CARPON BAHASA SUNDA

“ KU KURING DITUTUP KU ANJEUN DIBUKA “

ANISA XI IS 1

SMA NEGERI 2 CIANJUR

Unggal poé papanggih jeung anjeuna.moal pernah ngabagi cinta. anjeuna robah jadi jalma nu teu dipikawauh ku kuring. .moal pernah nguciwakeun hate kuring. makin dieu makin dieu kaayan teh makin beda.da ning kalah kumaha ge hate mah moal bisa dibohongan . Bungah nu karasa ayeuna anjeuna jeung kuring bisa babareungan ngahijikeun hate.geus teu aya kaharmonisa dina hubungan anjeuna jeung kuring.kuring wauh ka anjeuna mimitian naek kelas dua. unggal jam istirahat sok ka kantin jajan babareungan. sakola ge asa nu dua'an we nu lainna mah ngontrak .hate ge asa ngabatin ari kaayaan na kieu wae mah.masalah mulai daratang.panya téh bakal nambah akur we.bagja geus karasa.unggal waktu shollat.diajar ge jadi sumangeut da aya kabogoh sasakola.katanya dina hate " Naha aya nu salah tina kedalan.da mineung papanggih kelas na ge tatanggaan. kapikir dina otak. hanjelu.ngajaga cinta.teu lila kuring ge narima cinta anjeuna.saling mikanyaah.masih inget kumaha mimiti anjeuna ngungkapkeun eusi hate na ka kuring.KU KURING DITUTUP KU ANJEUN DIBUKA Dua taun katukang keur kuring SMA kelas dua.peurih karasa ningali kanyataan yen anjeuna ges beda ka kuring.perhatian anjeuna ka kuring leungit.kuring boga kabogoh sasakola ngan beda kelas. panya téh ari geus sataun mah moal aya masalah.kuring ge nyimpen rasa nusarua ka anjeuna. saling mercayakeun.unggal balik sakola dianterkeun nepi payuneun bumi.shollat berjama'ah jeung anjeuna.tapi kanyaatan na salah.nepi anjeuna ngagantungkeun hubungan ieu ". Poe ka por kuring ngarasa nyaman jeung anjeuna.Sugan mah guru-guru ge nyahoyen urang jeung anjeuna teh bobogohan.sanajan kuring can nyaho bener kumaha sifat na tapi kedalan jeung dangoan na ka kuring bisa ngayakinkeun hate kuring yen anjeuna bener-bener nyaah kakuring.dangoan kuring ka anjeuna. Poé ka poé bulan ka bulan nepi ka titik dimana kuring jeung anjeuna ges sataun ngajalankeun hubungan ieu. janji ge ka ucap tina lampah anjeuna yen anjeuna bakal tulus ngajaga kuring .

teu lila kuring ge megatkeun hubungan carita cinta kuring jeung anjeuna.jeg ajeg nangtung harepeun anjeuna sabari namprakeun hp anu dicecekeul.ngahuleung.anjeuna ge ngakukeun yen eta awewe teh kabogoh anjeuna. kuring nyamperkeun anjeuna nu keur diuk dikelas na . Reuwas katelen rasa peurih ka ukir dina hate. . " ieu saha ?"tanya kuring ka anjeuna anjeuna ngahuleung katempo rewas " ieu inti masalah nu ngarobah sikap aa ka neng ?" deui deui anjeuna teu ngomong nanaon "jawab. sanajan nyeuri tapi kekeuh kuring kudu bisa narimakeun kanyataan.kadieu heula " ( resti medot leungeun terus ngajak diuk ) " Aya naon ?" Resti teu ujug-ujug nembonkeun hp na ka kuring "tingali ieu.tiap bahagia nu ku kuring bere keur anjeuna teh ning dibales ku kanyeuri. leumpang ka arah kelas anjeuna cai panon teh teterusan ngeclak ku bakat nyeuri hate.ieu balesan kanyaah neng ka aa ??" kuring nanya deui ka anjeuna Anjeuna nangtung.hate karasa nyeuri. ieu ning jawaban anu nyebabkeun anjeuna beda ka kuring teh. resti mah ngan kur hoyong masihan terang hungkul" pas ningali ka na hp eta aya photo anjeuna jeung awewe lain. pasrah. nyeukeul hp resti.hiji poé. Ingsreuk-ingsreukan nahan cai panon.pikiran buyar teu puguh.pas kuring rek balik sakola.anjeuna nyepeng leungeun anjeuna menta hampura. tulus kanyaah kuring ge anjeuna bayar ku dusta samata. Nyeungkat tina korsi. clak ngeclak cai panon .aya Resti babaturan kuring jeung anjeuna " ( anjeuna nepak kana tonggong) " " Aya naon res ?" jawab kuring " Tong waka mulang.

. jadi babaturan leuwih hade.moal deui nginget-nginget anjeuna.ningali sikap anjeuna ka kuring cukup ngajawab naon anu kudu dilakukeun ku kuring.tapi anjeuna kekeuh sok nganyeyeri hate kuring. karasa keneh kanyeuri. anjeuna hayang muka lembaran anyar jeung kuring.kuring ges tara kontekan jeung anjeuna. sibuk kuliah. hate teh asa dagdig dug teu puguh. Harita teh pas kuring mimitian kuliah. kuring bisa ngajalankeun niat kuuring nu rek mohokeun anjeuna.teu inget saeutik oge tentang anjeuna. kuring ngomong ka anjeuna yen kuring teu bisa jadi kabogoh anjeuna deui. sanajan geus dibere kasempatan keur robah.poe kamari kuring papanggih jeung anjeuna.kuring mere kasempatan ka anjeuna keur robah. asa ngimpi ningali anjeuna geus lain sasaha deui dina hirup kuring.kuring teu bisa mun kudu dinyenyeri wae ku anjeuna. anjeuna aya deui dina hirup kuring.tapi tekad kuring geus buleud yen kuring rek mohokeun anjeuna.pas anjeuna ngareret ka kuring.kuring ningali sorot soca na.sanajan mohokeun teh hese.Saminggu tina kajadian eta. kuring teu bisa cicing. Tapi anyar keneh.kuring keur nyaman sorangan eh anjeuna datang deui dina hirup kuring. kuring teu nyaho anjeuna kuliah diimana. anjeuna menta hampura. anjeuna datang deui kana hirup kuring. Kuring lengle. diniatan rek nutup hate jeung anjeuna. rasa nyeuri kuring eleh ku rasa kanyaah kuring ka anjeuna. kuring ges bisa mohokeun.kuring kudu tegas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful