Anda di halaman 1dari 33

SEMARAK Ramadhan

FMIPA UI 21 Nov 2002

Matematika Al-Quran
fahmi-basya @ telkom.net fahmi_basya @ hotmail.com

Kamis, 21 November 2002

H.FAHMI BASYA

Aiyyaamam maduudaat

Kamus kata bilangan itu terdapat pada ayat ini:

Atasnya sembilan belas. Dan tidak kami jadikan penjaga api itu, melainkan malaikat, dan tidak kami jadikan bilangan mereka melainkan fitnah untuk orang-orang yang kafir

Agar yakin orang yang diberi kitab, dan bertambah iman orang beriman, dan tidak ragu-ragu lagi orang yang diberi kitab dan orang beriman.
(074,030-931)

Kemudian Nabi puasa 29 hari dari 9 kali Ramadhan ia puasa, hanya sekali yang 30 hari karena tidak dapat melihat bulan. Secara ilmu hitung, jelas kalimat Aiyyaamam maduudaat yang dimaksud adalah 29 hari

Cobalah kita renungkan sejenak. Pada bulan Ramadhan itu, kita seperti mengambill perbekalan.

Untuk dapat mempertahankan hidup benar pada 11 bulan setelah Ramadhan.

Artinya : Pada tiap satu hari di bulan Ramadhan, kita harus dapat mengambil 11 perbekalan Agar sebulan mengambil bekal kita memperoleh 11 bulan perbekalan Phenomena 11 inilah yang diekspresikan dalam sholat tarawih witir Itu sebab Nabi mengekspresikan sholat tarawih witir itu 11 rakaat

Karena Nabi Puasa Ramadhannya 29 hari, maka bekal yang terkumpul tentu 11 x 29 juga.
6 5
29 29 4 Muharram Tetapi perlulah diingat, kalau Jumadil 29 8 Awal Ramadhannya 29 hari, maka 29 syawal 30 hari, dan terus 29 Dzul Hijjah Jumadil Akhir 3 29 9 bergantian. Setelah 30 adalah 29 dan setelah 29 adalah 30 hari 29 Dzul qoidah Rajjab 2 29 10 Akibatnya apa ? 29 29 Syawal Saban
Shofar Rabiul Awal Rabiul Akhir

29

1
Ramadhan Ramadhan

11

Kita kekurangan 6 perbekalan dalam setahunnya, karena ada 6 bulan yang umurnya 30 hari . Maka itu kita perlu menambah 1 pada bulanbulan berumur 30 hari.

6 5
29 29 +1 +1 4 Muharram Tetapi perlulah diingat, kalau Jumadil 29 8 Awal Ramadhannya 29 hari, maka 29 syawal 30 hari, dan terus +1 29 Dzul Hijjah Jumadil Akhir 3 29 +1 9 bergantian. Setelah 30 adalah 29 dan setelah 29 adalah 30 hari 29 Dzul qoidah Rajjab 2 29 10 Akibatnya apa ? +1 +1 29 29 Syawal Saban
Shofar Rabiul Awal

29

Rabiul Akhir

1
Ramadhan Ramadhan

11

Dari mana perbekalan yang 6 ini kita dapatkan ?


6 5 4 3 2
Muharram Shofar Rabiul Awal

29 +1 29
Dzul Hijjah

29

Rabiul Akhir

7
+1
Jumadil Awal

29

29

29 +1 29
Dzul qoidah

Ya, kita tanyakan kepada Nabi Muhammad saw


Nabi menjawab: PUASA 6

8 9 10

+1 29
Jumadil Akhir

29
Rajjab

+1 29 Syawal

+1

Saban

29

1
Ramadhan Ramadhan

11

Itulah makna yang terkandung dalam kata-kata:


Aiyyaamam maduudaat

Beberapa hari yang berbilang

Apa konsekwensi dari Ramadhan 29 hari dan tarawih witir 11 rakaat itu ?

ia melahirkan bilangan 11 x 29 = 319 rakaat

Kita tahu sholat iedul Adha 2 rakaat dan iedul Fithri 2 rakaat yang diekspresikan Nabi Muhammad saw

2 + 2 = 4 rakaat

Kita tahu setahun qomariah (6x30+6x29) hari = 354 hari Dan kita tahu sholat wajib 17 rakaat yang diekspresikan Nabi Muhammad saw 17 x 354 = 6018 rakaat

319 + 4 + 6018 = (6348 7)


Bilangan 6348 ini adalah bilangan jumlah ayat Al-Quran

Akhirnya kita mengerti mengapa di setiap sholat harus dibaca surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu ?

Dan sesungguhnya kami telah memberi kepadamu Tujuh dari yang diulang dan Bacaan yang besar
(Al-Quran, surat Al-Hijir, ke 15 ayat 87)

Artinya ada partisi tujuh di dalam Al-Quran, sehingga kalau yang tujuh itu kita keluarkan, ia akan menjadi bilangan 6348 7 = Rakaat sholat setahun

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 JML

Ayat 7 286 200 176 120 165 206 75 129 109 123 111 43 52 99 128 111 110 98 2348

NO 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Ayat 135 112 78 118 64 77 227 93 88 69 60 34 30 73 54 45 83 182 88 1710

NO 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Ayat 75 85 54 53 89 59 37 35 38 29 18 45 60 49 62 55 78 96 29 1046

NO 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Ayat 22 24 13 14 11 11 18 12 12 30 52 52 44 28 28 20 56 40 31 518

NO 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Ayat 50 40 46 42 29 19 36 25 22 17 19 26 30 20 15 21 11 8 8 484

NO 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Ayat 19 5 8 8 11 11 8 3 9 5 4 7 3 6 3 5 4 5 6 130

Bismillah Pembuka surat

Jumlah ayat Al-Qur'an bersama Basmalah:

6236 112 6348

Ayat Al-Quran - 7 = 6348 - 7 = 6341


1.Sholat 5 waktu :17 rakaat x 354 = 6018 rakaat = 319 rakaat 2.Sholat tarawih & wiitir 11 rakaat x 29

4.Sholat ied Fithri & Adha (2 + 2) rakaat =

4 rakaat

------------------------------------------------------------- + Jumlah = 6341 rakaat

Kalau dalam setiap rakaat sholat kita membaca


satu dan hanya satu ayat Al-Quran,

maka dalam 1 tahun Qomariah, dengan tepat kita akan khatam Al-Quran

Bumi berputar = Bumi Sholat

Dan ketika Yusuf berkata kepada bapaknya: Hai bapakku, serungguhnya aku melihat sebelas bintang dan matahari dan bulan, aku lihat mereka bersujud kepadaku (Al-Quran, surat Yusuf, ke 12 ayat 4) Karena benda langit itu bulat, maka gerak sujud = gerak berputar. Dan karena tempat sholat = tempat bersujud (masjid) sholat = sujud. Sholat = Berputar. Jadi bumi berputar = bumi sholat.

Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ekspresi sholat itu berasal dari Tuhan:

Dia Yang (ekspresikan) sholat atas kamu dan malaikat Nya, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, Dan Dia sangat teliti kepada orang-orang beriman.
(Al-Quran, surat Al-Ahzab, ke 33 ayat 43)

Kurang lebih gerak satu rakaat yang melihatkan gerak berputar atau gerak 360 derajat itu ialah sbb:
Gerak 1 Rakaat Sholat =360 90 90 45 90 45

90+ 90+ 45+ 90+ 45 = 360

Jadi gerak satu rakaat itu benar melihatkan gerak satu putaran 360

Gerhana:
Matahari

Sholat Gerhana
Bulan Bumi

garis lurus

Ekspresi 2 kali rukuk pada sholat gerhana yang diekspresikan Nabi Muhammad saw, membuktikan bahwa ada hubungan antara gerhana dengan sholat gerhana, karena gerak 2 kali rukuk = 2x90 = 180 = Garis Lurus. Padahal Gerhana adalah segaris lurusnya Matahari Bulan dan Bumi.

Ini membuktikan bahwa rukuk = 90

Ini adalah ekspresi rukuk dari zaman Nabi Isa as :

Kebaktian Kristen Orthodox dari Syria di Hotel Sahid Jakarta

Penemuan ekspresi rukuk pada ummat Nasrani ini membuktikan bahwa ekspresi rukuk telah ada sejak zaman Nabi Isa as. Bahkan ibunya Maryam disuruh rukuk, seperti disebut pada Al-Quran.

Hai Maryam patuhlah kepada Tuhan mu dan sujudlah dan rukuklah bersama orang yang rukuk
(Al-Quran, surat Ali-Imran, ke 3 ayat 43)

Sholat Wustho
Kalau sudah tahu bumi berputar adalah sholat, tentu ada hubungan antara sholat dengan bumi yang berputar Orang yang cerdas tentu bisa membuat kombinasi roda gigi antara sholat dan bumi. Pertanyaan yang perlu dijawab ialah : Berapa gigi tersedikit untuk gigi bumi ? Jawabnya :

KPK dari bilangan 2. 3. 4. Karena macam rakaat sholat adalah 2. 3. 4. Nah, karena KPK dari 2. 3. 4 ialah 12, maka paling sedikit roda gigi yang mewakili bumi harus 12.

Zhuhhur 3 gigi

Ashar 3 gigi

4x
Shubuh 6 gigi

4x

Maghrib 4 gigi

1x

BUMI

3x
Isyaa 3 gigi

2x

12 gigi

4x

6 + 3 + 3 + 4 + 3 = 19

Bilangan gigi sholat itu tidak hanya berjumlah 19, tetapi secara satu-satu berhubungan dengan kalimat Bismillaahhirrahmaanirrahiim
Shubuh
6 gigi

Zhuhhur
3 gigi

Ashar
3 gigi

Maghrib
4 gigi

Isyaa
3 gigi

tengah

6 huruf

3 huruf

3 huruf

4 huuruf

3 huruf

kita langung bisa tahu sholat yang tengah (wustho), yaitu sholat Ashar.

Peliharalah atas sholat-sholat dan sholat yang tengah(wustho) dan berdirilah untuk Allaahh dengan tekun
(Al-Quran, surat Al-Baqarah, ke 2, ayat 238)

Itulah penemuan sholat wustho

secara Ilmu Pasti (ilmul yaqin)

Sholat DIJAMAK
zhuhhur ashar maghrib Isya shubuh

Phenomena ini jadi satu pengetahuan bagi kita betapa Nabi Muhammad SAW benar dalam mengekspresikan sunnahnya, dan dapat dibuktikan di kemudian hari.

Dan tidak ia katakan dari hhawanya, tidak dia melainkan wahyu yang dikirim.
(Al-Quran, surat An-Najmu ke 53 ayat 3-4)

Bilangan 31
Di dalam surat Ar-Rahman (ke 55) diulang 31 kali ayat ini :
Yang ke 12 Maka ayat kebesaran Rabbi kamu yang mana, kamu hendak dustakan ? (Al-Quran, surat Ar-Rahman, ke 55 ayat 38) Ayat 38 ini pengulangan yang ke 12, sebelumnya ayat 37 menyatakan Kiamat.

Kiamat

Maka ketika pecah langit, maka jadilah dia seperti mawar yang merah (Al-Quran, surat Ar-Rahman, ke 55 ayat 37)

Kesimpulan :
Pada surat Ar-Rahman ditandai bumi sampai kiamat dengan bilangan 12 Dan Akhirat dengan bilangan 19
12 + 19 = 31
3 3

12

Gigi sholat : 6 + 3 + 3 + 4 + 3 = 19 dan Bumi = 12

SEKIAN
Terima kasih Atas perhatian anda
Fahmi_Basya@hotmail.com www.12mb.com/fahmi

Pusat Study Islam dan Kepurbakalaan