokumen i. Pindaan ke atas Manual Kualiti dibuat dengan menggantikan muka surat yang terlibat dengan pindaan. ii. Satu Senarai Induk dokumen kualiti dalaman dan luaran yang mengandungi semua dokumen-dokumen kualiti yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti dan status terkini disediakan. manakala dokumen kualiti yang perlu diedarkan kepada pihak lain selain daripada pemegang di dalam Senarai Edaran adalah diklasifikasikan semula sebagai dokumen tidak terkawal. iii. nombor pindaan ditambah dan tarikh kuat kuasa yang baru akan diberikan. Dokumen-dokumen kualiti hanya diedarkan kepada pemegangpemegang dokumen yang disenaraikan dalam Senarai Edaran dan dokumen-dokumen ini dicop dengan ‘SALINAN TERKAWAL’. Cadangan pindaan mesti dikemukakan kepada Wakil Pengurusan dengan menggunakan Borang Cadangan Pindaan. Senarai ini dikemas kinikan dari semasa ke semasa apabila berlaku perubahan ke atas status dokumen-dokumen tersebut vii. Semua pindaan yang dibuat dicatatkan di dalam rekod pindaan. Bagi pindaan yang melebihi 50%. Dokumen tersebut akan dicop di kulit luar sebagai ‘SALINAN”. 18 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . Dokumen Kualiti P & P SNS hendaklah disediakan dalam dua bentuk.

1/1997. satu sistem sokongan bagi rekod-rekod berkenaan hendaklah disimpan secara sistematik untuk rujukan sebagai bukti objektif kepada aktiviti-aktiviti kualiti. menyelaras pindaan dokumen. Pelupusan rekod-rekod kualiti dibuat mengikut Surat Pekeliling Am Bil. Pejabat Pelajaran Daerah yang dilantik oleh Pegawai Pelajaran daerah Tuaran. Senarai Induk bagi rekod kualiti diwujudkan untuk kemudahan pengendalian dan pengesanan rekod. Dokumen-dokumen yang telah dipinda diedarkan kepada pemegang pemegang dokumen. Had masa penyimpanan dikenal pasti dan rekod kualiti disimpan dengan selamat dalam fail-fail atau “folder” atau buku tertentu yang mudah dibaca dan dirujuk semula. Satu salinan dokumen asal disimpan dan ditandakan “BATAL”.4.v. Pemegang dokumen bertanggungjawab memasukkan semua pindaan dan mengeluarkan dokumen yang tidak terpakai serta memusnahkannya. vii. Dokumen Berkaitan 19 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . c) Pengurusan Dokumen Pengurus Dokumen SNS ialah Pengurus Kualiti . Dokumen Berkaitan 4.2. Jika rekod disimpan secara elektronik. senarai edaran dokumen dan penyimpanan yang dikenal pasti dalam setiap Prosedur Kualiti. Tugas pengurus dokumen ialah menyelenggara naskah dokumen induk. viii. Pindaan ke atas Prosedur Kualiti dibuat dengan menggantikan keseluruhan dokumen dan nombor keluaran ditambah serta tarikh kuat kuasa baru diberikan. vi.0. Kawalan Rekod hendaklah mewujudkan dan menyelenggarakan satu prosedur SNS berhubung Pengurusan Rekod Kualiti.

Komunikasi kepada semua kakitangan tentang pentingnya memenuhi kehendak pelanggan serta mematuhi peraturan dan undang-undang b. melaksana dan menambah baik secara berterusan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti dengan cara: a. Memastikan penyediaan sumber-sumber yang mencukupi. Mewujudkan objektif-objektif kualiti d. 20 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .1.SEKSYEN 5 TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN 5. Mewujudkan dasar kualiti c.0. Menjalankan Kajian Semula Pengurusan e. Komitmen Pengurusan Pihak pengurusan atasan sekolah SNS komited dalam membangun.

Aduan Pelanggan 5. masyarakat dan stake holder (di mana sesuai).4. Dokumen Berkaitan PKS 13 . Objektif Kualiti SNS Pihak pengurusan atasan akan memastikan objektif kualiti termasuk keperluan-keperluan proses P & P diwujudkan pada setiap tahap dan bagi setiap fungsi di sekolah.5. Dasar ini akan disebar luas kepada seluruh warga sekolah dan akan dikaji semula dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian dan kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia. Prestasi Sistem Pengurusan Kualiti SNS diukur melalui penilaian ke atas kepuasan pelanggan.0.4. Bagi tujuan ini pihak sekolah akan:a) Melaksanakan sepenuhnya pengajaran dan pembelajaran yang dijadualkan dalam program sekolah.3. 21 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .2. Tumpuan Kepada Pelanggan Pihak pengurusan atasan sekolah SNS bertanggungjawab memastikan kehendak pelanggan sekolah dikenal pasti dan dipenuhi dengan tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan. Piagam pelanggan disediakan bagi menentukan tahap perkhidmatan yang diberikan.0. 5. Saluran untuk menerima cadangan dan aduan pelanggan bagi menilai tahap kepuasan pelanggan disediakan melalui perjumpaan dan perbincangan dengan ibu bapa. Dasar Kualiti Dasar Kualiti sekolah SNS adalah untuk menyediakan Pengajaran dan Pembelajaran yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan selaras dengan dasar dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui pelaksanaan MS ISO 9001:2008.0.1.0. Perancangan 5.

Sebarang perubahan kepada sistem pengurusan kualiti ini adalah terancang dan akan dipatuhi. 5.0. Mewujud. Sumber yang diperlukan seperti kewangan dan infrastruktur. iv.5 Tanggungjawab. Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah Pihak pengurusan atasan SNS akan memastikan: a. perubahan tersebut akan didokumenkan. Tugas. Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti akan mengambil kira perkara-perkara berikut: i. Tanggungjawab dan Kuasa Pengurusan atasan SNS akan memastikan tanggungjawab dan kuasa adalah jelas.5. Sistem Pengurusan Kualiti kekal kukuh walaupun berlaku perubahan dalam organisasi. melaksana dan menyelenggarakan sistem pengurusan kualiti yang memenuhi kehendak.2. Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti dilaksanakan seperti mana yang didokumenkan dan objektif kualiti yang ditetapkan dapat dicapai. ii.2. 5. tanggungjawab dan kuasa ini disebarkan kepada semua staf. matlamat dan objektif selaras dengan amalan keperluan MS ISO 9001:2008 b) Melaporkan kemajuan dan keberkesanan pelaksanaan sistem pengurusan kualiti dan sebarang keperluan penambahbaikan. b. 22 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . Sekiranya perubahan dalam organisasi menyebabkan perubahan kepada Sistem Pengurusan Kualiti yang telah didokumenkan.4. iii. Dokumen yang perlu bagi melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti serta rekod-rekod hasil daripadanya.b) Memastikan program peningkatan akademik murid dilaksanakan secara berterusan. Kuasa dan Komunikasi 5.5. Kemahiran dan pengetahuan guru-guru.1. 5.0. Wakil Pengurusan Pihak pengurusan atasan akan melantik Wakil Pengurusan yang akan mempunyai tanggungjawab berikut : a.

Kajian Semula Pengurusan 5. Am Pihak pengurusan atasan bertanggungjawab mengadakan mesyuarat kajian semula pengurusan sekurang-kurangnya SEKALI setahun.c) Berurusan dengan pihak-pihak luar mengenai perkara-perkara berkaitan dengan sistem pengurusan kualiti sekolah. Rekod-rekod Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan akan diselenggara mengikut kehendak seksyen 4. Surat pelantikan Wakil Pengurusan akan dikeluarkan oleh Pengetua/Guru Besar 5. Kajian semula ini perlu untuk mempastikan sistem pengurusan kualiti SNS sentiasa berkesan dalam memenuhi semua keperluan yang telah ditetapkan. 5. Komunikasi Dalaman Pihak pengurusan atasan akan memastikan komunikasi di sekolah ini adalah berkesan.0. Penolong Kanan Pentadbiran bertanggungjawab untuk melaksana dan mengawal semua tindakan mengenai Sistem Pengurusan Kualiti yang diputuskan oleh Pengetua. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengurus Kualiti Pejabat Pelajaran Daerah manakala minit mesyuarat akan dicatat oleh ahli mesyuarat yang dilantik secara giliran.2.2.4.6.3. Input Kepada Kajian Semula Pengurusan Agenda Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan merangkumi: a. Komunikasi berlaku melalui: a) b) c) d) e) Mesyuarat Sesi taklimat dan perbincangan Papan kenyataan Maklum balas pelanggan Memo dalaman 5. d) Memastikan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kesedaran terhadap keperluan pelanggan sentiasa dilaksanakan di kalangan anggota organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti. 23 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .1.6. Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti.5.6.

b. h. Dokumen Berkaitan 24 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . Aduan dan Maklum balas Pelanggan. Perubahan yang boleh memberi kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti.3. Sumber-sumber yang disediakan. Semua rekod Mesyuarat Kajian Semula Penguruan disimpan dan diselenggara. c. f. Cadangan penambahbaikan Dokumen Berkaitan 5. Peningkatan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti dan proses prosesnya. Laporan status tindakan pembetulan dan pencegahan. Hasil Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Pihak pengurusan atasan bertanggungjawab mengambil tindakan ke atas keputusan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan berkaitan dengan: a. c. Tindakan susulan ke atas Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan yang lepas. Keputusan-keputusan hasil daripada Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan hendaklah disampai dan dimaklumkan kepada anggota organisasi. Peningkatan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan. g. Penemuan Audit Dalaman. Laporan berkaitan dengan prestasi proses penyediaan dan penyampaian produk atau perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan.6. d. e. b.

berusaha menyediakan staf yang kompeten berdasarkan opsyen. Peralatan infrasruktur sekolah yang sesuai. Kompetensi. Menentukan opsyen dan latihan guru mencukupi untuk menjalankan tugas-tugas yang memberi kesan kepada kualiti P & P. merancang dan berusaha mendapatkan sumber yang mencukupi untuk melaksanakan proses P&P pengurusan berkualiti termasuk: a. Memberi latihan atau mengambil tindakan-tindakan lain untuk memenuhi keperluan P & P. kesedaran dan latihan Pihak pengurusan atasan SNS hendaklah: a. 25 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . Am Pihak pengurusan atasan sekolah akan menentukan dengan PPD.1. d. latihan. Mendapatkan bilangan staf yang mencukupi.2.2.2. Dokumen Berkaitan 6.1. b. Persekitaran kerja yang kondusif.2. Sumber Manusia 6. e.SEKSYEN 6 PENGURUSAN SUMBER 6.0. b. kemahiran dan pengalaman yang sesuai dari semasa ke semasa dalam memastikan proses perkhidmatan di sekolah mengikut piawaian kualiti yang ditetapkan.0. Staf yang terlatih.0. 6. c.0. Penyediaan Sumber Pihak pengurusan atasan sekolah bertanggungjawab untuk mengenal pasti. Pengagihan peruntukan kewangan yang mencukupi.

Dokumen Berkaitan PKS 08 . Infrastruktur Pihak pengurusan atasan sekolah hendaklah menentukan. Persekitaran Kerja Pengurusan atasan sekolah akan mewujudkan.0. memotivasikan dan menghasilkan suasana kerja yang kondusif bagi menyokong kepada penghasilan proses P & P yang berkualiti perkhidmatan yang diperlukan. c. Bilik darjah dan kemudahan yang berkaitan. Pembayaran dan Pengurusan Stor 26 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . b. Dokumen Berkaitan PKS 08 . kemahiran dan pengalaman (rujuk 4.0. menyediakan dan menyelenggara infrastruktur yang diperlukan bagi mencapai kualiti perkhidmatan yang ditetapkan. mengurus dan memastikan persekitaran tempat kerja memenuhi kepuasan hati staf.4. Kemudahan komunikasi. e.Pengurusan Perolehan.Menilai keberkesanan tindakan-tindakan yang diambil untuk memenuhi keperluan P & P yang berkesan. Menyelenggara rekod-rekod pendidikan. Memastikan anggota sekolah sedar akan kepentingan tugas masingmasing dan bagaimana mereka menyumbang untuk mencapai objektif kualiti P & P.3. Pembayaran dan Pengurusan Stor 6. d.Pengurusan Perolehan.2. Infrastruktur ini merangkumi: a.) Dokumen Berkaitan 6. Peralatan yang meliputi perkakasan dan perisian. latihan.4.

penilaian di mana perlu bagi mewujudkan P & P yang berkesan.0. Dokumen Berkaitan Manual Kualiti SNS PK 01 hingga PK 07 7. Perancangan ini merangkumi : a) Penetapan objektif kualiti dan keperluan P & P berpandukan pekeliling berkaitan.1. Perancangan Bagi Penghasilan Perkhidmatan SNS akan merancang dan menyediakan kaedah untuk mengurus dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pemeriksaan. peperiksaan. pencerapan.2. b)Mewujudkan proses-proses. Proses-Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan 27 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . c) Penyediaan kriteria bagi tujuan menjalankan pemantauan. d)Penyelenggaraan rekod-rekod kualiti sebagai bukti pematuhan kepada keperluan Sistem Pengurusan Kualiti.0. dokumen dan sumber-sumber yang diperlukan.SEKSYEN 7 PENGHASILAN PERKHIDMATAN 7.

Komunikasi dengan Pelanggan.2.2. b) Sebarang perbezaan akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum sesi persekolahan bermula.0. SNS akan menentukan proses P & P mematuhi pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia dari semasa ke semasa. Menentukan Keperluan-Keperluan Perkhidmatan Yang Hendak Disampaikan.0. Kaedah Komunikasi dengan pelanggan dilakukan melalui: 28 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . c) Maklum balas pelanggan termasuk aduan pelanggan.3. Sekolah akan memastikan : a) Semakan semula keperluan P & P dipenuhi.1.2.2. SNS akan menentukan dan melaksanakan kaedah berkomunikasi secara berkesan dengan murid.0. Dokumen Berkaitan Manual Kualiti PK 01 hingga PK 07 7. SNS akan menyemak semula keperluan P & P yang akan dilaksanakan. masyarakat setempat dan pihak atasan mengenai: a) Maklumat berkaitan P & P yang dilaksanakan. Semakan semula ke atas keperluan-keperluan perkhidmatan yang hendak disampaikan. Dokumen Berkaitan Manual Kualiti PK 01 hingga PK 07 7. Penyemakan ini dilakukan sebelum sekolah membuat komitmen untuk melaksanakan P & P kepada murid-murid. ibu bapa. c) Sekolah mempunyai keupayaan untuk memenuhi semua keperluan P & P yang dikenal pasti dalam proses pelaksanaan P & P kepada murid. b) Sebarang pertanyaan dan kemusykilan serta pindaan.7.

7. SNS akan memastikan proses Perolehan dan Pembelian mematuhi Arahan Perbendaharaan. 29 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .0. Reka bentuk dan pembangunan proses. Perolehan 7. SNS akan menentukan ciri-ciri bahan dan melaksanakan pemeriksaan bagi memastikan bahan dan perkhidmatan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan.0. Proses Perolehan/Pembelian.4.0.4.0.5.4. Dokumen Berkaitan 7. Dokumen Berkaitan 7. Proses Penyediaan Pengajaran & Pembelajaran. Verifikasi ke atas bahan & Perkhidmatan yang diperolehi.3.0. Maklumat Perolehan/Pembelian.1. Kawalan Ke Atas Proses Penyediaan P & P. 7. Seksyen ini tidak diguna pakai kerana reka bentuk kurikulum sekolah telah disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. SNS akan menentukan ciri-ciri bahan dan perkhidmatan yang bakal diperolehi di samping mengenal pasti pembekal di mana berkaitan di dalam pembelian bahan dan perkhidmatan.a) Surat menyurat b) Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT ) 7. Pembekal perlu mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah atau PPD. (Seksyen ini dikecualikan dalam skop pelaksanaan ) 7.2.0.4.1.5.3.0.

5. Sekolah akan membuat kesahan ke atas proses P & P untuk menghasilkan P & P yang berkesan dengan : a) Menentukan kriteria bagi tujuan semakan dan kelulusan untuk proses P & P dilaksanakan di dalam perkhidmatan.4. Kesahan proses penyediaan dan penyampaian P & P kepada pelanggan.2.5. (ikut keperluan) Penggunaan BBM yang sesuai.0.0. Pelaksanaan sistem pemantauan dan penilaian.SNS akan merancang dan melaksanakan proses P & P kepada pelanggan secara terkawal dengan memastikan perkara-perkara berikut : a) b) c) d) e) Ada maklumat yang menerangkan dengan jelas ciri-ciri P & P yang hendak disampaikan. Arahan kerja. Dokumen Berkaitan Manual Kualiti PK 01 hingga PK 07 7. Instrumen pemantauan dan pengukuran tahap pencapaian disediakan. d) Mewujud dan menyelenggarakan rekod dan dokumentasi P & P e) Mengesah semula ( Revalidation) Dokumen Berkaitan 7. b) Memastikan peralatan dan personel yang sesuai. Rekod-rekod yang berkaitan akan dikawal.0. Dokumen Berkaitan Manual Kualiti 7. c) Penggunaan kaedah dan prosedur yang sesuai untuk proses P & P. Identifikasi dan kemudahkesanan SNS akan mewujudkan (di mana perlu) kaedah identifikasi dan kemudahkesanan yang sesuai.3.5. Harta Hak Milik Pelanggan 30 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .

5. Dokumen Berkaitan Manual Kualiti PK 01 hingga PK 07 7. Kawalan Ke Atas Peralatan Pengukuran dan Pemantauan.1.0. 7.0. 31 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . Seksyen ini tidak diguna pakai kerana sekolah tidak mempunyai peralatan yang memerlukan pengukuran dan pemantauan.SNS akan mengawal dan bertanggungjawab ke atas harta hak milik pelanggan dengan cara mengenal pasti. b. dipulihara dan disimpan. dikenal pasti. Pemuliharaan SNS akan memastikan sebarang bahan dan peralatan akan dikendali.0.5. dijaga. pengukuran. c. Membuktikan pelaksanaan proses P & P menepati keperluan yang ditetapkan. SEKSYEN 8 PENGUKURAN. PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN 8. penganalisisan serta penambahbaikan yang diperlukan bagi : a. mengesahkan dan menjaga dengan selamat. Memastikan keperluan Sistem Pengurusan Kualiti dipatuhi. Am SNS akan merancang dan melaksanakan proses pemantauan.5. Membuat penambahbaikan yang berterusan dan menyeluruh secara berkesan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti.6.

Maklumat kepuasan pelanggan akan diperolehi melalui: a) Aduan pelanggan b) Audit dalaman c) Keputusan mesyuarat dengan wakil pelanggan d) Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan e) Peti Cadangan Dokumen Berkaitan 8.2. Telah dilaksanakan dan diselenggarakan secara berkesan. pengukuran dan penganalisisan ke atas keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti.2.2.Kaedah-kaedah yang bersesuaian diguna pakai bagi tujuan pemantauan. Audit dalam SNS akan menjalankan audit kualiti dalaman mengikut jadual yang telah ditetapkan bagi memastikan sama ada Sistem Pengurusan Kualiti : a. b.2 Pemantauan dan pengukuran 8.0.0.1. Kaedah yang sesuai akan ditentukan bagi mendapatkan maklumat daripada pelanggan. Program audit yang dirancang akan mengambil kira perkara berikut: 32 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . Kepuasan Pelanggan SNS akan memantau maklumat berhubung persepsi pelanggan terhadap perkhidmatan bagi memenuhi keperluan pelanggan. Dokumen Berkaitan Manual Kualiti PK 01 hingga PK 07 8.0. Mematuhi apa yang dirancangkan seperti dalam keperluan Standard Kualiti dan keperluan Sistem Pengurusan Kualiti yang telah diwujudkan oleh sekolah.

Audit Dalam b. pencegahan ke atas ketidakakuran yang ditemui telah dilaksanakan dengan berkesan. Keputusan audit yang lepas c. Unit Kualiti/Wakil Pengurusan bertanggungjawab untuk merancang dan menjadualkan Audit Kualiti Dalaman. Dokumen Berkaitan 8. Laporan audit disediakan selepas audit dijalankan dan hendaklah dibentangkan di Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. tindakan pembetulan akan diambil dengan serta merta. Audit Kualiti Dalaman dijalankan oleh staf yang terlatih dan bebas daripada aktiviti yang diaudit. Pihak yang diaudit bertujuan mengambil tindakan pembetulan dan pencegahan ke atas ketidakakuran yang ditemui oleh audit. Aduan dan maklum balas pelanggan Sekiranya proses yang dilaksanakan tidak dapat menghasilkan output yang dirancang. Dokumen Berkaitan 33 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . Audit susulan akan dijalankan bagi memastikan tindakan pembetulan dan f.0. e. Audit Kualiti Dalaman dijalankan sekurang-kurang sekali setahun bagi mengesahkan kerja-kerja yang dilaksanakan mengikut prosedur serta memastikan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti. d. b. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan c.3. Kepentingan status yang akan diaudit iii). Pemantauan dan Pengukuran Proses SNS akan menjalankan pemantauan dan pengukuran ke atas proses bagi mengukur kesesuaian Sistem Pengurusan Kualiti.a. Status keberkesanan pelaksanaan ii).2. Pengukuran ini dibuat melalui: a. Perancangan dan jadual audit perlu mengambil kira: i).

4 Analisis Data SNS akan menentukan. b.2.0. Pihak sekolah akan mengambil tindakan pembetulan bahan yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan seperti berikut : a.4) Dokumen Berkaitan Manual Kualiti PK 01 hingga PK 07 8. Alatan atau bahan yang tidak memenuhi spesifikasi tidak akan digunakan bagi tujuan asalnya.3 Kawalan Ke atas Perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan. Rekod-rekod mengenai pemantauan dan pengukuran disimpan dan diselenggara seperti seksyen 4. SNS akan memantau dan mengukur proses-proses P & P bagi memastikan ia memenuhi keperluan yang ditetapkan.2. mengumpul dan menganalisis data yang perlu untuk menunjukkan kesesuaian serta keberkesanan Sistem Pengurusan 34 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .2. Bahan yang tidak memenuhi keperluan P & P akan diasingkan. Bahan yang tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan akan dilabelkan statusnya dan diasingkan berdasarkan prosedur tindakan pembetulan yang berkuat kuasa. Pemantauan dan pengukuran akan dilaksanakan di semua peringkat dalam proses P & P di sekolah.0.4 Dokumen Berkaitan Manual Kualiti 8. SNS akan memastikan perkhidmatan yang tidak menepati keperluan dikenal pasti dan dikawal melalui aktiviti pemantauan atau pengukuran. Pemantauan dan pengukuran ini dibuat pada mana-mana tahap yang sesuai. Pemantauan dan Pengukuran Proses-Proses P & P .4. c.0. Rekod-rekod berkaitan produk yang tidak memenuhi keperluan akan disimpan dan diselenggara ( lihat 4.Manual Kualiti 8.

Pencapaian Objektif Kualiti c. Penganalisisan data akan memberi maklumat berkaitan dengan: a. c.5. Analisis ini akan meliputi data yang dihasilkan daripada pemantauan. Dasar Kualiti Objektif Kualiti Analisis Data Laporan Audit Kualiti Dalaman Tindakan Pembetulan Tindakan Pencegahan 35 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . Penambahbaikan yang berterusan SNS akan membuat penambahbaikan yang berterusan dan menyeluruh ke atas keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti melalui: a. Pembangunan Staf Kekerapan Setiap 6 bulan Setiap 6 bulan Sekali Setahun Sekali Setahun Sekali Setahun Sekali 2 tahun Berdasarkan aktiviti Tanggungjawa b Pengurusan Pengurusan Pengurusan Pengurusan Kaedah Deskriptif Deskriptif Deskriptif Deskriptif Dokumen Berkaitan Manual Kualiti PK 01 hingga PK 07 8.1) Memenuhi objektif P & P ( lihat 7.1) Ciri-ciri dan arah aliran proses P&P dan ruang untuk tindakan Prestasi pembekal pencegahan.Kualiti. c. pengukuran dan sumber-sumber lain yang bersesuaian. d. e. Ciri-ciri dan arah aliran proses dan perkhidmatan d. b.2. Penilaian dan penambahbaikan yang menyeluruh ke atas Sistem Pengurusan Kualiti boleh dibuat.1. Analisis Data akan dijalankan seperti di bawah.0.0. d.2. Kepuasan pelanggan ( lihat 8. b.5 Penambahbaikan 8. Kepuasan Pelanggan b. Prestasi Pembekal e. Jenis Data a. f.

h. Penentuan dan pelaksanaan tindakan yang diperlukan. Dokumen Berkaitan 8. Tindakan Pembetulan SNS akan mengambil tindakan untuk menghapuskan punca ketidakpatuhan supaya tidak berlaku lagi. Kajian Semula Pengurusan Cadangan daripada pelanggan Penanda aras ( bench marking) Dokumen Berkaitan 8. Tindakan Pencegahan SNS akan menentukan bagi tindakan bagi menghapuskan masalah punca-punca Tindakan ketidakakuran tujuan mencegah berulang. e. c. i. Mengkaji semula ketidakakuran termasuk aduan pelanggan. b. Mengetahui sejauh mana tindakan yang perlu diambil supaya ketidakakuran tidak berulang.g. Menilai keperluan untuk tindakan bagi memastikan ketidakakuran tidak berulang.5.2.5. Prosedur tindakan pencegahan akan diwujudkan meliputi perkara-perkara berikut : a. Prosedur yang didokumenkan bertujuan untuk : a. Menentukan punca-puncanya. c. Tindakan-tindakan pembetulan hendaklah bersesuaian dengan kesan ketidakpatuhan yang ditemui. kemungkinan ketidakakuran dan 36 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 . f. Menentu dan melaksana tindakan yang diperlukan.0. Merekod hasil tindakan yang telah diambil.0.3. b. pencegahan hendaklah bersesuaian dengan kesan dan masalah-masalah yang dijangka. Menentukan sebab-sebab ketidakakuran. d. Mengkaji semula tindakan pembetulan yang telah dilaksanakan.

:Penyediaan Proses P & P Perolehan 6.3:Identifikasi & Kemudahkesanan 8.5. dilaksanakan . dilaksanakan ( lihat 4. diselenggara.1 : Kawalan Proses Penyediaan Pengajaran dan Pembelajaran 7. disimpan dan Mengkaji semula tindakan pencegahan yang telah Dokumen Berkaitan PK 04 – Tindakan Pembetulan.2.1 :Penyampaian Perkhidmatan 8. Pencegahan dan Penambahbaikan Pelanggan Lampiran 1 Pemetaan Proses Sistem Pengurusan Kualiti Penyediaan Sumber (Pengurusan Pengajaran Pengajaran dan Pengurusan Dan Pembelajaran) Pembelajaran 6.2.3 : Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Akur Perkhidmatan Yang Diberikan 6.2 : Proses Berkaitan Dengan Pelanggan Pengurusan Latihan 6.2.1 :Pengukuran.1 :Kepuasan Pelanggan Pengecualian 7.3 : Kawalan Dokumen 4. 8.5.2.2 :Keperluan Dokumentasi 5. 7. 7.4 : Pemantauan dan Pengukuran 8.5.d. Penganalisisan & Penambahbaikan 8.) e.4.4 : Kawalan Rekod Pelanggan 5.4 :Analisa Data 8.1 :Keperluan Am 4.4: Perolehan Kawalan 7.2.2.1 :Perancangan Penyampaian Perkhidmatan 7.1: Bekalan Sumber 7.2. Kuasa & Komunikasi 7.5. :Aduan Pelanggan :Proses Berkaitan Dengan Pelanggan :Harta Hak Milik Pelanggan :Audit Dalam :Kajian Semula Pengurusan Umum 4. f. 5.3:Pemantauan & Pengukuran 8.2.4 :Persekitaran kerja 7.3 : Reka Bentuk Dan Pembangunan Proses 7.4. Merekod hasil daripada tindakan-tindakan yang Merekod tindakan pencegahan.3 : Identifikasi Dan Kemudahkesanan 8.5 : Penambahbaikan No Keluaran Tarikh Keluaran No Pindaan Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 Catatan : Aliran Kerja/Proses Interaksi .3 :Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Akur Perekodan & Penyimpanan Maklumat 4.3: Infrastruktur 6.2: Sumber Manusia Perancangan Perkhidmatan 7.2.5.6 : Kawalan Ke Atas Peralatan Pengukuran Dan Pemantauan 01 16 NOVEMBER 2011 0 Analisis & Penambahbaikan 37 8.2.2.2.5 :Tanggungjawab.6.4:Pemantauan & Pengukuran P & P 8.4: Persekitaran Kerja 7.

38 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 .

SABAH (CONTOH) PENGETUA/GURU BESAR PENOLONG KANAN (Pentadbiran) PK PETANG PENOLONG KANAN (HEM) KAUNSELOR PENOLONG KANAN (Kokurikulum) Kurikulum Ketua Bidang Ketua Panitia Jadual Waktu Pusat Sumber Peperiksaan SPKS MS ISO Bilik Khas / Bengkel PPSMI / 60:40 Pentadbiran Perjawatan Kewangan Maklumat & Data Bangunan Peralatan/Perabot Staf Sokongan Perkembangan Staf Pemantauan & Pencerapan SPBT Kantin Koperasi B&K Majlis Ketua Tingkatan Data SMM AJK Keceriaan Penyelia Tingatan & Guru Kelas Keselamatan Biasiswa Kesihatan/Kebajikan Disiplin Pendaftaran P.Lampiran 2 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN SEKOLAH SNS. Pencegahan Dadah Dakwah & Agama Majlis Pencegahan Jenayah Unit Beruniform Kelab Permainan Majlis Sukan Persatuan / Kelab Penerbitan 39 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012 No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No Pindaan 0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful