Pengajian Malaysia

Lesson 14

.Integrasi Nasional • Faktor-faktor yang menyebabkan masalah dalam perpaduan dan integrasi di Malaysia • Usaha-usaha yang dilakukan kerajaan • Cadangan langkah-langkah lain yang lebih berkesan.

.Faktor-faktor yang membawa kepada masalah integrasi nasional • Latarbalakang sejarah (pentadbiran Britis dengan cara Pecah dan Perintah. sistem pendidikan berasingan. kegiatan ekonomi dan tempat tinggal yang berasingan antara kaum). Malayan Union 1946 yang memberi hak kerakyatan kepada orang Cina dan India. kesan pendudukan Jepun.

Agama berbeza •Agama Islam •Agama Buddha •Agama Kristian •Agama Hindu •Agama Confusionisme .

Kadazan. Bidayuh. Iban. Cina.Perbezaan amalan dan budaya • Amalan dan budaya Melayu. India. Dusun dan sebagainya .

.Bahasa yang berbeza • Bahasa Melayu. dialek dan loghat yang berbezabeza menyukarkan aspek komunikasi antara kaum. Tamil. Iban. Cina. Bidayuh.

semangat kedaerahan yang kuat. • Wilayah Malaysia Timur dan Barat . • Wilayah pantai timur dean pantai barat.Wilayah yang berbeza.

Usaha-usaha Kerajaan • • • • • • • Sistem Pendidikan Dasar Ekonomi Baru (DEB) Rukunegara Dasar Kebudayaan Malaysia Dasar Bahasa Kebangsaan Integrasi wilayah Penggabungan parti-parti politik .

Aktiviti • Cadangkan langkah-langkah yang pada pendapat anda boleh mewujudkan integrasi yang sebenarnya di kalangan masyarakat Malaysia. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful