Steaua f r nume

Mihail Sebastian

ACTUL I................................................................................................................................4
SCENA I EFUL  UN RAN ........................................................................................................ 5 SCENA II EFUL  PRO FESORUL................................................................................................ 7 SCENA III EFUL  ICHIM  RANUL (la ghi eu) ................................................................12 SCENA IV EFUL  DOMNI OARA CUCU ..............................................................................15 SCENA V D-ra CUCU  ELEVA .....................................................................................................18 SCENA VI D-ra CUCU  ELEVA  PROFESORUL ..................................................................20 SCENA VII D-ra CUCU PROFESORUL .....................................................................................23 SCENA VIII EFUL  ICHIM..........................................................................................................25 SCENA IX EFUL  PASCU ............................................................................................................26 SCENA X EFUL  PASCU  PROFESORUL  apoi D-ra CUCU..........................................28 SCENA XI EFUL  PROFESORUL .............................................................................................31 SCENA XII EFUL - PROFESORUL - ICHIM............................................................................34 SCENA XIII PROFESORUL  EFUL  CONDUCTORUL  NECUNOSCUTA.............36 SCENA XIV EFUL  PROFESORUL  NECUNOSCUTA ....................................................42 ACTUL II ...............................................................................................................................53 SCENA I PROFESORUL  NECUNOSCUTA ............................................................................53 SCENA II PROFESORUL - D-ra CUCU - UDREA ....................................................................65 SCENA III PROFESORUL  NECUNOSCUTA .........................................................................73 SCENA IV PROFESORUL  NECUNOSCUTA  UDREA .....................................................79 SCENA V NECUNOSCUTA  PROFESORUL...........................................................................87 ACTUL III..............................................................................................................................96 SCENA I PROFESORUL  MONA ................................................................................................96 SCENA II MONA  ELEVA...........................................................................................................103 SCENA III ELEVA  EFUL  GRIG..........................................................................................107 SCENA IV EFUL  GRIG .............................................................................................................109 SCENA V GRIG  MONA ..............................................................................................................111 SCENA VI GRIG  MONA  PROFESORUL ...........................................................................120 SCENA VII GRIG  MONA ...........................................................................................................125 SCENA VIII GRIG  MONA  D-ra CUCU ...............................................................................129 SCENA IX MONA  D-ra CUCU ..................................................................................................132 SCENA X MONA  GRIG ..............................................................................................................134 SCENA XI MONA  GRIG  UDREA ........................................................................................136 SCENA XII MONA  GRIG  UDREA  PROFESORUL .....................................................137 SCENA XIII MONA  PROFESORUL........................................................................................137 SCENA XIV PROFESORUL  UDREA ......................................................................................140

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

Piesa “Steaua f r nume” a fost prezentat pentru întâia oar în seara zilei de 1 Martie 1944 pe scena teatrului Alhambra cu urm toarea distribu ie în ordinea intr rii în scen : EFUL G RII UN RAN PROFESORUL ICHIM D-RA CUCU O ELEV PASCU CONDUC TORUL NECUNOSCUTA UDREA GRIG DIREC IA DE SCEN DECORURI Marcel Anghelescu I. erb nescu Radu Beligan C. Iord nescu Nora Piacentini Nineta Gusti N. Tomazoglu G. Basmagian Maria Mohor V. Brezianu Mircea eptilici Soare Z. Soare Mircea eptilici

3

telefon etc. Pe pere i un mers al trenurilor i diverse tabele i avize ceferiste. trase undeva mai departe pe o “linie moart ”. La ridicarea cortinei nu e nimeni în scen . linia ferat . Între fereastr i u e. Un aparat telegrafic. un orologiu mare. fere te linia. U a dinspre peron larg deschis . cine tie de când. doi stâlpi de felinar. amândou f r r spuns. p trat . O voce se aude strigând somnoroas . In peretele din stânga. O locomotiv manevreaz undeva pe o linie secundar gâfâind i suflând din greu. în fund. care este în acela i timp “birou de mi care. sgomot de tampoane etc. Un ignal ascu it. peronul g rii. de ghi eu. Biroul efului de gar . In peretele din fund o fereastr dubl . o ferestruie mic .Steaua f r nume Mihail Sebastian ACTUL I Gara mic în provincie. Se v d prin ferestrele afumate. Între timp telegraful i telefonul sun mereu. In restul înc perii. frâne. Telefonul sun . “cassa de bilete”. ar tând 3 i 12 minute. iar mai la dreapta o u e cu geam i u a cu fereastra d în spre peron. ca un nechezat de mânz. r spunzând de sigur în sala de a teptare. telegraf”. mobil i ustensile adecuate. aparatul telegrafic bate. fixat în perete. câteva vagoane de marf . fere te linia. ar t toarele în epenite în cadran. 4 . pe unde se cump r i se vizeaz biletele.

care’ amu e te. ( ranul a r mas afar pe peron. spre fa a ferestrei i dispare. întoarce de câteva ori manivela. eful a revenit la birou.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA I EFUL  UN RAN Intr eful. c se i aud cioc nituri în ferestruica din stânga. ca i când ar silabisi avizul. c te pui s’o m nânci… ’o pl te ti. în fa a u ii ce i s’a închis în nas i o clip r mâne acolo. Pe u e intr un ran). Scrie i pe u e. ridic receptorul. Merge spre aparatul telegrafic. (Vrea s trag în jos ferestruica). i pe urm apas pe mânerul aparatului telegrafic. Strict oprit . (Inchide u a): Intrarea particularilor oprit . eful merge spre u i din prag strig . 5 . un fanion în mân . cu chipiul pe cap. Se uit la banda de hârtie. Pe urm trece spre stânga. eful ridic oblonul ghi eului. S nu-mi calce vreuna. allo… (Nu r spunde nimeni probabil. Se îndreapt spre telefonul din perete. EFUL Allo. RANUL P i io ziceam c … EFUL Treci la cassa de bilete. RANUL Dac nu v e cu sup rare… EFUL (Sever): Ce pofte ti d-ta? RANUL Un belet pentru… EFUL Treci la cassa de bilete. apare capul ranului). cu mâna pâlnie la gur . peste linie): Ichim! Ichim! S fii cu ochii în patru când o trece acceleratul. Vezi. de ra e i de gâ te. Merge spre masa telegrafului i ia loc acolo i citind înc odat banda rupt adineaori din aparat. Abia s’a a ezat. (I i scoate chipiul i-l pune în cuier. EFUL Ce pofte ti d-ta? RANUL S -mi da i un belet pentru… EFUL (Scurt): Mai târziu. Acro eaz De afar se aude un nou uerat de locomotiv . n’auzi? (Se ridic de pe scaun i vine spre u ): Aici intrarea e oprit . o rupe.

RANUL i când se deschide? EFUL Scrie afar . o secund mai târziu apare în fa a u ii. care. pe urm cite te un bilet lipit pe geamul ghi eului): “Cassa de bilete se deschide jum tate or înainte de sosirea trenului”.i capul pe sub ferestruic ): i trenul când sose te? EFUL Scrie afar . (Trage ferestruica pe jum tate. RANUL P i parc zicea i… EFUL N’auzi omule c nu s’a deschis. 6 . Pe peron se vede trecând prin fa a ferestrei silueta profesorului.Steaua f r nume Mihail Sebastian RANUL Nu-i aicea cassa de belete? EFUL Aicea e. Se a eaz iar la birou. RANUL (Introducându. Dar nu e deschis. se uit la ceasul lui de mâna i pe urm deschide u a). ridic privirea spre probabil  orologiul peronului. (Trage definitiv oblonul ghi eului. parc ezit pu in.

Lume nou . intr te rog. 7 . EFUL De ce? Cât e la al d-tale? PROFESORUL 7 f r 20. Nu iei loc? PROFESORUL Nu. PROFESORUL Bun ziua. Alteori r mâne în urm . chiar îngrijit. PROFESORUL A a gândeam i eu… fiindc … EFUL (Ar tându-i un scaun): Da ia poftim. dar modest.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA II EFUL  PRO FESORUL Profesorul 30-32 ani. PROFESORUL Voiam… voiam numai s întreb… ceasul de afar de pe peron… merge înainte? EFUL Uneori. EFUL P i a a o fi. (Se duce spre orologiu i întoarce cu degetul minutarele): Le mai a ez i cu mâna… c dac ar fi s m iau dup ele… PROFESORUL Dar atunci… atunci d-ta nu tii niciodat cât e ceasul. îmbr cat curat. Intrasem doar s v d cât e ceasul. EFUL (Cordial): Aaaa! Am onoarea. dom’ profesor. mul umesc. (Se uit la orologiul din perete): 3 i 12… Nu se poate. (Se uit la ceasul lui de mân ). PROFESORUL (Din prag): Voiam… EFUL Intr .

tiu? Pe mine m g se te totdeauna aici. Am fost azi noapte la Judec tor la un poker. c -mi era somn. apte precis. Când vine d-ra Cucu. Când vine 115 dinspre Sinaia. Cum tii d-ta când întârzie trenul? EFUL Dar ce zor am s PROFESORUL Totu i. e 7. 8 . e 12 i 5.20: când se încruci eaz 63 cu 97. EFUL A! Omul nostru. EFUL Care Pascu?… PROFESORUL Pascu… cu magazinul general. bun oar ast zi… Personalul… Vine la timp? EFUL De ce? Pleci undeva? A tep i pe cineva? PROFESORUL Da… A tept. EFUL Pe cine? PROFESORUL Adic . PROFESORUL (Parc pu in nelini tit): Ai vorbit cu el? i-a spus c se întoarce disear ? EFUL N’am prea vorbit. de pe uli a veche. e 8.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Ei asta-i… Cum s nu tiu? Când trece 747 dinspre Câmpina. L-am v zut azi diminea când a plecat. la datorie. PROFESORUL Nu. M’au l sat lefter al dracului. de fapt nu a tept. e 8. dar tii lefter. Trenul. I-am dat lui Pascu s -mi aduc ceva dela Bucure ti. PROFESORUL i dac întârzie? EFUL Cine? D-ra Cucu? N’o cuno ti.

PROFESORUL Exagereaz . Uite. c nu se mai g se te… Când ieri diminea a mi-a venit în tiin are dela Bucure ti. EFUL Patim mare c r ile. Veni i la gar s -i ie i înainte. s ba i capul omului.i spun eu? mai rar . PROFESORUL (Ca i cum s’ar scuza): Da… EFUL (Dojenitor): Nu te mai la i de c r i dom’ Profesor. da. PROFESORUL (Preocupat. EFUL Dar de ce? E o chestie important ? PROFESORUL (Evasiv): Da… Vezi… EFUL Fac prinsoare c iar e vorba de o carte. Nu te mai saturi de ele. c a sosit… i atunci am rugat pe Pascu… EFUL i n’ai avut r bdare s i-o aduc acas . Da. ni te panglici. dom’ Profesor. Credeam c nu mai vine.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Prin urmare n’ai vorbit cu Pascu? EFUL Eu nu. “B iat bun Profesorul  zicea Lascu farmacistul  dar are un cusur. st team de vorb cu judec torul i farmacistul. s -i cumpere dela Bucure ti. EFUL 9 . PROFESORUL E o carte mai… Cum s . dar nevast -mea i-a dat nu tiu ce. patim mare. C chiar îi ziceam: ce te scula i femee cu noaptea ‘n cap. ni te ace. PROFESORUL O a tept de atâtea luni. chiar azi noapte. dela librari. mai deosebit … O comandasem de mult din str in tate… înc din ast iarn . uitându-se la ceasul din perete i pe urm la al lui): Numai de n’ar întârzia. toat ziua cu nasu ‘n c r i”.

Nu te vede omul la cafenea. cum avem?… Cum zicea i d-ra Cucu. noi intelectualii…. PROFESORUL A a? Atunci… atunci am venit prea devreme. PROFESORUL (S’a uitat din nou îngrijorat la ceasul lui apoi la cel din perete): D-le ef! Eu cred c ceasul d-tale st . EFUL Ei. EFUL Dar de ce? PROFESORUL La mine acum e 7 f r 14. sau la bodeg … S mai iei o uiculi . nu.Steaua f r nume Mihail Sebastian Ba chiar a a e. Da’ noi. c e frumos. EFUL E plin de coconet i de domni ori spilcui i. PROFESORUL Nu. dac într’un târg ca al nostru. sau la gr din . PROFESORUL 10 . Se duc la Sinaia s joace la rulet . S mai faci un pokera … PROFRSORUL Nu prea am timp. PROFESORUL Care rapid? EFUL Automotorul. Intâiu trece rapidul. am treab . bravo! îmi pl cu i. EFUL Dar de ce s te duci? Mai bine stai aici s vezi cum trece rapidul. Mai am timp s m duc i s m întorc. EFUL Z u!… (Merge spre ceas i pe urm mi ca limba cea mare a orologiului): Cum trece vremea domnule! PROFESORUL Mai e mult pân vine personalul? EFUL Mai e. S mai schimbi o vorb .

11 . Ichim se opre te în fa a u ii r mas deschis . cu un c rucior ceferist. se vede prin fereastra Ichim. M ‘ntorc (Iese). Profesorul dispare prin stânga. Aproape în acela timp pe peron.Steaua f r nume Mihail Sebastian Las’c m întorc. dinspre stânga. magazionerul. Profesorul i Ichim se întâlnesc cam în dreptul u ii.

i capul): P i s -mi da i un belet. a mai deschis odat sertarul i pe urm . ce s . Ichim. (Deschide înc odat sertarul. ridic oblonul. c vine cucoana lu’ domnu Lascu. în vizit . EFUL Cât? ICHIM A zis c cinci sute. c e zi ‘ntâi i primim leafa. EFUL 500? (Deschide un sertar. scoate capul i strig ): Ei! Nu e nimeni la bilete? S’a deschis cassa. parc era unul adineaori. ICHIM (Morm ind. parc s’a întors.i fac. EFUL De. C m’a i pus eri de-am pl tit ra a… aia de-a c lcat-o acceleratul. c se duce la târguit. se duce spre ferestruica ghi eului.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA III EFUL  ICHIM  RANUL (la ghi eu) ICHIM (Din prag): Dom’ ef! A zis cucoana s -mi da i bani. ICHIM N’am. s tr i i dom’ ef. ICHIM A zis c’acum… c dumneaei se duce în târg i c mâine nu poate. se uit în untru i pe urm -l închide): S lase pe mâine. EFUL Pân unde? 12 . EFUL Ei dr cie. omule? RANUL (Introducându. (In momentul acesta se aud b t i în ferestruic ). EFUL (S’a c utat prin buzunare. Ba stai. îl închide la loc): Ichim! N’ai tu ni te bani m run i pân mâine. unde a disp rut. aducându.i aminte. Ichim. Regulamentul. mai mult pentru el): i barem s’o fi mâncat. Ia vezi. (I i trage capul înapoi i las jos oblonul): Ascult . se mai uit odat în untru. Regulamentul înainte de toate. care voia s cumpere un bilet. (Ridic din nou oblonul): Ce vrei.

Te dai jos la Jirov . 13 . EFUL (Tâindu-l scurt): Atunci s . î i faci treburile acolo i p’orm a doua zi te urci în tren i mergi mai departe.Steaua f r nume Mihail Sebastian RANUL Pân la Jirov . EFUL Mai bine s . Ori vrei a doua? RANUL Ba m’a ferit Dumnezeu. (A i scos un bilet din raftul cu cartoane.i dau pentru Imoasa. 509 lei. RANUL Da’ ce s fac la Imoasa? EFUL Nu zici c ai un cum tru? RANUL Ba am.i dau un bilet pentru Imoasa. i i-l d ): 509 lei. i am un cum tru la Jirov de are pr v lie. c eu de felul meu. Cât zicea i? EFUL 380. EFUL Da’ la Imoasa n’ai niciun cum tru? RANUL Ba am i acolo. EFUL Nu-i nimic. Nu ajunge. ICHIM Dom’ ef. la Imoasa. 500 a zis cucoana. Ce s cau i la Jirov ? RANUL P i am ni te opinci de vânzare. RANUL 509? P i eu aveam treab la Jirov . îl stampileaz la ma in . Câte parale face? EFUL 380 cu clasa 3-a.

Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Atunci ce m mai ii de vorb . Scoate banii i pleac s n tos. dom’ ef. II vizezi pe sta la gar . î i ia c ruciorul i dispare pe peron în dreapta. ICHIM Am în eles. (Iese. Ichim. 14 . Se aud b t i în oblonul ghi eului eful ridic oblonul). i ase i 9… EFUL (A luat banii i aproape instantaneu a l sat oblonul în jos): D -i cucoanei banii. RANUL Aha! Care vas zic … ( eful nu-l mai las s termine i trage oblonul). RANUL (Num rând banii): 400… 500… i patru. trebue al i bani? EFUL Nu. EFUL Ce mai e? Ce mai vrei? RANUL Da’ dac’o fi s plec la Imoasa.

în cancelarie. dinspre stânga. D-ra CUCU Ia te uit cum exagereaz lumea! EFUL O ra pestri .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IV EFUL  DOMNI OARA CUCU Telegraful bate. (Trece prin fa a u ii spre dreapta. domnu Ispas. parc -i mai r coare. Era ra . Prin fereastra se vede trecând pe peron. d-r Cucu. Nici n’ai zice c suntem în Mai. muta minutarul la 7 fix): Cum trece vremea dom’le! (Iese pe urm în prag): Cald! Cald al dracului domni oar Cucu. i se pare. D-ra CUCU Bun ziua. d-r Cucu? Mai întâi n’a fost rapidu. EFUL (B tând în geam): S ru’mâna. M-me Voinea. i pe urm nu era curcan. eful urm re te panglica hârtiei. c -i spusese dirigintele… EFUL Da’ de unde. cu ciocul sur. EFUL A i. azi la prânz. la gar . EFUL (Se ridic dela mas .i plimbarea pe peron). Zicea c’a aflat b rbatu-s u dela po t . S’a înserat i uite ce z pu eal . D-ra CUCU Dar ce-am auzit. la coal . d-le Ispas? i-a c lcat ieri rapidul un curcan? EFUL Cum? D-ra CUCU A a mi-a spus azi diminea . O minune! D-ra CUCU Da parc tot a fost o chestie cu un curcan? Sau curc era? 15 . A f cut-o nevast -mea pe varz . d-ra Cucu. ‘ D-ra CUCU Ba aici. continuându. de tiin e Naturale. Parc’am fi în Iulie. A fost acceleratul. se apropie de orologiul din perete. la d-ta.

intr în birou): O elev ! EFUL O elev ? D-ra CUCU Mi se pare c e Zamfirescu. i s’a p rut. Nu e nimeni. Le place s se sgâiasc la ferestrele vagoanelor i s . Am spus de o mie de ori c nu e voie s vie la gar . EFUL Ei! Le place i lor c … e mai r coare. (Toat aceast convorbire a avut loc în fundul scenei. Pe aia o c lcase un tren de marf . iar d-ra Cucu pe peron. (Sun telefonul). S n’o sperii. dou . dup Rusalii. D-ra CUCU (Ritos): O dau afar . (Iese pe peron i se uit în dreapta i în stânga cu un aer de pref cut indiferen . D-ra CUCU (Se trage pe lâng perete i duce degetul la gur ): Ssst! EFUL Las -m pe mine s v d. EFUL (Ridicând receptorul): Allo!… Da… linia întâia… Salut… (închide telefonul): Vine automotorul de Sinaia. Ce e desm ul sta? Una. D-ra CUCU (Cu o mi care brusc de alarm .i fac semne cu bucure tenii. 16 . Pe urm se întoarce): A i. Zamfirescu dintr’a asea. D-ra CUCU Automotorul sta e un scandal. nu mai am lini te în cursul superior. s nu te vad . D-ra CUCU Dac’o prind. Am pus i afi la cancelarie. o dau afar din coal .Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Ei! Acu trei s pt mâni. De când l-au pus in circula ie. eful fiind în pragul u ei. (Ia din cuier chipiul i-l pune pe cap). EFUL Prea e ti aspr . EFUL Treci dup u e. în fa a u ii). hai la gar . D-ra CUCU Las’c tiu eu ce le place. Toate fetele i-au pierdut capul. I-a dat drumul dela canton.

Un sgomot ritmat de ro i i pistoane cre te. trenul automotor. Prin fereastr se vede din spate. Se aude doar sgomotul ro ilor dep rtându-se. D-ra CUCU Nu tiu a ce miroase. dar într’un ora cum se cade n’ar trebui s se permit . dar în prag tresare. i femei… u oare. s cure e linia.  a v zut ceva… face un pas înapoi i sco ând numai vârful nasului afar . pe linia F urei. EFUL Tren de lux. D-ra Cucu d s ias i ea pe peron. D-ra CUCU (Reprobatoare): Stai cu mâna la chipiu? EFUL Ce s fac ? Regulamentul!… (Dup o secund . vindicativ): Nu d Dumnezeu o iarn cu z pad mare. Miroase a parfum când trece. Câteva secunde dup trecerea monstrului. Ce-ar mai fi dac’ar opri? D-ra CUCU (Indignat ): S opreasc ? N’avem nevoie. r mâne într’o atitudine încordat de pând . 17 . Eu l-a i pune s treac noaptea i cu perdelele trase. s se împotmoleasc p’aici pe la noi. Nu ne trebue. acum vreo 20 de ani. EFUL Ehei! Câte d’astea am v zut eu… Eram de serviciu la Dedule ti. eful se întrerupe): I-auzi-l c vine. (Iese pe peron. eful. nicio mi care. eful dispare din dreptul ferestrei spre stânga. D-ra CUCU A a le-ar trebui. D-ra CUCU Tren de pierzanie. salutând smirn . se apropie. Plin de juc tori de rulet EFUL Asta a a zic eu. îmi pare r u când îl v d a a.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL i nici m car nu opre te la noi. d-r Cucu. devine asurzitor: cu o iu eal de fulger i cu un ip t scurt de locomotiv . Sgomotul trenului se apropie. a a cam prin Noemvrie… (se aude de departe un uerat ascu it. Linie inundabil … Ei… i ‘ntr’o toamn . I-a i da pe to i jos din tren i le-a i pune lopata în mân . numai cum îmi sboar prin ‘naintea ochilor… i eu stau cu mâna la chipiu. EFUL Ba eu drept s spun. Nu se uit el la noi. trece prin fund.

D-ra Cucu cu un gest scurt îi arat elevei u a biroului): Intr în untru… (Fata ezit ): Intr în untru. n’auzi? (O împinge în untru. S n’aud o vorb . ai? La gar ! ELEVA (Pierdut ): Domni oar … D-ra CUCU Taci! (Din dreapta se ive te Ichim împingând c ruciorul lui ceferist. Intr i ea. Unde ti-e num rul? ELEVA (Inocent i speriat ): Num rul? D-ra CUCU (Apucând-o de mâneca stâng a or ului): Da. D-ra CUCU i unde e? ELEVA A… a… a c zut. care a r mas în fa a u ii i-i face semn cu degetul): Prin urmare. n’auzi? (Prin fereastr se vede ivindu-se din stânga o fat de coal în uniform . D-ra CUCU 18 . de astea-mi e ti d-ta? Aici î i faci d-ta veacul? La gar . trage u a): Ce cau i aici? ELEVA (Pe jum tate moart ): Dom’ oar v rog. Te faci c nu tii? Ce num r ai? ELEVA 218. Zamfirescu… Ia vino aici domni oar … Mai aproape! Mai aproape.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA V D-ra CUCU  ELEVA D-ra CUCU (F când un pas pe peron): Zamfirescu! (Formidabil ): Stai pe loc. D-ra CUCU Taci! (R spicat): Ce cau i aici? ELEVA Dom’ oar v rog… D-ra CUCU Taci! Nenorocito. num rul. Abia îndr sne te s se apropie de teribila d-r Cucu.

Steaua f r nume Mihail Sebastian L-ai prins în copci. D-ra CUCU Taci! (Caut în buzun relul de sus al or ului i scoate de sus un petec de stof ): L-ai prins în copci! i de când por i d-ta gamenul pe o ureche? i or ul pe talie! (Cu fiecare cuvânt îi corecteaz inuta): Unde te treze ti? La bal? 19 . Zamfirescu! ELEVA Dom’ oar v rog.

dar mai ales… D-ra CUQU Mai ales? 20 . dar se opre te în prag): Pardon. N’a tiut? Cum n’a tiut? (C tre elev ): Cum n’ai tiut. Brusc.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VI D-ra CUCU  ELEVA  PROFESORUL PROFESORUL (Deschide u a. negru pe alb? Nu l-ai copiat pe caiet de 75 de ori? Nu l-a i înv at pe dinafar în ora de educa ie? (Schimbare de ton. Zamfirescu? N’am pus afi la coal . D-ra CUCU Taci! (c tre profesor). (Vrea s plece). Zamfirescu? ELEVA (Ca o lec ie): “E interzis elevelor din cursul inferior i mai ales din cursul superior…”. PROFESORUL (Blând): Chiar pe peron? D-ra CUCU (Sdrobitor): Chiar pe peron. domnule profesor. d s intre. PROFESORUL Poate… poate c n’a tiut… ELEVA (O lic rire de speran ). Poruncitor): Ce scrie în afi . PROFESORUL (Intrând): S’a întâmplat ceva? Ce s’a întâmplat? D-ra CUCU Ce s’a întâmplat? M mai întrebi ce s’a întâmplat? (Cu un calm sdrobitor): Adineaori a trecut automotorul i am prins-o pe dumneaei (gest acuzator) pe peron. stai. D-ra CUCU Mai ales! ELEVA …s se plimbe la gar ziua sau seara. S vede i. Stai s vezi cu ochii d-tale. D-ra CUCU Stai. domnu Miroiu.

ELEVA (Intre lacrimi i sughi uri): Dom’ oar v rog. S .i spun eu de ce ai venit.Steaua f r nume Mihail Sebastian ELEVA …în orele când trece automotorul”.i place s vii la gar . simplu): Nu-i a a? ELEVA (Isbucne te în plâns). a mea… O scrisoare… Un 21 . las-o s r spund . dom’ oar . D-ra CUCU Taci! PROFESORUL Dac’o întrebi. D-ra CUCU Ce s r spund ? Ce s r spund ? (C tre elev ): Poftim. Te dau afar . Zamfirescu? ELEVA S vede i. ELEVA (N ucit ): Ce s r spund? D-ra CUCU Ce cau i aici? De ce ai venit? ELEVA S vede i dom’ oar … Mama… Vreau s spun tata… Adic o m tu colet… da un colet… PROFESORUL (Ca sa pun cap t sbuciumului): Nu te mai osteni. Ai s vezi tu mâine dup conferin . r spunde. mai neconvins): Ei? D-ra CUCU Ce cau i la gar . D-ra CUCU (Crunt ): Ei ? PROFESORUL (Mai slab. D-ra CUCU Plângi Zamfirescu. Plângi c ai de ce plânge. I i place s te ui i când trec trenurile. (Omene te. Pentruc .

i ochii. Fata iese plângând mereu).Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU Taci! terge. (Iese pe peron i se uit atent în dreapta i ‘n stânga. Ne socotim noi mâine diminea . dar teza d-tale pe al treilea. Zamfirescu Eleonora. pe lâng fereastr i dispare câteva secunde). Stai! Stai s nu te vad cineva. nu e poate momentul s i-o spun. O ia spre stânga. (Ca un dureros repro personal): Se poate. 22 . c Orion este o planet ? C Jupiter este un satelit? i Cometa lui Halley o stea c z toare? D-ra CUCU (Întorcându-se): Nu e nimeni. S te duci drept acas . este… este mizerabil … inadmisibil . PROFESORUL (Care a r mas singur cu eleva): D-r Zamfirescu. Ne mai faci de râsul târgului. (Fata plângând face un pas spre u ). s spui d-ta. Pleac . la cosmografie. Pleac repede. Du-te acas . (Ii arat u a cu un gest neiert tor. domni oar .

PROFESORUL Nu la n mol. D-ra CUCU Ce desordine! Ce scandal! Când eu strig în conferin c se duce coala de râp . d-ta taci.i vezi de stelele i cometele d-tale. modest): Studiez. D-ra CUCU Exagerez? Po i d-ta s -mi spui ce caut fata asta la gar ? PROFESORUL (Dup o t cere de o secund . PROFESORUL D-r Cucu. la Tekirghiol. Ce desm ! Ce perversitate! PROFESORUL Perversitate ? Exagerezi. PROFESORUL (Timid.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VII D-ra CUCU PROFESORUL D-ra CUCU Ai v zut d-le profesor de matematici? PROFESORUL (Timid): Am v zut. La mare ai fost? 23 . foarte serios): D-r Cucu! D-ta ai fost vreodat la mare? D-ra CUCU Am fost la n mol. D-ta taci i stai cu nasul în c r i i. D-ra CUCU Studiezi?! De asta e ti d-ta profesor? Ca s studiezi? PROFESORUL Cred c da. D-ra CUCU i între timp elevii i elevele î i fac de cap. D-ra CUCU (Intransigent ): Nicio domni oar Cucu.

i spun. 24 . de a fugi. d -mi voie s . In alt lume. Este portul.Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU (B nuitoare): Ce vrei s spui cu asta ? PROFESORUL Într’un târg de provincie ca al nostru… gara este… marea. Necunoscutul? Dep rtarea. EFUL (Ap rând o secund în prag): Personalul. D-ra CUCU (Singur în scen ): Auzi d-ta. (Iese precipitat).. PROFESORUL (Cu o tres rire de emo ie): Vine. în orele d-tale. D-ra CUCU De a pleca? De ce s pleci? Unde s pleci? PROFESORUL In alt parte. D-ra CUCU (Severa): Domnule Profesor. Vine personalul. dac astea sunt lec iile pe care d-ta le dai elevelor. atunci s -mi dai voie s . dep rtarea. necunoscutul. D-ra CUCU (Plat): Ce dep rtare ? PROFESORUL Este dorul de a pleca.i spun… (Se aude un uerat de locomotiv i un sgomot de tren). (Iese si ea pe peron)..

EFUL S mai treac ICHIM Adev rat. pe urm din ce în ce mai repede. eful intr în birou. ranul care alearg s . intr puf ind în gar . încet. mai pu in formidabil ca automotorul. se vede un vagon sau dou . în timp ce ultimele vagoane trec i dispar): II terminar m i pe sta. 25 . Un uerat. spre stânga). într’un ritm descrescând. Pa i i voci nedistincte. pân se opre te. Locomotiva trece i dispare în dreapta. dom’ ef. fund. care trece cu c ruciorul. i acceleratul de Bra ov i am sc pat. Sgomot de tampoane. (Ichim dispare spre stânga. Prin fereastra i geamul u ii. “Domnu Pascu”! “Nu l-ai v zut pe d-1 Pascu?”. Ichim. Se aude vocea lui “Unde e glasa tria?”. Trenul se pune din nou în mi care. EFUL (Din prag. ICHIM II terminar m. Mi care pe peron. trenul personal. pe peron oarecare forfoteal continu . Ichim. Vocea profesorului. greoiu.i g seasc vagonul.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VIII EFUL  ICHIM Din stânga. siluete de c l tori cari se îndreapt spre ie ire. îl pune în cuiu. î i scoate chipiul.

i las o parte din valize afar i intr în untru cu una singur ).Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IX EFUL  PASCU PASCU (Înc rcat de valize. (Scoate din valiz un pachet). EFUL Bine-ai venit domnu Pascu. E al lui domnul Miroiu. Adineori a plecat. nu. Raiul pe p mânt. profesorul. (Pascu. PASCU Ia s vedem (deschizând valiza). EFUL Asta e pachetu nevesti-mi? PASCU Nu. PASCU Cucoana-i aici? EFUL E în târg. ca la noi. EFUL De! Nu-i ca aici. PASCU Aveam o vorb cu dumneaei. I-am adus tot ce mi-a spus. EFUL Intr . C’am avut atâtea… EFUL Ce se mai aude în Capital ? PASCU Cald. oprindu-se în prag): Salutare domnu ef. PASCU Ce tot stai s vorbe ti! Aici e raiu. Cald al dracului. Numai s g sesc. intr . EFUL 26 .

PASCU Carte. (C tre Pascu. reintrând): Te a tepta. EFUL Câ i? PASCU 22 de mii. EFUL Fugi d’acolo. Auzi d-ta? 22 de mii. (Explicând repede): A fost profesorul asear la mine i mi-a num rat în mân 22 de mii de o mie… 22. carte! dar ce fel de carte? (Misterios): tii câ i bani cost ? 22 de mii de lei. PASCU Pe ochii mei. Nu se poate. z u. a a i-am adus-o. vezi. se uit în dreapta i în stânga pe peron): Dom’ Profesor! Dom’ Profesor! Ia. PASCU (Tainic): Dom’le ef! Ce crezi d-ta c e în pachetul sta? EFUL P i ce s fie? O carte. EFUL 22 de mii! 27 .Steaua f r nume Mihail Sebastian C bine zici. mi-era i fric . unde-i domnu Miroiu. (Iese în prag. Ichime. EFUL (Îngrijorat): Dar ce carte s fie? PASCU P i tiu eu? Cum mi-a dat-o librarul din Bucure ti. C era adineaori pe-aici.

L-am învelit în hârtie albastr . trece prin fa a ferestrei. Nu vezi câte bagaje am? EFUL (Ie ind în prag): Ichime! Ichime! Ia pune mâna pe geamandanul lui domnu Pascu i du-l la tr sur . dom’ ef. ia geamandanele l sate pe peron în fa a u ii i dispare tot în stânga.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA X EFUL  PASCU  PROFESORUL  apoi D-ra CUCU PROFESORUL (Vine grabnic din stânga. r mâne o secund nemi cat). c acuma sunt gr bit. apare d-ra Cucu. afar . PROFESORUL (Încet îngrijorat): Ai adus? PASCU (Întinzându-i pachetul): Poftim. aproape de fereastr . EFUL Bravo! S tr e ti.) PASCU pe 28 . un anumit lucru. Mul umesc… Da… Mul umesc… (Se uit la pachet. desface repede pachetul i scoate de acolo un volum mare. îmi pare r u c nu e nevast -mea aici. Aici erai? Credeam c n’ai venit? PASCU Se poate. PROFESORUL (Luând pachetul. din dreapta. In acel timp. eful i Pascu schimb priviri intrigate). dom’ Profesor? PROFESORUL Te-am c utat pe peron. PASCU Las-o pe alt dat . PASCU (Sco ând din valid un alt pachet): Uite i pachetul cucoanei d-tale. pe peron. la tr suri. Pe urm trecând spre stânga. s nu le ‘ncurc. c te opream la mas . pe care-l râsfoe te cu înfrigurare. ca i cum ar c uta o anumit pagin . PASCU Înv lm eal mare. pe urm la cei doi. Avem o ra varz o minune! A r mas dela prânz. pe peron. la lumin . (Ichim vine din stânga. intr ): Domnu Pascu.

Pe urm abia tresare. (Intr’adev r. Mergi în ora ? (Profesorul nu aude. M duc… dom’ Profesor Miroiu? Nu veni i în târg? V duc cu tr sura. V salut. se întunec . PASCU Am plecat. dom’ Pascu.Steaua f r nume Mihail Sebastian S ru’ mâna d-r Cucu. EFUL II iau. apoi se reîntoarce la cartea lui). D-ra CUCU Nu mai calc în magazinul d-tale. E absorbit de lectur ). D-ra CUCU Dac vezi o elev de-a noastr . Dar am o rug minte. EFUL La ordin. D-ra CUCU M duc i eu. Am adus nout i. o clip nu aude nimic. Vând de toate i la toat lumea. EFUL Salutare. Ai vândut fetelor dintr’a opta ruj de buze. D-ra CUCU Las’ c discut eu cazul d-tale. parc l-ar fi strigat cineva din somn): Cum? (Privire vag . i uite. M’am dus. Eu sunt magazin general… V salut. 29 . salutare. Eu sunt magazin general. S pofte ti mâine la magazin. EFUL 22. PASCU (Schimb o nou privire nedumerit cu eful i ridic din umeri): 22 de mii. (Amenin toare): In conferin ! PASCU Îmi pare r u. Dar nu mai stai la acceleratul de Sinaia? D-ra CUCU Nu c e târziu. ia-i num rul. n ucit . PASCU P i de! domni oar Cucu. de câteva clipe lumina a început s scad ): Domnule Miroiu. domnule Ispas. PROFESORUL (Cufundat în lectur . (Pascu pleac prin stânga).

domnu Ispas… (O ia repede spre stânga): 22 de mii… (Trece prin fa ferestrelor. Las -m pe mine. Îl descos eu. 22 de hârtii de câte o mie.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL (Încet): D-r Cucu! tii d-ta ce carte cite te profesorul? D-ra CUCU De unde s EFUL tii cât cost ? tii câ i bani a dat pe ea? (T cere pentru a. tiu? (Cu dispre ): O carte de-ale lui. nu mai stau.i preg ti lovitura). D-ra CUCU (F când un pas): Stai c -l întreb. dispare. D-ra CUCU 22 de mii! Ce-o s fie mâine în cancelarie. EFUL In cancelarie? Ce-o s fie în tot târgul! D-ra CUCU Eu nu mai stau. Cu bini orul. explica iuni): Mi-a spus Pascu c el i-a adus-o dela Bucure ti. D-ra CUCU E nebun. EFUL Pe ochii mei (Repede. 22 de mii de lei. D-ra CUCU (Speriat ): Nu mai spune. 30 . La revedere. EFUL Nu e lucru curat. Nu. EFUL (Oprind-o): Nu. 22 de mii.

deschide cartea din nou. EFUL (Încet.i aprind lampa. cum ar trezi pe cineva din somn. Nu aude nimic. dar cercul galben de lumin al l mpii îl atrage. îl bate pe um r): Dom’ Profesor? S . EFUL (Se îndreapt spre u i strig din prag): Ichim! vezi de lampioane. ezit … parc ar pleca. (Aprinzând o lamp de petrol. I i aprind lampa… i nu te turbur nimeni. c m duc. Lumina a sc zut i mai mult. nu vede pe nimeni. PROFESORUL Nu. PROFESORUL (Strângând în mâini cartea. dom’ Profesor? PROFESORUL (Tres rind): Cum? EFUL Zic. Ei. PROFESORUL (Tres rind. PROFESORUL (Pu in n ucit. eful îl prive te în t cere câteva secunde. n uc): Cum? EFUL Zic. frumoas cartea pe care-o cete ti? PROFESORUL (Evasiv): O carte veche. i aprinde felinarul pe peron… Acuma pic acceleratul i ne g se te cu felinarul stins… (Reintr . cu oarecare nelini te): Am de lucru… Am de citit… EFUL Tocmai d’asta zic i eu. 31 . pe urm se apropie de el. se apropie de profesor i se uit peste um rul lui în carte): Frumoas carte. S’a întunecat.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XI EFUL  PROFESORUL Profesorul a r mas lâng fereastr cu totul cufundat în carte. EFUL Dar de ce? Stai aici lini tit. o r sfoeste înfrigurat).i aprind lampa. ia ezi… ezi. cu abat-jour depe birou): Mergem împreun mai târziu… Te duc eu în ora . s .

Economii.000 ai dat pe ea? PROFESORUL De unde tii? EFUL P i dac n’oi ti eu. E adev rat? PROFESORUL Ce? EFUL 22. Adic nu… Ni te plan e. lec ii particulare… de ani de zile a tept… (Pu in jenat) i m’am i împrumutat. EFUL P i nu e mult? PROFESORUL Este… dar… ce era s fac ? Aveam nevoie de ea… EFUL Ce-o s spue lumea în târg? PROFESORUL Ce s spue? EFUL P i de! 22 de mii sunt bani. Cu cât îs mai vechi. EFUL (Dojenitor): P i vezi! tie? Nu stau toat ziua aici la gar ? 22? 32 .Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL De! C r ile ca vinul. Tu! ce poze!… A d-tale are poze? PROFESORUL Da. cu atât îs mai ale dracului… Aveam i eu una mai de mult. ni te h r i. te întrebi? de unde? PROFESORUL Am strâns. i. ca omu. cine s PROFESORUL (Simplu): Da. cu poze. EFUL (Schimbare de ton): Dorn’ Profesor! S nu te superi c te‘ntreb.

Se deslu e te totu i umbra lui Ichim. EFUL A teapt . 33 . Peronul aproape nu se mai vede prin fereastr . care apare din stânga. PROFESORUL Închizi ? EFUL Adic . frate.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Dar mâine e întâiu… iau leafa dela liceu… i pl tesc. dom’ Profesor… (Cu alt ton): Da barem face? Ce scrie în ea? Despre ce e vorba? PROFESORUL (B nuitor. vorba vine. Pân la noapte. i pe urm -mi ine locul Antoniu. impiegatul.35 nu mai am niciun tren. Numai s treac acceleratul i închid pr v lia. c mergem împreun . cu un baston de lampagiu fi se opre te în fata felinarului). EFUL Patim mare. la 11. se ridic ): E târziu… M duc. (Între timp lumina a sc zut mult.

EFUL (Trecând peste aceasta chestiune penibil ): Bine. Nu lipse te niciuna? ICHIM Lipse te aia de-a i mâncat-o dv. EFUL Gaz e destul? Te-ai uitat bine? ICHIM E plin dom’ ef. EFUL Le-ai num rat. î i ia chipiul din cui): Vine acceleratul.ICHIM EFUL (Ie ind în prag): Ichim! Ai ters lampa? ICHIM (Pe peron aprinzând lampa): ters. PROFESORUL (Preocupat de cu totul alte lucr ri): Domle ef. la prânz… i am pl tit-o eu. PROFESORUL (Care din nou se cufundase în cartea lui): Cum? EFUL Zic. ICHIM I-auzi-l cum uer . c numai eri am turnat.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XII EFUL . EFUL Ra ele le-ai închis? ICHIM Închis. I-a dat drumul dela canton. bine… (Un uerat dep rtat de tren). n’ai cumva o lup ? 34 . dom’ Profesor. vine acceleratul. EFUL (Reintr în birou. Tocmai bine arde nan diminea a.PROFESORUL .

Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL O lup ? Da de ce? PROFESORUL Îmi trebue mie. 35 . aplecat peste carte. (Iese pe peron i trage u a dup el. EFUL N’am. Profesorul r mâne la mas . De unde s am? PROFESORUL Dar o bucat de hârtie. nu coboar nimeni… M i ‘ntreb de ce mai opre te. Poftim (Ii d de pe mas o foaie de hârtie): Eu m duc s primesc acceleratul i m ‘ntorc. Din când în când î i duce mâna dreapt la ochi i se uit în carte. ca prin i un ochean. PROFESORUL St mult? EFUL A i! Nu urc nimeni. EFUL Cât vrei. Din când în când noteaz cu febrilitate ceva pe hârtie.

Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XIII PROFESORUL  EFUL  CONDUCTORUL  NECUNOSCUTA Sgomot de tren se apropie mereu mai puternic. EFUL (De pe peron. 36 . CONDUCTORUL (Din prag): Domnu ef! Domnu ef! (Profesorul tresare. Prin geamul u ii i prin fereastr se vede cum intr în gar . ro i. cu bra ele albe. Vagoane cu ferestre luminate defileaz în vitez descrescând pân ce trenul se opre te. superior): Las -m domnule s întreb. Profesorul tresare. Nu vrea s pl teasc . Cineva deschide u a. ave i bilet ? CONDUCTORUL N’are. E conductorul trenului. în rochie alb de sear . Ce s’a întâmplat? CONDUCTORUL (A disp rut din prag. ridic capul). Privire încremenit ). NECUNOSCUTA (Intrând): Ce vre i cu mine? De ce m’a i dat jos din tren? EFUL (Intrând dup ea): Dv. Pentru prima oar ridic cu adev rat ochii în carte. Un sgomot de tampoane ciocnite i pe urm câteva secunde de t cere complet . EFUL (Erarhic. EFUL Unde e? CONDUCTORUL Da i-v jos. Ochiul ro u al locomotivei dispare repede spre stânga. un voal albastru în cealalt . Se aud apoi pa i gr bi i pe peron. (C tre c l toare): Ave i bilet? NECUNOSCUTA N’am. Vocile vin din semiobscuritatea peronului): Un c l tor f r bilet. tampoane etc. trecând prin fa a ferestrei): Aicia sunt. O po et într’o mân . Da i-v jos. E o femee tân r . coni . uerat ascu it de locomotiv . trenul accelerat. Nu vrea s se legitimeze. foarte decoltat . EFUL Pofti i aici la lumin … (Din întunericul peronului se desprinde brusc o ar tare alb . dela dreapta la stânga (în sens invers decât cele dou trenuri precedente).

Uita i-v ce mi-a dat. (Ii întinde efului câteva fise rotunde). CONDUCTORUL i amenda. NECUNOSCUTA Am pl tit. (Nedumerit): Ce sunt astea ? NECUNOSCUTA Fise dela Cazinou… Am uitat s le schimb… în grab … Sunt dela rulet … EFUL i cu asta vrei d-ta s c l tore ti? 37 . CONDUCTORUL Vorb s fie. NECUNOSCUTA Dumnealui EFUL (Conductorului): Auzi. EFUL (Cercetându-le): Ce e asta? (Citind): “Cazinoul din Sinaia” “Bun pentru lei dou zeci. EFUL Cum? NECUNOSCUTA Da. NECUNOSCUTA Ce? EFUL Biletul. i amenda. EFUL Sigur. Am pl tit. EFUL Cui. Bun pentru lei o sut . domle ce spune. bun pentru lei dou zeci”.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Atunci trebue s pl ti i. c a pl tit.

NECUNOSCUTA Nici nu m gândesc. Eu sunt accelerat. EFUL Poftim! Umbl cu clasa întâia. (C tre Conductor): In ce clas ai g sit-o domle? CONDUCTORUL Întâia. (C tre Conductor): Urc -te domle în tren i d -i drumul. CONDUCTORUL (Sco ându. în gar . M’auzi? (Cu o mi care brusc se a eaz în fa a u ii drept în prag): Nimeni nu iese de aici f r mine. NECUNOSCUTA Unde aici? EFUL Aici. Se închisese singur într’un compartiment si nu voia s lase pe nimeni în untru.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA E tot ce am. Nu mai pot s stau. o doare capul i n’are bilet. PROFESORUL (Timid. EFUL Doamn !… NECUNOSCUTA (C tre Conductor. f când un pas): Dac n’are cu ce… EFUL Dac n’are cu ce. Trenul nu a teapt . s stea acas . Pl te ti sau nu.i ceasul din buzunar): Am patru minute întârziere. t indu-i drumul): S nu faci un pas: f r mine nu pleci. î i atrag aten ia c aici te afli într’un birou public. Nu sunt bune? EFUL Ia ascult doamn . NECUNOSCUTA (Simplu): M durea capul. coni . Dumneaei r mâne aici. Eu n’am timp. PROFESORUL 38 . NECUNOSCUTA F r mine nu pleci.

M da i jos din tren în plin noapte. Aici nu e câmp. 39 . EFUL (Jignit): Da i-mi voie. dar s i protesteze împotriva acestei sechestr ri): Doamn … eu… eu nu sunt… NECUNOSCUTA Ce nu e ti? Ce nu e ti? Nu v’ar fi ru ine.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Timid. NECUNOSCUTA (Exasperat . strigând): Ce vre i? Ce vre i? PROFESORUL Doamn … CONDUCTORUL Coni … EFUL Las -m pe mine i la primul moment terge-o… (C tre necunoscut ): Doamn ! Ne-a i în eles gre it. ca si cum ar vrea s se disculpe. în plin câmp. Trei b rba i i o singur femee. Numai a a de form . Ce vre i dela mine? Banii? Via a? CONDUCTORUL (Încet c tre ef): E nebun . Scriem pe hârtie cum s’au petrecut lucrurile. Datoria… Regulamentul! Trebue s facem un proces-verbal. C ce s facem cu dv. Noi n’avem de gând s v oprim aici. NECUNOSCUTA Frumoas formalitate! EFUL Ce vre i. NECUNOSCUTA (Speriat . NECUNOSCUTA In plin p dure. semna i i gata. aici? NECUNOSCUTA Atunci de ce m’a i dat jos din tren? EFUL Pentru o formalitate. b nuitoare): Proces! Mie ? Proces! EFUL Verbal.

In prima clip femeea nu fi-a dat seama. privind buim cit vagoanele luminate. Se rupe din aceast scurt încremenire i alearg pe peron dup tren. de team . cu o mi care de spaim . Astea-s chestii de serviciu. energic): Domnule Profesor. vrea s protestele): Domnule ef… Nu se poate… EFUL (Încet. d-ta s nu te amesteci. eful face semn cu mâna conductorului s ias . Unde? EFUL Pofti i aici. Femeea mereu cu aceea i expresie de pruden . NECUNOSCUTA (Tres rind):Ce e asta? (Sgomotui ro ilor fi al tampoanelor se accentueaz . se deslipe te de u i vine spre locul indicat. V a teapt . Se aude de-afar strig tul ei disperat): Opre te… Opre te… (Un nou uerat de locomotiv îi acoper vocea). EFUL Numai decât… Numai decât… (Trenul a pornit între timp. disp rând. atunci s semnez mai repede. Rochia ei alb se vede trecând prin fa a ferestrei. NECUNOSCUTA (Dup o secund de îndoial . Femeea se ridic brusc în picioare. 40 . Ultimul vagon se vede de asemenea prin fereastr . care defileaz spre stânga din ce în ce mai repede. la mas … (Ii ofer un scaun. S redact m… i pe urm s semna i… NECUNOSCUTA Semnez orice… dar mai repede. PROFESORUL (Care abia acum în elege stratagema. în care timp i-a privit pe to i trei b rba i): Atunci. alearg spre u cu un ip t): Ce e asta? (In prag se opre te o secund . Se aude fueratul locomotivei).Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA (Mereu b nuitoare): i pe urm ? EFUL Pe urm pleca i. NECUNOSCUTA Cu trenul sta? EFUL Sigur. neobservat): Lua i loc! Aici! PROFESORUL (Va s’o previn ): Doamn ! Doamn ! EFUL (Împiedecându-l): S v dau o hârtie i un toc. (Conductorul iese tiptil. de nelini te.

Steaua f r nume Mihail Sebastian 41 .

n’a auzit. Se mai aude doar sgomotul trenului dep rtându-se. EFUL (Dup o pauz ): Face i r u c nu r spunde i. Doamn . NECUNOSCUTA (Uitându-se buim cit la cei doi b rba i i pe urm fixându-l pe ef. Regulamentul. cade pe scaun): A plecat… EFUL (Instruind afacerea): Numele dv. voiu fi silit s m’adresez poli iei. Datoria. NECUNOSCUTA (E sfâr it de oboseal . femeia apare în prag. face câ iva pa i. M oblig regulamentul i dac nu r spunde i. m car c suntem în câmp. L sa i-m . vârsta. (Cu inten ie): Avem poli ie aici. NECUNOSCUTA (Nu r spunde. Cu o expresie de oboseal . intr în untru.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XIV EFUL  PROFESORUL  NECUNOSCUTA Câteva secunde de nemi care. f r violen ): Canalie! EFUL (Ridic din umeri): De! Doamn . PROFESORUL (Se aproprie de ea mi cat): De ce nu r spunde i? Doamn ? Cum v cheam ? NECUNOSCUTA Las -m . profesiunea. absent ) EFUL Trebue s încheiem procesul-verbal. NECUNOSCUTA (Mai mult pentru ea): A plecat… EFUL N’am ce face. domiciliul. Eu proces-verbal trebue s închei. cum zicea i adineaori. 42 . de triste e. Pe urm rochia alb se vede trecând pe peron prin fa a ferestrei dela stânga spre dreapta. nu vede). de disperare. NECUNOSCUTA (Ridic spre el o privire nedumerit . Numele.

Sunt obosit . scoate unul câte unul diverse obiecte. O legitima ie. PROFESORUL O batist … un ruj de buze… O tabacher cu dou ig ri… EFUL (Mirosind ig rile): ig ri str ine. comisarul. pe care k d efului s le in ): O sticlu cu parfum… EFUL (Mirosind în aer): Miroase grozav. urmat de ef deschide caut . NECUNOSCUTA (Întinzându-i po eta cu un gest de nesfâr it oboseal ): Nu tiu. EFUL Niciun act? PROFESORUL Niciunul. Caut . face un pas spre ramp . PROFESORUL (A golit po eta): Asta e tot. EFUL Nicio hârtie? PROFESORUL Nimic. EFUL (Dup un moment de reflec ii): Eu îl anun pe Dinc . Vezi i d-ta ce g se ti. PROFESORUL Poate ave i un act. PROFESORUL (In po eta. spun. PROFESORUL 43 . Aici nu e lucru curat.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Cum v cheam ? De unde veni i? NECUNOSCUTA L sa i-m ’ i.

VOCEA LUI ICHIM (Din dep rtare): Fere te linia. Tocmai mie s mi se întâmple una ca asta. PROFESORUL E foarte frumoas … (Plin de nelini te): Numai de nu s’ar omorî… EFUL Deocamdat nu poate c n’are tren.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Întorcându-se spre necunoscuta care a r mas pe scaun în aceea i stare de prosta ie): Doamn . Te-ai uitat la ea. Nu e niciun tren la ora asta. gâtul gol. Pe jum tate desbr cat . îl prive te absent . N’o v d. interes. EFUL Te-ai uitat ce rochie are? Bra ele goale. spatele gol. fere te linia. PROFESORUL Se întâmpl o nenorocire. dispare. S vie nevast -mea acum. v rog mult. Trebue s’o salv m. EFUL (Adulmecând aerul): i miroase. v rog… In propriul dv. face i un efort… r spunde i… Aduce i-v aminte… Cine sunte i? De unde veni i? Unde v duce i? NECUNOSCUTA (Ridic ochii spre el. (Iese repede. Nu putea domle s’o dea jos la Câmpina sau la Breaza! 44 .i spun c nu i niciun tren? (Strigând din prag): Ichime! Ichime! Vezi c e o femee pe linie. E prea întunerec. a parfum de mi-a umplut toat gara. în întunerec). Tii! Mare bucluc. PROFESORUL (Cu emo ie): E frumoas . domnule. PROFESORUL (Turburat): Doamn ! EFUL E nebun r u. EFUL Fii lini tit. se ridic în picioare): M duc… (Cu brusc hot rîre porne te spre u ): Mi duc s m omor. M arunc pe linie. EFUL Nu te mai fr mânta dom’ Profesor. Nu. PROFESORUL (A ie it pe peron): Doamn ! Doamn ! (Se întoarce) Nu tiu unde e. atâta-mi trebue… (Cu alt ton dup o secund ): E din lumea mare.

EFUL (Ie ind repede în prag): Ai g sit-o Ichim! VOCEA LUI ICHIM Aicia-i dom’ ef. Anchet . pentruc vine dela Sinaia. PROFESORUL (Iese repede îngrijorat): Doamn !… (Dispare în întunerec). NECUNOSCUTA (Se reîntoarce. PROFESORUL Doamn … noi v vrem binele.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Dumneata e ti de vin .35 nu e niciun iun s v calce. Pentru c miroase a parfum. s’ar putea s r ci i. NECUNOSCUT Am v zut. e umed. rapoarte. s . EFUL Ce face? VOCEA LUI ICHIM St pe linie Si trage din igare. Dup 23 de ani de carier . EFUL Nu puteam domle Profesor. (Iritat): i pe urm . pentruc umbl desbr cat i pentruc joac la rulet . sunte i îmbr cat a a de… a a de sub ire… 45 .i bat joc de calea ferat i de gara mea? PROFESORUL i dac se omoar ? EFUL Bocluc mare. VOCEA LUI ICHIM (Mai de aproape): Fere te linia. Trebuia s’o la i s plece. Se opune regulamentul.. urmat de profesor): Ce vre i cu mine? De ce m’a i chemat? De ce nu m l sa i în pace. adic ce?. EFUL (Din prag): Coni !… Doamn ! Veni i aici la lumin . Degeaba sta i pe linie. Pân la 11. PROFESORUL Afar e r coare.. M d la gazet .

Uite: nu v mai punem nicio i ne trecem vremea. EFUL Nu e mai bine aici? Ave i scaun. NECUNOSCUTA Probabil. EFUL A a… (Dup o secund ): Prin urmare. e pentruc vrem s v venim într’ajutor. probabil veni i dela Sinaia. dac insist m. În eleg. PROFESORUL Vede i. i procesul-verbal cum îl scriu? PROFESORUL (Scurt): D -l încolo de proces-verbal. pe dv. înfiorat ): Mi-e frig. (C tre necunoscut ): Nu v mai punem nicio întrebare. de indiferen ): La urma urmelor… (Se a eaz pe scaun). PROFESORUL Sunte i enervat . Nu vre i s ne r spunde i. cum v cheam ? NECUNOSCUTA (Repede): Iar începi? PROFESORUL Doamn . Mai st m de vorb NECUNOSCUTA (Cu un gest de oboseal . i întrebare. în elege i… V implor s în elege i… dac întreb m. PROFESORUL 46 asta în eleg.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA (I i strânge umerii. NECUNOSCUTA N’am nevoie. ave i lamp . PROFESORUL Si probabil v duce i la Bucure ti NECUNOSCUTA Probabil. Dar îng dui i-ne m car s ghicim… Dv. EFUL Z u. .

Nu vreau. Da i-ne o adres .35. cu greut i.Steaua f r nume Mihail Sebastian Ei bine.. Vre i s m b ga i în bucluc. Sau poate… (ar tând telefonul din perete): Chem m la telefon. Nu pot. ori la Bucure ti. PROFESORUL (Cu elan. un prieten… cineva pe care s -l anun m de situa ia în care v afla i. EFUL Nu v’am spus c nu e niciun tren pân la 11. Mai bine m omor. ori la Sinaia. EFUL (Mergând spre telefon): De cine trebue s întreb? NECUNOSCUTA De… (S’a r sgândit brusc): Nu. NECUNOSCUTA (Ideea i se pare bun ): Crezi? PROFESORUL Sigur. Atunci chema i Sinaia.35? Bine. NECUNOSCUTA Telefon? PROFESORUL Evident. NECUNOSCUTA Bine… atunci.35? NECUNOSCUTA 11. Am s m omor La 11. Anchet . PROFESORUL Dar de ce s v omorî i? EFUL Si de ce tocmai aici? Nu e p cat? Sunt i eu un om cu familie. Doamn !… 47 . La hotel Palace… sau… dac nu e acolo… la Cazinou. Mai bine m arunc înaintea trenului. o indica ie. cu emo ie). A tept. NECUNOSCUTA Crezi c s’ar putea? EFUL De ce s nu se poat ? D m o telegram .. un nume. trebue s ave i pe cineva… o rud . rapoarte.

NECUNOSCUTA (Uitându-se de jur-împrejur): Unde? Aici? PROFESORUL Ve i pleca. EFUL Care noi? PROFESORUL Eu. PROFESORUL V vom da noi bilet. NECUNOSCUTA Serios? A i observat? PROFESORUL Trebue s tr i i. Gar mare. dar v dau eu din buzunarul meu un bilet pân la Câmpina i acolo face i ce ti i. trezi i-v . linii multe. de ce m’a i dat jos din tren. NECUNOSCUTA Mâine diminea ? Nu a tept pân mâine diminea . Alunga i gândul i ca absurd. sunte i frumoas . Aici în câmp. desmetici i-v . Dar mâine diminea iau leafa. PROFESORUL Doamn . sunte i tân r . Doamn ? Cum în câmp? Da i-mi voie? Sunte i într’un ora . 48 . Trebue s pleca i NECUNOSCUTA Dac trebue. EFUL (Jignit): Cum în câmp. EFUL Ai bani? PROFESORUL (Încurcat): Acuma nu.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Uite. EFUL Fiindc n’avea i bilet. sunt slujba s rac.

EFUL i înc pe mine nu m num rase.245 la ultimul recens mânt. (C tre Profesor): Ce-ar fi s’o ducem la spital? Zicem c a avut un accident.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA Ce ora ? EFUL Îmi pare r u. Comun urban . c eram la Bucure ti dup treburi în ziua aia. (Dup o clip ): E un hotel? EFUL Se poate s nu fie? Hotelul Monopol. PROFESORUL Nu-l asculta i. (Gânditoare): Dac r mân aici în noaptea asta vom fi 8. EFUL 49 . (C tre ef): Cu d-ta 8. NECUNOSCUTA 8. F r acte numai la poli ie v prime te. i f r acte nu se poate. dar n’ave i acte. doamn .245 de locuitori. II pl tim mâine. spital… PROFESORUL Liceu… EFUL 8. EFUL Atunci la poli ie. EFUL Adev rat. în centru. Judec torie.247.000 de locuitori. PROFESORUL Asta n’ar fi nimic. NECUNOSCUTA La spital? Nu merg la spital.. NECUNOSCUTA Dar n’am bani. Nu tie ce vorbe te.246. PROFESORUL (Cu pu in am r ciune): 8.

Aicea vine nevast -mea. NECUNOSCUTA (Cu desgust): Unde? Ce? EFUL Mare lucru n’avem. s spune i cum v cheam ? NECUNOSCUTA M plictise ti. Numai c nu tiu cum s facem. n’o cunoa te i pe nevast -mea. NECUNOSCUTA pe varz . Stinge i lumina. NECUNOSCUTA (Agitat ): Ce noapte! Ce co mar.3 5? A i vrea s se termine. doamn . s nu ne vad nevast -mea. EFUL Vai de mine! Aicea nu se poate. NECUNOSCUTA Nu pot. r bdare. EFUL S v d m ceva de mâncare. Dar e ni te ra acceleratul. z u a a. Dar trebue calm. m plictisi i. Mai e mult pân la 11. r mas de la prânz. De ce nu m’a i l sat afar pe linie… Era a a de bine… (L sându-se s cad pe un scaun): Eu m culc aici. A i vrea s dorm. EFUL Ce are aface? E o minune. unde vrei s’o ducem. (Necunoscutei): De ce n’o i fi vrând. mi-e somn. mi-e foame. dar f r acte. nu mai pot.Steaua f r nume Mihail Sebastian N’oi fi tiind. MECUNOSCUTA Nu m nânc ra e c lcate de accelerat. N’are s se mai termine niciodat ? N’are s se mai fac niciodat zi? PROFESORUL Ba da. c -mi aprind paie în cap. PROFESORUL (Îngrijorat din nou): Doamn … NECUNOSCUTA (Din nou exasperat ): M plictise ti. A i vrea s mor. O minune! A c lcat-o ieri 50 . Mi-e frig.

(C tre necunoscut ): V rog s ave i încredere în mine. ve i pleca. nu tiu dac trebue… vede i… eu am o locuin modest … o singur camer … dac vre i… dac’a i vrea… eu plec de acas … i r mâne i acolo singur … Peste noapte… Numai pân se face ziu … Eu m duc s dorm la un coleg. PROFESORUL Mâine diminea totul va fi mai simplu.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Se ridic în picioare. observ pe birou cartea profesorului): Dom’ Profesor. Mi-e somn. ce vre i cu mine. EFUL V mai veni i în fire. profesorul de muzic . S mergem. EFUL (R mas singur în scen . (Necunoscuta iese urmat de profesor. la un sfert de or de aici. Vom g si bani. (Iese în prag): Domnu Miroiu! PROFESORUL (Întorcându-se): Ce e? Ce vrei? 51 . EFUL Bun idee. V rog s primi i. PROFESORUL (Ar tându-i drumul spre u ): Pe aici… pe aici. Primi i? NECUNOSCUTA (Dup un moment de t cere): E departe? PROFESORUL La zece minute. PROFESORUL Doamn … Nu tiu dac pot.) Atunci unde. dar pân atunci v odihni i. Se v d prin fereastr trezind spre stânga). PROFESORUL (Scurt): Las procesul-verbal. E iar în culmea disper rii. NECUNOSCUTA Bine. unde? Aicea nu. explicativ): La Udrea. PROFESORUL i mâine diminea … EFUL Facem procesul-verbal. unde. pe linie nu. (C tre ef.

Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL i-ai uitat cartea. PROFESORUL (Cu un fel de spaim ): Cartea! (O ia în mâini. dom’ Profesor. CORTINA 52 . Se vede prin fereastr trecând). EFUL Patim mare. o deschide în ne tire): i aveam de lucru în noaptea asta. Aveam de cetit. Patim mare!… (Profesorul pleac gr bit.

c r i sunt cam peste tot. Totul e curat. Duce spre o alt înc pere In peretele din fund. în aceia sear . dar s r c cios. (Pune cu mare grij cartea pe mas ). Un altul îi r spunde din dep rtare. un divan. Suntem acas . în provincie. pe aici… NECUNOSCUTA (Urmându-l): Am ajuns? PROFESORUL Da. scaune. Un raft cu c r i. când o fi gata uzina. O u de intrare în dreapta. O alta u (buc t rie. Prin fereastr se vede un cer senin de var . Abia la toamn . fereastr dubl . 53 . NECUNOSCUTA Ce întuneric! PROFESORUL O clip i aprind lampa. pe jos. planul I. De altfel. la profesor. în stânga. Interior de celibatar. Pe mas . Mas .Steaua f r nume Mihail Sebastian ACTUL II Acas . pe scaune. Se aude din dreapta o cheie r sucit în broasca. NECUNOSCUTA Nu e lumin electric ? PROFESORUL Nu… Adic de fapt este. întuneric. dar nu i-a dat înc drumul. u a se deschide. (Caut bâjbâind): Numai s g sesc chibriturile. PROFESORUL (Intrând): Pe aici. La ridicarea cortinei scena e goal . In dep rtare silueta albastr închis a mun ilor. SCENA I PROFESORUL  NECUNOSCUTA T cere. debaras). înstelat. planul II. dând spre o mic gr dini înspre strad . prin mahala. Un câine latr pe undeva. oficiu. desperechiat.

în centru. Lamp de petrol. Dar nu e bine. • 1”toate gardurile. Umezeal mare. Nu tiu unde este. (I i arunc din picior un pantof. PROFESORUL (A g sit cutia cu chibrituri. rotund. pe urm pe cel lalt): Mi-am r nit picioarele. cu abat-jour alb. de por elan. NECUNOSCUTA Ce întuneric! Ce str zi! M’am lovit de to i copacii. PROFESORUL (A reu it însfâr it s aprind un chibrit): Îmi pare r u doamn . Nu po i s’o faci mai mare? PROFESORUL Ba da.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA Nu a tept eu pân atunci. Se vede din strad . PROFESORUL (C utând cel lalt pantof): Nu v d cel lalt pantof. sc zut ). Câte pietre! Câ i bolovani ! (R mas în ciorapi. Poate… la anul… NECUNOSCUTA Ghinionul meu! Am venit cu un an prea devreme. NECUNOSCUTA Ei i? PROFESORUL Nu trebue s se tie c sunte i aici. NECUNOSCUTA (L sându-se s cad pe un scaun): Nu mai pot. î i freac talpa piciorului). care d o lumin mic . Sunt sdrobit . dar chibritul nu ia foc): Nu vrea s se aprind . NECUNOSCUTA E prea întuneric aici. NECUNOSCUTA 54 . dar aici pe la noi… NECUNOSCUTA Nu se paveaz niciodat ? PROFESORUL Ba da. îmi pare foarte r u (A aprins lampa. Ce lumin chioar . strada e pavat . PROFESORUL (Ridicând un pantof de jos): De fapt.

Nu m duc niciodat . Numai s NECUNOSCUTA Nu trece nimeni. NECUNOSCUTA i d-ta nu te-ai dus? PROFESORUL Nu. PROFESORUL Nu. Se vede. PROFESORUL Dup ce? 55 ti i c nu e bine. Nu pot s’o suf r a a. Fiindc nu tiu dac v’am spus… eu sunt profesor. . Totdeauna. ori o faci mai mare. PROFESORUL Cum dori i. Iart -m . NECUNOSCUTA Nu era nevoie s -mi spui. E foarte… frumos. Strada e pustie. Nu e frumos. (Ridica fitilul l mpii: lumin mare). PROFESORUL Acuma. NECUNOSCUTA i dac e Miercuri? PROFESORUL Miercuri i Sâmb t e cinematograf. Ori o stingi. NECUNOSCUTA (Se ridic în picioare i arunc o privire circular asupra înc perii): Aici locue ti d-ta? Aici… tr esti d-ta… PROFESORUL Da. e tot ce-mi trebue i nici nu e departe de coal .Steaua f r nume Mihail Sebastian Atunci stinge. NECUNOSCUTA Oribil! PROFESORUL Nu v place? NECUNOSCUTA Ba da. dar pentru mine. Trece lume pe strad . Dar mai târziu d drumul dela cinematograf… C azi e Miercuri.

Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA Dup tot. privire în care e cuprins i el. (Merge spre fereastr ). n’a venit niciodat o femee? PROFESORUL Doamn ! Cum v pute i închipui… NECUNOSCUTA Vrei s spui c nu prime ti niciodat ? PROFESORUL Sunt un om serios. Un om cu r spundere. PROFESORUL La ora asta… O femee… aici… NECUNOSCUTA La d-ta. Un profesor. O s v vad . pleca i dela fereastr . v conjur. NECUNOSCUTA Vrei s spui c eu sunt singura femee… Prima femee care intr în casa asta? PROFESORUL Doamn … v rog s crede i c n’a i fi cutezat niciodat … dac n’ar fi fost împrejur rile cu totul neobi nuite în care v’am întâlnit… NECUNOSCUTA Ce tân r e ti! Sau ce b trân! PROFESORUL Doamn ! v rog. (Privire circular asupra întregei înc peri. NECUNOSCUTA Ei i? (Deschide larg fereastra). NECUNOSCUTA 56 . PROFESORUL (Speriat): Nu! NECUNOSCUTA (Mirat ): De ce? PROFESORUL (Foarte îngrijorat): Nu v’am spus? O s dea drumul la cinematograf. Trece lume pe strad . ca un obiect în plus): Groaznic! Parc tot era mai bine afar ! Cel pu in s deschidem fereastra.

NECUNOSCUTA Nu v d nimic. Judec torul. NECUNOSCUTA De unde tii? PROFESORUL Totdeauna sunt dup perdele. Sunt dup perdele.Steaua f r nume Mihail Sebastian Nu fii copil. NECUNOSCUTA (Dup ce s’a uitat în strada): A i! E întuneric. cu copiii i servitoarea. NECUNOSCUTA Ce de lume! PROFESORUL Nu glumi i. cu uluci. NECUNOSCUTA Azi e Miercuri. Casa alb cu gard de lemn i vi s lbatec . PROFESORUL Tocmai de asta. casa galben . (Cu urechea a intit spre strad ): Toat lumea doarme. doamn . m-me Grigorescu. PROFESORUL 57 i Maltopol . nu e nimeni. NECUNOSCUTA Care Atanasiu? PROFESORUL Casa de al turi. NECUNOSCUTA Care Chiroiu? PROFESORUL Chiroiu dela Percep ie. E tot târgul la ferestre. PROFESORUL V vede de peste drum. Vi an dela Regie. i Lascu. cu trei geamuri la strad i Vi an. Ei nu se duc la cinematograf? PROFESORUL Ba da. mama lui m-me Chiroiu. dela Chiroiu. i nu sunt numai ei. Nu aud nimic. dar a r mas b trâna. mai e Atanasiu.

Mare talent. mai ai i al i prieteni? PROFESORUL Sigur. PROFESORUL 58 . NECUNOSCUTA O! (Cu oarecare spaim ): Printre c r i? PROFESORUL Nu v teme i. Ne-am împrietenit. PROFESORUL A! Nu e nimic. Simte c e cineva . Pe Udrea. Trebue s dormi i… NECUNOSCUTA Nu mi-e somn. De altfel e timpul s m duc. Mi-a trecut. Pe mine m cunoa te. E compozitor. E târziu. ca un ferestr u mic. NECUNOSCUTA Cum îl cuno ti? PROFESORUL E un oarece mic… gris… cu ochii rotunzi. La el m duc s dorm noaptea asta. Vine uneori pe aici noaptea. NECUNOSCUTA (Acela i joc ca mai sus): Niciun sunet. Niciun fo net… (Dup o secund ): Ba da. Ast sear nu vine el. Ii place s se plimbe printre c r i. Colegul meu… profesorul de muzic … foarte interesant om. II cunosc. NECUNOSCUTA V’a i împrietenit?… Spune-mi.Steaua f r nume Mihail Sebastian Chiar dac doarme… i din somn ne vede. Ce e sgomotul sta? PROFESORUL Ce sgomot? NECUNOSCUTA Nu auzi? Un fel de scâr âit. (Ar tând spre u a din stânga): Parc ar veni de acolo. E oarecele. când stau mai târziu… când citesc sau am de lucru. Nu v speria i. NECUNOSCUTA (Cu o mic tres rire): Ai oareci? PROFESORUL Unul singur.str in.

Stai s v d.i aminte): Sigur c nu curge. PROFESORUL (Mirat): Nu curge? (Aducându. (Iese prin u a din stânga i se întoarce dup câteva secunde): Nu merge apa. Patul de colo (arat cu degetul spre dormez . A oprit-o dela uzin . ca i cum n’ar îndrâsni s se apropie): A ternutul în dulap… dac vre i s v sp la i… NECUNOSCUTA A i vrea. timid. la ora ase. NECUNOSCUTA Atunci e bine. PROFESORUL Îmi pare r u… A vrea… A fi vrut… NECUNOSCUTA Nu te mai fr mânta (Dispus s se mul umeasc cu orice): O chiuvet e? PROFESORUL (Încântat): Asta da. dela tren. dela gar . seara. (Privindu-se): Sunt plin de funingine.Steaua f r nume Mihail Sebastian Totu i… e târziu… Eu v las. NECUNOSCUTA (Ar tând spre u a din stânga): Acolo e odaia de bae? PROFESORUL Da… Adic nu… Insfâr it… nu e ceea ce se cheam odaie de baie… Era o c mar . dar cum eu m nânc în ora . ag at de perete i o sfoar … NECUNOSCUTA Foarte ingenios. Un fel de du . PROFESORUL G si i un tergar curat dincolo. E o stropitoare… o stropitoare de gr din . NECUNOSCUTA 59 . NECUNOSCUTA Cum a oprit-o! PROFESORUL Totdeauna o opre te. un fel de buc t rie. Sigur. am transformat-o… am… o s vede i! NECUNOSCUTA Du e? PROFESORUL Da.

z re te pe mas (stânga planul I) cartea împachetat . Pe urm alta. NECUNOSCUTA R mas singur . scâr âitul lan ului. PROFESORUL Nu. o deschide. dar… au murit. Câteva sute de ani. Femeia scoate din raft o carte. le deschide o secund . femeia prive te cu oarecare curiozitate în jurul ei. E Kepler. a pus-o acolo cu mare grij . le pune la loc. pe care profesorul la venire. NECUNOSCUTA Las .Steaua f r nume Mihail Sebastian De ce? PROFESORUL Fiindc uzina nu lucreaz noaptea. trece plin fa a rafturilor cu c r i. se aude roata pu ului. ne uit cu aten ie la mobil . NECUNOSCUTA i sta? PROFESORUL Copernic. De afar . Vine din nou în centrul scenei. V aduc cu stropitoarea. nu cu mai mult curiozitate decât le deschisese pe celelalte. V aduc eu ap dela fântân . NECUNOSCUTA Cum spuneai c -l cheam pe sta? 60 . încearc cu mâna arcurile divanului. NECUNOSCUTA Ii cuno ti? PROFESORUL Ii cunosc. cu aceea i privire c ut toare i amuzat . o prive te. O despacheteaz . din i ni ir. Din curte. NECUNOSCUTA (Cam decolat ): Are dreptate… Pentru cine s lucreze. nu trebue… PROFESORUL De ce? Nimic mai simplu. In acest moment u a din dreapta se deschide). se întoarce cu o stropitoare de gr din în mân i traverseaz scena): Imediat… Într’o clip … (Iese prin dreapta). Au murit de mult. continuând s inspecteze înc perea. i dac cineva vrea s se spele… sau i se face sete? PROFESORUL Avem fântân . (Intr repede în odaia din stânga. unde se opre te câteva clipe.

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

PROFESORUL Copernic. NECUNOSCUTA Parc am auzit de el. PROFESORUL Tot ce se poate. (F r ironie): E destul de cunoscut. NECUNOSCUTA i de ce-i ii aici? PROFESORUL A a. M gândesc la ei… uneori… NECUNOSCUTA (Privindu-l lung): Ce om ciudat e ti d-ta… Da, ce om ciudat. (Fluier) (Se aude de departe un uerat lung, sub ire. E probabil un gardist de strad , care s’a trezit. Profesorul tresare i r mâne o clip atent, cu degetul ar t tor ridicat în sus). PROFESORUL A dat drumul dela cinematograf. (Dup o secund ): Aud pa i… Voci… (Într’adev r parc se aude un sgomot nedistinct de pa i i voci). NECUNOSCUTA Nu aud nimic. PROFESORUL (Repezindu-se la lamp , coboar mult fitilul, aproape stingând de tot, pe urm în oapt ): Ssst! Pe strada noastr … Pleca i din dreptul ferestrei… la o parte… (Femeea se d deoparte i se lipe te cu spatele de perete, la dreapta ferestrei. Profesorul este i el cu spatele la perete, într’o atitudine simetric la stânga. Între ei amândoi este fereastra larg deschis , cu cerul albastru, plin de stele. Între timp pa ii se aud mai tare, r sunând pe caldarâm). Se apropie. Vin încoace. (Pa ii s’au oprit). VOCEA D-rei CUCU (Din strad ): I i spun c am v zut lumin . i fereastra e deschis . PROFESORUL (In oapt ): Vede i? V’am spus s nu deschide i fereastra. VOCEA D-rei CUCU E acas . N’are unde s fie în alt parte. Strig -l! VOCEA LUI UDREA

61

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

Miroiu! Miroiu! NECUNOSCUTA (In oapt ): Miroiu te cheam ? PROFESORUL (Idem): Da. NECUNOSCUTA i mai cum? PROFESORUL Marin. NECUNOSCUTA Marin Miroiu… Nu e urît. VOCEA LUI UDREA Miroiu! Deschide! Eu sunt. NECUNOSCUTA (Mereu în oapt ): Cine e sta? PROFESORUL (La fel): Colegul meu… profesorul de muzic . VOCEA LUI UDREA Miroiu, nu auzi? Nu e ti acas ? VOCEA D-rei CUCU Ce-l mai întrebi? Sigur c e acas . NECUNOSCUTA i asta cine e? PROFESORUL O coleg … Profesoara de fizico-chimice. NECUNOSCUTA i ce vrea? PROFESORUL Nu tiu. NECUNOSCUTA E iubita d-tale?

62

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

PROFESORUL (Jignit): Doamn ! v rog… NECUNOSCUTA E logodnica d-tale? PROFESORUL Nu am logodnic . NECUNOSCUTA Atunci ce caut aici la ora asta? (B t i violente afar în poart ). PROFESORUL (Afolat): O s scoale toat mahalaua. Trebue s le deschidem. NECUNOSCUTA Deschide-le. (B t ile continu . Profesorul face un pas, vine în dreptul ferestrei, se apleac peste pervaz i strig ). PROFESORUL Un moment. Am auzit. Vin. (C tre necunoscut în oapt ): Ce ne facem? NECUNOSCUTA Nimic. S vie. PROFESORUL i s v g seasc aici? NECUNOSCUTA De ce nu? PROFESORUL Pentru nimic în lume. E cu neputin . (Sco ând din nou capul pe fereastr , fiindc iar se aud b t i): Vin. Îndat . Îndat . (C tre necunoscut ): Doamn , trebue s v ascunde i, trebue s disp re i. NECUNOSCUTA Eu pe fereastr nu s r, s PROFESORUL Trece i dincolo. (Ar tând u a din stânga): Un moment. NECUNOSCUTA Bine dar… (Face un pas, spre u a indicat ). PROFESORUL (Alarmat): Capul jos! Capul jos! (Femeea apleac capul în timp ce trece în dreptul ferestrei). NECUNOSCUTA 63 tii!

Steaua f r nume Mihail Sebastian (A ajuns lâng u ): S nu m ii mult. Pân m scap de ei. 64 . (Iese. PROFESORUL Parc zicea i c nu v mai e. profesorul iese prin dreapta. se face din nou lumin mare. Arunc repede o privire de jur-împrejur i pe urm se gr be te spre u a din dreapta). PROFESORUL (Se duce la fereastr ): Acuma! Acuma! (Merge spre lamp ridic fitilul. NECUNOSCUTA (Deschizând u a din stânga): S nu m ii mult. auzi! E întuneric aici. NECUNOSCUTA S nu m ii mult c mi-e somn. NECUNOSCUTA Ei! Mi s’a f cut din nou. PROFESORUL (Z p cit de tot): Cinci minute… Trei minute… Pân v d ce vor. PROFESORUL (Implorând): V rog! v rog… (Necunoscuta a închis u a la loc. B t i în poart ). câteva clipe scena r mâne goal ).

s’a oprit. f r exagerare caricatural îns . “boem” de provincie. intrigat ). D-ra CUCU Cum nu sim i? Miroase de te ame e te. miroase în aer): Dar ce e mirosul sta aici? (Adulmec b nuitoare aerul. (Face câ iva pa i prin odaie. trage pe nas de câteva ori): Nu. PROFESORUL Poate florile… Gr dina… E fereastra deschis . trage pe nas): Miroase a ceva… a parfum. venind dup ea): Vroiam… Voiam s m sp l. PROFESORUL D-r Cucu… nu te sup ra… e târziu… a vrea s asta… D-ra CUCU tiu… c rui fapt datorez… în elegi… la ora 65 .UDREA D-ra CUCU (Intrând prin dreapta.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA II PROFESORUL . D-ra CUCU (Aplecându-se peste pervazul ferestrei. A fost frumos… frumos de tot. Aici. (Gata s povesteasc ): S vezi… El… PROFESORUL Las c -mi poveste ti mâine… Acum… D-ra CUCU (A înaintat în centrul înc perii. PROFESORUL Nu simt nimic. e gata s se împiedece de stropitoarea r mas lâng u ): Ce e cu stropitoarea asta cu ap aici? PROFESORUL (Încurcat. D-ra CUCU (Severa): D-ta te speli noaptea? PROFESORUL Da… însfâr it… uneori… UDREA (45 50 de ani.D-ra CUCU . In gr din nu miroase. intrând): P cat c n’ai fost la cinematograf.

PROFESORUL Udrea. te Rog… scurt. Repede. Singur profesorul a r mas în picioare între ei. Ulmu dintr’a asea.. când spre cel lalt. Eu am fost la cinematograf. D-ra CUCU Foarte r u. (Ia loc pe un scaun): Domnule Udrea. PROFESORUL Nici noaptea? D-ra CUCU Nici! coala vegheaz . domnule Profesor.. domnule. Pe d-ta nu te intereseaz ordinea i disciplina. uitându-se dezolat. coala tie tot. când cu mare nelini te spre u a din stânga). UDREA Ei!. UDREA Ei. si la cinematograf. la cinematograf dau peste domni oara Cucu. (Num rându-le pe degete): Iliescu dintr’a cincea. (Lui Udrea autoritar ): D -i înainte. pentru Dumnezeu. S’o lu m încet. Fiindc tot eu s raca trebue sa fac poli ie i la gar i la gr dina public . coala nu doarme. Vede tot! PROFESORUL (Nelini tit): Ce vrei s spui? D-ra CUCU Las’c vezi d-ta îndat . Tatovici dintr’a patra B… PROFESORUL (Întrerupând enumerarea): D-r Cucu… D -mi voie… eu cred… D-ra CUCU Sigur. PROFESORUL (Nervos): Udrea. PROFESORUL Ba da… dar nu la ora asta. mai repede.Steaua f r nume Mihail Sebastian S nu ne gr bim. (Udrea ia i el loc. ai cuvântul. UDREA (Cam jenat): S vezi. D-ra CUCU (Isbucnind): Da! Pe mine. i cum î i spusei. i acolo am întâlnit-o pe D-ra Cucu. când spre unul. 66 . apte fete am prins în sal .

Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU Dar de ce mai repede? D-ta trebue s în elegi. D-ra CUCU (Continuând): Trebue s fie la mijloc o chestiune foarte grav . (C tre Udrea): Vorbe te. S nu se compromit . spre u a din stânga. (C tre Profesor. (Dup o secund . reputa ia mea… i intru în casa unui b rbat neînsurat noaptea?… UDREA (Parantez ): Tocmai de asta m’a luat cu dumneaei. c dac eu. PROFESORUL Vorbe te Udrea. domnule profesor. eu. eful g rii? PROFESORUL Ce i-a spus? D-ra CUCU E adev rat c d-ta… (subliniând): d-ta… ai pl tit 22 de mii de lei o carte pe care i-a adus-o ast zi Pascu dela Bucure ti? PROFESORUL (Care a fost torturat de acest interogator i a privit mereu. domnule. cu spaim . r spicat): E adev rat ce am aflat? PROFESORUL (Cu nelini te crescând ): Ce ai aflat? D-ra CUCU E adev rat ce mi-a spus Ispas. PROFESORUL O chestiune grav ? Nu în eleg nimic. Ca s nu vorbeasc lumea. D-ra CUCU (Triumf toare. pe furi . închiz toare): Domnule Miroiu! S nu încerci s negi c -i de prisos. (Reluând firul): Cum v spusei… la cinematograf… D-ra CUCU (T indu-l scurt): Las -m pe mine. UDREA Vorbesc. dar dac nu m l sa i. c tre Udrea): Ei! Acuma vezi? 67 . D-ra CUCU Te faci c nu în elegi. se lumineaz u urat): Da. dac pun în joc numele meu.

slav Domnului. D-ra CUCU Nu vezi? (Senten ios): Domnule Miroiu. PROFESORUL Nu i-am spus. Nu mi-a spus nimic. De ase ani le por i tot pe astea.Steaua f r nume Mihail Sebastian UDREA N’am tiut nimic. D-ra CUCU Banii d-tale? Care bani? Ce fel de bani? C . D-ra CUCU Haine nu i-ai mai f cut de când te-am apucat. te cunoa tem. explicativ): Din fondul serb rii. un profesor! d 22 de mii de lei pentru o carte. când cineva. La birt ai r mas dator 8oo de lei înc de pe luna trecut . PROFESORUL (Trecându-si mâna prin pâr): Chiar s pt mâna trecut . Ii dau înapoi. D-ra CUCU (Teribil ): Din fondul serb rii! PROFESORUL Mâine iau leafa. PROFESORUL De unde tii? D-ra CUCU Mi-a spus M-me Luiza. La frizer te tunzi odat în dou luni. c am fost pe la ea. D-ra CUCU i dac -i dai înapoi?! Crezi c e deajuns? Crezi c asta e tot? PROFESORUL Nu v d ce ar mai fi. PROFESORUL (Uitându-se la hainele pe care le poart ): Sunt curate… sunt bune. (C tre d-ra Cucu.000 de lei? UDREA Ba da. asta nu e lucru curat. dar nu mi ai împrumutat tu 3. 68 . PROFESORUL De ce? Eu cu banii mei fac ce vreau.

Misterul sta trebue s se l mureasc imediat. D-ra CUCU Te în eli. i atunci. UDREA Asta nu e adev rat. D-ra CUCU tie. tiu eu ce vorbesc. 22 de mii de lei pe o 69 . Unde e? PROFESORUL E aici. care nu arat nimic). D-ra CUCU (Lui Udrea): Pân mâine diminea ? Crezi d-ta c a fi dormit pân mâine diminea ? (Lui Miroiu): Nu domnule Profesor. Spune tu Udrea.Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU i tii ce-am auzit? (Veninoas ): C . (Cu alt voce): Unde e cartea? PROFESORUL Ce carte ? D-ra CUCU Cartea! Cartea pe care i-a adus-o Pascu. D-ra CUCU (Care nu ine seam de protest ri): Las’ c carte. îndurerat): Asta e o infamie!… D-ra CUCU i c m ile! PROFESORUL O infamie! (Privind mai mult spre u a din stânga): Nu trebue s crede i. trebue s afle. d-r Cucu. i eu. Nu era nevoie s vii pentru asta în plin noapte… UDREA A a i am spus i eu. Pantalonii poate i-i calc singur… dar c m ile… i ciorapii. dar e nebunia mea i nu datorez nim nui nicio socoteal .i cârpe ti singur ciorapii. d-le Profesor. Stai domni oar Cucu. Pe loc. Ai r bdare pân mâine diminea . coala trebue s PROFESORUL Ei bine. PROFESORUL (R nit. te întrebi. coala. i ora ul. (Gest vag. nu e o nebunie? PROFESORUL Poate c da. ai aflat.

ca un gest de colegialitate… UDREA De pur colegialitate… D-ra CUCU …Am vrut s stau de vorb cu d-ta. D-ra CUCU I i mai pun o singur întrebare. D-ra CUCU Nu se poate?! Vrei s spui c … refuzi s mi-o dai? s mi-o ar i. ridic din umeri). D-ra CUCU Ai auzit. D-ra CUCU Taci? Nu spui nimic? PROFESORUL 70 . PROFESORUL (Mai mult timid. Ce e cartea asta? De cine e? De unde vine? Ce scrie în ea? Ce gânduri ai cu ea? De ce ai cump rat-o? PROFESORUL (Tace. Poate nu. domnu Udrea? UDREA Am auzit. Eu voiu aduce cazul în fa a conferin ei profesorale… dar mai întâiu. Refuz. D-ra CUCU Domnule Miroiu. PROFESORUL Nu era nevoie. decât provocator): Da. PROFESORUL Nu se poate. PROFESORUL De ce? D-ra CUCU Cum de ce? Ca s’o v d.Steaua f r nume Mihail Sebastian S’o v d.i dai seama de gravitatea situa iei.

în fa a u ii din stânga. Udrea placid se ia dup ea). Vino. PROFESORUL (Acela i joc): Suspect! Cum suspect! D-ra CUCU De mult e tot ora ul cu ochii pe d-ta i se întreab ce tot faci. D-ra CUCU Bine. ziua i noaptea. e târziu… D-ra CUCU Cu alte cuvinte m dai afar . D-ra CUCU Domnule Udrea! In casa asta se petrec lucruri mari. 71 . nu… dar d-tale nu i-e somn? D-ra CUCU Mie nu mi-e niciodat somn. s ias … dar mâine diminea … nu acum.i spun ceva. PROFESORUL Totu i e târziu… D-ra CUCU Nu e niciodat prea târziu. tainic): Udrea! R mâi. domni oar . S mergem. PROFESORUL Domni oar Cucu… Domni oar Cucu… D-ra CUCU E ceva suspect aici. (In agita ia ei a ajuns . Dar acum o s ias la lumin . PROFESORUL Nu. ce tot dregi de te închizi mereu singur în cas . PROFESORUL (Repede. I i mai pun o singur întrebare… PROFESORUL (Întrerupând): N’o pune c nu r spund. Cum pofte ti.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Gest cu mâinile. (Iese furtunos prin dreapta. E noapte. ca i cum ar spune: De! Ce s fac?). d-le Udrea. Numai s nu.i par r u. îi bareaz drumul). domni oar Cucu. Am s . Profesorul speriat. PROFESORUL S ias .

M întorc. da’ las -mi poarta deschis . 72 . da. PROFESORUL Atunci întoarce-te. VOCEA D-rei CUCU (De afar ): Domnu Udrea! UDREA Viu! Viu! (Cu vocea sc zut ): M întorc.Steaua f r nume Mihail Sebastian UDREA Nu pot. domnule? Vii! UDREA Gata sunt. Am nevoie de tine. (Iese repede). UDREA Bine. Trebue s conduc scorpia acas . PROFESORUL Da. ca s nu mai bat. VOCEA D-rei CUCU Ce faci.

Nu-i nimic adev rat. PROFESORUL (O prive te un lung moment. nu te cunosc.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA III PROFESORUL  NECUNOSCUTA Profesorul r mâne câteva clipe singur. absorbit . E jenat i buim cit. cu un gest simplu). pe urm îl prive te lung pe profesor. NECUNOSCUTA Ascult … D -mi cartea. apropie lampa i r mâne câteva clipe aplecat asupra ei. NECUNOSCUTA 73 . U a din stânga se deschide bini or. atent . NECUNOSCUTA Cât de veche? PROFESORUL Vreo sut cincizeci de ani. PROFESORUL i-am spus. f r grab . de astronomie. E o carte veche. n’am s povestesc nim nui… Arat -mi-o… Te rog. i-a urm rit tot timpul cu privirea i-i d cartea. îl apuc cu mâna de b rbie i îi întoarce u or capul. De matematici. se duce la mas . se întoarce spre necunoscut . în t cere. ia loc pe scaun. (Profesorul tace): Nu se poate? Nu vrei? (Profesorul tace): Nici mie? Nu m cuno ti. Arunc o privire de jur-împrejurul camerei. N’am s v d pe nimeni. pentru o or . (Dup o secund ): E adev rat c … PROFESORUL (Întrerupând): Nu-i adev rat. ca s se conving c cei doi au plecat într’adev r. NECUNOSCUTA (A ajuns lâng el. NECUNOSCUTA (Ia cartea. Vreau s’o v d. merge spre raftul cu c r i. Necunoscuta intr cu precau ie. ia deacolo volumul misterios. întâiu în profil i pe urm înapoi): E adev rat c nu te-ai tuns de dou luni? PROFESORUL Ai auzit? NECUNOSCUTA Tot (Gest decolat din partea profesorului): Nu puteam s -mi astup urechile. apropiindu-se de el. deschide cartea. Pe urm . care r mânând pe loc. Pe urm ridicând capul): Nu pricep nimic. Ascult cu urechea a intit spre strad . Sunt aici pentru o noapte.

NECUNOSCUTA (Continuând enumerarea): I i cârpe ti singur ciorapii. NECUNOSCUTA De asta e a a scump ? PROFESORUL (Pasionat): Nu e scump . pot s NECUNOSCUTA Ce s tii? tiu. fac economii. o am. (Vine i el-lâng mas . E eftin . pun deoparte. (Cu elan): Dar acum o am. anticari. 1763. Goteburg. Unde n’am scris? pe cine n’am întrebat? Librari. PROFESORUL Da. O am. Dar n’ai s spui nim nui? NECUNOSCUTA Nim nui. NECUNOSCUTA Un noroc? PROFESORUL De ani de zile o caut. Uneori. D-tale î i spun. NECUNOSCUTA Nu vrei s -mi spui? PROFESORUL Ba da. De ani de zile strâng bani. PROFESORUL 74 . Acum pot s verific. E un noroc c am g sit-o. o a tept. dau lec ii. PROFESORUL Niciodat ? NECUNOSCUTA Niciodat .Steaua f r nume Mihail Sebastian (Minunându-se): PROFESORUL ! ! o sut cincizeci? Mai mult chiar. întoarce copert i arat cu degetul): Upsala. o visez. PROFESORUL (Tace o secund ezitând).

(Indicând cu vârful creionului un punct pe hârtie): Aici e. se înclin spre ea i spune oapt ): Eu am g sit o stea. Linia asta e axa lumii. la dreapta pe urm cu un fel de team . NECUNOSCUTA (Copil re te): Nu te cred. PROFESORUL 75 . spre fereastr . PROFESORUL Aici sunt coordonatele orizontale. NECUNOSCUTA (Pu in. O vezi? NECUNOSCUTA O v d… dar mai bine arat -mi-o afar . PROFESORUL Nu m crezi? (Ridicând o hârtie de pe biroul lui): Uite-o. PROFESORUL (Se uit spre u a. foarte pu in speriat ): Se în elege. PROFESORUL Asta-i cerul. NECUNOSCUTA Spunea-i c e în cer. (Gest spre fereastra deschis ). Steaua pe care am g sit-o eu. pe cer. Aici e sfera. se în elege. e aici. NECUNOSCUTA (Dup ce l-a privit o secund drept în ochi): Unde? PROFESORUL (Simplu): In cer.Steaua f r nume Mihail Sebastian Îmi f g due ti? NECUNOSCUTA I i jur. azimutul i distan a zenital . NECUNOSCUTA Eu credeam c … PROFESORUL (Ar tând cu creionul pe-hârtie): Uite. la stânga. Cercul sta e ecuatorul (ridicând o clip capul i privind-o): Ecuatorul ceresc.

Dar mai ales nu în eleg ce leg tur are steaua… cu cartea. nici Kepler… NECUNOSCUTA (Ar tând spre portretul din perete): Nici el? PROFESORUL Nici. era el.Steaua f r nume Mihail Sebastian Nu. NECUNOSCUTA Multe. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Fiindc avea destul îndr sneal . Un moment am crezut c Herschel  dar nu. Catalogul lui Van Mersch. NECUNOSCUTA Van Mersch? PROFESORUL Steaua mea nu se afl pe niciun catalog de stele. Cu totul altceva. NECUNOSCUTA Nu spui c ai g sit-o? PROFESORUL Am g sit-o. La Herschel era o stea dubl . Eu simt c e ceva adev rat în teoria lui despre stelele negre. NECUNOSCUTA Nu în eleg. Nici Hiparch. nici Ptolomeu. singurul. PROFESORUL Ce nu în elegi. c acolo nu se vede. un atlas. NECUNOSCUTA Pe hârtie? Cum pe hârtie? PROFESORUL Sigur. PROFESORUL E un catalog ceresc. Am calculat-o. NECUNOSCUTA 76 . dar am g sit-o aici… pe hârtie. Singurul care ar fi putut.

aproape r stit): Cum nu. II numesc. Acuma trebue s spun. Vreau s dorm. Mi-o ar i mâine diminea . Las . NECUNOSCUTA (Începe s -i fie de-a-binelea fric ): Mie mi-e somn. NECUNOSCUTA Ce-are aface? Mi-o ar i pe hârtie. Ultimele trei sunt coada ursoaicei. PROFESORUL Nu. nu. arlatan sau… nebun. astrolog… sigur. l-au numit totdeauna diletant. î i bat joc de el. PROFESORUL (Febril. de universitate. Nu m’ar mira s se spun într’o zi i despre mine c sunt nebun.Steaua f r nume Mihail Sebastian Stelele negre! PROFESORUL Astronomii de coal . Acuma nu. Uite (ar tând cu degetul): Sunt apte stele… Le vezi? NECUNOSCUTA (Ezitând): Nu. Acuma trebue s vorbesc. De îndat ce un om are o viziune mai larg . NECUNOSCUTA (Cu îngrijorare crescând ): Despre d-ta? PROFESORUL B ie ii din cursul superior i acum spun: nebun. NECUNOSCUTA (Cu anumit îngrijorare): Nebun? PROFESORUL Da. Uite (o apuc de mân ): vino cu mine. Stai aici. Mi-e somn. PROFESORUL Nu. (O duce cu el la fereastr ): Vezi Ursa Mare? NECUNOSCUTA Nu v d nimic. nervos. PROFESORUL Cum mâine diminea ? Mâine diminea nu se vede. lâng mine. devine astrolog. NECUNOSCUTA Ce ursoaic ? 77 . Sunt patru i-trei.

e capul dragonului. Ar vrea s fug ).Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Te ui i prea jos. Nu spuneai c e o fântân ? (Profesorul face un pas spre ea. Vreau s iau ap dela fântân . de asta n’o vezi. NECUNOSCUTA Ce dragon? PROFESORUL Dragonul. ceea ce o sperie i mai mult): S … s nu te iei dup mine c strig. PROFESORUL S te plimbi? NECUNOSCUTA Mi-e… mi-e sete. Balaurul. Se desprinde u or de lâng el i face cu mult precau ie un pas spre u a din dreapta. Acolo unde prive ti. 78 . PROFESORUL (Întorcându-se brusc): Unde te duci? NECUNOSCUTA M … m duc pân în curte… Vreau s m plimb. NECUNOSCUTA Ce balaur? (E foarte speriat .

UDREA (Încremenit): Doamn !… PROFESORUL (C tre femee. Apare Udrea. (Ia stropitoarea i str bate scena spre u a din stânga. NECUNOSCUTA (Repede): Domnule Udrea! UDREA V rog. (Lui Udrea. s n’o r stoarne cineva. Stai s’o iau de-acolo. UDREA De mine? (Profesorul a intrat cu stropitoarea în odaia din stânga.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IV PROFESORUL  NECUNOSCUTA  UDREA U a din dreapta se deschide. dar eu te cunosc. n’auzi? Avem nevoie de tine. femeea se întoarce scurt spre noul venit. Necunoscuta profitând de faptul c a r mas o clip singur cu Udrea. D-ta e ti d-l Udrea. avem nevoie. cu alt ton): Intr . calm): Te-ai speriat! Îmi pare r u. La sgomotul u ii. UDREA (Spre Necunoscut . Intr te rog. domnule. Udrea. teribil de încurcat): Doamn … v rog s crede i… dac a fi tiut… (Se împiedec de stropitoarea r mas lâng u ): Ce-o fi asta? PROFESORUL Stropitoarea. frate? De ce nu mi-ai spus c nu e ti singur? PROFESORUL N’am avut când. NECUNOSCUTA (Agitat): Domnule! Ce bine ai f cut c ai venit. D-ta nu m cuno ti. care e tot în prag): Intr . dar se mai întoarce odat spre Udrea. NECUNOSCUTA Da. Intr . 79 . se apropie de el). UDREA (Foarte jenat): De ce nu mi-ai spus.

pe ultima ei replica): Sigur. Alegro. Udrea. Andante. NECUNOSCUTA E pe cer? UDREA Dar unde s fie? Pe cer. c el tie mai bine. NECUNOSCUTA Astronom?… tii ce spune? C a g sit o stea. Eu n’am scris o simfonie? NECUNOSCUTA Ai scris o simfonie? PROFESORUL (Intrând din stânga. i-am spus c e compozitor. Dorm i eu la tine. c ci întrebarea e prea nea teptat ): Am v zut-o. UDREA O simfonie în patru p r i. E astronom. Hai. De ce s nu g seasc . NECUNOSCUTA i… e i un dragon? Un balaur? UDREA Este. Dar de ce m întreba i pe mine? Întreba i-l pe el. Tot el mi le-a ar tat i mie. UDREA Unde? PROFESORUL La tine acas . UDREA (Simplu): O fi g sit. s mergem.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA D-ta ai v zut vreodat Ursa Mare! UDREA (Dup o secund de t cere. Scherzo… PROFESORUL i iar Alegro. fire te. UDREA De ce? 80 .

c m’am z p cit de tot. NECUNOSCUTA Nu vreau s dorm. Domnule Udrea. UDREA Stai. Pentruc trebue s dormi. UDREA Dar cine e Doamna? PROFESORUL Asta nu tiu nici eu. UDREA i doamna? PROFESORUL Doamna r mâne aici. PROFESORUL Las .i spun eu pe drum. Avea dreptate scorpia. De ce v gr bi i? PROFESORUL Pentruc i-e somn. frate. NECUNOSCUTA Nu vreau s r mân singur . E frumoas ? UDREA 81 . NECUNOSCUTA Pleca i? De ce pleca i? PROFESORUL Pentruc e târziu. UDREA Asta a a e.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Las c . E târziu. I i explic eu. UDREA De ce? PROFESORUL Pentruc n’are unde dormi în alt parte. Vino. vorbe te-mi despre simfonia d-tale. Aici se întâmpl lucruri mari. Noapte bun .

PROFESORUL i iar Alegro. NECUNOSCUTA Cum? UDREA Din gur . NECUNOSCUTA Cine? UDREA Toat lumea. Andante. Alegro. UDREA V-am spus. PROFESORUL S tii c dac ti-o cânt si d-tale. NECUNOSCUTA El o tie? UDREA I-am cântat-o. nu mai dormim în noaptea asta. Hai s mergem. PROFESORUL Udrea! E târziu. UDREA Stai. Scherzo. Are patru p r i. domnule. NECUNOSCUTA De ce? UDREA Pentruc îmi pune be e în roate. Autorit ile locale. nu vezi c doamna se intereseaz de muzic ? NECUNOSCUTA i nu s’a executat niciodat ? UDREA Înc nu.Steaua f r nume Mihail Sebastian P i s spun el (gest cu capul spre Profesor). E lung . direc ia liceului… i d-ra Cucu. 82 .

ti . E târziu.ti . iau dela batalion. (C tre Necunoscut ): S vede i.ti . NECUNOSCUTA De ce? UDREA Pentruc n’am corn englezesc.pam .du .du -du .tim! NECUNOSCUTA E foarte frumos.ti .dum. f r corn englezesc sunt mort. Nu vrea s mi le dea.pam pam. PROFESORUL Las .ti .du .pam .du du . ale unei imaginare orchestre): Pam .ti . c la urma urmelor ce-mi trebue? Opt viori. un contrabas.ti . NECUNOSCUTA i f r … corn englezesc… nu se poate? UDREA Doamne fere te. UDREA Tocmai. Tot n’am f cut nimic.ti .ti .du . Tu .pam .dum!… i acuma intr cornul englezesc. într’o mi care mai rapid ): Tu . Udrea. i s v spun de ce.pam – pam .pam . dou violoncele.dum! Tu . Se g se te.pam… Pe urm viorile.ti .dum! Tu -du . doamn .ti! Tim tim! 83 . Tu .pam .ti . Asta-i principalul. Tu .ti . cum ar merge.Steaua f r nume Mihail Sebastian UDREA Las -m frate.pam . dela fanfar . dar puteam s’o organizez.ti… (Scurt): Tim . ar merge.ti . (Dirijeaz cu amândou mâinile viorile din imediata lui apropiere.du . Intâiu intr al murile (Gest de dirijor spre al murile din fund dreapta. S vede i. dar la scherzo.ti .pam .dum. de ast dat f r explica ii): Pam . UDREA Nu-i a a? (Reîncepe execu ia. Al muri i sufl tori. Dar s zicem c mi le d . UDREA D -mi pace.dum! Ti . Eu voiam s cânt simfonia cu orchestra liceului. PROFESORUL Dar nu i le d . (Gest spre fund stânga): Ti .pam . domnule! (C tre Necunoscut ): Pân la scherzo.du .du .du . NECUNOSCUTA Are orchestr ? UDREA N’are. o viol .

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

NECUNOSCUTA (Admirativ): Partea asta dela urm !… UDREA Nu-i a a! PROFESORUL (Sincer): E adev rat. E frumos. UDREA Ce folos! Dac n’am corn englezesc. NECUNOSCUTA Nu se poate s pui altceva în loc? Alt instrument? UDREA In ruptul capului. Mai bine m lipsesc. O mie de ani a tept  i f r corn englezesc nu cânt. NECUNOSCUTA i nu se g se te de cump rat? UDREA S’ar g si la Bucure ti, dar e scump. Vreo 30 de mii. NECUNOSCUTA 30 de mii. UDREA Am pus eu ceva bani deoparte din leafa mea, vreo 4.500, dar pân la 30 de mii mai e. Am scos i o list de “subscrip ie. Sta i s’o vede i. PROFESORUL (Jenat): Udrea! UDREA Las -m , frate. Numai s’o vad . (Scoate din buzunarul interior al hainei o hârtie, o desp ture te i începe s citeasc ): “List de subscrip ie pentru achizi ionarea unui corn englezesc, în vederea execut rii în prima audi ie a simfoniei Nr. i în mi bemol major, a maestrului Radu Udrea”. NECUNOSCUTA Ai mul i subscriitori? UDREA Pân acum unul singur. (Ar tându-l pe Profesor): El.

84

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

NECUNOSCUTA D-ta? PROFESORUL (Stingherit): Da. NECUNOSCUTA (A luat lista de subscrip ie din mâna lui Udrea i o prive te): Domnule Udrea, a semna i eu… dar… UDREA (Luându-i-o repede înapoi): Vai de mine, coni ! Se poate? Cum v închipui i? Eu v’am ar tat-o numai a a. PROFESORUL (Dojenitor, c tre Udrea): Vezi? vezi? UDREA Pe unde n’am umblat? Cui n’am cerut? La Prim rie, la Comitetul colar, la Sfatul Negustoresc. Am ajuns de râsul târgului. Zice lumea c sunt nebun. NECUNOSCUTA i d-ta? PROFESORUL Da. i el. UDREA Cum si eu? PROFESORUL Las c - i explic eu. Hai s mergem. Mâine diminea de-aface cu d-ra Cucu? UDREA Nu. Asta nu. PROFESORUL Atunci? Hai s mergem. E târziu. UDREA (C tre Necunoscut , scuzându-se oarecum): Adev rat. E foarte târziu. Noapte bun , doamn . NECUNOSCUTA M l sa i? UDREA avem coal . Vrei s întârzii? Vrei s ai

85

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

De! Trebue. NECUNOSCUTA Bine. PROFESORUL (Dup ce i-a luat cartea de pe mas ): Noapte bun , doamn . NECUNOSCUTA Noapte bun … Iei cartea cu d-ta? PROFESORUL Da. Vreau s’o r sfoesc pu in înainte de m culc,.. Noapte bun . (Udrea a ie it, e i el gata s ias ). NECUNOSCUTA (Sco ând un ip t): A! PROFESORUL (Întorcându-se din prag): Ce s’a întâmplat? NECUNOSCUTA oarecele. UDREA (Reintrând i el): Ce oarece? NECUNOSCUTA L-am auzit. A mi cat. PROFESORUL (Dup ce a privit-o un timp în t cere, se întoarce spre Udrea): Udrea, ia-o înainte. Vin i eu dup tine. S -mi la i poarta deschis , auzi? UDREA Bine, bine… (Mai mult pentru ei): Nu mai pricep nimic… Noapte bun . (Iese).

86

dar te-ai speriat.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA V NECUNOSCUTA  PROFESORUL PROFESORUL (Se apropie de ea): N’ai auzit nimic  niciun oarece. PROFESORUL D-ta. Ce vrei? NECUNOSCUTA Nu pleca… Nu vreau s pleci pân nu-mi ar i… steaua d-tale. Ca s v d dac -i înourat. NECUNOSCUTA Mi-era fric de d-ta… Vorbeai cu atâta… cu atâta pasiune. Mi se întâmpl destul de rar. nu-i a a? NECUNOSCUTA (Recunoa te din cap). PROFESORUL Atunci. Uneori. 87 . dar mi se întâmpl câteodat … NECUNOSCUTA i pe urm … nu auzisem niciodat de Ursa Mare. Nu tiam c exist . nu te ui i niciodat pe cer? NECUNOSCUTA Ba da. PROFESORUL Te rog s m ier i. ce-i cu d-ta. PROFESORUL (Cu un fel de decolare): Dac nu plou ! NECUNOSCUTA (Explicându-se. PROFESORUL Nu tiai? Cum nu tiai? N’ai v zut-o niciodat ? Niciodat ? NECUNOSCUTA Nu-mi aduc aminte. PROFESORUL Am vrut s i-o ar t adineaori. dac nu plou …. scuzându-se): Ca s tiu cum s m îmbrac… Ce pantofi s pun.

Lâng mine. patru i trei. Ursa Mare.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Ce pantofi s pui!… Dar la stele… la stele d-ta nu te ui i… nu le vezi? NECUNOSCUTA Nu am timp. dar ce fel de via duci d-ta… dac nici Ursa Mare n’ai avut timp s’o prive ti. cuprins toat în cadrul ferestrei). 88 . NECUNOSCUTA A! scara sunt i mai ocupat . PROFESORUL (Vine din nou la fereastr ): Vino aici. PROFESORUL Ocupat cu ce? NECUNOSCUTA Nu m mai întreba. Intr’adev r. aici i d-ta n’ai v zut-o? NECUNOSCUTA (Cu un fel de uimire copil reasc ): De sute de mii de ani! Arat -mi-o si mie. Acum trebue s’o vezi. patru… le v d… i trei… (In extaz): Ce frumos e! (Dup o mai lung t cere): Ce mari sunt stelele! Mari si albe. E de mii de ani. Pe cer stelele clipesc acum mai puternic. Carul Mare. Ursa mare. PROFESORUL E îngrozitor! Bine. PROFESORUL E ca o ursoaic adormit pe labele dinainte. pe cer. lumina albastr a nop ii e destul de limpede. PROFESORUL Nu ai timp? Dar ce faci? NECUNOSCUTA Sunt foarte ocupat . Nu am o zi liber . Un car r sturnat deasupra cerului… cu ro ile în sus. PROFESORUL Dar seara. Se desprinde mai ales printre alte stele mici. NECUNOSCUTA Cu ro ile în sus! Mi se pare c v d. de sute de mii de ani. Nici nu tiu unde mi-e capul. Spuneai c sunt apte stele. Da! z u c v d. NECUNOSCUTA Carul Mare? (In odaie.

E Alcor.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Nu sunt albe. PROFESORUL Ai ochi buni. A treia i a cincea sunt ro ii-rubinii. Te felicit. NECUNOSCUTA Alcor? PROFESORUL Acolo e i steaua mea… Steaua pe care am g sit-o eu. NECUNOSCUTA Le cuno ti pe toate? PROFESORUL Nimeni nu le cunoa te pe toate. De-asupra Ursei Mari. NECUNOSCUTA 89 . ar tând pe cer): Dar steaua de-acolo o cuno ti? PROFESORUL Unde? Care? NECUNOSCUTA O stea mic . NECUNOSCUTA (cu un gest viu. i a doua. PROFESORUL La stânga? NECUNOSCUTA Da. A patra e albastr . NECUNOSCUTA Nu? PROFESORUL Întâia e galben . Lâng a asea stea din Ursa Mare. La stânga. NECUNOSCUTA De unde tii? PROFESORUL Pentruc le cunosc.

PROFESORUL Când închid ochii. Eu v d mai departe. NECUNOSCUTA Atunci de ce nu se vede? PROFESORUL Pentruc e prea departe? NECUNOSCUTA De ce nu te ui i cu un ochean? Cu o lunet ? PROFESORUL Niciun ochean nu str bate pân acolo. îmi trebue un nume de dou silabe. necunoscut . tiu unde se afl . Alcor i Vega. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Pentruc n’am g sit un nume potrivit. Nu i-am dat înc niciun nume. NECUNOSCUTA i nu se va vedea niciodat ? Niciodat ? PROFESORUL 90 . neb nuit . nev zut . Mult mai departe.Steaua f r nume Mihail Sebastian Cum o cheam ? PROFESORUL Nu tiu. PROFESORUL Trebue s fie. NECUNOSCUTA Ce drum? PROFESORUL Drumul… Drumul pe care-l str bate de mii de ani în întunerec. Trebue s fie un nume care s mearg împreun cu Alcor. NECUNOSCUTA (Mirat ): Vezi. Ii urm resc drumul. Un nume… NECUNOSCUTA Dar e ti sigur c e acolo. Ii cunosc orbita. Vega ar fi fost frumos.

Un tren de noapte. NECUNOSCUTA 91 .Steaua f r nume Mihail Sebastian Niciodat . NECUNOSCUTA P cat. PROFESORUL Ar trebui s se abat pu in din drumul ei. NECUNOSCUTA Tres rind u or. NECUNOSCUTA i-atunci? PROFESORUL Atunci ar str luci acolo (arat cu mâna): drept acolo… NECUNOSCUTA Deasupra Ursei Mari? PROFESORUL Deasupra Ursei Mari… Lâng Alcor… NECUNOSCUTA i nu se poate? PROFESORUL Nu! NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Pentruc stelele nu se abat niciodat din drumul lor. Se aude din dep rtare un uerat de locomotiv ). muream f r s v d Ursa Mare. NECUNOSCUTA Poate trenul meu… Când te gânde ti c dac muream ast noapte. PROFESORUL Ar fi fost p cat. (Moment de t cere. Ce este asta? PROFESORUL tiu eu? Un tren.

Pe urm îmi trece. PROFESORUL Te vei reîntoarce i de ast dat . PROFESORUL Totu i. Nu m’am gândit niciodat . de disperare. s plec. 92 .Steaua f r nume Mihail Sebastian Atâ ia oameni tr esc f r s’o vad . acelea i gesturi. NECUNOSCUTA S mor? Poate c da. Uneori îmi vine s urlu de plictiseal . Uneori îmi vine o poft nebun s trântesc u a. Pe urm îmi trece. NECUNOSCUTA II auzi ? Trece… A trecut… Dac r mâneam acolo pe linie… PROFESORUL Ai fi fost în stare… Ai fi fost în stare s … (Nu îndrâsne te s pronun e cuvintele). PROFESORUL Atunci? NECUNOSCUTA M plictisesc. NECUNOSCUTA Da… poate… dar cel pu in de ast dat am v zut ceva nou. s fug. (Un nou uerat. PROFESORUL Li se pare c tr esc. (Se întoarce la fereastr ): Ursa Mare. PROFESORUL De ce? NECUNOSCUTA tiu eu? PROFESORUL E ti nenorocit în viat ? Foarte nenorocit ? NECUNOSCUTA Nenorocit ?… Nu cred. NECUNOSCUTA Am mai fugit eu de câteva ori… Dar m’am întors. parc mai de departe. acelea i cuvinte. Mereu aceia i oameni. Ast sear ai fugit.

ne sbatem pe o planet de provincie. cu stele reci.  seri în care tot cerul e plin de semne i de chem ri. auzi cum fream t p duri i oceane  fantastice p duri i fantastice oceane. ca într’un târg în care nu curge ap . nu arde lumina i unde nu opresc trenurile rapide… Dar sunt seri când tot cerul fo ne te de viea … când pe ultima stea. a a de atent . de pe o stea pe alta. cu team ): i se g sesc? PROFESORUL Niciodat . fiin e care nu s’au v zut niciodat .Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Ai dreptate. e trist. vie. pe lâng care marile stele trec f r s’o vad . protectoare. toat disgra ia de a locui pe o biat planet mizerabil . când o simt aici la fereastr . se presimt. PROFESORUL 93 . NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Pentruc nimeni n’a trecut niciodat de pe o stea pe alta. NECUNOSCUTA F r s’o vad ? PROFESORUL Dar sunt alte seri. NECUNOSCUTA Ar trebui s încerci… Cine tie? PROFESORUL Sunt seri când tot cerul mi se pare pustiu. dac ascul i bine. NECUNOSCUTA Chiar i pentru d-ta care o cuno ti a a de bine? PROFESORUL Chiar i pentru mine… Sunt seri când e rece. în care numai noi în marea noastr singur tate. dep rtat . indiferent … i atunci parc simt toat umilin a. moarte. atent . Pentruc nicio stea nu se abate niciodat din drumul ei NECUNOSCUTA E p cat. Ursa Mare e totdeauna nou . într’un univers absurd. se cheam … NECUNOSCUTA (Încet. încât dac a i striga mi se pare c m’ar auzi. ca i cum dup o planet pe alta. se caut .

Îl îmbr i eaz . NECUNOSCUTA Eu sunt o stea care se opre te. Poate c acolo tot ce aici e greoiu i ap s tor. Pe urm se desprind unul de altul i se privesc în t cere. se simplific . NECUNOSCUTA Crezi… crezi c sunt si acolo oameni… Oameni ca noi. visele noastre c zute  tot ce am fi vrut s cutez m si n’am cutezat.Steaua f r nume Mihail Sebastian E pu in trist. Dar poate fiin e mai u oare… mai luminoase… mai plutitoare… (cu o schimbare de ton. PROFESORUL Cum te cheam . sau pe Steaua Polar . dar cu alt noroc. sau pe Vega… NECUNOSCUTA Sau pe steaua d-tale f r nume. am crezut o clip c vii din alt lume. în alt lume. sub acela cer.  când te-am v zut. c undeva. PROFESORUL Oameni. nu tiu. tot ce aici e întunecat i opac. tot. NECUNOSCUTA Poate c viu din alt lume. devine u or. nu se opre te nicio-lat din drumul ei. dela început.  în gara aceea afumat . limpede. s iubim si n’am iubit. nu cred. Cel pu in tii c nu e ti singur sub bolta asta imens . str lucitoare…. în alt constela ie… în Ursa Mare. Ca noi. se împarte. tot. intrând acolo. se împline te. se repet altfel. NECUNOSCUTA Mona. care se nume te via a noastr . devine luminos i transparent. PROFESORUL Da… Sau pe steaua mea f r nume… Aventura asta ridicol . privind-o): Când te-am v zut ast zi seara. PROFESORUL 94 . Tot ce încerc m f r s isbutim nici pe jum tate  gesturile noastre zadarnice. (E foarte aproape de el. PROFESORUL Nu… nu… NECUNOSCUTA De unde tii ?… PROFESORUL Pentruc nicio stea nu se abate. Lung-lung s rut. alb . Dar e frumos.

CORTINA 95 . Parc ar fi un nume de stea… (Str b tut de un gând revelator): Dar e un nume de stea Alcor i… Mona.Steaua f r nume Mihail Sebastian Mona! Ce nume frumos.

PROFESORUL (Alergând spre fereastra): Mona! Mona! MONA (De afar ): Daa! PROFESORUL Nu mai cânta. PROFESORUL Mona! MONA i Atanasiu. cântând. speriat. copil resc). dar acum se vede’ prin fereastra deschis gr dini a din fa .i place? PROFESORUL Ba da. (Râde). (Râde lung. dintr’un cântec oarecare i întrerupt pe alocuri de un râs copil resc. 96 . O fraz -dou .Steaua f r nume Mihail Sebastian ACTUL III Acela decor. mai mult fredonat (fie i fals). U a din stânga. trei geamuri la strad . MONA Du ce? Nu. Casa cu uluci. Profesorul intr repede din stânga. ce d spre baie. e f r hain . care asear în întunerec nu se vedea i care lumineaz totul. dar te vede… Te aude de peste drum dela Chiroiu. deschis . c ma cu mânecile suflecate pân la cot. parc e alt cas . MONA tiu. Chiroiu dela Percep ie. Are în mân un prosop cu care tocmai se terge pe fa . Nu trebue neap rat s cânte frumos i nu trebue mai ales s cânte o roman întreag cu cuvinte. gr dini simpl de provincie. i Lascu. pentru Dumnezeu. a doua zi diminea a. De afar din curte se aude glasul Monei. Interiorul e tot atât de modest. SCENA I PROFESORUL  MONA Scena e goal . nimic nu e propriu-zis schimbat i totu i în lumin .

E atâta soare. M d afar . morm ind de unul singur): Sunt pierdut. M d afar din înv mânt ( i ca i cum aceasta reflec ie ar trezi în el o nou alarm . PROFESORUL (Dojenitor): Mona! MONA Sunt fericit dragul meu. se apleac din nou peste pervazul ferestrei i strig ): Mona! MONA (Intr prin dreapta. Bun diminea a! PROFESORUL Bun ? diminea a Mona! MONA Bun diminea a Marin! 97 . M auzi? Fericit . fii cuminte. Si florile astea. Vino în untru. atâta lumin . PROFESORUL (Dezolat. Sunt pierdut. nu râde. Fericit . PROFESORUL Dar bine. PROFESORUL Mona. PROFESORUL (Se întoarce tres rind): Unde ai fost? MONA In curte. MONA Îndat … îndat … (Fredoneaz iar).Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Mona. nu te gânde ti? In rochia asta. de toate colorile): Nu striga c te aude. E în aceea i rochie de sear . se întoarce spre interior. Nu râde c te aude… MONA N’are decât. în elege. Continu s se tearg pe obraz cu prosopul. s culeg flori. uite… sunt cele mai frumoase flori din lume. Parc toate ridic deodat capul i spun. disdediminea ! S te vad to i vecinii? MONA (Cu elan): Toat strada. tot târgul… Tot jude ul. Ce mai încolo ‘ncoace. Pe bra ul stâng un buchet de flori de gr din .

i tu… Ce dr gu e ti. Ia vino aici. PROFESORUL Mona. Marin. Florile! Via a! Casa! PROFESORUL (Cu o ridicare din umeri): Casa! (Ca i cum ar spune: S nu mai vorbim de ea). MONA Asear . i ce noapte! PROFESORUL (Încet): N’am s’o uit niciodat . Mona! MONA Totul s’a schimbat de atunci. te rog… MONA Z u c e ti dr gu . PROFESORUL Asear spuneai c e oribil . Casa. PROFESORUL Nu. Mai aproape Ce fel de ochi ai tu? PROFESORUL (A închis repede ochii): F r culoare. MONA Deschide-i.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Ce frumoas e ti! MONA Nu eu. MONA E fermec toare. MONA 98 . i eu. Dar de asear pân acum a trecut o noapte. MONA De ce? PROFESORUL Mi-e fric .

(Merge spre fereastr i se apleac peste pervaz spre curte. Complimente acas . PROFESORUL S rut mâinile. 99 . PROFESORUL Un vas? (Caut cu ochii prin odaie): Da de unde s -l iau? (Î i aduce aminte): A! da. Dar bine dragul meu. clar). Râs tân r. nu fii prost. C nu e adev rat. Haide.Steaua f r nume Mihail Sebastian Fric ? PROFESORUL Da. PROFESORUL (Încet. MONA Cine e? PROFESORUL (Speriat): Sssst! (C tre femeea din strad ): Da ‘ncotro a a de devreme? VOCEA La pia c mi-a spus m-me Maltopol c e ni te vinete. de unde ridic un vas cu care r mâne în mân ). PROFESORUL Sssst! MONA Mi-e foame. C nu e ti aici. MONA Nu sunt aici? Eu? (Râde. aproape disperat): Mona! Mona! (C tre femeea din strad ): S rut mâinile. s rut mâinile. nu m auzi? Nimic din via a mea n’a fost vreodat mai adev rat decât diminea a asta. (Se întoarce dela fereastr ): Te-a v zut! (Pune decolat vasul pe mas ). MONA Vinete? Vreau i eu. Deschide ochii i d -mi repede un vas s pun florile. O VOCE GROAS DE FEMEE (Din strad ): Bun diminea a. MONA Cine era? PROFESORUL M-me Grigorescu. domnu Miroiu. S rut mâinile.

MONA Aici ai i tu dreptate. Cum e m-me Lascu? Gras ? PROFESORUL Mona. tii ce? îmi pun din nou pijamaua ta de ast noapte. (Tandr ): C e adev rat. c ii c întâiu… (î i caut haina. Asta e o dovad în plus. PROFESORUL i n’ai s te plimbi în pijama pe strad . tu nu po i s r mâi a a. MONA Întâiu? PROFESORUL i se pl tesc lefurile. într’un târg ca al nostru. MONA Asta a a e. PROFESORUL S l s m gluma.Steaua f r nume Mihail Sebastian MONA A! Mama lui m-me Chiroiu. Ar trebui s m schimb. Mi-ar trebui o rochie. Uite. t oricum. eu m reped pân la Liceu. cravata). MONA Cu atât mai bine. Mona. începe s se îmbrace z p cit i stângaciu). c sunt aici. PROFESORUL S tii c te-a v zut. îmi venea bine. De acolo m reped pân la Pascu. nu glumi. MONA Nu-mi venea bine? Vrei s spui c nu-mi venea bine? PROFESORUL Era cam rupt . O cos. Trebue s ii im din situa ia asta. dar m duc s iau ni te bani. Nu e timp de glumit. în plin zi. e târziu (se uit la ceas): au! Opt f r zece! Oi 21 întâia n’am clas . PROFESORUL Mona. 100 . MONA Nu-i nimic. în rochia asta. ( i-a g sit haina i cravata. Ce ar fi s împrumut m dela o vecin ? Dela M-me Maltopol Dela m-me Lascu.

O rochie. s tii. De altceva nu am nevoie. 101 .Steaua f r nume Mihail Sebastian MONA Care Pascu? PROFESORUL Pascu. Eu r mân aici. cu cravata. (Îl prive te o secund ): Marin! PROFESORUL Da. (A terminat cu haina. A a. Ca s po i ie i din cas . dar acum am fugit. Trebue s g sesc ceva acolo. MONA E ti dr gu . PROFESORUL (Disperat): Mona! MONA Las -m pe mine. PROFESORUL Pân când? MONA Toat via a. I i aduc. PROFESORUL Toat via a în rochia asta? MONA Da. (Ii reface cu aten ie i tandre e cravata): Stai cuminte. MONA Da de ce s ies? Nu vreau s ies. PROFESORUL Bine. un trenchcoat. MONA Stai! PROFESORUL (S’a oprit în prag): Ce e? MONA Vino aici! Nu-mi place cum i-ai f cut cravata. Nu te pricepi. Numai s -mi aduci un sandvich c mi-e foame. Magazinul General. î i ia repede p l ria din cui i d s ias ). E ti foarte dr gu . Orice.

c r ile. (Iese). A uitat unde le-a l sat adineori. le g se te i fredonând începe s le pun în vas.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL (Se uit cu disperare la ceas): Mona. (Îl mângâie u or pe obraz i pe urm se s rut lung). intr timid . Asta mi se poate s fie adev rat. PROFESORUL (Dup ce s’a desprins de ea. PROFESORUL Da. Se aude o b taie slab în u a din dreapta. nu te ar ta la fereastr . nu cânta. cu ghiozdanul de coal în mân . Pe urm trece pe lâng ei. pe un scaun. fereastra. Caut florile. fii cu b gare de seam . e ti foarte dr gu . fredonând mereu. Mai ales nu cânta. (lese dar n’a închis bine u a si se întoarce): Mona. aplecat asupra vasului cu flori. (Se întoarce cu spatele i se rezeamâ cu capul în u . pe divan. îi lumineaz toat privirea): E ti un prost. MONA (Cu tonul lui): Nu râde. MONA Chiar dac e opt f r cinci. întoars cu spatele. Nu ie i în curte. de emo ie. e opt f r cinci. cu mare grij . eleva. iar nu aude. trece în baie ca s pun ap . U a se deschide u or i cu mare b gare de seam . ale lui Keppler i Kopernick. ca i cum i-ar mângâia pe sub b rbie): i voi… i voi sunte i dr gu i. b taie care se repet dup o secund . pu in ame it): Nu. (Ia vasul. portretele din perete. undeva. num rul cusut pe mânec . cu un gest de amici ie. Se întoarce. vis toare): i e ti a a de dr gu … (Prive te de acolo înc odat toat înc perea. inut reglementar ). Nu cânta. 102 . MONA (R mâne o clip privind lung spre u a prin care a ie it eh Un zâmbet de tandre e.

m duc. . i totu i aici locue te. tresare. MONA Aveai treab cu el? ELEVA Aveam. ELEVA (Repede): Nu se poate. Chiar acuma a ie it din cas . ELEVA Nu. Adic … voiam s -l rog… (Deodat o prididesc lacrimile): M d afar din coal .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA II MONA  ELEVA ELEVA V rog… domnu Profesor Miroiu nu-i acas . eu . MONA Cine? El? ELEVA 103 . MONA Nici eu pe d-ta.. c eu am venit pe strada Unirii i d-lui o fi dat col ul pe Cuza-Vod … da. M mir c nu l-ai întâlnit. nu v cunosc. (Mona se întoarce brusc. E i mai încurcat acum): V rog s m ierta i. MONA De ce? ELEVA Fiindc … (ceva mai degajat): fiindc eu pe dv. dac zice i c nu-i acas . eu credeam… credeam… (d s plece). Fata când o vede din fa . MONA Ce credeai domni oar ? ELEVA Credeam c locue te aici… domnu Miroiu. MONA Aici locue te.

ca i cum ar spune: “S fim serio i”): A! nu. MONA Nu-i. s -l rog pe domnu Profesor Miroiu… (se întrerupe): da’ dac nu-i acas . (Din nou îngrijorat ): Domni oara Cucu. ELEVA Atunci… atunci eu m duc. (repede): Nici nu m’a l sat s intru în coal . MONA (Dup o secund de t cere): Domni oara. ELEVA (Oprindu-se): V rog. .. deschide). Cosmografia. A zis c mai întâiu s a tept conferin a i atunci eu am dat fuga pân aici. (Pune mâna pe clan . Ora patra. ELEVA Da de ce? MON A Un profesor ca el! Vorbe te a a de frumos! ELEVA (F r prea mare entuziasm): Da. MONA 104 . vorbe te… MONA Ave i i ast zi or cu el? ELEVA Avem.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Cu pu in dispre . MONA E profesorul d-tale? ELEVA Da. MON A Ce noroc ai. MONA Cuno ti bine pe d-l Miroiu? ELEVA II cunosc.

mi carea se face în sens direct” (Se opre te din citit): Ce frumos e! ELEVA Z u! MONA (Cite te mai departe): “Ariile descrise de raza vectoare a soarelui. P mântul fiind într’unul din focare. C’am uitat. d-ta i colegele d-tale c -l pute i asculta vorbind în fiecare zi… ELEVA Numai de trei ori pe s pt mân .i st ista. (Privind-o): i ce bine. I i st bine i frumos. Nu-i a a c -i minunat. or ul 105 . Crede-m c nu. sunt propor ionale cu timpurile întrebuin ate spre a le descrie”. Pe urma cite te): “In mi carea lui aparent în jurul p mântului. ELEVA Doamn . soarele descrie o elips .Steaua f r nume Mihail Sebastian Ce lec ii ave i? ELEVA Despre… sta i s m uit. Ave i o rochie a a de… a a de … (Nu g se te cuvântul). A a de ame itor de frumoase. MONA Nu. E minunat. MONA (Se uit câteva secunde în carte cu mare aten ie. MONA …despre lucruri a a de frumoase. v râde i de mine. (Deschide ghiozdanul i caut cartea. ELEVA (Sceptic ): Da… MONA Ce noroc ave i. Mona se apropie i urm re te cu viu interes. dup ce i-a muiat degetul pe limb ): Despre… legile lui Keppler… s … MONA Keppler! (Privire scurt spre portretul din perete): M la i s v d si eu? ELEVA (Pu in mirat ): V rog. Fata a scos cartea i o r sfoie te repede. ELEVA V râde i de mine Doamn . (Ii d cartea). Cineva poate fi fericit într’un or ca sta.

Fata tresare surprins ): Ce-i asta? (Sgomotul se apropie): In automobil? Pe strada asta? MONA (Care nu d importan faptului): Nu se poate? ELEVA A oprit aici. tr gând u a dup ea). dispare în stânga. MONA (Tres rind): Un domn? ELEVA Vai! Ce elegant e! MONA (Îngrijorat ): Elegant? (Vine i ea spre fereastr . (Explicativ): Domnu Ispas dela gar . ELEVA (Din ce în ce mai intrigat ): Care el? 106 . Un domn. (Din nou interesat ): Ba stai! C mai e cineva. în camera de baie. repede. spre fereastr i pe urm . aici la noi. dar dumneavoastr ierta i-m c v întreb… de unde veni i? (Din strada se aude un sgomot de automobil. acum doi ani de Pa te. ca s povestesc i fetelor la coal . C’am fost la Bucure ti. (Se repede la fereastr i se uit afar .Steaua f r nume Mihail Sebastian MONA (Cu o vag am r ciune): A a de… ELEVA (Fascinat ): Niciodat n’am v zut o rochie ca asta. Pe urm oarecum decep ionat ): A! e domnu Ispas. cu mama i cu tanti… L sa i-m s m uit bine la ea. privire spre u e. La poart . arunc o privire spre strad i tresare cu un mic ip t): El e! ELEVA Cine el? MONA (Are o secund de editare. (Se uit cu aceea i privire fascinat la miraculoasa rochie): Da. i nici la Bucure ti.

profesorul. domni oar . dela mine. în lumina asta. Meserie neprecis . pu in blazat poate. într-un mare hall de hotel.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA III ELEVA  EFUL  GRIG Intr eful g rii. frate. (Intransigent): Nimic! Regulament… (Z rind-o pe elev ): Domnul Miroiu nu-i acas . Dar obi nuin veche de a umbla cu bani mul i. GRIG (C tre ef): Dumneata e ti sigur c doamna… doamna de care i-am vorbit… e aici? EFUL Sigur. de a-i câ tiga u or. dar aici.i poate lua ochii dela Grig. Poate c la Bucure ti nu s’ar vedea a a de direct. EFUL (In continuarea unei discu ii): i cum-v spusei… Datoria înainte de toate. Nu e. Poart un costum sportiv de diminea . E un om care la volanul unei ma ini. Nici n’a auzit. se simte la el acas . Regulamentul. 107 . d-ta e ti de mult aici? ELEVA (F r s . urmat de Grig. fireasc . Om de afaceri. Grig e “bucure tean”. de a-i cheltui la fel de u or. A plecat cu el. Gesturi sigure (f r ostenta ie îns ). sor . Vine dela volan. La domnu Miroiu. gris deschis. EFUL N’auzi domni oar ? Domnu Miroiu nu-i acas ? ELEVA (Tres rind): Cum? Nu. elegan simpl . parc e un exemplar din alt specie uman . dela gar . la o mas de baccara. asear . Au plecat împreun . GRIG Împreun ? EFUL Adic … d-lui zicea c se duce s doarm la Udrea (Cu subîn eles): M ‘n elegi!… GRIG (Mai mult pentru el): S’ar putea?… (Privind curios i amuzat decorul): S’ar putea s fi petrecut ea aici o noapte? Aici? EFUL Dac v spun… (C tre elev ): l-ascult . domni oar ? ELEVA (Nu. i asta se vede. Tat s .i ia ochii dela Grig): De adineauri.i-fie. nici nu r spunde).

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

EFUL i când ai intrat n’ai v zut o doamn ? GRIG O doamn , tân r , frumoas , blond , în rochie alb . ELEVA (Buim cit c el, care n’a v zut-o pân acum, îi vorbe te): Ba da… adic nu…. GRIG Da sau nu? ELEVA ( i mai buim cit , de apropierea lui i de întrebarea lui scurt ): Eu… s vede i… (Nu mai poate min i): Ba da. Am v zut-o. EFUL i unde e? ELEVA Eu… eu… (Cu un gest scurt, ar tând u a din dreapta): Acolo. EFUL Acolo? (Face un pas spre u e). GRIG (II opre te calm): Las dumneata. (Merge spre u e i r mâne în fa a ei).

108

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

SCENA IV EFUL  GRIG
GRIG (Care a privit mereu spre u a din stânga, f r s participe în ultimele replici, f r m car s le aud ): Domnule ef… dumneata e ti convins c doamna e doamna pe care o caut eu? EFUL Mai e vorb ? Înalt , blond , rochie alb . Semnalmentele corespunde. Nu? GRIG (Cu un zâmbet): Ba da. Corespunde. EFUL i p’orm … s’o chem m în untru. S’o vede i i dv. la fa . (Face un pas spre u e). GRIG Nu. Las . EFUL i mai e ceva. Uitasem. Sta i s vede i. (Se scotoce te prin buzunarele vestei i scoate de acolo cele câteva fise de joc de asear ): Poftim. GRIG (Le ia, le prive te): Fise dela rulet . EFUL Cu asta voia dumneaei s pl teasc biletul. Dac s’a mai pomenit! GRIG Adev rat. Nu s’a mai pomenit. EFUL P i nu? P i nu era locul s -i tragem un proces-verbal de contraven ie? GRIG

109

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

Ba era. EFUL Eu de asta zic. S’o chem m în untru i s -i tragem procesul. GRIG Acuma-i târziu. Nu i-am pl tit la gar ? i biletul i amenda? EFUL (Cu regret): Ba a i pl tit. GRIG P i vezi? Asear trebuia. EFUL Da, da nu avea acte. Nu zici c voia s se omoare. GRIG (Nu prea îngrijorat): Ce vorbe ti? EFUL Piiiii! Ce-am tras cu ea. Nu i nu c ea se omoar . Dac nu eram eu… GRIG (Luându-l de spate i împingându-l spre ie ire): I i mul umesc domnule ef. E ti un om de isprav . Dar acum las -m . Las -m singur. EFUL Am onoarea… V salut. (Se opre te în prag): Tiii… tare-mi pare r u. De cin pe ani n’am mai tras un proces-verbal. O ocazie ca asta nu se mai nimere te. (Iese).

110

Am fost în serie mare. Mona iese în sfâr it de acolo. repet gestul. Nu intr . MONA i m’ai g sit. nici nu avea camere libere. GRIG (N’a dat aten ie): Intâiu crezusem c ai schimbat numai camera. pune mâna pe clan i deschide. GRIG Ai dormit bine? MONA Mul umesc. GRIG Bun diminea a Mona. Tu? GRIG N’am dormit deloc. GRIG Dup cum vezi. dar face semn cu degetul ar t tor. MONA Cine tie? Poate c de ast dat … nu. R mas singur. R mâne locului. dar nu prea mult. se opre te în fa a ei. de altfel. E pu in jenat . se uita o secund sau dou . chemând-o pe Mona. iar când vede ca ea nu r spunde. MONA 111 . cu un vag surâs amuzat. se întoarce. Se privesc în t cere unul pe altul câtva timp.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA V GRIG  MONA Grig l-a petrecut pe ef pân în prag. MONA Nu eram. MONA Bun diminea a Grig. Am luat repede o baie. dar portarul mi-a spus c nici nu te v zuse prin hotel i c . credeam c e ti acolo. p e te spre u a din stânga. Nu erai. Atunci mi-am închipuit c ai trecut peste drum la Caraiman. Eu totdeauna te g sesc. Pe urm m’am dus la hotel. m’am schimbat i am pornit s te caut. GRIG Nu. pe urm foarte calm. Am stat la joc pân la cinci diminea a.

acas . GRIG Exact. Am telefonat la gar s v d dac trenul nu avea întârziere. GRIG Am telefonat la Bucure ti. chelnerul. MONA A a da. GRIG Ii pl tesc bine. Nu erai nici acolo. Atunci…atunci am început s fiu îngrijorat. MONA tiu. MONA Întocmai. tipul dela bar. MONA Ai mul i informatori.Steaua f r nume Mihail Sebastian Eroare. Nu. Dar cineva din hall te z rise coborând sc rile spre gar . Nu venise i. MONA Tu? GRIG Eu. MONA Nu te recunosc. Eroare. GRIG 112 . Sosise regulat. Jean. GRIG Timp de cinci minute. GRIG i la gar . te v zuse urcându-te în accelerat. MONA Îngrijorat? GRIG Foarte.

Ce vrei? Sunt juc tor. GRIG Recunoa te c eu personal. MONA Foarte normal… GRIG (Mai potolit): Vezi? Vezi ce‘n eleg toare e ti acum? (Din nou iritat): Mai ales c pierdeam. Eram într’un ghinion negru. MONA Daa. iritat): i-am spus de atâtea ori. MONA Niciuna. MONA O mare prostie. GRIG i c probabil te-au dat i am pornit-o metodic.Steaua f r nume Mihail Sebastian Fiindc dup cinci minute mi-am adus aminte c n’aveai un ban în po et jos pe undeva în vre-o gar . MONA i dup ce-am plecat eu? GRIG 113 . MONA Grig! GRIG Recunoa te c cearta noastr de asear a fost o prostie. Simpatic eful (Brusc. M’am urcat în ma in g rii. c nu-mi place. p r sind tonul de glum de pân acum): Mona!. GRIG Sunt. din gar în gar . GRIG {Dup o secund de t cere. Pân aici. s stai în spatele meu i s -mi vorbe ti i s m ‘ntrebi i s m sâcâi i s -mi ceri bani. când joc. MONA E ti foarte inteligent. n’am avut nicio vin . Am i eu supersti iile mele.

Deloc. Ceva mai târziu. MONA Imediat? GRIG Nu. MONA (Interesat ): Cam pe la ce or ? GRIG tiu eu? Cam pe la 12. MONA (Cu o mic tres rire): A! GRIG Dar de ce întrebi? MONA (A r mas o secund pe gânduri): Nimic. GRIG E ti o fat delicioas . M gândeam la supersti ii. Pân la cinci. (O s rut pe obraz cu oarecare neglijen . GRIG (Apropiindu-se i mai mult de ea): Mona! (Niciun gest din partea ei. deloc? MONA Absolut deloc. GRIG Deloc. MONA 114 . Ea-l las ): i acuma hai s mergem.Steaua f r nume Mihail Sebastian Am început s câ tig. El o apuc u or de umeri): Mona! E ti sup rat pe mine? MONA Nu. GRIG A in început s câ tig… i-am intrat într’o serie fantastic … formidabil … De asta nici n’am putut s mit ridic dela mas . MONA Vezi? i-am purtat noroc. Pân diminea a.

GRIG 115 . Hai. f r violen ): Nu. GRIG (Gest circular. MONA (Simplu. GRIG Nu mergi? Dar ce faci? MONA R mân. ironic): Aici? MONA Da. Hai s mergem. GRIG Singur? Cum singur? MONA Uite a a.Steaua f r nume Mihail Sebastian Unde? GRIG Cum unde? Ma ina-i afar . singur. Mi-e somn. GRIG Fat drag . N’am dormit toat noaptea. sau prea devreme pentru glume. GRIG Cum? MONA Eu nu merg. e prea târziu. Grig. GRIG Unde? MONA Aici. Vino. MONA Pleci singur. Plec m.

Nu suntem. oricâ i bani am avut. Tu… Ai v zut vreodat Ursa Mare? GRIG Ursa ce? MONA Ursa Mare? GRIG E ti nebun .. MONA Martor îmi e ti tu. O sfâ ietoare descoperire. Abia ast noapte am aflat. m auzi? Totdeauna.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Ceva mai r stit. MONA (Cu emo ie): Grig! Asta-i dr gu .. GRIG Nu i-a pl cut. Ar fi mai bine s nu pui întreb ri i s io duci. stupid … GRIG Dar comod . Dar i-a stat bine. GRIG Asta tiam de mult. n’ai s ‘n elegi. Nu. Noi nu suntem ferici i. De atâtea ori am vrut ml fug i n’am tiut unde. Grig. GRIG Noi doi? MONA Noi i toat lumea noastr . totdeauna am sim it c -mi lipse te ceva. Totdeauna. De atâtea ori am plâns i n’am tiut de ce. oricâte bijuterii. oricâte rochii. Ast noapte… Aici… Eu am f cut o descoperire. nu tiam bine ce… GRIG 116 . simplu i grav): Ascult . Sunt nebun . Grig. (Cu o schimbare de ton. N’ai s ‘n elegi. MONA Se poate. Grig. c nu mi-a pl cut. Pot fi i eu nebun . MONA Dar eu nu. ceva mai serios): De ce? MONA Pentruc … pentruc … Da. Asta-i cel mai dr gu lucru pe care mi l-ai spus de când te cunosc… Da. Ducem o via trist . Mie nu mi-a pl cut niciodat .

Trebue neap rat s dormi. Ca un abur. Uite. Florile de ser cele mai scumpe se ofilesc în camera ta într’o secund . te-ai uitat la zarzavatul sta din oal ? Morcovi. GRIG De ce s tac? Pentruc nu vrei s’auzi? Pentruc ti-e fric ? MONA Pentruc e zadarnic. MONA Nu. casa asta… florile astea. dragul meu. E atâta soare azi diminea a. GRIG Dar bine. 117 . S’a întâmplat ceva cu tine ast noapte. le inând cu o sorcov în bra e? MONA Taci. Ursa Mare. p trunjel i p stârnac? MONA Grig. dac’ai ti ce limpede v d. totul se lumineaz pentru mine. tu trebue s te culci. într’un mizerabil târg de provincie. nu.Steaua f r nume Mihail Sebastian Ursa Mare probabil… MONA Da. GRIG Feti o. Ai b ut. aduse cu avionul.i dau voie. tu delirezi. Violetele de Parma în Decemvrie. GRIG Mona. MONA (Cu un u or zâmbet secret): Poate. nu sunt destul de fragile. ca o respira ie i toate astea de ce? Ca s te g sesc într’o zi. Liliacul alb în Ianuarie nu e destul de alb. GRIG Cum? Nota la florar se ridic în fiecare s pt mân la zeci de mii de lei. GRIG Florile astea? (Se uit o clip la florile din vas): I i plac ie? MONA Sunt minunate. Florile cele mai palide nu sunt destul de palide pentru tine.

GRIG Dar nici mult nu-i lipse te. Nu z u? Ai dormit iu pe salteaua asta g urit ? MONA Taci. la fântân ? MONA Da. GRIG Tu? MONA Eu. Foarte modern . Apa rece. nici una mai mult… te-ai sp lat tu în curte. Mona i uite-te bine la cote ul sta în care te sba i cu frumuse ea ta de prin es . vie… GRIG (Foarte serios. E o fântân în curte. A fost… a fost divin. Fric s deschizi ochii. Îmi place. 118 i lan … M’am sp lat . în zori. diminea a. GRIG Tu. (Mona zâmbe te. una diminea a. care la Bucure ti iei dou b i pe zi. ca i cum ar fi o întrebare capital ): Mona! Te-ai sp lat tu la fântân ? MONA Da. într’o infuziune de lavand . (P e te prin odaie. nicio linie mai pu in. M’am sp lat afar la fântân .Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG Recunoa te c i-e fric . GRIG Ai stat tu la masa asta chioap ? MONA (Jignit ): Nu e chioap . GRIG Cum? MONA Da. EI pune la loc stropitoarea i pe urm închizând u a): Aici i-ai f cut baia? MONA Nu. una seara. Nu tii ce vorbe ti. uitându-se cu aten ie i ironie la lucruri): E minunat! E fantastic. (Scoate afar stropitoarea i i-o arat ): i sistematic . N’ai v zut-o când ai intrat? O fântân curat acolo. dar deschide-i. (A ajuns lâng u a din stânga): i aici ce e? (Deschide i arunc o privire în untru): A! Sala de baie. la 26 grade i 5 linii.

MONA Cât se poate de grav.Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG Bine. dar atunci e grav… E foarte grav. 119 . dragul meu.

te rog s -mi explici ce s’a întâmplat azi noapte aici? MONA (Cu un strig t. GRIG Da. i dac sunt. MONA (Voind s -l opreasc ): Grig? GRIG (C tre Mona): Eu ori sunt frate. abia exprimat): Grig. PROFESORUL (Intre jen i cavalerism): Domnule… 120 . cu o rochie de dam pe bra ul stâng): Mona! am adus… (Se opre te scurt): M ierta i… Nu e ti singur ? GRIG (Cam agresiv): Dup cum se vede. E fratele meu. (Venind spre el i întinzându-ii mâna): Da i-mi voie. Marin Miroiu. PROFESORUL (C tre Mona): Cine e domnul? MONA E… (Scurt): fratele meu. Îmi pare cu atât mai bine. cu cât am unele întreb ri de pus. PROFESORUL Domnule… sunt… sunt… onorat. pun întreb ri. (C tre Miroiu): Domnule. Ce s’a întâmplat? Fiindc ceva s’a întâmplat. GRIG Îmi pare bine. GRIG Cum? MONA Da. ori nu sunt.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VI GRIG  MONA  PROFESORUL PROFESORUL (Intrând repede. Numele meu este Miroiu.

sângele ap nu se face… Dar v asigur c eu… c Mona… GRIG “Mona”? Ii spui pe nume? PROFESORUL (Jenat): Acum. Ce i-ai f cut. nu?… La urma urmelor. pentru numele lui Dumnezeu! vorbe te odat ! vorbi i odat ! PROFESORUL Domnule! am onoarea… vreau s spun… (Luând repede i eroic hot rârea): V rog s -mi face i cinstea de a-mi acorda mâna surorei dv. GRIG (Isbucnind): Dar ce s’a întâmplat. ame it . A fugit. GRIG Ai îmb tat-o. delirând. scoas din min i. PROFESORUL Domnule… da i-mi voie… cum pute i crede? GRIG Ai îmb tat-o. domnule? (Ca i cum deodat ar descoperi adev rul): I-ai dat de b ut. dup tot ce s’a întâmplat. nu fi absurd. de frate. i o reg sesc aici. nelini tea… e datoria dv.Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG Fata asta care zice c e sora mea i pe care o reneg… MONA Grig! PROFESORUL Sunte i prea aspru. MONA (Afolat ): Dumnezeule! GRIG 121 . GRIG Fata asta a plecat asear de lâng mine. în casa d-tale. Cu ce? De ce? PROFESORUL Domnule… în eleg prea bine… indignarea. MONA Grig.

eu am o carier . pân seziseaz situa ia): A! Dar bine. la mine. 122 . Arc flori. dac nu m ‘n el. Îmi dau seama c Mona vine dintr’alt lume. Dar vede i. GRIG Înainte de a v da consim mântul meu… fiindc . n’are. consim mântul. sta-i un om de onoare. într’un moment a a de solemn. a unui don-juan f r scrupule. î i cer iertare. Arc fântân . (C tre ea): Ascult . (C tre Profesor): Înainte de a v da consim mântul i binecuvântarea… trebue s tiu i eu pe ce mâini o las. Sunt profesor definitiv. PROFESORUL i pe mine. MONA (C tre Grig încet): E ti grotesc. PROFESORUL Nu. Mona. GRIG Te rog s nu m insul i. I-am spus i asear . Eu m temeam c sora mea… (Întorcând o secund capul spre ea): Biata mea sor … a c zut pe mâna unui vulgar craiu. GRIG N’a i putea s dau un r spuns imediat. eu am uitat. Dar nu! D-ta e ti o con tiin . atunci lucrurile se schimb .i spun  pu in pe nepreg tite.Steaua f r nume Mihail Sebastian Mâna su… (O clip de suspensie. PROFESORUL Evident. d-ta asta vrei dela mine. m iadrept s . De ce nu mi-ai spus? (C tre Profesor): Domnule. MONA (Încet dar fierbând): i dumneata un imbecil. (C tre Profesor): Tinere. cererea d-tale. în ce cas … PROFESORUL (Stingherit): O! casa… GRIG N’am nimic de spus. În eleg. a unui seduc tor primejdios. eu uit tot ce ne desparte. i nu trebue s crede i c dac prin… printr’o împrejurare n ucitoare… a venit aici. o situa ie. Din cu totul alt lume. E foarte frumoas . Are tot ce-i trebue. PROFESORUL Da… sigur… GRIG (Scurt privire spre Mona): E colosal.

(Arunc rochia repede pe un scaun). rochia.273! Ea e o fat ordonat . (Întinde rochia. Mona? MONA Ba da.i place. Altceva n’am g sit.i aminte): Uite. (Îngrijorat): Nu. am or dela 910.i place. strâng toare.273 de lei. o prime te înapoi. GRIG toarei). PROFESORUL Chiar adineaori am fost pe la coal i i-am luat. Cât p’aci s uit. dar sigur . scoate câteva bancnote cu stâng cie i le vâr la loc): Azi e întâiu. 123 .Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG (C tre Mona): Definitiv! PROFESORUL Cu o grada ie. (Bag mâna în buzunarul hainei. GRIG (Luând el rochia): Ce-i asta? (O ridic de mânerul ag MONA (I-o ia din mân ): Las . (C tre Grig): ti i. 11. MONA (Încet): E ti odios. c n’am timp. o oribil rochie “de gata”. Mona. GRIG Frumos! PROFESORUL O leaf mic . Dar nu acum. cu ag toare). GRIG F r re ineri? PROFESORUL F r . A a m’am în eles cu Pascu. PROFESORUL În elegi? Nu poate s ias în ora a a cum este. GRIG Admirabil. (Aducându. PROFESORUL Fiindc dac nu. Am trecut pe la Pascu. Trebue s m duc i la coal . (Încet lui Grig): E ti odios. 11.

I-e foame s raca. Prea sunt… prea sunt… Dar m car s le spun. (Se întoarce. S puie pe altul în loc… (A f cut un pas spre u e): Aa! Unde mi-e capul? (Scoate din cel lalt buzunar al hainei un pachet învelit în hârtie): Uite Mona. Nici n’a i fi în stare. MONA N’a mâncat nimic de ieri… (A ajuns lâng u e): eu m ‘ntorc! (Iese). c tre Grig): Ceva de mâncare. 124 .Steaua f r nume Mihail Sebastian Aa! Atunci du-te. C lec ia tot n’o fac. îi d pachetul i pe urm explicativ. S tie c nu viu. PROFESORUL Dau o fug pân’acolo i m ‘ntorc.

GRIG Are haz b iatul. nu afirm ). Nu-l cuno ti. de absen . t ios. GRIG (Îndârjit): Sper! MONA Dar nici n’ai s cuno ti marea lui tain . Tu nu e ti ridicol si n’ai s fii niciodat . GRIG (Dup ce a privit-o lung în t cere): Prin urmare. gest care nu neag . f r ironie): E ridicol. MONA L-ai v zut dar nu-l cuno ti.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VII GRIG  MONA Mona a r mas în mân cu pachetul care i l-a întins profesorul i pe care ea l-a primit ma inal. Dar când se face seara… (Întoarce capul spre fereastr ): când se face seara… aici. e timid. ( i deodat . MONA Te rog s nu vorbe ti despre el. cu cravata ta perfect . Cu zâmbetul t u sigur. Grig. GRIG L-am v zut. Se apropie acum de mas i-l arunc u or. MONA Ridicol? De ce? Fiindc ti-ai b tut joc… fiindc i crezut c . cu un gest de oboseal . Nu-i ade bine. M’ai în elat. MONA (Ridicare din umeri. Ce mil mi-e de tine. GRIG M’ai în elat cu pr p ditul sta. e prost îmbr cat. la fereastra lui… (coborând mult vocea): se întâmpl un lucru miraculos… 125 . E stângaciu. E simpatic. în plin zi. a a. cu elegan a ta irepro abil .i ba i joc de el în fa a mea? Ce mil mi-e de tine. GRIG Are o tain ? MONA L-ai v zut r u.

Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG (Dup o mai lung t cere. Cele cinci minute trec. care are o tain … i la fereastra c ruia se întâmpl noaptea miracole? MONA Grig. foarte serios): Mona! Vrei s r mâi cu el? MONA Da. Dar vreau s r mân. MONA E ti delicat. pentru cinci minute. GRIG Cred c da. Am cheltuit o avere. M car odat . nu. Florile. stropitoarea. To i ne plictisim. i s’a urît. Te-ai plictisit. Un fel de excursie. Vrei s schimbi.i dau voie! GRIG (Ridicând mereu vocea): Ce nu-mi dai voie? Ce nu-mi dai voie? Am tr it trei ani cu tine. Ce nostim e! Dar acum… Hai acas . Nu m’am gândit deloc. Dar bag de seam . s m ‘ntorc singur. Un fel de escapad . fântâna. GRIG Te-ai gândit bine? MONA Nu. GRIG (Montându-se): Nu? i eu ce fac. MONA (Protestând vag): Ba nu. GRIG Ba da. Tuturor ni se ur te. GRIG Mona! eu te‘n eleg. To i vrem s schimb m. Pân acum a fost foarte amuzant. MONA Crezi? -. MONA Nu. Te‘n eleg foarte bine. la Sinaia i pe urm la Bucure ti? i ce s spun? c m’ai l sat? c m’ai l sat pentru un tip caraghios. GRIG 126 .

MONA Las -m s .i mai lipse te? Rochia poate. vorbe te cu o sincer uluire): Tu e ti o provincial . speriat ca de un simptom grav al unei maladii pe care nu i-o cuno tea. GRIG i nu striga. (A luat rochia de unde o aruncase ea adineori i o ridic prezentând-o): Ia uite ce frumoas e. ca totul s fie complet. GRIG Care Chiroiu? MONA Chiroiu dela Percep ie. îmbrac-o repede.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Violent): Nu sunt delicat.i spun. GRIG E ti nevasta lui domnul Miroiu. Mona. 127 . i n’am de ce s fiu. Te aude dela Chiroiu. MONA Nu striga. GRIG Ce. GRIG Cum? MONA Pleac dela fereastr GRIG Ce vecini? Care vecini? MONA Nu striga. i-e fric de vecini. MONA (Care i ea a fost surprins de strig tul ei de respectabilitate provincial  de mai sus  iar acum. E ti… (Cu profund decolare): E ti nevasta lui Miroiu. Când te-ai schimbat? Tu nu mai e ti Mona. Te aud vecinii. i nu vreau s fiu. GRIG (Încremenit): Mona! Mona! (Vine spre ea. e jenat ): Las -m . i-e fric de ce-o s spuie târgul. Îmbrac-o. Ai ticuri de provincial . MONA (Ii rupe rochia din mân i-o arunc din nou pe undeva): M plictise ti.

din oarecare fantezie. Tu crezi c toate astea vor rezista aici? Te gânde ti ce vei fi tu. 128 . tii ce vei fi? (In clipa aceasta u a din dreapta se deschide i intr . E ti f cut din pu in parfum. tu e ti un animal de lux. din mult lene. cu precipitare. domni oara Cucu).Steaua f r nume Mihail Sebastian Mona. cum vei fi tu peste un an? Poate cinci? Încerc s -mi imaginez i m cutremur.

doamn ! D-ra CUCU Pardon! Domni oar . (Vine repede spre d-ra Cucu): Stai pe Ioc. GRIG Doamn sau domni oar . Mona. nu trebue s te superi. GRIG Filofteia? D-ra CUCU 129 . GRIG Cucu? O cheam Cucu? D-ra CUCU (C tre Mona): Da de unde tii d-ta cum m cheam ? MONA Te cunosc. E ti un argument i vii la timp. Dumneata nu e ti o persoan . îi prinde imaginea instantaneu): Uite! Asta vei fi. Stai pe loc. D-ra CUCU (Sufocat de indignare): Domnule! MONA Domni oar Cucu. GRIG Te cheam Cucu? D-ra CUCU tii c e ti obraznic? (C tre Mona): De unde m cuno ti? GRIG Cucu i mai cum? D-ra CUCU Las -m domnule în pace. asta vei fi. n’are nicio importan .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VIII GRIG  MONA  D-ra CUCU GRIG (Care e din întâmplare cu privirea spre u e. (Ar tând-o Monei): Uite. domnul e nervos i are verv .

D-ra CUCU A fost? Cum “a fost”? GRIG Sau poate mai este dar nu se vede. un minut. D-ra CUCU N’auzi domnule c nu m cheam Esmeralda? GRIG Da cum te cheam ? D-ra CUCU (Demna): D-ra Cucu. GRIG Stai. o secund din via a ei. (Începând o fraz ): D-r Esmeralda. i totu i a avut i ea un nume. D-r Esmeralda. te rog. Stai c D-ra CUCU Nu m cheam Esmeralda. D-ra CUCU Domnule! Te poftesc! GRIG Poate c a fost i ea cândva. E o eroare.Steaua f r nume Mihail Sebastian Nu te-astâmperi? GRIG Eulampia? D-ra CUCU (C tre Mona): sta-i s rit. A fost i ea tân r . GRIG (C tre Mona): Vezi? Nici nume n’are. Esmeralda. ca tine. 130 . GRIG Foarte r u. MONA Grig. dar l-a pierdut. o Mon . d-ra Cucu i nimic mai mult. Nicio silab mai mult. GRIG tiu.

Domnule. tot târgul.ase (Claxonul): Ei! N’auzi i? Da i-v jos! (Claxonul): Îmi stric radiatorul. explicativ): Georgic a lui Vi an dela regie. de s’adun to i copiii din mahala. Sunt cinci. d-r Esmeralda. GRIG Ce se petrece? D-ra CUCU Duduie. (Se uit pe fereastr ): Ia te uit ! (Strigând peste fereastr afar ): Georgic ! (C tre ei. dar i i închipui c dac’ai fi dus via a domni oarei Cucu. (C tre Mona): D-ta cine e ti? (Ar tându-l pe Grig): Dumnealui cine e? De unde veni i? Ce c uta i? Ce vre i? i automobilul de afar ce-i cu el? L-ai oprit în mijlocul uli ei. n’am pus în via a mea un strop de ap pe obraz? GRIG Dar cu ce te speli? D-ra CUCU Cu lapte de castrave i. Salut secunda de frumuse e i de gra ie care s’a pierdut. ai fi fost altceva decât domni oara Cucu? D-ra CUCU Domnule. Grig? Vezi c apa de fântân nu stric . Eu.i spun. eu salut în d-ta ceva care ar fi putut s fie. l sând u a deschis ). GRIG D-r Esmeralda! D-ra CUCU (Formidabil ): Nu m cheam Esmeralda. GRIG tiu. D-ra CUCU La fântân ? R u mi se face! Eu la fântân . Eu atâta. Dar te rog. N’am venit aici s glumesc. domnule! MONA Vezi. pentru c’ai r mas aici… i pentruc te speli diminea a la fântân . 131 . (S’aude claxonul): Georgic ! N’auzi? Pleac d’acolo! (Claxonul): Georgic .i spun a a. (lese gr bit. D-ra CUCU i la urma urmelor s -mi da i pace. n’auzi? GRIG (Care se uit i el pe fereastr ): Ei! (C tre Mona): S’au c rat pe ma in . s faci bine s nu te amesteci în via a mea particular .Steaua f r nume Mihail Sebastian Te superi? E ti orgolioas . Mona. f -mi pl cerea i las -m s . Am venit s v d ce se petrece.

Sunt i una i alta. MONA Cine spunea? D-ra CUCU (Plin de amintiri): Ei! MONA Dar M-me Chiroiu.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IX MONA  D-ra CUCU D-ra Cucu a r mas la fereastr . dup o nou t cere. Lung t cere): A a se spunea. Mona ezitând. MONA D-r Cucu! (O atinge u or pe um r): D-r Cucu! (D-ra Cucu se întoarce. a fost frumoas ? D-ra CUCU Cine? Sp l cita aia? MONA Dar m-me Lascu? D-ra CUCU S vorbim. s n’adormim! MONA i nu e nimeni? nimeni? D-ra CUCU Tot eu sunt mai bine ‘n târg. cu ceva simplu. Pe urm . privind spre strad . Cum vrei s’o iei. MONA Dar… dac’a i r mâne i eu? D-ra CUCU D-ta? Vrei s r mâi aici? (Gest care arat casa. o prive te o secunda i abia pe urm cuteaz ): D-ta… d-ta ai fost frumoas ? D-ra CUCU (T cere. Mona se apropie de ea. emo ionat în voce): D-r … sau doamn … MONA Po i s -mi spui oricum. 132 . târgul. tot.

D-ra CUCU Cu c r ile lui. MONA S plec? De ce? D-ra CUCU E trist. D-ra CUCU Miroiu? MONA Marin. (T cere): Era a a dr gu . MONA Trist? E atâta soare! Atâta lumin ! D-ra CUCU Ast zi. 133 . Pleac . discret. MONA Dar el? D-ra CUCUC Cine “el”? MONA (Gest vag spre masa de scris).Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU Dr gu o! E ti prea frumoas . Destul de des… i iarna! (Gest decolat): Parc sunt dou zeci de ierni într’una singur . Ai spus “era”. MONA (Pe gânduri): E a a de dr gu . (Iese u or. Dar când plou ? MONA Plou ? D-ra CUCU P i da. pe u a l sat deschis de Grig). D-ra CUCU Era. E fericit.

Grig. scoate o oglind i se uit în ea. Nu e genul meu. Simt c dac m chemi am s viu cu tine. Trec câteva secunde. Dar îmi pare r u.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA X MONA  GRIG Mona a r mas cu privirea în vag. ma inal. fericire. Dar dac’ai vrea tu s m’aju i… de ce ai venit. N’am destul curaj. Pe urm . întrebuin ezi un vocabular pe care nu-l în eleg. o deschide. Vorbe. GRIG De ce nu r mâi atunci? MONA Fiindc n’am curaj.i trece. GRIG Las . Te iubesc? M iube ti? Nu tiu. s nu fii aici… s dispari… GRIG Eu nu sunt un om care dispar. Iubire. f r s dea aten ie gestului. MONA P cat.i pu in p rul. Nu mai tiu. sunt bucuros c e ti la bra ul meu. Ce vrei mai mult? E deajuns. i toate capetele se întorc dup noi. r mâne în prag i o prive te. Care nu-i al meu. Ar fi fost mai bine pentru amândoi. Dar când intru cu tine în hall la Athenée Palace. Mona.i dea seama. f r ca ea s . Te culci i. GRIG Mona! Vii? MONA Vrei tu? GRIG Tu nu vrei? MONA Nu tiu. Grig reintr . MONA i dac nu-mi trece? Grig? Ne iubim noi? Suntem noi ferici i? GRIG Draga mea. nu mai sunt femeea pe care o cuno ti i pe care ai venit s’o cau i… cu mine s’a întâmplat ceva. Grig? Dac m’ai l sa s ‘nchid ochii  i pe urm  când îi deschid. MONA 134 . Fiindc … Crede-m . î i ia po eta. aranjându. eu nu sunt.

Grig. 135 . GRIG Fie i în Ursa Mare. Dar de ast dat … de ast dat nu sunt gelos… Uite. MONA E ti cinic. Grig. gelos pentruc femeea lui s’a culcat într’o noapte cu cineva. Ferici i sunt tia care r mân aici. vii? MONA i mai e ceva. în lumea noastr . cum zici tu. Mona? Adev rat. am impresia c tot ce s’a petrecut. tot ceea ce pretinzi tu c s’a petrecut. în Ursa Mare? MONA E ti un filosof. Tu tii c eu sunt în stare s cârpesc pe un tip care se uit cu coada ochiului la tine într’un restaurant. Dar poate fi un om rezonabil. c undeva. e extraordinar! Una ca asta nu mi s’a mai întâmplat. A lor e împ r ia cerului.Steaua f r nume Mihail Sebastian Crezi? GRIG Cât despre fericire… Noi n’avem timp s fim ferici i. n’a fost aici în lumea mea. Am un automobil afar . departe… tiu eu?… în lun . tu nu e ti gelos? GRIG Gelos? De ce? MONA (Pu in jenat ): In sfâr it… Noaptea asta… noaptea care a trecut… GRIG Vrei s spui c …? serios. Nu vreau s te jignesc. In Ursa Mare. Abia avem timp s tr im bine. (Ea tace): Ei bine. MONA Nu în lun . Haide. E straniu dar e a a. Mona! Pe cuvântul meu de onoare c nu simt niciun pic de gelozie. GRIG Sunt gr bit.

UDREA Pleca i? De ce? MONA Plec… (Gest u or cu capul spre Grig). 136 . E adev rat? GRIG Ce s fie adev rat? UDREA (Tot c tre Mona): Domnul cine e? GRIG Sunt… MONA Grig! Taci. S -l faci s în eleag . mereu c tre Mona): E adev rat? M’am întâlnit cu Miroiu. Vine i el în urm . la liceu.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XI MONA  GRIG  UDREA UDREA (Intrând repede): Doamn ! Coni ! GRIG (C tre Mona): sta cine mai e? UDREA (F r s -i dea vreo aten ie. UDREA (A în eles): A!… (Dup o pauz ): i… Marin? MONA Trebue s -i vorbe ti. Fiindc eu… eu n’am curajul… UDREA Nu v mai întoarce i? Niciodat ? MONA tiu eu ?… Ii vei spune d-ta. eu plec. Domnule Udrea.

PROFESORUL 137 . Are nevoie de un instrument… UDREA (Protestând): Doamn … GRIG Foarte bine. S vedem. d-voastr . c dracii ia de copii. Mona i Profesorul au t cut. vorbind). se stinge. i compozitor. ca i cum ar fi ascultat vocile ce se dep rtau). a a. Scherzo… PROFESORUL (Cu nesfâr ita triste e): i iar Alegro… MONA Dac vrei tu… întreab -l. Pân’la Scherzo ar merge cum ar merge. Vino cu mine în strad . VOCEA LUI UDREA (De afar .i povesteasc . PROFESORUL (Dup ce s’a uitat la to i trei cu oarecare presim ire în glas): Mona! MONA (Dup o nou t cere): Grig! Domnul Udrea e profesor de muzic o simfonie. Alegro. UDREA In patru p r i. maestre. Dar dela Scherzo încolo… întâiu intr al murile. A scris SCENA XIII MONA  PROFESORUL MONA Marin… vezi. în rochia asta… Aveai dreptate. dep rtându-se prin gr din ): S vede i. Poate e ceva de f cut. se tot ca r pe automobilul meu… Vino i st m de vorb … (Ies amândoi.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XII MONA  GRIG  UDREA  PROFESORUL PROFESORUL (Intrând fericit): Mona! MONA Marin! (T cere stânjenit ). S . Andante. Mare talent. eu nu pot s r mân aici. pam – pam – pam – pam… (Vocea se pierde.

Steaua f r nume Mihail Sebastian (Gest spre rochia adus de el): Bine. plec s … PROFESORUL (Tres rind): Pleci? MONA Deocamdat . PROFESORUL Mâine? MONA Mâine… nu cred. Dar nu e deajuns. PROFESORUL Când? MONA Repede. Îmi trebue… am nevoie de atâtea alte lucruri… i atunci. scurt): Nu. Ce întrebare? 138 . Duminec … poate într’o Duminec . PROFESORUL S te-a tept? MONA Sigur. PROFESORUL Mona! MONA Dar m voiu întoarce. MONA Da… poate.i place? MONA Ba da. PROFESORUL Poimâine? MONA tiu eu? PROFESORUL Atunci… Duminec . dar… (Pe urm .

Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL S te-a tept la gar ? MONA Nu. MONA Ce în elegi? PROFESORUL De dou sprezece ore tr esc într’un vis absurd. e o stea… o stea care de ast noapte poart numele meu… Tu n’ai v zut-o niciodat . Cel mai absurd dintre visuri. Nimic n’ai fost adev rat. Nu la gar . Am s viu. (Iese u or în timp ce el a r mas cu privirea spre cer. N’am s te mai v d niciodat . A teapt -m aici. MONA Marin. 139 . pe strad . MONA Nimic? (Îl s rut ): Nici s rutarea asta? PROFESORUL Te duci. Aici. dar tii c e acolo. acolo sus. PROFESORUL (Dup ce a privit-o): În eleg. spre steaua Iui nev zut ). m’am oprit din fug  fugeam… M’am oprit deodat i am pus mâna pe mine… Doamne! numai de nu m’a trezi… Mona! Simt c încep s m trezesc. In fiecare sear . Eu voiu fi totdeauna aici. Mona. lâng Alcor. spre Alcor. Pleci i nu te mai întorci. PROFESORUL Când? MONA Mereu. De câteva ori mi-am spus: Dac’ar fi adev rat? Dac s’ar putea s fie adev rat? Uite i adineaori. spre Ursa Mare.

nemi cat. Dar banii… el i-a dat. E nemaipomenit! A semnat tot. mai interesat. e absorbit de lucru. Tace încurcat. noteaz din nou. Pe urm cu stâng cie): Ascult . Ea a semnat. dar pe urm din ce în ce mai atent. Ea cu mâna ei. Ii repet din nou numele. Toat lista. (Udrea a ie it. Profesorul. UDREA Bine (Se dep rteaz spre u e). PROFESORUL (Mergând spre masa lui de lucru): De asear vreau s citesc cartea asta i n’am avut timp. UDREA De unde? De unde tii? PROFESORUL Pentruc nici o stea. cu glasul sc zut): Mona (De afar se aude motorul ma inei. începe s citeasc . UDREA (Intrând sgomotos): Marine! E de necrezut. UDREA (Dup o nou t cere): i acuma… acuma tu ce faci? PROFESORUL Am de lucru. urm re te sgomotul. Vezi… eu… ea… nu se mai întoarce. pleac . CORTINA 140 . care porne te. Pe urm merge f r grab spre raftul cu c r i. se uit cu lupa.i spun… dar trebue. în timp ce foarte încet se Ias cortina). nu te sup ra… dar… te rog las -m singur. Am mult de lucru… Udrea. se dep rteaz . To i banii. cu oarecare absen parc . Profesorul se a eaz la mas . deschide atlasul. scoate de acolo atlasul lui Van Merch. PROFESORUL tiu. ( i instinctiv î i d seama c asta n’ar fi trebuit s spun . Marine… mi-e greu s . vine cu volumul spre centrul scenei. Noteaz cu febrilitate ceva pe hârtie. îl deschide).Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XIV PROFESORUL  UDREA PROFESORUL (Întorcându-se): Mona! (Abia acum î i da seama c ea a plecat. nu se întoarce niciodat din drumul ei.