BORANG KONTRAK LATIHAN MURID

1. Salinan borang ini diletakkan di dalam Rekod Pengajaran & Pembelajaran 2. salinan borang ini diserahkan bersama-sama buku latihan murid kepada pentadbir untuk pemantauan

NAMA GURU: PN SITI AISHAH BINTI AHMAD
MINGGU TAJUK

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4
BIL SET JUMLAH SOALAN SOALAN AL-QURAN ULUM JAWI

ADAB

1 Surah At-Taubah ayat 94-129 (JUZ 11) 2-6/1/11 Beriman kepada Qada' dan Qadar ( akidah) 2 Surah Yunus ayat 1-25 (JUZ 11) 9-13/1/11 Mengenal dan mengguna tanda noktah (.) 3 Surah Yunus ayat 26 - 70 (JUZ 11) 17-20/1/11 Bersuci daripada najis ( ibadah) 4 Surah Yunus ayat 71 - 109 (JUZ 11) 23-27/1/11 Mengenal dan mengguna tanda koma (,) 5 Surah Hud ayat 1-37 (JUZ 12) 30/1-3/2/11 Adab Berjalan ( adab dan akhlak) 6 Surah Hud ayat38 - 71 (JUZ 12) 6/2/-10/2/11 Mengenal dan mengguna tanda koma (,) 7 Surah Hud ayat 72 - 123 (JUZ 12) 13-17/2/11 Peristiwa di Gua Hirak ( Sirah) 8 Surah Yusuf ayat 1 - 30 (JUZ 12) 20/2/24/11 Mengenal dan mengguna tanda soal (?) 9 Surah Yusuf ayat 31 - 69 (JUZ 12) 27-3/3/11 Bersuci daripada Hadas ( ibadah) 10 Surah Yusuf ayat 70 - 111 (JUZ 13) 6-10/3/11 Mengenal dan mengguna tanda seru (!) 11 Surah Ar-Ra'du ayat 1 - 43 (JUZ 13) 20-24/3/11 Allah Bersifat Wahdaniat ( Akidah) 12 Surah Ibrahim ayat 1 - 42 (JUZ 13) 27-31/3/11 Mengenal dan mengguna tanda seru (!) 13 Surah Hijr ayat 1 - 99 (JUZ 14) 3-7/4/11 Adab Bertanya (Adab dan Akhlak) 14 Surah An- Nahl ayat 1 - 42 (JUZ 14) 10-14/4/11 Mengenal dan mengguna tanda titik bertindih (:) 15 Surah An- Nahl ayat 43-87 (JUZ 14) 17-21/4/11 Bersuci daripada Hadas ( Ibadah) 16 Surah An- Nahl ayat 88 -128 (JUZ 14) 24-28/4/11 Mengenal dan mengguna tanda pengikat kata ('' ") 17 Surah Al-Israk ayat 1 - 49 (JUZ 14) 1-5/5/11 Adab dengan orang tua ( adab dan Akhlak) 18 Surah Al-Israk ayat 50 - 111 (JUZ 15) 8-12/5/11 perkataan pinjaman bahasa inggeris d. tanda baca

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

MINGGU

TAJUK

BIL SET SOALAN AL-QURAN

JUMLAH SOALAN ULUM JAWI

ADAB

19 Membaca dan menghafaz Surah Al-Qariah ayat 1-6 15-19/5/11 Al-Kudrah ( Akidah) Adab Menziarah Jenazah dan Kubor 20 Membaca dan menghafaz Surah Al-Qariah ayat 7-11 22-27/5/11 Solat: Rukun Solat Perkataan pinjaman bahasa arab d. tanda baca 21 Surah Al- Kahfi ayat 1- 20 (ms 293-295) 12-16/6/11 Mukjizat Al-Quran ( sirah) Adab Makan dan Minum di Majlis Keramaian 22 Membaca dan menghafaz Surah Al-'Aadiyat ayat 1-6 19-23/6/11 Solat: Rukun solat ( Ibadah) Perkataan Diftong (ai, au) 23 Membaca dan menghafaz Surah Al-'Aadiyat ayat 7 - 11 26-30/6/11 Dakwah Secara Sulit ( sirah) Adab Menziarah Jenazah dan Kubor/ Adab Makan dan Minum di Majlis Keramaian 24 Surah Al- Kahfi ayat 21 - 45 (ms 296-298) 3-7/7/11 As -Salam ( akidah) Perkataan Diftong ( oi ) 25 Membaca dan menghafaz Surah Zalzalah ayat 1-4 10-14/7/11 Solat : Rukun Solat Adab Berjiran 26 Membaca dan menghafaz Surah Zalzalah ayat 5-8 17-21/7/11 Hijrah Ke Habsyah( sirah) Kata Ganda Penuh, Kata Ganda separa 27 Surah Al- Kahfi ayat 46-74 (ms 299-301) 24-28/7/11 Al-Kudrah & As-Salam ( akidah) Adab Berkumpulan 28 Kefahaman Surah al-Ma'un ayat 1-3 31/7-4/8/11 Al-Hadi ( akidah) Kata Ganda Berentak 29 Kefahaman Surah al-Ma'un ayat 4-7 7-11/8/11 Pembesar Mekah menerima seruan Rasulullah SAW Adab Berjiran/ Adab Berkumpulan 30 Surah Maryam ayat 1 -51 (ms 305-308) 14-19/8/11 Solat: syarat wajib ( ibadah) Kata Hubung 31 Kefahaman Surah al-Ma'un pengertian ayat 1-7 21-25/8/11 Solat : syarat sah solat adab menuntut ilmu, Adab semasa di sekolah 32 Surah Maryam ayat 52- 98 (ms 309-312) 4-8/8/11 Dosa dan Pahala Kata Hubung 33 Surah Taha ayat 1-51 (ms 312- 314) Solat: Hikmah Solat

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

34

35

36

Adab Berhajat Surah Taha ayat 52 -87 (ms 315- 317) Pembesar Mekah Menerima Seruan Rasulullah SAW menukar teks jawi ke rumi Surah Taha ayat 88(ms 318- 320 ) Solat: Kesan2 Solat Adab menuntut ilmu / Adab Berhajat Surah Taha ayat (ms 321-323 ) Bersuci drpd Najis / solat: rukun solat menukar teks rumi ke jawi JUMLAH LATIHAN

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 180 120 5 90 55