Steaua f r nume

Mihail Sebastian

ACTUL I................................................................................................................................4
SCENA I EFUL  UN RAN ........................................................................................................ 5 SCENA II EFUL  PRO FESORUL................................................................................................ 7 SCENA III EFUL  ICHIM  RANUL (la ghi eu) ................................................................12 SCENA IV EFUL  DOMNI OARA CUCU ..............................................................................15 SCENA V D-ra CUCU  ELEVA .....................................................................................................18 SCENA VI D-ra CUCU  ELEVA  PROFESORUL ..................................................................20 SCENA VII D-ra CUCU PROFESORUL .....................................................................................23 SCENA VIII EFUL  ICHIM..........................................................................................................25 SCENA IX EFUL  PASCU ............................................................................................................26 SCENA X EFUL  PASCU  PROFESORUL  apoi D-ra CUCU..........................................28 SCENA XI EFUL  PROFESORUL .............................................................................................31 SCENA XII EFUL - PROFESORUL - ICHIM............................................................................34 SCENA XIII PROFESORUL  EFUL  CONDUCTORUL  NECUNOSCUTA.............36 SCENA XIV EFUL  PROFESORUL  NECUNOSCUTA ....................................................42 ACTUL II ...............................................................................................................................53 SCENA I PROFESORUL  NECUNOSCUTA ............................................................................53 SCENA II PROFESORUL - D-ra CUCU - UDREA ....................................................................65 SCENA III PROFESORUL  NECUNOSCUTA .........................................................................73 SCENA IV PROFESORUL  NECUNOSCUTA  UDREA .....................................................79 SCENA V NECUNOSCUTA  PROFESORUL...........................................................................87 ACTUL III..............................................................................................................................96 SCENA I PROFESORUL  MONA ................................................................................................96 SCENA II MONA  ELEVA...........................................................................................................103 SCENA III ELEVA  EFUL  GRIG..........................................................................................107 SCENA IV EFUL  GRIG .............................................................................................................109 SCENA V GRIG  MONA ..............................................................................................................111 SCENA VI GRIG  MONA  PROFESORUL ...........................................................................120 SCENA VII GRIG  MONA ...........................................................................................................125 SCENA VIII GRIG  MONA  D-ra CUCU ...............................................................................129 SCENA IX MONA  D-ra CUCU ..................................................................................................132 SCENA X MONA  GRIG ..............................................................................................................134 SCENA XI MONA  GRIG  UDREA ........................................................................................136 SCENA XII MONA  GRIG  UDREA  PROFESORUL .....................................................137 SCENA XIII MONA  PROFESORUL........................................................................................137 SCENA XIV PROFESORUL  UDREA ......................................................................................140

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

Piesa “Steaua f r nume” a fost prezentat pentru întâia oar în seara zilei de 1 Martie 1944 pe scena teatrului Alhambra cu urm toarea distribu ie în ordinea intr rii în scen : EFUL G RII UN RAN PROFESORUL ICHIM D-RA CUCU O ELEV PASCU CONDUC TORUL NECUNOSCUTA UDREA GRIG DIREC IA DE SCEN DECORURI Marcel Anghelescu I. erb nescu Radu Beligan C. Iord nescu Nora Piacentini Nineta Gusti N. Tomazoglu G. Basmagian Maria Mohor V. Brezianu Mircea eptilici Soare Z. Soare Mircea eptilici

3

In peretele din fund o fereastr dubl . O locomotiv manevreaz undeva pe o linie secundar gâfâind i suflând din greu. In restul înc perii. ar t toarele în epenite în cadran. U a dinspre peron larg deschis . peronul g rii. un orologiu mare. Un aparat telegrafic. trase undeva mai departe pe o “linie moart ”.Steaua f r nume Mihail Sebastian ACTUL I Gara mic în provincie. telefon etc. Pe pere i un mers al trenurilor i diverse tabele i avize ceferiste. linia ferat . ar tând 3 i 12 minute. Telefonul sun . o ferestruie mic . de ghi eu. cine tie de când. fere te linia. Un ignal ascu it. care este în acela i timp “birou de mi care. aparatul telegrafic bate. amândou f r r spuns. telegraf”. doi stâlpi de felinar. “cassa de bilete”. r spunzând de sigur în sala de a teptare. Se v d prin ferestrele afumate. 4 . mobil i ustensile adecuate. pe unde se cump r i se vizeaz biletele. In peretele din stânga. sgomot de tampoane etc. La ridicarea cortinei nu e nimeni în scen . ca un nechezat de mânz. în fund. p trat . O voce se aude strigând somnoroas . câteva vagoane de marf . iar mai la dreapta o u e cu geam i u a cu fereastra d în spre peron. Între timp telegraful i telefonul sun mereu. fere te linia. frâne. fixat în perete. Între fereastr i u e. Biroul efului de gar .

Scrie i pe u e. 5 . allo… (Nu r spunde nimeni probabil. întoarce de câteva ori manivela. n’auzi? (Se ridic de pe scaun i vine spre u ): Aici intrarea e oprit . Merge spre masa telegrafului i ia loc acolo i citind înc odat banda rupt adineaori din aparat. cu chipiul pe cap. RANUL Dac nu v e cu sup rare… EFUL (Sever): Ce pofte ti d-ta? RANUL Un belet pentru… EFUL Treci la cassa de bilete. Merge spre aparatul telegrafic. în fa a u ii ce i s’a închis în nas i o clip r mâne acolo. ( ranul a r mas afar pe peron. o rupe. Abia s’a a ezat. cu mâna pâlnie la gur . eful a revenit la birou. Se uit la banda de hârtie. un fanion în mân . de ra e i de gâ te. (Inchide u a): Intrarea particularilor oprit . RANUL P i io ziceam c … EFUL Treci la cassa de bilete. Pe u e intr un ran). Se îndreapt spre telefonul din perete. EFUL Allo. i pe urm apas pe mânerul aparatului telegrafic. (I i scoate chipiul i-l pune în cuier. spre fa a ferestrei i dispare. Vezi. Acro eaz De afar se aude un nou uerat de locomotiv . peste linie): Ichim! Ichim! S fii cu ochii în patru când o trece acceleratul. Strict oprit . S nu-mi calce vreuna. eful merge spre u i din prag strig . Pe urm trece spre stânga. ridic receptorul. (Vrea s trag în jos ferestruica). eful ridic oblonul ghi eului. c se i aud cioc nituri în ferestruica din stânga. ca i când ar silabisi avizul. apare capul ranului).Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA I EFUL  UN RAN Intr eful. care’ amu e te. EFUL Ce pofte ti d-ta? RANUL S -mi da i un belet pentru… EFUL (Scurt): Mai târziu. c te pui s’o m nânci… ’o pl te ti.

parc ezit pu in.i capul pe sub ferestruic ): i trenul când sose te? EFUL Scrie afar .Steaua f r nume Mihail Sebastian RANUL Nu-i aicea cassa de belete? EFUL Aicea e. 6 . Dar nu e deschis. RANUL i când se deschide? EFUL Scrie afar . (Trage ferestruica pe jum tate. o secund mai târziu apare în fa a u ii. RANUL P i parc zicea i… EFUL N’auzi omule c nu s’a deschis. se uit la ceasul lui de mâna i pe urm deschide u a). pe urm cite te un bilet lipit pe geamul ghi eului): “Cassa de bilete se deschide jum tate or înainte de sosirea trenului”. ridic privirea spre probabil  orologiul peronului. care. RANUL (Introducându. (Trage definitiv oblonul ghi eului. Se a eaz iar la birou. Pe peron se vede trecând prin fa a ferestrei silueta profesorului.

PROFESORUL A a gândeam i eu… fiindc … EFUL (Ar tându-i un scaun): Da ia poftim. Alteori r mâne în urm . PROFESORUL Bun ziua. PROFESORUL (Din prag): Voiam… EFUL Intr . (Se uit la ceasul lui de mân ). Nu iei loc? PROFESORUL Nu. mul umesc. (Se uit la orologiul din perete): 3 i 12… Nu se poate. Intrasem doar s v d cât e ceasul. dom’ profesor. 7 . Lume nou . EFUL (Cordial): Aaaa! Am onoarea.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA II EFUL  PRO FESORUL Profesorul 30-32 ani. intr te rog. EFUL P i a a o fi. dar modest. EFUL De ce? Cât e la al d-tale? PROFESORUL 7 f r 20. (Se duce spre orologiu i întoarce cu degetul minutarele): Le mai a ez i cu mâna… c dac ar fi s m iau dup ele… PROFESORUL Dar atunci… atunci d-ta nu tii niciodat cât e ceasul. PROFESORUL Voiam… voiam numai s întreb… ceasul de afar de pe peron… merge înainte? EFUL Uneori. îmbr cat curat. chiar îngrijit.

EFUL Care Pascu?… PROFESORUL Pascu… cu magazinul general. PROFESORUL Nu. bun oar ast zi… Personalul… Vine la timp? EFUL De ce? Pleci undeva? A tep i pe cineva? PROFESORUL Da… A tept. apte precis. e 12 i 5. e 7. de pe uli a veche. de fapt nu a tept. e 8. I-am dat lui Pascu s -mi aduc ceva dela Bucure ti. Trenul.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Ei asta-i… Cum s nu tiu? Când trece 747 dinspre Câmpina. PROFESORUL (Parc pu in nelini tit): Ai vorbit cu el? i-a spus c se întoarce disear ? EFUL N’am prea vorbit.20: când se încruci eaz 63 cu 97. 8 . Când vine d-ra Cucu. tiu? Pe mine m g se te totdeauna aici. e 8. PROFESORUL i dac întârzie? EFUL Cine? D-ra Cucu? N’o cuno ti. EFUL Pe cine? PROFESORUL Adic . la datorie. dar tii lefter. c -mi era somn. EFUL A! Omul nostru. M’au l sat lefter al dracului. Am fost azi noapte la Judec tor la un poker. L-am v zut azi diminea când a plecat. Cum tii d-ta când întârzie trenul? EFUL Dar ce zor am s PROFESORUL Totu i. Când vine 115 dinspre Sinaia.

Uite. uitându-se la ceasul din perete i pe urm la al lui): Numai de n’ar întârzia. PROFESORUL E o carte mai… Cum s . C chiar îi ziceam: ce te scula i femee cu noaptea ‘n cap. Da. EFUL Patim mare c r ile. st team de vorb cu judec torul i farmacistul. s ba i capul omului. toat ziua cu nasu ‘n c r i”. “B iat bun Profesorul  zicea Lascu farmacistul  dar are un cusur. dar nevast -mea i-a dat nu tiu ce. c a sosit… i atunci am rugat pe Pascu… EFUL i n’ai avut r bdare s i-o aduc acas . Credeam c nu mai vine. s -i cumpere dela Bucure ti.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Prin urmare n’ai vorbit cu Pascu? EFUL Eu nu. EFUL Dar de ce? E o chestie important ? PROFESORUL (Evasiv): Da… Vezi… EFUL Fac prinsoare c iar e vorba de o carte. Veni i la gar s -i ie i înainte. PROFESORUL (Preocupat. ni te panglici. PROFESORUL (Ca i cum s’ar scuza): Da… EFUL (Dojenitor): Nu te mai la i de c r i dom’ Profesor. da. PROFESORUL Exagereaz . dela librari.i spun eu? mai rar . c nu se mai g se te… Când ieri diminea a mi-a venit în tiin are dela Bucure ti. EFUL 9 . chiar azi noapte. dom’ Profesor. PROFESORUL O a tept de atâtea luni. mai deosebit … O comandasem de mult din str in tate… înc din ast iarn . Nu te mai saturi de ele. ni te ace. patim mare.

sau la bodeg … S mai iei o uiculi . am treab . noi intelectualii…. c e frumos. PROFESORUL Nu. EFUL E plin de coconet i de domni ori spilcui i. nu.Steaua f r nume Mihail Sebastian Ba chiar a a e. S mai faci un pokera … PROFRSORUL Nu prea am timp. Nu te vede omul la cafenea. bravo! îmi pl cu i. EFUL Z u!… (Merge spre ceas i pe urm mi ca limba cea mare a orologiului): Cum trece vremea domnule! PROFESORUL Mai e mult pân vine personalul? EFUL Mai e. PROFESORUL (S’a uitat din nou îngrijorat la ceasul lui apoi la cel din perete): D-le ef! Eu cred c ceasul d-tale st . sau la gr din . PROFESORUL Care rapid? EFUL Automotorul. PROFESORUL A a? Atunci… atunci am venit prea devreme. EFUL Ei. Mai am timp s m duc i s m întorc. dac într’un târg ca al nostru. Intâiu trece rapidul. Se duc la Sinaia s joace la rulet . EFUL Dar de ce? PROFESORUL La mine acum e 7 f r 14. EFUL Dar de ce s te duci? Mai bine stai aici s vezi cum trece rapidul. PROFESORUL 10 . cum avem?… Cum zicea i d-ra Cucu. Da’ noi. S mai schimbi o vorb .

Profesorul dispare prin stânga. Profesorul i Ichim se întâlnesc cam în dreptul u ii. Ichim se opre te în fa a u ii r mas deschis . magazionerul. M ‘ntorc (Iese). Aproape în acela timp pe peron. cu un c rucior ceferist. se vede prin fereastra Ichim.Steaua f r nume Mihail Sebastian Las’c m întorc. 11 . dinspre stânga.

ICHIM (Morm ind. Ia vezi. care voia s cumpere un bilet. ridic oblonul. EFUL Ei dr cie. EFUL 500? (Deschide un sertar. se uit în untru i pe urm -l închide): S lase pe mâine. scoate capul i strig ): Ei! Nu e nimeni la bilete? S’a deschis cassa. parc era unul adineaori. se duce spre ferestruica ghi eului. Ichim.i capul): P i s -mi da i un belet. mai mult pentru el): i barem s’o fi mâncat.i aminte. EFUL (S’a c utat prin buzunare. ce s . parc s’a întors. în vizit . Ichim. îl închide la loc): Ichim! N’ai tu ni te bani m run i pân mâine. c vine cucoana lu’ domnu Lascu.i fac. (Ridic din nou oblonul): Ce vrei. ICHIM N’am. (In momentul acesta se aud b t i în ferestruic ). s tr i i dom’ ef. C m’a i pus eri de-am pl tit ra a… aia de-a c lcat-o acceleratul. c se duce la târguit. EFUL Pân unde? 12 . Ba stai. c e zi ‘ntâi i primim leafa. ICHIM A zis c’acum… c dumneaei se duce în târg i c mâine nu poate. aducându. EFUL De. Regulamentul înainte de toate. (I i trage capul înapoi i las jos oblonul): Ascult . unde a disp rut. EFUL Cât? ICHIM A zis c cinci sute. se mai uit odat în untru. a mai deschis odat sertarul i pe urm . Regulamentul. (Deschide înc odat sertarul.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA III EFUL  ICHIM  RANUL (la ghi eu) ICHIM (Din prag): Dom’ ef! A zis cucoana s -mi da i bani. omule? RANUL (Introducându.

Ori vrei a doua? RANUL Ba m’a ferit Dumnezeu. i am un cum tru la Jirov de are pr v lie. ICHIM Dom’ ef.i dau pentru Imoasa. Te dai jos la Jirov .i dau un bilet pentru Imoasa. EFUL Mai bine s . RANUL Da’ ce s fac la Imoasa? EFUL Nu zici c ai un cum tru? RANUL Ba am. i i-l d ): 509 lei. EFUL (Tâindu-l scurt): Atunci s . Ce s cau i la Jirov ? RANUL P i am ni te opinci de vânzare. îl stampileaz la ma in . Câte parale face? EFUL 380 cu clasa 3-a. Nu ajunge. EFUL Nu-i nimic. c eu de felul meu. la Imoasa. 500 a zis cucoana. î i faci treburile acolo i p’orm a doua zi te urci în tren i mergi mai departe. EFUL Da’ la Imoasa n’ai niciun cum tru? RANUL Ba am i acolo. Cât zicea i? EFUL 380. RANUL 509? P i eu aveam treab la Jirov . 13 . 509 lei. (A i scos un bilet din raftul cu cartoane.Steaua f r nume Mihail Sebastian RANUL Pân la Jirov .

(Iese. Ichim. RANUL (Num rând banii): 400… 500… i patru. Scoate banii i pleac s n tos. i ase i 9… EFUL (A luat banii i aproape instantaneu a l sat oblonul în jos): D -i cucoanei banii. Se aud b t i în oblonul ghi eului eful ridic oblonul). trebue al i bani? EFUL Nu. EFUL Ce mai e? Ce mai vrei? RANUL Da’ dac’o fi s plec la Imoasa. 14 . dom’ ef.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Atunci ce m mai ii de vorb . î i ia c ruciorul i dispare pe peron în dreapta. II vizezi pe sta la gar . RANUL Aha! Care vas zic … ( eful nu-l mai las s termine i trage oblonul). ICHIM Am în eles.

la coal . ‘ D-ra CUCU Ba aici. la d-ta. (Trece prin fa a u ii spre dreapta. d-le Ispas? i-a c lcat ieri rapidul un curcan? EFUL Cum? D-ra CUCU A a mi-a spus azi diminea . EFUL (Se ridic dela mas . se apropie de orologiul din perete. dinspre stânga. Prin fereastra se vede trecând pe peron. d-r Cucu? Mai întâi n’a fost rapidu. D-ra CUCU Dar ce-am auzit. domnu Ispas. M-me Voinea. de tiin e Naturale. Parc’am fi în Iulie. muta minutarul la 7 fix): Cum trece vremea dom’le! (Iese pe urm în prag): Cald! Cald al dracului domni oar Cucu. parc -i mai r coare. c -i spusese dirigintele… EFUL Da’ de unde. EFUL (B tând în geam): S ru’mâna. Era ra . cu ciocul sur.i plimbarea pe peron). EFUL A i. Nici n’ai zice c suntem în Mai. eful urm re te panglica hârtiei. O minune! D-ra CUCU Da parc tot a fost o chestie cu un curcan? Sau curc era? 15 . d-ra Cucu. A fost acceleratul. azi la prânz. în cancelarie. D-ra CUCU Bun ziua. la gar . D-ra CUCU Ia te uit cum exagereaz lumea! EFUL O ra pestri . Zicea c’a aflat b rbatu-s u dela po t . continuându. i pe urm nu era curcan. i se pare. d-r Cucu. S’a înserat i uite ce z pu eal . A f cut-o nevast -mea pe varz .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IV EFUL  DOMNI OARA CUCU Telegraful bate.

EFUL Ei! Le place i lor c … e mai r coare. Le place s se sgâiasc la ferestrele vagoanelor i s . EFUL (Ridicând receptorul): Allo!… Da… linia întâia… Salut… (închide telefonul): Vine automotorul de Sinaia. Zamfirescu dintr’a asea. D-ra CUCU (Ritos): O dau afar . (Iese pe peron i se uit în dreapta i în stânga cu un aer de pref cut indiferen . hai la gar . (Ia din cuier chipiul i-l pune pe cap). (Toat aceast convorbire a avut loc în fundul scenei. Toate fetele i-au pierdut capul. EFUL Prea e ti aspr . I-a dat drumul dela canton. Am spus de o mie de ori c nu e voie s vie la gar . Pe aia o c lcase un tren de marf . Pe urm se întoarce): A i. dou . Ce e desm ul sta? Una. intr în birou): O elev ! EFUL O elev ? D-ra CUCU Mi se pare c e Zamfirescu. i s’a p rut. D-ra CUCU Automotorul sta e un scandal. s nu te vad . iar d-ra Cucu pe peron. D-ra CUCU Las’c tiu eu ce le place. D-ra CUCU Dac’o prind. D-ra CUCU (Cu o mi care brusc de alarm .i fac semne cu bucure tenii. nu mai am lini te în cursul superior. S n’o sperii. o dau afar din coal . Am pus i afi la cancelarie. EFUL Treci dup u e. dup Rusalii. în fa a u ii). De când l-au pus in circula ie. eful fiind în pragul u ei. 16 . D-ra CUCU (Se trage pe lâng perete i duce degetul la gur ): Ssst! EFUL Las -m pe mine s v d.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Ei! Acu trei s pt mâni. (Sun telefonul). Nu e nimeni.

D-ra CUCU Tren de pierzanie. I-a i da pe to i jos din tren i le-a i pune lopata în mân . eful se întrerupe): I-auzi-l c vine. trenul automotor. îmi pare r u când îl v d a a. eful. eful dispare din dreptul ferestrei spre stânga. s se împotmoleasc p’aici pe la noi. D-ra CUCU A a le-ar trebui. a a cam prin Noemvrie… (se aude de departe un uerat ascu it. EFUL Tren de lux. Se aude doar sgomotul ro ilor dep rtându-se. salutând smirn . EFUL Ehei! Câte d’astea am v zut eu… Eram de serviciu la Dedule ti. Câteva secunde dup trecerea monstrului. devine asurzitor: cu o iu eal de fulger i cu un ip t scurt de locomotiv . Un sgomot ritmat de ro i i pistoane cre te. r mâne într’o atitudine încordat de pând . Nu se uit el la noi. se apropie. d-r Cucu. Ce-ar mai fi dac’ar opri? D-ra CUCU (Indignat ): S opreasc ? N’avem nevoie. Linie inundabil … Ei… i ‘ntr’o toamn . numai cum îmi sboar prin ‘naintea ochilor… i eu stau cu mâna la chipiu. Nu ne trebue. Miroase a parfum când trece. Sgomotul trenului se apropie. dar în prag tresare. D-ra CUCU Nu tiu a ce miroase. D-ra CUCU (Reprobatoare): Stai cu mâna la chipiu? EFUL Ce s fac ? Regulamentul!… (Dup o secund . nicio mi care. dar într’un ora cum se cade n’ar trebui s se permit . EFUL Ba eu drept s spun. Prin fereastr se vede din spate. acum vreo 20 de ani. Plin de juc tori de rulet EFUL Asta a a zic eu. i femei… u oare. vindicativ): Nu d Dumnezeu o iarn cu z pad mare. 17 . s cure e linia.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL i nici m car nu opre te la noi. trece prin fund. Eu l-a i pune s treac noaptea i cu perdelele trase. pe linia F urei. (Iese pe peron.  a v zut ceva… face un pas înapoi i sco ând numai vârful nasului afar . D-ra Cucu d s ias i ea pe peron.

Unde ti-e num rul? ELEVA (Inocent i speriat ): Num rul? D-ra CUCU (Apucând-o de mâneca stâng a or ului): Da. n’auzi? (Prin fereastr se vede ivindu-se din stânga o fat de coal în uniform . Intr i ea. Te faci c nu tii? Ce num r ai? ELEVA 218. num rul. S n’aud o vorb . trage u a): Ce cau i aici? ELEVA (Pe jum tate moart ): Dom’ oar v rog. D-ra Cucu cu un gest scurt îi arat elevei u a biroului): Intr în untru… (Fata ezit ): Intr în untru. D-ra CUCU i unde e? ELEVA A… a… a c zut. ai? La gar ! ELEVA (Pierdut ): Domni oar … D-ra CUCU Taci! (Din dreapta se ive te Ichim împingând c ruciorul lui ceferist. Abia îndr sne te s se apropie de teribila d-r Cucu. D-ra CUCU Taci! (R spicat): Ce cau i aici? ELEVA Dom’ oar v rog… D-ra CUCU Taci! Nenorocito. Zamfirescu… Ia vino aici domni oar … Mai aproape! Mai aproape. D-ra CUCU 18 . n’auzi? (O împinge în untru. care a r mas în fa a u ii i-i face semn cu degetul): Prin urmare.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA V D-ra CUCU  ELEVA D-ra CUCU (F când un pas pe peron): Zamfirescu! (Formidabil ): Stai pe loc. de astea-mi e ti d-ta? Aici î i faci d-ta veacul? La gar .

Zamfirescu! ELEVA Dom’ oar v rog. D-ra CUCU Taci! (Caut în buzun relul de sus al or ului i scoate de sus un petec de stof ): L-ai prins în copci! i de când por i d-ta gamenul pe o ureche? i or ul pe talie! (Cu fiecare cuvânt îi corecteaz inuta): Unde te treze ti? La bal? 19 .Steaua f r nume Mihail Sebastian L-ai prins în copci.

Zamfirescu? N’am pus afi la coal . domnu Miroiu. Zamfirescu? ELEVA (Ca o lec ie): “E interzis elevelor din cursul inferior i mai ales din cursul superior…”. S vede i. PROFESORUL Poate… poate c n’a tiut… ELEVA (O lic rire de speran ). domnule profesor. PROFESORUL (Intrând): S’a întâmplat ceva? Ce s’a întâmplat? D-ra CUCU Ce s’a întâmplat? M mai întrebi ce s’a întâmplat? (Cu un calm sdrobitor): Adineaori a trecut automotorul i am prins-o pe dumneaei (gest acuzator) pe peron. D-ra CUCU Taci! (c tre profesor). D-ra CUCU Stai. dar mai ales… D-ra CUQU Mai ales? 20 . (Vrea s plece). Poruncitor): Ce scrie în afi . N’a tiut? Cum n’a tiut? (C tre elev ): Cum n’ai tiut. Stai s vezi cu ochii d-tale. stai. dar se opre te în prag): Pardon. d s intre. D-ra CUCU Mai ales! ELEVA …s se plimbe la gar ziua sau seara. Brusc. negru pe alb? Nu l-ai copiat pe caiet de 75 de ori? Nu l-a i înv at pe dinafar în ora de educa ie? (Schimbare de ton.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VI D-ra CUCU  ELEVA  PROFESORUL PROFESORUL (Deschide u a. PROFESORUL (Blând): Chiar pe peron? D-ra CUCU (Sdrobitor): Chiar pe peron.

Steaua f r nume Mihail Sebastian ELEVA …în orele când trece automotorul”. simplu): Nu-i a a? ELEVA (Isbucne te în plâns). D-ra CUCU (Crunt ): Ei ? PROFESORUL (Mai slab. D-ra CUCU Plângi Zamfirescu. Plângi c ai de ce plânge. (Omene te. ELEVA (Intre lacrimi i sughi uri): Dom’ oar v rog. r spunde. Pentruc . las-o s r spund .i place s vii la gar .i spun eu de ce ai venit. a mea… O scrisoare… Un 21 . dom’ oar . Te dau afar . ELEVA (N ucit ): Ce s r spund? D-ra CUCU Ce cau i aici? De ce ai venit? ELEVA S vede i dom’ oar … Mama… Vreau s spun tata… Adic o m tu colet… da un colet… PROFESORUL (Ca sa pun cap t sbuciumului): Nu te mai osteni. D-ra CUCU Ce s r spund ? Ce s r spund ? (C tre elev ): Poftim. Zamfirescu? ELEVA S vede i. S . mai neconvins): Ei? D-ra CUCU Ce cau i la gar . I i place s te ui i când trec trenurile. D-ra CUCU Taci! PROFESORUL Dac’o întrebi. Ai s vezi tu mâine dup conferin .

c Orion este o planet ? C Jupiter este un satelit? i Cometa lui Halley o stea c z toare? D-ra CUCU (Întorcându-se): Nu e nimeni. (Fata plângând face un pas spre u ).i ochii. Ne socotim noi mâine diminea . S te duci drept acas . nu e poate momentul s i-o spun. Fata iese plângând mereu). Du-te acas . Stai! Stai s nu te vad cineva. s spui d-ta. pe lâng fereastr i dispare câteva secunde). este… este mizerabil … inadmisibil . (Ca un dureros repro personal): Se poate. (Ii arat u a cu un gest neiert tor. 22 . Pleac repede. (Iese pe peron i se uit atent în dreapta i ‘n stânga. Ne mai faci de râsul târgului.Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU Taci! terge. PROFESORUL (Care a r mas singur cu eleva): D-r Zamfirescu. Pleac . Zamfirescu Eleonora. domni oar . O ia spre stânga. dar teza d-tale pe al treilea. la cosmografie.

PROFESORUL (Timid. foarte serios): D-r Cucu! D-ta ai fost vreodat la mare? D-ra CUCU Am fost la n mol. D-ra CUCU Exagerez? Po i d-ta s -mi spui ce caut fata asta la gar ? PROFESORUL (Dup o t cere de o secund . PROFESORUL D-r Cucu. d-ta taci. D-ra CUCU Studiezi?! De asta e ti d-ta profesor? Ca s studiezi? PROFESORUL Cred c da. D-ta taci i stai cu nasul în c r i i. D-ra CUCU Ce desordine! Ce scandal! Când eu strig în conferin c se duce coala de râp . La mare ai fost? 23 .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VII D-ra CUCU PROFESORUL D-ra CUCU Ai v zut d-le profesor de matematici? PROFESORUL (Timid): Am v zut. la Tekirghiol. Ce desm ! Ce perversitate! PROFESORUL Perversitate ? Exagerezi. PROFESORUL Nu la n mol. modest): Studiez.i vezi de stelele i cometele d-tale. D-ra CUCU i între timp elevii i elevele î i fac de cap. D-ra CUCU (Intransigent ): Nicio domni oar Cucu.

. dac astea sunt lec iile pe care d-ta le dai elevelor. (Iese si ea pe peron). PROFESORUL (Cu o tres rire de emo ie): Vine. atunci s -mi dai voie s .i spun.Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU (B nuitoare): Ce vrei s spui cu asta ? PROFESORUL Într’un târg de provincie ca al nostru… gara este… marea. de a fugi. EFUL (Ap rând o secund în prag): Personalul. (Iese precipitat).. D-ra CUCU (Severa): Domnule Profesor. dep rtarea. în orele d-tale. In alt lume. D-ra CUCU (Plat): Ce dep rtare ? PROFESORUL Este dorul de a pleca. D-ra CUCU De a pleca? De ce s pleci? Unde s pleci? PROFESORUL In alt parte. D-ra CUCU (Singur în scen ): Auzi d-ta. Necunoscutul? Dep rtarea. Este portul.i spun… (Se aude un uerat de locomotiv i un sgomot de tren). d -mi voie s . 24 . Vine personalul. necunoscutul.

Pa i i voci nedistincte. Vocea profesorului. în timp ce ultimele vagoane trec i dispar): II terminar m i pe sta. i acceleratul de Bra ov i am sc pat. siluete de c l tori cari se îndreapt spre ie ire. Se aude vocea lui “Unde e glasa tria?”. Ichim. î i scoate chipiul.i g seasc vagonul. ICHIM II terminar m. (Ichim dispare spre stânga. încet. mai pu in formidabil ca automotorul. ranul care alearg s . 25 .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VIII EFUL  ICHIM Din stânga. Mi care pe peron. spre stânga). “Domnu Pascu”! “Nu l-ai v zut pe d-1 Pascu?”. Trenul se pune din nou în mi care. Locomotiva trece i dispare în dreapta. fund. Ichim. Sgomot de tampoane. dom’ ef. îl pune în cuiu. care trece cu c ruciorul. pe peron oarecare forfoteal continu . trenul personal. într’un ritm descrescând. EFUL S mai treac ICHIM Adev rat. eful intr în birou. intr puf ind în gar . Un uerat. se vede un vagon sau dou . pân se opre te. EFUL (Din prag. Prin fereastra i geamul u ii. greoiu. pe urm din ce în ce mai repede.

EFUL Asta e pachetu nevesti-mi? PASCU Nu. PASCU Cucoana-i aici? EFUL E în târg. EFUL Intr . Cald al dracului. profesorul. PASCU Ia s vedem (deschizând valiza). PASCU Aveam o vorb cu dumneaei. (Scoate din valiz un pachet). I-am adus tot ce mi-a spus. E al lui domnul Miroiu.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IX EFUL  PASCU PASCU (Înc rcat de valize. EFUL De! Nu-i ca aici. EFUL Bine-ai venit domnu Pascu. ca la noi. PASCU Ce tot stai s vorbe ti! Aici e raiu. oprindu-se în prag): Salutare domnu ef. nu. Adineori a plecat. C’am avut atâtea… EFUL Ce se mai aude în Capital ? PASCU Cald. Raiul pe p mânt. Numai s g sesc.i las o parte din valize afar i intr în untru cu una singur ). EFUL 26 . (Pascu. intr .

mi-era i fric . z u. Ichime. (Explicând repede): A fost profesorul asear la mine i mi-a num rat în mân 22 de mii de o mie… 22. EFUL 22 de mii! 27 . a a i-am adus-o. se uit în dreapta i în stânga pe peron): Dom’ Profesor! Dom’ Profesor! Ia. vezi. EFUL Câ i? PASCU 22 de mii. carte! dar ce fel de carte? (Misterios): tii câ i bani cost ? 22 de mii de lei. (C tre Pascu. PASCU (Tainic): Dom’le ef! Ce crezi d-ta c e în pachetul sta? EFUL P i ce s fie? O carte. PASCU Pe ochii mei. Auzi d-ta? 22 de mii.Steaua f r nume Mihail Sebastian C bine zici. PASCU Carte. C era adineaori pe-aici. unde-i domnu Miroiu. (Iese în prag. reintrând): Te a tepta. Nu se poate. EFUL Fugi d’acolo. EFUL (Îngrijorat): Dar ce carte s fie? PASCU P i tiu eu? Cum mi-a dat-o librarul din Bucure ti.

pe care-l râsfoe te cu înfrigurare. aproape de fereastr . din dreapta. In acel timp. c acuma sunt gr bit. pe peron.) PASCU pe 28 . ca i cum ar c uta o anumit pagin . ia geamandanele l sate pe peron în fa a u ii i dispare tot în stânga. PASCU (Sco ând din valid un alt pachet): Uite i pachetul cucoanei d-tale. dom’ ef. pe urm la cei doi. (Ichim vine din stânga. EFUL Bravo! S tr e ti. desface repede pachetul i scoate de acolo un volum mare. s nu le ‘ncurc. eful i Pascu schimb priviri intrigate). Pe urm trecând spre stânga. afar . PASCU Las-o pe alt dat . Aici erai? Credeam c n’ai venit? PASCU Se poate. pe peron. PASCU Înv lm eal mare. L-am învelit în hârtie albastr . r mâne o secund nemi cat). la lumin . Nu vezi câte bagaje am? EFUL (Ie ind în prag): Ichime! Ichime! Ia pune mâna pe geamandanul lui domnu Pascu i du-l la tr sur . Mul umesc… Da… Mul umesc… (Se uit la pachet. îmi pare r u c nu e nevast -mea aici. trece prin fa a ferestrei. PROFESORUL (Încet îngrijorat): Ai adus? PASCU (Întinzându-i pachetul): Poftim. PROFESORUL (Luând pachetul. c te opream la mas .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA X EFUL  PASCU  PROFESORUL  apoi D-ra CUCU PROFESORUL (Vine grabnic din stânga. la tr suri. intr ): Domnu Pascu. Avem o ra varz o minune! A r mas dela prânz. dom’ Profesor? PROFESORUL Te-am c utat pe peron. un anumit lucru. apare d-ra Cucu.

29 . Pe urm abia tresare. M duc… dom’ Profesor Miroiu? Nu veni i în târg? V duc cu tr sura. Vând de toate i la toat lumea. domnule Ispas. PASCU Am plecat. EFUL La ordin. Eu sunt magazin general… V salut. E absorbit de lectur ). S pofte ti mâine la magazin.Steaua f r nume Mihail Sebastian S ru’ mâna d-r Cucu. EFUL Salutare. ia-i num rul. n ucit . apoi se reîntoarce la cartea lui). D-ra CUCU M duc i eu. PASCU (Schimb o nou privire nedumerit cu eful i ridic din umeri): 22 de mii. V salut. se întunec . (Pascu pleac prin stânga). Ai vândut fetelor dintr’a opta ruj de buze. o clip nu aude nimic. Eu sunt magazin general. (Intr’adev r. Mergi în ora ? (Profesorul nu aude. PASCU P i de! domni oar Cucu. de câteva clipe lumina a început s scad ): Domnule Miroiu. PROFESORUL (Cufundat în lectur . salutare. D-ra CUCU Las’ c discut eu cazul d-tale. Am adus nout i. i uite. dom’ Pascu. Dar am o rug minte. (Amenin toare): In conferin ! PASCU Îmi pare r u. M’am dus. EFUL 22. parc l-ar fi strigat cineva din somn): Cum? (Privire vag . Dar nu mai stai la acceleratul de Sinaia? D-ra CUCU Nu c e târziu. D-ra CUCU Nu mai calc în magazinul d-tale. D-ra CUCU Dac vezi o elev de-a noastr . EFUL II iau.

tiu? (Cu dispre ): O carte de-ale lui. domnu Ispas… (O ia repede spre stânga): 22 de mii… (Trece prin fa ferestrelor. Las -m pe mine. La revedere.i preg ti lovitura). explica iuni): Mi-a spus Pascu c el i-a adus-o dela Bucure ti. 22 de hârtii de câte o mie. Cu bini orul. 22 de mii de lei. EFUL (Oprind-o): Nu. D-ra CUCU 22 de mii! Ce-o s fie mâine în cancelarie. dispare. Îl descos eu. EFUL Pe ochii mei (Repede. 22 de mii. nu mai stau. D-ra CUCU (Speriat ): Nu mai spune. D-ra CUCU E nebun. 30 . Nu. EFUL Nu e lucru curat.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL (Încet): D-r Cucu! tii d-ta ce carte cite te profesorul? D-ra CUCU De unde s EFUL tii cât cost ? tii câ i bani a dat pe ea? (T cere pentru a. EFUL In cancelarie? Ce-o s fie în tot târgul! D-ra CUCU Eu nu mai stau. D-ra CUCU (F când un pas): Stai c -l întreb.

PROFESORUL (Strângând în mâini cartea. dom’ Profesor? PROFESORUL (Tres rind): Cum? EFUL Zic. (Aprinzând o lamp de petrol. frumoas cartea pe care-o cete ti? PROFESORUL (Evasiv): O carte veche. c m duc. o r sfoeste înfrigurat). I i aprind lampa… i nu te turbur nimeni. deschide cartea din nou. s . cum ar trezi pe cineva din somn. i aprinde felinarul pe peron… Acuma pic acceleratul i ne g se te cu felinarul stins… (Reintr . S’a întunecat. ia ezi… ezi. PROFESORUL (Pu in n ucit. ezit … parc ar pleca. PROFESORUL Nu. cu abat-jour depe birou): Mergem împreun mai târziu… Te duc eu în ora . Nu aude nimic. PROFESORUL (Tres rind. cu oarecare nelini te): Am de lucru… Am de citit… EFUL Tocmai d’asta zic i eu. dar cercul galben de lumin al l mpii îl atrage. pe urm se apropie de el.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XI EFUL  PROFESORUL Profesorul a r mas lâng fereastr cu totul cufundat în carte. n uc): Cum? EFUL Zic. se apropie de profesor i se uit peste um rul lui în carte): Frumoas carte.i aprind lampa. îl bate pe um r): Dom’ Profesor? S . nu vede pe nimeni. EFUL (Se îndreapt spre u i strig din prag): Ichim! vezi de lampioane.i aprind lampa. 31 . EFUL (Încet. eful îl prive te în t cere câteva secunde. EFUL Dar de ce? Stai aici lini tit. Lumina a sc zut i mai mult. Ei.

Economii.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL De! C r ile ca vinul. te întrebi? de unde? PROFESORUL Am strâns. Adic nu… Ni te plan e. EFUL (Schimbare de ton): Dorn’ Profesor! S nu te superi c te‘ntreb. ca omu. EFUL P i nu e mult? PROFESORUL Este… dar… ce era s fac ? Aveam nevoie de ea… EFUL Ce-o s spue lumea în târg? PROFESORUL Ce s spue? EFUL P i de! 22 de mii sunt bani. Cu cât îs mai vechi. Tu! ce poze!… A d-tale are poze? PROFESORUL Da. i. E adev rat? PROFESORUL Ce? EFUL 22.000 ai dat pe ea? PROFESORUL De unde tii? EFUL P i dac n’oi ti eu. lec ii particulare… de ani de zile a tept… (Pu in jenat) i m’am i împrumutat. EFUL (Dojenitor): P i vezi! tie? Nu stau toat ziua aici la gar ? 22? 32 . ni te h r i. cu poze. cine s PROFESORUL (Simplu): Da. cu atât îs mai ale dracului… Aveam i eu una mai de mult.

PROFESORUL Închizi ? EFUL Adic . (Între timp lumina a sc zut mult. impiegatul. se ridic ): E târziu… M duc. la 11. dom’ Profesor… (Cu alt ton): Da barem face? Ce scrie în ea? Despre ce e vorba? PROFESORUL (B nuitor. care apare din stânga. cu un baston de lampagiu fi se opre te în fata felinarului). Se deslu e te totu i umbra lui Ichim. vorba vine. EFUL A teapt . i pe urm -mi ine locul Antoniu. 33 . Peronul aproape nu se mai vede prin fereastr . c mergem împreun .Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Dar mâine e întâiu… iau leafa dela liceu… i pl tesc. EFUL Patim mare. Numai s treac acceleratul i închid pr v lia. frate.35 nu mai am niciun tren. Pân la noapte.

I-a dat drumul dela canton. PROFESORUL (Preocupat de cu totul alte lucr ri): Domle ef.PROFESORUL .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XII EFUL . EFUL Ra ele le-ai închis? ICHIM Închis. î i ia chipiul din cui): Vine acceleratul. n’ai cumva o lup ? 34 . Nu lipse te niciuna? ICHIM Lipse te aia de-a i mâncat-o dv. EFUL Le-ai num rat. EFUL (Trecând peste aceasta chestiune penibil ): Bine. PROFESORUL (Care din nou se cufundase în cartea lui): Cum? EFUL Zic. dom’ Profesor. bine… (Un uerat dep rtat de tren). la prânz… i am pl tit-o eu. vine acceleratul. c numai eri am turnat. Tocmai bine arde nan diminea a. EFUL Gaz e destul? Te-ai uitat bine? ICHIM E plin dom’ ef.ICHIM EFUL (Ie ind în prag): Ichim! Ai ters lampa? ICHIM (Pe peron aprinzând lampa): ters. ICHIM I-auzi-l cum uer . EFUL (Reintr în birou.

EFUL N’am. nu coboar nimeni… M i ‘ntreb de ce mai opre te.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL O lup ? Da de ce? PROFESORUL Îmi trebue mie. ca prin i un ochean. Poftim (Ii d de pe mas o foaie de hârtie): Eu m duc s primesc acceleratul i m ‘ntorc. De unde s am? PROFESORUL Dar o bucat de hârtie. Din când în când î i duce mâna dreapt la ochi i se uit în carte. aplecat peste carte. Din când în când noteaz cu febrilitate ceva pe hârtie. Profesorul r mâne la mas . 35 . (Iese pe peron i trage u a dup el. PROFESORUL St mult? EFUL A i! Nu urc nimeni. EFUL Cât vrei.

Privire încremenit ). ridic capul). Nu vrea s se legitimeze. Pentru prima oar ridic cu adev rat ochii în carte. Ochiul ro u al locomotivei dispare repede spre stânga. EFUL (Erarhic. Nu vrea s pl teasc . Se aud apoi pa i gr bi i pe peron. cu bra ele albe. Prin geamul u ii i prin fereastr se vede cum intr în gar . Profesorul tresare. foarte decoltat . Vagoane cu ferestre luminate defileaz în vitez descrescând pân ce trenul se opre te. Vocile vin din semiobscuritatea peronului): Un c l tor f r bilet. E conductorul trenului. ro i. în rochie alb de sear . Un sgomot de tampoane ciocnite i pe urm câteva secunde de t cere complet .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XIII PROFESORUL  EFUL  CONDUCTORUL  NECUNOSCUTA Sgomot de tren se apropie mereu mai puternic. trenul accelerat. EFUL Pofti i aici la lumin … (Din întunericul peronului se desprinde brusc o ar tare alb . EFUL Unde e? CONDUCTORUL Da i-v jos. ave i bilet ? CONDUCTORUL N’are. E o femee tân r . (C tre c l toare): Ave i bilet? NECUNOSCUTA N’am. tampoane etc. O po et într’o mân . coni . 36 . Cineva deschide u a. un voal albastru în cealalt . trecând prin fa a ferestrei): Aicia sunt. superior): Las -m domnule s întreb. uerat ascu it de locomotiv . EFUL (De pe peron. CONDUCTORUL (Din prag): Domnu ef! Domnu ef! (Profesorul tresare. NECUNOSCUTA (Intrând): Ce vre i cu mine? De ce m’a i dat jos din tren? EFUL (Intrând dup ea): Dv. Da i-v jos. Ce s’a întâmplat? CONDUCTORUL (A disp rut din prag. dela dreapta la stânga (în sens invers decât cele dou trenuri precedente).

NECUNOSCUTA Am pl tit. EFUL Cum? NECUNOSCUTA Da. Bun pentru lei o sut . EFUL (Cercetându-le): Ce e asta? (Citind): “Cazinoul din Sinaia” “Bun pentru lei dou zeci. CONDUCTORUL i amenda. NECUNOSCUTA Dumnealui EFUL (Conductorului): Auzi. c a pl tit. EFUL Cui. bun pentru lei dou zeci”. NECUNOSCUTA Ce? EFUL Biletul.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Atunci trebue s pl ti i. Am pl tit. CONDUCTORUL Vorb s fie. i amenda. EFUL Sigur. (Nedumerit): Ce sunt astea ? NECUNOSCUTA Fise dela Cazinou… Am uitat s le schimb… în grab … Sunt dela rulet … EFUL i cu asta vrei d-ta s c l tore ti? 37 . Uita i-v ce mi-a dat. (Ii întinde efului câteva fise rotunde). domle ce spune.

NECUNOSCUTA F r mine nu pleci. EFUL Poftim! Umbl cu clasa întâia. o doare capul i n’are bilet. CONDUCTORUL (Sco ându. Dumneaei r mâne aici. coni . Se închisese singur într’un compartiment si nu voia s lase pe nimeni în untru. Pl te ti sau nu. Eu sunt accelerat.i ceasul din buzunar): Am patru minute întârziere. PROFESORUL 38 . f când un pas): Dac n’are cu ce… EFUL Dac n’are cu ce. Trenul nu a teapt . s stea acas . Nu mai pot s stau.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA E tot ce am. M’auzi? (Cu o mi care brusc se a eaz în fa a u ii drept în prag): Nimeni nu iese de aici f r mine. (C tre Conductor): In ce clas ai g sit-o domle? CONDUCTORUL Întâia. (C tre Conductor): Urc -te domle în tren i d -i drumul. NECUNOSCUTA Nici nu m gândesc. în gar . PROFESORUL (Timid. Nu sunt bune? EFUL Ia ascult doamn . î i atrag aten ia c aici te afli într’un birou public. t indu-i drumul): S nu faci un pas: f r mine nu pleci. EFUL Doamn !… NECUNOSCUTA (C tre Conductor. NECUNOSCUTA Unde aici? EFUL Aici. NECUNOSCUTA (Simplu): M durea capul. Eu n’am timp.

Datoria… Regulamentul! Trebue s facem un proces-verbal. b nuitoare): Proces! Mie ? Proces! EFUL Verbal. Numai a a de form . EFUL (Jignit): Da i-mi voie. M da i jos din tren în plin noapte. C ce s facem cu dv.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Timid. în plin câmp. NECUNOSCUTA (Speriat . semna i i gata. dar s i protesteze împotriva acestei sechestr ri): Doamn … eu… eu nu sunt… NECUNOSCUTA Ce nu e ti? Ce nu e ti? Nu v’ar fi ru ine. NECUNOSCUTA Frumoas formalitate! EFUL Ce vre i. 39 . NECUNOSCUTA (Exasperat . Ce vre i dela mine? Banii? Via a? CONDUCTORUL (Încet c tre ef): E nebun . aici? NECUNOSCUTA Atunci de ce m’a i dat jos din tren? EFUL Pentru o formalitate. Noi n’avem de gând s v oprim aici. NECUNOSCUTA In plin p dure. Scriem pe hârtie cum s’au petrecut lucrurile. ca si cum ar vrea s se disculpe. Aici nu e câmp. Trei b rba i i o singur femee. strigând): Ce vre i? Ce vre i? PROFESORUL Doamn … CONDUCTORUL Coni … EFUL Las -m pe mine i la primul moment terge-o… (C tre necunoscut ): Doamn ! Ne-a i în eles gre it.

la mas … (Ii ofer un scaun. cu o mi care de spaim . de team . neobservat): Lua i loc! Aici! PROFESORUL (Va s’o previn ): Doamn ! Doamn ! EFUL (Împiedecându-l): S v dau o hârtie i un toc. PROFESORUL (Care abia acum în elege stratagema. In prima clip femeea nu fi-a dat seama. Unde? EFUL Pofti i aici. S redact m… i pe urm s semna i… NECUNOSCUTA Semnez orice… dar mai repede. Se aude de-afar strig tul ei disperat): Opre te… Opre te… (Un nou uerat de locomotiv îi acoper vocea). NECUNOSCUTA Cu trenul sta? EFUL Sigur. alearg spre u cu un ip t): Ce e asta? (In prag se opre te o secund . Se rupe din aceast scurt încremenire i alearg pe peron dup tren. vrea s protestele): Domnule ef… Nu se poate… EFUL (Încet. Ultimul vagon se vede de asemenea prin fereastr . NECUNOSCUTA (Tres rind):Ce e asta? (Sgomotui ro ilor fi al tampoanelor se accentueaz . Astea-s chestii de serviciu. Rochia ei alb se vede trecând prin fa a ferestrei. de nelini te. (Conductorul iese tiptil. Femeea mereu cu aceea i expresie de pruden . NECUNOSCUTA (Dup o secund de îndoial . atunci s semnez mai repede. care defileaz spre stânga din ce în ce mai repede. privind buim cit vagoanele luminate. energic): Domnule Profesor. V a teapt . EFUL Numai decât… Numai decât… (Trenul a pornit între timp. Se aude fueratul locomotivei). Femeea se ridic brusc în picioare. d-ta s nu te amesteci. se deslipe te de u i vine spre locul indicat. disp rând.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA (Mereu b nuitoare): i pe urm ? EFUL Pe urm pleca i. eful face semn cu mâna conductorului s ias . în care timp i-a privit pe to i trei b rba i): Atunci. 40 .

Steaua f r nume Mihail Sebastian 41 .

PROFESORUL (Se aproprie de ea mi cat): De ce nu r spunde i? Doamn ? Cum v cheam ? NECUNOSCUTA Las -m . NECUNOSCUTA (Uitându-se buim cit la cei doi b rba i i pe urm fixându-l pe ef. Se mai aude doar sgomotul trenului dep rtându-se. Eu proces-verbal trebue s închei. NECUNOSCUTA (Ridic spre el o privire nedumerit . Regulamentul. de triste e. n’a auzit. M oblig regulamentul i dac nu r spunde i. femeia apare în prag. absent ) EFUL Trebue s încheiem procesul-verbal. cade pe scaun): A plecat… EFUL (Instruind afacerea): Numele dv. domiciliul. EFUL (Dup o pauz ): Face i r u c nu r spunde i. L sa i-m . NECUNOSCUTA (Mai mult pentru ea): A plecat… EFUL N’am ce face.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XIV EFUL  PROFESORUL  NECUNOSCUTA Câteva secunde de nemi care. f r violen ): Canalie! EFUL (Ridic din umeri): De! Doamn . NECUNOSCUTA (E sfâr it de oboseal . cum zicea i adineaori. Datoria. 42 . Cu o expresie de oboseal . face câ iva pa i. (Cu inten ie): Avem poli ie aici. Pe urm rochia alb se vede trecând pe peron prin fa a ferestrei dela stânga spre dreapta. Numele. de disperare. intr în untru. profesiunea. vârsta. Doamn . nu vede). NECUNOSCUTA (Nu r spunde. m car c suntem în câmp. voiu fi silit s m’adresez poli iei.

urmat de ef deschide caut . Sunt obosit . spun. Vezi i d-ta ce g se ti. PROFESORUL 43 . EFUL Niciun act? PROFESORUL Niciunul. Aici nu e lucru curat.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Cum v cheam ? De unde veni i? NECUNOSCUTA L sa i-m ’ i. PROFESORUL (In po eta. Caut . PROFESORUL (A golit po eta): Asta e tot. comisarul. O legitima ie. pe care k d efului s le in ): O sticlu cu parfum… EFUL (Mirosind în aer): Miroase grozav. PROFESORUL Poate ave i un act. NECUNOSCUTA (Întinzându-i po eta cu un gest de nesfâr it oboseal ): Nu tiu. EFUL (Dup un moment de reflec ii): Eu îl anun pe Dinc . PROFESORUL O batist … un ruj de buze… O tabacher cu dou ig ri… EFUL (Mirosind ig rile): ig ri str ine. EFUL Nicio hârtie? PROFESORUL Nimic. face un pas spre ramp . scoate unul câte unul diverse obiecte.

face i un efort… r spunde i… Aduce i-v aminte… Cine sunte i? De unde veni i? Unde v duce i? NECUNOSCUTA (Ridic ochii spre el. Nu putea domle s’o dea jos la Câmpina sau la Breaza! 44 . Tii! Mare bucluc. N’o v d. interes. (Iese repede. atâta-mi trebue… (Cu alt ton dup o secund ): E din lumea mare. Nu.i spun c nu i niciun tren? (Strigând din prag): Ichime! Ichime! Vezi c e o femee pe linie. domnule. PROFESORUL Se întâmpl o nenorocire. fere te linia. spatele gol. M arunc pe linie. E prea întunerec. EFUL Te-ai uitat ce rochie are? Bra ele goale. EFUL Nu te mai fr mânta dom’ Profesor. dispare. a parfum de mi-a umplut toat gara. Pe jum tate desbr cat . VOCEA LUI ICHIM (Din dep rtare): Fere te linia. PROFESORUL (Cu emo ie): E frumoas . Tocmai mie s mi se întâmple una ca asta.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Întorcându-se spre necunoscuta care a r mas pe scaun în aceea i stare de prosta ie): Doamn . S vie nevast -mea acum. v rog… In propriul dv. PROFESORUL E foarte frumoas … (Plin de nelini te): Numai de nu s’ar omorî… EFUL Deocamdat nu poate c n’are tren. EFUL Fii lini tit. îl prive te absent . Te-ai uitat la ea. EFUL (Adulmecând aerul): i miroase. se ridic în picioare): M duc… (Cu brusc hot rîre porne te spre u ): Mi duc s m omor. Nu e niciun tren la ora asta. în întunerec). PROFESORUL (Turburat): Doamn ! EFUL E nebun r u. gâtul gol. Trebue s’o salv m. PROFESORUL (A ie it pe peron): Doamn ! Doamn ! (Se întoarce) Nu tiu unde e. v rog mult.

VOCEA LUI ICHIM (Mai de aproape): Fere te linia. EFUL Nu puteam domle Profesor. (Iritat): i pe urm . Dup 23 de ani de carier .. urmat de profesor): Ce vre i cu mine? De ce m’a i chemat? De ce nu m l sa i în pace. sunte i îmbr cat a a de… a a de sub ire… 45 . PROFESORUL (Iese repede îngrijorat): Doamn !… (Dispare în întunerec). s .35 nu e niciun iun s v calce. Se opune regulamentul. s’ar putea s r ci i.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Dumneata e ti de vin . pentruc umbl desbr cat i pentruc joac la rulet . Degeaba sta i pe linie. M d la gazet . pentruc vine dela Sinaia.. EFUL (Din prag): Coni !… Doamn ! Veni i aici la lumin . Anchet . PROFESORUL Afar e r coare. EFUL Ce face? VOCEA LUI ICHIM St pe linie Si trage din igare.i bat joc de calea ferat i de gara mea? PROFESORUL i dac se omoar ? EFUL Bocluc mare. Trebuia s’o la i s plece. Pentru c miroase a parfum. NECUNOSCUTA (Se reîntoarce. rapoarte. adic ce?. e umed. PROFESORUL Doamn … noi v vrem binele. Pân la 11. NECUNOSCUT Am v zut. EFUL (Ie ind repede în prag): Ai g sit-o Ichim! VOCEA LUI ICHIM Aicia-i dom’ ef.

PROFESORUL 46 asta în eleg. NECUNOSCUTA N’am nevoie. EFUL A a… (Dup o secund ): Prin urmare. Mai st m de vorb NECUNOSCUTA (Cu un gest de oboseal . Nu vre i s ne r spunde i. (C tre necunoscut ): Nu v mai punem nicio întrebare. EFUL Nu e mai bine aici? Ave i scaun. i procesul-verbal cum îl scriu? PROFESORUL (Scurt): D -l încolo de proces-verbal. dac insist m. ave i lamp . PROFESORUL Vede i. . înfiorat ): Mi-e frig. i întrebare. de indiferen ): La urma urmelor… (Se a eaz pe scaun). probabil veni i dela Sinaia. cum v cheam ? NECUNOSCUTA (Repede): Iar începi? PROFESORUL Doamn . EFUL Z u. e pentruc vrem s v venim într’ajutor. Uite: nu v mai punem nicio i ne trecem vremea. PROFESORUL Sunte i enervat . În eleg. pe dv. NECUNOSCUTA Probabil. Dar îng dui i-ne m car s ghicim… Dv. PROFESORUL Si probabil v duce i la Bucure ti NECUNOSCUTA Probabil. în elege i… V implor s în elege i… dac întreb m.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA (I i strânge umerii.

o indica ie. NECUNOSCUTA Bine… atunci. ori la Sinaia. PROFESORUL Dar de ce s v omorî i? EFUL Si de ce tocmai aici? Nu e p cat? Sunt i eu un om cu familie. Da i-ne o adres . NECUNOSCUTA Telefon? PROFESORUL Evident. Atunci chema i Sinaia. Mai bine m omor.35? Bine. rapoarte. un prieten… cineva pe care s -l anun m de situa ia în care v afla i. EFUL Nu v’am spus c nu e niciun tren pân la 11.. cu greut i. NECUNOSCUTA Crezi c s’ar putea? EFUL De ce s nu se poat ? D m o telegram . PROFESORUL (Cu elan. Am s m omor La 11. NECUNOSCUTA (Ideea i se pare bun ): Crezi? PROFESORUL Sigur. EFUL (Mergând spre telefon): De cine trebue s întreb? NECUNOSCUTA De… (S’a r sgândit brusc): Nu. Doamn !… 47 .. Sau poate… (ar tând telefonul din perete): Chem m la telefon. Nu pot. La hotel Palace… sau… dac nu e acolo… la Cazinou. Nu vreau.35. un nume. cu emo ie). Vre i s m b ga i în bucluc. trebue s ave i pe cineva… o rud .35? NECUNOSCUTA 11. Mai bine m arunc înaintea trenului. Anchet .Steaua f r nume Mihail Sebastian Ei bine. ori la Bucure ti. A tept.

EFUL (Jignit): Cum în câmp. EFUL Ai bani? PROFESORUL (Încurcat): Acuma nu. NECUNOSCUTA Mâine diminea ? Nu a tept pân mâine diminea . Dar mâine diminea iau leafa. PROFESORUL V vom da noi bilet. NECUNOSCUTA (Uitându-se de jur-împrejur): Unde? Aici? PROFESORUL Ve i pleca. EFUL Care noi? PROFESORUL Eu. Aici în câmp. Trebue s pleca i NECUNOSCUTA Dac trebue. NECUNOSCUTA Serios? A i observat? PROFESORUL Trebue s tr i i. 48 . dar v dau eu din buzunarul meu un bilet pân la Câmpina i acolo face i ce ti i. EFUL Fiindc n’avea i bilet. Gar mare. sunte i tân r .Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Uite. Doamn ? Cum în câmp? Da i-mi voie? Sunte i într’un ora . sunte i frumoas . trezi i-v . PROFESORUL Doamn . Alunga i gândul i ca absurd. desmetici i-v . de ce m’a i dat jos din tren. linii multe. sunt slujba s rac.

II pl tim mâine. spital… PROFESORUL Liceu… EFUL 8. i f r acte nu se poate. Comun urban . F r acte numai la poli ie v prime te.245 de locuitori. NECUNOSCUTA 8. NECUNOSCUTA La spital? Nu merg la spital.245 la ultimul recens mânt.. (Gânditoare): Dac r mân aici în noaptea asta vom fi 8. EFUL Adev rat.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA Ce ora ? EFUL Îmi pare r u. PROFESORUL (Cu pu in am r ciune): 8. PROFESORUL Asta n’ar fi nimic. (C tre Profesor): Ce-ar fi s’o ducem la spital? Zicem c a avut un accident. EFUL 49 . în centru. NECUNOSCUTA Dar n’am bani. (C tre ef): Cu d-ta 8. Judec torie.246. PROFESORUL Nu-l asculta i. Nu tie ce vorbe te. EFUL i înc pe mine nu m num rase.000 de locuitori. EFUL Atunci la poli ie. c eram la Bucure ti dup treburi în ziua aia. (Dup o clip ): E un hotel? EFUL Se poate s nu fie? Hotelul Monopol. dar n’ave i acte. doamn .247.

A i vrea s mor.Steaua f r nume Mihail Sebastian N’oi fi tiind. nu mai pot. Mai e mult pân la 11. NECUNOSCUTA (Agitat ): Ce noapte! Ce co mar. mi-e somn. n’o cunoa te i pe nevast -mea. O minune! A c lcat-o ieri 50 . Numai c nu tiu cum s facem. MECUNOSCUTA Nu m nânc ra e c lcate de accelerat. NECUNOSCUTA pe varz . mi-e foame. NECUNOSCUTA (Cu desgust): Unde? Ce? EFUL Mare lucru n’avem. s spune i cum v cheam ? NECUNOSCUTA M plictise ti. Aicea vine nevast -mea. EFUL S v d m ceva de mâncare.3 5? A i vrea s se termine. r bdare. m plictisi i. unde vrei s’o ducem. PROFESORUL (Îngrijorat din nou): Doamn … NECUNOSCUTA (Din nou exasperat ): M plictise ti. c -mi aprind paie în cap. r mas de la prânz. Dar e ni te ra acceleratul. s nu ne vad nevast -mea. z u a a. A i vrea s dorm. EFUL Vai de mine! Aicea nu se poate. (Necunoscutei): De ce n’o i fi vrând. De ce nu m’a i l sat afar pe linie… Era a a de bine… (L sându-se s cad pe un scaun): Eu m culc aici. N’are s se mai termine niciodat ? N’are s se mai fac niciodat zi? PROFESORUL Ba da. Dar trebue calm. doamn . Mi-e frig. NECUNOSCUTA Nu pot. Stinge i lumina. EFUL Ce are aface? E o minune. dar f r acte.

(Iese în prag): Domnu Miroiu! PROFESORUL (Întorcându-se): Ce e? Ce vrei? 51 . E iar în culmea disper rii. PROFESORUL Doamn … Nu tiu dac pot. dar pân atunci v odihni i. EFUL (R mas singur în scen . PROFESORUL (Ar tându-i drumul spre u ): Pe aici… pe aici. ve i pleca. Primi i? NECUNOSCUTA (Dup un moment de t cere): E departe? PROFESORUL La zece minute. ce vre i cu mine. PROFESORUL (Scurt): Las procesul-verbal. (C tre necunoscut ): V rog s ave i încredere în mine.) Atunci unde. nu tiu dac trebue… vede i… eu am o locuin modest … o singur camer … dac vre i… dac’a i vrea… eu plec de acas … i r mâne i acolo singur … Peste noapte… Numai pân se face ziu … Eu m duc s dorm la un coleg. (C tre ef. Vom g si bani. PROFESORUL i mâine diminea … EFUL Facem procesul-verbal. Mi-e somn. S mergem. unde? Aicea nu. EFUL Bun idee. Se v d prin fereastr trezind spre stânga). la un sfert de or de aici. observ pe birou cartea profesorului): Dom’ Profesor.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Se ridic în picioare. NECUNOSCUTA Bine. profesorul de muzic . (Necunoscuta iese urmat de profesor. PROFESORUL Mâine diminea totul va fi mai simplu. unde. EFUL V mai veni i în fire. explicativ): La Udrea. pe linie nu. V rog s primi i.

dom’ Profesor. EFUL Patim mare.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL i-ai uitat cartea. CORTINA 52 . PROFESORUL (Cu un fel de spaim ): Cartea! (O ia în mâini. Patim mare!… (Profesorul pleac gr bit. Aveam de cetit. Se vede prin fereastr trecând). o deschide în ne tire): i aveam de lucru în noaptea asta.

întuneric. dar nu i-a dat înc drumul. Pe mas . scaune. Un raft cu c r i. fereastr dubl . în stânga. (Pune cu mare grij cartea pe mas ). la profesor. pe aici… NECUNOSCUTA (Urmându-l): Am ajuns? PROFESORUL Da. Suntem acas . (Caut bâjbâind): Numai s g sesc chibriturile. O u de intrare în dreapta. pe scaune. Se aude din dreapta o cheie r sucit în broasca. c r i sunt cam peste tot. Prin fereastr se vede un cer senin de var . dar s r c cios. O alta u (buc t rie. De altfel. Totul e curat. Abia la toamn . SCENA I PROFESORUL  NECUNOSCUTA T cere. NECUNOSCUTA Nu e lumin electric ? PROFESORUL Nu… Adic de fapt este. dând spre o mic gr dini înspre strad . pe jos. PROFESORUL (Intrând): Pe aici. Duce spre o alt înc pere In peretele din fund. când o fi gata uzina. oficiu. în provincie. NECUNOSCUTA Ce întuneric! PROFESORUL O clip i aprind lampa. 53 . Un câine latr pe undeva. înstelat. u a se deschide. Mas . debaras). planul I. desperechiat. Interior de celibatar. Un altul îi r spunde din dep rtare. un divan. La ridicarea cortinei scena e goal . planul II.Steaua f r nume Mihail Sebastian ACTUL II Acas . In dep rtare silueta albastr închis a mun ilor. în aceia sear . prin mahala.

Sunt sdrobit . Nu po i s’o faci mai mare? PROFESORUL Ba da. cu abat-jour alb. rotund. Ce lumin chioar . Umezeal mare. care d o lumin mic . de por elan. î i freac talpa piciorului).Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA Nu a tept eu pân atunci. Dar nu e bine. PROFESORUL (A reu it însfâr it s aprind un chibrit): Îmi pare r u doamn . NECUNOSCUTA Ce întuneric! Ce str zi! M’am lovit de to i copacii. în centru. Se vede din strad . Lamp de petrol. NECUNOSCUTA E prea întuneric aici. PROFESORUL (A g sit cutia cu chibrituri. PROFESORUL (Ridicând un pantof de jos): De fapt. strada e pavat . NECUNOSCUTA Ei i? PROFESORUL Nu trebue s se tie c sunte i aici. • 1”toate gardurile. dar aici pe la noi… NECUNOSCUTA Nu se paveaz niciodat ? PROFESORUL Ba da. NECUNOSCUTA 54 . dar chibritul nu ia foc): Nu vrea s se aprind . Poate… la anul… NECUNOSCUTA Ghinionul meu! Am venit cu un an prea devreme. PROFESORUL (C utând cel lalt pantof): Nu v d cel lalt pantof. (I i arunc din picior un pantof. sc zut ). Câte pietre! Câ i bolovani ! (R mas în ciorapi. NECUNOSCUTA (L sându-se s cad pe un scaun): Nu mai pot. pe urm pe cel lalt): Mi-am r nit picioarele. îmi pare foarte r u (A aprins lampa. Nu tiu unde este.

Nu pot s’o suf r a a. NECUNOSCUTA Oribil! PROFESORUL Nu v place? NECUNOSCUTA Ba da. NECUNOSCUTA i d-ta nu te-ai dus? PROFESORUL Nu. dar pentru mine. E foarte… frumos. Trece lume pe strad . Nu m duc niciodat . ori o faci mai mare. Se vede. e tot ce-mi trebue i nici nu e departe de coal . Dar mai târziu d drumul dela cinematograf… C azi e Miercuri. PROFESORUL Acuma. Numai s NECUNOSCUTA Nu trece nimeni. PROFESORUL Nu. PROFESORUL Dup ce? 55 ti i c nu e bine.Steaua f r nume Mihail Sebastian Atunci stinge. Nu e frumos. . PROFESORUL Cum dori i. (Ridica fitilul l mpii: lumin mare). Ori o stingi. NECUNOSCUTA (Se ridic în picioare i arunc o privire circular asupra înc perii): Aici locue ti d-ta? Aici… tr esti d-ta… PROFESORUL Da. Iart -m . Strada e pustie. Fiindc nu tiu dac v’am spus… eu sunt profesor. Totdeauna. NECUNOSCUTA i dac e Miercuri? PROFESORUL Miercuri i Sâmb t e cinematograf. NECUNOSCUTA Nu era nevoie s -mi spui.

NECUNOSCUTA Vrei s spui c eu sunt singura femee… Prima femee care intr în casa asta? PROFESORUL Doamn … v rog s crede i c n’a i fi cutezat niciodat … dac n’ar fi fost împrejur rile cu totul neobi nuite în care v’am întâlnit… NECUNOSCUTA Ce tân r e ti! Sau ce b trân! PROFESORUL Doamn ! v rog. pleca i dela fereastr .Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA Dup tot. Un om cu r spundere. PROFESORUL La ora asta… O femee… aici… NECUNOSCUTA La d-ta. PROFESORUL (Speriat): Nu! NECUNOSCUTA (Mirat ): De ce? PROFESORUL (Foarte îngrijorat): Nu v’am spus? O s dea drumul la cinematograf. privire în care e cuprins i el. v conjur. O s v vad . NECUNOSCUTA 56 . Un profesor. ca un obiect în plus): Groaznic! Parc tot era mai bine afar ! Cel pu in s deschidem fereastra. Trece lume pe strad . (Privire circular asupra întregei înc peri. (Merge spre fereastr ). n’a venit niciodat o femee? PROFESORUL Doamn ! Cum v pute i închipui… NECUNOSCUTA Vrei s spui c nu prime ti niciodat ? PROFESORUL Sunt un om serios. NECUNOSCUTA Ei i? (Deschide larg fereastra).

m-me Grigorescu. PROFESORUL Tocmai de asta.Steaua f r nume Mihail Sebastian Nu fii copil. PROFESORUL V vede de peste drum. cu uluci. Judec torul. Vi an dela Regie. Ei nu se duc la cinematograf? PROFESORUL Ba da. doamn . mama lui m-me Chiroiu. NECUNOSCUTA Nu v d nimic. NECUNOSCUTA Care Chiroiu? PROFESORUL Chiroiu dela Percep ie. E tot târgul la ferestre. cu trei geamuri la strad i Vi an. NECUNOSCUTA Ce de lume! PROFESORUL Nu glumi i. NECUNOSCUTA (Dup ce s’a uitat în strada): A i! E întuneric. PROFESORUL 57 i Maltopol . NECUNOSCUTA Care Atanasiu? PROFESORUL Casa de al turi. i Lascu. (Cu urechea a intit spre strad ): Toat lumea doarme. NECUNOSCUTA Azi e Miercuri. Casa alb cu gard de lemn i vi s lbatec . mai e Atanasiu. nu e nimeni. Sunt dup perdele. casa galben . dar a r mas b trâna. NECUNOSCUTA De unde tii? PROFESORUL Totdeauna sunt dup perdele. dela Chiroiu. cu copiii i servitoarea. i nu sunt numai ei. Nu aud nimic.

Vine uneori pe aici noaptea. Nu v speria i. Pe Udrea. Ce e sgomotul sta? PROFESORUL Ce sgomot? NECUNOSCUTA Nu auzi? Un fel de scâr âit. Trebue s dormi i… NECUNOSCUTA Nu mi-e somn. (Ar tând spre u a din stânga): Parc ar veni de acolo. când stau mai târziu… când citesc sau am de lucru. Niciun fo net… (Dup o secund ): Ba da. Mare talent. Ii place s se plimbe printre c r i.str in. Mi-a trecut. ca un ferestr u mic. NECUNOSCUTA O! (Cu oarecare spaim ): Printre c r i? PROFESORUL Nu v teme i. PROFESORUL 58 . Ast sear nu vine el. Colegul meu… profesorul de muzic … foarte interesant om. NECUNOSCUTA (Acela i joc ca mai sus): Niciun sunet. E compozitor. De altfel e timpul s m duc. Ne-am împrietenit. Pe mine m cunoa te. E oarecele. E târziu. II cunosc. Simte c e cineva . mai ai i al i prieteni? PROFESORUL Sigur. NECUNOSCUTA (Cu o mic tres rire): Ai oareci? PROFESORUL Unul singur. NECUNOSCUTA Cum îl cuno ti? PROFESORUL E un oarece mic… gris… cu ochii rotunzi. La el m duc s dorm noaptea asta. NECUNOSCUTA V’a i împrietenit?… Spune-mi.Steaua f r nume Mihail Sebastian Chiar dac doarme… i din somn ne vede. PROFESORUL A! Nu e nimic.

NECUNOSCUTA Atunci e bine. ca i cum n’ar îndrâsni s se apropie): A ternutul în dulap… dac vre i s v sp la i… NECUNOSCUTA A i vrea. dela gar . NECUNOSCUTA 59 . A oprit-o dela uzin . Un fel de du . (Privindu-se): Sunt plin de funingine. la ora ase. E o stropitoare… o stropitoare de gr din . PROFESORUL (Mirat): Nu curge? (Aducându. dela tren. NECUNOSCUTA Cum a oprit-o! PROFESORUL Totdeauna o opre te. am transformat-o… am… o s vede i! NECUNOSCUTA Du e? PROFESORUL Da.i aminte): Sigur c nu curge. PROFESORUL G si i un tergar curat dincolo. NECUNOSCUTA (Ar tând spre u a din stânga): Acolo e odaia de bae? PROFESORUL Da… Adic nu… Insfâr it… nu e ceea ce se cheam odaie de baie… Era o c mar . Sigur. ag at de perete i o sfoar … NECUNOSCUTA Foarte ingenios. dar cum eu m nânc în ora . seara. PROFESORUL Îmi pare r u… A vrea… A fi vrut… NECUNOSCUTA Nu te mai fr mânta (Dispus s se mul umeasc cu orice): O chiuvet e? PROFESORUL (Încântat): Asta da. timid.Steaua f r nume Mihail Sebastian Totu i… e târziu… Eu v las. un fel de buc t rie. Patul de colo (arat cu degetul spre dormez . Stai s v d. (Iese prin u a din stânga i se întoarce dup câteva secunde): Nu merge apa.

le pune la loc. ne uit cu aten ie la mobil . din i ni ir. nu cu mai mult curiozitate decât le deschisese pe celelalte. i dac cineva vrea s se spele… sau i se face sete? PROFESORUL Avem fântân . NECUNOSCUTA Las . nu trebue… PROFESORUL De ce? Nimic mai simplu. Pe urm alta. (Intr repede în odaia din stânga. femeia prive te cu oarecare curiozitate în jurul ei. V aduc cu stropitoarea. Au murit de mult. unde se opre te câteva clipe.Steaua f r nume Mihail Sebastian De ce? PROFESORUL Fiindc uzina nu lucreaz noaptea. pe care profesorul la venire. Femeia scoate din raft o carte. o deschide. Câteva sute de ani. NECUNOSCUTA Cum spuneai c -l cheam pe sta? 60 . o prive te. z re te pe mas (stânga planul I) cartea împachetat . NECUNOSCUTA i sta? PROFESORUL Copernic. O despacheteaz . trece plin fa a rafturilor cu c r i. Din curte. E Kepler. Vine din nou în centrul scenei. NECUNOSCUTA R mas singur . De afar . V aduc eu ap dela fântân . scâr âitul lan ului. dar… au murit. a pus-o acolo cu mare grij . NECUNOSCUTA (Cam decolat ): Are dreptate… Pentru cine s lucreze. PROFESORUL Nu. încearc cu mâna arcurile divanului. le deschide o secund . In acest moment u a din dreapta se deschide). continuând s inspecteze înc perea. se întoarce cu o stropitoare de gr din în mân i traverseaz scena): Imediat… Într’o clip … (Iese prin dreapta). NECUNOSCUTA Ii cuno ti? PROFESORUL Ii cunosc. cu aceea i privire c ut toare i amuzat . se aude roata pu ului.

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

PROFESORUL Copernic. NECUNOSCUTA Parc am auzit de el. PROFESORUL Tot ce se poate. (F r ironie): E destul de cunoscut. NECUNOSCUTA i de ce-i ii aici? PROFESORUL A a. M gândesc la ei… uneori… NECUNOSCUTA (Privindu-l lung): Ce om ciudat e ti d-ta… Da, ce om ciudat. (Fluier) (Se aude de departe un uerat lung, sub ire. E probabil un gardist de strad , care s’a trezit. Profesorul tresare i r mâne o clip atent, cu degetul ar t tor ridicat în sus). PROFESORUL A dat drumul dela cinematograf. (Dup o secund ): Aud pa i… Voci… (Într’adev r parc se aude un sgomot nedistinct de pa i i voci). NECUNOSCUTA Nu aud nimic. PROFESORUL (Repezindu-se la lamp , coboar mult fitilul, aproape stingând de tot, pe urm în oapt ): Ssst! Pe strada noastr … Pleca i din dreptul ferestrei… la o parte… (Femeea se d deoparte i se lipe te cu spatele de perete, la dreapta ferestrei. Profesorul este i el cu spatele la perete, într’o atitudine simetric la stânga. Între ei amândoi este fereastra larg deschis , cu cerul albastru, plin de stele. Între timp pa ii se aud mai tare, r sunând pe caldarâm). Se apropie. Vin încoace. (Pa ii s’au oprit). VOCEA D-rei CUCU (Din strad ): I i spun c am v zut lumin . i fereastra e deschis . PROFESORUL (In oapt ): Vede i? V’am spus s nu deschide i fereastra. VOCEA D-rei CUCU E acas . N’are unde s fie în alt parte. Strig -l! VOCEA LUI UDREA

61

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

Miroiu! Miroiu! NECUNOSCUTA (In oapt ): Miroiu te cheam ? PROFESORUL (Idem): Da. NECUNOSCUTA i mai cum? PROFESORUL Marin. NECUNOSCUTA Marin Miroiu… Nu e urît. VOCEA LUI UDREA Miroiu! Deschide! Eu sunt. NECUNOSCUTA (Mereu în oapt ): Cine e sta? PROFESORUL (La fel): Colegul meu… profesorul de muzic . VOCEA LUI UDREA Miroiu, nu auzi? Nu e ti acas ? VOCEA D-rei CUCU Ce-l mai întrebi? Sigur c e acas . NECUNOSCUTA i asta cine e? PROFESORUL O coleg … Profesoara de fizico-chimice. NECUNOSCUTA i ce vrea? PROFESORUL Nu tiu. NECUNOSCUTA E iubita d-tale?

62

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

PROFESORUL (Jignit): Doamn ! v rog… NECUNOSCUTA E logodnica d-tale? PROFESORUL Nu am logodnic . NECUNOSCUTA Atunci ce caut aici la ora asta? (B t i violente afar în poart ). PROFESORUL (Afolat): O s scoale toat mahalaua. Trebue s le deschidem. NECUNOSCUTA Deschide-le. (B t ile continu . Profesorul face un pas, vine în dreptul ferestrei, se apleac peste pervaz i strig ). PROFESORUL Un moment. Am auzit. Vin. (C tre necunoscut în oapt ): Ce ne facem? NECUNOSCUTA Nimic. S vie. PROFESORUL i s v g seasc aici? NECUNOSCUTA De ce nu? PROFESORUL Pentru nimic în lume. E cu neputin . (Sco ând din nou capul pe fereastr , fiindc iar se aud b t i): Vin. Îndat . Îndat . (C tre necunoscut ): Doamn , trebue s v ascunde i, trebue s disp re i. NECUNOSCUTA Eu pe fereastr nu s r, s PROFESORUL Trece i dincolo. (Ar tând u a din stânga): Un moment. NECUNOSCUTA Bine dar… (Face un pas, spre u a indicat ). PROFESORUL (Alarmat): Capul jos! Capul jos! (Femeea apleac capul în timp ce trece în dreptul ferestrei). NECUNOSCUTA 63 tii!

PROFESORUL Parc zicea i c nu v mai e. profesorul iese prin dreapta.Steaua f r nume Mihail Sebastian (A ajuns lâng u ): S nu m ii mult. NECUNOSCUTA Ei! Mi s’a f cut din nou. PROFESORUL (Se duce la fereastr ): Acuma! Acuma! (Merge spre lamp ridic fitilul. (Iese. B t i în poart ). auzi! E întuneric aici. 64 . NECUNOSCUTA (Deschizând u a din stânga): S nu m ii mult. câteva clipe scena r mâne goal ). PROFESORUL (Implorând): V rog! v rog… (Necunoscuta a închis u a la loc. Arunc repede o privire de jur-împrejur i pe urm se gr be te spre u a din dreapta). se face din nou lumin mare. NECUNOSCUTA S nu m ii mult c mi-e somn. PROFESORUL (Z p cit de tot): Cinci minute… Trei minute… Pân v d ce vor. Pân m scap de ei.

UDREA D-ra CUCU (Intrând prin dreapta. A fost frumos… frumos de tot. PROFESORUL Nu simt nimic. trage pe nas): Miroase a ceva… a parfum. In gr din nu miroase. D-ra CUCU Cum nu sim i? Miroase de te ame e te. D-ra CUCU (Severa): D-ta te speli noaptea? PROFESORUL Da… însfâr it… uneori… UDREA (45 50 de ani. “boem” de provincie. PROFESORUL Poate florile… Gr dina… E fereastra deschis . (Gata s povesteasc ): S vezi… El… PROFESORUL Las c -mi poveste ti mâine… Acum… D-ra CUCU (A înaintat în centrul înc perii. D-ra CUCU (Aplecându-se peste pervazul ferestrei. miroase în aer): Dar ce e mirosul sta aici? (Adulmec b nuitoare aerul.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA II PROFESORUL . intrând): P cat c n’ai fost la cinematograf. e gata s se împiedece de stropitoarea r mas lâng u ): Ce e cu stropitoarea asta cu ap aici? PROFESORUL (Încurcat. Aici. f r exagerare caricatural îns . (Face câ iva pa i prin odaie. s’a oprit. venind dup ea): Vroiam… Voiam s m sp l. PROFESORUL D-r Cucu… nu te sup ra… e târziu… a vrea s asta… D-ra CUCU tiu… c rui fapt datorez… în elegi… la ora 65 .D-ra CUCU . intrigat ). trage pe nas de câteva ori): Nu.

. Repede. Singur profesorul a r mas în picioare între ei. te Rog… scurt. când spre unul. PROFESORUL Nici noaptea? D-ra CUCU Nici! coala vegheaz . 66 . i cum î i spusei. Pe d-ta nu te intereseaz ordinea i disciplina. S’o lu m încet. (Lui Udrea autoritar ): D -i înainte. uitându-se dezolat. (Udrea ia i el loc. PROFESORUL Udrea. Eu am fost la cinematograf. când spre cel lalt. domnule. PROFESORUL Ba da… dar nu la ora asta. UDREA Ei. UDREA Ei!. ai cuvântul. Tatovici dintr’a patra B… PROFESORUL (Întrerupând enumerarea): D-r Cucu… D -mi voie… eu cred… D-ra CUCU Sigur. (Num rându-le pe degete): Iliescu dintr’a cincea. la cinematograf dau peste domni oara Cucu. apte fete am prins în sal . domnule Profesor. mai repede. pentru Dumnezeu. (Ia loc pe un scaun): Domnule Udrea.. UDREA (Cam jenat): S vezi.Steaua f r nume Mihail Sebastian S nu ne gr bim. când cu mare nelini te spre u a din stânga). si la cinematograf. D-ra CUCU Foarte r u. i acolo am întâlnit-o pe D-ra Cucu. Ulmu dintr’a asea. D-ra CUCU (Isbucnind): Da! Pe mine. PROFESORUL (Nervos): Udrea. coala tie tot. Fiindc tot eu s raca trebue sa fac poli ie i la gar i la gr dina public . coala nu doarme. Vede tot! PROFESORUL (Nelini tit): Ce vrei s spui? D-ra CUCU Las’c vezi d-ta îndat .

r spicat): E adev rat ce am aflat? PROFESORUL (Cu nelini te crescând ): Ce ai aflat? D-ra CUCU E adev rat ce mi-a spus Ispas. pe furi . eu. (Reluând firul): Cum v spusei… la cinematograf… D-ra CUCU (T indu-l scurt): Las -m pe mine. PROFESORUL O chestiune grav ? Nu în eleg nimic. D-ra CUCU (Continuând): Trebue s fie la mijloc o chestiune foarte grav . D-ra CUCU (Triumf toare. (C tre Profesor. se lumineaz u urat): Da. UDREA Vorbesc. cu spaim . reputa ia mea… i intru în casa unui b rbat neînsurat noaptea?… UDREA (Parantez ): Tocmai de asta m’a luat cu dumneaei. (Dup o secund . domnule profesor. S nu se compromit . dar dac nu m l sa i. D-ra CUCU Te faci c nu în elegi.Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU Dar de ce mai repede? D-ta trebue s în elegi. eful g rii? PROFESORUL Ce i-a spus? D-ra CUCU E adev rat c d-ta… (subliniând): d-ta… ai pl tit 22 de mii de lei o carte pe care i-a adus-o ast zi Pascu dela Bucure ti? PROFESORUL (Care a fost torturat de acest interogator i a privit mereu. spre u a din stânga. (C tre Udrea): Vorbe te. c dac eu. c tre Udrea): Ei! Acuma vezi? 67 . domnule. dac pun în joc numele meu. Ca s nu vorbeasc lumea. închiz toare): Domnule Miroiu! S nu încerci s negi c -i de prisos. PROFESORUL Vorbe te Udrea.

PROFESORUL De ce? Eu cu banii mei fac ce vreau. (C tre d-ra Cucu. Nu mi-a spus nimic. 68 . PROFESORUL (Trecându-si mâna prin pâr): Chiar s pt mâna trecut . asta nu e lucru curat. explicativ): Din fondul serb rii. La birt ai r mas dator 8oo de lei înc de pe luna trecut . D-ra CUCU Nu vezi? (Senten ios): Domnule Miroiu. PROFESORUL Nu i-am spus. La frizer te tunzi odat în dou luni. un profesor! d 22 de mii de lei pentru o carte.000 de lei? UDREA Ba da. PROFESORUL De unde tii? D-ra CUCU Mi-a spus M-me Luiza. D-ra CUCU Banii d-tale? Care bani? Ce fel de bani? C . D-ra CUCU i dac -i dai înapoi?! Crezi c e deajuns? Crezi c asta e tot? PROFESORUL Nu v d ce ar mai fi. când cineva. c am fost pe la ea.Steaua f r nume Mihail Sebastian UDREA N’am tiut nimic. te cunoa tem. dar nu mi ai împrumutat tu 3. slav Domnului. PROFESORUL (Uitându-se la hainele pe care le poart ): Sunt curate… sunt bune. Ii dau înapoi. De ase ani le por i tot pe astea. D-ra CUCU (Teribil ): Din fondul serb rii! PROFESORUL Mâine iau leafa. D-ra CUCU Haine nu i-ai mai f cut de când te-am apucat.

i ora ul. D-ra CUCU tie. Ai r bdare pân mâine diminea . Stai domni oar Cucu. d-le Profesor. UDREA Asta nu e adev rat. îndurerat): Asta e o infamie!… D-ra CUCU i c m ile! PROFESORUL O infamie! (Privind mai mult spre u a din stânga): Nu trebue s crede i. d-r Cucu. i eu.i cârpe ti singur ciorapii. Unde e? PROFESORUL E aici. D-ra CUCU (Lui Udrea): Pân mâine diminea ? Crezi d-ta c a fi dormit pân mâine diminea ? (Lui Miroiu): Nu domnule Profesor. Misterul sta trebue s se l mureasc imediat. Spune tu Udrea. coala. (Cu alt voce): Unde e cartea? PROFESORUL Ce carte ? D-ra CUCU Cartea! Cartea pe care i-a adus-o Pascu.Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU i tii ce-am auzit? (Veninoas ): C . D-ra CUCU Te în eli. nu e o nebunie? PROFESORUL Poate c da. Pantalonii poate i-i calc singur… dar c m ile… i ciorapii. D-ra CUCU (Care nu ine seam de protest ri): Las’ c carte. dar e nebunia mea i nu datorez nim nui nicio socoteal . Pe loc. care nu arat nimic). 22 de mii de lei pe o 69 . (Gest vag. ai aflat. Nu era nevoie s vii pentru asta în plin noapte… UDREA A a i am spus i eu. trebue s afle. te întrebi. coala trebue s PROFESORUL Ei bine. tiu eu ce vorbesc. PROFESORUL (R nit. i atunci.

D-ra CUCU Taci? Nu spui nimic? PROFESORUL 70 . PROFESORUL (Mai mult timid. Refuz. ca un gest de colegialitate… UDREA De pur colegialitate… D-ra CUCU …Am vrut s stau de vorb cu d-ta. domnu Udrea? UDREA Am auzit.Steaua f r nume Mihail Sebastian S’o v d. decât provocator): Da. Ce e cartea asta? De cine e? De unde vine? Ce scrie în ea? Ce gânduri ai cu ea? De ce ai cump rat-o? PROFESORUL (Tace. ridic din umeri). PROFESORUL De ce? D-ra CUCU Cum de ce? Ca s’o v d. D-ra CUCU I i mai pun o singur întrebare. D-ra CUCU Ai auzit. PROFESORUL Nu se poate. D-ra CUCU Nu se poate?! Vrei s spui c … refuzi s mi-o dai? s mi-o ar i. Poate nu. PROFESORUL Nu era nevoie. Eu voiu aduce cazul în fa a conferin ei profesorale… dar mai întâiu.i dai seama de gravitatea situa iei. D-ra CUCU Domnule Miroiu.

PROFESORUL S ias . e târziu… D-ra CUCU Cu alte cuvinte m dai afar . S mergem. 71 .Steaua f r nume Mihail Sebastian (Gest cu mâinile. Numai s nu. nu… dar d-tale nu i-e somn? D-ra CUCU Mie nu mi-e niciodat somn. domni oar Cucu. Vino. îi bareaz drumul). PROFESORUL (Repede. Profesorul speriat. ca i cum ar spune: De! Ce s fac?). PROFESORUL Domni oar Cucu… Domni oar Cucu… D-ra CUCU E ceva suspect aici. PROFESORUL Totu i e târziu… D-ra CUCU Nu e niciodat prea târziu. (In agita ia ei a ajuns . d-le Udrea. PROFESORUL (Acela i joc): Suspect! Cum suspect! D-ra CUCU De mult e tot ora ul cu ochii pe d-ta i se întreab ce tot faci. domni oar . (Iese furtunos prin dreapta. ce tot dregi de te închizi mereu singur în cas .i spun ceva. Udrea placid se ia dup ea). Dar acum o s ias la lumin . D-ra CUCU Domnule Udrea! In casa asta se petrec lucruri mari.i par r u. I i mai pun o singur întrebare… PROFESORUL (Întrerupând): N’o pune c nu r spund. PROFESORUL Nu. Cum pofte ti. E noapte. D-ra CUCU Bine. tainic): Udrea! R mâi. s ias … dar mâine diminea … nu acum. Am s . ziua i noaptea.în fa a u ii din stânga.

PROFESORUL Da. (Iese repede). 72 . UDREA Bine. M întorc. Trebue s conduc scorpia acas . ca s nu mai bat. da.Steaua f r nume Mihail Sebastian UDREA Nu pot. PROFESORUL Atunci întoarce-te. VOCEA D-rei CUCU (De afar ): Domnu Udrea! UDREA Viu! Viu! (Cu vocea sc zut ): M întorc. Am nevoie de tine. domnule? Vii! UDREA Gata sunt. da’ las -mi poarta deschis . VOCEA D-rei CUCU Ce faci.

care r mânând pe loc. ia loc pe scaun. Nu-i nimic adev rat. PROFESORUL (O prive te un lung moment. Vreau s’o v d. în t cere. apropiindu-se de el. ca s se conving c cei doi au plecat într’adev r. NECUNOSCUTA Cât de veche? PROFESORUL Vreo sut cincizeci de ani. se întoarce spre necunoscut . Pe urm . E o carte veche. (Dup o secund ): E adev rat c … PROFESORUL (Întrerupând): Nu-i adev rat. PROFESORUL i-am spus.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA III PROFESORUL  NECUNOSCUTA Profesorul r mâne câteva clipe singur. întâiu în profil i pe urm înapoi): E adev rat c nu te-ai tuns de dou luni? PROFESORUL Ai auzit? NECUNOSCUTA Tot (Gest decolat din partea profesorului): Nu puteam s -mi astup urechile. NECUNOSCUTA Ascult … D -mi cartea. N’am s v d pe nimeni. E jenat i buim cit. apropie lampa i r mâne câteva clipe aplecat asupra ei. Pe urm ridicând capul): Nu pricep nimic. De matematici. cu un gest simplu). Arunc o privire de jur-împrejurul camerei. absorbit . Sunt aici pentru o noapte. atent . U a din stânga se deschide bini or. se duce la mas . nu te cunosc. pentru o or . NECUNOSCUTA 73 . i-a urm rit tot timpul cu privirea i-i d cartea. NECUNOSCUTA (Ia cartea. ia deacolo volumul misterios. Necunoscuta intr cu precau ie. f r grab . (Profesorul tace): Nu se poate? Nu vrei? (Profesorul tace): Nici mie? Nu m cuno ti. NECUNOSCUTA (A ajuns lâng el. pe urm îl prive te lung pe profesor. îl apuc cu mâna de b rbie i îi întoarce u or capul. de astronomie. n’am s povestesc nim nui… Arat -mi-o… Te rog. deschide cartea. Ascult cu urechea a intit spre strad . merge spre raftul cu c r i.

NECUNOSCUTA Nu vrei s -mi spui? PROFESORUL Ba da. Unde n’am scris? pe cine n’am întrebat? Librari. Acum pot s verific. NECUNOSCUTA (Continuând enumerarea): I i cârpe ti singur ciorapii. Uneori. 1763. PROFESORUL Niciodat ? NECUNOSCUTA Niciodat . PROFESORUL 74 . Dar n’ai s spui nim nui? NECUNOSCUTA Nim nui. O am. D-tale î i spun. E eftin . De ani de zile strâng bani. (Cu elan): Dar acum o am. o am. NECUNOSCUTA De asta e a a scump ? PROFESORUL (Pasionat): Nu e scump . pot s NECUNOSCUTA Ce s tii? tiu. PROFESORUL Da. pun deoparte. PROFESORUL (Tace o secund ezitând). (Vine i el-lâng mas . o visez. Goteburg. E un noroc c am g sit-o. întoarce copert i arat cu degetul): Upsala.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Minunându-se): PROFESORUL ! ! o sut cincizeci? Mai mult chiar. anticari. fac economii. NECUNOSCUTA Un noroc? PROFESORUL De ani de zile o caut. dau lec ii. o a tept.

spre fereastr . Steaua pe care am g sit-o eu. foarte pu in speriat ): Se în elege. (Gest spre fereastra deschis ). Linia asta e axa lumii. O vezi? NECUNOSCUTA O v d… dar mai bine arat -mi-o afar . PROFESORUL Nu m crezi? (Ridicând o hârtie de pe biroul lui): Uite-o. Cercul sta e ecuatorul (ridicând o clip capul i privind-o): Ecuatorul ceresc. NECUNOSCUTA (Copil re te): Nu te cred. PROFESORUL 75 . se în elege. NECUNOSCUTA Eu credeam c … PROFESORUL (Ar tând cu creionul pe-hârtie): Uite. PROFESORUL Asta-i cerul.Steaua f r nume Mihail Sebastian Îmi f g due ti? NECUNOSCUTA I i jur. azimutul i distan a zenital . NECUNOSCUTA Spunea-i c e în cer. e aici. (Indicând cu vârful creionului un punct pe hârtie): Aici e. la dreapta pe urm cu un fel de team . NECUNOSCUTA (Dup ce l-a privit o secund drept în ochi): Unde? PROFESORUL (Simplu): In cer. Aici e sfera. NECUNOSCUTA (Pu in. PROFESORUL (Se uit spre u a. se înclin spre ea i spune oapt ): Eu am g sit o stea. pe cer. la stânga. PROFESORUL Aici sunt coordonatele orizontale.

nici Kepler… NECUNOSCUTA (Ar tând spre portretul din perete): Nici el? PROFESORUL Nici. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Fiindc avea destul îndr sneal . Cu totul altceva. NECUNOSCUTA Multe. nici Ptolomeu. Catalogul lui Van Mersch. un atlas. Am calculat-o. PROFESORUL Ce nu în elegi. Nici Hiparch. c acolo nu se vede. Dar mai ales nu în eleg ce leg tur are steaua… cu cartea. NECUNOSCUTA Pe hârtie? Cum pe hârtie? PROFESORUL Sigur. NECUNOSCUTA 76 . Singurul care ar fi putut. Un moment am crezut c Herschel  dar nu.Steaua f r nume Mihail Sebastian Nu. NECUNOSCUTA Nu în eleg. Eu simt c e ceva adev rat în teoria lui despre stelele negre. era el. La Herschel era o stea dubl . singurul. dar am g sit-o aici… pe hârtie. NECUNOSCUTA Nu spui c ai g sit-o? PROFESORUL Am g sit-o. NECUNOSCUTA Van Mersch? PROFESORUL Steaua mea nu se afl pe niciun catalog de stele. PROFESORUL E un catalog ceresc.

Las . PROFESORUL Cum mâine diminea ? Mâine diminea nu se vede. nervos. Vreau s dorm. NECUNOSCUTA (Cu anumit îngrijorare): Nebun? PROFESORUL Da. (O duce cu el la fereastr ): Vezi Ursa Mare? NECUNOSCUTA Nu v d nimic. de universitate. Uite (ar tând cu degetul): Sunt apte stele… Le vezi? NECUNOSCUTA (Ezitând): Nu. Ultimele trei sunt coada ursoaicei. Nu m’ar mira s se spun într’o zi i despre mine c sunt nebun. De îndat ce un om are o viziune mai larg . nu. lâng mine. NECUNOSCUTA Ce-are aface? Mi-o ar i pe hârtie. PROFESORUL Nu. Acuma trebue s vorbesc. Mi-e somn. î i bat joc de el. PROFESORUL (Febril. devine astrolog. II numesc. Acuma nu. astrolog… sigur. NECUNOSCUTA (Începe s -i fie de-a-binelea fric ): Mie mi-e somn. l-au numit totdeauna diletant. NECUNOSCUTA (Cu îngrijorare crescând ): Despre d-ta? PROFESORUL B ie ii din cursul superior i acum spun: nebun. PROFESORUL Nu. Mi-o ar i mâine diminea . Stai aici. aproape r stit): Cum nu. arlatan sau… nebun. Sunt patru i-trei. Acuma trebue s spun.Steaua f r nume Mihail Sebastian Stelele negre! PROFESORUL Astronomii de coal . NECUNOSCUTA Ce ursoaic ? 77 . Uite (o apuc de mân ): vino cu mine.

Acolo unde prive ti. PROFESORUL (Întorcându-se brusc): Unde te duci? NECUNOSCUTA M … m duc pân în curte… Vreau s m plimb. 78 . Ar vrea s fug ). PROFESORUL S te plimbi? NECUNOSCUTA Mi-e… mi-e sete. NECUNOSCUTA Ce balaur? (E foarte speriat . Se desprinde u or de lâng el i face cu mult precau ie un pas spre u a din dreapta. Nu spuneai c e o fântân ? (Profesorul face un pas spre ea. Balaurul.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Te ui i prea jos. e capul dragonului. ceea ce o sperie i mai mult): S … s nu te iei dup mine c strig. de asta n’o vezi. NECUNOSCUTA Ce dragon? PROFESORUL Dragonul. Vreau s iau ap dela fântân .

Intr . cu alt ton): Intr . Necunoscuta profitând de faptul c a r mas o clip singur cu Udrea.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IV PROFESORUL  NECUNOSCUTA  UDREA U a din dreapta se deschide. dar eu te cunosc. NECUNOSCUTA Da. UDREA (Foarte jenat): De ce nu mi-ai spus. D-ta nu m cuno ti. frate? De ce nu mi-ai spus c nu e ti singur? PROFESORUL N’am avut când. Stai s’o iau de-acolo. NECUNOSCUTA (Agitat): Domnule! Ce bine ai f cut c ai venit. domnule. Intr te rog. n’auzi? Avem nevoie de tine. calm): Te-ai speriat! Îmi pare r u. Apare Udrea. se apropie de el). UDREA (Spre Necunoscut . D-ta e ti d-l Udrea. Udrea. La sgomotul u ii. dar se mai întoarce odat spre Udrea. UDREA De mine? (Profesorul a intrat cu stropitoarea în odaia din stânga. femeea se întoarce scurt spre noul venit. NECUNOSCUTA (Repede): Domnule Udrea! UDREA V rog. avem nevoie. UDREA (Încremenit): Doamn !… PROFESORUL (C tre femee. teribil de încurcat): Doamn … v rog s crede i… dac a fi tiut… (Se împiedec de stropitoarea r mas lâng u ): Ce-o fi asta? PROFESORUL Stropitoarea. 79 . s n’o r stoarne cineva. care e tot în prag): Intr . (Ia stropitoarea i str bate scena spre u a din stânga. (Lui Udrea.

Andante. E astronom. Tot el mi le-a ar tat i mie. pe ultima ei replica): Sigur. c ci întrebarea e prea nea teptat ): Am v zut-o. UDREA (Simplu): O fi g sit. Alegro. Udrea. Scherzo… PROFESORUL i iar Alegro.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA D-ta ai v zut vreodat Ursa Mare! UDREA (Dup o secund de t cere. UDREA O simfonie în patru p r i. Dar de ce m întreba i pe mine? Întreba i-l pe el. NECUNOSCUTA i… e i un dragon? Un balaur? UDREA Este. UDREA Unde? PROFESORUL La tine acas . i-am spus c e compozitor. De ce s nu g seasc . NECUNOSCUTA E pe cer? UDREA Dar unde s fie? Pe cer. NECUNOSCUTA Astronom?… tii ce spune? C a g sit o stea. Hai. UDREA De ce? 80 . c el tie mai bine. s mergem. Eu n’am scris o simfonie? NECUNOSCUTA Ai scris o simfonie? PROFESORUL (Intrând din stânga. fire te. Dorm i eu la tine.

Pentruc trebue s dormi. frate.i spun eu pe drum. NECUNOSCUTA Pleca i? De ce pleca i? PROFESORUL Pentruc e târziu. E târziu. UDREA Asta a a e. Domnule Udrea. PROFESORUL Las . c m’am z p cit de tot. Noapte bun . Avea dreptate scorpia. NECUNOSCUTA Nu vreau s r mân singur . Aici se întâmpl lucruri mari. E frumoas ? UDREA 81 . UDREA De ce? PROFESORUL Pentruc n’are unde dormi în alt parte. I i explic eu. vorbe te-mi despre simfonia d-tale. UDREA i doamna? PROFESORUL Doamna r mâne aici. De ce v gr bi i? PROFESORUL Pentruc i-e somn.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Las c . UDREA Stai. Vino. UDREA Dar cine e Doamna? PROFESORUL Asta nu tiu nici eu. NECUNOSCUTA Nu vreau s dorm.

Autorit ile locale. nu vezi c doamna se intereseaz de muzic ? NECUNOSCUTA i nu s’a executat niciodat ? UDREA Înc nu. PROFESORUL i iar Alegro. NECUNOSCUTA De ce? UDREA Pentruc îmi pune be e în roate. UDREA Stai. E lung . NECUNOSCUTA El o tie? UDREA I-am cântat-o.Steaua f r nume Mihail Sebastian P i s spun el (gest cu capul spre Profesor). direc ia liceului… i d-ra Cucu. domnule. NECUNOSCUTA Cum? UDREA Din gur . Are patru p r i. PROFESORUL Udrea! E târziu. UDREA V-am spus. Alegro. Scherzo. PROFESORUL S tii c dac ti-o cânt si d-tale. Andante. Hai s mergem. NECUNOSCUTA Cine? UDREA Toat lumea. 82 . nu mai dormim în noaptea asta.

pam .du du .dum!… i acuma intr cornul englezesc.Steaua f r nume Mihail Sebastian UDREA Las -m frate. de ast dat f r explica ii): Pam .pam .du . Tu . domnule! (C tre Necunoscut ): Pân la scherzo. Tot n’am f cut nimic.pam . ar merge.du . ale unei imaginare orchestre): Pam .du . Dar s zicem c mi le d .pam . Tu . UDREA Tocmai.du -du .dum! Tu .pam pam. Asta-i principalul. c la urma urmelor ce-mi trebue? Opt viori. (Gest spre fund stânga): Ti . dar la scherzo. un contrabas.ti . dou violoncele.ti! Tim tim! 83 .du .ti . f r corn englezesc sunt mort. Tu .ti . NECUNOSCUTA De ce? UDREA Pentruc n’am corn englezesc. dar puteam s’o organizez. PROFESORUL Las . Nu vrea s mi le dea. PROFESORUL Dar nu i le d .dum! Ti . UDREA Nu-i a a? (Reîncepe execu ia.tim! NECUNOSCUTA E foarte frumos.ti .pam – pam .du . Intâiu intr al murile (Gest de dirijor spre al murile din fund dreapta. iau dela batalion. Eu voiam s cânt simfonia cu orchestra liceului.du . Al muri i sufl tori. într’o mi care mai rapid ): Tu .dum! Tu -du .ti .pam .pam . UDREA D -mi pace.ti . NECUNOSCUTA i f r … corn englezesc… nu se poate? UDREA Doamne fere te.ti . NECUNOSCUTA Are orchestr ? UDREA N’are. S vede i. Se g se te.ti… (Scurt): Tim . E târziu.pam .ti .pam… Pe urm viorile. Udrea.ti .dum. (C tre Necunoscut ): S vede i.ti . (Dirijeaz cu amândou mâinile viorile din imediata lui apropiere.dum. o viol . cum ar merge.ti .ti . dela fanfar .pam .ti .ti . doamn .du . i s v spun de ce.

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

NECUNOSCUTA (Admirativ): Partea asta dela urm !… UDREA Nu-i a a! PROFESORUL (Sincer): E adev rat. E frumos. UDREA Ce folos! Dac n’am corn englezesc. NECUNOSCUTA Nu se poate s pui altceva în loc? Alt instrument? UDREA In ruptul capului. Mai bine m lipsesc. O mie de ani a tept  i f r corn englezesc nu cânt. NECUNOSCUTA i nu se g se te de cump rat? UDREA S’ar g si la Bucure ti, dar e scump. Vreo 30 de mii. NECUNOSCUTA 30 de mii. UDREA Am pus eu ceva bani deoparte din leafa mea, vreo 4.500, dar pân la 30 de mii mai e. Am scos i o list de “subscrip ie. Sta i s’o vede i. PROFESORUL (Jenat): Udrea! UDREA Las -m , frate. Numai s’o vad . (Scoate din buzunarul interior al hainei o hârtie, o desp ture te i începe s citeasc ): “List de subscrip ie pentru achizi ionarea unui corn englezesc, în vederea execut rii în prima audi ie a simfoniei Nr. i în mi bemol major, a maestrului Radu Udrea”. NECUNOSCUTA Ai mul i subscriitori? UDREA Pân acum unul singur. (Ar tându-l pe Profesor): El.

84

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

NECUNOSCUTA D-ta? PROFESORUL (Stingherit): Da. NECUNOSCUTA (A luat lista de subscrip ie din mâna lui Udrea i o prive te): Domnule Udrea, a semna i eu… dar… UDREA (Luându-i-o repede înapoi): Vai de mine, coni ! Se poate? Cum v închipui i? Eu v’am ar tat-o numai a a. PROFESORUL (Dojenitor, c tre Udrea): Vezi? vezi? UDREA Pe unde n’am umblat? Cui n’am cerut? La Prim rie, la Comitetul colar, la Sfatul Negustoresc. Am ajuns de râsul târgului. Zice lumea c sunt nebun. NECUNOSCUTA i d-ta? PROFESORUL Da. i el. UDREA Cum si eu? PROFESORUL Las c - i explic eu. Hai s mergem. Mâine diminea de-aface cu d-ra Cucu? UDREA Nu. Asta nu. PROFESORUL Atunci? Hai s mergem. E târziu. UDREA (C tre Necunoscut , scuzându-se oarecum): Adev rat. E foarte târziu. Noapte bun , doamn . NECUNOSCUTA M l sa i? UDREA avem coal . Vrei s întârzii? Vrei s ai

85

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

De! Trebue. NECUNOSCUTA Bine. PROFESORUL (Dup ce i-a luat cartea de pe mas ): Noapte bun , doamn . NECUNOSCUTA Noapte bun … Iei cartea cu d-ta? PROFESORUL Da. Vreau s’o r sfoesc pu in înainte de m culc,.. Noapte bun . (Udrea a ie it, e i el gata s ias ). NECUNOSCUTA (Sco ând un ip t): A! PROFESORUL (Întorcându-se din prag): Ce s’a întâmplat? NECUNOSCUTA oarecele. UDREA (Reintrând i el): Ce oarece? NECUNOSCUTA L-am auzit. A mi cat. PROFESORUL (Dup ce a privit-o un timp în t cere, se întoarce spre Udrea): Udrea, ia-o înainte. Vin i eu dup tine. S -mi la i poarta deschis , auzi? UDREA Bine, bine… (Mai mult pentru ei): Nu mai pricep nimic… Noapte bun . (Iese).

86

ce-i cu d-ta. PROFESORUL Am vrut s i-o ar t adineaori. dar mi se întâmpl câteodat … NECUNOSCUTA i pe urm … nu auzisem niciodat de Ursa Mare. Uneori. Ca s v d dac -i înourat.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA V NECUNOSCUTA  PROFESORUL PROFESORUL (Se apropie de ea): N’ai auzit nimic  niciun oarece. Nu tiam c exist . 87 . NECUNOSCUTA Mi-era fric de d-ta… Vorbeai cu atâta… cu atâta pasiune. nu te ui i niciodat pe cer? NECUNOSCUTA Ba da. dar te-ai speriat. dac nu plou …. PROFESORUL (Cu un fel de decolare): Dac nu plou ! NECUNOSCUTA (Explicându-se. PROFESORUL Atunci. scuzându-se): Ca s tiu cum s m îmbrac… Ce pantofi s pun. Mi se întâmpl destul de rar. PROFESORUL Te rog s m ier i. PROFESORUL D-ta. PROFESORUL Nu tiai? Cum nu tiai? N’ai v zut-o niciodat ? Niciodat ? NECUNOSCUTA Nu-mi aduc aminte. nu-i a a? NECUNOSCUTA (Recunoa te din cap). Ce vrei? NECUNOSCUTA Nu pleca… Nu vreau s pleci pân nu-mi ar i… steaua d-tale.

cuprins toat în cadrul ferestrei). 88 . de sute de mii de ani. PROFESORUL Ocupat cu ce? NECUNOSCUTA Nu m mai întreba. aici i d-ta n’ai v zut-o? NECUNOSCUTA (Cu un fel de uimire copil reasc ): De sute de mii de ani! Arat -mi-o si mie. PROFESORUL Dar seara. NECUNOSCUTA Carul Mare? (In odaie. Lâng mine. Intr’adev r. PROFESORUL E îngrozitor! Bine. PROFESORUL E ca o ursoaic adormit pe labele dinainte. Ursa Mare. Nu am o zi liber . patru i trei. PROFESORUL Nu ai timp? Dar ce faci? NECUNOSCUTA Sunt foarte ocupat . PROFESORUL (Vine din nou la fereastr ): Vino aici. Da! z u c v d. patru… le v d… i trei… (In extaz): Ce frumos e! (Dup o mai lung t cere): Ce mari sunt stelele! Mari si albe. Spuneai c sunt apte stele. E de mii de ani. NECUNOSCUTA A! scara sunt i mai ocupat . NECUNOSCUTA Cu ro ile în sus! Mi se pare c v d. Acum trebue s’o vezi. pe cer. lumina albastr a nop ii e destul de limpede. Un car r sturnat deasupra cerului… cu ro ile în sus.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Ce pantofi s pui!… Dar la stele… la stele d-ta nu te ui i… nu le vezi? NECUNOSCUTA Nu am timp. dar ce fel de via duci d-ta… dac nici Ursa Mare n’ai avut timp s’o prive ti. Pe cer stelele clipesc acum mai puternic. Se desprinde mai ales printre alte stele mici. Carul Mare. Ursa mare. Nici nu tiu unde mi-e capul.

Te felicit. La stânga. NECUNOSCUTA (cu un gest viu. NECUNOSCUTA Alcor? PROFESORUL Acolo e i steaua mea… Steaua pe care am g sit-o eu. PROFESORUL Ai ochi buni. PROFESORUL La stânga? NECUNOSCUTA Da. E Alcor. NECUNOSCUTA Nu? PROFESORUL Întâia e galben . De-asupra Ursei Mari. NECUNOSCUTA Le cuno ti pe toate? PROFESORUL Nimeni nu le cunoa te pe toate. A treia i a cincea sunt ro ii-rubinii. ar tând pe cer): Dar steaua de-acolo o cuno ti? PROFESORUL Unde? Care? NECUNOSCUTA O stea mic .Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Nu sunt albe. NECUNOSCUTA 89 . A patra e albastr . NECUNOSCUTA De unde tii? PROFESORUL Pentruc le cunosc. i a doua. Lâng a asea stea din Ursa Mare.

îmi trebue un nume de dou silabe. PROFESORUL Când închid ochii. neb nuit . NECUNOSCUTA (Mirat ): Vezi. tiu unde se afl . Un nume… NECUNOSCUTA Dar e ti sigur c e acolo. NECUNOSCUTA Ce drum? PROFESORUL Drumul… Drumul pe care-l str bate de mii de ani în întunerec. NECUNOSCUTA i nu se va vedea niciodat ? Niciodat ? PROFESORUL 90 . NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Pentruc n’am g sit un nume potrivit. Nu i-am dat înc niciun nume. Mult mai departe. PROFESORUL Trebue s fie. Vega ar fi fost frumos. Trebue s fie un nume care s mearg împreun cu Alcor. Ii cunosc orbita. NECUNOSCUTA Atunci de ce nu se vede? PROFESORUL Pentruc e prea departe? NECUNOSCUTA De ce nu te ui i cu un ochean? Cu o lunet ? PROFESORUL Niciun ochean nu str bate pân acolo. necunoscut . Eu v d mai departe. nev zut . Ii urm resc drumul.Steaua f r nume Mihail Sebastian Cum o cheam ? PROFESORUL Nu tiu. Alcor i Vega.

NECUNOSCUTA Poate trenul meu… Când te gânde ti c dac muream ast noapte. Ce este asta? PROFESORUL tiu eu? Un tren. muream f r s v d Ursa Mare. PROFESORUL Ar trebui s se abat pu in din drumul ei. (Moment de t cere. NECUNOSCUTA 91 . NECUNOSCUTA Tres rind u or. Un tren de noapte. NECUNOSCUTA P cat. NECUNOSCUTA i-atunci? PROFESORUL Atunci ar str luci acolo (arat cu mâna): drept acolo… NECUNOSCUTA Deasupra Ursei Mari? PROFESORUL Deasupra Ursei Mari… Lâng Alcor… NECUNOSCUTA i nu se poate? PROFESORUL Nu! NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Pentruc stelele nu se abat niciodat din drumul lor.Steaua f r nume Mihail Sebastian Niciodat . PROFESORUL Ar fi fost p cat. Se aude din dep rtare un uerat de locomotiv ).

NECUNOSCUTA II auzi ? Trece… A trecut… Dac r mâneam acolo pe linie… PROFESORUL Ai fi fost în stare… Ai fi fost în stare s … (Nu îndrâsne te s pronun e cuvintele). (Un nou uerat. PROFESORUL Te vei reîntoarce i de ast dat . NECUNOSCUTA Da… poate… dar cel pu in de ast dat am v zut ceva nou. Pe urm îmi trece. (Se întoarce la fereastr ): Ursa Mare. NECUNOSCUTA Am mai fugit eu de câteva ori… Dar m’am întors.Steaua f r nume Mihail Sebastian Atâ ia oameni tr esc f r s’o vad . parc mai de departe. Uneori îmi vine s urlu de plictiseal . acelea i gesturi. PROFESORUL Li se pare c tr esc. Nu m’am gândit niciodat . acelea i cuvinte. Pe urm îmi trece. Mereu aceia i oameni. de disperare. Uneori îmi vine o poft nebun s trântesc u a. PROFESORUL De ce? NECUNOSCUTA tiu eu? PROFESORUL E ti nenorocit în viat ? Foarte nenorocit ? NECUNOSCUTA Nenorocit ?… Nu cred. PROFESORUL Atunci? NECUNOSCUTA M plictisesc. s fug. Ast sear ai fugit. PROFESORUL Totu i. s plec. NECUNOSCUTA S mor? Poate c da. 92 .

Pentruc nicio stea nu se abate niciodat din drumul ei NECUNOSCUTA E p cat. fiin e care nu s’au v zut niciodat . încât dac a i striga mi se pare c m’ar auzi. NECUNOSCUTA Ar trebui s încerci… Cine tie? PROFESORUL Sunt seri când tot cerul mi se pare pustiu. dep rtat . a a de atent .Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Ai dreptate. ne sbatem pe o planet de provincie. ca i cum dup o planet pe alta. NECUNOSCUTA F r s’o vad ? PROFESORUL Dar sunt alte seri. pe lâng care marile stele trec f r s’o vad . toat disgra ia de a locui pe o biat planet mizerabil . se caut . protectoare. PROFESORUL 93 . ca într’un târg în care nu curge ap . atent . se presimt. de pe o stea pe alta. indiferent … i atunci parc simt toat umilin a. NECUNOSCUTA Chiar i pentru d-ta care o cuno ti a a de bine? PROFESORUL Chiar i pentru mine… Sunt seri când e rece. e trist. Ursa Mare e totdeauna nou . NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Pentruc nimeni n’a trecut niciodat de pe o stea pe alta. se cheam … NECUNOSCUTA (Încet. cu stele reci. auzi cum fream t p duri i oceane  fantastice p duri i fantastice oceane.  seri în care tot cerul e plin de semne i de chem ri. când o simt aici la fereastr . într’un univers absurd. nu arde lumina i unde nu opresc trenurile rapide… Dar sunt seri când tot cerul fo ne te de viea … când pe ultima stea. vie. moarte. în care numai noi în marea noastr singur tate. dac ascul i bine. cu team ): i se g sesc? PROFESORUL Niciodat .

visele noastre c zute  tot ce am fi vrut s cutez m si n’am cutezat. NECUNOSCUTA Crezi… crezi c sunt si acolo oameni… Oameni ca noi. tot. dar cu alt noroc. devine luminos i transparent. s iubim si n’am iubit. care se nume te via a noastr . PROFESORUL Cum te cheam . în alt constela ie… în Ursa Mare. NECUNOSCUTA Eu sunt o stea care se opre te. tot. sau pe Vega… NECUNOSCUTA Sau pe steaua d-tale f r nume. PROFESORUL 94 . tot ce aici e întunecat i opac. str lucitoare…. Dar e frumos. sub acela cer. dela început. c undeva. (E foarte aproape de el. PROFESORUL Da… Sau pe steaua mea f r nume… Aventura asta ridicol .  când te-am v zut. se repet altfel. limpede. PROFESORUL Nu… nu… NECUNOSCUTA De unde tii ?… PROFESORUL Pentruc nicio stea nu se abate. se împline te. nu cred.  în gara aceea afumat . intrând acolo. NECUNOSCUTA Poate c viu din alt lume.Steaua f r nume Mihail Sebastian E pu in trist. alb . Dar poate fiin e mai u oare… mai luminoase… mai plutitoare… (cu o schimbare de ton. sau pe Steaua Polar . Pe urm se desprind unul de altul i se privesc în t cere. se simplific . Lung-lung s rut. Tot ce încerc m f r s isbutim nici pe jum tate  gesturile noastre zadarnice. NECUNOSCUTA Mona. nu se opre te nicio-lat din drumul ei. Poate c acolo tot ce aici e greoiu i ap s tor. Ca noi. Cel pu in tii c nu e ti singur sub bolta asta imens . am crezut o clip c vii din alt lume. în alt lume. PROFESORUL Oameni. nu tiu. Îl îmbr i eaz . devine u or. se împarte. privind-o): Când te-am v zut ast zi seara.

Parc ar fi un nume de stea… (Str b tut de un gând revelator): Dar e un nume de stea Alcor i… Mona.Steaua f r nume Mihail Sebastian Mona! Ce nume frumos. CORTINA 95 .

mai mult fredonat (fie i fals). c ma cu mânecile suflecate pân la cot. MONA Du ce? Nu. U a din stânga. MONA tiu. Are în mân un prosop cu care tocmai se terge pe fa . e f r hain . Chiroiu dela Percep ie. copil resc). gr dini simpl de provincie. dar te vede… Te aude de peste drum dela Chiroiu.Steaua f r nume Mihail Sebastian ACTUL III Acela decor. trei geamuri la strad . PROFESORUL Mona! MONA i Atanasiu. deschis . PROFESORUL (Alergând spre fereastra): Mona! Mona! MONA (De afar ): Daa! PROFESORUL Nu mai cânta.i place? PROFESORUL Ba da. (Râde). Casa cu uluci. SCENA I PROFESORUL  MONA Scena e goal . 96 . De afar din curte se aude glasul Monei. (Râde lung. pentru Dumnezeu. a doua zi diminea a. Nu trebue neap rat s cânte frumos i nu trebue mai ales s cânte o roman întreag cu cuvinte. O fraz -dou . cântând. Interiorul e tot atât de modest. nimic nu e propriu-zis schimbat i totu i în lumin . dar acum se vede’ prin fereastra deschis gr dini a din fa . speriat. Profesorul intr repede din stânga. parc e alt cas . ce d spre baie. care asear în întunerec nu se vedea i care lumineaz totul. dintr’un cântec oarecare i întrerupt pe alocuri de un râs copil resc. i Lascu.

disdediminea ! S te vad to i vecinii? MONA (Cu elan): Toat strada. Parc toate ridic deodat capul i spun. tot târgul… Tot jude ul. M d afar . uite… sunt cele mai frumoase flori din lume. PROFESORUL (Dojenitor): Mona! MONA Sunt fericit dragul meu. Pe bra ul stâng un buchet de flori de gr din . s culeg flori. nu râde. morm ind de unul singur): Sunt pierdut. de toate colorile): Nu striga c te aude. Sunt pierdut. PROFESORUL (Se întoarce tres rind): Unde ai fost? MONA In curte. Ce mai încolo ‘ncoace. Fericit . Nu râde c te aude… MONA N’are decât. E în aceea i rochie de sear . se apleac din nou peste pervazul ferestrei i strig ): Mona! MONA (Intr prin dreapta.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Mona. PROFESORUL Mona. în elege. nu te gânde ti? In rochia asta. Bun diminea a! PROFESORUL Bun ? diminea a Mona! MONA Bun diminea a Marin! 97 . fii cuminte. M auzi? Fericit . PROFESORUL Dar bine. Si florile astea. M d afar din înv mânt ( i ca i cum aceasta reflec ie ar trezi în el o nou alarm . MONA Îndat … îndat … (Fredoneaz iar). Continu s se tearg pe obraz cu prosopul. PROFESORUL (Dezolat. Vino în untru. se întoarce spre interior. E atâta soare. atâta lumin .

PROFESORUL Asear spuneai c e oribil . Marin. MONA E fermec toare. Mai aproape Ce fel de ochi ai tu? PROFESORUL (A închis repede ochii): F r culoare. PROFESORUL Mona. PROFESORUL Nu. i ce noapte! PROFESORUL (Încet): N’am s’o uit niciodat . Ia vino aici. Mona! MONA Totul s’a schimbat de atunci. MONA Deschide-i. MONA 98 . i tu… Ce dr gu e ti. Florile! Via a! Casa! PROFESORUL (Cu o ridicare din umeri): Casa! (Ca i cum ar spune: S nu mai vorbim de ea). i eu. te rog… MONA Z u c e ti dr gu . Casa. MONA De ce? PROFESORUL Mi-e fric . Dar de asear pân acum a trecut o noapte. MONA Asear .Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Ce frumoas e ti! MONA Nu eu.

nu m auzi? Nimic din via a mea n’a fost vreodat mai adev rat decât diminea a asta. PROFESORUL Un vas? (Caut cu ochii prin odaie): Da de unde s -l iau? (Î i aduce aminte): A! da. aproape disperat): Mona! Mona! (C tre femeea din strad ): S rut mâinile. MONA Vinete? Vreau i eu. C nu e ti aici. domnu Miroiu. C nu e adev rat. s rut mâinile. clar). 99 . PROFESORUL Sssst! MONA Mi-e foame.Steaua f r nume Mihail Sebastian Fric ? PROFESORUL Da. MONA Nu sunt aici? Eu? (Râde. O VOCE GROAS DE FEMEE (Din strad ): Bun diminea a. (Se întoarce dela fereastr ): Te-a v zut! (Pune decolat vasul pe mas ). Haide. nu fii prost. Deschide ochii i d -mi repede un vas s pun florile. S rut mâinile. de unde ridic un vas cu care r mâne în mân ). Dar bine dragul meu. (Merge spre fereastr i se apleac peste pervaz spre curte. Râs tân r. PROFESORUL (Încet. Complimente acas . MONA Cine e? PROFESORUL (Speriat): Sssst! (C tre femeea din strad ): Da ‘ncotro a a de devreme? VOCEA La pia c mi-a spus m-me Maltopol c e ni te vinete. PROFESORUL S rut mâinile. MONA Cine era? PROFESORUL M-me Grigorescu.

MONA Întâiu? PROFESORUL i se pl tesc lefurile. îmi venea bine. 100 . într’un târg ca al nostru. Trebue s ii im din situa ia asta. dar m duc s iau ni te bani. De acolo m reped pân la Pascu. Ar trebui s m schimb. c ii c întâiu… (î i caut haina. PROFESORUL S l s m gluma. (Tandr ): C e adev rat. e târziu (se uit la ceas): au! Opt f r zece! Oi 21 întâia n’am clas . Mi-ar trebui o rochie. cravata). eu m reped pân la Liceu. Asta e o dovad în plus. Nu e timp de glumit. tii ce? îmi pun din nou pijamaua ta de ast noapte. PROFESORUL Mona. tu nu po i s r mâi a a. Mona. MONA Nu-mi venea bine? Vrei s spui c nu-mi venea bine? PROFESORUL Era cam rupt . MONA Aici ai i tu dreptate. MONA Asta a a e. începe s se îmbrace z p cit i stângaciu). O cos. în plin zi. PROFESORUL S tii c te-a v zut. MONA Nu-i nimic. nu glumi. Uite. MONA Cu atât mai bine. Ce ar fi s împrumut m dela o vecin ? Dela M-me Maltopol Dela m-me Lascu. Cum e m-me Lascu? Gras ? PROFESORUL Mona.Steaua f r nume Mihail Sebastian MONA A! Mama lui m-me Chiroiu. t oricum. în rochia asta. PROFESORUL i n’ai s te plimbi în pijama pe strad . c sunt aici. ( i-a g sit haina i cravata.

PROFESORUL (Disperat): Mona! MONA Las -m pe mine. MONA Stai! PROFESORUL (S’a oprit în prag): Ce e? MONA Vino aici! Nu-mi place cum i-ai f cut cravata. MONA Da de ce s ies? Nu vreau s ies. Trebue s g sesc ceva acolo. PROFESORUL Pân când? MONA Toat via a. PROFESORUL Bine. E ti foarte dr gu . î i ia repede p l ria din cui i d s ias ). Magazinul General. (Îl prive te o secund ): Marin! PROFESORUL Da. PROFESORUL Toat via a în rochia asta? MONA Da. Eu r mân aici. s tii. 101 . dar acum am fugit. I i aduc. MONA E ti dr gu . Orice. (A terminat cu haina.Steaua f r nume Mihail Sebastian MONA Care Pascu? PROFESORUL Pascu. A a. (Ii reface cu aten ie i tandre e cravata): Stai cuminte. Ca s po i ie i din cas . Nu te pricepi. Numai s -mi aduci un sandvich c mi-e foame. cu cravata. O rochie. De altceva nu am nevoie. un trenchcoat.

le g se te i fredonând începe s le pun în vas. inut reglementar ). e ti foarte dr gu . c r ile. Nu ie i în curte. (Îl mângâie u or pe obraz i pe urm se s rut lung). num rul cusut pe mânec . (Ia vasul. ca i cum i-ar mângâia pe sub b rbie): i voi… i voi sunte i dr gu i. nu te ar ta la fereastr . MONA (Cu tonul lui): Nu râde. cu mare grij . nu cânta. undeva. fii cu b gare de seam . e opt f r cinci. eleva. aplecat asupra vasului cu flori. trece în baie ca s pun ap . PROFESORUL Da. pu in ame it): Nu. Se aude o b taie slab în u a din dreapta. A uitat unde le-a l sat adineori. Mai ales nu cânta. b taie care se repet dup o secund . (Se întoarce cu spatele i se rezeamâ cu capul în u . Pe urm trece pe lâng ei.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL (Se uit cu disperare la ceas): Mona. pe un scaun. ale lui Keppler i Kopernick. iar nu aude. Caut florile. pe divan. cu ghiozdanul de coal în mân . MONA (R mâne o clip privind lung spre u a prin care a ie it eh Un zâmbet de tandre e. vis toare): i e ti a a de dr gu … (Prive te de acolo înc odat toat înc perea. 102 . Se întoarce. cu un gest de amici ie. întoars cu spatele. Nu cânta. PROFESORUL (Dup ce s’a desprins de ea. îi lumineaz toat privirea): E ti un prost. portretele din perete. MONA Chiar dac e opt f r cinci. (lese dar n’a închis bine u a si se întoarce): Mona. intr timid . fereastra. fredonând mereu. U a se deschide u or i cu mare b gare de seam . Asta mi se poate s fie adev rat. (Iese). de emo ie.

eu . MONA Aveai treab cu el? ELEVA Aveam. ELEVA Nu. Chiar acuma a ie it din cas . MONA Cine? El? ELEVA 103 .. dac zice i c nu-i acas . Adic … voiam s -l rog… (Deodat o prididesc lacrimile): M d afar din coal . nu v cunosc. m duc. M mir c nu l-ai întâlnit. . i totu i aici locue te. MONA Nici eu pe d-ta. MONA De ce? ELEVA Fiindc … (ceva mai degajat): fiindc eu pe dv. E i mai încurcat acum): V rog s m ierta i.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA II MONA  ELEVA ELEVA V rog… domnu Profesor Miroiu nu-i acas . c eu am venit pe strada Unirii i d-lui o fi dat col ul pe Cuza-Vod … da. eu credeam… credeam… (d s plece). ELEVA (Repede): Nu se poate. MONA Ce credeai domni oar ? ELEVA Credeam c locue te aici… domnu Miroiu. tresare. MONA Aici locue te. (Mona se întoarce brusc. Fata când o vede din fa .

deschide). MONA E profesorul d-tale? ELEVA Da. (Din nou îngrijorat ): Domni oara Cucu. ELEVA Atunci… atunci eu m duc. s -l rog pe domnu Profesor Miroiu… (se întrerupe): da’ dac nu-i acas . MONA Nu-i. A zis c mai întâiu s a tept conferin a i atunci eu am dat fuga pân aici. ELEVA Da de ce? MON A Un profesor ca el! Vorbe te a a de frumos! ELEVA (F r prea mare entuziasm): Da. vorbe te… MONA Ave i i ast zi or cu el? ELEVA Avem. MON A Ce noroc ai. (repede): Nici nu m’a l sat s intru în coal . MONA Cuno ti bine pe d-l Miroiu? ELEVA II cunosc. MONA 104 .Steaua f r nume Mihail Sebastian (Cu pu in dispre . MONA (Dup o secund de t cere): Domni oara. ELEVA (Oprindu-se): V rog. (Pune mâna pe clan . Ora patra. . Cosmografia. ca i cum ar spune: “S fim serio i”): A! nu..

dup ce i-a muiat degetul pe limb ): Despre… legile lui Keppler… s … MONA Keppler! (Privire scurt spre portretul din perete): M la i s v d si eu? ELEVA (Pu in mirat ): V rog. A a de ame itor de frumoase. mi carea se face în sens direct” (Se opre te din citit): Ce frumos e! ELEVA Z u! MONA (Cite te mai departe): “Ariile descrise de raza vectoare a soarelui. or ul 105 . Cineva poate fi fericit într’un or ca sta. ELEVA V râde i de mine Doamn . ELEVA Doamn . Pe urma cite te): “In mi carea lui aparent în jurul p mântului. (Deschide ghiozdanul i caut cartea. d-ta i colegele d-tale c -l pute i asculta vorbind în fiecare zi… ELEVA Numai de trei ori pe s pt mân . P mântul fiind într’unul din focare. v râde i de mine. Fata a scos cartea i o r sfoie te repede. Nu-i a a c -i minunat. E minunat. soarele descrie o elips . MONA …despre lucruri a a de frumoase. I i st bine i frumos. Mona se apropie i urm re te cu viu interes. ELEVA (Sceptic ): Da… MONA Ce noroc ave i. Ave i o rochie a a de… a a de … (Nu g se te cuvântul).i st ista. MONA Nu. (Ii d cartea).Steaua f r nume Mihail Sebastian Ce lec ii ave i? ELEVA Despre… sta i s m uit. Crede-m c nu. (Privind-o): i ce bine. MONA (Se uit câteva secunde în carte cu mare aten ie. C’am uitat. sunt propor ionale cu timpurile întrebuin ate spre a le descrie”.

dar dumneavoastr ierta i-m c v întreb… de unde veni i? (Din strada se aude un sgomot de automobil. i nici la Bucure ti. repede. (Din nou interesat ): Ba stai! C mai e cineva. arunc o privire spre strad i tresare cu un mic ip t): El e! ELEVA Cine el? MONA (Are o secund de editare. aici la noi. (Explicativ): Domnu Ispas dela gar . acum doi ani de Pa te. cu mama i cu tanti… L sa i-m s m uit bine la ea. dispare în stânga. La poart . tr gând u a dup ea). Un domn. (Se repede la fereastr i se uit afar .Steaua f r nume Mihail Sebastian MONA (Cu o vag am r ciune): A a de… ELEVA (Fascinat ): Niciodat n’am v zut o rochie ca asta. ELEVA (Din ce în ce mai intrigat ): Care el? 106 . MONA (Tres rind): Un domn? ELEVA Vai! Ce elegant e! MONA (Îngrijorat ): Elegant? (Vine i ea spre fereastr . Fata tresare surprins ): Ce-i asta? (Sgomotul se apropie): In automobil? Pe strada asta? MONA (Care nu d importan faptului): Nu se poate? ELEVA A oprit aici. (Se uit cu aceea i privire fascinat la miraculoasa rochie): Da. spre fereastr i pe urm . în camera de baie. Pe urm oarecum decep ionat ): A! e domnu Ispas. C’am fost la Bucure ti. ca s povestesc i fetelor la coal . privire spre u e.

Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA III ELEVA  EFUL  GRIG Intr eful g rii. Poart un costum sportiv de diminea . i asta se vede. Poate c la Bucure ti nu s’ar vedea a a de direct. elegan simpl . profesorul. E un om care la volanul unei ma ini.i ia ochii dela Grig): De adineauri. de a-i cheltui la fel de u or. frate.i-fie. sor . Grig e “bucure tean”. pu in blazat poate. de a-i câ tiga u or. Regulamentul. A plecat cu el. asear . în lumina asta. gris deschis. La domnu Miroiu. 107 . într-un mare hall de hotel. urmat de Grig. parc e un exemplar din alt specie uman . Nu e. dela mine. se simte la el acas . EFUL (In continuarea unei discu ii): i cum-v spusei… Datoria înainte de toate. (Intransigent): Nimic! Regulament… (Z rind-o pe elev ): Domnul Miroiu nu-i acas . Tat s . Nici n’a auzit. GRIG (C tre ef): Dumneata e ti sigur c doamna… doamna de care i-am vorbit… e aici? EFUL Sigur. domni oar . Au plecat împreun . Om de afaceri. EFUL N’auzi domni oar ? Domnu Miroiu nu-i acas ? ELEVA (Tres rind): Cum? Nu. la o mas de baccara. Dar obi nuin veche de a umbla cu bani mul i. Meserie neprecis . dar aici. fireasc . GRIG Împreun ? EFUL Adic … d-lui zicea c se duce s doarm la Udrea (Cu subîn eles): M ‘n elegi!… GRIG (Mai mult pentru el): S’ar putea?… (Privind curios i amuzat decorul): S’ar putea s fi petrecut ea aici o noapte? Aici? EFUL Dac v spun… (C tre elev ): l-ascult . Vine dela volan. dela gar . d-ta e ti de mult aici? ELEVA (F r s . domni oar ? ELEVA (Nu. Gesturi sigure (f r ostenta ie îns ).i poate lua ochii dela Grig. nici nu r spunde).

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

EFUL i când ai intrat n’ai v zut o doamn ? GRIG O doamn , tân r , frumoas , blond , în rochie alb . ELEVA (Buim cit c el, care n’a v zut-o pân acum, îi vorbe te): Ba da… adic nu…. GRIG Da sau nu? ELEVA ( i mai buim cit , de apropierea lui i de întrebarea lui scurt ): Eu… s vede i… (Nu mai poate min i): Ba da. Am v zut-o. EFUL i unde e? ELEVA Eu… eu… (Cu un gest scurt, ar tând u a din dreapta): Acolo. EFUL Acolo? (Face un pas spre u e). GRIG (II opre te calm): Las dumneata. (Merge spre u e i r mâne în fa a ei).

108

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

SCENA IV EFUL  GRIG
GRIG (Care a privit mereu spre u a din stânga, f r s participe în ultimele replici, f r m car s le aud ): Domnule ef… dumneata e ti convins c doamna e doamna pe care o caut eu? EFUL Mai e vorb ? Înalt , blond , rochie alb . Semnalmentele corespunde. Nu? GRIG (Cu un zâmbet): Ba da. Corespunde. EFUL i p’orm … s’o chem m în untru. S’o vede i i dv. la fa . (Face un pas spre u e). GRIG Nu. Las . EFUL i mai e ceva. Uitasem. Sta i s vede i. (Se scotoce te prin buzunarele vestei i scoate de acolo cele câteva fise de joc de asear ): Poftim. GRIG (Le ia, le prive te): Fise dela rulet . EFUL Cu asta voia dumneaei s pl teasc biletul. Dac s’a mai pomenit! GRIG Adev rat. Nu s’a mai pomenit. EFUL P i nu? P i nu era locul s -i tragem un proces-verbal de contraven ie? GRIG

109

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

Ba era. EFUL Eu de asta zic. S’o chem m în untru i s -i tragem procesul. GRIG Acuma-i târziu. Nu i-am pl tit la gar ? i biletul i amenda? EFUL (Cu regret): Ba a i pl tit. GRIG P i vezi? Asear trebuia. EFUL Da, da nu avea acte. Nu zici c voia s se omoare. GRIG (Nu prea îngrijorat): Ce vorbe ti? EFUL Piiiii! Ce-am tras cu ea. Nu i nu c ea se omoar . Dac nu eram eu… GRIG (Luându-l de spate i împingându-l spre ie ire): I i mul umesc domnule ef. E ti un om de isprav . Dar acum las -m . Las -m singur. EFUL Am onoarea… V salut. (Se opre te în prag): Tiii… tare-mi pare r u. De cin pe ani n’am mai tras un proces-verbal. O ocazie ca asta nu se mai nimere te. (Iese).

110

MONA Nu eram. dar nu prea mult. dar portarul mi-a spus c nici nu te v zuse prin hotel i c . MONA Cine tie? Poate c de ast dat … nu. Mona iese în sfâr it de acolo. GRIG Nu. nici nu avea camere libere. Nu intr . Am stat la joc pân la cinci diminea a. GRIG (N’a dat aten ie): Intâiu crezusem c ai schimbat numai camera. se uita o secund sau dou . se întoarce. R mâne locului. Tu? GRIG N’am dormit deloc. de altfel. dar face semn cu degetul ar t tor. p e te spre u a din stânga. GRIG Dup cum vezi. chemând-o pe Mona. MONA Bun diminea a Grig. iar când vede ca ea nu r spunde. repet gestul. m’am schimbat i am pornit s te caut. MONA i m’ai g sit. Se privesc în t cere unul pe altul câtva timp. MONA 111 .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA V GRIG  MONA Grig l-a petrecut pe ef pân în prag. Nu erai. pe urm foarte calm. Am fost în serie mare. E pu in jenat . R mas singur. Am luat repede o baie. GRIG Bun diminea a Mona. GRIG Ai dormit bine? MONA Mul umesc. se opre te în fa a ei. credeam c e ti acolo. Pe urm m’am dus la hotel. pune mâna pe clan i deschide. cu un vag surâs amuzat. Atunci mi-am închipuit c ai trecut peste drum la Caraiman. Eu totdeauna te g sesc.

GRIG Ii pl tesc bine. Jean. MONA Tu? GRIG Eu. GRIG Timp de cinci minute. Sosise regulat. GRIG 112 . MONA Întocmai. Dar cineva din hall te z rise coborând sc rile spre gar .Steaua f r nume Mihail Sebastian Eroare. MONA tiu. GRIG i la gar .acas . Nu erai nici acolo. te v zuse urcându-te în accelerat. GRIG Am telefonat la Bucure ti. Atunci…atunci am început s fiu îngrijorat. MONA A a da. MONA Îngrijorat? GRIG Foarte. MONA Ai mul i informatori. GRIG Exact. tipul dela bar. Nu venise i. Eroare. Nu. chelnerul. MONA Nu te recunosc. Am telefonat la gar s v d dac trenul nu avea întârziere.

iritat): i-am spus de atâtea ori. Ce vrei? Sunt juc tor.Steaua f r nume Mihail Sebastian Fiindc dup cinci minute mi-am adus aminte c n’aveai un ban în po et jos pe undeva în vre-o gar . MONA E ti foarte inteligent. GRIG Sunt. c nu-mi place. Simpatic eful (Brusc. Am i eu supersti iile mele. MONA Foarte normal… GRIG (Mai potolit): Vezi? Vezi ce‘n eleg toare e ti acum? (Din nou iritat): Mai ales c pierdeam. MONA O mare prostie. GRIG {Dup o secund de t cere. Eram într’un ghinion negru. GRIG i c probabil te-au dat i am pornit-o metodic. M’am urcat în ma in g rii. MONA i dup ce-am plecat eu? GRIG 113 . GRIG Recunoa te c eu personal. Pân aici. când joc. p r sind tonul de glum de pân acum): Mona!. MONA Grig! GRIG Recunoa te c cearta noastr de asear a fost o prostie. s stai în spatele meu i s -mi vorbe ti i s m ‘ntrebi i s m sâcâi i s -mi ceri bani. din gar în gar . MONA Daa. MONA Niciuna. n’am avut nicio vin .

Pân la cinci. MONA 114 . Ea-l las ): i acuma hai s mergem. GRIG Deloc. GRIG A in început s câ tig… i-am intrat într’o serie fantastic … formidabil … De asta nici n’am putut s mit ridic dela mas . GRIG E ti o fat delicioas . M gândeam la supersti ii. deloc? MONA Absolut deloc. (O s rut pe obraz cu oarecare neglijen . El o apuc u or de umeri): Mona! E ti sup rat pe mine? MONA Nu. MONA (Cu o mic tres rire): A! GRIG Dar de ce întrebi? MONA (A r mas o secund pe gânduri): Nimic. GRIG (Apropiindu-se i mai mult de ea): Mona! (Niciun gest din partea ei. Ceva mai târziu. MONA (Interesat ): Cam pe la ce or ? GRIG tiu eu? Cam pe la 12. MONA Vezi? i-am purtat noroc. Deloc.Steaua f r nume Mihail Sebastian Am început s câ tig. Pân diminea a. MONA Imediat? GRIG Nu.

Mi-e somn. GRIG Unde? MONA Aici. Grig. GRIG 115 . Plec m. Vino. N’am dormit toat noaptea. GRIG Fat drag . MONA Pleci singur. MONA (Simplu. GRIG Singur? Cum singur? MONA Uite a a. GRIG Cum? MONA Eu nu merg.Steaua f r nume Mihail Sebastian Unde? GRIG Cum unde? Ma ina-i afar . singur. e prea târziu. f r violen ): Nu. sau prea devreme pentru glume. GRIG Nu mergi? Dar ce faci? MONA R mân. ironic): Aici? MONA Da. Hai s mergem. Hai. GRIG (Gest circular.

Asta-i cel mai dr gu lucru pe care mi l-ai spus de când te cunosc… Da. MONA Martor îmi e ti tu. MONA (Cu emo ie): Grig! Asta-i dr gu . c nu mi-a pl cut. totdeauna am sim it c -mi lipse te ceva. Nu suntem. Totdeauna. MONA Dar eu nu. Grig. N’ai s ‘n elegi. De atâtea ori am vrut ml fug i n’am tiut unde. Abia ast noapte am aflat. GRIG Nu i-a pl cut. Dar i-a stat bine. O sfâ ietoare descoperire.. Pot fi i eu nebun . GRIG Noi doi? MONA Noi i toat lumea noastr . GRIG Asta tiam de mult. Sunt nebun . Ar fi mai bine s nu pui întreb ri i s io duci. Nu. n’ai s ‘n elegi. De atâtea ori am plâns i n’am tiut de ce. Grig. simplu i grav): Ascult . Ast noapte… Aici… Eu am f cut o descoperire. Ducem o via trist . Noi nu suntem ferici i. ceva mai serios): De ce? MONA Pentruc … pentruc … Da. m auzi? Totdeauna. Mie nu mi-a pl cut niciodat . oricâte bijuterii. Tu… Ai v zut vreodat Ursa Mare? GRIG Ursa ce? MONA Ursa Mare? GRIG E ti nebun .Steaua f r nume Mihail Sebastian (Ceva mai r stit. MONA Se poate. Grig.. oricâte rochii. stupid … GRIG Dar comod . nu tiam bine ce… GRIG 116 . oricâ i bani am avut. (Cu o schimbare de ton.

Florile de ser cele mai scumpe se ofilesc în camera ta într’o secund . Ursa Mare. GRIG Feti o. într’un mizerabil târg de provincie. te-ai uitat la zarzavatul sta din oal ? Morcovi. MONA Nu. GRIG Florile astea? (Se uit o clip la florile din vas): I i plac ie? MONA Sunt minunate. tu delirezi. Ai b ut. GRIG Cum? Nota la florar se ridic în fiecare s pt mân la zeci de mii de lei. dragul meu. Ca un abur. p trunjel i p stârnac? MONA Grig. totul se lumineaz pentru mine. nu sunt destul de fragile. tu trebue s te culci. Florile cele mai palide nu sunt destul de palide pentru tine.i dau voie. le inând cu o sorcov în bra e? MONA Taci. aduse cu avionul. MONA (Cu un u or zâmbet secret): Poate. GRIG Mona. GRIG Dar bine. GRIG De ce s tac? Pentruc nu vrei s’auzi? Pentruc ti-e fric ? MONA Pentruc e zadarnic. E atâta soare azi diminea a. dac’ai ti ce limpede v d. 117 . ca o respira ie i toate astea de ce? Ca s te g sesc într’o zi. Uite. Liliacul alb în Ianuarie nu e destul de alb. S’a întâmplat ceva cu tine ast noapte. Trebue neap rat s dormi.Steaua f r nume Mihail Sebastian Ursa Mare probabil… MONA Da. casa asta… florile astea. nu. Violetele de Parma în Decemvrie.

uitându-se cu aten ie i ironie la lucruri): E minunat! E fantastic. diminea a. Mona i uite-te bine la cote ul sta în care te sba i cu frumuse ea ta de prin es . (P e te prin odaie. EI pune la loc stropitoarea i pe urm închizând u a): Aici i-ai f cut baia? MONA Nu. Îmi place. M’am sp lat afar la fântân . Apa rece. una diminea a. (Mona zâmbe te. la 26 grade i 5 linii. ca i cum ar fi o întrebare capital ): Mona! Te-ai sp lat tu la fântân ? MONA Da. GRIG Cum? MONA Da. GRIG Dar nici mult nu-i lipse te. A fost… a fost divin. una seara. Foarte modern . într’o infuziune de lavand . (Scoate afar stropitoarea i i-o arat ): i sistematic . E o fântân în curte. la fântân ? MONA Da. Nu z u? Ai dormit iu pe salteaua asta g urit ? MONA Taci. nicio linie mai pu in. dar deschide-i. în zori. N’ai v zut-o când ai intrat? O fântân curat acolo. (A ajuns lâng u a din stânga): i aici ce e? (Deschide i arunc o privire în untru): A! Sala de baie. 118 i lan … M’am sp lat .Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG Recunoa te c i-e fric . GRIG Tu. GRIG Ai stat tu la masa asta chioap ? MONA (Jignit ): Nu e chioap . vie… GRIG (Foarte serios. nici una mai mult… te-ai sp lat tu în curte. Fric s deschizi ochii. care la Bucure ti iei dou b i pe zi. Nu tii ce vorbe ti. GRIG Tu? MONA Eu.

dar atunci e grav… E foarte grav. MONA Cât se poate de grav.Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG Bine. 119 . dragul meu.

te rog s -mi explici ce s’a întâmplat azi noapte aici? MONA (Cu un strig t. (C tre Miroiu): Domnule. cu cât am unele întreb ri de pus. GRIG Cum? MONA Da. ori nu sunt. Ce s’a întâmplat? Fiindc ceva s’a întâmplat. Marin Miroiu.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VI GRIG  MONA  PROFESORUL PROFESORUL (Intrând repede. GRIG Îmi pare bine. Îmi pare cu atât mai bine. abia exprimat): Grig. Numele meu este Miroiu. pun întreb ri. cu o rochie de dam pe bra ul stâng): Mona! am adus… (Se opre te scurt): M ierta i… Nu e ti singur ? GRIG (Cam agresiv): Dup cum se vede. PROFESORUL (Intre jen i cavalerism): Domnule… 120 . MONA (Voind s -l opreasc ): Grig? GRIG (C tre Mona): Eu ori sunt frate. PROFESORUL (C tre Mona): Cine e domnul? MONA E… (Scurt): fratele meu. GRIG Da. PROFESORUL Domnule… sunt… sunt… onorat. (Venind spre el i întinzându-ii mâna): Da i-mi voie. i dac sunt. E fratele meu.

Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG Fata asta care zice c e sora mea i pe care o reneg… MONA Grig! PROFESORUL Sunte i prea aspru. GRIG Ai îmb tat-o. nelini tea… e datoria dv. dup tot ce s’a întâmplat. Ce i-ai f cut. domnule? (Ca i cum deodat ar descoperi adev rul): I-ai dat de b ut. scoas din min i. GRIG (Isbucnind): Dar ce s’a întâmplat. i o reg sesc aici. pentru numele lui Dumnezeu! vorbe te odat ! vorbi i odat ! PROFESORUL Domnule! am onoarea… vreau s spun… (Luând repede i eroic hot rârea): V rog s -mi face i cinstea de a-mi acorda mâna surorei dv. PROFESORUL Domnule… da i-mi voie… cum pute i crede? GRIG Ai îmb tat-o. sângele ap nu se face… Dar v asigur c eu… c Mona… GRIG “Mona”? Ii spui pe nume? PROFESORUL (Jenat): Acum. Cu ce? De ce? PROFESORUL Domnule… în eleg prea bine… indignarea. MONA Grig. delirând. A fugit. MONA (Afolat ): Dumnezeule! GRIG 121 . ame it . în casa d-tale. nu?… La urma urmelor. GRIG Fata asta a plecat asear de lâng mine. de frate. nu fi absurd.

d-ta asta vrei dela mine. I-am spus i asear . î i cer iertare. sta-i un om de onoare. PROFESORUL Da… sigur… GRIG (Scurt privire spre Mona): E colosal. Arc flori. E foarte frumoas . eu uit tot ce ne desparte. (C tre Profesor): Înainte de a v da consim mântul i binecuvântarea… trebue s tiu i eu pe ce mâini o las. MONA (C tre Grig încet): E ti grotesc. eu am uitat. Are tot ce-i trebue. m iadrept s . De ce nu mi-ai spus? (C tre Profesor): Domnule. Sunt profesor definitiv. Din cu totul alt lume. i nu trebue s crede i c dac prin… printr’o împrejurare n ucitoare… a venit aici. 122 . o situa ie. consim mântul. (C tre ea): Ascult . pân seziseaz situa ia): A! Dar bine. Dar nu! D-ta e ti o con tiin . Îmi dau seama c Mona vine dintr’alt lume. GRIG Înainte de a v da consim mântul meu… fiindc . a unui seduc tor primejdios.i spun  pu in pe nepreg tite. cererea d-tale. la mine. atunci lucrurile se schimb .Steaua f r nume Mihail Sebastian Mâna su… (O clip de suspensie. GRIG N’a i putea s dau un r spuns imediat. Eu m temeam c sora mea… (Întorcând o secund capul spre ea): Biata mea sor … a c zut pe mâna unui vulgar craiu. dac nu m ‘n el. MONA (Încet dar fierbând): i dumneata un imbecil. a unui don-juan f r scrupule. PROFESORUL Nu. PROFESORUL i pe mine. În eleg. eu am o carier . (C tre Profesor): Tinere. Mona. în ce cas … PROFESORUL (Stingherit): O! casa… GRIG N’am nimic de spus. Arc fântân . GRIG Te rog s nu m insul i. Dar vede i. n’are. PROFESORUL Evident. într’un moment a a de solemn.

cu ag toare). GRIG F r re ineri? PROFESORUL F r . strâng toare. 11.273 de lei. (Îngrijorat): Nu. scoate câteva bancnote cu stâng cie i le vâr la loc): Azi e întâiu. MONA (Încet): E ti odios. GRIG Frumos! PROFESORUL O leaf mic . 11. am or dela 910. dar sigur .i place. Mona.273! Ea e o fat ordonat . (Arunc rochia repede pe un scaun). Cât p’aci s uit. Dar nu acum. PROFESORUL Chiar adineaori am fost pe la coal i i-am luat. GRIG (Luând el rochia): Ce-i asta? (O ridic de mânerul ag MONA (I-o ia din mân ): Las . Trebue s m duc i la coal .Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG (C tre Mona): Definitiv! PROFESORUL Cu o grada ie. rochia. o prime te înapoi.i aminte): Uite. PROFESORUL În elegi? Nu poate s ias în ora a a cum este. Mona? MONA Ba da. (Bag mâna în buzunarul hainei. o oribil rochie “de gata”. (Aducându. (C tre Grig): ti i.i place. GRIG Admirabil. c n’am timp. Am trecut pe la Pascu. (Încet lui Grig): E ti odios. A a m’am în eles cu Pascu. (Întinde rochia. GRIG toarei). 123 . Altceva n’am g sit. PROFESORUL Fiindc dac nu.

(Se întoarce. Nici n’a i fi în stare. îi d pachetul i pe urm explicativ. Prea sunt… prea sunt… Dar m car s le spun. 124 . I-e foame s raca. S puie pe altul în loc… (A f cut un pas spre u e): Aa! Unde mi-e capul? (Scoate din cel lalt buzunar al hainei un pachet învelit în hârtie): Uite Mona. c tre Grig): Ceva de mâncare. C lec ia tot n’o fac. S tie c nu viu.Steaua f r nume Mihail Sebastian Aa! Atunci du-te. MONA N’a mâncat nimic de ieri… (A ajuns lâng u e): eu m ‘ntorc! (Iese). PROFESORUL Dau o fug pân’acolo i m ‘ntorc.

GRIG (Dup ce a privit-o lung în t cere): Prin urmare. MONA L-ai v zut dar nu-l cuno ti. a a. e prost îmbr cat. Dar când se face seara… (Întoarce capul spre fereastr ): când se face seara… aici. nu afirm ). f r ironie): E ridicol. GRIG Are haz b iatul. Ce mil mi-e de tine. GRIG L-am v zut. ( i deodat . Se apropie acum de mas i-l arunc u or. cu elegan a ta irepro abil . MONA Te rog s nu vorbe ti despre el. e timid.i ba i joc de el în fa a mea? Ce mil mi-e de tine. cu cravata ta perfect . E stângaciu. la fereastra lui… (coborând mult vocea): se întâmpl un lucru miraculos… 125 . Tu nu e ti ridicol si n’ai s fii niciodat . GRIG Are o tain ? MONA L-ai v zut r u. în plin zi. gest care nu neag . Cu zâmbetul t u sigur. Nu-l cuno ti. cu un gest de oboseal . M’ai în elat. de absen . Grig. MONA (Ridicare din umeri. GRIG (Îndârjit): Sper! MONA Dar nici n’ai s cuno ti marea lui tain . GRIG M’ai în elat cu pr p ditul sta. E simpatic. Nu-i ade bine. MONA Ridicol? De ce? Fiindc ti-ai b tut joc… fiindc i crezut c . t ios.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VII GRIG  MONA Mona a r mas în mân cu pachetul care i l-a întins profesorul i pe care ea l-a primit ma inal.

Florile. pentru cinci minute. care are o tain … i la fereastra c ruia se întâmpl noaptea miracole? MONA Grig. GRIG Mona! eu te‘n eleg. foarte serios): Mona! Vrei s r mâi cu el? MONA Da. GRIG 126 .Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG (Dup o mai lung t cere. To i vrem s schimb m. nu. Un fel de excursie. GRIG (Montându-se): Nu? i eu ce fac. Dar vreau s r mân. Te‘n eleg foarte bine. Am cheltuit o avere. Cele cinci minute trec. s m ‘ntorc singur. MONA Nu. Un fel de escapad . la Sinaia i pe urm la Bucure ti? i ce s spun? c m’ai l sat? c m’ai l sat pentru un tip caraghios.i dau voie! GRIG (Ridicând mereu vocea): Ce nu-mi dai voie? Ce nu-mi dai voie? Am tr it trei ani cu tine. GRIG Ba da. stropitoarea. MONA Crezi? -. MONA E ti delicat. Tuturor ni se ur te. M car odat . Nu m’am gândit deloc. Dar bag de seam . To i ne plictisim. Ce nostim e! Dar acum… Hai acas . i s’a urît. Te-ai plictisit. GRIG Cred c da. GRIG Te-ai gândit bine? MONA Nu. Vrei s schimbi. fântâna. MONA (Protestând vag): Ba nu. Pân acum a fost foarte amuzant.

MONA Las -m s . Te aude dela Chiroiu. i n’am de ce s fiu. GRIG (Încremenit): Mona! Mona! (Vine spre ea. GRIG E ti nevasta lui domnul Miroiu. Ai ticuri de provincial . GRIG i nu striga. Te aud vecinii. ca totul s fie complet. Mona. GRIG Care Chiroiu? MONA Chiroiu dela Percep ie. i-e fric de ce-o s spuie târgul. GRIG Cum? MONA Pleac dela fereastr GRIG Ce vecini? Care vecini? MONA Nu striga. speriat ca de un simptom grav al unei maladii pe care nu i-o cuno tea. Îmbrac-o. E ti… (Cu profund decolare): E ti nevasta lui Miroiu. i-e fric de vecini. Când te-ai schimbat? Tu nu mai e ti Mona. e jenat ): Las -m . GRIG Ce. 127 . i nu vreau s fiu. îmbrac-o repede. MONA Nu striga. (A luat rochia de unde o aruncase ea adineori i o ridic prezentând-o): Ia uite ce frumoas e. MONA (Ii rupe rochia din mân i-o arunc din nou pe undeva): M plictise ti.i mai lipse te? Rochia poate.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Violent): Nu sunt delicat. vorbe te cu o sincer uluire): Tu e ti o provincial .i spun. MONA (Care i ea a fost surprins de strig tul ei de respectabilitate provincial  de mai sus  iar acum.

domni oara Cucu).Steaua f r nume Mihail Sebastian Mona. tii ce vei fi? (In clipa aceasta u a din dreapta se deschide i intr . E ti f cut din pu in parfum. 128 . tu e ti un animal de lux. din mult lene. cu precipitare. din oarecare fantezie. Tu crezi c toate astea vor rezista aici? Te gânde ti ce vei fi tu. cum vei fi tu peste un an? Poate cinci? Încerc s -mi imaginez i m cutremur.

îi prinde imaginea instantaneu): Uite! Asta vei fi. E ti un argument i vii la timp. Mona. asta vei fi. GRIG Te cheam Cucu? D-ra CUCU tii c e ti obraznic? (C tre Mona): De unde m cuno ti? GRIG Cucu i mai cum? D-ra CUCU Las -m domnule în pace. D-ra CUCU (Sufocat de indignare): Domnule! MONA Domni oar Cucu. Dumneata nu e ti o persoan . GRIG Doamn sau domni oar . (Vine repede spre d-ra Cucu): Stai pe Ioc. nu trebue s te superi. domnul e nervos i are verv . (Ar tând-o Monei): Uite. doamn ! D-ra CUCU Pardon! Domni oar . n’are nicio importan . Stai pe loc. GRIG Cucu? O cheam Cucu? D-ra CUCU (C tre Mona): Da de unde tii d-ta cum m cheam ? MONA Te cunosc. GRIG Filofteia? D-ra CUCU 129 .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VIII GRIG  MONA  D-ra CUCU GRIG (Care e din întâmplare cu privirea spre u e.

MONA Grig. Stai c D-ra CUCU Nu m cheam Esmeralda. o Mon . GRIG tiu. D-ra CUCU N’auzi domnule c nu m cheam Esmeralda? GRIG Da cum te cheam ? D-ra CUCU (Demna): D-ra Cucu. 130 . o secund din via a ei. Nicio silab mai mult. Esmeralda. GRIG Foarte r u. (Începând o fraz ): D-r Esmeralda. GRIG Stai. D-ra CUCU A fost? Cum “a fost”? GRIG Sau poate mai este dar nu se vede. un minut. dar l-a pierdut. D-ra CUCU Domnule! Te poftesc! GRIG Poate c a fost i ea cândva. E o eroare. D-r Esmeralda. d-ra Cucu i nimic mai mult.Steaua f r nume Mihail Sebastian Nu te-astâmperi? GRIG Eulampia? D-ra CUCU (C tre Mona): sta-i s rit. GRIG (C tre Mona): Vezi? Nici nume n’are. ca tine. te rog. i totu i a avut i ea un nume. A fost i ea tân r .

dar i i închipui c dac’ai fi dus via a domni oarei Cucu. domnule! MONA Vezi. (Se uit pe fereastr ): Ia te uit ! (Strigând peste fereastr afar ): Georgic ! (C tre ei. Mona. Grig? Vezi c apa de fântân nu stric . Eu atâta.Steaua f r nume Mihail Sebastian Te superi? E ti orgolioas . D-ra CUCU La fântân ? R u mi se face! Eu la fântân . de s’adun to i copiii din mahala. N’am venit aici s glumesc. f -mi pl cerea i las -m s . pentru c’ai r mas aici… i pentruc te speli diminea a la fântân .i spun a a.ase (Claxonul): Ei! N’auzi i? Da i-v jos! (Claxonul): Îmi stric radiatorul.i spun. D-ra CUCU i la urma urmelor s -mi da i pace. GRIG D-r Esmeralda! D-ra CUCU (Formidabil ): Nu m cheam Esmeralda. Am venit s v d ce se petrece. Salut secunda de frumuse e i de gra ie care s’a pierdut. GRIG tiu. s faci bine s nu te amesteci în via a mea particular . explicativ): Georgic a lui Vi an dela regie. eu salut în d-ta ceva care ar fi putut s fie. ai fi fost altceva decât domni oara Cucu? D-ra CUCU Domnule. Domnule. GRIG Ce se petrece? D-ra CUCU Duduie. Dar te rog. Eu. (lese gr bit. n’auzi? GRIG (Care se uit i el pe fereastr ): Ei! (C tre Mona): S’au c rat pe ma in . (C tre Mona): D-ta cine e ti? (Ar tându-l pe Grig): Dumnealui cine e? De unde veni i? Ce c uta i? Ce vre i? i automobilul de afar ce-i cu el? L-ai oprit în mijlocul uli ei. d-r Esmeralda. n’am pus în via a mea un strop de ap pe obraz? GRIG Dar cu ce te speli? D-ra CUCU Cu lapte de castrave i. 131 . l sând u a deschis ). (S’aude claxonul): Georgic ! N’auzi? Pleac d’acolo! (Claxonul): Georgic . Sunt cinci. tot târgul.

Mona ezitând.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IX MONA  D-ra CUCU D-ra Cucu a r mas la fereastr . Pe urm . o prive te o secunda i abia pe urm cuteaz ): D-ta… d-ta ai fost frumoas ? D-ra CUCU (T cere. Mona se apropie de ea. privind spre strad . MONA Dar… dac’a i r mâne i eu? D-ra CUCU D-ta? Vrei s r mâi aici? (Gest care arat casa. târgul. Sunt i una i alta. dup o nou t cere. MONA D-r Cucu! (O atinge u or pe um r): D-r Cucu! (D-ra Cucu se întoarce. emo ionat în voce): D-r … sau doamn … MONA Po i s -mi spui oricum. s n’adormim! MONA i nu e nimeni? nimeni? D-ra CUCU Tot eu sunt mai bine ‘n târg. Lung t cere): A a se spunea. a fost frumoas ? D-ra CUCU Cine? Sp l cita aia? MONA Dar m-me Lascu? D-ra CUCU S vorbim. tot. 132 . MONA Cine spunea? D-ra CUCU (Plin de amintiri): Ei! MONA Dar M-me Chiroiu. Cum vrei s’o iei. cu ceva simplu.

MONA Trist? E atâta soare! Atâta lumin ! D-ra CUCU Ast zi. Dar când plou ? MONA Plou ? D-ra CUCU P i da. discret. Destul de des… i iarna! (Gest decolat): Parc sunt dou zeci de ierni într’una singur . D-ra CUCU Cu c r ile lui. Ai spus “era”. 133 . MONA Dar el? D-ra CUCUC Cine “el”? MONA (Gest vag spre masa de scris). D-ra CUCU Era. MONA (Pe gânduri): E a a de dr gu . (T cere): Era a a dr gu . pe u a l sat deschis de Grig). MONA S plec? De ce? D-ra CUCU E trist. (Iese u or.Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU Dr gu o! E ti prea frumoas . E fericit. Pleac . D-ra CUCU Miroiu? MONA Marin.

Fiindc … Crede-m .i trece. Vorbe. Ce vrei mai mult? E deajuns. Care nu-i al meu. fericire. Grig. GRIG Mona! Vii? MONA Vrei tu? GRIG Tu nu vrei? MONA Nu tiu. GRIG De ce nu r mâi atunci? MONA Fiindc n’am curaj.i pu in p rul. aranjându. Pe urm .i dea seama. Mona. Dar dac’ai vrea tu s m’aju i… de ce ai venit. r mâne în prag i o prive te. Simt c dac m chemi am s viu cu tine. MONA 134 . Nu mai tiu. nu mai sunt femeea pe care o cuno ti i pe care ai venit s’o cau i… cu mine s’a întâmplat ceva. Ar fi fost mai bine pentru amândoi. Dar când intru cu tine în hall la Athenée Palace. Te culci i. ma inal. Iubire. î i ia po eta. scoate o oglind i se uit în ea. sunt bucuros c e ti la bra ul meu. f r ca ea s . MONA P cat. Te iubesc? M iube ti? Nu tiu. Grig? Dac m’ai l sa s ‘nchid ochii  i pe urm  când îi deschid. o deschide. Dar îmi pare r u. Nu e genul meu. GRIG Las . eu nu sunt. i toate capetele se întorc dup noi. întrebuin ezi un vocabular pe care nu-l în eleg. N’am destul curaj.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA X MONA  GRIG Mona a r mas cu privirea în vag. MONA i dac nu-mi trece? Grig? Ne iubim noi? Suntem noi ferici i? GRIG Draga mea. s nu fii aici… s dispari… GRIG Eu nu sunt un om care dispar. Grig reintr . Trec câteva secunde. f r s dea aten ie gestului.

E straniu dar e a a. MONA E ti cinic. In Ursa Mare. Abia avem timp s tr im bine. cum zici tu. Mona? Adev rat. MONA Nu în lun . GRIG Fie i în Ursa Mare. (Ea tace): Ei bine. Haide. vii? MONA i mai e ceva. Grig. Dar poate fi un om rezonabil. c undeva. A lor e împ r ia cerului. în lumea noastr .Steaua f r nume Mihail Sebastian Crezi? GRIG Cât despre fericire… Noi n’avem timp s fim ferici i. Nu vreau s te jignesc. n’a fost aici în lumea mea. Ferici i sunt tia care r mân aici. Tu tii c eu sunt în stare s cârpesc pe un tip care se uit cu coada ochiului la tine într’un restaurant. am impresia c tot ce s’a petrecut. gelos pentruc femeea lui s’a culcat într’o noapte cu cineva. tot ceea ce pretinzi tu c s’a petrecut. GRIG Sunt gr bit. Am un automobil afar . departe… tiu eu?… în lun . Grig. Dar de ast dat … de ast dat nu sunt gelos… Uite. tu nu e ti gelos? GRIG Gelos? De ce? MONA (Pu in jenat ): In sfâr it… Noaptea asta… noaptea care a trecut… GRIG Vrei s spui c …? serios. în Ursa Mare? MONA E ti un filosof. 135 . e extraordinar! Una ca asta nu mi s’a mai întâmplat. Mona! Pe cuvântul meu de onoare c nu simt niciun pic de gelozie.

Fiindc eu… eu n’am curajul… UDREA Nu v mai întoarce i? Niciodat ? MONA tiu eu ?… Ii vei spune d-ta. UDREA (A în eles): A!… (Dup o pauz ): i… Marin? MONA Trebue s -i vorbe ti. 136 . E adev rat? GRIG Ce s fie adev rat? UDREA (Tot c tre Mona): Domnul cine e? GRIG Sunt… MONA Grig! Taci. S -l faci s în eleag .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XI MONA  GRIG  UDREA UDREA (Intrând repede): Doamn ! Coni ! GRIG (C tre Mona): sta cine mai e? UDREA (F r s -i dea vreo aten ie. mereu c tre Mona): E adev rat? M’am întâlnit cu Miroiu. eu plec. UDREA Pleca i? De ce? MONA Plec… (Gest u or cu capul spre Grig). Vine i el în urm . Domnule Udrea. la liceu.

PROFESORUL (Dup ce s’a uitat la to i trei cu oarecare presim ire în glas): Mona! MONA (Dup o nou t cere): Grig! Domnul Udrea e profesor de muzic o simfonie. i compozitor. pam – pam – pam – pam… (Vocea se pierde. S . Andante. a a. Pân’la Scherzo ar merge cum ar merge. PROFESORUL 137 . d-voastr . Mare talent. Scherzo… PROFESORUL (Cu nesfâr ita triste e): i iar Alegro… MONA Dac vrei tu… întreab -l. în rochia asta… Aveai dreptate. maestre.i povesteasc . UDREA In patru p r i. A scris SCENA XIII MONA  PROFESORUL MONA Marin… vezi. Mona i Profesorul au t cut. Dar dela Scherzo încolo… întâiu intr al murile. Are nevoie de un instrument… UDREA (Protestând): Doamn … GRIG Foarte bine. dep rtându-se prin gr din ): S vede i. eu nu pot s r mân aici. vorbind).Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XII MONA  GRIG  UDREA  PROFESORUL PROFESORUL (Intrând fericit): Mona! MONA Marin! (T cere stânjenit ). Poate e ceva de f cut. se stinge. VOCEA LUI UDREA (De afar . c dracii ia de copii. ca i cum ar fi ascultat vocile ce se dep rtau). S vedem. se tot ca r pe automobilul meu… Vino i st m de vorb … (Ies amândoi. Alegro. Vino cu mine în strad .

PROFESORUL Mâine? MONA Mâine… nu cred. plec s … PROFESORUL (Tres rind): Pleci? MONA Deocamdat . Duminec … poate într’o Duminec . PROFESORUL Poimâine? MONA tiu eu? PROFESORUL Atunci… Duminec . dar… (Pe urm . Îmi trebue… am nevoie de atâtea alte lucruri… i atunci.i place? MONA Ba da.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Gest spre rochia adus de el): Bine. MONA Da… poate. PROFESORUL Mona! MONA Dar m voiu întoarce. Ce întrebare? 138 . PROFESORUL Când? MONA Repede. PROFESORUL S te-a tept? MONA Sigur. scurt): Nu. Dar nu e deajuns.

dar tii c e acolo. Am s viu. spre Alcor. Nimic n’ai fost adev rat. Aici. PROFESORUL (Dup ce a privit-o): În eleg. (Iese u or în timp ce el a r mas cu privirea spre cer. In fiecare sear . spre steaua Iui nev zut ). spre Ursa Mare. PROFESORUL Când? MONA Mereu. 139 . De câteva ori mi-am spus: Dac’ar fi adev rat? Dac s’ar putea s fie adev rat? Uite i adineaori. N’am s te mai v d niciodat . acolo sus. lâng Alcor. pe strad . Eu voiu fi totdeauna aici. Pleci i nu te mai întorci. Nu la gar . Mona. MONA Marin.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL S te-a tept la gar ? MONA Nu. A teapt -m aici. MONA Nimic? (Îl s rut ): Nici s rutarea asta? PROFESORUL Te duci. MONA Ce în elegi? PROFESORUL De dou sprezece ore tr esc într’un vis absurd. e o stea… o stea care de ast noapte poart numele meu… Tu n’ai v zut-o niciodat . m’am oprit din fug  fugeam… M’am oprit deodat i am pus mâna pe mine… Doamne! numai de nu m’a trezi… Mona! Simt c încep s m trezesc. Cel mai absurd dintre visuri.

Vezi… eu… ea… nu se mai întoarce.i spun… dar trebue. în timp ce foarte încet se Ias cortina). nu se întoarce niciodat din drumul ei. nu te sup ra… dar… te rog las -m singur. noteaz din nou. E nemaipomenit! A semnat tot. (Udrea a ie it. Am mult de lucru… Udrea. Dar banii… el i-a dat. cu glasul sc zut): Mona (De afar se aude motorul ma inei. Marine… mi-e greu s . mai interesat. se dep rteaz . UDREA De unde? De unde tii? PROFESORUL Pentruc nici o stea. începe s citeasc . se uit cu lupa. care porne te. UDREA Bine (Se dep rteaz spre u e). Pe urm merge f r grab spre raftul cu c r i. Pe urm cu stâng cie): Ascult . Tace încurcat. PROFESORUL tiu. îl deschide). Ea cu mâna ei. pleac . vine cu volumul spre centrul scenei. Ii repet din nou numele. cu oarecare absen parc . UDREA (Dup o nou t cere): i acuma… acuma tu ce faci? PROFESORUL Am de lucru. Ea a semnat. ( i instinctiv î i d seama c asta n’ar fi trebuit s spun . Noteaz cu febrilitate ceva pe hârtie. deschide atlasul. scoate de acolo atlasul lui Van Merch. UDREA (Intrând sgomotos): Marine! E de necrezut. Toat lista.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XIV PROFESORUL  UDREA PROFESORUL (Întorcându-se): Mona! (Abia acum î i da seama c ea a plecat. urm re te sgomotul. Profesorul. dar pe urm din ce în ce mai atent. To i banii. CORTINA 140 . PROFESORUL (Mergând spre masa lui de lucru): De asear vreau s citesc cartea asta i n’am avut timp. e absorbit de lucru. Profesorul se a eaz la mas . nemi cat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful