Anda di halaman 1dari 10

BAB 1: ASAS PERDAGANGAN

1.1 Keperluan dan Kehendak 1.. Antara pernyataan berikut, yang manakah manusia? benar tentang keperluan A B C D Makanan dan minuman Basikal baru Rumah kediaman Kesihatan RM Jumlah Pendapatan Perbelanjaan : Sewa Rumah Belanja Dapur Tambang Bil air, electrik, telefon Yuran Kelab Rekreasi Yuran Kelas Al-Quran
Premium Insuran Nyawa

5. Antara yg berikut yg manakah dikategorikan sebagai kehendak kepada seorang pelajar sekolah?

A Keperluan manusia terlalu banyak dan tidak terbatas masa kini B Keperluan manusia perlu dipenuhi supaya hidup selesa dan seronok C Keperluan fisiologi lebih utama daripada keperluan keselamatan, sosial dan rohani D Keperluan asas manusia berubah berdasarkan pendapatan, umur dan cita rasa seseorang 2. Mengapakah kehendak manusia berbeza antara satu sama lain ? A Taraf kehidupan berbeza B keperluan fisiologi manusia berbeza C Sumber untuk memenuhi keperluan asas berbeza D Mata wang yang digunakan oleh manusia berbeza 3 Dari segi maksud, keperluan dan kehendak adalah sama, iaitu penerangan tentang kemahuan manusia. Mengapakah Maslow menganggapnya berbeza? A Berbeza dari segi cara pengeluarannya B Berbeza dari segi harga penawarannya C Berbeza dari segi jenis keluarannya D Berbeza dai segi kepentingannya 4. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan kehendak manusia? A Bebas bergerak tanpa gangguan B Membeli sebuah peti televisyen warna C Membeli sebuah rumah untuk diduduki D Mendapatkan rawatan kesihatan di klinik berhampiran

RM 2500

Baki Jadual 1

400 600 200 180 150 50 220

1800 700

6. Jadual 1 menunjukkan penyata pendapatan dan perbelanjaan bulanan Encik Roslee. Berapakah jumlah perbelanjaan Encik Roslee untuk memenuhi keperluan keselamatan dan rohani? A B C D RM 270 RM 420 RM 1380 RM 1800

7. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang kehendak manusia? A Kehendak manusia terdiri daripada barang-barang B Kehendak manusia perlu dipenuhi sebagai asas untuk hidup C Kehendak manusia mudah dipenuhi kerana terdapat sumber yang tidak terhad D Kehendak manusia meningkat selaras dengan kemajuan teknologi

2/08

9. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang kehendak manusia? A Perlu dipenuhi untuk hidup B Boleh disusun tingkatkan mengikut keutamaan C Adalah sama walaupun taraf hidup manusia berubah D Berbeza berdasarkan umur, cita rasa dan pendapatan individu. 10. Anatara yg berikut yg manakah merujuk kepada keperluan fisiologi mengikut Abraham Maslow? A Mendapat pendidikan tinggi B Sentiasa mengikut perubahan fesyen C Dipenuhi melalui penghargaan masyarakat D Menikmati kemudahan kesihatan yang cukup 11. Pernyataan yg manakah menerangkan tentang keperluan manusia? A Dipenuhi untuk kehidupan yang lebih sempurna B Diperlukan untuk meninggikan status hidup C Terlalu kompleks dan tidak terbatas D Boleh disusun mengikut keutamaan

yang ditangkap oleh para nelayan ini dan kerapkali separuh daripada ikan ini menjadi busuk kerana tidak habis dijual kepada pemborong atau pembeli yang datang ke pantai ini.

1. Antara kegiatan yang dinyatakan dalam petikan di atas, yang manakah merupakan aktiviti perdagangan? A Nelayan menjual ikan kepada pemborong B Nelayan menjual ikan di pasar Teluk Intan C Pemborong mengangkut ikan untuk jualan D Pemborong membeli ikan daripada nelayan 2. Kegiatan nelayan menangkap ikan di laut merupakan aktiviti pengeluaran A B C D ekstraktif perkilangan keluaran langsung perkhidmatan langsung

3. Adakah ikan busuk yang dinyatakan di dalam petikan di atas boleh dianggap sebagai keluaran? A Ya, kerana ikan itu boleh dijadikan baja pokok B Tidak, kerana proses penciptaan nilai faedah ke atas ikan tersebut tidak berlaku C Tidak, kerana ikan tersebut dimakan sendiri oleh nelayan D Ya, kerana kegiatan menangkapnya dari laut sudah terlaksana 4. Antara yang berikut, yang manakah menjelaskan proses pengeluaran langsung? A Aktiviti untuk menghasilkan barang B Aktiviti menambah nilai faedah sesuatu keluaran C Aktiviti menghasilkan keluaran untuk jualan langsung D Aktiviti menghasilkan keluaran untuk keperluan sendiri

1.2 Pengeluaran
Soalan 1 3 berdasarkan petikan di bawah. Tanjung Kepah ialah tempat penangkapan ikan yang baru diterokai. Tempat ini agak jauh dari Pulau Pangkor, iaitu tempat biasa nelayan mendarat. Oleh sebab tempat ini baru dibuka, tempat ini tidak dikenali oleh para pemborong ikan. Hanya beberapa orang pemborong yang datang membeli ikan dan mengangkutnya sendiri ke tempat perniagaan mereka. Banyak ikan terpaksa di bawa sendiri oleh para nelayan balik ke rumah mereka atau di bawa ke pasar Teluk Intan yang terletak lebih kurang 80 km dari Tanjung Kepah. Saban hari semakin banyak ikan

5. Proses pengeluaran ialah penciptaan nilai faedah. Antara berikut, aktiviti yang manakah bukan proses penciptaan nilai faedah? A Mengubah suai barangan untuk kegunaan tertentu B Menghantar barang ke tempat yang memerlukan C Menyimpan komoditi supaya tahan lama D Melabel harga ke atas keluaran

10. Antara perkara berikut, yang manakah kesan daripada peningkatan pengeluaran seorang usahawan? I II III IV Kos seunit barang meningkat Peningkatan dalam penggunaan mesin Mewujudkan lebih banyak pekerjaan Keluaran menjadi lebih bermutu C II dan III D III dan IV

A I dan II B I dan IV

6. Tok Wan memiliki beberapa buah bot menangkap ikan dan menjalankan perusahaan membuat keropok. Keluarannya dipasarkan sendiri dan juga melalui peniaga lain. Dalam cabang pengeluaran yang manakah Tok Wan terlibat? A B C D Ekstraktif dan perkilangan Ekstraktif dan perdagangan Ekstraktif, perkilangan dan perdagangan Ekstraktif, perkilangan, perdagangan dan khidmat terus

11. Apakah maksud pengeluaran ? A Proses mengeluarkan barang dengan mesin B Aktiviti yang menghasilkan barangan dan perkhidmatan C Aktiviti yang melibatkan penggunaan wang dalam penggeluaran D Proses menghasilkan makanan, pakaian dan tempat perlindungan. 12. Encik Hambali telah mengusahakan sawahnya sejak 15 tahun yang lalu. Hasil tanamannya dijual ke kilang BERNAS. Encik Hambali terlibat dalam bidang pengeluaran I ekstraktif II perkilangan III perniagaan IV khidmat langsung A B C D I dan III I dan IV II dan III II dan IV

7. Kedai gunting rambut melaksanakan aktiviti A B C D pengeluaran langsung perkhidmatan tidak langsung pengeluaran tidak langsung perkhidmatan langsung

8. Antara yang berikut, yang manakah tidak dianggap sebagai aktiviti pengeluaran? A B C D Memandu teksi Menanam ubi untuk makan sendiri Menyanyi di kelab malam Menuba ikan secara haram

13. Kemajuan dalam bidang teknologi membolehkan pengeluaran dijalankan secara besar-besaran. Apakah faedahnya kepada pengguna? A B C D Mengurangkan pembaziran Mengurangkan harga barang Mengurangkan kos pengeluaran Mengurangkan kos simpanan stok

9. Perkhidmatan doktor, guru, penyanyi dan peguam dianggap sebagai pengeluaran kerana perkhidmatan mereka A B C D menghasilkan pulangan meningkatkan perniagaan memenuhi kehendak manusia memberi keselesaan kepada pengguna

14.Siapakah yang terlibat dalam industri ekstraktif? A B C D Peternak lembu Ejen perlancongan Operator pengeluaran Kontraktor pembinaan

1.3 Faktor Pengeluaran


1. Faktor yang membezakan usahawan dengan peniaga ialah A usahawan berusaha untuk mencari keuntungan B usahawan berusaha untuk meningkat taraf hidupnya C usahawan berusaha memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat D usahawan berusaha mengatasi pesaingpesaing dalam perniagaannya 2. Antara berikut, tindakan yang manakah berkaitan dengan seorang peniaga? A B C D Mengutamakan keuntungan Mengusahakan sesuatu yang baru Merancang sesuatu yang lebih baik Menjadikan kekangan sebagai cabaran

menunjukkan sifat berpandangan jauh?

usahawan

yang

A Menganggap masalah sebagai peluang perniagaan B Berkebolehan mengenal potensi dan peluang perniagaan C Bersedia menghadapi cabaran perubahan suasana ekonomi D Berkebolehan meningkatkan mutu barangan dan perkhidmatan

6. Paun Rabiah ialah pengusaha kilang membuat makanan segera yang terkenal. Pada tahun lalu keuntungan perusahaannya telah merosot akibat kemunculan beberapa pesaing. Hasil dari usaha gigihnya, Puan Rabiah telah dapat meningkatkan kembali keuntungannya dengan menghasilkan produk baru yang lebih menarik. Berdasarkan penyataan di atas, apakah sifat usahawan yang dimiliki oleh Puan Rabiah? I II III IV A B C D berpandangan jauh kreatif dan inovatif sanggup menghadapi cabaran bijak mengambil peluang I dan II II dan III III dan IV II dan IV

3. Encik sameon ingin menceburkan diri dalam bidang perusahaan menternak ikan air tawar. Ramai rakannya yang menceburkan diri dalam perusahaan itu telah gagal kerana kurang permintaan tempatan. Namun begitu, Sameon tetap mahu menjalankan perusahaan tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah sifat usahawan yang dimiliki oleh Encik Sameon? A B C D Rajin dan gigih Berpandangan jauh Kreatif dan inovatif Sanggup menerima cabaran 4. Seorang pemburu menembak seekor rusa untuk dijadikan makanan untuk empat orang ahli keluargannya. Berapa jeniskah faktor pengeluaran yang terlibat dalam kegiatan tersebut? A B C D Satu Dua Tiga Empat 5. Antara berikut, yang manakah

7. Pernyataan yang manakah menepati ciri usahawan? I Mengubahsuai produk sedia ada II Menggunakan teknik dan teknologi moden III Berani menghadapi risiko yang dapat dikawal IV Berpuas hati dengan pencapaian yang lalu A B C D 8. I dan II II dan IV I dan III III dan IV Kemajuan sesebuah negara tidak

bergantung kepada kekayaan sumber alam semata-mata. Apakah peranan ushawan dalam membantu kemajuan sesebuah negara? A Menjual dan membeli barang B Mengagihkan barang-barang kepada pengguna. C Menghasilkan pelbagai jenis barang dan perkhidmatan D Melibatkan diri dalam perniagaan antarabangsa 9. Ramai rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara. Bagaimanakah seorang usahawan boleh membantu memujuk mereka pulang untuk memberi sumbangan kepada negara? A Memenuhi keperluan dan kehendak mereka B Memberi sumbangan terhadap pembangunan ekonomi C Mewujudkan peluang perniagaan D Menaikkan taraf hidup masyarakat dalam negara 10. Antara berikut yang manakah benar tentang usahawan? A Mendapat keuntungan maksimum daripada perniagaan B Mengatasi pesaing-pesaing untuk menembusi pasaran C Menggunakan segala sumber untuk menghasilkan keluaran D Melibatkan diri dalam kegiatan spekulasi

Kampung Semangat Maju adalah kawasan yang tanahnya terdiri daripada tanah liat yang tidak sesuai untuk pertanian. Ramai penduduk di situ tidak mempunyai pekerjaan tetap. 12. Berdasarkan maklumat di atas, apakah sumbangan yang boleh diberikan oleh usahawan yang berminat mengusahakan kawasan itu? I Membuka kilang pasu II Membuka pasar raya dan restoran III Mencantik dan membersihkan kawasan itu. IV Memberi latihan dan pekerjaan kepada penduduk A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 13. Berikut adalah maklumat Dato Haji Salleh. Dato Haji Salleh ialah seorang usahawan yang membuka perusahaan memproses kerepek pisang di Air Hitam, Johor. Perusahaan ini dapat menambahkan pendapatan penduduk di situ. Antara berikut, yang manakah peranan beliau sebagai seorang usahawan? I Melahirkan ciptaan baru II Mewujudkan peluang pekerjaan III Meningkatkan penggunaan teknologi IV Memenuhi keperluan dan kehendak Manusia A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

11. Seorang usahawan yang


bertanggungjawab seharusnya A bekerja keras untuk meningkatkan taraf hidupnya B berusaha menyumbang ke arah pembangunan ekonomi C sentiasa cuba mengatasi pesaingnya dengan pelbagai cara D memaksimumkan keuntungan dengan menyediakan pelbagai barangan

14. Pernyataan yg manakah menerang kan ciri peniaga ? A Mengembangkan perniagaan secara kreatif B Mementingkan khidmat kpd masyarakat C Memiliki wawasan utk memajukan perniagaan D Melakukan aktiviti jual beli utk mencari keuntungan

1.4

Pengkhususan

kelemahan pengkhususan? 1. Dari aspek peggunaan buruh, yang manakah antara berikut merupakan kelebihan pengkhususan? I Pekerja menjadi lebih produktif II Pekerja lebih minat terhadap kerjanya III Pekerja boleh dilatih dalam masa yang singkat IV Pekerja menjadi lebih mahir dalam pekerjaannya A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV A B C D Kos pengeluaran meningkat Memerlukan ramai pekerja Kualiti keluaran sukar dikekalkan Wujud keadaan pergantungan antara satu sama lain

5. Pembahagian kerja sebenarnya telah wujud dalam keluarga zaman purba. Pada masa itu, terdapat pembahagian kerja antara suami dan isteri. Mengapakah konsep pengkhususan keluaran tidak diamalkan ketika itu? A Manusia purba serba boleh. Mereka mampu memenuhi kehendak mereka secara bersendirian B Manusia purba tidak memerlukan satu sama lain kerana mereka hidup secara berasingan C Manusia zaman purba kurang kemahiran D Kehendak dan keperluan manusia purba mudah dipenuhi 6. Mengapakah pengkhususan wujud dalam pengeluaran? I Manusia mempunyai kebolehan dan kemahiran yan berbeza II Terdapat pelbagai jenis keluaran dalam sesuatu kawasan III Wujud keluaran secara besarbesaran IV Keadaan iklim dan persekitaran geografi yang berbeza A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Projek Perumahan Seri Setia telah mewujudkan pelbagai jenis perniagaan; ada yang menjual barang dan ada yang menjual perkhidmatan. Beberapa kedai runcit, kedai gunting rambut, tadika, gerai makanan dan stesen minyak tedapat di kawasan itu.

2. Petikan di atas menggambarkan sejenis pengkhususan. Apakah jenis pengkhususan itu? A B C D Pengkhususan mengikut pekerjaan Pengkhususan mengikut proses Pengkhususan mengikut kawasam Pengkhususan mengikut kaum

3. Kerja yang rumit bagi menghasilkan sesuatu keluaran kilang biasanya dibahagikan kepada peringkat pengeluaran yang kecil. Tindakan ini merupakan satu bentuk pengkhususan A B C D 4. mengikut jenis pekerjaan mengikut sektor mengikut proses mengikut keluaran Antara berikut, yang manakah

7.

Dalam proses pengeluaran barang

di sebuah kilang, pengkhususan akan A meningkatkan daya kreatif seorang pekerja B menguatkan kerjasama dan saling bergantung antara pekerja C menambah minat pekerja kerana melakukan kerja yang sama setiap masa D menyebabkan pekerja berasa bangga terhadap hasil kerjanya

Encik Deen ialah seorang pesawah di Kuala Muda, Kedah iaitu peladang padi negara. Di luar musim menuai beliau bekerja di ladang tebu Cuping, Perlis iaitu ladang tebu terbesar di Malaysia.

10. Berdasarkan maklumat di atas,


apakah jenis pengkhusuas yang terlibat? A Pengkhususan mengikut pekerjaan dan kawasan B Pengkhususan mengikut proses dan pekerjaan C Pengkhususan mengikut kawasan dan proses D Pengkhususan antara kawasan dan antarabangsa

8. Antara berikut, yang manakah kelebihan pengkhususan? I Reka bentuk produk mudah diubah II Wujud keadaan pergantungan antara satu sama lain III Mengurangkan kos melatih pekerja IV Meningkatkan amalan automasi A I da II B I dan IV C II dan III D III dan IV

11. Antara perkara berikut, yang manakah kesan daripada peningkatan pengeluaran seorang usahawan? I Kos seunit barang meningkat II Peningkatan dalam penggunaan mesin III Mewujudkan lebih banyak pekerjaan IV Keluarannya menjadi lebih bermutu A I da II B I dan IV C II dan III D III dan IV

9. Antara berikut, yang manakah menyebabkan pengkhususan? I Wujud sistem pembahagian kerja II Masalah dalam sistem barter III Keinginan manusia yang semakin kompleks IV Kemahiran dan kebolehan manusia berbeza A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

12. Antara berikut, yang manakah kesan pengkhususan dalam pengeluaran terhadap pekerja? A Menjadi lebih cekap dan mahir B Dapat dilatih dalam masa yang singkat C Berpeluang membuat kerja berdasarkan kemahiran D Dapat menghasilkan barang mengikut daya kreativiti

13. Antara berikut, yang manakah

kelebihan pengkhususan pengeluaran? I

dalam 1. Berikut merupakan masalah yang dihadapi dalam sistem barter. Dalam kes pertukaran antara beras dengan jagung, masalah yang manakah paling mudah diatasi? A B C D Penentuan nilai barang Penentuan kemahuan serentak Penentuan kadar pertukaran umum Pembahagian barang kepada unit yang kecil

menjadikan pekerja lebih berdaya cipta II meningkatkan kemahiran bekerja III menjimatkan masa dan kos IV meningkatkan pengeluaran A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

14 Pernyataan yg menunjukkan pengkhususan ?

manakah kelemahan

2. Bagaimanakah sistem barter bermula? A Pengenalan penggunaan mata wang B Peningkatan perniagaan antarabangsa C Peningkatan dalam kos pengeluaran D Pengamalan sistem pengkhususan

A Mencapai kemahiran yg tinggi dikalangan pekerja B Menghasilkan keluaran yg seragam C Meningkaatkan daya peengeluaran D Menjimaatkan kos laatihan

15. Pekan Nenas di Johor mengkhusus dalam pengeluaran dan pemprosesan nanas, Apakah jenis pengkhususan tersebut? A B C D Pengkhususan profesion Pengkhususan antarabangsa Pengkhususan mengikut proses Pengkhususan meengikut kawasan

1.5 Sistem Barter 10