P. 1
Naskah Drama Si Kabayan

Naskah Drama Si Kabayan

5.0

|Views: 2,167|Likes:
Dipublikasikan oleh goyoboth

More info:

Published by: goyoboth on May 17, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2015

pdf

text

original

Naskah Drama Si Kabayan Pemeran Drama Si Kabayan 1. SI KABAYAN 2. NYI ITEUNG 3. LAMSIJAN 4. ABAH 5. AMBU 6.

MANG KARMA BUBUKA KU JURU CATUR/NARATOR amiarsa, si Kabayan anu kakocap pinter tapibodo, bodo tapi pinter, tina gunem caturna jeung Nyi Iteung meunang ilham. Seja usaha,neangan pangupa jiwa pikeun maraban kulawarga. Kumaha ketakna si Kabayan?Sumangga nyanggakeun pintonan Drama, dina carios si Kabayan Ngingu Munding.SIKABAYAN ASUP KA PANGGUNG, LEUMPANG SALSE, KULIAT, HEUAY, TERUS DIUKSILA TUTUG, NGAGERE CEULI KU BULU HAYAM, SIRAH LEHEK/DENGDEK, PANONPEUREUM HAYAMEUN, MEUREUDEUY.DATANG NYI ITEUNG NGAJINGJING SAPUNYERE/INJUK. JENGKEL, AMBEK, GEREGETEUN. NYI ITEUNG : (NYENTAK ) Kabayan !Kunaon ceuli téh hayoh waé digéré ?Kumaha mun tosblong, siah ?Digawé kadituh, kaluman kami mah nénjona ogé. SI KABAYAN : (AYEM, LEULEUY) Jééh, kunaon ari manéh, Jikan?Mani taya bosena kana ambekambekan teh, soré isuk euweuh eureuna.Ulah kitu, matak téréh kolot. NYI ITEUNG : Kaluman tuda, boga salaki téh mani euweuh pisan guam.Ngalangala suluh ka dituh. SI KABAYAN : Aaaaah, horéam euweuh bedogna. NYI ITEUNG : Matak naon mun nginjeum ka Abah?06 SI KABAYAN : Embung ah, sok ngambek si Abah mah.Bisi nagih ongkoh, heug kami boga kénéh hutang. NYI ITEUNG : (JENGKEL) Ih, lalaki téh teu uyahan siah !Heug usaha atuh, ulah ngajentul waé.Turutan batur ! SI KABAYAN : Usaha kana naon, Teung ? NYI ITEUNG : Nya kana naon wé atuh, kawas batur.Keun baé teu jadi Pagawé Nagri ogé, asal usaha nu halal.Tuh kawas Pa Haji, miara hayam, miara domba, atawa naon wé atuh. Sing aya guam hiruptéh, da jelema mah teu ngeunah dagingna(SI KABAYAN NGOREJAT, TERUS NANGTUNG, SURASEURI GUMASEP) SI KABAYAN : Héhéhé, héhéhé, heueuh bener, Teung. Asa diingetan, puguh kami teh hayang« hayang diajar wisarwata, aéh« naon ning, Teung? NYI ITEUNG : (NYENTAK) Wiraswasta, belegug !Lain wisarwata SI KABAYAN : Jééééééééh, nya ulah maké belegug atuh, Teung.Salah saeutik mah meunang. NYI ITEUNG : Heueuh rék kumaha atuh? SI KABAYAN : Héhéhé, kieu Teung. Akang rek badami jeung si Lamsijan.Pokona mah Iteung ulah hariwang, Akang pasti usaha. NYI ITEUNG : Jig atuh, ulah ulin waé. Sing mikir hirup téh. SI KABAYAN : Nya heueuh ieu ge rék mikir.SI KABAYAN JEUNG NYI ITEUNG LEUMPANG NGURILINGAN PANGGUNG.NYI ITEUNG KALUAR, SI LAMSIJAN ASUP KA PANGGUNG.

Nya éling atuh. DATANG SI KABAYAN SURASEURI. ka mitoha nyebut kembu. SI LAMSIJAN : (NGOA) Hemh. SI KABAYAN : (NYENTAK) Naooon? Gagabah teuing ?? ABAH : Naha siah disebut gélo anyar teh bet ngambek? AMBU : (TENANG) Geus heubeul meureun. nuhun. SI LAMSIJAN : (KUCIWA) Aaaah manéh mah. kitu?(NEPAKAN TARANG LALAUNAN) Ké. nya hayang naon atuh?Da usaha anu badag mah kudu gedé modalna ogé. ABAH : Naha. ayeuna ge rék nepungan ka Abah. nyah? SI KABAYAN : (SOMBONG) Wuah.Ulah diajak ngomong waé si Borokokok mah. rék nempo balong. NUNGKUP BIWIR) Aéh. teu boga balongna.Jig wé. Abah.Cik ménta bongbolongan. kumaha mun ngingu lauk engkoy ? SI KABAYAN : (GOGODEG) Embung. ké. nya? SI LAMSIJAN : Ooooooh. Jan? SI LAMSIJAN : Moal ah.(REUWAS. pasti méré ari jangmodal usaha mah. Mbu. Jan. SI KABAYAN : Ituh geura? Kalah kanceuh. AMBU : Eh. da lain rék nagih. geuning manéh. nya ngingu munding ! SI KABAYAN : (ATOH. EMPRAK) Tuaaaaaaaaah enya bener. Assalamu µalaikum. SI LAMSIJAN : Wa¶alaikum salam warohmatullohi wa barokatuhMUSIK PANYELANG. SI KABAYAN : Iiih. SI LAMSIJAN : (DARIA) Euleuh. SI KABAYAN : Eééééééééh boga Abah jeung Ambu teh sarua gélona. Héhéhéhé. SI KABAYAN : Heueuh jig atuh rék ka balong mah. SI LAMSIJAN : (SUMANGET) Ngingu puyuh atuh? SI KABAYAN : (GOGODEG) Embung ah. Ambu. éta wé bet suraseuri kawas anu gélo anyar.Manéh téh mémang sobat anu sajati.Puguh Kuring téh hayang diajar wiraswasta. Kabayan? Asa rareuwas teuing. ulah kitu atuh.Bisi tépa gélona.(NEPAK TAKTAK LAMSIJAN) Héhéhé. SI KABAYAN : Ulah reuwas. Iraha Uing gélo ? ABAH : Lain nanaon. Uing mah teu nyebut kembu.Hayu. Abah Kembu« AMBU : (NYENTAK) Naon siah? Nyebut Kembu ka kami ? SI KABAYAN : Jéééééh. henteu? SI KABAYAN : Iiiiih ari Abah. ABAH : (TATAG) Kabayan ! Ari manéh éling.Kuring satuju ngingu munding mah. Jan. bit. Abah. galakgalak gé boga Kuring mah. Bah. kumaha.. manéh rék milu. diduakeun sing hasill. AMBU : (NYENTAK) Naon siah? Sakali deui nyebut kembu. SI LAMSIJAN : Hemh. hampura Bah. saha anu nyebut kembu?Cek Uing téh. da geuning disebut gélo anya mah ngambek. étaaa. kana naon. bieu. Jan. ABAH JEUNG AMBU DI PANGGUNG. Jan. boga duitna.Malah mah moal dililalila. bagéa Jan. aya naon. duit mah gampang. ABAH : Boa enya. mani agul boga Abah galak téh.Mun hayang anu gedé endogna. Aya Abah. henteu kétangHéhéhéhé. Jan. leutik endogna. saha anu nyebut Abah kembu? SI KABAYAN : Nya Abah. ké. dibabuk siah. . saha nu nyebut kembu?Heunteu.Minantu nurustunjung. Ambu. euy.Puguh ngahaja rék ka imah manéh. nya? Oh heueuh. SI KABAYAN : Waaaaaaah. euy ? SI KABAYAN : Heueuh. Kabayan?Rék ka mana.SI LAMSIJAN : (SONO) Eéééééééh.

Mun kitu carana.. swas. teu boga modalna. Manéh meunang. ABAH : Aaah. éra kunu lalajo. miara bujur mah kudumiceunan taina. SI KABAYAN : Aduh. SI KABAYAN : Héhéhé. Abah bujurna.Ulah suudon. Kabayan? SI KABAYAN : Usaha. Bah. teu embu. miarana ku duaan babarengan. Modalna papatungan. minantu gejul waé diladénan. Uing téh hayang diajar usaha. cing kami ménta bongbolongan yeuh. tah« tah« awas siah. saha nu nyebut kembu?Heunteu Embu. léob anggur mah.Can aya dina kamusna. ABAH : Tuuuuh. ulah kamalinaan. ABAH : (DARIA) Oooh usaha? Usaha kana naon. Kabayan.Lain. Uing téh hayang diajar wisarwata. Tapi ngajak kerjasama. aéh. wi« ras.Naha manéh maké hayang miara huluna? SI KABAYAN : Ngarah teu kudu miceunan taina. pasti rék nginjeum duit ka aing. Tapiii. nya? Atawa rék nginjeum paré? SI KABAYAN : Tuuuuuuuh. urang bagi dua miarana téh. si Kabayan bisa usaha.duh. ABAH : Heueuh. Tapi sangkanadil. geus nyebut deui kembuka aing. Kabayan? SI KABAYAN : Puguh ngahaja. ABAH : His.Usaha naon téa euy? Kumaha papatungan téh? SI KABAYAN : Kieu.Seja nyanggakeun silaturahmi. nya? Naon ning?Oh enya. Uing huluna. Kabayan. Abah rék nanya.. ku héséngomong téh. heueuh. Joint ! ABAH : Naon joint téh..ta ! Tah kitu. Abah mah goréng waé ka Uing téh. Bah.Tara ti sasarina manéh mah. Bah.Maraban wé wungkul. salah atuh. mangga.. ampun.Urang bagi hasil bagi untung. Joint Bah. da. Ambu !Cicing atuh.Nu kitu . Goréng kalakuan kitu téh.Urang meuli munding. SI KABAYAN : Héhéhé. mangke lanan. Bah..Umat Islam mah kudu alus panyangka.ampun Mbu !! ABAH : (NYENTAK) Eéééééh. Embu mah mani téga ka Uing téh.ampun. maké jeung hayang tepung sagala. Bah. tapi modalna Papatungan. meugeus.Can nanaon geus nuding nu lainlain. rék naon manéh téh atuh. ABAH : Ambu. lah. Bah. atawa bujurna? AMBU : (TANDES) Nya mending huluna atuh. Bah!Jadi. Kabayan? AMBU : Wah. kami rek ngomong.Sok diuk.Sok. AMBU : (NGANCAM) Tah. Uing téh hayang tepung jeung Abah. Bah. ké heula. lain rek nginjeum. mana nu kudu dipilih? Huluna.Urang déngékeun heula omonganana. tapi geulis... Salah !!Geus goréng sangka deui baé Abah mah.Héhéhéhé. Kabayan. ABAH : Rék naon manéh téh. AMBU : Kadéngé ti tadi gé.Rék ménta duit meureun. euy ? AMBU : Wuah. ulah gagabah nyieun kacindekan téh. ABAH : Kumaha carana? SI KABAYAN : Urang sapotong éwang. Ambu. moal lutreuk si éta mah. jeung Ambu. dasar mitoha burung« AMBU : Pék siah !! (NGAMANGNGAMANG SENDAL) SI KABAYAN : (MURINGIS) Aduh. ABAH : Eééh. Ambu mah ka Uing téh sengit waé. ABAH : Sok teruskeun. Bah.Sok teruskeun Kabayan rék naon sia téh? SI KABAYAN : (DARIA) Bah. geus..ABAH : Geus. SI KABAYAN : Eeeeeh. SI KABAYAN : Jéééééh.

tapi kami huluna. TANDES) Satuju. ABAH. heug. JEUNG AMBU KALUAR TI PANGGUNG. trok ! Keputusan tidak dapat diganggu gugat. DIPIRIG KU KACAPISULING .Kuring bujur. Bah? ABAH : Heug aing daék papatungan jeung manéh. Kabayan ! SI KABAYAN : Kumaha. Henteu mah. SI KABAYAN : Jadi lah«(SI KABAYAN. tah saksina si Ambu.Ieu téh hasil musyawarrroh SI KABAYAN : Cak siah. trok. SI KABAYAN: Moal kaduhung. manéhbujurna. Bah? ABAH : Naha maké kudu kaduhung? Nya moal deuleu.Trok.Lamun satuju kitu.patut mah bikeun ka si Kabayan. bener pisan éta pamadegan téh.. moal«.Moal enya kolot kudu miceunan taina?Hey. Abah hulu. ABAH : (DARIA.88 ABAH : Heueuh. ketok palu tilu kali. Ambu.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->