Anda di halaman 1dari 23

DEFINISI KOMUNIKASI

Proses penyebaran maklumat, idea dan emosi Pentakrifan konsep komunikasi bergantung kepada fungsi komunikasi

CIRI-CIRI KOMUNIKASI

KOMUNIKASI INTERPERSONAL YANG BERKESAN DALAM


SITUASI FORMAL DAN TIDAK FORMAL

1. Ada penyampai 2. Mesej : * isi kandung * maklumat * idea 3. Saluran untuk pindahkan mesej
444Penerima

4. Pendengar 5. Respons pendengar

PENGERTIAN UMUM
Kemahiran interpersonal: Dapat menyampaikan ilmu pengetahuan dengan: a. Jelas b. Lancar c. Mudah

KI guru berkesan apabila: PENDAPAT:


ANDERSON & ANDERSON (1987) i. ii. iii. iv. Berkomunikasi jarak dekat Menggunakan sentuhan Lebihkan senyuman Menggunakan keupayaan kedudukan badan secara terbuka v. Menggunakan hubungan mata vi. Lebih banyak interaksi kelas

KEMAHIRAAN INTERPERSONAL:

PENDAPAT:

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

RUBIN DAN FEEZEL (1986)

x.

Kebolehan mendapat maklumat Mengenal pasti pelajar yang tidak faham Menghuraikan pandangan lain Menyebut dengan jelas Memahami cadangan-cadangan Memujuk Mengenal pasti tugasan lisan Ekspresi muka dan tona suara yang baik Menghuraikan perbezaan pendapat Menjawab soalan dengan positif

DEFINISI KOMUNIKASI INTERPERSONAL


Suatu proses penyampaian mesej oleh seseorang individu dan penerimaan mesej oleh individu lain/sekumpulan individu dengan membawa satu kesan dan peluang memperolehi maklum balas serta merta.

CIRI KOMUNIKASI INTERPERSONAL

2 org

tindakan
semerta

KOMUNIKASI INTERPERSONAL YANG BERKESAN


tahu

hormati

4M
hargai

faham

PENGGUNAAN BAHASA

mudah

elak kono
& denotasi

khususkan

ELAK ULANGAN
ELAK BAHASA SLANGA
GAYA BAHASA KHUSUSKAN

ELAK KLISE

SESUAI
TATA BAHASA YANG TEKAL/ BETUL

GUNA BAHASA KIASAN

Kesesuaian Pemilihan Perkataan


1. Terlalu merendah diri 2. Pujian yang menjulang 3. Ayat yang berbelit-belit 4. Berpura-pura 5. Sindiran

Petua Pemilihan Perkataan


1. Mempunyai kesantunan 2. Elakkan pembaziran perkataan 3. Biasakan membina ayat aktif NADA GERAK LAKU

ELAKKAN
i. Banyak menggunakan `Er.. ii. Tindakan tidak sengaja ketika mengawal perasaan gugup iii. Kurang interaksi dengan pendengar iv. Mengguna perkataan yang sukar difahami v. Banyak menggunakan bahasa badan

SITUASI MENYAMPAI DAN MENERIMA MAKLUMAT/PESANAN

CIRI-CIRI PENYAMPAIAN MAKLUMAT


Menggunakan laras bahasa berita Menggunakan ayat-ayat yang ringkas, pendek dan mudah Menyampaikan maksud dengan jelas Terus kepada penyataan yang hendak disampaikan Menggunakan sebutan, nada, intonasi, hentian dsn.

CIRI-CIRI PENYAMPAIAN MAKLUMAT


Diberi lebih penekanan kepada maklumat penting Menyatakan sesuatu bagi menarik perhatian Memberitahu kepada siapa pengumuman tersebut ditujukan Membuat penutup dengan menyatakan harapan

SITUASI MEMBERI ARAHAN/PENERANGAN

PETUA
Isi arahan haruslah ringkas, padat dan tepat Penggunaan bahasa yang mudah difahami Menggunakan intonasi dan nada yang sesuai Mengulang-ulang bahagian yang penting Memberi contoh Suasana hendaklah mesra.

KEMAHIRAN INTERPERSONAL KETIKA MEMBUAT PENERANGAN

Langkah-langkah
1. Jelas 2. Pelbagaikan penekanan 3. Penekanan petunjuk, perkaitan dan keutamaan 4. Membuat urutan dan maklum balas 5. Mengelakkan kekaburan

SEKIAN,
TERIMA KASIH