P. 1
Naskah Drama Si Kabayan

Naskah Drama Si Kabayan

5.0

|Views: 2,534|Likes:
Dipublikasikan oleh goyoboth

More info:

Published by: goyoboth on May 17, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2015

pdf

text

original

Naskah Drama Si Kabayan Pemeran Drama Si Kabayan 1. SI KABAYAN 2. NYI ITEUNG 3. LAMSIJAN 4. ABAH 5. AMBU 6.

MANG KARMA BUBUKA KU JURU CATUR/NARATOR amiarsa, si Kabayan anu kakocap pinter tapibodo, bodo tapi pinter, tina gunem caturna jeung Nyi Iteung meunang ilham. Seja usaha,neangan pangupa jiwa pikeun maraban kulawarga. Kumaha ketakna si Kabayan?Sumangga nyanggakeun pintonan Drama, dina carios si Kabayan Ngingu Munding.SIKABAYAN ASUP KA PANGGUNG, LEUMPANG SALSE, KULIAT, HEUAY, TERUS DIUKSILA TUTUG, NGAGERE CEULI KU BULU HAYAM, SIRAH LEHEK/DENGDEK, PANONPEUREUM HAYAMEUN, MEUREUDEUY.DATANG NYI ITEUNG NGAJINGJING SAPUNYERE/INJUK. JENGKEL, AMBEK, GEREGETEUN. NYI ITEUNG : (NYENTAK ) Kabayan !Kunaon ceuli téh hayoh waé digéré ?Kumaha mun tosblong, siah ?Digawé kadituh, kaluman kami mah nénjona ogé. SI KABAYAN : (AYEM, LEULEUY) Jééh, kunaon ari manéh, Jikan?Mani taya bosena kana ambekambekan teh, soré isuk euweuh eureuna.Ulah kitu, matak téréh kolot. NYI ITEUNG : Kaluman tuda, boga salaki téh mani euweuh pisan guam.Ngalangala suluh ka dituh. SI KABAYAN : Aaaaah, horéam euweuh bedogna. NYI ITEUNG : Matak naon mun nginjeum ka Abah?06 SI KABAYAN : Embung ah, sok ngambek si Abah mah.Bisi nagih ongkoh, heug kami boga kénéh hutang. NYI ITEUNG : (JENGKEL) Ih, lalaki téh teu uyahan siah !Heug usaha atuh, ulah ngajentul waé.Turutan batur ! SI KABAYAN : Usaha kana naon, Teung ? NYI ITEUNG : Nya kana naon wé atuh, kawas batur.Keun baé teu jadi Pagawé Nagri ogé, asal usaha nu halal.Tuh kawas Pa Haji, miara hayam, miara domba, atawa naon wé atuh. Sing aya guam hiruptéh, da jelema mah teu ngeunah dagingna(SI KABAYAN NGOREJAT, TERUS NANGTUNG, SURASEURI GUMASEP) SI KABAYAN : Héhéhé, héhéhé, heueuh bener, Teung. Asa diingetan, puguh kami teh hayang« hayang diajar wisarwata, aéh« naon ning, Teung? NYI ITEUNG : (NYENTAK) Wiraswasta, belegug !Lain wisarwata SI KABAYAN : Jééééééééh, nya ulah maké belegug atuh, Teung.Salah saeutik mah meunang. NYI ITEUNG : Heueuh rék kumaha atuh? SI KABAYAN : Héhéhé, kieu Teung. Akang rek badami jeung si Lamsijan.Pokona mah Iteung ulah hariwang, Akang pasti usaha. NYI ITEUNG : Jig atuh, ulah ulin waé. Sing mikir hirup téh. SI KABAYAN : Nya heueuh ieu ge rék mikir.SI KABAYAN JEUNG NYI ITEUNG LEUMPANG NGURILINGAN PANGGUNG.NYI ITEUNG KALUAR, SI LAMSIJAN ASUP KA PANGGUNG.

manéh rék milu. ké. Uing mah teu nyebut kembu. Abah Kembu« AMBU : (NYENTAK) Naon siah? Nyebut Kembu ka kami ? SI KABAYAN : Jéééééh. kumaha. rék nempo balong. EMPRAK) Tuaaaaaaaaah enya bener.Jig wé. geuning manéh. SI KABAYAN : Heueuh jig atuh rék ka balong mah. SI KABAYAN : Eééééééééh boga Abah jeung Ambu teh sarua gélona. saha nu nyebut kembu?Heunteu.(REUWAS. SI LAMSIJAN : (NGOA) Hemh. Héhéhéhé. Jan. saha anu nyebut Abah kembu? SI KABAYAN : Nya Abah. diduakeun sing hasill. henteu kétangHéhéhéhé. Ambu. ké. Kabayan? Asa rareuwas teuing. dibabuk siah. teu boga balongna. SI LAMSIJAN : (SUMANGET) Ngingu puyuh atuh? SI KABAYAN : (GOGODEG) Embung ah. nuhun. bagéa Jan.. SI LAMSIJAN : (DARIA) Euleuh. AMBU : Eh.Minantu nurustunjung. SI LAMSIJAN : Hemh. bieu. Kabayan?Rék ka mana. SI KABAYAN : Iiih.Mun hayang anu gedé endogna. kana naon. Assalamu µalaikum.Hayu. SI KABAYAN : Waaaaaaah. euy ? SI KABAYAN : Heueuh. nya hayang naon atuh?Da usaha anu badag mah kudu gedé modalna ogé. nyah? SI KABAYAN : (SOMBONG) Wuah.Puguh ngahaja rék ka imah manéh. ulah kitu atuh. Abah. éta wé bet suraseuri kawas anu gélo anyar. kumaha mun ngingu lauk engkoy ? SI KABAYAN : (GOGODEG) Embung. henteu? SI KABAYAN : Iiiiih ari Abah. SI LAMSIJAN : Wa¶alaikum salam warohmatullohi wa barokatuhMUSIK PANYELANG. Jan. boga duitna. Jan. NUNGKUP BIWIR) Aéh.Manéh téh mémang sobat anu sajati. ABAH : Naha. DATANG SI KABAYAN SURASEURI. Ambu. nya? SI LAMSIJAN : Ooooooh. hampura Bah.Nya éling atuh. euy. SI KABAYAN : Ituh geura? Kalah kanceuh. mani agul boga Abah galak téh. nya ngingu munding ! SI KABAYAN : (ATOH. saha anu nyebut kembu?Cek Uing téh. duit mah gampang.Cik ménta bongbolongan. aya naon. Jan? SI LAMSIJAN : Moal ah. SI LAMSIJAN : (KUCIWA) Aaaah manéh mah. Mbu. Jan. bit. ayeuna ge rék nepungan ka Abah. kitu?(NEPAKAN TARANG LALAUNAN) Ké. ka mitoha nyebut kembu. galakgalak gé boga Kuring mah. SI KABAYAN : Ulah reuwas. ABAH : Boa enya.Malah mah moal dililalila. da geuning disebut gélo anya mah ngambek. Abah. Bah.SI LAMSIJAN : (SONO) Eéééééééh. nya? Oh heueuh. pasti méré ari jangmodal usaha mah. Aya Abah.(NEPAK TAKTAK LAMSIJAN) Héhéhé.Puguh Kuring téh hayang diajar wiraswasta.Ulah diajak ngomong waé si Borokokok mah. ABAH JEUNG AMBU DI PANGGUNG. ABAH : (TATAG) Kabayan ! Ari manéh éling. AMBU : (NYENTAK) Naon siah? Sakali deui nyebut kembu. Jan. étaaa. . leutik endogna. da lain rék nagih.Bisi tépa gélona. Iraha Uing gélo ? ABAH : Lain nanaon. SI KABAYAN : (NYENTAK) Naooon? Gagabah teuing ?? ABAH : Naha siah disebut gélo anyar teh bet ngambek? AMBU : (TENANG) Geus heubeul meureun.Kuring satuju ngingu munding mah.

tapi modalna Papatungan. kami rek ngomong. da..Urang déngékeun heula omonganana. ABAH : Tuuuuh. tapi geulis. Bah!Jadi. SI KABAYAN : Jéééééh. Bah. teu boga modalna. tah« tah« awas siah.Tara ti sasarina manéh mah.Seja nyanggakeun silaturahmi.Umat Islam mah kudu alus panyangka. aéh.Maraban wé wungkul. moal lutreuk si éta mah.Ulah suudon. salah atuh.. Bah. Ambu mah ka Uing téh sengit waé. ABAH : Rék naon manéh téh.Can aya dina kamusna. Kabayan? SI KABAYAN : Puguh ngahaja. ulah gagabah nyieun kacindekan téh. Uing téh hayang diajar wisarwata. ABAH : His. saha nu nyebut kembu?Heunteu Embu. Uing téh hayang diajar usaha. Tapi ngajak kerjasama. léob anggur mah. Bah. Uing huluna.. mana nu kudu dipilih? Huluna. mangke lanan. ké heula. ampun. Kabayan.Mun kitu carana.Usaha naon téa euy? Kumaha papatungan téh? SI KABAYAN : Kieu. heueuh. wi« ras..ABAH : Geus. ABAH : Kumaha carana? SI KABAYAN : Urang sapotong éwang.Sok teruskeun Kabayan rék naon sia téh? SI KABAYAN : (DARIA) Bah. mangga.ampun. Ambu.. Modalna papatungan. Kabayan? AMBU : Wah. ulah kamalinaan. SI KABAYAN : Héhéhé. ABAH : Eééh. atawa bujurna? AMBU : (TANDES) Nya mending huluna atuh. ABAH : Ambu. Bah. Salah !!Geus goréng sangka deui baé Abah mah. AMBU : Kadéngé ti tadi gé.Rék ménta duit meureun. Abah bujurna.Héhéhéhé. ABAH : (DARIA) Oooh usaha? Usaha kana naon. ku héséngomong téh. Joint Bah.Sok. Tapiii. maké jeung hayang tepung sagala. Uing téh hayang tepung jeung Abah. pasti rék nginjeum duit ka aing.Can nanaon geus nuding nu lainlain.. ABAH : Heueuh. miarana ku duaan babarengan. miara bujur mah kudumiceunan taina.Urang bagi hasil bagi untung. jeung Ambu. rék naon manéh téh atuh. Abah rék nanya. Manéh meunang. dasar mitoha burung« AMBU : Pék siah !! (NGAMANGNGAMANG SENDAL) SI KABAYAN : (MURINGIS) Aduh. SI KABAYAN : Héhéhé.Naha manéh maké hayang miara huluna? SI KABAYAN : Ngarah teu kudu miceunan taina. nya? Naon ning?Oh enya. ABAH : Sok teruskeun.Urang meuli munding.duh. Ambu !Cicing atuh. SI KABAYAN : Aduh. si Kabayan bisa usaha.Sok diuk. lain rek nginjeum. minantu gejul waé diladénan. cing kami ménta bongbolongan yeuh.. Kabayan. Goréng kalakuan kitu téh. lah. Kabayan? SI KABAYAN : Usaha. Bah. Bah. Kabayan. teu embu. geus nyebut deui kembuka aing. AMBU : (NGANCAM) Tah. swas. Bah. euy ? AMBU : Wuah. urang bagi dua miarana téh. éra kunu lalajo.Nu kitu . Tapi sangkanadil.Lain. geus. Abah mah goréng waé ka Uing téh.. Bah.ampun Mbu !! ABAH : (NYENTAK) Eéééééh. nya? Atawa rék nginjeum paré? SI KABAYAN : Tuuuuuuuh.ta ! Tah kitu. meugeus. Joint ! ABAH : Naon joint téh. ABAH : Aaah. SI KABAYAN : Eeeeeh. Embu mah mani téga ka Uing téh.

patut mah bikeun ka si Kabayan. SI KABAYAN: Moal kaduhung. Abah hulu. manéhbujurna. tapi kami huluna.. trok ! Keputusan tidak dapat diganggu gugat. TANDES) Satuju. heug. Bah? ABAH : Naha maké kudu kaduhung? Nya moal deuleu. Ambu. trok.Kuring bujur. moal«. ketok palu tilu kali.Moal enya kolot kudu miceunan taina?Hey. Bah? ABAH : Heug aing daék papatungan jeung manéh.Trok. JEUNG AMBU KALUAR TI PANGGUNG. Henteu mah.Ieu téh hasil musyawarrroh SI KABAYAN : Cak siah. ABAH : (DARIA.88 ABAH : Heueuh. ABAH. DIPIRIG KU KACAPISULING . Kabayan ! SI KABAYAN : Kumaha. tah saksina si Ambu. SI KABAYAN : Jadi lah«(SI KABAYAN.Lamun satuju kitu. bener pisan éta pamadegan téh.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->