BORANG PENILAIAN KEM BESTARI SOLAT ( TAHUN 6) TAJUK : SOLAT JENAZAH

NAMA GURU:______________________________________
BI L NAMA LAFA Z& NIAT CAR A SOL AT TAKBIR PERTAMA ( ALFATIHAH ) KEDUDUK AN IMAM & MAKMUM TAKBIR KEDUA (SELAWA T) TAKBIR KETIGA ( DOA ) TAKBIR KEEMPAT (DOA DAN SALAM ) KEDUDUKAN IMAM DAN MAKMUM

Disediakan oleh …………………………… ……………..