CARPON BAHASA SUNDA

CARPON BAHASA SUNDA

“ KU KURING DITUTUP KU ANJEUN DIBUKA “

ANISA XI IS 1

SMA NEGERI 2 CIANJUR

tapi kanyaatan na salah. Bungah nu karasa ayeuna anjeuna jeung kuring bisa babareungan ngahijikeun hate.da ning kalah kumaha ge hate mah moal bisa dibohongan .dangoan kuring ka anjeuna. unggal jam istirahat sok ka kantin jajan babareungan. janji ge ka ucap tina lampah anjeuna yen anjeuna bakal tulus ngajaga kuring .panya téh bakal nambah akur we.nepi anjeuna ngagantungkeun hubungan ieu ".teu lila kuring ge narima cinta anjeuna.kuring boga kabogoh sasakola ngan beda kelas. Poe ka por kuring ngarasa nyaman jeung anjeuna.geus teu aya kaharmonisa dina hubungan anjeuna jeung kuring.KU KURING DITUTUP KU ANJEUN DIBUKA Dua taun katukang keur kuring SMA kelas dua.shollat berjama'ah jeung anjeuna. makin dieu makin dieu kaayan teh makin beda. anjeuna robah jadi jalma nu teu dipikawauh ku kuring.peurih karasa ningali kanyataan yen anjeuna ges beda ka kuring.unggal waktu shollat.da mineung papanggih kelas na ge tatanggaan.ngajaga cinta. Poé ka poé bulan ka bulan nepi ka titik dimana kuring jeung anjeuna ges sataun ngajalankeun hubungan ieu. saling mercayakeun.kuring wauh ka anjeuna mimitian naek kelas dua.saling mikanyaah.bagja geus karasa.masalah mulai daratang.moal pernah nguciwakeun hate kuring.perhatian anjeuna ka kuring leungit.Sugan mah guru-guru ge nyahoyen urang jeung anjeuna teh bobogohan.katanya dina hate " Naha aya nu salah tina kedalan. sakola ge asa nu dua'an we nu lainna mah ngontrak . hanjelu. panya téh ari geus sataun mah moal aya masalah.unggal balik sakola dianterkeun nepi payuneun bumi.kuring ge nyimpen rasa nusarua ka anjeuna.sanajan kuring can nyaho bener kumaha sifat na tapi kedalan jeung dangoan na ka kuring bisa ngayakinkeun hate kuring yen anjeuna bener-bener nyaah kakuring.diajar ge jadi sumangeut da aya kabogoh sasakola.hate ge asa ngabatin ari kaayaan na kieu wae mah.moal pernah ngabagi cinta.masih inget kumaha mimiti anjeuna ngungkapkeun eusi hate na ka kuring. Unggal poé papanggih jeung anjeuna. kapikir dina otak. .

Ingsreuk-ingsreukan nahan cai panon. " ieu saha ?"tanya kuring ka anjeuna anjeuna ngahuleung katempo rewas " ieu inti masalah nu ngarobah sikap aa ka neng ?" deui deui anjeuna teu ngomong nanaon "jawab. nyeukeul hp resti. kuring nyamperkeun anjeuna nu keur diuk dikelas na .hate karasa nyeuri.hiji poé.pas kuring rek balik sakola.tiap bahagia nu ku kuring bere keur anjeuna teh ning dibales ku kanyeuri. teu lila kuring ge megatkeun hubungan carita cinta kuring jeung anjeuna. leumpang ka arah kelas anjeuna cai panon teh teterusan ngeclak ku bakat nyeuri hate. pasrah.ieu balesan kanyaah neng ka aa ??" kuring nanya deui ka anjeuna Anjeuna nangtung.kadieu heula " ( resti medot leungeun terus ngajak diuk ) " Aya naon ?" Resti teu ujug-ujug nembonkeun hp na ka kuring "tingali ieu. clak ngeclak cai panon .aya Resti babaturan kuring jeung anjeuna " ( anjeuna nepak kana tonggong) " " Aya naon res ?" jawab kuring " Tong waka mulang. tulus kanyaah kuring ge anjeuna bayar ku dusta samata. . Nyeungkat tina korsi.ngahuleung.anjeuna nyepeng leungeun anjeuna menta hampura.anjeuna ge ngakukeun yen eta awewe teh kabogoh anjeuna.pikiran buyar teu puguh. sanajan nyeuri tapi kekeuh kuring kudu bisa narimakeun kanyataan.jeg ajeg nangtung harepeun anjeuna sabari namprakeun hp anu dicecekeul. Reuwas katelen rasa peurih ka ukir dina hate. resti mah ngan kur hoyong masihan terang hungkul" pas ningali ka na hp eta aya photo anjeuna jeung awewe lain. ieu ning jawaban anu nyebabkeun anjeuna beda ka kuring teh.

asa ngimpi ningali anjeuna geus lain sasaha deui dina hirup kuring.tapi tekad kuring geus buleud yen kuring rek mohokeun anjeuna. sanajan geus dibere kasempatan keur robah. . kuring teu bisa cicing. kuring ges bisa mohokeun. anjeuna menta hampura. anjeuna datang deui kana hirup kuring.sanajan mohokeun teh hese. kuring teu nyaho anjeuna kuliah diimana.pas anjeuna ngareret ka kuring.kuring mere kasempatan ka anjeuna keur robah. karasa keneh kanyeuri. Kuring lengle.kuring teu bisa mun kudu dinyenyeri wae ku anjeuna.kuring kudu tegas. Harita teh pas kuring mimitian kuliah.kuring ges tara kontekan jeung anjeuna.teu inget saeutik oge tentang anjeuna.Saminggu tina kajadian eta.kuring keur nyaman sorangan eh anjeuna datang deui dina hirup kuring.ningali sikap anjeuna ka kuring cukup ngajawab naon anu kudu dilakukeun ku kuring.moal deui nginget-nginget anjeuna. Tapi anyar keneh. anjeuna hayang muka lembaran anyar jeung kuring. rasa nyeuri kuring eleh ku rasa kanyaah kuring ka anjeuna.tapi anjeuna kekeuh sok nganyeyeri hate kuring. kuring ngomong ka anjeuna yen kuring teu bisa jadi kabogoh anjeuna deui. hate teh asa dagdig dug teu puguh.kuring ningali sorot soca na. sibuk kuliah.poe kamari kuring papanggih jeung anjeuna. kuring bisa ngajalankeun niat kuuring nu rek mohokeun anjeuna. anjeuna aya deui dina hirup kuring. jadi babaturan leuwih hade. diniatan rek nutup hate jeung anjeuna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful