Pengajian Malaysia

Lesson 14

.Integrasi Nasional • Faktor-faktor yang menyebabkan masalah dalam perpaduan dan integrasi di Malaysia • Usaha-usaha yang dilakukan kerajaan • Cadangan langkah-langkah lain yang lebih berkesan.

sistem pendidikan berasingan. Malayan Union 1946 yang memberi hak kerakyatan kepada orang Cina dan India. kesan pendudukan Jepun. .Faktor-faktor yang membawa kepada masalah integrasi nasional • Latarbalakang sejarah (pentadbiran Britis dengan cara Pecah dan Perintah. kegiatan ekonomi dan tempat tinggal yang berasingan antara kaum).

Agama berbeza •Agama Islam •Agama Buddha •Agama Kristian •Agama Hindu •Agama Confusionisme .

Cina. Bidayuh. Kadazan.Perbezaan amalan dan budaya • Amalan dan budaya Melayu. Dusun dan sebagainya . India. Iban.

Iban. dialek dan loghat yang berbezabeza menyukarkan aspek komunikasi antara kaum.Bahasa yang berbeza • Bahasa Melayu. Cina. Tamil. Bidayuh. .

Wilayah yang berbeza. • Wilayah pantai timur dean pantai barat. semangat kedaerahan yang kuat. • Wilayah Malaysia Timur dan Barat .

Usaha-usaha Kerajaan • • • • • • • Sistem Pendidikan Dasar Ekonomi Baru (DEB) Rukunegara Dasar Kebudayaan Malaysia Dasar Bahasa Kebangsaan Integrasi wilayah Penggabungan parti-parti politik .

.Aktiviti • Cadangkan langkah-langkah yang pada pendapat anda boleh mewujudkan integrasi yang sebenarnya di kalangan masyarakat Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful