Anda di halaman 1dari 1

MAROS, 19 MEI 2012 KEPADA YTH.

RECRUITMENT GREENPEACE DI TEMPAT DENGAN HORMAT, YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI : NAMA PENDIDIKAN TERAKHIR ALAMAT TELEPON : HASRUL SANI : SMK (PERKANTORAN) : JL. DAWAH MAROS : (0411) 5246316 TEMPAT / TANGGAL LAHIR : MAROS, 23 MEI 1986

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK DIANGKAT MENJADI STREET FUNDRAISER PADA GREENPEACE SEA-INDONESIA CHAPTER. DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI SAYA BUAT UNTUK MENJADI BAHAN PERTIMBANGAN. ATAS PERHATIAN DAN KEBIJAKSANAANNYA, SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH. PEMOHON,

HASRUL SANI