Mihail Sebastian Steaua Fara Nume

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

ACTUL I................................................................................................................................4
SCENA I EFUL  UN RAN ........................................................................................................ 5 SCENA II EFUL  PRO FESORUL................................................................................................ 7 SCENA III EFUL  ICHIM  RANUL (la ghi eu) ................................................................12 SCENA IV EFUL  DOMNI OARA CUCU ..............................................................................15 SCENA V D-ra CUCU  ELEVA .....................................................................................................18 SCENA VI D-ra CUCU  ELEVA  PROFESORUL ..................................................................20 SCENA VII D-ra CUCU PROFESORUL .....................................................................................23 SCENA VIII EFUL  ICHIM..........................................................................................................25 SCENA IX EFUL  PASCU ............................................................................................................26 SCENA X EFUL  PASCU  PROFESORUL  apoi D-ra CUCU..........................................28 SCENA XI EFUL  PROFESORUL .............................................................................................31 SCENA XII EFUL - PROFESORUL - ICHIM............................................................................34 SCENA XIII PROFESORUL  EFUL  CONDUCTORUL  NECUNOSCUTA.............36 SCENA XIV EFUL  PROFESORUL  NECUNOSCUTA ....................................................42 ACTUL II ...............................................................................................................................53 SCENA I PROFESORUL  NECUNOSCUTA ............................................................................53 SCENA II PROFESORUL - D-ra CUCU - UDREA ....................................................................65 SCENA III PROFESORUL  NECUNOSCUTA .........................................................................73 SCENA IV PROFESORUL  NECUNOSCUTA  UDREA .....................................................79 SCENA V NECUNOSCUTA  PROFESORUL...........................................................................87 ACTUL III..............................................................................................................................96 SCENA I PROFESORUL  MONA ................................................................................................96 SCENA II MONA  ELEVA...........................................................................................................103 SCENA III ELEVA  EFUL  GRIG..........................................................................................107 SCENA IV EFUL  GRIG .............................................................................................................109 SCENA V GRIG  MONA ..............................................................................................................111 SCENA VI GRIG  MONA  PROFESORUL ...........................................................................120 SCENA VII GRIG  MONA ...........................................................................................................125 SCENA VIII GRIG  MONA  D-ra CUCU ...............................................................................129 SCENA IX MONA  D-ra CUCU ..................................................................................................132 SCENA X MONA  GRIG ..............................................................................................................134 SCENA XI MONA  GRIG  UDREA ........................................................................................136 SCENA XII MONA  GRIG  UDREA  PROFESORUL .....................................................137 SCENA XIII MONA  PROFESORUL........................................................................................137 SCENA XIV PROFESORUL  UDREA ......................................................................................140

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

Piesa “Steaua f r nume” a fost prezentat pentru întâia oar în seara zilei de 1 Martie 1944 pe scena teatrului Alhambra cu urm toarea distribu ie în ordinea intr rii în scen : EFUL G RII UN RAN PROFESORUL ICHIM D-RA CUCU O ELEV PASCU CONDUC TORUL NECUNOSCUTA UDREA GRIG DIREC IA DE SCEN DECORURI Marcel Anghelescu I. erb nescu Radu Beligan C. Iord nescu Nora Piacentini Nineta Gusti N. Tomazoglu G. Basmagian Maria Mohor V. Brezianu Mircea eptilici Soare Z. Soare Mircea eptilici

3

frâne. Un aparat telegrafic. ar t toarele în epenite în cadran. care este în acela i timp “birou de mi care. In peretele din stânga. U a dinspre peron larg deschis . La ridicarea cortinei nu e nimeni în scen . amândou f r r spuns. cine tie de când. o ferestruie mic . mobil i ustensile adecuate. Între fereastr i u e. iar mai la dreapta o u e cu geam i u a cu fereastra d în spre peron. In peretele din fund o fereastr dubl . O locomotiv manevreaz undeva pe o linie secundar gâfâind i suflând din greu. r spunzând de sigur în sala de a teptare. sgomot de tampoane etc. trase undeva mai departe pe o “linie moart ”. 4 . Telefonul sun . O voce se aude strigând somnoroas . Un ignal ascu it. In restul înc perii. Se v d prin ferestrele afumate. telegraf”. linia ferat .Steaua f r nume Mihail Sebastian ACTUL I Gara mic în provincie. doi stâlpi de felinar. de ghi eu. Pe pere i un mers al trenurilor i diverse tabele i avize ceferiste. aparatul telegrafic bate. în fund. Între timp telegraful i telefonul sun mereu. un orologiu mare. fere te linia. “cassa de bilete”. fere te linia. câteva vagoane de marf . pe unde se cump r i se vizeaz biletele. fixat în perete. p trat . ar tând 3 i 12 minute. peronul g rii. Biroul efului de gar . ca un nechezat de mânz. telefon etc.

eful a revenit la birou. eful merge spre u i din prag strig . allo… (Nu r spunde nimeni probabil. Se uit la banda de hârtie. (Vrea s trag în jos ferestruica). S nu-mi calce vreuna. Abia s’a a ezat. Merge spre aparatul telegrafic. cu mâna pâlnie la gur . Scrie i pe u e. ridic receptorul. 5 . ca i când ar silabisi avizul. Pe u e intr un ran). (Inchide u a): Intrarea particularilor oprit . peste linie): Ichim! Ichim! S fii cu ochii în patru când o trece acceleratul. Vezi. întoarce de câteva ori manivela.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA I EFUL  UN RAN Intr eful. c se i aud cioc nituri în ferestruica din stânga. eful ridic oblonul ghi eului. i pe urm apas pe mânerul aparatului telegrafic. (I i scoate chipiul i-l pune în cuier. cu chipiul pe cap. de ra e i de gâ te. în fa a u ii ce i s’a închis în nas i o clip r mâne acolo. c te pui s’o m nânci… ’o pl te ti. Merge spre masa telegrafului i ia loc acolo i citind înc odat banda rupt adineaori din aparat. EFUL Allo. o rupe. n’auzi? (Se ridic de pe scaun i vine spre u ): Aici intrarea e oprit . Acro eaz De afar se aude un nou uerat de locomotiv . apare capul ranului). spre fa a ferestrei i dispare. ( ranul a r mas afar pe peron. un fanion în mân . EFUL Ce pofte ti d-ta? RANUL S -mi da i un belet pentru… EFUL (Scurt): Mai târziu. Se îndreapt spre telefonul din perete. RANUL Dac nu v e cu sup rare… EFUL (Sever): Ce pofte ti d-ta? RANUL Un belet pentru… EFUL Treci la cassa de bilete. Strict oprit . Pe urm trece spre stânga. RANUL P i io ziceam c … EFUL Treci la cassa de bilete. care’ amu e te.

Pe peron se vede trecând prin fa a ferestrei silueta profesorului.i capul pe sub ferestruic ): i trenul când sose te? EFUL Scrie afar . se uit la ceasul lui de mâna i pe urm deschide u a). care. 6 . RANUL i când se deschide? EFUL Scrie afar . parc ezit pu in. Dar nu e deschis. (Trage ferestruica pe jum tate. ridic privirea spre probabil  orologiul peronului. RANUL P i parc zicea i… EFUL N’auzi omule c nu s’a deschis. pe urm cite te un bilet lipit pe geamul ghi eului): “Cassa de bilete se deschide jum tate or înainte de sosirea trenului”. o secund mai târziu apare în fa a u ii. (Trage definitiv oblonul ghi eului. Se a eaz iar la birou.Steaua f r nume Mihail Sebastian RANUL Nu-i aicea cassa de belete? EFUL Aicea e. RANUL (Introducându.

dom’ profesor. EFUL (Cordial): Aaaa! Am onoarea. (Se uit la orologiul din perete): 3 i 12… Nu se poate. Lume nou . EFUL De ce? Cât e la al d-tale? PROFESORUL 7 f r 20. Intrasem doar s v d cât e ceasul. chiar îngrijit. intr te rog. PROFESORUL (Din prag): Voiam… EFUL Intr . EFUL P i a a o fi. dar modest.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA II EFUL  PRO FESORUL Profesorul 30-32 ani. (Se duce spre orologiu i întoarce cu degetul minutarele): Le mai a ez i cu mâna… c dac ar fi s m iau dup ele… PROFESORUL Dar atunci… atunci d-ta nu tii niciodat cât e ceasul. PROFESORUL Bun ziua. mul umesc. PROFESORUL A a gândeam i eu… fiindc … EFUL (Ar tându-i un scaun): Da ia poftim. (Se uit la ceasul lui de mân ). Alteori r mâne în urm . 7 . Nu iei loc? PROFESORUL Nu. îmbr cat curat. PROFESORUL Voiam… voiam numai s întreb… ceasul de afar de pe peron… merge înainte? EFUL Uneori.

PROFESORUL i dac întârzie? EFUL Cine? D-ra Cucu? N’o cuno ti. EFUL Care Pascu?… PROFESORUL Pascu… cu magazinul general. PROFESORUL (Parc pu in nelini tit): Ai vorbit cu el? i-a spus c se întoarce disear ? EFUL N’am prea vorbit. dar tii lefter. e 8.20: când se încruci eaz 63 cu 97. I-am dat lui Pascu s -mi aduc ceva dela Bucure ti. Am fost azi noapte la Judec tor la un poker. e 12 i 5. e 7.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Ei asta-i… Cum s nu tiu? Când trece 747 dinspre Câmpina. Când vine 115 dinspre Sinaia. Trenul. la datorie. de fapt nu a tept. EFUL Pe cine? PROFESORUL Adic . L-am v zut azi diminea când a plecat. PROFESORUL Nu. 8 . M’au l sat lefter al dracului. de pe uli a veche. c -mi era somn. bun oar ast zi… Personalul… Vine la timp? EFUL De ce? Pleci undeva? A tep i pe cineva? PROFESORUL Da… A tept. apte precis. EFUL A! Omul nostru. Când vine d-ra Cucu. tiu? Pe mine m g se te totdeauna aici. Cum tii d-ta când întârzie trenul? EFUL Dar ce zor am s PROFESORUL Totu i. e 8.

patim mare. dela librari. PROFESORUL (Ca i cum s’ar scuza): Da… EFUL (Dojenitor): Nu te mai la i de c r i dom’ Profesor. PROFESORUL Exagereaz . Uite. st team de vorb cu judec torul i farmacistul. s ba i capul omului. C chiar îi ziceam: ce te scula i femee cu noaptea ‘n cap. da.i spun eu? mai rar . “B iat bun Profesorul  zicea Lascu farmacistul  dar are un cusur. Veni i la gar s -i ie i înainte. EFUL 9 . PROFESORUL (Preocupat. PROFESORUL O a tept de atâtea luni. mai deosebit … O comandasem de mult din str in tate… înc din ast iarn . EFUL Patim mare c r ile. ni te ace. Nu te mai saturi de ele. c a sosit… i atunci am rugat pe Pascu… EFUL i n’ai avut r bdare s i-o aduc acas . ni te panglici. toat ziua cu nasu ‘n c r i”. uitându-se la ceasul din perete i pe urm la al lui): Numai de n’ar întârzia. Da. PROFESORUL E o carte mai… Cum s . chiar azi noapte. EFUL Dar de ce? E o chestie important ? PROFESORUL (Evasiv): Da… Vezi… EFUL Fac prinsoare c iar e vorba de o carte. c nu se mai g se te… Când ieri diminea a mi-a venit în tiin are dela Bucure ti. Credeam c nu mai vine.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Prin urmare n’ai vorbit cu Pascu? EFUL Eu nu. s -i cumpere dela Bucure ti. dom’ Profesor. dar nevast -mea i-a dat nu tiu ce.

dac într’un târg ca al nostru. PROFESORUL 10 . S mai schimbi o vorb . Mai am timp s m duc i s m întorc. EFUL Dar de ce? PROFESORUL La mine acum e 7 f r 14. am treab . PROFESORUL A a? Atunci… atunci am venit prea devreme. sau la gr din . c e frumos. EFUL Dar de ce s te duci? Mai bine stai aici s vezi cum trece rapidul. PROFESORUL (S’a uitat din nou îngrijorat la ceasul lui apoi la cel din perete): D-le ef! Eu cred c ceasul d-tale st . EFUL Z u!… (Merge spre ceas i pe urm mi ca limba cea mare a orologiului): Cum trece vremea domnule! PROFESORUL Mai e mult pân vine personalul? EFUL Mai e. noi intelectualii…. Da’ noi. nu. Nu te vede omul la cafenea. bravo! îmi pl cu i. Intâiu trece rapidul.Steaua f r nume Mihail Sebastian Ba chiar a a e. PROFESORUL Care rapid? EFUL Automotorul. sau la bodeg … S mai iei o uiculi . EFUL Ei. S mai faci un pokera … PROFRSORUL Nu prea am timp. Se duc la Sinaia s joace la rulet . EFUL E plin de coconet i de domni ori spilcui i. cum avem?… Cum zicea i d-ra Cucu. PROFESORUL Nu.

Profesorul i Ichim se întâlnesc cam în dreptul u ii. magazionerul. cu un c rucior ceferist. se vede prin fereastra Ichim. M ‘ntorc (Iese). Aproape în acela timp pe peron.Steaua f r nume Mihail Sebastian Las’c m întorc. 11 . dinspre stânga. Ichim se opre te în fa a u ii r mas deschis . Profesorul dispare prin stânga.

ce s . aducându. parc era unul adineaori. EFUL Cât? ICHIM A zis c cinci sute. Ia vezi. se mai uit odat în untru. C m’a i pus eri de-am pl tit ra a… aia de-a c lcat-o acceleratul.i fac. EFUL (S’a c utat prin buzunare. se duce spre ferestruica ghi eului. Regulamentul înainte de toate.i capul): P i s -mi da i un belet. Ichim. (In momentul acesta se aud b t i în ferestruic ). omule? RANUL (Introducându. EFUL De. mai mult pentru el): i barem s’o fi mâncat. (I i trage capul înapoi i las jos oblonul): Ascult .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA III EFUL  ICHIM  RANUL (la ghi eu) ICHIM (Din prag): Dom’ ef! A zis cucoana s -mi da i bani. (Ridic din nou oblonul): Ce vrei.i aminte. Ichim. îl închide la loc): Ichim! N’ai tu ni te bani m run i pân mâine. s tr i i dom’ ef. se uit în untru i pe urm -l închide): S lase pe mâine. ICHIM (Morm ind. ICHIM A zis c’acum… c dumneaei se duce în târg i c mâine nu poate. ridic oblonul. EFUL Ei dr cie. scoate capul i strig ): Ei! Nu e nimeni la bilete? S’a deschis cassa. Ba stai. ICHIM N’am. EFUL Pân unde? 12 . c e zi ‘ntâi i primim leafa. c vine cucoana lu’ domnu Lascu. care voia s cumpere un bilet. EFUL 500? (Deschide un sertar. parc s’a întors. a mai deschis odat sertarul i pe urm . (Deschide înc odat sertarul. c se duce la târguit. Regulamentul. în vizit . unde a disp rut.

Nu ajunge.i dau pentru Imoasa. 500 a zis cucoana. (A i scos un bilet din raftul cu cartoane. la Imoasa. i i-l d ): 509 lei.i dau un bilet pentru Imoasa. Ori vrei a doua? RANUL Ba m’a ferit Dumnezeu. i am un cum tru la Jirov de are pr v lie. ICHIM Dom’ ef. Câte parale face? EFUL 380 cu clasa 3-a. RANUL 509? P i eu aveam treab la Jirov . Te dai jos la Jirov . RANUL Da’ ce s fac la Imoasa? EFUL Nu zici c ai un cum tru? RANUL Ba am. EFUL Nu-i nimic.Steaua f r nume Mihail Sebastian RANUL Pân la Jirov . EFUL (Tâindu-l scurt): Atunci s . î i faci treburile acolo i p’orm a doua zi te urci în tren i mergi mai departe. EFUL Mai bine s . Ce s cau i la Jirov ? RANUL P i am ni te opinci de vânzare. 13 . EFUL Da’ la Imoasa n’ai niciun cum tru? RANUL Ba am i acolo. 509 lei. c eu de felul meu. îl stampileaz la ma in . Cât zicea i? EFUL 380.

i ase i 9… EFUL (A luat banii i aproape instantaneu a l sat oblonul în jos): D -i cucoanei banii. II vizezi pe sta la gar . î i ia c ruciorul i dispare pe peron în dreapta. (Iese. RANUL Aha! Care vas zic … ( eful nu-l mai las s termine i trage oblonul). dom’ ef. Scoate banii i pleac s n tos. Ichim.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Atunci ce m mai ii de vorb . 14 . ICHIM Am în eles. trebue al i bani? EFUL Nu. RANUL (Num rând banii): 400… 500… i patru. EFUL Ce mai e? Ce mai vrei? RANUL Da’ dac’o fi s plec la Imoasa. Se aud b t i în oblonul ghi eului eful ridic oblonul).

Parc’am fi în Iulie. Prin fereastra se vede trecând pe peron. d-r Cucu? Mai întâi n’a fost rapidu. la gar . Nici n’ai zice c suntem în Mai. D-ra CUCU Bun ziua. EFUL (Se ridic dela mas . Zicea c’a aflat b rbatu-s u dela po t . se apropie de orologiul din perete. în cancelarie. continuându. D-ra CUCU Ia te uit cum exagereaz lumea! EFUL O ra pestri . EFUL A i. domnu Ispas. A fost acceleratul.i plimbarea pe peron). EFUL (B tând în geam): S ru’mâna. c -i spusese dirigintele… EFUL Da’ de unde.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IV EFUL  DOMNI OARA CUCU Telegraful bate. d-le Ispas? i-a c lcat ieri rapidul un curcan? EFUL Cum? D-ra CUCU A a mi-a spus azi diminea . la d-ta. ‘ D-ra CUCU Ba aici. i pe urm nu era curcan. D-ra CUCU Dar ce-am auzit. azi la prânz. de tiin e Naturale. d-ra Cucu. S’a înserat i uite ce z pu eal . eful urm re te panglica hârtiei. (Trece prin fa a u ii spre dreapta. la coal . A f cut-o nevast -mea pe varz . parc -i mai r coare. muta minutarul la 7 fix): Cum trece vremea dom’le! (Iese pe urm în prag): Cald! Cald al dracului domni oar Cucu. d-r Cucu. O minune! D-ra CUCU Da parc tot a fost o chestie cu un curcan? Sau curc era? 15 . M-me Voinea. cu ciocul sur. dinspre stânga. i se pare. Era ra .

D-ra CUCU (Cu o mi care brusc de alarm . intr în birou): O elev ! EFUL O elev ? D-ra CUCU Mi se pare c e Zamfirescu. Ce e desm ul sta? Una. EFUL Prea e ti aspr . Am spus de o mie de ori c nu e voie s vie la gar . EFUL Treci dup u e. D-ra CUCU Automotorul sta e un scandal. Am pus i afi la cancelarie. I-a dat drumul dela canton. eful fiind în pragul u ei. EFUL Ei! Le place i lor c … e mai r coare. hai la gar . (Toat aceast convorbire a avut loc în fundul scenei. S n’o sperii. dup Rusalii. De când l-au pus in circula ie. s nu te vad . EFUL (Ridicând receptorul): Allo!… Da… linia întâia… Salut… (închide telefonul): Vine automotorul de Sinaia. nu mai am lini te în cursul superior. D-ra CUCU (Ritos): O dau afar . Toate fetele i-au pierdut capul. (Iese pe peron i se uit în dreapta i în stânga cu un aer de pref cut indiferen . i s’a p rut.i fac semne cu bucure tenii. (Sun telefonul). Nu e nimeni. Pe urm se întoarce): A i. dou . Le place s se sgâiasc la ferestrele vagoanelor i s . (Ia din cuier chipiul i-l pune pe cap). D-ra CUCU Dac’o prind.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Ei! Acu trei s pt mâni. D-ra CUCU Las’c tiu eu ce le place. Zamfirescu dintr’a asea. D-ra CUCU (Se trage pe lâng perete i duce degetul la gur ): Ssst! EFUL Las -m pe mine s v d. Pe aia o c lcase un tren de marf . în fa a u ii). o dau afar din coal . 16 . iar d-ra Cucu pe peron.

D-ra CUCU (Reprobatoare): Stai cu mâna la chipiu? EFUL Ce s fac ? Regulamentul!… (Dup o secund . eful se întrerupe): I-auzi-l c vine. trenul automotor. Prin fereastr se vede din spate. d-r Cucu. eful dispare din dreptul ferestrei spre stânga. r mâne într’o atitudine încordat de pând . EFUL Ba eu drept s spun. s cure e linia. vindicativ): Nu d Dumnezeu o iarn cu z pad mare.  a v zut ceva… face un pas înapoi i sco ând numai vârful nasului afar . Nu se uit el la noi. îmi pare r u când îl v d a a. (Iese pe peron. salutând smirn . 17 . D-ra CUCU A a le-ar trebui. Miroase a parfum când trece. a a cam prin Noemvrie… (se aude de departe un uerat ascu it. Nu ne trebue. Câteva secunde dup trecerea monstrului. dar într’un ora cum se cade n’ar trebui s se permit .Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL i nici m car nu opre te la noi. eful. trece prin fund. Linie inundabil … Ei… i ‘ntr’o toamn . s se împotmoleasc p’aici pe la noi. Se aude doar sgomotul ro ilor dep rtându-se. D-ra Cucu d s ias i ea pe peron. D-ra CUCU Nu tiu a ce miroase. Eu l-a i pune s treac noaptea i cu perdelele trase. EFUL Tren de lux. pe linia F urei. Sgomotul trenului se apropie. Plin de juc tori de rulet EFUL Asta a a zic eu. i femei… u oare. I-a i da pe to i jos din tren i le-a i pune lopata în mân . Ce-ar mai fi dac’ar opri? D-ra CUCU (Indignat ): S opreasc ? N’avem nevoie. nicio mi care. acum vreo 20 de ani. D-ra CUCU Tren de pierzanie. dar în prag tresare. numai cum îmi sboar prin ‘naintea ochilor… i eu stau cu mâna la chipiu. EFUL Ehei! Câte d’astea am v zut eu… Eram de serviciu la Dedule ti. se apropie. Un sgomot ritmat de ro i i pistoane cre te. devine asurzitor: cu o iu eal de fulger i cu un ip t scurt de locomotiv .

Zamfirescu… Ia vino aici domni oar … Mai aproape! Mai aproape. D-ra Cucu cu un gest scurt îi arat elevei u a biroului): Intr în untru… (Fata ezit ): Intr în untru. trage u a): Ce cau i aici? ELEVA (Pe jum tate moart ): Dom’ oar v rog. D-ra CUCU i unde e? ELEVA A… a… a c zut. ai? La gar ! ELEVA (Pierdut ): Domni oar … D-ra CUCU Taci! (Din dreapta se ive te Ichim împingând c ruciorul lui ceferist. D-ra CUCU 18 . num rul. n’auzi? (Prin fereastr se vede ivindu-se din stânga o fat de coal în uniform . S n’aud o vorb . Unde ti-e num rul? ELEVA (Inocent i speriat ): Num rul? D-ra CUCU (Apucând-o de mâneca stâng a or ului): Da.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA V D-ra CUCU  ELEVA D-ra CUCU (F când un pas pe peron): Zamfirescu! (Formidabil ): Stai pe loc. de astea-mi e ti d-ta? Aici î i faci d-ta veacul? La gar . care a r mas în fa a u ii i-i face semn cu degetul): Prin urmare. Abia îndr sne te s se apropie de teribila d-r Cucu. D-ra CUCU Taci! (R spicat): Ce cau i aici? ELEVA Dom’ oar v rog… D-ra CUCU Taci! Nenorocito. n’auzi? (O împinge în untru. Te faci c nu tii? Ce num r ai? ELEVA 218. Intr i ea.

D-ra CUCU Taci! (Caut în buzun relul de sus al or ului i scoate de sus un petec de stof ): L-ai prins în copci! i de când por i d-ta gamenul pe o ureche? i or ul pe talie! (Cu fiecare cuvânt îi corecteaz inuta): Unde te treze ti? La bal? 19 . Zamfirescu! ELEVA Dom’ oar v rog.Steaua f r nume Mihail Sebastian L-ai prins în copci.

dar mai ales… D-ra CUQU Mai ales? 20 . D-ra CUCU Taci! (c tre profesor). Poruncitor): Ce scrie în afi . PROFESORUL (Intrând): S’a întâmplat ceva? Ce s’a întâmplat? D-ra CUCU Ce s’a întâmplat? M mai întrebi ce s’a întâmplat? (Cu un calm sdrobitor): Adineaori a trecut automotorul i am prins-o pe dumneaei (gest acuzator) pe peron.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VI D-ra CUCU  ELEVA  PROFESORUL PROFESORUL (Deschide u a. Zamfirescu? ELEVA (Ca o lec ie): “E interzis elevelor din cursul inferior i mai ales din cursul superior…”. negru pe alb? Nu l-ai copiat pe caiet de 75 de ori? Nu l-a i înv at pe dinafar în ora de educa ie? (Schimbare de ton. dar se opre te în prag): Pardon. domnule profesor. Stai s vezi cu ochii d-tale. S vede i. Brusc. stai. PROFESORUL Poate… poate c n’a tiut… ELEVA (O lic rire de speran ). D-ra CUCU Mai ales! ELEVA …s se plimbe la gar ziua sau seara. D-ra CUCU Stai. PROFESORUL (Blând): Chiar pe peron? D-ra CUCU (Sdrobitor): Chiar pe peron. d s intre. Zamfirescu? N’am pus afi la coal . (Vrea s plece). N’a tiut? Cum n’a tiut? (C tre elev ): Cum n’ai tiut. domnu Miroiu.

Ai s vezi tu mâine dup conferin . Zamfirescu? ELEVA S vede i. D-ra CUCU (Crunt ): Ei ? PROFESORUL (Mai slab. mai neconvins): Ei? D-ra CUCU Ce cau i la gar . D-ra CUCU Taci! PROFESORUL Dac’o întrebi. I i place s te ui i când trec trenurile.i spun eu de ce ai venit. r spunde.i place s vii la gar .Steaua f r nume Mihail Sebastian ELEVA …în orele când trece automotorul”. D-ra CUCU Ce s r spund ? Ce s r spund ? (C tre elev ): Poftim. Plângi c ai de ce plânge. D-ra CUCU Plângi Zamfirescu. a mea… O scrisoare… Un 21 . simplu): Nu-i a a? ELEVA (Isbucne te în plâns). (Omene te. Pentruc . ELEVA (Intre lacrimi i sughi uri): Dom’ oar v rog. ELEVA (N ucit ): Ce s r spund? D-ra CUCU Ce cau i aici? De ce ai venit? ELEVA S vede i dom’ oar … Mama… Vreau s spun tata… Adic o m tu colet… da un colet… PROFESORUL (Ca sa pun cap t sbuciumului): Nu te mai osteni. S . dom’ oar . Te dau afar . las-o s r spund .

Ne socotim noi mâine diminea . 22 . Pleac .Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU Taci! terge. (Ca un dureros repro personal): Se poate. O ia spre stânga. pe lâng fereastr i dispare câteva secunde). (Iese pe peron i se uit atent în dreapta i ‘n stânga. Du-te acas . PROFESORUL (Care a r mas singur cu eleva): D-r Zamfirescu. domni oar . Pleac repede. Stai! Stai s nu te vad cineva. este… este mizerabil … inadmisibil . dar teza d-tale pe al treilea. la cosmografie. (Fata plângând face un pas spre u ). Fata iese plângând mereu). c Orion este o planet ? C Jupiter este un satelit? i Cometa lui Halley o stea c z toare? D-ra CUCU (Întorcându-se): Nu e nimeni. Ne mai faci de râsul târgului. nu e poate momentul s i-o spun. (Ii arat u a cu un gest neiert tor. Zamfirescu Eleonora. S te duci drept acas . s spui d-ta.i ochii.

PROFESORUL (Timid. D-ra CUCU (Intransigent ): Nicio domni oar Cucu. D-ra CUCU Ce desordine! Ce scandal! Când eu strig în conferin c se duce coala de râp . PROFESORUL Nu la n mol.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VII D-ra CUCU PROFESORUL D-ra CUCU Ai v zut d-le profesor de matematici? PROFESORUL (Timid): Am v zut. modest): Studiez. la Tekirghiol.i vezi de stelele i cometele d-tale. PROFESORUL D-r Cucu. D-ra CUCU i între timp elevii i elevele î i fac de cap. foarte serios): D-r Cucu! D-ta ai fost vreodat la mare? D-ra CUCU Am fost la n mol. D-ta taci i stai cu nasul în c r i i. La mare ai fost? 23 . D-ra CUCU Exagerez? Po i d-ta s -mi spui ce caut fata asta la gar ? PROFESORUL (Dup o t cere de o secund . D-ra CUCU Studiezi?! De asta e ti d-ta profesor? Ca s studiezi? PROFESORUL Cred c da. Ce desm ! Ce perversitate! PROFESORUL Perversitate ? Exagerezi. d-ta taci.

Este portul.. D-ra CUCU (Severa): Domnule Profesor. EFUL (Ap rând o secund în prag): Personalul. Vine personalul.i spun… (Se aude un uerat de locomotiv i un sgomot de tren). D-ra CUCU De a pleca? De ce s pleci? Unde s pleci? PROFESORUL In alt parte. (Iese si ea pe peron). în orele d-tale.i spun. (Iese precipitat). Necunoscutul? Dep rtarea. 24 .Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU (B nuitoare): Ce vrei s spui cu asta ? PROFESORUL Într’un târg de provincie ca al nostru… gara este… marea. dac astea sunt lec iile pe care d-ta le dai elevelor. D-ra CUCU (Singur în scen ): Auzi d-ta. de a fugi. In alt lume. PROFESORUL (Cu o tres rire de emo ie): Vine. D-ra CUCU (Plat): Ce dep rtare ? PROFESORUL Este dorul de a pleca. atunci s -mi dai voie s . necunoscutul. d -mi voie s . dep rtarea..

Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VIII EFUL  ICHIM Din stânga. Prin fereastra i geamul u ii. (Ichim dispare spre stânga. eful intr în birou. 25 . dom’ ef. pân se opre te. EFUL (Din prag. siluete de c l tori cari se îndreapt spre ie ire. Un uerat. intr puf ind în gar . greoiu. pe urm din ce în ce mai repede. EFUL S mai treac ICHIM Adev rat. Sgomot de tampoane. într’un ritm descrescând. spre stânga).i g seasc vagonul. fund. pe peron oarecare forfoteal continu . ranul care alearg s . mai pu in formidabil ca automotorul. Ichim. în timp ce ultimele vagoane trec i dispar): II terminar m i pe sta. îl pune în cuiu. încet. Trenul se pune din nou în mi care. Mi care pe peron. “Domnu Pascu”! “Nu l-ai v zut pe d-1 Pascu?”. Pa i i voci nedistincte. care trece cu c ruciorul. se vede un vagon sau dou . î i scoate chipiul. i acceleratul de Bra ov i am sc pat. ICHIM II terminar m. Ichim. trenul personal. Vocea profesorului. Locomotiva trece i dispare în dreapta. Se aude vocea lui “Unde e glasa tria?”.

PASCU Ce tot stai s vorbe ti! Aici e raiu. EFUL 26 . PASCU Cucoana-i aici? EFUL E în târg. Raiul pe p mânt. intr . E al lui domnul Miroiu. Cald al dracului. EFUL De! Nu-i ca aici. oprindu-se în prag): Salutare domnu ef.i las o parte din valize afar i intr în untru cu una singur ). Adineori a plecat. nu.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IX EFUL  PASCU PASCU (Înc rcat de valize. profesorul. EFUL Intr . ca la noi. PASCU Ia s vedem (deschizând valiza). PASCU Aveam o vorb cu dumneaei. (Scoate din valiz un pachet). EFUL Bine-ai venit domnu Pascu. EFUL Asta e pachetu nevesti-mi? PASCU Nu. C’am avut atâtea… EFUL Ce se mai aude în Capital ? PASCU Cald. Numai s g sesc. (Pascu. I-am adus tot ce mi-a spus.

Steaua f r nume Mihail Sebastian C bine zici. PASCU (Tainic): Dom’le ef! Ce crezi d-ta c e în pachetul sta? EFUL P i ce s fie? O carte. unde-i domnu Miroiu. Ichime. z u. Nu se poate. EFUL (Îngrijorat): Dar ce carte s fie? PASCU P i tiu eu? Cum mi-a dat-o librarul din Bucure ti. carte! dar ce fel de carte? (Misterios): tii câ i bani cost ? 22 de mii de lei. (Iese în prag. PASCU Carte. EFUL Câ i? PASCU 22 de mii. (C tre Pascu. reintrând): Te a tepta. (Explicând repede): A fost profesorul asear la mine i mi-a num rat în mân 22 de mii de o mie… 22. a a i-am adus-o. C era adineaori pe-aici. PASCU Pe ochii mei. EFUL Fugi d’acolo. vezi. mi-era i fric . EFUL 22 de mii! 27 . se uit în dreapta i în stânga pe peron): Dom’ Profesor! Dom’ Profesor! Ia. Auzi d-ta? 22 de mii.

Pe urm trecând spre stânga. PASCU (Sco ând din valid un alt pachet): Uite i pachetul cucoanei d-tale. pe urm la cei doi.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA X EFUL  PASCU  PROFESORUL  apoi D-ra CUCU PROFESORUL (Vine grabnic din stânga. (Ichim vine din stânga. dom’ ef. Nu vezi câte bagaje am? EFUL (Ie ind în prag): Ichime! Ichime! Ia pune mâna pe geamandanul lui domnu Pascu i du-l la tr sur . intr ): Domnu Pascu. c te opream la mas . ia geamandanele l sate pe peron în fa a u ii i dispare tot în stânga. Mul umesc… Da… Mul umesc… (Se uit la pachet. PROFESORUL (Încet îngrijorat): Ai adus? PASCU (Întinzându-i pachetul): Poftim. c acuma sunt gr bit. PROFESORUL (Luând pachetul. L-am învelit în hârtie albastr . afar . pe peron. un anumit lucru.) PASCU pe 28 . dom’ Profesor? PROFESORUL Te-am c utat pe peron. la lumin . apare d-ra Cucu. r mâne o secund nemi cat). EFUL Bravo! S tr e ti. trece prin fa a ferestrei. PASCU Las-o pe alt dat . eful i Pascu schimb priviri intrigate). PASCU Înv lm eal mare. s nu le ‘ncurc. aproape de fereastr . la tr suri. îmi pare r u c nu e nevast -mea aici. desface repede pachetul i scoate de acolo un volum mare. pe peron. ca i cum ar c uta o anumit pagin . pe care-l râsfoe te cu înfrigurare. din dreapta. Avem o ra varz o minune! A r mas dela prânz. Aici erai? Credeam c n’ai venit? PASCU Se poate. In acel timp.

M’am dus. 29 . n ucit . EFUL Salutare. Am adus nout i. V salut. D-ra CUCU Dac vezi o elev de-a noastr . D-ra CUCU Las’ c discut eu cazul d-tale. (Amenin toare): In conferin ! PASCU Îmi pare r u. Dar am o rug minte. PASCU (Schimb o nou privire nedumerit cu eful i ridic din umeri): 22 de mii. (Intr’adev r. Dar nu mai stai la acceleratul de Sinaia? D-ra CUCU Nu c e târziu. dom’ Pascu. M duc… dom’ Profesor Miroiu? Nu veni i în târg? V duc cu tr sura. EFUL La ordin.Steaua f r nume Mihail Sebastian S ru’ mâna d-r Cucu. Ai vândut fetelor dintr’a opta ruj de buze. o clip nu aude nimic. se întunec . Eu sunt magazin general… V salut. PASCU Am plecat. Vând de toate i la toat lumea. Eu sunt magazin general. parc l-ar fi strigat cineva din somn): Cum? (Privire vag . ia-i num rul. Mergi în ora ? (Profesorul nu aude. Pe urm abia tresare. domnule Ispas. PASCU P i de! domni oar Cucu. i uite. de câteva clipe lumina a început s scad ): Domnule Miroiu. PROFESORUL (Cufundat în lectur . D-ra CUCU Nu mai calc în magazinul d-tale. apoi se reîntoarce la cartea lui). EFUL II iau. D-ra CUCU M duc i eu. (Pascu pleac prin stânga). E absorbit de lectur ). EFUL 22. S pofte ti mâine la magazin. salutare.

tiu? (Cu dispre ): O carte de-ale lui. EFUL In cancelarie? Ce-o s fie în tot târgul! D-ra CUCU Eu nu mai stau.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL (Încet): D-r Cucu! tii d-ta ce carte cite te profesorul? D-ra CUCU De unde s EFUL tii cât cost ? tii câ i bani a dat pe ea? (T cere pentru a. D-ra CUCU (F când un pas): Stai c -l întreb. 22 de mii de lei. Nu. Cu bini orul. dispare. Las -m pe mine. explica iuni): Mi-a spus Pascu c el i-a adus-o dela Bucure ti. 30 . D-ra CUCU E nebun. D-ra CUCU 22 de mii! Ce-o s fie mâine în cancelarie. La revedere. nu mai stau. 22 de hârtii de câte o mie. EFUL Pe ochii mei (Repede. domnu Ispas… (O ia repede spre stânga): 22 de mii… (Trece prin fa ferestrelor. EFUL (Oprind-o): Nu. 22 de mii. EFUL Nu e lucru curat. Îl descos eu.i preg ti lovitura). D-ra CUCU (Speriat ): Nu mai spune.

PROFESORUL (Strângând în mâini cartea.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XI EFUL  PROFESORUL Profesorul a r mas lâng fereastr cu totul cufundat în carte. (Aprinzând o lamp de petrol. ezit … parc ar pleca. cu abat-jour depe birou): Mergem împreun mai târziu… Te duc eu în ora . nu vede pe nimeni. PROFESORUL Nu. cum ar trezi pe cineva din somn. PROFESORUL (Tres rind. PROFESORUL (Pu in n ucit. dar cercul galben de lumin al l mpii îl atrage. s . S’a întunecat. 31 . eful îl prive te în t cere câteva secunde. dom’ Profesor? PROFESORUL (Tres rind): Cum? EFUL Zic. Lumina a sc zut i mai mult.i aprind lampa. se apropie de profesor i se uit peste um rul lui în carte): Frumoas carte. îl bate pe um r): Dom’ Profesor? S . EFUL Dar de ce? Stai aici lini tit. c m duc. ia ezi… ezi. frumoas cartea pe care-o cete ti? PROFESORUL (Evasiv): O carte veche. EFUL (Încet. n uc): Cum? EFUL Zic. cu oarecare nelini te): Am de lucru… Am de citit… EFUL Tocmai d’asta zic i eu. deschide cartea din nou.i aprind lampa. pe urm se apropie de el. o r sfoeste înfrigurat). Nu aude nimic. I i aprind lampa… i nu te turbur nimeni. EFUL (Se îndreapt spre u i strig din prag): Ichim! vezi de lampioane. Ei. i aprinde felinarul pe peron… Acuma pic acceleratul i ne g se te cu felinarul stins… (Reintr .

ni te h r i. E adev rat? PROFESORUL Ce? EFUL 22. te întrebi? de unde? PROFESORUL Am strâns. cine s PROFESORUL (Simplu): Da. Economii. cu atât îs mai ale dracului… Aveam i eu una mai de mult. ca omu. EFUL (Schimbare de ton): Dorn’ Profesor! S nu te superi c te‘ntreb. cu poze. Cu cât îs mai vechi. EFUL P i nu e mult? PROFESORUL Este… dar… ce era s fac ? Aveam nevoie de ea… EFUL Ce-o s spue lumea în târg? PROFESORUL Ce s spue? EFUL P i de! 22 de mii sunt bani. Adic nu… Ni te plan e. lec ii particulare… de ani de zile a tept… (Pu in jenat) i m’am i împrumutat. EFUL (Dojenitor): P i vezi! tie? Nu stau toat ziua aici la gar ? 22? 32 . Tu! ce poze!… A d-tale are poze? PROFESORUL Da.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL De! C r ile ca vinul. i.000 ai dat pe ea? PROFESORUL De unde tii? EFUL P i dac n’oi ti eu.

c mergem împreun . impiegatul. care apare din stânga. frate. Numai s treac acceleratul i închid pr v lia. EFUL Patim mare. se ridic ): E târziu… M duc. PROFESORUL Închizi ? EFUL Adic . cu un baston de lampagiu fi se opre te în fata felinarului). i pe urm -mi ine locul Antoniu.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Dar mâine e întâiu… iau leafa dela liceu… i pl tesc. vorba vine. dom’ Profesor… (Cu alt ton): Da barem face? Ce scrie în ea? Despre ce e vorba? PROFESORUL (B nuitor. (Între timp lumina a sc zut mult. EFUL A teapt . Pân la noapte. Se deslu e te totu i umbra lui Ichim. Peronul aproape nu se mai vede prin fereastr . la 11.35 nu mai am niciun tren. 33 .

bine… (Un uerat dep rtat de tren). la prânz… i am pl tit-o eu. dom’ Profesor. EFUL Le-ai num rat.ICHIM EFUL (Ie ind în prag): Ichim! Ai ters lampa? ICHIM (Pe peron aprinzând lampa): ters.PROFESORUL . c numai eri am turnat. EFUL (Reintr în birou. I-a dat drumul dela canton. EFUL Ra ele le-ai închis? ICHIM Închis. PROFESORUL (Preocupat de cu totul alte lucr ri): Domle ef. vine acceleratul. n’ai cumva o lup ? 34 . EFUL Gaz e destul? Te-ai uitat bine? ICHIM E plin dom’ ef. î i ia chipiul din cui): Vine acceleratul.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XII EFUL . EFUL (Trecând peste aceasta chestiune penibil ): Bine. PROFESORUL (Care din nou se cufundase în cartea lui): Cum? EFUL Zic. Tocmai bine arde nan diminea a. Nu lipse te niciuna? ICHIM Lipse te aia de-a i mâncat-o dv. ICHIM I-auzi-l cum uer .

Din când în când î i duce mâna dreapt la ochi i se uit în carte. EFUL N’am. (Iese pe peron i trage u a dup el. ca prin i un ochean. EFUL Cât vrei. 35 . De unde s am? PROFESORUL Dar o bucat de hârtie. Poftim (Ii d de pe mas o foaie de hârtie): Eu m duc s primesc acceleratul i m ‘ntorc.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL O lup ? Da de ce? PROFESORUL Îmi trebue mie. Din când în când noteaz cu febrilitate ceva pe hârtie. nu coboar nimeni… M i ‘ntreb de ce mai opre te. aplecat peste carte. Profesorul r mâne la mas . PROFESORUL St mult? EFUL A i! Nu urc nimeni.

O po et într’o mân . Privire încremenit ). trenul accelerat. CONDUCTORUL (Din prag): Domnu ef! Domnu ef! (Profesorul tresare. Ochiul ro u al locomotivei dispare repede spre stânga. ridic capul). EFUL Unde e? CONDUCTORUL Da i-v jos. EFUL (Erarhic. E o femee tân r . Nu vrea s se legitimeze. 36 . E conductorul trenului. superior): Las -m domnule s întreb.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XIII PROFESORUL  EFUL  CONDUCTORUL  NECUNOSCUTA Sgomot de tren se apropie mereu mai puternic. Da i-v jos. EFUL Pofti i aici la lumin … (Din întunericul peronului se desprinde brusc o ar tare alb . Nu vrea s pl teasc . Vagoane cu ferestre luminate defileaz în vitez descrescând pân ce trenul se opre te. ro i. un voal albastru în cealalt . cu bra ele albe. coni . în rochie alb de sear . (C tre c l toare): Ave i bilet? NECUNOSCUTA N’am. Cineva deschide u a. EFUL (De pe peron. foarte decoltat . NECUNOSCUTA (Intrând): Ce vre i cu mine? De ce m’a i dat jos din tren? EFUL (Intrând dup ea): Dv. Se aud apoi pa i gr bi i pe peron. Prin geamul u ii i prin fereastr se vede cum intr în gar . Ce s’a întâmplat? CONDUCTORUL (A disp rut din prag. ave i bilet ? CONDUCTORUL N’are. Pentru prima oar ridic cu adev rat ochii în carte. Un sgomot de tampoane ciocnite i pe urm câteva secunde de t cere complet . uerat ascu it de locomotiv . dela dreapta la stânga (în sens invers decât cele dou trenuri precedente). tampoane etc. Vocile vin din semiobscuritatea peronului): Un c l tor f r bilet. Profesorul tresare. trecând prin fa a ferestrei): Aicia sunt.

NECUNOSCUTA Ce? EFUL Biletul. EFUL Cum? NECUNOSCUTA Da. Bun pentru lei o sut . EFUL (Cercetându-le): Ce e asta? (Citind): “Cazinoul din Sinaia” “Bun pentru lei dou zeci. (Nedumerit): Ce sunt astea ? NECUNOSCUTA Fise dela Cazinou… Am uitat s le schimb… în grab … Sunt dela rulet … EFUL i cu asta vrei d-ta s c l tore ti? 37 . Uita i-v ce mi-a dat. NECUNOSCUTA Dumnealui EFUL (Conductorului): Auzi. CONDUCTORUL i amenda. NECUNOSCUTA Am pl tit. Am pl tit. EFUL Cui. (Ii întinde efului câteva fise rotunde). EFUL Sigur. bun pentru lei dou zeci”. c a pl tit. CONDUCTORUL Vorb s fie. i amenda.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Atunci trebue s pl ti i. domle ce spune.

în gar . EFUL Doamn !… NECUNOSCUTA (C tre Conductor. s stea acas . o doare capul i n’are bilet. PROFESORUL (Timid. M’auzi? (Cu o mi care brusc se a eaz în fa a u ii drept în prag): Nimeni nu iese de aici f r mine. Dumneaei r mâne aici. î i atrag aten ia c aici te afli într’un birou public. NECUNOSCUTA (Simplu): M durea capul. Pl te ti sau nu. CONDUCTORUL (Sco ându. EFUL Poftim! Umbl cu clasa întâia. (C tre Conductor): In ce clas ai g sit-o domle? CONDUCTORUL Întâia. Eu n’am timp. t indu-i drumul): S nu faci un pas: f r mine nu pleci.i ceasul din buzunar): Am patru minute întârziere. Eu sunt accelerat. NECUNOSCUTA Nici nu m gândesc.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA E tot ce am. Nu sunt bune? EFUL Ia ascult doamn . NECUNOSCUTA F r mine nu pleci. PROFESORUL 38 . Se închisese singur într’un compartiment si nu voia s lase pe nimeni în untru. f când un pas): Dac n’are cu ce… EFUL Dac n’are cu ce. Trenul nu a teapt . Nu mai pot s stau. coni . (C tre Conductor): Urc -te domle în tren i d -i drumul. NECUNOSCUTA Unde aici? EFUL Aici.

NECUNOSCUTA (Speriat . strigând): Ce vre i? Ce vre i? PROFESORUL Doamn … CONDUCTORUL Coni … EFUL Las -m pe mine i la primul moment terge-o… (C tre necunoscut ): Doamn ! Ne-a i în eles gre it. M da i jos din tren în plin noapte. ca si cum ar vrea s se disculpe. Scriem pe hârtie cum s’au petrecut lucrurile. dar s i protesteze împotriva acestei sechestr ri): Doamn … eu… eu nu sunt… NECUNOSCUTA Ce nu e ti? Ce nu e ti? Nu v’ar fi ru ine. semna i i gata. NECUNOSCUTA In plin p dure. b nuitoare): Proces! Mie ? Proces! EFUL Verbal. Ce vre i dela mine? Banii? Via a? CONDUCTORUL (Încet c tre ef): E nebun . NECUNOSCUTA Frumoas formalitate! EFUL Ce vre i. Noi n’avem de gând s v oprim aici. în plin câmp. aici? NECUNOSCUTA Atunci de ce m’a i dat jos din tren? EFUL Pentru o formalitate. 39 . Datoria… Regulamentul! Trebue s facem un proces-verbal. Aici nu e câmp. Numai a a de form . C ce s facem cu dv. NECUNOSCUTA (Exasperat . Trei b rba i i o singur femee.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Timid. EFUL (Jignit): Da i-mi voie.

40 . Se aude de-afar strig tul ei disperat): Opre te… Opre te… (Un nou uerat de locomotiv îi acoper vocea). d-ta s nu te amesteci. Ultimul vagon se vede de asemenea prin fereastr . privind buim cit vagoanele luminate. Se aude fueratul locomotivei). V a teapt . EFUL Numai decât… Numai decât… (Trenul a pornit între timp. Se rupe din aceast scurt încremenire i alearg pe peron dup tren. cu o mi care de spaim . vrea s protestele): Domnule ef… Nu se poate… EFUL (Încet. neobservat): Lua i loc! Aici! PROFESORUL (Va s’o previn ): Doamn ! Doamn ! EFUL (Împiedecându-l): S v dau o hârtie i un toc. NECUNOSCUTA (Dup o secund de îndoial . PROFESORUL (Care abia acum în elege stratagema. Femeea se ridic brusc în picioare. se deslipe te de u i vine spre locul indicat. Rochia ei alb se vede trecând prin fa a ferestrei. care defileaz spre stânga din ce în ce mai repede. Unde? EFUL Pofti i aici. energic): Domnule Profesor. la mas … (Ii ofer un scaun. NECUNOSCUTA (Tres rind):Ce e asta? (Sgomotui ro ilor fi al tampoanelor se accentueaz . (Conductorul iese tiptil. Astea-s chestii de serviciu. în care timp i-a privit pe to i trei b rba i): Atunci. S redact m… i pe urm s semna i… NECUNOSCUTA Semnez orice… dar mai repede. eful face semn cu mâna conductorului s ias . disp rând. In prima clip femeea nu fi-a dat seama. atunci s semnez mai repede. NECUNOSCUTA Cu trenul sta? EFUL Sigur. alearg spre u cu un ip t): Ce e asta? (In prag se opre te o secund . Femeea mereu cu aceea i expresie de pruden . de nelini te. de team .Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA (Mereu b nuitoare): i pe urm ? EFUL Pe urm pleca i.

Steaua f r nume Mihail Sebastian 41 .

NECUNOSCUTA (Nu r spunde. cade pe scaun): A plecat… EFUL (Instruind afacerea): Numele dv. face câ iva pa i. voiu fi silit s m’adresez poli iei. intr în untru. PROFESORUL (Se aproprie de ea mi cat): De ce nu r spunde i? Doamn ? Cum v cheam ? NECUNOSCUTA Las -m . f r violen ): Canalie! EFUL (Ridic din umeri): De! Doamn . vârsta. (Cu inten ie): Avem poli ie aici. absent ) EFUL Trebue s încheiem procesul-verbal. Cu o expresie de oboseal . L sa i-m . EFUL (Dup o pauz ): Face i r u c nu r spunde i. NECUNOSCUTA (Ridic spre el o privire nedumerit . Doamn . NECUNOSCUTA (Mai mult pentru ea): A plecat… EFUL N’am ce face. cum zicea i adineaori. Eu proces-verbal trebue s închei. Regulamentul. domiciliul. Datoria. NECUNOSCUTA (E sfâr it de oboseal . Numele. Pe urm rochia alb se vede trecând pe peron prin fa a ferestrei dela stânga spre dreapta. M oblig regulamentul i dac nu r spunde i. 42 . m car c suntem în câmp. femeia apare în prag. de triste e. NECUNOSCUTA (Uitându-se buim cit la cei doi b rba i i pe urm fixându-l pe ef. profesiunea. Se mai aude doar sgomotul trenului dep rtându-se. de disperare. nu vede).Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XIV EFUL  PROFESORUL  NECUNOSCUTA Câteva secunde de nemi care. n’a auzit.

Vezi i d-ta ce g se ti. Caut . PROFESORUL (A golit po eta): Asta e tot. PROFESORUL 43 . PROFESORUL O batist … un ruj de buze… O tabacher cu dou ig ri… EFUL (Mirosind ig rile): ig ri str ine. EFUL (Dup un moment de reflec ii): Eu îl anun pe Dinc . Aici nu e lucru curat. scoate unul câte unul diverse obiecte. EFUL Niciun act? PROFESORUL Niciunul. NECUNOSCUTA (Întinzându-i po eta cu un gest de nesfâr it oboseal ): Nu tiu. pe care k d efului s le in ): O sticlu cu parfum… EFUL (Mirosind în aer): Miroase grozav. urmat de ef deschide caut .Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Cum v cheam ? De unde veni i? NECUNOSCUTA L sa i-m ’ i. PROFESORUL (In po eta. face un pas spre ramp . EFUL Nicio hârtie? PROFESORUL Nimic. O legitima ie. PROFESORUL Poate ave i un act. comisarul. Sunt obosit . spun.

M arunc pe linie. E prea întunerec.i spun c nu i niciun tren? (Strigând din prag): Ichime! Ichime! Vezi c e o femee pe linie. spatele gol. EFUL Te-ai uitat ce rochie are? Bra ele goale. PROFESORUL (Turburat): Doamn ! EFUL E nebun r u. îl prive te absent . EFUL (Adulmecând aerul): i miroase. atâta-mi trebue… (Cu alt ton dup o secund ): E din lumea mare. Nu. Te-ai uitat la ea. domnule. Nu putea domle s’o dea jos la Câmpina sau la Breaza! 44 . PROFESORUL (A ie it pe peron): Doamn ! Doamn ! (Se întoarce) Nu tiu unde e. Trebue s’o salv m. interes. gâtul gol. Tii! Mare bucluc. S vie nevast -mea acum. PROFESORUL Se întâmpl o nenorocire. face i un efort… r spunde i… Aduce i-v aminte… Cine sunte i? De unde veni i? Unde v duce i? NECUNOSCUTA (Ridic ochii spre el. (Iese repede. dispare. Nu e niciun tren la ora asta. N’o v d. EFUL Fii lini tit. PROFESORUL (Cu emo ie): E frumoas .Steaua f r nume Mihail Sebastian (Întorcându-se spre necunoscuta care a r mas pe scaun în aceea i stare de prosta ie): Doamn . în întunerec). fere te linia. Tocmai mie s mi se întâmple una ca asta. v rog mult. Pe jum tate desbr cat . PROFESORUL E foarte frumoas … (Plin de nelini te): Numai de nu s’ar omorî… EFUL Deocamdat nu poate c n’are tren. se ridic în picioare): M duc… (Cu brusc hot rîre porne te spre u ): Mi duc s m omor. VOCEA LUI ICHIM (Din dep rtare): Fere te linia. a parfum de mi-a umplut toat gara. v rog… In propriul dv. EFUL Nu te mai fr mânta dom’ Profesor.

. NECUNOSCUTA (Se reîntoarce. NECUNOSCUT Am v zut. e umed. M d la gazet . pentruc vine dela Sinaia. adic ce?. PROFESORUL Doamn … noi v vrem binele. VOCEA LUI ICHIM (Mai de aproape): Fere te linia. Pân la 11. urmat de profesor): Ce vre i cu mine? De ce m’a i chemat? De ce nu m l sa i în pace.35 nu e niciun iun s v calce. Trebuia s’o la i s plece.i bat joc de calea ferat i de gara mea? PROFESORUL i dac se omoar ? EFUL Bocluc mare. Pentru c miroase a parfum.. EFUL (Ie ind repede în prag): Ai g sit-o Ichim! VOCEA LUI ICHIM Aicia-i dom’ ef. rapoarte. sunte i îmbr cat a a de… a a de sub ire… 45 . EFUL (Din prag): Coni !… Doamn ! Veni i aici la lumin . Degeaba sta i pe linie. Se opune regulamentul. EFUL Nu puteam domle Profesor. Dup 23 de ani de carier . PROFESORUL Afar e r coare. s .Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Dumneata e ti de vin . EFUL Ce face? VOCEA LUI ICHIM St pe linie Si trage din igare. pentruc umbl desbr cat i pentruc joac la rulet . Anchet . (Iritat): i pe urm . s’ar putea s r ci i. PROFESORUL (Iese repede îngrijorat): Doamn !… (Dispare în întunerec).

Dar îng dui i-ne m car s ghicim… Dv. pe dv. În eleg. e pentruc vrem s v venim într’ajutor. i întrebare. PROFESORUL Vede i. în elege i… V implor s în elege i… dac întreb m.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA (I i strânge umerii. . (C tre necunoscut ): Nu v mai punem nicio întrebare. dac insist m. PROFESORUL Si probabil v duce i la Bucure ti NECUNOSCUTA Probabil. EFUL A a… (Dup o secund ): Prin urmare. NECUNOSCUTA N’am nevoie. de indiferen ): La urma urmelor… (Se a eaz pe scaun). NECUNOSCUTA Probabil. cum v cheam ? NECUNOSCUTA (Repede): Iar începi? PROFESORUL Doamn . înfiorat ): Mi-e frig. i procesul-verbal cum îl scriu? PROFESORUL (Scurt): D -l încolo de proces-verbal. ave i lamp . Nu vre i s ne r spunde i. probabil veni i dela Sinaia. PROFESORUL Sunte i enervat . Uite: nu v mai punem nicio i ne trecem vremea. PROFESORUL 46 asta în eleg. Mai st m de vorb NECUNOSCUTA (Cu un gest de oboseal . EFUL Nu e mai bine aici? Ave i scaun. EFUL Z u.

. EFUL (Mergând spre telefon): De cine trebue s întreb? NECUNOSCUTA De… (S’a r sgândit brusc): Nu.35? Bine. PROFESORUL (Cu elan. NECUNOSCUTA Telefon? PROFESORUL Evident. Doamn !… 47 . un prieten… cineva pe care s -l anun m de situa ia în care v afla i. Nu pot. cu emo ie). EFUL Nu v’am spus c nu e niciun tren pân la 11. Anchet ..Steaua f r nume Mihail Sebastian Ei bine. ori la Sinaia. o indica ie. NECUNOSCUTA (Ideea i se pare bun ): Crezi? PROFESORUL Sigur. trebue s ave i pe cineva… o rud . Vre i s m b ga i în bucluc. Nu vreau.35. Sau poate… (ar tând telefonul din perete): Chem m la telefon. ori la Bucure ti.35? NECUNOSCUTA 11. Am s m omor La 11. PROFESORUL Dar de ce s v omorî i? EFUL Si de ce tocmai aici? Nu e p cat? Sunt i eu un om cu familie. Atunci chema i Sinaia. un nume. Mai bine m omor. La hotel Palace… sau… dac nu e acolo… la Cazinou. rapoarte. NECUNOSCUTA Crezi c s’ar putea? EFUL De ce s nu se poat ? D m o telegram . Mai bine m arunc înaintea trenului. cu greut i. A tept. NECUNOSCUTA Bine… atunci. Da i-ne o adres .

sunte i tân r . NECUNOSCUTA (Uitându-se de jur-împrejur): Unde? Aici? PROFESORUL Ve i pleca. Alunga i gândul i ca absurd. sunte i frumoas . PROFESORUL Doamn . trezi i-v .Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Uite. dar v dau eu din buzunarul meu un bilet pân la Câmpina i acolo face i ce ti i. Doamn ? Cum în câmp? Da i-mi voie? Sunte i într’un ora . EFUL Care noi? PROFESORUL Eu. Aici în câmp. desmetici i-v . PROFESORUL V vom da noi bilet. de ce m’a i dat jos din tren. Gar mare. EFUL (Jignit): Cum în câmp. EFUL Fiindc n’avea i bilet. NECUNOSCUTA Mâine diminea ? Nu a tept pân mâine diminea . 48 . Trebue s pleca i NECUNOSCUTA Dac trebue. sunt slujba s rac. Dar mâine diminea iau leafa. linii multe. EFUL Ai bani? PROFESORUL (Încurcat): Acuma nu. NECUNOSCUTA Serios? A i observat? PROFESORUL Trebue s tr i i.

Comun urban . II pl tim mâine. NECUNOSCUTA La spital? Nu merg la spital. (Gânditoare): Dac r mân aici în noaptea asta vom fi 8. EFUL i înc pe mine nu m num rase. doamn ..245 la ultimul recens mânt. i f r acte nu se poate. PROFESORUL Nu-l asculta i.000 de locuitori. PROFESORUL (Cu pu in am r ciune): 8. EFUL 49 . (Dup o clip ): E un hotel? EFUL Se poate s nu fie? Hotelul Monopol. EFUL Adev rat.246.247.245 de locuitori. (C tre ef): Cu d-ta 8. (C tre Profesor): Ce-ar fi s’o ducem la spital? Zicem c a avut un accident.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA Ce ora ? EFUL Îmi pare r u. dar n’ave i acte. în centru. Judec torie. F r acte numai la poli ie v prime te. EFUL Atunci la poli ie. c eram la Bucure ti dup treburi în ziua aia. NECUNOSCUTA 8. Nu tie ce vorbe te. spital… PROFESORUL Liceu… EFUL 8. PROFESORUL Asta n’ar fi nimic. NECUNOSCUTA Dar n’am bani.

Aicea vine nevast -mea. EFUL S v d m ceva de mâncare. mi-e somn. NECUNOSCUTA Nu pot. (Necunoscutei): De ce n’o i fi vrând. Mai e mult pân la 11. EFUL Ce are aface? E o minune.Steaua f r nume Mihail Sebastian N’oi fi tiind. NECUNOSCUTA (Cu desgust): Unde? Ce? EFUL Mare lucru n’avem. NECUNOSCUTA (Agitat ): Ce noapte! Ce co mar. N’are s se mai termine niciodat ? N’are s se mai fac niciodat zi? PROFESORUL Ba da. n’o cunoa te i pe nevast -mea. A i vrea s mor. s spune i cum v cheam ? NECUNOSCUTA M plictise ti. EFUL Vai de mine! Aicea nu se poate. PROFESORUL (Îngrijorat din nou): Doamn … NECUNOSCUTA (Din nou exasperat ): M plictise ti. nu mai pot. r mas de la prânz. Mi-e frig. mi-e foame. c -mi aprind paie în cap. MECUNOSCUTA Nu m nânc ra e c lcate de accelerat. s nu ne vad nevast -mea. Dar trebue calm. Stinge i lumina. doamn . unde vrei s’o ducem. NECUNOSCUTA pe varz . O minune! A c lcat-o ieri 50 . De ce nu m’a i l sat afar pe linie… Era a a de bine… (L sându-se s cad pe un scaun): Eu m culc aici.3 5? A i vrea s se termine. Numai c nu tiu cum s facem. m plictisi i. r bdare. dar f r acte. A i vrea s dorm. z u a a. Dar e ni te ra acceleratul.

EFUL Bun idee. (C tre ef. S mergem. profesorul de muzic . PROFESORUL (Ar tându-i drumul spre u ): Pe aici… pe aici. observ pe birou cartea profesorului): Dom’ Profesor. (Necunoscuta iese urmat de profesor. Mi-e somn. (C tre necunoscut ): V rog s ave i încredere în mine. NECUNOSCUTA Bine. unde. la un sfert de or de aici. PROFESORUL Doamn … Nu tiu dac pot. pe linie nu. Primi i? NECUNOSCUTA (Dup un moment de t cere): E departe? PROFESORUL La zece minute. ve i pleca. EFUL V mai veni i în fire. PROFESORUL (Scurt): Las procesul-verbal.) Atunci unde. nu tiu dac trebue… vede i… eu am o locuin modest … o singur camer … dac vre i… dac’a i vrea… eu plec de acas … i r mâne i acolo singur … Peste noapte… Numai pân se face ziu … Eu m duc s dorm la un coleg.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Se ridic în picioare. ce vre i cu mine. PROFESORUL Mâine diminea totul va fi mai simplu. (Iese în prag): Domnu Miroiu! PROFESORUL (Întorcându-se): Ce e? Ce vrei? 51 . explicativ): La Udrea. E iar în culmea disper rii. EFUL (R mas singur în scen . Se v d prin fereastr trezind spre stânga). V rog s primi i. unde? Aicea nu. PROFESORUL i mâine diminea … EFUL Facem procesul-verbal. dar pân atunci v odihni i. Vom g si bani.

Se vede prin fereastr trecând). dom’ Profesor. o deschide în ne tire): i aveam de lucru în noaptea asta. Patim mare!… (Profesorul pleac gr bit. EFUL Patim mare.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL i-ai uitat cartea. PROFESORUL (Cu un fel de spaim ): Cartea! (O ia în mâini. CORTINA 52 . Aveam de cetit.

Un raft cu c r i. De altfel. (Caut bâjbâind): Numai s g sesc chibriturile. desperechiat. pe scaune. O alta u (buc t rie. pe jos. Un câine latr pe undeva. planul II. fereastr dubl . scaune. în provincie. pe aici… NECUNOSCUTA (Urmându-l): Am ajuns? PROFESORUL Da. înstelat. c r i sunt cam peste tot. Prin fereastr se vede un cer senin de var . dar s r c cios. La ridicarea cortinei scena e goal . Un altul îi r spunde din dep rtare. Interior de celibatar. PROFESORUL (Intrând): Pe aici. 53 . NECUNOSCUTA Ce întuneric! PROFESORUL O clip i aprind lampa. în stânga. Duce spre o alt înc pere In peretele din fund. Suntem acas . u a se deschide. NECUNOSCUTA Nu e lumin electric ? PROFESORUL Nu… Adic de fapt este. debaras). Totul e curat. dar nu i-a dat înc drumul. la profesor. SCENA I PROFESORUL  NECUNOSCUTA T cere. prin mahala. în aceia sear . (Pune cu mare grij cartea pe mas ). Abia la toamn . O u de intrare în dreapta. Mas . Se aude din dreapta o cheie r sucit în broasca. planul I. Pe mas . oficiu. dând spre o mic gr dini înspre strad . In dep rtare silueta albastr închis a mun ilor. când o fi gata uzina.Steaua f r nume Mihail Sebastian ACTUL II Acas . întuneric. un divan.

NECUNOSCUTA Ei i? PROFESORUL Nu trebue s se tie c sunte i aici. NECUNOSCUTA E prea întuneric aici. NECUNOSCUTA (L sându-se s cad pe un scaun): Nu mai pot. Umezeal mare. Lamp de petrol. PROFESORUL (C utând cel lalt pantof): Nu v d cel lalt pantof. PROFESORUL (Ridicând un pantof de jos): De fapt. pe urm pe cel lalt): Mi-am r nit picioarele. Câte pietre! Câ i bolovani ! (R mas în ciorapi. (I i arunc din picior un pantof. Nu po i s’o faci mai mare? PROFESORUL Ba da. cu abat-jour alb. PROFESORUL (A g sit cutia cu chibrituri. dar chibritul nu ia foc): Nu vrea s se aprind . î i freac talpa piciorului). care d o lumin mic . NECUNOSCUTA 54 . îmi pare foarte r u (A aprins lampa. Nu tiu unde este. PROFESORUL (A reu it însfâr it s aprind un chibrit): Îmi pare r u doamn . Se vede din strad . de por elan. sc zut ). • 1”toate gardurile. NECUNOSCUTA Ce întuneric! Ce str zi! M’am lovit de to i copacii. Ce lumin chioar . dar aici pe la noi… NECUNOSCUTA Nu se paveaz niciodat ? PROFESORUL Ba da.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA Nu a tept eu pân atunci. rotund. strada e pavat . Poate… la anul… NECUNOSCUTA Ghinionul meu! Am venit cu un an prea devreme. în centru. Sunt sdrobit . Dar nu e bine.

E foarte… frumos. e tot ce-mi trebue i nici nu e departe de coal . NECUNOSCUTA (Se ridic în picioare i arunc o privire circular asupra înc perii): Aici locue ti d-ta? Aici… tr esti d-ta… PROFESORUL Da. NECUNOSCUTA Oribil! PROFESORUL Nu v place? NECUNOSCUTA Ba da. Fiindc nu tiu dac v’am spus… eu sunt profesor. Trece lume pe strad . . Nu e frumos. Dar mai târziu d drumul dela cinematograf… C azi e Miercuri. dar pentru mine. Ori o stingi. NECUNOSCUTA i dac e Miercuri? PROFESORUL Miercuri i Sâmb t e cinematograf. Numai s NECUNOSCUTA Nu trece nimeni. Iart -m . (Ridica fitilul l mpii: lumin mare). NECUNOSCUTA Nu era nevoie s -mi spui. Strada e pustie. PROFESORUL Nu. ori o faci mai mare.Steaua f r nume Mihail Sebastian Atunci stinge. Se vede. PROFESORUL Cum dori i. PROFESORUL Dup ce? 55 ti i c nu e bine. PROFESORUL Acuma. Totdeauna. Nu pot s’o suf r a a. NECUNOSCUTA i d-ta nu te-ai dus? PROFESORUL Nu. Nu m duc niciodat .

PROFESORUL La ora asta… O femee… aici… NECUNOSCUTA La d-ta. O s v vad . Un om cu r spundere. Un profesor.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA Dup tot. Trece lume pe strad . v conjur. PROFESORUL (Speriat): Nu! NECUNOSCUTA (Mirat ): De ce? PROFESORUL (Foarte îngrijorat): Nu v’am spus? O s dea drumul la cinematograf. n’a venit niciodat o femee? PROFESORUL Doamn ! Cum v pute i închipui… NECUNOSCUTA Vrei s spui c nu prime ti niciodat ? PROFESORUL Sunt un om serios. (Merge spre fereastr ). pleca i dela fereastr . NECUNOSCUTA Vrei s spui c eu sunt singura femee… Prima femee care intr în casa asta? PROFESORUL Doamn … v rog s crede i c n’a i fi cutezat niciodat … dac n’ar fi fost împrejur rile cu totul neobi nuite în care v’am întâlnit… NECUNOSCUTA Ce tân r e ti! Sau ce b trân! PROFESORUL Doamn ! v rog. (Privire circular asupra întregei înc peri. ca un obiect în plus): Groaznic! Parc tot era mai bine afar ! Cel pu in s deschidem fereastra. privire în care e cuprins i el. NECUNOSCUTA Ei i? (Deschide larg fereastra). NECUNOSCUTA 56 .

Vi an dela Regie. Nu aud nimic. E tot târgul la ferestre. NECUNOSCUTA Ce de lume! PROFESORUL Nu glumi i. PROFESORUL V vede de peste drum. Casa alb cu gard de lemn i vi s lbatec . (Cu urechea a intit spre strad ): Toat lumea doarme. m-me Grigorescu. i Lascu. NECUNOSCUTA Nu v d nimic. nu e nimeni. PROFESORUL 57 i Maltopol . NECUNOSCUTA De unde tii? PROFESORUL Totdeauna sunt dup perdele. NECUNOSCUTA Azi e Miercuri. NECUNOSCUTA (Dup ce s’a uitat în strada): A i! E întuneric. NECUNOSCUTA Care Chiroiu? PROFESORUL Chiroiu dela Percep ie. cu trei geamuri la strad i Vi an. Sunt dup perdele. mai e Atanasiu. i nu sunt numai ei. doamn . PROFESORUL Tocmai de asta. cu uluci. casa galben . Ei nu se duc la cinematograf? PROFESORUL Ba da. NECUNOSCUTA Care Atanasiu? PROFESORUL Casa de al turi. Judec torul. dar a r mas b trâna. mama lui m-me Chiroiu. dela Chiroiu. cu copiii i servitoarea.Steaua f r nume Mihail Sebastian Nu fii copil.

Nu v speria i. E târziu. E compozitor. NECUNOSCUTA (Acela i joc ca mai sus): Niciun sunet.Steaua f r nume Mihail Sebastian Chiar dac doarme… i din somn ne vede. Trebue s dormi i… NECUNOSCUTA Nu mi-e somn. Ne-am împrietenit. (Ar tând spre u a din stânga): Parc ar veni de acolo. când stau mai târziu… când citesc sau am de lucru. Pe Udrea. PROFESORUL 58 . Mi-a trecut. mai ai i al i prieteni? PROFESORUL Sigur.str in. Ce e sgomotul sta? PROFESORUL Ce sgomot? NECUNOSCUTA Nu auzi? Un fel de scâr âit. Vine uneori pe aici noaptea. Mare talent. II cunosc. De altfel e timpul s m duc. ca un ferestr u mic. E oarecele. Ast sear nu vine el. Pe mine m cunoa te. Simte c e cineva . NECUNOSCUTA Cum îl cuno ti? PROFESORUL E un oarece mic… gris… cu ochii rotunzi. Niciun fo net… (Dup o secund ): Ba da. La el m duc s dorm noaptea asta. Ii place s se plimbe printre c r i. NECUNOSCUTA O! (Cu oarecare spaim ): Printre c r i? PROFESORUL Nu v teme i. PROFESORUL A! Nu e nimic. Colegul meu… profesorul de muzic … foarte interesant om. NECUNOSCUTA (Cu o mic tres rire): Ai oareci? PROFESORUL Unul singur. NECUNOSCUTA V’a i împrietenit?… Spune-mi.

NECUNOSCUTA Cum a oprit-o! PROFESORUL Totdeauna o opre te. NECUNOSCUTA (Ar tând spre u a din stânga): Acolo e odaia de bae? PROFESORUL Da… Adic nu… Insfâr it… nu e ceea ce se cheam odaie de baie… Era o c mar . ca i cum n’ar îndrâsni s se apropie): A ternutul în dulap… dac vre i s v sp la i… NECUNOSCUTA A i vrea. PROFESORUL G si i un tergar curat dincolo. E o stropitoare… o stropitoare de gr din . Sigur.Steaua f r nume Mihail Sebastian Totu i… e târziu… Eu v las. la ora ase. Stai s v d. Un fel de du . un fel de buc t rie. dela tren. Patul de colo (arat cu degetul spre dormez . ag at de perete i o sfoar … NECUNOSCUTA Foarte ingenios. (Iese prin u a din stânga i se întoarce dup câteva secunde): Nu merge apa. NECUNOSCUTA 59 . PROFESORUL Îmi pare r u… A vrea… A fi vrut… NECUNOSCUTA Nu te mai fr mânta (Dispus s se mul umeasc cu orice): O chiuvet e? PROFESORUL (Încântat): Asta da. seara. A oprit-o dela uzin . am transformat-o… am… o s vede i! NECUNOSCUTA Du e? PROFESORUL Da. PROFESORUL (Mirat): Nu curge? (Aducându. dar cum eu m nânc în ora . NECUNOSCUTA Atunci e bine. (Privindu-se): Sunt plin de funingine. dela gar .i aminte): Sigur c nu curge. timid.

încearc cu mâna arcurile divanului. NECUNOSCUTA (Cam decolat ): Are dreptate… Pentru cine s lucreze. Din curte. NECUNOSCUTA Ii cuno ti? PROFESORUL Ii cunosc. cu aceea i privire c ut toare i amuzat . (Intr repede în odaia din stânga. se aude roata pu ului. se întoarce cu o stropitoare de gr din în mân i traverseaz scena): Imediat… Într’o clip … (Iese prin dreapta). V aduc eu ap dela fântân . NECUNOSCUTA i sta? PROFESORUL Copernic. nu trebue… PROFESORUL De ce? Nimic mai simplu. In acest moment u a din dreapta se deschide). le pune la loc. femeia prive te cu oarecare curiozitate în jurul ei. dar… au murit. ne uit cu aten ie la mobil . scâr âitul lan ului. a pus-o acolo cu mare grij . NECUNOSCUTA R mas singur . i dac cineva vrea s se spele… sau i se face sete? PROFESORUL Avem fântân . V aduc cu stropitoarea. o prive te. pe care profesorul la venire. O despacheteaz . NECUNOSCUTA Las . Vine din nou în centrul scenei. le deschide o secund . PROFESORUL Nu.Steaua f r nume Mihail Sebastian De ce? PROFESORUL Fiindc uzina nu lucreaz noaptea. z re te pe mas (stânga planul I) cartea împachetat . continuând s inspecteze înc perea. Pe urm alta. Câteva sute de ani. nu cu mai mult curiozitate decât le deschisese pe celelalte. o deschide. E Kepler. trece plin fa a rafturilor cu c r i. NECUNOSCUTA Cum spuneai c -l cheam pe sta? 60 . Au murit de mult. din i ni ir. Femeia scoate din raft o carte. unde se opre te câteva clipe. De afar .

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

PROFESORUL Copernic. NECUNOSCUTA Parc am auzit de el. PROFESORUL Tot ce se poate. (F r ironie): E destul de cunoscut. NECUNOSCUTA i de ce-i ii aici? PROFESORUL A a. M gândesc la ei… uneori… NECUNOSCUTA (Privindu-l lung): Ce om ciudat e ti d-ta… Da, ce om ciudat. (Fluier) (Se aude de departe un uerat lung, sub ire. E probabil un gardist de strad , care s’a trezit. Profesorul tresare i r mâne o clip atent, cu degetul ar t tor ridicat în sus). PROFESORUL A dat drumul dela cinematograf. (Dup o secund ): Aud pa i… Voci… (Într’adev r parc se aude un sgomot nedistinct de pa i i voci). NECUNOSCUTA Nu aud nimic. PROFESORUL (Repezindu-se la lamp , coboar mult fitilul, aproape stingând de tot, pe urm în oapt ): Ssst! Pe strada noastr … Pleca i din dreptul ferestrei… la o parte… (Femeea se d deoparte i se lipe te cu spatele de perete, la dreapta ferestrei. Profesorul este i el cu spatele la perete, într’o atitudine simetric la stânga. Între ei amândoi este fereastra larg deschis , cu cerul albastru, plin de stele. Între timp pa ii se aud mai tare, r sunând pe caldarâm). Se apropie. Vin încoace. (Pa ii s’au oprit). VOCEA D-rei CUCU (Din strad ): I i spun c am v zut lumin . i fereastra e deschis . PROFESORUL (In oapt ): Vede i? V’am spus s nu deschide i fereastra. VOCEA D-rei CUCU E acas . N’are unde s fie în alt parte. Strig -l! VOCEA LUI UDREA

61

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

Miroiu! Miroiu! NECUNOSCUTA (In oapt ): Miroiu te cheam ? PROFESORUL (Idem): Da. NECUNOSCUTA i mai cum? PROFESORUL Marin. NECUNOSCUTA Marin Miroiu… Nu e urît. VOCEA LUI UDREA Miroiu! Deschide! Eu sunt. NECUNOSCUTA (Mereu în oapt ): Cine e sta? PROFESORUL (La fel): Colegul meu… profesorul de muzic . VOCEA LUI UDREA Miroiu, nu auzi? Nu e ti acas ? VOCEA D-rei CUCU Ce-l mai întrebi? Sigur c e acas . NECUNOSCUTA i asta cine e? PROFESORUL O coleg … Profesoara de fizico-chimice. NECUNOSCUTA i ce vrea? PROFESORUL Nu tiu. NECUNOSCUTA E iubita d-tale?

62

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

PROFESORUL (Jignit): Doamn ! v rog… NECUNOSCUTA E logodnica d-tale? PROFESORUL Nu am logodnic . NECUNOSCUTA Atunci ce caut aici la ora asta? (B t i violente afar în poart ). PROFESORUL (Afolat): O s scoale toat mahalaua. Trebue s le deschidem. NECUNOSCUTA Deschide-le. (B t ile continu . Profesorul face un pas, vine în dreptul ferestrei, se apleac peste pervaz i strig ). PROFESORUL Un moment. Am auzit. Vin. (C tre necunoscut în oapt ): Ce ne facem? NECUNOSCUTA Nimic. S vie. PROFESORUL i s v g seasc aici? NECUNOSCUTA De ce nu? PROFESORUL Pentru nimic în lume. E cu neputin . (Sco ând din nou capul pe fereastr , fiindc iar se aud b t i): Vin. Îndat . Îndat . (C tre necunoscut ): Doamn , trebue s v ascunde i, trebue s disp re i. NECUNOSCUTA Eu pe fereastr nu s r, s PROFESORUL Trece i dincolo. (Ar tând u a din stânga): Un moment. NECUNOSCUTA Bine dar… (Face un pas, spre u a indicat ). PROFESORUL (Alarmat): Capul jos! Capul jos! (Femeea apleac capul în timp ce trece în dreptul ferestrei). NECUNOSCUTA 63 tii!

câteva clipe scena r mâne goal ).Steaua f r nume Mihail Sebastian (A ajuns lâng u ): S nu m ii mult. NECUNOSCUTA Ei! Mi s’a f cut din nou. PROFESORUL (Z p cit de tot): Cinci minute… Trei minute… Pân v d ce vor. se face din nou lumin mare. PROFESORUL (Implorând): V rog! v rog… (Necunoscuta a închis u a la loc. Arunc repede o privire de jur-împrejur i pe urm se gr be te spre u a din dreapta). PROFESORUL (Se duce la fereastr ): Acuma! Acuma! (Merge spre lamp ridic fitilul. NECUNOSCUTA S nu m ii mult c mi-e somn. NECUNOSCUTA (Deschizând u a din stânga): S nu m ii mult. profesorul iese prin dreapta. B t i în poart ). auzi! E întuneric aici. (Iese. PROFESORUL Parc zicea i c nu v mai e. Pân m scap de ei. 64 .

D-ra CUCU (Aplecându-se peste pervazul ferestrei.UDREA D-ra CUCU (Intrând prin dreapta. “boem” de provincie. (Gata s povesteasc ): S vezi… El… PROFESORUL Las c -mi poveste ti mâine… Acum… D-ra CUCU (A înaintat în centrul înc perii. s’a oprit. intrigat ). (Face câ iva pa i prin odaie. trage pe nas): Miroase a ceva… a parfum. PROFESORUL Poate florile… Gr dina… E fereastra deschis . PROFESORUL D-r Cucu… nu te sup ra… e târziu… a vrea s asta… D-ra CUCU tiu… c rui fapt datorez… în elegi… la ora 65 . D-ra CUCU (Severa): D-ta te speli noaptea? PROFESORUL Da… însfâr it… uneori… UDREA (45 50 de ani.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA II PROFESORUL .D-ra CUCU . In gr din nu miroase. venind dup ea): Vroiam… Voiam s m sp l. A fost frumos… frumos de tot. D-ra CUCU Cum nu sim i? Miroase de te ame e te. e gata s se împiedece de stropitoarea r mas lâng u ): Ce e cu stropitoarea asta cu ap aici? PROFESORUL (Încurcat. trage pe nas de câteva ori): Nu. Aici. intrând): P cat c n’ai fost la cinematograf. miroase în aer): Dar ce e mirosul sta aici? (Adulmec b nuitoare aerul. PROFESORUL Nu simt nimic. f r exagerare caricatural îns .

D-ra CUCU (Isbucnind): Da! Pe mine. S’o lu m încet. (Ia loc pe un scaun): Domnule Udrea. PROFESORUL (Nervos): Udrea. coala nu doarme.. i acolo am întâlnit-o pe D-ra Cucu. PROFESORUL Udrea. PROFESORUL Ba da… dar nu la ora asta. PROFESORUL Nici noaptea? D-ra CUCU Nici! coala vegheaz . te Rog… scurt. Eu am fost la cinematograf. apte fete am prins în sal . pentru Dumnezeu. uitându-se dezolat. mai repede.Steaua f r nume Mihail Sebastian S nu ne gr bim. Repede. domnule. Fiindc tot eu s raca trebue sa fac poli ie i la gar i la gr dina public . UDREA Ei. Vede tot! PROFESORUL (Nelini tit): Ce vrei s spui? D-ra CUCU Las’c vezi d-ta îndat . Ulmu dintr’a asea. Pe d-ta nu te intereseaz ordinea i disciplina. coala tie tot. când spre cel lalt. UDREA Ei!. Singur profesorul a r mas în picioare între ei. D-ra CUCU Foarte r u. 66 . domnule Profesor. Tatovici dintr’a patra B… PROFESORUL (Întrerupând enumerarea): D-r Cucu… D -mi voie… eu cred… D-ra CUCU Sigur. i cum î i spusei. (Num rându-le pe degete): Iliescu dintr’a cincea. si la cinematograf. când spre unul. UDREA (Cam jenat): S vezi.. ai cuvântul. la cinematograf dau peste domni oara Cucu. când cu mare nelini te spre u a din stânga). (Lui Udrea autoritar ): D -i înainte. (Udrea ia i el loc.

(C tre Profesor. S nu se compromit . pe furi . UDREA Vorbesc. eful g rii? PROFESORUL Ce i-a spus? D-ra CUCU E adev rat c d-ta… (subliniând): d-ta… ai pl tit 22 de mii de lei o carte pe care i-a adus-o ast zi Pascu dela Bucure ti? PROFESORUL (Care a fost torturat de acest interogator i a privit mereu. PROFESORUL O chestiune grav ? Nu în eleg nimic. spre u a din stânga. reputa ia mea… i intru în casa unui b rbat neînsurat noaptea?… UDREA (Parantez ): Tocmai de asta m’a luat cu dumneaei. dar dac nu m l sa i. D-ra CUCU (Continuând): Trebue s fie la mijloc o chestiune foarte grav . cu spaim . r spicat): E adev rat ce am aflat? PROFESORUL (Cu nelini te crescând ): Ce ai aflat? D-ra CUCU E adev rat ce mi-a spus Ispas. (Dup o secund . PROFESORUL Vorbe te Udrea. dac pun în joc numele meu. D-ra CUCU (Triumf toare. domnule profesor. (Reluând firul): Cum v spusei… la cinematograf… D-ra CUCU (T indu-l scurt): Las -m pe mine. închiz toare): Domnule Miroiu! S nu încerci s negi c -i de prisos. Ca s nu vorbeasc lumea.Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU Dar de ce mai repede? D-ta trebue s în elegi. eu. c tre Udrea): Ei! Acuma vezi? 67 . (C tre Udrea): Vorbe te. c dac eu. domnule. se lumineaz u urat): Da. D-ra CUCU Te faci c nu în elegi.

explicativ): Din fondul serb rii. dar nu mi ai împrumutat tu 3. PROFESORUL (Uitându-se la hainele pe care le poart ): Sunt curate… sunt bune. când cineva. un profesor! d 22 de mii de lei pentru o carte. Ii dau înapoi. D-ra CUCU Haine nu i-ai mai f cut de când te-am apucat. Nu mi-a spus nimic. La birt ai r mas dator 8oo de lei înc de pe luna trecut . PROFESORUL Nu i-am spus. De ase ani le por i tot pe astea. 68 . (C tre d-ra Cucu. slav Domnului. te cunoa tem. PROFESORUL De ce? Eu cu banii mei fac ce vreau. c am fost pe la ea. La frizer te tunzi odat în dou luni. PROFESORUL (Trecându-si mâna prin pâr): Chiar s pt mâna trecut . D-ra CUCU i dac -i dai înapoi?! Crezi c e deajuns? Crezi c asta e tot? PROFESORUL Nu v d ce ar mai fi. D-ra CUCU (Teribil ): Din fondul serb rii! PROFESORUL Mâine iau leafa.Steaua f r nume Mihail Sebastian UDREA N’am tiut nimic.000 de lei? UDREA Ba da. asta nu e lucru curat. D-ra CUCU Banii d-tale? Care bani? Ce fel de bani? C . PROFESORUL De unde tii? D-ra CUCU Mi-a spus M-me Luiza. D-ra CUCU Nu vezi? (Senten ios): Domnule Miroiu.

UDREA Asta nu e adev rat. dar e nebunia mea i nu datorez nim nui nicio socoteal . coala. Pe loc. te întrebi. nu e o nebunie? PROFESORUL Poate c da. (Cu alt voce): Unde e cartea? PROFESORUL Ce carte ? D-ra CUCU Cartea! Cartea pe care i-a adus-o Pascu. i eu. Stai domni oar Cucu. care nu arat nimic). D-ra CUCU (Care nu ine seam de protest ri): Las’ c carte.i cârpe ti singur ciorapii. coala trebue s PROFESORUL Ei bine. tiu eu ce vorbesc. d-r Cucu. 22 de mii de lei pe o 69 . D-ra CUCU tie. PROFESORUL (R nit. Spune tu Udrea. i atunci. D-ra CUCU Te în eli.Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU i tii ce-am auzit? (Veninoas ): C . i ora ul. D-ra CUCU (Lui Udrea): Pân mâine diminea ? Crezi d-ta c a fi dormit pân mâine diminea ? (Lui Miroiu): Nu domnule Profesor. Misterul sta trebue s se l mureasc imediat. ai aflat. d-le Profesor. Ai r bdare pân mâine diminea . Pantalonii poate i-i calc singur… dar c m ile… i ciorapii. (Gest vag. Unde e? PROFESORUL E aici. îndurerat): Asta e o infamie!… D-ra CUCU i c m ile! PROFESORUL O infamie! (Privind mai mult spre u a din stânga): Nu trebue s crede i. Nu era nevoie s vii pentru asta în plin noapte… UDREA A a i am spus i eu. trebue s afle.

ridic din umeri). PROFESORUL (Mai mult timid. Ce e cartea asta? De cine e? De unde vine? Ce scrie în ea? Ce gânduri ai cu ea? De ce ai cump rat-o? PROFESORUL (Tace.Steaua f r nume Mihail Sebastian S’o v d. D-ra CUCU Domnule Miroiu. PROFESORUL Nu era nevoie. PROFESORUL Nu se poate. decât provocator): Da. Poate nu. PROFESORUL De ce? D-ra CUCU Cum de ce? Ca s’o v d. ca un gest de colegialitate… UDREA De pur colegialitate… D-ra CUCU …Am vrut s stau de vorb cu d-ta. Refuz. domnu Udrea? UDREA Am auzit. Eu voiu aduce cazul în fa a conferin ei profesorale… dar mai întâiu. D-ra CUCU Ai auzit. D-ra CUCU Taci? Nu spui nimic? PROFESORUL 70 .i dai seama de gravitatea situa iei. D-ra CUCU I i mai pun o singur întrebare. D-ra CUCU Nu se poate?! Vrei s spui c … refuzi s mi-o dai? s mi-o ar i.

e târziu… D-ra CUCU Cu alte cuvinte m dai afar . D-ra CUCU Domnule Udrea! In casa asta se petrec lucruri mari. Numai s nu. PROFESORUL Nu.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Gest cu mâinile. PROFESORUL S ias . PROFESORUL (Repede. domni oar Cucu. nu… dar d-tale nu i-e somn? D-ra CUCU Mie nu mi-e niciodat somn.în fa a u ii din stânga. s ias … dar mâine diminea … nu acum. (Iese furtunos prin dreapta. E noapte. ziua i noaptea. Profesorul speriat. 71 . tainic): Udrea! R mâi. (In agita ia ei a ajuns . I i mai pun o singur întrebare… PROFESORUL (Întrerupând): N’o pune c nu r spund. Udrea placid se ia dup ea). D-ra CUCU Bine.i par r u. îi bareaz drumul). PROFESORUL (Acela i joc): Suspect! Cum suspect! D-ra CUCU De mult e tot ora ul cu ochii pe d-ta i se întreab ce tot faci. d-le Udrea. PROFESORUL Domni oar Cucu… Domni oar Cucu… D-ra CUCU E ceva suspect aici. Dar acum o s ias la lumin . Cum pofte ti. ca i cum ar spune: De! Ce s fac?). Am s .i spun ceva. domni oar . ce tot dregi de te închizi mereu singur în cas . PROFESORUL Totu i e târziu… D-ra CUCU Nu e niciodat prea târziu. S mergem. Vino.

Trebue s conduc scorpia acas . da’ las -mi poarta deschis . Am nevoie de tine. PROFESORUL Atunci întoarce-te. domnule? Vii! UDREA Gata sunt. M întorc. PROFESORUL Da. VOCEA D-rei CUCU Ce faci. VOCEA D-rei CUCU (De afar ): Domnu Udrea! UDREA Viu! Viu! (Cu vocea sc zut ): M întorc. ca s nu mai bat. (Iese repede). da. 72 . UDREA Bine.Steaua f r nume Mihail Sebastian UDREA Nu pot.

Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA III PROFESORUL  NECUNOSCUTA Profesorul r mâne câteva clipe singur. PROFESORUL (O prive te un lung moment. apropie lampa i r mâne câteva clipe aplecat asupra ei. (Profesorul tace): Nu se poate? Nu vrei? (Profesorul tace): Nici mie? Nu m cuno ti. ia deacolo volumul misterios. Sunt aici pentru o noapte. deschide cartea. Pe urm ridicând capul): Nu pricep nimic. pe urm îl prive te lung pe profesor. NECUNOSCUTA 73 . f r grab . absorbit . NECUNOSCUTA Cât de veche? PROFESORUL Vreo sut cincizeci de ani. n’am s povestesc nim nui… Arat -mi-o… Te rog. E o carte veche. îl apuc cu mâna de b rbie i îi întoarce u or capul. Ascult cu urechea a intit spre strad . NECUNOSCUTA (Ia cartea. NECUNOSCUTA (A ajuns lâng el. ia loc pe scaun. atent . merge spre raftul cu c r i. Pe urm . ca s se conving c cei doi au plecat într’adev r. i-a urm rit tot timpul cu privirea i-i d cartea. se întoarce spre necunoscut . întâiu în profil i pe urm înapoi): E adev rat c nu te-ai tuns de dou luni? PROFESORUL Ai auzit? NECUNOSCUTA Tot (Gest decolat din partea profesorului): Nu puteam s -mi astup urechile. N’am s v d pe nimeni. U a din stânga se deschide bini or. NECUNOSCUTA Ascult … D -mi cartea. Nu-i nimic adev rat. pentru o or . în t cere. cu un gest simplu). Arunc o privire de jur-împrejurul camerei. de astronomie. nu te cunosc. De matematici. (Dup o secund ): E adev rat c … PROFESORUL (Întrerupând): Nu-i adev rat. PROFESORUL i-am spus. Necunoscuta intr cu precau ie. se duce la mas . apropiindu-se de el. E jenat i buim cit. care r mânând pe loc. Vreau s’o v d.

O am. PROFESORUL (Tace o secund ezitând). dau lec ii. întoarce copert i arat cu degetul): Upsala. o visez. o a tept. NECUNOSCUTA (Continuând enumerarea): I i cârpe ti singur ciorapii. Acum pot s verific. Unde n’am scris? pe cine n’am întrebat? Librari. NECUNOSCUTA De asta e a a scump ? PROFESORUL (Pasionat): Nu e scump . 1763. pun deoparte. (Cu elan): Dar acum o am. fac economii. PROFESORUL 74 . D-tale î i spun. pot s NECUNOSCUTA Ce s tii? tiu. NECUNOSCUTA Nu vrei s -mi spui? PROFESORUL Ba da. E un noroc c am g sit-o. PROFESORUL Da.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Minunându-se): PROFESORUL ! ! o sut cincizeci? Mai mult chiar. PROFESORUL Niciodat ? NECUNOSCUTA Niciodat . Uneori. E eftin . Dar n’ai s spui nim nui? NECUNOSCUTA Nim nui. o am. Goteburg. NECUNOSCUTA Un noroc? PROFESORUL De ani de zile o caut. De ani de zile strâng bani. anticari. (Vine i el-lâng mas .

NECUNOSCUTA Spunea-i c e în cer. NECUNOSCUTA (Dup ce l-a privit o secund drept în ochi): Unde? PROFESORUL (Simplu): In cer. pe cer. e aici. spre fereastr . foarte pu in speriat ): Se în elege. (Gest spre fereastra deschis ). NECUNOSCUTA Eu credeam c … PROFESORUL (Ar tând cu creionul pe-hârtie): Uite. Cercul sta e ecuatorul (ridicând o clip capul i privind-o): Ecuatorul ceresc. Linia asta e axa lumii. PROFESORUL Asta-i cerul. azimutul i distan a zenital . Steaua pe care am g sit-o eu. O vezi? NECUNOSCUTA O v d… dar mai bine arat -mi-o afar . PROFESORUL (Se uit spre u a. PROFESORUL 75 . la stânga. PROFESORUL Nu m crezi? (Ridicând o hârtie de pe biroul lui): Uite-o. (Indicând cu vârful creionului un punct pe hârtie): Aici e. PROFESORUL Aici sunt coordonatele orizontale. Aici e sfera. se înclin spre ea i spune oapt ): Eu am g sit o stea.Steaua f r nume Mihail Sebastian Îmi f g due ti? NECUNOSCUTA I i jur. la dreapta pe urm cu un fel de team . se în elege. NECUNOSCUTA (Copil re te): Nu te cred. NECUNOSCUTA (Pu in.

Cu totul altceva. era el. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Fiindc avea destul îndr sneal . NECUNOSCUTA Pe hârtie? Cum pe hârtie? PROFESORUL Sigur. Am calculat-o. Nici Hiparch. Eu simt c e ceva adev rat în teoria lui despre stelele negre. Singurul care ar fi putut. NECUNOSCUTA Van Mersch? PROFESORUL Steaua mea nu se afl pe niciun catalog de stele. NECUNOSCUTA Nu spui c ai g sit-o? PROFESORUL Am g sit-o. dar am g sit-o aici… pe hârtie. NECUNOSCUTA 76 .Steaua f r nume Mihail Sebastian Nu. singurul. PROFESORUL E un catalog ceresc. c acolo nu se vede. Un moment am crezut c Herschel  dar nu. un atlas. Catalogul lui Van Mersch. Dar mai ales nu în eleg ce leg tur are steaua… cu cartea. NECUNOSCUTA Multe. NECUNOSCUTA Nu în eleg. nici Ptolomeu. nici Kepler… NECUNOSCUTA (Ar tând spre portretul din perete): Nici el? PROFESORUL Nici. PROFESORUL Ce nu în elegi. La Herschel era o stea dubl .

Las . NECUNOSCUTA (Cu îngrijorare crescând ): Despre d-ta? PROFESORUL B ie ii din cursul superior i acum spun: nebun. l-au numit totdeauna diletant. nu. arlatan sau… nebun. Sunt patru i-trei. nervos. PROFESORUL Cum mâine diminea ? Mâine diminea nu se vede. PROFESORUL (Febril. Mi-e somn. Acuma trebue s spun. (O duce cu el la fereastr ): Vezi Ursa Mare? NECUNOSCUTA Nu v d nimic. Uite (ar tând cu degetul): Sunt apte stele… Le vezi? NECUNOSCUTA (Ezitând): Nu. Ultimele trei sunt coada ursoaicei. Stai aici. Mi-o ar i mâine diminea . NECUNOSCUTA Ce-are aface? Mi-o ar i pe hârtie. NECUNOSCUTA (Cu anumit îngrijorare): Nebun? PROFESORUL Da. de universitate. î i bat joc de el. II numesc. PROFESORUL Nu. De îndat ce un om are o viziune mai larg . Nu m’ar mira s se spun într’o zi i despre mine c sunt nebun. lâng mine. Acuma nu. PROFESORUL Nu. Acuma trebue s vorbesc. aproape r stit): Cum nu. Uite (o apuc de mân ): vino cu mine. astrolog… sigur. NECUNOSCUTA Ce ursoaic ? 77 . devine astrolog.Steaua f r nume Mihail Sebastian Stelele negre! PROFESORUL Astronomii de coal . Vreau s dorm. NECUNOSCUTA (Începe s -i fie de-a-binelea fric ): Mie mi-e somn.

Se desprinde u or de lâng el i face cu mult precau ie un pas spre u a din dreapta. Vreau s iau ap dela fântân . NECUNOSCUTA Ce balaur? (E foarte speriat . NECUNOSCUTA Ce dragon? PROFESORUL Dragonul. Balaurul. Ar vrea s fug ).Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Te ui i prea jos. 78 . PROFESORUL (Întorcându-se brusc): Unde te duci? NECUNOSCUTA M … m duc pân în curte… Vreau s m plimb. de asta n’o vezi. e capul dragonului. ceea ce o sperie i mai mult): S … s nu te iei dup mine c strig. Acolo unde prive ti. PROFESORUL S te plimbi? NECUNOSCUTA Mi-e… mi-e sete. Nu spuneai c e o fântân ? (Profesorul face un pas spre ea.

frate? De ce nu mi-ai spus c nu e ti singur? PROFESORUL N’am avut când. cu alt ton): Intr . Intr . teribil de încurcat): Doamn … v rog s crede i… dac a fi tiut… (Se împiedec de stropitoarea r mas lâng u ): Ce-o fi asta? PROFESORUL Stropitoarea. D-ta e ti d-l Udrea. n’auzi? Avem nevoie de tine. se apropie de el). avem nevoie. care e tot în prag): Intr . Udrea. Necunoscuta profitând de faptul c a r mas o clip singur cu Udrea. UDREA (Foarte jenat): De ce nu mi-ai spus. (Lui Udrea. 79 . dar eu te cunosc. UDREA (Spre Necunoscut . NECUNOSCUTA (Repede): Domnule Udrea! UDREA V rog. dar se mai întoarce odat spre Udrea. Apare Udrea. domnule. Intr te rog. femeea se întoarce scurt spre noul venit. UDREA De mine? (Profesorul a intrat cu stropitoarea în odaia din stânga. NECUNOSCUTA (Agitat): Domnule! Ce bine ai f cut c ai venit. calm): Te-ai speriat! Îmi pare r u. (Ia stropitoarea i str bate scena spre u a din stânga. NECUNOSCUTA Da. UDREA (Încremenit): Doamn !… PROFESORUL (C tre femee. D-ta nu m cuno ti. La sgomotul u ii. Stai s’o iau de-acolo.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IV PROFESORUL  NECUNOSCUTA  UDREA U a din dreapta se deschide. s n’o r stoarne cineva.

E astronom. Alegro. c el tie mai bine. Andante. UDREA (Simplu): O fi g sit. s mergem. Udrea. pe ultima ei replica): Sigur. c ci întrebarea e prea nea teptat ): Am v zut-o. De ce s nu g seasc . Dorm i eu la tine. UDREA O simfonie în patru p r i. UDREA Unde? PROFESORUL La tine acas . UDREA De ce? 80 . fire te. Tot el mi le-a ar tat i mie. NECUNOSCUTA E pe cer? UDREA Dar unde s fie? Pe cer. Hai. Dar de ce m întreba i pe mine? Întreba i-l pe el. NECUNOSCUTA i… e i un dragon? Un balaur? UDREA Este. NECUNOSCUTA Astronom?… tii ce spune? C a g sit o stea. Scherzo… PROFESORUL i iar Alegro. i-am spus c e compozitor. Eu n’am scris o simfonie? NECUNOSCUTA Ai scris o simfonie? PROFESORUL (Intrând din stânga.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA D-ta ai v zut vreodat Ursa Mare! UDREA (Dup o secund de t cere.

Vino. Noapte bun . NECUNOSCUTA Pleca i? De ce pleca i? PROFESORUL Pentruc e târziu. E târziu. PROFESORUL Las . UDREA Stai. vorbe te-mi despre simfonia d-tale.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Las c . NECUNOSCUTA Nu vreau s r mân singur . Aici se întâmpl lucruri mari. Avea dreptate scorpia. I i explic eu.i spun eu pe drum. UDREA Dar cine e Doamna? PROFESORUL Asta nu tiu nici eu. Pentruc trebue s dormi. UDREA Asta a a e. frate. UDREA i doamna? PROFESORUL Doamna r mâne aici. c m’am z p cit de tot. Domnule Udrea. UDREA De ce? PROFESORUL Pentruc n’are unde dormi în alt parte. De ce v gr bi i? PROFESORUL Pentruc i-e somn. E frumoas ? UDREA 81 . NECUNOSCUTA Nu vreau s dorm.

PROFESORUL i iar Alegro. Scherzo. PROFESORUL Udrea! E târziu. 82 . nu mai dormim în noaptea asta. Hai s mergem. UDREA Stai. NECUNOSCUTA De ce? UDREA Pentruc îmi pune be e în roate. PROFESORUL S tii c dac ti-o cânt si d-tale.Steaua f r nume Mihail Sebastian P i s spun el (gest cu capul spre Profesor). Andante. NECUNOSCUTA El o tie? UDREA I-am cântat-o. UDREA V-am spus. direc ia liceului… i d-ra Cucu. Autorit ile locale. NECUNOSCUTA Cum? UDREA Din gur . NECUNOSCUTA Cine? UDREA Toat lumea. E lung . domnule. nu vezi c doamna se intereseaz de muzic ? NECUNOSCUTA i nu s’a executat niciodat ? UDREA Înc nu. Alegro. Are patru p r i.

ti . Tu . PROFESORUL Dar nu i le d . dar puteam s’o organizez.pam . NECUNOSCUTA Are orchestr ? UDREA N’are.ti .ti .ti .ti . ar merge. c la urma urmelor ce-mi trebue? Opt viori.tim! NECUNOSCUTA E foarte frumos. domnule! (C tre Necunoscut ): Pân la scherzo.ti… (Scurt): Tim . Dar s zicem c mi le d . Tu . o viol .pam pam. într’o mi care mai rapid ): Tu .ti . ale unei imaginare orchestre): Pam .ti .du . i s v spun de ce. f r corn englezesc sunt mort. Intâiu intr al murile (Gest de dirijor spre al murile din fund dreapta. S vede i.ti .du .du . dar la scherzo.pam – pam .pam .ti .du .pam . Nu vrea s mi le dea. NECUNOSCUTA i f r … corn englezesc… nu se poate? UDREA Doamne fere te. iau dela batalion.Steaua f r nume Mihail Sebastian UDREA Las -m frate.pam .dum! Tu .du .ti .dum. cum ar merge. PROFESORUL Las . dela fanfar . (Gest spre fund stânga): Ti . de ast dat f r explica ii): Pam .du du . Tu .du . Asta-i principalul.dum! Tu -du .pam .pam . Se g se te.ti . (Dirijeaz cu amândou mâinile viorile din imediata lui apropiere.dum! Ti . Udrea. (C tre Necunoscut ): S vede i.pam… Pe urm viorile.pam .dum.du -du . UDREA Nu-i a a? (Reîncepe execu ia. UDREA Tocmai. dou violoncele. Al muri i sufl tori.ti . NECUNOSCUTA De ce? UDREA Pentruc n’am corn englezesc.ti .pam . un contrabas. Eu voiam s cânt simfonia cu orchestra liceului. E târziu. UDREA D -mi pace. doamn .dum!… i acuma intr cornul englezesc.ti! Tim tim! 83 .du .ti . Tot n’am f cut nimic.

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

NECUNOSCUTA (Admirativ): Partea asta dela urm !… UDREA Nu-i a a! PROFESORUL (Sincer): E adev rat. E frumos. UDREA Ce folos! Dac n’am corn englezesc. NECUNOSCUTA Nu se poate s pui altceva în loc? Alt instrument? UDREA In ruptul capului. Mai bine m lipsesc. O mie de ani a tept  i f r corn englezesc nu cânt. NECUNOSCUTA i nu se g se te de cump rat? UDREA S’ar g si la Bucure ti, dar e scump. Vreo 30 de mii. NECUNOSCUTA 30 de mii. UDREA Am pus eu ceva bani deoparte din leafa mea, vreo 4.500, dar pân la 30 de mii mai e. Am scos i o list de “subscrip ie. Sta i s’o vede i. PROFESORUL (Jenat): Udrea! UDREA Las -m , frate. Numai s’o vad . (Scoate din buzunarul interior al hainei o hârtie, o desp ture te i începe s citeasc ): “List de subscrip ie pentru achizi ionarea unui corn englezesc, în vederea execut rii în prima audi ie a simfoniei Nr. i în mi bemol major, a maestrului Radu Udrea”. NECUNOSCUTA Ai mul i subscriitori? UDREA Pân acum unul singur. (Ar tându-l pe Profesor): El.

84

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

NECUNOSCUTA D-ta? PROFESORUL (Stingherit): Da. NECUNOSCUTA (A luat lista de subscrip ie din mâna lui Udrea i o prive te): Domnule Udrea, a semna i eu… dar… UDREA (Luându-i-o repede înapoi): Vai de mine, coni ! Se poate? Cum v închipui i? Eu v’am ar tat-o numai a a. PROFESORUL (Dojenitor, c tre Udrea): Vezi? vezi? UDREA Pe unde n’am umblat? Cui n’am cerut? La Prim rie, la Comitetul colar, la Sfatul Negustoresc. Am ajuns de râsul târgului. Zice lumea c sunt nebun. NECUNOSCUTA i d-ta? PROFESORUL Da. i el. UDREA Cum si eu? PROFESORUL Las c - i explic eu. Hai s mergem. Mâine diminea de-aface cu d-ra Cucu? UDREA Nu. Asta nu. PROFESORUL Atunci? Hai s mergem. E târziu. UDREA (C tre Necunoscut , scuzându-se oarecum): Adev rat. E foarte târziu. Noapte bun , doamn . NECUNOSCUTA M l sa i? UDREA avem coal . Vrei s întârzii? Vrei s ai

85

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

De! Trebue. NECUNOSCUTA Bine. PROFESORUL (Dup ce i-a luat cartea de pe mas ): Noapte bun , doamn . NECUNOSCUTA Noapte bun … Iei cartea cu d-ta? PROFESORUL Da. Vreau s’o r sfoesc pu in înainte de m culc,.. Noapte bun . (Udrea a ie it, e i el gata s ias ). NECUNOSCUTA (Sco ând un ip t): A! PROFESORUL (Întorcându-se din prag): Ce s’a întâmplat? NECUNOSCUTA oarecele. UDREA (Reintrând i el): Ce oarece? NECUNOSCUTA L-am auzit. A mi cat. PROFESORUL (Dup ce a privit-o un timp în t cere, se întoarce spre Udrea): Udrea, ia-o înainte. Vin i eu dup tine. S -mi la i poarta deschis , auzi? UDREA Bine, bine… (Mai mult pentru ei): Nu mai pricep nimic… Noapte bun . (Iese).

86

87 . PROFESORUL Nu tiai? Cum nu tiai? N’ai v zut-o niciodat ? Niciodat ? NECUNOSCUTA Nu-mi aduc aminte. Nu tiam c exist . Mi se întâmpl destul de rar. Uneori. Ce vrei? NECUNOSCUTA Nu pleca… Nu vreau s pleci pân nu-mi ar i… steaua d-tale. PROFESORUL (Cu un fel de decolare): Dac nu plou ! NECUNOSCUTA (Explicându-se. NECUNOSCUTA Mi-era fric de d-ta… Vorbeai cu atâta… cu atâta pasiune. PROFESORUL Atunci. dac nu plou …. Ca s v d dac -i înourat. PROFESORUL D-ta. nu te ui i niciodat pe cer? NECUNOSCUTA Ba da. scuzându-se): Ca s tiu cum s m îmbrac… Ce pantofi s pun. PROFESORUL Te rog s m ier i. dar mi se întâmpl câteodat … NECUNOSCUTA i pe urm … nu auzisem niciodat de Ursa Mare. PROFESORUL Am vrut s i-o ar t adineaori. dar te-ai speriat.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA V NECUNOSCUTA  PROFESORUL PROFESORUL (Se apropie de ea): N’ai auzit nimic  niciun oarece. nu-i a a? NECUNOSCUTA (Recunoa te din cap). ce-i cu d-ta.

pe cer. PROFESORUL E îngrozitor! Bine.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Ce pantofi s pui!… Dar la stele… la stele d-ta nu te ui i… nu le vezi? NECUNOSCUTA Nu am timp. dar ce fel de via duci d-ta… dac nici Ursa Mare n’ai avut timp s’o prive ti. Un car r sturnat deasupra cerului… cu ro ile în sus. Spuneai c sunt apte stele. PROFESORUL Dar seara. NECUNOSCUTA Carul Mare? (In odaie. aici i d-ta n’ai v zut-o? NECUNOSCUTA (Cu un fel de uimire copil reasc ): De sute de mii de ani! Arat -mi-o si mie. PROFESORUL Nu ai timp? Dar ce faci? NECUNOSCUTA Sunt foarte ocupat . PROFESORUL Ocupat cu ce? NECUNOSCUTA Nu m mai întreba. Lâng mine. E de mii de ani. patru… le v d… i trei… (In extaz): Ce frumos e! (Dup o mai lung t cere): Ce mari sunt stelele! Mari si albe. Nici nu tiu unde mi-e capul. 88 . Pe cer stelele clipesc acum mai puternic. Ursa Mare. NECUNOSCUTA A! scara sunt i mai ocupat . Se desprinde mai ales printre alte stele mici. patru i trei. Nu am o zi liber . Intr’adev r. lumina albastr a nop ii e destul de limpede. Da! z u c v d. Ursa mare. PROFESORUL E ca o ursoaic adormit pe labele dinainte. cuprins toat în cadrul ferestrei). NECUNOSCUTA Cu ro ile în sus! Mi se pare c v d. de sute de mii de ani. PROFESORUL (Vine din nou la fereastr ): Vino aici. Acum trebue s’o vezi. Carul Mare.

La stânga. A treia i a cincea sunt ro ii-rubinii. i a doua. NECUNOSCUTA 89 . NECUNOSCUTA Alcor? PROFESORUL Acolo e i steaua mea… Steaua pe care am g sit-o eu. NECUNOSCUTA Le cuno ti pe toate? PROFESORUL Nimeni nu le cunoa te pe toate. De-asupra Ursei Mari. PROFESORUL La stânga? NECUNOSCUTA Da. E Alcor. A patra e albastr . PROFESORUL Ai ochi buni. NECUNOSCUTA De unde tii? PROFESORUL Pentruc le cunosc. Lâng a asea stea din Ursa Mare. ar tând pe cer): Dar steaua de-acolo o cuno ti? PROFESORUL Unde? Care? NECUNOSCUTA O stea mic . NECUNOSCUTA (cu un gest viu. NECUNOSCUTA Nu? PROFESORUL Întâia e galben .Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Nu sunt albe. Te felicit.

Alcor i Vega. NECUNOSCUTA Ce drum? PROFESORUL Drumul… Drumul pe care-l str bate de mii de ani în întunerec. NECUNOSCUTA i nu se va vedea niciodat ? Niciodat ? PROFESORUL 90 . tiu unde se afl . NECUNOSCUTA (Mirat ): Vezi. Nu i-am dat înc niciun nume.Steaua f r nume Mihail Sebastian Cum o cheam ? PROFESORUL Nu tiu. Mult mai departe. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Pentruc n’am g sit un nume potrivit. îmi trebue un nume de dou silabe. Eu v d mai departe. nev zut . necunoscut . PROFESORUL Trebue s fie. Un nume… NECUNOSCUTA Dar e ti sigur c e acolo. Ii cunosc orbita. PROFESORUL Când închid ochii. Ii urm resc drumul. neb nuit . Vega ar fi fost frumos. Trebue s fie un nume care s mearg împreun cu Alcor. NECUNOSCUTA Atunci de ce nu se vede? PROFESORUL Pentruc e prea departe? NECUNOSCUTA De ce nu te ui i cu un ochean? Cu o lunet ? PROFESORUL Niciun ochean nu str bate pân acolo.

NECUNOSCUTA i-atunci? PROFESORUL Atunci ar str luci acolo (arat cu mâna): drept acolo… NECUNOSCUTA Deasupra Ursei Mari? PROFESORUL Deasupra Ursei Mari… Lâng Alcor… NECUNOSCUTA i nu se poate? PROFESORUL Nu! NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Pentruc stelele nu se abat niciodat din drumul lor. Ce este asta? PROFESORUL tiu eu? Un tren. NECUNOSCUTA P cat. NECUNOSCUTA Tres rind u or. NECUNOSCUTA Poate trenul meu… Când te gânde ti c dac muream ast noapte. Un tren de noapte. (Moment de t cere. NECUNOSCUTA 91 . muream f r s v d Ursa Mare. PROFESORUL Ar trebui s se abat pu in din drumul ei. PROFESORUL Ar fi fost p cat. Se aude din dep rtare un uerat de locomotiv ).Steaua f r nume Mihail Sebastian Niciodat .

acelea i gesturi. Mereu aceia i oameni. Pe urm îmi trece. NECUNOSCUTA II auzi ? Trece… A trecut… Dac r mâneam acolo pe linie… PROFESORUL Ai fi fost în stare… Ai fi fost în stare s … (Nu îndrâsne te s pronun e cuvintele). Pe urm îmi trece. s fug.Steaua f r nume Mihail Sebastian Atâ ia oameni tr esc f r s’o vad . NECUNOSCUTA Da… poate… dar cel pu in de ast dat am v zut ceva nou. Nu m’am gândit niciodat . PROFESORUL Te vei reîntoarce i de ast dat . (Un nou uerat. NECUNOSCUTA Am mai fugit eu de câteva ori… Dar m’am întors. PROFESORUL De ce? NECUNOSCUTA tiu eu? PROFESORUL E ti nenorocit în viat ? Foarte nenorocit ? NECUNOSCUTA Nenorocit ?… Nu cred. 92 . (Se întoarce la fereastr ): Ursa Mare. PROFESORUL Totu i. Uneori îmi vine o poft nebun s trântesc u a. Ast sear ai fugit. s plec. de disperare. parc mai de departe. Uneori îmi vine s urlu de plictiseal . PROFESORUL Li se pare c tr esc. PROFESORUL Atunci? NECUNOSCUTA M plictisesc. NECUNOSCUTA S mor? Poate c da. acelea i cuvinte.

pe lâng care marile stele trec f r s’o vad . ca i cum dup o planet pe alta. NECUNOSCUTA F r s’o vad ? PROFESORUL Dar sunt alte seri. cu team ): i se g sesc? PROFESORUL Niciodat . nu arde lumina i unde nu opresc trenurile rapide… Dar sunt seri când tot cerul fo ne te de viea … când pe ultima stea. toat disgra ia de a locui pe o biat planet mizerabil . dac ascul i bine. auzi cum fream t p duri i oceane  fantastice p duri i fantastice oceane. dep rtat . atent . fiin e care nu s’au v zut niciodat . ca într’un târg în care nu curge ap . se presimt. într’un univers absurd. Pentruc nicio stea nu se abate niciodat din drumul ei NECUNOSCUTA E p cat.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Ai dreptate. vie. NECUNOSCUTA Chiar i pentru d-ta care o cuno ti a a de bine? PROFESORUL Chiar i pentru mine… Sunt seri când e rece. încât dac a i striga mi se pare c m’ar auzi.  seri în care tot cerul e plin de semne i de chem ri. se caut . ne sbatem pe o planet de provincie. e trist. cu stele reci. de pe o stea pe alta. în care numai noi în marea noastr singur tate. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Pentruc nimeni n’a trecut niciodat de pe o stea pe alta. se cheam … NECUNOSCUTA (Încet. PROFESORUL 93 . indiferent … i atunci parc simt toat umilin a. a a de atent . NECUNOSCUTA Ar trebui s încerci… Cine tie? PROFESORUL Sunt seri când tot cerul mi se pare pustiu. Ursa Mare e totdeauna nou . moarte. protectoare. când o simt aici la fereastr .

Pe urm se desprind unul de altul i se privesc în t cere. PROFESORUL Oameni. în alt constela ie… în Ursa Mare. str lucitoare…. devine u or. se repet altfel. s iubim si n’am iubit. (E foarte aproape de el. sau pe Steaua Polar . se împline te. dar cu alt noroc. care se nume te via a noastr .  când te-am v zut. se împarte. în alt lume. NECUNOSCUTA Mona. tot. PROFESORUL Cum te cheam . limpede. Tot ce încerc m f r s isbutim nici pe jum tate  gesturile noastre zadarnice. nu se opre te nicio-lat din drumul ei. NECUNOSCUTA Crezi… crezi c sunt si acolo oameni… Oameni ca noi. PROFESORUL 94 . Dar poate fiin e mai u oare… mai luminoase… mai plutitoare… (cu o schimbare de ton. Îl îmbr i eaz . sub acela cer. dela început. NECUNOSCUTA Eu sunt o stea care se opre te. tot. c undeva. PROFESORUL Da… Sau pe steaua mea f r nume… Aventura asta ridicol . sau pe Vega… NECUNOSCUTA Sau pe steaua d-tale f r nume.Steaua f r nume Mihail Sebastian E pu in trist. intrând acolo. nu tiu. nu cred. visele noastre c zute  tot ce am fi vrut s cutez m si n’am cutezat. tot ce aici e întunecat i opac. devine luminos i transparent.  în gara aceea afumat . alb . PROFESORUL Nu… nu… NECUNOSCUTA De unde tii ?… PROFESORUL Pentruc nicio stea nu se abate. Ca noi. am crezut o clip c vii din alt lume. se simplific . privind-o): Când te-am v zut ast zi seara. NECUNOSCUTA Poate c viu din alt lume. Dar e frumos. Poate c acolo tot ce aici e greoiu i ap s tor. Cel pu in tii c nu e ti singur sub bolta asta imens . Lung-lung s rut.

Parc ar fi un nume de stea… (Str b tut de un gând revelator): Dar e un nume de stea Alcor i… Mona.Steaua f r nume Mihail Sebastian Mona! Ce nume frumos. CORTINA 95 .

pentru Dumnezeu. parc e alt cas . speriat. nimic nu e propriu-zis schimbat i totu i în lumin . Are în mân un prosop cu care tocmai se terge pe fa . dar acum se vede’ prin fereastra deschis gr dini a din fa . deschis . gr dini simpl de provincie. cântând. O fraz -dou . MONA tiu. SCENA I PROFESORUL  MONA Scena e goal . ce d spre baie. mai mult fredonat (fie i fals). De afar din curte se aude glasul Monei. PROFESORUL Mona! MONA i Atanasiu. Chiroiu dela Percep ie. copil resc). 96 . Interiorul e tot atât de modest. e f r hain . PROFESORUL (Alergând spre fereastra): Mona! Mona! MONA (De afar ): Daa! PROFESORUL Nu mai cânta. (Râde lung. Casa cu uluci. dar te vede… Te aude de peste drum dela Chiroiu. MONA Du ce? Nu. care asear în întunerec nu se vedea i care lumineaz totul. U a din stânga. c ma cu mânecile suflecate pân la cot. Profesorul intr repede din stânga. i Lascu.i place? PROFESORUL Ba da. trei geamuri la strad .Steaua f r nume Mihail Sebastian ACTUL III Acela decor. Nu trebue neap rat s cânte frumos i nu trebue mai ales s cânte o roman întreag cu cuvinte. (Râde). dintr’un cântec oarecare i întrerupt pe alocuri de un râs copil resc. a doua zi diminea a.

morm ind de unul singur): Sunt pierdut. M d afar . M d afar din înv mânt ( i ca i cum aceasta reflec ie ar trezi în el o nou alarm . PROFESORUL Mona. Ce mai încolo ‘ncoace. de toate colorile): Nu striga c te aude. PROFESORUL (Dojenitor): Mona! MONA Sunt fericit dragul meu.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Mona. PROFESORUL (Dezolat. Nu râde c te aude… MONA N’are decât. Fericit . Pe bra ul stâng un buchet de flori de gr din . uite… sunt cele mai frumoase flori din lume. fii cuminte. E atâta soare. Sunt pierdut. în elege. Bun diminea a! PROFESORUL Bun ? diminea a Mona! MONA Bun diminea a Marin! 97 . MONA Îndat … îndat … (Fredoneaz iar). M auzi? Fericit . Continu s se tearg pe obraz cu prosopul. PROFESORUL (Se întoarce tres rind): Unde ai fost? MONA In curte. se întoarce spre interior. Parc toate ridic deodat capul i spun. nu te gânde ti? In rochia asta. s culeg flori. se apleac din nou peste pervazul ferestrei i strig ): Mona! MONA (Intr prin dreapta. atâta lumin . tot târgul… Tot jude ul. PROFESORUL Dar bine. Si florile astea. disdediminea ! S te vad to i vecinii? MONA (Cu elan): Toat strada. Vino în untru. nu râde. E în aceea i rochie de sear .

PROFESORUL Mona. i tu… Ce dr gu e ti. MONA De ce? PROFESORUL Mi-e fric . Mai aproape Ce fel de ochi ai tu? PROFESORUL (A închis repede ochii): F r culoare. i eu. i ce noapte! PROFESORUL (Încet): N’am s’o uit niciodat . MONA 98 . MONA Asear . Florile! Via a! Casa! PROFESORUL (Cu o ridicare din umeri): Casa! (Ca i cum ar spune: S nu mai vorbim de ea). Mona! MONA Totul s’a schimbat de atunci. te rog… MONA Z u c e ti dr gu . PROFESORUL Nu. Dar de asear pân acum a trecut o noapte. Ia vino aici. Casa. MONA E fermec toare. Marin.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Ce frumoas e ti! MONA Nu eu. MONA Deschide-i. PROFESORUL Asear spuneai c e oribil .

C nu e ti aici. MONA Nu sunt aici? Eu? (Râde. PROFESORUL Sssst! MONA Mi-e foame. 99 . PROFESORUL S rut mâinile. Complimente acas .Steaua f r nume Mihail Sebastian Fric ? PROFESORUL Da. aproape disperat): Mona! Mona! (C tre femeea din strad ): S rut mâinile. Deschide ochii i d -mi repede un vas s pun florile. nu fii prost. (Se întoarce dela fereastr ): Te-a v zut! (Pune decolat vasul pe mas ). nu m auzi? Nimic din via a mea n’a fost vreodat mai adev rat decât diminea a asta. clar). O VOCE GROAS DE FEMEE (Din strad ): Bun diminea a. MONA Cine e? PROFESORUL (Speriat): Sssst! (C tre femeea din strad ): Da ‘ncotro a a de devreme? VOCEA La pia c mi-a spus m-me Maltopol c e ni te vinete. de unde ridic un vas cu care r mâne în mân ). MONA Vinete? Vreau i eu. S rut mâinile. C nu e adev rat. Haide. Dar bine dragul meu. PROFESORUL (Încet. (Merge spre fereastr i se apleac peste pervaz spre curte. MONA Cine era? PROFESORUL M-me Grigorescu. PROFESORUL Un vas? (Caut cu ochii prin odaie): Da de unde s -l iau? (Î i aduce aminte): A! da. s rut mâinile. Râs tân r. domnu Miroiu.

c sunt aici. t oricum. începe s se îmbrace z p cit i stângaciu). dar m duc s iau ni te bani. (Tandr ): C e adev rat. PROFESORUL S l s m gluma. Uite. c ii c întâiu… (î i caut haina. în plin zi. Cum e m-me Lascu? Gras ? PROFESORUL Mona. într’un târg ca al nostru. MONA Cu atât mai bine. MONA Nu-mi venea bine? Vrei s spui c nu-mi venea bine? PROFESORUL Era cam rupt . Ar trebui s m schimb. MONA Nu-i nimic. PROFESORUL Mona. tu nu po i s r mâi a a. Asta e o dovad în plus. PROFESORUL S tii c te-a v zut. în rochia asta. Trebue s ii im din situa ia asta. 100 . MONA Asta a a e. eu m reped pân la Liceu. De acolo m reped pân la Pascu. MONA Întâiu? PROFESORUL i se pl tesc lefurile. Mi-ar trebui o rochie. ( i-a g sit haina i cravata. nu glumi. MONA Aici ai i tu dreptate. Nu e timp de glumit. e târziu (se uit la ceas): au! Opt f r zece! Oi 21 întâia n’am clas . îmi venea bine. cravata). O cos. tii ce? îmi pun din nou pijamaua ta de ast noapte.Steaua f r nume Mihail Sebastian MONA A! Mama lui m-me Chiroiu. Mona. Ce ar fi s împrumut m dela o vecin ? Dela M-me Maltopol Dela m-me Lascu. PROFESORUL i n’ai s te plimbi în pijama pe strad .

dar acum am fugit. PROFESORUL (Disperat): Mona! MONA Las -m pe mine. cu cravata. Trebue s g sesc ceva acolo. MONA Stai! PROFESORUL (S’a oprit în prag): Ce e? MONA Vino aici! Nu-mi place cum i-ai f cut cravata. Magazinul General. (A terminat cu haina. Numai s -mi aduci un sandvich c mi-e foame.Steaua f r nume Mihail Sebastian MONA Care Pascu? PROFESORUL Pascu. MONA Da de ce s ies? Nu vreau s ies. PROFESORUL Pân când? MONA Toat via a. (Ii reface cu aten ie i tandre e cravata): Stai cuminte. MONA E ti dr gu . un trenchcoat. 101 . Nu te pricepi. Eu r mân aici. s tii. De altceva nu am nevoie. A a. î i ia repede p l ria din cui i d s ias ). (Îl prive te o secund ): Marin! PROFESORUL Da. PROFESORUL Toat via a în rochia asta? MONA Da. Ca s po i ie i din cas . PROFESORUL Bine. Orice. E ti foarte dr gu . I i aduc. O rochie.

ale lui Keppler i Kopernick. (lese dar n’a închis bine u a si se întoarce): Mona. cu ghiozdanul de coal în mân . fredonând mereu. nu cânta. undeva. pe divan. vis toare): i e ti a a de dr gu … (Prive te de acolo înc odat toat înc perea. (Se întoarce cu spatele i se rezeamâ cu capul în u . inut reglementar ). de emo ie. A uitat unde le-a l sat adineori. îi lumineaz toat privirea): E ti un prost. Asta mi se poate s fie adev rat. c r ile. cu un gest de amici ie. MONA Chiar dac e opt f r cinci. Nu ie i în curte. fii cu b gare de seam . aplecat asupra vasului cu flori. eleva. cu mare grij . num rul cusut pe mânec . (Ia vasul. PROFESORUL Da. Nu cânta. fereastra. (Iese). pe un scaun.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL (Se uit cu disperare la ceas): Mona. Se întoarce. Mai ales nu cânta. (Îl mângâie u or pe obraz i pe urm se s rut lung). trece în baie ca s pun ap . intr timid . ca i cum i-ar mângâia pe sub b rbie): i voi… i voi sunte i dr gu i. le g se te i fredonând începe s le pun în vas. e opt f r cinci. b taie care se repet dup o secund . nu te ar ta la fereastr . MONA (R mâne o clip privind lung spre u a prin care a ie it eh Un zâmbet de tandre e. e ti foarte dr gu . portretele din perete. Pe urm trece pe lâng ei. pu in ame it): Nu. PROFESORUL (Dup ce s’a desprins de ea. iar nu aude. Se aude o b taie slab în u a din dreapta. MONA (Cu tonul lui): Nu râde. 102 . întoars cu spatele. U a se deschide u or i cu mare b gare de seam . Caut florile.

eu credeam… credeam… (d s plece). ELEVA (Repede): Nu se poate. i totu i aici locue te. tresare. E i mai încurcat acum): V rog s m ierta i.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA II MONA  ELEVA ELEVA V rog… domnu Profesor Miroiu nu-i acas . Chiar acuma a ie it din cas .. M mir c nu l-ai întâlnit. Fata când o vede din fa . Adic … voiam s -l rog… (Deodat o prididesc lacrimile): M d afar din coal . MONA De ce? ELEVA Fiindc … (ceva mai degajat): fiindc eu pe dv. MONA Ce credeai domni oar ? ELEVA Credeam c locue te aici… domnu Miroiu. dac zice i c nu-i acas . MONA Aveai treab cu el? ELEVA Aveam. MONA Cine? El? ELEVA 103 . c eu am venit pe strada Unirii i d-lui o fi dat col ul pe Cuza-Vod … da. eu . ELEVA Nu. MONA Nici eu pe d-ta. . nu v cunosc. (Mona se întoarce brusc. m duc. MONA Aici locue te.

. Cosmografia. ELEVA Da de ce? MON A Un profesor ca el! Vorbe te a a de frumos! ELEVA (F r prea mare entuziasm): Da. ELEVA (Oprindu-se): V rog.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Cu pu in dispre .. deschide). ca i cum ar spune: “S fim serio i”): A! nu. MON A Ce noroc ai. MONA E profesorul d-tale? ELEVA Da. MONA (Dup o secund de t cere): Domni oara. s -l rog pe domnu Profesor Miroiu… (se întrerupe): da’ dac nu-i acas . A zis c mai întâiu s a tept conferin a i atunci eu am dat fuga pân aici. (repede): Nici nu m’a l sat s intru în coal . ELEVA Atunci… atunci eu m duc. MONA Nu-i. Ora patra. MONA 104 . vorbe te… MONA Ave i i ast zi or cu el? ELEVA Avem. (Din nou îngrijorat ): Domni oara Cucu. (Pune mâna pe clan . MONA Cuno ti bine pe d-l Miroiu? ELEVA II cunosc.

Cineva poate fi fericit într’un or ca sta. E minunat. A a de ame itor de frumoase. ELEVA (Sceptic ): Da… MONA Ce noroc ave i. ELEVA Doamn . MONA …despre lucruri a a de frumoase. Fata a scos cartea i o r sfoie te repede. (Privind-o): i ce bine. Nu-i a a c -i minunat. ELEVA V râde i de mine Doamn . or ul 105 . d-ta i colegele d-tale c -l pute i asculta vorbind în fiecare zi… ELEVA Numai de trei ori pe s pt mân . v râde i de mine. Pe urma cite te): “In mi carea lui aparent în jurul p mântului.i st ista. Ave i o rochie a a de… a a de … (Nu g se te cuvântul). mi carea se face în sens direct” (Se opre te din citit): Ce frumos e! ELEVA Z u! MONA (Cite te mai departe): “Ariile descrise de raza vectoare a soarelui. C’am uitat. soarele descrie o elips . P mântul fiind într’unul din focare. dup ce i-a muiat degetul pe limb ): Despre… legile lui Keppler… s … MONA Keppler! (Privire scurt spre portretul din perete): M la i s v d si eu? ELEVA (Pu in mirat ): V rog. (Deschide ghiozdanul i caut cartea. I i st bine i frumos. sunt propor ionale cu timpurile întrebuin ate spre a le descrie”. MONA Nu. MONA (Se uit câteva secunde în carte cu mare aten ie. Crede-m c nu. Mona se apropie i urm re te cu viu interes. (Ii d cartea).Steaua f r nume Mihail Sebastian Ce lec ii ave i? ELEVA Despre… sta i s m uit.

ELEVA (Din ce în ce mai intrigat ): Care el? 106 . dar dumneavoastr ierta i-m c v întreb… de unde veni i? (Din strada se aude un sgomot de automobil. MONA (Tres rind): Un domn? ELEVA Vai! Ce elegant e! MONA (Îngrijorat ): Elegant? (Vine i ea spre fereastr . acum doi ani de Pa te. C’am fost la Bucure ti. privire spre u e. tr gând u a dup ea). (Se uit cu aceea i privire fascinat la miraculoasa rochie): Da. La poart . Fata tresare surprins ): Ce-i asta? (Sgomotul se apropie): In automobil? Pe strada asta? MONA (Care nu d importan faptului): Nu se poate? ELEVA A oprit aici. cu mama i cu tanti… L sa i-m s m uit bine la ea. i nici la Bucure ti. arunc o privire spre strad i tresare cu un mic ip t): El e! ELEVA Cine el? MONA (Are o secund de editare. Pe urm oarecum decep ionat ): A! e domnu Ispas. (Explicativ): Domnu Ispas dela gar . dispare în stânga. (Din nou interesat ): Ba stai! C mai e cineva. ca s povestesc i fetelor la coal . aici la noi. Un domn. în camera de baie. repede. (Se repede la fereastr i se uit afar . spre fereastr i pe urm .Steaua f r nume Mihail Sebastian MONA (Cu o vag am r ciune): A a de… ELEVA (Fascinat ): Niciodat n’am v zut o rochie ca asta.

EFUL (In continuarea unei discu ii): i cum-v spusei… Datoria înainte de toate.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA III ELEVA  EFUL  GRIG Intr eful g rii. se simte la el acas . în lumina asta. profesorul. sor . A plecat cu el. Grig e “bucure tean”. EFUL N’auzi domni oar ? Domnu Miroiu nu-i acas ? ELEVA (Tres rind): Cum? Nu. Meserie neprecis . GRIG (C tre ef): Dumneata e ti sigur c doamna… doamna de care i-am vorbit… e aici? EFUL Sigur. nici nu r spunde). Nu e. domni oar . GRIG Împreun ? EFUL Adic … d-lui zicea c se duce s doarm la Udrea (Cu subîn eles): M ‘n elegi!… GRIG (Mai mult pentru el): S’ar putea?… (Privind curios i amuzat decorul): S’ar putea s fi petrecut ea aici o noapte? Aici? EFUL Dac v spun… (C tre elev ): l-ascult . elegan simpl . parc e un exemplar din alt specie uman . Vine dela volan.i-fie. asear . i asta se vede. frate. Gesturi sigure (f r ostenta ie îns ). d-ta e ti de mult aici? ELEVA (F r s . E un om care la volanul unei ma ini. (Intransigent): Nimic! Regulament… (Z rind-o pe elev ): Domnul Miroiu nu-i acas . într-un mare hall de hotel. Poart un costum sportiv de diminea . de a-i câ tiga u or. urmat de Grig. Om de afaceri. La domnu Miroiu. Tat s . gris deschis. la o mas de baccara. 107 . fireasc . de a-i cheltui la fel de u or.i poate lua ochii dela Grig. Nici n’a auzit. Au plecat împreun . pu in blazat poate. Dar obi nuin veche de a umbla cu bani mul i. dar aici. dela mine. dela gar . Regulamentul.i ia ochii dela Grig): De adineauri. Poate c la Bucure ti nu s’ar vedea a a de direct. domni oar ? ELEVA (Nu.

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

EFUL i când ai intrat n’ai v zut o doamn ? GRIG O doamn , tân r , frumoas , blond , în rochie alb . ELEVA (Buim cit c el, care n’a v zut-o pân acum, îi vorbe te): Ba da… adic nu…. GRIG Da sau nu? ELEVA ( i mai buim cit , de apropierea lui i de întrebarea lui scurt ): Eu… s vede i… (Nu mai poate min i): Ba da. Am v zut-o. EFUL i unde e? ELEVA Eu… eu… (Cu un gest scurt, ar tând u a din dreapta): Acolo. EFUL Acolo? (Face un pas spre u e). GRIG (II opre te calm): Las dumneata. (Merge spre u e i r mâne în fa a ei).

108

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

SCENA IV EFUL  GRIG
GRIG (Care a privit mereu spre u a din stânga, f r s participe în ultimele replici, f r m car s le aud ): Domnule ef… dumneata e ti convins c doamna e doamna pe care o caut eu? EFUL Mai e vorb ? Înalt , blond , rochie alb . Semnalmentele corespunde. Nu? GRIG (Cu un zâmbet): Ba da. Corespunde. EFUL i p’orm … s’o chem m în untru. S’o vede i i dv. la fa . (Face un pas spre u e). GRIG Nu. Las . EFUL i mai e ceva. Uitasem. Sta i s vede i. (Se scotoce te prin buzunarele vestei i scoate de acolo cele câteva fise de joc de asear ): Poftim. GRIG (Le ia, le prive te): Fise dela rulet . EFUL Cu asta voia dumneaei s pl teasc biletul. Dac s’a mai pomenit! GRIG Adev rat. Nu s’a mai pomenit. EFUL P i nu? P i nu era locul s -i tragem un proces-verbal de contraven ie? GRIG

109

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

Ba era. EFUL Eu de asta zic. S’o chem m în untru i s -i tragem procesul. GRIG Acuma-i târziu. Nu i-am pl tit la gar ? i biletul i amenda? EFUL (Cu regret): Ba a i pl tit. GRIG P i vezi? Asear trebuia. EFUL Da, da nu avea acte. Nu zici c voia s se omoare. GRIG (Nu prea îngrijorat): Ce vorbe ti? EFUL Piiiii! Ce-am tras cu ea. Nu i nu c ea se omoar . Dac nu eram eu… GRIG (Luându-l de spate i împingându-l spre ie ire): I i mul umesc domnule ef. E ti un om de isprav . Dar acum las -m . Las -m singur. EFUL Am onoarea… V salut. (Se opre te în prag): Tiii… tare-mi pare r u. De cin pe ani n’am mai tras un proces-verbal. O ocazie ca asta nu se mai nimere te. (Iese).

110

GRIG Nu. GRIG Ai dormit bine? MONA Mul umesc. Se privesc în t cere unul pe altul câtva timp. repet gestul. Nu erai. dar nu prea mult. Eu totdeauna te g sesc. MONA 111 . MONA Nu eram. m’am schimbat i am pornit s te caut. credeam c e ti acolo. GRIG Bun diminea a Mona. se opre te în fa a ei. iar când vede ca ea nu r spunde. pune mâna pe clan i deschide. Am fost în serie mare. GRIG Dup cum vezi. Tu? GRIG N’am dormit deloc. MONA Cine tie? Poate c de ast dat … nu. Atunci mi-am închipuit c ai trecut peste drum la Caraiman. cu un vag surâs amuzat. se uita o secund sau dou . MONA Bun diminea a Grig. dar portarul mi-a spus c nici nu te v zuse prin hotel i c .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA V GRIG  MONA Grig l-a petrecut pe ef pân în prag. R mâne locului. de altfel. chemând-o pe Mona. Mona iese în sfâr it de acolo. R mas singur. nici nu avea camere libere. dar face semn cu degetul ar t tor. GRIG (N’a dat aten ie): Intâiu crezusem c ai schimbat numai camera. pe urm foarte calm. Nu intr . p e te spre u a din stânga. E pu in jenat . Pe urm m’am dus la hotel. se întoarce. Am luat repede o baie. Am stat la joc pân la cinci diminea a. MONA i m’ai g sit.

Steaua f r nume Mihail Sebastian Eroare. MONA tiu. Dar cineva din hall te z rise coborând sc rile spre gar .acas . te v zuse urcându-te în accelerat. tipul dela bar. MONA Ai mul i informatori. MONA Tu? GRIG Eu. Sosise regulat. GRIG i la gar . MONA Nu te recunosc. GRIG Timp de cinci minute. Jean. MONA Întocmai. GRIG Am telefonat la Bucure ti. Nu venise i. GRIG Ii pl tesc bine. MONA A a da. MONA Îngrijorat? GRIG Foarte. Nu. chelnerul. Atunci…atunci am început s fiu îngrijorat. Am telefonat la gar s v d dac trenul nu avea întârziere. Eroare. GRIG 112 . GRIG Exact. Nu erai nici acolo.

GRIG Sunt. p r sind tonul de glum de pân acum): Mona!. s stai în spatele meu i s -mi vorbe ti i s m ‘ntrebi i s m sâcâi i s -mi ceri bani. iritat): i-am spus de atâtea ori. Ce vrei? Sunt juc tor.Steaua f r nume Mihail Sebastian Fiindc dup cinci minute mi-am adus aminte c n’aveai un ban în po et jos pe undeva în vre-o gar . M’am urcat în ma in g rii. MONA O mare prostie. n’am avut nicio vin . Am i eu supersti iile mele. MONA Foarte normal… GRIG (Mai potolit): Vezi? Vezi ce‘n eleg toare e ti acum? (Din nou iritat): Mai ales c pierdeam. din gar în gar . când joc. GRIG Recunoa te c eu personal. MONA Niciuna. MONA E ti foarte inteligent. MONA Grig! GRIG Recunoa te c cearta noastr de asear a fost o prostie. GRIG {Dup o secund de t cere. Eram într’un ghinion negru. MONA i dup ce-am plecat eu? GRIG 113 . Simpatic eful (Brusc. MONA Daa. c nu-mi place. GRIG i c probabil te-au dat i am pornit-o metodic. Pân aici.

El o apuc u or de umeri): Mona! E ti sup rat pe mine? MONA Nu. Pân diminea a. GRIG A in început s câ tig… i-am intrat într’o serie fantastic … formidabil … De asta nici n’am putut s mit ridic dela mas . Ea-l las ): i acuma hai s mergem. MONA 114 . Pân la cinci. MONA (Cu o mic tres rire): A! GRIG Dar de ce întrebi? MONA (A r mas o secund pe gânduri): Nimic. GRIG (Apropiindu-se i mai mult de ea): Mona! (Niciun gest din partea ei. (O s rut pe obraz cu oarecare neglijen . MONA Vezi? i-am purtat noroc. MONA (Interesat ): Cam pe la ce or ? GRIG tiu eu? Cam pe la 12. Ceva mai târziu. deloc? MONA Absolut deloc. GRIG E ti o fat delicioas . M gândeam la supersti ii. Deloc.Steaua f r nume Mihail Sebastian Am început s câ tig. MONA Imediat? GRIG Nu. GRIG Deloc.

GRIG Singur? Cum singur? MONA Uite a a. GRIG Fat drag . Mi-e somn. e prea târziu. Plec m. ironic): Aici? MONA Da. Hai s mergem. GRIG 115 . Vino. Grig. MONA Pleci singur. Hai. GRIG Unde? MONA Aici. sau prea devreme pentru glume. GRIG (Gest circular. GRIG Cum? MONA Eu nu merg. MONA (Simplu. N’am dormit toat noaptea.Steaua f r nume Mihail Sebastian Unde? GRIG Cum unde? Ma ina-i afar . GRIG Nu mergi? Dar ce faci? MONA R mân. singur. f r violen ): Nu.

De atâtea ori am plâns i n’am tiut de ce.. De atâtea ori am vrut ml fug i n’am tiut unde. totdeauna am sim it c -mi lipse te ceva. N’ai s ‘n elegi. MONA Dar eu nu. m auzi? Totdeauna. (Cu o schimbare de ton. Asta-i cel mai dr gu lucru pe care mi l-ai spus de când te cunosc… Da. Ast noapte… Aici… Eu am f cut o descoperire. MONA Se poate. Grig. Grig. Abia ast noapte am aflat. GRIG Nu i-a pl cut. Noi nu suntem ferici i. Tu… Ai v zut vreodat Ursa Mare? GRIG Ursa ce? MONA Ursa Mare? GRIG E ti nebun .Steaua f r nume Mihail Sebastian (Ceva mai r stit. oricâ i bani am avut. stupid … GRIG Dar comod . GRIG Noi doi? MONA Noi i toat lumea noastr .. oricâte rochii. oricâte bijuterii. Ar fi mai bine s nu pui întreb ri i s io duci. Nu. Totdeauna. Nu suntem. simplu i grav): Ascult . GRIG Asta tiam de mult. Dar i-a stat bine. MONA (Cu emo ie): Grig! Asta-i dr gu . c nu mi-a pl cut. nu tiam bine ce… GRIG 116 . Sunt nebun . Mie nu mi-a pl cut niciodat . O sfâ ietoare descoperire. Pot fi i eu nebun . MONA Martor îmi e ti tu. ceva mai serios): De ce? MONA Pentruc … pentruc … Da. Ducem o via trist . n’ai s ‘n elegi. Grig.

le inând cu o sorcov în bra e? MONA Taci. Florile de ser cele mai scumpe se ofilesc în camera ta într’o secund . GRIG De ce s tac? Pentruc nu vrei s’auzi? Pentruc ti-e fric ? MONA Pentruc e zadarnic. tu delirezi. GRIG Cum? Nota la florar se ridic în fiecare s pt mân la zeci de mii de lei. Ai b ut. Uite. GRIG Mona. Liliacul alb în Ianuarie nu e destul de alb. nu. tu trebue s te culci. Violetele de Parma în Decemvrie.i dau voie. casa asta… florile astea. E atâta soare azi diminea a. Ursa Mare. dragul meu. MONA (Cu un u or zâmbet secret): Poate. te-ai uitat la zarzavatul sta din oal ? Morcovi. Trebue neap rat s dormi. totul se lumineaz pentru mine. într’un mizerabil târg de provincie. GRIG Dar bine. nu sunt destul de fragile. ca o respira ie i toate astea de ce? Ca s te g sesc într’o zi. aduse cu avionul. S’a întâmplat ceva cu tine ast noapte. Florile cele mai palide nu sunt destul de palide pentru tine. 117 . GRIG Feti o. Ca un abur. GRIG Florile astea? (Se uit o clip la florile din vas): I i plac ie? MONA Sunt minunate.Steaua f r nume Mihail Sebastian Ursa Mare probabil… MONA Da. MONA Nu. dac’ai ti ce limpede v d. p trunjel i p stârnac? MONA Grig.

Nu z u? Ai dormit iu pe salteaua asta g urit ? MONA Taci. (Mona zâmbe te. Îmi place. GRIG Ai stat tu la masa asta chioap ? MONA (Jignit ): Nu e chioap . GRIG Tu. la 26 grade i 5 linii. care la Bucure ti iei dou b i pe zi. Nu tii ce vorbe ti. EI pune la loc stropitoarea i pe urm închizând u a): Aici i-ai f cut baia? MONA Nu. Apa rece. Mona i uite-te bine la cote ul sta în care te sba i cu frumuse ea ta de prin es .Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG Recunoa te c i-e fric . E o fântân în curte. A fost… a fost divin. vie… GRIG (Foarte serios. una diminea a. M’am sp lat afar la fântân . Foarte modern . GRIG Tu? MONA Eu. nicio linie mai pu in. la fântân ? MONA Da. 118 i lan … M’am sp lat . ca i cum ar fi o întrebare capital ): Mona! Te-ai sp lat tu la fântân ? MONA Da. una seara. nici una mai mult… te-ai sp lat tu în curte. (A ajuns lâng u a din stânga): i aici ce e? (Deschide i arunc o privire în untru): A! Sala de baie. diminea a. dar deschide-i. GRIG Cum? MONA Da. Fric s deschizi ochii. uitându-se cu aten ie i ironie la lucruri): E minunat! E fantastic. într’o infuziune de lavand . (P e te prin odaie. (Scoate afar stropitoarea i i-o arat ): i sistematic . N’ai v zut-o când ai intrat? O fântân curat acolo. GRIG Dar nici mult nu-i lipse te. în zori.

dragul meu.Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG Bine. dar atunci e grav… E foarte grav. 119 . MONA Cât se poate de grav.

(Venind spre el i întinzându-ii mâna): Da i-mi voie. Marin Miroiu. (C tre Miroiu): Domnule.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VI GRIG  MONA  PROFESORUL PROFESORUL (Intrând repede. E fratele meu. cu o rochie de dam pe bra ul stâng): Mona! am adus… (Se opre te scurt): M ierta i… Nu e ti singur ? GRIG (Cam agresiv): Dup cum se vede. i dac sunt. pun întreb ri. abia exprimat): Grig. ori nu sunt. te rog s -mi explici ce s’a întâmplat azi noapte aici? MONA (Cu un strig t. GRIG Îmi pare bine. GRIG Cum? MONA Da. PROFESORUL (Intre jen i cavalerism): Domnule… 120 . Ce s’a întâmplat? Fiindc ceva s’a întâmplat. PROFESORUL Domnule… sunt… sunt… onorat. MONA (Voind s -l opreasc ): Grig? GRIG (C tre Mona): Eu ori sunt frate. Numele meu este Miroiu. PROFESORUL (C tre Mona): Cine e domnul? MONA E… (Scurt): fratele meu. cu cât am unele întreb ri de pus. GRIG Da. Îmi pare cu atât mai bine.

scoas din min i. A fugit. dup tot ce s’a întâmplat. Cu ce? De ce? PROFESORUL Domnule… în eleg prea bine… indignarea. domnule? (Ca i cum deodat ar descoperi adev rul): I-ai dat de b ut. Ce i-ai f cut. nu?… La urma urmelor. GRIG Ai îmb tat-o. de frate. PROFESORUL Domnule… da i-mi voie… cum pute i crede? GRIG Ai îmb tat-o.Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG Fata asta care zice c e sora mea i pe care o reneg… MONA Grig! PROFESORUL Sunte i prea aspru. pentru numele lui Dumnezeu! vorbe te odat ! vorbi i odat ! PROFESORUL Domnule! am onoarea… vreau s spun… (Luând repede i eroic hot rârea): V rog s -mi face i cinstea de a-mi acorda mâna surorei dv. MONA (Afolat ): Dumnezeule! GRIG 121 . sângele ap nu se face… Dar v asigur c eu… c Mona… GRIG “Mona”? Ii spui pe nume? PROFESORUL (Jenat): Acum. în casa d-tale. GRIG (Isbucnind): Dar ce s’a întâmplat. i o reg sesc aici. nu fi absurd. nelini tea… e datoria dv. GRIG Fata asta a plecat asear de lâng mine. delirând. ame it . MONA Grig.

într’un moment a a de solemn. GRIG Înainte de a v da consim mântul meu… fiindc . a unui don-juan f r scrupule. consim mântul. Arc fântân . PROFESORUL Da… sigur… GRIG (Scurt privire spre Mona): E colosal. Dar nu! D-ta e ti o con tiin . Eu m temeam c sora mea… (Întorcând o secund capul spre ea): Biata mea sor … a c zut pe mâna unui vulgar craiu. Îmi dau seama c Mona vine dintr’alt lume. i nu trebue s crede i c dac prin… printr’o împrejurare n ucitoare… a venit aici. PROFESORUL Evident. d-ta asta vrei dela mine. Arc flori. GRIG Te rog s nu m insul i. De ce nu mi-ai spus? (C tre Profesor): Domnule.Steaua f r nume Mihail Sebastian Mâna su… (O clip de suspensie. sta-i un om de onoare. PROFESORUL Nu. o situa ie. î i cer iertare. Mona. a unui seduc tor primejdios. (C tre Profesor): Înainte de a v da consim mântul i binecuvântarea… trebue s tiu i eu pe ce mâini o las.i spun  pu in pe nepreg tite. E foarte frumoas . la mine. MONA (C tre Grig încet): E ti grotesc. PROFESORUL i pe mine. GRIG N’a i putea s dau un r spuns imediat. Are tot ce-i trebue. 122 . în ce cas … PROFESORUL (Stingherit): O! casa… GRIG N’am nimic de spus. eu am o carier . (C tre ea): Ascult . pân seziseaz situa ia): A! Dar bine. Sunt profesor definitiv. MONA (Încet dar fierbând): i dumneata un imbecil. cererea d-tale. atunci lucrurile se schimb . m iadrept s . eu am uitat. n’are. dac nu m ‘n el. (C tre Profesor): Tinere. I-am spus i asear . În eleg. eu uit tot ce ne desparte. Din cu totul alt lume. Dar vede i.

(Bag mâna în buzunarul hainei. GRIG Frumos! PROFESORUL O leaf mic . Mona? MONA Ba da. dar sigur . rochia. GRIG toarei).273 de lei.i aminte): Uite. (Încet lui Grig): E ti odios. 11. Dar nu acum. o oribil rochie “de gata”. (Întinde rochia. am or dela 910. MONA (Încet): E ti odios. scoate câteva bancnote cu stâng cie i le vâr la loc): Azi e întâiu. GRIG Admirabil.273! Ea e o fat ordonat . strâng toare. (C tre Grig): ti i. PROFESORUL Chiar adineaori am fost pe la coal i i-am luat. 11.i place. o prime te înapoi. 123 .Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG (C tre Mona): Definitiv! PROFESORUL Cu o grada ie. c n’am timp.i place. (Aducându. A a m’am în eles cu Pascu. Trebue s m duc i la coal . PROFESORUL Fiindc dac nu. (Arunc rochia repede pe un scaun). (Îngrijorat): Nu. cu ag toare). Am trecut pe la Pascu. GRIG (Luând el rochia): Ce-i asta? (O ridic de mânerul ag MONA (I-o ia din mân ): Las . Cât p’aci s uit. Altceva n’am g sit. PROFESORUL În elegi? Nu poate s ias în ora a a cum este. Mona. GRIG F r re ineri? PROFESORUL F r .

Nici n’a i fi în stare. C lec ia tot n’o fac. PROFESORUL Dau o fug pân’acolo i m ‘ntorc. Prea sunt… prea sunt… Dar m car s le spun.Steaua f r nume Mihail Sebastian Aa! Atunci du-te. S tie c nu viu. îi d pachetul i pe urm explicativ. 124 . I-e foame s raca. S puie pe altul în loc… (A f cut un pas spre u e): Aa! Unde mi-e capul? (Scoate din cel lalt buzunar al hainei un pachet învelit în hârtie): Uite Mona. MONA N’a mâncat nimic de ieri… (A ajuns lâng u e): eu m ‘ntorc! (Iese). c tre Grig): Ceva de mâncare. (Se întoarce.

cu cravata ta perfect . la fereastra lui… (coborând mult vocea): se întâmpl un lucru miraculos… 125 . Nu-i ade bine. MONA L-ai v zut dar nu-l cuno ti. M’ai în elat. Cu zâmbetul t u sigur. nu afirm ). a a. GRIG Are haz b iatul. Tu nu e ti ridicol si n’ai s fii niciodat . Nu-l cuno ti. Grig. GRIG L-am v zut. ( i deodat . GRIG (Dup ce a privit-o lung în t cere): Prin urmare. E simpatic. e timid.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VII GRIG  MONA Mona a r mas în mân cu pachetul care i l-a întins profesorul i pe care ea l-a primit ma inal. E stângaciu.i ba i joc de el în fa a mea? Ce mil mi-e de tine. GRIG Are o tain ? MONA L-ai v zut r u. MONA Te rog s nu vorbe ti despre el. MONA (Ridicare din umeri. e prost îmbr cat. de absen . în plin zi. Dar când se face seara… (Întoarce capul spre fereastr ): când se face seara… aici. t ios. Ce mil mi-e de tine. gest care nu neag . Se apropie acum de mas i-l arunc u or. cu elegan a ta irepro abil . GRIG (Îndârjit): Sper! MONA Dar nici n’ai s cuno ti marea lui tain . MONA Ridicol? De ce? Fiindc ti-ai b tut joc… fiindc i crezut c . GRIG M’ai în elat cu pr p ditul sta. f r ironie): E ridicol. cu un gest de oboseal .

GRIG Mona! eu te‘n eleg. Vrei s schimbi. Tuturor ni se ur te. s m ‘ntorc singur. MONA Nu. MONA Crezi? -. Un fel de escapad .Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG (Dup o mai lung t cere. To i vrem s schimb m. GRIG Ba da. Un fel de excursie. foarte serios): Mona! Vrei s r mâi cu el? MONA Da. pentru cinci minute. To i ne plictisim. MONA E ti delicat. Te-ai plictisit. GRIG Cred c da. la Sinaia i pe urm la Bucure ti? i ce s spun? c m’ai l sat? c m’ai l sat pentru un tip caraghios. stropitoarea. care are o tain … i la fereastra c ruia se întâmpl noaptea miracole? MONA Grig. Te‘n eleg foarte bine. GRIG Te-ai gândit bine? MONA Nu. GRIG (Montându-se): Nu? i eu ce fac. GRIG 126 . M car odat . Dar bag de seam . Pân acum a fost foarte amuzant. Dar vreau s r mân. nu. Cele cinci minute trec. MONA (Protestând vag): Ba nu.i dau voie! GRIG (Ridicând mereu vocea): Ce nu-mi dai voie? Ce nu-mi dai voie? Am tr it trei ani cu tine. fântâna. Florile. i s’a urît. Am cheltuit o avere. Ce nostim e! Dar acum… Hai acas . Nu m’am gândit deloc.

i nu vreau s fiu. ca totul s fie complet. vorbe te cu o sincer uluire): Tu e ti o provincial . 127 . Îmbrac-o. MONA Nu striga. Mona.i spun.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Violent): Nu sunt delicat. Ai ticuri de provincial . (A luat rochia de unde o aruncase ea adineori i o ridic prezentând-o): Ia uite ce frumoas e. GRIG E ti nevasta lui domnul Miroiu. Te aude dela Chiroiu. MONA Las -m s . Când te-ai schimbat? Tu nu mai e ti Mona. MONA (Ii rupe rochia din mân i-o arunc din nou pe undeva): M plictise ti. E ti… (Cu profund decolare): E ti nevasta lui Miroiu. Te aud vecinii. GRIG Ce. GRIG (Încremenit): Mona! Mona! (Vine spre ea. MONA (Care i ea a fost surprins de strig tul ei de respectabilitate provincial  de mai sus  iar acum. GRIG Care Chiroiu? MONA Chiroiu dela Percep ie. îmbrac-o repede. GRIG Cum? MONA Pleac dela fereastr GRIG Ce vecini? Care vecini? MONA Nu striga. i-e fric de vecini. e jenat ): Las -m . speriat ca de un simptom grav al unei maladii pe care nu i-o cuno tea. i-e fric de ce-o s spuie târgul. GRIG i nu striga. i n’am de ce s fiu.i mai lipse te? Rochia poate.

domni oara Cucu). Tu crezi c toate astea vor rezista aici? Te gânde ti ce vei fi tu. cum vei fi tu peste un an? Poate cinci? Încerc s -mi imaginez i m cutremur. tu e ti un animal de lux. E ti f cut din pu in parfum. cu precipitare. din oarecare fantezie.Steaua f r nume Mihail Sebastian Mona. din mult lene. tii ce vei fi? (In clipa aceasta u a din dreapta se deschide i intr . 128 .

Dumneata nu e ti o persoan . doamn ! D-ra CUCU Pardon! Domni oar . Stai pe loc. îi prinde imaginea instantaneu): Uite! Asta vei fi. n’are nicio importan . (Vine repede spre d-ra Cucu): Stai pe Ioc.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VIII GRIG  MONA  D-ra CUCU GRIG (Care e din întâmplare cu privirea spre u e. Mona. GRIG Doamn sau domni oar . domnul e nervos i are verv . GRIG Te cheam Cucu? D-ra CUCU tii c e ti obraznic? (C tre Mona): De unde m cuno ti? GRIG Cucu i mai cum? D-ra CUCU Las -m domnule în pace. D-ra CUCU (Sufocat de indignare): Domnule! MONA Domni oar Cucu. GRIG Cucu? O cheam Cucu? D-ra CUCU (C tre Mona): Da de unde tii d-ta cum m cheam ? MONA Te cunosc. E ti un argument i vii la timp. nu trebue s te superi. asta vei fi. GRIG Filofteia? D-ra CUCU 129 . (Ar tând-o Monei): Uite.

D-ra CUCU Domnule! Te poftesc! GRIG Poate c a fost i ea cândva. o secund din via a ei. D-ra CUCU N’auzi domnule c nu m cheam Esmeralda? GRIG Da cum te cheam ? D-ra CUCU (Demna): D-ra Cucu. A fost i ea tân r . Esmeralda. Nicio silab mai mult. dar l-a pierdut. te rog. D-ra CUCU A fost? Cum “a fost”? GRIG Sau poate mai este dar nu se vede. un minut. Stai c D-ra CUCU Nu m cheam Esmeralda. GRIG Foarte r u. MONA Grig. i totu i a avut i ea un nume. GRIG Stai. GRIG tiu. (Începând o fraz ): D-r Esmeralda. d-ra Cucu i nimic mai mult.Steaua f r nume Mihail Sebastian Nu te-astâmperi? GRIG Eulampia? D-ra CUCU (C tre Mona): sta-i s rit. GRIG (C tre Mona): Vezi? Nici nume n’are. o Mon . E o eroare. 130 . ca tine. D-r Esmeralda.

pentru c’ai r mas aici… i pentruc te speli diminea a la fântân . Eu. Grig? Vezi c apa de fântân nu stric .ase (Claxonul): Ei! N’auzi i? Da i-v jos! (Claxonul): Îmi stric radiatorul.i spun. n’auzi? GRIG (Care se uit i el pe fereastr ): Ei! (C tre Mona): S’au c rat pe ma in . f -mi pl cerea i las -m s . s faci bine s nu te amesteci în via a mea particular . N’am venit aici s glumesc. (C tre Mona): D-ta cine e ti? (Ar tându-l pe Grig): Dumnealui cine e? De unde veni i? Ce c uta i? Ce vre i? i automobilul de afar ce-i cu el? L-ai oprit în mijlocul uli ei. eu salut în d-ta ceva care ar fi putut s fie. Dar te rog. n’am pus în via a mea un strop de ap pe obraz? GRIG Dar cu ce te speli? D-ra CUCU Cu lapte de castrave i. l sând u a deschis ). Am venit s v d ce se petrece. dar i i închipui c dac’ai fi dus via a domni oarei Cucu. Salut secunda de frumuse e i de gra ie care s’a pierdut. (S’aude claxonul): Georgic ! N’auzi? Pleac d’acolo! (Claxonul): Georgic . (lese gr bit.Steaua f r nume Mihail Sebastian Te superi? E ti orgolioas . tot târgul. domnule! MONA Vezi.i spun a a. GRIG D-r Esmeralda! D-ra CUCU (Formidabil ): Nu m cheam Esmeralda. D-ra CUCU La fântân ? R u mi se face! Eu la fântân . Eu atâta. Domnule. Sunt cinci. (Se uit pe fereastr ): Ia te uit ! (Strigând peste fereastr afar ): Georgic ! (C tre ei. Mona. d-r Esmeralda. explicativ): Georgic a lui Vi an dela regie. ai fi fost altceva decât domni oara Cucu? D-ra CUCU Domnule. 131 . GRIG tiu. GRIG Ce se petrece? D-ra CUCU Duduie. de s’adun to i copiii din mahala. D-ra CUCU i la urma urmelor s -mi da i pace.

MONA D-r Cucu! (O atinge u or pe um r): D-r Cucu! (D-ra Cucu se întoarce. Mona ezitând. o prive te o secunda i abia pe urm cuteaz ): D-ta… d-ta ai fost frumoas ? D-ra CUCU (T cere. Lung t cere): A a se spunea. a fost frumoas ? D-ra CUCU Cine? Sp l cita aia? MONA Dar m-me Lascu? D-ra CUCU S vorbim. 132 . cu ceva simplu. Mona se apropie de ea. Pe urm . MONA Cine spunea? D-ra CUCU (Plin de amintiri): Ei! MONA Dar M-me Chiroiu. tot. târgul. Sunt i una i alta. MONA Dar… dac’a i r mâne i eu? D-ra CUCU D-ta? Vrei s r mâi aici? (Gest care arat casa. s n’adormim! MONA i nu e nimeni? nimeni? D-ra CUCU Tot eu sunt mai bine ‘n târg.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IX MONA  D-ra CUCU D-ra Cucu a r mas la fereastr . privind spre strad . emo ionat în voce): D-r … sau doamn … MONA Po i s -mi spui oricum. dup o nou t cere. Cum vrei s’o iei.

(T cere): Era a a dr gu . MONA Dar el? D-ra CUCUC Cine “el”? MONA (Gest vag spre masa de scris). 133 . D-ra CUCU Era.Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU Dr gu o! E ti prea frumoas . Pleac . (Iese u or. Ai spus “era”. Destul de des… i iarna! (Gest decolat): Parc sunt dou zeci de ierni într’una singur . discret. Dar când plou ? MONA Plou ? D-ra CUCU P i da. pe u a l sat deschis de Grig). D-ra CUCU Cu c r ile lui. MONA (Pe gânduri): E a a de dr gu . MONA Trist? E atâta soare! Atâta lumin ! D-ra CUCU Ast zi. E fericit. D-ra CUCU Miroiu? MONA Marin. MONA S plec? De ce? D-ra CUCU E trist.

Grig? Dac m’ai l sa s ‘nchid ochii  i pe urm  când îi deschid. eu nu sunt. Mona. Grig. î i ia po eta. MONA 134 . o deschide. s nu fii aici… s dispari… GRIG Eu nu sunt un om care dispar.i pu in p rul. Pe urm .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA X MONA  GRIG Mona a r mas cu privirea în vag.i trece. Fiindc … Crede-m . MONA i dac nu-mi trece? Grig? Ne iubim noi? Suntem noi ferici i? GRIG Draga mea. N’am destul curaj. MONA P cat. Dar când intru cu tine în hall la Athenée Palace. Dar îmi pare r u. GRIG Las . Dar dac’ai vrea tu s m’aju i… de ce ai venit. f r s dea aten ie gestului. Ar fi fost mai bine pentru amândoi. Ce vrei mai mult? E deajuns. întrebuin ezi un vocabular pe care nu-l în eleg. GRIG Mona! Vii? MONA Vrei tu? GRIG Tu nu vrei? MONA Nu tiu. i toate capetele se întorc dup noi. scoate o oglind i se uit în ea. Te iubesc? M iube ti? Nu tiu.i dea seama. Care nu-i al meu. f r ca ea s . Trec câteva secunde. r mâne în prag i o prive te. fericire. GRIG De ce nu r mâi atunci? MONA Fiindc n’am curaj. nu mai sunt femeea pe care o cuno ti i pe care ai venit s’o cau i… cu mine s’a întâmplat ceva. Nu e genul meu. Iubire. Nu mai tiu. Vorbe. Te culci i. ma inal. sunt bucuros c e ti la bra ul meu. aranjându. Simt c dac m chemi am s viu cu tine. Grig reintr .

Tu tii c eu sunt în stare s cârpesc pe un tip care se uit cu coada ochiului la tine într’un restaurant. gelos pentruc femeea lui s’a culcat într’o noapte cu cineva. c undeva. GRIG Sunt gr bit. Grig. am impresia c tot ce s’a petrecut. n’a fost aici în lumea mea. e extraordinar! Una ca asta nu mi s’a mai întâmplat. MONA Nu în lun . Haide. Grig. Ferici i sunt tia care r mân aici. departe… tiu eu?… în lun . vii? MONA i mai e ceva. în lumea noastr . tu nu e ti gelos? GRIG Gelos? De ce? MONA (Pu in jenat ): In sfâr it… Noaptea asta… noaptea care a trecut… GRIG Vrei s spui c …? serios. tot ceea ce pretinzi tu c s’a petrecut. Dar de ast dat … de ast dat nu sunt gelos… Uite. în Ursa Mare? MONA E ti un filosof. 135 . MONA E ti cinic. In Ursa Mare. Dar poate fi un om rezonabil. Mona! Pe cuvântul meu de onoare c nu simt niciun pic de gelozie. cum zici tu. Nu vreau s te jignesc. GRIG Fie i în Ursa Mare.Steaua f r nume Mihail Sebastian Crezi? GRIG Cât despre fericire… Noi n’avem timp s fim ferici i. Am un automobil afar . E straniu dar e a a. A lor e împ r ia cerului. Abia avem timp s tr im bine. (Ea tace): Ei bine. Mona? Adev rat.

la liceu. UDREA (A în eles): A!… (Dup o pauz ): i… Marin? MONA Trebue s -i vorbe ti. 136 . mereu c tre Mona): E adev rat? M’am întâlnit cu Miroiu. Domnule Udrea. Vine i el în urm . E adev rat? GRIG Ce s fie adev rat? UDREA (Tot c tre Mona): Domnul cine e? GRIG Sunt… MONA Grig! Taci. S -l faci s în eleag . UDREA Pleca i? De ce? MONA Plec… (Gest u or cu capul spre Grig). eu plec.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XI MONA  GRIG  UDREA UDREA (Intrând repede): Doamn ! Coni ! GRIG (C tre Mona): sta cine mai e? UDREA (F r s -i dea vreo aten ie. Fiindc eu… eu n’am curajul… UDREA Nu v mai întoarce i? Niciodat ? MONA tiu eu ?… Ii vei spune d-ta.

maestre. Andante. Pân’la Scherzo ar merge cum ar merge. pam – pam – pam – pam… (Vocea se pierde. Are nevoie de un instrument… UDREA (Protestând): Doamn … GRIG Foarte bine. Dar dela Scherzo încolo… întâiu intr al murile. i compozitor. A scris SCENA XIII MONA  PROFESORUL MONA Marin… vezi. Vino cu mine în strad . VOCEA LUI UDREA (De afar . dep rtându-se prin gr din ): S vede i. Alegro. c dracii ia de copii. d-voastr . eu nu pot s r mân aici. ca i cum ar fi ascultat vocile ce se dep rtau). a a. UDREA In patru p r i. PROFESORUL (Dup ce s’a uitat la to i trei cu oarecare presim ire în glas): Mona! MONA (Dup o nou t cere): Grig! Domnul Udrea e profesor de muzic o simfonie. se tot ca r pe automobilul meu… Vino i st m de vorb … (Ies amândoi. în rochia asta… Aveai dreptate.i povesteasc . se stinge.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XII MONA  GRIG  UDREA  PROFESORUL PROFESORUL (Intrând fericit): Mona! MONA Marin! (T cere stânjenit ). Scherzo… PROFESORUL (Cu nesfâr ita triste e): i iar Alegro… MONA Dac vrei tu… întreab -l. S . S vedem. Mare talent. vorbind). Poate e ceva de f cut. Mona i Profesorul au t cut. PROFESORUL 137 .

PROFESORUL Poimâine? MONA tiu eu? PROFESORUL Atunci… Duminec . PROFESORUL Mâine? MONA Mâine… nu cred.i place? MONA Ba da. PROFESORUL S te-a tept? MONA Sigur. dar… (Pe urm . Ce întrebare? 138 . plec s … PROFESORUL (Tres rind): Pleci? MONA Deocamdat . PROFESORUL Mona! MONA Dar m voiu întoarce. PROFESORUL Când? MONA Repede.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Gest spre rochia adus de el): Bine. scurt): Nu. MONA Da… poate. Îmi trebue… am nevoie de atâtea alte lucruri… i atunci. Dar nu e deajuns. Duminec … poate într’o Duminec .

m’am oprit din fug  fugeam… M’am oprit deodat i am pus mâna pe mine… Doamne! numai de nu m’a trezi… Mona! Simt c încep s m trezesc. spre Ursa Mare. Aici. dar tii c e acolo.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL S te-a tept la gar ? MONA Nu. De câteva ori mi-am spus: Dac’ar fi adev rat? Dac s’ar putea s fie adev rat? Uite i adineaori. Nimic n’ai fost adev rat. pe strad . e o stea… o stea care de ast noapte poart numele meu… Tu n’ai v zut-o niciodat . Nu la gar . PROFESORUL (Dup ce a privit-o): În eleg. Mona. lâng Alcor. In fiecare sear . A teapt -m aici. Cel mai absurd dintre visuri. spre steaua Iui nev zut ). spre Alcor. MONA Ce în elegi? PROFESORUL De dou sprezece ore tr esc într’un vis absurd. Pleci i nu te mai întorci. acolo sus. 139 . MONA Nimic? (Îl s rut ): Nici s rutarea asta? PROFESORUL Te duci. PROFESORUL Când? MONA Mereu. N’am s te mai v d niciodat . Eu voiu fi totdeauna aici. Am s viu. (Iese u or în timp ce el a r mas cu privirea spre cer. MONA Marin.

E nemaipomenit! A semnat tot. cu oarecare absen parc . Pe urm cu stâng cie): Ascult . cu glasul sc zut): Mona (De afar se aude motorul ma inei. ( i instinctiv î i d seama c asta n’ar fi trebuit s spun . Dar banii… el i-a dat. (Udrea a ie it. To i banii. Ii repet din nou numele. Ea cu mâna ei. scoate de acolo atlasul lui Van Merch. nu te sup ra… dar… te rog las -m singur. e absorbit de lucru. Am mult de lucru… Udrea. deschide atlasul. Ea a semnat. începe s citeasc . se dep rteaz . noteaz din nou.i spun… dar trebue. mai interesat. PROFESORUL (Mergând spre masa lui de lucru): De asear vreau s citesc cartea asta i n’am avut timp.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XIV PROFESORUL  UDREA PROFESORUL (Întorcându-se): Mona! (Abia acum î i da seama c ea a plecat. UDREA (Dup o nou t cere): i acuma… acuma tu ce faci? PROFESORUL Am de lucru. pleac . îl deschide). Profesorul se a eaz la mas . Pe urm merge f r grab spre raftul cu c r i. Noteaz cu febrilitate ceva pe hârtie. Toat lista. Marine… mi-e greu s . Tace încurcat. UDREA Bine (Se dep rteaz spre u e). în timp ce foarte încet se Ias cortina). care porne te. vine cu volumul spre centrul scenei. se uit cu lupa. nu se întoarce niciodat din drumul ei. CORTINA 140 . urm re te sgomotul. nemi cat. dar pe urm din ce în ce mai atent. Profesorul. UDREA De unde? De unde tii? PROFESORUL Pentruc nici o stea. Vezi… eu… ea… nu se mai întoarce. UDREA (Intrând sgomotos): Marine! E de necrezut. PROFESORUL tiu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful