CARPON BAHASA SUNDA

“ KU KURING DITUTUP KU ANJEUN DIBUKA “

ANISA XI IS 1

SMA NEGERI 2 CIANJUR

anjeuna robah jadi jalma nu teu dipikawauh ku kuring. panya téh ari geus sataun mah moal aya masalah.hate ge asa ngabatin ari kaayaan na kieu wae mah.saling mikanyaah. Bungah nu karasa ayeuna anjeuna jeung kuring bisa babareungan ngahijikeun hate.bagja geus karasa. Unggal poé papanggih jeung anjeuna.dangoan kuring ka anjeuna.da mineung papanggih kelas na ge tatanggaan. Poé ka poé bulan ka bulan nepi ka titik dimana kuring jeung anjeuna ges sataun ngajalankeun hubungan ieu.Sugan mah guru-guru ge nyahoyen urang jeung anjeuna teh bobogohan.da ning kalah kumaha ge hate mah moal bisa dibohongan . sakola ge asa nu dua'an we nu lainna mah ngontrak .moal pernah nguciwakeun hate kuring.diajar ge jadi sumangeut da aya kabogoh sasakola. makin dieu makin dieu kaayan teh makin beda.kuring ge nyimpen rasa nusarua ka anjeuna.teu lila kuring ge narima cinta anjeuna.nepi anjeuna ngagantungkeun hubungan ieu ". .moal pernah ngabagi cinta.shollat berjama'ah jeung anjeuna.geus teu aya kaharmonisa dina hubungan anjeuna jeung kuring.kuring boga kabogoh sasakola ngan beda kelas.peurih karasa ningali kanyataan yen anjeuna ges beda ka kuring. saling mercayakeun.masih inget kumaha mimiti anjeuna ngungkapkeun eusi hate na ka kuring.perhatian anjeuna ka kuring leungit.unggal balik sakola dianterkeun nepi payuneun bumi.kuring wauh ka anjeuna mimitian naek kelas dua. kapikir dina otak.masalah mulai daratang.KU KURING DITUTUP KU ANJEUN DIBUKA Dua taun katukang keur kuring SMA kelas dua. Poe ka por kuring ngarasa nyaman jeung anjeuna.sanajan kuring can nyaho bener kumaha sifat na tapi kedalan jeung dangoan na ka kuring bisa ngayakinkeun hate kuring yen anjeuna bener-bener nyaah kakuring.unggal waktu shollat. unggal jam istirahat sok ka kantin jajan babareungan.tapi kanyaatan na salah.katanya dina hate " Naha aya nu salah tina kedalan.ngajaga cinta. hanjelu. janji ge ka ucap tina lampah anjeuna yen anjeuna bakal tulus ngajaga kuring .panya téh bakal nambah akur we.

pasrah. teu lila kuring ge megatkeun hubungan carita cinta kuring jeung anjeuna. sanajan nyeuri tapi kekeuh kuring kudu bisa narimakeun kanyataan. Nyeungkat tina korsi.anjeuna nyepeng leungeun anjeuna menta hampura.anjeuna ge ngakukeun yen eta awewe teh kabogoh anjeuna.jeg ajeg nangtung harepeun anjeuna sabari namprakeun hp anu dicecekeul. kuring nyamperkeun anjeuna nu keur diuk dikelas na . tulus kanyaah kuring ge anjeuna bayar ku dusta samata.hiji poé.aya Resti babaturan kuring jeung anjeuna " ( anjeuna nepak kana tonggong) " " Aya naon res ?" jawab kuring " Tong waka mulang. Ingsreuk-ingsreukan nahan cai panon.ngahuleung. Reuwas katelen rasa peurih ka ukir dina hate. leumpang ka arah kelas anjeuna cai panon teh teterusan ngeclak ku bakat nyeuri hate. resti mah ngan kur hoyong masihan terang hungkul" pas ningali ka na hp eta aya photo anjeuna jeung awewe lain. .tiap bahagia nu ku kuring bere keur anjeuna teh ning dibales ku kanyeuri. clak ngeclak cai panon .ieu balesan kanyaah neng ka aa ??" kuring nanya deui ka anjeuna Anjeuna nangtung. ieu ning jawaban anu nyebabkeun anjeuna beda ka kuring teh.hate karasa nyeuri.pas kuring rek balik sakola.pikiran buyar teu puguh.kadieu heula " ( resti medot leungeun terus ngajak diuk ) " Aya naon ?" Resti teu ujug-ujug nembonkeun hp na ka kuring "tingali ieu. " ieu saha ?"tanya kuring ka anjeuna anjeuna ngahuleung katempo rewas " ieu inti masalah nu ngarobah sikap aa ka neng ?" deui deui anjeuna teu ngomong nanaon "jawab. nyeukeul hp resti.

asa ngimpi ningali anjeuna geus lain sasaha deui dina hirup kuring. Kuring lengle.sanajan mohokeun teh hese. anjeuna datang deui kana hirup kuring. kuring teu bisa cicing. sibuk kuliah. kuring ngomong ka anjeuna yen kuring teu bisa jadi kabogoh anjeuna deui. diniatan rek nutup hate jeung anjeuna.Saminggu tina kajadian eta.tapi tekad kuring geus buleud yen kuring rek mohokeun anjeuna.kuring kudu tegas.tapi anjeuna kekeuh sok nganyeyeri hate kuring. kuring ges bisa mohokeun.teu inget saeutik oge tentang anjeuna.kuring ningali sorot soca na. anjeuna aya deui dina hirup kuring.kuring mere kasempatan ka anjeuna keur robah.ningali sikap anjeuna ka kuring cukup ngajawab naon anu kudu dilakukeun ku kuring. Harita teh pas kuring mimitian kuliah. sanajan geus dibere kasempatan keur robah.kuring keur nyaman sorangan eh anjeuna datang deui dina hirup kuring. kuring teu nyaho anjeuna kuliah diimana. anjeuna menta hampura. hate teh asa dagdig dug teu puguh. kuring bisa ngajalankeun niat kuuring nu rek mohokeun anjeuna.kuring ges tara kontekan jeung anjeuna. . anjeuna hayang muka lembaran anyar jeung kuring. karasa keneh kanyeuri. Tapi anyar keneh. jadi babaturan leuwih hade.poe kamari kuring papanggih jeung anjeuna.pas anjeuna ngareret ka kuring.kuring teu bisa mun kudu dinyenyeri wae ku anjeuna.moal deui nginget-nginget anjeuna. rasa nyeuri kuring eleh ku rasa kanyaah kuring ka anjeuna.