Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Bank Soalan PSK
Disumbang Oleh Administrator Monday, 12 July 2010 Kemas Kini Terakhir Monday, 12 July 2010

SOALAN-SOALAN

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 HINGGA TINGKATAN 5

TINGKATAN 1 TEMA 1; PENCAPAIAN KENDIRI TINGKATAN 1 SMJK SAN MIN

Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut.

1 Mengapakah setiap individu digalakkan untuk mengembangkan potensi dirinya?

A Menimba ilmu pengetahuan
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May, 2012, 10:43

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

B Membina identiti diri yang positif

C Menonjolkan bakat dan kemahiran

D Mengenal pasti kekurangan pada diri

2 Seseorang yang mempunyai identiti diri yang positif akan sentiasa

A yakin terhadap kebolehan dirinya.

B memupuk semangat kekitaan.

C hidup aman dan sejahtera.

D bersaing dengan orang lain.

3 Antara berikut, yang manakah merujuk kepada potensi diri seseorang individu?

I Bakat

II Kebolehan

III Kekuatan diri

IV Keyakinan diri

A I, II, dan III I, III, dan IV III, dan IV

B I, II, dan IV D I, II,

C

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 20 May, 2012, 10:43

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

4 Antara berikut, yang manakah merupakan cirri-ciri yang terkandung di dalam

perkembangan potensi jasmani?

I Melakukan aktiviti riadah

II Meningkatkan kualiti kehidupan

III Mengembangkan kemahiran bakat

IV Meningkatkan daya pengeluaran

A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV

D I, II, III, dan IV

5 Bagaimanakah cita-cita atau matlamat hidup dapat dikecapi?

A Mengenal pasti potensi diri

B Mengenbangkan potensi diri

C Menilai potensi diri

D Mengubah potensi diri

6 Apakah kepentingan untuk mengembangkan potensi diri?

A Menonjolkan kemahiran dan bakat

B Mencapai kejayaan dalam kehidupan

C Menyumbang kepada masyarakat
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May, 2012, 10:43

2012. A Radiah bercita-cita untuk menjadi jurutera kerana ia merupakan pekerjaan bergaji tinggi B Woon Yong gigih berlatih badminton setelah ditegur oleh ayahnya. D Martin bergaul dengan murid-murid yang pandai supaya menjadi lebih popular. 8 Apakah potensi diri yang mungkin dimiliki oleh seseorang yang bercita-cita menjadi peguam? A Daya kreativiti yang tinggi B Lemah-lembut dan mesra C Pandai berpidato dan bersyarah D menguasai Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris http://www. C Anita menyertai kem kepimpinan untuk meningkatkan keperibadian diri.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan dan negara D Melibatkan diri dalam pelbagai bidang 7 Pilih situasi yang menunjukkan usaha untuk meningkatkan kecemerlangan diri.semesti. 10:43 .

III Latihan yang berterusan IV aktiviti kokurikulum http://www.semesti. 10:43 ..Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 9 Keperibadian seseorang individu merujuk kepada I perlakuan II pergaulan III perwatakan IV penampilan A I. dan IV B I .com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. dan IV 10 Bagaimanakah potensi diri dapat dikembangkan di alam persekolahan? I Bakat II Pendidikan . dan III C II. dan II D III. 2012.

II. II.semesti. III. 10:43 .com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. III. 2012. II. dan IV D I. dan IV C I. dan IV Jawapan 1B 3A 6B 2A 4C 7C 5B 8C 9B 10 D TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN TINGKATAN 1 SEKOLAH : SMK SERI SETIA http://www. dan III B I.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A I.

http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 1.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012. 10:43 .semesti. Mengapakah kita perlu menghormati kedua-dua orang ibu bapa kita? A Kerana mereka lebih tua daripada kita. B Kerana mereka membesarkan dan mendidik kita.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

C

Kerana mereka menghabiskan banyak wang untuk kita.

D

Kerana mereka menyediakan tempat tinggal untuk kita.

2.

Bagaimanakah kita hendak menunjukkan bahawa kita menghormati ibu bapa?

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 20 May, 2012, 10:43

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

A

Memberi wang yang banyak kepada mereka.

B

Melakukan sesuatu tanpa meminta izin daripada mereka.

C

Memberi hadiah yang mahal-mahal terhadap mereka.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 20 May, 2012, 10:43

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

D

Tidak melawan apabila mereka menegur perbuatan kita.

3.

Anak-anak yang mendapat pendidikan yang sempurna akan

A

mengenang jasa ibu bapa.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 20 May, 2012, 10:43

2012.semesti. D membiarkan ibu bapa tinggal bersendirian.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan B memastikan ibu bapa tidak memalukan mereka. http://www. C menghantar ibu bapa ke rumah orang-orang tua.

10:43 .semesti. 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 4. Peribahasa seperti kacang lupakan kulit sesuai untuk anak-anak yang A tidak tahu berdikari B tinggal berjauhan daripada http://www.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. 10:43 . 2012. Apakah tindakan yang perlu kita lakukan apabila dimarahi oleh ibu bapa kita? http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan C sering menyusahkan ibu bapa D tidak mengenang jasa ibu bapa 5.

D http://www.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A Memarahi ibu bapa kembali. C Merajuk dan mengurungkan diri di dalam bilik. 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 . B Berjanji akan membalas dendam.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. Apakah yang patut dilakukan sekiranya ahli keluarga ditimpa masalah? A Bertanyakan masalahnya dan mencuba membantunya. 6. 10:43 . kemudian meminta maaf daripada mereka. http://www.semesti. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Mendiamkan diri.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan B Menceritakan masalah ahli keluarga kepada orang lain. 10:43 . 2012. C Mengetawakan ahli keluarga yang menghadapi masalah. http://www.semesti. D Membiarkan ahli keluarga menyelesaikan sendiri masalahnya.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

Apakah yang akan berlaku terhadap keluarga yang tidak mengamalkan kasih sayang terhadap keluarga mereka? A Keluarga tersebut akan porak-peranda.semesti. 2012. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 7. http://www. B Keluarga tersebut akan hidup dalam keadaan harmoni.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

Sebagai ketua keluarga. D Keluarga tersebut akan gagal dalam kehidupan mereka.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan C Keluarga tersebut akan menjadi buah mulut orang lain. 10:43 .semesti. 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 8. apakah tanggungjawab utama bapa? http://www.

C Menyediakan keperluan anak-anak secukupnya. D http://www. B Menyediakan wang yang banyak untuk keluarga. 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 .semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A Mengawal pergerakan anak-anak.

B http://www. 2012. 10:43 . Penyataan yang manakah antara berikut benar? A Ibu bapa harus memastikan anak-anak mendapat kebebasan sepenuhnya.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Menghukum anak-anak yang melakukan kesalahan. 9.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

semesti. 10:43 . 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Setiap individu perlu mementingkan diri tanpa mempedulikan orang lain. D Anak-anak yang berjaya hanya perlu menikmatinya bersendirian tanpa perlu berkongsi dengan ibu bapa. http://www.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10. C Ibu bapa memainkan peranan penting untuk memastikan anak-anak berjaya dalam hidup.

2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Apakah yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga untuk mengekalkan keharmonian keluarga? A Setiap keluarga perlu berdikari. C http://www.semesti. 10:43 . B Setiap keluarga perlu bersikap adil.

10:43 .semesti. TEMA : 2 HUBUNGAN KEKELUARGAAN TINGKATAN 1 SMK SERI SETIA JAWAPAN http://www. D Setiap keluarga perlu merahsiakan hal masing-masing.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Setiap keluarga perlu mementingkan diri sendiri.

10:43 . Mengapakah kita perlu menghormati kedua-dua orang ibu bapa kita? A Kerana mereka lebih tua daripada kita.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 1. B Kerana mereka membesarkan dan http://www. 2012. &radic.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan mendidik kita. 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2. D Kerana mereka menyediakan tempat tinggal untuk kita.semesti. http://www. 10:43 . C Kerana mereka menghabiskan banyak wang untuk kita.

2012. 10:43 . B Melakukan sesuatu tanpa meminta izin daripada mereka. C http://www.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Bagaimanakah kita hendak menunjukkan bahawa kita menghormati ibu bapa? A Memberi wang yang banyak kepada mereka.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

semesti. D Tidak melawan apabila mereka menegur perbuatan kita.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Memberi hadiah yang mahal-mahal terhadap mereka. Anak-anak yang mendapat pendidikan yang sempurna akan http://www. &radic. 3. 2012. 10:43 .

semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. C menghantar ibu bapa ke rumah orang-orang tua. B memastikan ibu bapa tidak memalukan mereka. 10:43 . 2012. D http://www. A mengenang jasa ibu bapa.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan &radic.

10:43 . Peribahasa seperti kacang lupakan kulit sesuai untuk anak-anak yang A tidak tahu berdikari http://www.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan membiarkan ibu bapa tinggal bersendirian. 4. 2012.semesti.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 . D tidak mengenang jasa ibu bapa http://www. 2012.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan B tinggal berjauhan daripada C sering menyusahkan ibu bapa &radic.

semesti. 10:43 . B Berjanji akan membalas dendam.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 5. http://www. Apakah tindakan yang perlu kita lakukan apabila dimarahi oleh ibu bapa kita? A Memarahi ibu bapa kembali.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012. 10:43 .semesti. kemudian meminta maaf daripada mereka. 6. D Mendiamkan diri.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan C Merajuk dan mengurungkan diri di dalam bilik. &radic. Apakah yang patut dilakukan sekiranya ahli keluarga ditimpa masalah? http://www.

A Bertanyakan masalahnya dan mencuba membantunya.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan &radic. C Mengetawakan ahli keluarga yang menghadapi masalah. B Menceritakan masalah ahli keluarga kepada orang lain. http://www. 10:43 .

2012.semesti. A http://www. Apakah yang akan berlaku terhadap keluarga yang tidak mengamalkan kasih sayang terhadap keluarga mereka? &radic. 7. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D Membiarkan ahli keluarga menyelesaikan sendiri masalahnya.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Keluarga tersebut akan porak-peranda. D Keluarga tersebut akan gagal dalam kehidupan mereka.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012. http://www. C Keluarga tersebut akan menjadi buah mulut orang lain. B Keluarga tersebut akan hidup dalam keadaan harmoni. 10:43 .

10:43 .semesti. apakah tanggungjawab utama bapa? A Mengawal pergerakan anak-anak.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 8. Sebagai ketua keluarga. 2012. http://www. B Menyediakan wang yang banyak untuk keluarga.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan &radic. Penyataan yang manakah antara berikut benar? http://www. 2012. C Menyediakan keperluan anak-anak secukupnya.semesti. 9. 10:43 . D Menghukum anak-anak yang melakukan kesalahan.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

http://www. &radic. B Setiap individu perlu mementingkan diri tanpa mempedulikan orang lain.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A Ibu bapa harus memastikan anak-anak mendapat kebebasan sepenuhnya. C Ibu bapa memainkan peranan penting untuk memastikan anak-anak berjaya dalam hidup.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012. 10:43 .

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10.semesti. 2012. Apakah yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga untuk mengekalkan keharmonian keluarga? A http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D Anak-anak yang berjaya hanya perlu menikmatinya bersendirian tanpa perlu berkongsi dengan ibu bapa. 10:43 .

http://www. &radic. B Setiap keluarga perlu bersikap adil. 10:43 . 2012. D Setiap keluarga perlu merahsiakan hal masing-masing.semesti. C Setiap keluarga perlu mementingkan diri sendiri.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Setiap keluarga perlu berdikari.

10:43 . Yang berikut merupakan ciri-ciri pelajar yang mempunyai sahsiah dan sikap positif. Antara berikut yang manakah bukan kebaikan sahsiah dan sikap positif? A http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan HIDUP BERMASYARAKAT TINGKATAN 1 SMK SULTAN ABDUL AZIZ 1.semesti. kecuali A sentiasa berdisiplin B menegakkan pendapat sendiri C menjaga dan meningkatkan imej sekolah D mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat 2.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012.

10:43 . 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Sekolah berpotensi menjadi pusat kecemerlangan B Budaya ilmu dapat dipertingkatkan oleh para guru C Pemupukan budaya penyayang dalam kalangan warga sekolah D Pelajar lebih bertanggungjawab ketika menjayakan kegiatan ko-kurikulum 3. Apakah tanggungjawab seorang guru Hal Ehwal Murid (HEM) dalam sesebuah sekolah? I Mengekalkan disiplin di kalangan murid II Menjaga keselamatan sekolah III Menguatkuasakan peraturan sekolah IV Menjaga kebersihan sekolah A http://www.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. Mengapakah peraturan penting untuk sesebuah sekolah? A Supaya peristiwa yang tidak diingini berlaku B Supaya pelajar tidak nakal C Supaya pelajar dapat mendisiplinkan diri D Supaya guru dapat mengajar tanpa gangguan 4.semesti.

III dan IV 5.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan I. Tindakan yang manakah tidak membantu menjaga dan meningkatkan imej sekolah? A Penglibatan warga sekolah dalam program sekolah B Prihatin dan mengambil berat terhadap satu pihak dengan pihak yang lain C Menceritakan kehebatan dan keistimewaan sekolah sendiri kepada pelajar sekolah lain D Memberi sokongan moral kepada rakan sekiranya tidak mengambil bahagian dalam sesuatu acara. 2012. http://www. II dan III B II. II.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. III dan IV D I. 10:43 . III dan IV C I.semesti. Mengapakah sekolah akan menjadi lebih selamat dan selesa dengan pemupukan sahsiah dan sikap positif? A Kerana pihak sekolah diberikan kemudahan yang secukupnya B Kerana pelajar bekerjasama menjaga keselamatan dalam kawasan sekolah C Kerana pelajar tidak perlu menjalani sesi kaunseling dan motivasi D Kerana pelajar tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar peraturan dan undang-undang sekolah 6.

10:43 . Kerosakan peralatan sekolah menyebabkan A imej sekolah terjejas B murid tidak dapat belajar dengan selesa C murid dan guru terpaksa berkongsi peralatan D guru terpaksa mengeluarkan wang untuk membaikinya. Acara-acara di atas dapat A mendedahkan bakat murid-murid B meningkatkan imej sekolah C menambahkan perbendaharaan sekolah D menyatupadukan para guru http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 7. 2012.semesti. 8.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 9.semesti. III dan IV 10. 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. Sekiranya sekolah kamu menjadi johan dalam Pertandingan 3K peringkat kebangsaan. ini menunjukkan sekolah kamu mementingkan I kesetiaan II kebersihan III keceriaan IV keselamatan A http://www. III dan IV D I. Ciri-ciri sahsiah dan sikap yang positif termasuklah I berdegil dalam pendirian II berdisiplin dalam tingkah laku III menghormati dan mematuhi peraturan sekolah IV menghargai sumbangan dan tunjuk ajar guru A I. II dan IV C II. II dan III B I.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan I. II dan IV D II. 2012.com/v2 . Asas kerajaan demokras berparlimen ialah kerajaan yang memerintah dipilih oleh rakyat melalui ________________ A undi rahsia B pilihan raya C referendum Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. III dan IV C I. II dan III B I. III dan IV CABARAN MASA DEPAN TINGKATAN 1 SMK SULTAN ABDUL AZIZ 1. 10:43 http://www.semesti.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D perlantikan 2. 2012. Siapakah yang layak mengundi dalam pilihan raya negara kita? I http://www.semesti. 10:43 .com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. Mengapa demokrasi selalu dikaitkan dengan Yunani? A Yunani adalah kerajaan yang pertama mengamalkan demokrasi B Perkataan pilihan raya berasal dari Yunani C Perkataan parlimen berasal dari Yunani D Yunani adalah negara pertama yang mengadakan pilihan raya 4. Kerajaan pilihan rakyat harus bertanggungjawab menjaga ____________ rakyat A harta B hal-ehwal peribadi C kehidupan D kebajikan 3.

10:43 . kecuali A Malaysia B Amerika Syarikat C India D China 6.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Warganegara Malaysia II Hanya lelaki III Warganegara yang berumur 21 tahun ke atas IV Warganegara yang berumur 21 tahun ke bawah A I dan II B III dan IV C I dan III D III dan IV 5.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. Berikut adalah negara-negara yang mengamalkan demokrasi. 2012. Apakah maksud kerajaan demokrasi? http://www.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012. Ahli Suruhanjaya Pilihanraya dipilih mengikut syarat-syarat berikut.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A Pemerintahan yang sangat adil B Kerajaan yang dibentuk oleh raja C Pemerintahan yang dipilih oleh rakyat D Kerajaan yang disokong oleh semua rakyat 7. 10:43 . kecuali A tidak muflis B tidak memegang jawatan bergaji C umur tidak lebih daripada 65 tahun D wakil Dewan Undangan Negeri 8.semesti. Apakah kelebihan sistem demokrasi dalam pemilihan tokoh murid di sekolah? A Mewujudkan persaingan dalam kalangan murid B Memberi peluang memilih rakan yang disukai C Dapat memilih calon yang bebar-benar layak D http://www.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012. Apakah perkara yang terkandung dalam perlembagaan dan menjadi panduan untuk memerintah sesebuah negara? A Tanggungjawab dan kewajipan setiap warganegara kepada bangsa dan tanah air B Tugas-tugas utama Majlis Raja-raja dalam memelihara adat istiadat orang Melayu C Kuasa mutlak yang dimiliki oleh raja tetap dikekalkan dalam bidang tertentu D Tanggungjawab untuk memelihara dan mengekalkan proses demokrasi melalui pilihan raya yang adil dan saksama 10.semesti. Apakah peranan Yang di-Pertuan Agong terhadap negeri-negeri tersebut? A Menjadi ketua agama Islam B Mentauliahkan duta-duta negara http://www. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Dapat mengenali murid yang dicalonkan dengan lebih mendalam 9. Negeri-negeri di atas tidak memiliki sulta.

10:43 http://www.semesti. A Perhimpunan B Perpaduan C Komunikasi D Peranan Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. TEMA DUA : HUBUNGAN KEKELUARGAAN TINGKATAN 2 SMK CONVENT. TELUK INTAN 1.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan C Mengurniakan darjah kehormatan D Merupakan lambang perpaduan di negeri-negeri tersebut.com/v2 . ____________________ yang baik akan menjamin perhubungan yang baik dalam keluarga. 2012.

2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan konflik dalam keluarga? A Membuat pembahagian tugas dengan adil B Mengutamakan pendapat ahli keluarga yang lebih tua C ibubapa Memaksa anak.anak mengikut pendapat D Merungut-rungut apabila diminta menyelesaikan sesuatu masalah 4. Kemesraan dalam keluarga dapat dicapai melalui amalan berikut.semesti.bual mesra bersama B Bekerjasama membuat persiapan C Meraikan tradisi keluarga D Merasai pengalaman merayakan sesuatu perayaan 3. Apakah kesan perpaduan semasa meraikan sambutan hari khas keluarga? A Dapat berbual.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 2. 10:43 . kecuali http://www.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A memahami antara satu sama lain B mengamalkan gaya hidup yang sihat C bersama mengelak untuk meluangkan masa keluarga D keluarga mengenali tingkah laku setiap ahli 5.. 2012.sama 6. Peribahasa yang manakah yang tidak menggambarkan ikatan kekeluargaan yang erat? A Bagai pungguk merindukan bulan B Bagai aur dengan tebing C Carik. A Hari Ibu B lahir kakak hari C majlis kenduri kesyukuran D makan malam bersama.carik bulu ayam. Yang berikut ialah sambutan hari.semesti.hari khas dalam sesebuah keluarga kecuali.lama bercantum juga Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. lama.com/v2 . 10:43 http://www.

Apakah nilai yang ditonjolkan oleh keluarga Encik Lau? http://www.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. bulat kata kerana 7.anak mereka setiap tahun walaupun semua anak.semesti. Peranan anda sebagai anak dalam keluarga ialah A menyelesaikan konflik antara ibu dengan bapa B menyediakan tempat tinggal yang selesa C meringankan beban keluarga dalam semua aspek D remaja memenuhi kehendak sebagai 8.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D muafakat Bulat air kerana pembetung. Encik Lau dan isterinya menerima kad ucapan hari lahir dan ulangtahun perkahwinan daripada anak. 2012.anak mereka tinggal berjauhan. 10:43 .

Antara cara berikut.com/v2 . 2012. III dan IV 10. B II dan IV I. 10:43 http://www. I Perbincangan secara terbuka II Memahami tingkahlaku ahli keluarga III sendiri Bertanggungjawab atas kesalahan IV keluarga Memberi sokongan kepada anggota A III dan IV I.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A Berbelanja dengan baik B Mempercayai ahli keluarga C Mengekalkan tradisi keluarga D Menghargai ahli keluarga 9. D I. Konflik dalam keluarga dapat dielakkan dengan cara berikut. II dan III C II. II. yang manakah dapat menjalinkan hubungan yang mesra dan akrab sesama anggota keluarga? I Hormat menghormati II Tolong menolong III Tinggal berjauhan Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

D 6. B 3. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan IV Berkomunikasi A dan II I C I. II dan IV JAWAPAN 1.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. A 7. D 9. 10:43 . C 2. C 5. C 8. II dan III B dan IV I D I. A 4. D http://www. D 10.semesti.

tetapi rakan-rakannya sering mempersendakan keinginannya . Ershad bercita-cita hendak menjadi peguam. 10:43 . 2012.semesti. Sikap toleransi dalam masyarakat penting kerana A Setiap individu berbeza antara satu sama lain B setiap individu mempunyai peranan masing-masing C setiap individu mempunyai kelemahan masing-masing D setiap individu ada hak untuk mengkritik 2. Rakan-rakan Ershad sepatutnya A memberi alasan yang munasabah B memahami keperluan Ershad C menghormati keinginan Ershad http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT TINGKATAN 2 SMK RUNGKUP 1.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

10:43 .semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D memberitahu kelemahan Ershad 3.Pandai melukis http://www. Anda tidak bersetuju dengan pendapat yang diberikan oleh rakan anda. Kok Ming -Pandai bermain catur David. 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. Apakah tindakan anda? A Memberitahu pendapatnya adalah salah B Mentertawakan pendapatnya C Menerima pendapatnya D Memberikan alasan anda tidak menerima pendapat itu 4.

com/v2 Agama Hindu Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. apakah yang patut anda lakukan? A Memberi kata-kata perangsang B Menyatakan bahawa mereka bertuah C Menjauhkan diri daripada mereka D Melemahkan semangat mereka 5.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Sekiranya mereka rakan anda.semesti. 10:43 . 2012. Agama Islam http://www.

Antara yang berikut. sikap manakah yang tidak berkaitan dengan rakyat Malaysia? A Peka B Toleransi C Diskriminasi D Berfikiran terbuka 6. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Agama Buddha Agama Kristian Rakyat Malaysia yang mengamalkan agama-agama di atas hidup aman dan damai. Kementerian yang manakah berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui aktiviti sosial dan kebajikan? A Kementerian Pertahanan http://www. 10:43 .com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti.

______________ ialah sebuah pertubuhan sukarela yang menjaga kebajikan anggota masyarakat di sesebuah tempat.semesti. Keluarga dan Masyarakat 7. pecah rumah dan penculikan http://www. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan B Kementerian Sumber Manusia C Kementerian Pelajaran D Kementerian Pembangunan Wanita. 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. A Agensi Anti Dadah Kebangsaan B Rukun Tetangga C Persatuan Ibu Bapa dan Guru-guru D Medical Relief Soceity (MERCY) Ragut.

Apakah kesan kepada negara sekiranya anggota masyarakat mengutamakan aktiviti kebajikan dan bersama-sama menjaga keselamatan? A Negara akan maju dengan cepat B Ekonomi negara akan pulih C Pendatang haram akan berkurangan D Negara akan makmur dan selamat daripada ancaman http://www. II dan III D I.semesti. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 8. III dan IV B I. III dan IV 9. Ancaman keselamatan di atas dapat dibendung sekiranya masyarakat bersikap I prihatin II bertanggungjawab III peka IV bekerjasama A I dan II C II.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. II. 10:43 .

II. Siapakah yang memainkan peranan untuk memulihkan kawasan tempat tinggal yang telah musnah? I Anggota keluarga II Anggota masyarakat III Kerajaan IV Pihak sekolah A I dan II C II.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 10. dan III dan IV D I.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. II. kecuali http://www.Yang berikut ialah warisan kesenian di Malaysia. III TEMA 4:WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA TINGKATAN 2 SMK SUNGAI MANIK 1. 10:43 . 2012. III dan IV B I.semesti.

2012. 10:43 . bagaimanakah cara untuk menunjukkan perasaan sayang akan warisan kesenian di Malaysia? I mempelajari dan mengenali warisan kesenian II memelihara warisan seni dengan baik III menafikan kepentingannya A I dan III sahaja B I dan II http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A permainan tradisional B seni muzik C seni bina D nyanyian 2. Sebagai rakyat Malaysia.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

10:43 . kecuali&hellip.alat kebesaran semasa pertabalan yang di-Pertuan Agong. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan C I sahaja D II sahaja 3.semesti.Yang berikut ialah alat.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Alat untuk menampi beras bagi mengasingkan beras daripada sekam selepas ditumbuk di dalam lesung kayu dikenali sebagai&hellip. A pending B cokmar C tengkolok diraja D keris pendek diraja 4. A nyiru B cokmar C http://www.

semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012.. A Hari Vasakhi B Hari Pekerja C Hari Good Friday D Maulidur Rasul 7.Berikut merupakan perayaan keagamaan yang disambut oleh rakyat Malaysia kecuali.Dalam ajaran semua agama telah ditekankan ciri keluarga yang sihat.Apakah bakul yang digunakan oleh masyarakat Baba dan Nyonya sebagai hantaran perkahwinan atau pemberian hadiah? A nyiru C bakul sia B gambus D kolum 6. 10:43 . Antara yang berikut yang manakah merupakan ciri-ciri keluarga yang sihat? http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan pending D lekar 5.

Yang manakah tidak benar tentang amalan berpuasa pada bulan Ramadan? A menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa B berpuasa mulai dari matahari terbenam sehingga matahari terbit C wajib ditunaikan selama sebulan pada bulan Ramadan D tidak boleh minum dan makan sehingga matahari terbenam 9. III dan IV B I. III dan IV D I. II dan III II. 2012. II dan IV II.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan I menginap dalam rumah yang selamat dan sempurna II mengamalkan cara hidup yang sihat III Beriadah bersama-sama dengan ahli keluarga IV mengamalkan nilai agama dan moral A C I.Usaha untuk mempromosikan barangan kraf tangan di Malaysia sewajarnya dimainkan http://www. 8.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. Kesenian dan Warisan TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT TINGKATAN 2 SMJK SAN MIN http://www.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan oleh A Kementerian Belia dan Sukan B Kementerian Kesihatan C Kementerian Pelancongan D Kementerian Kebudayaan. 10:43 . 2012.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Pilih Jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut. 2012. 1 Apakah maksud demokrasi berparlimen? A Suatu sistem kerajaan yang dipilih hasil penggulingan kuasa oleh pihak tentera B Suatu sistem kerajaan yang dipilih secara bebas oleh rakyat melalui pilihan raya dan bertanggungjawab kepada rakyat C Suatu sistem kerajaan yang dipilih melalui sistem pewarisan takhta D Suatu sistem kerajaan yang dipilih secara pembahagian kuasa pada peringkat pusat 2 Negara manakah yang mengamalkan sistem kerajaan demokrasi? I Australia II Afrika Selatan III Malaysia IV Amerika Syarikat http://www. 10:43 .semesti.

dan IV C II.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. dan IV D I. III. dan IV D I. III. II. II. 10:43 . dan IV 3 Syarat-syarat untuk menjadi ahli Suruhanjaya Pilihan Raya ialah I seseorang yang muflis II berumur kurang daripada 60 tahun III tidak memegang jawatan bergaji IV bukan ahli mana-mana parti politik A I . dan II B III. dan IV 4 Tempoh masa yang dibenarkan untuk calon berkempen ialah A dalam tempoh 30 hari B pada hari penamaan calon C antara hari penamaan calon dengan hari pengundian http://www.semesti. 2012. dan III C I. dan II B II.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A I . III. III.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D pada hari pengundian sahaja 5 _________ merupakan badan perundangan tertinggi bagi Kerajaan Persekutuan. 10:43 . 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. A Dewan Undangan Negeri B Yang di-Pertuan Agong C Yang Dipertua Dewan Rakyat D Parlimen 6 Apakah tujuan penubuhan Majlis Raja-raja? A Melantik Ketua Hakim Negara dan Ketua Audit Negara B Menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan adapt istiadat Melayu C Bertanggungjawab terhadap semua urusan pentadbiran D Menyatupadukan hubungan raja-raja Persekutuan agar menjadi lebih rapat dengan negeri-negeri yang menjadi anggota Persekutuan http://www.semesti.

semesti. bangsa dan menjaga nama baik dan imej negara C melibatkan diri dalam program pembangunan negara D Berusaha memenangi sesuatu pertandingan pada peringkat antarabangsa 9 Setiap warganegara yang berkelayakan diwajibkan mengundi untuk A membuktikan kebolehan negara B mengelakkan daripada dipenjara http://www. 10:43 .com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 7 Apakah maksud sitem raja berperlembagaan? A Pemerintahan beraja yang berlandaskan perlembagaan persekutuan B Raja berkuasa secara mutlak dalam pentadbiran negara C Sistem beraja yang diwarisi secara turun-temurun D Raja dilantik di atas nasihat Perdana Menteri 8 Apakah tanggungjawab sebagai seorang wareganegara? A menjaga keamanan negara B memajukan diri.

10:43 . 2012.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. keselamatan dan keharmonian negara D memastikan warganegara mengundi Jawapan 1B 3B 6D 2D 4C 5D 7A 8B 9D 10 B http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan C menunaikan tanggung jawab memilih pemimpin D mempraktikkan amalan demokrasi 10 Pemimpin negara bertenggungjawab untuk A memajukan diri dan menjaga nama baik negara B memimpin dan memajukan serta memastikan keamanan dan keharmonian hidup rakyat C memelihara keamanan .

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan TEMA 6: CABARAN MASA DEPAN TINGKATAN 2 SMK RUNGKUP 1.semesti. Apakah badan-badan yang melaksanakan pentadbiran kerajaan dan dasar kerajaan? I Badan Eksekutif II Badan Perundangan III Badan Kehakiman IV Badan Berkanun A I. III dan IV C B I. 10:43 . Kerajaan Malaysia terdiri daripada dua jenis.com/v2 D Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. III dan IV http://www. iaitu A kerajaan pusat dan kerajaan beraja B kerajaan pusat dan kerajaan negeri C kerajaan negeri dan kerajaan demokrasi D kerajaan negeri dan kerajaan rakyat 2. II dan III II. 2012.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan I. 10:43 . III dan IV 3. politik dan ekonomi D dasar negara untuk menjadikan Malaysia maju dalam semua aspek menjelang tahun 2020 4. 2012. amanah dan A berusaha meningkatkan kecekapan dalam perkhidmatan B mengabaikan teguran dan cadangan daripada http://www. Pihak yang terlibat dalam mencegah rasuah di negara kita ialah I Kementerian Pertahanan II Badan Pencegah Rasuah III Polis Diraja Malaysia IV Jabatan Kebajikan Masyarakat A I dan III III dan IV C B II dan III I. Seseorang kakitangan perkhidmatan awam mestilah bekerja dengan telus.semesti. Wawasan 2020 ialah A peraturan bagi negara sehingga tahun 2020 B cita-cita rakyat Malaysia untuk mewujudkan negara yang aman damai C cita-cita negara untuk menjadikan Malaysia negara industri yang maju serta seimbang dari segi sosial. II. II dan IV D 5.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

II dan III I. Malaysia mengalami cabaran berikut dalam era globalisasi. Apakah bentuk kerjasama Malaysia dengan negara-negara luar? I Pendidikan Industri III II Pelancongan IV Sains dan teknologi A I dan II II. III dan IV C B I.com/v2 D Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. III dan IV D 8. 2012. kecuali A perkembangan pendidikan B perkembangan sains dan teknologi C persaingan pasaran barang pengguna D ancaman penyakit yang tidak dapat diubati 7. II. 10:43 . Negara manakah yang bukan anggota ASEAN? A India Thailand C B Myanmar http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan pelanggan C selalu menerima hadiah daripada pelanggan D mengambil hati ketua jabatan 6.

Teknologi dan Inovasi C Kementerian Sumber Manusia D Kementerian Luar Negeri 10. 2012. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Malaysia 9.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. Kementerian yang terlibat dalam melaksanakan dasar luar negara ialah A Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna B Kementerian Sains. Apakah tujuan penubuhan Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC)? A Memajukan negara-negara yang pernah menjadi tanah jajahan British B Menyelesaikan masalah yang wujud antara negara Islam C Meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara Islam di Asia Tenggara D Meningkatkan Kesedaran tentang kepentingan kerjasama antara negara serantau TINGKATAN 3 TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT http://www.

............... II dan III B I..................JWP: B http://www........ III dan IV...... II dan IV C I.........Sekolah Menengah Sains Teluk Intan TINGKATAN 3 SMK SERI MUARA 1 Memelihara kesejahteraan alam merupakan tanggungjawab A kerajaan B setiap individu C pemimpin D B majlis perbandaran....................JWP: 2 Mengapakah kita perlu menjaga kebersihan sungai kita? I Supaya kita mendapat bekalan air yang bersih II Untuk menjaga imej negara III Supaya kita dipuji oleh orang lain IV Agar terhindar daripada penyakit A I....................................com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May............semesti............... 2012... III dan IV D II................... 10:43 .................

... 2012....com/v2 .............JWP: A 4 Bagaimanakah cara untuk memelihara dan memulihara alam sekitar? I Penanaman semula pokok II Penebangan pokok secara berleluasa III Membuang sampah di merata-rata tempat IV Saling bekerjasama membersihkan alam sekitar A I dan II B II dan III C I dan IV D C III dan IV.................JWP: 5 Antara berikut merupakan jenis-jenis pencemaran alam dan bencana alam kecuali A penanaman semula pokok Menggunakan Joomla! Generated: 20 May..semesti................Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 3 Antara berikut yang manakah merupakan peranan dan tanggungjawab Jabatan Alam Sekitar? A Memantau aktiviti manusia yang menyebabkan pencemaran B Menggalakkan penebangan pokok secara berleluasa C Melakukan pembakaran secara terbuka D Menggalakkan pembuangan sampah di merata-rata tempat.............. 10:43 http://www...................................

.......JWP: D 7 Antara berikut merupakan punca pencemaran udara kecuali A asap-asap daripada kilang B asap-asap daripada kenderaan C tumpahan minyak daripada kapal Menggunakan Joomla! Generated: 20 May......Sekolah Menengah Sains Teluk Intan B jerebu C tanah runtuh D A kemarau panjang...........................................................com/v2 ............ 2012........................................JWP: 6 Pencemaran alam boleh berlaku apabila kita I membuang sampah di tempat yang disediakan II menanam pokok III melakukan pembakaran terbuka IV membuang sampah di merata-rata tempat A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV......... 10:43 http://www......semesti.......................

........Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D asap daripada pembakaran terbuka.........................com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May... 2012...........JWP: A 9 Antara berikut merupakan langkah yang dapat diambil oleh penduduk sesebuah bandar dalam usaha menghijaukan alam sekitar kecuali A menanam pokok di kawasan sekitar B menghalang penebangan pokok C menanam bunga-bungaan di taman D menebang pokok yang baru ditanam.......JWP: C 8 Pencemaran air akan mengakibatkan I kemusnahan habitat laut II air berkelodak III meningkatkan tahap kesihatan manusia IV udara berdebu A I dan II B II dan III C III dan IV D II dan IV.............semesti............................................................ 10:43 .....JWP: D http://www...........................

.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 10 Kemarau berpunca daripada A kandungan lembapan tanah yang berkurangan kerana ketiadaan hujan B berlakunya limpahan air yang berlebihan bagi satu-satu saliran C letupan gunung berapi D ketidakstabilan lereng atau cerun tanah tinggi.. apabila seseorang jejaka menjangkau 20 D baligh.. 2012.semesti..com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. C tahun. Dalam masyarakat Bajau.. B apabila seseorang jejaka menyukai seorang gadis.. apabila seseorang gadis menjangkau akil http://www..JWP: A TEMA 4: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA TINGKATAN 3 SMK SERI PERAK 1..... proses merisik akan dijalankan A apabila seseorang gadis menyukai seseorang jejaka...... 10:43 ..

semesti. 2012.com/v2 . dan dikebumikan · Diadakan kenduri arwah dan bacaan tahlil 2. Adat di atas dilakukan oleh kaum A Melayu Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan · Jenazah perlu dimandikan. dikafankan. disembahyangkan.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

B

India

C

Cina

D

Orang asli

3. Dalam adat perkahwinan, proses merisik dijalankan oleh masyarakat

I

Melayu

II

Cina

III

India

IV

Bajau

A

I, II dan III

B

I, II dan IV

C

II, III dan IV

D

I, II, III dan IV

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 20 May, 2012, 10:43

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mengenali dan tidak memandang rendah akan adat resam kaum yang lain

4. Nilai yang dapat kita peroleh daripada penyataan di atas ialah nilai

A

kesabaran

B

hormat-menghormati

C

kebijaksanaan

D

berhati-hati

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 20 May, 2012, 10:43

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

5. Persamaan yang terdapat dalam adat kelahiran masyarakat Melayu dan

masyarakat Cina ialah upacara

A

mencukur rambut.

B

naik buaian.

C

melenggang perut.

D

turun tanah.

6. Ruangan dibawah menunjukkan pasangan pakaian tradisional masyarakat

Malaysia.Yang manakah pasangan yang salah?

Lelaki

Perempuan

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 20 May, 2012, 10:43

10:43 .semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A Dhoti Sari B Ceongsam Samfu C Baju melayu Baju Kurung http://www.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012.

Salah satu upacara sambutan Pesta Gawai ialah mempersembahkan tuak dan makanan kepada A Dewa gunung dan Dewa Sungai B Dewa Padi dan Dewa Kesejahteraan C Dewa padi dan dewa kekayaan D Dewa pokok dan Dewa tanah 8. Pilih maklumat yang betul http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D Pakaian manik perayaan Gawai Dayak Baju kebaya 7.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 .semesti. 2012.

B Ahli keluarga dilarang memakai barang kemas dan pakain yang berwarna http://www. Antara yang berikut. II dan III B I. 2012. II dan IV C II. III dan IV D III dan IV I. penyataan yang manakah adalah tidak benar berkaitan dengan adat dan pantang larang kaum Cina semasa upacara kematian? A Mereka hendaklah memakai pakaian berwarna gelap sewaktu menziarahi orang yang telah meninggal dunia.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 9. 10:43 .semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan I Syawal Hari Raya Aidilfitri disambut pada 1 II Amalan pantang larang mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat dahulu III Penganut agama Hindu menganggap lembu sebagai haiwan suci IV Orang Cina akan membawa limau kasturi ketika mengunjungi ketika mengunjungi saudara mara A I. II.

Apakah tanda yang menunjukkan bahawa seorang wanita India itu telah berkahwin? A Sari B Cincin C Gelang tangan D Thali Jawapan: 1. 10. B 2. 2012. C Kain hitam direntang pada pintu rumah. D Membakar kertas-kertas sembahyang.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan cerah dan merah. A http://www.

C 10. D 4. 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. A 6. D 7. B 5. D TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN TINGKATAN 3 SMK SERI MUARA http://www. 10:43 . C 8.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 3. A 9.

....... 2012.......... III... I Kaunseling II Pemulauan III Didikan agama IV Didikan akademik A I..................... III............... II..semesti........ II...... dan IV D II.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 1....com/v2 .... dan IV ....... dan III B I. 10:43 http://www. dan IV C I...... Pilih cara untuk menangani ancaman dalaman..JWP: C Menggubal dasar kerajaan 2 Pernyataan di atas berkaitan dengan A Badan Pencegah Rasuah B Badan Perundangan C Badan Eksekutif Menggunakan Joomla! Generated: 20 May...

............JWP: C 4 Faktor yang membawa kepada penghijrahan pendatang asing ke Malaysia ialah I peluang pekerjaan II peperangan di negara asal III gaji yang lumayan http://www..... III dan IV D II................ II dan III B I...com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May..................JWP: C 3 Antara berikut yang manakah merupakan perkara yang boleh membawa kepada perselisihan faham antara kaum? I Tidak menghormati antara satu sama lain II Mempunyai sikap kerjasama yang utuh III Mempunyai sikap mementingkan diri sendiri IV Tidak menghormati adat resam dan cara hidup kaum lain A I...............semesti........ 2012................ III dan IV ......... II dan IV C I.........Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D Badan Kehakiman ................................... 10:43 ...............................

.............. 2012......... III dan IV D D II... III dan IV ... III dan IV D Semua di atas ................Sekolah Menengah Sains Teluk Intan IV pengajian A I........... II dan III B I............JWP: 6 Berikut merupakan cara untuk kita menjaga keamanan negara Malaysia kecuali A berprasangka antara satu sama lain B menolak sebarang bentuk keganasan Menggunakan Joomla! Generated: 20 May................. II dam IV C I.....................semesti...... II dan III B I.. 10:43 http://www.com/v2 ................. II dan IV C I.......JWP: D 5 Antara berikut yang manakah merupakan kesan kemasukan pendatang tanpa izin ke negara ini? I Keadaan negara bertambah harmoni II Meningkatkan kadar jenayah III Menghuru-harakan masyarakat IV Menjejaskan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan A I.............................................

................................Bertolak ansur antara satu sama lain http://www........ 10:43 ............................com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May......semesti............................JWP: C 8 Apakah sistem pemerintahan negara kita? A Kuku besi B Demokrasi C Komunisme D B Republik...JWP: A 7 Apakah peranan Kementerian Pengajian Tinggi? A Menguruskan projek-projek pembangunan B Mengawasi pembangunan serta pergerakan kesatuan kerja C Menghasilkan graduan-graduan yang kompeten D Menyelidik dan mengawal aktiviti perniagaan dalam negeri.....JWP: ................. 2012.....................Sekolah Menengah Sains Teluk Intan C berbaik-baik antara satu sama lain D saling memahami .......................................

.JWP: B 10 Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa bertujuan untuk melindungi hak orang awam seperti I wanita II kanak-kanak III tentera IV orang tua A I....semesti........... II dan III B I.....JWP: B http://www........................Sekolah Menengah Sains Teluk Intan ....Bergaul mesra tanpa prasangka 9 Pernyataan di atas akan mewujudkan A masyarakat yang mementingkan semangat perkauman B masyarakat yang bersatu padu dan harmoni C masyarakat yang mementingkan kuasa D masyarakat yang ingin menjatuhkan negara........... II dan IV C I................com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May...... 10:43 ..... III dan IV.... III dan IV D II............................. 2012.......

10:43 . 2012.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan TINGKATAN 4 TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN TINGKATAN 4 SMK SULTAN ABDULLAH Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut. Mengapakah keperluan ekonomi dalam keluarga merupakan faktor utama yang wajar diberi perhatian atau pertimbangan ? Hidup perlukan makanan dan tempat tinggal yang sempurna Kehidupan bukan di alam fantasi Anak dan ahli keluarga yang lain adalah satu tanggungjawab Kehidupan yang sempurna dan impian semua ahli keluarga http://www.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

2012.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 . Mengapakah kerajaan cuba memantapkan institusi kekeluargaan ? Supaya keluarga mempunyai pendapatan yang cukup Supaya masyarakat cemerlang Supaya tiada kepincangan dalam masyarakat Supaya gejala sosial negatif dapat dibendung http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Pernyataan di atas merujuk kepada peranan kerajaan ke arah pembentukan keluarga bahagia di negara ini.

Apakah yang mungkin dilakukan oleh ibu bapa tersebut untuk mencapai impiannya itu ? Memastikan semua keperluan keluarganya berada dalam keadaan baik dan terurus Bekerja mengumpul wang yang banyak Memberi didikan agama kepada anak Menyuruh ibu menjaga anak dengan baik Mengukuhkan institusi keluarga http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Pernyataan di atas merupakan impian murni seorang ibu bapa yang begitu prihatin terhadap keluarganya .com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. 10:43 . 2012.

2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Apakah kebaikan yang mungkin diperoleh apabila semua pihak cuba untuk mengukuhkan institusi kekeluargaan ? Negara maju dan membangun Gejala sosial negatif dapat dibendung Kurang berlaku konflik dalam keluarga Keluarga menjadi bertambah besar Kenduri-kendara merupakan salah satu cara menjalinkan hubungan erat dengan ahli keluarga kerana semua ahli keluarga akan dapat berkumpul dan saling tolong-menolong bagi menjayakan majlis itu. Ya kerana ia langkah ke arah perpaduan Ya kerana ia merapatkan hubungan silaturahim Ya kerana faedahnya amat banyak http://www.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. 10:43 . Wajarkah aktiviti ini diteruskan ? Ya kerana ia dapat mengurangkan perbelanjaan.

2012.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Anda bersetuju dengan pernyataan di atas kerana tiada kehidupan tanpa konflik bersama mengatasi konflik ibu bapa punca utama berlaku konflik anak boleh membantu ibu bapa mengatasi konflik keluarga http://www.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Pernyataan di atas menunjukkan cara untuk menghargai ibu bapa anda dan juga ke arah pembentukan keluarga bahagia. manakah merupakan ciri-ciri sesebuah keluarga yang cemerlang ? Ada ibu bapa yang bertanggungjawab Mempunyai rumah yang lengkap dengan pelbagai kemudahan asas Keluarga yang mengutamakan pendidikan sahaja Keluarga yang tidak suka bergantung kepada orang lain Salah satu punca pembuangan bayi ialah ibu bapa tidak bersedia menerima kehadiran anak yang baru dilahirkan. Pilih pernyataan yang menunjukkan persediaan awal yang wajar dilakukan ibu bapa sebelum berkelaurga.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. Mengapakah ia wajar dilakukan? Supaya anak tahu pengorbanan ibu bapanya Supaya anak menghargai ibu bapanya Supaya anak dapat membalas jasa ibu bapanya Supaya keluarga bertambah ceria Di antara yang berikut. http://www. 2012. 10:43 .

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Bekerja bersungguh-sungguh untuk mengumpul wang Memilih ahli keluarga yang berada Melengkapkan diri dengan ilmu. 2012. Anak tidak ada hak menentukan jodohnya sendiri http://www. ekonomi dan kendiri yang positif Mempelajari hal-hal berkeluarga Jodoh dalam keluarga adalah ditentukan oleh ibu bapa.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 .

2012. C 6.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. C 3. A 9. A 2. A 8. A 4. B 5.semesti. B 7. C 10. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Anda tidak bersetuju dengan pernyataan di atas kerana jodoh perlu ditentukan oleh diri sendiri jodoh akan datang sendiri jodoh yang dipilih oleh ibu bapa tidak akan bahagia berfikir rasional untuk mencari jodoh Jawapan : 1. A TEMA WARISAN DAN BUDAYA TINGKATAN 4 SMK SERI KANDI http://www.

http://www. 10:43 . kombinasi perayaan manakah yang disambut oleh penganut agama Kristian? A Hari Gawai dan Han Vaisakhi B Hari Natal dan Deepavali C Good Friday dan Han Natal D Hari Vaisakhi dan Good Friday Mengadakan pertandingan Unduk Ngadau 3 Acara di atas merupakan antara amalan penting dalam sambutan A Hari Gawai.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Melatih diri supaya bersifat sanggup berkorban untuk melakukan kebajikan. 1 Pernyataan di atas merupakan kepentingan amalan dalam suatu perayaan. 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. Apakah perayaan tersebut? A Hari Raya Aidilfitri B Hari Raya Aidiladha C Hari Wesak D Tadao Keamatan 2 Antara berikut.

D Hari Raya Aidilfitri 4Apakah persamaan yang terdapat dalam sambutan Hari Gawai dan Tadao Kaamatan? A Sambutan sempena memperingati pahlawan B Sambutan selepas musim menuai C Sambutan kemenangan kuasa baik D Sambutan sempena tahun baru 5. C Hari Natal. Apakah yang dimaksudkan dengan Nishan Sahib? A Bendera suci http://www. 2012.semesti. 10:43 .com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sempena Tadao Kaamatan. masyarakat ______ akan berpakaian tradisi dan bersuka ria A Dayak B Sikh C Kadazandusun D I ban 6 Nishan Sahib di Gudwara akan diganti setiap kali menjelang sambutan Hari Valsakhi .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan B Tadao Kaamatan.

Ill dan IV http://www. II dan III B I. Ill dan IV C II.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012. 10:43 .semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan B Kain sembahyang C Kalungan bunga D Tali suci 7Apakah tujuan penganut agama Hindu membawa kavadi semasa perayaan Thaipusam? A Membuang dosa B Berniat terhadap sesuatu yang dihajati C Menghilangkan penderitaan D Membayar nazar kepada Tuhan 8Apakah amalan yang biasa dilakukan semasa sambutan Hari Wesak? I mengunjungi Vihara untuk bersembahyang II Bersedekah kepada sami III Berarak sambil membawa bunga dan colok IV Melepaskan burung merpati A I.

yang manakah antara amalan yang diamalkan oleh penganut agama Hindu ketika perayaan Deepavali? I Upacara sembahyang untuk anggota keluarga yang telah meninggal dunia II Mandi minyak geliga III Memasang pelita IV Memohon restu daripada ibu bapa A I.semesti. II dan III B I. III dan IV D Semua di atas 10. A Aipassi Margali B C Thai D Chittirai SKEMA 1 http://www.Antara berikut. III dan IV C II.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D Semua di atas 9. 2012. 10:43 .com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Thaipusam disambut pada bulan ______iaitu bulan kesepuluh dalam kalendarTamil.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan B 2 C 3 B 4 B 5 C 6 A http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 . 2012.

10:43 .semesti. 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 7 D 8 D 9 D 10 C http://www.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT TINGKATAN 4 SM SAINS TELUK INTAN Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut.semesti. 1 Perlembagaan Bertulis Malaysia dikenali sebagai A Perlembagaan Negara B Perlembagaan Persekutuan C Perlembagaan Malaysia D Perlembagaan Tertunda 2 Perlembagaan Persekutuan dikuatkuasakan pada A 31 Ogos 1943 B 31 Ogos 1957 C 31 Ogos 1967 http://www. 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 .

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. A Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang B Mengamalkan undang-undang tanpa prasangka C Menerima undang-undang dan peraturan dengan bersyarat http://www. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D 31 Ogos 1977 3 Pilih pernyataan yang menunjukkan ketertinggian perlembagaan. 4 Pilih pernyataan yang menunjukkan tindakan yang wajar dilakukan oleh rakyat untuk mengakui keluhuran perlembagaan. B Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara C Undang-undang yang dimonopoli oleh satu kaum sahaja D Ada kuasa terbatas pada setiap masa. A Merupakan undang-undang yang boleh digubal pada bila-bila masa.semesti. 2012.

10:43 .semesti. 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D Memahami dan mempelajari peraturan dan undang-undang negara 5 Ciri-ciri kerajaan Malaysia yang digariskan dalam Perlembagaan Persekutuan ialah A Malaysia negara yang adil B Malaysia negara demokrasi C Malaysia negara ASEAN D Malaysia mempunyai raja berperlembagaan · Cinta akan negara · Mematuhi peraturan dan undang-undang · Mendukung kedaulatan negara http://www.

10:43 .com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 6 Pernyataan di atas merujuk kepada individu yang mempunyai A semangat cinta akan negara yang tinggi B perpaduan kaum C sayangkan diri dan negara D daulat dan kepimpinan 7 Tanah Rizab orang Melayu tidak boleh dijual kepada orang bukan Melayu kerana http://www.semesti.

10:43 . 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A hak asasi orang Melayu B harganya murah C kedudukannya yang istimewa D hak yang telah termaktub dalam perlembagaan negara 8 Mengapakah kebebasan ekonomi dianggap sebagai hak asasi manusia? A Hak untuk semua masyarakat B Ekonomi warisan bangsa C Pendapatan di kongsi bersama D Ada dalam perlembagaan negara http://www.semesti.

2012.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan · Bangsa · Agama · Kewarganegaraan 9 Perkara-perkara di atas telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia kerana A kebebasan memilih ekonomi B peraturan dan perlembagaan C kebebasan bersuara D kebebasan berhimpun http://www. 10:43 .

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 10 Pilih pernyataan yang tepat tentang peranan bahasa kebangsaan kita. 10:43 . B 2.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. B 3. A 5. A Memupuk perpaduan B Menjaga keamanan C Merapatkan hubungan kekeluargaan D Mengukuhkan politik negar JAWAPAN 1. B 4. A http://www.semesti. 2012. D 6.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 7. 10:43 .semesti. A TINGKATAN 5 TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI TINGKATAN 5 SMK ABDUL RAHMAN TALIB 1. D 9. Pendidikan sepanjang hayat berkaitan langsung dengan pembangunan A Modal insan B Sosial Negara C Dasar kerajaan http://www. 2012. B 10. D 8.

B Kita sebagai rakyat Malaysia harus berusaha mempertahankan kemajuan Negara melalui ilmu pengetahuan yang sedia ada. 3. Antara berikut.Kita tidak boleh kata pada hari ini .semesti. kita sudah majudan kita tidak boleh buat apa-apa untuk meningkatkan kemajuan kerana satu hari nanti kita akan ketinggalan di belakang&rdquo.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012. C Kita sebagai rakyat Malaysia harus bbersedia mendalami ilmu pengetahuan dan kemahiran apabila perlu.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D Sistem pentadbiran Negara 2. &ldquo. 10:43 . yang manakah ciri-ciri orang yang mengamalkan pendidikan sepanjang hayat? http://www. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi Apakah yang dimaksudkan dengan ungkapan di atas? A Kita sebagai rakyat Malaysia harus sentiasa mendalami ilmu pengetahuan sama ada secara formal atau tidak formal bagi meningkatkan kemajuan Negara yang sedia ada. D Kita sebagai rakyat Malaysia harus belajar bersungguh-sungguh bagi memperolehi ijazah.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

I masa

Berdisiplin dan pandai menguruskan

II

Berpuas hati dengan kedudukan sekarang

III kemahiran

Sentiasa menghargai pembaharuan ilmu dan

IV

Bergiat aktif dalam kokurikulum

A II

I dan

B

I dan III

C

II dan IV

D

III dan IV

4. Siapakah antara berikut mengamalkan cara hidup berperikemanusiaan?

I Ahmad bergiat secara aktif dalam pembentukan masyarakat penyanyang

II bumi

Samy menderma RM 50 kepada mangsa gempa

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 20 May, 2012, 10:43

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

III Osman begitu prihatin akan isu-isu kemanusiaan yang berlaku di sekitar

tempat tinggalnya.

IV Lim hanya mengambil berat akan dirinya sendiri

A dan II

I

B dan III

II

C II dan III

I,

D II, III dan IV

I,

5. Antara berikut, yang manakah merupakan keperluan penting dalam menghayati konsep pembelajaran sepanjang hayat?

I

Berfikiran kreatif dan kritis

II

Berkemahiran menggunakan ICT

III

Berperasaan malu dan merendah diri

IV situasi

Bertindak secara rasional dalam pelbagai

A

I, II dan III

B

I, II dan IV
Menggunakan Joomla! Generated: 20 May, 2012, 10:43

http://www.semesti.com/v2

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

C

I, III dan IV

D

II, III dan IV

6. “Usaha itu tangga kejayaan”

Prinsip di atas sesuai dilabelkan kepada golongan yang

A

berfikiran matang dan terbuka

B

sentiasa berjaya dalam kehidupannya

C

suka belajar bersungguh-sungguh

D golongan yang tidak berputus asa untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan

7. Bagaimanakah cara untuk menjaga maruah Negara?

A meninggikan diri agar dihormati dan disegani oleh orang lain

B sentiasa cuba menyumbang sesuatu untuk pembangunan Negara
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May, 2012, 10:43

Peningkatan kadar perlakuan jenayah pastinya akan mencalarkan maruah Negara.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan C membangkang pembaharuan yang dilakukan untuk Negara D kaum lain Menjaga diri dan tidak bergaul dengan 8.com/v2 . B II dan IV I. C III dan IV I. 2012. D III dan IV II. 10:43 http://www. Antara berikut. yang manakah merupakan kesan daripada peningkatan tersebut? I Negara disegani ramai di mata dunia II Berlakunya kemerosotan ekonomi III Kekurangan kemasukan pelancong asing ke Negara kita IV Tidak ramai pelabur asing yang yakin untuk melabur di Negara A II dan III I. Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. yang manakah merupakan golongan ahli masyarakat yang harus sentiasa kita bantu? A rendah Berpendapatan B Mempunyai penyakit yang agak serius C Kurang berupaya dan tidak bernasib baik D Ramai bilangan ahli keluarga 10. yang manakah berkaitan dengan individu yang menghargai nyawa? A Eddy sentiasa bertolak ansur antara satu sama lain B Anson selalu membiarkan orang lain menindasnya tanpa melakukan apa-apa C Jamaludin cepat marah dan tegas jika berlaku perbezaan pendapat dengan rakannya http://www. Antara berikut. Antara berikut. 10:43 . 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 9.

A 2. D 7.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. C 10. B 6. B 4.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D Ismail selalu menunjukkan perasaan untuk mendapatkan keadilan Jawapan: 1.semesti. 10:43 . D 9. A http://www. B 8. 2012. A 3. C 5.

com/v2 . Pernyataan di atas merujuk kepada misi penubuhan A MNA B MAS Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT TINGKATAN 5 SMK RAJA MUDA MUSA Mempromosikan pembelajaran.semesti. pemuliharaan dan perlindungan terhadap warisan alam semula jadi di Malaysia. penghargaan. 10:43 http://www. 1. 2012.

5 Feb 2008 &ndash. 2012. http://www.semesti. 10:43 .com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.000 yang didermakan oleh PBSMM. Aman Malaysia telah menerima RM250. Apakah visi Jabatan Kebajikan Masyarakat? A Majmuk Masyarakat B Sejahtera Masyarakat C Penyayang Masyarakat D Masyarakat Sejahtera dan Penyayang JOHOR BAHARU.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan C MNN D MNS 2.

10:43 . Sebuah NGO yang bergerak aktif dalam membantu masyarakat tempatan dan antarabangsa yang mengalami bencana dan malapetaka.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 3. B membantu mangsa pelarian Bosnia. D membantu mangsa gempa bumi di Sichuan.semesti. C membantu mangsa Taufan Nargis di Myanmar. Derma yang diterima di atas bertujuan untuk A membantu rakyat Palestin di Gaza.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 4. China.. http://www. 2012.

com/v2 . 10:43 http://www. NGO alam sekitar ialah A dan WWF MNS B dan WWF CAP C dan PPIM CAKE D dan PKPIM WWF 6. Yang manakah bukan NGO? A Malaysia Mercy Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan NGO di atas ialah A CAP B Aman C PEMADAM D Malaysia Aman 5. 2012.

Persatuan Pencinta Alam Malaysia juga dikenali sebagai A MNS B Aman C MAPA Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan B Majlis Amanah Rakyat C Angkatan Belia Islam Malaysia D Persatuan Pengguna Pulau Pinang 7. 10:43 http://www. Yang manakah bukan objektif Jabatan Kebajikan Masyarakat? A Mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang B Membangunkan masyarakat melalui perubahan sikap C Tidak memberi perlindungan kepada kumpulan sasar JKM D Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkhidmatan kebajikan 8. 2012.com/v2 .semesti.

semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D PERKIM 9. Keluarga dan Masyarakat SKEMA JAWAPAN TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT http://www. Agensi yang manakah banyak melibatkan pelajar sekolah dalam menjayakan matlamatnya? A Mercy Malaysia B Aman Malaysia C Yayasan Albukhary D Persatuan Pencinta Alam Malaysia 10. Jabatan Kebajikan Masyarakat diletakkan di bawah Kementerian A Belia dan Keluarga B Wanita dan Keluarga C Pembangunan Warga Tua D Wanita.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 . 2012.

10:43 http://www. D 9. D TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN TINGKATAN 5 SMK RAJA MUDA MUSA 1. A 8. A 4.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 1. D 6.com/v2 . 2012. D 7. C 3. D 5. Faktor sosial yang boleh menjana pembangunan Negara ialah A kestabilan politik B perpaduan negara C peluang pekerjaan Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. A 10.semesti. B 2.

Pernyataan manakah yang benar? A Perpaduan kaum menjadi teras utama dalam pembangunan negara B Malaysia merupakan sebuah negara yang tidak memiliki kestabilan politik yang kukuh C Malaysia tidak mempunyai undang-undang yang menjamin keselamatan rakyat D Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang digubal dapat melahirkan rakyat yang seimbang dari segi rohani sahaja 3.semesti. bukan rakyat dan untuk rakyat&rsquo. 10:43 .kerajaaan rakyat. Pernyataan yang manakah tidak benar tentang sistem pemerintahan demokrasi? A Rakyat mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan kerajaan B Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen C Demokrasi mendukung konsep &lsquo.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D keselamatan negara 2. 2012. D Kerajaan yang bakal memerintah sesebuah negara ditentukan melalui satu pilihan raya umum http://www.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. Pernyataan di atas merujuk kepas faktor ____________ yang boleh menjana pembangunan negara. 10:43 .semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 4. Malaysia merupakan sebuah negara yang membangun. A sosial B politik C jasmani D ekonomi 5. Pembangunan Malaysia yang pesat telah membuka banyak peluang pekerjaan kepada rakyat. 2012. Cabaran yang dihadapi oleh warganegara Malaysia akibat kemasukan pendatang asing secara berleluasa ialah http://www.

Globalisasi telah dikenal pasti sebagai punca di sebalik beberapa anjakan.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A kemajuan negara. jantina dan bangsa. Penyakit ini boleh merebak dengan mudah melalui udara tanpa mengira umur.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. B kemiskinan sahaja.semesti. 2012. Yang manakah bukan anjakan dari segi ekonomi? A Pembangunan sistem kewangan global B Pertambahan aliran modal antarabangsa C Peningkatan imigrasi secara sah dan haram yang berterusan D Pertumbuhan perdagangan antarabangsa pada kadar yang lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan ekonomi dunia 7. jenayah dan gejala sosial. D pengangguran. 6. 10:43 . kemiskinan. http://www. C jenayah dan gejala sosial.

2012. 10:43 http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Penyakit yang dimaksudkan ialah A SARS B talasemia C B Hepatitis D kering batuk 8.semesti. Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. Yang manakah merupakan kebaikan globalisasi? I Mengurangkan bencana alam II Penekanan hak asasi golongan wanita III murah Sistem komunikasi yang lebih mudah dan IV Kemasukan pelaburan asing mewujudkan peluang pekerjaan A dan II I B I.com/v2 .

D II. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan II dan III C III dan IV II.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. Berikut ialah ciri modal insan dengan minda kelas pertama kecuali A memiliki ilmu yang tinggi B kebendaan mementingkan C mengamalkan nilai-nilai murni http://www.semesti. Bagaimanakah negara Malaysia dapat meningkatkan prospek pertumbuhan industri pembuatan dan perkhidmatan berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi agar dapat bersaing di pasaran global? A Melatih pakar tempatan dalam bidang teknologi B Meniru negara-negara yang maju dalam bidang tersebut C Menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) D Meminta bantuan daripada badan bukan kerajaan negara jiran 10. III dan IV I. 2012.

C 5.semesti. C 4. D 3. B 6. D 9.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. D 10. B http://www. C 8. C 2. A 7.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D menekankan pembangunan holistic SKEMA JAWAPAN TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN 1. 2012. 10:43 .

semesti. 10:43 . 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan http://www.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.