Anda di halaman 1dari 11

Laras

sukan ialah satu wacana tentang

sukan.
Istilah

yang digunakan dalam laras sukan biasanya merujuk peraturan-peraturan sukan yang dipertandingkan itu. laras sukan mempunyai pembendaharaan kata yang berbeza-beza terutamanya perkataan khusus, struktur ayat serta cara pengungkapan dan format yang digunakan.

Setiap

H:\videoplayback_24.FLV

Laras

bahasa dalam lisan adalah seperti ulasan berita sukan, laporan sukan antarabangsa dan sebagainya.
laras bahasa dalam laras sukan memerlukan perkataan-perkataan yang berunsur kesukanan. sukan banyak menggunakan ragam aktif dengan jenis ayat tunggal yang pendek-pendek.

Penggunaan

Laporan

Pengulas

sukan akan menggunakan bahasa baku dan suara mereka harus jelas dan tepat dan tidak bercampur-campur dengan bahasa lain (bahasa rojak). yang digunakan juga berbeza-beza kerana perlu menyeimbangkannya dengan emosi penonton dan pendengar. ulasan berita sukan di televisyen, pengulas perlu bermain dengan mimik muka, nada suara yang betul manakala bagi pengulas sukan radio mereka hanya perlu bermain dengan intonasi suara sahaja.

Intonasi

Dalam

Barrie

Redfern (1985:157) menjelaskan laporan sukan dan berita kilat dikirim melalui pelbagai sumber. Berita kilat ini membentuk satu corak di mana pemberita akan bergilir- gilir membuat laporan berita terbaru dalam rancangan sukan.

Berita

penting yang pertama ialah sama ada skor telah berubah dan apakah skor terbaru.

Laras

bahasa lisan radio dan televisyen yang bertujuan untuk menyampaikan sesuatu perkara atau maklumat.

Lebih

kepada berformat.

berbentuk

rasmi

dan

Laras

bahasa lisan yang biasa digunakan adalah jelas dan dengan nada yang tepat.

Mempunyai Teknik

ciri-ciri seperti penyingkatan.

penyingkatan ini yang digunakan ialah dengan menggabungkan ayat dengan klausa relatif dan dengan penghilangan unsur tertentu. yang dilakukan akan menjimatkan masa penyampaian dan sesuatu perkara itu akan dapat disampaikan dengan cepat dan tepat.

Penyingkatan

Digunakan

oleh guru ketika mengajar mata pelajaran PJK atau dalam acara sukan. maklumat dengan kegiatan sukan. bahasa bersahaja dan jelas. yang berkaitan

Menyampaikan

Menggunakan

ringkas,

Terdapat

penggunaan-penggunaan istilah yang berkaitan dengan aktiviti sukan. kosa kata yang senang

Pemilihan

difahami.