Pengajian Malaysia

Lesson 14

.Integrasi Nasional • Faktor-faktor yang menyebabkan masalah dalam perpaduan dan integrasi di Malaysia • Usaha-usaha yang dilakukan kerajaan • Cadangan langkah-langkah lain yang lebih berkesan.

kegiatan ekonomi dan tempat tinggal yang berasingan antara kaum). . Malayan Union 1946 yang memberi hak kerakyatan kepada orang Cina dan India. sistem pendidikan berasingan.Faktor-faktor yang membawa kepada masalah integrasi nasional • Latarbalakang sejarah (pentadbiran Britis dengan cara Pecah dan Perintah. kesan pendudukan Jepun.

Agama berbeza •Agama Islam •Agama Buddha •Agama Kristian •Agama Hindu •Agama Confusionisme .

Kadazan. Bidayuh. Cina.Perbezaan amalan dan budaya • Amalan dan budaya Melayu. Dusun dan sebagainya . Iban. India.

dialek dan loghat yang berbezabeza menyukarkan aspek komunikasi antara kaum. Tamil. Cina. .Bahasa yang berbeza • Bahasa Melayu. Iban. Bidayuh.

semangat kedaerahan yang kuat. • Wilayah pantai timur dean pantai barat. • Wilayah Malaysia Timur dan Barat .Wilayah yang berbeza.

Usaha-usaha Kerajaan • • • • • • • Sistem Pendidikan Dasar Ekonomi Baru (DEB) Rukunegara Dasar Kebudayaan Malaysia Dasar Bahasa Kebangsaan Integrasi wilayah Penggabungan parti-parti politik .

Aktiviti • Cadangkan langkah-langkah yang pada pendapat anda boleh mewujudkan integrasi yang sebenarnya di kalangan masyarakat Malaysia. .