Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Bank Soalan PSK
Disumbang Oleh Administrator Monday, 12 July 2010 Kemas Kini Terakhir Monday, 12 July 2010

SOALAN-SOALAN

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 HINGGA TINGKATAN 5

TINGKATAN 1 TEMA 1; PENCAPAIAN KENDIRI TINGKATAN 1 SMJK SAN MIN

Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut.

1 Mengapakah setiap individu digalakkan untuk mengembangkan potensi dirinya?

A Menimba ilmu pengetahuan
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May, 2012, 10:43

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

B Membina identiti diri yang positif

C Menonjolkan bakat dan kemahiran

D Mengenal pasti kekurangan pada diri

2 Seseorang yang mempunyai identiti diri yang positif akan sentiasa

A yakin terhadap kebolehan dirinya.

B memupuk semangat kekitaan.

C hidup aman dan sejahtera.

D bersaing dengan orang lain.

3 Antara berikut, yang manakah merujuk kepada potensi diri seseorang individu?

I Bakat

II Kebolehan

III Kekuatan diri

IV Keyakinan diri

A I, II, dan III I, III, dan IV III, dan IV

B I, II, dan IV D I, II,

C

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 20 May, 2012, 10:43

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

4 Antara berikut, yang manakah merupakan cirri-ciri yang terkandung di dalam

perkembangan potensi jasmani?

I Melakukan aktiviti riadah

II Meningkatkan kualiti kehidupan

III Mengembangkan kemahiran bakat

IV Meningkatkan daya pengeluaran

A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV

D I, II, III, dan IV

5 Bagaimanakah cita-cita atau matlamat hidup dapat dikecapi?

A Mengenal pasti potensi diri

B Mengenbangkan potensi diri

C Menilai potensi diri

D Mengubah potensi diri

6 Apakah kepentingan untuk mengembangkan potensi diri?

A Menonjolkan kemahiran dan bakat

B Mencapai kejayaan dalam kehidupan

C Menyumbang kepada masyarakat
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May, 2012, 10:43

8 Apakah potensi diri yang mungkin dimiliki oleh seseorang yang bercita-cita menjadi peguam? A Daya kreativiti yang tinggi B Lemah-lembut dan mesra C Pandai berpidato dan bersyarah D menguasai Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris http://www.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. C Anita menyertai kem kepimpinan untuk meningkatkan keperibadian diri. D Martin bergaul dengan murid-murid yang pandai supaya menjadi lebih popular. 2012. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan dan negara D Melibatkan diri dalam pelbagai bidang 7 Pilih situasi yang menunjukkan usaha untuk meningkatkan kecemerlangan diri. A Radiah bercita-cita untuk menjadi jurutera kerana ia merupakan pekerjaan bergaji tinggi B Woon Yong gigih berlatih badminton setelah ditegur oleh ayahnya.

2012.III Latihan yang berterusan IV aktiviti kokurikulum http://www.. dan IV B I .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 9 Keperibadian seseorang individu merujuk kepada I perlakuan II pergaulan III perwatakan IV penampilan A I.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 . dan III C II.semesti. dan IV 10 Bagaimanakah potensi diri dapat dikembangkan di alam persekolahan? I Bakat II Pendidikan . dan II D III.

II. dan IV Jawapan 1B 3A 6B 2A 4C 7C 5B 8C 9B 10 D TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN TINGKATAN 1 SEKOLAH : SMK SERI SETIA http://www. II.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A I.semesti. III. dan IV D I.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. II. dan III B I. III. dan IV C I. 2012. 10:43 .

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012. 10:43 . http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 1.semesti. Mengapakah kita perlu menghormati kedua-dua orang ibu bapa kita? A Kerana mereka lebih tua daripada kita. B Kerana mereka membesarkan dan mendidik kita.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

C

Kerana mereka menghabiskan banyak wang untuk kita.

D

Kerana mereka menyediakan tempat tinggal untuk kita.

2.

Bagaimanakah kita hendak menunjukkan bahawa kita menghormati ibu bapa?

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 20 May, 2012, 10:43

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

A

Memberi wang yang banyak kepada mereka.

B

Melakukan sesuatu tanpa meminta izin daripada mereka.

C

Memberi hadiah yang mahal-mahal terhadap mereka.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 20 May, 2012, 10:43

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

D

Tidak melawan apabila mereka menegur perbuatan kita.

3.

Anak-anak yang mendapat pendidikan yang sempurna akan

A

mengenang jasa ibu bapa.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 20 May, 2012, 10:43

http://www. 10:43 . C menghantar ibu bapa ke rumah orang-orang tua. 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan B memastikan ibu bapa tidak memalukan mereka. D membiarkan ibu bapa tinggal bersendirian.

Peribahasa seperti kacang lupakan kulit sesuai untuk anak-anak yang A tidak tahu berdikari B tinggal berjauhan daripada http://www. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 4.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 .

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan C sering menyusahkan ibu bapa D tidak mengenang jasa ibu bapa 5.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 . Apakah tindakan yang perlu kita lakukan apabila dimarahi oleh ibu bapa kita? http://www. 2012.semesti.

2012. C Merajuk dan mengurungkan diri di dalam bilik.semesti. 10:43 . B Berjanji akan membalas dendam.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. D http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A Memarahi ibu bapa kembali.

2012. Apakah yang patut dilakukan sekiranya ahli keluarga ditimpa masalah? A Bertanyakan masalahnya dan mencuba membantunya. 6.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. http://www. kemudian meminta maaf daripada mereka. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Mendiamkan diri.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan B Menceritakan masalah ahli keluarga kepada orang lain. C Mengetawakan ahli keluarga yang menghadapi masalah. http://www.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. 10:43 . 2012. D Membiarkan ahli keluarga menyelesaikan sendiri masalahnya.

B Keluarga tersebut akan hidup dalam keadaan harmoni.semesti. 10:43 . Apakah yang akan berlaku terhadap keluarga yang tidak mengamalkan kasih sayang terhadap keluarga mereka? A Keluarga tersebut akan porak-peranda.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 7.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. http://www. 2012.

Sebagai ketua keluarga. 10:43 . 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan C Keluarga tersebut akan menjadi buah mulut orang lain.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. apakah tanggungjawab utama bapa? http://www. D Keluarga tersebut akan gagal dalam kehidupan mereka. 8.semesti.

10:43 . C Menyediakan keperluan anak-anak secukupnya.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A Mengawal pergerakan anak-anak. B Menyediakan wang yang banyak untuk keluarga. D http://www.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012. 10:43 . 9.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Menghukum anak-anak yang melakukan kesalahan.semesti. Penyataan yang manakah antara berikut benar? A Ibu bapa harus memastikan anak-anak mendapat kebebasan sepenuhnya. B http://www.

10. C Ibu bapa memainkan peranan penting untuk memastikan anak-anak berjaya dalam hidup. 2012. 10:43 .com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. D Anak-anak yang berjaya hanya perlu menikmatinya bersendirian tanpa perlu berkongsi dengan ibu bapa. http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Setiap individu perlu mementingkan diri tanpa mempedulikan orang lain.semesti.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Apakah yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga untuk mengekalkan keharmonian keluarga? A Setiap keluarga perlu berdikari. 10:43 .com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. B Setiap keluarga perlu bersikap adil. 2012.semesti. C http://www.

semesti. 10:43 .com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. TEMA : 2 HUBUNGAN KEKELUARGAAN TINGKATAN 1 SMK SERI SETIA JAWAPAN http://www. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Setiap keluarga perlu mementingkan diri sendiri. D Setiap keluarga perlu merahsiakan hal masing-masing.

10:43 .com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 1. Mengapakah kita perlu menghormati kedua-dua orang ibu bapa kita? A Kerana mereka lebih tua daripada kita. B Kerana mereka membesarkan dan http://www.semesti. &radic.

http://www. 2. D Kerana mereka menyediakan tempat tinggal untuk kita. 10:43 .semesti. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan mendidik kita. C Kerana mereka menghabiskan banyak wang untuk kita.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

B Melakukan sesuatu tanpa meminta izin daripada mereka.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Bagaimanakah kita hendak menunjukkan bahawa kita menghormati ibu bapa? A Memberi wang yang banyak kepada mereka.semesti. 2012. 10:43 . C http://www.

semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. Anak-anak yang mendapat pendidikan yang sempurna akan http://www. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Memberi hadiah yang mahal-mahal terhadap mereka. 2012. 3. &radic. D Tidak melawan apabila mereka menegur perbuatan kita.

semesti. D http://www. A mengenang jasa ibu bapa. B memastikan ibu bapa tidak memalukan mereka.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan &radic. 10:43 . 2012. C menghantar ibu bapa ke rumah orang-orang tua.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan membiarkan ibu bapa tinggal bersendirian. 10:43 .semesti. 4.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012. Peribahasa seperti kacang lupakan kulit sesuai untuk anak-anak yang A tidak tahu berdikari http://www.

D tidak mengenang jasa ibu bapa http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan B tinggal berjauhan daripada C sering menyusahkan ibu bapa &radic.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012. 10:43 .semesti.

semesti. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 5. http://www. B Berjanji akan membalas dendam. 2012. Apakah tindakan yang perlu kita lakukan apabila dimarahi oleh ibu bapa kita? A Memarahi ibu bapa kembali.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

semesti. kemudian meminta maaf daripada mereka. 6. Apakah yang patut dilakukan sekiranya ahli keluarga ditimpa masalah? http://www. &radic.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan C Merajuk dan mengurungkan diri di dalam bilik. 2012. D Mendiamkan diri.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 .

C Mengetawakan ahli keluarga yang menghadapi masalah.semesti. A Bertanyakan masalahnya dan mencuba membantunya. http://www. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan &radic. 10:43 . B Menceritakan masalah ahli keluarga kepada orang lain.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

Apakah yang akan berlaku terhadap keluarga yang tidak mengamalkan kasih sayang terhadap keluarga mereka? &radic. 10:43 .com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D Membiarkan ahli keluarga menyelesaikan sendiri masalahnya. 7. 2012. A http://www.

D Keluarga tersebut akan gagal dalam kehidupan mereka.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. C Keluarga tersebut akan menjadi buah mulut orang lain. B Keluarga tersebut akan hidup dalam keadaan harmoni. 10:43 . 2012. http://www.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Keluarga tersebut akan porak-peranda.

10:43 . apakah tanggungjawab utama bapa? A Mengawal pergerakan anak-anak. http://www. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 8. B Menyediakan wang yang banyak untuk keluarga.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. Sebagai ketua keluarga.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 . 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan &radic.semesti. Penyataan yang manakah antara berikut benar? http://www. D Menghukum anak-anak yang melakukan kesalahan. 9. C Menyediakan keperluan anak-anak secukupnya.

10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A Ibu bapa harus memastikan anak-anak mendapat kebebasan sepenuhnya. 2012.semesti. &radic. B Setiap individu perlu mementingkan diri tanpa mempedulikan orang lain. C Ibu bapa memainkan peranan penting untuk memastikan anak-anak berjaya dalam hidup. http://www.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

Apakah yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga untuk mengekalkan keharmonian keluarga? A http://www. 10:43 . 10.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D Anak-anak yang berjaya hanya perlu menikmatinya bersendirian tanpa perlu berkongsi dengan ibu bapa.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012.semesti.

D Setiap keluarga perlu merahsiakan hal masing-masing.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Setiap keluarga perlu berdikari.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012. http://www. C Setiap keluarga perlu mementingkan diri sendiri. B Setiap keluarga perlu bersikap adil. 10:43 . &radic.semesti.

semesti. 10:43 . kecuali A sentiasa berdisiplin B menegakkan pendapat sendiri C menjaga dan meningkatkan imej sekolah D mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat 2. 2012. Yang berikut merupakan ciri-ciri pelajar yang mempunyai sahsiah dan sikap positif.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan HIDUP BERMASYARAKAT TINGKATAN 1 SMK SULTAN ABDUL AZIZ 1. Antara berikut yang manakah bukan kebaikan sahsiah dan sikap positif? A http://www.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 . 2012. Apakah tanggungjawab seorang guru Hal Ehwal Murid (HEM) dalam sesebuah sekolah? I Mengekalkan disiplin di kalangan murid II Menjaga keselamatan sekolah III Menguatkuasakan peraturan sekolah IV Menjaga kebersihan sekolah A http://www. Mengapakah peraturan penting untuk sesebuah sekolah? A Supaya peristiwa yang tidak diingini berlaku B Supaya pelajar tidak nakal C Supaya pelajar dapat mendisiplinkan diri D Supaya guru dapat mengajar tanpa gangguan 4.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Sekolah berpotensi menjadi pusat kecemerlangan B Budaya ilmu dapat dipertingkatkan oleh para guru C Pemupukan budaya penyayang dalam kalangan warga sekolah D Pelajar lebih bertanggungjawab ketika menjayakan kegiatan ko-kurikulum 3.

II. III dan IV 5. III dan IV D I.semesti. http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan I. 2012. Tindakan yang manakah tidak membantu menjaga dan meningkatkan imej sekolah? A Penglibatan warga sekolah dalam program sekolah B Prihatin dan mengambil berat terhadap satu pihak dengan pihak yang lain C Menceritakan kehebatan dan keistimewaan sekolah sendiri kepada pelajar sekolah lain D Memberi sokongan moral kepada rakan sekiranya tidak mengambil bahagian dalam sesuatu acara. Mengapakah sekolah akan menjadi lebih selamat dan selesa dengan pemupukan sahsiah dan sikap positif? A Kerana pihak sekolah diberikan kemudahan yang secukupnya B Kerana pelajar bekerjasama menjaga keselamatan dalam kawasan sekolah C Kerana pelajar tidak perlu menjalani sesi kaunseling dan motivasi D Kerana pelajar tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar peraturan dan undang-undang sekolah 6. III dan IV C I.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 . II dan III B II.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 7.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 . Acara-acara di atas dapat A mendedahkan bakat murid-murid B meningkatkan imej sekolah C menambahkan perbendaharaan sekolah D menyatupadukan para guru http://www. 8. 2012.semesti. Kerosakan peralatan sekolah menyebabkan A imej sekolah terjejas B murid tidak dapat belajar dengan selesa C murid dan guru terpaksa berkongsi peralatan D guru terpaksa mengeluarkan wang untuk membaikinya.

II dan III B I. 10:43 . Ciri-ciri sahsiah dan sikap yang positif termasuklah I berdegil dalam pendirian II berdisiplin dalam tingkah laku III menghormati dan mematuhi peraturan sekolah IV menghargai sumbangan dan tunjuk ajar guru A I. 2012. II dan IV C II.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 9.semesti. ini menunjukkan sekolah kamu mementingkan I kesetiaan II kebersihan III keceriaan IV keselamatan A http://www. III dan IV 10. Sekiranya sekolah kamu menjadi johan dalam Pertandingan 3K peringkat kebangsaan. III dan IV D I.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

II dan IV D II.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan I. III dan IV CABARAN MASA DEPAN TINGKATAN 1 SMK SULTAN ABDUL AZIZ 1. III dan IV C I.com/v2 .semesti. Asas kerajaan demokras berparlimen ialah kerajaan yang memerintah dipilih oleh rakyat melalui ________________ A undi rahsia B pilihan raya C referendum Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. II dan III B I. 2012. 10:43 http://www.

Mengapa demokrasi selalu dikaitkan dengan Yunani? A Yunani adalah kerajaan yang pertama mengamalkan demokrasi B Perkataan pilihan raya berasal dari Yunani C Perkataan parlimen berasal dari Yunani D Yunani adalah negara pertama yang mengadakan pilihan raya 4. Kerajaan pilihan rakyat harus bertanggungjawab menjaga ____________ rakyat A harta B hal-ehwal peribadi C kehidupan D kebajikan 3.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D perlantikan 2. Siapakah yang layak mengundi dalam pilihan raya negara kita? I http://www. 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 .

kecuali A Malaysia B Amerika Syarikat C India D China 6.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Warganegara Malaysia II Hanya lelaki III Warganegara yang berumur 21 tahun ke atas IV Warganegara yang berumur 21 tahun ke bawah A I dan II B III dan IV C I dan III D III dan IV 5.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. Berikut adalah negara-negara yang mengamalkan demokrasi. 10:43 . 2012.semesti. Apakah maksud kerajaan demokrasi? http://www.

Apakah kelebihan sistem demokrasi dalam pemilihan tokoh murid di sekolah? A Mewujudkan persaingan dalam kalangan murid B Memberi peluang memilih rakan yang disukai C Dapat memilih calon yang bebar-benar layak D http://www. 10:43 . 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A Pemerintahan yang sangat adil B Kerajaan yang dibentuk oleh raja C Pemerintahan yang dipilih oleh rakyat D Kerajaan yang disokong oleh semua rakyat 7. Ahli Suruhanjaya Pilihanraya dipilih mengikut syarat-syarat berikut.semesti. kecuali A tidak muflis B tidak memegang jawatan bergaji C umur tidak lebih daripada 65 tahun D wakil Dewan Undangan Negeri 8.

Apakah peranan Yang di-Pertuan Agong terhadap negeri-negeri tersebut? A Menjadi ketua agama Islam B Mentauliahkan duta-duta negara http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Dapat mengenali murid yang dicalonkan dengan lebih mendalam 9. 10:43 .com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. Negeri-negeri di atas tidak memiliki sulta. Apakah perkara yang terkandung dalam perlembagaan dan menjadi panduan untuk memerintah sesebuah negara? A Tanggungjawab dan kewajipan setiap warganegara kepada bangsa dan tanah air B Tugas-tugas utama Majlis Raja-raja dalam memelihara adat istiadat orang Melayu C Kuasa mutlak yang dimiliki oleh raja tetap dikekalkan dalam bidang tertentu D Tanggungjawab untuk memelihara dan mengekalkan proses demokrasi melalui pilihan raya yang adil dan saksama 10. 2012.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan C Mengurniakan darjah kehormatan D Merupakan lambang perpaduan di negeri-negeri tersebut.com/v2 . TELUK INTAN 1.semesti. TEMA DUA : HUBUNGAN KEKELUARGAAN TINGKATAN 2 SMK CONVENT. 2012. A Perhimpunan B Perpaduan C Komunikasi D Peranan Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 http://www. ____________________ yang baik akan menjamin perhubungan yang baik dalam keluarga.

bual mesra bersama B Bekerjasama membuat persiapan C Meraikan tradisi keluarga D Merasai pengalaman merayakan sesuatu perayaan 3. Kemesraan dalam keluarga dapat dicapai melalui amalan berikut. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan konflik dalam keluarga? A Membuat pembahagian tugas dengan adil B Mengutamakan pendapat ahli keluarga yang lebih tua C ibubapa Memaksa anak. kecuali http://www.semesti. Apakah kesan perpaduan semasa meraikan sambutan hari khas keluarga? A Dapat berbual.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.anak mengikut pendapat D Merungut-rungut apabila diminta menyelesaikan sesuatu masalah 4. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 2. 2012.

carik bulu ayam.semesti. A Hari Ibu B lahir kakak hari C majlis kenduri kesyukuran D makan malam bersama.. Peribahasa yang manakah yang tidak menggambarkan ikatan kekeluargaan yang erat? A Bagai pungguk merindukan bulan B Bagai aur dengan tebing C Carik.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A memahami antara satu sama lain B mengamalkan gaya hidup yang sihat C bersama mengelak untuk meluangkan masa keluarga D keluarga mengenali tingkah laku setiap ahli 5. 10:43 http://www. lama. Yang berikut ialah sambutan hari.sama 6.com/v2 . 2012.lama bercantum juga Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.hari khas dalam sesebuah keluarga kecuali.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. 10:43 .anak mereka setiap tahun walaupun semua anak. bulat kata kerana 7. 2012. Peranan anda sebagai anak dalam keluarga ialah A menyelesaikan konflik antara ibu dengan bapa B menyediakan tempat tinggal yang selesa C meringankan beban keluarga dalam semua aspek D remaja memenuhi kehendak sebagai 8. Apakah nilai yang ditonjolkan oleh keluarga Encik Lau? http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D muafakat Bulat air kerana pembetung. Encik Lau dan isterinya menerima kad ucapan hari lahir dan ulangtahun perkahwinan daripada anak.anak mereka tinggal berjauhan.

10:43 http://www.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A Berbelanja dengan baik B Mempercayai ahli keluarga C Mengekalkan tradisi keluarga D Menghargai ahli keluarga 9.com/v2 . yang manakah dapat menjalinkan hubungan yang mesra dan akrab sesama anggota keluarga? I Hormat menghormati II Tolong menolong III Tinggal berjauhan Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. I Perbincangan secara terbuka II Memahami tingkahlaku ahli keluarga III sendiri Bertanggungjawab atas kesalahan IV keluarga Memberi sokongan kepada anggota A III dan IV I. Konflik dalam keluarga dapat dielakkan dengan cara berikut. B II dan IV I. 2012. II dan III C II. II. III dan IV 10. Antara cara berikut. D I.

C 2. D 10. 2012. A 7.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. C 8. II dan IV JAWAPAN 1.semesti. A 4. 10:43 . C 5. B 3. II dan III B dan IV I D I. D http://www. D 9. D 6.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan IV Berkomunikasi A dan II I C I.

semesti. 10:43 . Ershad bercita-cita hendak menjadi peguam. Sikap toleransi dalam masyarakat penting kerana A Setiap individu berbeza antara satu sama lain B setiap individu mempunyai peranan masing-masing C setiap individu mempunyai kelemahan masing-masing D setiap individu ada hak untuk mengkritik 2. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT TINGKATAN 2 SMK RUNGKUP 1.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. Rakan-rakan Ershad sepatutnya A memberi alasan yang munasabah B memahami keperluan Ershad C menghormati keinginan Ershad http://www. tetapi rakan-rakannya sering mempersendakan keinginannya .

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. Apakah tindakan anda? A Memberitahu pendapatnya adalah salah B Mentertawakan pendapatnya C Menerima pendapatnya D Memberikan alasan anda tidak menerima pendapat itu 4. 10:43 . Anda tidak bersetuju dengan pendapat yang diberikan oleh rakan anda.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D memberitahu kelemahan Ershad 3. Kok Ming -Pandai bermain catur David.Pandai melukis http://www. 2012.

10:43 . apakah yang patut anda lakukan? A Memberi kata-kata perangsang B Menyatakan bahawa mereka bertuah C Menjauhkan diri daripada mereka D Melemahkan semangat mereka 5. 2012. Agama Islam http://www.com/v2 Agama Hindu Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Sekiranya mereka rakan anda.semesti.

semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Agama Buddha Agama Kristian Rakyat Malaysia yang mengamalkan agama-agama di atas hidup aman dan damai. sikap manakah yang tidak berkaitan dengan rakyat Malaysia? A Peka B Toleransi C Diskriminasi D Berfikiran terbuka 6. 10:43 . Antara yang berikut. 2012. Kementerian yang manakah berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui aktiviti sosial dan kebajikan? A Kementerian Pertahanan http://www.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

semesti. Keluarga dan Masyarakat 7. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan B Kementerian Sumber Manusia C Kementerian Pelajaran D Kementerian Pembangunan Wanita.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. A Agensi Anti Dadah Kebangsaan B Rukun Tetangga C Persatuan Ibu Bapa dan Guru-guru D Medical Relief Soceity (MERCY) Ragut. ______________ ialah sebuah pertubuhan sukarela yang menjaga kebajikan anggota masyarakat di sesebuah tempat. 10:43 . pecah rumah dan penculikan http://www.

Ancaman keselamatan di atas dapat dibendung sekiranya masyarakat bersikap I prihatin II bertanggungjawab III peka IV bekerjasama A I dan II C II. 2012. 10:43 .semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 8. Apakah kesan kepada negara sekiranya anggota masyarakat mengutamakan aktiviti kebajikan dan bersama-sama menjaga keselamatan? A Negara akan maju dengan cepat B Ekonomi negara akan pulih C Pendatang haram akan berkurangan D Negara akan makmur dan selamat daripada ancaman http://www. III dan IV 9. II dan III D I.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. III dan IV B I. II.

II.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012. Siapakah yang memainkan peranan untuk memulihkan kawasan tempat tinggal yang telah musnah? I Anggota keluarga II Anggota masyarakat III Kerajaan IV Pihak sekolah A I dan II C II. III TEMA 4:WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA TINGKATAN 2 SMK SUNGAI MANIK 1.Yang berikut ialah warisan kesenian di Malaysia.semesti. 10:43 . kecuali http://www. II. dan III dan IV D I.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 10. III dan IV B I.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A permainan tradisional B seni muzik C seni bina D nyanyian 2. 2012. 10:43 . bagaimanakah cara untuk menunjukkan perasaan sayang akan warisan kesenian di Malaysia? I mempelajari dan mengenali warisan kesenian II memelihara warisan seni dengan baik III menafikan kepentingannya A I dan III sahaja B I dan II http://www.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. Sebagai rakyat Malaysia.

Yang berikut ialah alat.alat kebesaran semasa pertabalan yang di-Pertuan Agong. A nyiru B cokmar C http://www. 10:43 . A pending B cokmar C tengkolok diraja D keris pendek diraja 4.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan C I sahaja D II sahaja 3. kecuali&hellip.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012.Alat untuk menampi beras bagi mengasingkan beras daripada sekam selepas ditumbuk di dalam lesung kayu dikenali sebagai&hellip.

10:43 . A Hari Vasakhi B Hari Pekerja C Hari Good Friday D Maulidur Rasul 7.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012..Sekolah Menengah Sains Teluk Intan pending D lekar 5. Antara yang berikut yang manakah merupakan ciri-ciri keluarga yang sihat? http://www.Apakah bakul yang digunakan oleh masyarakat Baba dan Nyonya sebagai hantaran perkahwinan atau pemberian hadiah? A nyiru C bakul sia B gambus D kolum 6.semesti.Berikut merupakan perayaan keagamaan yang disambut oleh rakyat Malaysia kecuali.Dalam ajaran semua agama telah ditekankan ciri keluarga yang sihat.

III dan IV D I.Yang manakah tidak benar tentang amalan berpuasa pada bulan Ramadan? A menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa B berpuasa mulai dari matahari terbenam sehingga matahari terbit C wajib ditunaikan selama sebulan pada bulan Ramadan D tidak boleh minum dan makan sehingga matahari terbenam 9. III dan IV B I. II dan III II.Usaha untuk mempromosikan barangan kraf tangan di Malaysia sewajarnya dimainkan http://www. 10:43 . II dan IV II. 8.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan I menginap dalam rumah yang selamat dan sempurna II mengamalkan cara hidup yang sihat III Beriadah bersama-sama dengan ahli keluarga IV mengamalkan nilai agama dan moral A C I.

semesti. Kesenian dan Warisan TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT TINGKATAN 2 SMJK SAN MIN http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan oleh A Kementerian Belia dan Sukan B Kementerian Kesihatan C Kementerian Pelancongan D Kementerian Kebudayaan. 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 .

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. 1 Apakah maksud demokrasi berparlimen? A Suatu sistem kerajaan yang dipilih hasil penggulingan kuasa oleh pihak tentera B Suatu sistem kerajaan yang dipilih secara bebas oleh rakyat melalui pilihan raya dan bertanggungjawab kepada rakyat C Suatu sistem kerajaan yang dipilih melalui sistem pewarisan takhta D Suatu sistem kerajaan yang dipilih secara pembahagian kuasa pada peringkat pusat 2 Negara manakah yang mengamalkan sistem kerajaan demokrasi? I Australia II Afrika Selatan III Malaysia IV Amerika Syarikat http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Pilih Jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut. 2012. 10:43 .

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A I . II. II.semesti. dan II B II. dan IV 3 Syarat-syarat untuk menjadi ahli Suruhanjaya Pilihan Raya ialah I seseorang yang muflis II berumur kurang daripada 60 tahun III tidak memegang jawatan bergaji IV bukan ahli mana-mana parti politik A I . 2012. dan IV D I. III. dan IV C II. dan III C I.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 . dan IV 4 Tempoh masa yang dibenarkan untuk calon berkempen ialah A dalam tempoh 30 hari B pada hari penamaan calon C antara hari penamaan calon dengan hari pengundian http://www. dan II B III. dan IV D I. III. III. III.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D pada hari pengundian sahaja 5 _________ merupakan badan perundangan tertinggi bagi Kerajaan Persekutuan. 10:43 .semesti. 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. A Dewan Undangan Negeri B Yang di-Pertuan Agong C Yang Dipertua Dewan Rakyat D Parlimen 6 Apakah tujuan penubuhan Majlis Raja-raja? A Melantik Ketua Hakim Negara dan Ketua Audit Negara B Menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan adapt istiadat Melayu C Bertanggungjawab terhadap semua urusan pentadbiran D Menyatupadukan hubungan raja-raja Persekutuan agar menjadi lebih rapat dengan negeri-negeri yang menjadi anggota Persekutuan http://www.

semesti. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 7 Apakah maksud sitem raja berperlembagaan? A Pemerintahan beraja yang berlandaskan perlembagaan persekutuan B Raja berkuasa secara mutlak dalam pentadbiran negara C Sistem beraja yang diwarisi secara turun-temurun D Raja dilantik di atas nasihat Perdana Menteri 8 Apakah tanggungjawab sebagai seorang wareganegara? A menjaga keamanan negara B memajukan diri.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. bangsa dan menjaga nama baik dan imej negara C melibatkan diri dalam program pembangunan negara D Berusaha memenangi sesuatu pertandingan pada peringkat antarabangsa 9 Setiap warganegara yang berkelayakan diwajibkan mengundi untuk A membuktikan kebolehan negara B mengelakkan daripada dipenjara http://www. 10:43 .

keselamatan dan keharmonian negara D memastikan warganegara mengundi Jawapan 1B 3B 6D 2D 4C 5D 7A 8B 9D 10 B http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan C menunaikan tanggung jawab memilih pemimpin D mempraktikkan amalan demokrasi 10 Pemimpin negara bertenggungjawab untuk A memajukan diri dan menjaga nama baik negara B memimpin dan memajukan serta memastikan keamanan dan keharmonian hidup rakyat C memelihara keamanan . 2012.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 .

10:43 . III dan IV http://www.com/v2 D Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. Apakah badan-badan yang melaksanakan pentadbiran kerajaan dan dasar kerajaan? I Badan Eksekutif II Badan Perundangan III Badan Kehakiman IV Badan Berkanun A I.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan TEMA 6: CABARAN MASA DEPAN TINGKATAN 2 SMK RUNGKUP 1. III dan IV C B I. Kerajaan Malaysia terdiri daripada dua jenis. 2012. II dan III II. iaitu A kerajaan pusat dan kerajaan beraja B kerajaan pusat dan kerajaan negeri C kerajaan negeri dan kerajaan demokrasi D kerajaan negeri dan kerajaan rakyat 2.semesti.

semesti. 2012. III dan IV 3. Wawasan 2020 ialah A peraturan bagi negara sehingga tahun 2020 B cita-cita rakyat Malaysia untuk mewujudkan negara yang aman damai C cita-cita negara untuk menjadikan Malaysia negara industri yang maju serta seimbang dari segi sosial. amanah dan A berusaha meningkatkan kecekapan dalam perkhidmatan B mengabaikan teguran dan cadangan daripada http://www. Pihak yang terlibat dalam mencegah rasuah di negara kita ialah I Kementerian Pertahanan II Badan Pencegah Rasuah III Polis Diraja Malaysia IV Jabatan Kebajikan Masyarakat A I dan III III dan IV C B II dan III I.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan I. Seseorang kakitangan perkhidmatan awam mestilah bekerja dengan telus. 10:43 . II. politik dan ekonomi D dasar negara untuk menjadikan Malaysia maju dalam semua aspek menjelang tahun 2020 4. II dan IV D 5.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

kecuali A perkembangan pendidikan B perkembangan sains dan teknologi C persaingan pasaran barang pengguna D ancaman penyakit yang tidak dapat diubati 7. III dan IV D 8. 10:43 . III dan IV C B I. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan pelanggan C selalu menerima hadiah daripada pelanggan D mengambil hati ketua jabatan 6. Negara manakah yang bukan anggota ASEAN? A India Thailand C B Myanmar http://www.com/v2 D Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. II.semesti. II dan III I. Apakah bentuk kerjasama Malaysia dengan negara-negara luar? I Pendidikan Industri III II Pelancongan IV Sains dan teknologi A I dan II II. Malaysia mengalami cabaran berikut dalam era globalisasi.

Teknologi dan Inovasi C Kementerian Sumber Manusia D Kementerian Luar Negeri 10. 2012. Apakah tujuan penubuhan Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC)? A Memajukan negara-negara yang pernah menjadi tanah jajahan British B Menyelesaikan masalah yang wujud antara negara Islam C Meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara Islam di Asia Tenggara D Meningkatkan Kesedaran tentang kepentingan kerjasama antara negara serantau TINGKATAN 3 TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT http://www.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. Kementerian yang terlibat dalam melaksanakan dasar luar negara ialah A Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna B Kementerian Sains.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Malaysia 9. 10:43 .

. 10:43 ...JWP: 2 Mengapakah kita perlu menjaga kebersihan sungai kita? I Supaya kita mendapat bekalan air yang bersih II Untuk menjaga imej negara III Supaya kita dipuji oleh orang lain IV Agar terhindar daripada penyakit A I...... II dan III B I........ III dan IV D II........................... 2012......... II dan IV C I..............................semesti...........JWP: B http://www.......com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May........................................................Sekolah Menengah Sains Teluk Intan TINGKATAN 3 SMK SERI MUARA 1 Memelihara kesejahteraan alam merupakan tanggungjawab A kerajaan B setiap individu C pemimpin D B majlis perbandaran.......... III dan IV..........

.....................................com/v2 ....JWP: A 4 Bagaimanakah cara untuk memelihara dan memulihara alam sekitar? I Penanaman semula pokok II Penebangan pokok secara berleluasa III Membuang sampah di merata-rata tempat IV Saling bekerjasama membersihkan alam sekitar A I dan II B II dan III C I dan IV D C III dan IV..... 10:43 http://www........................Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 3 Antara berikut yang manakah merupakan peranan dan tanggungjawab Jabatan Alam Sekitar? A Memantau aktiviti manusia yang menyebabkan pencemaran B Menggalakkan penebangan pokok secara berleluasa C Melakukan pembakaran secara terbuka D Menggalakkan pembuangan sampah di merata-rata tempat...... 2012..semesti...JWP: 5 Antara berikut merupakan jenis-jenis pencemaran alam dan bencana alam kecuali A penanaman semula pokok Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.......................

................................semesti....... 2012.............................com/v2 ..........JWP: D 7 Antara berikut merupakan punca pencemaran udara kecuali A asap-asap daripada kilang B asap-asap daripada kenderaan C tumpahan minyak daripada kapal Menggunakan Joomla! Generated: 20 May............Sekolah Menengah Sains Teluk Intan B jerebu C tanah runtuh D A kemarau panjang............................. 10:43 http://www...............................JWP: 6 Pencemaran alam boleh berlaku apabila kita I membuang sampah di tempat yang disediakan II menanam pokok III melakukan pembakaran terbuka IV membuang sampah di merata-rata tempat A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV............

............ 10:43 ................JWP: C 8 Pencemaran air akan mengakibatkan I kemusnahan habitat laut II air berkelodak III meningkatkan tahap kesihatan manusia IV udara berdebu A I dan II B II dan III C III dan IV D II dan IV. 2012.........................com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.................................................................JWP: A 9 Antara berikut merupakan langkah yang dapat diambil oleh penduduk sesebuah bandar dalam usaha menghijaukan alam sekitar kecuali A menanam pokok di kawasan sekitar B menghalang penebangan pokok C menanam bunga-bungaan di taman D menebang pokok yang baru ditanam..Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D asap daripada pembakaran terbuka.............JWP: D http://www.............semesti............

. C tahun..JWP: A TEMA 4: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA TINGKATAN 3 SMK SERI PERAK 1...semesti.. apabila seseorang gadis menjangkau akil http://www... 10:43 . proses merisik akan dijalankan A apabila seseorang gadis menyukai seseorang jejaka..Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 10 Kemarau berpunca daripada A kandungan lembapan tanah yang berkurangan kerana ketiadaan hujan B berlakunya limpahan air yang berlebihan bagi satu-satu saliran C letupan gunung berapi D ketidakstabilan lereng atau cerun tanah tinggi. B apabila seseorang jejaka menyukai seorang gadis....... 2012. Dalam masyarakat Bajau.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. apabila seseorang jejaka menjangkau 20 D baligh....

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan · Jenazah perlu dimandikan. Adat di atas dilakukan oleh kaum A Melayu Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. dikafankan.com/v2 .semesti. disembahyangkan. 10:43 http://www. dan dikebumikan · Diadakan kenduri arwah dan bacaan tahlil 2. 2012.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

B

India

C

Cina

D

Orang asli

3. Dalam adat perkahwinan, proses merisik dijalankan oleh masyarakat

I

Melayu

II

Cina

III

India

IV

Bajau

A

I, II dan III

B

I, II dan IV

C

II, III dan IV

D

I, II, III dan IV

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 20 May, 2012, 10:43

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mengenali dan tidak memandang rendah akan adat resam kaum yang lain

4. Nilai yang dapat kita peroleh daripada penyataan di atas ialah nilai

A

kesabaran

B

hormat-menghormati

C

kebijaksanaan

D

berhati-hati

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 20 May, 2012, 10:43

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

5. Persamaan yang terdapat dalam adat kelahiran masyarakat Melayu dan

masyarakat Cina ialah upacara

A

mencukur rambut.

B

naik buaian.

C

melenggang perut.

D

turun tanah.

6. Ruangan dibawah menunjukkan pasangan pakaian tradisional masyarakat

Malaysia.Yang manakah pasangan yang salah?

Lelaki

Perempuan

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 20 May, 2012, 10:43

2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A Dhoti Sari B Ceongsam Samfu C Baju melayu Baju Kurung http://www.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 .semesti.

10:43 .semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D Pakaian manik perayaan Gawai Dayak Baju kebaya 7. Pilih maklumat yang betul http://www. Salah satu upacara sambutan Pesta Gawai ialah mempersembahkan tuak dan makanan kepada A Dewa gunung dan Dewa Sungai B Dewa Padi dan Dewa Kesejahteraan C Dewa padi dan dewa kekayaan D Dewa pokok dan Dewa tanah 8. 2012.

III dan IV D III dan IV I.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan I Syawal Hari Raya Aidilfitri disambut pada 1 II Amalan pantang larang mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat dahulu III Penganut agama Hindu menganggap lembu sebagai haiwan suci IV Orang Cina akan membawa limau kasturi ketika mengunjungi ketika mengunjungi saudara mara A I. 2012. 10:43 . penyataan yang manakah adalah tidak benar berkaitan dengan adat dan pantang larang kaum Cina semasa upacara kematian? A Mereka hendaklah memakai pakaian berwarna gelap sewaktu menziarahi orang yang telah meninggal dunia. II dan IV C II. 9. II.semesti. II dan III B I. Antara yang berikut.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. B Ahli keluarga dilarang memakai barang kemas dan pakain yang berwarna http://www.

C Kain hitam direntang pada pintu rumah.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 . D Membakar kertas-kertas sembahyang.semesti. 10. 2012. Apakah tanda yang menunjukkan bahawa seorang wanita India itu telah berkahwin? A Sari B Cincin C Gelang tangan D Thali Jawapan: 1. B 2. A http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan cerah dan merah.

10:43 . 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. A 9.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 3. D 7. C 10.semesti. B 5. C 8. D TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN TINGKATAN 3 SMK SERI MUARA http://www. A 6. D 4.

... I Kaunseling II Pemulauan III Didikan agama IV Didikan akademik A I. II........ 10:43 http://www................... II.... dan III B I.....semesti........... dan IV C I.........Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 1.com/v2 ..... III... 2012.... dan IV ... dan IV D II.........JWP: C Menggubal dasar kerajaan 2 Pernyataan di atas berkaitan dengan A Badan Pencegah Rasuah B Badan Perundangan C Badan Eksekutif Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.. Pilih cara untuk menangani ancaman dalaman... III...........

........... 2012.................................JWP: C 3 Antara berikut yang manakah merupakan perkara yang boleh membawa kepada perselisihan faham antara kaum? I Tidak menghormati antara satu sama lain II Mempunyai sikap kerjasama yang utuh III Mempunyai sikap mementingkan diri sendiri IV Tidak menghormati adat resam dan cara hidup kaum lain A I...... III dan IV D II................. II dan IV C I...................com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May..... 10:43 ........... III dan IV ....... II dan III B I.................................semesti...................JWP: C 4 Faktor yang membawa kepada penghijrahan pendatang asing ke Malaysia ialah I peluang pekerjaan II peperangan di negara asal III gaji yang lumayan http://www..........Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D Badan Kehakiman ......

......... II dan IV C I....... III dan IV D D II.......Sekolah Menengah Sains Teluk Intan IV pengajian A I.............................. III dan IV D Semua di atas ...... 2012..... III dan IV ....... II dam IV C I...com/v2 .....JWP: D 5 Antara berikut yang manakah merupakan kesan kemasukan pendatang tanpa izin ke negara ini? I Keadaan negara bertambah harmoni II Meningkatkan kadar jenayah III Menghuru-harakan masyarakat IV Menjejaskan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan A I............JWP: 6 Berikut merupakan cara untuk kita menjaga keamanan negara Malaysia kecuali A berprasangka antara satu sama lain B menolak sebarang bentuk keganasan Menggunakan Joomla! Generated: 20 May............................... II dan III B I........................semesti.... 10:43 http://www..... II dan III B I.............................

...... 10:43 .semesti...........JWP: C 8 Apakah sistem pemerintahan negara kita? A Kuku besi B Demokrasi C Komunisme D B Republik..........................................JWP: ............Sekolah Menengah Sains Teluk Intan C berbaik-baik antara satu sama lain D saling memahami ...................com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.............. 2012..................Bertolak ansur antara satu sama lain http://www............................................JWP: A 7 Apakah peranan Kementerian Pengajian Tinggi? A Menguruskan projek-projek pembangunan B Mengawasi pembangunan serta pergerakan kesatuan kerja C Menghasilkan graduan-graduan yang kompeten D Menyelidik dan mengawal aktiviti perniagaan dalam negeri....................

.... 2012..............JWP: B 10 Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa bertujuan untuk melindungi hak orang awam seperti I wanita II kanak-kanak III tentera IV orang tua A I.....................Sekolah Menengah Sains Teluk Intan .................... II dan III B I...Bergaul mesra tanpa prasangka 9 Pernyataan di atas akan mewujudkan A masyarakat yang mementingkan semangat perkauman B masyarakat yang bersatu padu dan harmoni C masyarakat yang mementingkan kuasa D masyarakat yang ingin menjatuhkan negara............JWP: B http://www....... II dan IV C I....... 10:43 ..... III dan IV D II...................com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May..... III dan IV.semesti.........

Mengapakah keperluan ekonomi dalam keluarga merupakan faktor utama yang wajar diberi perhatian atau pertimbangan ? Hidup perlukan makanan dan tempat tinggal yang sempurna Kehidupan bukan di alam fantasi Anak dan ahli keluarga yang lain adalah satu tanggungjawab Kehidupan yang sempurna dan impian semua ahli keluarga http://www.semesti. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan TINGKATAN 4 TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN TINGKATAN 4 SMK SULTAN ABDULLAH Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut. 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012. 10:43 .semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Pernyataan di atas merujuk kepada peranan kerajaan ke arah pembentukan keluarga bahagia di negara ini. Mengapakah kerajaan cuba memantapkan institusi kekeluargaan ? Supaya keluarga mempunyai pendapatan yang cukup Supaya masyarakat cemerlang Supaya tiada kepincangan dalam masyarakat Supaya gejala sosial negatif dapat dibendung http://www.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Pernyataan di atas merupakan impian murni seorang ibu bapa yang begitu prihatin terhadap keluarganya .com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. Apakah yang mungkin dilakukan oleh ibu bapa tersebut untuk mencapai impiannya itu ? Memastikan semua keperluan keluarganya berada dalam keadaan baik dan terurus Bekerja mengumpul wang yang banyak Memberi didikan agama kepada anak Menyuruh ibu menjaga anak dengan baik Mengukuhkan institusi keluarga http://www. 2012. 10:43 .

semesti. Ya kerana ia langkah ke arah perpaduan Ya kerana ia merapatkan hubungan silaturahim Ya kerana faedahnya amat banyak http://www. 10:43 . Wajarkah aktiviti ini diteruskan ? Ya kerana ia dapat mengurangkan perbelanjaan.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Apakah kebaikan yang mungkin diperoleh apabila semua pihak cuba untuk mengukuhkan institusi kekeluargaan ? Negara maju dan membangun Gejala sosial negatif dapat dibendung Kurang berlaku konflik dalam keluarga Keluarga menjadi bertambah besar Kenduri-kendara merupakan salah satu cara menjalinkan hubungan erat dengan ahli keluarga kerana semua ahli keluarga akan dapat berkumpul dan saling tolong-menolong bagi menjayakan majlis itu.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Anda bersetuju dengan pernyataan di atas kerana tiada kehidupan tanpa konflik bersama mengatasi konflik ibu bapa punca utama berlaku konflik anak boleh membantu ibu bapa mengatasi konflik keluarga http://www. 10:43 .

semesti. http://www. manakah merupakan ciri-ciri sesebuah keluarga yang cemerlang ? Ada ibu bapa yang bertanggungjawab Mempunyai rumah yang lengkap dengan pelbagai kemudahan asas Keluarga yang mengutamakan pendidikan sahaja Keluarga yang tidak suka bergantung kepada orang lain Salah satu punca pembuangan bayi ialah ibu bapa tidak bersedia menerima kehadiran anak yang baru dilahirkan. Pilih pernyataan yang menunjukkan persediaan awal yang wajar dilakukan ibu bapa sebelum berkelaurga.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Pernyataan di atas menunjukkan cara untuk menghargai ibu bapa anda dan juga ke arah pembentukan keluarga bahagia.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. Mengapakah ia wajar dilakukan? Supaya anak tahu pengorbanan ibu bapanya Supaya anak menghargai ibu bapanya Supaya anak dapat membalas jasa ibu bapanya Supaya keluarga bertambah ceria Di antara yang berikut. 10:43 . 2012.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Bekerja bersungguh-sungguh untuk mengumpul wang Memilih ahli keluarga yang berada Melengkapkan diri dengan ilmu. 2012. ekonomi dan kendiri yang positif Mempelajari hal-hal berkeluarga Jodoh dalam keluarga adalah ditentukan oleh ibu bapa. Anak tidak ada hak menentukan jodohnya sendiri http://www. 10:43 .

B 7.semesti. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Anda tidak bersetuju dengan pernyataan di atas kerana jodoh perlu ditentukan oleh diri sendiri jodoh akan datang sendiri jodoh yang dipilih oleh ibu bapa tidak akan bahagia berfikir rasional untuk mencari jodoh Jawapan : 1. C 6.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. A 4. A 8. A 9. A 2. 10:43 . A TEMA WARISAN DAN BUDAYA TINGKATAN 4 SMK SERI KANDI http://www. C 10. C 3. B 5.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Melatih diri supaya bersifat sanggup berkorban untuk melakukan kebajikan. Apakah perayaan tersebut? A Hari Raya Aidilfitri B Hari Raya Aidiladha C Hari Wesak D Tadao Keamatan 2 Antara berikut. 2012. 1 Pernyataan di atas merupakan kepentingan amalan dalam suatu perayaan. 10:43 . kombinasi perayaan manakah yang disambut oleh penganut agama Kristian? A Hari Gawai dan Han Vaisakhi B Hari Natal dan Deepavali C Good Friday dan Han Natal D Hari Vaisakhi dan Good Friday Mengadakan pertandingan Unduk Ngadau 3 Acara di atas merupakan antara amalan penting dalam sambutan A Hari Gawai.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012. D Hari Raya Aidilfitri 4Apakah persamaan yang terdapat dalam sambutan Hari Gawai dan Tadao Kaamatan? A Sambutan sempena memperingati pahlawan B Sambutan selepas musim menuai C Sambutan kemenangan kuasa baik D Sambutan sempena tahun baru 5.semesti. masyarakat ______ akan berpakaian tradisi dan bersuka ria A Dayak B Sikh C Kadazandusun D I ban 6 Nishan Sahib di Gudwara akan diganti setiap kali menjelang sambutan Hari Valsakhi .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan B Tadao Kaamatan. C Hari Natal.Sempena Tadao Kaamatan. 10:43 . Apakah yang dimaksudkan dengan Nishan Sahib? A Bendera suci http://www.

II dan III B I. 10:43 . Ill dan IV C II. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan B Kain sembahyang C Kalungan bunga D Tali suci 7Apakah tujuan penganut agama Hindu membawa kavadi semasa perayaan Thaipusam? A Membuang dosa B Berniat terhadap sesuatu yang dihajati C Menghilangkan penderitaan D Membayar nazar kepada Tuhan 8Apakah amalan yang biasa dilakukan semasa sambutan Hari Wesak? I mengunjungi Vihara untuk bersembahyang II Bersedekah kepada sami III Berarak sambil membawa bunga dan colok IV Melepaskan burung merpati A I.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. Ill dan IV http://www.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 . III dan IV D Semua di atas 10. yang manakah antara amalan yang diamalkan oleh penganut agama Hindu ketika perayaan Deepavali? I Upacara sembahyang untuk anggota keluarga yang telah meninggal dunia II Mandi minyak geliga III Memasang pelita IV Memohon restu daripada ibu bapa A I. A Aipassi Margali B C Thai D Chittirai SKEMA 1 http://www. II dan III B I.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D Semua di atas 9.semesti. III dan IV C II. 2012.Antara berikut.Thaipusam disambut pada bulan ______iaitu bulan kesepuluh dalam kalendarTamil.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan B 2 C 3 B 4 B 5 C 6 A http://www.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012. 10:43 .semesti.

2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 7 D 8 D 9 D 10 C http://www.semesti.

semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 . 1 Perlembagaan Bertulis Malaysia dikenali sebagai A Perlembagaan Negara B Perlembagaan Persekutuan C Perlembagaan Malaysia D Perlembagaan Tertunda 2 Perlembagaan Persekutuan dikuatkuasakan pada A 31 Ogos 1943 B 31 Ogos 1957 C 31 Ogos 1967 http://www.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT TINGKATAN 4 SM SAINS TELUK INTAN Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut. 2012.

2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D 31 Ogos 1977 3 Pilih pernyataan yang menunjukkan ketertinggian perlembagaan. A Merupakan undang-undang yang boleh digubal pada bila-bila masa. A Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang B Mengamalkan undang-undang tanpa prasangka C Menerima undang-undang dan peraturan dengan bersyarat http://www. B Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara C Undang-undang yang dimonopoli oleh satu kaum sahaja D Ada kuasa terbatas pada setiap masa.semesti. 4 Pilih pernyataan yang menunjukkan tindakan yang wajar dilakukan oleh rakyat untuk mengakui keluhuran perlembagaan.

10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D Memahami dan mempelajari peraturan dan undang-undang negara 5 Ciri-ciri kerajaan Malaysia yang digariskan dalam Perlembagaan Persekutuan ialah A Malaysia negara yang adil B Malaysia negara demokrasi C Malaysia negara ASEAN D Malaysia mempunyai raja berperlembagaan · Cinta akan negara · Mematuhi peraturan dan undang-undang · Mendukung kedaulatan negara http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012.

2012.semesti. 10:43 .com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 6 Pernyataan di atas merujuk kepada individu yang mempunyai A semangat cinta akan negara yang tinggi B perpaduan kaum C sayangkan diri dan negara D daulat dan kepimpinan 7 Tanah Rizab orang Melayu tidak boleh dijual kepada orang bukan Melayu kerana http://www.

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 .semesti. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A hak asasi orang Melayu B harganya murah C kedudukannya yang istimewa D hak yang telah termaktub dalam perlembagaan negara 8 Mengapakah kebebasan ekonomi dianggap sebagai hak asasi manusia? A Hak untuk semua masyarakat B Ekonomi warisan bangsa C Pendapatan di kongsi bersama D Ada dalam perlembagaan negara http://www.

10:43 . 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan · Bangsa · Agama · Kewarganegaraan 9 Perkara-perkara di atas telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia kerana A kebebasan memilih ekonomi B peraturan dan perlembagaan C kebebasan bersuara D kebebasan berhimpun http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

A 5. A Memupuk perpaduan B Menjaga keamanan C Merapatkan hubungan kekeluargaan D Mengukuhkan politik negar JAWAPAN 1. D 6.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 .semesti. B 4. 2012. A http://www. B 3.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 10 Pilih pernyataan yang tepat tentang peranan bahasa kebangsaan kita. B 2.

A TINGKATAN 5 TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI TINGKATAN 5 SMK ABDUL RAHMAN TALIB 1. D 9.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 7. 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 . D 8. B 10. Pendidikan sepanjang hayat berkaitan langsung dengan pembangunan A Modal insan B Sosial Negara C Dasar kerajaan http://www.

kita sudah majudan kita tidak boleh buat apa-apa untuk meningkatkan kemajuan kerana satu hari nanti kita akan ketinggalan di belakang&rdquo. 10:43 . D Kita sebagai rakyat Malaysia harus belajar bersungguh-sungguh bagi memperolehi ijazah. Antara berikut. yang manakah ciri-ciri orang yang mengamalkan pendidikan sepanjang hayat? http://www. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi Apakah yang dimaksudkan dengan ungkapan di atas? A Kita sebagai rakyat Malaysia harus sentiasa mendalami ilmu pengetahuan sama ada secara formal atau tidak formal bagi meningkatkan kemajuan Negara yang sedia ada.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D Sistem pentadbiran Negara 2. B Kita sebagai rakyat Malaysia harus berusaha mempertahankan kemajuan Negara melalui ilmu pengetahuan yang sedia ada. C Kita sebagai rakyat Malaysia harus bbersedia mendalami ilmu pengetahuan dan kemahiran apabila perlu. 3. &ldquo.Kita tidak boleh kata pada hari ini . 2012.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

I masa

Berdisiplin dan pandai menguruskan

II

Berpuas hati dengan kedudukan sekarang

III kemahiran

Sentiasa menghargai pembaharuan ilmu dan

IV

Bergiat aktif dalam kokurikulum

A II

I dan

B

I dan III

C

II dan IV

D

III dan IV

4. Siapakah antara berikut mengamalkan cara hidup berperikemanusiaan?

I Ahmad bergiat secara aktif dalam pembentukan masyarakat penyanyang

II bumi

Samy menderma RM 50 kepada mangsa gempa

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 20 May, 2012, 10:43

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

III Osman begitu prihatin akan isu-isu kemanusiaan yang berlaku di sekitar

tempat tinggalnya.

IV Lim hanya mengambil berat akan dirinya sendiri

A dan II

I

B dan III

II

C II dan III

I,

D II, III dan IV

I,

5. Antara berikut, yang manakah merupakan keperluan penting dalam menghayati konsep pembelajaran sepanjang hayat?

I

Berfikiran kreatif dan kritis

II

Berkemahiran menggunakan ICT

III

Berperasaan malu dan merendah diri

IV situasi

Bertindak secara rasional dalam pelbagai

A

I, II dan III

B

I, II dan IV
Menggunakan Joomla! Generated: 20 May, 2012, 10:43

http://www.semesti.com/v2

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

C

I, III dan IV

D

II, III dan IV

6. “Usaha itu tangga kejayaan”

Prinsip di atas sesuai dilabelkan kepada golongan yang

A

berfikiran matang dan terbuka

B

sentiasa berjaya dalam kehidupannya

C

suka belajar bersungguh-sungguh

D golongan yang tidak berputus asa untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan

7. Bagaimanakah cara untuk menjaga maruah Negara?

A meninggikan diri agar dihormati dan disegani oleh orang lain

B sentiasa cuba menyumbang sesuatu untuk pembangunan Negara
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May, 2012, 10:43

yang manakah merupakan kesan daripada peningkatan tersebut? I Negara disegani ramai di mata dunia II Berlakunya kemerosotan ekonomi III Kekurangan kemasukan pelancong asing ke Negara kita IV Tidak ramai pelabur asing yang yakin untuk melabur di Negara A II dan III I. 2012. C III dan IV I. B II dan IV I.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan C membangkang pembaharuan yang dilakukan untuk Negara D kaum lain Menjaga diri dan tidak bergaul dengan 8. Antara berikut.semesti. D III dan IV II. 10:43 http://www.com/v2 . Peningkatan kadar perlakuan jenayah pastinya akan mencalarkan maruah Negara. Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 9.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. Antara berikut. 10:43 . 2012. yang manakah berkaitan dengan individu yang menghargai nyawa? A Eddy sentiasa bertolak ansur antara satu sama lain B Anson selalu membiarkan orang lain menindasnya tanpa melakukan apa-apa C Jamaludin cepat marah dan tegas jika berlaku perbezaan pendapat dengan rakannya http://www. yang manakah merupakan golongan ahli masyarakat yang harus sentiasa kita bantu? A rendah Berpendapatan B Mempunyai penyakit yang agak serius C Kurang berupaya dan tidak bernasib baik D Ramai bilangan ahli keluarga 10.semesti. Antara berikut.

A 2. A http://www. 10:43 . A 3. B 8.semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D Ismail selalu menunjukkan perasaan untuk mendapatkan keadilan Jawapan: 1. D 9.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012. D 7. C 5. C 10. B 4. B 6.

1. pemuliharaan dan perlindungan terhadap warisan alam semula jadi di Malaysia.semesti. Pernyataan di atas merujuk kepada misi penubuhan A MNA B MAS Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 10:43 http://www. penghargaan.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT TINGKATAN 5 SMK RAJA MUDA MUSA Mempromosikan pembelajaran. 2012.com/v2 .

com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. 2012. Aman Malaysia telah menerima RM250.000 yang didermakan oleh PBSMM. http://www. 5 Feb 2008 &ndash. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan C MNN D MNS 2. Apakah visi Jabatan Kebajikan Masyarakat? A Majmuk Masyarakat B Sejahtera Masyarakat C Penyayang Masyarakat D Masyarakat Sejahtera dan Penyayang JOHOR BAHARU.

10:43 . http://www. 2012. B membantu mangsa pelarian Bosnia.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. Sebuah NGO yang bergerak aktif dalam membantu masyarakat tempatan dan antarabangsa yang mengalami bencana dan malapetaka. China. Derma yang diterima di atas bertujuan untuk A membantu rakyat Palestin di Gaza. 4.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 3. D membantu mangsa gempa bumi di Sichuan.. C membantu mangsa Taufan Nargis di Myanmar.

2012. NGO alam sekitar ialah A dan WWF MNS B dan WWF CAP C dan PPIM CAKE D dan PKPIM WWF 6. 10:43 http://www.com/v2 .semesti.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan NGO di atas ialah A CAP B Aman C PEMADAM D Malaysia Aman 5. Yang manakah bukan NGO? A Malaysia Mercy Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

Persatuan Pencinta Alam Malaysia juga dikenali sebagai A MNS B Aman C MAPA Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. Yang manakah bukan objektif Jabatan Kebajikan Masyarakat? A Mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang B Membangunkan masyarakat melalui perubahan sikap C Tidak memberi perlindungan kepada kumpulan sasar JKM D Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkhidmatan kebajikan 8. 10:43 http://www.com/v2 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan B Majlis Amanah Rakyat C Angkatan Belia Islam Malaysia D Persatuan Pengguna Pulau Pinang 7. 2012.

10:43 .semesti. Keluarga dan Masyarakat SKEMA JAWAPAN TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT http://www. Jabatan Kebajikan Masyarakat diletakkan di bawah Kementerian A Belia dan Keluarga B Wanita dan Keluarga C Pembangunan Warga Tua D Wanita. Agensi yang manakah banyak melibatkan pelajar sekolah dalam menjayakan matlamatnya? A Mercy Malaysia B Aman Malaysia C Yayasan Albukhary D Persatuan Pencinta Alam Malaysia 10. 2012.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D PERKIM 9.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.

10:43 http://www. B 2. D 6.com/v2 . Faktor sosial yang boleh menjana pembangunan Negara ialah A kestabilan politik B perpaduan negara C peluang pekerjaan Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. D 7. A 4.semesti. C 3. D 5. A 10. A 8. 2012. D 9. D TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN TINGKATAN 5 SMK RAJA MUDA MUSA 1.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 1.

10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D keselamatan negara 2. Pernyataan manakah yang benar? A Perpaduan kaum menjadi teras utama dalam pembangunan negara B Malaysia merupakan sebuah negara yang tidak memiliki kestabilan politik yang kukuh C Malaysia tidak mempunyai undang-undang yang menjamin keselamatan rakyat D Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang digubal dapat melahirkan rakyat yang seimbang dari segi rohani sahaja 3.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012.kerajaaan rakyat.semesti. D Kerajaan yang bakal memerintah sesebuah negara ditentukan melalui satu pilihan raya umum http://www. bukan rakyat dan untuk rakyat&rsquo. Pernyataan yang manakah tidak benar tentang sistem pemerintahan demokrasi? A Rakyat mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan kerajaan B Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen C Demokrasi mendukung konsep &lsquo.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan 4.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. 2012. Cabaran yang dihadapi oleh warganegara Malaysia akibat kemasukan pendatang asing secara berleluasa ialah http://www.semesti. Pernyataan di atas merujuk kepas faktor ____________ yang boleh menjana pembangunan negara. Malaysia merupakan sebuah negara yang membangun. 10:43 . A sosial B politik C jasmani D ekonomi 5. Pembangunan Malaysia yang pesat telah membuka banyak peluang pekerjaan kepada rakyat.

Penyakit ini boleh merebak dengan mudah melalui udara tanpa mengira umur. 10:43 . 6. kemiskinan. Yang manakah bukan anjakan dari segi ekonomi? A Pembangunan sistem kewangan global B Pertambahan aliran modal antarabangsa C Peningkatan imigrasi secara sah dan haram yang berterusan D Pertumbuhan perdagangan antarabangsa pada kadar yang lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan ekonomi dunia 7. B kemiskinan sahaja. C jenayah dan gejala sosial. Globalisasi telah dikenal pasti sebagai punca di sebalik beberapa anjakan.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. http://www. D pengangguran.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan A kemajuan negara. jenayah dan gejala sosial. 2012.semesti. jantina dan bangsa.

com/v2 . Yang manakah merupakan kebaikan globalisasi? I Mengurangkan bencana alam II Penekanan hak asasi golongan wanita III murah Sistem komunikasi yang lebih mudah dan IV Kemasukan pelaburan asing mewujudkan peluang pekerjaan A dan II I B I. Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan Penyakit yang dimaksudkan ialah A SARS B talasemia C B Hepatitis D kering batuk 8. 10:43 http://www.semesti. 2012.

2012. III dan IV I. Bagaimanakah negara Malaysia dapat meningkatkan prospek pertumbuhan industri pembuatan dan perkhidmatan berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi agar dapat bersaing di pasaran global? A Melatih pakar tempatan dalam bidang teknologi B Meniru negara-negara yang maju dalam bidang tersebut C Menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) D Meminta bantuan daripada badan bukan kerajaan negara jiran 10. Berikut ialah ciri modal insan dengan minda kelas pertama kecuali A memiliki ilmu yang tinggi B kebendaan mementingkan C mengamalkan nilai-nilai murni http://www.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.Sekolah Menengah Sains Teluk Intan II dan III C III dan IV II. 10:43 .semesti. D II.

D 9. B 6. A 7. 2012. D 10.semesti. C 2. C 5.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May. D 3. C 4. C 8. B http://www. 10:43 .Sekolah Menengah Sains Teluk Intan D menekankan pembangunan holistic SKEMA JAWAPAN TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN 1.

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan http://www.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 20 May.semesti. 2012. 10:43 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful