Steaua f r nume

Mihail Sebastian

ACTUL I................................................................................................................................4
SCENA I EFUL  UN RAN ........................................................................................................ 5 SCENA II EFUL  PRO FESORUL................................................................................................ 7 SCENA III EFUL  ICHIM  RANUL (la ghi eu) ................................................................12 SCENA IV EFUL  DOMNI OARA CUCU ..............................................................................15 SCENA V D-ra CUCU  ELEVA .....................................................................................................18 SCENA VI D-ra CUCU  ELEVA  PROFESORUL ..................................................................20 SCENA VII D-ra CUCU PROFESORUL .....................................................................................23 SCENA VIII EFUL  ICHIM..........................................................................................................25 SCENA IX EFUL  PASCU ............................................................................................................26 SCENA X EFUL  PASCU  PROFESORUL  apoi D-ra CUCU..........................................28 SCENA XI EFUL  PROFESORUL .............................................................................................31 SCENA XII EFUL - PROFESORUL - ICHIM............................................................................34 SCENA XIII PROFESORUL  EFUL  CONDUCTORUL  NECUNOSCUTA.............36 SCENA XIV EFUL  PROFESORUL  NECUNOSCUTA ....................................................42 ACTUL II ...............................................................................................................................53 SCENA I PROFESORUL  NECUNOSCUTA ............................................................................53 SCENA II PROFESORUL - D-ra CUCU - UDREA ....................................................................65 SCENA III PROFESORUL  NECUNOSCUTA .........................................................................73 SCENA IV PROFESORUL  NECUNOSCUTA  UDREA .....................................................79 SCENA V NECUNOSCUTA  PROFESORUL...........................................................................87 ACTUL III..............................................................................................................................96 SCENA I PROFESORUL  MONA ................................................................................................96 SCENA II MONA  ELEVA...........................................................................................................103 SCENA III ELEVA  EFUL  GRIG..........................................................................................107 SCENA IV EFUL  GRIG .............................................................................................................109 SCENA V GRIG  MONA ..............................................................................................................111 SCENA VI GRIG  MONA  PROFESORUL ...........................................................................120 SCENA VII GRIG  MONA ...........................................................................................................125 SCENA VIII GRIG  MONA  D-ra CUCU ...............................................................................129 SCENA IX MONA  D-ra CUCU ..................................................................................................132 SCENA X MONA  GRIG ..............................................................................................................134 SCENA XI MONA  GRIG  UDREA ........................................................................................136 SCENA XII MONA  GRIG  UDREA  PROFESORUL .....................................................137 SCENA XIII MONA  PROFESORUL........................................................................................137 SCENA XIV PROFESORUL  UDREA ......................................................................................140

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

Piesa “Steaua f r nume” a fost prezentat pentru întâia oar în seara zilei de 1 Martie 1944 pe scena teatrului Alhambra cu urm toarea distribu ie în ordinea intr rii în scen : EFUL G RII UN RAN PROFESORUL ICHIM D-RA CUCU O ELEV PASCU CONDUC TORUL NECUNOSCUTA UDREA GRIG DIREC IA DE SCEN DECORURI Marcel Anghelescu I. erb nescu Radu Beligan C. Iord nescu Nora Piacentini Nineta Gusti N. Tomazoglu G. Basmagian Maria Mohor V. Brezianu Mircea eptilici Soare Z. Soare Mircea eptilici

3

cine tie de când. ar t toarele în epenite în cadran. iar mai la dreapta o u e cu geam i u a cu fereastra d în spre peron. Biroul efului de gar . de ghi eu. Un aparat telegrafic. o ferestruie mic . un orologiu mare. 4 . linia ferat . “cassa de bilete”. Telefonul sun .Steaua f r nume Mihail Sebastian ACTUL I Gara mic în provincie. doi stâlpi de felinar. aparatul telegrafic bate. fere te linia. In peretele din fund o fereastr dubl . telefon etc. sgomot de tampoane etc. Pe pere i un mers al trenurilor i diverse tabele i avize ceferiste. amândou f r r spuns. care este în acela i timp “birou de mi care. peronul g rii. telegraf”. câteva vagoane de marf . In peretele din stânga. fixat în perete. mobil i ustensile adecuate. frâne. O locomotiv manevreaz undeva pe o linie secundar gâfâind i suflând din greu. p trat . fere te linia. pe unde se cump r i se vizeaz biletele. trase undeva mai departe pe o “linie moart ”. în fund. Între timp telegraful i telefonul sun mereu. U a dinspre peron larg deschis . Se v d prin ferestrele afumate. In restul înc perii. La ridicarea cortinei nu e nimeni în scen . O voce se aude strigând somnoroas . r spunzând de sigur în sala de a teptare. Între fereastr i u e. ca un nechezat de mânz. Un ignal ascu it. ar tând 3 i 12 minute.

Pe u e intr un ran). care’ amu e te. o rupe. c te pui s’o m nânci… ’o pl te ti. (Inchide u a): Intrarea particularilor oprit . cu chipiul pe cap. n’auzi? (Se ridic de pe scaun i vine spre u ): Aici intrarea e oprit . Strict oprit . un fanion în mân . eful merge spre u i din prag strig . allo… (Nu r spunde nimeni probabil. în fa a u ii ce i s’a închis în nas i o clip r mâne acolo. Scrie i pe u e. cu mâna pâlnie la gur . RANUL P i io ziceam c … EFUL Treci la cassa de bilete. eful a revenit la birou. (Vrea s trag în jos ferestruica). peste linie): Ichim! Ichim! S fii cu ochii în patru când o trece acceleratul. (I i scoate chipiul i-l pune în cuier. EFUL Allo. eful ridic oblonul ghi eului. Vezi. Se uit la banda de hârtie. ridic receptorul. c se i aud cioc nituri în ferestruica din stânga. Abia s’a a ezat. de ra e i de gâ te. Pe urm trece spre stânga. RANUL Dac nu v e cu sup rare… EFUL (Sever): Ce pofte ti d-ta? RANUL Un belet pentru… EFUL Treci la cassa de bilete. S nu-mi calce vreuna. ca i când ar silabisi avizul. întoarce de câteva ori manivela. EFUL Ce pofte ti d-ta? RANUL S -mi da i un belet pentru… EFUL (Scurt): Mai târziu. 5 . ( ranul a r mas afar pe peron. apare capul ranului). Acro eaz De afar se aude un nou uerat de locomotiv . Se îndreapt spre telefonul din perete.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA I EFUL  UN RAN Intr eful. spre fa a ferestrei i dispare. i pe urm apas pe mânerul aparatului telegrafic. Merge spre aparatul telegrafic. Merge spre masa telegrafului i ia loc acolo i citind înc odat banda rupt adineaori din aparat.

i capul pe sub ferestruic ): i trenul când sose te? EFUL Scrie afar . (Trage definitiv oblonul ghi eului. RANUL (Introducându. RANUL i când se deschide? EFUL Scrie afar . Se a eaz iar la birou. Pe peron se vede trecând prin fa a ferestrei silueta profesorului. o secund mai târziu apare în fa a u ii.Steaua f r nume Mihail Sebastian RANUL Nu-i aicea cassa de belete? EFUL Aicea e. parc ezit pu in. RANUL P i parc zicea i… EFUL N’auzi omule c nu s’a deschis. se uit la ceasul lui de mâna i pe urm deschide u a). Dar nu e deschis. pe urm cite te un bilet lipit pe geamul ghi eului): “Cassa de bilete se deschide jum tate or înainte de sosirea trenului”. ridic privirea spre probabil  orologiul peronului. 6 . (Trage ferestruica pe jum tate. care.

Lume nou . (Se uit la orologiul din perete): 3 i 12… Nu se poate. PROFESORUL (Din prag): Voiam… EFUL Intr . (Se uit la ceasul lui de mân ). EFUL P i a a o fi. dar modest.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA II EFUL  PRO FESORUL Profesorul 30-32 ani. PROFESORUL Voiam… voiam numai s întreb… ceasul de afar de pe peron… merge înainte? EFUL Uneori. intr te rog. îmbr cat curat. PROFESORUL A a gândeam i eu… fiindc … EFUL (Ar tându-i un scaun): Da ia poftim. EFUL De ce? Cât e la al d-tale? PROFESORUL 7 f r 20. Nu iei loc? PROFESORUL Nu. (Se duce spre orologiu i întoarce cu degetul minutarele): Le mai a ez i cu mâna… c dac ar fi s m iau dup ele… PROFESORUL Dar atunci… atunci d-ta nu tii niciodat cât e ceasul. mul umesc. 7 . EFUL (Cordial): Aaaa! Am onoarea. chiar îngrijit. dom’ profesor. Intrasem doar s v d cât e ceasul. Alteori r mâne în urm . PROFESORUL Bun ziua.

Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Ei asta-i… Cum s nu tiu? Când trece 747 dinspre Câmpina. Când vine d-ra Cucu. tiu? Pe mine m g se te totdeauna aici. L-am v zut azi diminea când a plecat. e 7. PROFESORUL i dac întârzie? EFUL Cine? D-ra Cucu? N’o cuno ti. de pe uli a veche. dar tii lefter. Cum tii d-ta când întârzie trenul? EFUL Dar ce zor am s PROFESORUL Totu i. EFUL Pe cine? PROFESORUL Adic . apte precis. Trenul. bun oar ast zi… Personalul… Vine la timp? EFUL De ce? Pleci undeva? A tep i pe cineva? PROFESORUL Da… A tept. e 8. e 8. PROFESORUL (Parc pu in nelini tit): Ai vorbit cu el? i-a spus c se întoarce disear ? EFUL N’am prea vorbit. EFUL Care Pascu?… PROFESORUL Pascu… cu magazinul general. Când vine 115 dinspre Sinaia. c -mi era somn. EFUL A! Omul nostru. M’au l sat lefter al dracului. 8 . PROFESORUL Nu. la datorie. I-am dat lui Pascu s -mi aduc ceva dela Bucure ti. e 12 i 5. de fapt nu a tept. Am fost azi noapte la Judec tor la un poker.20: când se încruci eaz 63 cu 97.

s -i cumpere dela Bucure ti. PROFESORUL O a tept de atâtea luni. ni te panglici.i spun eu? mai rar . C chiar îi ziceam: ce te scula i femee cu noaptea ‘n cap. toat ziua cu nasu ‘n c r i”. Uite. Veni i la gar s -i ie i înainte. uitându-se la ceasul din perete i pe urm la al lui): Numai de n’ar întârzia. dela librari. Da. PROFESORUL (Preocupat. EFUL Patim mare c r ile. mai deosebit … O comandasem de mult din str in tate… înc din ast iarn . EFUL 9 . c a sosit… i atunci am rugat pe Pascu… EFUL i n’ai avut r bdare s i-o aduc acas . PROFESORUL E o carte mai… Cum s . s ba i capul omului. dar nevast -mea i-a dat nu tiu ce. Credeam c nu mai vine. da. PROFESORUL Exagereaz . “B iat bun Profesorul  zicea Lascu farmacistul  dar are un cusur. patim mare. ni te ace. chiar azi noapte. st team de vorb cu judec torul i farmacistul.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Prin urmare n’ai vorbit cu Pascu? EFUL Eu nu. dom’ Profesor. PROFESORUL (Ca i cum s’ar scuza): Da… EFUL (Dojenitor): Nu te mai la i de c r i dom’ Profesor. c nu se mai g se te… Când ieri diminea a mi-a venit în tiin are dela Bucure ti. Nu te mai saturi de ele. EFUL Dar de ce? E o chestie important ? PROFESORUL (Evasiv): Da… Vezi… EFUL Fac prinsoare c iar e vorba de o carte.

EFUL Dar de ce s te duci? Mai bine stai aici s vezi cum trece rapidul. dac într’un târg ca al nostru. Intâiu trece rapidul. EFUL Dar de ce? PROFESORUL La mine acum e 7 f r 14. PROFESORUL (S’a uitat din nou îngrijorat la ceasul lui apoi la cel din perete): D-le ef! Eu cred c ceasul d-tale st . PROFESORUL Care rapid? EFUL Automotorul. EFUL Z u!… (Merge spre ceas i pe urm mi ca limba cea mare a orologiului): Cum trece vremea domnule! PROFESORUL Mai e mult pân vine personalul? EFUL Mai e. EFUL Ei. nu. Se duc la Sinaia s joace la rulet . PROFESORUL 10 . S mai faci un pokera … PROFRSORUL Nu prea am timp. PROFESORUL Nu. EFUL E plin de coconet i de domni ori spilcui i. Nu te vede omul la cafenea. bravo! îmi pl cu i. c e frumos. sau la bodeg … S mai iei o uiculi . cum avem?… Cum zicea i d-ra Cucu.Steaua f r nume Mihail Sebastian Ba chiar a a e. Da’ noi. am treab . Mai am timp s m duc i s m întorc. noi intelectualii…. S mai schimbi o vorb . sau la gr din . PROFESORUL A a? Atunci… atunci am venit prea devreme.

cu un c rucior ceferist. dinspre stânga. M ‘ntorc (Iese). Aproape în acela timp pe peron. Ichim se opre te în fa a u ii r mas deschis . 11 . magazionerul. Profesorul dispare prin stânga.Steaua f r nume Mihail Sebastian Las’c m întorc. Profesorul i Ichim se întâlnesc cam în dreptul u ii. se vede prin fereastra Ichim.

EFUL 500? (Deschide un sertar. scoate capul i strig ): Ei! Nu e nimeni la bilete? S’a deschis cassa. c vine cucoana lu’ domnu Lascu. ICHIM N’am. EFUL Ei dr cie. în vizit . Ichim. ridic oblonul.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA III EFUL  ICHIM  RANUL (la ghi eu) ICHIM (Din prag): Dom’ ef! A zis cucoana s -mi da i bani. ICHIM A zis c’acum… c dumneaei se duce în târg i c mâine nu poate. aducându. (In momentul acesta se aud b t i în ferestruic ). (Ridic din nou oblonul): Ce vrei. EFUL Cât? ICHIM A zis c cinci sute. Ichim. unde a disp rut. EFUL Pân unde? 12 . s tr i i dom’ ef.i aminte.i fac. (I i trage capul înapoi i las jos oblonul): Ascult . c se duce la târguit. Ia vezi. Regulamentul. Regulamentul înainte de toate. EFUL (S’a c utat prin buzunare. parc era unul adineaori. se uit în untru i pe urm -l închide): S lase pe mâine. c e zi ‘ntâi i primim leafa. se duce spre ferestruica ghi eului. C m’a i pus eri de-am pl tit ra a… aia de-a c lcat-o acceleratul. mai mult pentru el): i barem s’o fi mâncat. ICHIM (Morm ind. îl închide la loc): Ichim! N’ai tu ni te bani m run i pân mâine. parc s’a întors. se mai uit odat în untru.i capul): P i s -mi da i un belet. care voia s cumpere un bilet. ce s . a mai deschis odat sertarul i pe urm . (Deschide înc odat sertarul. EFUL De. Ba stai. omule? RANUL (Introducându.

Ce s cau i la Jirov ? RANUL P i am ni te opinci de vânzare.i dau un bilet pentru Imoasa. EFUL Mai bine s . (A i scos un bilet din raftul cu cartoane.i dau pentru Imoasa. i i-l d ): 509 lei. c eu de felul meu. Nu ajunge. 500 a zis cucoana. ICHIM Dom’ ef. Cât zicea i? EFUL 380. î i faci treburile acolo i p’orm a doua zi te urci în tren i mergi mai departe. 509 lei. Câte parale face? EFUL 380 cu clasa 3-a.Steaua f r nume Mihail Sebastian RANUL Pân la Jirov . RANUL Da’ ce s fac la Imoasa? EFUL Nu zici c ai un cum tru? RANUL Ba am. RANUL 509? P i eu aveam treab la Jirov . îl stampileaz la ma in . i am un cum tru la Jirov de are pr v lie. EFUL (Tâindu-l scurt): Atunci s . la Imoasa. EFUL Da’ la Imoasa n’ai niciun cum tru? RANUL Ba am i acolo. EFUL Nu-i nimic. Te dai jos la Jirov . 13 . Ori vrei a doua? RANUL Ba m’a ferit Dumnezeu.

ICHIM Am în eles. Ichim. î i ia c ruciorul i dispare pe peron în dreapta. trebue al i bani? EFUL Nu. II vizezi pe sta la gar . dom’ ef. i ase i 9… EFUL (A luat banii i aproape instantaneu a l sat oblonul în jos): D -i cucoanei banii. EFUL Ce mai e? Ce mai vrei? RANUL Da’ dac’o fi s plec la Imoasa. Se aud b t i în oblonul ghi eului eful ridic oblonul).Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Atunci ce m mai ii de vorb . (Iese. RANUL Aha! Care vas zic … ( eful nu-l mai las s termine i trage oblonul). Scoate banii i pleac s n tos. 14 . RANUL (Num rând banii): 400… 500… i patru.

la coal .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IV EFUL  DOMNI OARA CUCU Telegraful bate. A f cut-o nevast -mea pe varz . M-me Voinea. parc -i mai r coare. O minune! D-ra CUCU Da parc tot a fost o chestie cu un curcan? Sau curc era? 15 . d-r Cucu? Mai întâi n’a fost rapidu. (Trece prin fa a u ii spre dreapta. Era ra . de tiin e Naturale. S’a înserat i uite ce z pu eal . i pe urm nu era curcan. EFUL (Se ridic dela mas . domnu Ispas. la d-ta. D-ra CUCU Ia te uit cum exagereaz lumea! EFUL O ra pestri . A fost acceleratul. d-le Ispas? i-a c lcat ieri rapidul un curcan? EFUL Cum? D-ra CUCU A a mi-a spus azi diminea . c -i spusese dirigintele… EFUL Da’ de unde. i se pare. la gar . Zicea c’a aflat b rbatu-s u dela po t . eful urm re te panglica hârtiei. cu ciocul sur. D-ra CUCU Bun ziua.i plimbarea pe peron). muta minutarul la 7 fix): Cum trece vremea dom’le! (Iese pe urm în prag): Cald! Cald al dracului domni oar Cucu. d-ra Cucu. Prin fereastra se vede trecând pe peron. ‘ D-ra CUCU Ba aici. dinspre stânga. EFUL (B tând în geam): S ru’mâna. d-r Cucu. EFUL A i. în cancelarie. D-ra CUCU Dar ce-am auzit. azi la prânz. continuându. Parc’am fi în Iulie. se apropie de orologiul din perete. Nici n’ai zice c suntem în Mai.

D-ra CUCU Dac’o prind. intr în birou): O elev ! EFUL O elev ? D-ra CUCU Mi se pare c e Zamfirescu.i fac semne cu bucure tenii. De când l-au pus in circula ie. EFUL (Ridicând receptorul): Allo!… Da… linia întâia… Salut… (închide telefonul): Vine automotorul de Sinaia. Am spus de o mie de ori c nu e voie s vie la gar .Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Ei! Acu trei s pt mâni. Pe aia o c lcase un tren de marf . o dau afar din coal . I-a dat drumul dela canton. Pe urm se întoarce): A i. nu mai am lini te în cursul superior. Zamfirescu dintr’a asea. EFUL Treci dup u e. S n’o sperii. D-ra CUCU (Se trage pe lâng perete i duce degetul la gur ): Ssst! EFUL Las -m pe mine s v d. (Iese pe peron i se uit în dreapta i în stânga cu un aer de pref cut indiferen . Nu e nimeni. i s’a p rut. D-ra CUCU (Cu o mi care brusc de alarm . hai la gar . Am pus i afi la cancelarie. D-ra CUCU (Ritos): O dau afar . (Toat aceast convorbire a avut loc în fundul scenei. D-ra CUCU Las’c tiu eu ce le place. în fa a u ii). EFUL Ei! Le place i lor c … e mai r coare. s nu te vad . Le place s se sgâiasc la ferestrele vagoanelor i s . eful fiind în pragul u ei. Ce e desm ul sta? Una. EFUL Prea e ti aspr . (Ia din cuier chipiul i-l pune pe cap). D-ra CUCU Automotorul sta e un scandal. Toate fetele i-au pierdut capul. (Sun telefonul). dou . dup Rusalii. 16 . iar d-ra Cucu pe peron.

(Iese pe peron. Nu se uit el la noi. Linie inundabil … Ei… i ‘ntr’o toamn . D-ra CUCU (Reprobatoare): Stai cu mâna la chipiu? EFUL Ce s fac ? Regulamentul!… (Dup o secund . EFUL Tren de lux. Prin fereastr se vede din spate.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL i nici m car nu opre te la noi. EFUL Ba eu drept s spun. dar într’un ora cum se cade n’ar trebui s se permit . D-ra CUCU A a le-ar trebui. trenul automotor. îmi pare r u când îl v d a a. D-ra CUCU Tren de pierzanie. D-ra CUCU Nu tiu a ce miroase. dar în prag tresare. Se aude doar sgomotul ro ilor dep rtându-se. s se împotmoleasc p’aici pe la noi. se apropie. Eu l-a i pune s treac noaptea i cu perdelele trase. D-ra Cucu d s ias i ea pe peron. i femei… u oare. 17 . Nu ne trebue. Miroase a parfum când trece. vindicativ): Nu d Dumnezeu o iarn cu z pad mare. EFUL Ehei! Câte d’astea am v zut eu… Eram de serviciu la Dedule ti. Câteva secunde dup trecerea monstrului.  a v zut ceva… face un pas înapoi i sco ând numai vârful nasului afar . pe linia F urei. a a cam prin Noemvrie… (se aude de departe un uerat ascu it. Sgomotul trenului se apropie. r mâne într’o atitudine încordat de pând . I-a i da pe to i jos din tren i le-a i pune lopata în mân . acum vreo 20 de ani. Un sgomot ritmat de ro i i pistoane cre te. d-r Cucu. eful dispare din dreptul ferestrei spre stânga. devine asurzitor: cu o iu eal de fulger i cu un ip t scurt de locomotiv . trece prin fund. eful. Ce-ar mai fi dac’ar opri? D-ra CUCU (Indignat ): S opreasc ? N’avem nevoie. eful se întrerupe): I-auzi-l c vine. Plin de juc tori de rulet EFUL Asta a a zic eu. numai cum îmi sboar prin ‘naintea ochilor… i eu stau cu mâna la chipiu. s cure e linia. nicio mi care. salutând smirn .

D-ra CUCU 18 . trage u a): Ce cau i aici? ELEVA (Pe jum tate moart ): Dom’ oar v rog. ai? La gar ! ELEVA (Pierdut ): Domni oar … D-ra CUCU Taci! (Din dreapta se ive te Ichim împingând c ruciorul lui ceferist. num rul. de astea-mi e ti d-ta? Aici î i faci d-ta veacul? La gar . Intr i ea. Zamfirescu… Ia vino aici domni oar … Mai aproape! Mai aproape. care a r mas în fa a u ii i-i face semn cu degetul): Prin urmare.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA V D-ra CUCU  ELEVA D-ra CUCU (F când un pas pe peron): Zamfirescu! (Formidabil ): Stai pe loc. D-ra CUCU Taci! (R spicat): Ce cau i aici? ELEVA Dom’ oar v rog… D-ra CUCU Taci! Nenorocito. D-ra CUCU i unde e? ELEVA A… a… a c zut. S n’aud o vorb . n’auzi? (O împinge în untru. n’auzi? (Prin fereastr se vede ivindu-se din stânga o fat de coal în uniform . Abia îndr sne te s se apropie de teribila d-r Cucu. Te faci c nu tii? Ce num r ai? ELEVA 218. Unde ti-e num rul? ELEVA (Inocent i speriat ): Num rul? D-ra CUCU (Apucând-o de mâneca stâng a or ului): Da. D-ra Cucu cu un gest scurt îi arat elevei u a biroului): Intr în untru… (Fata ezit ): Intr în untru.

Steaua f r nume Mihail Sebastian L-ai prins în copci. Zamfirescu! ELEVA Dom’ oar v rog. D-ra CUCU Taci! (Caut în buzun relul de sus al or ului i scoate de sus un petec de stof ): L-ai prins în copci! i de când por i d-ta gamenul pe o ureche? i or ul pe talie! (Cu fiecare cuvânt îi corecteaz inuta): Unde te treze ti? La bal? 19 .

D-ra CUCU Taci! (c tre profesor). Stai s vezi cu ochii d-tale. N’a tiut? Cum n’a tiut? (C tre elev ): Cum n’ai tiut. Zamfirescu? N’am pus afi la coal . PROFESORUL (Intrând): S’a întâmplat ceva? Ce s’a întâmplat? D-ra CUCU Ce s’a întâmplat? M mai întrebi ce s’a întâmplat? (Cu un calm sdrobitor): Adineaori a trecut automotorul i am prins-o pe dumneaei (gest acuzator) pe peron. negru pe alb? Nu l-ai copiat pe caiet de 75 de ori? Nu l-a i înv at pe dinafar în ora de educa ie? (Schimbare de ton. PROFESORUL Poate… poate c n’a tiut… ELEVA (O lic rire de speran ). domnu Miroiu. D-ra CUCU Stai. PROFESORUL (Blând): Chiar pe peron? D-ra CUCU (Sdrobitor): Chiar pe peron. (Vrea s plece). stai. Poruncitor): Ce scrie în afi . d s intre. Zamfirescu? ELEVA (Ca o lec ie): “E interzis elevelor din cursul inferior i mai ales din cursul superior…”. Brusc. S vede i. domnule profesor. dar mai ales… D-ra CUQU Mai ales? 20 . D-ra CUCU Mai ales! ELEVA …s se plimbe la gar ziua sau seara.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VI D-ra CUCU  ELEVA  PROFESORUL PROFESORUL (Deschide u a. dar se opre te în prag): Pardon.

Te dau afar . las-o s r spund . mai neconvins): Ei? D-ra CUCU Ce cau i la gar . (Omene te. Ai s vezi tu mâine dup conferin . I i place s te ui i când trec trenurile. ELEVA (Intre lacrimi i sughi uri): Dom’ oar v rog. S . Pentruc . a mea… O scrisoare… Un 21 . dom’ oar . D-ra CUCU Taci! PROFESORUL Dac’o întrebi. Zamfirescu? ELEVA S vede i. Plângi c ai de ce plânge.i spun eu de ce ai venit. r spunde. simplu): Nu-i a a? ELEVA (Isbucne te în plâns). D-ra CUCU Ce s r spund ? Ce s r spund ? (C tre elev ): Poftim.Steaua f r nume Mihail Sebastian ELEVA …în orele când trece automotorul”. ELEVA (N ucit ): Ce s r spund? D-ra CUCU Ce cau i aici? De ce ai venit? ELEVA S vede i dom’ oar … Mama… Vreau s spun tata… Adic o m tu colet… da un colet… PROFESORUL (Ca sa pun cap t sbuciumului): Nu te mai osteni. D-ra CUCU Plângi Zamfirescu. D-ra CUCU (Crunt ): Ei ? PROFESORUL (Mai slab.i place s vii la gar .

nu e poate momentul s i-o spun. (Iese pe peron i se uit atent în dreapta i ‘n stânga.Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU Taci! terge.i ochii. domni oar . O ia spre stânga. Pleac repede. pe lâng fereastr i dispare câteva secunde). la cosmografie. dar teza d-tale pe al treilea. PROFESORUL (Care a r mas singur cu eleva): D-r Zamfirescu. este… este mizerabil … inadmisibil . Du-te acas . Stai! Stai s nu te vad cineva. Fata iese plângând mereu). (Fata plângând face un pas spre u ). Zamfirescu Eleonora. 22 . Ne socotim noi mâine diminea . Ne mai faci de râsul târgului. s spui d-ta. S te duci drept acas . (Ii arat u a cu un gest neiert tor. Pleac . (Ca un dureros repro personal): Se poate. c Orion este o planet ? C Jupiter este un satelit? i Cometa lui Halley o stea c z toare? D-ra CUCU (Întorcându-se): Nu e nimeni.

La mare ai fost? 23 .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VII D-ra CUCU PROFESORUL D-ra CUCU Ai v zut d-le profesor de matematici? PROFESORUL (Timid): Am v zut. PROFESORUL D-r Cucu.i vezi de stelele i cometele d-tale. foarte serios): D-r Cucu! D-ta ai fost vreodat la mare? D-ra CUCU Am fost la n mol. D-ta taci i stai cu nasul în c r i i. D-ra CUCU i între timp elevii i elevele î i fac de cap. PROFESORUL (Timid. PROFESORUL Nu la n mol. modest): Studiez. D-ra CUCU (Intransigent ): Nicio domni oar Cucu. D-ra CUCU Ce desordine! Ce scandal! Când eu strig în conferin c se duce coala de râp . D-ra CUCU Studiezi?! De asta e ti d-ta profesor? Ca s studiezi? PROFESORUL Cred c da. Ce desm ! Ce perversitate! PROFESORUL Perversitate ? Exagerezi. d-ta taci. D-ra CUCU Exagerez? Po i d-ta s -mi spui ce caut fata asta la gar ? PROFESORUL (Dup o t cere de o secund . la Tekirghiol.

. In alt lume. în orele d-tale. Vine personalul.i spun… (Se aude un uerat de locomotiv i un sgomot de tren). 24 . D-ra CUCU De a pleca? De ce s pleci? Unde s pleci? PROFESORUL In alt parte. (Iese si ea pe peron). atunci s -mi dai voie s . Este portul. D-ra CUCU (Severa): Domnule Profesor. d -mi voie s . (Iese precipitat). dac astea sunt lec iile pe care d-ta le dai elevelor.. Necunoscutul? Dep rtarea. PROFESORUL (Cu o tres rire de emo ie): Vine. dep rtarea. necunoscutul. D-ra CUCU (Singur în scen ): Auzi d-ta. D-ra CUCU (Plat): Ce dep rtare ? PROFESORUL Este dorul de a pleca.i spun. EFUL (Ap rând o secund în prag): Personalul. de a fugi.Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU (B nuitoare): Ce vrei s spui cu asta ? PROFESORUL Într’un târg de provincie ca al nostru… gara este… marea.

pân se opre te. intr puf ind în gar . EFUL S mai treac ICHIM Adev rat. se vede un vagon sau dou .i g seasc vagonul. dom’ ef. î i scoate chipiul. încet. Vocea profesorului. mai pu in formidabil ca automotorul. trenul personal. Trenul se pune din nou în mi care. spre stânga). Mi care pe peron. în timp ce ultimele vagoane trec i dispar): II terminar m i pe sta. pe urm din ce în ce mai repede. Ichim. ICHIM II terminar m. Pa i i voci nedistincte. Prin fereastra i geamul u ii. Ichim. (Ichim dispare spre stânga. pe peron oarecare forfoteal continu . siluete de c l tori cari se îndreapt spre ie ire. Se aude vocea lui “Unde e glasa tria?”. într’un ritm descrescând. “Domnu Pascu”! “Nu l-ai v zut pe d-1 Pascu?”. Locomotiva trece i dispare în dreapta. care trece cu c ruciorul.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VIII EFUL  ICHIM Din stânga. Sgomot de tampoane. eful intr în birou. Un uerat. greoiu. 25 . îl pune în cuiu. i acceleratul de Bra ov i am sc pat. EFUL (Din prag. ranul care alearg s . fund.

oprindu-se în prag): Salutare domnu ef. PASCU Cucoana-i aici? EFUL E în târg. EFUL Intr . C’am avut atâtea… EFUL Ce se mai aude în Capital ? PASCU Cald. EFUL Bine-ai venit domnu Pascu. PASCU Ia s vedem (deschizând valiza). EFUL Asta e pachetu nevesti-mi? PASCU Nu. Cald al dracului.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IX EFUL  PASCU PASCU (Înc rcat de valize. Numai s g sesc. EFUL De! Nu-i ca aici. Adineori a plecat. (Pascu. I-am adus tot ce mi-a spus. ca la noi. EFUL 26 . intr . PASCU Aveam o vorb cu dumneaei.i las o parte din valize afar i intr în untru cu una singur ). E al lui domnul Miroiu. profesorul. (Scoate din valiz un pachet). PASCU Ce tot stai s vorbe ti! Aici e raiu. nu. Raiul pe p mânt.

PASCU Carte.Steaua f r nume Mihail Sebastian C bine zici. Nu se poate. PASCU (Tainic): Dom’le ef! Ce crezi d-ta c e în pachetul sta? EFUL P i ce s fie? O carte. se uit în dreapta i în stânga pe peron): Dom’ Profesor! Dom’ Profesor! Ia. PASCU Pe ochii mei. mi-era i fric . a a i-am adus-o. unde-i domnu Miroiu. EFUL (Îngrijorat): Dar ce carte s fie? PASCU P i tiu eu? Cum mi-a dat-o librarul din Bucure ti. EFUL Fugi d’acolo. C era adineaori pe-aici. Ichime. Auzi d-ta? 22 de mii. (C tre Pascu. EFUL 22 de mii! 27 . EFUL Câ i? PASCU 22 de mii. carte! dar ce fel de carte? (Misterios): tii câ i bani cost ? 22 de mii de lei. reintrând): Te a tepta. vezi. (Iese în prag. (Explicând repede): A fost profesorul asear la mine i mi-a num rat în mân 22 de mii de o mie… 22. z u.

Mul umesc… Da… Mul umesc… (Se uit la pachet. la tr suri. PASCU (Sco ând din valid un alt pachet): Uite i pachetul cucoanei d-tale. Nu vezi câte bagaje am? EFUL (Ie ind în prag): Ichime! Ichime! Ia pune mâna pe geamandanul lui domnu Pascu i du-l la tr sur .) PASCU pe 28 . din dreapta. afar . ia geamandanele l sate pe peron în fa a u ii i dispare tot în stânga. trece prin fa a ferestrei. îmi pare r u c nu e nevast -mea aici. PASCU Las-o pe alt dat . intr ): Domnu Pascu. PROFESORUL (Luând pachetul. ca i cum ar c uta o anumit pagin . PROFESORUL (Încet îngrijorat): Ai adus? PASCU (Întinzându-i pachetul): Poftim. eful i Pascu schimb priviri intrigate). s nu le ‘ncurc. dom’ Profesor? PROFESORUL Te-am c utat pe peron. In acel timp. desface repede pachetul i scoate de acolo un volum mare. dom’ ef. Aici erai? Credeam c n’ai venit? PASCU Se poate. r mâne o secund nemi cat). un anumit lucru. pe care-l râsfoe te cu înfrigurare. pe urm la cei doi. aproape de fereastr . Avem o ra varz o minune! A r mas dela prânz. Pe urm trecând spre stânga. c acuma sunt gr bit. L-am învelit în hârtie albastr . c te opream la mas . pe peron. PASCU Înv lm eal mare. pe peron. apare d-ra Cucu. EFUL Bravo! S tr e ti. (Ichim vine din stânga.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA X EFUL  PASCU  PROFESORUL  apoi D-ra CUCU PROFESORUL (Vine grabnic din stânga. la lumin .

PASCU Am plecat. domnule Ispas. D-ra CUCU Nu mai calc în magazinul d-tale. EFUL II iau. PROFESORUL (Cufundat în lectur . Vând de toate i la toat lumea. EFUL Salutare. S pofte ti mâine la magazin. 29 . salutare. Dar nu mai stai la acceleratul de Sinaia? D-ra CUCU Nu c e târziu. o clip nu aude nimic. Pe urm abia tresare. Mergi în ora ? (Profesorul nu aude. EFUL 22. D-ra CUCU Las’ c discut eu cazul d-tale. D-ra CUCU Dac vezi o elev de-a noastr .Steaua f r nume Mihail Sebastian S ru’ mâna d-r Cucu. EFUL La ordin. n ucit . Ai vândut fetelor dintr’a opta ruj de buze. V salut. Eu sunt magazin general. PASCU (Schimb o nou privire nedumerit cu eful i ridic din umeri): 22 de mii. parc l-ar fi strigat cineva din somn): Cum? (Privire vag . Dar am o rug minte. apoi se reîntoarce la cartea lui). M duc… dom’ Profesor Miroiu? Nu veni i în târg? V duc cu tr sura. PASCU P i de! domni oar Cucu. (Pascu pleac prin stânga). M’am dus. E absorbit de lectur ). dom’ Pascu. Eu sunt magazin general… V salut. D-ra CUCU M duc i eu. (Amenin toare): In conferin ! PASCU Îmi pare r u. ia-i num rul. se întunec . i uite. (Intr’adev r. Am adus nout i. de câteva clipe lumina a început s scad ): Domnule Miroiu.

dispare. D-ra CUCU 22 de mii! Ce-o s fie mâine în cancelarie. 22 de mii.i preg ti lovitura). D-ra CUCU (F când un pas): Stai c -l întreb. EFUL In cancelarie? Ce-o s fie în tot târgul! D-ra CUCU Eu nu mai stau. 30 . D-ra CUCU E nebun.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL (Încet): D-r Cucu! tii d-ta ce carte cite te profesorul? D-ra CUCU De unde s EFUL tii cât cost ? tii câ i bani a dat pe ea? (T cere pentru a. La revedere. tiu? (Cu dispre ): O carte de-ale lui. Las -m pe mine. 22 de mii de lei. explica iuni): Mi-a spus Pascu c el i-a adus-o dela Bucure ti. nu mai stau. Îl descos eu. domnu Ispas… (O ia repede spre stânga): 22 de mii… (Trece prin fa ferestrelor. EFUL (Oprind-o): Nu. 22 de hârtii de câte o mie. Cu bini orul. Nu. EFUL Pe ochii mei (Repede. D-ra CUCU (Speriat ): Nu mai spune. EFUL Nu e lucru curat.

i aprinde felinarul pe peron… Acuma pic acceleratul i ne g se te cu felinarul stins… (Reintr .i aprind lampa. ia ezi… ezi. S’a întunecat. (Aprinzând o lamp de petrol. I i aprind lampa… i nu te turbur nimeni. EFUL (Se îndreapt spre u i strig din prag): Ichim! vezi de lampioane. se apropie de profesor i se uit peste um rul lui în carte): Frumoas carte. Nu aude nimic. o r sfoeste înfrigurat). cum ar trezi pe cineva din somn. s . c m duc. dar cercul galben de lumin al l mpii îl atrage. frumoas cartea pe care-o cete ti? PROFESORUL (Evasiv): O carte veche. dom’ Profesor? PROFESORUL (Tres rind): Cum? EFUL Zic. ezit … parc ar pleca. n uc): Cum? EFUL Zic. cu abat-jour depe birou): Mergem împreun mai târziu… Te duc eu în ora .i aprind lampa.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XI EFUL  PROFESORUL Profesorul a r mas lâng fereastr cu totul cufundat în carte. EFUL (Încet. PROFESORUL Nu. pe urm se apropie de el. Lumina a sc zut i mai mult. îl bate pe um r): Dom’ Profesor? S . nu vede pe nimeni. 31 . eful îl prive te în t cere câteva secunde. PROFESORUL (Strângând în mâini cartea. PROFESORUL (Tres rind. PROFESORUL (Pu in n ucit. deschide cartea din nou. Ei. EFUL Dar de ce? Stai aici lini tit. cu oarecare nelini te): Am de lucru… Am de citit… EFUL Tocmai d’asta zic i eu.

te întrebi? de unde? PROFESORUL Am strâns. ni te h r i.000 ai dat pe ea? PROFESORUL De unde tii? EFUL P i dac n’oi ti eu. Adic nu… Ni te plan e. Cu cât îs mai vechi. EFUL (Schimbare de ton): Dorn’ Profesor! S nu te superi c te‘ntreb. Tu! ce poze!… A d-tale are poze? PROFESORUL Da. i.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL De! C r ile ca vinul. lec ii particulare… de ani de zile a tept… (Pu in jenat) i m’am i împrumutat. EFUL (Dojenitor): P i vezi! tie? Nu stau toat ziua aici la gar ? 22? 32 . E adev rat? PROFESORUL Ce? EFUL 22. cu atât îs mai ale dracului… Aveam i eu una mai de mult. cu poze. cine s PROFESORUL (Simplu): Da. ca omu. Economii. EFUL P i nu e mult? PROFESORUL Este… dar… ce era s fac ? Aveam nevoie de ea… EFUL Ce-o s spue lumea în târg? PROFESORUL Ce s spue? EFUL P i de! 22 de mii sunt bani.

care apare din stânga. se ridic ): E târziu… M duc. Se deslu e te totu i umbra lui Ichim. PROFESORUL Închizi ? EFUL Adic . i pe urm -mi ine locul Antoniu.35 nu mai am niciun tren. 33 . (Între timp lumina a sc zut mult. cu un baston de lampagiu fi se opre te în fata felinarului). EFUL Patim mare. c mergem împreun . Numai s treac acceleratul i închid pr v lia. EFUL A teapt . dom’ Profesor… (Cu alt ton): Da barem face? Ce scrie în ea? Despre ce e vorba? PROFESORUL (B nuitor. impiegatul. vorba vine. frate. la 11.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Dar mâine e întâiu… iau leafa dela liceu… i pl tesc. Peronul aproape nu se mai vede prin fereastr . Pân la noapte.

EFUL Gaz e destul? Te-ai uitat bine? ICHIM E plin dom’ ef. î i ia chipiul din cui): Vine acceleratul. PROFESORUL (Care din nou se cufundase în cartea lui): Cum? EFUL Zic. I-a dat drumul dela canton. c numai eri am turnat. ICHIM I-auzi-l cum uer . la prânz… i am pl tit-o eu. PROFESORUL (Preocupat de cu totul alte lucr ri): Domle ef.ICHIM EFUL (Ie ind în prag): Ichim! Ai ters lampa? ICHIM (Pe peron aprinzând lampa): ters. Nu lipse te niciuna? ICHIM Lipse te aia de-a i mâncat-o dv. Tocmai bine arde nan diminea a. EFUL Le-ai num rat.PROFESORUL . dom’ Profesor. EFUL Ra ele le-ai închis? ICHIM Închis. n’ai cumva o lup ? 34 . EFUL (Trecând peste aceasta chestiune penibil ): Bine. vine acceleratul.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XII EFUL . bine… (Un uerat dep rtat de tren). EFUL (Reintr în birou.

35 . EFUL N’am. (Iese pe peron i trage u a dup el. Profesorul r mâne la mas . EFUL Cât vrei. Din când în când î i duce mâna dreapt la ochi i se uit în carte. aplecat peste carte. nu coboar nimeni… M i ‘ntreb de ce mai opre te. ca prin i un ochean. PROFESORUL St mult? EFUL A i! Nu urc nimeni. De unde s am? PROFESORUL Dar o bucat de hârtie.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL O lup ? Da de ce? PROFESORUL Îmi trebue mie. Din când în când noteaz cu febrilitate ceva pe hârtie. Poftim (Ii d de pe mas o foaie de hârtie): Eu m duc s primesc acceleratul i m ‘ntorc.

ridic capul). un voal albastru în cealalt . ro i. EFUL (De pe peron. Un sgomot de tampoane ciocnite i pe urm câteva secunde de t cere complet . Privire încremenit ). foarte decoltat . superior): Las -m domnule s întreb. Profesorul tresare. Ce s’a întâmplat? CONDUCTORUL (A disp rut din prag. E conductorul trenului. Prin geamul u ii i prin fereastr se vede cum intr în gar . EFUL Unde e? CONDUCTORUL Da i-v jos. Cineva deschide u a. EFUL (Erarhic. coni . Pentru prima oar ridic cu adev rat ochii în carte. O po et într’o mân . 36 . Vagoane cu ferestre luminate defileaz în vitez descrescând pân ce trenul se opre te. Nu vrea s pl teasc . trecând prin fa a ferestrei): Aicia sunt. Vocile vin din semiobscuritatea peronului): Un c l tor f r bilet. dela dreapta la stânga (în sens invers decât cele dou trenuri precedente). (C tre c l toare): Ave i bilet? NECUNOSCUTA N’am. în rochie alb de sear . Da i-v jos. CONDUCTORUL (Din prag): Domnu ef! Domnu ef! (Profesorul tresare. tampoane etc.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XIII PROFESORUL  EFUL  CONDUCTORUL  NECUNOSCUTA Sgomot de tren se apropie mereu mai puternic. ave i bilet ? CONDUCTORUL N’are. cu bra ele albe. Nu vrea s se legitimeze. NECUNOSCUTA (Intrând): Ce vre i cu mine? De ce m’a i dat jos din tren? EFUL (Intrând dup ea): Dv. Se aud apoi pa i gr bi i pe peron. uerat ascu it de locomotiv . E o femee tân r . EFUL Pofti i aici la lumin … (Din întunericul peronului se desprinde brusc o ar tare alb . trenul accelerat. Ochiul ro u al locomotivei dispare repede spre stânga.

bun pentru lei dou zeci”. EFUL Cui.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Atunci trebue s pl ti i. NECUNOSCUTA Dumnealui EFUL (Conductorului): Auzi. CONDUCTORUL Vorb s fie. domle ce spune. CONDUCTORUL i amenda. NECUNOSCUTA Ce? EFUL Biletul. Bun pentru lei o sut . c a pl tit. (Ii întinde efului câteva fise rotunde). NECUNOSCUTA Am pl tit. EFUL Sigur. EFUL Cum? NECUNOSCUTA Da. EFUL (Cercetându-le): Ce e asta? (Citind): “Cazinoul din Sinaia” “Bun pentru lei dou zeci. i amenda. Uita i-v ce mi-a dat. (Nedumerit): Ce sunt astea ? NECUNOSCUTA Fise dela Cazinou… Am uitat s le schimb… în grab … Sunt dela rulet … EFUL i cu asta vrei d-ta s c l tore ti? 37 . Am pl tit.

Nu sunt bune? EFUL Ia ascult doamn . Se închisese singur într’un compartiment si nu voia s lase pe nimeni în untru. s stea acas . NECUNOSCUTA F r mine nu pleci. EFUL Doamn !… NECUNOSCUTA (C tre Conductor. Pl te ti sau nu. CONDUCTORUL (Sco ându. NECUNOSCUTA (Simplu): M durea capul. PROFESORUL (Timid. Nu mai pot s stau. o doare capul i n’are bilet. (C tre Conductor): In ce clas ai g sit-o domle? CONDUCTORUL Întâia. PROFESORUL 38 . EFUL Poftim! Umbl cu clasa întâia. în gar . Eu n’am timp.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA E tot ce am. Dumneaei r mâne aici. NECUNOSCUTA Unde aici? EFUL Aici. Eu sunt accelerat. M’auzi? (Cu o mi care brusc se a eaz în fa a u ii drept în prag): Nimeni nu iese de aici f r mine. t indu-i drumul): S nu faci un pas: f r mine nu pleci. î i atrag aten ia c aici te afli într’un birou public. (C tre Conductor): Urc -te domle în tren i d -i drumul. f când un pas): Dac n’are cu ce… EFUL Dac n’are cu ce.i ceasul din buzunar): Am patru minute întârziere. Trenul nu a teapt . NECUNOSCUTA Nici nu m gândesc. coni .

dar s i protesteze împotriva acestei sechestr ri): Doamn … eu… eu nu sunt… NECUNOSCUTA Ce nu e ti? Ce nu e ti? Nu v’ar fi ru ine. b nuitoare): Proces! Mie ? Proces! EFUL Verbal. M da i jos din tren în plin noapte. NECUNOSCUTA Frumoas formalitate! EFUL Ce vre i. aici? NECUNOSCUTA Atunci de ce m’a i dat jos din tren? EFUL Pentru o formalitate. Datoria… Regulamentul! Trebue s facem un proces-verbal. semna i i gata. Aici nu e câmp. Numai a a de form . NECUNOSCUTA (Exasperat . EFUL (Jignit): Da i-mi voie. Trei b rba i i o singur femee.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Timid. Ce vre i dela mine? Banii? Via a? CONDUCTORUL (Încet c tre ef): E nebun . Noi n’avem de gând s v oprim aici. ca si cum ar vrea s se disculpe. 39 . NECUNOSCUTA (Speriat . Scriem pe hârtie cum s’au petrecut lucrurile. în plin câmp. strigând): Ce vre i? Ce vre i? PROFESORUL Doamn … CONDUCTORUL Coni … EFUL Las -m pe mine i la primul moment terge-o… (C tre necunoscut ): Doamn ! Ne-a i în eles gre it. C ce s facem cu dv. NECUNOSCUTA In plin p dure.

energic): Domnule Profesor. disp rând. vrea s protestele): Domnule ef… Nu se poate… EFUL (Încet. atunci s semnez mai repede. neobservat): Lua i loc! Aici! PROFESORUL (Va s’o previn ): Doamn ! Doamn ! EFUL (Împiedecându-l): S v dau o hârtie i un toc. Femeea mereu cu aceea i expresie de pruden . d-ta s nu te amesteci. cu o mi care de spaim . 40 . EFUL Numai decât… Numai decât… (Trenul a pornit între timp. Se aude fueratul locomotivei). alearg spre u cu un ip t): Ce e asta? (In prag se opre te o secund . de nelini te. S redact m… i pe urm s semna i… NECUNOSCUTA Semnez orice… dar mai repede. Ultimul vagon se vede de asemenea prin fereastr . V a teapt .Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA (Mereu b nuitoare): i pe urm ? EFUL Pe urm pleca i. de team . se deslipe te de u i vine spre locul indicat. NECUNOSCUTA (Dup o secund de îndoial . NECUNOSCUTA (Tres rind):Ce e asta? (Sgomotui ro ilor fi al tampoanelor se accentueaz . eful face semn cu mâna conductorului s ias . Se rupe din aceast scurt încremenire i alearg pe peron dup tren. în care timp i-a privit pe to i trei b rba i): Atunci. privind buim cit vagoanele luminate. Unde? EFUL Pofti i aici. NECUNOSCUTA Cu trenul sta? EFUL Sigur. In prima clip femeea nu fi-a dat seama. Femeea se ridic brusc în picioare. Rochia ei alb se vede trecând prin fa a ferestrei. Se aude de-afar strig tul ei disperat): Opre te… Opre te… (Un nou uerat de locomotiv îi acoper vocea). la mas … (Ii ofer un scaun. Astea-s chestii de serviciu. care defileaz spre stânga din ce în ce mai repede. PROFESORUL (Care abia acum în elege stratagema. (Conductorul iese tiptil.

Steaua f r nume Mihail Sebastian 41 .

Datoria. n’a auzit. Numele. NECUNOSCUTA (E sfâr it de oboseal . f r violen ): Canalie! EFUL (Ridic din umeri): De! Doamn . NECUNOSCUTA (Mai mult pentru ea): A plecat… EFUL N’am ce face. femeia apare în prag. de disperare. cum zicea i adineaori. L sa i-m . absent ) EFUL Trebue s încheiem procesul-verbal. Cu o expresie de oboseal . M oblig regulamentul i dac nu r spunde i. Doamn . (Cu inten ie): Avem poli ie aici. Regulamentul. 42 . Eu proces-verbal trebue s închei. de triste e. NECUNOSCUTA (Ridic spre el o privire nedumerit . cade pe scaun): A plecat… EFUL (Instruind afacerea): Numele dv. NECUNOSCUTA (Uitându-se buim cit la cei doi b rba i i pe urm fixându-l pe ef. profesiunea. domiciliul. NECUNOSCUTA (Nu r spunde. vârsta. PROFESORUL (Se aproprie de ea mi cat): De ce nu r spunde i? Doamn ? Cum v cheam ? NECUNOSCUTA Las -m . intr în untru. Pe urm rochia alb se vede trecând pe peron prin fa a ferestrei dela stânga spre dreapta. m car c suntem în câmp. nu vede). face câ iva pa i. Se mai aude doar sgomotul trenului dep rtându-se. EFUL (Dup o pauz ): Face i r u c nu r spunde i.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XIV EFUL  PROFESORUL  NECUNOSCUTA Câteva secunde de nemi care. voiu fi silit s m’adresez poli iei.

urmat de ef deschide caut .Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Cum v cheam ? De unde veni i? NECUNOSCUTA L sa i-m ’ i. PROFESORUL Poate ave i un act. Caut . Vezi i d-ta ce g se ti. NECUNOSCUTA (Întinzându-i po eta cu un gest de nesfâr it oboseal ): Nu tiu. O legitima ie. comisarul. PROFESORUL (A golit po eta): Asta e tot. Sunt obosit . PROFESORUL 43 . face un pas spre ramp . PROFESORUL O batist … un ruj de buze… O tabacher cu dou ig ri… EFUL (Mirosind ig rile): ig ri str ine. Aici nu e lucru curat. pe care k d efului s le in ): O sticlu cu parfum… EFUL (Mirosind în aer): Miroase grozav. EFUL (Dup un moment de reflec ii): Eu îl anun pe Dinc . EFUL Nicio hârtie? PROFESORUL Nimic. PROFESORUL (In po eta. scoate unul câte unul diverse obiecte. spun. EFUL Niciun act? PROFESORUL Niciunul.

Nu e niciun tren la ora asta. EFUL Fii lini tit. Nu. (Iese repede. îl prive te absent . în întunerec). PROFESORUL (A ie it pe peron): Doamn ! Doamn ! (Se întoarce) Nu tiu unde e. se ridic în picioare): M duc… (Cu brusc hot rîre porne te spre u ): Mi duc s m omor. Tii! Mare bucluc. Trebue s’o salv m.i spun c nu i niciun tren? (Strigând din prag): Ichime! Ichime! Vezi c e o femee pe linie. dispare. interes. atâta-mi trebue… (Cu alt ton dup o secund ): E din lumea mare. gâtul gol. v rog… In propriul dv. PROFESORUL (Turburat): Doamn ! EFUL E nebun r u. domnule. Nu putea domle s’o dea jos la Câmpina sau la Breaza! 44 . face i un efort… r spunde i… Aduce i-v aminte… Cine sunte i? De unde veni i? Unde v duce i? NECUNOSCUTA (Ridic ochii spre el. E prea întunerec. EFUL Te-ai uitat ce rochie are? Bra ele goale. N’o v d. PROFESORUL E foarte frumoas … (Plin de nelini te): Numai de nu s’ar omorî… EFUL Deocamdat nu poate c n’are tren. PROFESORUL Se întâmpl o nenorocire. S vie nevast -mea acum. M arunc pe linie. fere te linia. PROFESORUL (Cu emo ie): E frumoas . v rog mult. VOCEA LUI ICHIM (Din dep rtare): Fere te linia. a parfum de mi-a umplut toat gara. EFUL Nu te mai fr mânta dom’ Profesor. Tocmai mie s mi se întâmple una ca asta. EFUL (Adulmecând aerul): i miroase.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Întorcându-se spre necunoscuta care a r mas pe scaun în aceea i stare de prosta ie): Doamn . Pe jum tate desbr cat . spatele gol. Te-ai uitat la ea.

EFUL Ce face? VOCEA LUI ICHIM St pe linie Si trage din igare.i bat joc de calea ferat i de gara mea? PROFESORUL i dac se omoar ? EFUL Bocluc mare.35 nu e niciun iun s v calce. EFUL (Ie ind repede în prag): Ai g sit-o Ichim! VOCEA LUI ICHIM Aicia-i dom’ ef. s’ar putea s r ci i.. PROFESORUL (Iese repede îngrijorat): Doamn !… (Dispare în întunerec). Anchet . PROFESORUL Doamn … noi v vrem binele. Dup 23 de ani de carier . sunte i îmbr cat a a de… a a de sub ire… 45 . Degeaba sta i pe linie. VOCEA LUI ICHIM (Mai de aproape): Fere te linia. pentruc umbl desbr cat i pentruc joac la rulet .. M d la gazet . e umed. NECUNOSCUT Am v zut.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Dumneata e ti de vin . Pân la 11. Se opune regulamentul. PROFESORUL Afar e r coare. s . Trebuia s’o la i s plece. rapoarte. pentruc vine dela Sinaia. adic ce?. Pentru c miroase a parfum. urmat de profesor): Ce vre i cu mine? De ce m’a i chemat? De ce nu m l sa i în pace. (Iritat): i pe urm . NECUNOSCUTA (Se reîntoarce. EFUL Nu puteam domle Profesor. EFUL (Din prag): Coni !… Doamn ! Veni i aici la lumin .

de indiferen ): La urma urmelor… (Se a eaz pe scaun). cum v cheam ? NECUNOSCUTA (Repede): Iar începi? PROFESORUL Doamn . (C tre necunoscut ): Nu v mai punem nicio întrebare. în elege i… V implor s în elege i… dac întreb m. PROFESORUL Vede i. NECUNOSCUTA N’am nevoie. Nu vre i s ne r spunde i. EFUL A a… (Dup o secund ): Prin urmare. Uite: nu v mai punem nicio i ne trecem vremea. i întrebare. În eleg. dac insist m. Dar îng dui i-ne m car s ghicim… Dv. i procesul-verbal cum îl scriu? PROFESORUL (Scurt): D -l încolo de proces-verbal. e pentruc vrem s v venim într’ajutor. înfiorat ): Mi-e frig. EFUL Nu e mai bine aici? Ave i scaun. ave i lamp . PROFESORUL Sunte i enervat . probabil veni i dela Sinaia. NECUNOSCUTA Probabil. .Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA (I i strânge umerii. PROFESORUL 46 asta în eleg. pe dv. PROFESORUL Si probabil v duce i la Bucure ti NECUNOSCUTA Probabil. Mai st m de vorb NECUNOSCUTA (Cu un gest de oboseal . EFUL Z u.

Atunci chema i Sinaia. ori la Bucure ti. La hotel Palace… sau… dac nu e acolo… la Cazinou. ori la Sinaia. Mai bine m arunc înaintea trenului. cu greut i. Vre i s m b ga i în bucluc. Da i-ne o adres . PROFESORUL Dar de ce s v omorî i? EFUL Si de ce tocmai aici? Nu e p cat? Sunt i eu un om cu familie. NECUNOSCUTA (Ideea i se pare bun ): Crezi? PROFESORUL Sigur.35? NECUNOSCUTA 11.. Sau poate… (ar tând telefonul din perete): Chem m la telefon. Mai bine m omor. rapoarte. NECUNOSCUTA Telefon? PROFESORUL Evident. NECUNOSCUTA Bine… atunci. A tept. trebue s ave i pe cineva… o rud .35. Doamn !… 47 . EFUL Nu v’am spus c nu e niciun tren pân la 11.. Nu pot. un nume. o indica ie.35? Bine. EFUL (Mergând spre telefon): De cine trebue s întreb? NECUNOSCUTA De… (S’a r sgândit brusc): Nu. cu emo ie). Anchet . NECUNOSCUTA Crezi c s’ar putea? EFUL De ce s nu se poat ? D m o telegram . un prieten… cineva pe care s -l anun m de situa ia în care v afla i. PROFESORUL (Cu elan. Am s m omor La 11. Nu vreau.Steaua f r nume Mihail Sebastian Ei bine.

linii multe. de ce m’a i dat jos din tren. Trebue s pleca i NECUNOSCUTA Dac trebue. EFUL Care noi? PROFESORUL Eu. PROFESORUL Doamn . trezi i-v . desmetici i-v . 48 . sunte i frumoas . Doamn ? Cum în câmp? Da i-mi voie? Sunte i într’un ora . sunte i tân r . NECUNOSCUTA (Uitându-se de jur-împrejur): Unde? Aici? PROFESORUL Ve i pleca. Dar mâine diminea iau leafa. EFUL (Jignit): Cum în câmp. Gar mare. NECUNOSCUTA Serios? A i observat? PROFESORUL Trebue s tr i i. Alunga i gândul i ca absurd. Aici în câmp.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Uite. EFUL Ai bani? PROFESORUL (Încurcat): Acuma nu. sunt slujba s rac. NECUNOSCUTA Mâine diminea ? Nu a tept pân mâine diminea . PROFESORUL V vom da noi bilet. dar v dau eu din buzunarul meu un bilet pân la Câmpina i acolo face i ce ti i. EFUL Fiindc n’avea i bilet.

PROFESORUL Asta n’ar fi nimic. EFUL i înc pe mine nu m num rase. NECUNOSCUTA 8. II pl tim mâine.246. (C tre ef): Cu d-ta 8.245 la ultimul recens mânt. (C tre Profesor): Ce-ar fi s’o ducem la spital? Zicem c a avut un accident. spital… PROFESORUL Liceu… EFUL 8. F r acte numai la poli ie v prime te. Judec torie. EFUL Atunci la poli ie. PROFESORUL (Cu pu in am r ciune): 8. i f r acte nu se poate.000 de locuitori. (Dup o clip ): E un hotel? EFUL Se poate s nu fie? Hotelul Monopol. EFUL Adev rat. dar n’ave i acte.245 de locuitori. Comun urban . doamn . NECUNOSCUTA Dar n’am bani. PROFESORUL Nu-l asculta i.247. Nu tie ce vorbe te. c eram la Bucure ti dup treburi în ziua aia. în centru. EFUL 49 .. (Gânditoare): Dac r mân aici în noaptea asta vom fi 8.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA Ce ora ? EFUL Îmi pare r u. NECUNOSCUTA La spital? Nu merg la spital.

mi-e somn. NECUNOSCUTA (Cu desgust): Unde? Ce? EFUL Mare lucru n’avem. r mas de la prânz. Mi-e frig. nu mai pot. O minune! A c lcat-o ieri 50 .Steaua f r nume Mihail Sebastian N’oi fi tiind. PROFESORUL (Îngrijorat din nou): Doamn … NECUNOSCUTA (Din nou exasperat ): M plictise ti. r bdare. N’are s se mai termine niciodat ? N’are s se mai fac niciodat zi? PROFESORUL Ba da. (Necunoscutei): De ce n’o i fi vrând. unde vrei s’o ducem. Aicea vine nevast -mea. Stinge i lumina. s nu ne vad nevast -mea. mi-e foame. z u a a. A i vrea s mor. n’o cunoa te i pe nevast -mea. NECUNOSCUTA Nu pot. m plictisi i. doamn .3 5? A i vrea s se termine. NECUNOSCUTA pe varz . Mai e mult pân la 11. Dar e ni te ra acceleratul. c -mi aprind paie în cap. EFUL Vai de mine! Aicea nu se poate. dar f r acte. EFUL Ce are aface? E o minune. Dar trebue calm. Numai c nu tiu cum s facem. De ce nu m’a i l sat afar pe linie… Era a a de bine… (L sându-se s cad pe un scaun): Eu m culc aici. A i vrea s dorm. MECUNOSCUTA Nu m nânc ra e c lcate de accelerat. EFUL S v d m ceva de mâncare. NECUNOSCUTA (Agitat ): Ce noapte! Ce co mar. s spune i cum v cheam ? NECUNOSCUTA M plictise ti.

Mi-e somn. nu tiu dac trebue… vede i… eu am o locuin modest … o singur camer … dac vre i… dac’a i vrea… eu plec de acas … i r mâne i acolo singur … Peste noapte… Numai pân se face ziu … Eu m duc s dorm la un coleg. PROFESORUL (Scurt): Las procesul-verbal.) Atunci unde. EFUL V mai veni i în fire. EFUL (R mas singur în scen . S mergem. (Necunoscuta iese urmat de profesor. observ pe birou cartea profesorului): Dom’ Profesor. ve i pleca. (Iese în prag): Domnu Miroiu! PROFESORUL (Întorcându-se): Ce e? Ce vrei? 51 . (C tre necunoscut ): V rog s ave i încredere în mine. Se v d prin fereastr trezind spre stânga). NECUNOSCUTA Bine. pe linie nu. la un sfert de or de aici. dar pân atunci v odihni i. PROFESORUL Mâine diminea totul va fi mai simplu. (C tre ef. explicativ): La Udrea. PROFESORUL Doamn … Nu tiu dac pot. Primi i? NECUNOSCUTA (Dup un moment de t cere): E departe? PROFESORUL La zece minute. unde. PROFESORUL (Ar tându-i drumul spre u ): Pe aici… pe aici. ce vre i cu mine.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Se ridic în picioare. E iar în culmea disper rii. EFUL Bun idee. PROFESORUL i mâine diminea … EFUL Facem procesul-verbal. V rog s primi i. unde? Aicea nu. Vom g si bani. profesorul de muzic .

CORTINA 52 . PROFESORUL (Cu un fel de spaim ): Cartea! (O ia în mâini. Patim mare!… (Profesorul pleac gr bit. o deschide în ne tire): i aveam de lucru în noaptea asta.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL i-ai uitat cartea. Se vede prin fereastr trecând). dom’ Profesor. Aveam de cetit. EFUL Patim mare.

desperechiat. dar nu i-a dat înc drumul. în stânga.Steaua f r nume Mihail Sebastian ACTUL II Acas . c r i sunt cam peste tot. dând spre o mic gr dini înspre strad . în aceia sear . Duce spre o alt înc pere In peretele din fund. O alta u (buc t rie. Mas . pe jos. O u de intrare în dreapta. (Pune cu mare grij cartea pe mas ). planul II. Un altul îi r spunde din dep rtare. Un câine latr pe undeva. dar s r c cios. pe aici… NECUNOSCUTA (Urmându-l): Am ajuns? PROFESORUL Da. Prin fereastr se vede un cer senin de var . Abia la toamn . Pe mas . SCENA I PROFESORUL  NECUNOSCUTA T cere. In dep rtare silueta albastr închis a mun ilor. în provincie. când o fi gata uzina. De altfel. debaras). fereastr dubl . Interior de celibatar. planul I. pe scaune. Suntem acas . La ridicarea cortinei scena e goal . Totul e curat. (Caut bâjbâind): Numai s g sesc chibriturile. Se aude din dreapta o cheie r sucit în broasca. 53 . u a se deschide. PROFESORUL (Intrând): Pe aici. NECUNOSCUTA Ce întuneric! PROFESORUL O clip i aprind lampa. un divan. înstelat. scaune. NECUNOSCUTA Nu e lumin electric ? PROFESORUL Nu… Adic de fapt este. Un raft cu c r i. oficiu. întuneric. la profesor. prin mahala.

NECUNOSCUTA Ei i? PROFESORUL Nu trebue s se tie c sunte i aici. Dar nu e bine. PROFESORUL (A g sit cutia cu chibrituri. rotund.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA Nu a tept eu pân atunci. de por elan. NECUNOSCUTA (L sându-se s cad pe un scaun): Nu mai pot. NECUNOSCUTA E prea întuneric aici. pe urm pe cel lalt): Mi-am r nit picioarele. Se vede din strad . Nu tiu unde este. PROFESORUL (C utând cel lalt pantof): Nu v d cel lalt pantof. NECUNOSCUTA Ce întuneric! Ce str zi! M’am lovit de to i copacii. care d o lumin mic . NECUNOSCUTA 54 . Sunt sdrobit . Ce lumin chioar . (I i arunc din picior un pantof. cu abat-jour alb. Câte pietre! Câ i bolovani ! (R mas în ciorapi. Nu po i s’o faci mai mare? PROFESORUL Ba da. strada e pavat . dar chibritul nu ia foc): Nu vrea s se aprind . • 1”toate gardurile. PROFESORUL (A reu it însfâr it s aprind un chibrit): Îmi pare r u doamn . îmi pare foarte r u (A aprins lampa. Umezeal mare. Lamp de petrol. Poate… la anul… NECUNOSCUTA Ghinionul meu! Am venit cu un an prea devreme. în centru. sc zut ). î i freac talpa piciorului). PROFESORUL (Ridicând un pantof de jos): De fapt. dar aici pe la noi… NECUNOSCUTA Nu se paveaz niciodat ? PROFESORUL Ba da.

ori o faci mai mare. Trece lume pe strad . PROFESORUL Nu. Iart -m . dar pentru mine. Se vede. Totdeauna. . NECUNOSCUTA Oribil! PROFESORUL Nu v place? NECUNOSCUTA Ba da. Strada e pustie. PROFESORUL Acuma. e tot ce-mi trebue i nici nu e departe de coal . Fiindc nu tiu dac v’am spus… eu sunt profesor. Dar mai târziu d drumul dela cinematograf… C azi e Miercuri. Nu m duc niciodat . NECUNOSCUTA (Se ridic în picioare i arunc o privire circular asupra înc perii): Aici locue ti d-ta? Aici… tr esti d-ta… PROFESORUL Da. E foarte… frumos. NECUNOSCUTA i d-ta nu te-ai dus? PROFESORUL Nu. Numai s NECUNOSCUTA Nu trece nimeni. Nu e frumos. Ori o stingi. NECUNOSCUTA i dac e Miercuri? PROFESORUL Miercuri i Sâmb t e cinematograf.Steaua f r nume Mihail Sebastian Atunci stinge. NECUNOSCUTA Nu era nevoie s -mi spui. PROFESORUL Dup ce? 55 ti i c nu e bine. Nu pot s’o suf r a a. PROFESORUL Cum dori i. (Ridica fitilul l mpii: lumin mare).

ca un obiect în plus): Groaznic! Parc tot era mai bine afar ! Cel pu in s deschidem fereastra. pleca i dela fereastr . NECUNOSCUTA 56 . PROFESORUL (Speriat): Nu! NECUNOSCUTA (Mirat ): De ce? PROFESORUL (Foarte îngrijorat): Nu v’am spus? O s dea drumul la cinematograf. v conjur. O s v vad . Un om cu r spundere. (Privire circular asupra întregei înc peri. NECUNOSCUTA Vrei s spui c eu sunt singura femee… Prima femee care intr în casa asta? PROFESORUL Doamn … v rog s crede i c n’a i fi cutezat niciodat … dac n’ar fi fost împrejur rile cu totul neobi nuite în care v’am întâlnit… NECUNOSCUTA Ce tân r e ti! Sau ce b trân! PROFESORUL Doamn ! v rog.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA Dup tot. NECUNOSCUTA Ei i? (Deschide larg fereastra). Un profesor. Trece lume pe strad . n’a venit niciodat o femee? PROFESORUL Doamn ! Cum v pute i închipui… NECUNOSCUTA Vrei s spui c nu prime ti niciodat ? PROFESORUL Sunt un om serios. (Merge spre fereastr ). privire în care e cuprins i el. PROFESORUL La ora asta… O femee… aici… NECUNOSCUTA La d-ta.

i Lascu. mai e Atanasiu. casa galben . NECUNOSCUTA Nu v d nimic. NECUNOSCUTA (Dup ce s’a uitat în strada): A i! E întuneric.Steaua f r nume Mihail Sebastian Nu fii copil. NECUNOSCUTA Care Atanasiu? PROFESORUL Casa de al turi. doamn . cu copiii i servitoarea. Sunt dup perdele. PROFESORUL V vede de peste drum. (Cu urechea a intit spre strad ): Toat lumea doarme. cu trei geamuri la strad i Vi an. i nu sunt numai ei. m-me Grigorescu. dela Chiroiu. NECUNOSCUTA Azi e Miercuri. E tot târgul la ferestre. PROFESORUL Tocmai de asta. NECUNOSCUTA Care Chiroiu? PROFESORUL Chiroiu dela Percep ie. PROFESORUL 57 i Maltopol . Ei nu se duc la cinematograf? PROFESORUL Ba da. dar a r mas b trâna. mama lui m-me Chiroiu. Casa alb cu gard de lemn i vi s lbatec . Judec torul. Nu aud nimic. nu e nimeni. NECUNOSCUTA De unde tii? PROFESORUL Totdeauna sunt dup perdele. Vi an dela Regie. NECUNOSCUTA Ce de lume! PROFESORUL Nu glumi i. cu uluci.

NECUNOSCUTA (Acela i joc ca mai sus): Niciun sunet. Ast sear nu vine el.str in. Pe Udrea. De altfel e timpul s m duc. E compozitor. E oarecele. Niciun fo net… (Dup o secund ): Ba da. Ne-am împrietenit. Vine uneori pe aici noaptea. Ii place s se plimbe printre c r i. mai ai i al i prieteni? PROFESORUL Sigur. NECUNOSCUTA (Cu o mic tres rire): Ai oareci? PROFESORUL Unul singur. Ce e sgomotul sta? PROFESORUL Ce sgomot? NECUNOSCUTA Nu auzi? Un fel de scâr âit. ca un ferestr u mic. NECUNOSCUTA O! (Cu oarecare spaim ): Printre c r i? PROFESORUL Nu v teme i. PROFESORUL 58 .Steaua f r nume Mihail Sebastian Chiar dac doarme… i din somn ne vede. (Ar tând spre u a din stânga): Parc ar veni de acolo. Nu v speria i. Pe mine m cunoa te. Mare talent. E târziu. NECUNOSCUTA Cum îl cuno ti? PROFESORUL E un oarece mic… gris… cu ochii rotunzi. PROFESORUL A! Nu e nimic. II cunosc. Colegul meu… profesorul de muzic … foarte interesant om. Trebue s dormi i… NECUNOSCUTA Nu mi-e somn. NECUNOSCUTA V’a i împrietenit?… Spune-mi. când stau mai târziu… când citesc sau am de lucru. Mi-a trecut. La el m duc s dorm noaptea asta. Simte c e cineva .

i aminte): Sigur c nu curge. NECUNOSCUTA 59 . PROFESORUL G si i un tergar curat dincolo. Sigur. A oprit-o dela uzin . E o stropitoare… o stropitoare de gr din .Steaua f r nume Mihail Sebastian Totu i… e târziu… Eu v las. un fel de buc t rie. timid. dela tren. la ora ase. am transformat-o… am… o s vede i! NECUNOSCUTA Du e? PROFESORUL Da. PROFESORUL (Mirat): Nu curge? (Aducându. Patul de colo (arat cu degetul spre dormez . (Iese prin u a din stânga i se întoarce dup câteva secunde): Nu merge apa. seara. ag at de perete i o sfoar … NECUNOSCUTA Foarte ingenios. (Privindu-se): Sunt plin de funingine. dar cum eu m nânc în ora . dela gar . Stai s v d. Un fel de du . NECUNOSCUTA Atunci e bine. NECUNOSCUTA Cum a oprit-o! PROFESORUL Totdeauna o opre te. ca i cum n’ar îndrâsni s se apropie): A ternutul în dulap… dac vre i s v sp la i… NECUNOSCUTA A i vrea. PROFESORUL Îmi pare r u… A vrea… A fi vrut… NECUNOSCUTA Nu te mai fr mânta (Dispus s se mul umeasc cu orice): O chiuvet e? PROFESORUL (Încântat): Asta da. NECUNOSCUTA (Ar tând spre u a din stânga): Acolo e odaia de bae? PROFESORUL Da… Adic nu… Insfâr it… nu e ceea ce se cheam odaie de baie… Era o c mar .

le pune la loc. unde se opre te câteva clipe. O despacheteaz . a pus-o acolo cu mare grij . (Intr repede în odaia din stânga. Au murit de mult. nu trebue… PROFESORUL De ce? Nimic mai simplu. Pe urm alta. ne uit cu aten ie la mobil . i dac cineva vrea s se spele… sau i se face sete? PROFESORUL Avem fântân . V aduc cu stropitoarea. NECUNOSCUTA Cum spuneai c -l cheam pe sta? 60 . In acest moment u a din dreapta se deschide). V aduc eu ap dela fântân . continuând s inspecteze înc perea. NECUNOSCUTA i sta? PROFESORUL Copernic. NECUNOSCUTA R mas singur . PROFESORUL Nu. E Kepler. NECUNOSCUTA Ii cuno ti? PROFESORUL Ii cunosc. cu aceea i privire c ut toare i amuzat . pe care profesorul la venire. Vine din nou în centrul scenei. se întoarce cu o stropitoare de gr din în mân i traverseaz scena): Imediat… Într’o clip … (Iese prin dreapta). trece plin fa a rafturilor cu c r i. Câteva sute de ani. NECUNOSCUTA (Cam decolat ): Are dreptate… Pentru cine s lucreze. NECUNOSCUTA Las . Din curte. nu cu mai mult curiozitate decât le deschisese pe celelalte. o prive te. z re te pe mas (stânga planul I) cartea împachetat .Steaua f r nume Mihail Sebastian De ce? PROFESORUL Fiindc uzina nu lucreaz noaptea. se aude roata pu ului. din i ni ir. le deschide o secund . Femeia scoate din raft o carte. încearc cu mâna arcurile divanului. femeia prive te cu oarecare curiozitate în jurul ei. dar… au murit. De afar . scâr âitul lan ului. o deschide.

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

PROFESORUL Copernic. NECUNOSCUTA Parc am auzit de el. PROFESORUL Tot ce se poate. (F r ironie): E destul de cunoscut. NECUNOSCUTA i de ce-i ii aici? PROFESORUL A a. M gândesc la ei… uneori… NECUNOSCUTA (Privindu-l lung): Ce om ciudat e ti d-ta… Da, ce om ciudat. (Fluier) (Se aude de departe un uerat lung, sub ire. E probabil un gardist de strad , care s’a trezit. Profesorul tresare i r mâne o clip atent, cu degetul ar t tor ridicat în sus). PROFESORUL A dat drumul dela cinematograf. (Dup o secund ): Aud pa i… Voci… (Într’adev r parc se aude un sgomot nedistinct de pa i i voci). NECUNOSCUTA Nu aud nimic. PROFESORUL (Repezindu-se la lamp , coboar mult fitilul, aproape stingând de tot, pe urm în oapt ): Ssst! Pe strada noastr … Pleca i din dreptul ferestrei… la o parte… (Femeea se d deoparte i se lipe te cu spatele de perete, la dreapta ferestrei. Profesorul este i el cu spatele la perete, într’o atitudine simetric la stânga. Între ei amândoi este fereastra larg deschis , cu cerul albastru, plin de stele. Între timp pa ii se aud mai tare, r sunând pe caldarâm). Se apropie. Vin încoace. (Pa ii s’au oprit). VOCEA D-rei CUCU (Din strad ): I i spun c am v zut lumin . i fereastra e deschis . PROFESORUL (In oapt ): Vede i? V’am spus s nu deschide i fereastra. VOCEA D-rei CUCU E acas . N’are unde s fie în alt parte. Strig -l! VOCEA LUI UDREA

61

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

Miroiu! Miroiu! NECUNOSCUTA (In oapt ): Miroiu te cheam ? PROFESORUL (Idem): Da. NECUNOSCUTA i mai cum? PROFESORUL Marin. NECUNOSCUTA Marin Miroiu… Nu e urît. VOCEA LUI UDREA Miroiu! Deschide! Eu sunt. NECUNOSCUTA (Mereu în oapt ): Cine e sta? PROFESORUL (La fel): Colegul meu… profesorul de muzic . VOCEA LUI UDREA Miroiu, nu auzi? Nu e ti acas ? VOCEA D-rei CUCU Ce-l mai întrebi? Sigur c e acas . NECUNOSCUTA i asta cine e? PROFESORUL O coleg … Profesoara de fizico-chimice. NECUNOSCUTA i ce vrea? PROFESORUL Nu tiu. NECUNOSCUTA E iubita d-tale?

62

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

PROFESORUL (Jignit): Doamn ! v rog… NECUNOSCUTA E logodnica d-tale? PROFESORUL Nu am logodnic . NECUNOSCUTA Atunci ce caut aici la ora asta? (B t i violente afar în poart ). PROFESORUL (Afolat): O s scoale toat mahalaua. Trebue s le deschidem. NECUNOSCUTA Deschide-le. (B t ile continu . Profesorul face un pas, vine în dreptul ferestrei, se apleac peste pervaz i strig ). PROFESORUL Un moment. Am auzit. Vin. (C tre necunoscut în oapt ): Ce ne facem? NECUNOSCUTA Nimic. S vie. PROFESORUL i s v g seasc aici? NECUNOSCUTA De ce nu? PROFESORUL Pentru nimic în lume. E cu neputin . (Sco ând din nou capul pe fereastr , fiindc iar se aud b t i): Vin. Îndat . Îndat . (C tre necunoscut ): Doamn , trebue s v ascunde i, trebue s disp re i. NECUNOSCUTA Eu pe fereastr nu s r, s PROFESORUL Trece i dincolo. (Ar tând u a din stânga): Un moment. NECUNOSCUTA Bine dar… (Face un pas, spre u a indicat ). PROFESORUL (Alarmat): Capul jos! Capul jos! (Femeea apleac capul în timp ce trece în dreptul ferestrei). NECUNOSCUTA 63 tii!

se face din nou lumin mare. Arunc repede o privire de jur-împrejur i pe urm se gr be te spre u a din dreapta). 64 . B t i în poart ). NECUNOSCUTA S nu m ii mult c mi-e somn. profesorul iese prin dreapta. NECUNOSCUTA (Deschizând u a din stânga): S nu m ii mult. PROFESORUL Parc zicea i c nu v mai e. auzi! E întuneric aici.Steaua f r nume Mihail Sebastian (A ajuns lâng u ): S nu m ii mult. câteva clipe scena r mâne goal ). (Iese. PROFESORUL (Se duce la fereastr ): Acuma! Acuma! (Merge spre lamp ridic fitilul. PROFESORUL (Z p cit de tot): Cinci minute… Trei minute… Pân v d ce vor. Pân m scap de ei. PROFESORUL (Implorând): V rog! v rog… (Necunoscuta a închis u a la loc. NECUNOSCUTA Ei! Mi s’a f cut din nou.

D-ra CUCU Cum nu sim i? Miroase de te ame e te.UDREA D-ra CUCU (Intrând prin dreapta. f r exagerare caricatural îns . In gr din nu miroase. venind dup ea): Vroiam… Voiam s m sp l. D-ra CUCU (Severa): D-ta te speli noaptea? PROFESORUL Da… însfâr it… uneori… UDREA (45 50 de ani. trage pe nas): Miroase a ceva… a parfum. “boem” de provincie. intrigat ).Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA II PROFESORUL . D-ra CUCU (Aplecându-se peste pervazul ferestrei. intrând): P cat c n’ai fost la cinematograf. PROFESORUL Poate florile… Gr dina… E fereastra deschis . trage pe nas de câteva ori): Nu.D-ra CUCU . (Face câ iva pa i prin odaie. miroase în aer): Dar ce e mirosul sta aici? (Adulmec b nuitoare aerul. PROFESORUL D-r Cucu… nu te sup ra… e târziu… a vrea s asta… D-ra CUCU tiu… c rui fapt datorez… în elegi… la ora 65 . e gata s se împiedece de stropitoarea r mas lâng u ): Ce e cu stropitoarea asta cu ap aici? PROFESORUL (Încurcat. A fost frumos… frumos de tot. s’a oprit. (Gata s povesteasc ): S vezi… El… PROFESORUL Las c -mi poveste ti mâine… Acum… D-ra CUCU (A înaintat în centrul înc perii. PROFESORUL Nu simt nimic. Aici.

PROFESORUL Ba da… dar nu la ora asta. UDREA (Cam jenat): S vezi. Pe d-ta nu te intereseaz ordinea i disciplina. D-ra CUCU (Isbucnind): Da! Pe mine. când spre cel lalt. la cinematograf dau peste domni oara Cucu. (Num rându-le pe degete): Iliescu dintr’a cincea. Singur profesorul a r mas în picioare între ei. si la cinematograf. apte fete am prins în sal . când spre unul. D-ra CUCU Foarte r u. (Lui Udrea autoritar ): D -i înainte. (Udrea ia i el loc. UDREA Ei!. coala tie tot. când cu mare nelini te spre u a din stânga). Fiindc tot eu s raca trebue sa fac poli ie i la gar i la gr dina public . te Rog… scurt.Steaua f r nume Mihail Sebastian S nu ne gr bim. Repede. uitându-se dezolat. domnule. Eu am fost la cinematograf... pentru Dumnezeu. Tatovici dintr’a patra B… PROFESORUL (Întrerupând enumerarea): D-r Cucu… D -mi voie… eu cred… D-ra CUCU Sigur. coala nu doarme. PROFESORUL Nici noaptea? D-ra CUCU Nici! coala vegheaz . UDREA Ei. Ulmu dintr’a asea. 66 . Vede tot! PROFESORUL (Nelini tit): Ce vrei s spui? D-ra CUCU Las’c vezi d-ta îndat . S’o lu m încet. i acolo am întâlnit-o pe D-ra Cucu. i cum î i spusei. ai cuvântul. domnule Profesor. PROFESORUL Udrea. mai repede. PROFESORUL (Nervos): Udrea. (Ia loc pe un scaun): Domnule Udrea.

reputa ia mea… i intru în casa unui b rbat neînsurat noaptea?… UDREA (Parantez ): Tocmai de asta m’a luat cu dumneaei. pe furi . închiz toare): Domnule Miroiu! S nu încerci s negi c -i de prisos. (Dup o secund . (C tre Udrea): Vorbe te. UDREA Vorbesc. domnule profesor. cu spaim . D-ra CUCU Te faci c nu în elegi. Ca s nu vorbeasc lumea. D-ra CUCU (Continuând): Trebue s fie la mijloc o chestiune foarte grav . c dac eu. (Reluând firul): Cum v spusei… la cinematograf… D-ra CUCU (T indu-l scurt): Las -m pe mine. PROFESORUL O chestiune grav ? Nu în eleg nimic. (C tre Profesor. eu. se lumineaz u urat): Da. spre u a din stânga. c tre Udrea): Ei! Acuma vezi? 67 . r spicat): E adev rat ce am aflat? PROFESORUL (Cu nelini te crescând ): Ce ai aflat? D-ra CUCU E adev rat ce mi-a spus Ispas. domnule. eful g rii? PROFESORUL Ce i-a spus? D-ra CUCU E adev rat c d-ta… (subliniând): d-ta… ai pl tit 22 de mii de lei o carte pe care i-a adus-o ast zi Pascu dela Bucure ti? PROFESORUL (Care a fost torturat de acest interogator i a privit mereu. S nu se compromit . dac pun în joc numele meu. PROFESORUL Vorbe te Udrea. D-ra CUCU (Triumf toare.Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU Dar de ce mai repede? D-ta trebue s în elegi. dar dac nu m l sa i.

c am fost pe la ea. PROFESORUL De ce? Eu cu banii mei fac ce vreau. slav Domnului. PROFESORUL Nu i-am spus.Steaua f r nume Mihail Sebastian UDREA N’am tiut nimic. D-ra CUCU Nu vezi? (Senten ios): Domnule Miroiu.000 de lei? UDREA Ba da. La birt ai r mas dator 8oo de lei înc de pe luna trecut . D-ra CUCU Haine nu i-ai mai f cut de când te-am apucat. dar nu mi ai împrumutat tu 3. Ii dau înapoi. PROFESORUL (Trecându-si mâna prin pâr): Chiar s pt mâna trecut . explicativ): Din fondul serb rii. 68 . un profesor! d 22 de mii de lei pentru o carte. (C tre d-ra Cucu. La frizer te tunzi odat în dou luni. De ase ani le por i tot pe astea. asta nu e lucru curat. D-ra CUCU (Teribil ): Din fondul serb rii! PROFESORUL Mâine iau leafa. Nu mi-a spus nimic. D-ra CUCU Banii d-tale? Care bani? Ce fel de bani? C . când cineva. te cunoa tem. PROFESORUL De unde tii? D-ra CUCU Mi-a spus M-me Luiza. D-ra CUCU i dac -i dai înapoi?! Crezi c e deajuns? Crezi c asta e tot? PROFESORUL Nu v d ce ar mai fi. PROFESORUL (Uitându-se la hainele pe care le poart ): Sunt curate… sunt bune.

D-ra CUCU (Care nu ine seam de protest ri): Las’ c carte. D-ra CUCU (Lui Udrea): Pân mâine diminea ? Crezi d-ta c a fi dormit pân mâine diminea ? (Lui Miroiu): Nu domnule Profesor. i ora ul. trebue s afle.Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU i tii ce-am auzit? (Veninoas ): C . Ai r bdare pân mâine diminea . îndurerat): Asta e o infamie!… D-ra CUCU i c m ile! PROFESORUL O infamie! (Privind mai mult spre u a din stânga): Nu trebue s crede i. Stai domni oar Cucu.i cârpe ti singur ciorapii. 22 de mii de lei pe o 69 . Unde e? PROFESORUL E aici. d-le Profesor. nu e o nebunie? PROFESORUL Poate c da. Pantalonii poate i-i calc singur… dar c m ile… i ciorapii. dar e nebunia mea i nu datorez nim nui nicio socoteal . UDREA Asta nu e adev rat. coala trebue s PROFESORUL Ei bine. d-r Cucu. D-ra CUCU Te în eli. PROFESORUL (R nit. Nu era nevoie s vii pentru asta în plin noapte… UDREA A a i am spus i eu. care nu arat nimic). (Gest vag. i atunci. Pe loc. ai aflat. coala. (Cu alt voce): Unde e cartea? PROFESORUL Ce carte ? D-ra CUCU Cartea! Cartea pe care i-a adus-o Pascu. tiu eu ce vorbesc. te întrebi. Spune tu Udrea. D-ra CUCU tie. i eu. Misterul sta trebue s se l mureasc imediat.

domnu Udrea? UDREA Am auzit. Poate nu. PROFESORUL Nu era nevoie. Ce e cartea asta? De cine e? De unde vine? Ce scrie în ea? Ce gânduri ai cu ea? De ce ai cump rat-o? PROFESORUL (Tace. decât provocator): Da. Refuz. D-ra CUCU Taci? Nu spui nimic? PROFESORUL 70 . D-ra CUCU Domnule Miroiu.i dai seama de gravitatea situa iei. D-ra CUCU I i mai pun o singur întrebare. ridic din umeri).Steaua f r nume Mihail Sebastian S’o v d. PROFESORUL Nu se poate. PROFESORUL De ce? D-ra CUCU Cum de ce? Ca s’o v d. PROFESORUL (Mai mult timid. ca un gest de colegialitate… UDREA De pur colegialitate… D-ra CUCU …Am vrut s stau de vorb cu d-ta. Eu voiu aduce cazul în fa a conferin ei profesorale… dar mai întâiu. D-ra CUCU Nu se poate?! Vrei s spui c … refuzi s mi-o dai? s mi-o ar i. D-ra CUCU Ai auzit.

ziua i noaptea. Numai s nu. domni oar . îi bareaz drumul). ca i cum ar spune: De! Ce s fac?). PROFESORUL (Repede.i spun ceva. Dar acum o s ias la lumin . e târziu… D-ra CUCU Cu alte cuvinte m dai afar . ce tot dregi de te închizi mereu singur în cas . Vino. domni oar Cucu. d-le Udrea. nu… dar d-tale nu i-e somn? D-ra CUCU Mie nu mi-e niciodat somn. Profesorul speriat. Cum pofte ti. s ias … dar mâine diminea … nu acum. PROFESORUL Totu i e târziu… D-ra CUCU Nu e niciodat prea târziu. 71 . Am s .în fa a u ii din stânga. tainic): Udrea! R mâi. PROFESORUL (Acela i joc): Suspect! Cum suspect! D-ra CUCU De mult e tot ora ul cu ochii pe d-ta i se întreab ce tot faci. (Iese furtunos prin dreapta.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Gest cu mâinile. PROFESORUL Domni oar Cucu… Domni oar Cucu… D-ra CUCU E ceva suspect aici. PROFESORUL S ias .i par r u. D-ra CUCU Domnule Udrea! In casa asta se petrec lucruri mari. PROFESORUL Nu. I i mai pun o singur întrebare… PROFESORUL (Întrerupând): N’o pune c nu r spund. D-ra CUCU Bine. E noapte. S mergem. Udrea placid se ia dup ea). (In agita ia ei a ajuns .

da’ las -mi poarta deschis . M întorc. PROFESORUL Da. PROFESORUL Atunci întoarce-te. Trebue s conduc scorpia acas . ca s nu mai bat. (Iese repede). da. VOCEA D-rei CUCU Ce faci. UDREA Bine. 72 . VOCEA D-rei CUCU (De afar ): Domnu Udrea! UDREA Viu! Viu! (Cu vocea sc zut ): M întorc. Am nevoie de tine.Steaua f r nume Mihail Sebastian UDREA Nu pot. domnule? Vii! UDREA Gata sunt.

ia deacolo volumul misterios. f r grab . U a din stânga se deschide bini or. (Profesorul tace): Nu se poate? Nu vrei? (Profesorul tace): Nici mie? Nu m cuno ti. îl apuc cu mâna de b rbie i îi întoarce u or capul. NECUNOSCUTA Ascult … D -mi cartea. de astronomie. pentru o or . NECUNOSCUTA Cât de veche? PROFESORUL Vreo sut cincizeci de ani. Ascult cu urechea a intit spre strad . Arunc o privire de jur-împrejurul camerei. i-a urm rit tot timpul cu privirea i-i d cartea. NECUNOSCUTA (A ajuns lâng el. N’am s v d pe nimeni. cu un gest simplu). apropie lampa i r mâne câteva clipe aplecat asupra ei. întâiu în profil i pe urm înapoi): E adev rat c nu te-ai tuns de dou luni? PROFESORUL Ai auzit? NECUNOSCUTA Tot (Gest decolat din partea profesorului): Nu puteam s -mi astup urechile. PROFESORUL i-am spus. n’am s povestesc nim nui… Arat -mi-o… Te rog. deschide cartea. atent . (Dup o secund ): E adev rat c … PROFESORUL (Întrerupând): Nu-i adev rat. Pe urm . NECUNOSCUTA (Ia cartea. care r mânând pe loc. Sunt aici pentru o noapte. E o carte veche. ca s se conving c cei doi au plecat într’adev r. nu te cunosc.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA III PROFESORUL  NECUNOSCUTA Profesorul r mâne câteva clipe singur. Pe urm ridicând capul): Nu pricep nimic. merge spre raftul cu c r i. ia loc pe scaun. apropiindu-se de el. se duce la mas . pe urm îl prive te lung pe profesor. Nu-i nimic adev rat. în t cere. absorbit . Vreau s’o v d. PROFESORUL (O prive te un lung moment. Necunoscuta intr cu precau ie. De matematici. NECUNOSCUTA 73 . se întoarce spre necunoscut . E jenat i buim cit.

E un noroc c am g sit-o. pun deoparte. (Vine i el-lâng mas . PROFESORUL (Tace o secund ezitând). pot s NECUNOSCUTA Ce s tii? tiu. PROFESORUL 74 . PROFESORUL Da. o a tept. o visez. o am. (Cu elan): Dar acum o am. 1763. NECUNOSCUTA Un noroc? PROFESORUL De ani de zile o caut. Unde n’am scris? pe cine n’am întrebat? Librari. NECUNOSCUTA De asta e a a scump ? PROFESORUL (Pasionat): Nu e scump . întoarce copert i arat cu degetul): Upsala. Dar n’ai s spui nim nui? NECUNOSCUTA Nim nui. D-tale î i spun. Uneori. fac economii. Goteburg. anticari. PROFESORUL Niciodat ? NECUNOSCUTA Niciodat . O am. E eftin . De ani de zile strâng bani. dau lec ii. NECUNOSCUTA (Continuând enumerarea): I i cârpe ti singur ciorapii. NECUNOSCUTA Nu vrei s -mi spui? PROFESORUL Ba da.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Minunându-se): PROFESORUL ! ! o sut cincizeci? Mai mult chiar. Acum pot s verific.

pe cer. NECUNOSCUTA (Copil re te): Nu te cred. la dreapta pe urm cu un fel de team . PROFESORUL Nu m crezi? (Ridicând o hârtie de pe biroul lui): Uite-o. (Indicând cu vârful creionului un punct pe hârtie): Aici e. spre fereastr . azimutul i distan a zenital . NECUNOSCUTA (Dup ce l-a privit o secund drept în ochi): Unde? PROFESORUL (Simplu): In cer. NECUNOSCUTA (Pu in. O vezi? NECUNOSCUTA O v d… dar mai bine arat -mi-o afar . se în elege. Steaua pe care am g sit-o eu. la stânga. e aici. PROFESORUL (Se uit spre u a. (Gest spre fereastra deschis ). Linia asta e axa lumii. PROFESORUL Asta-i cerul. Cercul sta e ecuatorul (ridicând o clip capul i privind-o): Ecuatorul ceresc. NECUNOSCUTA Eu credeam c … PROFESORUL (Ar tând cu creionul pe-hârtie): Uite.Steaua f r nume Mihail Sebastian Îmi f g due ti? NECUNOSCUTA I i jur. se înclin spre ea i spune oapt ): Eu am g sit o stea. PROFESORUL Aici sunt coordonatele orizontale. Aici e sfera. NECUNOSCUTA Spunea-i c e în cer. foarte pu in speriat ): Se în elege. PROFESORUL 75 .

NECUNOSCUTA Nu în eleg. Cu totul altceva. NECUNOSCUTA Nu spui c ai g sit-o? PROFESORUL Am g sit-o. Nici Hiparch. Dar mai ales nu în eleg ce leg tur are steaua… cu cartea. Am calculat-o. La Herschel era o stea dubl .Steaua f r nume Mihail Sebastian Nu. Un moment am crezut c Herschel  dar nu. PROFESORUL E un catalog ceresc. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Fiindc avea destul îndr sneal . dar am g sit-o aici… pe hârtie. NECUNOSCUTA Van Mersch? PROFESORUL Steaua mea nu se afl pe niciun catalog de stele. PROFESORUL Ce nu în elegi. Eu simt c e ceva adev rat în teoria lui despre stelele negre. era el. NECUNOSCUTA 76 . nici Kepler… NECUNOSCUTA (Ar tând spre portretul din perete): Nici el? PROFESORUL Nici. c acolo nu se vede. un atlas. singurul. NECUNOSCUTA Pe hârtie? Cum pe hârtie? PROFESORUL Sigur. NECUNOSCUTA Multe. Singurul care ar fi putut. Catalogul lui Van Mersch. nici Ptolomeu.

l-au numit totdeauna diletant. NECUNOSCUTA (Cu anumit îngrijorare): Nebun? PROFESORUL Da. Las . aproape r stit): Cum nu. Mi-o ar i mâine diminea . astrolog… sigur. Uite (o apuc de mân ): vino cu mine. Sunt patru i-trei. NECUNOSCUTA Ce ursoaic ? 77 . Vreau s dorm. arlatan sau… nebun. PROFESORUL Nu. Acuma nu. Acuma trebue s spun. PROFESORUL Nu. (O duce cu el la fereastr ): Vezi Ursa Mare? NECUNOSCUTA Nu v d nimic. Nu m’ar mira s se spun într’o zi i despre mine c sunt nebun. nervos. î i bat joc de el. Uite (ar tând cu degetul): Sunt apte stele… Le vezi? NECUNOSCUTA (Ezitând): Nu. NECUNOSCUTA (Începe s -i fie de-a-binelea fric ): Mie mi-e somn. Stai aici. PROFESORUL Cum mâine diminea ? Mâine diminea nu se vede. nu. NECUNOSCUTA (Cu îngrijorare crescând ): Despre d-ta? PROFESORUL B ie ii din cursul superior i acum spun: nebun. devine astrolog. lâng mine. Ultimele trei sunt coada ursoaicei. De îndat ce un om are o viziune mai larg .Steaua f r nume Mihail Sebastian Stelele negre! PROFESORUL Astronomii de coal . Mi-e somn. NECUNOSCUTA Ce-are aface? Mi-o ar i pe hârtie. Acuma trebue s vorbesc. de universitate. II numesc. PROFESORUL (Febril.

Vreau s iau ap dela fântân . PROFESORUL S te plimbi? NECUNOSCUTA Mi-e… mi-e sete. NECUNOSCUTA Ce balaur? (E foarte speriat . Nu spuneai c e o fântân ? (Profesorul face un pas spre ea. Acolo unde prive ti. 78 . Se desprinde u or de lâng el i face cu mult precau ie un pas spre u a din dreapta. Balaurul. de asta n’o vezi. NECUNOSCUTA Ce dragon? PROFESORUL Dragonul. e capul dragonului. PROFESORUL (Întorcându-se brusc): Unde te duci? NECUNOSCUTA M … m duc pân în curte… Vreau s m plimb. Ar vrea s fug ). ceea ce o sperie i mai mult): S … s nu te iei dup mine c strig.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Te ui i prea jos.

care e tot în prag): Intr . D-ta nu m cuno ti. Apare Udrea. avem nevoie. dar eu te cunosc. UDREA (Încremenit): Doamn !… PROFESORUL (C tre femee. frate? De ce nu mi-ai spus c nu e ti singur? PROFESORUL N’am avut când.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IV PROFESORUL  NECUNOSCUTA  UDREA U a din dreapta se deschide. dar se mai întoarce odat spre Udrea. Intr te rog. UDREA (Spre Necunoscut . (Ia stropitoarea i str bate scena spre u a din stânga. domnule. Udrea. UDREA (Foarte jenat): De ce nu mi-ai spus. La sgomotul u ii. se apropie de el). femeea se întoarce scurt spre noul venit. calm): Te-ai speriat! Îmi pare r u. Necunoscuta profitând de faptul c a r mas o clip singur cu Udrea. Stai s’o iau de-acolo. teribil de încurcat): Doamn … v rog s crede i… dac a fi tiut… (Se împiedec de stropitoarea r mas lâng u ): Ce-o fi asta? PROFESORUL Stropitoarea. Intr . NECUNOSCUTA Da. D-ta e ti d-l Udrea. cu alt ton): Intr . n’auzi? Avem nevoie de tine. NECUNOSCUTA (Repede): Domnule Udrea! UDREA V rog. NECUNOSCUTA (Agitat): Domnule! Ce bine ai f cut c ai venit. (Lui Udrea. s n’o r stoarne cineva. UDREA De mine? (Profesorul a intrat cu stropitoarea în odaia din stânga. 79 .

Andante. c ci întrebarea e prea nea teptat ): Am v zut-o. Dar de ce m întreba i pe mine? Întreba i-l pe el. i-am spus c e compozitor. Dorm i eu la tine. Alegro. NECUNOSCUTA Astronom?… tii ce spune? C a g sit o stea. Tot el mi le-a ar tat i mie. NECUNOSCUTA i… e i un dragon? Un balaur? UDREA Este.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA D-ta ai v zut vreodat Ursa Mare! UDREA (Dup o secund de t cere. Scherzo… PROFESORUL i iar Alegro. UDREA Unde? PROFESORUL La tine acas . UDREA (Simplu): O fi g sit. c el tie mai bine. NECUNOSCUTA E pe cer? UDREA Dar unde s fie? Pe cer. Hai. pe ultima ei replica): Sigur. De ce s nu g seasc . Eu n’am scris o simfonie? NECUNOSCUTA Ai scris o simfonie? PROFESORUL (Intrând din stânga. E astronom. s mergem. fire te. UDREA O simfonie în patru p r i. UDREA De ce? 80 . Udrea.

NECUNOSCUTA Nu vreau s dorm. vorbe te-mi despre simfonia d-tale. frate. I i explic eu. UDREA Asta a a e. Pentruc trebue s dormi. Avea dreptate scorpia. NECUNOSCUTA Nu vreau s r mân singur . UDREA De ce? PROFESORUL Pentruc n’are unde dormi în alt parte. Aici se întâmpl lucruri mari. UDREA Dar cine e Doamna? PROFESORUL Asta nu tiu nici eu. UDREA Stai. Domnule Udrea.i spun eu pe drum. c m’am z p cit de tot. Vino. Noapte bun . E târziu. PROFESORUL Las .Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Las c . De ce v gr bi i? PROFESORUL Pentruc i-e somn. UDREA i doamna? PROFESORUL Doamna r mâne aici. E frumoas ? UDREA 81 . NECUNOSCUTA Pleca i? De ce pleca i? PROFESORUL Pentruc e târziu.

PROFESORUL S tii c dac ti-o cânt si d-tale. NECUNOSCUTA De ce? UDREA Pentruc îmi pune be e în roate. Scherzo. direc ia liceului… i d-ra Cucu. UDREA V-am spus. NECUNOSCUTA Cum? UDREA Din gur . Alegro. Autorit ile locale. PROFESORUL i iar Alegro. NECUNOSCUTA El o tie? UDREA I-am cântat-o. NECUNOSCUTA Cine? UDREA Toat lumea.Steaua f r nume Mihail Sebastian P i s spun el (gest cu capul spre Profesor). 82 . Andante. Hai s mergem. nu vezi c doamna se intereseaz de muzic ? NECUNOSCUTA i nu s’a executat niciodat ? UDREA Înc nu. nu mai dormim în noaptea asta. PROFESORUL Udrea! E târziu. UDREA Stai. domnule. E lung . Are patru p r i.

du .ti . dar puteam s’o organizez. Tot n’am f cut nimic.du . E târziu. dou violoncele.du . într’o mi care mai rapid ): Tu .ti… (Scurt): Tim . UDREA Nu-i a a? (Reîncepe execu ia.dum! Tu -du . cum ar merge. c la urma urmelor ce-mi trebue? Opt viori. NECUNOSCUTA i f r … corn englezesc… nu se poate? UDREA Doamne fere te. iau dela batalion.ti .ti . PROFESORUL Las . i s v spun de ce.ti . dar la scherzo.du . Tu .dum! Tu . (Dirijeaz cu amândou mâinile viorile din imediata lui apropiere. Tu .pam – pam . Nu vrea s mi le dea.ti .pam .ti .pam pam.pam… Pe urm viorile.dum!… i acuma intr cornul englezesc. ale unei imaginare orchestre): Pam .ti . UDREA Tocmai. o viol . un contrabas.pam .ti .pam .du .pam . domnule! (C tre Necunoscut ): Pân la scherzo. de ast dat f r explica ii): Pam .du -du . UDREA D -mi pace. (C tre Necunoscut ): S vede i. Udrea. f r corn englezesc sunt mort.pam . Eu voiam s cânt simfonia cu orchestra liceului. NECUNOSCUTA De ce? UDREA Pentruc n’am corn englezesc. Al muri i sufl tori. Asta-i principalul.pam . Intâiu intr al murile (Gest de dirijor spre al murile din fund dreapta.ti! Tim tim! 83 . S vede i. (Gest spre fund stânga): Ti .pam .ti . doamn .ti .ti .pam . Tu . PROFESORUL Dar nu i le d .du . Dar s zicem c mi le d . ar merge.tim! NECUNOSCUTA E foarte frumos. Se g se te.dum.Steaua f r nume Mihail Sebastian UDREA Las -m frate. dela fanfar .ti .du .ti .dum.du du .ti . NECUNOSCUTA Are orchestr ? UDREA N’are.dum! Ti .

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

NECUNOSCUTA (Admirativ): Partea asta dela urm !… UDREA Nu-i a a! PROFESORUL (Sincer): E adev rat. E frumos. UDREA Ce folos! Dac n’am corn englezesc. NECUNOSCUTA Nu se poate s pui altceva în loc? Alt instrument? UDREA In ruptul capului. Mai bine m lipsesc. O mie de ani a tept  i f r corn englezesc nu cânt. NECUNOSCUTA i nu se g se te de cump rat? UDREA S’ar g si la Bucure ti, dar e scump. Vreo 30 de mii. NECUNOSCUTA 30 de mii. UDREA Am pus eu ceva bani deoparte din leafa mea, vreo 4.500, dar pân la 30 de mii mai e. Am scos i o list de “subscrip ie. Sta i s’o vede i. PROFESORUL (Jenat): Udrea! UDREA Las -m , frate. Numai s’o vad . (Scoate din buzunarul interior al hainei o hârtie, o desp ture te i începe s citeasc ): “List de subscrip ie pentru achizi ionarea unui corn englezesc, în vederea execut rii în prima audi ie a simfoniei Nr. i în mi bemol major, a maestrului Radu Udrea”. NECUNOSCUTA Ai mul i subscriitori? UDREA Pân acum unul singur. (Ar tându-l pe Profesor): El.

84

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

NECUNOSCUTA D-ta? PROFESORUL (Stingherit): Da. NECUNOSCUTA (A luat lista de subscrip ie din mâna lui Udrea i o prive te): Domnule Udrea, a semna i eu… dar… UDREA (Luându-i-o repede înapoi): Vai de mine, coni ! Se poate? Cum v închipui i? Eu v’am ar tat-o numai a a. PROFESORUL (Dojenitor, c tre Udrea): Vezi? vezi? UDREA Pe unde n’am umblat? Cui n’am cerut? La Prim rie, la Comitetul colar, la Sfatul Negustoresc. Am ajuns de râsul târgului. Zice lumea c sunt nebun. NECUNOSCUTA i d-ta? PROFESORUL Da. i el. UDREA Cum si eu? PROFESORUL Las c - i explic eu. Hai s mergem. Mâine diminea de-aface cu d-ra Cucu? UDREA Nu. Asta nu. PROFESORUL Atunci? Hai s mergem. E târziu. UDREA (C tre Necunoscut , scuzându-se oarecum): Adev rat. E foarte târziu. Noapte bun , doamn . NECUNOSCUTA M l sa i? UDREA avem coal . Vrei s întârzii? Vrei s ai

85

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

De! Trebue. NECUNOSCUTA Bine. PROFESORUL (Dup ce i-a luat cartea de pe mas ): Noapte bun , doamn . NECUNOSCUTA Noapte bun … Iei cartea cu d-ta? PROFESORUL Da. Vreau s’o r sfoesc pu in înainte de m culc,.. Noapte bun . (Udrea a ie it, e i el gata s ias ). NECUNOSCUTA (Sco ând un ip t): A! PROFESORUL (Întorcându-se din prag): Ce s’a întâmplat? NECUNOSCUTA oarecele. UDREA (Reintrând i el): Ce oarece? NECUNOSCUTA L-am auzit. A mi cat. PROFESORUL (Dup ce a privit-o un timp în t cere, se întoarce spre Udrea): Udrea, ia-o înainte. Vin i eu dup tine. S -mi la i poarta deschis , auzi? UDREA Bine, bine… (Mai mult pentru ei): Nu mai pricep nimic… Noapte bun . (Iese).

86

Mi se întâmpl destul de rar. dar mi se întâmpl câteodat … NECUNOSCUTA i pe urm … nu auzisem niciodat de Ursa Mare. scuzându-se): Ca s tiu cum s m îmbrac… Ce pantofi s pun. PROFESORUL (Cu un fel de decolare): Dac nu plou ! NECUNOSCUTA (Explicându-se. dac nu plou …. Ca s v d dac -i înourat. PROFESORUL Te rog s m ier i. 87 . NECUNOSCUTA Mi-era fric de d-ta… Vorbeai cu atâta… cu atâta pasiune. PROFESORUL Am vrut s i-o ar t adineaori. ce-i cu d-ta. dar te-ai speriat. PROFESORUL Atunci. Uneori. PROFESORUL Nu tiai? Cum nu tiai? N’ai v zut-o niciodat ? Niciodat ? NECUNOSCUTA Nu-mi aduc aminte.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA V NECUNOSCUTA  PROFESORUL PROFESORUL (Se apropie de ea): N’ai auzit nimic  niciun oarece. nu te ui i niciodat pe cer? NECUNOSCUTA Ba da. Nu tiam c exist . nu-i a a? NECUNOSCUTA (Recunoa te din cap). Ce vrei? NECUNOSCUTA Nu pleca… Nu vreau s pleci pân nu-mi ar i… steaua d-tale. PROFESORUL D-ta.

Spuneai c sunt apte stele. Carul Mare. PROFESORUL Dar seara. patru i trei. pe cer. Pe cer stelele clipesc acum mai puternic. PROFESORUL E ca o ursoaic adormit pe labele dinainte. Se desprinde mai ales printre alte stele mici. patru… le v d… i trei… (In extaz): Ce frumos e! (Dup o mai lung t cere): Ce mari sunt stelele! Mari si albe. E de mii de ani. Ursa Mare. Da! z u c v d. dar ce fel de via duci d-ta… dac nici Ursa Mare n’ai avut timp s’o prive ti. Acum trebue s’o vezi. Nu am o zi liber . PROFESORUL E îngrozitor! Bine. de sute de mii de ani. lumina albastr a nop ii e destul de limpede. Intr’adev r. cuprins toat în cadrul ferestrei). Ursa mare. Un car r sturnat deasupra cerului… cu ro ile în sus. 88 . Nici nu tiu unde mi-e capul. Lâng mine.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Ce pantofi s pui!… Dar la stele… la stele d-ta nu te ui i… nu le vezi? NECUNOSCUTA Nu am timp. PROFESORUL Nu ai timp? Dar ce faci? NECUNOSCUTA Sunt foarte ocupat . PROFESORUL (Vine din nou la fereastr ): Vino aici. aici i d-ta n’ai v zut-o? NECUNOSCUTA (Cu un fel de uimire copil reasc ): De sute de mii de ani! Arat -mi-o si mie. NECUNOSCUTA Cu ro ile în sus! Mi se pare c v d. NECUNOSCUTA A! scara sunt i mai ocupat . PROFESORUL Ocupat cu ce? NECUNOSCUTA Nu m mai întreba. NECUNOSCUTA Carul Mare? (In odaie.

NECUNOSCUTA De unde tii? PROFESORUL Pentruc le cunosc. NECUNOSCUTA Alcor? PROFESORUL Acolo e i steaua mea… Steaua pe care am g sit-o eu.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Nu sunt albe. ar tând pe cer): Dar steaua de-acolo o cuno ti? PROFESORUL Unde? Care? NECUNOSCUTA O stea mic . PROFESORUL Ai ochi buni. La stânga. De-asupra Ursei Mari. A treia i a cincea sunt ro ii-rubinii. Te felicit. PROFESORUL La stânga? NECUNOSCUTA Da. NECUNOSCUTA (cu un gest viu. A patra e albastr . i a doua. Lâng a asea stea din Ursa Mare. E Alcor. NECUNOSCUTA Le cuno ti pe toate? PROFESORUL Nimeni nu le cunoa te pe toate. NECUNOSCUTA Nu? PROFESORUL Întâia e galben . NECUNOSCUTA 89 .

necunoscut . NECUNOSCUTA Ce drum? PROFESORUL Drumul… Drumul pe care-l str bate de mii de ani în întunerec. Un nume… NECUNOSCUTA Dar e ti sigur c e acolo. PROFESORUL Trebue s fie.Steaua f r nume Mihail Sebastian Cum o cheam ? PROFESORUL Nu tiu. îmi trebue un nume de dou silabe. nev zut . Vega ar fi fost frumos. tiu unde se afl . Trebue s fie un nume care s mearg împreun cu Alcor. NECUNOSCUTA (Mirat ): Vezi. NECUNOSCUTA Atunci de ce nu se vede? PROFESORUL Pentruc e prea departe? NECUNOSCUTA De ce nu te ui i cu un ochean? Cu o lunet ? PROFESORUL Niciun ochean nu str bate pân acolo. PROFESORUL Când închid ochii. Eu v d mai departe. Ii cunosc orbita. Nu i-am dat înc niciun nume. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Pentruc n’am g sit un nume potrivit. Mult mai departe. Ii urm resc drumul. Alcor i Vega. NECUNOSCUTA i nu se va vedea niciodat ? Niciodat ? PROFESORUL 90 . neb nuit .

muream f r s v d Ursa Mare.Steaua f r nume Mihail Sebastian Niciodat . Un tren de noapte. (Moment de t cere. NECUNOSCUTA Tres rind u or. NECUNOSCUTA i-atunci? PROFESORUL Atunci ar str luci acolo (arat cu mâna): drept acolo… NECUNOSCUTA Deasupra Ursei Mari? PROFESORUL Deasupra Ursei Mari… Lâng Alcor… NECUNOSCUTA i nu se poate? PROFESORUL Nu! NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Pentruc stelele nu se abat niciodat din drumul lor. Ce este asta? PROFESORUL tiu eu? Un tren. NECUNOSCUTA P cat. NECUNOSCUTA Poate trenul meu… Când te gânde ti c dac muream ast noapte. NECUNOSCUTA 91 . PROFESORUL Ar trebui s se abat pu in din drumul ei. PROFESORUL Ar fi fost p cat. Se aude din dep rtare un uerat de locomotiv ).

Nu m’am gândit niciodat . PROFESORUL De ce? NECUNOSCUTA tiu eu? PROFESORUL E ti nenorocit în viat ? Foarte nenorocit ? NECUNOSCUTA Nenorocit ?… Nu cred.Steaua f r nume Mihail Sebastian Atâ ia oameni tr esc f r s’o vad . s fug. NECUNOSCUTA II auzi ? Trece… A trecut… Dac r mâneam acolo pe linie… PROFESORUL Ai fi fost în stare… Ai fi fost în stare s … (Nu îndrâsne te s pronun e cuvintele). NECUNOSCUTA Da… poate… dar cel pu in de ast dat am v zut ceva nou. PROFESORUL Li se pare c tr esc. s plec. PROFESORUL Te vei reîntoarce i de ast dat . Pe urm îmi trece. de disperare. acelea i cuvinte. Ast sear ai fugit. Uneori îmi vine s urlu de plictiseal . Pe urm îmi trece. NECUNOSCUTA Am mai fugit eu de câteva ori… Dar m’am întors. (Se întoarce la fereastr ): Ursa Mare. NECUNOSCUTA S mor? Poate c da. 92 . acelea i gesturi. (Un nou uerat. parc mai de departe. PROFESORUL Totu i. Uneori îmi vine o poft nebun s trântesc u a. Mereu aceia i oameni. PROFESORUL Atunci? NECUNOSCUTA M plictisesc.

pe lâng care marile stele trec f r s’o vad . fiin e care nu s’au v zut niciodat . auzi cum fream t p duri i oceane  fantastice p duri i fantastice oceane. într’un univers absurd. vie. PROFESORUL 93 . Ursa Mare e totdeauna nou . ne sbatem pe o planet de provincie.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Ai dreptate. ca într’un târg în care nu curge ap . se presimt. cu team ): i se g sesc? PROFESORUL Niciodat . NECUNOSCUTA Ar trebui s încerci… Cine tie? PROFESORUL Sunt seri când tot cerul mi se pare pustiu. ca i cum dup o planet pe alta. de pe o stea pe alta. atent . a a de atent . indiferent … i atunci parc simt toat umilin a. e trist. se cheam … NECUNOSCUTA (Încet. nu arde lumina i unde nu opresc trenurile rapide… Dar sunt seri când tot cerul fo ne te de viea … când pe ultima stea. Pentruc nicio stea nu se abate niciodat din drumul ei NECUNOSCUTA E p cat. NECUNOSCUTA F r s’o vad ? PROFESORUL Dar sunt alte seri. toat disgra ia de a locui pe o biat planet mizerabil . dac ascul i bine. încât dac a i striga mi se pare c m’ar auzi. NECUNOSCUTA Chiar i pentru d-ta care o cuno ti a a de bine? PROFESORUL Chiar i pentru mine… Sunt seri când e rece. când o simt aici la fereastr . moarte. în care numai noi în marea noastr singur tate. cu stele reci.  seri în care tot cerul e plin de semne i de chem ri. protectoare. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Pentruc nimeni n’a trecut niciodat de pe o stea pe alta. se caut . dep rtat .

limpede. sau pe Steaua Polar . intrând acolo. devine u or. NECUNOSCUTA Mona. visele noastre c zute  tot ce am fi vrut s cutez m si n’am cutezat. alb . tot. nu cred.  când te-am v zut. (E foarte aproape de el. c undeva. PROFESORUL Oameni. Tot ce încerc m f r s isbutim nici pe jum tate  gesturile noastre zadarnice. PROFESORUL Da… Sau pe steaua mea f r nume… Aventura asta ridicol . NECUNOSCUTA Poate c viu din alt lume. NECUNOSCUTA Crezi… crezi c sunt si acolo oameni… Oameni ca noi. Dar e frumos. în alt constela ie… în Ursa Mare. se simplific . sub acela cer. devine luminos i transparent. dar cu alt noroc. se împline te. se împarte. Îl îmbr i eaz . Ca noi. NECUNOSCUTA Eu sunt o stea care se opre te. am crezut o clip c vii din alt lume. Pe urm se desprind unul de altul i se privesc în t cere. se repet altfel. str lucitoare…. Dar poate fiin e mai u oare… mai luminoase… mai plutitoare… (cu o schimbare de ton. Lung-lung s rut. privind-o): Când te-am v zut ast zi seara. Poate c acolo tot ce aici e greoiu i ap s tor.  în gara aceea afumat . tot. tot ce aici e întunecat i opac. PROFESORUL Cum te cheam . dela început. nu se opre te nicio-lat din drumul ei. PROFESORUL Nu… nu… NECUNOSCUTA De unde tii ?… PROFESORUL Pentruc nicio stea nu se abate. care se nume te via a noastr . s iubim si n’am iubit. PROFESORUL 94 . nu tiu. sau pe Vega… NECUNOSCUTA Sau pe steaua d-tale f r nume.Steaua f r nume Mihail Sebastian E pu in trist. în alt lume. Cel pu in tii c nu e ti singur sub bolta asta imens .

CORTINA 95 .Steaua f r nume Mihail Sebastian Mona! Ce nume frumos. Parc ar fi un nume de stea… (Str b tut de un gând revelator): Dar e un nume de stea Alcor i… Mona.

PROFESORUL Mona! MONA i Atanasiu. dar acum se vede’ prin fereastra deschis gr dini a din fa . (Râde lung. Interiorul e tot atât de modest. De afar din curte se aude glasul Monei. pentru Dumnezeu. copil resc).i place? PROFESORUL Ba da. speriat. Profesorul intr repede din stânga. e f r hain . cântând. O fraz -dou . ce d spre baie. i Lascu. care asear în întunerec nu se vedea i care lumineaz totul. Chiroiu dela Percep ie. trei geamuri la strad . SCENA I PROFESORUL  MONA Scena e goal . U a din stânga. dintr’un cântec oarecare i întrerupt pe alocuri de un râs copil resc. gr dini simpl de provincie. c ma cu mânecile suflecate pân la cot. Nu trebue neap rat s cânte frumos i nu trebue mai ales s cânte o roman întreag cu cuvinte. Are în mân un prosop cu care tocmai se terge pe fa . mai mult fredonat (fie i fals). dar te vede… Te aude de peste drum dela Chiroiu. parc e alt cas . (Râde). MONA Du ce? Nu. Casa cu uluci. nimic nu e propriu-zis schimbat i totu i în lumin . 96 . MONA tiu. deschis .Steaua f r nume Mihail Sebastian ACTUL III Acela decor. PROFESORUL (Alergând spre fereastra): Mona! Mona! MONA (De afar ): Daa! PROFESORUL Nu mai cânta. a doua zi diminea a.

M d afar . PROFESORUL Mona. nu te gânde ti? In rochia asta. se întoarce spre interior. M auzi? Fericit . E atâta soare. E în aceea i rochie de sear . morm ind de unul singur): Sunt pierdut. Pe bra ul stâng un buchet de flori de gr din . Bun diminea a! PROFESORUL Bun ? diminea a Mona! MONA Bun diminea a Marin! 97 . PROFESORUL (Se întoarce tres rind): Unde ai fost? MONA In curte. uite… sunt cele mai frumoase flori din lume. Nu râde c te aude… MONA N’are decât. Si florile astea. Parc toate ridic deodat capul i spun. Continu s se tearg pe obraz cu prosopul. Ce mai încolo ‘ncoace. s culeg flori. disdediminea ! S te vad to i vecinii? MONA (Cu elan): Toat strada. M d afar din înv mânt ( i ca i cum aceasta reflec ie ar trezi în el o nou alarm . tot târgul… Tot jude ul. atâta lumin . PROFESORUL (Dezolat. Fericit . fii cuminte. Sunt pierdut. PROFESORUL (Dojenitor): Mona! MONA Sunt fericit dragul meu.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Mona. PROFESORUL Dar bine. în elege. se apleac din nou peste pervazul ferestrei i strig ): Mona! MONA (Intr prin dreapta. nu râde. Vino în untru. de toate colorile): Nu striga c te aude. MONA Îndat … îndat … (Fredoneaz iar).

i ce noapte! PROFESORUL (Încet): N’am s’o uit niciodat . MONA Asear . PROFESORUL Nu. te rog… MONA Z u c e ti dr gu . MONA De ce? PROFESORUL Mi-e fric . Florile! Via a! Casa! PROFESORUL (Cu o ridicare din umeri): Casa! (Ca i cum ar spune: S nu mai vorbim de ea). Ia vino aici. MONA 98 . PROFESORUL Asear spuneai c e oribil .Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Ce frumoas e ti! MONA Nu eu. Mai aproape Ce fel de ochi ai tu? PROFESORUL (A închis repede ochii): F r culoare. i tu… Ce dr gu e ti. Mona! MONA Totul s’a schimbat de atunci. MONA Deschide-i. i eu. Marin. Dar de asear pân acum a trecut o noapte. PROFESORUL Mona. Casa. MONA E fermec toare.

clar). 99 . PROFESORUL Sssst! MONA Mi-e foame. MONA Cine e? PROFESORUL (Speriat): Sssst! (C tre femeea din strad ): Da ‘ncotro a a de devreme? VOCEA La pia c mi-a spus m-me Maltopol c e ni te vinete. PROFESORUL (Încet.Steaua f r nume Mihail Sebastian Fric ? PROFESORUL Da. MONA Nu sunt aici? Eu? (Râde. MONA Cine era? PROFESORUL M-me Grigorescu. s rut mâinile. O VOCE GROAS DE FEMEE (Din strad ): Bun diminea a. C nu e adev rat. PROFESORUL S rut mâinile. Complimente acas . Haide. MONA Vinete? Vreau i eu. nu m auzi? Nimic din via a mea n’a fost vreodat mai adev rat decât diminea a asta. S rut mâinile. nu fii prost. C nu e ti aici. Dar bine dragul meu. (Se întoarce dela fereastr ): Te-a v zut! (Pune decolat vasul pe mas ). Deschide ochii i d -mi repede un vas s pun florile. (Merge spre fereastr i se apleac peste pervaz spre curte. de unde ridic un vas cu care r mâne în mân ). aproape disperat): Mona! Mona! (C tre femeea din strad ): S rut mâinile. domnu Miroiu. Râs tân r. PROFESORUL Un vas? (Caut cu ochii prin odaie): Da de unde s -l iau? (Î i aduce aminte): A! da.

t oricum. nu glumi. O cos. începe s se îmbrace z p cit i stângaciu). MONA Nu-i nimic. Nu e timp de glumit. într’un târg ca al nostru. MONA Nu-mi venea bine? Vrei s spui c nu-mi venea bine? PROFESORUL Era cam rupt . MONA Aici ai i tu dreptate. Cum e m-me Lascu? Gras ? PROFESORUL Mona. în plin zi. tii ce? îmi pun din nou pijamaua ta de ast noapte. dar m duc s iau ni te bani. ( i-a g sit haina i cravata. îmi venea bine. Mona. Ar trebui s m schimb. tu nu po i s r mâi a a. PROFESORUL Mona. e târziu (se uit la ceas): au! Opt f r zece! Oi 21 întâia n’am clas . MONA Întâiu? PROFESORUL i se pl tesc lefurile. 100 . Mi-ar trebui o rochie. De acolo m reped pân la Pascu. Ce ar fi s împrumut m dela o vecin ? Dela M-me Maltopol Dela m-me Lascu. Trebue s ii im din situa ia asta.Steaua f r nume Mihail Sebastian MONA A! Mama lui m-me Chiroiu. MONA Asta a a e. MONA Cu atât mai bine. Uite. eu m reped pân la Liceu. PROFESORUL S l s m gluma. PROFESORUL S tii c te-a v zut. c ii c întâiu… (î i caut haina. c sunt aici. (Tandr ): C e adev rat. PROFESORUL i n’ai s te plimbi în pijama pe strad . cravata). în rochia asta. Asta e o dovad în plus.

O rochie. Trebue s g sesc ceva acolo. E ti foarte dr gu . î i ia repede p l ria din cui i d s ias ). un trenchcoat. 101 . MONA Da de ce s ies? Nu vreau s ies. PROFESORUL Bine. I i aduc. dar acum am fugit. PROFESORUL Pân când? MONA Toat via a. De altceva nu am nevoie. Nu te pricepi. Eu r mân aici. s tii. Numai s -mi aduci un sandvich c mi-e foame. Orice. Magazinul General. cu cravata. (A terminat cu haina. A a. MONA Stai! PROFESORUL (S’a oprit în prag): Ce e? MONA Vino aici! Nu-mi place cum i-ai f cut cravata.Steaua f r nume Mihail Sebastian MONA Care Pascu? PROFESORUL Pascu. (Ii reface cu aten ie i tandre e cravata): Stai cuminte. PROFESORUL (Disperat): Mona! MONA Las -m pe mine. Ca s po i ie i din cas . PROFESORUL Toat via a în rochia asta? MONA Da. MONA E ti dr gu . (Îl prive te o secund ): Marin! PROFESORUL Da.

Nu cânta. fredonând mereu. (Iese). e opt f r cinci. aplecat asupra vasului cu flori. inut reglementar ). vis toare): i e ti a a de dr gu … (Prive te de acolo înc odat toat înc perea. de emo ie. (Îl mângâie u or pe obraz i pe urm se s rut lung). ca i cum i-ar mângâia pe sub b rbie): i voi… i voi sunte i dr gu i. undeva. trece în baie ca s pun ap . PROFESORUL (Dup ce s’a desprins de ea. Nu ie i în curte. (lese dar n’a închis bine u a si se întoarce): Mona. eleva. nu te ar ta la fereastr . MONA (Cu tonul lui): Nu râde. nu cânta. portretele din perete. îi lumineaz toat privirea): E ti un prost. le g se te i fredonând începe s le pun în vas. num rul cusut pe mânec . MONA (R mâne o clip privind lung spre u a prin care a ie it eh Un zâmbet de tandre e. U a se deschide u or i cu mare b gare de seam . (Ia vasul.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL (Se uit cu disperare la ceas): Mona. cu ghiozdanul de coal în mân . e ti foarte dr gu . Se aude o b taie slab în u a din dreapta. Asta mi se poate s fie adev rat. intr timid . Caut florile. c r ile. ale lui Keppler i Kopernick. pe un scaun. 102 . Mai ales nu cânta. A uitat unde le-a l sat adineori. fereastra. întoars cu spatele. fii cu b gare de seam . iar nu aude. cu mare grij . pu in ame it): Nu. Se întoarce. b taie care se repet dup o secund . (Se întoarce cu spatele i se rezeamâ cu capul în u . MONA Chiar dac e opt f r cinci. cu un gest de amici ie. pe divan. Pe urm trece pe lâng ei. PROFESORUL Da.

Chiar acuma a ie it din cas . ELEVA (Repede): Nu se poate. c eu am venit pe strada Unirii i d-lui o fi dat col ul pe Cuza-Vod … da. MONA De ce? ELEVA Fiindc … (ceva mai degajat): fiindc eu pe dv. E i mai încurcat acum): V rog s m ierta i. M mir c nu l-ai întâlnit. . MONA Aici locue te. MONA Cine? El? ELEVA 103 . nu v cunosc. Adic … voiam s -l rog… (Deodat o prididesc lacrimile): M d afar din coal . tresare. Fata când o vede din fa . MONA Nici eu pe d-ta.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA II MONA  ELEVA ELEVA V rog… domnu Profesor Miroiu nu-i acas . MONA Aveai treab cu el? ELEVA Aveam. eu . (Mona se întoarce brusc. eu credeam… credeam… (d s plece).. dac zice i c nu-i acas . i totu i aici locue te. m duc. ELEVA Nu. MONA Ce credeai domni oar ? ELEVA Credeam c locue te aici… domnu Miroiu.

ELEVA (Oprindu-se): V rog. ELEVA Da de ce? MON A Un profesor ca el! Vorbe te a a de frumos! ELEVA (F r prea mare entuziasm): Da. A zis c mai întâiu s a tept conferin a i atunci eu am dat fuga pân aici. MONA Nu-i. ca i cum ar spune: “S fim serio i”): A! nu. MONA (Dup o secund de t cere): Domni oara. . (Din nou îngrijorat ): Domni oara Cucu. Cosmografia. (Pune mâna pe clan .Steaua f r nume Mihail Sebastian (Cu pu in dispre . MONA Cuno ti bine pe d-l Miroiu? ELEVA II cunosc. MONA 104 . (repede): Nici nu m’a l sat s intru în coal . ELEVA Atunci… atunci eu m duc. Ora patra.. MONA E profesorul d-tale? ELEVA Da. MON A Ce noroc ai. deschide). s -l rog pe domnu Profesor Miroiu… (se întrerupe): da’ dac nu-i acas . vorbe te… MONA Ave i i ast zi or cu el? ELEVA Avem.

Steaua f r nume Mihail Sebastian Ce lec ii ave i? ELEVA Despre… sta i s m uit. sunt propor ionale cu timpurile întrebuin ate spre a le descrie”. ELEVA (Sceptic ): Da… MONA Ce noroc ave i. MONA …despre lucruri a a de frumoase. or ul 105 . Mona se apropie i urm re te cu viu interes. E minunat. ELEVA V râde i de mine Doamn . MONA Nu. dup ce i-a muiat degetul pe limb ): Despre… legile lui Keppler… s … MONA Keppler! (Privire scurt spre portretul din perete): M la i s v d si eu? ELEVA (Pu in mirat ): V rog. A a de ame itor de frumoase. mi carea se face în sens direct” (Se opre te din citit): Ce frumos e! ELEVA Z u! MONA (Cite te mai departe): “Ariile descrise de raza vectoare a soarelui. v râde i de mine. (Ii d cartea). Ave i o rochie a a de… a a de … (Nu g se te cuvântul). Fata a scos cartea i o r sfoie te repede. MONA (Se uit câteva secunde în carte cu mare aten ie. Cineva poate fi fericit într’un or ca sta. ELEVA Doamn . Pe urma cite te): “In mi carea lui aparent în jurul p mântului. Nu-i a a c -i minunat. I i st bine i frumos. (Privind-o): i ce bine.i st ista. d-ta i colegele d-tale c -l pute i asculta vorbind în fiecare zi… ELEVA Numai de trei ori pe s pt mân . P mântul fiind într’unul din focare. C’am uitat. soarele descrie o elips . Crede-m c nu. (Deschide ghiozdanul i caut cartea.

MONA (Tres rind): Un domn? ELEVA Vai! Ce elegant e! MONA (Îngrijorat ): Elegant? (Vine i ea spre fereastr . tr gând u a dup ea). i nici la Bucure ti. ELEVA (Din ce în ce mai intrigat ): Care el? 106 . aici la noi. C’am fost la Bucure ti. dispare în stânga. (Se repede la fereastr i se uit afar . arunc o privire spre strad i tresare cu un mic ip t): El e! ELEVA Cine el? MONA (Are o secund de editare. Pe urm oarecum decep ionat ): A! e domnu Ispas. spre fereastr i pe urm . dar dumneavoastr ierta i-m c v întreb… de unde veni i? (Din strada se aude un sgomot de automobil. (Din nou interesat ): Ba stai! C mai e cineva. La poart . ca s povestesc i fetelor la coal . Un domn. repede. în camera de baie. (Explicativ): Domnu Ispas dela gar . cu mama i cu tanti… L sa i-m s m uit bine la ea. (Se uit cu aceea i privire fascinat la miraculoasa rochie): Da. acum doi ani de Pa te. Fata tresare surprins ): Ce-i asta? (Sgomotul se apropie): In automobil? Pe strada asta? MONA (Care nu d importan faptului): Nu se poate? ELEVA A oprit aici. privire spre u e.Steaua f r nume Mihail Sebastian MONA (Cu o vag am r ciune): A a de… ELEVA (Fascinat ): Niciodat n’am v zut o rochie ca asta.

Nici n’a auzit. Poate c la Bucure ti nu s’ar vedea a a de direct. de a-i cheltui la fel de u or. Meserie neprecis . La domnu Miroiu. i asta se vede. Regulamentul. 107 . elegan simpl . urmat de Grig. pu in blazat poate. Nu e. asear . nici nu r spunde). domni oar ? ELEVA (Nu. A plecat cu el. domni oar . frate. Au plecat împreun .i poate lua ochii dela Grig. gris deschis. dela gar . de a-i câ tiga u or. sor .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA III ELEVA  EFUL  GRIG Intr eful g rii. dela mine. (Intransigent): Nimic! Regulament… (Z rind-o pe elev ): Domnul Miroiu nu-i acas . GRIG (C tre ef): Dumneata e ti sigur c doamna… doamna de care i-am vorbit… e aici? EFUL Sigur. fireasc . în lumina asta.i ia ochii dela Grig): De adineauri. dar aici. E un om care la volanul unei ma ini. EFUL N’auzi domni oar ? Domnu Miroiu nu-i acas ? ELEVA (Tres rind): Cum? Nu. Dar obi nuin veche de a umbla cu bani mul i. profesorul. Gesturi sigure (f r ostenta ie îns ). EFUL (In continuarea unei discu ii): i cum-v spusei… Datoria înainte de toate. GRIG Împreun ? EFUL Adic … d-lui zicea c se duce s doarm la Udrea (Cu subîn eles): M ‘n elegi!… GRIG (Mai mult pentru el): S’ar putea?… (Privind curios i amuzat decorul): S’ar putea s fi petrecut ea aici o noapte? Aici? EFUL Dac v spun… (C tre elev ): l-ascult .i-fie. Om de afaceri. parc e un exemplar din alt specie uman . Tat s . Grig e “bucure tean”. Poart un costum sportiv de diminea . într-un mare hall de hotel. Vine dela volan. la o mas de baccara. se simte la el acas . d-ta e ti de mult aici? ELEVA (F r s .

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

EFUL i când ai intrat n’ai v zut o doamn ? GRIG O doamn , tân r , frumoas , blond , în rochie alb . ELEVA (Buim cit c el, care n’a v zut-o pân acum, îi vorbe te): Ba da… adic nu…. GRIG Da sau nu? ELEVA ( i mai buim cit , de apropierea lui i de întrebarea lui scurt ): Eu… s vede i… (Nu mai poate min i): Ba da. Am v zut-o. EFUL i unde e? ELEVA Eu… eu… (Cu un gest scurt, ar tând u a din dreapta): Acolo. EFUL Acolo? (Face un pas spre u e). GRIG (II opre te calm): Las dumneata. (Merge spre u e i r mâne în fa a ei).

108

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

SCENA IV EFUL  GRIG
GRIG (Care a privit mereu spre u a din stânga, f r s participe în ultimele replici, f r m car s le aud ): Domnule ef… dumneata e ti convins c doamna e doamna pe care o caut eu? EFUL Mai e vorb ? Înalt , blond , rochie alb . Semnalmentele corespunde. Nu? GRIG (Cu un zâmbet): Ba da. Corespunde. EFUL i p’orm … s’o chem m în untru. S’o vede i i dv. la fa . (Face un pas spre u e). GRIG Nu. Las . EFUL i mai e ceva. Uitasem. Sta i s vede i. (Se scotoce te prin buzunarele vestei i scoate de acolo cele câteva fise de joc de asear ): Poftim. GRIG (Le ia, le prive te): Fise dela rulet . EFUL Cu asta voia dumneaei s pl teasc biletul. Dac s’a mai pomenit! GRIG Adev rat. Nu s’a mai pomenit. EFUL P i nu? P i nu era locul s -i tragem un proces-verbal de contraven ie? GRIG

109

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

Ba era. EFUL Eu de asta zic. S’o chem m în untru i s -i tragem procesul. GRIG Acuma-i târziu. Nu i-am pl tit la gar ? i biletul i amenda? EFUL (Cu regret): Ba a i pl tit. GRIG P i vezi? Asear trebuia. EFUL Da, da nu avea acte. Nu zici c voia s se omoare. GRIG (Nu prea îngrijorat): Ce vorbe ti? EFUL Piiiii! Ce-am tras cu ea. Nu i nu c ea se omoar . Dac nu eram eu… GRIG (Luându-l de spate i împingându-l spre ie ire): I i mul umesc domnule ef. E ti un om de isprav . Dar acum las -m . Las -m singur. EFUL Am onoarea… V salut. (Se opre te în prag): Tiii… tare-mi pare r u. De cin pe ani n’am mai tras un proces-verbal. O ocazie ca asta nu se mai nimere te. (Iese).

110

GRIG Ai dormit bine? MONA Mul umesc. Am stat la joc pân la cinci diminea a. Atunci mi-am închipuit c ai trecut peste drum la Caraiman. credeam c e ti acolo. pune mâna pe clan i deschide. p e te spre u a din stânga. MONA Nu eram. GRIG Bun diminea a Mona. Eu totdeauna te g sesc. m’am schimbat i am pornit s te caut. R mas singur. GRIG (N’a dat aten ie): Intâiu crezusem c ai schimbat numai camera. Nu erai. Tu? GRIG N’am dormit deloc. Mona iese în sfâr it de acolo. nici nu avea camere libere.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA V GRIG  MONA Grig l-a petrecut pe ef pân în prag. de altfel. repet gestul. dar portarul mi-a spus c nici nu te v zuse prin hotel i c . Am fost în serie mare. cu un vag surâs amuzat. Pe urm m’am dus la hotel. pe urm foarte calm. iar când vede ca ea nu r spunde. Se privesc în t cere unul pe altul câtva timp. se uita o secund sau dou . MONA i m’ai g sit. chemând-o pe Mona. Am luat repede o baie. GRIG Dup cum vezi. dar nu prea mult. se opre te în fa a ei. MONA 111 . GRIG Nu. MONA Bun diminea a Grig. se întoarce. dar face semn cu degetul ar t tor. Nu intr . E pu in jenat . R mâne locului. MONA Cine tie? Poate c de ast dat … nu.

MONA Tu? GRIG Eu. Dar cineva din hall te z rise coborând sc rile spre gar . Eroare. GRIG 112 . MONA A a da. MONA Nu te recunosc. chelnerul. Nu. GRIG Exact. GRIG i la gar .Steaua f r nume Mihail Sebastian Eroare. MONA Îngrijorat? GRIG Foarte. GRIG Am telefonat la Bucure ti. tipul dela bar. Am telefonat la gar s v d dac trenul nu avea întârziere. MONA Ai mul i informatori. MONA tiu. GRIG Timp de cinci minute. Atunci…atunci am început s fiu îngrijorat. Nu erai nici acolo.acas . Jean. Sosise regulat. te v zuse urcându-te în accelerat. MONA Întocmai. Nu venise i. GRIG Ii pl tesc bine.

MONA E ti foarte inteligent. MONA i dup ce-am plecat eu? GRIG 113 . GRIG i c probabil te-au dat i am pornit-o metodic. M’am urcat în ma in g rii. GRIG Recunoa te c eu personal. Simpatic eful (Brusc. MONA Daa. când joc. Ce vrei? Sunt juc tor. n’am avut nicio vin . p r sind tonul de glum de pân acum): Mona!. MONA Niciuna. Am i eu supersti iile mele. MONA O mare prostie. Pân aici. s stai în spatele meu i s -mi vorbe ti i s m ‘ntrebi i s m sâcâi i s -mi ceri bani. c nu-mi place. MONA Grig! GRIG Recunoa te c cearta noastr de asear a fost o prostie.Steaua f r nume Mihail Sebastian Fiindc dup cinci minute mi-am adus aminte c n’aveai un ban în po et jos pe undeva în vre-o gar . iritat): i-am spus de atâtea ori. GRIG Sunt. MONA Foarte normal… GRIG (Mai potolit): Vezi? Vezi ce‘n eleg toare e ti acum? (Din nou iritat): Mai ales c pierdeam. GRIG {Dup o secund de t cere. din gar în gar . Eram într’un ghinion negru.

Ea-l las ): i acuma hai s mergem. GRIG E ti o fat delicioas . Pân diminea a.Steaua f r nume Mihail Sebastian Am început s câ tig. Pân la cinci. GRIG (Apropiindu-se i mai mult de ea): Mona! (Niciun gest din partea ei. MONA (Cu o mic tres rire): A! GRIG Dar de ce întrebi? MONA (A r mas o secund pe gânduri): Nimic. MONA (Interesat ): Cam pe la ce or ? GRIG tiu eu? Cam pe la 12. Ceva mai târziu. GRIG A in început s câ tig… i-am intrat într’o serie fantastic … formidabil … De asta nici n’am putut s mit ridic dela mas . (O s rut pe obraz cu oarecare neglijen . GRIG Deloc. Deloc. MONA Imediat? GRIG Nu. MONA 114 . El o apuc u or de umeri): Mona! E ti sup rat pe mine? MONA Nu. deloc? MONA Absolut deloc. M gândeam la supersti ii. MONA Vezi? i-am purtat noroc.

Steaua f r nume Mihail Sebastian Unde? GRIG Cum unde? Ma ina-i afar . Plec m. N’am dormit toat noaptea. GRIG Singur? Cum singur? MONA Uite a a. Hai. MONA Pleci singur. f r violen ): Nu. Mi-e somn. Hai s mergem. ironic): Aici? MONA Da. sau prea devreme pentru glume. MONA (Simplu. GRIG Nu mergi? Dar ce faci? MONA R mân. GRIG Cum? MONA Eu nu merg. Vino. GRIG Unde? MONA Aici. singur. Grig. e prea târziu. GRIG (Gest circular. GRIG Fat drag . GRIG 115 .

GRIG Nu i-a pl cut. MONA Dar eu nu. oricâte bijuterii. Pot fi i eu nebun . Nu. Ducem o via trist .Steaua f r nume Mihail Sebastian (Ceva mai r stit. MONA Se poate. GRIG Asta tiam de mult. oricâte rochii. Ar fi mai bine s nu pui întreb ri i s io duci. m auzi? Totdeauna. De atâtea ori am vrut ml fug i n’am tiut unde. Nu suntem. Grig. Tu… Ai v zut vreodat Ursa Mare? GRIG Ursa ce? MONA Ursa Mare? GRIG E ti nebun . Noi nu suntem ferici i. Mie nu mi-a pl cut niciodat . totdeauna am sim it c -mi lipse te ceva. ceva mai serios): De ce? MONA Pentruc … pentruc … Da. O sfâ ietoare descoperire. MONA (Cu emo ie): Grig! Asta-i dr gu . De atâtea ori am plâns i n’am tiut de ce. oricâ i bani am avut. Totdeauna. c nu mi-a pl cut.. GRIG Noi doi? MONA Noi i toat lumea noastr .. (Cu o schimbare de ton. nu tiam bine ce… GRIG 116 . Grig. Grig. Abia ast noapte am aflat. MONA Martor îmi e ti tu. n’ai s ‘n elegi. Asta-i cel mai dr gu lucru pe care mi l-ai spus de când te cunosc… Da. stupid … GRIG Dar comod . Sunt nebun . Ast noapte… Aici… Eu am f cut o descoperire. simplu i grav): Ascult . N’ai s ‘n elegi. Dar i-a stat bine.

GRIG Florile astea? (Se uit o clip la florile din vas): I i plac ie? MONA Sunt minunate. te-ai uitat la zarzavatul sta din oal ? Morcovi. ca o respira ie i toate astea de ce? Ca s te g sesc într’o zi. într’un mizerabil târg de provincie. GRIG Cum? Nota la florar se ridic în fiecare s pt mân la zeci de mii de lei. MONA (Cu un u or zâmbet secret): Poate. nu. aduse cu avionul. Florile de ser cele mai scumpe se ofilesc în camera ta într’o secund . E atâta soare azi diminea a. MONA Nu. Ai b ut. tu delirezi. GRIG Mona. casa asta… florile astea. nu sunt destul de fragile. Liliacul alb în Ianuarie nu e destul de alb. Uite.Steaua f r nume Mihail Sebastian Ursa Mare probabil… MONA Da. GRIG De ce s tac? Pentruc nu vrei s’auzi? Pentruc ti-e fric ? MONA Pentruc e zadarnic. S’a întâmplat ceva cu tine ast noapte. dragul meu. le inând cu o sorcov în bra e? MONA Taci. tu trebue s te culci.i dau voie. 117 . GRIG Dar bine. Ursa Mare. Violetele de Parma în Decemvrie. p trunjel i p stârnac? MONA Grig. Florile cele mai palide nu sunt destul de palide pentru tine. Trebue neap rat s dormi. totul se lumineaz pentru mine. GRIG Feti o. dac’ai ti ce limpede v d. Ca un abur.

într’o infuziune de lavand . vie… GRIG (Foarte serios. (P e te prin odaie. care la Bucure ti iei dou b i pe zi. ca i cum ar fi o întrebare capital ): Mona! Te-ai sp lat tu la fântân ? MONA Da. nici una mai mult… te-ai sp lat tu în curte. GRIG Tu. EI pune la loc stropitoarea i pe urm închizând u a): Aici i-ai f cut baia? MONA Nu. diminea a. Îmi place. GRIG Ai stat tu la masa asta chioap ? MONA (Jignit ): Nu e chioap . (Scoate afar stropitoarea i i-o arat ): i sistematic . GRIG Cum? MONA Da. GRIG Dar nici mult nu-i lipse te. Nu tii ce vorbe ti. una seara. (A ajuns lâng u a din stânga): i aici ce e? (Deschide i arunc o privire în untru): A! Sala de baie. 118 i lan … M’am sp lat . una diminea a. Mona i uite-te bine la cote ul sta în care te sba i cu frumuse ea ta de prin es . Nu z u? Ai dormit iu pe salteaua asta g urit ? MONA Taci. M’am sp lat afar la fântân . la fântân ? MONA Da. N’ai v zut-o când ai intrat? O fântân curat acolo. Foarte modern . (Mona zâmbe te. în zori. uitându-se cu aten ie i ironie la lucruri): E minunat! E fantastic. nicio linie mai pu in. GRIG Tu? MONA Eu. la 26 grade i 5 linii. Fric s deschizi ochii. E o fântân în curte. dar deschide-i.Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG Recunoa te c i-e fric . A fost… a fost divin. Apa rece.

dragul meu. MONA Cât se poate de grav. 119 .Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG Bine. dar atunci e grav… E foarte grav.

Îmi pare cu atât mai bine. ori nu sunt. E fratele meu. MONA (Voind s -l opreasc ): Grig? GRIG (C tre Mona): Eu ori sunt frate. cu cât am unele întreb ri de pus. GRIG Cum? MONA Da. (C tre Miroiu): Domnule.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VI GRIG  MONA  PROFESORUL PROFESORUL (Intrând repede. Marin Miroiu. PROFESORUL (C tre Mona): Cine e domnul? MONA E… (Scurt): fratele meu. i dac sunt. pun întreb ri. GRIG Îmi pare bine. abia exprimat): Grig. PROFESORUL Domnule… sunt… sunt… onorat. GRIG Da. Ce s’a întâmplat? Fiindc ceva s’a întâmplat. (Venind spre el i întinzându-ii mâna): Da i-mi voie. Numele meu este Miroiu. te rog s -mi explici ce s’a întâmplat azi noapte aici? MONA (Cu un strig t. PROFESORUL (Intre jen i cavalerism): Domnule… 120 . cu o rochie de dam pe bra ul stâng): Mona! am adus… (Se opre te scurt): M ierta i… Nu e ti singur ? GRIG (Cam agresiv): Dup cum se vede.

în casa d-tale. GRIG Ai îmb tat-o. GRIG (Isbucnind): Dar ce s’a întâmplat. sângele ap nu se face… Dar v asigur c eu… c Mona… GRIG “Mona”? Ii spui pe nume? PROFESORUL (Jenat): Acum. Ce i-ai f cut. dup tot ce s’a întâmplat. MONA (Afolat ): Dumnezeule! GRIG 121 . ame it . domnule? (Ca i cum deodat ar descoperi adev rul): I-ai dat de b ut. PROFESORUL Domnule… da i-mi voie… cum pute i crede? GRIG Ai îmb tat-o. nelini tea… e datoria dv. MONA Grig. i o reg sesc aici. GRIG Fata asta a plecat asear de lâng mine. nu?… La urma urmelor. scoas din min i. nu fi absurd. Cu ce? De ce? PROFESORUL Domnule… în eleg prea bine… indignarea. delirând. de frate.Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG Fata asta care zice c e sora mea i pe care o reneg… MONA Grig! PROFESORUL Sunte i prea aspru. A fugit. pentru numele lui Dumnezeu! vorbe te odat ! vorbi i odat ! PROFESORUL Domnule! am onoarea… vreau s spun… (Luând repede i eroic hot rârea): V rog s -mi face i cinstea de a-mi acorda mâna surorei dv.

la mine. m iadrept s . (C tre ea): Ascult . GRIG Te rog s nu m insul i. Mona. Din cu totul alt lume. Dar nu! D-ta e ti o con tiin . MONA (Încet dar fierbând): i dumneata un imbecil. eu am uitat. dac nu m ‘n el. a unui seduc tor primejdios. GRIG Înainte de a v da consim mântul meu… fiindc . d-ta asta vrei dela mine. în ce cas … PROFESORUL (Stingherit): O! casa… GRIG N’am nimic de spus. Eu m temeam c sora mea… (Întorcând o secund capul spre ea): Biata mea sor … a c zut pe mâna unui vulgar craiu. 122 . î i cer iertare. atunci lucrurile se schimb . sta-i un om de onoare. (C tre Profesor): Înainte de a v da consim mântul i binecuvântarea… trebue s tiu i eu pe ce mâini o las. PROFESORUL Evident. I-am spus i asear . i nu trebue s crede i c dac prin… printr’o împrejurare n ucitoare… a venit aici. Arc flori. GRIG N’a i putea s dau un r spuns imediat. PROFESORUL Da… sigur… GRIG (Scurt privire spre Mona): E colosal. În eleg. Are tot ce-i trebue. cererea d-tale. De ce nu mi-ai spus? (C tre Profesor): Domnule. eu uit tot ce ne desparte. n’are. PROFESORUL i pe mine. pân seziseaz situa ia): A! Dar bine. o situa ie. consim mântul. Sunt profesor definitiv. Dar vede i. E foarte frumoas . într’un moment a a de solemn. Îmi dau seama c Mona vine dintr’alt lume.i spun  pu in pe nepreg tite.Steaua f r nume Mihail Sebastian Mâna su… (O clip de suspensie. a unui don-juan f r scrupule. PROFESORUL Nu. Arc fântân . eu am o carier . (C tre Profesor): Tinere. MONA (C tre Grig încet): E ti grotesc.

Trebue s m duc i la coal . rochia. c n’am timp. 11. GRIG F r re ineri? PROFESORUL F r . (Aducându. GRIG Admirabil.Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG (C tre Mona): Definitiv! PROFESORUL Cu o grada ie. Am trecut pe la Pascu. (Întinde rochia. strâng toare. GRIG Frumos! PROFESORUL O leaf mic .i place. PROFESORUL Fiindc dac nu. 11. GRIG toarei). GRIG (Luând el rochia): Ce-i asta? (O ridic de mânerul ag MONA (I-o ia din mân ): Las . (Bag mâna în buzunarul hainei.273 de lei. (Arunc rochia repede pe un scaun). A a m’am în eles cu Pascu. (Îngrijorat): Nu. cu ag toare). PROFESORUL Chiar adineaori am fost pe la coal i i-am luat. MONA (Încet): E ti odios. am or dela 910. Mona. Dar nu acum. o prime te înapoi. Altceva n’am g sit. 123 . Cât p’aci s uit.i aminte): Uite. (C tre Grig): ti i.273! Ea e o fat ordonat . dar sigur . (Încet lui Grig): E ti odios. scoate câteva bancnote cu stâng cie i le vâr la loc): Azi e întâiu.i place. Mona? MONA Ba da. PROFESORUL În elegi? Nu poate s ias în ora a a cum este. o oribil rochie “de gata”.

124 . c tre Grig): Ceva de mâncare. MONA N’a mâncat nimic de ieri… (A ajuns lâng u e): eu m ‘ntorc! (Iese). S puie pe altul în loc… (A f cut un pas spre u e): Aa! Unde mi-e capul? (Scoate din cel lalt buzunar al hainei un pachet învelit în hârtie): Uite Mona.Steaua f r nume Mihail Sebastian Aa! Atunci du-te. (Se întoarce. Nici n’a i fi în stare. C lec ia tot n’o fac. îi d pachetul i pe urm explicativ. S tie c nu viu. I-e foame s raca. PROFESORUL Dau o fug pân’acolo i m ‘ntorc. Prea sunt… prea sunt… Dar m car s le spun.

Cu zâmbetul t u sigur. Dar când se face seara… (Întoarce capul spre fereastr ): când se face seara… aici.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VII GRIG  MONA Mona a r mas în mân cu pachetul care i l-a întins profesorul i pe care ea l-a primit ma inal. cu elegan a ta irepro abil . la fereastra lui… (coborând mult vocea): se întâmpl un lucru miraculos… 125 . MONA (Ridicare din umeri. nu afirm ). Ce mil mi-e de tine. cu un gest de oboseal . M’ai în elat. GRIG (Dup ce a privit-o lung în t cere): Prin urmare. Nu-l cuno ti. Nu-i ade bine. E simpatic. MONA Te rog s nu vorbe ti despre el. ( i deodat . GRIG L-am v zut. e timid. MONA Ridicol? De ce? Fiindc ti-ai b tut joc… fiindc i crezut c . GRIG Are haz b iatul. în plin zi. gest care nu neag . Grig. Se apropie acum de mas i-l arunc u or. MONA L-ai v zut dar nu-l cuno ti. t ios. cu cravata ta perfect .i ba i joc de el în fa a mea? Ce mil mi-e de tine. de absen . GRIG (Îndârjit): Sper! MONA Dar nici n’ai s cuno ti marea lui tain . E stângaciu. GRIG M’ai în elat cu pr p ditul sta. Tu nu e ti ridicol si n’ai s fii niciodat . a a. e prost îmbr cat. GRIG Are o tain ? MONA L-ai v zut r u. f r ironie): E ridicol.

Ce nostim e! Dar acum… Hai acas . i s’a urît. Dar vreau s r mân. MONA Crezi? -. MONA Nu. To i ne plictisim. GRIG Ba da. care are o tain … i la fereastra c ruia se întâmpl noaptea miracole? MONA Grig. MONA E ti delicat. Tuturor ni se ur te. s m ‘ntorc singur. Un fel de escapad . fântâna. Cele cinci minute trec. stropitoarea. MONA (Protestând vag): Ba nu.Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG (Dup o mai lung t cere. M car odat . pentru cinci minute. GRIG 126 . nu. GRIG (Montându-se): Nu? i eu ce fac.i dau voie! GRIG (Ridicând mereu vocea): Ce nu-mi dai voie? Ce nu-mi dai voie? Am tr it trei ani cu tine. GRIG Mona! eu te‘n eleg. Te-ai plictisit. GRIG Cred c da. Dar bag de seam . Te‘n eleg foarte bine. Florile. la Sinaia i pe urm la Bucure ti? i ce s spun? c m’ai l sat? c m’ai l sat pentru un tip caraghios. Nu m’am gândit deloc. Vrei s schimbi. foarte serios): Mona! Vrei s r mâi cu el? MONA Da. Pân acum a fost foarte amuzant. To i vrem s schimb m. GRIG Te-ai gândit bine? MONA Nu. Am cheltuit o avere. Un fel de excursie.

Ai ticuri de provincial . E ti… (Cu profund decolare): E ti nevasta lui Miroiu. 127 . GRIG Care Chiroiu? MONA Chiroiu dela Percep ie. Te aude dela Chiroiu. vorbe te cu o sincer uluire): Tu e ti o provincial .Steaua f r nume Mihail Sebastian (Violent): Nu sunt delicat. îmbrac-o repede. i-e fric de ce-o s spuie târgul. i n’am de ce s fiu. ca totul s fie complet. Când te-ai schimbat? Tu nu mai e ti Mona. e jenat ): Las -m . MONA Nu striga. i nu vreau s fiu. GRIG (Încremenit): Mona! Mona! (Vine spre ea. (A luat rochia de unde o aruncase ea adineori i o ridic prezentând-o): Ia uite ce frumoas e.i mai lipse te? Rochia poate. speriat ca de un simptom grav al unei maladii pe care nu i-o cuno tea. GRIG E ti nevasta lui domnul Miroiu. Mona. GRIG Cum? MONA Pleac dela fereastr GRIG Ce vecini? Care vecini? MONA Nu striga. MONA (Care i ea a fost surprins de strig tul ei de respectabilitate provincial  de mai sus  iar acum. GRIG i nu striga. GRIG Ce. MONA (Ii rupe rochia din mân i-o arunc din nou pe undeva): M plictise ti. i-e fric de vecini. Îmbrac-o.i spun. MONA Las -m s . Te aud vecinii.

E ti f cut din pu in parfum. din mult lene. 128 .Steaua f r nume Mihail Sebastian Mona. Tu crezi c toate astea vor rezista aici? Te gânde ti ce vei fi tu. cu precipitare. din oarecare fantezie. domni oara Cucu). tii ce vei fi? (In clipa aceasta u a din dreapta se deschide i intr . tu e ti un animal de lux. cum vei fi tu peste un an? Poate cinci? Încerc s -mi imaginez i m cutremur.

Dumneata nu e ti o persoan . GRIG Te cheam Cucu? D-ra CUCU tii c e ti obraznic? (C tre Mona): De unde m cuno ti? GRIG Cucu i mai cum? D-ra CUCU Las -m domnule în pace. doamn ! D-ra CUCU Pardon! Domni oar . n’are nicio importan . GRIG Cucu? O cheam Cucu? D-ra CUCU (C tre Mona): Da de unde tii d-ta cum m cheam ? MONA Te cunosc. Stai pe loc. asta vei fi. nu trebue s te superi. GRIG Filofteia? D-ra CUCU 129 . îi prinde imaginea instantaneu): Uite! Asta vei fi. domnul e nervos i are verv . Mona. (Vine repede spre d-ra Cucu): Stai pe Ioc. GRIG Doamn sau domni oar . D-ra CUCU (Sufocat de indignare): Domnule! MONA Domni oar Cucu. E ti un argument i vii la timp.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VIII GRIG  MONA  D-ra CUCU GRIG (Care e din întâmplare cu privirea spre u e. (Ar tând-o Monei): Uite.

130 . Stai c D-ra CUCU Nu m cheam Esmeralda. GRIG Stai. A fost i ea tân r . d-ra Cucu i nimic mai mult. GRIG tiu. D-ra CUCU Domnule! Te poftesc! GRIG Poate c a fost i ea cândva. ca tine. i totu i a avut i ea un nume. D-r Esmeralda. o Mon . (Începând o fraz ): D-r Esmeralda. GRIG (C tre Mona): Vezi? Nici nume n’are. Nicio silab mai mult. MONA Grig. D-ra CUCU A fost? Cum “a fost”? GRIG Sau poate mai este dar nu se vede. te rog. o secund din via a ei. D-ra CUCU N’auzi domnule c nu m cheam Esmeralda? GRIG Da cum te cheam ? D-ra CUCU (Demna): D-ra Cucu. dar l-a pierdut. un minut. GRIG Foarte r u. Esmeralda. E o eroare.Steaua f r nume Mihail Sebastian Nu te-astâmperi? GRIG Eulampia? D-ra CUCU (C tre Mona): sta-i s rit.

Dar te rog. D-ra CUCU La fântân ? R u mi se face! Eu la fântân . explicativ): Georgic a lui Vi an dela regie. d-r Esmeralda. Eu atâta. N’am venit aici s glumesc. n’am pus în via a mea un strop de ap pe obraz? GRIG Dar cu ce te speli? D-ra CUCU Cu lapte de castrave i. (lese gr bit. (Se uit pe fereastr ): Ia te uit ! (Strigând peste fereastr afar ): Georgic ! (C tre ei. Sunt cinci.Steaua f r nume Mihail Sebastian Te superi? E ti orgolioas . Mona. pentru c’ai r mas aici… i pentruc te speli diminea a la fântân . Domnule. f -mi pl cerea i las -m s . (S’aude claxonul): Georgic ! N’auzi? Pleac d’acolo! (Claxonul): Georgic . ai fi fost altceva decât domni oara Cucu? D-ra CUCU Domnule. GRIG Ce se petrece? D-ra CUCU Duduie. Salut secunda de frumuse e i de gra ie care s’a pierdut. Grig? Vezi c apa de fântân nu stric . GRIG tiu. D-ra CUCU i la urma urmelor s -mi da i pace. domnule! MONA Vezi. (C tre Mona): D-ta cine e ti? (Ar tându-l pe Grig): Dumnealui cine e? De unde veni i? Ce c uta i? Ce vre i? i automobilul de afar ce-i cu el? L-ai oprit în mijlocul uli ei.i spun a a. 131 . eu salut în d-ta ceva care ar fi putut s fie. GRIG D-r Esmeralda! D-ra CUCU (Formidabil ): Nu m cheam Esmeralda. dar i i închipui c dac’ai fi dus via a domni oarei Cucu. Eu. Am venit s v d ce se petrece. l sând u a deschis ). s faci bine s nu te amesteci în via a mea particular .i spun.ase (Claxonul): Ei! N’auzi i? Da i-v jos! (Claxonul): Îmi stric radiatorul. tot târgul. n’auzi? GRIG (Care se uit i el pe fereastr ): Ei! (C tre Mona): S’au c rat pe ma in . de s’adun to i copiii din mahala.

Lung t cere): A a se spunea. Sunt i una i alta. dup o nou t cere. târgul. 132 . cu ceva simplu. Pe urm . a fost frumoas ? D-ra CUCU Cine? Sp l cita aia? MONA Dar m-me Lascu? D-ra CUCU S vorbim. MONA D-r Cucu! (O atinge u or pe um r): D-r Cucu! (D-ra Cucu se întoarce.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IX MONA  D-ra CUCU D-ra Cucu a r mas la fereastr . MONA Cine spunea? D-ra CUCU (Plin de amintiri): Ei! MONA Dar M-me Chiroiu. MONA Dar… dac’a i r mâne i eu? D-ra CUCU D-ta? Vrei s r mâi aici? (Gest care arat casa. tot. s n’adormim! MONA i nu e nimeni? nimeni? D-ra CUCU Tot eu sunt mai bine ‘n târg. Cum vrei s’o iei. Mona se apropie de ea. Mona ezitând. privind spre strad . o prive te o secunda i abia pe urm cuteaz ): D-ta… d-ta ai fost frumoas ? D-ra CUCU (T cere. emo ionat în voce): D-r … sau doamn … MONA Po i s -mi spui oricum.

(Iese u or. discret. D-ra CUCU Era. MONA Dar el? D-ra CUCUC Cine “el”? MONA (Gest vag spre masa de scris). Pleac . D-ra CUCU Miroiu? MONA Marin. MONA Trist? E atâta soare! Atâta lumin ! D-ra CUCU Ast zi. Destul de des… i iarna! (Gest decolat): Parc sunt dou zeci de ierni într’una singur . (T cere): Era a a dr gu .Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU Dr gu o! E ti prea frumoas . MONA (Pe gânduri): E a a de dr gu . pe u a l sat deschis de Grig). 133 . D-ra CUCU Cu c r ile lui. MONA S plec? De ce? D-ra CUCU E trist. Dar când plou ? MONA Plou ? D-ra CUCU P i da. Ai spus “era”. E fericit.

scoate o oglind i se uit în ea. Ar fi fost mai bine pentru amândoi. Te iubesc? M iube ti? Nu tiu. Grig? Dac m’ai l sa s ‘nchid ochii  i pe urm  când îi deschid. GRIG Las . Dar dac’ai vrea tu s m’aju i… de ce ai venit. Grig reintr .i pu in p rul. f r s dea aten ie gestului. o deschide. Fiindc … Crede-m . GRIG Mona! Vii? MONA Vrei tu? GRIG Tu nu vrei? MONA Nu tiu. î i ia po eta. Grig. Dar când intru cu tine în hall la Athenée Palace. Ce vrei mai mult? E deajuns.i trece. r mâne în prag i o prive te. MONA i dac nu-mi trece? Grig? Ne iubim noi? Suntem noi ferici i? GRIG Draga mea. Nu mai tiu. Nu e genul meu. aranjându.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA X MONA  GRIG Mona a r mas cu privirea în vag. i toate capetele se întorc dup noi. Iubire. fericire. Te culci i. Simt c dac m chemi am s viu cu tine. Vorbe. Pe urm . Dar îmi pare r u. întrebuin ezi un vocabular pe care nu-l în eleg. eu nu sunt. Care nu-i al meu. MONA P cat. Mona. sunt bucuros c e ti la bra ul meu. Trec câteva secunde. MONA 134 . f r ca ea s . N’am destul curaj. GRIG De ce nu r mâi atunci? MONA Fiindc n’am curaj. ma inal.i dea seama. nu mai sunt femeea pe care o cuno ti i pe care ai venit s’o cau i… cu mine s’a întâmplat ceva. s nu fii aici… s dispari… GRIG Eu nu sunt un om care dispar.

Abia avem timp s tr im bine. GRIG Fie i în Ursa Mare. Mona? Adev rat. E straniu dar e a a. în lumea noastr . c undeva. departe… tiu eu?… în lun . în Ursa Mare? MONA E ti un filosof. Dar de ast dat … de ast dat nu sunt gelos… Uite. In Ursa Mare. MONA Nu în lun . A lor e împ r ia cerului. Grig. 135 . Grig. Ferici i sunt tia care r mân aici. n’a fost aici în lumea mea. e extraordinar! Una ca asta nu mi s’a mai întâmplat. tu nu e ti gelos? GRIG Gelos? De ce? MONA (Pu in jenat ): In sfâr it… Noaptea asta… noaptea care a trecut… GRIG Vrei s spui c …? serios. (Ea tace): Ei bine. MONA E ti cinic. Am un automobil afar . tot ceea ce pretinzi tu c s’a petrecut. Tu tii c eu sunt în stare s cârpesc pe un tip care se uit cu coada ochiului la tine într’un restaurant. GRIG Sunt gr bit. am impresia c tot ce s’a petrecut. Nu vreau s te jignesc. vii? MONA i mai e ceva. cum zici tu. Haide. Mona! Pe cuvântul meu de onoare c nu simt niciun pic de gelozie. gelos pentruc femeea lui s’a culcat într’o noapte cu cineva. Dar poate fi un om rezonabil.Steaua f r nume Mihail Sebastian Crezi? GRIG Cât despre fericire… Noi n’avem timp s fim ferici i.

E adev rat? GRIG Ce s fie adev rat? UDREA (Tot c tre Mona): Domnul cine e? GRIG Sunt… MONA Grig! Taci. UDREA (A în eles): A!… (Dup o pauz ): i… Marin? MONA Trebue s -i vorbe ti. la liceu. Vine i el în urm .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XI MONA  GRIG  UDREA UDREA (Intrând repede): Doamn ! Coni ! GRIG (C tre Mona): sta cine mai e? UDREA (F r s -i dea vreo aten ie. UDREA Pleca i? De ce? MONA Plec… (Gest u or cu capul spre Grig). mereu c tre Mona): E adev rat? M’am întâlnit cu Miroiu. Domnule Udrea. 136 . S -l faci s în eleag . eu plec. Fiindc eu… eu n’am curajul… UDREA Nu v mai întoarce i? Niciodat ? MONA tiu eu ?… Ii vei spune d-ta.

i povesteasc . Alegro. d-voastr . vorbind). c dracii ia de copii. a a. pam – pam – pam – pam… (Vocea se pierde. în rochia asta… Aveai dreptate. i compozitor. S vedem. Mona i Profesorul au t cut. VOCEA LUI UDREA (De afar .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XII MONA  GRIG  UDREA  PROFESORUL PROFESORUL (Intrând fericit): Mona! MONA Marin! (T cere stânjenit ). Are nevoie de un instrument… UDREA (Protestând): Doamn … GRIG Foarte bine. Andante. Pân’la Scherzo ar merge cum ar merge. PROFESORUL 137 . Mare talent. maestre. S . Scherzo… PROFESORUL (Cu nesfâr ita triste e): i iar Alegro… MONA Dac vrei tu… întreab -l. Poate e ceva de f cut. se stinge. se tot ca r pe automobilul meu… Vino i st m de vorb … (Ies amândoi. UDREA In patru p r i. Dar dela Scherzo încolo… întâiu intr al murile. A scris SCENA XIII MONA  PROFESORUL MONA Marin… vezi. eu nu pot s r mân aici. dep rtându-se prin gr din ): S vede i. Vino cu mine în strad . PROFESORUL (Dup ce s’a uitat la to i trei cu oarecare presim ire în glas): Mona! MONA (Dup o nou t cere): Grig! Domnul Udrea e profesor de muzic o simfonie. ca i cum ar fi ascultat vocile ce se dep rtau).

scurt): Nu. Îmi trebue… am nevoie de atâtea alte lucruri… i atunci. Dar nu e deajuns. PROFESORUL Când? MONA Repede. plec s … PROFESORUL (Tres rind): Pleci? MONA Deocamdat . MONA Da… poate. PROFESORUL Poimâine? MONA tiu eu? PROFESORUL Atunci… Duminec . PROFESORUL Mona! MONA Dar m voiu întoarce. Ce întrebare? 138 . PROFESORUL S te-a tept? MONA Sigur.i place? MONA Ba da. PROFESORUL Mâine? MONA Mâine… nu cred. Duminec … poate într’o Duminec .Steaua f r nume Mihail Sebastian (Gest spre rochia adus de el): Bine. dar… (Pe urm .

Am s viu.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL S te-a tept la gar ? MONA Nu. PROFESORUL Când? MONA Mereu. Nimic n’ai fost adev rat. e o stea… o stea care de ast noapte poart numele meu… Tu n’ai v zut-o niciodat . spre Ursa Mare. Eu voiu fi totdeauna aici. N’am s te mai v d niciodat . m’am oprit din fug  fugeam… M’am oprit deodat i am pus mâna pe mine… Doamne! numai de nu m’a trezi… Mona! Simt c încep s m trezesc. dar tii c e acolo. (Iese u or în timp ce el a r mas cu privirea spre cer. spre Alcor. MONA Marin. pe strad . MONA Ce în elegi? PROFESORUL De dou sprezece ore tr esc într’un vis absurd. A teapt -m aici. Nu la gar . Aici. spre steaua Iui nev zut ). Pleci i nu te mai întorci. 139 . PROFESORUL (Dup ce a privit-o): În eleg. In fiecare sear . Mona. lâng Alcor. MONA Nimic? (Îl s rut ): Nici s rutarea asta? PROFESORUL Te duci. Cel mai absurd dintre visuri. acolo sus. De câteva ori mi-am spus: Dac’ar fi adev rat? Dac s’ar putea s fie adev rat? Uite i adineaori.

urm re te sgomotul. nu te sup ra… dar… te rog las -m singur. Ii repet din nou numele. e absorbit de lucru. se uit cu lupa. UDREA Bine (Se dep rteaz spre u e). pleac . To i banii. nu se întoarce niciodat din drumul ei. (Udrea a ie it. Ea a semnat. Profesorul. vine cu volumul spre centrul scenei. Toat lista. UDREA De unde? De unde tii? PROFESORUL Pentruc nici o stea. Pe urm cu stâng cie): Ascult . Profesorul se a eaz la mas . mai interesat. Noteaz cu febrilitate ceva pe hârtie. deschide atlasul. Vezi… eu… ea… nu se mai întoarce. cu glasul sc zut): Mona (De afar se aude motorul ma inei. UDREA (Intrând sgomotos): Marine! E de necrezut. ( i instinctiv î i d seama c asta n’ar fi trebuit s spun . UDREA (Dup o nou t cere): i acuma… acuma tu ce faci? PROFESORUL Am de lucru. nemi cat. îl deschide). începe s citeasc .i spun… dar trebue. E nemaipomenit! A semnat tot. Ea cu mâna ei. noteaz din nou. se dep rteaz . scoate de acolo atlasul lui Van Merch. cu oarecare absen parc . Tace încurcat. PROFESORUL (Mergând spre masa lui de lucru): De asear vreau s citesc cartea asta i n’am avut timp. Dar banii… el i-a dat. în timp ce foarte încet se Ias cortina). Am mult de lucru… Udrea. PROFESORUL tiu. dar pe urm din ce în ce mai atent. CORTINA 140 . Marine… mi-e greu s . Pe urm merge f r grab spre raftul cu c r i.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XIV PROFESORUL  UDREA PROFESORUL (Întorcându-se): Mona! (Abia acum î i da seama c ea a plecat. care porne te.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful