Kajian Hubungan Antara Topik Dari Sekolah Rendah Ke Sekolah Menengah

3

KBSR KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH .

SENARAI KEMAHIRAN-KEMAHIRAN MATEMATIK KBSR TAHUN 1 – TAHUN 6 Mengikut Sukatan Pelajaran November 1992 .

6.9 TOPIK UTAMA 1. 7. 3. 4. 5. 2. Nombor Bulat dan Operasi Pecahan dan Operasi Perpuluhan dan Operasi Wang Ukuran dan Sukatan Ruang Purata Peratus Graf . 9. 8.

. Di bawah setiap topik tersebut di atas. kemahirannya adalah disusun daripada yang paling asas kepada yang kompleks.  Ia bagi memudahkan guru merancang program pengajaran tahunan mereka mengikut kebolehan dan kecerdasan murid dalam bilik darjah.

5. 4. Pecahan dan Operasi Perpuluhan dan Operasi Wang Ukuran dan Sukatan 6. Peratus Graf - .Bil. 3. TOPIK UTAMA Nombor dan Operasi PECAHAN TOPIK a) b) c) d) e) f) a) b) c) d) Masa dan Waktu Ukuran Panjang Timbang Berat Isipadu Cecair Nombor Bulat Tambah Tolak Darab Bahagi Operasi Bercampur 2. 7. 1. Ruang Purata 8. 9.

KBSM KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH .

1998 .KBSM Mathematics (Form 1 to Form 5) – 1998 Additional Mathematics (Form 4 & Form 5) .

KANDUNGAN MATEMATIK KBSM NOMBOR KBSM BENTUK PERKAITAN .

Kuasa Tiga. Punca Kuasa Dua. Punca Kuasa Tiga Bentuk Piawai Asas Nombor . NOMBOR          Nombor Bulat Pecahan Nombor Perpuluhan Peratus Nombor Negatif Gandaan dan Faktor Kuasa Dua.1.

Sudut Dongakan. Sudut Tunduk Garis dan Satah Dalam Tiga Matra Pelan dan Dongakan Bumi sebagai sfera Penjelmaan .2. BENTUK                Ukuran Asas Sudut dan Garis Poligon Perimeter dan Luas Pembinaan Lokus dalam dua matra Bulatan Pepejal dan isipadu Teorem Pythagoras Trigonometri Bearing.

3. PERKAITAN                 Ungkapan Algebra Indeks dan Algoritma Rumus Algebra Per samaan Linear Ketaksamaan Linear Ungkapan dan Per samaan Koordinat Graf Fungsi Garis Lurus Nisbah dan Kadar Kecerunan dan Luas di bawah graf Ubahan matriks Set Pengenalan kepada penaakulan mantik Statistik Kebarangkalian .

CONTOH KESINAMBUNGAN TOPIK DARI SEKOLAH RENDAH KE SEKOLAH MENENGAH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful