CARTA ALIRAN PERJALANAN KAJIAN

Peringkat 1 Sebelum Memasuki Lapangan Menyemak Catatan

Membuat Transkripsi Rakaman

Mengenalpasti Persoalan Kajian

Peringkat 3 Analisis Dapatan

Menyusun Data

Mengenalpasti Sampel Kajian

Analisis Data

Peringkat 4 Membuat Rumusan

Memuktamadkan Penulisan

Peringkat 2 Semasa Pengutipan Data

Pemerhatian dan Temubual

Menulis draf

Menyemak dan Membaiki

CARTA ALIRAN PERJALANAN KAJIAN PERINGKAT 1 Sebelum Memasuki Lapangan PERINGKAT 2 Semasa Pengutipan Data PERINGKAT 3 Analisis Dapatan Kajian PERINGKAT 4 Membuat Rumusan Kajian Pemerhatian Menyemak Catatan Menulis Draf Mengenalpasti Persoalan Kajian Membuat Trankripsi Rakaman Menyemak dan Membaiki Temubual Mengenalpasti Sampel Kajian Analisis Data Menyusun Data Memuktamadkan Penulisan .