CARPON BAHASA SUNDA

“ KU KURING DITUTUP KU ANJEUN DIBUKA “

ANISA XI IS 1

SMA NEGERI 2 CIANJUR

janji ge ka ucap tina lampah anjeuna yen anjeuna bakal tulus ngajaga kuring .Sugan mah guru-guru ge nyahoyen urang jeung anjeuna teh bobogohan.dangoan kuring ka anjeuna.da mineung papanggih kelas na ge tatanggaan.geus teu aya kaharmonisa dina hubungan anjeuna jeung kuring. saling mercayakeun.da ning kalah kumaha ge hate mah moal bisa dibohongan .kuring ge nyimpen rasa nusarua ka anjeuna. Bungah nu karasa ayeuna anjeuna jeung kuring bisa babareungan ngahijikeun hate. makin dieu makin dieu kaayan teh makin beda.masih inget kumaha mimiti anjeuna ngungkapkeun eusi hate na ka kuring.kuring boga kabogoh sasakola ngan beda kelas.kuring wauh ka anjeuna mimitian naek kelas dua.shollat berjama'ah jeung anjeuna.nepi anjeuna ngagantungkeun hubungan ieu ".panya téh bakal nambah akur we. panya téh ari geus sataun mah moal aya masalah.tapi kanyaatan na salah.katanya dina hate " Naha aya nu salah tina kedalan. kapikir dina otak. anjeuna robah jadi jalma nu teu dipikawauh ku kuring. sakola ge asa nu dua'an we nu lainna mah ngontrak .teu lila kuring ge narima cinta anjeuna.moal pernah ngabagi cinta. .peurih karasa ningali kanyataan yen anjeuna ges beda ka kuring. hanjelu. Poé ka poé bulan ka bulan nepi ka titik dimana kuring jeung anjeuna ges sataun ngajalankeun hubungan ieu.perhatian anjeuna ka kuring leungit. Unggal poé papanggih jeung anjeuna.KU KURING DITUTUP KU ANJEUN DIBUKA Dua taun katukang keur kuring SMA kelas dua.hate ge asa ngabatin ari kaayaan na kieu wae mah.moal pernah nguciwakeun hate kuring.unggal waktu shollat.saling mikanyaah. unggal jam istirahat sok ka kantin jajan babareungan. Poe ka por kuring ngarasa nyaman jeung anjeuna.sanajan kuring can nyaho bener kumaha sifat na tapi kedalan jeung dangoan na ka kuring bisa ngayakinkeun hate kuring yen anjeuna bener-bener nyaah kakuring.unggal balik sakola dianterkeun nepi payuneun bumi.masalah mulai daratang.diajar ge jadi sumangeut da aya kabogoh sasakola.bagja geus karasa.ngajaga cinta.

tulus kanyaah kuring ge anjeuna bayar ku dusta samata. resti mah ngan kur hoyong masihan terang hungkul" pas ningali ka na hp eta aya photo anjeuna jeung awewe lain.pas kuring rek balik sakola.ieu balesan kanyaah neng ka aa ??" kuring nanya deui ka anjeuna Anjeuna nangtung. leumpang ka arah kelas anjeuna cai panon teh teterusan ngeclak ku bakat nyeuri hate. Reuwas katelen rasa peurih ka ukir dina hate. sanajan nyeuri tapi kekeuh kuring kudu bisa narimakeun kanyataan. teu lila kuring ge megatkeun hubungan carita cinta kuring jeung anjeuna.aya Resti babaturan kuring jeung anjeuna " ( anjeuna nepak kana tonggong) " " Aya naon res ?" jawab kuring " Tong waka mulang.pikiran buyar teu puguh.kadieu heula " ( resti medot leungeun terus ngajak diuk ) " Aya naon ?" Resti teu ujug-ujug nembonkeun hp na ka kuring "tingali ieu. kuring nyamperkeun anjeuna nu keur diuk dikelas na .anjeuna ge ngakukeun yen eta awewe teh kabogoh anjeuna. .ngahuleung. clak ngeclak cai panon .tiap bahagia nu ku kuring bere keur anjeuna teh ning dibales ku kanyeuri. Nyeungkat tina korsi.hate karasa nyeuri. pasrah. ieu ning jawaban anu nyebabkeun anjeuna beda ka kuring teh. nyeukeul hp resti.anjeuna nyepeng leungeun anjeuna menta hampura. " ieu saha ?"tanya kuring ka anjeuna anjeuna ngahuleung katempo rewas " ieu inti masalah nu ngarobah sikap aa ka neng ?" deui deui anjeuna teu ngomong nanaon "jawab.jeg ajeg nangtung harepeun anjeuna sabari namprakeun hp anu dicecekeul. Ingsreuk-ingsreukan nahan cai panon.hiji poé.

kuring teu bisa cicing. kuring ngomong ka anjeuna yen kuring teu bisa jadi kabogoh anjeuna deui. hate teh asa dagdig dug teu puguh.moal deui nginget-nginget anjeuna. jadi babaturan leuwih hade.kuring kudu tegas. kuring teu nyaho anjeuna kuliah diimana.kuring keur nyaman sorangan eh anjeuna datang deui dina hirup kuring.kuring mere kasempatan ka anjeuna keur robah.kuring ges tara kontekan jeung anjeuna.Saminggu tina kajadian eta. .teu inget saeutik oge tentang anjeuna.kuring teu bisa mun kudu dinyenyeri wae ku anjeuna.sanajan mohokeun teh hese. diniatan rek nutup hate jeung anjeuna.tapi anjeuna kekeuh sok nganyeyeri hate kuring. Harita teh pas kuring mimitian kuliah. rasa nyeuri kuring eleh ku rasa kanyaah kuring ka anjeuna. kuring bisa ngajalankeun niat kuuring nu rek mohokeun anjeuna.kuring ningali sorot soca na. Tapi anyar keneh. sanajan geus dibere kasempatan keur robah. karasa keneh kanyeuri. anjeuna datang deui kana hirup kuring. anjeuna aya deui dina hirup kuring.poe kamari kuring papanggih jeung anjeuna. anjeuna hayang muka lembaran anyar jeung kuring.tapi tekad kuring geus buleud yen kuring rek mohokeun anjeuna. Kuring lengle.ningali sikap anjeuna ka kuring cukup ngajawab naon anu kudu dilakukeun ku kuring. asa ngimpi ningali anjeuna geus lain sasaha deui dina hirup kuring.pas anjeuna ngareret ka kuring. sibuk kuliah. anjeuna menta hampura. kuring ges bisa mohokeun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful