Anda di halaman 1dari 16

Bumi Sholat

OLEH H.FAHMI BASYA fahmi-basya @ telkom.net Fahmi_Basya@hotmail.com

Disampaikan di FMIPA UI Kamis 21 Nov 2002

Bumi berputar = Bumi Sholat

Dan ketika Yusuf berkata kepada bapaknya: Hai bapakku, serungguhnya aku melihat sebelas bintang dan matahari dan bulan, aku lihat mereka bersujud kepadaku (Al-Quran, surat Yusuf, ke 12 ayat 4) Karena benda langit itu bulat, maka gerak sujud = gerak berputar. Dan karena tempat sholat = tempat bersujud (masjid) sholat = sujud. Sholat = Berputar. Jadi bumi berputar = bumi sholat.

Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ekspresi sholat itu berasal dari Tuhan:

Dia Yang (ekspresikan) sholat atas kamu dan malaikat Nya, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, Dan Dia sangat teliti kepada orang-orang beriman.
(Al-Quran, surat Al-Ahzab, ke 33 ayat 43)

Kurang lebih gerak satu rakaat yang melihatkan gerak berputar atau gerak 360 derajat itu ialah sbb:
Gerak 1 Rakaat Sholat =360 90 90 45 90 45

90+ 90+ 45+ 90+ 45 = 360

Jadi gerak satu rakaat itu benar melihatkan gerak satu putaran 360

Gerhana:
Matahari

Sholat Gerhana
Bulan Bumi

garis lurus

Ekspresi 2 kali rukuk pada sholat gerhana yang diekspresikan Nabi Muhammad saw, membuktikan bahwa ada hubungan antara gerhana dengan sholat gerhana, karena gerak 2 kali rukuk = 2x90 = 180 = Garis Lurus. Padahal Gerhana adalah segaris lurusnya Matahari Bulan dan Bumi.

Ini membuktikan bahwa rukuk = 90

Ini adalah ekspresi rukuk dari zaman Nabi Isa as :

Kebaktian Kristen Orthodox dari Syria di Hotel Sahid Jakarta

Penemuan ekspresi rukuk pada ummat Nasrani ini membuktikan bahwa ekspresi rukuk telah ada sejak zaman Nabi Isa as. Bahkan ibunya Maryam disuruh rukuk, seperti disebut pada Al-Quran.

Hai Maryam patuhlah kepada Tuhan mu dan sujudlah dan rukuklah bersama orang yang rukuk
(Al-Quran, surat Ali-Imran, ke 3 ayat 43)

Sholat Wustho
Kalau sudah tahu bumi berputar adalah sholat, tentu ada hubungan antara sholat dengan bumi yang berputar Orang yang cerdas tentu bisa membuat kombinasi roda gigi antara sholat dan bumi. Pertanyaan yang perlu dijawab ialah : Berapa gigi tersedikit untuk gigi bumi ? Jawabnya :

KPK dari bilangan 2. 3. 4. Karena macam rakaat sholat adalah 2. 3. 4. Nah, karena KPK dari 2. 3. 4 ialah 12, maka paling sedikit roda gigi yang mewakili bumi harus 12.

Zhuhhur 3 gigi

Ashar 3 gigi

4x
Shubuh 6 gigi

4x

Maghrib 4 gigi

1x

BUMI

3x
Isyaa 3 gigi

2x

12 gigi

4x

6 + 3 + 3 + 4 + 3 = 19

Bilangan gigi sholat itu tidak hanya berjumlah 19, tetapi secara satu-satu berhubungan dengan kalimat Bismillaahhirrahmaanirrahiim
Shubuh
6 gigi

Zhuhhur
3 gigi

Ashar
3 gigi

Maghrib
4 gigi

Isyaa
3 gigi

tengah

6 huruf

3 huruf

3 huruf

4 huuruf

3 huruf

kita langung bisa tahu sholat yang tengah (wustho), yaitu sholat Ashar.

Peliharalah atas sholat-sholat dan sholat yang tengah(wustho) dan berdirilah untuk Allaahh dengan tekun
(Al-Quran, surat Al-Baqarah, ke 2, ayat 238)

Itulah penemuan sholat wustho

secara Ilmu Pasti (ilmul yaqin)

Sholat DIJAMAK
zhuhhur ashar maghrib Isya shubuh

Phenomena ini jadi satu pengetahuan bagi kita betapa Nabi Muhammad SAW benar dalam mengekspresikan sunnahnya, dan dapat dibuktikan di kemudian hari.

Dan tidak ia katakan dari hhawanya, tidak dia melainkan wahyu yang dikirim.
(Al-Quran, surat An-Najmu ke 53 ayat 3-4)

Bilangan 31
Di dalam surat Ar-Rahman (ke 55) diulang 31 kali ayat ini :
Yang ke 12 Maka ayat kebesaran Rabbi kamu yang mana, kamu hendak dustakan ? (Al-Quran, surat Ar-Rahman, ke 55 ayat 38) Ayat 38 ini pengulangan yang ke 12, sebelumnya ayat 37 menyatakan Kiamat.

Kiamat

Maka ketika pecah langit, maka jadilah dia seperti mawar yang merah (Al-Quran, surat Ar-Rahman, ke 55 ayat 37)

Kesimpulan :
Pada surat Ar-Rahman ditandai bumi sampai kiamat dengan bilangan 12 Dan Akhirat dengan bilangan 19
12 + 19 = 31
3 3

12

Gigi sholat : 6 + 3 + 3 + 4 + 3 = 19 dan Bumi = 12

SEKIAN
Terima kasih Atas perhatian anda
Fahmi_Basya@hotmail.com www.12mb.com/fahmi

Pusat Study Islam dan Kepurbakalaan