Pengajian Malaysia

Lesson 14

.Integrasi Nasional • Faktor-faktor yang menyebabkan masalah dalam perpaduan dan integrasi di Malaysia • Usaha-usaha yang dilakukan kerajaan • Cadangan langkah-langkah lain yang lebih berkesan.

kegiatan ekonomi dan tempat tinggal yang berasingan antara kaum). sistem pendidikan berasingan. . kesan pendudukan Jepun. Malayan Union 1946 yang memberi hak kerakyatan kepada orang Cina dan India.Faktor-faktor yang membawa kepada masalah integrasi nasional • Latarbalakang sejarah (pentadbiran Britis dengan cara Pecah dan Perintah.

Agama berbeza •Agama Islam •Agama Buddha •Agama Kristian •Agama Hindu •Agama Confusionisme .

Perbezaan amalan dan budaya • Amalan dan budaya Melayu. India. Iban. Cina. Dusun dan sebagainya . Bidayuh. Kadazan.

Tamil. Cina. . Iban.Bahasa yang berbeza • Bahasa Melayu. dialek dan loghat yang berbezabeza menyukarkan aspek komunikasi antara kaum. Bidayuh.

Wilayah yang berbeza. semangat kedaerahan yang kuat. • Wilayah pantai timur dean pantai barat. • Wilayah Malaysia Timur dan Barat .

Usaha-usaha Kerajaan • • • • • • • Sistem Pendidikan Dasar Ekonomi Baru (DEB) Rukunegara Dasar Kebudayaan Malaysia Dasar Bahasa Kebangsaan Integrasi wilayah Penggabungan parti-parti politik .

.Aktiviti • Cadangkan langkah-langkah yang pada pendapat anda boleh mewujudkan integrasi yang sebenarnya di kalangan masyarakat Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful