Anda di halaman 1dari 2

PENGAJARAN MAKRO

Pengajaran mikro adalah : satu teknik pengajaran yang memakan masa tidak melebihi lima belas minit. Tujuannya memberi kemahiran mengajar secara berperingkat. Guru pelatih boleh memahirkan diri mereka untuk menjalankan aktiviti pengajaran saperti pengajaran set induksi, menjalankan aktiviti berkumpulan atau mencuba menerapkan pelbagai teknik-teknik pengajaran di dalam pengajaran mikro mereka. Pelbagai teori juga boleh diterapkan melalui pengajaran ini. bermaksud latihan pengajaran amali yang dipermudahkan dari aspek skop dan organisasinya. Istilah `mikro' bermaksud sesuatu yang kecil dan apabila dikaitkan dengan pengajaran ini bermaksud aspek utama iaitu saiz kelas, masa dan kemahiran mengajar dijadikan "kecil" dalam serba serbi.

Pengajaran makro pula adalah : merupakan latihan mengajar sepenuhnya. Pengajaran makro dijalankan semasa membuat latihan mengajar (praktikum) disekolah. Sebelum pengajaran berlaku anda perlu membuat persediaan dengan lebih terperinci

Definisi Makro Makro bermaksud awalan yang banyak Pengajaran makro merangkumi segala proses pengajaran,sekurang-kurangya satu unit kemahiran,dlm sesuatu waktu pelajaran. Di dalam proses makro meliputi tiga peringkat pemulaan pengajaran,perkembangan dan penutup Merupakan simulasi satu pengajaran yang lengkap kpd satu kelas biasa.simulasi boleh dilakukan di dalam bilik darjah,makmal atau bilik previu Pengajaran makro merupakan kesepaduan teknik-teknik pengajaran mikro yg disokong oleh perancangan pengajaran pembelajaran yg sekian lama dipelajari. Objektif Pengajaran Makro Menyediakan suatu kemahiran lengkap kepada semua guru pelatih. Mempraktikana suatu suasana sebenar apabila mengajar Memperbaiki kelemahan-kelemahan pengajara yg berlaku di samping mengukuhkan kelebihan mengajar Kepentingan Pengajaran makro Memberi peluang kpd guru pelatih mempraktikkan kemahiran mengajar satu demi satu dalam situasi yg terancang . Mengurangkan pelbagai masalah dlm pengajaran biasa disekolah Meningkatkan keberkesanan kurikulum dan keadah baru kpd beberapa org pelajar Membolehkan guru menjalankan amali sebenar- benarnya sebagai melatih diri utk mejadi guru Matlamat makro Melahirkan guru-guru yg mempunyai keyakinan yg tinggi apabila mula menjalankan tugas kelak Menjadi lebih berkaliber dan kreatif semasa menagajar Pendedahan yg dipelajari semasa dimaktab menjadi satu kayu pengukur dalam menjalankan pengajaran Mengetahui setiap persediaan yg perlu dibuat apabila memulakan tuigas mengajar Perancangan Kejayaan bergantung kpd perancangan yg rapi.

Komponen persediaan;- tarikh/masa/mata pelajaran/kelas/bil pelajar dan tajuk Kemahiran:-nombor kemahiarn /isinya Pengetahuan sedia ada Objektif pelajaran (kognitif/psikomotor/afektif) Sumber P&P Penerapan Nilai murni Penggabungjalinan kemahiran Komponen Penyampian Set induksi Perkembangan- langkah pengajaran. Strategi pengajaran Langkah pengajaran makro Set Induksi Perkembangan penutup Menghasilkan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Pada asasnya sumber pengajaran dan pembelajaran terdiri daripada 3 kategori utama; Bahan rujukan seperti sukatan pelajaran, buku panduan mengajar dan buku sumber Bahan pengajaran seperti alat bant mengajar untuk digunakan oleh guru semasa mengajar Bahan pembelajaran seperti buku teks dan alatan yang digunakan oleh murid untuk menjalankan aktiviti pembelajaran Bahan pembelajaran berbentuk digital Kepentingan bahan pengajaran dan pembelajaran; Membantu guru menyampaikan pelajarannya dengan tepat Merangsang minat murid supaya menumpukan perhatian kepada pelajaran Memudahkan guru menyampaikan pelajarannya Dapat menjimatkan masa pengajaran kerana guru tidak perlu lagi menulis maklumat-maklumat tersebut di papan tulis Membolehkan murid menghubungkaitan antara benda konkrit dengan fakta yang abstrak Membantu mengukuhkan ingatan murid Membantu murid menjalankan aktiviti pengayaan atau pemulihan Memantu murid menyelesaikan masalah secara sendiri dengan menggunakan alat bant mengajar Kriteria Dalam Pemilihan Sumber ABM haruslah bersesuaian dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Isi kandunga haruslah tepat dan berkait rapat dengan topik yang akan diajar. ABM haruslah mengandungi idea-idea dan rekabentuk yang asli dan tersendiri. ABM boleh membantu guru dalam pengajaran dan boleh digunakan oleh murid guru dapat menyampaikan konsep dengan mudah, tepat dan cepat dan murid pula dapat mempelajari konsep dengan tepat, penuh minat dan lebih kekal dalam ingatan. Rekabentuk ABM hendaklah menarik dan berkesan ABM harus disediakan dengan perbelanjaan yang rendah, dalam saiz dan berat yang sesuai supaya mudah dibawa, diguna dan disimpan. Sumber harus mengandungi nilai-nilai murni yang tinggi