Anda di halaman 1dari 2

Rujukan:SJKTLSS/HEM/SPBT/12/(3) Tarikh :30 MAC 2012 Pengarah, Jabatan Pelajaran Negeri, Jalan Dato Hamzah Karung Berkunci No,6,

70990 Seremban, Negeri Sembilan darul Khusus. U.P: Pn.Mona Liza Bt Ishak)
Tuan/Puan

MEMOHON BUKU TEKS BAGI MURID YANG PINDAH SEKOLAH Dengan segala hormatnya,merujuk kepada perkara diatas saya selaku GPK HEM ingin memohon buku teks bagi murid tahun satu yang pindah sekolah dari zon yang lain. 2. Untuk makluman pihak tuan, sekolah SJK(T) Benta, Pahang, kekurangan buku teks dan buku yang pinjam telah dipulangkan oleh murid di sekolah tersebut sebelum pindah. 3. Sekolah kami juga kekurangan buku teks dan sekolah tidak dapat bekalkan buku teks kepada pelajar tersebut. Kami berharap Tuan/Puan akan membenarkan kami mengambil buku teks yang kurang di pusat Jempol. Sekian terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

(JEGANATHAN A/L GANESAN) GPK HEM SJK(T) LADANG SUNGAI SEBALING 016-9312842