CARPON BAHASA SUNDA

“ KU KURING DITUTUP KU ANJEUN DIBUKA “

ANISA XI IS 1

SMA NEGERI 2 CIANJUR

kapikir dina otak.moal pernah nguciwakeun hate kuring. panya téh ari geus sataun mah moal aya masalah. hanjelu. unggal jam istirahat sok ka kantin jajan babareungan.sanajan kuring can nyaho bener kumaha sifat na tapi kedalan jeung dangoan na ka kuring bisa ngayakinkeun hate kuring yen anjeuna bener-bener nyaah kakuring.kuring boga kabogoh sasakola ngan beda kelas.kuring wauh ka anjeuna mimitian naek kelas dua. makin dieu makin dieu kaayan teh makin beda.geus teu aya kaharmonisa dina hubungan anjeuna jeung kuring.peurih karasa ningali kanyataan yen anjeuna ges beda ka kuring. sakola ge asa nu dua'an we nu lainna mah ngontrak .masalah mulai daratang.da mineung papanggih kelas na ge tatanggaan.dangoan kuring ka anjeuna.hate ge asa ngabatin ari kaayaan na kieu wae mah.bagja geus karasa.saling mikanyaah.ngajaga cinta.unggal balik sakola dianterkeun nepi payuneun bumi.teu lila kuring ge narima cinta anjeuna. .masih inget kumaha mimiti anjeuna ngungkapkeun eusi hate na ka kuring.perhatian anjeuna ka kuring leungit.tapi kanyaatan na salah.unggal waktu shollat.da ning kalah kumaha ge hate mah moal bisa dibohongan .nepi anjeuna ngagantungkeun hubungan ieu ".diajar ge jadi sumangeut da aya kabogoh sasakola.katanya dina hate " Naha aya nu salah tina kedalan.Sugan mah guru-guru ge nyahoyen urang jeung anjeuna teh bobogohan. Unggal poé papanggih jeung anjeuna.panya téh bakal nambah akur we. Poé ka poé bulan ka bulan nepi ka titik dimana kuring jeung anjeuna ges sataun ngajalankeun hubungan ieu.moal pernah ngabagi cinta. saling mercayakeun.kuring ge nyimpen rasa nusarua ka anjeuna. Poe ka por kuring ngarasa nyaman jeung anjeuna. anjeuna robah jadi jalma nu teu dipikawauh ku kuring.shollat berjama'ah jeung anjeuna. Bungah nu karasa ayeuna anjeuna jeung kuring bisa babareungan ngahijikeun hate. janji ge ka ucap tina lampah anjeuna yen anjeuna bakal tulus ngajaga kuring .KU KURING DITUTUP KU ANJEUN DIBUKA Dua taun katukang keur kuring SMA kelas dua.

pikiran buyar teu puguh.anjeuna nyepeng leungeun anjeuna menta hampura. teu lila kuring ge megatkeun hubungan carita cinta kuring jeung anjeuna. sanajan nyeuri tapi kekeuh kuring kudu bisa narimakeun kanyataan.ieu balesan kanyaah neng ka aa ??" kuring nanya deui ka anjeuna Anjeuna nangtung. pasrah. kuring nyamperkeun anjeuna nu keur diuk dikelas na . tulus kanyaah kuring ge anjeuna bayar ku dusta samata. " ieu saha ?"tanya kuring ka anjeuna anjeuna ngahuleung katempo rewas " ieu inti masalah nu ngarobah sikap aa ka neng ?" deui deui anjeuna teu ngomong nanaon "jawab. ieu ning jawaban anu nyebabkeun anjeuna beda ka kuring teh. Reuwas katelen rasa peurih ka ukir dina hate.hate karasa nyeuri.pas kuring rek balik sakola.jeg ajeg nangtung harepeun anjeuna sabari namprakeun hp anu dicecekeul. resti mah ngan kur hoyong masihan terang hungkul" pas ningali ka na hp eta aya photo anjeuna jeung awewe lain.anjeuna ge ngakukeun yen eta awewe teh kabogoh anjeuna. clak ngeclak cai panon . Ingsreuk-ingsreukan nahan cai panon. nyeukeul hp resti.kadieu heula " ( resti medot leungeun terus ngajak diuk ) " Aya naon ?" Resti teu ujug-ujug nembonkeun hp na ka kuring "tingali ieu. leumpang ka arah kelas anjeuna cai panon teh teterusan ngeclak ku bakat nyeuri hate.tiap bahagia nu ku kuring bere keur anjeuna teh ning dibales ku kanyeuri.ngahuleung. Nyeungkat tina korsi.hiji poé.aya Resti babaturan kuring jeung anjeuna " ( anjeuna nepak kana tonggong) " " Aya naon res ?" jawab kuring " Tong waka mulang. .

rasa nyeuri kuring eleh ku rasa kanyaah kuring ka anjeuna.kuring keur nyaman sorangan eh anjeuna datang deui dina hirup kuring.ningali sikap anjeuna ka kuring cukup ngajawab naon anu kudu dilakukeun ku kuring.tapi anjeuna kekeuh sok nganyeyeri hate kuring. . sibuk kuliah. kuring ngomong ka anjeuna yen kuring teu bisa jadi kabogoh anjeuna deui. kuring bisa ngajalankeun niat kuuring nu rek mohokeun anjeuna.kuring teu bisa mun kudu dinyenyeri wae ku anjeuna. kuring teu bisa cicing.Saminggu tina kajadian eta. Kuring lengle. asa ngimpi ningali anjeuna geus lain sasaha deui dina hirup kuring. Harita teh pas kuring mimitian kuliah. Tapi anyar keneh. kuring teu nyaho anjeuna kuliah diimana.sanajan mohokeun teh hese. anjeuna datang deui kana hirup kuring.kuring ges tara kontekan jeung anjeuna. anjeuna aya deui dina hirup kuring.moal deui nginget-nginget anjeuna.poe kamari kuring papanggih jeung anjeuna. diniatan rek nutup hate jeung anjeuna. sanajan geus dibere kasempatan keur robah.teu inget saeutik oge tentang anjeuna.pas anjeuna ngareret ka kuring.kuring kudu tegas. anjeuna menta hampura.kuring mere kasempatan ka anjeuna keur robah.tapi tekad kuring geus buleud yen kuring rek mohokeun anjeuna. anjeuna hayang muka lembaran anyar jeung kuring. hate teh asa dagdig dug teu puguh. kuring ges bisa mohokeun.kuring ningali sorot soca na. jadi babaturan leuwih hade. karasa keneh kanyeuri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful