Anda di halaman 1dari 5

KLAIPDOS UNIVERSITETAS

INFORMATIKOS KATEDRA

LABORATORINIO DARBO NR.2

TINKLO PAKET SRAUTO STRUKTROS TYRIMAS


ATASKAITA

Atliko: TII-09, Renaldas Pemp

Patikrino: Rimantas Plestys

2012 1

1. Darbo tikslas: Atlikti tinklo paket analiz. 2. Darbo priemons: a) Tinklo paket srauto analizatorius WIRESHARK, 3. Darbo atlikimo metodika Tyrimo objektas: realus neinomos topologijos kompiuteri tinklas.

4. Darbo eiga 4.1. Laboratorijoje atlikite:


4.1.1 Naudodamiesi laboratorinio darbo Nr.1 itirtomis priemonmis nustatykite laboratorijos kompiuterio IP adres. Pateikite ekrano kopij, kurioje matytsi IP adresas.

4.1.2. Padarykite kompiuterio tinklo ssajoje esani paket sra, kur sudaryt ne maiau kaip 200 paket. Nukopijuokite bendr ekrano vaizd, kuriame matytsi visi paket analizs laukai.

4.1.3. Atlikite tinklo paket srao filtravim naudodami protokolo filtr TCP. Nukopijuokite bendr ekrano vaizd, kuriame matytsi visi paket analizs laukai.

4.1.4. Padarykite kompiuterio tinklo ssajoje esani paket sra, kada atliekamas jungimasis prie serverio, nurodyto laboratorinio darbo Nr.1 uduotyje. Nufiltruokite kompiuterio tinklo ssajoje

esani paket (ne maiau kaip 20 paket.) sra, naudodami filtr host 128.250.148.40. Nukopijuokite bendr ekrano vaizd, kuriame matytsi visi paket analizs laukai. Nustatykite kit matom adres paskirt naudodami program tracert 128.250.148.40 arba kitoki tinkam.

4.1.5. kelkite ataskait Moodle dalyje Laboratorinio darbo Nr.2 rezultatai.

4.2. Savarankkoje uduotyje atlikite:


4.2. Savarankkoje uduotyje atlikite Laiko atsisiuntim i serverio http://oras.if.ktu.lt/moduliai/failai/LAB2_1MB.file. 4.2.1. Instaliuokite savo asmeniniame kompiuteryje program Wireshark i tinklalapio http://www.wireshark.org/ 4.2.2. Padarykite kompiuterio tinklo ssajoje esani paket sra, kada yra siuniamas 1 MB dydio failas i serverio http://oras.if.ktu.lt/moduliai/failai/LAB2_1MB.file. Baigus sisti fail, sustabdykite Wireshark: CaptureStop. 4.2.3. Ifiltruokite TCP paketus su FIN vliavle: tcp.flags.fin==1 ir paspauskite Apply mygtuk

4.2.4. Pagal stulpelyje Time esanias reikmes apskaiiuokite failo siuntimo trukm. 6.152595-6.150986=0.001609s 4.2.5. kelkite ataskait Moodle dalyje Laboratorinio darbo Nr.2 ataskaita.

5. Ataskaitos gynimas
Tinklo paket srauto filtravimas laboratorijoje pagal dstytojo suformuluot uduot.