CARPON BAHASA SUNDA

“ KU KURING DITUTUP KU ANJEUN DIBUKA “

ANISA XI IS 1

SMA NEGERI 2 CIANJUR

Unggal poé papanggih jeung anjeuna.da ning kalah kumaha ge hate mah moal bisa dibohongan .saling mikanyaah.da mineung papanggih kelas na ge tatanggaan.KU KURING DITUTUP KU ANJEUN DIBUKA Dua taun katukang keur kuring SMA kelas dua. .masalah mulai daratang. unggal jam istirahat sok ka kantin jajan babareungan.kuring wauh ka anjeuna mimitian naek kelas dua. Bungah nu karasa ayeuna anjeuna jeung kuring bisa babareungan ngahijikeun hate.peurih karasa ningali kanyataan yen anjeuna ges beda ka kuring.katanya dina hate " Naha aya nu salah tina kedalan. sakola ge asa nu dua'an we nu lainna mah ngontrak . makin dieu makin dieu kaayan teh makin beda.masih inget kumaha mimiti anjeuna ngungkapkeun eusi hate na ka kuring.kuring ge nyimpen rasa nusarua ka anjeuna. hanjelu.unggal waktu shollat.hate ge asa ngabatin ari kaayaan na kieu wae mah.shollat berjama'ah jeung anjeuna.geus teu aya kaharmonisa dina hubungan anjeuna jeung kuring.ngajaga cinta.bagja geus karasa.moal pernah ngabagi cinta.kuring boga kabogoh sasakola ngan beda kelas.tapi kanyaatan na salah. Poé ka poé bulan ka bulan nepi ka titik dimana kuring jeung anjeuna ges sataun ngajalankeun hubungan ieu.perhatian anjeuna ka kuring leungit. kapikir dina otak.dangoan kuring ka anjeuna. panya téh ari geus sataun mah moal aya masalah.nepi anjeuna ngagantungkeun hubungan ieu ". saling mercayakeun.diajar ge jadi sumangeut da aya kabogoh sasakola.moal pernah nguciwakeun hate kuring.sanajan kuring can nyaho bener kumaha sifat na tapi kedalan jeung dangoan na ka kuring bisa ngayakinkeun hate kuring yen anjeuna bener-bener nyaah kakuring. janji ge ka ucap tina lampah anjeuna yen anjeuna bakal tulus ngajaga kuring . anjeuna robah jadi jalma nu teu dipikawauh ku kuring.panya téh bakal nambah akur we.teu lila kuring ge narima cinta anjeuna.unggal balik sakola dianterkeun nepi payuneun bumi. Poe ka por kuring ngarasa nyaman jeung anjeuna.Sugan mah guru-guru ge nyahoyen urang jeung anjeuna teh bobogohan.

Reuwas katelen rasa peurih ka ukir dina hate. " ieu saha ?"tanya kuring ka anjeuna anjeuna ngahuleung katempo rewas " ieu inti masalah nu ngarobah sikap aa ka neng ?" deui deui anjeuna teu ngomong nanaon "jawab. ieu ning jawaban anu nyebabkeun anjeuna beda ka kuring teh. resti mah ngan kur hoyong masihan terang hungkul" pas ningali ka na hp eta aya photo anjeuna jeung awewe lain. tulus kanyaah kuring ge anjeuna bayar ku dusta samata. pasrah. teu lila kuring ge megatkeun hubungan carita cinta kuring jeung anjeuna. leumpang ka arah kelas anjeuna cai panon teh teterusan ngeclak ku bakat nyeuri hate. clak ngeclak cai panon .anjeuna ge ngakukeun yen eta awewe teh kabogoh anjeuna.hate karasa nyeuri. Ingsreuk-ingsreukan nahan cai panon.pas kuring rek balik sakola.ngahuleung.kadieu heula " ( resti medot leungeun terus ngajak diuk ) " Aya naon ?" Resti teu ujug-ujug nembonkeun hp na ka kuring "tingali ieu. Nyeungkat tina korsi.pikiran buyar teu puguh. sanajan nyeuri tapi kekeuh kuring kudu bisa narimakeun kanyataan.aya Resti babaturan kuring jeung anjeuna " ( anjeuna nepak kana tonggong) " " Aya naon res ?" jawab kuring " Tong waka mulang.hiji poé.tiap bahagia nu ku kuring bere keur anjeuna teh ning dibales ku kanyeuri. nyeukeul hp resti. kuring nyamperkeun anjeuna nu keur diuk dikelas na .jeg ajeg nangtung harepeun anjeuna sabari namprakeun hp anu dicecekeul.anjeuna nyepeng leungeun anjeuna menta hampura. .ieu balesan kanyaah neng ka aa ??" kuring nanya deui ka anjeuna Anjeuna nangtung.

kuring mere kasempatan ka anjeuna keur robah. kuring bisa ngajalankeun niat kuuring nu rek mohokeun anjeuna. sanajan geus dibere kasempatan keur robah. anjeuna menta hampura. sibuk kuliah. asa ngimpi ningali anjeuna geus lain sasaha deui dina hirup kuring.moal deui nginget-nginget anjeuna. Kuring lengle.teu inget saeutik oge tentang anjeuna. kuring teu nyaho anjeuna kuliah diimana. rasa nyeuri kuring eleh ku rasa kanyaah kuring ka anjeuna. kuring teu bisa cicing.tapi anjeuna kekeuh sok nganyeyeri hate kuring.kuring ges tara kontekan jeung anjeuna.Saminggu tina kajadian eta.pas anjeuna ngareret ka kuring. Tapi anyar keneh. kuring ngomong ka anjeuna yen kuring teu bisa jadi kabogoh anjeuna deui.poe kamari kuring papanggih jeung anjeuna. jadi babaturan leuwih hade.ningali sikap anjeuna ka kuring cukup ngajawab naon anu kudu dilakukeun ku kuring. diniatan rek nutup hate jeung anjeuna.kuring teu bisa mun kudu dinyenyeri wae ku anjeuna. hate teh asa dagdig dug teu puguh.tapi tekad kuring geus buleud yen kuring rek mohokeun anjeuna. anjeuna hayang muka lembaran anyar jeung kuring.kuring keur nyaman sorangan eh anjeuna datang deui dina hirup kuring.kuring kudu tegas. kuring ges bisa mohokeun. anjeuna aya deui dina hirup kuring. Harita teh pas kuring mimitian kuliah.sanajan mohokeun teh hese. karasa keneh kanyeuri. . anjeuna datang deui kana hirup kuring.kuring ningali sorot soca na.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful