Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH KEBANGSAAN GURUN (P).

..::KONTRAK LATIHAN MURID::..


Nama Guru
Mata Pelajaran
Tahun

:
:

UNIT / TAJUK
UNIT 1

)
UNIT 2

UNIT 3


)
UNIT 4

Ustaz Mohamad Syahmi Bin Harun


Bahasa Arab
:
5 Sesi 2012
BULAN

MINGGU

TARIKH

1
03 05 Januari 2012
2
08 12 Januari 2012
JANUARI
3
15 19 Januari 2012
4
22 26 Januari 2012
LATIH TUBI / UJIAN BULANAN
1
5 9 Februari 2012
2
12 16 Februari 2012
FEBRUARI
3
19 23 Februari 2012
4
26 29 Februari 2012
LATIH TUBI / UJIAN BULANAN
1
CUTI PENGGAL 1
2
MAC
3
18 22 Mac 2012
4
25 29 Mac 2012
LATIH TUBI / UJIAN BULANAN
APRIL
1
1 5 April 2012

1| Muka Surat

BILANGAN SET LATIHAN


1
1
1
1
1 SET (TOPIKAL)
1
1
1
1
1 SET (TOPIKAL)
1
1
1
1
1 SET (TOPIKAL)
1

JUMLAH SOALAN
OBJEKTIF

SUBJEKTIF

5
5
5
5
TIADA
5
5
5
5
TIADA
5
5
5
5
TIADA
5

10
10
10
10
50
10
10
10
10
50
10
10
10
10
50
10

2
3
4
LATIH TUBI / UJIAN BULANAN
1
2
MEI
3

UNIT 5

8 12 April 2012
15 19 April 2012
22 26 April 2012
6 10 Mei 2012
13 17 Mei 2012
20 24 Mei 2012
CUTI PERTENGAHAN
TAHUN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

UNIT 6

UNIT 7

)!

UNIT 8

UNIT 9

CUTI PERTENGAHAN
TAHUN
10 14 Jun 2012
17 21 Jun 2012
24 28 Jun 2012

2
3
4
LATIH TUBI / UJIAN BULANAN
1
1 5 Julai 2012
2
8 12 Julai 2012
JULAI
3
15 19 Julai 2012
4
22 26 Julai 2012
LATIH TUBI / UJIAN BULANAN
1
5 9 Ogos 2012
2
12 16 Ogos 2012
OGOS
3
CUTI PENGGAL 2
4
26 30 Ogos 2012
LATIH TUBI / UJIAN BULANAN
SEPTEMBE
1
2 6 September 2012
R
2
9 13 September 2012
JUN

2| Muka Surat

1
1
1
1 SET (TOPIKAL)
1
1
1

5
5
5
TIADA
5
5
5

10
10
10
50
10
10
10

10

2 SET
(KERTAS 1 & 2)

KERTAS 1
BAHAGIAN SOALAN
A
B
C
JUMLAH SOALAN
10
5
5
KERTAS 2
BAHAGIAN SOALAN
A B C D E F G
JUMLAH SOALAN
5 5 5 5 5 5 5

10

1
1
1
1 SET (TOPIKAL)
1
1
1
1
1 SET (TOPIKAL)
1
1
1
1
1 SET (TOPIKAL)
1
1

5
5
5
TIADA
5
5
5
5
TIADA
5
5
5
5
TIADA
5
5

10
10
10
50
10
10
10
10
50
10
10
10
10
50
10
10

UNIT 10

3
16 20 September 2012
4
23 27 September 2012
LATIH TUBI / UJIAN BULANAN
1
1 4 Oktober 2012
2
7 11 Oktober 2012
OKTOBER
3
14 18 Oktober 2012
4
21 25 Oktober 2012

1
1
1 SET (TOPIKAL)
1
1
1
1

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

2 SET
(KERTAS 1 & 2)

3| Muka Surat

5
10
5
10
TIADA
50
5
10
5
10
5
10
5
10
KERTAS 1
BAHAGIAN SOALAN
A
B
C
JUMLAH SOALAN
10
5
5
KERTAS 2
BAHAGIAN SOALAN
A B C D E F G
JUMLAH SOALAN
5 5 5 5 5 5 5