P. 1
plancongan_&_rekreasi

plancongan_&_rekreasi

|Views: 595|Likes:
Dipublikasikan oleh Ahmad Fared

More info:

Published by: Ahmad Fared on May 19, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2014

pdf

text

original

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

^ a^ S . M ^h

PELANCONGAN DAN REKREASI
W
«•.

Kejurute fZLtUMWM

l'(-i1oni
w ^

■I
^- / •* t

'\ (:\:u(A(j(A

»

V
^

rg

Lin
•Mm

\
sS&i

-If)

o

Rumah Tangga

..?».. arl'
l« l *
B HI E j •iltrrrJiimWitrmi

£tv*.

* j

s-ss»

ci j j w

/"Mt:
*j

JABATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

■■

1st Pinting 2003 © Ministry of Education Malaysia 2003

ISBN 983-2357-18-7

.

KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat Objektif Pengagihan Waktu Organisasi Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Garis Panduan Pelaksanaan Modul Huraian Sukatan Pelajaran Pelancongan Dan Rekreasi Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modut 7 Bahan Rujukan Panel Jawatankuasa Penggubal Kurikulum : Pertolongan Cemas ti iii 1 1 2 3-4 5-6 7 7 8-9 10-11 12-13 14-17 18-24 25-27 28-30 31 -32 33 : Asas Pemandu Pelancong : : : : : Pengurusan Kaunter Perkhidmatan Pelancongan dan Alam Sekitar Rekreasi Darat Pengendalian Acara Perniagaan Pelancongan .

memelihara satu cara hidup demokratik. MAKA KAMI.pelancongan & rekreasi RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak m encapai perpaduan yang lebih erat di kafangan seluruh masyarakat. m enjam satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi in kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.huraian sukatan pelajaran . mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikm bersam secara adil dan saksam ati a a. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut :- □ KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN □ KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA □ KELUHURAN PERLEMBAGAAN □ KEDAULATAN UNDANG-UNDANG Q KESOPANAN DAN KESUSILAAN . rakyat Malaysia. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknoiogi moden.

rohani.huraian sukatan pelajaran . masyarakat dan negara. Usaha ini adalah bagi meiahirkan rakyat Malaysia yang beriimu pengetahuan. diri bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhiak mulia. em dan jasm osi ani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. . berketrampiian.pelancongan & rekreasi FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk m eiahirkan insan yang seim bang dan harm onis dari segi intelek.

kepakaran. Penggubalan kurikulum aliran pendidikan vokasional ini telah mengambil kira keperluan tenaga kerja negara dan perkembangan teknologi. Justeru kurikulum berbentuk modular dan pendekatan kontekstual diperkenalkan bagi membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan lebih fleksibel dan berkesan. Asas pengetahuan dan kemahiran keusahawanan yang dipelajari dapat membimbing muid ke arah berkerjaya kendiri. unsur keusahawanan diterap merentasi kurikulum bagi semua bidang kursus. Kurikulum ini disediakan sebagai panduan kepada guru dalam usaha membimbing murid memperolehi pengetahuan dan kemahiran dengan berkesan. Bahagian Kurikulum Teknikai dan Vokasional Jabatan Pendidikan Teknikai Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementeian Pendidikan Malaysia merakamkan penghargaan kepada semua guru. Bagi menjadikan kurikulum aliran pendidikan vokasional ini lebih mantap dan relevan. pihak institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Penguasaan prinsip dan konsep dalam mata pelajaran ini melalui pelbagai aktiviti pembelajaran akan dapat membantu murid menguasai pengetahuan asas bidang yang dipelajari bagi meiahirkan tenaga kerja yang produktif dan kreatif. Selaras dengan matlamat pendidikan vokasional raitu untuk meiahirkan tenaga kerja yang kompeten bagi memenuhi keperluan industri. Pendekatan pengajaran pembelajaran yang sesuai perlu digunakan supaya proses penerimaan pengetahuan dan penguasaan kemahiran menjadi lebih berkesan.pelancongan & rekreasi KATA PENGANTAR Kurikulum aliran pendidikan vokasional mendukung cita-cita murni dan unggu! selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi menyediakan warga Malaysia yang dapat menghadapi cabaran era globalisasi dalam abad 21.huraian sukatan pelajaran . kurikulum ini juga dapat menyediakan seorang insan yang mempunyai nilai murni. pihak industri dan semua pihak yang telah menyumbangkan idea. Setiap murid mempunyai keupayaan dan cara belajar yang berbeza. masa dan tenaga sehingga terhasilnya kuikulum ini. iti . dan Kurikulum ini juga digubal untuk memenuhi keperluan artikulasi ke politeknik / kolej komuniti Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan memberi nilai tambah kepada semua kursus aliran pendidikan vokasional. etika kerja yang cemerlang dan bertanggungjawab terhadap persekitarannya.

Pelancongan dan Rekreasi member! pendedahan kepada murid tentang asas-asas kemahiran serta ilmu pengetahuan yang perlu ada di dalam dirt mereka sebagai persediaan untuk menceburi bidang pelancongan dan rekreasi.pelancongan dan rekreasi MATA PELAJARAN PELANCONGAN DAN REKREASI PENDAHULUAN Pelancongan dan Rekreasi ialah satu mata pelajaran elektif yang ditawarkan kepada murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 di Sekolah Menengah Teknik / Vokasional. Pengetahuan dan kemahiran yang diperoieh mampu memupuk keyakinan diri serta memberi sumbangan kepada sosio-ekonomi. masyarakat dan negara. berkemahiran dan peka terhadap perkembangan serta peluang-peluang di dalam industri pelancongan. keharmonian dan kesejahteraan keluarga. Hasil dari pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini. menjadi usahawan yang berjaya atau bekerja di dalam industri yang berkaitan. ianya dapat memupuk minat pelajar untuk menceburi bidang pelancongan ini kerana ianya menjanjikan peluang-peluang pekerjaan dan keusahawanan di masa hadapan. MATLAMAT Matiamat mata pelajaran Pelancongan dan Rekreasi adalah untuk membekalkan pengetahuan dan kemahiran pelbagai bidang dalam industri pelancongan sejajar dengan perkembangan industri pelancongan yang sedang pesat membangun di rantau ini. Mata pelajaran ini juga dapat memupuk minat dan kecenderungan individu sebagai laluan untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Penekanan juga diberikan kepada penghayatan nilai-nilai murni melaiui etika kerja yang baik dan kaedah berkomunikasi yang berkesan. di .huraian sukatan pelajaran . ianya dapat meiahirkan murid yang kompeten. Secara tidak langsung. Mata pelajaran ini diwujudkan bagi membolehkan murid memperoieh proses artikulasi dalam bidang yang berkaitan Kolej Komuniti dan Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia.

memperoleh pengetahuan dan kemahiran tentang profesion Pemandu Pelancong dan dapat menjalankan fungsi asas memandu pelancong. mengamalkan sikap mencintai alam sekitar.pelancongan dan rekreasi OBJEKTIF Objektif umum mata pelajaran Pelancongan dan Rekreasi ini adalah untuk membolehkan murid: >]»!fulfil MilEMiHg memberi pertolongan cemas.huraian sukatan pela jaran . memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam bidang rekreasi. dan t»Jl£3iiirilril memperoleh pengetahuan tentang pelbagai sektor perniagaan yang boleh diceburi di dalam bidang pelancongan. merancang dan mengendalikan acara. MilElIUlia . [•jqailliti M<I!3fJIEil Wrlr ^ -] melaksanakan tugas di kaunter perkhidmatan.

5 Alam sekitar dan kitar semula 100 20 20 20 20 20 .1 Peranan kaunter perkhidmatan 3.1 Kepentingan alam sekitar kepada industri pelancongan 4.1 Pengenalan 1. Pembahagian waktu bagi dua tahun pengajian adalah seperti berikut :MODUL/TOPIK AGIHAN WAKTU JUMLAH WAKTU MODUL1 PERTOLONGAN CEMAS 1.2 Alam sekitar dan kebersihan 4. Jumlah bilangan waktu untuk tempoh tingkatan empat dan lima ialah 700 waktu (466 jam).3 Alam sekitar dan pencemaran 4.2 Kategori pemandu pelancong 2.4 Interpretasi 2.2 Ciri-ciri staf perkhidmatan kaunter 3.2 Peti pertolongan cemas 1.5 Simulasi teknik pemandu pelancong PENGURUSAN KAUNTER PERKHIDMATAN 3.pelancongan dan rekreasi PENGAGIHAN WAKTU Mata pelajaran ini dirancangkan untuk diajar dalam 10 waktu seminggu.6 Cardio pulmonary resuscitation (CPR) dan expel air resuscitation (EAR) ASAS PEMANDU PELANCONG 2.3 Pengamal pertolongan cemas 1.1 Profesion pemandu pelancong 2. 40 minit sewaktu dan berdasarkan kepada minima 35 minggu pengajaran setahun.3 Pengurusan pejabat kaunter perkhidmatan 3.5 Bantu mula 1.4 Penggunaan peralatan dan kelengkapan pejabat 5 10 15 20 20 20 90 MODUL2 20 20 25 25 25 115 MODUL 3 15 20 20 20 75 MODUL 4 PELANCONGAN DAN ALAM SEKITAR 4.huraian sukaian pelajaran . Bilangan waktu ini termasuk juga masa untuk menjalankan kerja-kerja amali / projek tetapi tidak termasuk masa untuk lawatan atau Iain-Iain aktiviti pembelajaran seperti penyediaan kertas projek dan sebagainya.3 Memandu pelancong 2.4 Alam sekitar dan daya tampung 4.4 Balutan 1. Pembelajaran akan melibatkan teori dan juga kerja amali.

3 Litar berhalangan 5.8 Inventori perniagaan pelancongan 5 5 5 5 5 5 5 40 75 JUMLAH WAKTU 700 .4 Tali-temali 5.1 Pengenalan 7.2 Merancang acara 6.1 Pengenalan 6.6 Pandu arah 5.5 Perkhemahan 5.2 Sektor penginapan 7.6 Sektor tarikan pelancong 7.4 Selepas acara 10 10 10 10 30 15 20 15 120 MODUL 6 125 25 30 40 30 MODUL 7 PERNIAGAAN PELANCONGAN 7.1 Pengenalan kepada pelancongan rekreasi 5.2 Prosedur dan arahan aktiviti rekreasi darat 5.3 Pelaksanaan acara 6.pelancongan dan rekreasi MODUL / TOPIK AGIHAN WAKTU JUMLAH WAKTU MODUL 5 REKREASI DARAT 5.8 Memerhati burung PENGENDALIAN ACARA 6.7 Merentas hutan 5.4 Sektor perkhidmatan makanan dan minuman 7.huraian sukatan pelajaran .5 Sektor peruncitan pelancongan 7.3 Sektor pengangkutan 7.7 Sektor persidangan dan pameran 7.

Modul 3 . Modul 4 . Setiap modul pembelajaran mempunyai objektif pembelajaran tersendiri dan diajar dalam jangka waktu yang ditetapkan. Ruangan Cadangan Aktiviti Pembelajaran menumpu kepada strategi pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan bagi sesuatu topik.Pelancongan dan Alam Sekitar Modul ini memberi peiajar pengetahuan dan kemahiran tentang peranan serta kepentingan alam sekitar kepada sistem ekologi dan industri pelancongan. Modul 2 .pelancongan dan rekreasi ORGANISASI KANDUNGAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran disusun mengikut Unit-unit Pembelajaran. dan . Semua unit dihuraikan dengan jelas dan dinyatakan dalam ruangan Bidang Pembelajaran . Pendekatan modular ini bertujuan meningkatkan penguasaan terhadap kemahiran. pengetahuan dan aplikasi prinsip-prinsip Pelancongan dan Rekreasi. Daiam ruangan Has/7 Pembelajaran. Aktiviti aktiviti yang dicadangkan adalah juga untuk membantu murid memperkembangkan kecekapan penyelesaian masalah. Kemahiran dan pengetahuan ini merangkumi ketiga-tiga aspek kognitif. Setiap Unit Pembelajaran dipecahkan kepada topik dan sub-topik di mana setiap topik itu membentuk modulmodul. dinyatakan kemahiran dan pengetahuan yang harus dicapai dari topik-topik yang berkenaan.Pengurusan Kaunter Hadapan Modul ini memberi pelajar pengetahuan dan kemahiran tentang peranan dan kepentingan kaunter perkhidmatan dalam sesebuah organisasi. ciri-ciri asas petugas serta pengurusan pejabat perkhidmatan kaunter hadapan. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran. psikomotor dan afektif. la merupakan cadangan aktiviti-aktiviti yang boleh membantu murid menguasai sesuatu kemahiran. Walau bagaimanapun kaedah pengajaran dan pembelajaran lain boleh digunakan bergantung kepada situasi dan tahap kemampuan murid. Ruangan Bidang Pembelajaran mengandungi topik dan sub-topik bagi setiap modul yang harus disampaikan dan menjadi panduan skop pengajaran dan pembelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran Pelancongan dan Rekreasi mengandungi tujuh (7) modul. Huraian Sukatan Pelajaran Pelancongan dan Rekreasi bertujuan untuk memberikan maklumat terperinci tentang unit-unit yang dikemukakan dalam Sukatan Pelajaran. Sinopsis modul-modul ini adaiah seperti berikut: Modul 1 .Asas Pemandu Pelancong Modul ini memberi pelajar pengetahuan dan kemahiran sebagai profesion Pemandu Pelancong Kebangsaan serta dapat menunjukkan teknik asas memandu pelancong dan teknik interpretasi yang betul.huraian sukalan pelajaran .Pertolongan Cemas Modul ini member! pelajar pengetahuan dan kemahiran asas tentang teknik-teknik memberi pertolongan cemas dan rawatan apabila berlakunya kemalangan ringan di tempat kerja atau semasa menjalankan tugas. Ruangan ini juga digunakan untuk menyampaikan maklumat tambahan serta takrifan khusus kepada topik-topik berkenaan.

Rekreasi Da rat Modul ini memberi pelajar pengetahuan dan kemahiran merancang serta mengendalikan salah satu aktiviti rekreasi darat dengan menerapkan ciri-ciri keselamatan pada setiap masa aktiviti dijalankan.Pengendahan Acara Modul ini memberi pelajar pengetahuan dan kemahiran tentang tatacara dan langkah yang perlu untuk merancang dan mengendalikan sesuatu acara . Modul 7 . Modul 6 .Pemiagaan Pelancongan Modul ini memberi pelajar pengetahuan dan kemahiran memilih dan merancang memulakan pemiagaan di dalam sektor tertentu di dalam industri pelancongan.pel ancongan dan rekreasi Modul 5 .huraian su katan pelajaran . untuk .

Kaedah pembelajaran masteri diberi tumpuan dan peiajar boleh mengulangi modul-modu! berdasarkan pencapaian pelajar. Kaedah pembelajaran dan pengajaran adalah dengan memberi pendedahan secara teori. Politeknik dan Institut Pengajian Tinggi yang lain. projek berkumpulan. Di samping itu pembelajaran secara kontekstual perlu diserap bagi memudahkan pemahaman pelajar. Pelajar boleh mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam nidang ini di Kolej Komuniti. Setiap modul adalah bersifat independents dan boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian situasi pengajaran dan pembelajaran. . Di samping itu.huraian sukatan pelajaran .pelancon gan dan rekreasi STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran dan pembelajaran adalah melaiui modul yang berbentuk independent dan hands-on. Adalah dicadangkan modul 1 perlu di pelajari dahulu sebelum mempelajari modul-modul yang lain di sebabkan modul ini adalah modul pengenalan kepada industri pelancongan. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MODUL MATA PELAJARAN PELANCONGAN DAN REKREASI Mata pelajaran ini mengandungi tujuh (7) modul. aktiviti-aktiviti simulasi. Pelajar-peiajar perlu menumpu dan memahirkan sesuatu modul dan peiajar boleh mengulangi modul-modul berdasarkan pencapaian mereka. pendekatan pembelajaran secara kontekstual juga diserapkan bagi memudahkan pemahaman pelajar. Pemantapan penguasaan kemahiran berlaku dalam tempoh dua (2) tahun tanpa mengikut urutan modul. lawatan dan berdiskusi. Guru berperanan sebagai fasilitator kepada proses pembelajaran. Modul-modu! ini dibentuk berdasarkan kepada topik-topik yang membolehkan pelajar-peiajar menguasai sesuatu pengetahuan dan kemahiran. Semua modul ini bersifat developmental dan dinamik.

Menyenaraikan nama peralatan dan ubatan di dalam peti pertoiongan cemas Menerangkan kegunaan setiap peralatan dan ubatan di dalam peti pertolongan cemas Menggunakan peralatan sesuai dengan kes kecemasan 1.2 Ubatan dan kegunaannya 2.1.huraian sukatan pelajaran • pelancongan dan rekreasi MODUL 1 : OBJEKTIF : PERTOLONGAN CEMAS ( 90 WAKTU) Di akhir modul ini murid akan dapat : 1. melakukan teknik pemulihan pemafasan menggunakan teknik CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) dan EAR (Expel Air Resuscitation). 5. 4.3.2. 1. mengenali ubatan dan peralatan pertolongan cemas serta penggunaannya. 3. 1. menerangkan maksud dan prinsip pertolongan cemas.3. melakukan tindakan bantu mula mengikut kaedah pertolongan cemas. mengenal pasti sifat pengamal pertolongan cemas.1 Maksud pertolongan cemas 1.2 Kenal punca kemalangan dan teknik rawatan i kebakaran ii. BIDANG PEMBELAJARAN 1.2 PETI PERTOLONGAN CEMAS 1.1 Peralatan 1. lemas Mengenal pasti sifat-sifat pengamal pertolongan cemas Mengenal pasti punca kecederaan mangsa dan teknik rawatan .2. Memberi maksud pertolongan cemas Menerangkan prinsip asas pertoiongan cemas HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber : Media cetak Bahan eiektronik Internet Penceramah jemputan Teknik : Kajian Kerja kumpulan Ceramah Perbincngan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 1. 3.3 PENGAMAL PERTOLONGAN CEMAS 1.2 Prinsip asas pertoiongan cemas 1. punca kecederaan mangsa dan teknik rawatan. kemalangan iii.1 PENGENALAN 1.1 Sifat-sifat pengamal pertolongan cemas. 2. 2.1.

4 Luka dan pendarahan 1. 1.3 Merawat mangsa 1. 2.2 Teknik membalut dan membebat 3. 1. 2.5.5.huraian sukatan pe lajaran . pengsan dan lemas 1.4 BALUTAN 1.4.5.4 Teknik menyedia dan mengangkat pengusung 4. terseliuh dan renjatan 3.1 Luka dan pendarahan 3. gigitan binatang bisa dan terbakar 3.6 Keracunan. gigitan binatang bisa dan terbakar 1. Menilai keadaan dan kemudahan sekitar kemalangan Memeriksa keadaan mangsa Meiakukan bantu mula dan rawatan awal terhadap 3.6 CARDIO PULMONARY RESUSCITATION (CPR) DAN EXPEL AIR RESUSCITATION (EAR) 1.6. 1.4.3 Anduh dan kegunaannya.5. terseliuh dan renjatan 1.3 Keracunan.5 Patah.4.1 Maksud CPR dan EAR 1.6.5.7 Pitam.5.2 Patah. 1.4 Pitam.5 BANTU MULA 1.4. Mengenal pasti jenis balutan Menggunakan teknik membalut dan membebat sesuai dengan kes kecemasan Menggunakan anduh dengan teknik yang betul Menyediakan dan menggunakan pengusung CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Teknik : Kajian Kerja kumpuian Ceramah Perbincangan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 1.5.1 Menilai keadaan persekitaran 1.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 1.2 Menilai keadaan mangsa 1.1 Jenis balutan 1. pengsan dan lemas 2. 3. Menerangkan definisi CPR dan EAR Menggunakan teknik pemulihan CPR dan EAR .2 Teknik pemulihan pernafasan CPR dan EAR 1.

1.1 PROFESION PEMANDU PELANCONG 2. Menerangkan teknikteknik latihan dan prosedur Pemandu Pelancong 10 . latihan dan prosedur iii. sikap 2.1 Maksud Pemandu Pelancong 2. 3.2 Etika Pemandu Pelancong 2. 4.4 Peranan Pemandu Pelancong 2.2 Pemandu Pelancong Alam Semulajadi i. BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.huraian sukatan pelajaran . Mengenal pasti tugas bagi setiap kategori Pemandu Pelancong 3. 2.pelancongan dan rekreasi MODUL 2 : ASAS PEMANDU PELANCONG OBJEKT1F: Di akhir modul ini murid akan dapat: 1. 5. etika.1. tugas ii latihan dan prosedur iii. pelesenan 1. menerangkan maksud dan prinsip interpretasi dalam pelancongan.3 Ciri-cii Pemandu Pelancong i.1 Pemandu Pelancong Persiaran i.2. peranan dan kategori pemandu pelancong. mempraktikkan teknik memandu pelancong. Menerangkan maksud Pemandu Pelancong 2.1. Membezakan kategori Pemandu Pelancong 2. ( 115 WAKTU ) menerangkan maksud.2. pelesenan 2.1. tugas ii. Menerangkan etika dan peranan Pemandu Pelancong Mengamalkan etika dan ciri-ciri Pemandu Pelancong Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Teknik: Kajian Kerja kumpuian Ceramah Perbincangan Tayangan video Aktiviti : Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 1. mengamalkan tugas pemandu pelancong. kebersihan diri iii.2 KATEGORI PEMANDU PELANCONG 2. rupa diri ii. menerangkan ciri-ciri dan tujuan pelancong.

4.4 INTERPRETASI 2.4.1 Teknik Asas Memandu Pelancong i.3. Perlaksanaan program Post Tour Evaluation 2.3 MEMANDU PELANCONG 2. Pengurusan Masa b. Perancangan dan penyediaan program Pelaksanaan a.huraian sukatan pelajaran .pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 2. 2.1 Maksud interpretasi 2. Ciri-ciri Pelancong b. Tujuan lawatan c. 2. Sebelum Memandu pelancong a. 1. iii. 4. Menyatakan maksud interpretasi di dalam pelancongan Menerangkan prinsip-pinsip interpretasi Menggunakan teknik interpretasi yang betul Mempraktikkan teknik memandu pelancong menggunakan teknik asas memandu pelancong dan teknik interpretasi 4.2 Prinsip-prinsip Interpretasi 2. 2.4. Lisan ii.5 SIMULASI TEKNIK PEMANDU PELANCONG 11 . Mengenal pasti ciicii dan tujuan pelancong Merancang dan menyediakan program lawatan Melaksanakan program mengikut jadual yang telah ditetapkan Menilai program yang dilaksanakan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber : Media cetak Bahan elektronik internet Penceramah jemputan Teknik : Kajian Kerja kumpulan Ceramah Perbincngan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Pentlaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 3. ii.Cetak 3.3 Teknik interpretasi i. Elektronik iii.

3 3.1. menerangkan peranan kaunter perkhidmatan di dalam sesebuah organisasi pelancongan. Perkhidmatanperkhidmatan lain Pembentukan tanggapan pertama (first impression) 1. 2.1.huraian sukatan pelajaran . Penginapan ii. 4. Pengangkutan iv. 3. mengamalkan ciri-ciri dan etika berkomunikasi dengan pelanggan.1 3.4 Kerja kumpulan Perbincngan Tayangan video Pejabat simulasi Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Peiaporan Tugasan Simulasi di kaunter perkhidmatan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian Ceramah 3.5 12 . mengamalkan aspek pengurusan dan keselamatan pejabat. Makanan dan minuman iii.pelancongan dan rekreasi MODUL3 : PENGURUSAN KAUNTER PERKHIDMATAN (75 WAKTU ) OBJEKTIF : Di akhir modul ini muid akan dapat: 1. Menerangkan peranan kaunter perkhidmatan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber : Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Menggunakan peralatan sebenar Teknik : Kajian 3. mengenal pasti dan menggunakan peralatan pejabat.2 Pendaftaran Hebahan maklumat menggunakan bahan bercetak (brosur dan Iain-Iain) Menerima bayaran Perkhidmatan jualan dan tempahan i. BIDANG PEMBELAJARAN 3.1.1.1 PERANAN KAUNTER PERKHIDMATAN 3.1.

2. 13 . Memberi pandu arah v.3 Mesin fotostat 3.2 Susunatur pejabat 3.6 Mesin kad kredit Mengenal pasti peralatan dan kelengkapan pejabat.4.4.4 PENGGUNAAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN PEJABAT 3. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menunjukkan gaya diri yang positif 2.3.3.3.4. Personaliti yang baik Etika berkomunikasi i Menyambut tetamu ii.5 Pencetak 3. Memberi panduan iv.1 Gayadiri i. Menggunakan etika berkomunikasi ketika berinteraksi dengan pelanggan Sumber : Media cetak Bahan eiektronik internet Penceramah jemputan Menggunakan peralatan sebenar Teknik : Kajian Kerja kumpulan Ceramah Perbincngan Tayangan video Pejabat simulasi Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Simulasi di kaunter perkhidmatan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 3.huraian sukatan pelajaran .2 Mesin faksimili 3.1 Kebersihan pejabat 3.4.4 Keselamatan staf dan pengguna Melaksanakan pengurusan pejabat kaunter perkhidmatan Mengamalkan aspek keselamatan staf dan pengguna 2.4.3 PENGURUSAN PEJABAT KAUNTER PERKHIDMATAN 3.4. Menjawab pertanyaan iii.3 Keceriaan pejabat 3.3.2 3.2. 3.1 Teiefon 3.2 CIRI-CIRI STAF KAUNTER PERKHIDMATAN 3.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 3. Penyelesaian masalah 1. Menggunakan peralatan dan kelengkapan pejabat mengikut prosedur operasi yang teiah ditetapkan (standard operation procedure).4 Komputer 3.

tali air c. tasik Ceramah b. 6.1. menerangkan jenis-jenis. menerangkan ciri-ciri.2 Kesan kemusnahan alam sekitar kepada ekologi dan industri pelancongan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 14 .1 Sumber alam sekitar i. kepentingan dan kesan alam sekitar kepada industri pelancongan. 5.1 KEPENTINGAN ALAM SEKITAR KEPADA INDUSTRI PELANCONGAN 4. 4. menerangkan maksud. BIDANG PEMBELAJARAN 4.huraian sukaian pelajaran . 3.1. Buatan manusia a. kesan dan langkah mengelakkan lebihan daya tampung. menerangkan sumber. paya Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Teknik: Kajian Kerja kumpulan d. punca dan kesan pencemaran alam sekitar serta langkahlangkah mengelakkan pencemaran alam sekitar. tasik Perbincngan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan 4. 2. ii. laut e. menerangkan konsep dan kepentingan kitar semula serta langkah melaksanakan amalan kitar semula. hutan b. Semula jadi a. empangan Menerangkan kesan kemusnahan alam sekitar kepada ekologi dan industri pelancongan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN c. sungai Menyenaraikan sumbersumber alam sekitar Mengaitkan kepentingan alam sekitar kepada ekoiogi dan industri pelancongan 3.pelancongan dan rekreasi MODUL 4 : OBJEKTIF: PELANCONGAN DAN ALAM SEKITAR (100 WAKTU ) Di akhir modul ini murid akan dapat: 1. isu dan kepentingan penjagaan aiam sekitar. merancang dan mengendalikan kempen kebersihan dan projek kitar semula.

pelancongan dan rekreasi BIDANG PEMBELAJARAN 4.1 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menghuraikan kepentingan penjagaan kebersihan dan keindahan alam sekitar Mengenal pasti ciri-ciri persekitaran yang bersih dan indah Mengenal pasti isu-isu kebersihan alam sekitar Merancang dan melaksanakan kempen kebersihan Sumber : Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Teknik: Kajian Kerja kumpuian Ceramah Perbincngan Tayangan video Aktiviti : Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Simulasi di kaunter perkhidmatan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 15 . i Sistem pembuangan sampan ii. Etika dan sikap positif penggunaan dan penjagaan harta benda awam. 4.huraian sukatan pelajaran .2 Ciri-ciri persekitaran yang bersih dan indah.2 ALAM SEKITAR DAN KEBERSIHAN Kepentingan penjagaan kebersihan dan keindahan alam sekitar.4 isu-isu kebersihan alam sekitar Kempen kebersihan di sekolah / premis awam / lokasi tarikan pelancongan setempat.2.2.2.2. 4. 4.3 4.

1 Jenis-jenis pencemaran alam sekitar i.3.3. air iii.huraian sukatan pelajaran .3. ALAM SEKITAR DAN PENCEMARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 4.2 Punca pencemaran 4. udara ii. hingar 1. Menerangkan jenis-jenis pencemaran alam sekitar 4.3.3 Kesan pencemaran Menyatakan punca-punca pencemaran Menghuraikan kesan-kesan pencemaran terhadap manusia dan industri pelancongan Sumber : Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Teknik: Kajian Kerja kumpulan Ceramah Perbincngan Tayangan video Aktiviti : Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Simulasi di kaunter perkhidmatan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 16 .pelanconga n dan rekreasi BIDANG PEMBELAJARAN 4.

Kesan iebihan daya tampung kepada: Destinasi tarikan i.2 Konsep kitar semula Kepentingan kitar semula 1. Hos vi. Laluan hutan ii. Merancang dan melaksanakan projek kitar semula 4. Flora dan fauna v.5.2 Maksud daya tampung. Menerangkan maksud daya tampung Menerangkan kesan Iebihan daya tampung Mengenal pasti langkah mengelakkan Iebihan daya tampung 4.5 ALAM SEKITAR DAN KITAR SEMULA 4.3 Langkah melaksanakan amalan kitar semula 4. Sumber jaya (natural resources) Langkah mengelakkan Iebihan daya tampung 1. signboard /papan tanda amaran ii.huraian sukatan pelajaran . 2.1 4. Menyenaraikan kepentingan kitar semula 3. Mengenal pasti langkah melaksanakan amalan kitar semula 4. penyediaan tong sampah iii. pemantauan kebersihan Mencadangkan langkahlangkah mengelakkan pencemaran aiam sekitar 4.4.4.5. 3.1 4.5.4. Menerangkan konsep kitar semula 2.3. Jalanraya v.peianconoan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Teknik: Kajian Kerja kumpulan Ceramah Perbincngan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Simulasi di kaunter perkhidmatan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 4.4 Langkah-langkah mengelakkan pencemaran alam sekitar.4 Projek kitar semula 17 .4 ALAM SEKITAR DAN DAYA TAMPUNG 4.3 4.5. i.

huraian sukatan pelajaran . HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 5. v. vi. melaksanakan aktiviti-aktivti rekreasi dan mematuhi prosedur serta arahan apabila menjalankan aktiviti rekreasi. Litar berhalangan tali-temaii perkhemahan pandu arah merentas hutan memerhati burung 1. 4. ii. 3.1 PENGENALAN KEPADA PELANCONGAN REKREASI 5.1. peralatan dan prosedur keselamatan aktiviti rekreasi.3 iv v 18 . 2.2 2.1. Menerangkan hubungkait rekreasi dalam industri pelancongan Sumber: Media cetak Bahan elektronik Penceramah jemputan Internet Teknik: Menerangkan maksud rekreasi darat Mengenal pasti sumber pelancongan rekreasi Mengenal pasti jenis-jenis aktiviti pelancongan berasaskan rekreasi Ceramah Kerja kumpulan Kajian Aktiviti: Perbincangan Kajian Penilaian: Pembentangan 5. 4.1. iii. mengenal pasti jenis-jenis aktiviti. ii vi vii 5.pelancongan dan rekreasi MODUL 5: REKREASI DARAT (120 WAKTU OBJEKTIF : Di akhir modul ini murid akan dapat: 1. peranan dan hubungkait rekreasi di daSam industri pelancongan. menerangkan maksud. 3.1 Hubungkait pelancongan rekreasi dengan industri pelancongan Maksud rekreasi darat dan sumber rekreasi darat bukit hutan rekreasi taman rekreasi iadang/estet taman bunga padang tapak perkhemahan Jenis-jenis rekreasi darat i. menerangkan jenis-jenis aktiviti dan destinasi pelancongan rekreasi. iv.

3.2 Pengenalan litar berhaiangan Peralatan litar berhaiangan i. ix. iv. 2. Mengenal aktiviti litar berhaiangan 5. x.2.4 Jurulatih bertauliah Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Teknik: Ceramah Kerja kumpulan Tayangan video Kajian Aktiviti: Perbincangan Kajian Lawatan Tugasan Penilaian: Pembentangan Lembaran kerja Folio Mengenal jenis-jenis halangan Mengenal pasti prosedur keselamatan aktiviti litar berhaiangan Menjalankan aktiviti litar berhaiangan Mematuhi prosedur keselamatan aktiviti litar berhaiangan Jenis-jenis halangan n. vii.1 5.2.2. Titi berayun panjat tali tangga kambing terowong tembok gayut monyet gayut tarzan merangkak menyusup tangga tinggi 5.3 trek litar halangan stesen aktiviti jam randik 3. iii.3.2. vi. ii.huraian sukatan pelajaran .pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 5. iii. v.4 Prosedur Pelaksanaan dan Keselamatan Aktiviti Litar Berhaiangan 19 .2 PROSEDUR DAN ARAHAN AKTIVITI REKREASI DARAT 1. 2. Mengenal peralatan aktiviti litar berhaiangan Mematuhi prosedur dan arahan apabila menjalankan aktiviti rekreasi Merancang program dan peralatan aktiviti rekreasi darat 5. 5. viii.3 Keselamatan Persediaan program Persediaan peralatan 5. 4 5 6 1.2 5.3.3 LITAR BERHALANGAN 5.1 5.3.

Ikatan Nelayan v.4. 20 . Ikatan Serong vii.4. Membuat simpulan.Karamental iii.1 5.Tindih kasih iv. lilitan dan sembatan 5.4.4. ikatan. Lilitan dan Sembatan 4. Ikatan Silang Gunting viii. Buku sila ii. Mengenal pasti aktiviti tali -temali Menamakan jenis-jenis tali Menunjukkan cara-cara penjagaan tali CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Tali Kayu/buluh Teknik: Ceramah Kerja kumpulan Tayangan video Aktiviti: Perbincangan Tugasan Penilaian: Pembentangan Lembaran kerja Folio Mengenal jenis-jenis Simpulan. 2. Polyster v. Ikatan. Simpul Manok iii. Hawser-liad iv. 3. Wire rope 5. Ikatan Silang Tungku ix. Simpul balak 5.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 5. Mematuhi prosedur langkah keselematan kerja tali-temali 6.4 TALI-TEMALI 5. Lilitan dan Sembatan i. Ikatan Seraya vi.3 Jenis-jenis Simpulan.2 Pengenalan aktiviti tali-temali Jenis-jenis tali dan penjagaannya i.huraian sukatan pelajaran . Ikatan. Nylon/Perlon ii.4 Prosedur Pelaksanaan dan Keselamatan Aktiviti tali-temali Taklimat aktiviti Personel yang mahir Situasi yang selamat 1.

Mengenal jenis-jenis khemah CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Khemah Tali Kayu/buluh Teknik: Menamakan bahagian-bahagian khemah 2. 8. Organisasi Pergerakan Menerangkan prosedur aktiviti berkhemah 3. lilin 5. membersih ii.5. tapak Menunjukkan cara memasak makanan secara mudah 6.5 Penjagaan Khemah i. I. 7.6 Menghidupkan api i.3 Bahagian-bahagian khemah i.8 Prosedur Pelaksanaan dan Keselamatan Aktiviti Perkhemahan. 5. Jenis-jenis dan Bahagian khemah i.5. Menjalankan aktiviti berkhemah Mematuhi prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti perkhemahan 21 .4 Prosedur berkhemah i. Khemah ringkas (bivoac) iv.5.5.1 5.5. membasuh iii. Tiang ii. Khemah'A" ii.7 Memasak makanan secara mudah 5. menyimpan 5. Ceramah Perbincangan Kajian Kerja kumpulan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Penilaian: Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 5. Mematuhi prosedur khemah 4. kayu api ii. Memilih tapak Mendirikan khemah Menurunkan khemah iv.5. Personel yang mahir Situasi yang selamat IV.5 PERKHEMAHAN 5.5. Pintu 5.huraian sukatan pelajaran .5. Melipat khemah. Khemah berbumbung /Ridge tent 1. Khemah berangka iii. penjagaan Folio Menghidupkan api di perkhemahan 5. Pancang iv.2 Pengenalan Aktiviti perkhemahan. menjemur iv.gas iii. Taklimat aktiviti ii. Helaian atas / fly sheet v.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 5. Palang iii.

Mengenal pasti prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti pandu arah Menjalankan aktiviti pandu arah 7. 8.6. 'puncher' (penanda stesen) vii. Prosedur Pelaksanaan dan Keselamatan Aktiviti Pandu arah.6.1 Pengenalan aktiviti pandu arah 5.5 Mencari kedudukan dan lokasi dalam peta.Mengenal 16 mata angin CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal peralatan pandu arah Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Kompas Peta lakar Peta topo Jangka sudut Teknik: Ceramah Perbincngan Kajian Kerja kumpulan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Tugasan Penilaian: Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian Folio Pelan Mengenal bahagian-bahagian kompas Mengenal mata angin Pelaporan 5.6.4 4. Menunjukkan cara mencari kedudukan dan lokasi dalam peta 5.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 5. Borang Kawalan v. Tanda stesen iv. Wise! vi.huraian sukatan pelajaran . 2. 22 . Aiat tulis 5. 5. Mata angin Membaca dan mengorientasi peta. 3.3 Teknik Membaca Kompas bahagianbahagian kompas ii. Menerangkan dan mematuhi prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti pandu arah 5.6 PANDUARAH 1. Jam randik ii.6. 5. Kompas iii.6.6. Menunjukkan cara membaca dan mengorientasi peta.6 6.2 Peralatan Pandu Arah i.

Penyelidikan ii.huraian sukatan pelajaran - pelancon gan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 9. Menghuraikan tujuan aktiviti merentas hutan BIDANG PEMBELAJARAN 5. Mengenal peralatan dan kelengkapan aktiviti merentas hutan iii.7. Menjalankan aktiviti merentas hutan 14. vii. viii. Fiora dan fauna iii.3 Cara menjalankan aktiviti merentas hutan Berjalan kaki Berbasikal Kenderaan awam Berakit/sampan/kayak Mendaki bukit Peralatan dan kelengkapan aktiviti merentas hutan Tanda stesen Peta iakar Penanda / Tunjuk arah (plate logam.7.Tanah-tanih iv. Mematuhi prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti pandu arah Prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti merentas hutan Taklimat aktiviti Personel yang mahir in. ribbon dsb.1 5.4 Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Penilaian: Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian Folio in. iv.2 Pengenalan Merentas Hutan Tujuan Merentas Hutan i. v.5 12.7. Situasi yang selamat iv. 5. 5. iv. v.) Borang kawalan/laporan Pakaian Rangsum Peti ubat 10.7 MERENTAS HUTAN 5.7. Sistem ekologi 5. Organisasi Pergerakan 23 .7. vi. Menghuraikan tatacara aktiviti merentas hutan dijalankan Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Kompas Peta Iakar Peta topo Jangka sudut Peian 'Guide' Teknik: Kajian Kerja kumpulan Ceramah Perbincngan Tayangan video 11. Mengenal pasti prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti pandu arah 13.

8.2 Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Kompas Peta Iakar Peta topo Jangka sudut Pelan 'Guide' Teknik: Kajian Kerja kumpulan Ceramah Perbincangan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Penilaian: Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian Folio 5. Menyatakan tatacara aktiviti memerhati burung dijalankan Mengenal pasti prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti memerhati burung Menjalankan aktiviti memerhati burung Mematuhi prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti memerhati burung 1. alat tulis 5. 2.4 5.8. 4. 6.8. sistem ekoiogi 5.8.5 Cara menjalankan aktiviti memerhati burung Prosedur Pelaksanaan dan Keselamatan Taklimat aktiviti Personel yang mahir Situasi yang selamat Organisasi Pergerakan 3.3 Peralatan dan kelengkapan aktiviti memerhati burung teropong buku rujukan buku catatan iv.1 5.huraian sukatan pelajaran - pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menerangkan tujuan aktiviti memerhati burung BIDANG PEMBELAJARAN 5.8.8 MEMERHATI BURUNG (BIRD WATCHING) Pengenalan memerhati burung Tujuan memerhati burung penyelidikan fauna aktiviti masa lapang iv. 24 . Mengenal peralatan dan kelengkapan memerhati burung 5.

2 6. BIDANG PEMBELAJARAN 6. menilai pelaksanaan acara.1 Jenis-jenis acara: Mesyuarat Seminar Konvensyen Festival/Pesta/Fiesta Pameran Expo Forum Bengkel Simposium Kepentingan acara dalam industri pelancongan Bidang kerjaya di dalam sektor pengendalian acara 1.1.3 25 .1 PENGENALAN 6. Menerangkan kepentingan acara dalam industri pelancong 3.huraian sukatan pelajaran .1. v vi vii viii ix l 2. merancang program dan melaksanakan acara.pelancongan dan rekreasi MODUL 6 : PENGENDALIAN ACARA (125 WAKTU ) OBJEKTIF : Di akhir modul ini murid akan dapat: 1 2 3 4 menerangkan jenis-jenis acara dan kepentinganya kepada industri pelancongan.1. mengenal pasti kerjaya didalam sektor pengendalian acara. Mengenal pasti kerjaya di dalam sektor pengendalian acara Teknik: Sumbangsaran Perbincangan Tunjukcara Kerja kumpulan Aktiviti: Tugasan Lawatan Penilaian: Kuiz Ujian Hasil tugasan 6. Menyenaraikan jenisjenis acara HASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Media elektronik Buku rujukan Perpustakaan Penceramah luar ii iv.

Perlantikan ahli ii Jawatankuasa iii.huraian sukatan pelajaran . viii. 26 . iv.2 ii. persembahan. Kertas cadangan 6. ix. Sumber: Media cetak 1. i.1 Awal i. x. xiii.2 MERANCANG ACARA.2. vi. Menyediakan kertas cadangan Membuat persediaan sebelum melaksanakan acara Media elektronik Buku rujukan Perpustakaan Penceramah luar Kertas cadangan Video/VCD Teknik: Sumbangsaran Perbincangan Tunjukcara Kerja kumpulan Aktiviti: Tugasan Merancang acara Menyediakan kertas kerja Mengendali mesyuarat Menyediakan teks Mengadakan raptai dan latihan Merancang aktiviti sokongan Penilaian: Kuiz Ujian Hasil tugasan Hasil acara Sebelum acara Penetapan aturcara. Penetapan tarikh dan masa Penentuan lokasi Peruntukan kewangan Perlantikan pengacara Penyediaan teks ucapan Raptai dan latihan Senarai tetamu Perlantikan jawatankuasa pelaksana.2. sambutan dan Iain-Iain) iii. vii. 6.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 6. v. Melantikdan menjalankan mesyuarat jawatankuasa 2. xi. Mesyuarat ahli jawatankuasa iv. Surat jemputan Program promosi Kenal pasti peralatan Aktiviti sokongan (jamuan. xii.

Mengendali dan menyelia pelaksanaan acara Media elektronik Peralatan berkaitan Buku rujukan Teknik: Sumbangsaran Perbincangan Kerja kumpulan Aktiviti: Menyediakan acara Mengadakan mesyuarat Pelaporan Penilaian: Kuiz Ujian Hasil pelaksanaan acara Hasil laporan 6.1 Kebersihan tempat.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 6.3.1 Penyediaan tempat dan peralatan 6.2 Mesyuarat "post-mortem" 6.3. Sumber: Media cetak 1. Menyelia kebersihan lokasi 2. Mengadakan mesyuarat "post¬ mortem" 27 .4.3.3 Laporan kewangan 6.4 SELEPAS ACARA 6.3 PELAKSANAAN ACARA 6.4 Pelaksanaan aktiviti-aktiviti sokongan.huraian s ukatan pelajaran .4 Laporan penilaian 1.2 Uji lari penggunaan peralatan 6.4.4. Menyusun peralatan mengikut pelan susunatur peralatan 2.3 Susun peralatan 6.3.4. 6.

1 PENGENALAN 7.2.1 Kepentingan sektor penginapan di dalam industri pelancongan.pelancongan dan rekreasi MODUL 7: OBJEKTIF: PERNIAGAAN PELANCONGAN ( 75 WAKTU ) Di akhir modul ini murid akan dapat: 1. 4. menerangkan kepentingan sektor-sektor pemiagaan pelancongan. mengenal pasti pelbagai peluang pemiagaan pelancongan. menghasilkan inventori pemiagaan pelancongan.2 SEKTOR PENGINAPAN 7.2 i Tapak perkhemahan ii. Menyenaraikan jenis pemiagaan yang sesuai di dalam sektor penginapan Risalah 7. Jenis pemiagaan 1. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Media elektronik Teknik: Perbincangan Kerja kumpulan Aktiviti: Tugasan Penilaian: Kuiz Ujian Tugasan Sumber: Media cetak Media elektronik Brosur Teknik: Kajian Perbincangan Kerja kumpulan Aktiviti: Lawatan Pelaporan Kajian profil Penilaian: Folio BIDANG PEMBELAJARAN 7. menyenaraikan jenis-jenis sektor pemiagaan pelancongan. Mengenal pasti peluang pemiagaan dalam industri pelancongan 7. 3. Menerangkan kepentingan sektor penginapan di dalam industri pelancongan 2.Chalet iii. Homestay kuiz Ujian Tugasan 28 . 2.1 Peluang pemiagaan dalam industri pelancongan 1.2.1.huraian sukatan pelajaran .

huraian sukatan pelajaran . Menerangkan kepentingan sektor pengangkutan di dalam industri pelancongan Menyenaraikan jenis pemiagaan yang sesuai di dalam sektor pelancongan 2.1 Kepentingan sektor makanan dan minuman di dalam industri pelancongan 7. Pembekal bahan mentah iii.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 7.5 SEKTOR PERUNCITAN PELANCONGAN 7.5. Menyenaraikan jenis pemiagaan yang sesuai di dalam sektor peruncitan pelancongan. 7. iii.4. Khidmat katering Menerangkan kepentingan sektor perkhidmatan makanan dan minuman di dalam industri pelancongan 2. Restoran ii.2 Jenis pemiagaan Kedai cenderamata Penjual barang antik Kedai kraftangan Menerangkan kepentingan sektor peruncitan di dalam industri pelancongan.4 SEKTOR PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN 7.1 Kepentingan sektor peruncitan di dalam industri pelancongan.4. Menerangkan jenis pemiagaan yang sesuai di dafam sektor perkhidmatan makanan dan minuman 7.3 SEKTOR PENGANGKUTAN 7.2 Jenis pemiagaan i.3.5.1 Kepentingan sektor pengangkutan di dalam industi pelancongan.3.2 Jenis pemiagaan Khidmat kereta sewa Basikal / motosikal sewa Sewaan bot CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Media elektronik Brosur Risalah Teknik: Kajian Sumbangsaran Perbincangan Kerja kumpulan Aktiviti: Lawatan Pelaporan Kajian profil Penilaian: Folio kuiz Ujian Tugasan 1. 29 . 7. 7.

Mengenal pasti peluang pemiagaan.7 SEKTOR PERS1DANGAN DAN PAMERAN Kepentingan sektor persidangan dan pameran di dalam industri pelancongan.8. 30 . 7. Penganjur pameran 7.7.1 1.huraian sukatan pelajaran . Menghasilkan satu inventori pemiagaan pelancongan di kawasan yang ditentukan. 2. 1. Menerangkan kepentingan sektor tarikan pelancong di dalam industri pelancongan Menyenaraikan jenis pemiagaan yang sesuai di dalam sektor taikan pelancongan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Media elektronik Brosur Risalah Majalah Teknik: Kajian Sumbangsaran Perbincangan Kerja kumpulan Aktiviti: Lawatan Pelaporan Kajian profil Penilaian: Folio kuiz Ujian Tugasan 2. 7.8 INVENTORI PERNIAGAAN PELANCONGAN.1 7.2 Jenis pemiagaan i. Penganjur Hari Keluarga ii.1 Kepentingan sektor tarikan pelancong di dalam industri pelancongan.6 SEKTOR TARIKAN PELANCONG 7.6.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 7.2 Jenis pemiagaan Kolam air panas Dusun Pusat pembuatan kraf 1.8.7. 2.2 Inventoi Peluang pemiagaan 7. Menerangkan jenis pemiagaan yang sesuai untuk sektor persidangan dan pameran.6. 7. Menerangkan kepentingan sektor persidangan dan pameran. 7. Pengelola Majlis iii.

(1999). J. UK: Van Nostrand Reinhold. Park and Recreation Monthly Journal 1993 . UK:Hodder &Stoughton. Management Planning for Park and Recreation Areas . (1995) Business.. Goldblatt (1997). Eric Soares. Bhd. (1974) . Food and Beverage Service. Modern Restaurant Service .. LondomSphere Books Limited. R. McDonnei. Protokol di Malaysia Tradisi dan Amalan.B. Fuiler. J. David C.. East Lansing. Special Events & Best Practices in Modern Event Management 2nd. Thomas JA Jones.. Basri. MLUSA-IHMA Managing Conventions & Group Joe J. A Conference and Workshop Planner's Hoyle. Meyer. The Step By Step Art of Table Decorating. Dorf. Chek Mat.Party and Table Decorations . Extreme Sea Kayaking .J (1990).. Utusan Publications & Dists. George E. (1992). E. David L. S. Leonard H.Ed. Marty (1998). Pengurusan Rekreasi. Lillicrap. Schmid.huraian sukatan pelajaran . NewYork:John 31 . Foff. Convention Sales and Services . William J. Michigan: Educational Institute of the American Hotel and Motel Association. Michigan State University: Extention Bulletin E-2303. (1998). T & James R. Easy To Make . (1981). & Shiner. Philadephia: W. C. (1995). & Smith. Louis: Mosby Year Book. & Spiihler. UK: Van Nostrand Reinhold Mokhtar Haji Mohd. Forrester. Gordon J. St. (1991). UK:Brockhampton Press. Kuala Lumpur:DBP Moxley. Alexandia : National Recreation dan Park Association. Borland Lois & Schleider. Hart. US:Amacom. Pemimpin Rekreasi Luar.1996 Professional Restaurant Service. Astroff. Managing Festivals and Tourism Eve nts. Sdn. US : Mc GrawHiil.). Kementerian Belia dan Sukan. Kuala Lumpur. Safety . D Cousins. Michael Powers (1999). (1994). Outdoor Recreation Management . Manual . USA John Wiley &Sons Jubenville. J. New Jersey. Ashley (1991). Milton. Hoyle. (2001). New York: Cresent Books.pelancongan dan rekreasi BAHAN RUJUKAN Alexander. Professionai Table Service. Cranbury: Waterbury Press. ManagingConventions and Group Business. Leonard H„ David CD. Thomas JA Jones(1989 ). Wiley & Sons Inc. Manual Jurulatih. Allan (1978).A Personal Focus. Phil (1991). Cooperative Extension Service. (1991). National Park and Recreation Assoc. Bever. (3rd ed. Ecole Technigue Hoteliere Tsuii . Tohar & Ahmad Fawzi M. The Survival Skills . Saunders Company.

Utusan Malaysia. Dis. 12). Swimming . Ed.huraian sukatan pelajaran . Terengganu State Educ.D. Introduction to the Industry. How to Sell Banguets .D. Group Travel .). Taylor. USA:ITP Meeting Conventions & Expositions: An Sarbeus de Sonto. Utusan Malaysia. 32 . (1997). Co-curriculum Training Centre. 27). Elakkan Pencemaran . Manual. Matha. The Instructor's Unit Pendidikan Jasmani. ms 13. Dis. London : Collins Harvill. D (1981). The SAS Survival Handbook.pelancongan dan rekreasi Rhonda J. W. Rekreasi Satu Gaya Hidup . (2nd.D. Arizona. Utusan Malaysia. Rahimah (1998. Universiti Putra Malaysia. Dept. W. Publishers. Nota EDU 3515 Pendidikan Luar. Inc. Rahimah (1998. 28). New York: Del Mar Publishers. Rahimah (1998. Alam Jadi Tarikan . Montgomery & Sandra K Strick (1995). W. Dis. Walter Cryer. Gorsuch Scarissbrick. (1991). US: CBI Publishing Co. ms 30 Wiseman John (1986).

Wan Azmin Bt. Kassim Prof.huraian sukatan pelajaran . Othman B. Kadir Pn. 3. Shaharudin B. PJK. Khalil En. 6. PERHEBAT PERHEBAT Universiti Tenaga Nasional 33 . Yusof. Norlili Juwita Bt. Arshad Pn. Ismail. 2. 7. Sarimah Bt. Mohd Ariffin B. Tahir Tuan Syed Shik B. 8.PJK Pn.. Mohd Said Pn.pelancongan dan rekreasi PANEL JAW AT AN KUASA PENGGUBAL KURIKULUM Politeknik Johor Bahru Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu Politeknik Seberang Prai Politeknik Sultan Salahudin Abd. 4. En. 5. Aziz Shah. Syed A. 9. Mohd Abu Bakar En. Arfah Bt. Dr. AMT. Khaairuddin B. Shah Alam Universiti Utara Malaysia Politeknik Johor Bahru 1.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->