Steaua f r nume

Mihail Sebastian

ACTUL I................................................................................................................................4
SCENA I EFUL  UN RAN ........................................................................................................ 5 SCENA II EFUL  PRO FESORUL................................................................................................ 7 SCENA III EFUL  ICHIM  RANUL (la ghi eu) ................................................................12 SCENA IV EFUL  DOMNI OARA CUCU ..............................................................................15 SCENA V D-ra CUCU  ELEVA .....................................................................................................18 SCENA VI D-ra CUCU  ELEVA  PROFESORUL ..................................................................20 SCENA VII D-ra CUCU PROFESORUL .....................................................................................23 SCENA VIII EFUL  ICHIM..........................................................................................................25 SCENA IX EFUL  PASCU ............................................................................................................26 SCENA X EFUL  PASCU  PROFESORUL  apoi D-ra CUCU..........................................28 SCENA XI EFUL  PROFESORUL .............................................................................................31 SCENA XII EFUL - PROFESORUL - ICHIM............................................................................34 SCENA XIII PROFESORUL  EFUL  CONDUCTORUL  NECUNOSCUTA.............36 SCENA XIV EFUL  PROFESORUL  NECUNOSCUTA ....................................................42 ACTUL II ...............................................................................................................................53 SCENA I PROFESORUL  NECUNOSCUTA ............................................................................53 SCENA II PROFESORUL - D-ra CUCU - UDREA ....................................................................65 SCENA III PROFESORUL  NECUNOSCUTA .........................................................................73 SCENA IV PROFESORUL  NECUNOSCUTA  UDREA .....................................................79 SCENA V NECUNOSCUTA  PROFESORUL...........................................................................87 ACTUL III..............................................................................................................................96 SCENA I PROFESORUL  MONA ................................................................................................96 SCENA II MONA  ELEVA...........................................................................................................103 SCENA III ELEVA  EFUL  GRIG..........................................................................................107 SCENA IV EFUL  GRIG .............................................................................................................109 SCENA V GRIG  MONA ..............................................................................................................111 SCENA VI GRIG  MONA  PROFESORUL ...........................................................................120 SCENA VII GRIG  MONA ...........................................................................................................125 SCENA VIII GRIG  MONA  D-ra CUCU ...............................................................................129 SCENA IX MONA  D-ra CUCU ..................................................................................................132 SCENA X MONA  GRIG ..............................................................................................................134 SCENA XI MONA  GRIG  UDREA ........................................................................................136 SCENA XII MONA  GRIG  UDREA  PROFESORUL .....................................................137 SCENA XIII MONA  PROFESORUL........................................................................................137 SCENA XIV PROFESORUL  UDREA ......................................................................................140

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

Piesa “Steaua f r nume” a fost prezentat pentru întâia oar în seara zilei de 1 Martie 1944 pe scena teatrului Alhambra cu urm toarea distribu ie în ordinea intr rii în scen : EFUL G RII UN RAN PROFESORUL ICHIM D-RA CUCU O ELEV PASCU CONDUC TORUL NECUNOSCUTA UDREA GRIG DIREC IA DE SCEN DECORURI Marcel Anghelescu I. erb nescu Radu Beligan C. Iord nescu Nora Piacentini Nineta Gusti N. Tomazoglu G. Basmagian Maria Mohor V. Brezianu Mircea eptilici Soare Z. Soare Mircea eptilici

3

Steaua f r nume Mihail Sebastian ACTUL I Gara mic în provincie. In restul înc perii. Pe pere i un mers al trenurilor i diverse tabele i avize ceferiste. Între fereastr i u e. Un ignal ascu it. “cassa de bilete”. telegraf”. linia ferat . aparatul telegrafic bate. o ferestruie mic . Între timp telegraful i telefonul sun mereu. pe unde se cump r i se vizeaz biletele. de ghi eu. câteva vagoane de marf . peronul g rii. un orologiu mare. Telefonul sun . amândou f r r spuns. La ridicarea cortinei nu e nimeni în scen . iar mai la dreapta o u e cu geam i u a cu fereastra d în spre peron. telefon etc. In peretele din stânga. r spunzând de sigur în sala de a teptare. care este în acela i timp “birou de mi care. ar t toarele în epenite în cadran. fere te linia. ca un nechezat de mânz. In peretele din fund o fereastr dubl . sgomot de tampoane etc. frâne. mobil i ustensile adecuate. O locomotiv manevreaz undeva pe o linie secundar gâfâind i suflând din greu. U a dinspre peron larg deschis . fixat în perete. Se v d prin ferestrele afumate. Un aparat telegrafic. trase undeva mai departe pe o “linie moart ”. doi stâlpi de felinar. Biroul efului de gar . în fund. p trat . O voce se aude strigând somnoroas . ar tând 3 i 12 minute. cine tie de când. fere te linia. 4 .

întoarce de câteva ori manivela. apare capul ranului). allo… (Nu r spunde nimeni probabil. Merge spre aparatul telegrafic. Abia s’a a ezat. Scrie i pe u e. Strict oprit .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA I EFUL  UN RAN Intr eful. eful merge spre u i din prag strig . o rupe. cu mâna pâlnie la gur . Vezi. eful a revenit la birou. Se îndreapt spre telefonul din perete. un fanion în mân . peste linie): Ichim! Ichim! S fii cu ochii în patru când o trece acceleratul. de ra e i de gâ te. 5 . c se i aud cioc nituri în ferestruica din stânga. (Inchide u a): Intrarea particularilor oprit . EFUL Ce pofte ti d-ta? RANUL S -mi da i un belet pentru… EFUL (Scurt): Mai târziu. i pe urm apas pe mânerul aparatului telegrafic. eful ridic oblonul ghi eului. în fa a u ii ce i s’a închis în nas i o clip r mâne acolo. S nu-mi calce vreuna. Se uit la banda de hârtie. c te pui s’o m nânci… ’o pl te ti. ca i când ar silabisi avizul. (Vrea s trag în jos ferestruica). RANUL P i io ziceam c … EFUL Treci la cassa de bilete. Merge spre masa telegrafului i ia loc acolo i citind înc odat banda rupt adineaori din aparat. spre fa a ferestrei i dispare. n’auzi? (Se ridic de pe scaun i vine spre u ): Aici intrarea e oprit . Pe u e intr un ran). ( ranul a r mas afar pe peron. RANUL Dac nu v e cu sup rare… EFUL (Sever): Ce pofte ti d-ta? RANUL Un belet pentru… EFUL Treci la cassa de bilete. care’ amu e te. EFUL Allo. cu chipiul pe cap. Pe urm trece spre stânga. Acro eaz De afar se aude un nou uerat de locomotiv . ridic receptorul. (I i scoate chipiul i-l pune în cuier.

RANUL P i parc zicea i… EFUL N’auzi omule c nu s’a deschis. Se a eaz iar la birou. care. RANUL i când se deschide? EFUL Scrie afar .i capul pe sub ferestruic ): i trenul când sose te? EFUL Scrie afar . RANUL (Introducându. se uit la ceasul lui de mâna i pe urm deschide u a). parc ezit pu in. ridic privirea spre probabil  orologiul peronului. (Trage definitiv oblonul ghi eului. (Trage ferestruica pe jum tate. pe urm cite te un bilet lipit pe geamul ghi eului): “Cassa de bilete se deschide jum tate or înainte de sosirea trenului”. Dar nu e deschis. o secund mai târziu apare în fa a u ii. 6 .Steaua f r nume Mihail Sebastian RANUL Nu-i aicea cassa de belete? EFUL Aicea e. Pe peron se vede trecând prin fa a ferestrei silueta profesorului.

Nu iei loc? PROFESORUL Nu. PROFESORUL (Din prag): Voiam… EFUL Intr . (Se uit la ceasul lui de mân ). dar modest. îmbr cat curat. Lume nou . PROFESORUL Bun ziua. (Se uit la orologiul din perete): 3 i 12… Nu se poate. Alteori r mâne în urm . Intrasem doar s v d cât e ceasul. EFUL P i a a o fi. (Se duce spre orologiu i întoarce cu degetul minutarele): Le mai a ez i cu mâna… c dac ar fi s m iau dup ele… PROFESORUL Dar atunci… atunci d-ta nu tii niciodat cât e ceasul. dom’ profesor. 7 . mul umesc. PROFESORUL Voiam… voiam numai s întreb… ceasul de afar de pe peron… merge înainte? EFUL Uneori. intr te rog.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA II EFUL  PRO FESORUL Profesorul 30-32 ani. EFUL (Cordial): Aaaa! Am onoarea. EFUL De ce? Cât e la al d-tale? PROFESORUL 7 f r 20. PROFESORUL A a gândeam i eu… fiindc … EFUL (Ar tându-i un scaun): Da ia poftim. chiar îngrijit.

M’au l sat lefter al dracului. de fapt nu a tept. e 8. c -mi era somn. e 8. e 7. Am fost azi noapte la Judec tor la un poker. de pe uli a veche. dar tii lefter. PROFESORUL i dac întârzie? EFUL Cine? D-ra Cucu? N’o cuno ti. tiu? Pe mine m g se te totdeauna aici.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Ei asta-i… Cum s nu tiu? Când trece 747 dinspre Câmpina. EFUL Pe cine? PROFESORUL Adic . Când vine d-ra Cucu.20: când se încruci eaz 63 cu 97. PROFESORUL (Parc pu in nelini tit): Ai vorbit cu el? i-a spus c se întoarce disear ? EFUL N’am prea vorbit. L-am v zut azi diminea când a plecat. EFUL A! Omul nostru. PROFESORUL Nu. I-am dat lui Pascu s -mi aduc ceva dela Bucure ti. la datorie. e 12 i 5. apte precis. bun oar ast zi… Personalul… Vine la timp? EFUL De ce? Pleci undeva? A tep i pe cineva? PROFESORUL Da… A tept. Cum tii d-ta când întârzie trenul? EFUL Dar ce zor am s PROFESORUL Totu i. Când vine 115 dinspre Sinaia. 8 . EFUL Care Pascu?… PROFESORUL Pascu… cu magazinul general. Trenul.

uitându-se la ceasul din perete i pe urm la al lui): Numai de n’ar întârzia. C chiar îi ziceam: ce te scula i femee cu noaptea ‘n cap. PROFESORUL E o carte mai… Cum s .i spun eu? mai rar . PROFESORUL (Preocupat. PROFESORUL O a tept de atâtea luni. s ba i capul omului. Nu te mai saturi de ele. chiar azi noapte. ni te panglici. EFUL 9 . ni te ace. mai deosebit … O comandasem de mult din str in tate… înc din ast iarn . s -i cumpere dela Bucure ti. dar nevast -mea i-a dat nu tiu ce. toat ziua cu nasu ‘n c r i”. st team de vorb cu judec torul i farmacistul. Da. dela librari. “B iat bun Profesorul  zicea Lascu farmacistul  dar are un cusur. EFUL Dar de ce? E o chestie important ? PROFESORUL (Evasiv): Da… Vezi… EFUL Fac prinsoare c iar e vorba de o carte. EFUL Patim mare c r ile. Credeam c nu mai vine. PROFESORUL Exagereaz . dom’ Profesor. c nu se mai g se te… Când ieri diminea a mi-a venit în tiin are dela Bucure ti. Uite.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Prin urmare n’ai vorbit cu Pascu? EFUL Eu nu. patim mare. Veni i la gar s -i ie i înainte. c a sosit… i atunci am rugat pe Pascu… EFUL i n’ai avut r bdare s i-o aduc acas . da. PROFESORUL (Ca i cum s’ar scuza): Da… EFUL (Dojenitor): Nu te mai la i de c r i dom’ Profesor.

Intâiu trece rapidul. PROFESORUL 10 . PROFESORUL (S’a uitat din nou îngrijorat la ceasul lui apoi la cel din perete): D-le ef! Eu cred c ceasul d-tale st . nu. S mai faci un pokera … PROFRSORUL Nu prea am timp. EFUL Dar de ce? PROFESORUL La mine acum e 7 f r 14. PROFESORUL Nu. Se duc la Sinaia s joace la rulet . cum avem?… Cum zicea i d-ra Cucu.Steaua f r nume Mihail Sebastian Ba chiar a a e. PROFESORUL Care rapid? EFUL Automotorul. am treab . c e frumos. sau la bodeg … S mai iei o uiculi . Da’ noi. Nu te vede omul la cafenea. PROFESORUL A a? Atunci… atunci am venit prea devreme. EFUL Ei. S mai schimbi o vorb . dac într’un târg ca al nostru. sau la gr din . EFUL Dar de ce s te duci? Mai bine stai aici s vezi cum trece rapidul. EFUL E plin de coconet i de domni ori spilcui i. EFUL Z u!… (Merge spre ceas i pe urm mi ca limba cea mare a orologiului): Cum trece vremea domnule! PROFESORUL Mai e mult pân vine personalul? EFUL Mai e. bravo! îmi pl cu i. Mai am timp s m duc i s m întorc. noi intelectualii….

magazionerul. dinspre stânga. Aproape în acela timp pe peron. M ‘ntorc (Iese). 11 . se vede prin fereastra Ichim.Steaua f r nume Mihail Sebastian Las’c m întorc. cu un c rucior ceferist. Profesorul i Ichim se întâlnesc cam în dreptul u ii. Ichim se opre te în fa a u ii r mas deschis . Profesorul dispare prin stânga.

Ia vezi. ICHIM N’am. c vine cucoana lu’ domnu Lascu.i aminte. ICHIM A zis c’acum… c dumneaei se duce în târg i c mâine nu poate. se uit în untru i pe urm -l închide): S lase pe mâine.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA III EFUL  ICHIM  RANUL (la ghi eu) ICHIM (Din prag): Dom’ ef! A zis cucoana s -mi da i bani.i capul): P i s -mi da i un belet. unde a disp rut. Ichim. Regulamentul. în vizit . aducându. scoate capul i strig ): Ei! Nu e nimeni la bilete? S’a deschis cassa. (I i trage capul înapoi i las jos oblonul): Ascult . C m’a i pus eri de-am pl tit ra a… aia de-a c lcat-o acceleratul. EFUL Ei dr cie. îl închide la loc): Ichim! N’ai tu ni te bani m run i pân mâine. EFUL 500? (Deschide un sertar. ce s . omule? RANUL (Introducându. EFUL (S’a c utat prin buzunare. ridic oblonul. EFUL Pân unde? 12 . Regulamentul înainte de toate. se mai uit odat în untru. (Ridic din nou oblonul): Ce vrei. s tr i i dom’ ef. EFUL Cât? ICHIM A zis c cinci sute. (Deschide înc odat sertarul. c e zi ‘ntâi i primim leafa.i fac. parc era unul adineaori. Ichim. (In momentul acesta se aud b t i în ferestruic ). Ba stai. care voia s cumpere un bilet. mai mult pentru el): i barem s’o fi mâncat. c se duce la târguit. a mai deschis odat sertarul i pe urm . EFUL De. ICHIM (Morm ind. se duce spre ferestruica ghi eului. parc s’a întors.

509 lei. Te dai jos la Jirov . (A i scos un bilet din raftul cu cartoane. EFUL Da’ la Imoasa n’ai niciun cum tru? RANUL Ba am i acolo.i dau un bilet pentru Imoasa. Ce s cau i la Jirov ? RANUL P i am ni te opinci de vânzare. EFUL Nu-i nimic. î i faci treburile acolo i p’orm a doua zi te urci în tren i mergi mai departe. EFUL Mai bine s . RANUL Da’ ce s fac la Imoasa? EFUL Nu zici c ai un cum tru? RANUL Ba am. 13 . la Imoasa. ICHIM Dom’ ef. RANUL 509? P i eu aveam treab la Jirov . îl stampileaz la ma in . Ori vrei a doua? RANUL Ba m’a ferit Dumnezeu. Câte parale face? EFUL 380 cu clasa 3-a.Steaua f r nume Mihail Sebastian RANUL Pân la Jirov .i dau pentru Imoasa. i i-l d ): 509 lei. Nu ajunge. EFUL (Tâindu-l scurt): Atunci s . 500 a zis cucoana. i am un cum tru la Jirov de are pr v lie. Cât zicea i? EFUL 380. c eu de felul meu.

Scoate banii i pleac s n tos. 14 . Ichim. î i ia c ruciorul i dispare pe peron în dreapta. dom’ ef. RANUL (Num rând banii): 400… 500… i patru. ICHIM Am în eles. RANUL Aha! Care vas zic … ( eful nu-l mai las s termine i trage oblonul). trebue al i bani? EFUL Nu. i ase i 9… EFUL (A luat banii i aproape instantaneu a l sat oblonul în jos): D -i cucoanei banii. EFUL Ce mai e? Ce mai vrei? RANUL Da’ dac’o fi s plec la Imoasa.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Atunci ce m mai ii de vorb . II vizezi pe sta la gar . Se aud b t i în oblonul ghi eului eful ridic oblonul). (Iese.

la gar . A fost acceleratul. azi la prânz. D-ra CUCU Ia te uit cum exagereaz lumea! EFUL O ra pestri . în cancelarie. Nici n’ai zice c suntem în Mai. dinspre stânga.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IV EFUL  DOMNI OARA CUCU Telegraful bate. d-ra Cucu. Parc’am fi în Iulie. de tiin e Naturale. continuându. Zicea c’a aflat b rbatu-s u dela po t .i plimbarea pe peron). domnu Ispas. Era ra . cu ciocul sur. d-r Cucu. muta minutarul la 7 fix): Cum trece vremea dom’le! (Iese pe urm în prag): Cald! Cald al dracului domni oar Cucu. M-me Voinea. i pe urm nu era curcan. parc -i mai r coare. d-le Ispas? i-a c lcat ieri rapidul un curcan? EFUL Cum? D-ra CUCU A a mi-a spus azi diminea . i se pare. c -i spusese dirigintele… EFUL Da’ de unde. A f cut-o nevast -mea pe varz . la coal . la d-ta. d-r Cucu? Mai întâi n’a fost rapidu. S’a înserat i uite ce z pu eal . eful urm re te panglica hârtiei. ‘ D-ra CUCU Ba aici. EFUL (B tând în geam): S ru’mâna. D-ra CUCU Dar ce-am auzit. D-ra CUCU Bun ziua. (Trece prin fa a u ii spre dreapta. EFUL A i. se apropie de orologiul din perete. Prin fereastra se vede trecând pe peron. EFUL (Se ridic dela mas . O minune! D-ra CUCU Da parc tot a fost o chestie cu un curcan? Sau curc era? 15 .

hai la gar . nu mai am lini te în cursul superior. dup Rusalii. EFUL (Ridicând receptorul): Allo!… Da… linia întâia… Salut… (închide telefonul): Vine automotorul de Sinaia. (Iese pe peron i se uit în dreapta i în stânga cu un aer de pref cut indiferen . Toate fetele i-au pierdut capul. EFUL Prea e ti aspr . (Ia din cuier chipiul i-l pune pe cap). D-ra CUCU (Ritos): O dau afar .Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Ei! Acu trei s pt mâni. D-ra CUCU Automotorul sta e un scandal. D-ra CUCU (Se trage pe lâng perete i duce degetul la gur ): Ssst! EFUL Las -m pe mine s v d. 16 . D-ra CUCU Las’c tiu eu ce le place. Le place s se sgâiasc la ferestrele vagoanelor i s .i fac semne cu bucure tenii. eful fiind în pragul u ei. De când l-au pus in circula ie. S n’o sperii. Zamfirescu dintr’a asea. o dau afar din coal . Nu e nimeni. în fa a u ii). EFUL Ei! Le place i lor c … e mai r coare. iar d-ra Cucu pe peron. dou . i s’a p rut. (Toat aceast convorbire a avut loc în fundul scenei. s nu te vad . I-a dat drumul dela canton. EFUL Treci dup u e. intr în birou): O elev ! EFUL O elev ? D-ra CUCU Mi se pare c e Zamfirescu. Pe urm se întoarce): A i. Am pus i afi la cancelarie. Am spus de o mie de ori c nu e voie s vie la gar . D-ra CUCU Dac’o prind. Pe aia o c lcase un tren de marf . (Sun telefonul). D-ra CUCU (Cu o mi care brusc de alarm . Ce e desm ul sta? Una.

D-ra CUCU Nu tiu a ce miroase. Prin fereastr se vede din spate. s cure e linia.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL i nici m car nu opre te la noi. eful se întrerupe): I-auzi-l c vine. Linie inundabil … Ei… i ‘ntr’o toamn . I-a i da pe to i jos din tren i le-a i pune lopata în mân . numai cum îmi sboar prin ‘naintea ochilor… i eu stau cu mâna la chipiu. D-ra Cucu d s ias i ea pe peron. a a cam prin Noemvrie… (se aude de departe un uerat ascu it. Se aude doar sgomotul ro ilor dep rtându-se. Miroase a parfum când trece. D-ra CUCU (Reprobatoare): Stai cu mâna la chipiu? EFUL Ce s fac ? Regulamentul!… (Dup o secund . dar într’un ora cum se cade n’ar trebui s se permit . Eu l-a i pune s treac noaptea i cu perdelele trase. Ce-ar mai fi dac’ar opri? D-ra CUCU (Indignat ): S opreasc ? N’avem nevoie. trece prin fund. Câteva secunde dup trecerea monstrului. Nu ne trebue. 17 . devine asurzitor: cu o iu eal de fulger i cu un ip t scurt de locomotiv . EFUL Ba eu drept s spun. acum vreo 20 de ani. D-ra CUCU Tren de pierzanie. salutând smirn . pe linia F urei. Nu se uit el la noi. se apropie. trenul automotor. D-ra CUCU A a le-ar trebui. EFUL Tren de lux. Un sgomot ritmat de ro i i pistoane cre te. Sgomotul trenului se apropie. vindicativ): Nu d Dumnezeu o iarn cu z pad mare. dar în prag tresare.  a v zut ceva… face un pas înapoi i sco ând numai vârful nasului afar . r mâne într’o atitudine încordat de pând . eful dispare din dreptul ferestrei spre stânga. d-r Cucu. (Iese pe peron. i femei… u oare. EFUL Ehei! Câte d’astea am v zut eu… Eram de serviciu la Dedule ti. îmi pare r u când îl v d a a. s se împotmoleasc p’aici pe la noi. Plin de juc tori de rulet EFUL Asta a a zic eu. eful. nicio mi care.

D-ra Cucu cu un gest scurt îi arat elevei u a biroului): Intr în untru… (Fata ezit ): Intr în untru. n’auzi? (Prin fereastr se vede ivindu-se din stânga o fat de coal în uniform . n’auzi? (O împinge în untru. Abia îndr sne te s se apropie de teribila d-r Cucu. care a r mas în fa a u ii i-i face semn cu degetul): Prin urmare. num rul. D-ra CUCU i unde e? ELEVA A… a… a c zut. Intr i ea. D-ra CUCU Taci! (R spicat): Ce cau i aici? ELEVA Dom’ oar v rog… D-ra CUCU Taci! Nenorocito. Unde ti-e num rul? ELEVA (Inocent i speriat ): Num rul? D-ra CUCU (Apucând-o de mâneca stâng a or ului): Da. Zamfirescu… Ia vino aici domni oar … Mai aproape! Mai aproape. Te faci c nu tii? Ce num r ai? ELEVA 218. trage u a): Ce cau i aici? ELEVA (Pe jum tate moart ): Dom’ oar v rog.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA V D-ra CUCU  ELEVA D-ra CUCU (F când un pas pe peron): Zamfirescu! (Formidabil ): Stai pe loc. de astea-mi e ti d-ta? Aici î i faci d-ta veacul? La gar . ai? La gar ! ELEVA (Pierdut ): Domni oar … D-ra CUCU Taci! (Din dreapta se ive te Ichim împingând c ruciorul lui ceferist. D-ra CUCU 18 . S n’aud o vorb .

Steaua f r nume Mihail Sebastian L-ai prins în copci. D-ra CUCU Taci! (Caut în buzun relul de sus al or ului i scoate de sus un petec de stof ): L-ai prins în copci! i de când por i d-ta gamenul pe o ureche? i or ul pe talie! (Cu fiecare cuvânt îi corecteaz inuta): Unde te treze ti? La bal? 19 . Zamfirescu! ELEVA Dom’ oar v rog.

S vede i. Poruncitor): Ce scrie în afi .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VI D-ra CUCU  ELEVA  PROFESORUL PROFESORUL (Deschide u a. Zamfirescu? N’am pus afi la coal . dar se opre te în prag): Pardon. D-ra CUCU Mai ales! ELEVA …s se plimbe la gar ziua sau seara. d s intre. negru pe alb? Nu l-ai copiat pe caiet de 75 de ori? Nu l-a i înv at pe dinafar în ora de educa ie? (Schimbare de ton. PROFESORUL (Blând): Chiar pe peron? D-ra CUCU (Sdrobitor): Chiar pe peron. Brusc. domnu Miroiu. (Vrea s plece). PROFESORUL (Intrând): S’a întâmplat ceva? Ce s’a întâmplat? D-ra CUCU Ce s’a întâmplat? M mai întrebi ce s’a întâmplat? (Cu un calm sdrobitor): Adineaori a trecut automotorul i am prins-o pe dumneaei (gest acuzator) pe peron. PROFESORUL Poate… poate c n’a tiut… ELEVA (O lic rire de speran ). domnule profesor. D-ra CUCU Taci! (c tre profesor). stai. D-ra CUCU Stai. N’a tiut? Cum n’a tiut? (C tre elev ): Cum n’ai tiut. Zamfirescu? ELEVA (Ca o lec ie): “E interzis elevelor din cursul inferior i mai ales din cursul superior…”. dar mai ales… D-ra CUQU Mai ales? 20 . Stai s vezi cu ochii d-tale.

Zamfirescu? ELEVA S vede i. Ai s vezi tu mâine dup conferin . simplu): Nu-i a a? ELEVA (Isbucne te în plâns). D-ra CUCU (Crunt ): Ei ? PROFESORUL (Mai slab. a mea… O scrisoare… Un 21 . (Omene te. I i place s te ui i când trec trenurile. las-o s r spund . D-ra CUCU Ce s r spund ? Ce s r spund ? (C tre elev ): Poftim. Plângi c ai de ce plânge. D-ra CUCU Plângi Zamfirescu. Te dau afar . D-ra CUCU Taci! PROFESORUL Dac’o întrebi.Steaua f r nume Mihail Sebastian ELEVA …în orele când trece automotorul”. mai neconvins): Ei? D-ra CUCU Ce cau i la gar . dom’ oar . r spunde. S . ELEVA (Intre lacrimi i sughi uri): Dom’ oar v rog.i spun eu de ce ai venit.i place s vii la gar . Pentruc . ELEVA (N ucit ): Ce s r spund? D-ra CUCU Ce cau i aici? De ce ai venit? ELEVA S vede i dom’ oar … Mama… Vreau s spun tata… Adic o m tu colet… da un colet… PROFESORUL (Ca sa pun cap t sbuciumului): Nu te mai osteni.

Ne mai faci de râsul târgului. (Ca un dureros repro personal): Se poate. Du-te acas . c Orion este o planet ? C Jupiter este un satelit? i Cometa lui Halley o stea c z toare? D-ra CUCU (Întorcându-se): Nu e nimeni.i ochii. la cosmografie. domni oar . Stai! Stai s nu te vad cineva. este… este mizerabil … inadmisibil . Zamfirescu Eleonora. S te duci drept acas . Ne socotim noi mâine diminea .Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU Taci! terge. 22 . Pleac . (Ii arat u a cu un gest neiert tor. pe lâng fereastr i dispare câteva secunde). s spui d-ta. nu e poate momentul s i-o spun. dar teza d-tale pe al treilea. Pleac repede. PROFESORUL (Care a r mas singur cu eleva): D-r Zamfirescu. Fata iese plângând mereu). (Iese pe peron i se uit atent în dreapta i ‘n stânga. O ia spre stânga. (Fata plângând face un pas spre u ).

La mare ai fost? 23 .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VII D-ra CUCU PROFESORUL D-ra CUCU Ai v zut d-le profesor de matematici? PROFESORUL (Timid): Am v zut. D-ra CUCU (Intransigent ): Nicio domni oar Cucu. D-ta taci i stai cu nasul în c r i i. Ce desm ! Ce perversitate! PROFESORUL Perversitate ? Exagerezi. foarte serios): D-r Cucu! D-ta ai fost vreodat la mare? D-ra CUCU Am fost la n mol. PROFESORUL (Timid. la Tekirghiol. PROFESORUL D-r Cucu. d-ta taci. modest): Studiez. PROFESORUL Nu la n mol. D-ra CUCU Ce desordine! Ce scandal! Când eu strig în conferin c se duce coala de râp .i vezi de stelele i cometele d-tale. D-ra CUCU i între timp elevii i elevele î i fac de cap. D-ra CUCU Exagerez? Po i d-ta s -mi spui ce caut fata asta la gar ? PROFESORUL (Dup o t cere de o secund . D-ra CUCU Studiezi?! De asta e ti d-ta profesor? Ca s studiezi? PROFESORUL Cred c da.

Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU (B nuitoare): Ce vrei s spui cu asta ? PROFESORUL Într’un târg de provincie ca al nostru… gara este… marea. D-ra CUCU (Severa): Domnule Profesor. Vine personalul. PROFESORUL (Cu o tres rire de emo ie): Vine. d -mi voie s . (Iese si ea pe peron). în orele d-tale. (Iese precipitat). dep rtarea. D-ra CUCU (Singur în scen ): Auzi d-ta. Este portul. dac astea sunt lec iile pe care d-ta le dai elevelor. D-ra CUCU De a pleca? De ce s pleci? Unde s pleci? PROFESORUL In alt parte..i spun… (Se aude un uerat de locomotiv i un sgomot de tren). necunoscutul. D-ra CUCU (Plat): Ce dep rtare ? PROFESORUL Este dorul de a pleca. EFUL (Ap rând o secund în prag): Personalul.i spun.. atunci s -mi dai voie s . de a fugi. 24 . Necunoscutul? Dep rtarea. In alt lume.

Sgomot de tampoane. Mi care pe peron. Un uerat.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VIII EFUL  ICHIM Din stânga. intr puf ind în gar . ranul care alearg s . trenul personal. eful intr în birou. îl pune în cuiu. ICHIM II terminar m. (Ichim dispare spre stânga. Prin fereastra i geamul u ii. Pa i i voci nedistincte. pe peron oarecare forfoteal continu . dom’ ef. mai pu in formidabil ca automotorul. Se aude vocea lui “Unde e glasa tria?”. pân se opre te. Locomotiva trece i dispare în dreapta. în timp ce ultimele vagoane trec i dispar): II terminar m i pe sta. “Domnu Pascu”! “Nu l-ai v zut pe d-1 Pascu?”. Vocea profesorului. i acceleratul de Bra ov i am sc pat. fund. pe urm din ce în ce mai repede. Ichim. care trece cu c ruciorul. încet. Trenul se pune din nou în mi care. Ichim. greoiu. EFUL S mai treac ICHIM Adev rat. într’un ritm descrescând. EFUL (Din prag.i g seasc vagonul. spre stânga). î i scoate chipiul. siluete de c l tori cari se îndreapt spre ie ire. 25 . se vede un vagon sau dou .

PASCU Cucoana-i aici? EFUL E în târg. C’am avut atâtea… EFUL Ce se mai aude în Capital ? PASCU Cald. Raiul pe p mânt. Adineori a plecat. EFUL Bine-ai venit domnu Pascu.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IX EFUL  PASCU PASCU (Înc rcat de valize. oprindu-se în prag): Salutare domnu ef.i las o parte din valize afar i intr în untru cu una singur ). E al lui domnul Miroiu. PASCU Aveam o vorb cu dumneaei. ca la noi. EFUL 26 . Numai s g sesc. EFUL Intr . intr . (Scoate din valiz un pachet). PASCU Ce tot stai s vorbe ti! Aici e raiu. profesorul. I-am adus tot ce mi-a spus. Cald al dracului. (Pascu. EFUL De! Nu-i ca aici. nu. PASCU Ia s vedem (deschizând valiza). EFUL Asta e pachetu nevesti-mi? PASCU Nu.

z u. unde-i domnu Miroiu. EFUL Câ i? PASCU 22 de mii. vezi. mi-era i fric . EFUL (Îngrijorat): Dar ce carte s fie? PASCU P i tiu eu? Cum mi-a dat-o librarul din Bucure ti. C era adineaori pe-aici. PASCU Pe ochii mei. se uit în dreapta i în stânga pe peron): Dom’ Profesor! Dom’ Profesor! Ia. Ichime. (C tre Pascu. PASCU Carte. Auzi d-ta? 22 de mii. Nu se poate.Steaua f r nume Mihail Sebastian C bine zici. EFUL 22 de mii! 27 . a a i-am adus-o. carte! dar ce fel de carte? (Misterios): tii câ i bani cost ? 22 de mii de lei. EFUL Fugi d’acolo. PASCU (Tainic): Dom’le ef! Ce crezi d-ta c e în pachetul sta? EFUL P i ce s fie? O carte. (Iese în prag. reintrând): Te a tepta. (Explicând repede): A fost profesorul asear la mine i mi-a num rat în mân 22 de mii de o mie… 22.

aproape de fereastr . ia geamandanele l sate pe peron în fa a u ii i dispare tot în stânga. apare d-ra Cucu. afar . la tr suri. intr ): Domnu Pascu. Nu vezi câte bagaje am? EFUL (Ie ind în prag): Ichime! Ichime! Ia pune mâna pe geamandanul lui domnu Pascu i du-l la tr sur . c acuma sunt gr bit.) PASCU pe 28 . Mul umesc… Da… Mul umesc… (Se uit la pachet. pe peron. dom’ ef. trece prin fa a ferestrei. (Ichim vine din stânga. Pe urm trecând spre stânga. PROFESORUL (Luând pachetul. PASCU Las-o pe alt dat . pe care-l râsfoe te cu înfrigurare. la lumin .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA X EFUL  PASCU  PROFESORUL  apoi D-ra CUCU PROFESORUL (Vine grabnic din stânga. eful i Pascu schimb priviri intrigate). L-am învelit în hârtie albastr . din dreapta. In acel timp. ca i cum ar c uta o anumit pagin . Aici erai? Credeam c n’ai venit? PASCU Se poate. s nu le ‘ncurc. r mâne o secund nemi cat). PASCU (Sco ând din valid un alt pachet): Uite i pachetul cucoanei d-tale. PROFESORUL (Încet îngrijorat): Ai adus? PASCU (Întinzându-i pachetul): Poftim. dom’ Profesor? PROFESORUL Te-am c utat pe peron. desface repede pachetul i scoate de acolo un volum mare. EFUL Bravo! S tr e ti. c te opream la mas . pe peron. îmi pare r u c nu e nevast -mea aici. PASCU Înv lm eal mare. un anumit lucru. pe urm la cei doi. Avem o ra varz o minune! A r mas dela prânz.

PASCU P i de! domni oar Cucu. Eu sunt magazin general… V salut. EFUL Salutare.Steaua f r nume Mihail Sebastian S ru’ mâna d-r Cucu. Am adus nout i. Mergi în ora ? (Profesorul nu aude. M’am dus. PROFESORUL (Cufundat în lectur . D-ra CUCU Dac vezi o elev de-a noastr . PASCU (Schimb o nou privire nedumerit cu eful i ridic din umeri): 22 de mii. D-ra CUCU Nu mai calc în magazinul d-tale. EFUL 22. (Amenin toare): In conferin ! PASCU Îmi pare r u. E absorbit de lectur ). V salut. S pofte ti mâine la magazin. 29 . parc l-ar fi strigat cineva din somn): Cum? (Privire vag . (Intr’adev r. PASCU Am plecat. de câteva clipe lumina a început s scad ): Domnule Miroiu. n ucit . Vând de toate i la toat lumea. Dar nu mai stai la acceleratul de Sinaia? D-ra CUCU Nu c e târziu. se întunec . Eu sunt magazin general. EFUL La ordin. salutare. apoi se reîntoarce la cartea lui). i uite. ia-i num rul. EFUL II iau. Pe urm abia tresare. M duc… dom’ Profesor Miroiu? Nu veni i în târg? V duc cu tr sura. Dar am o rug minte. o clip nu aude nimic. (Pascu pleac prin stânga). Ai vândut fetelor dintr’a opta ruj de buze. D-ra CUCU Las’ c discut eu cazul d-tale. D-ra CUCU M duc i eu. domnule Ispas. dom’ Pascu.

Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL (Încet): D-r Cucu! tii d-ta ce carte cite te profesorul? D-ra CUCU De unde s EFUL tii cât cost ? tii câ i bani a dat pe ea? (T cere pentru a. D-ra CUCU (F când un pas): Stai c -l întreb. 22 de hârtii de câte o mie. dispare. domnu Ispas… (O ia repede spre stânga): 22 de mii… (Trece prin fa ferestrelor. 30 . Îl descos eu. EFUL (Oprind-o): Nu.i preg ti lovitura). explica iuni): Mi-a spus Pascu c el i-a adus-o dela Bucure ti. 22 de mii. EFUL Pe ochii mei (Repede. D-ra CUCU E nebun. La revedere. D-ra CUCU 22 de mii! Ce-o s fie mâine în cancelarie. tiu? (Cu dispre ): O carte de-ale lui. EFUL In cancelarie? Ce-o s fie în tot târgul! D-ra CUCU Eu nu mai stau. nu mai stau. Cu bini orul. 22 de mii de lei. EFUL Nu e lucru curat. Las -m pe mine. D-ra CUCU (Speriat ): Nu mai spune. Nu.

PROFESORUL (Tres rind. n uc): Cum? EFUL Zic. dom’ Profesor? PROFESORUL (Tres rind): Cum? EFUL Zic. PROFESORUL (Strângând în mâini cartea.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XI EFUL  PROFESORUL Profesorul a r mas lâng fereastr cu totul cufundat în carte. cu oarecare nelini te): Am de lucru… Am de citit… EFUL Tocmai d’asta zic i eu. 31 . cu abat-jour depe birou): Mergem împreun mai târziu… Te duc eu în ora . EFUL (Se îndreapt spre u i strig din prag): Ichim! vezi de lampioane.i aprind lampa. îl bate pe um r): Dom’ Profesor? S . PROFESORUL Nu. Lumina a sc zut i mai mult. i aprinde felinarul pe peron… Acuma pic acceleratul i ne g se te cu felinarul stins… (Reintr . eful îl prive te în t cere câteva secunde. o r sfoeste înfrigurat). EFUL (Încet. Ei. nu vede pe nimeni. dar cercul galben de lumin al l mpii îl atrage. Nu aude nimic. cum ar trezi pe cineva din somn. frumoas cartea pe care-o cete ti? PROFESORUL (Evasiv): O carte veche. I i aprind lampa… i nu te turbur nimeni. c m duc. ezit … parc ar pleca. s . pe urm se apropie de el. S’a întunecat. deschide cartea din nou. se apropie de profesor i se uit peste um rul lui în carte): Frumoas carte. (Aprinzând o lamp de petrol.i aprind lampa. ia ezi… ezi. EFUL Dar de ce? Stai aici lini tit. PROFESORUL (Pu in n ucit.

lec ii particulare… de ani de zile a tept… (Pu in jenat) i m’am i împrumutat. te întrebi? de unde? PROFESORUL Am strâns. Tu! ce poze!… A d-tale are poze? PROFESORUL Da. EFUL P i nu e mult? PROFESORUL Este… dar… ce era s fac ? Aveam nevoie de ea… EFUL Ce-o s spue lumea în târg? PROFESORUL Ce s spue? EFUL P i de! 22 de mii sunt bani. EFUL (Dojenitor): P i vezi! tie? Nu stau toat ziua aici la gar ? 22? 32 . Adic nu… Ni te plan e. E adev rat? PROFESORUL Ce? EFUL 22. i. Economii.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL De! C r ile ca vinul. ca omu. cu atât îs mai ale dracului… Aveam i eu una mai de mult. cine s PROFESORUL (Simplu): Da. ni te h r i.000 ai dat pe ea? PROFESORUL De unde tii? EFUL P i dac n’oi ti eu. Cu cât îs mai vechi. cu poze. EFUL (Schimbare de ton): Dorn’ Profesor! S nu te superi c te‘ntreb.

33 . Pân la noapte. c mergem împreun . Se deslu e te totu i umbra lui Ichim. i pe urm -mi ine locul Antoniu. vorba vine. impiegatul. PROFESORUL Închizi ? EFUL Adic .Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Dar mâine e întâiu… iau leafa dela liceu… i pl tesc. se ridic ): E târziu… M duc. (Între timp lumina a sc zut mult. care apare din stânga. EFUL Patim mare. EFUL A teapt .35 nu mai am niciun tren. cu un baston de lampagiu fi se opre te în fata felinarului). frate. dom’ Profesor… (Cu alt ton): Da barem face? Ce scrie în ea? Despre ce e vorba? PROFESORUL (B nuitor. Peronul aproape nu se mai vede prin fereastr . Numai s treac acceleratul i închid pr v lia. la 11.

PROFESORUL (Preocupat de cu totul alte lucr ri): Domle ef. n’ai cumva o lup ? 34 . Tocmai bine arde nan diminea a. c numai eri am turnat. Nu lipse te niciuna? ICHIM Lipse te aia de-a i mâncat-o dv. EFUL (Trecând peste aceasta chestiune penibil ): Bine. PROFESORUL (Care din nou se cufundase în cartea lui): Cum? EFUL Zic. I-a dat drumul dela canton. EFUL Gaz e destul? Te-ai uitat bine? ICHIM E plin dom’ ef.ICHIM EFUL (Ie ind în prag): Ichim! Ai ters lampa? ICHIM (Pe peron aprinzând lampa): ters. EFUL Ra ele le-ai închis? ICHIM Închis. EFUL (Reintr în birou. dom’ Profesor. î i ia chipiul din cui): Vine acceleratul. vine acceleratul. la prânz… i am pl tit-o eu.PROFESORUL . bine… (Un uerat dep rtat de tren).Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XII EFUL . EFUL Le-ai num rat. ICHIM I-auzi-l cum uer .

Poftim (Ii d de pe mas o foaie de hârtie): Eu m duc s primesc acceleratul i m ‘ntorc. Din când în când noteaz cu febrilitate ceva pe hârtie. PROFESORUL St mult? EFUL A i! Nu urc nimeni. EFUL N’am. ca prin i un ochean. aplecat peste carte. EFUL Cât vrei. Din când în când î i duce mâna dreapt la ochi i se uit în carte. De unde s am? PROFESORUL Dar o bucat de hârtie. (Iese pe peron i trage u a dup el.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL O lup ? Da de ce? PROFESORUL Îmi trebue mie. nu coboar nimeni… M i ‘ntreb de ce mai opre te. Profesorul r mâne la mas . 35 .

Cineva deschide u a. ro i. trecând prin fa a ferestrei): Aicia sunt. E conductorul trenului. EFUL (Erarhic. ave i bilet ? CONDUCTORUL N’are. O po et într’o mân . ridic capul). Privire încremenit ). CONDUCTORUL (Din prag): Domnu ef! Domnu ef! (Profesorul tresare. Pentru prima oar ridic cu adev rat ochii în carte.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XIII PROFESORUL  EFUL  CONDUCTORUL  NECUNOSCUTA Sgomot de tren se apropie mereu mai puternic. cu bra ele albe. EFUL (De pe peron. coni . EFUL Unde e? CONDUCTORUL Da i-v jos. (C tre c l toare): Ave i bilet? NECUNOSCUTA N’am. Vocile vin din semiobscuritatea peronului): Un c l tor f r bilet. un voal albastru în cealalt . uerat ascu it de locomotiv . 36 . trenul accelerat. Vagoane cu ferestre luminate defileaz în vitez descrescând pân ce trenul se opre te. Profesorul tresare. Ochiul ro u al locomotivei dispare repede spre stânga. tampoane etc. în rochie alb de sear . Nu vrea s se legitimeze. Da i-v jos. superior): Las -m domnule s întreb. NECUNOSCUTA (Intrând): Ce vre i cu mine? De ce m’a i dat jos din tren? EFUL (Intrând dup ea): Dv. Ce s’a întâmplat? CONDUCTORUL (A disp rut din prag. Prin geamul u ii i prin fereastr se vede cum intr în gar . Un sgomot de tampoane ciocnite i pe urm câteva secunde de t cere complet . E o femee tân r . dela dreapta la stânga (în sens invers decât cele dou trenuri precedente). Nu vrea s pl teasc . foarte decoltat . EFUL Pofti i aici la lumin … (Din întunericul peronului se desprinde brusc o ar tare alb . Se aud apoi pa i gr bi i pe peron.

CONDUCTORUL Vorb s fie.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Atunci trebue s pl ti i. Uita i-v ce mi-a dat. NECUNOSCUTA Ce? EFUL Biletul. Bun pentru lei o sut . EFUL Cum? NECUNOSCUTA Da. bun pentru lei dou zeci”. EFUL Cui. c a pl tit. Am pl tit. EFUL (Cercetându-le): Ce e asta? (Citind): “Cazinoul din Sinaia” “Bun pentru lei dou zeci. (Nedumerit): Ce sunt astea ? NECUNOSCUTA Fise dela Cazinou… Am uitat s le schimb… în grab … Sunt dela rulet … EFUL i cu asta vrei d-ta s c l tore ti? 37 . domle ce spune. (Ii întinde efului câteva fise rotunde). CONDUCTORUL i amenda. EFUL Sigur. NECUNOSCUTA Dumnealui EFUL (Conductorului): Auzi. i amenda. NECUNOSCUTA Am pl tit.

o doare capul i n’are bilet. EFUL Poftim! Umbl cu clasa întâia. NECUNOSCUTA (Simplu): M durea capul. (C tre Conductor): In ce clas ai g sit-o domle? CONDUCTORUL Întâia. î i atrag aten ia c aici te afli într’un birou public. NECUNOSCUTA Nici nu m gândesc. t indu-i drumul): S nu faci un pas: f r mine nu pleci. Trenul nu a teapt . (C tre Conductor): Urc -te domle în tren i d -i drumul. PROFESORUL 38 . coni . PROFESORUL (Timid. Nu mai pot s stau. Nu sunt bune? EFUL Ia ascult doamn . NECUNOSCUTA Unde aici? EFUL Aici. s stea acas . Se închisese singur într’un compartiment si nu voia s lase pe nimeni în untru. Dumneaei r mâne aici. CONDUCTORUL (Sco ându. M’auzi? (Cu o mi care brusc se a eaz în fa a u ii drept în prag): Nimeni nu iese de aici f r mine. NECUNOSCUTA F r mine nu pleci. Eu n’am timp. în gar . EFUL Doamn !… NECUNOSCUTA (C tre Conductor.i ceasul din buzunar): Am patru minute întârziere. f când un pas): Dac n’are cu ce… EFUL Dac n’are cu ce.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA E tot ce am. Pl te ti sau nu. Eu sunt accelerat.

semna i i gata. C ce s facem cu dv. NECUNOSCUTA Frumoas formalitate! EFUL Ce vre i.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Timid. în plin câmp. NECUNOSCUTA (Exasperat . Aici nu e câmp. NECUNOSCUTA In plin p dure. strigând): Ce vre i? Ce vre i? PROFESORUL Doamn … CONDUCTORUL Coni … EFUL Las -m pe mine i la primul moment terge-o… (C tre necunoscut ): Doamn ! Ne-a i în eles gre it. Datoria… Regulamentul! Trebue s facem un proces-verbal. dar s i protesteze împotriva acestei sechestr ri): Doamn … eu… eu nu sunt… NECUNOSCUTA Ce nu e ti? Ce nu e ti? Nu v’ar fi ru ine. Trei b rba i i o singur femee. EFUL (Jignit): Da i-mi voie. 39 . b nuitoare): Proces! Mie ? Proces! EFUL Verbal. Numai a a de form . M da i jos din tren în plin noapte. Scriem pe hârtie cum s’au petrecut lucrurile. Noi n’avem de gând s v oprim aici. NECUNOSCUTA (Speriat . Ce vre i dela mine? Banii? Via a? CONDUCTORUL (Încet c tre ef): E nebun . ca si cum ar vrea s se disculpe. aici? NECUNOSCUTA Atunci de ce m’a i dat jos din tren? EFUL Pentru o formalitate.

Se aude fueratul locomotivei). NECUNOSCUTA (Dup o secund de îndoial . Ultimul vagon se vede de asemenea prin fereastr . de team . energic): Domnule Profesor. atunci s semnez mai repede. în care timp i-a privit pe to i trei b rba i): Atunci. EFUL Numai decât… Numai decât… (Trenul a pornit între timp. vrea s protestele): Domnule ef… Nu se poate… EFUL (Încet. PROFESORUL (Care abia acum în elege stratagema. d-ta s nu te amesteci. (Conductorul iese tiptil. cu o mi care de spaim . disp rând. Femeea se ridic brusc în picioare. S redact m… i pe urm s semna i… NECUNOSCUTA Semnez orice… dar mai repede. 40 . Rochia ei alb se vede trecând prin fa a ferestrei. Unde? EFUL Pofti i aici. Se rupe din aceast scurt încremenire i alearg pe peron dup tren. NECUNOSCUTA Cu trenul sta? EFUL Sigur. privind buim cit vagoanele luminate. Femeea mereu cu aceea i expresie de pruden . V a teapt . Se aude de-afar strig tul ei disperat): Opre te… Opre te… (Un nou uerat de locomotiv îi acoper vocea). NECUNOSCUTA (Tres rind):Ce e asta? (Sgomotui ro ilor fi al tampoanelor se accentueaz . de nelini te. la mas … (Ii ofer un scaun. alearg spre u cu un ip t): Ce e asta? (In prag se opre te o secund .Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA (Mereu b nuitoare): i pe urm ? EFUL Pe urm pleca i. care defileaz spre stânga din ce în ce mai repede. se deslipe te de u i vine spre locul indicat. Astea-s chestii de serviciu. In prima clip femeea nu fi-a dat seama. eful face semn cu mâna conductorului s ias . neobservat): Lua i loc! Aici! PROFESORUL (Va s’o previn ): Doamn ! Doamn ! EFUL (Împiedecându-l): S v dau o hârtie i un toc.

Steaua f r nume Mihail Sebastian 41 .

NECUNOSCUTA (Mai mult pentru ea): A plecat… EFUL N’am ce face. femeia apare în prag. nu vede). Pe urm rochia alb se vede trecând pe peron prin fa a ferestrei dela stânga spre dreapta.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XIV EFUL  PROFESORUL  NECUNOSCUTA Câteva secunde de nemi care. PROFESORUL (Se aproprie de ea mi cat): De ce nu r spunde i? Doamn ? Cum v cheam ? NECUNOSCUTA Las -m . cade pe scaun): A plecat… EFUL (Instruind afacerea): Numele dv. NECUNOSCUTA (Ridic spre el o privire nedumerit . Se mai aude doar sgomotul trenului dep rtându-se. absent ) EFUL Trebue s încheiem procesul-verbal. profesiunea. domiciliul. 42 . cum zicea i adineaori. EFUL (Dup o pauz ): Face i r u c nu r spunde i. f r violen ): Canalie! EFUL (Ridic din umeri): De! Doamn . Datoria. (Cu inten ie): Avem poli ie aici. m car c suntem în câmp. L sa i-m . Eu proces-verbal trebue s închei. vârsta. Regulamentul. NECUNOSCUTA (Uitându-se buim cit la cei doi b rba i i pe urm fixându-l pe ef. NECUNOSCUTA (E sfâr it de oboseal . M oblig regulamentul i dac nu r spunde i. Cu o expresie de oboseal . Numele. voiu fi silit s m’adresez poli iei. de triste e. intr în untru. de disperare. Doamn . NECUNOSCUTA (Nu r spunde. n’a auzit. face câ iva pa i.

PROFESORUL O batist … un ruj de buze… O tabacher cu dou ig ri… EFUL (Mirosind ig rile): ig ri str ine. comisarul. Sunt obosit . urmat de ef deschide caut . PROFESORUL (In po eta. scoate unul câte unul diverse obiecte. Caut . spun.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Cum v cheam ? De unde veni i? NECUNOSCUTA L sa i-m ’ i. PROFESORUL (A golit po eta): Asta e tot. EFUL (Dup un moment de reflec ii): Eu îl anun pe Dinc . face un pas spre ramp . EFUL Nicio hârtie? PROFESORUL Nimic. EFUL Niciun act? PROFESORUL Niciunul. Vezi i d-ta ce g se ti. NECUNOSCUTA (Întinzându-i po eta cu un gest de nesfâr it oboseal ): Nu tiu. O legitima ie. PROFESORUL Poate ave i un act. pe care k d efului s le in ): O sticlu cu parfum… EFUL (Mirosind în aer): Miroase grozav. PROFESORUL 43 . Aici nu e lucru curat.

se ridic în picioare): M duc… (Cu brusc hot rîre porne te spre u ): Mi duc s m omor. Nu putea domle s’o dea jos la Câmpina sau la Breaza! 44 . EFUL (Adulmecând aerul): i miroase. atâta-mi trebue… (Cu alt ton dup o secund ): E din lumea mare. spatele gol.i spun c nu i niciun tren? (Strigând din prag): Ichime! Ichime! Vezi c e o femee pe linie. în întunerec). îl prive te absent . domnule. a parfum de mi-a umplut toat gara. face i un efort… r spunde i… Aduce i-v aminte… Cine sunte i? De unde veni i? Unde v duce i? NECUNOSCUTA (Ridic ochii spre el. Nu. Te-ai uitat la ea. Tocmai mie s mi se întâmple una ca asta. gâtul gol. Pe jum tate desbr cat . v rog mult. VOCEA LUI ICHIM (Din dep rtare): Fere te linia. dispare. fere te linia. N’o v d. PROFESORUL E foarte frumoas … (Plin de nelini te): Numai de nu s’ar omorî… EFUL Deocamdat nu poate c n’are tren. v rog… In propriul dv. E prea întunerec. interes. EFUL Te-ai uitat ce rochie are? Bra ele goale. PROFESORUL Se întâmpl o nenorocire. PROFESORUL (Cu emo ie): E frumoas .Steaua f r nume Mihail Sebastian (Întorcându-se spre necunoscuta care a r mas pe scaun în aceea i stare de prosta ie): Doamn . EFUL Fii lini tit. (Iese repede. Trebue s’o salv m. EFUL Nu te mai fr mânta dom’ Profesor. PROFESORUL (Turburat): Doamn ! EFUL E nebun r u. S vie nevast -mea acum. Tii! Mare bucluc. Nu e niciun tren la ora asta. M arunc pe linie. PROFESORUL (A ie it pe peron): Doamn ! Doamn ! (Se întoarce) Nu tiu unde e.

Degeaba sta i pe linie.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Dumneata e ti de vin . Anchet .. EFUL (Din prag): Coni !… Doamn ! Veni i aici la lumin . sunte i îmbr cat a a de… a a de sub ire… 45 . Se opune regulamentul.35 nu e niciun iun s v calce. pentruc vine dela Sinaia. rapoarte. Pentru c miroase a parfum. NECUNOSCUTA (Se reîntoarce. e umed.i bat joc de calea ferat i de gara mea? PROFESORUL i dac se omoar ? EFUL Bocluc mare. PROFESORUL Afar e r coare. PROFESORUL (Iese repede îngrijorat): Doamn !… (Dispare în întunerec). EFUL Nu puteam domle Profesor. EFUL Ce face? VOCEA LUI ICHIM St pe linie Si trage din igare. VOCEA LUI ICHIM (Mai de aproape): Fere te linia. adic ce?. EFUL (Ie ind repede în prag): Ai g sit-o Ichim! VOCEA LUI ICHIM Aicia-i dom’ ef. urmat de profesor): Ce vre i cu mine? De ce m’a i chemat? De ce nu m l sa i în pace. Dup 23 de ani de carier . s’ar putea s r ci i. PROFESORUL Doamn … noi v vrem binele. (Iritat): i pe urm . NECUNOSCUT Am v zut. pentruc umbl desbr cat i pentruc joac la rulet .. s . Trebuia s’o la i s plece. M d la gazet . Pân la 11.

ave i lamp . dac insist m. probabil veni i dela Sinaia. înfiorat ): Mi-e frig. În eleg. i procesul-verbal cum îl scriu? PROFESORUL (Scurt): D -l încolo de proces-verbal. NECUNOSCUTA Probabil. i întrebare. NECUNOSCUTA N’am nevoie. EFUL Nu e mai bine aici? Ave i scaun. Uite: nu v mai punem nicio i ne trecem vremea. pe dv.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA (I i strânge umerii. Dar îng dui i-ne m car s ghicim… Dv. e pentruc vrem s v venim într’ajutor. cum v cheam ? NECUNOSCUTA (Repede): Iar începi? PROFESORUL Doamn . Mai st m de vorb NECUNOSCUTA (Cu un gest de oboseal . (C tre necunoscut ): Nu v mai punem nicio întrebare. . PROFESORUL Vede i. Nu vre i s ne r spunde i. PROFESORUL 46 asta în eleg. PROFESORUL Sunte i enervat . de indiferen ): La urma urmelor… (Se a eaz pe scaun). EFUL Z u. PROFESORUL Si probabil v duce i la Bucure ti NECUNOSCUTA Probabil. în elege i… V implor s în elege i… dac întreb m. EFUL A a… (Dup o secund ): Prin urmare.

Vre i s m b ga i în bucluc. NECUNOSCUTA Telefon? PROFESORUL Evident. PROFESORUL (Cu elan. Nu pot. cu emo ie).Steaua f r nume Mihail Sebastian Ei bine. PROFESORUL Dar de ce s v omorî i? EFUL Si de ce tocmai aici? Nu e p cat? Sunt i eu un om cu familie. Mai bine m omor. ori la Sinaia. un prieten… cineva pe care s -l anun m de situa ia în care v afla i.. cu greut i. Da i-ne o adres . A tept.35? Bine. Am s m omor La 11. un nume. NECUNOSCUTA Crezi c s’ar putea? EFUL De ce s nu se poat ? D m o telegram . Sau poate… (ar tând telefonul din perete): Chem m la telefon. Mai bine m arunc înaintea trenului.35? NECUNOSCUTA 11. Atunci chema i Sinaia. o indica ie. EFUL Nu v’am spus c nu e niciun tren pân la 11. EFUL (Mergând spre telefon): De cine trebue s întreb? NECUNOSCUTA De… (S’a r sgândit brusc): Nu. ori la Bucure ti. NECUNOSCUTA Bine… atunci.35. rapoarte. Doamn !… 47 .. Anchet . trebue s ave i pe cineva… o rud . La hotel Palace… sau… dac nu e acolo… la Cazinou. NECUNOSCUTA (Ideea i se pare bun ): Crezi? PROFESORUL Sigur. Nu vreau.

Aici în câmp. PROFESORUL Doamn . EFUL Fiindc n’avea i bilet. Trebue s pleca i NECUNOSCUTA Dac trebue. NECUNOSCUTA (Uitându-se de jur-împrejur): Unde? Aici? PROFESORUL Ve i pleca. sunte i frumoas . 48 . Dar mâine diminea iau leafa. sunte i tân r . Doamn ? Cum în câmp? Da i-mi voie? Sunte i într’un ora . de ce m’a i dat jos din tren. sunt slujba s rac. desmetici i-v . PROFESORUL V vom da noi bilet. NECUNOSCUTA Mâine diminea ? Nu a tept pân mâine diminea . Gar mare. Alunga i gândul i ca absurd. EFUL Care noi? PROFESORUL Eu. linii multe.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Uite. EFUL Ai bani? PROFESORUL (Încurcat): Acuma nu. NECUNOSCUTA Serios? A i observat? PROFESORUL Trebue s tr i i. EFUL (Jignit): Cum în câmp. dar v dau eu din buzunarul meu un bilet pân la Câmpina i acolo face i ce ti i. trezi i-v .

Comun urban . EFUL Atunci la poli ie. NECUNOSCUTA 8.246. c eram la Bucure ti dup treburi în ziua aia. F r acte numai la poli ie v prime te. EFUL Adev rat. Judec torie. (Dup o clip ): E un hotel? EFUL Se poate s nu fie? Hotelul Monopol. NECUNOSCUTA Dar n’am bani.. dar n’ave i acte. (C tre Profesor): Ce-ar fi s’o ducem la spital? Zicem c a avut un accident. NECUNOSCUTA La spital? Nu merg la spital.000 de locuitori. EFUL 49 . spital… PROFESORUL Liceu… EFUL 8. II pl tim mâine.245 de locuitori. doamn .Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA Ce ora ? EFUL Îmi pare r u. EFUL i înc pe mine nu m num rase. i f r acte nu se poate. în centru.245 la ultimul recens mânt. PROFESORUL Nu-l asculta i.247. (Gânditoare): Dac r mân aici în noaptea asta vom fi 8. (C tre ef): Cu d-ta 8. PROFESORUL Asta n’ar fi nimic. Nu tie ce vorbe te. PROFESORUL (Cu pu in am r ciune): 8.

Mai e mult pân la 11. Aicea vine nevast -mea. A i vrea s dorm. De ce nu m’a i l sat afar pe linie… Era a a de bine… (L sându-se s cad pe un scaun): Eu m culc aici. NECUNOSCUTA pe varz . Dar trebue calm. unde vrei s’o ducem. A i vrea s mor. NECUNOSCUTA Nu pot. N’are s se mai termine niciodat ? N’are s se mai fac niciodat zi? PROFESORUL Ba da. n’o cunoa te i pe nevast -mea. mi-e foame. doamn . r bdare. mi-e somn. O minune! A c lcat-o ieri 50 . Mi-e frig. m plictisi i. EFUL S v d m ceva de mâncare. EFUL Vai de mine! Aicea nu se poate. NECUNOSCUTA (Cu desgust): Unde? Ce? EFUL Mare lucru n’avem. c -mi aprind paie în cap. NECUNOSCUTA (Agitat ): Ce noapte! Ce co mar. MECUNOSCUTA Nu m nânc ra e c lcate de accelerat.Steaua f r nume Mihail Sebastian N’oi fi tiind. s nu ne vad nevast -mea. s spune i cum v cheam ? NECUNOSCUTA M plictise ti. Numai c nu tiu cum s facem. dar f r acte. Dar e ni te ra acceleratul. PROFESORUL (Îngrijorat din nou): Doamn … NECUNOSCUTA (Din nou exasperat ): M plictise ti. Stinge i lumina. z u a a. r mas de la prânz. EFUL Ce are aface? E o minune. (Necunoscutei): De ce n’o i fi vrând. nu mai pot.3 5? A i vrea s se termine.

Primi i? NECUNOSCUTA (Dup un moment de t cere): E departe? PROFESORUL La zece minute. profesorul de muzic . Se v d prin fereastr trezind spre stânga).Steaua f r nume Mihail Sebastian (Se ridic în picioare. (Necunoscuta iese urmat de profesor. observ pe birou cartea profesorului): Dom’ Profesor. PROFESORUL Mâine diminea totul va fi mai simplu. Mi-e somn. PROFESORUL i mâine diminea … EFUL Facem procesul-verbal. V rog s primi i. explicativ): La Udrea.) Atunci unde. pe linie nu. PROFESORUL Doamn … Nu tiu dac pot. (C tre ef. EFUL Bun idee. EFUL (R mas singur în scen . PROFESORUL (Ar tându-i drumul spre u ): Pe aici… pe aici. E iar în culmea disper rii. ce vre i cu mine. la un sfert de or de aici. (Iese în prag): Domnu Miroiu! PROFESORUL (Întorcându-se): Ce e? Ce vrei? 51 . NECUNOSCUTA Bine. dar pân atunci v odihni i. ve i pleca. EFUL V mai veni i în fire. S mergem. unde. unde? Aicea nu. PROFESORUL (Scurt): Las procesul-verbal. (C tre necunoscut ): V rog s ave i încredere în mine. nu tiu dac trebue… vede i… eu am o locuin modest … o singur camer … dac vre i… dac’a i vrea… eu plec de acas … i r mâne i acolo singur … Peste noapte… Numai pân se face ziu … Eu m duc s dorm la un coleg. Vom g si bani.

CORTINA 52 . o deschide în ne tire): i aveam de lucru în noaptea asta. Patim mare!… (Profesorul pleac gr bit. PROFESORUL (Cu un fel de spaim ): Cartea! (O ia în mâini.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL i-ai uitat cartea. dom’ Profesor. EFUL Patim mare. Aveam de cetit. Se vede prin fereastr trecând).

scaune.Steaua f r nume Mihail Sebastian ACTUL II Acas . La ridicarea cortinei scena e goal . (Caut bâjbâind): Numai s g sesc chibriturile. pe jos. planul II. De altfel. PROFESORUL (Intrând): Pe aici. Un câine latr pe undeva. (Pune cu mare grij cartea pe mas ). desperechiat. debaras). când o fi gata uzina. în provincie. 53 . pe scaune. In dep rtare silueta albastr închis a mun ilor. pe aici… NECUNOSCUTA (Urmându-l): Am ajuns? PROFESORUL Da. dând spre o mic gr dini înspre strad . la profesor. oficiu. prin mahala. Se aude din dreapta o cheie r sucit în broasca. Suntem acas . planul I. Interior de celibatar. fereastr dubl . O alta u (buc t rie. Duce spre o alt înc pere In peretele din fund. un divan. SCENA I PROFESORUL  NECUNOSCUTA T cere. în aceia sear . Mas . Prin fereastr se vede un cer senin de var . Un raft cu c r i. NECUNOSCUTA Ce întuneric! PROFESORUL O clip i aprind lampa. Abia la toamn . NECUNOSCUTA Nu e lumin electric ? PROFESORUL Nu… Adic de fapt este. în stânga. c r i sunt cam peste tot. întuneric. u a se deschide. dar s r c cios. înstelat. O u de intrare în dreapta. Totul e curat. dar nu i-a dat înc drumul. Pe mas . Un altul îi r spunde din dep rtare.

Sunt sdrobit . îmi pare foarte r u (A aprins lampa. rotund. Ce lumin chioar . NECUNOSCUTA Ce întuneric! Ce str zi! M’am lovit de to i copacii. Lamp de petrol. PROFESORUL (A g sit cutia cu chibrituri.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA Nu a tept eu pân atunci. PROFESORUL (C utând cel lalt pantof): Nu v d cel lalt pantof. NECUNOSCUTA 54 . (I i arunc din picior un pantof. în centru. dar aici pe la noi… NECUNOSCUTA Nu se paveaz niciodat ? PROFESORUL Ba da. • 1”toate gardurile. î i freac talpa piciorului). de por elan. Câte pietre! Câ i bolovani ! (R mas în ciorapi. Poate… la anul… NECUNOSCUTA Ghinionul meu! Am venit cu un an prea devreme. dar chibritul nu ia foc): Nu vrea s se aprind . Se vede din strad . Nu tiu unde este. NECUNOSCUTA Ei i? PROFESORUL Nu trebue s se tie c sunte i aici. NECUNOSCUTA E prea întuneric aici. sc zut ). NECUNOSCUTA (L sându-se s cad pe un scaun): Nu mai pot. cu abat-jour alb. Umezeal mare. pe urm pe cel lalt): Mi-am r nit picioarele. PROFESORUL (Ridicând un pantof de jos): De fapt. strada e pavat . PROFESORUL (A reu it însfâr it s aprind un chibrit): Îmi pare r u doamn . Dar nu e bine. care d o lumin mic . Nu po i s’o faci mai mare? PROFESORUL Ba da.

NECUNOSCUTA i dac e Miercuri? PROFESORUL Miercuri i Sâmb t e cinematograf. Se vede. ori o faci mai mare. Fiindc nu tiu dac v’am spus… eu sunt profesor. Nu m duc niciodat . Dar mai târziu d drumul dela cinematograf… C azi e Miercuri. NECUNOSCUTA Nu era nevoie s -mi spui. Iart -m . Strada e pustie. NECUNOSCUTA (Se ridic în picioare i arunc o privire circular asupra înc perii): Aici locue ti d-ta? Aici… tr esti d-ta… PROFESORUL Da. Totdeauna. e tot ce-mi trebue i nici nu e departe de coal . dar pentru mine. Ori o stingi.Steaua f r nume Mihail Sebastian Atunci stinge. PROFESORUL Acuma. PROFESORUL Nu. (Ridica fitilul l mpii: lumin mare). Nu e frumos. Numai s NECUNOSCUTA Nu trece nimeni. NECUNOSCUTA i d-ta nu te-ai dus? PROFESORUL Nu. PROFESORUL Cum dori i. E foarte… frumos. Nu pot s’o suf r a a. NECUNOSCUTA Oribil! PROFESORUL Nu v place? NECUNOSCUTA Ba da. PROFESORUL Dup ce? 55 ti i c nu e bine. Trece lume pe strad . .

v conjur.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA Dup tot. Un om cu r spundere. n’a venit niciodat o femee? PROFESORUL Doamn ! Cum v pute i închipui… NECUNOSCUTA Vrei s spui c nu prime ti niciodat ? PROFESORUL Sunt un om serios. (Merge spre fereastr ). (Privire circular asupra întregei înc peri. privire în care e cuprins i el. Trece lume pe strad . Un profesor. PROFESORUL La ora asta… O femee… aici… NECUNOSCUTA La d-ta. O s v vad . NECUNOSCUTA Vrei s spui c eu sunt singura femee… Prima femee care intr în casa asta? PROFESORUL Doamn … v rog s crede i c n’a i fi cutezat niciodat … dac n’ar fi fost împrejur rile cu totul neobi nuite în care v’am întâlnit… NECUNOSCUTA Ce tân r e ti! Sau ce b trân! PROFESORUL Doamn ! v rog. NECUNOSCUTA Ei i? (Deschide larg fereastra). ca un obiect în plus): Groaznic! Parc tot era mai bine afar ! Cel pu in s deschidem fereastra. PROFESORUL (Speriat): Nu! NECUNOSCUTA (Mirat ): De ce? PROFESORUL (Foarte îngrijorat): Nu v’am spus? O s dea drumul la cinematograf. NECUNOSCUTA 56 . pleca i dela fereastr .

mama lui m-me Chiroiu. i nu sunt numai ei. Nu aud nimic. nu e nimeni. (Cu urechea a intit spre strad ): Toat lumea doarme. NECUNOSCUTA Nu v d nimic. dar a r mas b trâna. NECUNOSCUTA (Dup ce s’a uitat în strada): A i! E întuneric. NECUNOSCUTA De unde tii? PROFESORUL Totdeauna sunt dup perdele. dela Chiroiu. Ei nu se duc la cinematograf? PROFESORUL Ba da. PROFESORUL 57 i Maltopol . cu trei geamuri la strad i Vi an. E tot târgul la ferestre. Judec torul. doamn . NECUNOSCUTA Azi e Miercuri. Sunt dup perdele. PROFESORUL Tocmai de asta. Vi an dela Regie. i Lascu. cu copiii i servitoarea. mai e Atanasiu. PROFESORUL V vede de peste drum.Steaua f r nume Mihail Sebastian Nu fii copil. cu uluci. m-me Grigorescu. NECUNOSCUTA Ce de lume! PROFESORUL Nu glumi i. NECUNOSCUTA Care Atanasiu? PROFESORUL Casa de al turi. NECUNOSCUTA Care Chiroiu? PROFESORUL Chiroiu dela Percep ie. casa galben . Casa alb cu gard de lemn i vi s lbatec .

NECUNOSCUTA O! (Cu oarecare spaim ): Printre c r i? PROFESORUL Nu v teme i. Vine uneori pe aici noaptea. NECUNOSCUTA (Acela i joc ca mai sus): Niciun sunet. NECUNOSCUTA Cum îl cuno ti? PROFESORUL E un oarece mic… gris… cu ochii rotunzi. Ast sear nu vine el. Mi-a trecut. Trebue s dormi i… NECUNOSCUTA Nu mi-e somn.str in. Nu v speria i. PROFESORUL 58 . PROFESORUL A! Nu e nimic. Colegul meu… profesorul de muzic … foarte interesant om. Niciun fo net… (Dup o secund ): Ba da. E oarecele. Pe Udrea. La el m duc s dorm noaptea asta.Steaua f r nume Mihail Sebastian Chiar dac doarme… i din somn ne vede. NECUNOSCUTA V’a i împrietenit?… Spune-mi. mai ai i al i prieteni? PROFESORUL Sigur. E târziu. ca un ferestr u mic. NECUNOSCUTA (Cu o mic tres rire): Ai oareci? PROFESORUL Unul singur. Ii place s se plimbe printre c r i. Ce e sgomotul sta? PROFESORUL Ce sgomot? NECUNOSCUTA Nu auzi? Un fel de scâr âit. Simte c e cineva . De altfel e timpul s m duc. E compozitor. II cunosc. Pe mine m cunoa te. Mare talent. când stau mai târziu… când citesc sau am de lucru. (Ar tând spre u a din stânga): Parc ar veni de acolo. Ne-am împrietenit.

i aminte): Sigur c nu curge. A oprit-o dela uzin . PROFESORUL G si i un tergar curat dincolo. (Iese prin u a din stânga i se întoarce dup câteva secunde): Nu merge apa. am transformat-o… am… o s vede i! NECUNOSCUTA Du e? PROFESORUL Da. dar cum eu m nânc în ora . E o stropitoare… o stropitoare de gr din . ca i cum n’ar îndrâsni s se apropie): A ternutul în dulap… dac vre i s v sp la i… NECUNOSCUTA A i vrea. timid. (Privindu-se): Sunt plin de funingine. NECUNOSCUTA Cum a oprit-o! PROFESORUL Totdeauna o opre te. NECUNOSCUTA 59 . Patul de colo (arat cu degetul spre dormez . PROFESORUL Îmi pare r u… A vrea… A fi vrut… NECUNOSCUTA Nu te mai fr mânta (Dispus s se mul umeasc cu orice): O chiuvet e? PROFESORUL (Încântat): Asta da. un fel de buc t rie. dela gar . dela tren. NECUNOSCUTA Atunci e bine. Stai s v d. PROFESORUL (Mirat): Nu curge? (Aducându.Steaua f r nume Mihail Sebastian Totu i… e târziu… Eu v las. ag at de perete i o sfoar … NECUNOSCUTA Foarte ingenios. la ora ase. NECUNOSCUTA (Ar tând spre u a din stânga): Acolo e odaia de bae? PROFESORUL Da… Adic nu… Insfâr it… nu e ceea ce se cheam odaie de baie… Era o c mar . Sigur. seara. Un fel de du .

NECUNOSCUTA Ii cuno ti? PROFESORUL Ii cunosc. trece plin fa a rafturilor cu c r i. ne uit cu aten ie la mobil . De afar . a pus-o acolo cu mare grij . femeia prive te cu oarecare curiozitate în jurul ei. O despacheteaz . se aude roata pu ului. NECUNOSCUTA (Cam decolat ): Are dreptate… Pentru cine s lucreze. unde se opre te câteva clipe. le pune la loc. nu cu mai mult curiozitate decât le deschisese pe celelalte. i dac cineva vrea s se spele… sau i se face sete? PROFESORUL Avem fântân . In acest moment u a din dreapta se deschide). dar… au murit. PROFESORUL Nu.Steaua f r nume Mihail Sebastian De ce? PROFESORUL Fiindc uzina nu lucreaz noaptea. z re te pe mas (stânga planul I) cartea împachetat . V aduc eu ap dela fântân . NECUNOSCUTA i sta? PROFESORUL Copernic. le deschide o secund . Din curte. Vine din nou în centrul scenei. NECUNOSCUTA R mas singur . o deschide. Câteva sute de ani. Femeia scoate din raft o carte. Pe urm alta. scâr âitul lan ului. V aduc cu stropitoarea. din i ni ir. E Kepler. nu trebue… PROFESORUL De ce? Nimic mai simplu. se întoarce cu o stropitoare de gr din în mân i traverseaz scena): Imediat… Într’o clip … (Iese prin dreapta). continuând s inspecteze înc perea. o prive te. (Intr repede în odaia din stânga. încearc cu mâna arcurile divanului. pe care profesorul la venire. cu aceea i privire c ut toare i amuzat . NECUNOSCUTA Las . Au murit de mult. NECUNOSCUTA Cum spuneai c -l cheam pe sta? 60 .

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

PROFESORUL Copernic. NECUNOSCUTA Parc am auzit de el. PROFESORUL Tot ce se poate. (F r ironie): E destul de cunoscut. NECUNOSCUTA i de ce-i ii aici? PROFESORUL A a. M gândesc la ei… uneori… NECUNOSCUTA (Privindu-l lung): Ce om ciudat e ti d-ta… Da, ce om ciudat. (Fluier) (Se aude de departe un uerat lung, sub ire. E probabil un gardist de strad , care s’a trezit. Profesorul tresare i r mâne o clip atent, cu degetul ar t tor ridicat în sus). PROFESORUL A dat drumul dela cinematograf. (Dup o secund ): Aud pa i… Voci… (Într’adev r parc se aude un sgomot nedistinct de pa i i voci). NECUNOSCUTA Nu aud nimic. PROFESORUL (Repezindu-se la lamp , coboar mult fitilul, aproape stingând de tot, pe urm în oapt ): Ssst! Pe strada noastr … Pleca i din dreptul ferestrei… la o parte… (Femeea se d deoparte i se lipe te cu spatele de perete, la dreapta ferestrei. Profesorul este i el cu spatele la perete, într’o atitudine simetric la stânga. Între ei amândoi este fereastra larg deschis , cu cerul albastru, plin de stele. Între timp pa ii se aud mai tare, r sunând pe caldarâm). Se apropie. Vin încoace. (Pa ii s’au oprit). VOCEA D-rei CUCU (Din strad ): I i spun c am v zut lumin . i fereastra e deschis . PROFESORUL (In oapt ): Vede i? V’am spus s nu deschide i fereastra. VOCEA D-rei CUCU E acas . N’are unde s fie în alt parte. Strig -l! VOCEA LUI UDREA

61

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

Miroiu! Miroiu! NECUNOSCUTA (In oapt ): Miroiu te cheam ? PROFESORUL (Idem): Da. NECUNOSCUTA i mai cum? PROFESORUL Marin. NECUNOSCUTA Marin Miroiu… Nu e urît. VOCEA LUI UDREA Miroiu! Deschide! Eu sunt. NECUNOSCUTA (Mereu în oapt ): Cine e sta? PROFESORUL (La fel): Colegul meu… profesorul de muzic . VOCEA LUI UDREA Miroiu, nu auzi? Nu e ti acas ? VOCEA D-rei CUCU Ce-l mai întrebi? Sigur c e acas . NECUNOSCUTA i asta cine e? PROFESORUL O coleg … Profesoara de fizico-chimice. NECUNOSCUTA i ce vrea? PROFESORUL Nu tiu. NECUNOSCUTA E iubita d-tale?

62

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

PROFESORUL (Jignit): Doamn ! v rog… NECUNOSCUTA E logodnica d-tale? PROFESORUL Nu am logodnic . NECUNOSCUTA Atunci ce caut aici la ora asta? (B t i violente afar în poart ). PROFESORUL (Afolat): O s scoale toat mahalaua. Trebue s le deschidem. NECUNOSCUTA Deschide-le. (B t ile continu . Profesorul face un pas, vine în dreptul ferestrei, se apleac peste pervaz i strig ). PROFESORUL Un moment. Am auzit. Vin. (C tre necunoscut în oapt ): Ce ne facem? NECUNOSCUTA Nimic. S vie. PROFESORUL i s v g seasc aici? NECUNOSCUTA De ce nu? PROFESORUL Pentru nimic în lume. E cu neputin . (Sco ând din nou capul pe fereastr , fiindc iar se aud b t i): Vin. Îndat . Îndat . (C tre necunoscut ): Doamn , trebue s v ascunde i, trebue s disp re i. NECUNOSCUTA Eu pe fereastr nu s r, s PROFESORUL Trece i dincolo. (Ar tând u a din stânga): Un moment. NECUNOSCUTA Bine dar… (Face un pas, spre u a indicat ). PROFESORUL (Alarmat): Capul jos! Capul jos! (Femeea apleac capul în timp ce trece în dreptul ferestrei). NECUNOSCUTA 63 tii!

B t i în poart ). câteva clipe scena r mâne goal ). PROFESORUL (Implorând): V rog! v rog… (Necunoscuta a închis u a la loc. profesorul iese prin dreapta.Steaua f r nume Mihail Sebastian (A ajuns lâng u ): S nu m ii mult. auzi! E întuneric aici. PROFESORUL Parc zicea i c nu v mai e. NECUNOSCUTA S nu m ii mult c mi-e somn. (Iese. PROFESORUL (Se duce la fereastr ): Acuma! Acuma! (Merge spre lamp ridic fitilul. Pân m scap de ei. PROFESORUL (Z p cit de tot): Cinci minute… Trei minute… Pân v d ce vor. NECUNOSCUTA Ei! Mi s’a f cut din nou. Arunc repede o privire de jur-împrejur i pe urm se gr be te spre u a din dreapta). 64 . se face din nou lumin mare. NECUNOSCUTA (Deschizând u a din stânga): S nu m ii mult.

D-ra CUCU (Aplecându-se peste pervazul ferestrei. In gr din nu miroase. trage pe nas de câteva ori): Nu. PROFESORUL Nu simt nimic. intrigat ). A fost frumos… frumos de tot. PROFESORUL Poate florile… Gr dina… E fereastra deschis . venind dup ea): Vroiam… Voiam s m sp l. (Face câ iva pa i prin odaie. e gata s se împiedece de stropitoarea r mas lâng u ): Ce e cu stropitoarea asta cu ap aici? PROFESORUL (Încurcat. D-ra CUCU (Severa): D-ta te speli noaptea? PROFESORUL Da… însfâr it… uneori… UDREA (45 50 de ani.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA II PROFESORUL . intrând): P cat c n’ai fost la cinematograf. f r exagerare caricatural îns .UDREA D-ra CUCU (Intrând prin dreapta. s’a oprit. PROFESORUL D-r Cucu… nu te sup ra… e târziu… a vrea s asta… D-ra CUCU tiu… c rui fapt datorez… în elegi… la ora 65 . trage pe nas): Miroase a ceva… a parfum. “boem” de provincie. (Gata s povesteasc ): S vezi… El… PROFESORUL Las c -mi poveste ti mâine… Acum… D-ra CUCU (A înaintat în centrul înc perii. miroase în aer): Dar ce e mirosul sta aici? (Adulmec b nuitoare aerul. Aici.D-ra CUCU . D-ra CUCU Cum nu sim i? Miroase de te ame e te.

la cinematograf dau peste domni oara Cucu. D-ra CUCU Foarte r u. i acolo am întâlnit-o pe D-ra Cucu. (Udrea ia i el loc. (Num rându-le pe degete): Iliescu dintr’a cincea. când cu mare nelini te spre u a din stânga). domnule. PROFESORUL Ba da… dar nu la ora asta. uitându-se dezolat. D-ra CUCU (Isbucnind): Da! Pe mine.Steaua f r nume Mihail Sebastian S nu ne gr bim. PROFESORUL (Nervos): Udrea. Ulmu dintr’a asea. coala tie tot. UDREA (Cam jenat): S vezi. UDREA Ei!. Fiindc tot eu s raca trebue sa fac poli ie i la gar i la gr dina public . Vede tot! PROFESORUL (Nelini tit): Ce vrei s spui? D-ra CUCU Las’c vezi d-ta îndat . te Rog… scurt.. Singur profesorul a r mas în picioare între ei. S’o lu m încet. Pe d-ta nu te intereseaz ordinea i disciplina. UDREA Ei. coala nu doarme. (Lui Udrea autoritar ): D -i înainte. 66 . Eu am fost la cinematograf. când spre unul. mai repede. i cum î i spusei. PROFESORUL Nici noaptea? D-ra CUCU Nici! coala vegheaz . domnule Profesor. Repede. si la cinematograf. ai cuvântul.. când spre cel lalt. PROFESORUL Udrea. pentru Dumnezeu. apte fete am prins în sal . Tatovici dintr’a patra B… PROFESORUL (Întrerupând enumerarea): D-r Cucu… D -mi voie… eu cred… D-ra CUCU Sigur. (Ia loc pe un scaun): Domnule Udrea.

r spicat): E adev rat ce am aflat? PROFESORUL (Cu nelini te crescând ): Ce ai aflat? D-ra CUCU E adev rat ce mi-a spus Ispas.Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU Dar de ce mai repede? D-ta trebue s în elegi. domnule profesor. PROFESORUL Vorbe te Udrea. închiz toare): Domnule Miroiu! S nu încerci s negi c -i de prisos. S nu se compromit . D-ra CUCU Te faci c nu în elegi. D-ra CUCU (Continuând): Trebue s fie la mijloc o chestiune foarte grav . (C tre Udrea): Vorbe te. c tre Udrea): Ei! Acuma vezi? 67 . domnule. (Reluând firul): Cum v spusei… la cinematograf… D-ra CUCU (T indu-l scurt): Las -m pe mine. reputa ia mea… i intru în casa unui b rbat neînsurat noaptea?… UDREA (Parantez ): Tocmai de asta m’a luat cu dumneaei. UDREA Vorbesc. eful g rii? PROFESORUL Ce i-a spus? D-ra CUCU E adev rat c d-ta… (subliniând): d-ta… ai pl tit 22 de mii de lei o carte pe care i-a adus-o ast zi Pascu dela Bucure ti? PROFESORUL (Care a fost torturat de acest interogator i a privit mereu. eu. pe furi . Ca s nu vorbeasc lumea. (Dup o secund . dar dac nu m l sa i. cu spaim . D-ra CUCU (Triumf toare. dac pun în joc numele meu. c dac eu. spre u a din stânga. PROFESORUL O chestiune grav ? Nu în eleg nimic. se lumineaz u urat): Da. (C tre Profesor.

D-ra CUCU Banii d-tale? Care bani? Ce fel de bani? C . c am fost pe la ea. La birt ai r mas dator 8oo de lei înc de pe luna trecut . asta nu e lucru curat. PROFESORUL (Uitându-se la hainele pe care le poart ): Sunt curate… sunt bune. D-ra CUCU Haine nu i-ai mai f cut de când te-am apucat. explicativ): Din fondul serb rii. La frizer te tunzi odat în dou luni.000 de lei? UDREA Ba da. te cunoa tem. PROFESORUL Nu i-am spus. D-ra CUCU i dac -i dai înapoi?! Crezi c e deajuns? Crezi c asta e tot? PROFESORUL Nu v d ce ar mai fi. D-ra CUCU (Teribil ): Din fondul serb rii! PROFESORUL Mâine iau leafa. D-ra CUCU Nu vezi? (Senten ios): Domnule Miroiu. 68 . Nu mi-a spus nimic. când cineva. un profesor! d 22 de mii de lei pentru o carte. (C tre d-ra Cucu. Ii dau înapoi. De ase ani le por i tot pe astea. slav Domnului. PROFESORUL De ce? Eu cu banii mei fac ce vreau. PROFESORUL (Trecându-si mâna prin pâr): Chiar s pt mâna trecut .Steaua f r nume Mihail Sebastian UDREA N’am tiut nimic. dar nu mi ai împrumutat tu 3. PROFESORUL De unde tii? D-ra CUCU Mi-a spus M-me Luiza.

PROFESORUL (R nit. Stai domni oar Cucu. Pe loc. dar e nebunia mea i nu datorez nim nui nicio socoteal . UDREA Asta nu e adev rat. Nu era nevoie s vii pentru asta în plin noapte… UDREA A a i am spus i eu. Ai r bdare pân mâine diminea . coala. Spune tu Udrea. 22 de mii de lei pe o 69 . ai aflat. D-ra CUCU (Lui Udrea): Pân mâine diminea ? Crezi d-ta c a fi dormit pân mâine diminea ? (Lui Miroiu): Nu domnule Profesor. coala trebue s PROFESORUL Ei bine. d-le Profesor. D-ra CUCU Te în eli. d-r Cucu. i eu. Pantalonii poate i-i calc singur… dar c m ile… i ciorapii. (Gest vag. tiu eu ce vorbesc. Unde e? PROFESORUL E aici. D-ra CUCU tie.Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU i tii ce-am auzit? (Veninoas ): C . care nu arat nimic). i atunci. trebue s afle. te întrebi.i cârpe ti singur ciorapii. nu e o nebunie? PROFESORUL Poate c da. (Cu alt voce): Unde e cartea? PROFESORUL Ce carte ? D-ra CUCU Cartea! Cartea pe care i-a adus-o Pascu. i ora ul. îndurerat): Asta e o infamie!… D-ra CUCU i c m ile! PROFESORUL O infamie! (Privind mai mult spre u a din stânga): Nu trebue s crede i. D-ra CUCU (Care nu ine seam de protest ri): Las’ c carte. Misterul sta trebue s se l mureasc imediat.

Ce e cartea asta? De cine e? De unde vine? Ce scrie în ea? Ce gânduri ai cu ea? De ce ai cump rat-o? PROFESORUL (Tace. decât provocator): Da. Refuz. D-ra CUCU I i mai pun o singur întrebare.i dai seama de gravitatea situa iei. ridic din umeri). PROFESORUL (Mai mult timid. Poate nu. D-ra CUCU Domnule Miroiu. ca un gest de colegialitate… UDREA De pur colegialitate… D-ra CUCU …Am vrut s stau de vorb cu d-ta. Eu voiu aduce cazul în fa a conferin ei profesorale… dar mai întâiu. PROFESORUL Nu era nevoie. D-ra CUCU Taci? Nu spui nimic? PROFESORUL 70 . D-ra CUCU Ai auzit. domnu Udrea? UDREA Am auzit. PROFESORUL Nu se poate.Steaua f r nume Mihail Sebastian S’o v d. PROFESORUL De ce? D-ra CUCU Cum de ce? Ca s’o v d. D-ra CUCU Nu se poate?! Vrei s spui c … refuzi s mi-o dai? s mi-o ar i.

în fa a u ii din stânga. ziua i noaptea.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Gest cu mâinile. PROFESORUL Domni oar Cucu… Domni oar Cucu… D-ra CUCU E ceva suspect aici. Dar acum o s ias la lumin . D-ra CUCU Bine. ce tot dregi de te închizi mereu singur în cas . îi bareaz drumul). E noapte. tainic): Udrea! R mâi. Cum pofte ti. (In agita ia ei a ajuns .i spun ceva. PROFESORUL Nu. PROFESORUL (Repede. PROFESORUL Totu i e târziu… D-ra CUCU Nu e niciodat prea târziu. Udrea placid se ia dup ea). Vino. I i mai pun o singur întrebare… PROFESORUL (Întrerupând): N’o pune c nu r spund. d-le Udrea. S mergem. domni oar . e târziu… D-ra CUCU Cu alte cuvinte m dai afar . PROFESORUL S ias . Am s . Numai s nu. D-ra CUCU Domnule Udrea! In casa asta se petrec lucruri mari. s ias … dar mâine diminea … nu acum. Profesorul speriat. 71 . PROFESORUL (Acela i joc): Suspect! Cum suspect! D-ra CUCU De mult e tot ora ul cu ochii pe d-ta i se întreab ce tot faci.i par r u. nu… dar d-tale nu i-e somn? D-ra CUCU Mie nu mi-e niciodat somn. ca i cum ar spune: De! Ce s fac?). domni oar Cucu. (Iese furtunos prin dreapta.

PROFESORUL Da. UDREA Bine. VOCEA D-rei CUCU Ce faci. Trebue s conduc scorpia acas . 72 . da’ las -mi poarta deschis . da. domnule? Vii! UDREA Gata sunt.Steaua f r nume Mihail Sebastian UDREA Nu pot. M întorc. VOCEA D-rei CUCU (De afar ): Domnu Udrea! UDREA Viu! Viu! (Cu vocea sc zut ): M întorc. ca s nu mai bat. PROFESORUL Atunci întoarce-te. Am nevoie de tine. (Iese repede).

pentru o or . PROFESORUL i-am spus. în t cere. N’am s v d pe nimeni. NECUNOSCUTA (Ia cartea. nu te cunosc. Pe urm . n’am s povestesc nim nui… Arat -mi-o… Te rog. cu un gest simplu).Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA III PROFESORUL  NECUNOSCUTA Profesorul r mâne câteva clipe singur. NECUNOSCUTA 73 . apropiindu-se de el. Arunc o privire de jur-împrejurul camerei. ca s se conving c cei doi au plecat într’adev r. NECUNOSCUTA Cât de veche? PROFESORUL Vreo sut cincizeci de ani. NECUNOSCUTA (A ajuns lâng el. ia loc pe scaun. i-a urm rit tot timpul cu privirea i-i d cartea. apropie lampa i r mâne câteva clipe aplecat asupra ei. absorbit . pe urm îl prive te lung pe profesor. se întoarce spre necunoscut . Ascult cu urechea a intit spre strad . De matematici. Pe urm ridicând capul): Nu pricep nimic. merge spre raftul cu c r i. E jenat i buim cit. atent . de astronomie. se duce la mas . f r grab . întâiu în profil i pe urm înapoi): E adev rat c nu te-ai tuns de dou luni? PROFESORUL Ai auzit? NECUNOSCUTA Tot (Gest decolat din partea profesorului): Nu puteam s -mi astup urechile. NECUNOSCUTA Ascult … D -mi cartea. ia deacolo volumul misterios. (Dup o secund ): E adev rat c … PROFESORUL (Întrerupând): Nu-i adev rat. Sunt aici pentru o noapte. Necunoscuta intr cu precau ie. E o carte veche. Nu-i nimic adev rat. care r mânând pe loc. Vreau s’o v d. îl apuc cu mâna de b rbie i îi întoarce u or capul. deschide cartea. PROFESORUL (O prive te un lung moment. U a din stânga se deschide bini or. (Profesorul tace): Nu se poate? Nu vrei? (Profesorul tace): Nici mie? Nu m cuno ti.

O am. E eftin . NECUNOSCUTA De asta e a a scump ? PROFESORUL (Pasionat): Nu e scump . pot s NECUNOSCUTA Ce s tii? tiu. PROFESORUL (Tace o secund ezitând). întoarce copert i arat cu degetul): Upsala. NECUNOSCUTA (Continuând enumerarea): I i cârpe ti singur ciorapii. dau lec ii. NECUNOSCUTA Nu vrei s -mi spui? PROFESORUL Ba da. PROFESORUL Da. E un noroc c am g sit-o. pun deoparte. (Vine i el-lâng mas . (Cu elan): Dar acum o am. Unde n’am scris? pe cine n’am întrebat? Librari. 1763. De ani de zile strâng bani. Goteburg. Dar n’ai s spui nim nui? NECUNOSCUTA Nim nui. Acum pot s verific. fac economii. PROFESORUL Niciodat ? NECUNOSCUTA Niciodat .Steaua f r nume Mihail Sebastian (Minunându-se): PROFESORUL ! ! o sut cincizeci? Mai mult chiar. anticari. PROFESORUL 74 . o visez. NECUNOSCUTA Un noroc? PROFESORUL De ani de zile o caut. o am. Uneori. D-tale î i spun. o a tept.

NECUNOSCUTA Eu credeam c … PROFESORUL (Ar tând cu creionul pe-hârtie): Uite. se înclin spre ea i spune oapt ): Eu am g sit o stea. (Gest spre fereastra deschis ). PROFESORUL 75 . O vezi? NECUNOSCUTA O v d… dar mai bine arat -mi-o afar . Aici e sfera. NECUNOSCUTA (Copil re te): Nu te cred. PROFESORUL Aici sunt coordonatele orizontale.Steaua f r nume Mihail Sebastian Îmi f g due ti? NECUNOSCUTA I i jur. Steaua pe care am g sit-o eu. la stânga. se în elege. PROFESORUL Nu m crezi? (Ridicând o hârtie de pe biroul lui): Uite-o. foarte pu in speriat ): Se în elege. NECUNOSCUTA (Pu in. PROFESORUL (Se uit spre u a. (Indicând cu vârful creionului un punct pe hârtie): Aici e. pe cer. azimutul i distan a zenital . Cercul sta e ecuatorul (ridicând o clip capul i privind-o): Ecuatorul ceresc. PROFESORUL Asta-i cerul. e aici. la dreapta pe urm cu un fel de team . NECUNOSCUTA Spunea-i c e în cer. spre fereastr . Linia asta e axa lumii. NECUNOSCUTA (Dup ce l-a privit o secund drept în ochi): Unde? PROFESORUL (Simplu): In cer.

PROFESORUL E un catalog ceresc. NECUNOSCUTA Nu în eleg. Cu totul altceva. Dar mai ales nu în eleg ce leg tur are steaua… cu cartea. Singurul care ar fi putut. nici Kepler… NECUNOSCUTA (Ar tând spre portretul din perete): Nici el? PROFESORUL Nici. NECUNOSCUTA 76 . nici Ptolomeu. NECUNOSCUTA Pe hârtie? Cum pe hârtie? PROFESORUL Sigur. Un moment am crezut c Herschel  dar nu.Steaua f r nume Mihail Sebastian Nu. NECUNOSCUTA Multe. Am calculat-o. Eu simt c e ceva adev rat în teoria lui despre stelele negre. dar am g sit-o aici… pe hârtie. Catalogul lui Van Mersch. PROFESORUL Ce nu în elegi. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Fiindc avea destul îndr sneal . c acolo nu se vede. era el. NECUNOSCUTA Nu spui c ai g sit-o? PROFESORUL Am g sit-o. un atlas. Nici Hiparch. NECUNOSCUTA Van Mersch? PROFESORUL Steaua mea nu se afl pe niciun catalog de stele. singurul. La Herschel era o stea dubl .

Stai aici. PROFESORUL Nu. astrolog… sigur. Mi-e somn. NECUNOSCUTA (Cu anumit îngrijorare): Nebun? PROFESORUL Da. II numesc. PROFESORUL Cum mâine diminea ? Mâine diminea nu se vede. NECUNOSCUTA Ce ursoaic ? 77 . NECUNOSCUTA Ce-are aface? Mi-o ar i pe hârtie. PROFESORUL Nu. (O duce cu el la fereastr ): Vezi Ursa Mare? NECUNOSCUTA Nu v d nimic. arlatan sau… nebun. nervos. NECUNOSCUTA (Începe s -i fie de-a-binelea fric ): Mie mi-e somn. Mi-o ar i mâine diminea . Uite (o apuc de mân ): vino cu mine. Ultimele trei sunt coada ursoaicei. lâng mine. Acuma trebue s vorbesc. Las . NECUNOSCUTA (Cu îngrijorare crescând ): Despre d-ta? PROFESORUL B ie ii din cursul superior i acum spun: nebun. nu. Sunt patru i-trei. Acuma trebue s spun. aproape r stit): Cum nu. De îndat ce un om are o viziune mai larg . PROFESORUL (Febril. Acuma nu. l-au numit totdeauna diletant. devine astrolog. Nu m’ar mira s se spun într’o zi i despre mine c sunt nebun. Vreau s dorm. Uite (ar tând cu degetul): Sunt apte stele… Le vezi? NECUNOSCUTA (Ezitând): Nu. de universitate.Steaua f r nume Mihail Sebastian Stelele negre! PROFESORUL Astronomii de coal . î i bat joc de el.

Acolo unde prive ti. Nu spuneai c e o fântân ? (Profesorul face un pas spre ea. Balaurul. PROFESORUL (Întorcându-se brusc): Unde te duci? NECUNOSCUTA M … m duc pân în curte… Vreau s m plimb. Vreau s iau ap dela fântân . Ar vrea s fug ). Se desprinde u or de lâng el i face cu mult precau ie un pas spre u a din dreapta. de asta n’o vezi. PROFESORUL S te plimbi? NECUNOSCUTA Mi-e… mi-e sete. e capul dragonului. 78 .Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Te ui i prea jos. ceea ce o sperie i mai mult): S … s nu te iei dup mine c strig. NECUNOSCUTA Ce dragon? PROFESORUL Dragonul. NECUNOSCUTA Ce balaur? (E foarte speriat .

NECUNOSCUTA Da. teribil de încurcat): Doamn … v rog s crede i… dac a fi tiut… (Se împiedec de stropitoarea r mas lâng u ): Ce-o fi asta? PROFESORUL Stropitoarea. femeea se întoarce scurt spre noul venit. (Ia stropitoarea i str bate scena spre u a din stânga. n’auzi? Avem nevoie de tine. Apare Udrea. La sgomotul u ii. Stai s’o iau de-acolo. D-ta nu m cuno ti. Necunoscuta profitând de faptul c a r mas o clip singur cu Udrea. dar eu te cunosc. NECUNOSCUTA (Repede): Domnule Udrea! UDREA V rog. se apropie de el). D-ta e ti d-l Udrea. frate? De ce nu mi-ai spus c nu e ti singur? PROFESORUL N’am avut când. domnule. UDREA (Încremenit): Doamn !… PROFESORUL (C tre femee. UDREA (Foarte jenat): De ce nu mi-ai spus. care e tot în prag): Intr . dar se mai întoarce odat spre Udrea. avem nevoie.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IV PROFESORUL  NECUNOSCUTA  UDREA U a din dreapta se deschide. (Lui Udrea. cu alt ton): Intr . s n’o r stoarne cineva. Udrea. UDREA (Spre Necunoscut . NECUNOSCUTA (Agitat): Domnule! Ce bine ai f cut c ai venit. Intr . Intr te rog. 79 . UDREA De mine? (Profesorul a intrat cu stropitoarea în odaia din stânga. calm): Te-ai speriat! Îmi pare r u.

Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA D-ta ai v zut vreodat Ursa Mare! UDREA (Dup o secund de t cere. i-am spus c e compozitor. c ci întrebarea e prea nea teptat ): Am v zut-o. s mergem. Andante. Scherzo… PROFESORUL i iar Alegro. Tot el mi le-a ar tat i mie. Eu n’am scris o simfonie? NECUNOSCUTA Ai scris o simfonie? PROFESORUL (Intrând din stânga. E astronom. UDREA O simfonie în patru p r i. Hai. fire te. NECUNOSCUTA E pe cer? UDREA Dar unde s fie? Pe cer. De ce s nu g seasc . UDREA De ce? 80 . UDREA (Simplu): O fi g sit. Udrea. Dorm i eu la tine. Dar de ce m întreba i pe mine? Întreba i-l pe el. pe ultima ei replica): Sigur. c el tie mai bine. Alegro. UDREA Unde? PROFESORUL La tine acas . NECUNOSCUTA Astronom?… tii ce spune? C a g sit o stea. NECUNOSCUTA i… e i un dragon? Un balaur? UDREA Este.

Aici se întâmpl lucruri mari. I i explic eu. De ce v gr bi i? PROFESORUL Pentruc i-e somn. E frumoas ? UDREA 81 . Avea dreptate scorpia. vorbe te-mi despre simfonia d-tale. UDREA Dar cine e Doamna? PROFESORUL Asta nu tiu nici eu. c m’am z p cit de tot.i spun eu pe drum. UDREA De ce? PROFESORUL Pentruc n’are unde dormi în alt parte. Pentruc trebue s dormi. NECUNOSCUTA Pleca i? De ce pleca i? PROFESORUL Pentruc e târziu. NECUNOSCUTA Nu vreau s r mân singur . Domnule Udrea. frate. NECUNOSCUTA Nu vreau s dorm. UDREA i doamna? PROFESORUL Doamna r mâne aici. UDREA Stai. PROFESORUL Las . UDREA Asta a a e. E târziu. Noapte bun . Vino.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Las c .

NECUNOSCUTA Cine? UDREA Toat lumea. Alegro. 82 . domnule. PROFESORUL i iar Alegro. Hai s mergem. PROFESORUL S tii c dac ti-o cânt si d-tale. Andante. UDREA V-am spus. UDREA Stai. nu mai dormim în noaptea asta. Are patru p r i.Steaua f r nume Mihail Sebastian P i s spun el (gest cu capul spre Profesor). NECUNOSCUTA Cum? UDREA Din gur . Scherzo. nu vezi c doamna se intereseaz de muzic ? NECUNOSCUTA i nu s’a executat niciodat ? UDREA Înc nu. NECUNOSCUTA El o tie? UDREA I-am cântat-o. direc ia liceului… i d-ra Cucu. NECUNOSCUTA De ce? UDREA Pentruc îmi pune be e în roate. Autorit ile locale. E lung . PROFESORUL Udrea! E târziu.

Tu . (C tre Necunoscut ): S vede i.ti . NECUNOSCUTA De ce? UDREA Pentruc n’am corn englezesc.pam . ar merge.ti . Intâiu intr al murile (Gest de dirijor spre al murile din fund dreapta. S vede i.ti . o viol .ti . ale unei imaginare orchestre): Pam . i s v spun de ce. NECUNOSCUTA i f r … corn englezesc… nu se poate? UDREA Doamne fere te. c la urma urmelor ce-mi trebue? Opt viori.ti .du du .dum! Ti . PROFESORUL Las .ti . Se g se te.ti . Asta-i principalul. Eu voiam s cânt simfonia cu orchestra liceului. f r corn englezesc sunt mort. UDREA Tocmai. UDREA D -mi pace.du .ti .pam . PROFESORUL Dar nu i le d .du . NECUNOSCUTA Are orchestr ? UDREA N’are. Udrea.Steaua f r nume Mihail Sebastian UDREA Las -m frate.du -du .ti .pam . dela fanfar .ti . un contrabas.dum! Tu -du . Dar s zicem c mi le d . de ast dat f r explica ii): Pam .pam .ti .du .dum.pam pam. cum ar merge. E târziu.ti… (Scurt): Tim . Nu vrea s mi le dea. într’o mi care mai rapid ): Tu .du .pam .dum.tim! NECUNOSCUTA E foarte frumos.ti . doamn . dar puteam s’o organizez. dar la scherzo.dum!… i acuma intr cornul englezesc. Tu .pam… Pe urm viorile.du .pam . Tu .dum! Tu . dou violoncele.pam . (Dirijeaz cu amândou mâinile viorile din imediata lui apropiere.ti .pam – pam .pam . UDREA Nu-i a a? (Reîncepe execu ia.ti . Al muri i sufl tori. (Gest spre fund stânga): Ti .du .ti! Tim tim! 83 . Tot n’am f cut nimic. iau dela batalion. domnule! (C tre Necunoscut ): Pân la scherzo.du .

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

NECUNOSCUTA (Admirativ): Partea asta dela urm !… UDREA Nu-i a a! PROFESORUL (Sincer): E adev rat. E frumos. UDREA Ce folos! Dac n’am corn englezesc. NECUNOSCUTA Nu se poate s pui altceva în loc? Alt instrument? UDREA In ruptul capului. Mai bine m lipsesc. O mie de ani a tept  i f r corn englezesc nu cânt. NECUNOSCUTA i nu se g se te de cump rat? UDREA S’ar g si la Bucure ti, dar e scump. Vreo 30 de mii. NECUNOSCUTA 30 de mii. UDREA Am pus eu ceva bani deoparte din leafa mea, vreo 4.500, dar pân la 30 de mii mai e. Am scos i o list de “subscrip ie. Sta i s’o vede i. PROFESORUL (Jenat): Udrea! UDREA Las -m , frate. Numai s’o vad . (Scoate din buzunarul interior al hainei o hârtie, o desp ture te i începe s citeasc ): “List de subscrip ie pentru achizi ionarea unui corn englezesc, în vederea execut rii în prima audi ie a simfoniei Nr. i în mi bemol major, a maestrului Radu Udrea”. NECUNOSCUTA Ai mul i subscriitori? UDREA Pân acum unul singur. (Ar tându-l pe Profesor): El.

84

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

NECUNOSCUTA D-ta? PROFESORUL (Stingherit): Da. NECUNOSCUTA (A luat lista de subscrip ie din mâna lui Udrea i o prive te): Domnule Udrea, a semna i eu… dar… UDREA (Luându-i-o repede înapoi): Vai de mine, coni ! Se poate? Cum v închipui i? Eu v’am ar tat-o numai a a. PROFESORUL (Dojenitor, c tre Udrea): Vezi? vezi? UDREA Pe unde n’am umblat? Cui n’am cerut? La Prim rie, la Comitetul colar, la Sfatul Negustoresc. Am ajuns de râsul târgului. Zice lumea c sunt nebun. NECUNOSCUTA i d-ta? PROFESORUL Da. i el. UDREA Cum si eu? PROFESORUL Las c - i explic eu. Hai s mergem. Mâine diminea de-aface cu d-ra Cucu? UDREA Nu. Asta nu. PROFESORUL Atunci? Hai s mergem. E târziu. UDREA (C tre Necunoscut , scuzându-se oarecum): Adev rat. E foarte târziu. Noapte bun , doamn . NECUNOSCUTA M l sa i? UDREA avem coal . Vrei s întârzii? Vrei s ai

85

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

De! Trebue. NECUNOSCUTA Bine. PROFESORUL (Dup ce i-a luat cartea de pe mas ): Noapte bun , doamn . NECUNOSCUTA Noapte bun … Iei cartea cu d-ta? PROFESORUL Da. Vreau s’o r sfoesc pu in înainte de m culc,.. Noapte bun . (Udrea a ie it, e i el gata s ias ). NECUNOSCUTA (Sco ând un ip t): A! PROFESORUL (Întorcându-se din prag): Ce s’a întâmplat? NECUNOSCUTA oarecele. UDREA (Reintrând i el): Ce oarece? NECUNOSCUTA L-am auzit. A mi cat. PROFESORUL (Dup ce a privit-o un timp în t cere, se întoarce spre Udrea): Udrea, ia-o înainte. Vin i eu dup tine. S -mi la i poarta deschis , auzi? UDREA Bine, bine… (Mai mult pentru ei): Nu mai pricep nimic… Noapte bun . (Iese).

86

PROFESORUL Te rog s m ier i. PROFESORUL (Cu un fel de decolare): Dac nu plou ! NECUNOSCUTA (Explicându-se. Ca s v d dac -i înourat. scuzându-se): Ca s tiu cum s m îmbrac… Ce pantofi s pun. nu-i a a? NECUNOSCUTA (Recunoa te din cap). dac nu plou …. ce-i cu d-ta. NECUNOSCUTA Mi-era fric de d-ta… Vorbeai cu atâta… cu atâta pasiune. PROFESORUL D-ta. 87 . Ce vrei? NECUNOSCUTA Nu pleca… Nu vreau s pleci pân nu-mi ar i… steaua d-tale. Mi se întâmpl destul de rar. Uneori. PROFESORUL Nu tiai? Cum nu tiai? N’ai v zut-o niciodat ? Niciodat ? NECUNOSCUTA Nu-mi aduc aminte. Nu tiam c exist . dar mi se întâmpl câteodat … NECUNOSCUTA i pe urm … nu auzisem niciodat de Ursa Mare. nu te ui i niciodat pe cer? NECUNOSCUTA Ba da.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA V NECUNOSCUTA  PROFESORUL PROFESORUL (Se apropie de ea): N’ai auzit nimic  niciun oarece. PROFESORUL Am vrut s i-o ar t adineaori. PROFESORUL Atunci. dar te-ai speriat.

PROFESORUL (Vine din nou la fereastr ): Vino aici. Da! z u c v d. de sute de mii de ani. dar ce fel de via duci d-ta… dac nici Ursa Mare n’ai avut timp s’o prive ti. Acum trebue s’o vezi. Un car r sturnat deasupra cerului… cu ro ile în sus. Carul Mare. Lâng mine. PROFESORUL Dar seara. NECUNOSCUTA Carul Mare? (In odaie. pe cer. PROFESORUL E îngrozitor! Bine.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Ce pantofi s pui!… Dar la stele… la stele d-ta nu te ui i… nu le vezi? NECUNOSCUTA Nu am timp. NECUNOSCUTA Cu ro ile în sus! Mi se pare c v d. Intr’adev r. patru… le v d… i trei… (In extaz): Ce frumos e! (Dup o mai lung t cere): Ce mari sunt stelele! Mari si albe. Se desprinde mai ales printre alte stele mici. aici i d-ta n’ai v zut-o? NECUNOSCUTA (Cu un fel de uimire copil reasc ): De sute de mii de ani! Arat -mi-o si mie. Nu am o zi liber . PROFESORUL Ocupat cu ce? NECUNOSCUTA Nu m mai întreba. Pe cer stelele clipesc acum mai puternic. NECUNOSCUTA A! scara sunt i mai ocupat . cuprins toat în cadrul ferestrei). lumina albastr a nop ii e destul de limpede. patru i trei. Spuneai c sunt apte stele. E de mii de ani. Ursa Mare. Ursa mare. PROFESORUL Nu ai timp? Dar ce faci? NECUNOSCUTA Sunt foarte ocupat . PROFESORUL E ca o ursoaic adormit pe labele dinainte. 88 . Nici nu tiu unde mi-e capul.

Te felicit. NECUNOSCUTA Le cuno ti pe toate? PROFESORUL Nimeni nu le cunoa te pe toate. ar tând pe cer): Dar steaua de-acolo o cuno ti? PROFESORUL Unde? Care? NECUNOSCUTA O stea mic . A patra e albastr . NECUNOSCUTA (cu un gest viu. PROFESORUL La stânga? NECUNOSCUTA Da.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Nu sunt albe. NECUNOSCUTA 89 . NECUNOSCUTA De unde tii? PROFESORUL Pentruc le cunosc. De-asupra Ursei Mari. i a doua. PROFESORUL Ai ochi buni. A treia i a cincea sunt ro ii-rubinii. NECUNOSCUTA Alcor? PROFESORUL Acolo e i steaua mea… Steaua pe care am g sit-o eu. La stânga. NECUNOSCUTA Nu? PROFESORUL Întâia e galben . E Alcor. Lâng a asea stea din Ursa Mare.

Steaua f r nume Mihail Sebastian Cum o cheam ? PROFESORUL Nu tiu. Nu i-am dat înc niciun nume. Trebue s fie un nume care s mearg împreun cu Alcor. PROFESORUL Trebue s fie. neb nuit . Un nume… NECUNOSCUTA Dar e ti sigur c e acolo. îmi trebue un nume de dou silabe. NECUNOSCUTA (Mirat ): Vezi. tiu unde se afl . NECUNOSCUTA Atunci de ce nu se vede? PROFESORUL Pentruc e prea departe? NECUNOSCUTA De ce nu te ui i cu un ochean? Cu o lunet ? PROFESORUL Niciun ochean nu str bate pân acolo. Ii cunosc orbita. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Pentruc n’am g sit un nume potrivit. Alcor i Vega. Mult mai departe. NECUNOSCUTA i nu se va vedea niciodat ? Niciodat ? PROFESORUL 90 . nev zut . necunoscut . Ii urm resc drumul. NECUNOSCUTA Ce drum? PROFESORUL Drumul… Drumul pe care-l str bate de mii de ani în întunerec. Vega ar fi fost frumos. Eu v d mai departe. PROFESORUL Când închid ochii.

Se aude din dep rtare un uerat de locomotiv ). PROFESORUL Ar fi fost p cat.Steaua f r nume Mihail Sebastian Niciodat . NECUNOSCUTA P cat. NECUNOSCUTA Tres rind u or. muream f r s v d Ursa Mare. (Moment de t cere. NECUNOSCUTA Poate trenul meu… Când te gânde ti c dac muream ast noapte. NECUNOSCUTA 91 . PROFESORUL Ar trebui s se abat pu in din drumul ei. NECUNOSCUTA i-atunci? PROFESORUL Atunci ar str luci acolo (arat cu mâna): drept acolo… NECUNOSCUTA Deasupra Ursei Mari? PROFESORUL Deasupra Ursei Mari… Lâng Alcor… NECUNOSCUTA i nu se poate? PROFESORUL Nu! NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Pentruc stelele nu se abat niciodat din drumul lor. Ce este asta? PROFESORUL tiu eu? Un tren. Un tren de noapte.

de disperare.Steaua f r nume Mihail Sebastian Atâ ia oameni tr esc f r s’o vad . Pe urm îmi trece. acelea i gesturi. Uneori îmi vine o poft nebun s trântesc u a. Nu m’am gândit niciodat . PROFESORUL Atunci? NECUNOSCUTA M plictisesc. PROFESORUL De ce? NECUNOSCUTA tiu eu? PROFESORUL E ti nenorocit în viat ? Foarte nenorocit ? NECUNOSCUTA Nenorocit ?… Nu cred. (Se întoarce la fereastr ): Ursa Mare. Ast sear ai fugit. (Un nou uerat. 92 . Uneori îmi vine s urlu de plictiseal . parc mai de departe. NECUNOSCUTA Da… poate… dar cel pu in de ast dat am v zut ceva nou. PROFESORUL Te vei reîntoarce i de ast dat . Mereu aceia i oameni. acelea i cuvinte. s fug. PROFESORUL Totu i. NECUNOSCUTA II auzi ? Trece… A trecut… Dac r mâneam acolo pe linie… PROFESORUL Ai fi fost în stare… Ai fi fost în stare s … (Nu îndrâsne te s pronun e cuvintele). NECUNOSCUTA S mor? Poate c da. Pe urm îmi trece. NECUNOSCUTA Am mai fugit eu de câteva ori… Dar m’am întors. PROFESORUL Li se pare c tr esc. s plec.

 seri în care tot cerul e plin de semne i de chem ri. încât dac a i striga mi se pare c m’ar auzi. e trist. în care numai noi în marea noastr singur tate. când o simt aici la fereastr . moarte. ne sbatem pe o planet de provincie.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Ai dreptate. protectoare. dep rtat . se caut . Ursa Mare e totdeauna nou . toat disgra ia de a locui pe o biat planet mizerabil . dac ascul i bine. fiin e care nu s’au v zut niciodat . cu stele reci. se cheam … NECUNOSCUTA (Încet. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Pentruc nimeni n’a trecut niciodat de pe o stea pe alta. pe lâng care marile stele trec f r s’o vad . se presimt. de pe o stea pe alta. Pentruc nicio stea nu se abate niciodat din drumul ei NECUNOSCUTA E p cat. auzi cum fream t p duri i oceane  fantastice p duri i fantastice oceane. într’un univers absurd. NECUNOSCUTA F r s’o vad ? PROFESORUL Dar sunt alte seri. vie. atent . cu team ): i se g sesc? PROFESORUL Niciodat . NECUNOSCUTA Chiar i pentru d-ta care o cuno ti a a de bine? PROFESORUL Chiar i pentru mine… Sunt seri când e rece. ca într’un târg în care nu curge ap . PROFESORUL 93 . indiferent … i atunci parc simt toat umilin a. NECUNOSCUTA Ar trebui s încerci… Cine tie? PROFESORUL Sunt seri când tot cerul mi se pare pustiu. nu arde lumina i unde nu opresc trenurile rapide… Dar sunt seri când tot cerul fo ne te de viea … când pe ultima stea. ca i cum dup o planet pe alta. a a de atent .

nu se opre te nicio-lat din drumul ei. PROFESORUL Da… Sau pe steaua mea f r nume… Aventura asta ridicol . sub acela cer. se împarte. limpede. se simplific . s iubim si n’am iubit. Tot ce încerc m f r s isbutim nici pe jum tate  gesturile noastre zadarnice. privind-o): Când te-am v zut ast zi seara. Dar poate fiin e mai u oare… mai luminoase… mai plutitoare… (cu o schimbare de ton. tot ce aici e întunecat i opac. sau pe Steaua Polar . Dar e frumos. devine luminos i transparent. Ca noi. devine u or. sau pe Vega… NECUNOSCUTA Sau pe steaua d-tale f r nume. PROFESORUL Oameni. tot. Îl îmbr i eaz . str lucitoare….  în gara aceea afumat . se repet altfel. nu tiu. alb . în alt lume. c undeva. Pe urm se desprind unul de altul i se privesc în t cere. (E foarte aproape de el. Lung-lung s rut. care se nume te via a noastr .  când te-am v zut. NECUNOSCUTA Crezi… crezi c sunt si acolo oameni… Oameni ca noi. PROFESORUL Cum te cheam . NECUNOSCUTA Eu sunt o stea care se opre te. dar cu alt noroc. Cel pu in tii c nu e ti singur sub bolta asta imens . dela început. tot. nu cred. visele noastre c zute  tot ce am fi vrut s cutez m si n’am cutezat. Poate c acolo tot ce aici e greoiu i ap s tor. în alt constela ie… în Ursa Mare.Steaua f r nume Mihail Sebastian E pu in trist. intrând acolo. NECUNOSCUTA Mona. NECUNOSCUTA Poate c viu din alt lume. PROFESORUL Nu… nu… NECUNOSCUTA De unde tii ?… PROFESORUL Pentruc nicio stea nu se abate. se împline te. am crezut o clip c vii din alt lume. PROFESORUL 94 .

Steaua f r nume Mihail Sebastian Mona! Ce nume frumos. Parc ar fi un nume de stea… (Str b tut de un gând revelator): Dar e un nume de stea Alcor i… Mona. CORTINA 95 .

e f r hain . SCENA I PROFESORUL  MONA Scena e goal . i Lascu. parc e alt cas . Casa cu uluci. (Râde lung. mai mult fredonat (fie i fals). nimic nu e propriu-zis schimbat i totu i în lumin . speriat. De afar din curte se aude glasul Monei. cântând. (Râde). 96 . dar te vede… Te aude de peste drum dela Chiroiu. Chiroiu dela Percep ie. a doua zi diminea a. Nu trebue neap rat s cânte frumos i nu trebue mai ales s cânte o roman întreag cu cuvinte. care asear în întunerec nu se vedea i care lumineaz totul. MONA Du ce? Nu. Interiorul e tot atât de modest. c ma cu mânecile suflecate pân la cot. dar acum se vede’ prin fereastra deschis gr dini a din fa . deschis . U a din stânga. pentru Dumnezeu.i place? PROFESORUL Ba da. MONA tiu. O fraz -dou . Are în mân un prosop cu care tocmai se terge pe fa . trei geamuri la strad . dintr’un cântec oarecare i întrerupt pe alocuri de un râs copil resc. PROFESORUL Mona! MONA i Atanasiu. gr dini simpl de provincie. Profesorul intr repede din stânga. copil resc). ce d spre baie.Steaua f r nume Mihail Sebastian ACTUL III Acela decor. PROFESORUL (Alergând spre fereastra): Mona! Mona! MONA (De afar ): Daa! PROFESORUL Nu mai cânta.

se apleac din nou peste pervazul ferestrei i strig ): Mona! MONA (Intr prin dreapta. Nu râde c te aude… MONA N’are decât. MONA Îndat … îndat … (Fredoneaz iar). Continu s se tearg pe obraz cu prosopul. M d afar . uite… sunt cele mai frumoase flori din lume. Fericit . PROFESORUL (Dojenitor): Mona! MONA Sunt fericit dragul meu. Si florile astea. E în aceea i rochie de sear . PROFESORUL Dar bine. nu te gânde ti? In rochia asta. de toate colorile): Nu striga c te aude.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Mona. se întoarce spre interior. M auzi? Fericit . disdediminea ! S te vad to i vecinii? MONA (Cu elan): Toat strada. nu râde. PROFESORUL (Dezolat. Bun diminea a! PROFESORUL Bun ? diminea a Mona! MONA Bun diminea a Marin! 97 . tot târgul… Tot jude ul. PROFESORUL Mona. s culeg flori. PROFESORUL (Se întoarce tres rind): Unde ai fost? MONA In curte. atâta lumin . Pe bra ul stâng un buchet de flori de gr din . M d afar din înv mânt ( i ca i cum aceasta reflec ie ar trezi în el o nou alarm . în elege. fii cuminte. morm ind de unul singur): Sunt pierdut. Sunt pierdut. E atâta soare. Parc toate ridic deodat capul i spun. Vino în untru. Ce mai încolo ‘ncoace.

Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Ce frumoas e ti! MONA Nu eu. Florile! Via a! Casa! PROFESORUL (Cu o ridicare din umeri): Casa! (Ca i cum ar spune: S nu mai vorbim de ea). Ia vino aici. te rog… MONA Z u c e ti dr gu . Dar de asear pân acum a trecut o noapte. Mai aproape Ce fel de ochi ai tu? PROFESORUL (A închis repede ochii): F r culoare. i ce noapte! PROFESORUL (Încet): N’am s’o uit niciodat . PROFESORUL Asear spuneai c e oribil . i eu. MONA 98 . PROFESORUL Mona. MONA Deschide-i. MONA De ce? PROFESORUL Mi-e fric . PROFESORUL Nu. Marin. MONA E fermec toare. Casa. i tu… Ce dr gu e ti. MONA Asear . Mona! MONA Totul s’a schimbat de atunci.

nu m auzi? Nimic din via a mea n’a fost vreodat mai adev rat decât diminea a asta. (Merge spre fereastr i se apleac peste pervaz spre curte. PROFESORUL Sssst! MONA Mi-e foame. Râs tân r. Haide. Deschide ochii i d -mi repede un vas s pun florile. MONA Nu sunt aici? Eu? (Râde. domnu Miroiu. MONA Vinete? Vreau i eu. s rut mâinile. Complimente acas . Dar bine dragul meu. clar). de unde ridic un vas cu care r mâne în mân ). nu fii prost. MONA Cine era? PROFESORUL M-me Grigorescu. MONA Cine e? PROFESORUL (Speriat): Sssst! (C tre femeea din strad ): Da ‘ncotro a a de devreme? VOCEA La pia c mi-a spus m-me Maltopol c e ni te vinete. C nu e adev rat. PROFESORUL Un vas? (Caut cu ochii prin odaie): Da de unde s -l iau? (Î i aduce aminte): A! da. 99 . C nu e ti aici. S rut mâinile. PROFESORUL (Încet. (Se întoarce dela fereastr ): Te-a v zut! (Pune decolat vasul pe mas ). O VOCE GROAS DE FEMEE (Din strad ): Bun diminea a. aproape disperat): Mona! Mona! (C tre femeea din strad ): S rut mâinile. PROFESORUL S rut mâinile.Steaua f r nume Mihail Sebastian Fric ? PROFESORUL Da.

c ii c întâiu… (î i caut haina. tu nu po i s r mâi a a. MONA Cu atât mai bine. Ar trebui s m schimb. MONA Nu-mi venea bine? Vrei s spui c nu-mi venea bine? PROFESORUL Era cam rupt . PROFESORUL S l s m gluma. Cum e m-me Lascu? Gras ? PROFESORUL Mona. Ce ar fi s împrumut m dela o vecin ? Dela M-me Maltopol Dela m-me Lascu. PROFESORUL i n’ai s te plimbi în pijama pe strad . Mi-ar trebui o rochie. Trebue s ii im din situa ia asta. Mona. MONA Aici ai i tu dreptate. într’un târg ca al nostru. Uite. (Tandr ): C e adev rat. îmi venea bine. 100 . ( i-a g sit haina i cravata. Nu e timp de glumit. t oricum. tii ce? îmi pun din nou pijamaua ta de ast noapte. MONA Asta a a e. c sunt aici. începe s se îmbrace z p cit i stângaciu). MONA Nu-i nimic. Asta e o dovad în plus. PROFESORUL Mona. în plin zi. De acolo m reped pân la Pascu. în rochia asta. dar m duc s iau ni te bani. nu glumi. e târziu (se uit la ceas): au! Opt f r zece! Oi 21 întâia n’am clas . cravata). PROFESORUL S tii c te-a v zut. MONA Întâiu? PROFESORUL i se pl tesc lefurile.Steaua f r nume Mihail Sebastian MONA A! Mama lui m-me Chiroiu. O cos. eu m reped pân la Liceu.

(Ii reface cu aten ie i tandre e cravata): Stai cuminte. PROFESORUL Pân când? MONA Toat via a. Orice. 101 . (Îl prive te o secund ): Marin! PROFESORUL Da. PROFESORUL Toat via a în rochia asta? MONA Da. MONA E ti dr gu . un trenchcoat. cu cravata. E ti foarte dr gu . A a. s tii. Eu r mân aici. PROFESORUL Bine.Steaua f r nume Mihail Sebastian MONA Care Pascu? PROFESORUL Pascu. Trebue s g sesc ceva acolo. Nu te pricepi. (A terminat cu haina. De altceva nu am nevoie. Numai s -mi aduci un sandvich c mi-e foame. I i aduc. O rochie. dar acum am fugit. MONA Stai! PROFESORUL (S’a oprit în prag): Ce e? MONA Vino aici! Nu-mi place cum i-ai f cut cravata. Magazinul General. î i ia repede p l ria din cui i d s ias ). Ca s po i ie i din cas . PROFESORUL (Disperat): Mona! MONA Las -m pe mine. MONA Da de ce s ies? Nu vreau s ies.

nu cânta. eleva. pe un scaun. îi lumineaz toat privirea): E ti un prost. (Îl mângâie u or pe obraz i pe urm se s rut lung). Pe urm trece pe lâng ei. U a se deschide u or i cu mare b gare de seam . c r ile. intr timid . trece în baie ca s pun ap . le g se te i fredonând începe s le pun în vas. Se întoarce.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL (Se uit cu disperare la ceas): Mona. Mai ales nu cânta. fredonând mereu. aplecat asupra vasului cu flori. MONA (R mâne o clip privind lung spre u a prin care a ie it eh Un zâmbet de tandre e. Asta mi se poate s fie adev rat. întoars cu spatele. (lese dar n’a închis bine u a si se întoarce): Mona. 102 . cu ghiozdanul de coal în mân . pu in ame it): Nu. undeva. (Iese). e ti foarte dr gu . PROFESORUL (Dup ce s’a desprins de ea. Caut florile. Nu ie i în curte. b taie care se repet dup o secund . nu te ar ta la fereastr . inut reglementar ). MONA Chiar dac e opt f r cinci. de emo ie. num rul cusut pe mânec . vis toare): i e ti a a de dr gu … (Prive te de acolo înc odat toat înc perea. Se aude o b taie slab în u a din dreapta. A uitat unde le-a l sat adineori. fereastra. iar nu aude. ca i cum i-ar mângâia pe sub b rbie): i voi… i voi sunte i dr gu i. cu un gest de amici ie. cu mare grij . PROFESORUL Da. portretele din perete. Nu cânta. pe divan. fii cu b gare de seam . ale lui Keppler i Kopernick. e opt f r cinci. (Ia vasul. MONA (Cu tonul lui): Nu râde. (Se întoarce cu spatele i se rezeamâ cu capul în u .

dac zice i c nu-i acas . m duc. E i mai încurcat acum): V rog s m ierta i. ELEVA (Repede): Nu se poate. Fata când o vede din fa . c eu am venit pe strada Unirii i d-lui o fi dat col ul pe Cuza-Vod … da. MONA Nici eu pe d-ta. MONA Aici locue te. MONA Cine? El? ELEVA 103 . Adic … voiam s -l rog… (Deodat o prididesc lacrimile): M d afar din coal . MONA Ce credeai domni oar ? ELEVA Credeam c locue te aici… domnu Miroiu. M mir c nu l-ai întâlnit. MONA De ce? ELEVA Fiindc … (ceva mai degajat): fiindc eu pe dv. . i totu i aici locue te. tresare. eu . Chiar acuma a ie it din cas .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA II MONA  ELEVA ELEVA V rog… domnu Profesor Miroiu nu-i acas . nu v cunosc. MONA Aveai treab cu el? ELEVA Aveam. ELEVA Nu.. eu credeam… credeam… (d s plece). (Mona se întoarce brusc.

ELEVA (Oprindu-se): V rog. MONA E profesorul d-tale? ELEVA Da. (Din nou îngrijorat ): Domni oara Cucu. s -l rog pe domnu Profesor Miroiu… (se întrerupe): da’ dac nu-i acas . MONA Cuno ti bine pe d-l Miroiu? ELEVA II cunosc. ELEVA Da de ce? MON A Un profesor ca el! Vorbe te a a de frumos! ELEVA (F r prea mare entuziasm): Da. Ora patra. . A zis c mai întâiu s a tept conferin a i atunci eu am dat fuga pân aici. MONA 104 . ca i cum ar spune: “S fim serio i”): A! nu. ELEVA Atunci… atunci eu m duc. MONA Nu-i. deschide). MON A Ce noroc ai. vorbe te… MONA Ave i i ast zi or cu el? ELEVA Avem.. (Pune mâna pe clan .Steaua f r nume Mihail Sebastian (Cu pu in dispre . Cosmografia. MONA (Dup o secund de t cere): Domni oara. (repede): Nici nu m’a l sat s intru în coal .

P mântul fiind într’unul din focare. v râde i de mine. dup ce i-a muiat degetul pe limb ): Despre… legile lui Keppler… s … MONA Keppler! (Privire scurt spre portretul din perete): M la i s v d si eu? ELEVA (Pu in mirat ): V rog. ELEVA (Sceptic ): Da… MONA Ce noroc ave i.Steaua f r nume Mihail Sebastian Ce lec ii ave i? ELEVA Despre… sta i s m uit. Crede-m c nu. I i st bine i frumos. Fata a scos cartea i o r sfoie te repede. Ave i o rochie a a de… a a de … (Nu g se te cuvântul). MONA …despre lucruri a a de frumoase. d-ta i colegele d-tale c -l pute i asculta vorbind în fiecare zi… ELEVA Numai de trei ori pe s pt mân . soarele descrie o elips . or ul 105 . E minunat. (Deschide ghiozdanul i caut cartea. Cineva poate fi fericit într’un or ca sta. (Privind-o): i ce bine. sunt propor ionale cu timpurile întrebuin ate spre a le descrie”. ELEVA V râde i de mine Doamn . mi carea se face în sens direct” (Se opre te din citit): Ce frumos e! ELEVA Z u! MONA (Cite te mai departe): “Ariile descrise de raza vectoare a soarelui. Mona se apropie i urm re te cu viu interes.i st ista. (Ii d cartea). MONA Nu. Pe urma cite te): “In mi carea lui aparent în jurul p mântului. C’am uitat. MONA (Se uit câteva secunde în carte cu mare aten ie. ELEVA Doamn . Nu-i a a c -i minunat. A a de ame itor de frumoase.

spre fereastr i pe urm . (Se repede la fereastr i se uit afar .Steaua f r nume Mihail Sebastian MONA (Cu o vag am r ciune): A a de… ELEVA (Fascinat ): Niciodat n’am v zut o rochie ca asta. Pe urm oarecum decep ionat ): A! e domnu Ispas. repede. (Din nou interesat ): Ba stai! C mai e cineva. (Se uit cu aceea i privire fascinat la miraculoasa rochie): Da. i nici la Bucure ti. arunc o privire spre strad i tresare cu un mic ip t): El e! ELEVA Cine el? MONA (Are o secund de editare. MONA (Tres rind): Un domn? ELEVA Vai! Ce elegant e! MONA (Îngrijorat ): Elegant? (Vine i ea spre fereastr . tr gând u a dup ea). ELEVA (Din ce în ce mai intrigat ): Care el? 106 . aici la noi. dispare în stânga. cu mama i cu tanti… L sa i-m s m uit bine la ea. în camera de baie. dar dumneavoastr ierta i-m c v întreb… de unde veni i? (Din strada se aude un sgomot de automobil. acum doi ani de Pa te. Fata tresare surprins ): Ce-i asta? (Sgomotul se apropie): In automobil? Pe strada asta? MONA (Care nu d importan faptului): Nu se poate? ELEVA A oprit aici. privire spre u e. (Explicativ): Domnu Ispas dela gar . C’am fost la Bucure ti. Un domn. ca s povestesc i fetelor la coal . La poart .

la o mas de baccara. E un om care la volanul unei ma ini. dar aici. dela gar . se simte la el acas . Nu e. Poate c la Bucure ti nu s’ar vedea a a de direct.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA III ELEVA  EFUL  GRIG Intr eful g rii. d-ta e ti de mult aici? ELEVA (F r s . urmat de Grig. Dar obi nuin veche de a umbla cu bani mul i. A plecat cu el. domni oar ? ELEVA (Nu. Vine dela volan. nici nu r spunde). Nici n’a auzit. GRIG (C tre ef): Dumneata e ti sigur c doamna… doamna de care i-am vorbit… e aici? EFUL Sigur. de a-i câ tiga u or. La domnu Miroiu. Gesturi sigure (f r ostenta ie îns ). într-un mare hall de hotel. Grig e “bucure tean”. în lumina asta. fireasc . Regulamentul. Tat s . parc e un exemplar din alt specie uman . domni oar . frate. EFUL (In continuarea unei discu ii): i cum-v spusei… Datoria înainte de toate. (Intransigent): Nimic! Regulament… (Z rind-o pe elev ): Domnul Miroiu nu-i acas . GRIG Împreun ? EFUL Adic … d-lui zicea c se duce s doarm la Udrea (Cu subîn eles): M ‘n elegi!… GRIG (Mai mult pentru el): S’ar putea?… (Privind curios i amuzat decorul): S’ar putea s fi petrecut ea aici o noapte? Aici? EFUL Dac v spun… (C tre elev ): l-ascult .i ia ochii dela Grig): De adineauri. gris deschis. i asta se vede. 107 .i-fie. asear . profesorul. Poart un costum sportiv de diminea . pu in blazat poate. dela mine.i poate lua ochii dela Grig. Au plecat împreun . Meserie neprecis . EFUL N’auzi domni oar ? Domnu Miroiu nu-i acas ? ELEVA (Tres rind): Cum? Nu. elegan simpl . sor . Om de afaceri. de a-i cheltui la fel de u or.

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

EFUL i când ai intrat n’ai v zut o doamn ? GRIG O doamn , tân r , frumoas , blond , în rochie alb . ELEVA (Buim cit c el, care n’a v zut-o pân acum, îi vorbe te): Ba da… adic nu…. GRIG Da sau nu? ELEVA ( i mai buim cit , de apropierea lui i de întrebarea lui scurt ): Eu… s vede i… (Nu mai poate min i): Ba da. Am v zut-o. EFUL i unde e? ELEVA Eu… eu… (Cu un gest scurt, ar tând u a din dreapta): Acolo. EFUL Acolo? (Face un pas spre u e). GRIG (II opre te calm): Las dumneata. (Merge spre u e i r mâne în fa a ei).

108

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

SCENA IV EFUL  GRIG
GRIG (Care a privit mereu spre u a din stânga, f r s participe în ultimele replici, f r m car s le aud ): Domnule ef… dumneata e ti convins c doamna e doamna pe care o caut eu? EFUL Mai e vorb ? Înalt , blond , rochie alb . Semnalmentele corespunde. Nu? GRIG (Cu un zâmbet): Ba da. Corespunde. EFUL i p’orm … s’o chem m în untru. S’o vede i i dv. la fa . (Face un pas spre u e). GRIG Nu. Las . EFUL i mai e ceva. Uitasem. Sta i s vede i. (Se scotoce te prin buzunarele vestei i scoate de acolo cele câteva fise de joc de asear ): Poftim. GRIG (Le ia, le prive te): Fise dela rulet . EFUL Cu asta voia dumneaei s pl teasc biletul. Dac s’a mai pomenit! GRIG Adev rat. Nu s’a mai pomenit. EFUL P i nu? P i nu era locul s -i tragem un proces-verbal de contraven ie? GRIG

109

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

Ba era. EFUL Eu de asta zic. S’o chem m în untru i s -i tragem procesul. GRIG Acuma-i târziu. Nu i-am pl tit la gar ? i biletul i amenda? EFUL (Cu regret): Ba a i pl tit. GRIG P i vezi? Asear trebuia. EFUL Da, da nu avea acte. Nu zici c voia s se omoare. GRIG (Nu prea îngrijorat): Ce vorbe ti? EFUL Piiiii! Ce-am tras cu ea. Nu i nu c ea se omoar . Dac nu eram eu… GRIG (Luându-l de spate i împingându-l spre ie ire): I i mul umesc domnule ef. E ti un om de isprav . Dar acum las -m . Las -m singur. EFUL Am onoarea… V salut. (Se opre te în prag): Tiii… tare-mi pare r u. De cin pe ani n’am mai tras un proces-verbal. O ocazie ca asta nu se mai nimere te. (Iese).

110

MONA Bun diminea a Grig. R mas singur. Am luat repede o baie. MONA 111 . cu un vag surâs amuzat. Nu erai. se uita o secund sau dou . Atunci mi-am închipuit c ai trecut peste drum la Caraiman. GRIG Ai dormit bine? MONA Mul umesc. credeam c e ti acolo.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA V GRIG  MONA Grig l-a petrecut pe ef pân în prag. GRIG Nu. iar când vede ca ea nu r spunde. Tu? GRIG N’am dormit deloc. p e te spre u a din stânga. Mona iese în sfâr it de acolo. Am fost în serie mare. dar portarul mi-a spus c nici nu te v zuse prin hotel i c . Eu totdeauna te g sesc. se opre te în fa a ei. m’am schimbat i am pornit s te caut. nici nu avea camere libere. pe urm foarte calm. GRIG Dup cum vezi. chemând-o pe Mona. se întoarce. dar face semn cu degetul ar t tor. MONA i m’ai g sit. Pe urm m’am dus la hotel. pune mâna pe clan i deschide. GRIG (N’a dat aten ie): Intâiu crezusem c ai schimbat numai camera. dar nu prea mult. MONA Cine tie? Poate c de ast dat … nu. MONA Nu eram. R mâne locului. GRIG Bun diminea a Mona. Am stat la joc pân la cinci diminea a. Se privesc în t cere unul pe altul câtva timp. Nu intr . repet gestul. E pu in jenat . de altfel.

acas . Sosise regulat. MONA Ai mul i informatori. GRIG Timp de cinci minute. Nu. Am telefonat la gar s v d dac trenul nu avea întârziere. Dar cineva din hall te z rise coborând sc rile spre gar . Nu venise i. MONA A a da. GRIG Am telefonat la Bucure ti. GRIG Ii pl tesc bine. MONA Nu te recunosc. MONA tiu. Jean. MONA Întocmai. Atunci…atunci am început s fiu îngrijorat. Eroare. MONA Tu? GRIG Eu. MONA Îngrijorat? GRIG Foarte. tipul dela bar. GRIG i la gar .Steaua f r nume Mihail Sebastian Eroare. GRIG 112 . GRIG Exact. te v zuse urcându-te în accelerat. Nu erai nici acolo. chelnerul.

MONA i dup ce-am plecat eu? GRIG 113 .Steaua f r nume Mihail Sebastian Fiindc dup cinci minute mi-am adus aminte c n’aveai un ban în po et jos pe undeva în vre-o gar . MONA Foarte normal… GRIG (Mai potolit): Vezi? Vezi ce‘n eleg toare e ti acum? (Din nou iritat): Mai ales c pierdeam. Pân aici. M’am urcat în ma in g rii. MONA O mare prostie. s stai în spatele meu i s -mi vorbe ti i s m ‘ntrebi i s m sâcâi i s -mi ceri bani. c nu-mi place. n’am avut nicio vin . GRIG i c probabil te-au dat i am pornit-o metodic. iritat): i-am spus de atâtea ori. GRIG {Dup o secund de t cere. Am i eu supersti iile mele. GRIG Recunoa te c eu personal. MONA E ti foarte inteligent. Simpatic eful (Brusc. MONA Grig! GRIG Recunoa te c cearta noastr de asear a fost o prostie. GRIG Sunt. când joc. MONA Niciuna. din gar în gar . p r sind tonul de glum de pân acum): Mona!. Eram într’un ghinion negru. Ce vrei? Sunt juc tor. MONA Daa.

Ceva mai târziu. GRIG E ti o fat delicioas . M gândeam la supersti ii. Pân diminea a. GRIG (Apropiindu-se i mai mult de ea): Mona! (Niciun gest din partea ei. deloc? MONA Absolut deloc. Pân la cinci. GRIG Deloc.Steaua f r nume Mihail Sebastian Am început s câ tig. El o apuc u or de umeri): Mona! E ti sup rat pe mine? MONA Nu. Ea-l las ): i acuma hai s mergem. MONA Imediat? GRIG Nu. GRIG A in început s câ tig… i-am intrat într’o serie fantastic … formidabil … De asta nici n’am putut s mit ridic dela mas . MONA Vezi? i-am purtat noroc. (O s rut pe obraz cu oarecare neglijen . Deloc. MONA (Cu o mic tres rire): A! GRIG Dar de ce întrebi? MONA (A r mas o secund pe gânduri): Nimic. MONA (Interesat ): Cam pe la ce or ? GRIG tiu eu? Cam pe la 12. MONA 114 .

GRIG Nu mergi? Dar ce faci? MONA R mân. Hai s mergem. N’am dormit toat noaptea. Hai. GRIG (Gest circular. f r violen ): Nu. e prea târziu. ironic): Aici? MONA Da. singur. GRIG Fat drag . Mi-e somn. GRIG Singur? Cum singur? MONA Uite a a. MONA Pleci singur. GRIG Cum? MONA Eu nu merg. sau prea devreme pentru glume. Plec m. MONA (Simplu. GRIG 115 . GRIG Unde? MONA Aici. Vino.Steaua f r nume Mihail Sebastian Unde? GRIG Cum unde? Ma ina-i afar . Grig.

oricâte bijuterii. simplu i grav): Ascult . MONA Martor îmi e ti tu. oricâ i bani am avut. MONA Se poate. nu tiam bine ce… GRIG 116 . Sunt nebun . Tu… Ai v zut vreodat Ursa Mare? GRIG Ursa ce? MONA Ursa Mare? GRIG E ti nebun .. ceva mai serios): De ce? MONA Pentruc … pentruc … Da. Grig. Dar i-a stat bine.. N’ai s ‘n elegi. Pot fi i eu nebun . Asta-i cel mai dr gu lucru pe care mi l-ai spus de când te cunosc… Da. Ducem o via trist . O sfâ ietoare descoperire. totdeauna am sim it c -mi lipse te ceva. Totdeauna. De atâtea ori am plâns i n’am tiut de ce. m auzi? Totdeauna. GRIG Nu i-a pl cut.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Ceva mai r stit. GRIG Asta tiam de mult. stupid … GRIG Dar comod . Noi nu suntem ferici i. c nu mi-a pl cut. Nu. MONA Dar eu nu. Grig. Ast noapte… Aici… Eu am f cut o descoperire. (Cu o schimbare de ton. Grig. Abia ast noapte am aflat. GRIG Noi doi? MONA Noi i toat lumea noastr . n’ai s ‘n elegi. Nu suntem. Mie nu mi-a pl cut niciodat . Ar fi mai bine s nu pui întreb ri i s io duci. oricâte rochii. MONA (Cu emo ie): Grig! Asta-i dr gu . De atâtea ori am vrut ml fug i n’am tiut unde.

tu delirezi.i dau voie. Ai b ut. te-ai uitat la zarzavatul sta din oal ? Morcovi. într’un mizerabil târg de provincie. GRIG Feti o. le inând cu o sorcov în bra e? MONA Taci. totul se lumineaz pentru mine. aduse cu avionul. casa asta… florile astea. Violetele de Parma în Decemvrie. GRIG Cum? Nota la florar se ridic în fiecare s pt mân la zeci de mii de lei.Steaua f r nume Mihail Sebastian Ursa Mare probabil… MONA Da. GRIG De ce s tac? Pentruc nu vrei s’auzi? Pentruc ti-e fric ? MONA Pentruc e zadarnic. 117 . nu. GRIG Mona. MONA Nu. Florile de ser cele mai scumpe se ofilesc în camera ta într’o secund . Uite. tu trebue s te culci. ca o respira ie i toate astea de ce? Ca s te g sesc într’o zi. Trebue neap rat s dormi. Ursa Mare. E atâta soare azi diminea a. GRIG Florile astea? (Se uit o clip la florile din vas): I i plac ie? MONA Sunt minunate. GRIG Dar bine. p trunjel i p stârnac? MONA Grig. Florile cele mai palide nu sunt destul de palide pentru tine. dragul meu. dac’ai ti ce limpede v d. Ca un abur. MONA (Cu un u or zâmbet secret): Poate. Liliacul alb în Ianuarie nu e destul de alb. S’a întâmplat ceva cu tine ast noapte. nu sunt destul de fragile.

nicio linie mai pu in. ca i cum ar fi o întrebare capital ): Mona! Te-ai sp lat tu la fântân ? MONA Da. (P e te prin odaie. GRIG Dar nici mult nu-i lipse te. la 26 grade i 5 linii. diminea a. Nu z u? Ai dormit iu pe salteaua asta g urit ? MONA Taci. Îmi place. N’ai v zut-o când ai intrat? O fântân curat acolo. Nu tii ce vorbe ti. Apa rece. într’o infuziune de lavand . (Scoate afar stropitoarea i i-o arat ): i sistematic . vie… GRIG (Foarte serios. Fric s deschizi ochii. în zori. GRIG Cum? MONA Da. (Mona zâmbe te. una diminea a. 118 i lan … M’am sp lat . GRIG Ai stat tu la masa asta chioap ? MONA (Jignit ): Nu e chioap . Mona i uite-te bine la cote ul sta în care te sba i cu frumuse ea ta de prin es . nici una mai mult… te-ai sp lat tu în curte. una seara.Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG Recunoa te c i-e fric . la fântân ? MONA Da. (A ajuns lâng u a din stânga): i aici ce e? (Deschide i arunc o privire în untru): A! Sala de baie. EI pune la loc stropitoarea i pe urm închizând u a): Aici i-ai f cut baia? MONA Nu. care la Bucure ti iei dou b i pe zi. GRIG Tu. uitându-se cu aten ie i ironie la lucruri): E minunat! E fantastic. M’am sp lat afar la fântân . E o fântân în curte. dar deschide-i. GRIG Tu? MONA Eu. A fost… a fost divin. Foarte modern .

Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG Bine. 119 . MONA Cât se poate de grav. dragul meu. dar atunci e grav… E foarte grav.

GRIG Îmi pare bine.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VI GRIG  MONA  PROFESORUL PROFESORUL (Intrând repede. GRIG Cum? MONA Da. MONA (Voind s -l opreasc ): Grig? GRIG (C tre Mona): Eu ori sunt frate. ori nu sunt. (Venind spre el i întinzându-ii mâna): Da i-mi voie. GRIG Da. PROFESORUL (C tre Mona): Cine e domnul? MONA E… (Scurt): fratele meu. PROFESORUL Domnule… sunt… sunt… onorat. cu cât am unele întreb ri de pus. Numele meu este Miroiu. Marin Miroiu. (C tre Miroiu): Domnule. i dac sunt. PROFESORUL (Intre jen i cavalerism): Domnule… 120 . Ce s’a întâmplat? Fiindc ceva s’a întâmplat. te rog s -mi explici ce s’a întâmplat azi noapte aici? MONA (Cu un strig t. E fratele meu. pun întreb ri. abia exprimat): Grig. cu o rochie de dam pe bra ul stâng): Mona! am adus… (Se opre te scurt): M ierta i… Nu e ti singur ? GRIG (Cam agresiv): Dup cum se vede. Îmi pare cu atât mai bine.

de frate. dup tot ce s’a întâmplat. nu?… La urma urmelor.Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG Fata asta care zice c e sora mea i pe care o reneg… MONA Grig! PROFESORUL Sunte i prea aspru. Ce i-ai f cut. GRIG Fata asta a plecat asear de lâng mine. domnule? (Ca i cum deodat ar descoperi adev rul): I-ai dat de b ut. MONA (Afolat ): Dumnezeule! GRIG 121 . A fugit. nelini tea… e datoria dv. PROFESORUL Domnule… da i-mi voie… cum pute i crede? GRIG Ai îmb tat-o. pentru numele lui Dumnezeu! vorbe te odat ! vorbi i odat ! PROFESORUL Domnule! am onoarea… vreau s spun… (Luând repede i eroic hot rârea): V rog s -mi face i cinstea de a-mi acorda mâna surorei dv. ame it . Cu ce? De ce? PROFESORUL Domnule… în eleg prea bine… indignarea. sângele ap nu se face… Dar v asigur c eu… c Mona… GRIG “Mona”? Ii spui pe nume? PROFESORUL (Jenat): Acum. GRIG Ai îmb tat-o. delirând. GRIG (Isbucnind): Dar ce s’a întâmplat. scoas din min i. MONA Grig. în casa d-tale. i o reg sesc aici. nu fi absurd.

Arc fântân . MONA (C tre Grig încet): E ti grotesc. GRIG N’a i putea s dau un r spuns imediat. n’are. În eleg. PROFESORUL Evident. eu uit tot ce ne desparte. Îmi dau seama c Mona vine dintr’alt lume. MONA (Încet dar fierbând): i dumneata un imbecil. Din cu totul alt lume. în ce cas … PROFESORUL (Stingherit): O! casa… GRIG N’am nimic de spus. cererea d-tale. a unui don-juan f r scrupule. a unui seduc tor primejdios. E foarte frumoas .Steaua f r nume Mihail Sebastian Mâna su… (O clip de suspensie. dac nu m ‘n el. PROFESORUL i pe mine. (C tre ea): Ascult . (C tre Profesor): Tinere. i nu trebue s crede i c dac prin… printr’o împrejurare n ucitoare… a venit aici. Mona. o situa ie. î i cer iertare. atunci lucrurile se schimb . pân seziseaz situa ia): A! Dar bine. Dar nu! D-ta e ti o con tiin . Dar vede i. I-am spus i asear . (C tre Profesor): Înainte de a v da consim mântul i binecuvântarea… trebue s tiu i eu pe ce mâini o las. De ce nu mi-ai spus? (C tre Profesor): Domnule. la mine. 122 . Sunt profesor definitiv. d-ta asta vrei dela mine. într’un moment a a de solemn. consim mântul. eu am uitat. PROFESORUL Nu. sta-i un om de onoare. Eu m temeam c sora mea… (Întorcând o secund capul spre ea): Biata mea sor … a c zut pe mâna unui vulgar craiu. eu am o carier . PROFESORUL Da… sigur… GRIG (Scurt privire spre Mona): E colosal.i spun  pu in pe nepreg tite. GRIG Înainte de a v da consim mântul meu… fiindc . Arc flori. m iadrept s . GRIG Te rog s nu m insul i. Are tot ce-i trebue.

(Îngrijorat): Nu. Mona. 123 .i aminte): Uite. o oribil rochie “de gata”. c n’am timp.Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG (C tre Mona): Definitiv! PROFESORUL Cu o grada ie. o prime te înapoi. GRIG Frumos! PROFESORUL O leaf mic . GRIG (Luând el rochia): Ce-i asta? (O ridic de mânerul ag MONA (I-o ia din mân ): Las . scoate câteva bancnote cu stâng cie i le vâr la loc): Azi e întâiu. Am trecut pe la Pascu.i place. 11. Altceva n’am g sit. Dar nu acum.273 de lei.273! Ea e o fat ordonat . Cât p’aci s uit. 11. PROFESORUL În elegi? Nu poate s ias în ora a a cum este. (Întinde rochia. (Arunc rochia repede pe un scaun). GRIG toarei). (Aducându. MONA (Încet): E ti odios. dar sigur . (C tre Grig): ti i. am or dela 910. rochia. Trebue s m duc i la coal . Mona? MONA Ba da. GRIG F r re ineri? PROFESORUL F r . (Bag mâna în buzunarul hainei. PROFESORUL Fiindc dac nu. A a m’am în eles cu Pascu. strâng toare. cu ag toare).i place. GRIG Admirabil. PROFESORUL Chiar adineaori am fost pe la coal i i-am luat. (Încet lui Grig): E ti odios.

C lec ia tot n’o fac. I-e foame s raca. c tre Grig): Ceva de mâncare.Steaua f r nume Mihail Sebastian Aa! Atunci du-te. PROFESORUL Dau o fug pân’acolo i m ‘ntorc. îi d pachetul i pe urm explicativ. (Se întoarce. S puie pe altul în loc… (A f cut un pas spre u e): Aa! Unde mi-e capul? (Scoate din cel lalt buzunar al hainei un pachet învelit în hârtie): Uite Mona. 124 . MONA N’a mâncat nimic de ieri… (A ajuns lâng u e): eu m ‘ntorc! (Iese). Nici n’a i fi în stare. Prea sunt… prea sunt… Dar m car s le spun. S tie c nu viu.

nu afirm ). Ce mil mi-e de tine. în plin zi. Nu-l cuno ti. GRIG Are haz b iatul. GRIG (Dup ce a privit-o lung în t cere): Prin urmare. Grig. M’ai în elat. GRIG Are o tain ? MONA L-ai v zut r u. cu un gest de oboseal . MONA Ridicol? De ce? Fiindc ti-ai b tut joc… fiindc i crezut c . de absen . ( i deodat . cu elegan a ta irepro abil . Dar când se face seara… (Întoarce capul spre fereastr ): când se face seara… aici. e timid. MONA (Ridicare din umeri. Cu zâmbetul t u sigur. t ios. gest care nu neag . E stângaciu. Nu-i ade bine. E simpatic. Tu nu e ti ridicol si n’ai s fii niciodat . GRIG (Îndârjit): Sper! MONA Dar nici n’ai s cuno ti marea lui tain . Se apropie acum de mas i-l arunc u or. cu cravata ta perfect . a a.i ba i joc de el în fa a mea? Ce mil mi-e de tine. f r ironie): E ridicol.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VII GRIG  MONA Mona a r mas în mân cu pachetul care i l-a întins profesorul i pe care ea l-a primit ma inal. e prost îmbr cat. MONA L-ai v zut dar nu-l cuno ti. MONA Te rog s nu vorbe ti despre el. GRIG L-am v zut. la fereastra lui… (coborând mult vocea): se întâmpl un lucru miraculos… 125 . GRIG M’ai în elat cu pr p ditul sta.

pentru cinci minute. GRIG Te-ai gândit bine? MONA Nu. Un fel de escapad . Nu m’am gândit deloc. Am cheltuit o avere. GRIG 126 . Dar vreau s r mân. GRIG Ba da.i dau voie! GRIG (Ridicând mereu vocea): Ce nu-mi dai voie? Ce nu-mi dai voie? Am tr it trei ani cu tine. Vrei s schimbi. GRIG Mona! eu te‘n eleg. stropitoarea. Pân acum a fost foarte amuzant. Te-ai plictisit. care are o tain … i la fereastra c ruia se întâmpl noaptea miracole? MONA Grig. Dar bag de seam . MONA E ti delicat. nu. Cele cinci minute trec. M car odat . foarte serios): Mona! Vrei s r mâi cu el? MONA Da.Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG (Dup o mai lung t cere. s m ‘ntorc singur. Un fel de excursie. Te‘n eleg foarte bine. GRIG (Montându-se): Nu? i eu ce fac. Florile. i s’a urît. MONA (Protestând vag): Ba nu. Ce nostim e! Dar acum… Hai acas . fântâna. la Sinaia i pe urm la Bucure ti? i ce s spun? c m’ai l sat? c m’ai l sat pentru un tip caraghios. MONA Crezi? -. To i vrem s schimb m. To i ne plictisim. MONA Nu. GRIG Cred c da. Tuturor ni se ur te.

MONA (Ii rupe rochia din mân i-o arunc din nou pe undeva): M plictise ti. MONA Nu striga. 127 .i mai lipse te? Rochia poate. GRIG i nu striga. GRIG E ti nevasta lui domnul Miroiu. i nu vreau s fiu. Când te-ai schimbat? Tu nu mai e ti Mona. i n’am de ce s fiu. GRIG (Încremenit): Mona! Mona! (Vine spre ea. Mona. Îmbrac-o. MONA Las -m s . Te aude dela Chiroiu. e jenat ): Las -m .i spun. i-e fric de ce-o s spuie târgul. (A luat rochia de unde o aruncase ea adineori i o ridic prezentând-o): Ia uite ce frumoas e. i-e fric de vecini. GRIG Cum? MONA Pleac dela fereastr GRIG Ce vecini? Care vecini? MONA Nu striga. Ai ticuri de provincial .Steaua f r nume Mihail Sebastian (Violent): Nu sunt delicat. îmbrac-o repede. E ti… (Cu profund decolare): E ti nevasta lui Miroiu. MONA (Care i ea a fost surprins de strig tul ei de respectabilitate provincial  de mai sus  iar acum. GRIG Ce. Te aud vecinii. GRIG Care Chiroiu? MONA Chiroiu dela Percep ie. speriat ca de un simptom grav al unei maladii pe care nu i-o cuno tea. ca totul s fie complet. vorbe te cu o sincer uluire): Tu e ti o provincial .

tii ce vei fi? (In clipa aceasta u a din dreapta se deschide i intr .Steaua f r nume Mihail Sebastian Mona. cu precipitare. domni oara Cucu). tu e ti un animal de lux. din oarecare fantezie. E ti f cut din pu in parfum. Tu crezi c toate astea vor rezista aici? Te gânde ti ce vei fi tu. cum vei fi tu peste un an? Poate cinci? Încerc s -mi imaginez i m cutremur. din mult lene. 128 .

Mona. domnul e nervos i are verv . n’are nicio importan . GRIG Doamn sau domni oar . D-ra CUCU (Sufocat de indignare): Domnule! MONA Domni oar Cucu. E ti un argument i vii la timp. GRIG Te cheam Cucu? D-ra CUCU tii c e ti obraznic? (C tre Mona): De unde m cuno ti? GRIG Cucu i mai cum? D-ra CUCU Las -m domnule în pace.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VIII GRIG  MONA  D-ra CUCU GRIG (Care e din întâmplare cu privirea spre u e. GRIG Filofteia? D-ra CUCU 129 . (Vine repede spre d-ra Cucu): Stai pe Ioc. doamn ! D-ra CUCU Pardon! Domni oar . (Ar tând-o Monei): Uite. îi prinde imaginea instantaneu): Uite! Asta vei fi. Stai pe loc. nu trebue s te superi. GRIG Cucu? O cheam Cucu? D-ra CUCU (C tre Mona): Da de unde tii d-ta cum m cheam ? MONA Te cunosc. Dumneata nu e ti o persoan . asta vei fi.

GRIG Foarte r u. dar l-a pierdut. Nicio silab mai mult.Steaua f r nume Mihail Sebastian Nu te-astâmperi? GRIG Eulampia? D-ra CUCU (C tre Mona): sta-i s rit. Stai c D-ra CUCU Nu m cheam Esmeralda. GRIG Stai. D-ra CUCU Domnule! Te poftesc! GRIG Poate c a fost i ea cândva. Esmeralda. o secund din via a ei. D-ra CUCU N’auzi domnule c nu m cheam Esmeralda? GRIG Da cum te cheam ? D-ra CUCU (Demna): D-ra Cucu. (Începând o fraz ): D-r Esmeralda. GRIG tiu. d-ra Cucu i nimic mai mult. A fost i ea tân r . D-r Esmeralda. ca tine. E o eroare. 130 . D-ra CUCU A fost? Cum “a fost”? GRIG Sau poate mai este dar nu se vede. GRIG (C tre Mona): Vezi? Nici nume n’are. MONA Grig. un minut. o Mon . te rog. i totu i a avut i ea un nume.

i spun. (S’aude claxonul): Georgic ! N’auzi? Pleac d’acolo! (Claxonul): Georgic . Eu atâta. ai fi fost altceva decât domni oara Cucu? D-ra CUCU Domnule. (Se uit pe fereastr ): Ia te uit ! (Strigând peste fereastr afar ): Georgic ! (C tre ei. Mona. (C tre Mona): D-ta cine e ti? (Ar tându-l pe Grig): Dumnealui cine e? De unde veni i? Ce c uta i? Ce vre i? i automobilul de afar ce-i cu el? L-ai oprit în mijlocul uli ei. GRIG D-r Esmeralda! D-ra CUCU (Formidabil ): Nu m cheam Esmeralda. Salut secunda de frumuse e i de gra ie care s’a pierdut. eu salut în d-ta ceva care ar fi putut s fie.i spun a a. tot târgul. (lese gr bit. GRIG Ce se petrece? D-ra CUCU Duduie. domnule! MONA Vezi. Am venit s v d ce se petrece. n’am pus în via a mea un strop de ap pe obraz? GRIG Dar cu ce te speli? D-ra CUCU Cu lapte de castrave i. GRIG tiu. n’auzi? GRIG (Care se uit i el pe fereastr ): Ei! (C tre Mona): S’au c rat pe ma in . explicativ): Georgic a lui Vi an dela regie. D-ra CUCU i la urma urmelor s -mi da i pace. l sând u a deschis ). Eu. Sunt cinci. d-r Esmeralda. D-ra CUCU La fântân ? R u mi se face! Eu la fântân .Steaua f r nume Mihail Sebastian Te superi? E ti orgolioas . Grig? Vezi c apa de fântân nu stric . s faci bine s nu te amesteci în via a mea particular .ase (Claxonul): Ei! N’auzi i? Da i-v jos! (Claxonul): Îmi stric radiatorul. f -mi pl cerea i las -m s . N’am venit aici s glumesc. dar i i închipui c dac’ai fi dus via a domni oarei Cucu. de s’adun to i copiii din mahala. 131 . Domnule. Dar te rog. pentru c’ai r mas aici… i pentruc te speli diminea a la fântân .

Mona ezitând. dup o nou t cere. Lung t cere): A a se spunea. o prive te o secunda i abia pe urm cuteaz ): D-ta… d-ta ai fost frumoas ? D-ra CUCU (T cere. Sunt i una i alta. emo ionat în voce): D-r … sau doamn … MONA Po i s -mi spui oricum. târgul. Cum vrei s’o iei. 132 . MONA D-r Cucu! (O atinge u or pe um r): D-r Cucu! (D-ra Cucu se întoarce. tot. Mona se apropie de ea. privind spre strad .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IX MONA  D-ra CUCU D-ra Cucu a r mas la fereastr . MONA Dar… dac’a i r mâne i eu? D-ra CUCU D-ta? Vrei s r mâi aici? (Gest care arat casa. cu ceva simplu. Pe urm . a fost frumoas ? D-ra CUCU Cine? Sp l cita aia? MONA Dar m-me Lascu? D-ra CUCU S vorbim. s n’adormim! MONA i nu e nimeni? nimeni? D-ra CUCU Tot eu sunt mai bine ‘n târg. MONA Cine spunea? D-ra CUCU (Plin de amintiri): Ei! MONA Dar M-me Chiroiu.

MONA Dar el? D-ra CUCUC Cine “el”? MONA (Gest vag spre masa de scris). D-ra CUCU Era. MONA Trist? E atâta soare! Atâta lumin ! D-ra CUCU Ast zi. Ai spus “era”. 133 . pe u a l sat deschis de Grig). Pleac .Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU Dr gu o! E ti prea frumoas . D-ra CUCU Miroiu? MONA Marin. MONA (Pe gânduri): E a a de dr gu . Destul de des… i iarna! (Gest decolat): Parc sunt dou zeci de ierni într’una singur . discret. MONA S plec? De ce? D-ra CUCU E trist. Dar când plou ? MONA Plou ? D-ra CUCU P i da. D-ra CUCU Cu c r ile lui. (T cere): Era a a dr gu . (Iese u or. E fericit.

Ce vrei mai mult? E deajuns. Te culci i. MONA i dac nu-mi trece? Grig? Ne iubim noi? Suntem noi ferici i? GRIG Draga mea. Grig. MONA 134 . Care nu-i al meu. nu mai sunt femeea pe care o cuno ti i pe care ai venit s’o cau i… cu mine s’a întâmplat ceva. Dar îmi pare r u. aranjându. Te iubesc? M iube ti? Nu tiu. Vorbe. Dar când intru cu tine în hall la Athenée Palace. Nu mai tiu. Dar dac’ai vrea tu s m’aju i… de ce ai venit. scoate o oglind i se uit în ea. eu nu sunt.i pu in p rul. N’am destul curaj. Iubire. sunt bucuros c e ti la bra ul meu. GRIG Las . Mona. i toate capetele se întorc dup noi. r mâne în prag i o prive te.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA X MONA  GRIG Mona a r mas cu privirea în vag. s nu fii aici… s dispari… GRIG Eu nu sunt un om care dispar. Pe urm . GRIG Mona! Vii? MONA Vrei tu? GRIG Tu nu vrei? MONA Nu tiu. f r s dea aten ie gestului.i dea seama. Ar fi fost mai bine pentru amândoi. Grig reintr . ma inal.i trece. o deschide. GRIG De ce nu r mâi atunci? MONA Fiindc n’am curaj. întrebuin ezi un vocabular pe care nu-l în eleg. Fiindc … Crede-m . î i ia po eta. MONA P cat. Simt c dac m chemi am s viu cu tine. f r ca ea s . Trec câteva secunde. Grig? Dac m’ai l sa s ‘nchid ochii  i pe urm  când îi deschid. fericire. Nu e genul meu.

Mona? Adev rat. 135 . Nu vreau s te jignesc. vii? MONA i mai e ceva. n’a fost aici în lumea mea. Tu tii c eu sunt în stare s cârpesc pe un tip care se uit cu coada ochiului la tine într’un restaurant. In Ursa Mare. departe… tiu eu?… în lun . e extraordinar! Una ca asta nu mi s’a mai întâmplat. Grig.Steaua f r nume Mihail Sebastian Crezi? GRIG Cât despre fericire… Noi n’avem timp s fim ferici i. Mona! Pe cuvântul meu de onoare c nu simt niciun pic de gelozie. (Ea tace): Ei bine. A lor e împ r ia cerului. Grig. c undeva. GRIG Fie i în Ursa Mare. Am un automobil afar . Dar de ast dat … de ast dat nu sunt gelos… Uite. Dar poate fi un om rezonabil. MONA Nu în lun . Haide. Ferici i sunt tia care r mân aici. gelos pentruc femeea lui s’a culcat într’o noapte cu cineva. cum zici tu. în lumea noastr . Abia avem timp s tr im bine. tu nu e ti gelos? GRIG Gelos? De ce? MONA (Pu in jenat ): In sfâr it… Noaptea asta… noaptea care a trecut… GRIG Vrei s spui c …? serios. E straniu dar e a a. în Ursa Mare? MONA E ti un filosof. MONA E ti cinic. tot ceea ce pretinzi tu c s’a petrecut. GRIG Sunt gr bit. am impresia c tot ce s’a petrecut.

UDREA Pleca i? De ce? MONA Plec… (Gest u or cu capul spre Grig). 136 . la liceu. Fiindc eu… eu n’am curajul… UDREA Nu v mai întoarce i? Niciodat ? MONA tiu eu ?… Ii vei spune d-ta. E adev rat? GRIG Ce s fie adev rat? UDREA (Tot c tre Mona): Domnul cine e? GRIG Sunt… MONA Grig! Taci. eu plec. S -l faci s în eleag . Vine i el în urm .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XI MONA  GRIG  UDREA UDREA (Intrând repede): Doamn ! Coni ! GRIG (C tre Mona): sta cine mai e? UDREA (F r s -i dea vreo aten ie. UDREA (A în eles): A!… (Dup o pauz ): i… Marin? MONA Trebue s -i vorbe ti. mereu c tre Mona): E adev rat? M’am întâlnit cu Miroiu. Domnule Udrea.

se tot ca r pe automobilul meu… Vino i st m de vorb … (Ies amândoi. VOCEA LUI UDREA (De afar . d-voastr . S vedem. S . vorbind). Mare talent. Scherzo… PROFESORUL (Cu nesfâr ita triste e): i iar Alegro… MONA Dac vrei tu… întreab -l. PROFESORUL 137 . maestre. eu nu pot s r mân aici. i compozitor. Andante.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XII MONA  GRIG  UDREA  PROFESORUL PROFESORUL (Intrând fericit): Mona! MONA Marin! (T cere stânjenit ). dep rtându-se prin gr din ): S vede i. se stinge. c dracii ia de copii. A scris SCENA XIII MONA  PROFESORUL MONA Marin… vezi.i povesteasc . a a. Mona i Profesorul au t cut. Alegro. PROFESORUL (Dup ce s’a uitat la to i trei cu oarecare presim ire în glas): Mona! MONA (Dup o nou t cere): Grig! Domnul Udrea e profesor de muzic o simfonie. ca i cum ar fi ascultat vocile ce se dep rtau). pam – pam – pam – pam… (Vocea se pierde. Pân’la Scherzo ar merge cum ar merge. Dar dela Scherzo încolo… întâiu intr al murile. Vino cu mine în strad . în rochia asta… Aveai dreptate. Poate e ceva de f cut. UDREA In patru p r i. Are nevoie de un instrument… UDREA (Protestând): Doamn … GRIG Foarte bine.

PROFESORUL Poimâine? MONA tiu eu? PROFESORUL Atunci… Duminec . MONA Da… poate. dar… (Pe urm . PROFESORUL Mona! MONA Dar m voiu întoarce. scurt): Nu. Îmi trebue… am nevoie de atâtea alte lucruri… i atunci.i place? MONA Ba da. PROFESORUL Când? MONA Repede.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Gest spre rochia adus de el): Bine. plec s … PROFESORUL (Tres rind): Pleci? MONA Deocamdat . Duminec … poate într’o Duminec . PROFESORUL Mâine? MONA Mâine… nu cred. PROFESORUL S te-a tept? MONA Sigur. Ce întrebare? 138 . Dar nu e deajuns.

MONA Ce în elegi? PROFESORUL De dou sprezece ore tr esc într’un vis absurd. Eu voiu fi totdeauna aici. PROFESORUL Când? MONA Mereu. Mona. Nu la gar . N’am s te mai v d niciodat . spre steaua Iui nev zut ). m’am oprit din fug  fugeam… M’am oprit deodat i am pus mâna pe mine… Doamne! numai de nu m’a trezi… Mona! Simt c încep s m trezesc. pe strad . acolo sus. De câteva ori mi-am spus: Dac’ar fi adev rat? Dac s’ar putea s fie adev rat? Uite i adineaori. Pleci i nu te mai întorci. spre Ursa Mare. lâng Alcor. A teapt -m aici. PROFESORUL (Dup ce a privit-o): În eleg. Aici. Am s viu. In fiecare sear . 139 . (Iese u or în timp ce el a r mas cu privirea spre cer. dar tii c e acolo. Nimic n’ai fost adev rat. MONA Nimic? (Îl s rut ): Nici s rutarea asta? PROFESORUL Te duci. Cel mai absurd dintre visuri. spre Alcor.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL S te-a tept la gar ? MONA Nu. e o stea… o stea care de ast noapte poart numele meu… Tu n’ai v zut-o niciodat . MONA Marin.

Ea a semnat. Vezi… eu… ea… nu se mai întoarce. Am mult de lucru… Udrea. To i banii. vine cu volumul spre centrul scenei. Pe urm merge f r grab spre raftul cu c r i. Noteaz cu febrilitate ceva pe hârtie. e absorbit de lucru. nemi cat. Toat lista. nu se întoarce niciodat din drumul ei. Ea cu mâna ei. pleac . se uit cu lupa. E nemaipomenit! A semnat tot. Tace încurcat.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XIV PROFESORUL  UDREA PROFESORUL (Întorcându-se): Mona! (Abia acum î i da seama c ea a plecat. UDREA (Intrând sgomotos): Marine! E de necrezut. noteaz din nou. urm re te sgomotul. mai interesat. PROFESORUL (Mergând spre masa lui de lucru): De asear vreau s citesc cartea asta i n’am avut timp. cu oarecare absen parc . începe s citeasc . UDREA De unde? De unde tii? PROFESORUL Pentruc nici o stea. dar pe urm din ce în ce mai atent. Profesorul se a eaz la mas . deschide atlasul. UDREA Bine (Se dep rteaz spre u e). PROFESORUL tiu. care porne te. CORTINA 140 . ( i instinctiv î i d seama c asta n’ar fi trebuit s spun . Ii repet din nou numele. Profesorul. Marine… mi-e greu s .i spun… dar trebue. se dep rteaz . nu te sup ra… dar… te rog las -m singur. cu glasul sc zut): Mona (De afar se aude motorul ma inei. în timp ce foarte încet se Ias cortina). scoate de acolo atlasul lui Van Merch. Pe urm cu stâng cie): Ascult . UDREA (Dup o nou t cere): i acuma… acuma tu ce faci? PROFESORUL Am de lucru. (Udrea a ie it. îl deschide). Dar banii… el i-a dat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful