Anda di halaman 1dari 1

DENAH LOKASI UJIAN SPMB STIS TA.

2OI2I2OL3 PROYINSI NTB


SDI{ 5 lltataram Proyek Pembangunan

bl.mic Centrc

Jalan Langko
Eks Rumah

lBpktor.t
ProvinEi NTB

Bupad
Kab.

KPUD Pmvin.l NTB Masjid Raya

Lombok

B.tal
G. Kerinci
E

Jrlatr Gurutrg Kerincl


BPS Proviml NTB

d
E

AT' TAQWA MataEm


Perpustakaan
Kota Mataram

!l

SlrA Al - Ma'rif
Asrama Pelaiar
Sumbawa

Tanah Ko3ong BPI{ P.ovirci NTB

-MCtMataram

Computer Educatior

Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negori Proviml NTB

SMA Muhammadyah Mataram

.Ialan Pendidikan
I

E
.ta

PT. TELKOII

SirAN 1 Mataram

DIKPORA

P.oviBi l{TB