CARPON BAHASA SUNDA

“ KU KURING DITUTUP KU ANJEUN DIBUKA “

ANISA XI IS 1

SMA NEGERI 2 CIANJUR

moal pernah nguciwakeun hate kuring. kapikir dina otak.masih inget kumaha mimiti anjeuna ngungkapkeun eusi hate na ka kuring.Sugan mah guru-guru ge nyahoyen urang jeung anjeuna teh bobogohan. janji ge ka ucap tina lampah anjeuna yen anjeuna bakal tulus ngajaga kuring . saling mercayakeun. hanjelu.dangoan kuring ka anjeuna.katanya dina hate " Naha aya nu salah tina kedalan. panya téh ari geus sataun mah moal aya masalah. anjeuna robah jadi jalma nu teu dipikawauh ku kuring.nepi anjeuna ngagantungkeun hubungan ieu ". Poe ka por kuring ngarasa nyaman jeung anjeuna.unggal balik sakola dianterkeun nepi payuneun bumi.moal pernah ngabagi cinta.geus teu aya kaharmonisa dina hubungan anjeuna jeung kuring.diajar ge jadi sumangeut da aya kabogoh sasakola.teu lila kuring ge narima cinta anjeuna.hate ge asa ngabatin ari kaayaan na kieu wae mah.bagja geus karasa.KU KURING DITUTUP KU ANJEUN DIBUKA Dua taun katukang keur kuring SMA kelas dua.ngajaga cinta.tapi kanyaatan na salah.panya téh bakal nambah akur we.kuring wauh ka anjeuna mimitian naek kelas dua. . unggal jam istirahat sok ka kantin jajan babareungan. makin dieu makin dieu kaayan teh makin beda.shollat berjama'ah jeung anjeuna.da ning kalah kumaha ge hate mah moal bisa dibohongan . sakola ge asa nu dua'an we nu lainna mah ngontrak .kuring boga kabogoh sasakola ngan beda kelas.perhatian anjeuna ka kuring leungit. Unggal poé papanggih jeung anjeuna. Bungah nu karasa ayeuna anjeuna jeung kuring bisa babareungan ngahijikeun hate.peurih karasa ningali kanyataan yen anjeuna ges beda ka kuring.kuring ge nyimpen rasa nusarua ka anjeuna.sanajan kuring can nyaho bener kumaha sifat na tapi kedalan jeung dangoan na ka kuring bisa ngayakinkeun hate kuring yen anjeuna bener-bener nyaah kakuring.unggal waktu shollat. Poé ka poé bulan ka bulan nepi ka titik dimana kuring jeung anjeuna ges sataun ngajalankeun hubungan ieu.da mineung papanggih kelas na ge tatanggaan.masalah mulai daratang.saling mikanyaah.

. Reuwas katelen rasa peurih ka ukir dina hate. kuring nyamperkeun anjeuna nu keur diuk dikelas na .aya Resti babaturan kuring jeung anjeuna " ( anjeuna nepak kana tonggong) " " Aya naon res ?" jawab kuring " Tong waka mulang.hate karasa nyeuri. Nyeungkat tina korsi.ngahuleung.anjeuna ge ngakukeun yen eta awewe teh kabogoh anjeuna.pas kuring rek balik sakola.jeg ajeg nangtung harepeun anjeuna sabari namprakeun hp anu dicecekeul.ieu balesan kanyaah neng ka aa ??" kuring nanya deui ka anjeuna Anjeuna nangtung. nyeukeul hp resti.pikiran buyar teu puguh. resti mah ngan kur hoyong masihan terang hungkul" pas ningali ka na hp eta aya photo anjeuna jeung awewe lain. sanajan nyeuri tapi kekeuh kuring kudu bisa narimakeun kanyataan. tulus kanyaah kuring ge anjeuna bayar ku dusta samata. teu lila kuring ge megatkeun hubungan carita cinta kuring jeung anjeuna. pasrah. Ingsreuk-ingsreukan nahan cai panon.hiji poé. leumpang ka arah kelas anjeuna cai panon teh teterusan ngeclak ku bakat nyeuri hate. " ieu saha ?"tanya kuring ka anjeuna anjeuna ngahuleung katempo rewas " ieu inti masalah nu ngarobah sikap aa ka neng ?" deui deui anjeuna teu ngomong nanaon "jawab.anjeuna nyepeng leungeun anjeuna menta hampura.tiap bahagia nu ku kuring bere keur anjeuna teh ning dibales ku kanyeuri. ieu ning jawaban anu nyebabkeun anjeuna beda ka kuring teh.kadieu heula " ( resti medot leungeun terus ngajak diuk ) " Aya naon ?" Resti teu ujug-ujug nembonkeun hp na ka kuring "tingali ieu. clak ngeclak cai panon .

kuring ningali sorot soca na.moal deui nginget-nginget anjeuna.poe kamari kuring papanggih jeung anjeuna.tapi tekad kuring geus buleud yen kuring rek mohokeun anjeuna. kuring ges bisa mohokeun. sanajan geus dibere kasempatan keur robah. rasa nyeuri kuring eleh ku rasa kanyaah kuring ka anjeuna. diniatan rek nutup hate jeung anjeuna.kuring teu bisa mun kudu dinyenyeri wae ku anjeuna. Tapi anyar keneh. hate teh asa dagdig dug teu puguh.tapi anjeuna kekeuh sok nganyeyeri hate kuring. kuring bisa ngajalankeun niat kuuring nu rek mohokeun anjeuna. .pas anjeuna ngareret ka kuring. anjeuna datang deui kana hirup kuring. asa ngimpi ningali anjeuna geus lain sasaha deui dina hirup kuring. kuring teu nyaho anjeuna kuliah diimana. anjeuna aya deui dina hirup kuring. jadi babaturan leuwih hade. Kuring lengle.ningali sikap anjeuna ka kuring cukup ngajawab naon anu kudu dilakukeun ku kuring.sanajan mohokeun teh hese. karasa keneh kanyeuri.Saminggu tina kajadian eta.kuring mere kasempatan ka anjeuna keur robah. sibuk kuliah.kuring kudu tegas. anjeuna hayang muka lembaran anyar jeung kuring.kuring ges tara kontekan jeung anjeuna. kuring teu bisa cicing. anjeuna menta hampura.kuring keur nyaman sorangan eh anjeuna datang deui dina hirup kuring. Harita teh pas kuring mimitian kuliah.teu inget saeutik oge tentang anjeuna. kuring ngomong ka anjeuna yen kuring teu bisa jadi kabogoh anjeuna deui.